Page 1

Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Breda

Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Van der Sande Makelaars

Kwartaalbericht Q2Q3 Kwartaalbericht Woningmarkt pagina 1 van 14 •gemeente Breda • juli 2012 Woningmarkt Gemeente Breda Plaats Breda


Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Breda

Inleiding Voor u ligt het tweede kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkten van Van der Sande Makelaars. Zoals u gewend bent van ons maken we een onderscheid in appartementen, hoekwoningen, tussenwoningen, twee onder één kap woningen en vrijstaande woningen. Voorts wordt de situatie weergegeven omtrent het nieuwbouwaanbod in de gemeente Breda.

Pieter Ahsman

Allereerst wordt voor de bestaande woningmarkt inzicht gegeven in de lokale aanbod-, opname-, prijs- en looptijdontwikkelingen binnen de gemeente Breda in het tweede kwartaal van 2012. Naast de bestaande woningmarkt wordt gerapporteerd over de nieuwbouwmarkt. In kaartvorm wordt allereerst aangegeven waar de verschillende nieuwbouwprojecten in de regio zijn gesitueerd, om vervolgens per project in te gaan op verkoopaantallen en prijspeil. De gebruikte data in deze rapportage betreffen een combinatie van eigen data van Van der Sande Makelaars Research en data van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), bewerkt volgens een statistische standaard methode.

Edmond van der Sande

Wij verwachten dat deze uitgave een duidelijk beeld geeft van de woningmarkt in de gemeente Breda. Als Van der Sande makelaars willen wij u de komende tijd blijven informeren over de woningmarkt in de regio om op die manier in te haken op de actualiteit en u te kunnen helpen bij het nemen uw toekomstige vastgoedbeslissingen.

Met vriendelijke groet, Van der Sande Makelaars

Pieter Ahsman (bestaande bouw) Edmond van der Sande (nieuwbouw)

pagina 2 van 14 •gemeente Breda • juli 2012


Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Breda

1. Bestaande bouw gemeente Breda 1.1 Aanbod gemeente Breda Het aantal te koop staande bestaande woningen in de gemeente Breda is in het tweede kwartaal van 2012 licht gestegen. Op 1 juli 2012 worden in totaal 2.514 bestaande woningen aangeboden. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden is er sprake van een aanbodstijging van iets meer dan 16%. Het woningtype dat het sterkst is gestegen is vrijstaande woningen met bijna 9%. Het totaal aantal aangeboden vrijsaatnde woningen in de gemeente Breda bedraagt op 1 juli 2012 374 objecten. Opvallend is de daling in het aanbod van de twee onder één kap woningen met bijna 3% naar 292 bestaande woningen. Daarnaast zien we een afname van het aanbod tussenwoningen met bijna 1% tot 644 woningen. Het aanbod van appartementen stijgt naar 964 objecten en de hoekwoningen tot 240 objecten. Ten opzichte van 1 juli 2011 is een forse stijging in het aanbod met 349 objecten te constateren. De stijgingspercentages variëren van het aantal te koop staande woningen tussen 8% voor tussenwoningen en 27% voor hoekoningen. Het aanbod vrijstaande woningen stijgt met 9%, appartementen met 16% en de twee onder één kap woningen met 22%. Aanbod (in aantallen woningen)

1.2 Transacties gemeente Breda In het tweede kwartaal van 2012 zijn in de gemeente Breda in totaal 386 bestaande woningen verkocht. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012 is er sprake van een forse stijging van ruim 45%. In vergelijking met een jaar geleden is er toch nog sprake van een daling in het aantal woning verkopen ( -11%) binnen de gemeente Breda. Het aantal woningverkopen van alle woningtypen steeg aanmerkelijk in het tweede kwartaal van 2012 ten opzichte van het eerste kwartaal. Een stijging in het aantal verkopen in het tweede kwartaal is een jaarlijkse verschijning in de gemeente Breda. Het aantal verkopen van twee onder één kap woningen noteerde de hoogste stijging met 63% (+57 verkopen). Gevolgd door tussenwoningen met bijna 51%, hoekwoningen 50%, appartementen bijna 32% en vrijstaande woningen met 25%. Transacties (in aantallen woningen)

pagina 3 van 14 •gemeente Breda • juli 2012


Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Breda

1.3 Looptijd gemeente Breda De mediane looptijd van een verkochte woning in de gemeente Breda is in vergelijking met het eerste kwartaal 2012 met vijf dagen afgenomen naar 128 dagen, een daling van bijna 4%. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2011 zien we een stijging in de mediane looptijd van 38 dagen (+42%). Op te merken valt dat er woningen zijn die relatief snel worden verkocht. In veel gevallen heeft dit te maken met een te hoge vraagprijs van het ‘oude’ aanbod. De vraagprijs van het ‘oude’ aanbod is vaak nog gebaseerd op transacties van voor de crisis, terwijl de vraagprijzen van het ‘nieuwe’ aanbod steeds beter zijn afgestemd op de realiteit. Ook valt er een grote schommeling op te merken bij de looptijd van verkochte vrijstaande woningen door de tijd in de gemeente. Het geringere aantal transacties ligt hieraan ten grondslag. Hieronder worden de looptijden weergegeven van de verkochte woningen per woningtype in het tweede kwartaal van 2012. De twee onder één kap woningen noteren een stijging van de looptijd tot 153 dagen en stond daarmee het langst te koop. Appartementen stonden in het tweede kwartaal van 2012 gemiddeld 149 dagen te koop in de gemeente Breda. Tussenwoningen, hoekwoningen en vrijstaande woningen noteren een daling in de looptijd. Hoekwoningen stonden het minst lang te koop met 90 dagen, gevolgd door tussenwoningen met 103 dagen en vrijstaande woningen met 128 dagen. Looptijd verkochte woningen (in dagen)

1.4 Transactieprijzen gemeente Breda De mediane transactieprijs van een verkochte woning in het tweede kwartaal van 2012 bedraagt € 215.000,-. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden is er sprake van een prijsdaling van 3%. Ondanks de opleving van het aantal transacties in het tweede kwartaal van elk jaar blijft de gemiddelde transactieprijs elk jaar dalen. De duurste woning in het tweede kwartaal van 2012 in de gemeent Breda is het woningtype vrijstaande woningen met € 525.000,- De mediane prijs van een verkochte tussenwoning bedraagt € 200.000,-, een daling van 4%. Appartementen zijn iets duurder in vergelijking met het eerste kwartaal van 2012 met een mediane transactieprijs van €162.000,-. De gemiddelde transactieprijs van hoekwoningen daalt met 6% ten opzichte van kwartaal één naar € 205.000,-. Het woningtype twee onder één kap woningen stijgt naar een gemiddelde prijs van € 297.500,-

pagina 4 van 14 •gemeente Breda • juli 2012


Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Breda

Transactieprijzen

De mediane transactieprijs per vierkante meter van een verkochte woning in het tweede kwartaal van 2012 bedraagt € 1.948,-. In vergelijking met het voorgaande kwartaal is daarmee sprake van een lichte stijging met bijna 1%Ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden komt de vierkante meterprijs bijna 9% lager uit. De hoogste prijs per vierkante meter werd afgelopen kwartaal betaald voor een vrijstaande woning; te weten € 2.774,-. De duurste woningtype vertoont ten opzichte van een kwartaal eerder echter ook de grootse daling met meer dan 11%. Bij de overige wonintypen zien we een stijging in de mediane prijs per vierkante meter. De gemiddelde vierkante meter prijs van een appartement in de gemeente Breda is € 2.096,-. Voor een tussenwoning werd € 1.790,- per vierkante meter betaald. Een hoekwoning kost in het tweede kwartaal van 2012 € 2.121,- per vierkante meter, een twee onder één kapwoning € 2.774,-. Transactieprijzen per m² (in €)

Definities Aanbod: Het aantal te koop staande objecten op een bepaald moment in de tijd. Wanneer de maand is verstreken betreft dit het aanbod op de laatste dag van de desbetreffende maand. Transacties: Het aantal transacties per woningtype. Looptijd mediaan: Het aantal dagen tussen de aanmelddatum en de datum afgemeld als verkocht. Van alle verkooptransacties wordt een mediane looptijd per kwartaal berekend. Transactieprijs mediaan: De mediane transactieprijs per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt een mediane prijs per kwartaal berekend. Transactieprijs per m² mediaan: De mediane transactieprijs per m² per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt een mediane prijs per kwartaal berekend. Mediaan: De middelste waarneming in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Bij een even aantal waarnemingen wordt het rekenkundig gemiddelde van de middelste twee waarnemingen getoond. pagina 5 van 14 •gemeente Breda • juli 2012


Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Breda

2.

Nieuwbouw 37

40

38

26

39

27 25 44 45 10 56

41 23 24

54+55 36 3330 34 46 31 29 35

48+49

13 11

43 3 1

57 58

59 14 16 19 20 18

2 456

28 47

12 12 8 9 42 32 7 15 17 21 22

50

pagina 6 van 14 •gemeente Breda • juli 2012


Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Breda

Projecten gemeente Breda 1. Het Koetshuys

16. Plan Aa

31. Schoonendreef

46. Ambachtsvlinder

2. Hagendael

17. De Buitenplaats

32. De b van bavel

47. Grauwe Polder

3. Easystreet

18. Meulenspie

33. Leurse Dijk Cluster 11

48. Lange Brugstraat 79

4. Bernini

19. De Poortershof

34. Leurse Haven

49. Lange Brugstraat 83

5. Appel

20. Karakter

35. Prinsenstaete

50. 3 Parkvilla’s Rijsbergen

6. Corneille

21. Kloosterhof

36. Slagveld 31

7. Beukenhof

22. Prinsenhof

37. Prinsenpolder

51. Goudsmit Hoff appartementen (niet op de kaart) 52. Goudsmit Hoff Fase 1 (niet op de kaart)

8. Valkenierslaan

23. Prinsheerlijk

38. Westhof

53. Goudsmit Hoff Fase 2 ( niet op de kaart)

9. Stack

24. Beeksestraat

39. Corona Serena

10. Waterdonken West fase 2

25. ’t Veersehof

40. Villa Serena

54. Schoenmakershoek Cluster 5 55. Schoenmakershoek Cluster 9

11. Nieuwe Buren

26. Trademark

41. Donkslagen

56. Waterdonken West Fase 3

12. Haagplein 13. Drie Hoefijzers Appartementen

27. Thornzicht 28. Bonaparte

42. De Kyker 43. 40 Erven

57. Cluster 7 Vijfhoven 58. Cluster 7 Schoenmakershof

14. De Vrijheid

29. In ’t Park

59. Om de Haenen villa’s

15. Buitenplaats Marckhoek

30. Schoenmakershoek Cluster 19C

44. Meesters van ‘t Hof 45. De Wieken

60. Elzenweide Fase II (niet op de kaart)

* In het tweede kwartaal zijn in totaal 48 nieuwbouwwoningen verkocht in de gemeente Breda. Ten opzichte van het eerste kwartaal zijn er negen verkopen ingetrokken waarop het gecorrigeerd aantal verkopen in het tweede kwartaal van 2012 uitkomt om 39 transacties.

pagina 7 van 14 •gemeente Breda • juli 2012


Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Breda

pagina 8 van 14 •gemeente Breda • juli 2012


Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Breda

pagina 9 van 14 •gemeente Breda • juli 2012


Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Breda

pagina 10 van 14 •gemeente Breda • juli 2012


Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Breda

pagina 11 van 14 •gemeente Breda • juli 2012


Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Breda

pagina 12 van 14 •gemeente Breda • juli 2012


Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Breda

pagina 13 van 14 •gemeente Breda • juli 2012


Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt gemeente Breda

© Dynamis 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets van de uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar Dynamis B.V.

pagina 14 van 14 •gemeente Breda • juli 2012

Regionale kwartaalrapportage Van der Sande Makelaars Q2 2012 Breda  

Regionale kwartaalrapportage Van der Sande Makelaars, partner in Dynamis - Breda, Q2 2012

Advertisement