Page 1

SKOGSENTREPRENÖREN EN MEDLEMSTIDNING FRÅN SMF

# 3•2016 | ÅRG 7

INTEGRATION MER ÄN EN FRÅGA OM MÅNGFALD

• BERNT HERMANSSON: VI ÄR NAVET I SKOGSNÄRINGEN • NATURBRUKSGYMNASIUM BÄST PÅ ENTREPRENÖRSSKAP • LUC LEBEL SKRIVER OM ENTREPRENÖRERNAS SITUATION I KANADA • SKOLOR SAMARBETADE I REKRYTERINGSSATSNING • ALLT INFÖR HÖSTENS SMF-STÄMMA • DANSKA ENTREPRENÖRER KOM PÅ SVENSKT BESÖK

EFFEKTIV KOMMUNIKATION GER BÄTTRE SAMARBETE SKOGSENTREPRENÖREN 3 • 2016

1


EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. ISOBAR 350 CO ROCK X-FLEX Slangen för de tuffaste applikationerna. Extra nötningsbeständig och flexibel.

Äger du en

flishugg? Vi vet att det är svårt att få försäkring på flishuggar men framförallt kostsamt. Därför har vi tagit fram en gruppförsäkring speciellt för dig. Vår försäkring på flishuggar är utformad med omfattning och självrisker anpassade till dina behov. För mer information och premie är du välkommen att ringa AB Svensk Skogsmaskinförsäkring, 026-51 52 09. www.svenskskogsmaskinförsäkring.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

BUILT FOR YOUR TOUGHEST DAY.

svensk skogs maskin forsakring .se

SpeedMax XL ™

Harvester Guide Bar

Maskinell avverkning ställer stora krav på kaputrustningen, och våra nya maskinsvärd SpeedMax™ XL levererar kvalité och råstyrka i varje detalj! En 14-tandad utbytbar noskassett i kombination med ett bredare chassi gör SpeedMax™ XL Större, Starkare och Tåligare än sina föregångare.

OregonProducts.se/SpeedMax

Oregon® och SpeedMax™ är varumärken tillhörande Blount, Inc.

4271/16

Hydroscand har närmare 60 slangservicebutiker i Sverige. Hitta din närmaste butik på hydroscand.se


8 HJUL PÅ RÄTT SÄTT Extremt stabil. Extremt lågt marktryck.

Komatsu 931XC är precis vad den heter: En maskin som levererar produktivitet även när terrängförhållanden är extrema (Xtreme Conditions). Kombinationen av Komatsuskördarnas unika grundkoncept och en

www.komatsuforest.se

helt ny lösning med pendelboggi i bakramen ger denna maskin en oslagbar stabilitet. Den låga tyngdpunkten och jämna viktfördelningen ger XCmaskinen en grym backtagningsförmåga och ett marktryck på otroliga 0,3/0,35 kg/cm2.


INSTICK

Vi är navet i skogsnäringen

V

i skogsentreprenörer fungerar mycket som navet i hela skogsnäringen. Vi är länken mellan naturen och industrin i en av landets viktigaste näringar. Vi är viktiga, men som länk mellan flera jättar kan man också bli klämd och få begränsat utrymme. Man blir tagen för given. Det är inte ovanligt att vi bara har en uppdragsgivare, en kund som vi blir väldigt beroende av. Det upplägget är sällan bra för ett företag, därför bör målet vara att söka fler kunder – och är det svårt just inom skogen så finns det närliggande branscher som kan komplettera. Var inte rädd att testa nya grepp. En bredare bas skapar trygghet och utveckling.

SOM SKOGSENTREPRENÖR är du förstås företagare. Jag tycker företagandet kan sammanfattas i tre begrepp: 1/ Vara enkelt. 2/ Ekonomiskt lönsamt. 3/ Roligt att driva. Myndigheterna har blivit bättre på information och hantering av byråkratin kring företagandet. Det är inte särskilt krångligt. Inom branschen finns däremot förbättringspotential, både när det gäller uppdragsgivarnas rutiner och virkesmätningen. Där har vi som intresseorganisation ett jobb att göra för att driva på förenklingar och standardiseringar, exempelvis traktdirektiv, återrapportering och den slutgiltiga virkesmätningen. Inom Smf arbetar vi med dessa frågor. Har du konstruktiva synpunkter och idéer kring detta – hör gärna av dig! EKONOMISKT MÅSTE förstås plus och minus gå ihop. Ett företag bör dessutom ge avkastning. Tumregeln säger 5% för att reinvestera, dvs

KONTAKT Ansvarig utgivare: Anna Furness anna.furness@skogsentreprenad.nu Redaktör: Erik Säfvenberg erik.safvenberg@dynamopress.se 072-236 26 00 Annonser: Rolf Stenvall, Fkon rolf.s@fkon.se, 070-2090267 Produktion: Dynamo Press AB Tryck: Trydells, Laholm

Internet: www.skogsentreprenad.nu Adress, besök: Storgatan 19 Adress, post: Box 55680 102 15 Stockholm Tel. 08-655 41 90 Fax. 08-655 41 45 E-post huvudkontoret: smf@skogsentreprenad.nu

hålla befintlig nivå, medan 7-8% krävs för att kunna investera för utveckling. Som bekant har branschen varit tuff i flera år, med svag lönsamhet och nivåer på 2-3%. Men nu talar mycket för att vinden är på väg att vända, då industrin kommit igenom en Bernt Hermansson. tung omställningsperiod och den biobaserade ekonomin står i fokus även internationellt.

OFTA ÄR VI skogsentreprenörer mycket bra på det praktiska, men jag tycker vi borde avsätta mer tid åt att vara företagare. Det betyder tid för eftertanke, planering och nya strategier. Visst man kan titta bakåt för att lära av tidigare misstag och framgångar, men huvudfokus måste vara att blicka framåt. Det är framtiden du kan påverka. Här tycker jag punkt två hänger ihop med trean. Strategijobbet för att hålla en bra ekonomi är oftast roligt, man vidgar vyerna, får ny kunskap och lär känna nya människor. Det utvecklar både dig och företaget. För mer än 20 år sedan gick jag en företagarkurs. Vi var tolv personer, sex från skogen och sex från verkstadsindustrin. Jag tycker den här blandningen var mycket givande, för även om man kommer från olika branscher så har alla företagare många saker gemensamt. Jag lärde mig mycket, fick nya infallsvinklar och breddade min kontaktyta. MITT RÅD TILL DIG som entreprenör och företagare är att du viker tid till att nätverka, att du skaffar inblick i andra branscher. Det är både kul och utvecklande. Du kommer att hitta korn på vägen som kan användas i ditt eget företagande. Och vem vet, kanske hittar du också nya kunder eller en samarbetspartner som breddar basen i din verksamhet. Ett självklart nätverk är förstås SMF Skogsentreprenörerna. Välkommen till en fin skogshöst med oss. BERNT HERMANSSON STYRELSEORDFÖRANDE I SMF

4

SKOGSENTREPRENÖREN 3 • 2016


DEBATTÖREN

Nu lyfter vi IBC till nästa nivå!

John Deeres kranspetsstyrning, IBC, var en stor sensation vid lanseringen under Elmia Wood 2013. Ett tekniskt genombrott för bekvämare och effektivare kranarbete i skotaren. Med nya TimberMatic 1.24 uppdateras IBC till nästa nivå. Nu anpassas även hastigheten på kransvängen efter utnyttjad kranlängd. Ramper och filtrering är också uppgraderade på lyft, vipp och utskjut. IBC – genialt sedan tidigare. Ännu bättre nu!

JohnDeere.se/forestry


NYHETER

Integration svårare fråga än mångfald Att skapa arbetstillfällen inom skogen för att öka integrationen av nyanlända är en god idé. Men den kräver eftertanke och kunskap om hur det fungerar i dag. – Vi har inget stort behov av arbetskraft och om marknaden skulle sättas ur spel med bidrag kan de slå undan fötterna för alla seriösa aktörer, säger Jonas Lantz på Lantz Skogsvård AB.

P

rojektet Skogen som integrationsarena har körts av flera länsstyrelser för att bland annat säkra tillgången på kvalificerad arbetskraft för skogsvård och avverkning. – Det arbetssätt och den metod som vi har valt att arbeta efter präglas av dialog, samverkan och förankring med och mellan nyckelaktörer inom skogsnäringen, säger Björn Jonsson, länsstyrelsen Västerbotten. Projektet syftar även till att skapa intresse för och rekrytering till högre skoglig utbildning på gymnasial- och högskolenivå. Mottagare för insatsen är i första hand nyanlända i etableringsreformen men i ett senare skede också flyktingar som avslutat sin etableringsperiod och som är på väg mot vidareutbildning. – Det finns ett behov av att säkra tillgången på kvalificerad arbetskraft för skogsvård och avverkning, säger Ann Dolling, vice dekan för grundutbildningen, fakulteten för skogsvetenskap, SLU. Men det finns inget stort behov av arbetskraft just nu. Det menar Jonas Lantz, aktiv inom SMF Skogsentreprenörerna när det gäller skogsvård och vd i Lantz skogsvård. – Sedan EU:s gemensamma arbetsmarknad fick full effekt har inte branschen haft några större problem med att anställa kvalificerad arbetskraft, säger han. 6

SKOGSENTREPRENÖREN 3 • 2016

Vad som Jonas Lantz menar finns större behov av är att göra det möjligt för nyanlända att lättare integrera sig i det Svenska samhället genom att erbjuda arbete. – Men då måste det vara arbeten som inte sätter konkurrensen ur spel. Skulle man, till exempel, börja med ett bidragssystem för att underlätta för arbetsgivare att anställa nyanlända kan det slå sönder hela den marknad som nu fungerar, menar Jonas Lantz.

HAN MENAR att marknaden fungerar bra, att det är hög kvalitet på de skogsvårdsarbeten som görs och att de som är anställda i företagen gör ett väldigt bra jobb. – Historiskt alltid tagit in extern arbetskraft i skogen. Många som arbetar i skogen kommer från andra länder inom EU som Polen och Baltikum där kunskapen om nordiska skogar och de förhållanden som gäller är stor. Enligt honom är det inte är tvärenkelt att låta nyanlända arbeta i skogen. – Det är lätt att underskatta den kunskap som många av oss som är vana att vistas i skog bär med oss från barnsben. Det handlar om att äta rätt, sova rätt, ha matsäck, vara stark fysiskt och mentalt samt till exempel veta hur man skyddar sig mot mygg. Allt sådan är inte självklart för den som inte är van vid det. På sikt lär man sig. Man blir ju svensk på några år, men under

Jonas Lantz är rädd för att bidrag för att anställa nyanlända kan slå undan fötterna för alla seriösa aktörer.

den tiden kan det behövas ett till tre år med tydlig arbetsledning. Kostnaden för det är ungefär det dubbla mot annan arbetskraft. I det bästa scenariot skulle kunderna, skogsbolagen, testa potentialen i arbetskraften och utvärdera tillsammans med en entreprenör. – Det är otroligt viktigt att vi från entreprenörsledet är med och följer upp. Skulle skogsbolagen ta bollen från början och samarbeta med entreprenörer, som sedan kan ta över rodret, när kvaliteten och kapaciteten är tillräckligt hög skulle integrationsarbetet kunna bli riktigt bra, säger Jonas Lantz. SMFs vd Anna Furness kommenterar: – Frågan om integration är högaktuell och vi vill väl alla försöka slussa in medmänniskor i arbetsgemenskapen. Men – det är oerhört viktigt att förstå att de yrken som skogsentreprenörerna erbjuder inte är okvalificerade. Det krävs till exempel kunskap för att förstå hur en planta ska ges bra förutsättningar och att sätta plantorna fel kan skapa stora merkostnader. £


NYHETER

Naturbruksskola bäst på att jobba med entreprenörssskap Stora Segerstad Naturbrukscentrum i Reftele utanför Gislaved är bäst i Sverige på att jobba med entreprenörskap bland eleverna.

entreprenörskap bland våra elever och förhoppningsvis leder det till att fler får upp ögonen för både naturbruk och vår skola, säger Peter Nyman, glad och stolt rektor för Stora Segerstad Naturbrukscentrum.

T

I SIN MOTIVERING tar juryn fasta på hur skolan lyckats integrera entreprenörskap i alla utbildningsprogram. Alla elever i årskurs två driver så kallade UF-företag, en kombination av praktiskt företagande och utbildning som ger dem möjligheter att förverkliga sina affärsidéer och utvecklas som entreprenörer under verklighetstrogna former. £

idigare i år utsågs Stora Segerstad Naturbrukscentrum även till Jönköpings läns bästa gymnasieskola i Ung Företagsamhet. Skolan drivs av Region Jönköpings län på uppdrag av länets kommuner. – Det är en bekräftelse på att det vi gör är bra! En klapp på axeln till alla som jobbar med

JURYNS MOTIVERING

”Årets UF-skola har utmärkt sig genom tydlig förståelse av vikten att utveckla företagsamma individer och säkerställa att eleverna får med sig företagandet ut i arbetslivet. Entreprenörskap löper som en röd tråd genom alla utbildningsprogram och i årskurs två driver alla elever UF-företag. Lärarnas och skolledningens inställning att tillsammans kan vi ta steget från att göra det omöjliga möjligt till att utveckla elevernas ''ta-sig-för-samhet'' är en nyckelfaktor i framgången. Skolan har ett nära samarbete med näringslivet som värdesätter skolans fokus på att utveckla den entreprenöriella förmågan som efterfrågas i arbetslivet.”

Vi har inte gift oss! Bara bytt namn. Precis som förut är vi norra Europas främsta leverantör av glidlager. Fortfarande med flera hundra ton leveransklara lagerprodukter. Skillnaden är att vi nu utökat sortimentet med rullager, vilket gör oss till helhetsleverantör inom lager. Därför tyckte vi att ett nytt namn och en ny grafisk identitet satt på sin plats. D&E Bearings står för vad vi är - specialister på lager helt enkelt. Hälsningar D&E Bearings - Specialists since 1966 (f.d. D&E Trading)

BESÖK VÅR NYA SAJT

debearings.se SKOGSENTREPRENÖREN 3 • 2016

7


NYHETER

Skolor och ME samarbetade i rekrytreringssatsning på mässa På mässan Load Up North, som hölls i Fällfors 1 och 2 september, hölls en rekryteringsatsning med målet att nå elever på högstadiet. Över 500 elever deltog. – Alla har varit supernöjda. Slogan under mässan var ”Utbildningar som ger jobb”, säger Ulf Sandström som höll i satsningen för arrangören Nolias räkning.

P

å mässan Load Up North, som hölls i Fällfors 1 och 2 september, hölls en rekryteringsatsning med målet att nå elever på högstadiet. Över 500 elever deltog. – Alla har varit supernöjda. Slogan under mässan var ”Utbildningar som ger jobb”, säger Ulf Sandström som höll i satsningen för arrangören Nolias räkning. Burträsk och Kalix naturbruksgymnasier delade monter med Anderstorpsskolan och ME Maskinentreprenörerna. Över 500 högstadieelever deltog under de två dagar som elever bussades in till mässan. – Målet för dagarna var att ge alla elever en möjlighet att få större kunskap och insikt i vad skog och skogsbruk, vägbyggnad och entreprenad betyder för samhället. Hur allt hänger ihop från stubben till industrin, berättar Ulf Sandström. Han tycker att det är viktigt att kunna samverka för en satsning kring maskinföraryrket och att nå eleverna i så nära tid som möjligt inför deras beslut av gymnasieprogram. – Jag tror att man får störst effekt av en satsning så nära inpå när valet till gymnasiet ska göras, vilket innebär att man bör kon8

SKOGSENTREPRENÖREN 3 • 2016

ner och vägbyggnader. I arrangörernas monter fanns möjlighet att provköra simulatorer, miniskotare och minigrävare. Där hölls också utslagsmomentet tornbyggnad som kom att avgöra tävlingen, samt delades ut en massa lotterivinster till eleverna, säger Sandström.

Ulf Sandström tycker att det är mer som förenar än skiljer maskinföraryrkena åt.

centrera sig på de som går våren i årskurs åtta eller hösten i årskurs nio. Ulf Sandström menar att maskinföraryrkena har mer gemensamt än vad som skiljer dem åt. – Därför tycker jag att det var naturligt att både skogens och ME:s maskinutbildningar samlades under ett tak, säger han.

PÅ MÄSSAN fick alla elever går en kunskapsslinga med frågeformulär där varje klass delades in i olika lag med fem-sex elever i varje. Efter slingan fanns tio stationer, var och en med sitt speciella ämne. Stationerna var bland annat skoglig föryngring och markbehandling som hölls av Holmen skog, ungskogsröjning med Sveaskog, gallring med Norra Skogsägarna, Mätning av skog med Burträsk och Kalix NB, natur- och miljövård i dagens skogsbruk med Skogsstyrelsen och visning av skogsmaskiner med SCA Skog. Dessutom visades skogens förädlade produkter av Kappa Kraftliner, Martinssons trä och Stenvalls Trä. – Anderstorpskolan visade upp byggande av vägar och transporter av material samt grävmaski-

DET VAR många nöjda röster i samband med satsningen. – Jag tycker att det är superbra att lyfta fram branschen på det här sättet. Vi har sett ett trendbrott i antalet elever på naturbruksprogrammet och det tror jag beror på marknadsföring och att vi visar upp oss, säger Mona Sundkvist, rektor på Kalix Naturbruksgymnasium. Under mässan arrangerade SMF Skogsentreprenörerna som vanligt välbesökta uttagningstävlingar till Skotar-SM, men också en särskild tävling mellan elever från Burträsk och Kalix natrubruksgymnasier. Mer om vilka som kvalificerade sig till nästa års Skotar-SM kan du läsa om på nästa uppslag.£

Mona Sundkvist, rektor på Kalix Naturbruksgymnasium tyckte satsningen var bra.


RÖJNINGAR SKA GE BÄTTRE UNGSKOGAR

Här går man igenom vad som gäller inför tornstaplingen, det moment som kom att fälla avgörandet.

VINNARE I TÄVINGEN: Fyndigaste namnet: Norsjö skola 9B. ” #Norrland4life” Lagtävlingen: Flygande skogstokiga granskott, Nilaskolan 9A, Malå, 20 P + 87 cm torn.

Andra plats: Skogsmullen, Nilaskolan 9A, Malå, 20 P + 85 cm torn. Tredje plats: Norrlands stolthet. Porsnäs skola 9C från Norrfjärden 19 poäng 91 cm torn

Med mer röjning, bättre föryngringar, balanserad avskjutning av hjortdjur och viltanpassad skogsskötsel så kan Sveriges ungskogar må ännu bättre. Med Skogsstyrelsens olika karttjänster kan skogsägarna enklare planera olika åtgärder. Och i älgjaktstider kan även jägare ha nytta av de digitala kartorna. – Vi vill öka intresset hos landets skogsägare för en aktivare skötsel av ungskogen. I vissa delar av landet behöver föryngringarna, det vill säga när ny skog ska sättas, bli bättre och över i stort sett hela landet så ser vi att fler ungskogar behöver röjas. Röjningen ökar värdet på skogen och minskar risken för skador, säger Ulf Rydja, rådgivningsspecialist, Skogsstyrelsen.

Den midjestyrda skördaren H11C arbetar mjukt och följsamt och är suverän i brant terräng och på sanka marker. Med 8-hjul i kombination med breda band blir MADE marktrycket minimalt och naturen skonas från onödiga belastningsIN SWEDEN SINCE 1955 skador.

SKOTARE & SKÖRDARE FÖR ALLA BEHOV

MED 8 HJUL OCH D BREDA BAN R VI A ER IM IN M KET MARK TRYC AR N O OCH SK . EN R TU NA

Våra skotare och skördare uppfyller alla behov från lättare gallring till tuff slutavverkning. Vi erbjuder svensktillverkade produkter av högsta kvalitet med den senaste tekniken, ett väl utbyggt servicenät samt ett kompetent och trevligt bemötande. Kontakta din återförsäljare redan idag för demokörning. Kontakta din återförsäljare för mer information: www.rottne.com


NYHETER

De kommer att göra upp om Skotar-SM 2017

Det kommer att bli ett mycket intressant SkotarSM 2017 som hålls på Elmia Wood. Där möts bland annat förra årets vinnare av skol-SM, Jerry Rouna och vinnaren av SM Martin Svensson som båda tävlade på förra årets Skogsnolia.

A

tt det brukar vara intressanta och spännande tävlingar under Skotar-SM kan alla som varit åskådare eller deltagare vittna om. Men det är något som kittlar mer än vanligt inför Skotar-SM 2017. Där möts nämligen både vinnaren av skol-SM,

Jerry Rouna och vinnaren av Skotar-SM, Martin Svensson. Förra årets SM-vinnare, Martin Svensson, är känd som en av de mest hängivna tävlingsmänniskorna när det gäller skotning. Trots att han till vardags mest kör skördare brukar han lägga upp ett hårt träningsprogram med kubbstapling på programmet inför varje tävling han deltar i. Förra årets vinnare av SkolSM, Jerry Rouna, blev snabbt en publikfavorit med sin snabbhet, personlighet och kluriga kommentarer. Han tävlade då för Kalix Naturbruksgymnasium. – Det var nervöst. Brorsan vann ju det här för några år sedan och

därefter vann han hela skol-SM, så förväntningarna var höga, säger han efter förra årets seger. Martin Svensson sa, efter förra årets SM-tävlingar: – För varje år blir det hårdare och hårdare. Alla tolv i startfältet är ju oerhört skickliga. Det är mer eller mindre slumpen, dagsform och marginaler som avgör vem som vinner. Det är absolut det bästa startfältet hittills och jag tycker utan tvekan att startfältet blir allt jämnare för varje gång. Att vinna ett SM är på ett sätt svårare att vinna än VM eftersom de svenska förarna är av en sådan oerhört hög klass. Det är större skillnad mellan förarna på ett VM, sa Martin Svensson.£

NYINKOMMET

Speciella band för större maskiner 780.55.26.5 Speciella förstärkta

the original! Made by the original! Made by

Nya band med BÄRIGHET och bra FÄSTE

10

SKOGSENTREPRENÖREN 3 • 2016


DE GÖR UPP OM SKOTAR-SM 2017 Kvalificerade från Load Up North: •Anton Folkesson •Jerry Ruona •Johan Bergenstråle •Karl-Oskar Isaksson •Johannes Lindberg Kvalificerade från Emmaboda Skog & Traktor: •Johan Larsson •Henrik Blixt •Sven Svensson •Edward Johansson Vinnaren från 2015 Martin Svensson är direktkvalificerad.

På Skotar-SM på Elmia Wood nästa år kommer förra årets vinnare av Skotar-SM, Martin Svensson, och vinnaren av skol-SM, Jerry Rouna att mötas.

Introducerar...

Högvärdig titaniumlegerad svärdskropp ger ultimat styrka

Större noshjul. Bättre, jämnare kapning. Mycket längre hållbarhet.

8 st höghållfasta nitar

Utbytbar svärdtopp

När du föredrar kvalitet framför kvantitet!

Inbyggd smörjkanal för noshjulet (patent pending)

nyhet! klädpaket

Starkare lager 15-kuggars noshjul

TP-ROLLER

Forestry

Kampanjpris:

1795:-

ord. pris 2775:-

paket iga kläd Samtl i en bag och packas ks enligt är namnm ällning Er best

Ny katalog ute nu! Beställ ert ex i dag

Självrensande matarvalsar

Skogma Entreprenad - Utrustning och tillbehör för skogs- och entreprenadmaskiner Entreprenad

Skogma Entreprenad Kundtjänst 0644-72100

www.skogma.se


ELIN SUNESDOTTER

FU:aren Elin Sunesdotter:

Elin Sunesdotter sitter för SMF:s räkning i flera tunga beslutsinstanser men jobbar också med att bland annat hjälpa SMF:s medlemsföretag att få bättre kontroll på sina kostnader och intäkter.

E

lin Sunesdotter har som sina speciella ansvarsområden ekonomi, finans samt miljö och kulturmiljö. Dessutom sitter hon med i Skogsstyrelsens samverkansgrupp för förvaltning av målbilder för god miljöhänsyn. Hon sitter med i samverkansgruppen mark och vatten och i Skogforsks brandpolicygrupp. – Det är viktiga grupperingar där jag kan föra fram våra medlemmars synpunkter i frågor som kommer att påverka dem i vardagen, säger Elin Sunesdotter.

ATT ELIN BRINNER för ekonomiska frågor är ingen underdrift och det finns flera frågor som hon är engagerad i. En av dessa är maskinkalkyler. – Det är grunden för hela verksamheten. Att borde veta sina kostnader. , säger hon. Elin berättar att SMF håller på att ta fram en maskinkalkyl som medlemmarna själva ska kunna använda, bland annat för att dessa kalkyler är så viktiga. – Utan maskinkalkyl finns risken att man räknar med för låga timkostnader. Risken finns också att man inte tar med alla kostnader. Beroende på vem som gör kalkylen kan perspektiven var olika och då är det viktigt att man också räknar själv. Hon pekar på att många kost12

SKOGSENTREPRENÖREN 3 • 2016

Elin Sunesdotter.

nader i vissa kalkyler är standardiserade och ger felaktiga värden. – Till exempel ska man inte räkna på bankräntan utan kalkylräntan, där man även räknar in finansiella risker. Dessutom är det inte säkert att man räknar in den vinst man som företagare behöver göra för att kunna driva företaget effektivt. När Elin gör sina kalkyler tar hon hänsyn till varje enskilt företag och dess förutsättningar. – Det är viktigt att utgå från de enskilda företagens förutsättningar. Men vi som företagsutvecklare har även ett antal andra ekonomiverktyg som vi kan använda oss av. Bland annat har vi flera uppföljningsverktyg, som traktuppföljning med prisberäkningsverktyg.

MED DESSA VERKTYG

blir det enklare att beräkna nettot, menar Elin och uppmanar alla intresserade att ta en kontakt med sin regionala FU.are så finns mer hjälp att få. – Då får man kontroll på vad som går in och vad som går ut. Det finns en risk att man tittar för mycket på omsättningen och bara räknar pengar som kommer in. Överlag anser hon dock att medlemskåren är duktiga.

Foto: BIRGITTA HEDLUND

”Maskinkalkyler är grunden till allt"

Vi hoppas att du som läsare uppfattar att SMF försöker att bli ännu bättre på att använda tidningen som ett sätt att berätta mer om vad vi gör i föreningen. I detta nummer berättar vår företagsutvecklare Elin Sunesdotter bland annat om vikten av att göra maskinkalkyler. Framför allt när det gäller miljö och kulturmiljö. – Det finns en enorm kunskap, erfarenhet och engagemang för dessa frågor. Jag har medlemmar jag bollar frågor med när jag sitter i de påverkansgrupper jag deltar i och de ger ovärderliga synpunkter. Elin menar att landets entreprenörer har en större kunskap om miljö och kulturmiljö än vad de får erkännande för. – Ingen vill köra sönder en trakt och entreprenören får ofta kritik trots att problemet sitter någon annanstans. Ofta sitter det i yttre omständigheter som inte går att påverka och föraren eller entreprenören är sällan den enda faktorn. Vad är då roligast med att arbeta som företagsutvecklare i SMF? – Variationen och att man får träffa så många fantastiska människor. Entreprenörer är en samvetsgrann grupp människor som är väldigt engagerade i att lyfta entreprenörsskogsbruket och de enskilda entreprenörerna. Deras engagemang smittar av sig, säger Elin Sunesdotter.£

FRÅN OCH MED NÄSTA NUMMER: FRÅGA SMF!

Från och med nästa nummer kan du få svar i tidningen på frågor du vill ställa till vår kunniga personal. Det kan gälla allt från arbetsgivarfrågor till frågor inför bokslut. Skickar in din fråga redan nu på smf@skogsentreprenad.nu och märk ditt meddelande med "Fråga SMF". Självklart kan du få vara anonym i tidningen om du vill.


4000T

PRESTANDA SOM ÖVERTYGAR Nya Log Max 4000T är en gallringsspecialist som många har längtat efter. Aggregatet har en nyutvecklad ram som klarar upp till 580 mm kapning, dubbla matningsektioner och en revolutionerande sågenhet 218/318 True-Cut. Allt ger förarna rätt förutsättningar för att producera effektivt med ett driftsäkert aggregat på 833 kg. *incl. matarhjular, rotator och dämpad skyddsplåt

Lars Strömsund - Norra Sverige - 070-347 65 74 Mikael Solèn - Södra Sverige - 070-591 18 89 Gunnar Bäck - Södra Sverige - 070-391 97 50

218-318 HEADS ABOVE THE COMPETITION logmax.com/tseries

Active Friction Control


NYHETER

Viktigt hantera ansvarsfrågan i utredning om skogsvårdslag

Med tanke på de tuffa frågor som utredningen om förändringar i skogsvårdslagen ska ta hänsyn till är det väldigt viktigt att SMF sitter med i utredningsarbetet som bland annat ska titta på vem som bör ha ansvaret för skyldigheterna i skogsvårdslagstiftningen.

I

december ifjol beslutade regeringen att låta en särskild utredare föreslå de förändringar i skogsvårdslagstiftningen som behövs för att uppnå en förbättrad miljöhänsyn i skogen. I regeringens uppdrag finns med att föreslå vem eller vilka som bör ha ansvaret för att fullgöra skyldigheter enligt skogsvårdslagstiftningen. I det arbetet ingår även att se över de befintliga straffbestämmelserna och överklagande av beslut i skogsvårdslagen.

En annan fråga som utredningen ska se över är om det bör införas en bestämmelse i skogsvårdslagen som straffbelägger oriktigt lämnande av uppgifter. SMF Skogsentreprenörernas ordförande, Bernt Hermansson, sitter med i utredningen för SMF:s räkning. – Det är väldig viktigt att vara med i utredningsarbetet eftersom vi är de enda som har praktisk erfarenhet av arbetet i skogen utanför kontoren. Eftersom utredningen ska se över ansvars-

frågan är det viktigt att bevaka vem som ska ta ansvar för vad. En av uppgifterna blir att parera i förslagen så att ansvarsfrågan kan hanteras av våra medlemmar, om inte annat så i avtal som tecknas i framtiden, säger Bernt Hermansson. Arbetet med utredningen ligger dock nere just nu sedan statens utredare, Charlotta Riberdahl, blivit avsatt efter ett uttalande om äganderätten under Almedalsveckan. – Ja, läget är sådant att vi är utan ordförande. Vi har bara hunnit tala om utredningens syfte. Nu ska det sökas en ny ordförande i utredningen och vi ska ha ett nytt möte senare i höst, förklarar Bernt Hermansson. £

Ny hyttdämpning ger ännu högre komfort i skotaren! Suverän komfort kan faktiskt finslipas ytterligare. Därför finns nu som tillval en nyutvecklad och mycket effektiv hyttdämpning för John Deeres skotare. Kan också eftermonteras på alla skotare med E-hytt. Den nya hyttdämpningen monteras av John Deere Forestrys servicelämnare och är ett mycket prisvärt alternativ som förfinar både komfort och ergonomi.

14

Vi optimerar din maskin

SKOGSENTREPRENÖREN 3 • 2016

JohnDeere.se/forestry


FRÅN STÄMMAN

UTBILDNING & KURSER

Liljaskolan startar NB Skog hösten 2016

NYHETER

VÅRENS KURSUTBUD 2016 • Motorsågskörkort

– AB nivå, 3 dagar

• Röjsågskörkort – RA+RB, 3 ½ dag

• Natur- och kulturmiljövård – Grundkurs, 3 dagar

• Natur- och kulturmiljövård –Förnyelse, 1 dagar

• ADR 1.3 (Transport av farligt gods) • Heta arbeten – 1 dag

• Hjärt och lungräddning

–1 dag

– ½ dag

Vi utbildar framtidens skogsmaskinförare och skogsvårdare. Ytterligare information: Liljaskolan, Vännäs gymnasium, Karin Åberg, SYV, 0935-144 76. www.liljaskolan.se

För mer info och anmälan kontakta: Anders Öberg anders.oberg@alvdalen.com 070-541 67 35 • alvdalen.com

BEDRIVER NI UTBILDNING ELLER KURSVERKSAMHET INOM SKOGNÄRINGEN?

ANNONSERA HÄR! För mer information, kontakta Rolf Stenvall på 070-2090267 eller rolf.s@fkon.se>

Utbilda dig inom Skog, Djur, Lantbruk & Trädgård! Vi erbjuder vuxenutbildningar med tydliga mål och nära anknytning till näringens behov.

naturbruk.nu/vuxenutbildning

Här är vårt aktuella kursutbud EKONOMI • Grundläggande ekonomi och avtal för skogsentreprenörer • Ekonomi för skogsentreprenörer JURIDIK • Grundläggande ekonomi och avtal för skogsentreprenörer • Juridik för skogsentreprenörer LEDNING • Grundläggande personal- och företagsledning för skogsentreprenörer • Personal- och företagsledning för skogsentreprenörer

PEFC – aktuella kurser • ESA-14 • ADR-S 1.3 och Första Hjälpen (L-ABC/HLR) • ADR-S 1.3 Webbaserad • Heta arbeten och Första Hjälpen (L-ABC/HLR) • Natur- och kulturmiljövård, förnyelsedag VI ANORDNAR ÄVEN • Natur- och kulturmiljövård (Grönt kort) • Motorsågskörkort • Det du har behov av

Vi arbetar för dig – i Skogssverige. Välkommen som medlem! www.skogsentreprenad.nu


INFÖR SMF-STÄMMAN

Så här såg det ut när SMF öppnade stämman förra året. Stämmohelgen med tillhörande mässa hålls även i år på Infra City i Upplands Väsby.

Söker du en skördarkran? Vi säljer nya MOWI 700 och 900 parallellförda kranar med unika MOWI-egenskaper. Kontakta oss på info@ftgforest.com 16

SKOGSENTREPRENÖREN 3 • 2016

FTG Cranes AB. Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors. Tfn: 0521-26 26 30. Fax: 0521-26 26 39. E-mail: info@ftgforest.com www.ftgforest.com


INFÖR SMF-STÄMMAN

Hög tid att boka plats till stämmohelgen

Nu är det åter dags att boka in sig på årets höjdpunkt, SMF:s stämmohelg som även i år hålls på Infra City i Upplands Väsby.

I

år har SMF vänt på ordningen på förmiddagens program och kickar igång helgen med en stor dos inspiration och energi med en föreläsning av Niclas Mårdfeldt. Han är en av Sveriges främsta äventyrare och har nominerats till pris för landets bästa talare. Efter en välbehövlig lunch välkomnas alla medlemmer till årsstämma. Mässan öppnar på fredag efter-

middag och håller öppet fram till midnatt. Liksom tidigare år finns det ett café beläget mitt i mässhallen och dessutom ett antal aktiviteter under pågående mässa

PÅ LÖRDAG MORGON startar mässan igen med en rad spännande inslag. Efter lunch hålls föredraget "An offer you can't refuse? - Bli intressant som leve-

rantör - lär dig förstå vad beställaren vill köpa" med Johan Swärdh, strategisk leverantörsbedömning. Lördagen fortsätter med SMF:s diskussionsforum där det finns tid att prata kring och med SMF, framtiden och verksamheten. Mässbolaget har bokat upp samtliga hotellrum på Scandic Infra City, men vis av tidigare år är det redan nu hög tid att boka plats.Anmälan sker enklast via SMF:s hemsida: www. skogsentreprenad.nu klicka på "Årsstämma".£

Markberedning 396:79:29:-

Färgmuns tycken Kedjefångare &

t

re Återförsälja ar av HSP Grip

1695:-

Bred modell plett med insakomtsventil och loc k

485:-

Kedjefångare

Färgmunstycke

n

tig tillbehör till rik ieband samt gg bo , dd ky Slirs r offert. ntakta oss fö bra priser. Ko

AdBlue • Bandlås • Boggieband • Broddar • Däck • Filter • Färgmunstycken • Glykol • Gripar • Kedjefångare Kedjor • Markberedningständer • Matarhjul • Märkfärg • Oljor • Rotatorer • Slirskydd • Smörjfett • Stolar • Svärd

240:-

485:-

Insatsventil

340:-

0278-450 22 • www.samsons.se info@samsons.se

Alla priser är exkl. moms

Allt för skogsentreprenören – En leverantör räcker! kydd s ir l S & d n a b ie g Bog

Catex4 tand Ytterstift Innerstift


JURISTKRÖNIKA

Effektiv kommunikation – en förutsättning för ett lyckat samarbete RÄTT PRIS FÖRUTSÄTTER RÄTT UNDERLAG Frågan om utfallet av ett uppdrag avgår i mångt och mycket redan i anbudsskedet. Det är här ramarna för entreprenaden sätts, och här den huvudsakliga prisdiskussionen sker. För ett lyckat ekonomisk utfall är det därför centralt att landa så rätt som möjligt redan i det första anbudet. Hur ser då ABSE 09 regleringar kring entreprenörens anbud ut? I första hand ska entreprenören utgå ifrån beställarens förfrågningsunderlag, och beställaren ansvarar för att uppgifterna i underlaget är korrekta. Med detta sagt har entreprenören ett eget ansvar att bilda sig en uppfattning om förhållanden av betydelse för entreprenadens genomförande. Det är naturligtvis inte alltid realistiskt att åka ut och kontrollera varje enskilt traktområde. Entreprenörens skyldigheter i detta avseende handlar snarare om att bilda sig en uppfattning om entreprenaden som helhet och eventuella regionsspecifika förutsättningar. Beställaren ansvarar som sagt för korrektheten i sina handlingar, och en entreprenör kan utgå ifrån att informationen stämmer. Skulle det senare visa sig att det finns brister i underlaget kan man som entreprenör ha rätt till ytterligare ersättning. Motsvarande gäller i fråga om förhållanden som inte är kända när anbudet lämnas, till exempel markförhållanden som är svåra att utreda. Entreprenören

har då rätt att göra antaganden utifrån en fackmässig bedömning. Skulle det senare visa sig att förutsättningarna avviker från vad som kunnat antas av en fackman kan entreprenören även i denna situation ha rätt till prisreglering. Om något i förfrågningsunderlaget är osäkert eller tvetydigt bör en entreprenör därför inte tveka att begära kompletteringar från beställaren. Rätt till instruktioner under arbetets gång Om det under arbetets gång uppstår problem eller osäkerheter har man som entreprenör rätt att begära instruktioner från beställaren om hur arbetet fortsatt ska bedrivas. Vid ett sådant besked övergår ett visst ansvar för ”förutsebara och typiska skador” på beställaren (förutsatt att entreprenören har följt beställarens anvisningar). Vid osäkerhet kring hur ett visst problem bör hanteras är det därför bäst att ha en fortlöpande dialog med beställaren. Om beställaren ger instruktion om att arbetet ska avbrytas uppkommer ofta frågan om vilken kompensation som entreprenören har rätt till. Entreprenören kan då i bästa fall luta sig mot ett volymåtagande i kontraktet och argumentera för att beställaren ska erbjuda ersättningstrakter för att inte underskrida den överenskomna volymen. Entreprenören har dock endast rätt till stilleståndsersättning om frågan har reglerats i avtalet med beställaren. Det är därför mycket viktigt att beakta

ATT TÄNKA PÅ • Tänk på att besked som beställaren lämnar inte befriar entreprenören från ett eget ansvar utan entreprenören måste alltid göra en egen riskbedömning och försöka undvika och begränsa skador. • Försök att så långt som möjligt få alla instruktioner skriftligt. Det kan självklart vara osmidigt att alltid kommunicera i skrift, särskilt när saker och ting ska ske med kort varsel och fokus ligger på att lösa problem. Det finns dock en poäng med att dokumentera viktiga frågor i skrift. Inte minst för att säkerställa att ni har en samsyn kring avgörande frågor som hur arbetet ska bedrivas, vem som fattat vilket beslut och hur överenskomna förändringar av arbetet ska påverkar ersättningen. Det går naturligtvis bra att använda e-mail och SMS, det väsentliga är att det är möjligt att gå tillbaka och verifiera vad som överenskommits. • Om diskussionerna skett muntligen är det ofta värt 18

SKOGSENTREPRENÖREN 3 • 2016

besväret att sammanfatta överenskommelsen och skicka över den till beställaren för synpunkter. Om inte beställaren har något att invända har man ett mycket bättre läge om det i ett senare skede skulle bli diskussioner kring ersättning eller liknande. Nedan följer ett textexempel som illustrerar hur en sådan bekräftelse kan se ut: ”Enligt telefonsamtal i förmiddags så gör jag så att vi avverkar på trakten [**], men lägger avlägg på annat ställe än i traktdirektivet. Dessutom drar vi om basvägen från östra sidan av trakten då den gick alldeles för nära surdråget och vi riskerar att köra sönder alltför mycket där. Vi skickar också enligt överenskommelse en extra faktura på [belopp] för den ställtid vi drog på oss pga. att basvägen inte var korrekt planerad. Vi fick planera den innan avverkningen kunde starta.”


JURISTKRÖNIKAN

risken för stillestånd redan vid avtalsskrivandet, och tydligt ange under vilka förutsättningar entreprenören har rätt till stilleståndsersättning. RÄTT TILL INSTRUKTIONER UNDER ARBETETS GÅNG Om det under arbetets gång uppstår problem eller osäkerheter har man som entreprenör rätt att begära instruktioner från beställaren om hur arbetet fortsatt ska bedrivas. Vid ett sådant besked övergår ett visst ansvar för ”förutsebara och typiska skador” på beställaren (förutsatt att entreprenören har följt beställarens anvisningar). Vid osäkerhet kring hur ett visst problem bör hanteras är det därför bäst att ha en fortlöpande dialog med beställaren. Om beställaren ger instruktion om att arbetet ska avbrytas uppkommer ofta frågan om vilken kompensation som entreprenören har rätt till. Entreprenören kan då i bästa fall luta sig mot ett volymåtagande i kontraktet och argumentera för att

RAB AT T

20%

G ÄL LER T.O. M. 1 5/1 0-1 6

beställaren ska erbjuda ersättningstrakter för att inte underskrida den överenskomna volymen. Entreprenören har dock endast rätt till stilleståndsersättning om frågan har reglerats i avtalet med beställaren. Det är därför mycket viktigt att beakta risken för stillestånd Fredrik Sandström redan vid avtalsskrivandet, arbetar som biträoch tydligt ange under vilka dande jurist i Andersförutsättningar entreprenöson Gustafsson Advoren har rätt till stilleståndskatbyrås specialistersättning. grupp Kommersiella Den merkostnad för Avtal, med fokus på entreprenören som en omeinköps- och leveranstablering medför i en sådan avtal, tjänstesituation bör också regleavtal, samarbetsavtal, med mera. ras. £

SKOGSKEDJOR 22,5” & 26,5” • Dubbel U-brodd 12-15 mm. • U-brodden ger suveränt grepp. • Täta sidor ger ett utmärkt däcksskydd. • Borlegerat stål ger slitstyrka. • Perfekt passform. • Spännkätting ingår. ARTIKELNUMMER

DIMENSION

KG/PAR TJOCKLEK RUTOR SEK/PAR

CL70045225123R

700/45 -22.5

263

22.5 ”

12 mm

3R

710/40 -22.5

9400:-

26.5” CL70050265153R

700/50 -26.5

433

710/45 -26.5

FRI FRAKT! Bonnet är ett webbaserat företag som säljer vedsäckar & vedmaskiner,

Alla priser är exkl. moms.

ATV-vagnar, frontlastarredskap, slitdelar, byggskivor & plywood, snökedjor,

Fraktfritt inom Sverige vid beställning över 3.000 :-

slirskydd med mera på nätet. Vi satsar på bra kvalité till rätt pris och snabb kundservice.

11.750:-

bonnet.se 011-19 08 60 info@bonnet.se facebook.com/bonnet

15 mm

3R

19.875:15.900:-


DANSKA SKOGSENTREPRENÖRER HÄLSADE PÅ SMF OCH SVENSK SKOGSENTREPRENÖR

Danmarks motsvarighet till SMF kom på besök till Småland I början av juni kom ett 20-tal skogsentreprenörer samt några förare och anställda som är medlemmar i Dansk Skoventreprenør Forening, den danska motsvarigheten till SMF, till Sverige för att få en inblick i svenskt skogsbruk.

H

åkan Nilsson, sektionsordförande sektion Vrigstad, berättar att han och Karl-Magnus Hembjer arbetat med besöket under lång tid. – Vår tanke var att de skulle komma redan ifjol, men då kunde inte sågverket de ville besöka ta emot dem och få anmälde sig till resan. Men vi gav inte upp och besöket blev av i år istället, säger Håkan Nilsson, som också driver Bröderna Nilsson Skogsentreprenad. Det danska besöket sträckte sig över två dagar där första dagen innebar ett besök på ett av Derome Timbers sågverk i Halland medan den andra dagen var helt fokuserad på skogsentreprenad. – De kom ut i hit till sydvästra småland och jag berättade ungefär en timme om hur vi får våra jobb, fakturerar, räknar stam, lägger in kartor och mäter bland mycket annat. Det var uppenbart att vi kommit längre i Sverige med appar, i alla fall vi som kör åt Södra. Sedan försökte jag vara så öppen och ärlig med hur det fungerar i mitt företag för att de skul-

Håkan Nilsson berättade för de danska skogsentreprenörerna, med hans företag som exempel, hur svenskt skogsbruk fungerar i dag.

le få en så ärlig syn på hur det fungerar som möjligt, säger Håkan Nilsson. Han tycker att det är viktigt med utbyte mellan olika länders entreprenörer. – Vi kan lära av varandra och tillsammans stärka entreprenörernas ställning i skogsbruket. Det är värt att lägga ner den tid det tar att få till ett utbyte, menar Håkan Nilsson. £

Ett 20-tal danska skogsentreprenörer, medlemmar i Dansk Skoventreprenør Forening, samt ett antal förare och anställda besökte i juni Sverige för att få en bättre inblick i Svenskt entreprenörsskogsbruk. 20

SKOGSENTREPRENÖREN 3 • 2016


Gremo 1050F4 Gremo 1050F4 (generation 4) är en maskin med låg vikt och hög lastförmåga ledande i klassen!

Q Q Q Q Q Q

Prestanda Närsikt Ekonomisk Smidig Balanserad Lättfotad

Gremo AB · Box 44 · 310 61 Ätran Telefon 0346-605 15 · Telefax 0346-603 42 www.gremo.com · info@gremo.se

MULTISTUD

MER GREPP OCH LÄNGRE LIVSLÄNGD!

BAND OCH KEDJOR FÖR

SKONSAMT SKOGSBRUK

CLARK TXL GER MAXIMAL SKONSAMHET OCH SUVERÄNT GREPP. KUNDANPASSAD BREDDNING TILL MYCKET LÅG KOSTNAD.

Kvalitetskedjor från Gunnebo sedan 1930 | www.nordchain.se


SKOGSENTREPRENÖRERNAS SITUATION I KANADA

Kanadensisk avverkning –

Få har bättre inblick i situationen för kanadensiska skogsentreprenörer än Luc LeBel. Han är professor vid Laval-universitetet men också direktör på det skogliga forskningskonsotiet FOR@C. Han har också god inblick i svenska förhållanden, vilket är en av anledningarna till att han bjudits in att skriva en text om de utmaningar och möjligheter som de senste tio åren inneburit för Kanadas skogsentreprenörer.

I

östra Kanada finns i dag i stort sett samma maskinpark som svenska entreprenörer använder. Liksom i ishockey, anses Kanadas och Sveriges skogsentreprenörer tillhöra världseliten. Men inom avverkning har konkurrensen i världen hårdnat och för att behålla sin konkurrenskraft behöver alla arbeta hårdare och klokare. Och ibland är inte ens det nog. I Kanada har de senaste åren inneburit specifika utmaningar och fler ser ut att vara på väg. Den här texten har som mål att ge en snabb, skissartad bild av det som hänt inom avverkningsbranschen i östra Kanada de senaste tio åren och hur det kan påverka framtiden. 2007 kom PREFORT, det mest omfattande forskningsprojekt hittills, fullständigt fokuserat på kanadensiska skogsentreprenörer. Projektet skulle identifiera vilka färdigheter en skogsentreprenör behövde ha för att bli framgångsrik. Tanken var att använda denna kunskap för att förse nästa generation entreprenörer med just dessa verktyg. Vid tiden för forskningsprojektet hade alla tanken att det skulle bli brist på entreprenörer. Virkesköpare var särskilt oroade över att en brist på entreprenörer 22

SKOGSENTREPRENÖRE 3 • 2016

skulle kunna ge avbrott i virkesleveranserna och leda till avsevärda kostnadsökningar vid förhandling om avverkningskontrakt Vad som förväntades ske och vad som verkligen hände visade sig bli två helt olika saker Först och främst slog finanskriser till med full kraft mot den Nordamerikanska ekonomin med följden att skogssektorn i princip helt stannade upp då husmarknaden störtdök och elektroniska kommunikationsplattformar angrep pappersindustrins marknadsandelar. Till detta lades folklig och politisk press på att öka naturreservatens andel till tolv procent av den totala skogsarealen som lett till att de volymer som är möjliga att avverka minskat. Hur påverkades då den kanadensiska skogssektorn? Hur anpassade sig entreprenörerna och hur försöker alla, fortfarande, hitta rätt väg i denna nya marknadsmiljö?

FÖRÄNDRADE SPELREGLER

Det tre händelser som under det senaste decenniet haft störst effekt i östra Kanada är: 1, En kraftig minskning i avverkningsbar volym. 2, En påskyndad generationsväxling i ägarskap. 3, Introduktionen av virkesköp via auktion. Den årliga avverkningsvolymen i Quebec, den största träproducerande provinsen i östra Kanada, gick från 34 millioner kubikmeter 2006 till ungefär18 miljoner kubikmeter inom loppet av tio år. Anledningen till denna kraftiga nedgång är kopplad till låg efterfrågan och stor press på att fridlysa skogsarealer från kommersiell verksamhet. Som ett resultat av detta hade nära 35 procent av entreprenörskåren lagt ner sin verksamhet 2009. Allt medan krisen fortsatte lyckades vissa företag, som fortsatt sin

verksamhet genom att fördela sin tilldelning till alla sina entreprenörer, lade ner sin verksamhet eller fokuserade på färre leverantörer. Det fick följden att ännu fler entreprenörer tvingades lägga ner sina företag. Det blev uppenbart att de rekordnivåer som nåddes under tidigt 2000-tal inte skulle upprepas under överskådlig tid. Trots detta har ökad efterfrågan gjort att det blivit brist på entreprenörer. Fortsatt ökad efterfrågan kommer med säkerhet att öka pressen på de entreprenörer som verksamma. Under de svåraste tiderna, hade äldre entreprenörer svårt att hitta någon som var tänkbar för eller intresserad av att ta över deras verksamhet (som tillexempel en son som är vanligt i Kanada). Utan någon som kunde ta över, hade de ingen annat val än att likvidera sina tillgångar. Vissa diversifierade sin verksamhet utanför skogssektorn, men många, ofta stora företag med flera grupper, krympte sina företag. Detta gav också tillfälle för en grundare eller företagsledare att dra sig tillbaka och överföra verksamheten till nästa generation. När vi sett efterfrågan hämta sig och äldre entreprenörer dra sig tillbaka, ser vi yngre förare starta egna entreprenörsföretag med stöd från skogsbolag eller etablerade entreprenörer. En resa jag nyligen gjorde till östra Kanadas största skogsbolag bekräftade bilden av en ny generation entreprenörer. Denna nya generation verkar ha aptit på större verksamheter. Det är bra eftersom skogsbolagen, trots att de var motståndare till detta för inte så länge sedan, nu är mer öppna för tanken på entreprenörer med många maskiner. Två separata studier på skogsentreprenörer som genomfördes 2007 och 2009 indikerade att en stor del av entreprenörerna, mer än 30 procent, var positiva till att expandera sina verksamheter.


SKOGSENTREPRENÖRERNAS SITUATION I KANADA

på tunn is Efter att ha ridit ut stormen verkar några av dem kunna ha chansen att nå detta mål. För tillfället har man lyckats undvika en brist på entreprenörer genom att kräva av eller erbjuda mer till en ny generation entreprenörer. Så här långt har de lyckats leverera, men trots att det finns tillräckligt med entreprenörer är det fortfarande en utmaning att hitta ”bra” förare. Just nu är det förmodligen det största hindret att ta sig över för att få lönsamma verksamheter. Den tredje förändringen som skedde 2013 var när provinsregeringen i Quebec beslutade att minst 25 procent av virkestilldelningen från offentlig skog (public lands*) skulle erbjudas på den fria marknaden genom auktioner. Tidigare hade virke varit bara tillgängligt för skogsbolag och deras sågverk. Nu kunde vilken privatperson eller företag som helst, även skogsentrepre-

nörer, lägga bud på avverkningsrätt i offentlig skog. Detta har blivit en huvudsaklig källa till uppdrag för många entreprenörer. Entreprenörer som skaffat sig avverkningsrätter har total kontroll över vilka de ska sälja timret till. Man ska dock vara medveten om att de administrativa krav som är kopplade till dessa försäljningar kräver expertis och resurser som bara större, mer strukturerade entreprenörer kan förfoga över. Dessa försäljningar har, trots klara finasiella risker, gett möjlighet för några entreprenörer att utveckla sina företag i helt nya riktningar.

VAD KAN MAN LÄRA SIG AV DETTA?

Kanadensiska entreprenörer har visat stor förmåga att återhämta sig mitt i den sektorsbaserade kris som drabbat Nordamerika. Jag tror att skogsbolag i

dag är mer lyhörda för välbefinnandet hos sin entreprenörskår. I spelet som gäller tillgång-efterfrågan har entreprenörerna blivit mer uppskattade, även om det ökade värdet inte nödvändigtvis gett särskilt stort utslag på sista raden. För slutgiltiga målet för många företag är bevarandet och tillväxten av insatt kapital. De värden som gick förlorade under krisen kommer förmodligen aldrig att kunna tjänas in. Samtidigt vet vi i dag hur viktigt det är att ha tillräckligt med kapital i systemet. När entreprenören når alla de mål som kunderna satt upp, ska det vara möjligt (uppmuntra!) för honom eller henne att få rimlig avkastning på sitt kapital så det går att bygga tillgångar. Det är något som också kunderna borde vara intresserade av.

Luc LeBel

*Endast cirka 11 procent av Kanadas skogar är privatägda.

Världens mest använda skotargrip i nästan 20 år!

Hultdin System AB, Skolgatan 12, SE-930 70 Malå, Sweden 3 •sales@hultdins.se 2016 23 Tel:SKOGSENTREPRENÖREN 0953-418 00, Fax: 0953-418 01, E-mail: www.hultdins.se


Foto: ANDREAS NILSSON.

MASKINLEGENDEN: SMV MYRAN

SMV Myran kom när hästen fortfarande skotade det mesta

SMV MYRAN är en enövessla som tillverkades av Sandbergs Mekaniska Verkstad i Stensele 1958-1964. Myran var verkstadens första maskin. På bilden är Myran utrustad med en snökvarn baktill, som användes för att packa basvägar till timmerkörningen. Kvarnen drivs av vesslans motor. Med hjälp av snökvarnen ökade framkomligheten, även i djup snö. Dessutom fungerade den som ett styrande roder, en intressant föregångare till dagens midjestyrning. Vid den här tiden var hästen fortfarande den huvud24

SKOGSENTREPRENÖREN 3 • 2016

sakliga "skotaren", men Myran och andra bandtraktorer kunde också dra virkeslass. Skogsmuseet i Lyckseles exemplar tillverkades omkring 1960 och användes i Storuman av flottningsföreningen för att lägga ut flottningsbommar längs Umeälven och Juktån. Det gjordes strax innan islossningen på våren. Myran hade bättre bärighet än en häst. Men om olyckan ändå var framme och isen brast, så lossnade takluckan och blev ett sorts flöte som visade var maskinen "drunknat".


Get a grip! NYTT MATARHJUL FÖR DEN TUFFASTE SKOGEN! Vid första anblicken ser Finnskogsvalsen ut som vilket matarhjul som helst, men när du provat förstår du skillnaden. Finnskogsvalsen är ett svensktillverkat matarhjul med optimalt grepp och låg vikt som varken sliter på trädstammen eller din ekonomi. Med Finnskogsvalsens låga pris och långa hållbarhet blir våra kunder vinnarna i skogen, där alla marginaler räknas.

LÄTT ATT HANTERA – LÄTT ATT SPRUTA – ÅRET RUNT KAN ANVÄNDAS AV ALLA!

Stoppa viltskador med marknadens mest kostnadseffektiva produkt! Hög effekt – Lågt pris Arbinol B stör djurets alla delaktiga sinnen! Mekaniskt via tänderna, optiskt genom vit infärgning, en bitter smak och en doft av naturliga eteriska oljor.

Läs mer om hur du stoppar viltskador på www.interagroskog.se Ytterligare en av våra viltskyddsprodukter som bredvid Arbinol B anses vara marknadens effektivaste i sitt slag. Cervacol Extra är Europas mest använda viltskyddsprodukt.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

SVENSTILLVERKADE MATARHJUL AV HÖGSTA KVALITET TILL RÄTT PRIS!


MASKINNYHETER

Tunga maskinnyheter från största tillverkarna

Det märks att utvecklingstakten ökat hos flera maskintillverkare, inte minst hos de flera av de största som nu tävlar om att kunna presentera flest nyheter.

P

å den nyss avslutade mäs�san Metko i Finland visade JOHN DEERE upp skotare och skördare i sin G-serie som de menar är ”more than a machine”. Förutom förbättrad bränsleekonomin ansesn de starka kranar med precis styrning och höga driftsäkerhet. Under mässan hann de ock-

så leverera nyheten att de, som hittills enda maskintillverkare, erbjuder en mätdatabaserad tjänst för optimering av skördarnas prestanda. Optimeringstjänsten, som köps med ett underhållsavtal, består av en maskinrapport som genereras med jämna mellanrum, samt en analys av maskinens prestanda och förarens produktivitet. Hårdaste konkurrenten KOMATSU seglade i sommar upp som marknadsledande i Sverige på skotarsidan med en marknadsandel på 32 procent. Precis innan sommaren hade de lanserat den nya skotarmodellen Komatsu 895 som når marknaden i början av 2017.

18 års erfarenhet - Sveriges mest sålda

Starkare, smidigare, billigare! En KCR-box ger en balanserad effektökning på 15-20%. KCR-boxen ger förbättrad respons vid belastningsförändringar samt 5-15% lägre förbrukning. Finns även till personbilar.

Den får 20 tons lastkapacitet, 28,5 tums boggi och hjul, samt en av marknadens största skotarkranar samt har ett nytt lastutrymme, FlexBunk, som kan varieras i bredd och höjd från hytten. Dessutom lanserades en ny flerträdshantering som kan ta för sig 25 procent mer mellan spets till spets. Den nya utrustningen för flerträdshantering finns som tillval till Komatsu C93, Komatsu C123, och Komatsu C144. ROTTNE visade upp skotaren F11D på den tyska mässan KWF och innebär att de täpper till luckan mellan 9 och 13 ton med den nya skotarens lastkapacitet på 12 ton. F11D beräknas komma i aprilmaj nästa år £

Boggi? Vi fixar bandet

Renovera boggiband med Halvmånar. Brodd i härdat svensk borstål massa storlekar tex Broddsats EcoTrack 18x45x40mm 1198:- för 70 st inkl frakt exkl moms

MES - Smide Sök återförsäljare på www.kcr.se mail@kcr.se 0515-801 50 26 SKOGSENTREPRENÖREN 3 • 2016

Telefon: 0661-220 00 Mobil: 0702-03 34 84

inf0 @ messmide.se • www.messmide.se


STARKARE. TÅLIGARE. SMARTARE. Nu lanserar vi – De bästa svärden vi någonsin gjort.

Blue Line är våra starkaste maskinsvärd någonsin med en unik legering som tillsammans med en förbättrad härdningsteknik gör dem starkare, tåligare och mer vridstyva för att klara alla typer av jobb.

Blue Line har även ökade dimensioner på smörjkanalerna för ännu bättre smörjningsegenskaper, även i de tuffaste miljöer, samt en bättre anpassning till maskiner med fettsmörjning.

Blue Line-serien har även Iggesund Forest beprövade noshjul med specialhärdade shims vilket minimerar risken för kostsamma och tidskrävande noshjulshaverier samt eliminerar behovet av utbytbara toppar.

Läs mer på www.iggesundforest.se Ordertelefon 0650-54 11 11 • order@iggesundforest.se

SKOGSENTREPRENÖREN 3 • 2016

En del av

27


Returadress: SMF Skogsentreprenörerna,Tyska Brinken 28, 111 27 Stockholm

KOVAX-SOFT ™

www.eco-tracks.com

Ett helt nytt band i ECO-Track familjen. KovaX-Soft är ett allround band som passar de flesta maskiner och markförhållanden. Bandet ger bra grepp och bärighet. KovaX-Soft är skonsam mot grusvägar och risbäddar. Tvärjärnen finns även i kortare utförande.

ECO-TRACK™

EVO™

BALTIC™

MAGNUM™

Make your own way

28

SKOGSENTREPRENÖRE 3 • 2016

www.olofsfors.com

Tidningen Skogsentreprenören 03-2016  

Tidningen Skogsentreprenören är officiell tidning för SMF Skogsentreprenörerna, som är en rikstäckande branschorganisation för professionell...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you