Page 1

Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers

pagina 1 van 7 • regio Den Haag • april 2012

Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Regio Den Haag


Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt regio Den Haag

Inleiding Voor u ligt het eerste kwartaalbericht Sprekende Cijfers van 2012 opgesteld door Frisia Makelaars, partner in Dynamis. Met dit rapport geven wij inzicht in de lokale aanbod- en opnameontwikkelingen, alsmede de prijsontwikkelingen en looptijden in het eerste kwartaal van 2012 binnen de regio Den Haag. De data die worden gebruikt voor het schrijven van deze rapportage zijn verkregen via de NVM en vervolgens bewerkt volgens een standaardmethode.

Rudi van Wechem

Het aantal transacties is ten opzichte van het voorgaande kwartaal met 22% gedaald en komt uit op het dieptepunt van 1.224 woning verkopen. Het aantal te koop staande woningen is net als de voorgaande kwartalen verder toegenomen. Het totaal aantal te koop staande woningen in de regio Haaglanden is op een hoogtepunt met bijna 10.000 woningen. Uit onze ervaring is gebleken dat de verwachte verkoopprijs niet langer haalbaar is. Verkopers hebben de voorkeur voor het verkopen van de woning en nemen daarbij genoegen met een lagere verkoopprijs. De toename van de doorlooptijd is hierdoor te verklaren. De doorlooptijd zegt niks over de looptijd van het huidige woningaanbod. In het eerste kwartaal van 2012 hebben de Catshuis onderhandelingen de markt in zijn greep gehouden. Samen met een bijzonder zwak consumentenvertrouwen en aangescherpte hypotheekverstrekkingnormen stellen consumenten hun aankopen uit. De woningmarkt is in afwachting van de politieke ontwikkelingen en de daarbijbehorende aanpassingen voor de woningmarkt.

Robert Kuiper

Na het mislukken van de onderhandelingen in het Catshuis en de daarop volgende kabinetscrisis is het Lenteakkoord bereikt. Het akkoord geeft enige duidelijkheid aangaande de woningmarkt, betreft de hypotheekrenteaftrek en de overdrachtsbelasting. Het effect van het Lenteakkoord is op dit moment nog niet merkbaar op de woningmarkt. Of het akkoord tot een positief effect zal bijdragen moet blijken na de uitwerking van het akkoord en de vaststelling door de Tweede Kamer. De verwachte aanpassing voor de beperking van de hypotheekrenteaftrek kan in de tweede helft van dit jaar het aantal transacties doen stijgen. Volgend jaar zijn nieuwe hypotheken uitsluitend aftrekbaar wanneer deze in 30 jaar volledig afgelost worden. Dit zal resulteren in een verhoging van de hypotheeklasten. Met deze rapportage willen wij u als woningzoekende, koper, verkoper, opdrachtgever of anderszins geïnteresseerde, een actualisatie geven van de bestaande woningmarkt in de Haagse regio. Vanzelfsprekend informeren en adviseren wij u ook graag in de komende periode over de laatste trends en ontwikkelingen. Indien u naar aanleiding van deze rapportage nadere (achtergrond)informatie wenst, zijn wij uiteraard bereid u hierin te voorzien. De adviseurs en makelaars van Frisia Makelaars zijn u graag van dienst!

pagina 2 van 7 • regio Den Haag • april 2012


Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt regio Den Haag

Bestaande bouw regio Den Haag Aanbod regio Den Haag Het aantal bestaande woningen dat te koop staat in de regio Den Haag is in het eerste kwartaal van 2012 gestegen met bijna 1%. Op 1 april 2012 worden in totaal 9.763 woningen te koop aangeboden. Ten opzichte van 1 april 2011 is sprake van een stijgingspercentage van 20%. Twee onder één kapwoningen noteren de grootste stijging met bijna 4% ten opzichte van drie maanden geleden. Het totaal aantal aangeboden vrijstaande woning is ten opzichte van voorgaande kwartaal gedaald met ruim 1%. Het woningtype appartementen wordt in de regio Den Haag het meest aangeboden met 6.418 bestaande woningen. Op 1 april 2012 worden 1.939 tussenwoningen aangeboden, 372 twee onder éé

n kapwoningen, 695 hoekwoningen en 339 vrijstaande woningen.

Ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden variëren de stijgingspercentages van 18% voor twee onder één kapwoningen tot bijna 24% voor tussenwoningen.

Aanbod (in aantallen woningen)

Transacties regio Den Haag Binnen de regio Den Haag is in het eerste kwartaal van 2012 het totaal aantal transacties ten opzichte van het voorgaande kwartaal gedaald met ruim 22%. In het vierde kwartaal van 2011 werden er nog 1.571 bestaande woningen verkocht, in het eerste kwartaal van 2012 is dit aantal afgenomen naar 1.224 verkochte woningen. Alle woningtype noteren een daling ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011. Vrijstaande woningen noteert het grootste daling met bijna 45%. Appartementen, tussenwoningen, hoekwoningen en twee onder één kapwoningen noteren een daling van respectievelijk 19%, 30%, 20% en 18%. In vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder is in het eerste kwartaal van 2012 voor ieder woningtype sprake van een vraagdaling. De dalingspercentages lopen uiteen van 12% voor appartementen, tot 38% voor vrijstaande woningen.

Transacties (in aantallen woningen)

pagina 3 van 7 • regio Den Haag • april 2012


Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt regio Den Haag

Looptijd regio Den Haag In het eerste kwartaal van 2012 stond een in de regio Den Haag een verkochte woning gemiddeld 118 dagen te koop. In het voorgaande kwartaal bedroeg de looptijd ter vergelijking 96 dagen, een stijging van bijna 23%. In hetzelfde kwartaal van 2011 kwam deze uit op 97 dagen. Vrijstaande woningen noteren in het eerste kwartaal van 2012 de langste looptijd, met een mediaan van 192 dagen. Appartementen en twee onder één kapwoningen stonden afgelopen kwartaal het minst lang te koop, met een mediane looptijd van 117 dagen. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011 is dit een ruime stijging van 18 dagen voor appartementen en 21 dagen voor twee onder éé

n kapwoningen.

Looptijd (in dagen)

Transactieprijzen regio Den Haag De mediane transactieprijs van een woning in de regio Den Haag is gedurende het eerste kwartaal van 2012 € 173.500,-. Daarmee is sprake van een prijsdaling van ruim 8% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Vergeleken met de mediane transactieprijs in het eerste kwartaal van 2011 is sprake van een prijsdaling van ruim 6%. Het duurste woningtype, vrijstaande woningen, noteert in het eerste kwartaal van 2012 in de regio Den Haag een mediane transactieprijs van € 610.750,-, een daling van ruim 2% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Het goedkoopste woningtype betreft appartementen met een mediane transactieprijs van € 137.500,-. Tussenwoningen en hoekwoningen noteren in het eerste kwartaal van 2012 een hogere mediane transactieprijs ten opzichte van een jaar geleden met respectievelijk € 280.000,- en € 313.000,-.

Transactieprijzen

pagina 4 van 7 • regio Den Haag • april 2012


Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt regio Den Haag

De mediane transactieprijs per vierkante meter bedraagt in het eerste kwartaal van 2012 € 1.897,-. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal is sprake van een prijsdaling van bijna 2%. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 is ruim 3% minder betaald per vierkante meter. De hoogste meterprijs is afgelopen kwartaal betaald voor vrijstaande woningen en bedraagt € 2.982,-. Ondanks dat vrijstaande woningen de hoogste vierkante meter prijs noteren is er sprake van een daling van bijna 15% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Appartementen noteren, met € 1.752,-, de geringste prijs per vierkante meter. In het eerste kwartaal van 2012 noteren tussenwoningen (€ 2.128,-) en hoekwoningen (€ 2.207,-) een hogere prijs per vierkante meter ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011.

Transactieprijzen per m² (in €)

pagina 5 van 7 • regio Den Haag • april 2012


Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt regio Den Haag

Definities Aanbod: Het aantal te koop staande objecten op een bepaald moment in de tijd. Wanneer de maand is verstreken betreft dit het aanbod op de laatste dag van de desbetreffende maand. Transacties: Het aantal transacties per woningtype. Looptijd mediaan: Het aantal dagen tussen de aanmelddatum en de datum afgemeld als verkocht. Van alle verkooptransacties wordt een mediane looptijd per kwartaal berekend. Transactieprijs mediaan: De mediane transactieprijs per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt een mediane prijs per kwartaal berekend. Transactieprijs per m² mediaan: De mediane transactieprijs per m² per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt een mediane prijs per kwartaal berekend. Mediaan: De middelste waarneming in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Bij een even aantal waarnemingen wordt het rekenkundig gemiddelde van de middelste twee waarnemingen getoond.

pagina 6 van 7 • regio Den Haag • april 2012


Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt regio Den Haag

Dynamis 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets van de uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar Dynamis B.V. ©

pagina 7 van 7 • regio Den Haag • april 2012

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1 2012  

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1 2012