Page 1

NR 2 2010

bygga Torn till Vindkraft ställt inför

höga krav Hos EWP Windtower Production


Ledare Johan Krantz

johan@amsystem.se

Mycket nytt växer fram AMagasinet är AM Systems kundtidning. Tidningen skickas ut till alla AM Systems nuvarande kunder och till företag som visat intresse för AM Systems produkter. AMagasinet är tryckt på miljö­ vänligt PEFC-certifierat papper. MILJÖMÄRKT 341 549

Produktion: Dynamo Press AB Tryck: Carlshamns Tryck & Media, Karlshamn Upplaga: 1 300 Adress: Kanalgatan 53, 931 32 Skellefteå Tel: 0910–71 16 50 Fax: 0910–71 16 55 Epost: info@amsystem.se Internet: www.amsystem.se

Just nu är tiden när det i vissa delar av landet knoppas och det börjar växa medan ett tjockt snötäcke sakta börjar smälta bort och i andra delar. Oavsett var vi befinner oss är känslan nog ungefär den samma - att något nytt håller på att växa fram. Nästan så har det också känts när vi har sett den nya uppdaterade versionen av AM Underhåll växa fram under intensivt arbete. Givetvis är jag mycket glad att vi nu släppt en ny version med många nya intressanta funktioner som vi tror att ni kommer att ha stor nytta av. En del av nyheterna kan ni läsa om på sidan här intill. I de nya versionerna är ni användare alltid delaktiga med era önskemål och förbättringsförslag. Det vill jag passa på och tacka er användare för. Den information ni ger oss är värdefull för utvecklingen av ny funktionalitet i systemen. Det är viktigt för att öka användarvänligheten ytterligare. Tveka aldrig att ta kontakt med oss. I det här numret kan ni inte bara läsa om nya versionen av AM Underhåll. Ni kan också läsa om EWP Windtower i Malmö och hur de, i en tid av stark vindkraftsexpansion runt om i världen, arbetar med AM Avvikelse för att säkerställa kvaliteten på vindkraftstornen. Ni kan också läsa om vad man kan tänka på när man väljer it-stöd. En viktig aspekt är att man tänker långsiktigt. Det finns faktiskt många fördelar med att ha möjlighet att välja flera system från samma leverantör. Till sist vill jag också passa på att slå ett slag för våra utbildningar. Ett system är aldrig bättre än dess användare och våra korta distanskurser via webben är ett smart sätt att bli en ännu effektivare användare. Vi vet att många av er har fullbokade kalendrar och därför är våra kurser på distans. Det sparar tid, resekostnader och miljö. Trevlig läsning!

Johan Krantz, VD

Kontakt

Johan Krantz, VD Tel 0910–71 16 51 Mobil 070–661 19 28 johan@amsystem.se

Jonas Fjellström, Säljare Tel 0910–71 16 58 Mobil 070–246 22 82 jonas@amsystem.se

Våra Produkter AM Underhåll ger dig kontroll på dina underhållsrutiner utan att krångla till det. 2

Lars Zakrzewski, Utbildning/support tel 0910–71 16 54 Mobil 070–672 48 84 lars@amsystem.se

Webbaserade

AM Avvikelse effektiviserar ärendehanteringen och sparar tid och pengar.

installationsfria

AM Dokument hjälper dig att kontrollera informationsflödet och höja företagets kvalitet.


ProduktFOKUS

Nya versionen av AM Underhåll lanserad Nu finns den nya uppdaterade versionen av AM Underhåll ute. Hårt och intensivt arbete ligger bakom den

nya versionen, som släpptes nionde april och gör AM Underhåll ännu mer funktionellt och användarvänligt.

– Redan första dagen fick vi mycket positiv respons från våra användare. Det känns verkligen roligt att vi träffat helt rätt, men det är också ett bevis på att kombinationen av vår kompetens och våra aktiva kunder är ett recept som fungerar och gör våra produkter allt vassare, säger Johan Krantz, VD AM System.

Ett axplock av nyheter: • utökad underhållsplanering, visa återkommande jobb som ”reserverad tid” • möjlighet till bildvisning på objektkortet • nya grafer och statistik • utökad visning av objektinfo i trädvyn • förbättrad UH-återrapportering • spara och hämta UH-kommentarer i textbibliotek ...och mycket mycket mer. Vill du ha ytterligare information om nyheterna, kontakta oss på telefonnummer: 0910–711 659

Nya kunder Fler och fler företag väljer att använda sig av våra system. Det tycker vi är roligt. Här hälsar vi ett axplock företag välkomna.

AM Avvikelse - VSD Logistics AB, www.vsdlogistics.se VSD är det största 4PL-företaget i Norden som erbjuder företag inom dryckessegmentet logistiktjänster. VSD Logistics grundades 1996 i Norge och idag verkar vi i samtliga Nordiska länder.

AM Underhåll - A-Hus AB, www.a-hus.se A-hus har tillverkat hus sedan 1947. Företaget har sitt säte i Kungsbacka, tillverkar ungefär 350 hus per år, och ingår i Deromegruppen. AM Underhåll - Moelven valåsen, www.moelven.com I Karlskoga, nordost om Vänern, ligger Moelvens största sågverk. Valåsen producerar både furu och gran av båda grovt och klent timmer till stora och små kunder för en rad olika användingsområden. 3


”Statistik är värdefullt och AM Avvikelse är ett viktigt redskap som ger oss mycket betydelsefull hjälp” Bertil Sjödin på EWP Windtower Productions

vindkraft

i stark medvind

Det blåser medvind för vindkraftsmarknaden som växer kraf­ tigt i hela världen. Det känner EWP Windtower Production av. – Vi har ökat produktionen stadigt varje år de senaste åren och har inte alls märkt av någon avmattning, säger Bertil Sjödin som arbetar med kvalitet vid EWP Windtower Production i Malmö. I Sverige etablerades vindkraftstillverkaren Enercon i slutet av 1990-talet i Malmö, vilket fortfarande är huvudort i den skandinaviska verksamheten. Här sysselsätter Enercon totalt cirka 400 personer fördelat inom försäljning, produktion, projektledning, installation och service Enercon äger EWP Windtower Production AB som är en av världens ledande tillverkare av vindkrafttorn. I stora och moderna fabrikshallar mitt i centrala Malmö tillverkar de några av världens största och mest avancerade vindkrafttorn.

utför EWP service och underhåll på vindkraftverk runt om i Sverige. Vindkraftsmarknaden i hela världen växer kraftigt just nu och i Sverige har det på senare tid beslutats om en rad större vindkraftsprojekt. Ett av dem är Markbygden utanför Piteå där 1100 vinkraftverk ska byggas. – Vi ska tillverka tornen Markbygden, alltså rörkonstruktionen från fundamentet till generatorn, berättar Bertil Sjödin som arbetar med kvalitet vid EWP i Malmö.

Kraftig expansion

Viktiga kontrollmoment

Vindkrafttornen, som vanligtvis är mellan 63 och 72 meter höga, levereras färdigbyggda till hela Europa, men framförallt till Tyskland. Dessutom

Vid anläggningen i Malmö tillverkas över 250 torn per år. Sammanlagt är man drygt 200 anställda inom tillverkningen av vindkraftstorn.

4

I sitt kvalitets- och förbättringsarbete använder EWP Windtower Production AM Avvikelse för att hålla koll på avvikelsehanteringen. – Vi registrerar alla produktionsavvikelser och kundreklamationer. Det handlar om ett par hundra varje år, berättar Bertil Sjödin. Tornen tillverkas från stålark som valsas och bearbetas. Under hela produktionsprocessen finns ett antal kontroll- och mätmoment inlagda. Det är framförallt där eventuella produktionsavvikelser rapporteras in i systemet. – Vi för alltid en dialog när en registrering sker. Det handlar om att kunna tillföra så mycket dokumentation som möjligt så att ärendet blir lättare att hantera. Det kan till exempel handla om foton, pdf:er eller länkar, berättar Bertil Sjödin. För att inga ärenden ska hamna mellan stolarna använder EWP påminnelsefunktionen i systemet. Då får alla som berörs av ett ärende påminnelser om när ett ärende ska påbörjas, när det ska vara åtgärdat eller liknande. EWP:s produktionshallar har en sammanlagd yta av över 27000 kvadratmeter, vilket motsvarar fyra hela fotbollsplaner. Ytterligare drygt 15000 kvadratmeter finns för utomhuslagring. AM Avvi-


Vid anläggningen i Malmö tillverkas över 250 torn per år. Sammanlagt är man drygt 200 anställda inom tillverkningen av vindkraftstorn.

EWP Windpower arbetar med AM Avvikelse och AM Underhåll.

Ett antal kontroll- och mätmoment finns inlagda under hela produktionsprocessen.

kelse är webbaserat. Det betyder att systemet är lätt att komma åt från vilken dator som helst med internetuppkoppling.

Upptäcka avvikelser För EWP Windtower Production är avvikelsehanteringssystemet är ett verktyg för att på lång sikt komma bort från att upptäck avvikelser till att arbeta mer förebyggande. – Statistikrapporteringen är ett värdefullt reskap som ger oss mycket betydelsefull hjälp i det arbetet, berättar han. För att kunna hanter de stora stålbitarna har EWP Windtower Production har en avancerad maskinpark, vilket ger förutsättningar för kvalificerad bearbetning av stålplåt, bland annat genom skärning, valsning och svetsning. För att underlätta servicen och underhållet av maskinparken använder de AM Underhåll.

Fakta: EWP Windtower Production EWP Windtower Production är ett företag som ägs av tyska Enercon. Enercon är världs­ ledande inom produktion av vindkraftsanläggningar och har huvudkontor i Aurich, Tyskland. Med produktion på tre kontinenter och verksamhet i 32 länder med ca 13 000 medar­ betare är ENERCON ett av de marknadsledande företagen i världen inom vindkraft. Vid EWP Windtower Production i Malmö tillverkas över 250 torn per år.

5


It-system Ska byggas smart It-stöd för dokumenthan­ tering, avvikelsehantering eller underhållsarbete är en självklarhet för många före­ tag, men alla har ännu inte insett fördelarna med att ha it-system för alla funktioner och att ha systemen från en och samma leverantör. It-system som fungerar som verktyg för att effektivisera kvalitets- och förbättringsarbete eller underhåll och service är vanliga. Det handlar till exempel om att hitta användarvänliga stöd för arbetet med företagets verksamhetssystem eller för att effektivt kunna planera och utföra driftsoch underhållsarbetet. Men vad inte alla har insett är att det finns många synergieffekter med att ha system som liknar varandra och som kan kommunicera. Orsaken är helt enkelt att dokumenthantering, kvalitetsarbete och underhållsarbete är intimt förknippade. Det gäller att tänka långsiktigt när man väljer leverantör och system. Annars är risken uppenbar att man endast uppfyller ett behov i taget och att man missar den viktiga kopplingen mellan verktygen.

Effektivare it-system

”Interoperabilitet borde vara ett givet mål i effektiviseringsarbetet. ” Johan Krantz

6

Interoperabilitet mellan it-system viktiga delar i arbetet för att nå fram till ett ännu effektivare arbete med ärendehantering, underhålls- och dokumenthantering. – Interoperabilitet borde vara ett givet mål i effektiviseringsarbetet. Med lyckad samverkan mellan it-systemen uppnår man bästa möjliga effektivitet, konstaterar Johan Krantz på AM System. Men vad finns det då för fördelar med att använda it-lösningar från samma leverantör? Vinsterna är flera. En är att bara en leverantör underlättar själva implementeringensprocessen, och dialogen mellan kund och leverantör förenklas genom att man har en enda kontakt. Men den kanske viktigaste fördelen är systemens förmåga att integrera och fungera tillsammans.


och långsiktigt – Det finns så många beröringspunkter mellan it-systemens områden och om man använder system från flera olika leverantörer kan vara svårt att få den tekniska integrationen att fungera, säger Johan Krantz. En ytterligare fördel med flera system från samma leverantör är att det är mer optimalt ur kostnads- och kompetenssynpunkt. Det handlar givetvis om att man som större kund borde ha möjlighet att få bättre avtal, men också om att den egna personalen inte behöver ägna lika mycket tid åt att lära sig, och hantera, olika system. Med system från samma leverantör finns en tydlig igenkänning i användargränssnitt och i systemens logik. Det gör givetvis användningen effektivare. Tryckeriet Edita Bobergs i Falun, som ingår i Edita Groupe, har insett fördelarna med att välja it-system från samma leverantör. De använder AM Dokument, AM Avvikelse och AM Underhåll. – Som användare av alla tre system tycker jag vi har möjlighet att påverka systemen. Dessutom är användargränssnittet ganska lika på alla systemen vilket gör det lättare för vår personal att använda systemen, framförallt för dem som inte arbetar med alla system dagligen, berättar Peter Danielsen på Edita Bobergs AB.

Att tänka på innan du väljer system och leverantör: • Tänk långsiktigt. Kommer ni att behöva flera system? • Finns det vinster med att välja en leverantör som kan erbjuda flera olika system? •Analysera förutsättningarna noga. Vad ska ni ha systemet till, hur ska det användas och vilket mervärde vill ni uppnå? •Titta inte bara på inköpspris. Framtida kostnader kan variera beroende på hur mycket förändringar och justeringar som kommer att göras. •Hur mycket utbildning krävs för att använda systemet? Ingår utbildning? •Hur enkelt är det att implementera systemet i verksamheten? •Vilka anpassningar av systemet som går att utföra själv och vilka som kräver konsultation? •Hur tillgänligt är systemet? Vilka resurser krävs av kunden? •Sätt användaren i centrum. Hur ser it-stödet ut för användare med liten datorvana. •Kan man beskriva och arbeta med processer direkt i systemet. •Har ni ett fungerande kvalitetsarbetet, välj ett system som kan byggas runt de egna processerna så blir systemet mer stödjande än styrande. 7


Returadress: Kanalgatan 53, 931 32 Skellefteå

Tips&Råd Från supporten

TEL: 0910–71 16 59 EPOST: Support@amsystem.se

Intervallsökning på datum För ta fram en sammanfattning över alla avslutade ärenden för t.ex. hela 2009, kan man göra en intervallsökning med hjälp av fältet ”Avslutad datum” genom att välja datumintervallet ”2009-01-01…2009-12-31”.

Sökning på tomma eller ifyllda textfält

Flervalsmöjlighet vid sökning

Sökning på ”tomma” eller ”ifyllda” textfält I motsats till värdelistor finns det inget självklart val till att söka på t.ex. ”tomma fält”. För att avhjälpa detta, så finns det en extrafunktion – skriv in ett ”=” (”lika med”) i textfältet, utför sedan sökningen och alla ärenden där fältet lämnats tomt kommer att visas i sökresultatet. För en omvänd sökning på ärenden där fältet fyllts i, kan man skriva in en ”*” (”stjärna” eller ”multiplikations-tecken”).

För att kunna söka på flertalet parametrar kan ”Flervalsmöjlighet för värdelistor” användas. Klicka på ikonen för ”Flervalsmöjlighet för värdelistor” för att öppna samtliga värdelistor.

Uteslutande sökning För att göra en uteslutande sökning, där man utelämnar ett visst värde, utgår man först ifrån föregående tips – ”Flervalsmöjlighet för värdelistor”. Markera sedan samtliga värden i listan genom att klicka på det översta värdet, scrolla ned, hålla in knappen <SHIFT> på tangentbordet och sedan vänsterklicka på det nedersta värdet. Nu är samtliga värden markerade. Håll sedan ned <CTRL> och vänsterklicka på värdet som skall uteslutas. Genomför sedan sökningen.

Unna dig utbildning Lär dig nyheterna i AM Underhåll

Grundutbildning i AM Underhåll

Grundutbildning i Processkartan

Här går vi igenom alla nyheter i den nya versionen. Vi tipsar också om en rad nyttiga funktioner och ger dig handfasta råd och tips om hur du ska utvecklas i användningen för att komma vidare och använda AM Underhåll ännu mer effektivt.

Om du är ny användare eller känner att du inte riktigt kommit igång med användningen kan det vara på sin plats med en grundlig genomgång av AM Underhåll. Här går vi igenom grunderna så att du ska kunna använda AM Underhåll effektivt.

Med Processkartan skapar man egna klickbara och beskrivande grafiska bilder som gör systemen ännu mer användarvänliga. Processkartan är ett verktyg som ingår kostnadsfritt för alla användare av AM Dokument, AM Avvikelse eller AM Underhåll.

Pris för respektive utbildning är 1500 kronor. Kontakta oss för bokning och mer information om övriga utbildningar på 0910-711659.

Av vik el

8

Direkt i din brevlåda!

nr 4 2009

nr 3 20 09 09 NR 2 20

nr 1 2010

krävAnd Uppgifte URR eUtbildning n F U L L SN m il j ö

UT BIL DN

AR GE INGHo s

Hos Engtex

se hA nt er

ing i

Un

der hå lls Ärendehanteringen lyfte med sys tem

R

Marin Mätte knik

Hos Stora Enso

Hos Fazer

bageri

et väx er me d

Gå in på www.amsystem.se och teckna dig för att få fyra nummer av AMagasinet helt gratis. Du kan även anmäla dig till vårt digitala nyhetsbrev, så får du aktuell information och nyttiga tips direkt i din mejlbox.

AMagasinet 2-2010  
AMagasinet 2-2010  

Spännande läsning i senaste numret av AMagasinet. Innehåller bla: • Kundreportage med EWP Windtower Production • Fördelarna med att ha it-...