Page 1

Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Arnhem

Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt pagina 1 van 10 • regio Arnhem •oktober2012 Regio Arnhem


Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Arnhem

Inleiding Voor u ligt het kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkt van Strijbosch Thunnissen Makelaars Arnhem, partner in Dynamis. Wij trachten u door middel van dit rapport inzicht te geven in de lokale aanbod- en opnameontwikkelingen, alsook de prijsontwikkelingen en looptijden in het derde kwartaal van 2012 binnen de Arnhemse regio. Allereerst wordt voor de bestaande woningmarkt inzicht gegeven in de lokale aanbod-, opnameprijs- en looptijdontwikkelingen binnen de regio Arnhem in het derde kwartaal van 2012. Naast de bestaande woningmarkt wordt gerapporteerd over de nieuwbouwmarkt. Per project wordt ingegaan op verkoopaantallen, woningtypologie en prijspeil. Maarten Muller

De gebruikte data in deze rapportage betreffen een combinatie van eigen data van Strijbosch Thunnissen Research en data van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), bewerkt volgens een statistische standaard methode. Het is onze bedoeling om u als professionele vastgoedpartij, woningzoekende, koper, verkoper, opdrachtgever of anderszins geïnteresseerde een actualisatie te geven van de woningmarkt in de Arnhemse regio. Vanzelfsprekend informeren en adviseren wij u ook graag in de komende periode over de laatste trends en ontwikkelingen. Indien u naar aanleiding van deze rapportage nadere (achtergrond)informatie wenst, zijn wij uiteraard bereid u hierin te voorzien. Strijbosch Thunnissen Makelaars Arnhem houdt u graag op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen binnen de Arnhemse vastgoedmarkt.

Erwin Broersma

Met vriendelijke groet, Strijbosch Thunnissen Makelaars NVM Makelaars

Vestiging Arnhem-Noord Sweerts de Landasstraat 27 6814 DA Arnhem t +31(0)263 55 21 00 f +31(0)263 55 21 01 email: arnhem@s-t.nl www.stmakelaars.nl

Vestiging Arnhem-Zuid Metamorfosenallee 101 6846 DZ Arnhem t +31(0)263 55 21 00 f +31(0)263 55 21 01 email: arnhem@s-t.nl www.stmakelaars.nl

pagina 2 van 10 • regio Arnhem •oktober2012


Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Arnhem

Bestaande bouw regio Arnhem Aanbod regio Arnhem Op 1 oktober 2012 stond in de regio Arnhem 2.172 bestaande woningen te koop. Daarmee is sprake van een lichte daling (-0,5%) in vergelijking met drie maanden geleden toen 2.184 woningen te koop stonden. Ondanks de daling van het aanbod is het aantal aangeboden bestaande woningen ten opzichte van een jaar geleden toegenomen met 2,5%. Het totale aanbod in de regio Arnhem stabiliseert op hoog niveau. In de regio Arnhem worden appartementen het meest aangeboden met 1.148 bestaande woningen. Het woningtype appartementen vertoont een lichte stijging in het aantal aangeboden objecten van 0,8% ten opzichte van drie maanden geleden. Tevens vertonen tussenwoningen een lichte stijging (+0,4%) in het aanbod ten opzichte van 1 juli 2012. In totaal worden 494 tussenwoningen aangeboden op 1 oktober 2012 in de regio Arnhem. Alle overige woningtypen vertonen een daling in het aanbod in vergelijking met drie maanden geleden. Aan het einde van het derde kwartaal worden 203 hoekwoningen aangeboden (-5,5%), 191 twee onder één kap woningen (-3,55%) en 136 vrijstaande woningen (-3,5%). Wanneer wij het aanbod per woningtypen vergelijken met een jaar geleden vertonen alle woningtypen een stijging in het aanbod, met uitzondering van tussenwoningen en hoekwoningen. Aanbod (in aantallen woningen)

Transacties regio Arnhem In de regio Arnhem is het aantal transacties in het derde kwartaal van 2012 afgenomen naar 236 bestaande woningen, een daling van bijna 11% in vergelijking met een jaar geleden. In het derde kwartaal zijn er zeven vrijstaande woningen verkocht. Daarmee is sprake van een forse daling van 36,5% in vergelijking met het derde kwartaal in 2011. Daarnaast vertoont het woningtype appartementen ook een forse daling van 28,5%. In de afgelopen drie maanden zijn 91 bestaande appartementen in de regio Arnhem verkocht. In het derde kwartaal van 2012 is het aantal verkochte twee onder één kap woningen enigszins stabiel op 25. In de regio Arnhem is nog wel vraag naar de woningtypen tussenwoningen en hoekwoningen. Beide woningtypen vertonen een stijging in het aantal transacties, tussenwoningen +9% en hoekwoningen +22,5%. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2012 vertonen alle woningtypen een daling in het aantal transacties, met uitzondering van tussenwoningen (+10%). Transacties (in aantallen woningen)

pagina 3 van 10 • regio Arnhem •oktober2012


Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Arnhem

Looptijd regio Arnhem De gemiddelde looptijd van een verkochte woning in het derde kwartaal van 2012 was 152 dagen. In het tweede kwartaal stond een woning gemiddeld 127 dagen te koop, een stijging van 19,5%. In vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden is sprake van een forse toename in de gemiddelde looptijd (+58,5%). De mediane looptijd van de verkochte woningen zegt niets over de ontwikkeling van de looptijd binnen het bestaande aanbod. De looptijd van het huidige aanbod ligt hoger dan de looptijd van verkochte woningen (circa 300 dagen). Alle woningtypen dragen bij aan de forse stijging van de mediane looptijd van een verkochte woning in de regio Arnhem. De mediane looptijd van een verkochte hoekwoning in het derde kwartaal van dit jaar is meer dan verdubbeld in vergelijking met een jaar geleden. In het afgelopen kwartaal stond een hoekwoning 143 dagen te koop, daarmee is ten opzichte van het derde kwartaal 2011 sprake van factor 2,86. In de regio Arnhem stond in het derde kwartaal een appartement het langst te koop met 165 dagen. Tussenwoningen stonden gemiddeld 148 dagen te koop en vrijstaande woningen 139 dagen. Twee onder één kap woningen noteren de kortste mediane looptijd met 129 dagen. Looptijd (in dagen)

Transactieprijzen regio Arnhem De mediane transactieprijs van een verkochte bestaande woning in de regio Arnhem is gedaald met 2% ten opzichte van een jaar geleden. Voor een verkochte woning in het derde kwartaal van 2012 werd gemiddeld € 164.000,- betaald. Voor een vrijstaande woning werd het meest betaald € 620.000,-. Daarmee is sprake van een forse stijging in vergelijking met een jaar geleden toen € 427.500,- voor een vrijstaande woning werd betaald. De forse toename van de mediane transactieprijs van vrijstaande woningen is te verklaren uit het geringe aantal transacties. Er moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met het feit dat deze cijfers niet representatief zijn vanwege het geringe aantal transacties. In het derde kwartaal werd een appartement verkocht voor gemiddeld € 145.000,- en een tussenwoning voor € 156.500,-. Beide woningtypen noteren een daling van de gemiddelde transactieprijs in vergelijking met het derde kwartaal van 2011, appartementen bijna -3% en tussenwoningen bijna -5%. Tevens is de mediane transactieprijs van een hoekwoning en een twee onder één kap woning in de regio Arnhem gedaald met respectievelijk 10% en 15%. Transactieprijzen

pagina 4 van 10 • regio Arnhem •oktober2012


Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Arnhem

Opvallend is dat voor een verkochte woning in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld per vierkante meter bijna 2% meer is betaald dan in voorgaand kwartaal. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is zoals verwacht sprake van een daling (-8%) in de gemiddelde transactieprijs per vierkante meter. De mediane transactieprijs van een verkochte woning in het derde kwartaal van 2012 in de regio Arnhem is € 1.692,- per vierkante meter. Tussenwoningen zijn het goedkoopst per vierkante meter met € 1.526,-. Hoekwoningen zijn iets duurder met een gemiddelde prijs van € 1.584,- per vierkante meter. Opvallend is de sterke daling (-44%) van de gemiddelde vierkante meter prijs van vrijstaande woningen in de regio Arnhem naar € 1.823,-. Appartementen zijn het duurste woningtype met € 1.846,- per vierkante meter. Voor een twee onder één kap woning is in het derde kwartaal gemiddeld € 1.806 per vierkante meter betaald. Alle woningtypen vertonen een daling in het prijsniveau per vierkante meter ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Transactieprijzen per m² (in €)

Definities Aanbod: Het aantal te koop staande objecten op een bepaald moment in de tijd. Wanneer de maand is verstreken betreft dit het aanbod op de laatste dag van de desbetreffende maand. Transacties: Het aantal transacties per woningtype. Looptijd mediaan: Het aantal dagen tussen de aanmelddatum en de datum afgemeld als verkocht. Van alle verkooptransacties wordt een mediane looptijd per kwartaal berekend. Transactieprijs mediaan: De mediane transactieprijs per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt een mediane prijs per kwartaal berekend. Transactieprijs per m² mediaan: De mediane transactieprijs per m² per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt een mediane prijs per kwartaal berekend. Mediaan: De middelste waarneming in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Bij een even aantal waarnemingen wordt het rekenkundig gemiddelde van de middelste twee waarnemingen getoond.

pagina 5 van 10 • regio Arnhem •oktober2012


Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Arnhem

Nieuwbouw Om een beter inzicht te krijgen in de marktontwikkelingen in de nieuwbouw in Arnhem wordt de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van alle lopende nieuwbouw in Arnhem bijgehouden. In dit kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkt komt onder meer het aantal verkochte woningen aan de orde vanaf 1 oktober 2010 tot heden waarbij (van een selectie van de nieuwbouwprojecten) een onderscheid wordt gemaakt in woningtypologie. Daarbij wordt tevens het prijsniveau inzichtelijk gemaakt.

Deelgebied

Project

Deelgebied

Project

Alteveer Klarendal Plattenburg

1. Fidelio 2. Zwaluwpark 3. Hof van Plattenburg 4. Blauwe Weide fase II 5. Het Koninkrijk (niet op de kaart) 6. Het nieuwe A 7. de Groene Erven 8. De Waarden 2010 9. Singelkwartier 2 10. Singelkwartier 3 11. Parkrijck 12. Nieuwe jaren ‘30 13. Paleis op de Heuvel

Elden Malburgen Klarendal

14. De Zagerij 15. Floor 16. Deltakwartier 17. Saksen Weimar 18. Langs de Rijn

Centrum

Schuytgraaf

Vredenburg Centrum Arnhem-noord

19. 20. 21. 22. 23. 24.

Klingelbeek Erf van Rosande Woonapps Tuin van Elden Horstenhoogte Het nieuwe Zuid

pagina 6 van 10 • regio Arnhem •oktober2012


Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Arnhem

15

16 1

17 23

7

19

16

20 23 8 7

9

20 22

10 .

5 13 2 22 3 4

14

6 18 21 15 12 24 11

21

pagina 7 van 10 • regio Arnhem •oktober2012


Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Arnhem

pagina 8 van 10 • regio Arnhem •oktober2012


Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Arnhem

pagina 9 van 10 • regio Arnhem •oktober2012


Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Arnhem

© Dynamis 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets van de uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar Dynamis B.V.

pagina 10 van 10 • regio Arnhem •oktober2012

Woningmarkt Arnhem Q3 2012  

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you