Page 1

Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Gemeente Zwolle


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle

Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt het vierde exemplaar van Sprekende Cijfers van het jaar 2012, dé marktrapportage over de woningopname, gerealiseerde transactiecijfers, omloopsnelheden en relevante gemiddelden van de gemeente Zwolle. Bramer Makelaars heeft de woningmarkt van Zwolle op een onderbouwde en heldere wijze in kaart gebracht. De woningmarkt is voortdurend in beweging; daarom hebben we ervoor gekozen om deze per kwartaal weer te geven. Op deze manier kan vrij nauwkeurig worden bekeken welke trends aan de orde zijn. Oscar van Schaverbeke

Het aantal transacties is in het vierde kwartaal behoorlijk toegenomen. In de bestaande bouw is meer verkocht dan de kwartalen daarvoor. Ook de nieuwbouw gaf hetzelfde beeld aan. De reden is duidelijk, namelijk de wijzigingen in het hypotheek beleid vanaf 1 januari 2013. Het vertrouwen van de consument is naar onze mening nog steeds laag. Echter blijken, gezien de cijfers, toch nog voldoende kopers op de markt te zijn. Laten wij er vanuit gaan dat door de genomen maatregelen van het kabinet weer rust komt op de woningmarkt. Dit is immers noodzakelijk voor een herstel daarvan. De lokale overheden moeten op korte termijn duidelijkheid verschaffen over het al of niet verstrekken van de starterslening. Dit is immers een goed middel om in het segment tot zo'n € 200.000,- de woningmarkt een goede stimulans te geven. Mocht u (inhoudelijke) vragen hebben aangaande deze rapportage dan willen wij dat vanzelfsprekend graag nader toelichten, eventueel met relevante achtergrondinformatie. Bramer Makelaars houdt u graag op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen binnen de Zwolse Vastgoedmarkt.

Bramer Makelaars NVM Makelaars Burg. van Roijensingel 18 8011 CT Zwolle t +31(0)38 422 22 22 f +31(0)38 421 19 95 email: info@bramer.biz www.bramer.biz

pagina 2 van 15 • Gemeente Zwolle • januari 2013


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle

Inhoudsopgave Inleiding

2

Sprekende Cijfers gemeente Zwolle

4

Bestaande bouw gemeente Zwolle

6

Aanbod

6

Transacties

6

Looptijden

7

Transactieprijzen

7

Nieuwbouw gemeente Zwolle

9

Nieuwbouwkaart Zwolle

10

Projecten in Zwolle

11

Definities

13

pagina 3 van 15 • Gemeente Zwolle • januari 2013


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle

Sprekende Cijfers gemeente Zwolle Kwartaal vier 2012 in absolute getallen

Aanbod

1.694 objecten

Opname

264 objecten

Looptijden

Procentuele verandering ten opzichte van kwartaal drie 2012

Procentuele verandering ten opzichte van kwartaal vier 2011

-0,65%

+7,28%

+18,92%

+27,54%

116 dagen

-2,52%

+20,83%

Transactieprijs

€ 185.625,-

+3,13%

-6,72%

Transactieprijs per vierkante meter

€ 1.826,-

0%

-3,64%

Aanbod 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800

Opname 310 290 270 250 230 210 190 170 150 kw4 2009

kw1 2010

kw2 2010

kw3 2010

kw4 2010

kw1 2011

kw2 2011

kw3 2011

kw4 2011

kw1 2012

kw2 2012

kw3 2012

kw4 2012

pagina 4 van 15 • Gemeente Zwolle • januari 2013


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle

Opname

Aanbod Appartement

6%

10%

9% Tussenwoning

29%

10%

16%

Hoekwoningen

22%

14% Twee onder één kap woningen

47%

Vrijstaande woningen

37%

Gemiddelde mediane looptijd 140 130 120 110 100 90 80 70 60 kw4 2009

kw1 2010

kw2 2010

kw3 2010

kw4 2010

kw1 2011

kw2 2011

kw3 2011

kw4 2011

kw1 2012

kw2 2012

kw3 2012

kw4 2012

Gemiddelde mediane transactieprijs € 150.000 € 145.000 € 140.000 € 135.000 € 130.000 kw4 2009

kw1 2010

kw2 2010

kw3 2010

kw4 2010

kw1 2011

kw2 2011

kw3 2011

kw4 2011

kw1 2012

kw2 2012

kw3 2012

kw4 2012

pagina 5 van 15 • Gemeente Zwolle • januari 2013


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle

Bestaande bouw gemeente Zwolle Aanbod gemeente Zwolle Op 1 januari 2013 wordt in de gemeente Zwolle in totaal 1.694 bestaande woningen aangeboden. Drie maanden geleden stonden nog 1.705 woningen in aanbod, een daling van ruim 0,6%. Twee woningtypen noteren een stijging in het aantal aangeboden objecten, twee onder één kap woningen (+0,5%) en vrijstaande woningen (+5%). De overige woningtypen hebben minder bestaande woningen in aanbod staan in vergelijking met drie maanden geleden. Het type appartementen vertoont de sterkste daling met 3,5%. In vergelijking met een jaar geleden vertonen alle woningtypen een stijging in het aanbod. Het aantal aangeboden hoekwoningen is met 24% het sterkst gestegen. In totaal staan 230 hoekwoningen in de gemeente in aanbod. Tussenwoningen worden met 638 objecten het meest aangeboden. Daarnaast 472 appartementen, 183 vrijstaande woningen en 171 twee onder één kap woningen. Aanbod (in aantallen woningen

Transacties gemeente Zwolle De aanscherping van de hypotheeknormen per 1 januari 2013 heeft het laatste kwartaal van 2012 positief gestemd. In het vierde kwartaal werden 264 transacties geregistreerd, een stijging van 27,5% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Alle woningtypen noteren een stijging van het aantal transacties in vergelijking met het vierde kwartaal van 2011. Het woningtype tussenwoningen is met 116 transacties het meest verkocht. In totaal zijn ruim 18% meer bestaande tussenwoningen verkocht dan dezelfde periode een jaar geleden. Hoekwoningen noteren de sterkste stijging met bijna 81% meer transacties, totaal 56 opnames in het vierde kwartaal. Daarnaast vertoond ook het woningtype vrijstaande woningen een aanzienlijke stijging van bijna 55% tot een totaal van zeventien transacties. In het vierde kwartaal van 2012 zijn 52 appartementen verkocht, een stijging van bijna 16% in vergelijking met een jaar geleden. In de gemeente Zwolle zijn 23 twee onder één kap woningen verkocht, een stijging van 4,5%. Transacties (in aantallen woningen)

pagina 6 van 15 • Gemeente Zwolle • januari 2013


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle

Looptijden gemeente Zwolle Een in het vierde kwartaal verkochte bestaande woning kent een gemiddelde mediane looptijd van 116 dagen. In vergelijking met het vierde kwartaal een jaar geleden is het aantal dagen dat een woning te koop stond met bijna 21% toegenomen. Alleen appartementen zijn aanzienlijk sneller verkocht (-49,5%), gemiddeld in 74 dagen. Alle overige woningtypen noteren een langere looptijd. Ten opzichte van drie maanden geleden is de gemiddelde looptijd met 2,5% gedaald. Appartementen worden met 74 dagen het snelst verkocht. Naar verwachting staan vrijstaande woningen en twee onder één kap woningen het langst te koop, respectievelijk 205 dagen en 196 dagen. Het woningtype hoekwoningen staat met 107 dagen minder lang te koop dan tussenwoningen, welke 138 dagen te koop stonden. De mediane looptijd van twee onder één kap woningen is het sterkst gestegen met 133% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De overige woningtypen, met uitzondering van appartementen, noteren een toename in het aantal dagen van circa 50%. Looptijd (in dagen)

Transactieprijzen gemeente Zwolle De mediane transactieprijs van een in het vierde kwartaal verkochte bestaande woning bedraagt € 185.625,-. Daarmee is sprake van een daling van 6,7% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De mediane transactieprijs is met 3% gestegen in vergelijking met voorgaand kwartaal. Opvallend is dat ondanks de lichte stijging van het aantal verkochte twee onder één kap woningen de mediane transactieprijs als enige is gestegen. De gemiddelde mediane prijs van een in het vierde kwartaal verkochte twee onder één kap woning bedraagt € 280.000,-. Vrijstaande woningen zijn met een mediane transactieprijs van € 315.000,- het duurst in de gemeente. Het woningtype appartementen zijn het goedkoopst. Gemiddeld is een mediane prijs van € 128.250,- voor een appartement betaald. Tussenwoningen en hoekwoningen zijn verkocht voor een mediane prijs van respectievelijk € 179.750,- en € 205.000,-. Transactieprijzen

pagina 7 van 15 • Gemeente Zwolle • januari 2013


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle

De mediane prijs per vierkante meter van een verkochte woning in het vierde kwartaal van 2012 bedraagt € 1.826,- per vierkante meter. Daarmee is sprake van een daling van 3,6% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Alle woningtypen vertonen een daling van de mediane transactieprijs per vierkante meter in vergelijking met het vierde kwartaal van 2011. De mediane transactieprijs per vierkante meter van een vrijstaande woning is met € 2.111,- het duurst. Tussenwoningen zijn het goedkoopst met een vierkante meter prijs van € 1.750,-. Het woningtype hoekwoningen is iets duurder met een prijs van € 1.784,- per vierkante meter. De transactieprijs per vierkante meter is voor een appartement nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met een jaar geleden. De mediane prijs per vierkante meter voor een appartement bedraagt € 1.794,-. De prijs van twee onder één kap woningen is met -6,7% minder sterk gedaald dan die van vrijstaande woningen (-24%). Voor een twee onder één kap woning is een mediane prijs van € 2.045,- per vierkante meter betaald. Transactieprijzen per m² (in €)

pagina 8 van 15 • Gemeente Zwolle • januari 2013


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle

Nieuwbouw gemeente Zwolle Op moment van schrijven zijn achttien nieuwbouwprojecten actueel binnen de gemeente Zwolle. Daarvan is één project niet gesitueerd in de gemeente Zwolle maar in Hattem. Het gaat hierbij om het project Assenrade te Hattem waar de eerste woningen inmiddels zijn opgeleverd. Een tweede fase van dit project zal in de verkoop gaan, nog niet is bekend wanneer dit gaat gebeuren. In het vierde kwartaal zijn twee nieuwe projecten gestart. Als eerst het project Rietkraag met vijftien rijwoningen en één vrijstaande woning. Daarnaast het project De Plantage waar 23 rijwoningen worden gesitueerd in de prijsklasse € 199.000,- en € 234.500,-. De projecten Taarlo en Ons Plekje zijn inmiddels uitverkocht. In totaal omvatten deze achttien projecten 428 nieuwbouwwoningen. Tot 1 januari 2013 zijn van het totaal aantal nieuwbouwwoningen 197 woningen verkocht, daarmee staan nog 231 woningen in aanbod. In het vierde kwartaal zijn twaalf nieuwbouwtransacties geregistreerd. In heel 2012 zijn in de gemeente Zwolle in totaal 86 nieuwbouwwoningen verkocht. Daarmee is de nieuwbouwmarktratio, de verhouding tussen het aantal verkopen in een jaar en het aanbod aan het einde van dat jaar, 37%.

Projecten in Zwolle Start verkoop 2007

1. Wipstrikpark

Start verkoop 2008 Start verkoop 2010

2. Stradivarius 3. De Nieuwe Feniks

Start verkoop 2011

4. Taarlo 5. Vries 6. Stinse tuinen 7. Ons Plekje 8. Carré 9. Muziekwijk

10. Assenrade Start verkoop 2012

11. Campherbeek 12. Breecamp Oost- Roosdom Tijhuis 13. Breecamp Oost- DHL 14. Tynaarlo 15. Paul en Jacob 16. De Groen Scheggen 17. Rietkraag 18. De Plantage

pagina 9 van 15 • Gemeente Zwolle • januari 2013


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle

18

12

13

14

16 4 8

5

17

11 7

15

9 2 6 3

1 1

4

10

pagina 10 van 15 • Gemeente Zwolle • januari 2013


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle

pagina 11 van 15 • Gemeente Zwolle • januari 2013


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle

pagina 12 van 15 • Gemeente Zwolle • januari 2013


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle

pagina 13 van 15 • Gemeente Zwolle • januari 2013


Sprekende Cijfers 2012-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle

Definities Aanbod: Het aantal te koop staande objecten op een bepaald moment in de tijd. Wanneer de maand is verstreken betreft dit het aanbod op de laatste dag van de desbetreffende maand. Transacties: Het aantal transacties per woningtype. Looptijd mediaan: Het aantal dagen tussen de aanmelddatum en de datum afgemeld als verkocht. Van alle verkooptransacties wordt een mediane looptijd per kwartaal berekend. Transactieprijs mediaan: De mediane transactieprijs per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt een mediane prijs per kwartaal berekend. Transactieprijs per m² mediaan: De mediane transactieprijs per m² per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt een mediane prijs per kwartaal berekend. Mediaan: De middelste waarneming in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Bij een even aantal waarnemingen wordt het rekenkundig gemiddelde van de middelste twee waarnemingen getoond.

© Dynamis 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets van de uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar Dynamis B.V.

pagina 14 van 15 • Gemeente Zwolle • januari 2013


Sprekende Cijfers 2012-4

Orteliuslaan 5 3528 BA Utrecht t +31(0)30 767 03 90 email: dynamis@dynamis.nl www.dynamis.nl

Bekijk alle Sprekende Cijfers rapportages op de website of neem contact op met een van de Dynamis partners

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Zwolle Bramer Makelaars Burg. van Roijensingel 18 8011 CT Zwolle t +31(0)38 422 22 22 f +31(0)38 421 19 95 email: info@bramer.biz www.bramer.biz

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Regio Den Haag Frisia Makelaars Javastraat 1a 2585 AA Den Haag t +31(0)70 342 01 01 f +31(0)70 364 42 32 email: info@frisiamakelaars.nl www.frisiamakelaars.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Rotterdam Ooms.com Maaskade 113-115 3071 NJ Rotterdam t +31(0)10 424 88 88 f +31(0)10 424 88 89 info@ooms.com www.ooms.com

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Regio Apeldoorn Rodenburg Makelaars Apeldoorn Paslaan 19 7311 AL Apeldoorn t +31(0)55 526 82 68 f +31(0)55 578 82 95 info@rodenburg.nl www.rodenburg.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Deventer Rodenburg Makelaars Deventer Mr. H.F. de Boerlaan 32 7400 AC Deventer t + 31 (0)570 68 68 68 f + 31 (0)570 64 92 27 info@rodenburg.nl www.rodenburg.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Enschede Snelder Zijlstra Makelaars Hoedemakerplein 1 7511 JR Enschede t +31(0)53 485 22 22 f +31(0)53 485 22 50 enschede@snelderzijlstra.nl www.snelderzijlstra.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Regio Arnhem Strijbosch Thunnissen Makelaars Sweerts de Landasstraat 27 6814 DA Arnhem t +31(0)26 355 21 00 f +31(0)26 355 21 01 arnhem@s-t.nl www.stmakelaars.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Breda Van der Sande Makelaars Vijverstraat 1 4818 ST Breda t +31(0)76 514 74 53 f +31(0)76 520 02 96 info@vandersande.nl www.vandersande.nl

Boek & Offermans Makelaars Akerstraat 39-41 6411 GW Heerlen t +31(0)45 574 32 33 f +31(0)45 560 09 09 info@boek-offermans.nl www.boek-offermans.nl (ook in Maastricht)

HRS Bedrijfsmakelaars Vughterweg 47D 5211 CK ’s-Hertogenbosch t +31(0)738 00 00 08 f +31(0)738 00 00 09 info@hrsbedrijfsmakelaars.nl www.hrsbedrijfsmakelaars.nl

Molenbeek Makelaars Maliebaan 77 3581 CG Utrecht t +31(0)30 256 88 11 pagina 15 van 15 • Januari 2013 f +31(0)30 256 88 77 Info@molenbeek.nl www.molenbeek.nl

Verschuuren en Schreppers Bedrijfsmakelaars Kennedyplein 230 5611 ZT Eindhoven t +31(0)40 211 11 12 f +31(0)40 235 05 05 info@verschuuren-schreppers.nl www.bedrijfsmakelaar.nu

Lamberink Bedrijfsmakelaars Stationsstraat 24-26 9401 KX Assen t +31(0)592 33 84 20 f +31(0)592 33 84 14 bedrijfsmakelaars@lamberink.nl www.lamberink.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten Zwolle Q4 2012  

De Zwolse woningmarkt kwartaal vier 2012 in cijfers

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you