Page 1

Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers pagina 1 van 9 • gemeente Rotterdam • januari 2013

Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Gemeente Rotterdam


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Inleiding Voor u ligt het laatste kwartaalbericht van Sprekende Cijfers Woningmarkt voor Rotterdam in 2012. Doormiddel van dit rapport informeren wij u omtrent de lokale aanbod-, opnameontwikkelingen en prijsniveau. Daarnaast informeren wij u over de ontwikkelingen op nieuwbouwgebied in Rotterdam en omstreken in het afgelopen kwartaal. Het rapport vangt aan met een uiteenzetting van de actuele aanbod- en verkoopaantallen in de bestaande woningmarkt. In het tweede gedeelte van het rapport informeren wij u graag over de ontwikkelingen op het gebied van nieuwbouw in Rotterdam. Dit heeft betrekking op het vierde en laatste kwartaal van 2012. Jasper Kuijs

De gebruikte data in deze rapportage betreffen een combinatie van eigen data van Ooms Makelaars en data van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van de rapportages opgesteld door de gemeentelijke afdeling Stadsontwikkeling. Het doel van de rapportages ‘Sprekende Cijfers’ is om u als woningzoekende, koper, verkoper, professionele vastgoedorganisatie of gewoonweg geïnteresseerde te informeren over de ontwikkelingen in de regionale vastgoedmarkt. Uiteraard zullen wij u ook in het nieuwe jaar blijven informeren. Wij staan u bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze rapportage, of anderszins, graag te woord.

Harm-Jan Bakker

Ooms.com NVM Makelaars Maaskade 113-115 3071 NJ Rotterdam t +31(0)104 24 88 88 email: info@ooms.com www.ooms.com

pagina 2 van 9 • gemeente Rotterdam • januari 2013


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Inhoudsopgave Inleiding

2

Sprekende Cijfers gemeente Rotterdam

4

Bestaande bouw gemeente Rotterdam

6

Aanbod

6

Transacties

6

Looptijden

7

Transactieprijzen

7

Definities

pagina 3 van 9 • gemeente Rotterdam • januari 2013

8


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers gemeente Rotterdam Kwartaal vier 2012 in absolute getallen

Procentuele verandering ten opzichte van kwartaal drie 2012

Procentuele verandering ten opzichte van kwartaal vier 2011

Aanbod

7.860 objecten

-0,91%

+3,15%

Opname

1.246 objecten

+22,64%

+11,75%

Looptijden

102 dagen

+2,00%

+4,08%

Transactieprijs

€ 134.750,-

-5,11%

-5,11%

Transactieprijs per vierkante meter

€ 1.562,-

-1,01%

-6,91%

Aanbod 9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

Opname 1.750 1.550 1.350 1.150 950 750 kw4 2009

kw1 2010

kw2 2010

kw3 2010

kw4 2010

pagina 4 van 9 • gemeente Rotterdam • januari 2013

kw1 2011

kw2 2011

kw3 2011

kw4 2011

kw1 2012

kw2 2012

kw3 2012

kw4 2012


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Aanbod

Opname 2%

3% 3%

Appartement

6%

Tussenwoning

17%

1%

7%

22%

Hoekwoningen Twee onder één kap woningen

71%

68%

Vrijstaande woningen

Gemiddelde mediane looptijd 120 110 100 90 80 70 60 kw4 2009

kw1 2010

kw2 2010

kw3 2010

kw4 2010

kw1 2011

kw2 2011

kw3 2011

kw4 2011

kw1 2012

kw2 2012

kw3 2012

kw2 2012

kw3 2012

kw4 2012

Gemiddelde mediane transactieprijs € 150.000 € 145.000 € 140.000 € 135.000 € 130.000 kw4 2009

kw1 2010

kw2 2010

kw3 2010

kw4 2010

pagina 5 van 9 • gemeente Rotterdam • januari 2013

kw1 2011

kw2 2011

kw3 2011

kw4 2011

kw1 2012

kw4 2012


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Bestaande bouw gemeente Rotterdam Aanbod gemeente Rotterdam In de gemeente Rotterdam staan op 1 januari 2013 in totaal 7.860 woningen in aanbod. In vergelijking met drie maanden geleden is het aantal aangeboden woningen met 0,9% afgenomen. Alle woningtypen vertonen een daling in het aanbod, met uitzondering van hoekwoningen (-0,2%). In vergelijking met 1 januari 2012 staan voor alle woningtypen, behalve twee onder één kap woningen, minder objecten in aanbod. Het woningtype tussenwoningen is met 4,6% het sterkst gestegen tot 1.340 aangeboden objecten. In de gemeente Rotterdam worden appartementen met 5.548 objecten het meest aangeboden, een stijging van 3,2% in vergelijking met een jaar geleden. In totaal staan 456 hoekwoningen in de gemeente in aanbod. Daarmee is sprake van een stijging van 1,8%. Met het dalende aantal twee onder één kap woningen worden deze het minst aangeboden (257 woningen). Vrijstaande woningen noteren een stijging van 1,2% tot 258 aangeboden woningen. Aanbod (in aantallen woningen)

Transacties gemeente Rotterdam In het vierde kwartaal van 2012 zijn in de gemeente in totaal 1.246 transacties geregistreerd. Daarmee is het aantal verkochte bestaande woningen met 11,8% toegenomen in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Aan de forse stijging van het aantal transacties in het vierde kwartaal van 2012 ligt de aanscherping van de hypotheeknormen per 1 januari 2013 ten grondslag. Desondanks vertonen niet alle woningtypen een stijging van het aantal verkochte woningen. Vrijstaande woningen vertonen een forse daling van 52,9% in vergelijking met het vierde kwartaal van 2011. De overige woningtypen noteren meer verkopen in het laatste kwartaal van 2012 dan een jaar geleden. Het woningtype vrijstaande woningen is, mede dankzij de forse daling, met acht transacties het minst verkocht. Gevolgd door twee onder één kap woningen waar in het afgelopen kwartaal 27 transacties hebben plaats gevonden, ruim 35% meer dan dezelfde periode vorig jaar. In de gemeente Rotterdam zijn in het vierde kwartaal 89 hoekwoningen, 269 tussenwoningen en 853 appartementen verkocht. Het woningtype hoekwoningen vertoont met 58,9% de sterkste toename in het aantal verkopen. Daarnaast zijn 17,5% meer tussenwoningen en 7,6% meer appartementen verkocht. Transacties (in aantallen woningen)

pagina 6 van 9 • gemeente Rotterdam • januari 2013


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Looptijden gemeente Rotterdam Een in het vierde kwartaal verkochte bestaande woning in de gemeente Rotterdam kent een gemiddelde mediane looptijd van 102 dagen. Daarmee is sprake van een toename van 4,1% in vergelijking met het laatste kwartaal van 2011. Desondanks vertonen de woningtypen hoekwoningen, twee onder één kap woningen en vrijstaande woningen een daling van de mediane looptijd ten opzichte van vorig jaar. Appartementen noteren als enige een stijging in het aantal dagen dat een woning te koop staat. In het vierde kwartaal kent een tussenwoning dezelfde looptijd als dezelfde periode een jaar geleden. In de gemeente Rotterdam stond een verkochte vrijstaande woning in het vierde kwartaal van 2012 met 213 dagen het langst te koop. Daarmee is voor dit woningtype het aantal dagen dat een woning te koop stond met 2,3% afgenomen ten opzichte van vorig jaar. De looptijd van hoekwoningen en twee onder één kap woningen zijn sterker gedaald. Een hoekwoning stond gemiddeld 94 dagen te koop, een daling van 38,2% in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Twee onder één kap woningen staan langer te koop met 153 dagen. Daarmee is voor dit type sprake van een daling van 18,6%. Tussenwoningen worden het snelst verkocht in 93 dagen. In de gemeente kent een in het laatste kwartaal van 2012 verkocht appartement een mediane looptijd van 105 dagen (+12,9%). Looptijd (in dagen)

Transactieprijzen gemeente Rotterdam De mediane transactieprijs van een verkochte woning in het vierde kwartaal van 2012 in de gemeente Rotterdam is gemiddeld € 134.750,-. Daarmee is sprake van een daling van 5,11% in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2012 is de mediane transactieprijs van een bestaande woning evenveel gedaald als voorgaand kwartaal. Alle woningtypen vertonen een daling van de mediane transactieprijs ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Vrijstaande woningen zijn met 46,8% het sterkst gedaald. In het afgelopen kwartaal is voor een vrijstaande woning een mediane prijs van € 360.500,- betaald. Het goedkoopst is een appartement met € 120.000,-, een daling van 5,9%. Twee onder één kap woningen noteren de geringste daling (-0,8%) tot een mediane transactieprijs van € 315.000,-. Hoekwoningen en tussenwoningen zijn in de gemeente verkocht voor een mediane prijs van € 175.000,-. Transactieprijzen

pagina 7 van 9 • gemeente Rotterdam • januari 2013


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Van een in het vierde kwartaal verkochte woning in de gemeente Rotterdam bedraagt de mediane prijs per vierkante meter € 1.562,-. Daarmee is sprake van een daling van -6,9% in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Alle woningtypen, met uitzondering van twee onder één kap woningen, vertoont een daling in de vierkante meter prijs. De vierkante meter prijs van een twee onder één kap woning bedraagt € 2.616,-. Het woningtype vrijstaande woningen is met € 2.692,- per vierkante meter het duurste woningtype in de gemeente. Het goedkoopst zijn appartementen met een mediane transactieprijs van € 1.533,- per vierkante meter. Iets duurder zijn tussenwoningen en hoekwoningen. Voor een tussenwoning is € 1.576,- per vierkante meter betaald en voor een hoekwoning € 1.550,-. Opvallend is dat de mediane prijs per vierkante meter voor een hoekwoning goedkoper is dan voor een tussenwoning. Transactieprijzen per m² (in €)

Definities Aanbod: Het aantal te koop staande objecten op een bepaald moment in de tijd. Wanneer de maand is verstreken betreft dit het aanbod op de laatste dag van de desbetreffende maand. Transacties: Het aantal transacties per woningtype. Looptijd mediaan: Het aantal dagen tussen de aanmelddatum en de datum afgemeld als verkocht. Van alle verkooptransacties wordt een mediane looptijd per kwartaal berekend. Transactieprijs mediaan: De mediane transactieprijs per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt een mediane prijs per kwartaal berekend. Transactieprijs per m² mediaan: De mediane transactieprijs per m² per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt een mediane prijs per kwartaal berekend. Mediaan: De middelste waarneming in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Bij een even aantal waarnemingen wordt het rekenkundig gemiddelde van de middelste twee waarnemingen getoond.

© Dynamis 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets van de uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar Dynamis B.V.

pagina 8 van 9 • gemeente Rotterdam • januari 2013


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Orteliuslaan 5 3528 BA Utrecht t +31(0)30 767 03 90 email: dynamis@dynamis.nl www.dynamis.nl

Bekijk alle Sprekende Cijfers rapportages op de website of neem contact op met een van de Dynamis partners

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Zwolle Bramer Makelaars Burg. van Roijensingel 18 8011 CT Zwolle t +31(0)38 422 22 22 f +31(0)38 421 19 95 email: info@bramer.biz www.bramer.biz

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Regio Den Haag Frisia Makelaars Javastraat 1a 2585 AA Den Haag t +31(0)70 342 01 01 f +31(0)70 364 42 32 email: info@frisiamakelaars.nl www.frisiamakelaars.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Rotterdam Ooms.com Maaskade 113-115 3071 NJ Rotterdam t +31(0)10 424 88 88 f +31(0)10 424 88 89 info@ooms.com www.ooms.com

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Regio Apeldoorn Rodenburg Makelaars Apeldoorn Paslaan 19 7311 AL Apeldoorn t +31(0)55 526 82 68 f +31(0)55 578 82 95 info@rodenburg.nl www.rodenburg.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Deventer Rodenburg Makelaars Deventer Mr. H.F. de Boerlaan 32 7400 AC Deventer t + 31 (0)570 68 68 68 f + 31 (0)570 64 92 27 info@rodenburg.nl www.rodenburg.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Enschede Snelder Zijlstra Makelaars Hoedemakerplein 1 7511 JR Enschede t +31(0)53 485 22 22 f +31(0)53 485 22 50 enschede@snelderzijlstra.nl www.snelderzijlstra.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Regio Arnhem Strijbosch Thunnissen Makelaars Sweerts de Landasstraat 27 6814 DA Arnhem t +31(0)26 355 21 00 f +31(0)26 355 21 01 arnhem@s-t.nl www.stmakelaars.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Breda Van der Sande Makelaars Vijverstraat 1 4818 ST Breda t +31(0)76 514 74 53 f +31(0)76 520 02 96 info@vandersande.nl www.vandersande.nl

Boek & Offermans Makelaars Akerstraat 39-41 6411 GW Heerlen t +31(0)45 574 32 33 f +31(0)45 560 09 09 info@boek-offermans.nl www.boek-offermans.nl (ook in Maastricht)

HRS Bedrijfsmakelaars Vughterweg 47D 5211 CK ’s-Hertogenbosch t +31(0)738 00 00 08 f +31(0)738 00 00 09 info@hrsbedrijfsmakelaars.nl www.hrsbedrijfsmakelaars.nl

Verschuuren en Schreppers Molenbeek Makelaars Bedrijfsmakelaars Maliebaan 77 Kennedyplein 230 3581 CG Utrecht 5611 ZT Eindhoven t +31(0)30 256 88 11 pagina 9 van 9 • gemeente Rotterdam • januari 2013 t +31(0)40 211 11 12 f +31(0)30 256 88 77 f +31(0)40 235 05 05 Info@molenbeek.nl info@verschuuren-schreppers.nl www.molenbeek.nl www.bedrijfsmakelaar.nu

Lamberink Bedrijfsmakelaars Stationsstraat 24-26 9401 KX Assen t +31(0)592 33 84 20 f +31(0)592 33 84 14 bedrijfsmakelaars@lamberink.nl www.lamberink.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten bestaande bouw Rotterdam Q4 2012  
Sprekende Cijfers Woningmarkten bestaande bouw Rotterdam Q4 2012  

De bestaande woningmarkt van Rotterdam in cijfers.

Advertisement