Page 1

01

INTERNATIONAL MAGAZINE FROM KOMATSU FOREST

NO 01/2011

Skogen nära hjärtat

16

06

Forestry Quality Nya Komatsu 911.5 och Komatsu 931.1

Komatsu Forest har som en ledstjärna att bidra till bättre miljö. Nu kommer en ny motor som både klarar av världens hårdaste avgasreningskrav och sänker bränsleförbrukningen.

24


NÄSTA STORA STEG NYA FÖRDELAR MED KOMATSU

Introducing

FORESTRY QUALITY. HELA VÄGEN! Ännu en gång sätter Komatsu Forest ny standard för hur verkligt effektivt och hållbart skogsbruk ska se ut. Nya tekniska innovationer. Snabb produktutveckling. Smart produktion. Lyhörda servicelösningar. 2011 är starten för ett nytt spännande kapitel i företagets utveckling, där ett fördjupat samarbete med Komatsukoncernen

Komatsu

Introducing

Komatsu

skapar nya fördelar för våra kunder, i alla avseenden. Det första synliga resultatet av denna satsning är att våra skogsmaskinerna nu heter Komatsu. Från och med nu handlar det enbart om kompromisslös kvalitet – sån som behövs i skogen. Fortsättning följer…

www.komatsuforest.com


TOSHIO MIYAKE CHIEF EXECUTIVE OFFICER, KOMATSU FOREST

INNEHÅLL

06

Vi vet vad Forestry Quality är Jag är stolt över vårt arv och det som Komatsu Forest har åstadkommit under vår fortsatta resa till att bli den ledande aktören på marknaden för skogsmaskiner. Det är med glädje jag nu kan tillkännage att våra skogsmaskiner snart är fullvärdiga medlemmar i Komatsus produktserie. Det slutgiltiga beviset för detta är att de från och med nu kommer att heta Komatsu. Jag är övertygad om att namnet Komatsu tillför mervärden för skogsentreprenörer. Ägare av skogsmaskiner kommer att dra nytta av en rad fördelar av att arbeta med ett starkt, tillförlitligt företag som ingår i ett stabilt bolag. Komatsu har aldrig övergivit ett företag och skulle aldrig överge en kund. Ett annat mervärde från Komatsu är ännu större fokus på kvalitet. Vi vet vad som menas med kvalitet och har kunskapen om de unika krav som skogsbruket ställer. Vi vet vad kvalitet i skogsbruket innebär. Komatsu står inte bara för kvalitet i en allmän betydelse, utan för rätt kvalitet. Det japanska ordet ”dantotsu” betyder överlägsen. Med vår passion för teknik och uppbackning från Komatsu Group kommer vi att fortsätta utveckla Dantotsu-produkter och produktsupporten för våra kun-

der genom att använda oss av Komatsu Groups samtliga resurser. I fråga om ICT, Information Communication Technology, är Komatsu Forest redan marknadsledande. Och vi tänker öka försprånget gentemot våra konkurrenter. Vi är pionjärer med MaxiXplorer, styrsystemet för skördare, och nu med Fortrax, en tjänst för fjärrsupport av styrsystemet. Fortrax sätter en ny standard. Snart lanserar vi dessutom MaxiXplorer Head, ett nytt styrsystem för separata skördaraggregat. Vi är medvetna om att alla måste göra sitt för att bevara miljön, och vi har kunnandet för att kombinera miljöhänsyn med ett lönsamt skogsbruk. Ett exempel på detta är vår nya dieselmotor, som uppfyller kraven i de nya emissionsstandarderna, samtidigt som den har en markant lägre bränsleförbrukning. Ett annat mervärde är ännu större fokus på global eftermarknadsservice. Vi vet hur viktig snabb och tillförlitlig service och distribution av reservdelar är för ägare av skogsmaskiner. Jag är säker på att våra kunder kommer att dra nytta av och uppskatta de många fördelar som det innebär att vara ägare av en skogsmaskin från Komatsu. Vi vet vad äkta kvalitet i skogsbruket innebär.

12 20 Nästa steg .......................................................... 4 Skogen nära hjärtat .......................................... 6 Förtroende och tillit .......................................... 8 Begagnade maskiner från experten ............. 10 Komatsu Hotrod .............................................. 12 God kontakt med kunderna ........................... 14 Ny röd skördare med grön motor.................. 16 Bättre och bättre ............................................. 18 Klarar kraven.................................................... 20 Helt nytt aggregat för gallring ....................... 22 E3-Power i den nya motorn ............................ 24 Nytt styrsystem för löslevererade aggregat .................................. 26 Snabbt och rätt är nyckeln ............................. 28 Bästa någonsin ................................................ 29 Utgallrat ............................................................ 30

JUST FOREST INTERNATIONAL MAGAZINE Ansvarig utgivare: Roland Lundqvist, roland.lundqvist@komatsuforest.com Redaktör: Gunnar Andersson, gunnar@dynamopress.se Adress: Just Forest, Komatsu Forest AB, Box 7124, 907 04 Umeå Kontakt: Telefon 090-70 93 00, fax 090-12 04 60 Internet: www.komatsuforest.com Produktion: Dynamo Press AB Layout och original: Ågrenshuset Produktion, Bjästa

Tryck: Ågrenshuset Produktion, Bjästa Papper: Multi art matt 115 g Upplaga: 40 000 Språk: Svenska, finska, engelska, tyska, franska, portugisiska, spanska och ryska Innehållet får citeras om källan anges

Corporate Headquarter, Umeå, Sweden Phone: +46 90 70 93 00 E-mail: info@komatsuforest.com Postal adress: Komatsu Forest Box 7124, 907 04 Umeå, Sweden


Efter drygt fem år med japanska ägare och starkt fokus på kvalitet är det nu dags för Komatsu Forest att ta nästa steg. – Vi kommer att sätta en helt ny kvalitetsstandard för marknaden. Vi kallar den Forestry Quality, säger Toshio Miyake, vd för Komatsu Forest.

NÄSTA STEG KOMATSU FOREST förenar det bästa av två världar. Det ena är den långa dedicering till skogen, förståelsen för vilka förutsättningar som gäller för entreprenörerna och det genuina intresset för teknisk utveckling. Det andra är lång erfarenhet av effektivt kvalitetsarbete i alla led som garanterat ger nöjda kunder. Efter fem år av japanskt ägande är Komatsu Forest nu redo att ta nästa steg. – Vi ska vara stolta över att våra skogsmaskiner nu blir fullvärdiga medlemmar av Komatsufamiljen och det ultimata beviset är att maskinerna nu kommer att heta Komatsu, säger Toshio Miyake. Komatsu Forest är en organisation där det finns ett genuint intresse för såväl skogen som för teknik. För många anställda är skogen en naturlig del av vardagen som exempelvis fritidsintresse eller skogsägare. För andra finns ett intresse för teknik som sträcker sig långt utanför arbetet. Det djupt rotade intresset för skog och teknik bidrar givetvis till förståelsen för de speciella krav som arbete i skogen ställer på såväl maskiner som förare, både när det gäller produktivitet och miljö. Skogen är en extremt tuff miljö för tekniskt avancerade maskiner och för skogsmaskinsägare är varje minut viktig för lönsamheten. 4 JUST FOREST NO 1 • 2011

– Skogen är en förnybar resurs som vi tillsammans ska använda på ett lönsamt och samtidigt långsiktigt hållbart sätt och vi vet att våra kunder måste kunna tjäna pengar, säger Toshio Miyake. RÖDA SKOGSMASKINER har funnits på marknaden i snart 50 år. Redani början av 60-talet lanserades den första maskinen för arbete i skogen, vilket blev startskottet för en specialisering på utveckling av skogsmaskiner. Nu är det dags för nästa fas i utvecklingen. – Med våra ägare i ryggen kommer vi att ta fram nya produkter i ännu snabbare takt och utveckla förbättringsarbetet ännu mer i alla led, konstaterar Toshio Miyake. MED JAPANSKA ägare har kvalitet haft högsta prioritet. Den skogliga specialiseringen, förståelsen för maskinägarnas villkor och intresset för teknisk utveckling har tillsammans med ”The Komatsu Way” lett till fram till maskiner med rätt kvalitet för skogen. – Vi vet vad kvalitet betyder och förstår vilka unika krav som ställs både i dag och i framtiden. Som skogsspecialist lyssnar vi på kunderna för att under lång tid framöver kunna levererar produktiva maskiner med vad vi kallar Forestry Quality, säger Toshio Miyake.

FAKTA: KOMATSU FOREST Komatsu Forest har huvudkontor och teknikcentrum i Umeå, Sverige, och har cirka 1 200 anställda och finns representerat på samtliga marknader där mekaniserat skogsbruk bedrivs. Komatsu skogsmaskiner tillverkas vid två enheter, en i Sverige och en i USA. Maskiner säljs av egna säljbolag eller återförsäljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Ryssland, Oceania, och Asien. Komatsu Forest AB ägs sedan 2004 av japanska Komatsu Ltd som grundades 1921. Idag är Komatsu världens näst största tillverkare av gruv-, skogs- och entreprenadmaskiner och har sitt huvudkontor i Tokyo. Företaget omsätter 22 miljarder US dollar och har cirka 39 000 anställda. Tillverkningen sker i 49 fabriker som är spridda i de flesta världsdelar. Genom att prioritera kvalitet och tillförlitlighet högt kan Komatsu erbjuda marknaden säkra, innovativa och produktiva produkter och tjänster som på bästa sätt motsvarar de behov och förväntningar som kunder runt om i världen har. Oavsett produktkategori ska kunderna få pålitlig kvalitet, spjutspetsteknologi och trygg service.


KORT TEKNIKHISTORIK 1961 Valmet producerar traktorer och små lunnare. 1965 Valmet Terra, första skotaren. 1971 Valmet 880K, en riktigt stor skotare lanseras. 1972 Tviggen, den första mobila “processorn” som kvistar och kapar. 1973 MD1, det första datorbaserade mätningssystemet för timmer. 1975 Efterföljaren till Valmet 880K lanseras, Valmet 872K. 1976 Valmet 448 processorn lanseras. 1979 Valmet 902 H, den första tvågreppsskördaren från Valmet. Samarbete med Volvo BM. 1981 Valmet GP940, första gripprocessorn. 1982 Valmet 862 och 886 introduceras. 1983 Valmet 832 introduceras liksom aggregaten 935, 942 och mätsystemet MD2 1984 Valmet 901, engreppsskördaren med nivellerande hytt presenteras på den svenska marknaden. 1986 Aggregatet 948 lanseras. 1988 Valmet 955 ser dagens ljus. 1989 Valmet 828 lanseras. 1990 Valmet 836 och 838 lanseras. Föregångarna till nuvarande Valmet 840. 1992 Tre lanseringar på ett år: Valmet 840, Valmet 960 och VMM 1000-mätsystem. 1993 Valmet 860, Valmet 820 och Valmet 911 introduceras. 1996 965BR till Sydamerika. 1997 Första PC-baserade mätsystemet Maxi. 2000 Valmet förvärvar varumärket Timbco i USA. 2002 Valmet 801C. Den första drivaren. 2003 Valmet 941, den största skördaren på marknaden. Valmet 370E barkningsaggregat introduceras i Sydamerika. 2004 Valmet förvärvas av Komatsu Ltd och blir Komatsu Forest. 2006 Aggregatet Valmet 350 lanseras. 2008 Valmet 840.4, 860.4, 901.4, 911.4, 941.1 och nytt styr- och informationssystem för skördare, MaxiXplorer. 2009 Nya gallringskonceptet Valmet 840TX och Valmet 901TX samt Valmet 931. Dessutom de nya aggregaten 365 och 378. 2011 Valmet blir Komatsu.

JUST FOREST NO 1 • 2011 5


TIMO YLÄNEN

På fritiden är han aktiv skogsägare och tar hand om skog som gått i arv i flera generationer. Nya marknadsdirektören Timo Ylänen vet vad skogen kan ge och vad som gäller när man arbetar i skogen.

SKOGEN NÄRA HJÄRTAT FÖR MÅNGA INNEBÄR skogen ett livs-

långt förhållande som de lever med hela tiden. För somliga förblir skogen ett fritidsintresse i livet medan andra har förmånen att få arbeta med skogen i sin vardag. För Timo Ylänen har skogen alltid funnits med som en naturlig del av livet. – Min pappa var jägmästare, arbetade inom skogsindustrin och hade egen skog där vi var mycket när jag var yngre. Det handlade om att jobba i skogen, men också om att jaga, till exempel älg, berättar Timo Ylänen, som är ny marknadsdirektör vid huvudkontoret. DEN SKOG HAN själv tagit över ligger ungefär mitt i Finland. Genom åren har han också utökat med ytterligare areal. – Jag tycker att det är skönt att komma ut i skogen då och då för att exempelvis röja eller plantera. För mig är det rogivande att arbeta fysiskt. Man ser direkt resultat av det man gör och så ger det mig dessutom nyttig träning, säger han. De senaste sex åren har han bott i Tammerfors med sin familj. Innan dess bodde och arbeta han och familjen tre år i USA. Sin 6 JUST FOREST NO 1 • 2011

skogliga utbildning till jägmästare fick Timo Ylänen i Helsingfors där han också byggde på med handelshögskola. – Jag visste tidigt att jag ville arbeta med något som har med skogen att göra. Skogen har alltid varit en del av vardagen för mig och det kommer den alltid att vara, konstaterar han. FÖRSTÅELSEN FÖR skogens olika värden är viktig när det kommer till att producera skogsmaskiner. Skogen ska på ett långsiktigt hållbart sätt bidra till viktiga rekreationsmöjligheter samtidigt som det är nödvändigt att vi kan bruka skogen på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Timo Ylänen har lång erfarenhet från skogsmaskinbranchen. Han har tidigare varit ansvarig för försäljning såväl globalt som för Europa och kommer senast från jobbet som vd för Komatsu Forest Oy i Finland. – Att ha ett intresse för skog och teknik som på olika sätt sträcker sig utanför arbetstiderna ger ett mervärde. Det medför att engagemanget för maskinerna och kunderna blir ännu djupare, förklarar Timo Ylänen.


FAKTA: TIMO YLÄNEN Bor: Tammerfors i Finland och Umeå i Sverige. Familj: Fru, en dotter och två pojkar Ålder: 47 år Karriär: Utbildad jägmästare och ekonom. Global försäljningschef för Waratah, chef för John Deeres försäljning i Centraleuropa, vd för Komatsu Forest Oy.

JUST FOREST NO 1 • 2011 7


BRENTON YON

FÖRTROENDE OCH TILLIT Tillit är nyckeln till mycket här i livet. I en näringsverksamhet måste du kunna lita på dina maskiner och människorna bakom dem. Brenton Yon, eller Yonnie, som han kort och gott kallas, har fått ett välförtjänt gott rykte inom den australiska skogsindustrin.

8 JUST FOREST NO 1 • 2011

BARRY OCH JAMES Asher på Asher´s

Logging Pty Ltd, ett företag som arbetar med avverkning och transporter i Queensland och Tumut-området har bara gott att saga om Komatsu Forests australiska försäljningschef Brenton Yon. – Han är en bra kille, säger de. Han är ärlig och säger som det är och lämnar dig aldrig i sticket. Med nio skördarlag igång samtidigt behöver Asher´s Logging Pty Ltd många maskiner. – Vi kör framför allt Valmet och Komatsu. Vi håller oss nästan hundraprocentigt till dem eftersom vi tycker att de är en pålitlig leverantör som ger bra service och värdesätter sina kundrelationer, förklarar James Asher. BRENTON YON är den person som han oftast har kontakt med. – Vi har en bra relation till Yonnie och har mycket med honom att göra. Han kommer regelbundet på besök och diskuterar allt som rör maskinerna, förklarar han. Barry och James uppskattar att Brenton Yon kommer på personliga besök. Då får de chansen att diskutera nyheter i branschen, nya och bättre produkter och vilka lösningar som skulle passa de bäst.

– Han har förmåga att analyser vad som är bäst för vårt företag och hjälper till med att föreslå vad vi bör göra för att bli ännu mer konkurrenskraftig, säger James Asher. Snabb reservdelsförsörjning är viktigt för alla maskinägare oavsett var i världen man befinner sig. HUVUDLAGRET FÖR reservdelar finns i Sverige. – Vi har faktiskt aldrig haft några problem med att vi måste vänta på reservdelar från Sverige. De har ett väl integrerat system med fraktbolag som innebär att din maskin är igång redan nästa morgon, berättar James. Förtroende och tillit. Det är det allt handlar om menar James Asher. – Att samarbeta med kunderna är oerhört viktigt. Det handlar ju om att uppfylla kundernas behov. PÅ BASIS AV DENNA tillit som byggts upp under många år har Asher´s Logging utöver sina två avverknings- och transportverksamheter även startat upp två brädgårdar och försäljning av trästommar och takstolar. –  Med drygt 100 anställda vet jag hur värdefullt det är med samarbetspartners som Brenton Yon, konstaterar James Asher.


Barry och James Asher tycker det är viktigt att man känner förtroende för sin maskinleverantör. Brenton Yon är ofta ute i skogen för att träffa kunderna och se till att allt fungerar som det ska.

JUST FOREST NO 1 • 2011 9


Sedan 2005 erbjuder Komatsu Forest i Tyskland en central samlingspunkt för alla spekulanter på begagnade maskiner från hela Europa. Stort urval av maskiner och god service är det unga teamets framgångsrecept.

BEGAGNADE MASKINE FRÅN EXPERTEN KOMATSU FOREST GmbH i Tyskland satsar på bästa service genom ett finmaskigt nät av serviceverkstäder över hela Tyskland för att därigenom kunna erbjuda snabb service och korta transportsträckor till verkstaden för kunden. Begagnatcenter i Tyskland, UMC, Used Machine Center, följer en annan strategi. – Det centrala läget och det stora utbudet av begagnade maskiner är hemligheten bakom våra framgångar, säger Thomas Hoppe, chef för UMC. UMC HAR etablerat sig utanför Chemnitz i Tyskland. Där finns utmärkta kommu10 JUST FOREST NO 1 • 2011

nikationer för köpare från grannländerna. Dessutom ligger Leipzigs flygplats bara några kilometer bort. ALLA BEGAGNADE maskiner som säljs av Komatsu Forest i Tyskland erbjuds och ställs ut centralt av UMC. Det medför naturligtvis stora omkostnader i samband med transporten av maskinerna, men ger å andra sidan möjlighet att hitta rätt maskin i den stora maskinparken och att jämföra den med andra maskiner direkt på plats. Thomas Hoppe har känt många av sina kunder i flera år.

– Den personliga relationen till våra kunder är mycket viktig för oss. Vi måste veta vad företagaren ska använda maskinen till för att kunna ge honom bästa rådgivning och matcha fram rätt maskin till rätt behov, förklarar Thomas Hoppe. OM KÖPAREN till äventyrs inte skulle hitta den önskade maskinen på UMC har Komatsu Forest ett internationellt nätverk som kan lösa problemet. Via en webbsida får kunden tillgång till uppgifter om alla begagnade maskiner hos samtliga Valmetåterförsäljare världen över.


Året om levererar reservdelscentralen i Tyskland delar, till sina kunder runt om i Centraleuropa.

SNABBA LEVERANSER Snabb tillgång till reservdelar har avgörande betydelse för skogsföretagen. Vid extremt krävande användning är det speciellt viktigt att reservdelarna finns på plats på kortast möjliga tid.

NER UMC erbjuder givetvis även individuell utbildning för skotare och skördare. Här kan kunderna bekanta sig med den begagnade maskinens Maxi-system så att de redan från start uppnår maximal produktivitet i skogen. MEN KUNDEN KAN också dra nytta av sin invanda service även sedan den begagnade maskinen köpts in. Komatsu Forests finmaskiga nät av serviceverkstäder världen över ser till att den begagnade maskinen får bästa tänkbara underhåll – oavsett vilken region maskinen än används i.

RESERVDELSTEAMET vid centralen i Tyskland måste se till att reservdelsförsörjningen fungerar 52 veckor om året. Något annat alternativ finns inte. Reservdelsförsörjningen måste fungera när kunder behöver reservdelar. Förutom till kunderna i Tyskland levereras reservdelar även till återförsäljare i Centraleuropa. Ett kunnigt serviceteam tar emot reservdelsbeställningarna online eller per telefon. Det handlar om mycket mer än att bara ta emot en beställning. – Genom regelbundna utbildningar säkerställer vi att våra medarbetare alltid är tekniskt uppdaterade för att kunna ge våra kunder bästa tänkbara rådgivning när de kontaktar oss för reservdelar, säger materialstyrningschefen Heide Kräutle-Bronner. De tio medarbetarna använder ett specialutvecklat system för lagerförvaltning som garanterar ett optimalt reservdelsflöde.

Reservdelarnas lagervärde uppgår till tiotals miljoner kronor. Varje år bearbetas upp till 15 000 reservdelsleveranser. För att garantera maximal leveranssäkerhet genomför programvaran en speciell säkerhetskopiering så att de nödvändiga uppgifterna är åtkomliga om det skulle uppstå fel i maskin- eller programvaran. TEAMET I VÖHRINGEN är även anträffbara på lördagar, vilket innebär att delar som beställs under helgen kommer fram redan efterföljande måndag. Om en reservdel trots allt inte skulle finnas på hyllan beställs den omedelbart från det nya, centrala reservdelslagret i Sverige. – För att möta kundernas behov av kortare leveranstider och ge oss bättre förmåga att uppfylla framtida krav finns det centrala reservdelslagret vid den internationella flygplatsen Arlanda utanför Stockholm. Därmed kan reservdelarna levereras till våra kunder ännu snabbare, konstaterar Heide Kräutle-Bronner. JUST FOREST NO 1 • 2011 11


Göran Löfgrens tänker alltid teknik. På jobbet och hemma. Till sin Hot Rod har han bland annat hittat vindrutan och blinkerspaken från en skotare. Cylinderna till fjädringen har han hämtat från cylindern till kvistknivarna på ett aggregat.

Göran Löfgren älskar teknik. Och han lever med det nästa dygnet runt. På dagarna som konstruktör av skogsmaskiner och på fritiden bygger han bilar.

KOMATSU HOT ROD ATT FÖRENA fritidsintresse och arbete är inte alla förunnat. Får man göra det blir man ofta extra engagerad och duktig i sitt arbete. Många som arbetar inom Komatsu Forest har ett intresse för teknik och skog som träcker sig långt utanför arbetet. För Göran Löfgren får teknikintresset stimulans såväl på jobbet som på fritiden. Praktiska lösningar är något som han ständigt tänker på, oavsett om det gäller detaljer till skogsmaskiner eller en häftig hotrod. – Jag har alltid varit intresserad av teknik. Ända sedan jag som barn fick Mekano har jag hållit på att ta isär och bygga ihop apparater, maskiner och motorer, säger Göran Löfgren. Han vet inte riktigt var teknikintresset kommer ifrån. Hemma på gården i det lilla samhället Dorotea var det skog och jakt som stod i centrum. Något som Göran också har fått med sig i vuxen ålder. TILL VARDAGS arbetar han som konstruktör på Komatsu Forest. Specialområdet är hydraulik och mekanik, men han har exempelvis också varit involverad i utvecklingen av den nya motorn till Komatsu 931.1 och Komatsu 911.5. – På jobbet handlar det mycket om att 12 JUST FOREST NO 1 • 2011

hitta tekniska lösningar som utgår från användarnas vardagliga behov. Konstruktionen ska inte bara vara den smartaste. Lika viktigt är att den håller rätt kvalitet för skogen, konstaterar han. Konstruktör på Komatsu Forest har han varit sedan 1988. – Jag tycker fortfarande att det är spännande. Maskinerna har utvecklats enormt under de här åren, men jag tycker att den tekniska utvecklingen går ännu snabbare nu, säger Göran Löfgren. DE SENASTE ETT och ett halvt åren har mycket av fritiden gått åt till att bygga en hot rod helt från grunden och han tycker det finns många kopplingar mellan att arbeta med konstruktion av skogsmaskiner och att bygga en hot rod. – Jag kunde valt den enkla vägen och köpt en byggsats, men jag valde istället att rita en egen bil i Cad. Det programmet använder jag även på jobbet. I alla olika delar som jag använt till bilen har jag utgått från användningen och göra beräkningar. Då måste man ibland tänka om och tänka nytt. Det gör jag på jobbet också, förklarar han. Delarna till bilen kommer från en massa

olika gamla bilar. Motorn är en 5-liters V8 Chevrolet 305 1984. Delar som han sedan gjort om för att de ska passa in. Men han har också hittat inspiration på jobbet. Exempelvis är kylaren på bilen en ombyggd intercoler, blinkerspaken från en skotare, vindrutan är bakrutan från en skotare och bilens hydrauliska fjädringssystem fram och bak är ombyggda cylindrar från ett aggregat. INNAN BILBYGGET byggde han en egen midjestyrd fyrhjuling och för att kunna göra allt från grunden har han byggt egna maskiner också, bland annat en bockningsmaskin för plåt och ett blästerskåp. På frågan om han nu är klar med bilen blir svaret nej. – Det går alltid att göra förbättringar. Nu när jag börjar använda bilen ser jag ju att den kan utvecklas. Jag ska bland annat bygga elektroniskt bränsleinsprutning och vidareutveckla den nivellerande fjädringen. Det är ungefär som på jobbet. Där letar vi alltid efter möjligheter att göra förbättringar på maskinerna och aggregaten. Ibland utifrån användarnas behov och ibland är det vi konstruktörer som initierar förbättringar, säger Göran Löfgren.


JUST FOREST NO 1 • 2011 13


På besök i ett avverkningsområde tillhörande Fibria i Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, ses från vänster till höger, Sandro Soares kundsupportkoordinator på Komatsu Forest, Gilmar Selenka underhållschef på Fibria, Antonio Lopez avverkningschef på Fibria och Yasuo Takahashi, VD på Komatsu Brazil International.

Slogans och goda föresatser är inte tillräckliga. I verkligheten krävs aktivt deltagande i kundernas vardag och ständig produktutveckling. Den bästa utrustningen är den som inte bara uppfyller utan även överträffar kundernas förväntningar – vad gäller funktioner, tillförlitlighet och prestanda.

GOD KONTAKT MED KUNDERNA – VI VILL INTE BARA utveckla produkter som är väl anpassade till de förutsättningar som det brasilianska skogsbruket ger utan vi vill också lära känna kundernas verksamhet, och hela tiden eftersträva efter högsta möjliga tekniska utnyttjandegrad och lägre kostnad per producerad kubikmeter, säger Yasuo Takahashi vd för Komatsu Brazil International, KBI. I Brasilien används ofta Komatsus bandgående grävmaskiner som basmaskiner tillsammans med ett aggregat. För att anpassa dessa bandgående skördare till de krävande förhållandena i skogsverksamheten görs ständiga förbättringar av skogspaketet, samtidigt som även basmaskinen anpassas. – Komponenterna förbättras ständigt, bland annat utifrån olika förslag från kunder som sedan utvärderas noggrant av per14 JUST FOREST NO 1 • 2011

sonalen. Syftet med dessa kontinuerliga förbättringar av delar och komponenter är högre tillförlitlighet och bättre ekonomi, berättar Sandro Soares, kundsupportkoordinator på Komatsu Forest. ETT EXEMPEL ÄR den kontinuerliga rotatorn, som utvecklingstestades mellan 2007 och 2009 innan den släpptes globalt. Testerna ägde rum i Brasilien med hjälp av kunden Aracruz (numera Fibria) och de övervakades av företagets operativa och tekniska avdelningar. Den kontinuerliga rotatorn gör att aggregatet kan rotera fritt utan att riskera att skada slangarna, vilket förbättrar effektiviteten och ökar produktiviteten. Förutom detta visade testerna att rotatorn kan minska riskerna för miljöpåverkan, samtidigt som skördaraggregatets tekniska utnyttjandegrad ökar avsevärt.

JUST FOREST FÖLJDE med på ett besök i ett avverkningsområde som tillhör Fibria i Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Syftet med besöket var att diskutera förbättringar av produkten Clambunk och bästa sättet att underhålla utrustningen. Kontakterna, diskussionerna och undersökningarna av produkternas prestanda görs på den operativa nivån och underhållsnivån, vilket leder till förbättringar som ger ökad produktion och bättre tillgänglighet för utrustningen. – Kunderna är mycket nöjda med besöken från våra tekniska team, eftersom de med sin tekniska expertis kan höja prestandan på de maskiner och den utrustning som används. Då kan vi också sprida förbättringarna som vi gjort hos enskilda kunder till resten av marknaden, förklarar Sandro Soares.


JUST FOREST NO 1 • 2011 15


PRESENTATION: Komatsu 911.5 Nya Komatsu 911.5 har en ny motor med optimerad förbränning som ger lägre utsläpp och väsentligt lägre bränsleförbrukning upp till 16 procent, jämfört med dagens motorer Stage3/Tier3. Komatsu 911.5 är snäll mot miljön och bra för plånboken.

NY RÖD SKÖRDARE MED GRÖN MOTOR HÅRDARE avgasreningskrav för dieselmotorer över 130 KW har införts i Europa och Nordamerika. Nya Komatsu 911.5 har en ny motor som klarar dagens stenhårda avgasreningskrav. Men inte nog med det. Den nya motorn garanterar inte bara att de nya miljökraven uppfylls utan ger dessutom effektivare förbränning och bättre bränsleekonomi, samtidigt som den har minst lika bra respons och prestanda som tidigare motorer. För att klara de nya miljökraven har den nya motorn en avgasrening som kallas SCR, Selective Catalytic Reduction, en teknik som kommer att användas på övriga marknader i takt med miljökraven. SCR-TEKNIKEN INNEBÄR i korthet att man minskar kväveutsläppen genom att installera en katalysator i kombination med en vätska (DEF) efter motorn i avgassystemet. Med SCR-tekniken blir förbränningen effektivare och antalet partiklar färre, därför krävs inget avancerat partikelfilter. Med den effektivare förbränningen ökar dock halten kväveoxid. För att nå de extremt låga halter kväveoxid som tillåts tillsätts en ureabaserad vätska, DEF (Diesel Exhaust Fluid) som är ett helt giftfritt ämne, innan avgaserna når katalysatorn. Fördelarna med denna lösning 16 JUST FOREST NO 1 • 2011

är många jämfört med andra avgasreningsmetoder. Förutom lägre bränsleförbrukning blir det totalt sett lägre driftskostnad, renare motorolja och inga krav på ökad kylning. Komatsu 911.5 har också ett nytt luftfilter som har mycket hög kapacitet och som är enkelt att byta. En annan nyhet med Komatsu 911.5 är att förarnas arbetsmiljö blivit ännu bättre. Hyttmiljön bidrar starkt till ökad produktivitet genom bra sikt, luft och ergonomi. Hytten på 911.5 är extremt rymlig. Ett stort luftintag och ett extra förfilter till luftkonditioneringen gör luften i hytten riktigt bra. ECC är givetvis standard på Valmet 911.5. Med den nya motorn blir maskinen dessutom ännu tystare då katalysatorn hjälper till med ljuddämpningen. KOMATSU 911.5 har också en ny kraftigare och starkare bakaxel med integrerade fästen för stabiliseringscylindrarna samt integrerade bromsledningar. Kranen finns som 10 eller 11 meter och är försedd med mjuktätade kopplingar, så kallade ORFStätningar. ORFS-tätningar sitter på hela maskinen och är dels bra ur ett miljöperspektiv då läckage minimeras och dels ur ett produktionsperspektiv då driftsäkerheten påverkas positivt.

NYHETER KOMATSU 911.5 • Ny motor • Nytt avgassystem (Europa och Nordamerika) • Nytt luftfilter med cyklonrenarfunktion • Nytt expansionskärl • Ny motorhuv anpassad för SCR och öppningsbar grill • Ny kylare för vatten och luft • Ny programvara MaxiExplorer • Nya rör intercooler luftfilter • Ny brandsläckning motor • Nytt avgasutblås av ejektortyp • Ny SCR-anpassad bakram • Ny slangdragning bakaxel • Nya kopplingar mjuktätat • ORFS mjuktätande hydraulkopplingar • Nytt P och T block kran • Ny slangdragning midja • Ny huv midja/bakram


JUST FOREST NO 1 • 2011 17


BÄTTRE OCH BÄTTRE Eftersom omvärlden förändras snabbt förändras också användarnas behov. Därför är det viktigt att kontinuerligt utveckla produkterna för att möta nya behov.

18 JUST FOREST NO 1 • 2011

Stora förbättringar kommer ofta i samband med nya modeller och nya produkter, men däremellan sker hela tiden ett kontinuerligt arbete med att ständigt förbättra maskinerna. Ett arbete som bygger på tankarna kring begreppet kaizen. Kaizen är japanska där Kai betyder förändring och zen betyder ständigt till det bättre. Kunden står hela tiden i centrum i kaizen och tanken är att ge kunden det den verkligen vill ha och behöver. I begreppet kaizen förenas erfarenheterna från den japanska industrins kvalitetstänkande med en djup förståelse för kraven i skogen och teknisk nyfikenhet. Efter att produkterna lanseras sker hela tiden större

och mindre förändringar och förbättringar av produkterna. Det handlar ofta om många små förbättringar som tillsammans gör att produkterna kontinuerligt blir bättre. Ibland handlar det om förbättringar som ger en viss modell specifika egenskaper och ibland handlar det om komponentsamordnade förbättringar som höjer kvaliteten för alla maskiner. På skotarna har hundratals sådana små förbättringar gjorts efter att maskinerna lanserats och mellan nya modeller kommit. Här följer ett axplock av alla förbättringar som gjorts på skotarna.


ALLA SKOTARE

890

840

 Nya kopplingar till Protec.

 Nytt filterhus hydrostat

 Ny induktivgivare för stolsriktning.

 Ny generation Loadflex med hydrauliska stöttor.

 Ny ventil för högre flöde till styrning och grip.

 Nya datorer, PCX, X20 och X30.  Nya minispakar med knappar för hydrauliska stöttor(Loadflex).  Ny smörjpunkt på skotarkranar.  Säkrare aktivering av parkeringsbroms.  Ny typ av verktygslåda med förvaring uppvärmt utrymme.

 Ny extra lång bakram, option.

 Expansionstank med ny placering.

 Kranvåg som option.

 Förbättring av hydraulcylindrar på CRF14.

 Ny generation Loadflex med hydrauliska stöttor.

 Förbättrad genomföring av slangar och kablage under hydraultank.

 Nya skydd till bakaxel.

 Extra lång bakram.  Förbättrad avtätning på boggielager.

 Nya spakvippor med längre livslängd.

 Kedjeskydd på bakboggi, option.  Hydrostatpump med högre filterflöde.  Nytt planblad HD samt smalare kylarskydd.

 Säkrare midjestabiliseringsventil.

860

 Slavskärm som option.

 Ny kranventil för högre arbetstryck

830

 Ny termostat oljekylare.

 Tiltpelare för CRF 11.

 Nytt parkeringsstöd för kran.

 Nya däck - Nokia Forest Rider.

 Ny generation Loadflex med hydrauliska stöttor

 Kranvåg som option.

 Nya glidplattor på kranar ger längre livslängd.

 Nya skydd till bakaxel.

 PolyV-rem för fläkt och generator.

 Kedjeskydd på bakboggi.

 Fortrax, nytt system för fjärrsupport av styrsystem, option.

 Hydrostatpump med högre filterflöde

 Ny radiomodell, USB, MP3, CD.

 Nytt planblad HD samt smalare kylarskydd.

 Ny generation trådlöst tangentbord.

 Kranvåg

 Ny dämpfunktion lyftcylinder på CRF8.1 och CRF11  Ny drift- och produktionsuppföljning

SENASTE NYTT PÅ AGGREGATEN Att ständigt förbättra produkterna är centralt i allt kvalitetsarbete. Här följer ett axplock av de senaste förbättringarna som gjorts på aggregaten. • Gjutet skydd för svängkranslager ökar hållfastheten på 350.1, 360.2, 370.2. • Nya tappar på 378 och 378E. • Nytt kraftigare hydraulrör på 360.2, 370.2, 370E. • Nytt skydd för längdsensor på 370E. • Gjutna lagerhus på bukrulle och centrumvals ökar hållfastheten på 365 och 350.1. • Förbättrade länklager på klämcylinder 365. • Förbättrade tappar på 365. • Tjockare skyddsplåt under ventil och smörjtankar på 365.

• Nytt ventilpaket på 378E. • Ny svängdämpare och nya länkar till CRH22. • Slitplåt standard på 365. • Stödrulle ny option på 365. • Ny stomme på 378 motverkar “Barkpackning”. • Nya kvistknivar på 378 ger förbättrad kvistning • Förstärkt MHC-fäste på 365. • Ny tryckreducerare och bypass ventil 365. • Skydd för MHC förstärkt på 370.

• Förbättrad efterdragningsmöjlighet och åtkomlighet vid smörjning av matarvalsupphängning på 360.2, 370.2, 370E • Shims till stödrulle införs på 370E. • Dragavlastning för kabel införs på 370E. • Nya kvistknivar på 365 ger bättre kvistning i grov skog. • Nya matarvalsar med förstärkta fingrar på 365. • Gjutna främre kvistknivar ger högre hållfasthet på 365.

JUST FOREST NO 1 • 2011 19


PRESENTATION: Komatsu 931.1 Komatsu 931.1 är en perfekt kombination av styrka och smidighet. En viktig förklaring är den nya motorn som ger effektivare förbränning och bättre bränsleekonomi, samtidigt som den har bra respons och prestanda som tidigare motorer. Bränslebesparingen är uppmätt till 16 procent, jämfört dagens motorer, men besparingen beror givetvis på förutsättningarna.

KLARAR KRAVEN KOMATSU 931.1 har en ny motor som le-

ver upp till de nya hårda miljökrav för dieselmotorer över 130 KW som sedan årsskiftet införts i Europa och Nordamerika. För att klara de nya miljökraven har den nya motorn en avgasrening som kallas SCR, Selective Catalytic Reduction, en teknik som kommer att användas på övriga marknader i takt med miljökraven. Enkelt uttryckt innebär SCR-tekniken att man minskar kväveutsläppen genom att

installera en katalysator efter motorn i avgassystemet samt att man i avgassystemet tillsätter en vätska. De nya motorerna är optimerade utifrån en maximal förbränning av bränslet för bästa möjliga effektivitet. Det minskar antalet partiklar till en ytterligt låg nivå. Därför krävs inte heller något dyrt partikelfilter. En följd av den effektivare förbränningen är dock att halten kväveoxid i avgaserna ökar. De nya miljökraven tillåter bara ex-

NYHETER KOMATSU 931.1 • Ny motor • Nytt avgassystem (Europa och Nordamerika) • Nytt luftfilter med cyklonrenarfunktion • Nytt expansionskärl • Större insug luftfilter • Ny motorhuv anpassad för SCR och öppningsbar grill • Ny kylare för vatten och luft • Ny programvara MaxiExplorer 2.X • Nya rör intercooler luftfilter • Ny brandsläckning motor • Nytt avgasutblås av ejektortyp • Ny SCR-anpassad bakram

20 JUST FOREST NO 1 • 2011

tremt låga halter kväveoxid. Därför tillsätts automatiskt en vätska, DEF (Diesel Exhaust Fluid) som är ett ureabaserat och helt giftfritt ämne, innan avgaserna når katalysatorn. MED DEN NYA motorn och avgasrening minskar maskinens totala miljöbelastning markant samtidigt som man också får en väsentligt lägre bränsleförbrukning och totalt sett lägre driftskostnad tack vare, renare olja och inga krav på ökad kylning. Komatsu 931.1 har kraftig bakaxel med integrerad slangdragning vilket säkerställer hög driftsäkerhet. Det gör även de mjuktätande kopplingarna i hela maskinen som minimerar oljeläckage. De mjuktätande kopplingarna bygger på två plana ytor varav den ena är försedd med en o-ring som tätar mot motsvarande plana yta på den andra kopplingsdelen. Komatsu 931.1 har en extremt högpresterande arbetsmiljö. Den rymliga, runtomsvängande och nivellerande hytten är marknadens tystaste tack vare en helt direktdriven svängtransmission. Med den nya motorn blir maskinen ännu tystare då katalysatorn hjälper till med ljuddämpningen.


Motorn är den stora nyheten på Komatsu 931.1, men förutom den så har den nya skördaren en lång rad nya intressanta detaljer. JUST FOREST NO 1 • 2011 21


PRESENTATION: Komatsu 340 Nya gallringsaggregatet Komatsu 340 är framtaget för tuffa gallringar i trånga bestånd och ska fylla luckan mellan de två storsäljande aggregaten Komatsu 330 och Komatsu 350.1.

HELT NYTT AGGREGAT FÖR GALLRING DET ÄR I BESTÅND med en DBH på mel-

lan 10 och 25 cm och i tuffa, trånga gallringar som Komatsu 340 kommer bäst till sin rätt. Aggregatet kombinerar låg vikt, smidig konstruktion och kompakt design med höga prestanda. Konstruktionen är gjord av robusta delar för att aggregatet ska kunna hålla ett högt och kontinuerligt produktionstempo. Dessutom är hydraulventilen kompakt för att ge minimalt med slangar och slangkopplingarna är rejält skyddade. Aggregatet har också ett rörligt avlastningsblock för inkommande slangar och alla kopplingar har ORFS-tätning. Denna typ av mjuka hydraultätningar, där o-ringar tätar istället för rena metallytor mot varandra, är bra ur miljösynpunkt eftersom läckaget minimeras. Det är också bra ur ett produktionsperspektiv då aggregatets driftsäkerhet ökas. Dessutom ger ORFStätningarna möjlighet att kunna öppna och åter dra igen en koppling utan att minskad tätningsförmåga. Ytterligare ett exempel på produktionsfokuset är att svärdmatningen sitter i en helt integrerad enhet som är kompakt och robust. AGGREGATET GÅR att få med flerträdshantering som tillval, något som gör det möjligt att upparbeta flera stammar samtidigt. Det ökar den upparbetande vo22 JUST FOREST NO 1 • 2011

lymen avsevärt, särskilt i klena bestånd. Flerträdshanteringen är integrerad i länken, något som är unikt för aggregat i denna storleksklass och ger såväl förbättrad funktion som lägre vikt. TROTS ATT Komatsu 340 är optimerat för gallring kan det användas för att avverka betydligt grövre skog. Tack vare den unika infästningen av matarvalsarna, ändras matarvalsvinkeln automatiskt mot stammen beroende på dimensionen av trädet, och ger den lyftkraft som behövs. Matarvalsarna, som går att få både i stål/ gummi och stål, har proportionellt tryck vilket ger en skonsam matning. Kvistknivar-

nas långa, skärande eggar ger en effektiv kvistning och följsamhet mot trädet. Dessutom har aggregatet en rörlig vertikalkniv som tillsammans med övriga funktioner, bland annat tvåhjulsmatningen, ger minmalt med virkesskador även i skogsbestånd med krokiga stammar. TILTLÄNKEN ÄR också helt anpassad till Komatsu-rotatorn som har en enkel och robust konstruktion med lägre bygghöjd än brukligt på marknaden. Aggregatet går också att få med både färgmärkning och stubbehandling. För säker och hållbar funktion är färgtankarna placerade på insidan av tiltlänken.

KOMATSU 340, HIGHLIGHTS • Snabb och skonsam stammatning tack vare proportionellt tryck • Kvistknivar med långa, skärande eggar ger med den rörliga toppkniven effektiv och driftsäker kvistning • Ren konstruktion med väl skyddade komponenter minimerar driftstopp • Mycket effektiv hydraulik med låga förluster, kompakt hydraulventil ger minimalt med slang • Hög driftsäkerhet genom bland annat ORFS-kopplingar, rotator, rejäla skydd för slangkopplingar samt rörligt avlastningsblock för inkommande slangar • Fällbar huvkåpa med tätning ger snabb och enkel service • Unik kuggstångslösning ger maximal kraft genom hela kapcykeln • Flerträdshantering (tillval). Integrerad i länken och ökar den producerade volymen avsevärt.


JUST FOREST NO 1 • 2011 23


För att klara klimatmålen uppsatta i FNs klimatkonvention UNFCCC införs allt hårdare krav på renare avgaser. Då krävs effektivare motorer. Därför har nya 911.5 och 931.1 en ny motor med optimerad förbränning som bland annat ger mindre utsläpp av växthusgaser, lägre bränsleförbrukning med upp till 16 procent och går att komplettera med den mest effektiva kväveoxidreningen på marknaden.

E3-POWER I DEN NYA MOTORN KOMATSU FOREST ÄR aktiva i världens skogsbruk och har som en ledstjärna att bidra till bättre miljö. Därför är det också viktigt att ligga i absolut framkant i utvecklingen mot renare skogsmaskiner.. Redan från årsskiftet, första januari 2011, började världens hårdaste avgasreningskrav för dieselmotorer att gälla i Europa och Nordamerika. Dessa innebär en sänkning av kväveoxider med 85 procent och av partiklar med 97 procent jämfört med de nivåer som gällde för 1996. För att lyckas har ett nytt motorkoncept tagit fram, som getts benämningen E3-power, där dessa tre E står för Energy, Economy, Ecology. Alla dessa tre är grundförutsättningar för att nå slutmålet, en motor som både är bra för miljön och maskinägaren. En av grundförutsättningarna för att lyckas var att ta fram en motor som är effektivare än dagens. Med en effektivare motor, där förbränningen optimerats minskar halten partiklar som ska renas och en viss del av grundproblemet försvinner. Dessutom ger en effektivare motor sänkt bränsleförbrukning, något som länge legat högt upp på många maskinägares önskelista i takt med stadigt ökande bränslepriser. FÄLTMÄTNINGAR UNDER normala förhållanden har visat på bränslebesparingar upp till 16 procent jämfört med Stage 3/ 24 JUST FOREST NO 1 • 2011

Tier3-modellerna. Självklart går inte bränsleminskningen att garantera under alla förekommande förutsättningar och förhållanden men besparingsvärdet är framtaget under realistiska förhållanden. YTTERLIGARE ETT KRAV har varit att behålla prestanda och respons i motorn. Sämre prestanda och försämrad respons skulle ge sämre produktivitet och minskad lönsamhet. Ytterligare en utmaning har varit att anpassa avgasreningsmetoden till de särskilda krav som ställs på skogsmaskiner. Till skillnad från vägburna fordon, som till exempel lastbilar, går det inte att arbeta med konstanta varvtal. Istället arbetar skogsmaskiner med snabba varvtals- och vridmomentsförändringar. Därför har Komatsu Forest utvecklat och förfinat de lösningar som tagits fram för vägburna fordon. DET VAR MED DESSA utmaningar som arbetet med en ny avgasrening inleddes och idag är man framme. Resultatet blev en motor som ger effektiv förbränning, är bränslesnålare än dagens och ger minst lika bra respons och prestanda som tidigare motorer. Den är också kompromisslöst byggd för att passa alla marknader, inte bara anpassad för att möta de nya avgaskrav som ställts. Motorn kommer också att fungera som bas när hårdare avgasreningskrav även ställs utanför Europa och Nordamerika.

ETT AV DE MÅNGA sätt som använts för att effektivisera förbränningen har varit att använda common rail-teknik med ännu högre insprutningstryck för mer exakt insprutning. För att nå de hårdaste avgasreningskraven behöver ytterligare steg tas för att nå hela vägen fram. Motorn är basen och den kompletteras nu med något som kallas SCR som står för Selective Catalytic Reduction. Det innebär i korthet att man minskar kväveutsläppen genom att installera en katalysator efter motorn i avgassystemet. En fördel med effektiv förbränning är att antalet partiklar blir färre, därför behövs inget avancerat partikelfilter. Baksidan med effektivare förbränning är att halten kväveoxid ökar. Det är därför denna extra rening behövs. För att kunna nå de extremt låga halter kväveoxid som tillåts, tillsätts ett ureabaserat och helt giftfritt ämne innan avgaserna når katalysatorn för att göra reningen ännu effektivare. FÖRDELARNA MED denna lösning är många jämfört med andra avgasreningsmetoder. Förutom lägre bränsleförbrukning även mot dagens låga nivåer, lägre driftskostnad, inga krav på ökad kylning allt ger minskade koldioxidutsläpp och belastning av växthusgaser. Maskinen blir också tystare då katalysatorn även hjälper till med ljuddämpningen.


Med den effektiva förbränningen i den nya motorn har halten av partiklar kunnat sänkas till ett minimum. Det som återstår är att göra något åt kväveoxiderna. SCR-systemet i Komatsu 911.5 och 931.1 nya motor fungerar så att en vätska sprutas in i avgaserna innan de passerar katalysatorn. Väl i katalysatorn reagerar vätskan med de skadliga kväveoxiderna i avgaserna, så att i stort sett bara vatten och låga halter kväve bildas. Tillsatsvätskan, kallad DEF (Diesel Exhuast Fluid), består i huvudsak av vatten, är både säker att hantera och heller inte skadlig för miljön. Vätskan lagras i en separat tank nära dieseltanken och kan fyllas samtidigt som maskinen fylls med diesel. Den nya motorn ger inte bara minskade utsläpp av partiklar och lägre halter av växthusgasen koldioxid, den ger också minskad bränsleförbrukning med nära 16 procent.

JUST FOREST NO 1 • 2011 25


PRESENTATION: MaxiXplorer Head MaxiXplorer Head är ett nytt styrsystem för aggregat på grävmaskiner. Det avancerade systemet är enkelt att installera och enkelt att använda.

NYTT STYRSYSTEM FÖR LÖSLEVERERADE AGGREGAT STYRSYSTEMET MaxiXplorer Head är ut-

vecklat för de aggregat som sitter på grävmaskiner eller andra liknande bärare som framförallt används för avverkning i plantager i Brasilien, Australien och Chile, i barrskogen i Ryssland och Nordamerika samt i Asien. Trots att MaxiXplorer Head är sprängfyllt med avancerade funktioner präglas systemet av enkelhet. Det är enkelt att montera och installera och enkelt att använda. MaxiXplorer Head är ett kit som består av såväl mjuk- som hårdvara. Hårdvaran är basdator, PC, skärm, spakar och montagematerial. Allt utvecklat med drag av Lean-filosofins poka-yoke princip för att installation och montering bara ska vara plug-and-play. Konstruktionen är gjord för att klara av alla olika typer av tuffa miljöer runt om i världen. Oavsett om man arbetar i extremt kallt eller varmt klimat. Grunden finns i väl beprövade, robusta och pålitliga produkter som sedan 26 JUST FOREST NO 1 • 2011

genomgått accelererade livslängdstester och fälttester. MaxiXplorer Head har även en unik lösning som gör att systemet är flexibelt för styrning av tryck och flöde olika basmaskiners hydraulsystem. MAXIXPLORER HEAD är enkelt att använda. Gränssnittet är tydligt och känns direkt igen om man använt Windows. Inställningarna görs snabbt med musnavigering via ett trådlöst ergonomiskt tangentbord och den kontinuerliga upparbetningen görs med ergonomiska spakar som finns i två olika varianter. MaxiXplorer Head har egentligen alla viktiga funktioner som styrsystemet för de hjulburna skogsmaskinerna har. Det handlar till exempel om det sofistikerade antislirsystemet, den optimerade apteringen och marknadens bästa databashantering för produktionsdata, stamdata och driftuppföljning. Systemet innehåller ett smart verktyg för prislistor som gör det enkelt att

skapa apteringsinstruktioner som optimerar apteringen. Systemet har möjlighet till obegränsat antal sortiment samt längd- och diameterklasser. ANDRA EXEMPEL på smarta funktioner som MaxiXplorer Head innehåller är flerträdshantering, snabbt byte mellan toppsåg och nedre sågen, automatiskt upptiltning efter sista stocken, registrering för fällkapade träd som inte upparbetats, uppmärkning i produktionsfilen av träd som avverkats med så kallad grotanpassning, möjlighet till manuellt längdval för kapning samt övervakning av hydraultrycket och hydraultemperaturen. MaxiXplorer Head stödjer givetvis alla högt ställda säkerhetskrav. Det handlar till exempel om dödmansgrepp, dörrbrytare med kvittensfunktion, nödstopp med förarkvittering och möjlighet att slå på och av styrsystemet oberoende av om maskinen är igång.


Tydlig och skarp skärm som klarar alla ljusförhållanden. Finns i två olika storlekar 10 och 12 tum. Två alternativ. EME-spakar eller SureGripspakar med sekvensstyrning.

Basdator – det pålitliga navet i MaxiXplorer Head. Styr datatrafiken och är verktyget för all apteringslogik.

Marknadens mest robusta och kraftfullaste PC för tuffa miljöer. Kan spara stora mängder driftsdata.

Smidigt, ergonomiskt och trådlöst tangentbord med musnavigering. JUST FOREST NO 1 • 2011 27


SNABBT OCH RÄTT ÄR NYCKELN Att kunna få just den reservdel som man akut behöver, att få den snabbt och att slippa vända sig till flera ställen. Det är tre viktiga faktorer som skogsmaskinsägare värderar högt när det gäller reservdelsförsörjningen. För drygt två år sedan placerades Komatsu Forests centrallager för reservdelar i Järfälla alldeles vid Stockholms internationella flygplats Arlanda. Allt för att ännu bättre kunna tillfredställa det globala behovet av snabba leveranser av reservdelar.

Ungefär 20 000 artiklar. Det är vad det aktiva sortimentet av reservdelar i dagsläget innehåller. Cirka 9000 av dem distribueras kontinuerligt. Varje dag går det iväg sju eller åtta expressleveranser med flyg, båt och landbaserade transporter. – Det senaste tillskottet till lagerhållna artiklar är smörjmedel och sågutrustning som vi nu gjort tillgängligt i den globala logistikstrukturen, säger Jörgen Nilsson som är försäljningschef vid Parts Business. Dessutom utökas hela tiden sortimentet av förbrukningsartiklar. ÄVEN MED SENA stopptider för beställningar av reservdelar sker nästan alltid leverans inom 24 timmar inom Europa. – Idag har vi en plockkvalitet på 99,95 procent rätt levererade delar och 99,91 procent levereras inom utsatt tid av express-

ordrarna, men vi jobbar givetvis på att hela tiden hitta logistiklösningar som ökar effektiviteten och säkerheten, säger Jörgen Nilsson. Vi vet hur viktigt det är för skogsmaskinsägarna. NÄR NU NAMNET på maskinerna blir Komatsu följer det även med till reservdelarna. Reservdelssortimentet kommer även i fortsättningen att heta Proselect, men nu under varumärket Komatsu. För kunderna blir det egentligen ingen skillnad annat än att omvandling av förpackningar och liknande kommer att påbörjas. Det betyder att det under en övergångsperiod kommer att finnas reservdelar som heter såväl Komatsu som Valmet. Alla ägare av Valmet-maskiner kommer även i fortsättningen att vara garanterade reservdelar till sina maskiner.

Komatsu Forests centrallager för reservdelar ligger i Järfälla alldeles vid Stockholms internationella flygplats Arlanda. Där hanterar personalen ett komplett lager med 20000 reservdelar. 28 JUST FOREST NO 1 • 2011


En av Rejeans Valmet-maskiner, 911.4. Han har även 860.4 och nya 931 med 365-aggregat.

Gary Baker, i mitten säljare hos The Oliver Stores, Rejean Bedard, till höger och till vänster Joey Donald, Field Product Trainer hos Komatsu, som ser till att kunderna blir nöjda när maskiner levereras.

Rejean Bedards 365-skördaraggregat.

BÄSTA NÅGONSIN Kanadafödde Rejean Bedard kan sina Komatsuskogsmaskiner. Hans företag är huvudsakligen verksamt i USA, men Bedard åker regelbundet över gränsen tillbaka till Kanada i arbetet. Hans schema och avverkningsvolym är alltid krävande, vilket förklarar att han under de senaste sex åren köpt tolv Valmetmaskiner. Rejean Bedard startade sitt företag 1986. Idag har han 24 anställda, och en utrustning med både fordon och skogsmaskiner. Tack vare CTL-modellerna har han tillräcklig

flexibilitet för att klara vilket jobb som helst. Han har två buntare, 445 och 430 FXL, två skotare, 890.3 och 860.4 samt fyra skördare – en 911.3, två 911.4 och så den nyaste maskinen, en 931:a med skördaraggregatet 365. – Skogarna i nordost kan vara mycket tuffa, med allt ifrån klippsluttningar till kärr. När vi arbetar i grova barrskogar kan 911:an kännas lite för liten. Det är därför jag gillar 931-modellen, den är större men inte för stor.  Det har helt enkelt bättre stabilitet, så att den klarar tungt timmer. Och med 365-aggregatet kan jag även använda den i lövskog när det behövs. Jag får känslan att den klarar alla uppgifter utan problem. Vi har hittat en lösning som passar oss alldeles utmärkt, och med 10 meters räckvidd är den också snabb och effektiv när vi gallrar skogspartier med liten diameter., berättar Rejean Bedard. Rejean Bedard är mycket imponerad av 931:ans kraft i uppförsbackar och dess

boggi. Kombinationen av detta ger en fantastisk smidighet. – Hytten är mycket bekväm. Det finns gott om plats och nivelleringen är perfekt. Kranen svänger alltid med föraren, så man har hela tiden god överblick över arbetet, säger Rejean Bedard som fortsätter. – Jag är inget datorgeni, men till och med jag tycker att MaxiXplorer är mycket lätt att använda, och jag kan justera saker som kvistningstryck i farten. Vi arbetar i ett skift, så föraren programmerar maskinen så att den startar och värms upp på morgonen innan han kommer till jobbet. Han behöver bara hoppa in i hytten och köra igång. Rejean Bedard menar att maskinerna bara blir bättre och bättre. – Jag har köpt en mängd maskiner, men min uppfattning är att 931 med skördaraggregatet 365 är den bästa maskinen Valmet byggt någonsin. Jag kanske tycker annorlunda när jag arbetat med den i 4000–5000 timmar, men just nu fungerar den utmärkt. JUST FOREST NO 1 • 2011 29


UTGALLRAT Skicka in dina egna anekdoter, historier eller bilder från förr och nu. Skicka in ditt tips eller dina historier till info@komatsuforest.com.

SKOGSMASKINER I MOTLJUS Amatörfotografen Martin Hows i Skottland har fotat den här 941:an i gryningen, precis före soluppgången, en sommarmorgon. Maskinen stod i Althnaharra i Sutherland på skotska höglandet.

VI FINNS ÖVERALLT

STARK SOM EN BJÖRN

ETT RIKTIGT FAN

Det är många som är intresserade av att fota skogsmaskiner. På Flickr.com finns en grupp sim hittills har 54 medlemmar som alla fotograferat skogsmaskiner i olika delar av världen. Där kan man bland annat hitta den här röda maskinen som stod i Culloldeskogen, nära Inverness, i norra Skottland.

Kanske är det vad Dalfors Skogsentreprenad i Sverige tänkte på när de motivlackade Baloo från Djungelboken på sina skotare. Företaget ägs och drivs av bröderna Lennart och Lars-Olov Hansson.

Gustavo Castro i Brasilien är ett riktigt skogsmaskin-fan. Sedan 1999, när han såg sin första skogsmaskin, är han som besatt och Valmet 801 Combi är hans favorit. Han har samlat på sig mer än 300 broschyrer, över 80 dvd-filmer och drygt 3000 bilder som han tagit själv. Bilden visar en replika av en Valmet 475EXL som han har i sin samling, helt byggd i Lego.

30 JUST FOREST NO 1 • 2011


CONTACT US

PRODUCTION UNITS Komatsu Forest AB Phone: +46 90 70 93 00 www.komatsuforest.com Komatsu America Corp Phone: ++1 847 437 5800 www.komatsuforest.com

DISTRIBUTION CENTERS, SALES CENTERS AND DEALERS EUROPE AUSTRIA Karner und Berger GmbH www.forstmaschinen -service.at Phone: +43 2769 84571 CROATIA Iverak d.o.o. www.iverak.hr Phone: +385 1 291 0399 CZECH REPUBLIC Komatsu Forest GmbH www.komatsuforest.cz Phone: +420 2 7270 1438 DENMARK Helms TMT Centret AS www.helmstmt.com Phone: +45 9928 2930 ESTONIA Zeigo Service OÜ www.valmet.ee Phone + 372 504 4964 FINLAND Komatsu Forest Oy www.komatsuforest.fi Phone: +358 20 770 1300 FRANCE Pialleport SA www.camox.fr Phone: +33 4 74 20 18 00 Carrère Espace Materiéls www.carrere-materiel.com Phone: +33 555 930 222

MORE INFORMATION ABOUT THE PRODUCT LINE

GERMANY Komatsu Forest GmbH www.komatsuforest.de Phone: +49 74549 6020 HUNGARY Kuhn Kft. www.kuhn.hu Phone: +36 128 980 80 LATVIA SIA Valtek www.valtek.lv Phone +371 6 3084570 LITHUANIA Lifore Technika Ltd. www.komatsuforest.com Phone +370 5 260 2059 NETHERLANDS W. van den Brink www.lmbbrink.nl Phone: +31 3184 56 228 NORWAY Komatsu Forest A/S www.komatsuforest.no Phone: +47 62 57 8800 POLAND Arcon Serwis SP.ZO.O. www.arconserwis.pl Phone +48 22 648 08 10 PORTUGAL Cimertex, S.A. www.cimertex.pt Phone: +351 22 091 26 00

ROMANIA ALSER Forest SRL www.alser-forest.com Phone +40 744 995450 SLOVAKIA Komatsu Forest www.komatsuforest.cz Phone: +420 2 7270 1438 SPAIN Hitraf S.A. www.hitraf.com Phone: + 34 986 59 29 10 SWEDEN Komatsu Forest Sweden www.komatsuforest.se Phone: +46 90 17 22 00 SWITZERLAND W Mahler AG www.wmahler.ch Phone: +41 44 763 5090 UKRAINE Forstmaschinengesellschaft Forest Ukraine www.forestukraine.com Phone +38 067 342 22 43 UNITED KINGDOM Komatsu Forest Ltd www.komatsuforest.com Phone: +44 1228 792 018

RUSSIA, CIS Komatsu Forest Russia www.komatsuforest.ru Phone +7 812 44999 07 NORTH AMERICA UNITED STATES AND CANADA Komatsu America Corp. Forest Machine Business Department Rolling Meadows, IL www.komatsuforest.com Phone: +1 847 437 5800

To find your local dealer/sales representative. Go to www.komatsuforest.com

SOUTH AMERICA URUGUAY CHILE BRAZIL, ARGENTINA, Roman S.A. Komatsu Chile S.A. Komatsu Forest Ltda. www.roman.com.uy www.komatsu.cl www.komatsuforest.com Phone: +598 233 68865 Phone: +56 419 25301 Phone: +55 41 2102 2828

OCEANIA NEW ZEALAND AUSTRALIA Komatsu NZ Komatsu Forest Pty Ltd www.komatsu.com.au www.komatsu.com.au Phone: +64 9 277 8300 Phone: +61 2 9647 3600

com rest. o f u ats .kom w w w

OTHER MARKETS SOUTH AFRICA INDONESIA Komatsu Southern Africa Ltd PT United Tractor Tbk PT Komatsu Marketing Phone: +27 11 923 1110 www.unitedtractors.com Support Indonesia Phone: +62 21 460 5959 www.komatsu.co.id Phone: +62 21 460 4290

JUST FOREST NO 1 • 2011 31


B POSTTIDNING

$GUHVVlQGULQJ.RPPHUGLQWLGQLQJWLOOIHODGUHVV" 7DGnNRQWDNWPHGGLWWQlUPDVWHVlOMNRQWRU

.RPDWVX)RUHVW$% %R[ 6(8PHn 6:('(1

Just Forest no 1 2011  

Komatsu Forest international customer magazine

Just Forest no 1 2011  

Komatsu Forest international customer magazine