Page 1

Sprekende Sprekende Cijfers 20122012-1 / Woningmarkt regio Apeldoorn

Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Apeldoorn pagina 1 van 8 • regio Woningmarkt Regio Apeldoorn

april 2012


Sprekende Sprekende Cijfers 20122012-1 / Woningmarkt regio Apeldoorn

Inleiding Voor u ligt het eerste kwartaalbericht van 2012 over de woningmarkt in de regio Apeldoorn. In deze rapportage wordt voor de bestaande bouw inzicht gegeven in de lokale aanbod-, opname- prijs- en looptijdontwikkelingen. Naast de bestaande woningmarkt wordt gerapporteerd over de nieuwbouwmarkt. In kaartvorm wordt allereerst aangegeven waar de verschillende nieuwbouwprojecten in de regio zijn gesitueerd, om vervolgens per project in te gaan op verkoopaantallen en prijspeil. Alexander Dekker

Ronald Visser

Het aanbod van de bestaande woningen in deze regio is in het eerste kwartaal onveranderd gebleven ten opzichte van het laatste kwartaal van 2011, evenals het eerste kwartaal 2011. Namelijk rond de 2500 woningen. Ook de doorlooptijd is met 118 dagen stabiel gebleven ten opzichte van het laatste kwartaal 2011. Daarentegen is de doorlooptijd in de afgelopen drie maanden ten opzichte van het eerste kwartaal 2011 met 48% gedaald, toen was de gemiddelde doorlooptijd nog 229 dagen. Met name de vrijstaande woningen zijn sterk in doorlooptijd gedaald (van gemiddeld 323 dagen naar 205 dagen). Het aantal verkochte bestaande woningen in het eerste kwartaal 2012 is uitgekomen op 242, vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2011 is dit een afname van 6% (258). Terwijl er een lichte stijging van 4% is geconstateerd ten opzichte van het vorige kwartaal (233). Kijkend naar de prijsontwikkeling van de verkochte woningen kan worden geconstateerd dat de onrust in de woningmarkt aanhoud. De gemiddelde prijs in het eerste kwartaal 2012 is uitgekomen op € 188.875, terwijl het gemiddelde verkoopbedrag in het vorige kwartaal nog uitkwam op € 207.500 en in het eerste kwartaal 2011 op € 268.397. Anders gezegd een daling van de gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen in de regio Apeldoorn van respectievelijk 9% ten opzichte van het vierde kwartaal 2011 en 30% vergeleken met de eerste kwartaal 2011.

Oscar van Schaverbeke

De gebruikte data in deze rapportage betreffen een combinatie van eigen data van Rodenburg Makelaars Research en data van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), bewerkt volgens een statistische standaard methode. Wij hopen dat deze uitgave u een duidelijk beeld geeft van de actuele woningmarkt in de regio Apeldoorn. Uiteraard zijn wij bereid onderstaande analyse van de woningmarkt in de regio Apeldoorn aan te vullen met nadere achtergrondinformatie. Als Rodenburg Makelaars willen wij u de komende tijd blijven informeren over trends en ontwikkelingen in de vastgoedbranche. Rodenburg Makelaars Apeldoorn

Etienne Luyten

Alexander Dekker Ronald Visser Oscar van Schaverbeke Etiènne Luyten

pagina 2 van 8 • regio Apeldoorn april 2012


Sprekende Sprekende Cijfers 20122012-1 / Woningmarkt regio Apeldoorn

1. Bestaande estaande bouw regio Apeldoorn Aanbod regio Apeldoorn Het aantal te koop staande woningen lijkt zich tijdens de eerste drie maanden van 2012 te stabiliseren. Tijdens het eerste kwartaal van 2012 is het totale aanbod nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van laatste kwartaal van 2011. Begin april staat de teller in de regio Apeldoorn op 2.496 te koop staande woningen. In totaal stonden er tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 637 appartementen, 449 tussenwoningen, 189 hoekwoningen, 339 twee onder één kapwoningen en 882 vrijstaande woningen te koop. Ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar is nog steeds een stijgende lijn zichtbaar. Het aanbod te koop staande woningen telde toen 2.210 woningen, en laat hiermee een stijging zien van bijna 13%. In absolute aantallen is het aanbod in het afgelopen jaar het sterkst gestegen bij tussenwoningen met 99 objecten en vrijstaande woningen met 102 objecten. Aanbod (in aantallen woningen)

Transacties Transacties regio Apeldoorn In totaal zijn er in het eerste kwartaal van dit jaar 242 woningen verkocht. Ten opzichte van het eerste kwartaal een jaar eerder betekent dit een afname van bijna 4%. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011 geldt een toename van 4% Dit is te verklaren door enerzijds een sterke stijging in de transacties van de twee onder één kapwoningen (+34%) en appartementen (+32%) en anderzijds een sterke daling in de vrijstaande woningen (-31%). In totaal werden er in het eerste kwartaal van dit jaar 57 appartementen, 65 tussenwoningen, 31 hoekwoningen, 47 twee onder één kapwoningen en 42 vrijstaande woningen verkocht. Transacties (in aantallen woningen)

pagina 3 van 8 • regio Apeldoorn april 2012


Sprekende Sprekende Cijfers 20122012-1 / Woningmarkt regio Apeldoorn

Looptijd Looptijden optijden regio Apeldoorn De gemiddelde looptijd bedraagt in het eerste kwartaal 2012 118 dagen, dat een daling van 11%, ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Toen de gemiddelde looptijd nog 133 dagen was. Ondanks de langste looptijd voor het type vrijstaande woningen, te weten 205 dagen, is dit een stijging ten opzichte van dezelfde periode 2011 van 48% (toen was de looptijd 138 dagen). De looptijd van de andere typen woningen ligt ruim onder die van vrijstaande woningen. Twee onder één kapwoningen kennen een looptijd van 113 dagen, appartementen een looptijd van 108 dagen, hoekwoningen 103 dagen en tussenwoningen 91 dagen. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2011 is de gemiddelde looptijd over alle woning typen gelijk gebleven op 118 dagen. Looptijd (in dagen)

Transactieprijzen regio Apeldoorn De mediane transactieprijs in de regio Apeldoorn bedraagt in het eerste kwartaal van 2012 € 188.875,-. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011 betekent dit een prijsdaling van bijna 9%. In vergelijking met de mediane transactieprijs gedurende kwartaal één van vorig jaar is er sprake van een prijsdaling van ruim 14%. Evenals vorig jaar zijn de vrijstaande woningen, met een mediane transactieprijs van € 345.000,-, in het eerste kwartaal van 2012 het duurste woningtype. Vrijstaande woningen, laat als enige woningtype een stijging zien van bijna 2% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011. Voor een appartement werd afgelopen kwartaal het minst betaald, met een mediane transactieprijs van € 135.000,-. Voor een tussenwoning werd gemiddeld € 181.750,- betaald, voor een hoekwoning € 200.000,- en voor een twee onder één kapwoning € 231.00,-. Transactieprijzen

pagina 4 van 8 • regio Apeldoorn april 2012


Sprekende Sprekende Cijfers 20122012-1 / Woningmarkt regio Apeldoorn

De mediane transactieprijs per vierkante meter van een verkochte woning noteert het eerste kwartaal dit jaar € 1.804,- In vergelijking met het voorgaande kwartaal is daarmee sprake van een daling van bijna 7%. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 komt de vierkante meterprijs bijna 10% lager uit. Vrijstaande woningen noteren, met een mediaan van € 2.475,-, de hoogste vierkante meterprijs in het eerste kwartaal van 2012. Voor een tussenwoning is tijdens het afgelopen kwartaal het minst betaald, met een mediane prijs van € 1.550,- per vierkante meter.

Transactieprijzen per m² (in €)

Definities Aanbod: Het aantal te koop staande objecten op een bepaald moment in de tijd. betreft dit het aanbod op de laatste dag van de desbetreffende maand.

Wanneer de maand is verstreken

Transacties: Transacties: Het aantal transacties per woningtype. Looptijd mediaan: Het aantal dagen tussen de aanmelddatum en de datum afgemeld als verkocht. Van alle verkooptransacties wordt een mediane looptijd per kwartaal berekend. Transactieprijs mediaan: De mediane transactieprijs per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt een mediane prijs per kwartaal berekend. Transactieprijs per m² mediaan: De mediane transactieprijs per m² per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt een mediane prijs per kwartaal berekend. Mediaan: De middelste waarneming in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Bij een even aantal waarnemingen wordt het rekenkundig gemiddelde van de middelste twee waarnemingen getoond.

pagina 5 van 8 • regio Apeldoorn april 2012


Sprekende Sprekende Cijfers 20122012-1 / Woningmarkt regio Apeldoorn

2. Nieuwbouw Shortlist projecten 1-1-2012t/m1-4-2012Start jaar verkoop 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20112 Totaal aantal projecten 19 Aantal projecten 1 1 6 2 3 5 7 Aantal nieuwe projecten 2 Totaal aantal woningen 9 43 230 90 141 169 223 Aantal van de markt gehaalde projecten 0 %verkocht op 1-10-2011 22% 40% 71% 71% 29% 50% 50% Aantal verkocht 2 17 164 64 41 85 111

4 2 5 3 12 12 10 8

6

1

9

11

7

pagina 6 van 8 • regio Apeldoorn april 2012


Sprekende Sprekende Cijfers 20122012-1 / Woningmarkt regio Apeldoorn

1. ’t Beekveld 2. ’t Podium 3. Amefa Kwartier

4. Zuidbroek Eikepagelaan/Laan Eikepagelaan/Laan van Charleston 4. Zuidbroek: Vellert Heuvel 4. Zuidbroek: Vellert Heuvel Fase II

7. Het Groene Hart 8. Schatkamer van Zuid 9. Hellend Veld

4. Zuidbroek: Finesse 4. Zuidbroek: Mambohof 4. Zuidbroek: De Lanen

4. Zuidbroek: De Hoftuin Hoftuin 5. Vlijtsekade 6. De Veldekster

10. Sparta Luce 11. Zonnehoeve: Zonnepark 11. Zonnehoeve: Laan van Zonnehoeve 12. Asselsestraat/H. Dunantlaan

pagina 7 van 8 • regio Apeldoorn april 2012


Sprekende Sprekende Cijfers 20122012-1 / Woningmarkt regio Apeldoorn

1. 't Beekveld (start verkoop: 22-6-2007) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

2. 't Podium(start verkoop: begin 2009) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

3. Amefa Kwartier (start verkoop: Q2 2010) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

4. Zuidbroek: Eikepagelaan/Laan van Charleston (start verkoop: Q2 2011) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

4. Zuidbroek: Finesse (start verkoop: Q2 2008) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

4. Zuidbroek: Mambohof (start verkoop: Q4 2010) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

4. Zuidbroek: Vellert Heuvel Fase II (start verkoop: Q3 2010) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

4. Zuidbroek: De Hoftuin (start verkoop: Q3 2011) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

4. Zuidbroek: De Lanen (start verkoop: Q2 2011) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

5. Vlijtsekade (start verkoop: 1-09-2011) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

6. De Veldekster (start verkoop: Q3 2008) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

7. Het Groene Hart (start verkoop: Q1 2012) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

8. Schatkamer van Zuid (start verkoop: Q1 2012) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

9. Hellend Veld (start verkoop: Q1 2006) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

10. Sparta Luce (start verkoop: Q3 2008) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

11.Zonnehoeve: Zonnepark (start verkoop: Q3 2008) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

11. Zonnehoeve: Laan van Zonnehoeve (start verkoop: Q3 2011) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

12. Asselsestraat/ H. Dunantlaan (start verkoop: Q4 2008) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

Totaal

Appartementen

43 17

43 17 € 255.000 - € 549.000

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

Appartementen

84 42

37 27 € 218.000 - € 232.500

13 9 € 223.000 - € 340.000

34 6 € 220.000 - € 245.000

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

Twee onder één kap woningen

Vrijstaande woningen

81 22

45 10 € 218.500 - € 239.500

12 3 € 239.000 - € 249.500

22 9 € 315.000 - € 345.000

2 0 € 315.000 - € 340.000

Totaal

Twee onder één kap woningen

28 26

28 26 € 264.000 - € 299.000

Totaal

Vrijstaande woningen

14 11

14 11 € 469.000 - € 384.000

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

Twee onder één kap woningen

27 19

15 11 € 217.500 - € 227.000

8 6 € 225.000 - € 250.000

4 2 € 245.000 - € 265.000

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

29 21

25 19 € 192.500 - € 249.750

4 2 € 198.500 - € 263.051

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

Twee onder één kap woningen

Vrijstaande woningen

34 11

17 6 € 180.000 - € 265.000

6 3 € 180.000 - € 265.000

10 2 € 327.500 - € 358.500

1 0 € 427.500

Totaal

Twee onder één kap woningen

Vrijstaande woningen

26 10

22 10 € 304.000 - € 334.000

4 0 € 427.000 - € 436.000

Totaal

Rijwoningen

23 1

23 1 € 231.000 - € 315.000

Totaal

Vrijstaande woningen

20 4

20 4 € 461.196 - € 928.196

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

Twee onder één kap woningen

Vrijstaande woningen

29 0

6 0 € 238.000 - € 258.000

6 0 € 277.000 - € 279.000

10 2 € 325.000 - € 369.000

1 0 € 427.000

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

25 0

21 0 € 217.000 - € 369.000

4 0 € 349.000

Totaal

Vrijstaande woningen

9 2

9 2 € 379.000 - € 437.500

Totaal

Appartementen

2 0

60 30 € 229.000 - € 424.000

Totaal

Appartementen

12 10

12 10 € 350.000

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

16 2

12 2 € 215.000

4 0 € 225.000 - € 235.000

Totaal

Appartementen

Penthouses

28 16

26 15 € 217.000 - € 369.000

2 1 € 349.000

© Dynamis 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets van de uitgave mag worden gekopieerd en/of in enigerlei andere paginaverveelvoudigd 8 van 8 • regio of Apeldoorn april 2012 vorm openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar Dynamis B.V.

Sprekende Cijfers Woningmarkten Rodenburg Q1 2012  

Sprekende Cijfers Woningmarkten Rodenburg Q1 2012

Advertisement