Page 1

Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt Gemeente Enschede

Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt pagina 1 van 9 • Gemeente Enschede • oktober 2012 Gemeente Enschede


Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt Gemeente Enschede

Inleiding Voor u ligt de lokale rapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten van Snelder Zijlstra Makelaars Enschede over het derde kwartaal van 2012. Het derde kwartaal van 2012 was een stabiel kwartaal voor de woningmarkt in Enschede. We constateren een afname van het aanbod ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit is te verklaren doordat er net wat minder woning op de markt zijn gezet, er meer aantallen verkocht zijn en er bij een hoger aantal woningen de verkoop stop is gezet, door de huidige markt omstandigheden. Caspar Branderhorst

Charles Donkerwolke

De verwachting voor het komende en laatste kwartaal van dit jaar zijn positief wat betreft het aantal transacties. De hypotheekrente is laag en de verwachting dat er in 2013 meer verplicht zal moeten worden afgelost op een hypotheek en de hypotheekrenteaftrek die verder ter discussie staat, maakt dat we een voortzetting van een toename in het aantal transacties dit jaar zouden kunnen verwachten. In dit rapport wordt voor de bestaande woningmarkt in de gemeente Enschede inzicht gegeven in de aanbod- en verkoop ontwikkelingen, alsmede prijsontwikkelingen en looptijden. Naast de bestaande woningmarkt wordt gerapporteerd over de nieuwbouwmarkt. De nieuwbouwprojecten in de gemeente zijn in kaart gebracht, om vervolgens in te gaan op de verkoopaantallen. De data die worden gebruikt voor het schrijven van deze rapportage zijn verkregen van de NVM en vervolgens bewerkt volgens een standaard methode. Wij hopen dat deze uitgave een duidelijk beeld geeft van de actuele woningmarkt in de gemeente Enschede. Uiteraard staan wij open voor vragen en suggesties.

Snelder Zijlstra Makelaars NVM Makelaars Christiaan Braakhuis

Hoedemakerplein 1 7511 JR Enschede t +31(0)534 85 22 22 f +31(0)534 85 22 50 email: enschede@snelderzijlstra.nl www.snelderzijlstra.nl

Kim Wiggers

Anouk Hagels

Niek Geerdink

pagina 2 van 9 • Gemeente Enschede • oktober 2012


Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt Gemeente Enschede

Bestaande bouw gemeente Enschede Aanbod gemeente Enschede In de gemeente Enschede wordt op 1 oktober 2012 in totaal 1.635 bestaande woningen aangeboden. Drie maanden geleden stonden 1.753 bestaande woningen in aanbod, een daling van ruim 6,5%. In vergelijking met 1 oktober 2011 is sprake van een lichte stijging van nog geen halve procentpunt. Daarmee lijkt het aanbod van bestaande woningen in de gemeente Enschede zich te stabiliseren. Alle woningtypen vertonen een daling in het aanbod ten opzichte van drie maanden geleden. Het woningtype vrijstaande woningen is het sterkst gedaald met 8,5% tot 350 woningen in aanbod. Hoekwoningen worden het minst aangeboden in de gemeente met 206 bestaande woningen, een daling van 2,5%. Opnieuw worden appartementen het meest aangeboden met 409 bestaande woningen. Op 1 oktober 2012 worden er in totaal 349 tussenwoningen en 321 twee onder één kap woningen aangeboden, voor beide woningtypen een daling van 7,5%. Aanbod (in aantallen woningen)

Transacties gemeente Enschede De woningmarkt in de gemeente Enschede is aangetrokken naar 243 transacties in het derde kwartaal van 2012. In het derde kwartaal van 2011 werden in vergelijking 235 bestaande woningen verkocht, een stijging van 3,5%. Het aantal verkopen is procentueel verder toegenomen in vergelijking met het tweede kwartaal van dit jaar (+7,5%). Opvallend is de toename in het woningtype hoekwoningen, van 28 verkopen in het derde kwartaal van 2011 naar 43 verkopen in het derde kwartaal van dit jaar (+53,5%). Voor vrijstaande woningen is tevens sprake van een toename (+7%). De woningtypen appartementen en tussenwoningen noteren een daling in het transactievolume ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. In het derde kwartaal zijn 37 appartementen verkocht, 68 tussenwoningen en 64 twee onder één kap woningen. Het aantal verkochte twee onder één kap woningen in het derde kwartaal van 2012 is op het zelfde niveau als een jaar geleden. Transacties (in aantallen woningen)

pagina 3 van 9 • Gemeente Enschede • oktober 2012


Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt Gemeente Enschede

Looptijd gemeente Enschede In het derde kwartaal van 2012 is de looptijd van een verkochte woning in de gemeente Enschede 136 dagen. Daarmee is sprake van een langere gemiddelde looptijd van een verkochte woning dan in het derde kwartaal van 2011 (+24,5%). Een verkochte woning in het tweede kwartaal van 2012 stond gemiddeld 160 dagen te koop. Daarmee is de looptijd in het derde kwartaal met 15% gedaald. In de gemeente Enschede stond in het derde kwartaal van 2012 een vrijstaande woning het langst te koop met 293 dagen. Vrijstaande woningen noteren de hoogste procentuele toename in de gemiddelde looptijd met 64%, in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Tussenwoningen werden het snelst verkocht, met een gemiddelde looptijd van 94 dagen. Appartementen en hoekwoningen vertonen een daling in de looptijd met respectievelijk 7% en 24%. Een verkocht appartement in het derde kwartaal van 2012 stond gemiddeld 141 dagen te koop, een hoekwoning 102 dagen. Het woningtype twee onder één kap woningen vertoont net als vrijstaande woningen een forse stijging (+59%) van de looptijd naar 146 dagen. Looptijd (in dagen)

Transactieprijzen gemeente Enschede De mediane transactieprijs van verkochte woning in de gemeente Enschede in het derde kwartaal van 2012 lijkt op € 145.000,- enigszins gestabiliseerd. In vergelijking met een jaar geleden is de mediane transactieprijs licht gedaald met nog geen procentpunt. Het prijsniveau is gelijk aan het prijsniveau van drie maanden geleden. Ondanks dat de prijs van een verkochte woning in de gemeente nagenoeg gelijk is gebleven vertonen de woningtypen grotere verschillen. Alle woningtypen vertonen een daling in de gemiddelde transactieprijs ten opzichte van een jaar geleden, met uitzondering van vrijstaande woningen. De mediane transactieprijs van het woningtype vrijstaande woningen is toegenomen met bijna 14% tot € 307.000,-. Daarmee is een vrijstaande woning in het derde kwartaal van 2012 in de gemeente Enschede het duurst. De overige woningtypen noteren een daling in de gemiddelde transactieprijs tussen 0,5% en 13,5%. Opvallend is de mediane transactieprijs van tussenwoningen, welke met € 133.750,- tegen verwachting in hoger is dan de mediane transactieprijs van hoekwoningen (€ 125.000,-). Appartementen zijn met € 100.000,- het goedkoopst in de gemeente Enschede. Voor een twee onder één kap woning werd in het derde kwartaal van 2012 gemiddeld € 156.000,- betaald. Transactieprijzen

pagina 4 van 9 • Gemeente Enschede • oktober 2012


Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt Gemeente Enschede

Ondanks de stabilisatie van het gemiddelde transactievolume van een verkochte woning in de gemeente Enschede is de prijs per vierkante meter verder afgenomen. In het derde kwartaal is voor een verkochte woning gemiddeld € 1.347,- per vierkante meter betaald, een daling van bijna 4% ten opzichte van het derde kwartaal van 2011. De woningtypen appartementen en vrijstaande woningen vertonen een lichte daling in de prijs per vierkante meter met 1% en 0,5%. Overige woningtypen noteren een daling in de gemiddelde transactieprijs per vierkante meter. Per vierkante meter is in het derde kwartaal het minst betaald voor een tussenwoning (€ 1.232,-). Hoekwoningen zijn iets duurder met € 1.296,- per vierkante meter, een daling van bijna 7% ten opzichte van het derde kwartaal van 2011. Appartementen zijn met € 1.323,- per vierkante meter goedkoper dan twee onder één kap woningen, € 1.410,-. Vrijstaande woningen zijn wederom het duurst per vierkante meter in de gemeente Enschede met € 1.815,- per vierkante meter. Transactieprijzen per m² (in €)

Definities Aanbod: Het aantal te koop staande objecten op een bepaald moment in de tijd. Wanneer de maand is verstreken betreft dit het aanbod op de laatste dag van de desbetreffende maand. Transacties: Het aantal transacties per woningtype. Looptijd mediaan: Het aantal dagen tussen de aanmelddatum en de datum afgemeld als verkocht. Van alle verkooptransacties wordt een mediane looptijd per kwartaal berekend. Transactieprijs mediaan: De mediane transactieprijs per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt een mediane prijs per kwartaal berekend. Transactieprijs per m² mediaan: De mediane transactieprijs per m² per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt een mediane prijs per kwartaal berekend. Mediaan: De middelste waarneming in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Bij een even aantal waarnemingen wordt het rekenkundig gemiddelde van de middelste twee waarnemingen getoond.

pagina 5 van 9 • Gemeente Enschede • oktober 2012


Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt Gemeente Enschede

Nieuwbouw Om een beter inzicht te krijgen in de marktontwikkelingen in de nieuwbouw in Enschede wordt de stand van zaken van alle lopende nieuwbouwprojecten in Enschede door ons kantoor bijgehouden. In dit kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkt krijgt u een overzicht van het aantal verkochte nieuwbouwwoningen- en appartementen vanaf 1 juli 2012 tot en met 30 september 2012 waarbij (van een selectie van de nieuwbouwprojecten) een onderscheid wordt gemaakt in woningtypologie. Daarbij wordt tevens het prijsniveau inzichtelijk gemaakt. De nieuwbouwmarkt in Enschede bevindt zich net als de gehele nieuwbouwmarkt in Nederland in een lastige fase. Dit heeft met name te maken met het feit dat er momenteel minimaal gestart wordt met de verkoop van nieuwe projecten. Daarnaast heeft de consument momenteel behoefte aan rust en duidelijkheid voor wat betreft financieringen. Het is duidelijk dat een nieuw te vormen regering deze rust en duidelijkheid zal moeten verschaffen. Ook zal door alle marktpartijen in Enschede kritisch gekeken moeten worden waar de huidige consument behoefte aan heeft. Tot aan die tijd zijn er nog de huidige projecten te koop, zoals zichtbaar in deze Sprekende Cijfers.

Projecten Gemeente Enschede 1. Hofpark Zuid 2. Elzendael

8. Erve Zeggelt 9. Velve Lindenhof

3. 4. 5. 6. 7.

10. Grandeur 11. De Uitkijk 12. Ekersdijk 13. Lonneker Erf 14. Stokhorst

Tetem Lofts Het Rozendaal – Twentse Welle Brouwhuis Brouwmeester De Carré

15. De Uitkijk vervolg 16. De Driesprong (Niet op kaart) 17. Twinse (Niet op kaart) 18. De Bleekerij

pagina 6 van 9 • Gemeente Enschede • oktober 2012


Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt Gemeente Enschede

14

3/4 5/6

1

7

2

8 9 15 12 10 13

18

11

pagina 7 van 9 • Gemeente Enschede • oktober 2012


Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt Gemeente Enschede

pagina 8 van 9 • Gemeente Enschede • oktober 2012


Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt Gemeente Enschede

© Dynamis 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets van de uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar Dynamis B.V.

pagina 9 van 9 • Gemeente Enschede • oktober 2012

Woningmarkt gemeente Enschede Q3 2012  

Sprekende Cijfers woningmarkten Kwartaalbericht Q3 2012 gemeente Enschede