Page 1

Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Zwolle


Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt gemeente Zwolle

Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt het eerste exemplaar van Sprekende Cijfers van het jaar 2012, dé marktrapportage over de woningopname, gerealiseerde transactiecijfers, omloopsnelheden en relevante gemiddelden van de regio Zwolle. Bramer Makelaars heeft de woningmarkt van Zwolle op een onderbouwde en heldere wijze in kaart gebracht. De data die we hebben gebruikt bij het tot stand komen van deze marktrapportage zijn afkomstig van een nieuwe berekeningsmethode. Er is lang gewerkt aan een programma om de cijfers nog zorgvuldiger weer te kunnen geven en te onderbouwen. De woningmarkt is voortdurend in beweging; daarom hebben we ervoor gekozen om deze per kwartaal weer te geven. Op deze manier kan er vrij nauwkeurig worden bekeken welke trends er aan de orde zijn. Zoals u wellicht weet hebben we de eerste open huizen route van 2012 net achter ons gelaten. Een dag die iedere deelnemer weer anders heeft ervaren. Een aantal deelnemers met een “score” van één potentiële gegadigde, maar ook aantallen van 7 tot 8 zijn de revue gepasseerd. Concreet heeft het open huis in Zwolle ook deze edite weer geresulteerd tot een aantal verkopen. We kunnen dus concluderen dat het aantal bezoekers niet zo zeer relevant is en dat cijfers slechts indicatief werken voor het verloop van een dergelijke dag. Wij hopen dat de eerste drie maanden van het jaar 2012 het begin zal zijn van een mooi en stabiel jaar, waarin hopelijk de onroerend goedmarkt in een rustiger vaarwater zal belanden. Besluitvorming omtrent het al dan niet (weer) verhogen van de overdrachtsbelasting, het wellicht afschaffen van de hypotheekrenteaftrek maar bovenal het wederom toenemen van het consumentenvertrouwen liggen daar voor een groot gedeelte aan ten grondslag. Mocht u (inhoudelijke) vragen hebben aangaande deze rapportage dan willen wij dat vanzelfsprekend graag nader toelichten, eventueel met relevante achtergrondinformatie. Bramer Makelaars houdt u graag op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen binnen de Zwolse Vastgoedmarkt. Bramer Makelaars

Pieter Jan van der Woude RMT Oscar van Schaverbeke RMT NVM Makelaars

pagina 2 van 9 • Gemeente Zwolle •april 2012


Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt gemeente Zwolle

Bestaande bouw gemeente Zwolle Aanbod gemeente Zwolle Op 1 april 2012 worden in de gemeente Zwolle in totaal 1.613 bestaande woningen te koop aangeboden. Ten opzichte van 1 januari 2012 is sprake van een aanbodstijging van ruim 2%. Appartementen noteren in het eerste kwartaal van 2012 een stijgingspercentage van ruim 3% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2011, tussenwoningen ruim 2%, hoekwoningen en twee onder één kapwoningen ruim 8%. Vrijstaande woningen noteren een aanboddaling van ruim 2%. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 is er sprake van een toename van 333 wooneenheden in het totale aanbodcijfer. Aanbod (in aantallen woningen)

Transacties gemeente Zwolle Binnen de gemeente Zwolle is in het eerste kwartaal van 2012 het totaal aantal transacties ten opzichte van het voorgaande kwartaal gedaald met ruim 9%. Werden in het vierde kwartaal van 2011 nog 207 wooneenheden verkocht, in het eerste kwartaal van 2012 is dit aantal afgenomen naar 188 verkochte woningen. In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder zijn ruim 2% meer woningen verkocht. Ondanks de daling van het totale aantal verkopen is voor vrijstaande woningen sprake van een stijging van de vraag ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011 met ruim 27%. De meeste transacties in het eerste kwartaal zijn gerealiseerd door het woningtype tussenwoningen, met een totaal aantal van 97 verkochte woningen. In het eerste kwartaal van 2012 werden daarnaast 30 appartementen, 29 hoekwoningen, 18 twee onder één kapwoningen en 14 vrijstaande woningen verkocht.

Transacties (in aantallen woningen)

pagina 3 van 9 • Gemeente Zwolle •april 2012


Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt gemeente Zwolle

Looptijden gemeente Zwolle In het eerste kwartaal van 2012 stond in de gemeente Zwolle een verkochte woning gemiddeld 106 dagen te koop. In het vierde kwartaal van 2011 was dit nog 96 dagen, een stijging van ruim 10%. Vrijstaande woningen noteren de langste looptijd in het afgelopen kwartaal (330 dagen), gevolgd door twee onder één kapwoningen (276 dagen). Een in het eerste kwartaal van 2012 verkochte hoekwoning kent een looptijd van gemiddeld 69 dagen, tussenwoningen 86 dagen en appartementen 148 dagen. Looptijd (in dagen)

Transactieprijzen gemeente Zwolle De mediane transactieprijs van een woning in de gemeente Zwolle bedroeg in het eerste kwartaal van 2012 € 192.500,-. De mediane transactieprijs van een verkochte woning in het eerste kwartaal van 2012 is ten opzichte van een jaar geleden met ruim 8% gedaald. Ten opzichte van drie maanden geleden is de mediane transactieprijs met ruim 3% gedaald. Het goedkoopste woningtype in het afgelopen kwartaal is een appartement, met een mediane transactieprijs van € 140.000,-. Voor een tussenwoning werd het afgelopen kwartaal gemiddeld € 180.000,- betaald, voor een hoekwoning € 207.000,-, voor een twee onder één kapwoning € 315.000,- en voor een vrijstaande woning € 412.500,-. Transactieprijzen

De mediane prijs per vierkante meter bedraagt in het eerste kwartaal van 2012 € 1.912, ten opzichte van het laatste kwartaal van 2011 is de prijs nagenoeg gelijk gebleven. In het eerste kwartaal werd voor een appartement een mediane prijs van € 1.868,- per vierkante meter betaald. De mediane vierkante meterprijs voor een tussenwoning bedroeg in het eerste kwartaal € 1.833,-, een hoekwoning € 1.916,-, een twee onder één kapwoning € 2.038,- en voor een vrijstaande woning werd wederom het meest per vierkante meter betaald, namelijk € 2.480,-. pagina 4 van 9 • Gemeente Zwolle •april 2012


Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt gemeente Zwolle

Transactieprijzen per m² (in €)

Definities

Nieuwbouw Aanbod: Het aantal te koop staande objecten op een bepaald moment in de tijd. Wanneer de maand is verstreken betreft dit het aanbod op de laatste dag van de desbetreffende maand. Transacties: Het aantal transacties per woningtype. Looptijd mediaan: Het aantal dagen tussen de aanmelddatum en de datum afgemeld als verkocht. Van alle verkooptransacties wordt een mediane looptijd per kwartaal berekend. Transactieprijs mediaan: De mediane transactieprijs per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt een mediane prijs per kwartaal berekend. Transactieprijs per m² mediaan: De mediane transactieprijs per m² per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt een mediane prijs per kwartaal berekend. Mediaan: De middelste waarneming in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Bij een even aantal waarnemingen wordt het rekenkundig gemiddelde van de middelste twee waarnemingen getoond.

pagina 5 van 9 • Gemeente Zwolle •april 2012


Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt gemeente Zwolle

Nieuwbouw regio Zwolle Shortlist projecten 1-1-2012 t/m 1-04-2012 Totaal aantal projecten 14 Aantal nieuwe projecten 0 Aantal uitverkochte projecten 1 Aantal verkocht 11

Start jaar verkoop 2007 2008 2009 2010 2011 Aantal projecten 1 3 3 7 Totaal aantal woningen 42 71 53 183 % verkocht op 1-04-2012 29% 76% 75% 49% 12 54 40 90

Op moment van schrijven zijn er 13 projecten actueel binnen de regio Zwolle. Daarvan zijn twee projecten niet gesitueerd in de gemeente Zwolle, maar in Hattem en Zwartsluis. Het gaat om het project Assenrade te Hattem waar de eerste woningen waarschijnlijk voor de zomervakantie zullen worden opgeleverd. Er zal ook een tweede fase van dit project in de verkoop gaan, alleen is nog niet exact bekend wanneer. Een ander project dat is meegenomen maar in dit geval niet zichtbaar is op de kaart, is het project De Sethe in Zwartsluis. Het gaat hier om 15 luxueuze appartementen in het hogere prijssegment. Het grootste ontwikkelgebied bevindt zich in de Vinexwijk “Stadshagen”. Vanaf april zal de aftrap worden gegeven voor een aantal nieuwe projecten, te weten; -

26 rijwoningen alsmede 2 onder een kap woningen in de wijk “Breecamp”; Het project “Carre”, 26 vrijstaande woningen en drie kavels; Werkeren fase II, 19 woningen;

Verder zal Bramer Makelaars de verhuur gaan begeleiden van 57 nog te bouwen rijwoningen, gelegen in Stadshagen II.

pagina 6 van 9 • Gemeente Zwolle •april 2012


Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt gemeente Zwolle

8 4 9 11 12

7

13 6 10 3

2

1 5

pagina 7 van 9 • Gemeente Zwolle •april 2012


Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt gemeente Zwolle

Project

Project

1. Bellevue deux

8. Taarlo

2. Wipstrikpark 3. De nieuwe Feniks 4. Brinkpark 5. Assenrade 6. Stradivarius 7. Opaal

9. Vries 10. Stinse tuinen 11. Ons plekje 12. Carré 13. Muziekwijk De Sethe

pagina 8 van 9 • Gemeente Zwolle •april 2012


Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt gemeente Zwolle

1. Belleveux Deux (start verkoop: 27-6-2008) UITVERKOCHT Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-04-2012 Prijzen

2. Wipstrikpark (start verkoop: 1-2-2007) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-04-2012 Prijzen

3. De Nieuwe Feniks (22-4-2010) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-04-2012 Prijzen

4. Brinkpark (start verkoop: 1-9-2010) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-04-2012 Prijzen

5. Assenrade (start verkoop: 1-11-2011) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-04-2012 Prijzen

6. Stradivarius (start verkoop: 12-4-2008) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-04-2012 Prijzen

7. Opaal (start verkoop: 1-3-2011)

Totaal

Appartementen

31 31

31 31 € 260.000 - € 481.000

Totaal

Appartementen

Penthouses

42 12

38 11 € 324.000 - € 663.000

4 1 € 550.000 - 670.000

Totaal

Rijwoningen

Appartementen

17 6

11 6 € 241.500 - € 285.000

6 0 € 219.000 - € 249.000

Totaal

Rijwoningen

18 17

18 17 € 245.000 - € 272.000

Totaal

Rijwoningen

62 45

22 22 170000

Totaal

Rijwoningen

24 22

24 22 € 247.500 - € 257.500

Hoekwoningen 18 18 € 190.000- € 257.500

Totaal

Appartementen

Penthouses

Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-04-2012 Prijzen

17 4

13 2 € 277.000 - € 325.000

4 2 € 427.000 - € 454.000

8. Taarlo (start verkoop: 1-10-2010)

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

18 17

11 10 € 235.000 - € 245.000

7 7 € 280.000 - € 310.000

Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 01-04-2012 Prijzen

9.Vries (start verkoop: 1 juli 2011)

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 01-04-2012 Prijzen

20 17

16 14 vanaf € 190.000

4 3 vanaf € 190.000

10. Stinse tuinen (start verkoop: 2011)

Twee onder een kap woningen

Vrijstaande woningen

12 5 € 370.000 - € 385.000

10 4 € 425.000 - € 469.000

Totaal

Rijwoningen

Twee onder een kapwoningen

Vrijstaande woningen

Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-04-2012 Prijzen

14 2

6 1 vanaf € 200.000

5 0 vanaf € 319.750

3 1 vanaf € 406.000

11. Ons plekje (start verkoop: 2011)

Totaal

Rijwoningen

Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-04-2012 Prijzen

26 18

26 18 € 149.000 - € 209.000

12. Carre (strat verkoop: 2011)

Totaal

Twee onder een kapwoningen

Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-04-2012 Prijzen

26 3

26 3 € 271.000 - € 330.000

13. Muziekwijk (start verkoop: 2011)

Totaal

Rijwoningen

Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-04-2012 Prijzen

18 1

18 1 € 179.500 - € 235.595

De Sethe ( start verkoop: 1-10-2008)

Totaal

Appartementen

Penthouses

17 1

13 1 € 259.000 - € 625.000

2 0 € 609.000 - € 625.000

Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

© Dynamis 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets van de uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar Dynamis B.V.

pagina 9 van 9 • Gemeente Zwolle •april 2012

Sprekende Cijfers Woningmarkten Bramer Q1 2012  

Sprekende Cijfers Woningmarkten Bramer Q1 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you