Page 1

VROM - Dossier Energielabel Vernieuwd energielabel

Page 1 of 4

Energielabel Vernieuwd energielabel 1. Waarom is er een vernieuwd energielabel voor woningen? 2. Hoe ziet het vernieuwde energielabel eruit? 3. Hoe wordt het energiegebruik weergegeven op het vernieuwde label? 4. Is de bepaling van de labelklasse ook verbeterd? 5. Op welke punten is de opname van het label verbeterd? 6. Op welke punten is de software verbeterd? 7. Als je al een energielabel voor je huis hebt, krijg je dan automatisch een vernieuwd label? 8. Zal het vernieuwde energielabel ook tien jaar geldig zijn? 9. Komen er nu snel sancties op het niet verstrekken van een energielabel bij verkoop of verhuur? 10. Waar kan ik terecht met klachten over mijn label? 1. Waarom is er een vernieuwd energielabel voor woningen? Uit de eerste versie van het energielabel bleek niet dat je de labelklasse (A-G) alleen kunt gebruiken om woningen van hetzelfde type met elkaar te vergelijken, en niet woningen van verschillende typen. Dit vormde mede aanleiding tot vernieuwing van het label. Bij de vernieuwing is een aantal wijzigingen in ĂŠĂŠn keer doorgevoerd. De lay-out is verbeterd, het primaire energiegebruik is gesplitst in elektriciteit, gas en warmte, de bepalingsmethodiek wordt geactualiseerd, de opnamemethodiek wordt verbeterd en ook de invoersoftware wordt verbeterd. 2. Hoe ziet het vernieuwde energielabel eruit? Het vernieuwde label (pdf, 140 KB) heeft een betere lay-out, die de boodschap van het label duidelijker overbrengt. Op het label wordt het specifieke woningtype afgebeeld waar het energielabel op van toepassing is. Dit geldt zowel voor het energielabel in

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=45829

29-9-2010


VROM - Dossier Energielabel Vernieuwd energielabel

Page 2 of 4

de woningbouw als het energielabel in de utiliteitsbouw. Verder ligt het accent nog sterker op de mogelijkheden die de eigenaar heeft om energiebesparende maatregelen te nemen. 3. Hoe wordt het energiegebruik weergegeven op het vernieuwde label? Op het vernieuwde label wordt het standaard energiegebruik opgenomen. Dat is de energie die nodig is voor verwarming, warm tapwater (douche/bad), ventilatie en verlichting. Dit energiegebruik wordt berekend op basis van de bouwkundige eigenschappen en de installaties van de woning. Hierbij wordt uitgegaan van het gemiddelde Nederlandse klimaat, een gemiddeld aantal bewoners en gemiddeld bewonersgedrag. Het standaard energiegebruik wordt weergegeven in Megajoules (MJ). Met dit getal kan de eigenaar van het label huizen van verschillende typen met elkaar vergelijken. Het standaard energiegebruik wordt op het vernieuwde label ook onderverdeeld in elektriciteit (kWh), gas (m続) en/of warmte (GJ). Let op: de waarden op het label kunnen sterk afwijken van uw werkelijke gebruik van elektriciteit, gas en/of warmte. Dit gebruik hangt namelijk ook af van het aantal personen in uw huishouden, het aantal huishoudelijke apparaten en uw energiegedrag. 4. Is de bepaling van de labelklasse ook verbeterd? Ja. In de bepalingsmethodiek van het vernieuwde energielabel zijn diverse nieuwe technieken opgenomen, die gaandeweg ook ingang vinden in de bestaande bouw. Voorbeelden hiervan zijn decentrale ventilatie, microwarmtekrachtkoppeling (cv-ketel die ook elektriciteit produceert), douchewaterwarmtewisselaar en bodemisolatie van de kruipruimte. Verder zijn bestaande technieken geherwaardeerd. Zo is de waardering van zonneboilers verbeterd. Naast de technieken die meetellen bij de bepaling van het vernieuwde label kunnen ook andere technieken meegenomen worden. Daarvoor is wel een kwaliteitsverklaring nodig. Hiervoor wordt een kenniscentrum gelijkwaardigheid opgericht. Elk jaar wordt de bepalingsmethodiek voor het label geactualiseerd op basis van nieuwe technieken. 5. Op welke punten is de opname van het label verbeterd?

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=45829

29-9-2010


VROM - Dossier Energielabel Vernieuwd energielabel

Page 3 of 4

Bij de gebouwopname moet elke woning door een medewerker van een gecertificeerd bedrijf gecontroleerd worden. Ook moet het gecertificeerde bedrijf minstens 茅茅n keer per jaar een interne kwaliteitscontrole uitvoeren en de resultaten verstrekken aan de certificerende instelling, die de kwaliteitscontroles uitvoert. De controles door de certificerende instellingen zijn nog strenger dan tot nu toe. Bij afwijkingen worden extra controles uitgevoerd. Bij structurele fouten wordt het certificaat van het bedrijf ingetrokken of opgeschort zodat dat bedrijf geen onjuist energielabel meer kan verstrekken. Verder is het opnameprotocol eenvoudiger gemaakt. Daardoor wordt de kans op afwijkingen door verkeerde opnamegegevens veel kleiner. 6. Op welke punten is de software verbeterd? De software is zo aangepast dat de energielabeladviseurs de nieuwe lay-out kunnen gebruiken. Ook is de gebruiksvriendelijkheid van de invoersoftware verbeterd. Hierdoor treden minder invoerfouten op. 7. Als je al een energielabel voor je huis hebt, krijg je dan automatisch een vernieuwd label? Nee. Eigenaren die reeds een label hebben op kunnen na 1 januari 2010 kosteloos een supplement volgens de nieuwe lay-out downloaden via http://www.energielabelsupplement.nl/. De al afgegeven labels behouden hun rechtsgeldigheid. De labels die v贸贸r 1 januari 2010 afgegeven worden blijven dus gelden tot tien jaar na opnamedatum. 8. Is het vernieuwde energielabel ook tien jaar geldig? Ja. Het vernieuwde label zal maximaal tien jaar geldig zijn na opnamedatum 9. Komen er nu snel sancties op het niet verstrekken van een energielabel bij verkoop of verhuur? Nee. Maar de mogelijkheid van sanctionering komt wel dichterbij. De vernieuwing van het label betekent namelijk een belangrijke kwaliteitsverbetering. En daarmee wordt voldaan aan een belangrijke randvoorwaarde voor het opleggen van sancties. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de herziening van de Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen. In deze herziening staat dat er sancties ingevoerd moeten worden. Vooruitlopend op

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=45829

29-9-2010


VROM - Dossier Energielabel Vernieuwd energielabel

Page 4 of 4

de herziening werkt VROM verschillende opties uit voor het invoeren van sancties voor het energielabel. Op dit moment worden deze opties voor advies voorgelegd aan 30 marktpartijen en consumentenorganisaties. Na dit consultatieproces worden de mogelijkheden ter besluitvorming aan het nieuwe kabinet aangeboden. 10. Waar kan ik terecht met klachten over mijn label? Als u een klacht heeft, probeer er dan eerst samen met de betrokken adviseur uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u sinds 1 januari 2010 een beroep doen op de klachtenregeling via www.energielabelklachten.nl. Via dit loket komt de klacht terecht bij de certificerende instelling die de klacht inhoudelijk onderzoekt. Als u het niet eens bent met de uitkomst van het onderzoek kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Energielabel. Deze geschillencommissie is aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Bedrijven die energielabels voor woningen verstrekken, zijn verplicht om zich aan te melden bij de Geschillencommissie Energielabel. Dit hoort bij de verbeterde klachtenafhandeling voor het energielabel. Aanmelden dient te gebeuren voor 1 juli 2010 en is alleen verplicht voor energielabeladviseurs in de woningbouw.

Minister Eimert van Middelkoop

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=45829

29-9-2010

VROM energielabel  

vrom, energielabel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you