Page 1

Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt pagina 1 van 8 • Gemeente Rotterdam •juli 2012 Gemeente Rotterdam


Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Inleiding Het nieuwste rapport Sprekende Cijfers Woningmarkten over het tweede kwartaal 2012 in Rotterdam ligt voor u. In dit rapport wordt onderscheid gemaakt tussen appartementen, tussenwoningen, hoekwoningen en twee-onder-éénkapwoningen en vrijstaande woningen. Daarnaast wordt de situatie op de nieuwbouwmarkt in Rotterdam weergegeven. Het rapport vangt aan met de bestaande woningmarkt in Rotterdam. De onderdelen die worden beschreven zijn aanbod-, opname-, prijs- en looptijdontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam in het afgelopen kwartaal. Het rapport wordt afgesloten met een in kaartvorm gepresenteerd overzicht van nieuwbouwprojecten in Rotterdam. Tevens wordt er een toelichting gegeven op de verkoopaantallen en prijsniveau van de projecten. De gebruikte data in deze rapportage betreft een combinatie van transactiecijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en data van Stadsontwikkeling, afdeling Gemeente Rotterdam. Vervolgens bewerkt volgens een standaard statische methode. Wij spreken de verwachting uit dat dit rapport een duidelijk beeld geeft van de ontwikkelingen op de woningmarkt in Rotterdam. Wij hopen u door het structureel samenstellen van marktrapportages, in nauwe samenwerking met Dynamis, te blijven informeren over de ontwikkelingen op de Rotterdamse woningmarkt. Wij adviseren u graag bij uw actuele vastgoedkeuzes. Met vriendelijke groet, Harm-Jan Bakker Jasper Kuijs

Ooms Makelaars Maaskade 113-115 te Rotterdam Tel: 010-424 88 88 Email: info@ooms.com Website: www.ooms.com

NVM Makelaar en Taxateur in onroerende zaken

pagina 2 van 8 • Gemeente Rotterdam •juli 2012


Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Bestaande bouw gemeente Rotterdam Aanbod gemeente Rotterdam Op 1 juli 2012 staan er in de gemeente Rotterdam 7.885 bestaande woningen te koop, een stijging van 5% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012. In vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden is het aanbod in de gemeente verder toegenomen met bijna 12%. Alle woningtypen noteren een stijging in het aantal aangeboden bestaande woningen. Appartementen worden het meest aangeboden met 5.527 objecten gevolgd door tussenwoningen met 1.350 objecten. Het woningtype tussenwoning vertoont de grootste stijging in het aantal objecten in vergelijking met het eerste kwartaal van 2012 (+ 9%). Vrijstaande woningen worden het minst in de regio aangeboden met 266 objecten en vertoont in het tweede kwartaal een stijging van 7%. In de gemeente Rotterdam worden op 1 juli van dit jaar 270 twee onder één kap woningen aangeboden en 472 hoekwoningen. Aanbod (in aantallen woningen)

Transacties gemeente Rotterdam In het tweede kwartaal van 2012 zijn er in de gemeente Rotterdam 1.179 bestaande woningen verkocht, een stijging van bijna 26% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het aantal transacties ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden is gedaald met 24,5%. Vanwege het grote aanbod bestaande appartementen is het woningtype wederom het meest verkocht in het tweede kwartaal van dit jaar, met 821 transacties. Ieder woningtypen noteert een stijging in het aantal transacties ten opzichte van voorgaand kwartaal. In vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden vertoont alleen het woningtypen twee onder één kap woningen en stijging in het aantal transacties. De overige woningtypen noteren een vraagdaling in de gemeente Rotterdam. In de grafiek is er in het tweede kwartaal van elk jaar een opleving merkbaar ten opzichte van het eerste kwartaal. Dit jaar is de stijging van het aantal transacties ten opzichte van het voorgaande kwartaal te verklaren uit de seizoenschommelingen en de onzekerheid over het terugdraaien van de maatregel aangaande de verlaging van de overdrachtsbelasting. Transacties (in aantallen woningen)

pagina 3 van 8 • Gemeente Rotterdam •juli 2012


Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Looptijden gemeente Rotterdam In de gemeente Rotterdam stond een verkochte woning in het tweede kwartaal van 2012 gemiddeld 109 dagen te koop. Daarmee vertoont de mediane looptijd voor een bestaande woning in Rotterdam een stijging van bijna 7% ten opzichte van voorgaand kwartaal. Vrijstaande woningen staan het langst te koop met 193 dagen, een daling van 11,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het woningtypen hoekwoningen staat gemiddeld 179 dagen te koop en twee onder één kap woningen 160 dagen. Tussenwoning vertonen een stijging in de gemiddelde looptijd naar 107 dagen (+ 11,5%). Appartementen staan in het tweede kwartaal van 2012het minst lang te koop in de gemeente Rotterdam met 100 dagen. Looptijd (in dagen)

Transactieprijzen gemeente Rotterdam In het tweede kwartaal van 2012 is gemiddeld € 138.000,- voor een bestaande woning in de gemeente Rotterdam betaald, een stijging van 2,4% ten opzichte van het eerste kwartaal. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2012 werd er gemiddeld € 139.000,- voor een bestaande woning betaald, een daling van nog geen procentpunt. Het woningtype vrijstaande woningen is het duurst in de gemeente met een mediane transactieprijs van € 560.000,-. De transactieprijs van een vrijstaande woning is gedaald met 3,5% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012. Appartementen zijn het goedkoopst in de gemeente Rotterdam met een mediane transactieprijs van € 122.000,-. Voor een tussenwoning werd gemiddeld € 174.000,betaald en voor een hoekwoning € 217.500,-. Het woningtype twee onder één kap woningen noteert de hoogste stijging in vergelijking met het eerste kwartaal met 4,5% naar een mediane transactieprijs van € 420.000,Transactieprijzen

De mediane transactieprijs per vierkante meter van een in het tweede kwartaal van 2012 verkochte woning in de gemeente Rotterdam bedraagt € 1.613,-. In vergelijking met een jaar geleden is er daarmee sprake van een lichte daling van 2%. In vergelijking met het eerste kwartaal is de mediane transactieprijs licht gestegen met bijna 1%. Appartementen en hoekwoningen noteren als enige woningtypen een stijging in de prijs per vierkante meter ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Twee onder één kap woningen noteren een stijging van 14% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. pagina 4 van 8 • Gemeente Rotterdam •juli 2012


Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Voor een vrijstaande woning werd het meest betaald per vierkante meter € 2.697,- gevolgd door een twee onder één kap woning met € 2.578,- en een hoekwoning met € 1.873,- per vierkante meter. De goedkoopste woning per vierkante meter is een appartement met € 1.571,- gevolgd door een tussenwoning met € 1.597 per vierkante meter. Transactieprijzen per m² (in €)

pagina 5 van 8 • Gemeente Rotterdam •juli 2012


Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Nieuwbouw gemeente Rotterdam

4

3 2

6

1 5

7 11 8 +9 10 16

17

15 13+14

12

1. 2. 3. 4. 5. 6.

100 Hoog De Karel Doorman De Calypso B-Tower Loofrijk De Abeel

7. Van Kralingen 8. Lloydtoren 9. Schiecentrale 10. De View 11. New Orleans 12. Tuin op het Zuiden

13. Centrumplan Hoogmonde 14. De Reigers 15. Nieuwe Maashof 16. Kaap Belvedere 17. Beijerlandse brug

pagina 6 van 8 • Gemeente Rotterdam •juli 2012


Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

pagina 7 van 8 • Gemeente Rotterdam •juli 2012


Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

pagina 8 van 8 • Gemeente Rotterdam •juli 2012

© Dynamis 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets van de uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar Dynamis B.V.

SCW Q2 2012 Rotterdam  

Sprekende cijfers woningmarkten Q2 2012 regio Rotterdam, Ooms makelaars.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you