Page 1

SKOGSENTREPRENÖREN EN MEDLEMSTIDNING FRÅN SMF

# 2•2016 | ÅRG 7

AVVERKAR TRÄD FÖR KLIMATETS SKULL

• ANNA FURNESS NY LEDAMOT I SKOGSSTYRELSENS STYRELSE • SMF:S SYNPUNKTER VIKTIGA FÖR NATIONELLA SKOGSPROGRAMMET • HÅKAN DUNBERG PRISAD AV KUNGEN • SMF FLYTTAR TILL NÄRINGSLIVETS HUS • REKRYTERINGSFRÅGORNA VIKTIGA FÖR KARL-MAGNUS • SÅ KLARAR DU ARBETSMILJÖVERKETS NYA FÖRESKRIFTER

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ VID KÖP AV SKOGSMASKIN SKOGSENTREPRENÖREN 2 • 2016

1


Introducerar... Högvärdig titaniumlegerad svärdskropp ger ultimat styrka

Större noshjul. Bättre, jämnare kapning. Mycket längre hållbarhet.

8 st höghållfasta nitar

Utbytbar svärdtopp

Inbyggd smörjkanal för noshjulet (patent pending)

Starkare lager

Äger du en

flishugg? Vi vet att det är svårt att få försäkring på flishuggar men framförallt kostsamt. Därför har vi tagit fram en gruppförsäkring speciellt för dig. Vår försäkring på flishuggar är utformad med omfattning och självrisker anpassade till dina behov.

15-kuggars noshjul

För mer information och premie är du välkommen att ringa AB Svensk Skogsmaskinförsäkring, 026-51 52 09. vi har ett brett sortiment för skogs- och entreprenadmaskiner.

- matarhjul - smörjmedel - svärd och kedjor

- filter - slirskydd - hydraulik Skogma Entreprenad Kundtjänst 054-572700

Skogma Entreprenad - Utrustning och tillbehör för skogs- och entreprenadmaskiner

Entreprenad

www.skogma.se

www.svenskskogsmaskinförsäkring.se

svensk skogs maskin forsakring .se


MOVING FORWARD

Nästa generation skotare är här.

Komatsu Forest visar vägen för framtidens skotare. När det användarvänlighet, effektivitet och kvalitet. När det gäller ny, kompromisslös teknik och innovativ design. Framtiden har aldrig sett bättre ut. Och den börjar idag.

www.komatsuforest.se/movingforward


INSTICK

Ses-värden är viktiga!

A

tt ses och snacka, det är ovärderligt. Vi kan kalla det ses-värde. E-post, projektplaner, nyckeltal, papper och sms i all ära, men det är i pratet – det dagliga kaffesnacket, som man klarar av mycket av det som till slut är helt avgörande för en bra leverans – både bildligt och bokstavligt. I vår förening, i tider med nya personer, nya tankar och nya sätt att arbeta, är det kanske än viktigare än tidigare. Våra sektionsordförande träffas numera två gånger per år en heldag. Förutom att jag hoppas att vi kan informera från verksamheten centralt, så är det just dessa träffar – sektionerna emellan, som är det verkligt viktiga kittet i föreningen. En person som tidigare bara var ett namn i en medlemsmatrikel får liv, färg, form och blir en ny vän i det persongalleri vi omger oss med. Sedan är det inte längre än till telefonluren mellan Hässleholm och Överkalix och det är lätt att klara ut små och stora funderingar om föreningen, om ett inspirerande sektionsarbete eller om livet som skogsentreprenör.

HUR VIKTIGT det än är så verkar det som att vi behöver vissa ramar för att skapa ses-värde, seset händer inte helt av sig själv. För att kunna använda varandras erfarenheter och klokheter men också för att åstadkomma något, behövs lite struktur. En sådan struktur är alltså SO-rådet. En annan är det nationella skogsprogrammet. Det är förstås VI, näringen och konsumenterna, som driver på mot ett bioekonomiskt samhälle. Men – får vi nu ett nationellt skogsprogram på plats har vi ramar och

KONTAKT Ansvarig utgivare: Anna Furness anna.furness@skogsentreprenad.nu Redaktör: Erik Säfvenberg erik.safvenberg@dynamopress.se 072-236 26 00 Annonser: Rolf Stenvall, Fkon rolf.s@fkon.se, 070-2090267 Produktion: Dynamo Press AB Tryck: Trydells

Internet: www.skogsentreprenad.nu Adress: Tyska Brinken 28 111 27 Stockholm Tel. 08-655 41 90 Fax. 08-655 41 45 E-post huvudkontoret: smf@skogsentreprenad.nu

riktning för att ses, samverka och veta varför och hur vi ska agera för att förverkliga bioekonomin. Vi ökar ses-värdet mycket om vi får en ram som gör att vi styr åt samma övergripande håll. Som samhälle – eller som förening. I Anna Furness. det här numret berättar vi mer om nationella skogsprogrammet där arbetet nu går in i slutfas. Jag tror att vi kommer att kunna se tillbaka på de här åren och säga att ja, där, 2016 ungefär, vände vi skutan, där tog vi klivet in i bioekonomin. Och snacka om att skogsråvaran är bioekonomins guldåder!

EN ANNAN SÅDAN ram som möjliggör stora ses-värden har vi skaffat oss i och med flytten till Näringslivets hus. Vi springer lätt ihop med våra branschkollegor på SLA eller Skogsindustrierna till exempel. Tidigare var vi tvungna att boka ett möte eller avsätta ordentligt med tid, nu kan vi faktiskt äta spontanlunch över en liten eller större fråga – här i huset. Vi springer också ihop med inspirerande grannar. Sveriges bagare och konditorer till exempel. Det är en branschförening med cirka 450 medlemmar som servar en småföretagarkår där företagarna har sitt företag och arbete mycket som en livsstil; tidiga morgnar, inte mycket schemalagd semester och hög grad av familjeföretagande. Känns det igen? SES-VÄRDEN JA. Att ses är så klart vår stora utmaning i en rikstäckande förening i ett avlångt land där vi inte enkelt kan flytta närmare varandra. Skogen står ju som bekant där den står. Kanske får vi ibland nöja oss med ett mentalt sesvärde i form av att vi tillhör vår förening och därmed varje dag, året om, har en hel skara av bröder och systrar runt om i landet. Jag hoppas att tidningen är en viktig sådan påminnelse. Tillsammans är man mindre ensam. ANNA FURNESS VD, SMF SKOGSENTREPRENÖRERNA

4

SKOGSENTREPRENÖREN 2 • 2016


DEBATTÖREN

Perfekt precision!

John Deeres kranspetsstyrning – IBC – är rena revolutionen för effektivare och bekvämare körning av skotarkranen. En fantastisk teknik som gör sitt jobb utan att du som förare behöver bry dig det allra minsta. Bara njut av den oanade precisionen i krankörningen. Enklare blir det inte. Just nu har vi skotare med kortare leveranstider. Välj mellan IT4modellerna 1110E, 1210E eller 1510E. Antalet skotare med den kortare leveranstiden är dock begränsat! Så hör av dig, först till kvarn gäller! Se mer om IBC

JohnDeere.se/forestry


NYHETER

Certifierade uppfyller redan de flesta kraven i ny föreskrift om arbetsmiljö Den 31 mars 2016 började en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Föreskriften gäller de som har anställda och den som är gruppcertifierad enligt PEFC uppfyller redan i stort sett alla krav enligt Ewa Lidén på SMF Certifiering AB.

A

rbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter för att människor inte ska behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i kraft i 31 mars 2016 och har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter och har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete.

BRISTER i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige. Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på de här faktorerna har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010. Alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt och problem i relationer på arbetsplatsen, som samarbetsproblem och mobbning, är exempel på vad som ligger bakom den här typen av arbetssjukdomar. – Att så många blir sjuka på jobbet av de här orsakerna är oacceptabelt, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem. FÖRESKRIFTERNA konkretiserar arbetsmiljölagen, som är en generell lagstiftning, och förtydligar samt kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva. Tydligare regler gör det lättare för arbetsgivare att göra rätt samt stärker rättssäkerheten på området. 6

SKOGSENTREPRENÖREN 2 • 2016

– Arbetsgivarna behöver prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer för att vända utvecklingen. Att färre blir sjuka på jobbet är bra för de enskilda individerna, men också för arbetsgivarna och för samhället i stort i form av minskade kostnader för bland annat sjukskrivningar, anser Erna Zelmin Ekenhem.

FÖRESKRIFTERNA gäller

samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. De som hyr in arbetskraft likställs som arbetsgivare. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att föreskrifterna och arbetsmiljölagen följs. De som genomgår utbildning omfattas inte. En av delarna i föreskriften gäller ohälsosam arbetsbelastning. Där anser verket att det är viktigt att resurserna anpassas till vilka krav som ställs i arbetet. Om kraven är större än resurserna kan arbetsgivaren till exempel minska arbetsmängden, ändra prioriteringsordningen, ge möjlighet till återhämtning eller öka bemanningen. Arbetsgivaren behöver se till att det förs en dialog mellan arbetsgivare och anställda för att förhindra att ohälsa uppstår.

EN ANNAN del gäller arbetstider. Eftersom vissa typer av arbetstider, som skiftarbete, nattarbete, långa arbetspass och att vara ständigt nåbar kan påverka hälsan negativt är det enligt Arbetsmiljöverket särskilt viktigt att ta hänsyn till det när arbetsti-

Eftersom problemen med ohälsa på grund av bland annat stress är så stort följer flera länder i Europa med stort intresse arbetet i Sverige som en inspiration för att försöka vända utvecklingen, menar Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem.

den förläggs, till exempel att tid för återhämtning planeras in.

YTTERLIGARE ett område som finns med i föreskrifterna är kränkande särpebandling. Verket anser att alla arbetsgivare ska vara tydliga med att kränkande särbehandling inte accepteras, exempelvis genom att det är klargjort i en policy samt att man har rutiner för vad som ska göras om kränkande särbehandling uppstår. I de rutiner som verket vill se ska det bland annat ingå hur och var den utsatta snabbt kan få hjälp. Man kan ta stöd av till exempel företagshälsovård. – Ohälsa som beror på bland annat för hög arbetsbelastning och stress är ett problem i hela Europa, det visar flera studier. Flera länder följer därför med stort intresse arbetet i Sverige som en inspiration för att försöka vända utvecklingen, säger Erna Zelmin Ekenhem. Enligt Björn Jonasson på SLA är det mesta inget nytt.


NYHETER

– Det enda som är helt nytt är att man ska ha mål inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – vilket man då bör säkerställa att man har,skriftligt om man är 10 eller fler arbetstagare i verksamheten. I övrigt är dessa frågor inte nya eller mer viktiga nu, utan de flesta företag arbetar seriöst med dessa frågor även sedan tidigare. Medarbetarna är ju företagens främsta resurs, så utan medarbetare som mår bra och presterar har man heller ingen bra verksamhet! säger Björn Jonasson.

EWA LIDÉN på SMF Certifiering AB pekar på att det är viktigt med ett tydligt ledarskap och en fungerande dialog in0m företaget. – Du som är gruppcertifierad enligt PEFC uppfyller redan i stort sett alla krav. Det som tillkommer är krav på vissa kunskaper och mål. Dessutom betonas ansvaret för att motverka kränkande särbehandling. – På vår hemsida har vi kompletterat våra mallar i enlighet med den nya författningen. Använd gärna dessa, säger Ewa Lidén.£ Läs mer på www.smfcert.se

SÅ GÖR DU FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN Ewa Lidén ger följande tips på hur man ska göra för att uppfylla föreskriftens krav: •Arbeta aktivt med att förbättra samarbetet på arbetsplatsen •Skriv in detta i din affärsidé och din arbetsmiljöpolicy •Komplettera befattningsbeskrivningarna •Se till att du får bra traktdirektiv av din beställare (kund) •Ha en stående punkt om organisatorisk och social arbetsmiljö och kränkande särbehandling på arbetsplatsträffarna •Ta upp frågorna vid de årliga utvecklingssamtalen.

Anna Furness tar plats i Skogsstyrelsen

När regeringen under våren fattade beslut om sammansättningen av styrelsen för Skogsstyrelsen utsågs bland annat SMF:s vd, Anna Furness, till ledamot.

R

egeringen är nöjd med tillsättningen av ledamöter. - Det är en mycket kompetent samling kvinnor och män som nu fått uppdraget att lotsa Skogsstyrelsen in i framtiden. Det är spännande år vi har framför oss, särskilt ser jag fram emot genomförandet av vårt nationella skogsprogram och där är givetvis Skogsstyrelsens styrelse mycket central, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. £ Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i styrelsen för Skogsstyrelsen från och med den 1 maj 2016 till och med den 31 maj 2019. Ordförande: Marie Larsson-Stern, forskningschef Skogforsk Ledamöter: Katarina Eckerberg, Professor Umeå Universitet, Anna Furness, vd SMF Skogsentreprenörerna Lena Heuts, Verksamhetsledare och klusteransvarig Johanneberg Science Park Mikael Karlsson, Environmental Researcher KTH Tomas Kåberger, Professor Chalmers Tekniska högskola Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna Håkan Wirtén, Generalsekreterare WWF Generaldirektören för Skogsstyrelsen Herman Sundqvist ingår också i styrelsen.

NY LEVERANTÖR AV WEBB-ADR SMF Skogsentreprenörerna

erbjuder nu en förmånlig webbkurs i ADR 1.3. Webbkursen kostar 650 kronor exklusive moms för dig som är SMF-medlem och 980 kronor exklusive moms om du är ansluten till certifieringsparaplyet utan att vara föreningsmedlem.

Den nye leverantören heter Safepac. Företaget är specialiserat på utbildningar kring farligt gods. Safepac var först i Sverige med att erbjuda ADR 1.3 som webbkurs. Framöver kommer även ett kapitel anpassat för skogsentreprenad att läggas till kursen. £

Bra första tid i Näringslivets hus

S

MF:s huvudkontor, som i sex år huserat i Gamla stan i Stockholm, byter nu lokaler och flyttade den 1 april in i Näringslivets hus på Storgatan 19 i Stockholm. – Det känns helt rätt. Vi har nära till samarbetsparter som SLA och Skogsindustrierna som har sina huvudkontor i samma hus, säger SMF:s vd, Anna Furness.£

SKOGSENTREPRENÖREN 2 • 2016

7


NYHETER

Entreprenörernas syn viktigt för det nationella skogsprogrammet SMF är med i arbetet som ska leda fram till ett nationellt skogsprogram. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tycker att det är viktigt att landets skogsentreprenörer får ge avtryck i programmet.

R

egeringen arbetar i bred dialog med myndigheter och organisationer i det civila samhället för att ta fram ett nationellt skogsprogram. Visionen för programmet är: ”Skogen- det gröna guldet – ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.” Skogsprogrammet ska bidra till att stimulera flera andra strategiska satsningar och politikområden som till exempel klimat och miljömål, landsbygdsutveckling, nyindustrialisering, utveckling av export, besöksnäring med mera. Nationellt skogsprogram är ett internationellt begrepp och ett arbetssätt som finns i ett stort antal länder och det kan användas bland annat för jämförelser av olika länders arbete och visioner för skogen. LANDSBYGDSMINISTER SVENERIK BUCHT: VILKA ÄR DE FRÄMSTA MÅLEN MED DET NATIONELLA SKOGSPROGRAMMET? – Regeringen anser att Sverige behöver en långsiktig skogsstrategi – ett nationellt skogsprogram – som optimerar skogens möjligheter att bidra till en hållbar utveckling av det svenska samhället. Visionen för programmet är Skogen det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utveck8

SKOGSENTREPRENÖREN 2 • 2016

samhället. Det ger möjlighet att skapa en samlad, långsiktig, strategisk inriktning på skogens hållbara bruk och bevarande.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Foto: KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLIET

lingen av en växande bioekonomi. Det finns en enorm potential i skogen som vi måste ta vara på och skogen skapar massor av jobb i hela landet. Det finns även mängder av nya klimatsmarta produkter ur skogen. Vi vill också trycka på att arbetet med skogsprogrammet och långsiktiga åtgärder måste ske i samverkan med hela skogssektorn. VARFÖR ÄR SVERIGE SÅ SENT UTE MED ETT NATIONELLT SKOGSPROGRAM, DÅ FLERA ANDRA LÄNDER I VÅR NÄRHET REDAN HAR TAGIT FRAM ETT SÅDANT PROGRAM? (FRÅN PROPOSITIONEN 2013/14:141) – Nyttan av ett skogsprogram har växt fram över tiden och det är hög tid att vi tar fram Sveriges första skogsprogram genom tiderna. Tanken är att skogsprogrammet ska omfattar skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden så att skogen ytterligare bidrar till utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en växandet biobaserad samhällsekonomi. Ett viktigt led i arbetet med det nationella skogsprogrammet är att tillhandahålla former för dialog och samverkan som kan ge en ökad samsyn om skogens roll i

HUR SER TIDSPLANEN FÖR PROGRAMMET UT? – Under 2015 och 2016 har vi nu haft en intensiv dialogprocess med programråd, arbetsgrupper, regionala konferenser och speeddejting. Under hösten 2016 och våren 2017 kommer vi att bearbeta underlagen för att forma skogsprogrammet. Planen är att återkomma till riksdagen under våren 2017 med målet att få till ett brett klubbslag i riksdagen över partigränserna. Sedan fortsätter ett arbete tillsammans med intressenterna för att förverkliga åtgärderna i programmet. HUR VIKTIGT ÄR DET ATT LANDETS SKOGSENTREPRENÖRER FÅR VARA MED OCH GE SIN SYNPUNKTER PÅ PROGRAMMET? – Jätteviktigt! Skogsentreprenörerna sköter ju tillsammans med markägarna Sveriges skogar och skapar en enorm klimatsmart tillväxt i hela landet. De deltar även aktivt i arbetet med skogsprogrammet. VAD KOMMER ATT SKILJA SVERIGES SKOGSPROGRAM FRÅN ANDRA LÄNDERS? – I Sverige har vi en unik möjlighet att ta vara på vår skog och kombinera den med vår innovationskraft. På så sätt skapas nya produkter och tjänster, samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar och arbetstillfällen på landsbygden skapas. Vi är nu mitt i processen av att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram och vi får prata mer om detta nästa år när vi nått längre i processen. £


Hur mycket förlorar du per dag om din skogsmaskin blir stående?

Trygg-Hansas försäkring för dig som är medlem i SMF är ett försäkringpaket för alla som är beroende av sina fordon eller maskiner i arbetet. En viktig del i försäkringen är avbrottsskyddet. Det ger dig ersättning om din maskin stjäls eller skadas så att den inte kan användas. Antalet karensdagar för avbrott är endast 2 dagar

I samarbete med

Vi har även höjt taket för ersättningsbeloppet till 235 prisbasbelopp vid skadeståndskrav mot dig som arbetar med skogsavverkning och utplantering. Den nya nivån lirar med leveransvillkor ABSE09. Det här är bara två av många förmåner som ingår i försäkringspaketet för dig som är medlem i SMF. Kontakta oss så berättar vi mer om fördelarna för just dig.

Ring 0771-111 715 redan idag!


Rasmus från Stora Segerstad vann årets Skol-SM

Efter rafflande tävlingar på en soldränkt mässa i Emmaboda segrade Rasmus Isaksson från Stora Segerstad Naturbrukscenter i SkolSM i skotarkörning.

F

inalen i skol-SM i skotarkörning avgjordes i år på Emmabodamässan Skog & Traktor. Efter, som vanligt, rafflande tävlingar stod Rasmus Isaksson från Stora Segerstad Naturbrukscenter som segrare. Tvåa blev Viktor Lundmark från Naturbruksgymnasiet i Burträsk.£

Skol-SM i skotarkörning avgjordes i strålande sol på Emmabodamässan Skog & Traktor.

ALLA VINNARE I SKOL-SM

1, Rasmus Isaksson, Stora Segerstad Naturbrukscenter 2, Viktor Lundmark, Naturbruksgymnasiet i Burträsk 3, Dennis Persson, Jällagymnasiet

4, Olle Rask Nygren, Skedomskolan 5, Josef Johannesson, Stora Segerstad Naturbrukscenter 6, Pontus Pettersson, Jällagymnasiet

NYINKOMMET

Speciella band för större maskiner 780.55.26.5 Speciella förstärkta

the original! Made by the original! Made by

Nya band med BÄRIGHET och bra FÄSTE

10

SKOGSENTREPRENÖREN 2 • 2016

Foto: LISA JOHANSSON

NYHETER


Foto: ELIN SUNESDOTTER

Alla vinnare, från vänster: Viktor Lundmark, Rasmus Isaksson, Dennis Persson, Olle Rask Nygren, Josef Johannesson och Pontus Pettersson.


KARL-MAGNUS HEMBJER BRINNER FÖR UTVECKLING

”Låt förarna ta ansvar”

FU:aren Karl-Magnus Hembjer tycker tiden är mogen Karl-Magnus Hembjer vill att ansvaret för allt som rör skogavverkningarna ska flyttas närmare föraren och vill se att även traktplanering läggs ut på entreprenad. Han ser också en framtid med stora utmaningar när det gäller rekrytering till branschen.

S

MF:s företagsutvecklare i syd, Karl-Magnus Hembjer, har särskilt ansvar för personal- och arbetsgivarfrågor, logistik och metod. Han brinner för utveckling och anser att skogsbranschen står inför ett paradigmskifte. – Fler områden än dagens måste ut på entreprenad. Ansvaret för hela avverkningsarbetet ska finnas så nära verkligheten som möjligt och då är det den enskilde föraren som ska ha ansvar och planeringen ska vara gjord av den entreprenör som föraren är anställd av. Hela skogsbranschens anseende solkas ner när traktplaneringen inte fungerar, säger Karl-Magnus Hembjer.

HAN MENAR att det bland annat finns tidsvinster och miljövinster att göra när ansvaret läggs på de som är på plats i skogen. Men det finns ett motstånd. – Skogsbolagen måste våga släppa på kontrollbehovet. De har det i alla andra frågor, även i sådana frågor de inte äger längre. Det är en rejäl omställning att inse att man inte är mest kompetent i alla frågor och skogsentreprenörer är professionella och vill ta ett ännu större ansvar. Karl-Magnus ser stora utma12

SKOGSENTREPRENÖREN 2 • 2016

Karl-Magnus Hembjer.

ningar när det gäller rekryteringsfrågorna. – Det viktigaste för SMF är att ta befälet i frågorna som rör skogsbrukets största arbetsgivare sett till antal. Vi ska sätta agendan om vad man behöver kunna för att arbeta i skogen och vad man inte behöver kunna. I den frågan ligger också behovet av att inse att arbetet förändras och att andra krav kommer att ställas, inte minst från de anställda. – Vi måste ta initiativet och ta fram visionerna som visar vilken typ av personer som vi tror kommer att arbeta inom den här branschen. Traditionellt har vi rekryterat bondpojkar, men är de bäst lämpade att möta framtidens krav? Jag tror att arbetet i framtiden kommer att innehålla mer av systemövervakning och andra krav på tekniskt kunnande än i dag, då det är viktigt att kunna skruva i maskinerna. Han berättar att SMF kommer att vara det nav som samlar branschens aktörer för att peka ut en färdriktning. – Tillsammans med våra medlemmar sitter vi på en enorm kunskapsmängd och erfarenhet som kommer att behövas då vi tittar på hur framtiden kommer att se ut, säger Karl-Magnus Hembjer.

Att rekryteringsfrågan är viktig vittnar Björn Jonasson jägmästare och rådgivare på Skogsoch Lantarbetsgivareförbundet, SLA, om. Han berättar att SLA för närvarande håller på att formulera en strategi för hur de mer strategiskt ska jobba med kompetensförsörjningsfrågorna. – Vi jobbar även i ett kommunikationsprojekt ”Grön Attraktionskraft” tillsammans med LRF fram till 2018 där vi kommer att satsa en hel del resurser med målet att nå ut till ungdomar inför gymnasievalet, ungdomarnas föräldrar, studie- och yrkesvägledare samt yrkesbytare om vad det gröna näringslivet kan erbjuda, säger Björn Jonasson.£

NU SKA UTLAGD TRAKTPLANERING UNDERSÖKAS ALEXANDER BREDAL, som går Jägmästarprogrammet vid SLU i Umeå ska, som ett examensarbete, undersöka möjligheten att integrera avverkningsplaneringen hos avverkningsentreprenörer och på så sätt minska kostnaderna för dessa. Genom att ta bort behovet av informationsutbyte mellan olika entreprenörer samt genom att öka avverkningsentreprenörernas kunskap kring de trakter man ska avverka bör kostnaderna kunna minskas. – Anna Furness höll föreläsning för alla jägmästarstudenterna på SLU i våras och när hon presenterade idén kring ex-jobbet så kände jag att det passade mig som handen i handsken att göra denna studie då den berör båda de aspekter jag brinner för, skogsbruk och ekonomi, säger Alexander Bredal. £


DIESEL • ELDNINGSOLJA Diesel • Eldningsolja • Gasol SMÖRJMEDEL • GASOL Pellets • Smörjmedel AVTAL PELLETS (Bulk) • EL TTel:060-15 el: 060-15 04 04 40 40

www.pemaenergi.se Ring Oss på Tel 060-15 04 40 för bästa Dagspris på Diesel , Eldningsolja! DIESEL – ELDNINGSOLJA – SMÖRJMEDEL Egen distribution borgar för snabba Och säkra leveranser! Tel: 060-15 04 40

Kontakta Pema Ene rgi AB. Patrik Engblom Patrik@pemaenergi.se.Tel nr 060-15 04 40

Pemaenergi.se


NYHETER

Skjutsar elever som vill gå naturbruksgymnasiet

Rekryteringsfrågan är viktig för branschen och för att få fler elever till sina program prövar Naturbruksgymnasiet i Burträsk, som sedan några år drivs som en intraprenad, nya vägar för att öka möjligheterna för elever som vill gå de utbildningar som skolan bedriver.

F

rämst riktas insatsen mot de elever som har en lång resväg och svårigheter med kommunikationerna mellan hemorten och skolan. – Vi har under många år brottats med problemet att busslin-

jerna från vissa delar av länet gjort det svårt att resa till oss, säger rektorn Dan Forsberg. Detta har skolan nu löst genom att på måndagarna kör en egen tur och hämtar eleverna på olika platser i länet. Genom att anpassa skolveckan kan eleverna resa till skolan på måndag morgon och hem torsdag eftermiddag. Undervisningen på fredag bedrivs som ett självständigt, lärarlett arbete via dator. Som regel förbereds fredagslektionerna under veckan med gemensamma genomgångar. En del elever väljer att stanna på skolan, medan andra åker hem och deltar därifrån. – Det har fungerat över förväntan, säger Leif Lindroth som är

IT-pedagog på skolan och ansvarar för att allt fungerar. Vi vet detta eftersom vi gjort kontinuerliga uppföljningar med elever, lärare samt föräldrar. – Det är viktigt att man har möjlighet att få den hjälp man behöver för att klara undervisningen. Därför är det bra att man kan välja om man vill vara på skolan och få extra stöd eller hemma framför datorn,menar Alvin som går i årskurs 3 skog. Naturbruksgymnasiet hoppas på det här sättet kunna öka rekryteringen till yrken inom skogen, inte minst bland ungdomar från inlandet. En viktig fråga både för branschen, för kommunerna och samhället i stort. £

Text: Torbjörn Lövbom

Världens mest använda skotargrip i nästan 20 år!

14

SKOGSENTREPRENÖRE 2 • 2016

Hultdin System AB, Skolgatan 12, SE-930 70 Malå, Sweden Tel: 0953-418 00, Fax: 0953-418 01, E-mail: sales@hultdins.se www.hultdins.se


TIPS & RÅD

www.loadupnorth.se

Mässan för entreprenadmaskiner, transport och rekrytering 1-3 september 2016, Fällfors/Skellefteå.

NYA AFFÄRSOMRÅDEN

jord & skog, väg & anläggning

Den största branschmässan norr om Stockholm för alla som jobbar inom områdena entreprenadmaskiner, transport, rekrytering, jord och skog samt väg och anläggning.

Mässan arrangeras av Nolia AB

SKOGSENTREPRENÖREN 2 • 2016

15


TIPS & RÅD

Det går att avveckla och få Stefan Åström från Vindeln var fram till i december skogsentreprenör. Då valde han att avveckla skogsavverkningen i företaget och har i dag fått tillbaka glädjen över att arbeta och driva företag. Han råder alla som väljer att avveckla att vara öppna, ärliga och titta över ekonomin.

A

tt efter tio år behöva avveckla den del av verksamheten som rört skogsavverkning är inte ett lätt beslut. Stefan Åström har drivit företaget som hans pappa startat, men i höstas gick det inte längre. Företaget lever vidare, men nu är det slutavverkat i skogen. – Vi var fem personer som mest med treskift på en liten beståndsgående skördare och två på skötaren. Men när det inte går att få lönsamhet i verksamheten måste ett beslut tas och beslutet blev att lägga ner den delen av företaget, säger Stefan Åström. Kvar i företaget är bland annat en traktorgrävare och han är också återförsäljare för JPS-tekniks sågenheter. – Skogsentreprenörer måste behandlas som de företagare vi faktiskt är. Driver man ett företag måste man få tjäna pengar. Går det att tjäna pengar leder det till en sund ekonomi som kan utveckla företaget, något som gynnar båda parter och dessutom ger de anställda framtidstro. Jag har inte prestige i att driva en verksamhet som inte bär sig. I stället har jag valt att lämna det vi har gjort och gå vidare. 16

SKOGSENTREPRENÖREN 2 • 2016

– Att avsluta ett samarbete som varit roligt och intressant har påverkat mer än vad jag först trodde. Samtidigt är att driva företag något man måste vilja. Tyvärr har inte alla tjänstemän på kundsidan den insikten och då är det svårt att utveckla samarbetet, säger Stefan Åström.

Han berättar att företaget historiskt sett haft en god relation och ett utvecklande arbetssätt med de närmaste personerna i kundföretaget. – Att avsluta ett samarbete som varit roligt och intressant har påverkat mer än vad jag först trodde. Samtidigt är att driva företag något man måste vilja. Tyvärr har inte alla tjänstemän på kundsidan den insikten och då är det svårt att utveckla samarbetet.

MEN DET VAR, som sagt, inget enkelt beslut att ta då de anställda arbetat många år och varit en viktig del av företagets utveckling. – Jag hade stora funderingar om hur alla inblandade i företaget skulle tycka om den uppkomna situationen. Direkt när beslutet var taget valde han att meddela de anställda vad som skulle hända. – De anställda sa direkt att: mörka ingenting och kör med

öppna kort. Det har jag gjort och det har varit väldigt viktigt. Det andra Stefan gjorde var att titta på vilka ekonomiska ramar som fanns i företaget för att se vilka manöverutrymmen som fanns. – Det är viktigt att skapa en ekonomisk agenda och börja strypa kostnader så snabbt som möjligt, att till exempel säga upp mobilabonnemang. Man måste vända på varje sten. Det tredje steget var att ge maskinleverantören i uppdrag att sälja maskinerna och det fjärde var att ta aktiv del i att få de anställda att hitta nya jobb. – Att det skulle behövas hur mycket förare som helst är en myt. Även om behovet kan vara stort finns en tröghet i systemet som gör att det inte finns så många lediga jobb som många tror. Jag trodde att det skulle börja ringa hos mina anställda, som alla har minst 18 års erfarenhet, direkt jag meddelade att de inte


TIPS & RÅD

företagarglädjen tillbaka skulle få behålla sina jobb, säger Stefan Åström. Att bli av med maskinerna på hanterbara villkor är inget som bekymrar Stefan. – Maskinerna är 1,5 år gamla och det finns ett stort intresse, även om inget är helt klart ännu. Han tycker att det är viktigt att inte krångla till det. – Det är nog besvärligt som det är. Var öppen med personalen och tillåt dem att vara besvikna och arga. Låt dem känna och stötta dem i deras fortsatta inriktning. Samtidigt måste man känna själv hur man är och agera utifrån det.

Men det är viktigt att agera och inte bara reagera. Samtidigt tycker Stefan att det är viktigt att hitta tid att hämta andan. Det var inte minst viktigt för honom då avvecklingen, av olika anledningar, behövde göras snabbare än han räknat med från början. – Det går inte att bara rusa på utan stanna upp och försöka hitta ordning och reda i det som behöver göras. Han trivs i företaget och den inriktning det haft fram till i december och Stefan vill få det att utvecklas. Därför var en avveck-

ling av företaget aldrig aktuell. Han håller med om att det finns en risk i att hålla fast vid en verksamhet som inte har förutsättningar att fungera, och menar att man måste släppa taget om det som inte är lönsamt. – Nu är det en ny tid. När företaget nu ändrar inriktning känner jag att arbetsglädjen har kommit tillbaka och att det är roligt att driva företag. Jag tittar mot en ljusnande horisont och känner att jag har alla möjligheter. Det ringer folk och vill samarbeta, så det känns jättespännande, säger Stefan Åström. £

Vi är redo! Är du? Skördarkalibrering med DP II och Skalman v7 Full kompatibilitet med StanForD 2010!

Kalibrera din skördare med marknadens modernaste dataklave.

Jobba med ett välkänt gränssnitt, hantera större datafiler.

DP II & Skalman v7 stödjer HQC filer och samtliga traditionella mätmetoder inom kalibrering.

Automatisk längdregistrering klava på valfri diameter med Digitech® Tape. •

DP II är smidig i timmertravar och trånga utrymmen med datordelen på det rörliga handtaget.

Tel: 0620-255 80 info@haglofsweden.com www.haglofsweden.com


JURISTKRÖNIKA

Viktigt att tänka på vid köp av skogsmaskiner

S

kogsmaskinerna är tillsammans med personalen de viktigaste tillgångarna i en skogsentreprenörs verksamhet. För att verksamheten ska fungera blir det därför viktigt att maskinerna levererar den prestanda och drifttillgänglighet som skogsentreprenören har förväntat sig. En genomsnittlig skogsentreprenör äger dessutom som regel bara en eller ett fåtal maskiner av varje typ (till exempel skotare, skördare, och så vidare), och om någon maskin inte skulle hålla måttet finns det stor risk för att detta slår hårt mot den dagliga verksamheten genom till exempel stillestånd i produktionen. NÅGRA ÖVERGRIPANDE VÄGVALSFRÅGOR I VALET AV MASKIN: • Begagnat eller nytt? Möjligheten att ställa kvalitets- och prestandakrav är oftast lägre för begagnade maskiner och det finns dessutom risk att det i framtiden är begränsad tillgång till reservdelar och dylikt. • Finns kompetensen att köra maskinen internt? I annat fall är en viktig del i leveransen att utbildning ingår i köpet.

En annan viktig fråga är hur köpet ska finansieras. Förutom ett rent kontantköp finns en rad alternativ att fundera kring, beroende på verksamhetens behov och ekonomiska situation. • Ska maskinen finansieras genom ett lån? • Är det möjligt och lämpligt att samtidigt sälja en gammal maskin för att täcka en del av kostnaden? • Är ett leasing- eller hyresupplägg mer attraktivt? VILKA LEVERANSVILLKOR GÄLLER FÖR AVTALET MED LEVERANTÖREN? Inom branschen används en uppsjö standardvillkor, vanligast vid köp av skogsmaskiner är dock villkoren Maskin 03. Andra villkor som förekommer är bland annat NL 09 och Orgalime S 2012. Det finns många likheter mellan dessa standardavtal, men också en del skillnader. Dessa skillnader kan påverka bland annat vad som ingår i det överenskomna priset, olika begränsningar i leverantörens fel- och garantiansvar och vilket ansvar som kan utkrävas från leverantören om maskinen är felaktig eller inte lever upp till eventuella garantier. Tänk också på att maskinleverantören dessutom kan ha egna allmänna villkor med juste-

SÄKERSTÄLL VIKTIGA PUSSELBITAR I INKÖPSAVTALET VAD INGÅR I LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE? • Ska några tillbehör ingå i priset för maskinen, till exempel skördaraggregat, lastvagnar, och så vidare? • Ingår förarutbildning eller annan nödvändig utbildning? • Ingår viss service och underhåll eller finns det åtaganden att utföra sådan service och underhåll för att garantierna ska gälla? • Kan leverantören garantera att det kommer att finnas reservdelar i framtiden, och i så fall hur länge? • Se till att maskinens specifikationer är tydligt angivna i avtalet (eller i en bilaga), såsom kranräckvidd, vridmoment, styrsystem (och annan mjukvara), och så vidare. 18

SKOGSENTREPRENÖREN 2 • 2016

TYDLIGGÖR PRESTANDAKRAVEN SOM STÄLLS • Hur tunga lyft ska kranen klara? • Hur tung last ska maskinen klara av? • Vilken motoreffekt ska maskinen klara av, och under vilken last? • Glöm inte att även ställa prestandakrav på eventuella tillbehör, till exempel aggregatet. STÄLL KRAV ÄVEN PÅ TILLGÄNGLIGHETEN • Hur många drifttimmar och vid vilken prestanda ska maskinen i genomsnitt vara tillgänglig för drift under en viss tidsperiod (till exempel per månad)?


JURISTKRÖNIKAN

ringar av standardvillkoren eller liknande. £

VIKTIGA BESTÄMMELSER I MASKIN 03 SOM EN KÖPARE BÖR KÄNNA TILL

• Uppgifter i reklamblad med mera ska endast uppfattas som ungefärliga om det inte i avtalet förs in en uttrycklig hänvisning till informationen. Se till att i avtalet med leverantören uttryckligen ange de egenskaper och uppgifter som är viktiga utifrån verksamhetens art och behov. • Om maskinen är felaktig avgör säljaren, efter samråd med köparen, om avhjälpande av felet ska ske där maskinen står uppställd eller om den först måste transporteras till en verkstad. Oavsett vilket får köparen bekosta säljarens restid, resor och traktamente vid första avhjälpandetillfället. • Vid fel har säljaren endast en skyldighet att avhjälpa felet, och har ingen skyldighet att utge skadestånd på grund av felet om inte säljaren varit grovt vårdslös. Med hänsyn till detta utgår vid fel ingen stilleståndsersättning, ersättning för utebliven vinst eller annan liknande kompensation.

• Eventuella garantier för maskinens funktioner är genom dessa villkor begränsade i flera avseenden, bland annat gäller garantier enbart under förutsättning att maskinen använts enligt normala arbetsförhållanden, att maskinföraren följer tillverkarens skötsel- och bruksanvisningar, och gäller inte vid bristfälligt underhåll, ändringFredrik Sandström ar utan säljarens godkännande arbetar som biträeller felaktiga reparationer utfördande jurist i Andersda av köparen. En köpare som till son Gustafsson Advoexempel väljer att försöka repakatbyrås specialistrera maskinen på egen hand grupp Kommersiella löper därför risken att leveranAvtal, med fokus på tören hänvisar till att garantin inköps- och leveransinte längre gäller. avtal, tjänsteavtal, samarbetsavtal, med mera.

Din bäste vän i skogen. Mowikranen har egenskaper som ingen annan skogskran har - det finns ju bara ett original. Tillsammans med Mowis välbyggda skogsvagn får du ett lättkört och smidigt skogsekipage som gör ditt arbete i skogen snabbt, effektivt och roligt - många år framöver. Se hela programmet hos din återförsäljare eller på www.mowi.se

FTG Cranes AB Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors Tfn: 0521-26 26 30. Fax: 0521-26 26 39 E-mail: info@ftgforest.com www.ftgforest.com


NYHETER

Biobränsle med problem och potential En undersökning kring samarbetsformer och materialkvalitet vid biobränsleproduktion i skogsbruket har hittat stora brister i kommunikation kring traktdirektiv och visar att ett mer homogent bränsle skulle öka marknaden.

U

ndersökningen har utförts i SMF:s regi Hans Olsson på EXPE AB som utförare och Energikontor Sydost som finansiär. Undersökning har fokuserat på entreprenörsföretag, både anslutna till SMF och de som inte är det. – Vi har under lång tid fått in signaler som tyder på att samarbetsklimatet och metoderna för

samarbete i branschen inte är de bästa för att gynna en effektiv, och kanske utökad biobränsleverksamhet. Därför ville vi få en tydligare bild för att antingen kunna avskriva frågan eller på ett konstruktivt sätt föra upp den på dagordningen, säger KarlMagnus Hembjer på SMF.

HANS OLSSON pekar i undersökningen på att verksamheten verkar ha mycket stor potential till stark och positiv utveckling. Utmaningen torde vara att bryta invanda beteenden och förutsättningslöst jobba med hela kedjan, inte lösryckta delar. Undersökningen visar att endast 2,7 procent av de tillfrågade anser det är mycket vanligt att traktdirektivet ger optimala förutsättningar för att producera biobränsle. Hans Olsson har,

utöver enkäten, frågat tre olika skogstjänstemän på tre olika, lite större företag, vad som anses som ett fel eller en störning. Ingen redovisade fel i utförandet eller fel som kan lastas utföraren. ”Enbart genom att få till en bättre kommunikation/ett bättre samarbete kring kundens beställning av tjänst så finns det mycket mer att spara än de procent man normalt diskuterar under en prisförhandling”, skriver Hans Olsson i undersökningen.

EN MAJORITET av de tillfrågade tror att det finns potential för att enkelt få ett homogenare biobränsle. Hans Olssons bedömning är att marknaden för biobränslen idag skulle ha varit avsevärt större om råvaruproducenten lyckats producera ett homogenare bränsle. £

Boggi? Vi fixar bandet

EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. ISOBAR 350 CO ROCK X-FLEX Slangen för de tuffaste applikationerna. Extra nötningsbeständig och flexibel.

Renovera boggiband med Halvmånar. Brodd i härdat svensk borstål massa storlekar tex Broddsats EcoTrack 18x45x40mm

Hydroscand har närmare 60 slangservicebutiker i Sverige. Hitta din närmaste butik på hydroscand.se

1198:- för 70 st inkl frakt exkl moms

MES - Smide 20

SKOGSENTREPRENÖREN 2 • 2016

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

Telefon: 0661-220 00 Mobil: 0702-03 34 84

inf0 @ messmide.se • www.messmide.se


HEADS ABOVE THE COMPETITION

ACTIVE FRICTION CONTROL - FLERTRÄDSHANTERING - HÖG VIRKESKVALITET

MARKNADENS MEST DRIFTSÄKRA SKÖRDARAGGREGAT Ett slangbyte var tusende timme, marknadens

Vi på Log Max jobbar ständigt med att utveckla

bästa diametermätning och ett unikt världspatent

och förfina våra produkter för att du som kund

som ger bästa möjliga kvistning och lägsta möjliga

skall kunna känna dig trygg och veta att våra

friktion. Dessa är bara några av anledningarna till

skördaraggregat inte sviker dig i de tuffaste

att fler och fler väljer Log Max, världen över.

situationer. Ring oss redan idag så berättar vi mer om alla fördelar med Log Max.

Lars Strömsund Norra Sverige, 070-347 65 74

Mikael Solèn Södra Sverige, 070-591 18 89

Gunnar Bäck Södra Sverige, 070-391 97 50

www.logmax.com


NYHETER

Håkan Dunberg, skogsentreprenör i Eksjö och ledamot i SMF:s styrelse, är enligt föreningen Skogen en förebild som fokuserar på människor, utveckling och lönsamhet. Tidigare i vår fick han motta utmärkelsen Guldkvisten ur Hans Majestät Konungens hand.

F

modell större, samt diplom. Så här skriver föreningen Skogen: "Entreprenörskåren bär ett stort ansvar för att vi bedriver ett effektivt och hållbart skogsbruk. Entreprenörerna har också en huvudroll i den skogstekniska utveckling som har bidragit till att göra landet till en av de världsledande skogsnationerna. För att kunna fortsätta att vara ett skogsbruk i världsklass är det dessutom avgörande att vi lyckas presentera vår bransch så att vi

attraherar duktiga människor. Håkan Dunberg är en förgrundsgestalt i den svenska skogsentreprenörskåren. Han har gjort sig omtalad för sitt utvecklingsintresse och sin affärsmässiga inställning till företagande. I en bransch där strukturrationalisering kan skapa nya möjligheter har Dunbergs skogstjänst vuxit och är i dag den svenska grenen av en svensk-finsk koncern, MKPDunbergs. Parallellt med detta sätter han alltid människan i centrum. Lönsamhet och utveckling går hand i hand med trivsel och god arbetsmiljö. Och bara i en sådan kombination kan skogen locka nya unga förmågor. Håkan Dunberg är en föregångare och förebild. Ju fler han kan inspirera desto högre utvecklingstakt i sektorn och desto bättre sköts Sveriges skogar." £

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

R sk äd og da en

öreningen Skogens styrelse delar årligen ut tre Guldkvistar till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med föreningen Skogens ändamål och inriktning ("aktivt och ansvarsfullt brukande och nyttjande av skogen"). Priset består av en nål,

Foto: FÖRENINGEN SKOGEN

Håkan Dunberg fick guldkvisten

När temperaturen någon gång under dygnet överstiger +5° C ökar risken för rottickan att etablera sig på färska stubbar. Och detta helt oberoende av årstid. Rotröta är skogens värsta skadegörare! Behandla i tid! Infektioner kan överleva upp till 40 år och sprider sig till nästa generation. Du riskerar att förlora upp till 30 000:-/ha – helt i onödan. Ditt beslut i dag avgör hur din framtida skog skall se ut! Läs mer om Rotstop och rotröta på: www.interagroskog.se

22

SKOGSENTREPRENÖREN 2 • 2016


Get a grip! NÄR DETALJERNA AVGÖR VEM SOM VINNER Vid första anblicken ser Finnskogsvalsen ut som vilket matarhjul som helst, men när du provat förstår du skillnaden. Finnskogsvalsen är ett svensktillverkat matarhjul med optimalt grepp och låg vikt som varken sliter på trädstammen eller din ekonomi. Med Finnskogsvalsens låga pris och långa hållbarhet blir våra kunder vinnarna i skogen, där alla marginaler räknas.

SVENSTILLVERKADE MATARHJUL AV HÖGSTA KVALITET TILL RÄTT PRIS!

www.finnskogsvalsen.se

info@finnskogsvalsen.se Tel. 0560-148 70

Gremo 1050F4 Gremo 1050F4 (generation 4) är en maskin med låg vikt och hög lastförmåga ledande i klassen!

Vi ställer ut på

Q Q Q Q Q Q

Prestanda Närsikt Ekonomisk Smidig Balanserad Lättfotad

3 - 4 juni på Karlskoga Flygplats Välkommen till monter SM 13

Gremo AB · Box 44 · 310 61 Ätran Telefon 0346-605 15 · Telefax 0346-603 42 www.gremo.com · info@gremo.se


INTERNATIONELLA SKOGSDAGEN

Entreprenörer högg ner träd – för klimatets skull Den internationella skogsdagen uppmärksammades av SMF genom att avverka ett träd för klimatets skull och därmed sätta fokus på det klimatarbete som dagligen utförs i skogen, men som det sällan talas om.

S

kogen och skogsbruket spelar en huvudroll i kampen mot klimatförändringarna. Därför behövs växande skogar i alla åldrar som binder den koldioxid som släpps ut. – Det är skogsentreprenörerna och deras anställda som sköter om våra skogar. En dag som denna känns det viktigt att belysa klimatnyttan som svenskt skogsbruk bidrar med genom att både plantera nya träd varje år – och genom att avverka, säger SMF

Skogsentreprenörernas vd Anna Furness. När träden blir äldre blir de sämre på att binda koldioxid. Det är nyplanterad, ung och gallringsmogen skog som effektivast binder koldioxid. Anna Furness förklarar att om man plockar ut de färdigvuxna träden innan de slutar binda koldioxid är klimateffekten positiv. Om man väntar tills träden börjat förmultna är effekten den omvända och träden bidrar till växthuseffekten genom

SpeedCut™ System

att de släpper ifrån sig den koldioxid de en gång bundit. – För klimatets skull behöver vi alltså hugga ner och använda skogsråvaran på ett effektivt sätt för att koldioxiden ska bindas och inte släppas ut i atmosfären. Samtidigt gör vi då plats för nästa generations träd som återigen binder koldioxid, säger hon och fortsätter: – Nyckeln till klimattjänsten som den svenska skogen erbjuder vårt samhälle handlar om att skörda mogna träd ut skogen och använda råvaran någonstans där den kan fungera som ett kollager – till exempel genom att bygga fler hus i trä, säger Anna Furness på SMF Skogsentreprenörerna. £

A BETTER SAW STARTS HERE.

Den NYA generationen sågkedjor och svärd

Sågkedjan SNABBARE VASSARE ENKLARE

*Jämfört med Oregon® kedjan 95VPX och svärdet Oregon® Pro-Lite®

Sågsvärden LÄTTARE STABILARE STARKARE

OregonSpeedCut.com


Foto: ELIN SUNESDOTTER

INTERNATIONELLA SKOGSDAGEN

Skogsproffsen Ola Sandström och Johan Svensson från Drivarn AB i Vingåker stod för avverkningen under internationella skogsdagen.

FRÅN STÄMMAN

UTBILDNING & KURSER

Liljaskolan startar NB Skog hösten 2016

VÅRENS KURSUTBUD 2016 • Motorsågskörkort

– AB nivå, 3 dagar

• Röjsågskörkort – RA+RB, 3 ½ dag

• Natur- och kulturmiljövård – Grundkurs, 3 dagar

• Natur- och kulturmiljövård –Förnyelse, 1 dagar

• ADR 1.3 (Transport av farligt gods) • Heta arbeten – 1 dag

• Hjärt och lungräddning

–1 dag

– ½ dag

Vi utbildar framtidens skogsmaskinförare och skogsvårdare.

Ytterligare information: Liljaskolan, Vännäs gymnasium, Karin Åberg, SYV, 0935-144 76. www.liljaskolan.se

För mer info och anmälan kontakta: Anders Öberg anders.oberg@alvdalen.com 070-541 67 35 • alvdalen.com

BEDRIVER NI UTBILDNING ELLER KURSVERKSAMHET INOM SKOGNÄRINGEN?

ANNONSERA HÄR! För mer information, kontakta Rolf Stenvall på 070-2090267 eller rolf.s@fkon.se>

Utbilda dig inom Skog, Djur, Lantbruk & Trädgård! Vi erbjuder vuxenutbildningar med tydliga mål och nära anknytning till näringens behov.

SKOGSENTREPRENÖREN 2 • 2016 naturbruk.nu/vuxenutbildning

25


INTERNATIONELLA SKOGSDAGEN

Föreningen Skogen tyckte SMF:s initiativ var "klockrent" Den internationella skogsdagen hölls 21 mars och SMF Skogsentreprenörerna uppmärksammade den genom att fälla ett träd för miljöns skull. Vi frågade Bengt Ek, vd för Föreningen Skogen, vad han tyckte om dagen och om SMF:s initiativ.

V

AD TYCKER DU OM SMF:S INITIATIV UNDER SKOGSDAGEN? – Det var klockrent. Budskap till allmänheten behöver vara enkla men sanna. Fällningen gjorde berättelsen dessutom intressant, säger han. VILKA VAR NÅGRA AV DE MEST INTRESSANTA AKTIVITETERNA UNDER INTERNATIONELLA SKOGSDAGEN? – Det bästa var att nästan hela skogssektorn i år för för-

sta gången uppmärksammade den internationella skogsdagen ordentligt. Över hela världen är firandet fortfarande lite torrt, med konferenser, statements och ceremonier. Där stack SMF ut på ett sätt som borde bli föredöme för kommande år. Själv tyckte jag att vi på föreningen Skogen hittade många intressanta och roliga skogliga filmklipp under vår nedräkning på Facebook de sista månaderna.

VILKEN BETYDELSE HAR DEN INTERNATIONELLA SKOGSDAGEN FÖR SVERIGES SKOGSNÄRING? – Den har ett positivt budskap om människans nytta av hållbart brukade skogar. Det är viktigt i en tid då mycket av skogsdebatten begränsar sig till vilka skogar som ska brukas och vilka som ska lämnas. – Dagen skulle också kunna ge oss ett fönster till resten av världen, men ännu är vi lite för ointresserade både av att berätta om oss och att engagera oss i alla skogar i världen som kunde ha glädje av vår passion för skogshushållning, säger Bengt Ek. £

Nästa generations SP 461 LF SP Maskiner presenterar stolt nästa generations SP 461 LF. Nya 461 är ett robustare och mer tillförlitligt aggregat som är byggt för att klara både dagens och framtidens krav på högsta produktivitet i kombination med högsta tillförlitlighet och mätnoggrannhet.

Highlights nya SP 461 LF • • • • •

Ny optimerad slangdragning mellan tiltblock och ventil ger maximal slanglivslängd Ny starkare ramkonstruktion för längre livslängd Robusta heltäckande skydd för hjulmotorslangar ger ökad tillförlitlighet Ny förbättrad diametermätning med axelfri givare ger ökad mätnoggrannhet och ökad tillförlitlighet. Ny längdmätningsenhet med kraftigare lagring och axelfri givare ger ökad mätnoggrannhet och ökad tillförlitlighet. Vi ställer ut på • Ny kapkontroll med axelfri givare ger ökad tillförlitlighet. Välkommen att kontakta din SP säljare för en privat visning av nya SP 461 LF för möjligheten att se vad framtidens aggregat kan göra för dig redan idag!

26

SKOGSENTREPRENÖREN 2 • 2016

Tel: 0372-25342 www.spmaskiner.se

3 - 4 juni på Karlskoga Flygplats Välkommen till monter SM 8


SKOGSENTREPRENÖREN 2 • 2016

27


KÖLDMEDEL

Gift- och fossilfri vätska ska ersätta glykol

Det svenska innovationsföretaget Avantherm är först på världsmarknaden att erbjuda en helt fossilfri vätska som ersätter glykol. I ett projekt för skogsbruket, som genomförs tillsammans med Vinnova, testas nu glykolersättningen på skogsmaskiner. – Erfarenheterna så här långt i projektet är mycket bra, och vi tror att Avantherms vätska kommer lösa många av de problem som glykolen skapar i skogsmaskinerna, säger Stefan Dufva, vd på Avantherm.

I

hela världen förbrukas 1,6 miljoner ton glykol varje år. Genom att ersätta glykol med förnybara alternativ går det att minska utsläppen av växthusgaser med mer än två miljoner ton. Det motsvarar utsläppen från alla bilar i Sveriges fem största städer under ett år. De produkter som Avantherm tar fram är alla giftfria och kommer ifrån förnybara råvaror, vilket gör dem skonsamma både för naturen och för de som ska hantera vätskorna. Produkterna bryts dessutom snabbt ner till 82 procent på 28 dagar. Detta kan jämföras med mineralolja som bryts ner 15–45 procent under samma tidsperiod. Grundoljorna som används kommer ifrån biomassa och produceras genom vätebehandling av vegetabiliska oljor, animaliska fetter, avfall och restprodukter. Att det går att ersätta fossila oljor har bland annat bränslet HVO visat i användandet i lastbilsflottor. Nu har Avantherm ett projekt tillsammans med Vinnova där syftet är att få fram ett vetenskapligt underlag för användning av syntetiska kolväten som värmeväxlingsmedium i skogsbruket. Målet är att utreda hur företa28

SKOGSENTREPRENÖRE 2 • 2016

gets produkt fungerar i skogsmaskiner och sedan verifiera detta i verklig miljö. Den nya kunskapen man fått och verifieringen ska sedan fungera som ett underlag för Skogforsk att uppdatera sina rekommendationer för värmeväxlingsmedium där Avantherms innovation är en del i den rekommendationen. – Skogsbruket är en viktig marknad. Vi arbetar för att kunna erbjuda en tillräcklig portfölj av produkter som passar även små och mellanstora skogsentreprenörer.

DEN ERSÄTTNING till dagens kylarvätskor som har tes-

Köldmedlet finns bland annat i fat om 200 liter.

Stefan Dufva, vd på Avantherm, ser bara fördelar med den nya, fossilfria olja som ska ersätta dagens köldmedel.

tats har bland annat använts i skotare och skördare från Komatsu och ett kortare test i en skördare från Ponsse. – Kylarvätskan kan kräva några få byten av packningar och någon slang om dessa inte är kompatibla med oljor, men har annars bara fördelar mot dagens vätskor. Den har bland annat mycket lägre viskositet, vilket blir väldigt tydligt när man passerar -15 grader och hela vägen ner till -55 grader. Enligt Stefan Dufva sätter den inte igen systemet och rinner på bra. Dessutom är den helt ickekorrosiv. Andra kylvätskor har visat sig ge stora problem med korrosion då de korrosionsinhibitorer som används i glykol bryts ner över tid. Det faktum att Avantherms vätskor är icke-korrosiva minskar servicekostnaderna dramatiskt. Det här är en ickefossil olja och fungerar bra med gummipackningar och annan omgivning som klarar olja. – Våra produkter baseras helt


STOPP FÖR ETYLENGLYKOL SEDAN 2013 Etylenglykol har inte fått användas i skogsmaskinernas kylsystem efter år 2012 då det blev ett totalstopp enligt både EU-direktiv, PEFC-certifieringen och Svensk Entreprenörsstandard på grund av dess giftighet. Men ersättningen, propylenglykol, har inte varit helt lyckad. De flesta kylsys­tem har varit dimensionerade för pro­ pylenglykol, men eftersom denna kylar­vätska kan ha en viskositet på 130 cSt, innebär det att den är mer trög­flytande än den gamla etylenglyko­len, något som ställt krav på rätt dimensionerade rör och slangar. Dessutom är man tvungen att vintertid ha en 50/50 blandning av propylenglykol och vatten, men endast helt rent batterivatten, eftersom kranvatten bland annat kan ge utfällningar av salter. Denna blandning ger de bästa egenskaperna och frost­skyddsegenskaperna ner till -26 grader. Blandar man i mer vatten innebär det ökad frysrisk. Ökar man mängden glykol blir kyl­vätskan mer trögflytande. Det kanske största problemet med propylenglykol har dock varit den kraftigt ökade risken för rost.

Aptering på en helt ny nivå! Pålitligt och flexibelt system med modern förarmiljö Förenklad installation och service Produktionsrapportering enligt StanForD 2010

på förnybara råvaror och ger industrin möjlighet att ersätta fossila oljor och kemikalier. De är dessutom giftfria och bryts ner snabbt i naturen, vilket är särskilt viktigt i känsliga miljöer som skogsbruk, säger Stefan Dufva, vd på Avantherm.

DE GRUNDOLJOR som används för produkterna levereras av Neste, världens ledande tillverkare av förnybara oljor baserade på företagets NEXBTL-teknik, och tyska Haltermann Carless, en ledande global leverantör av högkvalitativa kolvätebaserade specialprodukter. Avantherms första produkter på marknaden är värmeöverföringsvätskor, bland annat kylvätska som ersätter glykol, men inom kort lanseras även transformatoroljor och så kallade släppoljor. DESSUTOM PÅGÅR utvecklingsarbete kring ytterligare produkter. Företaget säljer också HVO100 på den svenska marknaden, en förnybar diesel som kan användas direkt i vanliga dieselmotorer. – Flera skogsmaskiner är godkända för HVO och det är ett fullt kompatibelt bränsle. Det har bara fördelar mot diesel. Det är fossilfritt och ett renare bränsle som ger prestandafördelar. Det fungerar bättre i kallstarter, ger renare förbränning och mindre påverkan på partikelfiltret kan ge längre serviceintervaller. Det låter nästan för bra för att vara sant? – Ja, men det är det inte, försäkrar Stefan Dufva. £

– högre produktivitet och större virkesvärde

Tel +46 (0)470 77 09 50 www.dasa.se


MASKINLEGENDEN: TVÅGREPPSSKÖRDARE - KOCKUM 880 Foto: ANDREAS NILSSON.

Under slutet av 1970-talet var tiden inne att förena fällareläggaren och kvistarekaparen till en maskin. Tvågreppsskördaren blev en kombinerad maskin som utförde allt arbete, från fällning med fällsåg till kvistning, kapning och sortering i upparbetningsenheten. Virket lades i sortimentshögar vid stickväg. Avverkning med tvågreppsskördare var 1980-talets och början av 90-talets dominerande metod vid slutavverkning. Kockum 880, som presenterades 1973, tillverkades i närmare 300 exemplar. Av dem hade SCA ett hundratal, bland annat maskinen som visas på Skogsmuseet i Lycksele, använd på Åsele förvaltning tillsammans med en processor och en skotare. Vikt: 15 490 kg Vändradie: 6 m Hastighet: 0-30 km/h Effekt: 156 hk

Markberedning

Allt för skogsentreprenören – En leverantör räcker! skydd ir l S & d n a b ie g g Bo

Catex4 tand Ytterstift Innerstift

tigt

rik t tillbehör till ggieband sam rt. Slirskydd, bo fe r of ntakta oss fö bra priser. Ko

396:79:29:-

Smörjmedel

Bra pris på o

Alla priser är exkl. moms

ljor!

modeller Alltid flera snabba på lager för leveranser!

30

AdBlue • Bandlås • Boggieband Broddar • Däck • Filter • Färgmunstycken • Glykol • Gripar • Kedjefångare SKOGSENTREPRENÖREN 2 • •2016

Kedjor • Markberedningständer • Matarhjul • Märkfärg • Oljor • Rotatorer • Slirskydd • Smörjfett • Stolar • Svärd

0278-450 22 • www.samsons.se info@samsons.se


Vi ses på SkogsMaskindagarna i Karlskoga den 3–4 juni. Besök oss på mässans demoområde. Välkommen!

STORT INTRYCK. LITET AVTRYCK.

– Kostnadseffektiva maskiner för morgondagens skogsbruk. Robusta, driftsäkra, bränslesnåla och servicevänliga maskiner som är lätta och smidiga i skogen.

www.vimek.se


Foto: LISA JOHANSSON

ÅRSMÖTE SEKTION BORÅS SMF sektion Borås hade förlagt sitt årsmöte i mitten av maj till Bynanders Motormuseum i Svenljunga. Hela styrelsen omvaldes. Så här ser styrelsen ut: ORDFÖRANDE, Lisa Johansson,Pelles Skogstransporter AB LEDAMÖTER Magnus Berg, Ugglereds Skogsavverkning AB Dan Johansson Långåkra Maskinstation AB Ingemar Sandin Borås Skogsavverkningar AB

Söker du en skördarkran? Vi säljer nya MOWI 700 och 900 parallellförda kranar med unika MOWI-egenskaper. Kontakta oss på info@ftgforest.com 32

SKOGSENTREPRENÖREN 2 • 2016

FTG Cranes AB. Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors. Tfn: 0521-26 26 30. Fax: 0521-26 26 39. E-mail: info@ftgforest.com www.ftgforest.com


SEKTION VRIGSTAD OCH HÄSSLEHOLM PÅ BESÖK HOS ROTTNE

SEKTION VRIGSTAD OCH HÄSSLEHOLM gjorde i mars ett besök hos Rottne. Här ses Johan Hansson från Hansson i Röke, Håkan Nilsson från Bröderna Nilssons Skogsentreprenad och Fredrik Gunnarsson från Freddes skogstjänst i Traryd. Med på industribesöket var också Trygg Hansa och SMF:s vd Anna Furness. – Stolt som en tupp över att få komma hit tillsammans med en hel busslast full med skogsproffs, kommenterade Anna Furness. Sådana här sektionsaktiviteter är förstås ett bra sätt att kombinera nätverkande och lite ny kunskap, säger Anna Furness, SMF:s vd.

Vet du om att vi på KOX kan erbjuda dig som kund ett sortiment som bland annat innefattar: • • • • •

KOX - Maskinkedjor & Maskinsvärd Markusson - Helautomatiska Slipmaskiner Skogs- & Entreprenad Gripare från HSP & Hultdins Märkfärg till Skogsmaskin från EnviOn KOX - Biologisk & Miljövänlig Sågkedjeolja

Erbjudande: Vi köp av 6st dunkar Märkfärg (10L/dunk) ger vi dig som kund nu FRI FRAKT! Erbjudandet gäller så långt lagret räcker eller till 2016-03-30

*Reg. varumärken & logotyper tillhör respektive företag.

Tel: 0340-542120 Mail: Info@kox-harvester.se Web: www.kox-harvester.eu


SMF-PROFILEN

Johan Hansson, ordförande sektion Hässleholm

"Motivation att träffa folk" Det är väldigt viktigt att vara med i SMF, tycker Johan Hansson, ordförande i sektion Hässleholm. – Det är ett organ som står på vår sida och strider för våra frågor när vi inte hinner själva. Men medlemskapet ger också en möjlighet att träffa andra i samma bransch och lära sig saker, säger han.

Johan Hansson, till vänster, tillsammans med sin far, Per-Anders, efter att de i våras hämtat ut en ny Rottne H11. Foto: SANDAHLS MASKINAFFÄR

J

ohan Hansson driver företaget Hansson i Röke AB tillsammans med sin far, PerAnders och företaget har varit medlem i SMF Skogsentreprenörerna så länge någon av dem kan minnas. Företaget har sitt säte mellan Hässleholm och Örkelljunga. Vad skiljer då att vara entreprenör i Skåne jämfört med andra delar av landet? – Vi har rätt många kubik per hektar. Det är en stor fördel. Samtidigt har vi fler flyttar mellan jobben eftersom vi har många småjobb. De har två anställda och är därmed fyra totalt. De har ett maskinlag med en skördare och två skotare. De kör allt från förstagallring, slutavverkning och löv. – Vi har ett samarbete med en annan maskingrupp så man kan säga att vi har 1,5 skotare själva. 34

SKOGSENTREPRENÖREN 2 • 2016

Det är viktigt att kunna samarbeta. För ett år sedan valde Johan att axla ansvaret som ordförande i sektion Hässleholm. – Det var väl inte så många andra att välja på, säger Johan och ler. Han har aldrig ångrat att han valde att bli ordförande. – Kände att det var en utmaning. Jag ville få mer att hända, men också få träffa fler som håller på med samma sak som jag. Det en del kan tycka vara jobbigt med att vara ordförande, att det blir en hel del möten, tycker Johan är en fördel. – Jag tycker att det ger en väldig motivation att träffa folk och lära sig av. Särskilt SO-mötena, där man får ta del av andras åsikter, ger mycket drivkraft, säger Johan Hansson. Han ser också fler fördelar med

SO-råden, inte minst att de samlar personer från hela landet. – Här får man träffa folk från hela Sverige och få en uppfattning om vad som händer ute i landet och hur det ser ut på marknaden. Här får man också en möjlighet att dela kunskap med många andra. Johan tycker att man lär sig mycket nytt. – Bland annat har vi fått prova på hur man fyller i löner via telefon och dator. Det finns alltid något nytt att ta åt sig av, från körsätt till hur man lägger upp ackordskörning.

JOHAN BERÄTTAR att de hade talat i sektionen om att göra något tillsammans. På ett möte började de diskutera det och frågan gick till Rottne om de var sugna på ett samarbete. Tillsammans med Sandahls Maskinaffär togs en resa till Rottne fram. – Det var bara att sätta igång och vi gjorde resan tillsammans med sektion Vrigstad och lyckades få med oss mellan 40-50 personer. Då passade vi såklart på att värva fler medlemmar genom att även bjuda in företag som ännu inte blivit medlemmar. Minst ett nytt medlemsföretag fick vi bara på resan. Han berättar att de hyrde buss från Hässleholm och att värdarna stod för alltsammans. – Det var väldigt trevligt och välordnat från Rottne och Sandahls sida. Han tror att många är intresserade av att nå SMF:s medlemmar. – Alla förstår nog inte hur viktiga vi är, så inför årsmötet ska vi självklart hitta en samarbetspartner som kan hjälpa oss med lokal, säger Johan Hansson. £


ENERGISVÄRDET SPARAR DIN TID! Skyddar mot skador vid sågning mot sten eller mark

Iggesund Forest har lösningen för dig som vill öka din produktivitet. Med vårt nya Energisvärd kan du skydda kedjan från skador och samtidigt minimera antalet kedjeavhopp. Vi har användare som minskat antalet avhopp från flera tillfällen per dag ända ner till 1 i veckan, vilket innebär många värdefulla arbetstimmar i sparad tid!*

* En del entreprenörer som avverkar i oröjd skog har idag upp till 6 kedjeavhopp/dag på sitt svärd. Varje byte kanske tar ca 2,5 minut. För en entreprenör som kör skördaren i 2-skift, 5 dagar/veckan, 47 arbetsveckor/år blir den sammanlagda tidsförlusten över 58 timmar. Med ett Energisvärd från Iggesund Forest kan du spara in åtskilligt av denna tid.

Sköldar som förhindrar kedjeavhopp

Energisvärdet är patentsökt.

Nytt ordernummer: 0650-54 11 11 www.iggesundforest.se SKOGSENTREPRENÖREN 2 • 2016 35


Returadress: SMF Skogsentreprenörerna,Tyska Brinken 28, 111 27 Stockholm

KOVAX-SOFT ™

www.eco-tracks.com

Ett helt nytt band i ECO-Track familjen. KovaX-Soft är ett allround band som passar de flesta maskiner och markförhållanden. Bandet ger bra grepp och bärighet. KovaX-Soft är skonsam mot grusvägar och risbäddar. Tvärjärnen finns även i kortare utförande.

ECO-TRACK™

EVO™

BALTIC™

MAGNUM™

Make your own way

36

SKOGSENTREPRENÖRE 2 • 2016

www.olofsfors.com

Tidningen Skogsentreprenören 02-2016  

Tidningen Skogsentreprenören är officiell tidning för SMF Skogsentreprenörerna, som är en rikstäckande branschorganisation för professionell...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you