Page 1

3

Vastgoed rapportage Twente 2010

11

7

Eerst ‘te koop’; nu toch maar ‘te huur’

In gesprek bij KienhuisHoving

1e

22

Nummer Vastgoed Courant Oost

Recente transacties Regio Twente

editie twente nr. 1 - oktober 2010

Vastgoedsymposium 2010 groot succes!

Nieuwbouw hoeft niet duur te zijn!

Rabobank aan de Zuiderval in Enschede Begin volgend jaar start de Rabobank Enschede-Haaksbergen met de bouw van haar nieuwe hoofdkantoor op de hoek Zuiderval/Getfertsingel te Enschede

welke

aan

het

einde

van 2012 gereed dient te zijn. Het Op Westermaat Campus in Hengelo start

kantoorgebouw kenmerkt zich door

binnenkort de bouw van het nieuwe

een

duurzame kantoorpand voor Tebodin

waarbij veel aandacht is besteed aan

Consultants & Engineers en Lucassen

duurzaamheid en leefbaarheid. De

Bouwconstructies. Het kantoorpand is

ontwikkeling van het gebouw is een

een ontwikkeling van BAM Utiliteits-

intensieve

bouw regio Oost. De ontwikkeling is

tussen de eigenaar, Eigensteen, de

Institutionele- en particuliere beleggers,

geheel gericht op de positieve energe-

gebruiker en de ontwikkelaar van het

ontwikkelaars,

juristen,

tische eigenschappen en de duurzaam-

gebied, AM vastgoed. Gezamenlijk zijn

bou­ wers en andere vastgoedprofessio-

heidscore in combinatie met een scherpe

ze zeer tevreden met het eindresultaat

nals waren weer in grote getale aanwe-

huurprijs. Om het hoge ambitieniveau

welke

zig en spraken elkaar onder het genot

te bereiken is nauw samengewerkt

Enschede is ontworpen. Het ontwerp

van een hapje en een drankje tijdens het

met BAM Techniek regio Arnhem en

toont zich beslist niet als een traditio-

vastgoedsymposium op 22 september

Beltman

kantoor

neel bankgebouw met goud en marm-

jl. van de Stichting Vastgoedrapportage

heeft een verhuurbaar vloeroppervlak

er maar juist een gebouw welke veel

Twente. Dit jaar was er gekozen voor de

van 3.350m² met 90 parkeerplaatsen.

dichter bij haar mensen staat, zowel

unieke locatie, Hangar 11 op Luchthaven

Het gebouw heeft een Greencalc score

Twente. De hangar was volledig omgeto-

van 225 (Energielabel A+) en is voorzien

De ontwikkeling omvat een inspirerend,

een kantoor ontwikkeld die voldoet aan

werkers. Door onder andere gebruik te

verd tot een locatie waar de presentatie

van een luchtwaterpomp voor zowel

dynamisch kantoorconcept, is optimaal

de wens van Tebodin; een duurzaam kan-

maken van zonnecollectoren en grote

en de vastgoedborrel werden gehouden.

koeling als verwarming, dubbele kier-

en flexibel ontworpen en daardoor

toorpand met een scherpe huurprijs.”

ramen aan de noordgevel kan er veel

Hier waren ruim 500 vastgoedprofessio-

dichting,

geïsoleerde

toekomstbestendig. Ontwikkelaar Ralf

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars is als

op energie worden bespaard.

nals bijeen. Voor meer informatie www.

buitengevels en een energiezuinig ver-

Holthuis over deze ontwikkeling: “Door

adviseur betrokken bij de onderhavige

Met de realisatie van het 6.000 m²

vastgoedrapportage.nl

lichtingsplan.

de integrale aanpak is op korte termijn

ontwikkeling.

tellende kantoorgebouw van 6 etages

architecten,

Architecten.

Het

hoogwaardige

enigszins

sobere

architectuur

samenwerking

door

IAA

geweest

architecten

uit

voor de klanten als voor haar mede­

is een investering gemoeid van 15 miljoen. Hiervan is 2 miljoen bedoelt voor de inrichting. Aan de achterzijde

Primeur voor Oost- Nederland

zal een parkeergarage worden gerealiseerd voor 120 auto’s, geheel ingebed in het groen.

Vastgoedrapportage Twente 2010

Ze weten precies waar ze mee bezig

De combinatie van kennis, ervaring,

ningen, deze maand is de zesde win-

te voelen en te passen. Alles moet

zijn, Rob Groot en Andries van den

ambitie en een grenzeloze passie

kel geopend in Enschede aan het Van

bijdragen aan ‘de beleving’ van de

Berg. Na jarenlang de directie te heb-

voor schoenen, tassen en accessoires

Loenshof.

consument.

ben gevormd van een grote landelijke

heeft geresulteerd in een heel nieuw

schoenenketen, besloten ze samen

concept: Nero Bianco. De eerste winkel

De inkoop doen ze zelf, in Milaan en

Wie een kijkje neemt in een van de

dit jaar een duidelijk beeld zien. In

een andere uitdaging aan te gaan.

is in september 2009 geopend in Gro-

Madrid, waar de selectie plaatsvindt

winkels, zal verbaasd staan over de

de meeste sectoren is een dalende lijn

op

pasvorm.

‘Mondiale’ sfeer die er heerst. De in-

waarneembaar of blijven de cijfers

Liever dan voor grote namen als Prada

richting heeft verrassende elementen

stabiel. De kredietcrisis heeft haar

en Gucci kiezen ze voor de echte

als een nespresso bar en een cashdeck

sporen zeker nagelaten in de vast-

fabrikanten.

dat volledig omtrokken is met leer. Het

goedmarkt. Wel zien we een opleving

Merken die Nero Bianco verkoopt zijn

strakke winkel interieur is opgebouwd

terug in de cijfers. Of dit een eenma-

onder andere Vic Matie, La Martina,

van duurzame materialen met respect

lige opleving is of dat we weer terug

Janet& Janet, Unisa, Giorgio, Floris van

voor het milieu waarbij er volop ener-

gaan naar het oude niveau is nog niet

Bommel en Hugo Boss.

giezuinige keuzes gemaakt zijn.

te zeggen. Waar 2009 in de meeste

Nero Bianco heeft zowel winkels als

www.nerobianco.nl

De Vastgoedrapportage Twente laat

design,

kwaliteit

en

sectoren een dalend beeld liet zien, is het beeld in de eerste helft van 2010

een webshop. ‘Mensen mogen van ons

wisselvallig.

verwachten dat we in de steden zitten

laten positievere cijfers zien, andere

Sommige

deelmarkten

maar ook op internet te vinden zijn.

ook weer negatieve. De belangrijk-

In de toekomst zullen winkels steeds

ste feiten uit de Vastgoedrapportage

meer gaan fungeren als showroom, als

Twente 2010 vindt u verderop in deze

experience centre. Klanten komen er

courant.

om de sfeer op te snuiven, producten

Vervolg op pagina 3

Colofon • Vastgoedcourant Oost is een initiatief van de Dynamis makelaars Oost-Nederland: Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars, Snelders Zijlstra Bedrijfsmakelaars, Bramer Bedrijfsmakelaars en Rodenburg Bedrijfsmakelaars, Postbus 2022, 7500 CA Enschede, Tel. 053 - 485 22 44, Fax 053 - 485 22 04 , E-mail: bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl, website: www.snelderzijlstra.nl • Oplage: 50.000 exemplaren • Verschijning: Twee maal per jaar • Redactie: Peter Rotteveel en Wouter Tijhuis (Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars) • Realisatie: Performis Media, Postbus 2396, 5202 CJ ‘s-Hertogenbosch, Tel. 073 6895889, www.performis.nl • Druk: Wegener NieuwsDruk West • Vormgeving: Performis Media • Copyright: Overname uit de inhoud van deze uitgave is alleen mogelijk met toestemming van Vastgoedcourant Oost. Het ongevraagd toesturen van fotomateriaal en diamateriaal geschiedt op eigen risico. • Aansprakelijkheid: Hoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, zijn Vastgoedcourant Oost en Performis niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Performis en Vastgoedcourant Oost zijn niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Rodenburg Bedrijfsmakelaars

nr. 1 - oktober 2010

Bedrijfsruimten en kantoorruimten Regio Apeldoorn Te huur

Te huur

Het Klavier (Ecofactory) te Apeldoorn

Te huur

Lage Brink 23 te Apeldoorn

Op het bedrijventerrein ECOFACTORIJ, nabij rijksweg A1 en A50, heeft IJsseldelta Vastgoed Het Klavier ontwikkeld. Een multifunctioneel bedrijfsgebouw dat ‘alleen nog maar gebouwd hoeft te worden’. Turnkey opgeleverd, marktconforme huurprijs en met mogelijkheden tot plan aanpassing.

Bedrijfsruimte met showroom en kantoor. • Circa 1.343 m² b.v.o. • Gelegen op bedrijventerrein ‘Stadhoudersmolen’, nabij de rijksweg A50 • Voldoet aan de PGS15 richtlijnen en voorziet daarmee in de opslagmogelijkheid voor gevaarlijke stoffen • Het geheel verkeert in een goede staat van onderhoud • O.a. v.v. elek. overheaddeuren, heaters en verschillende opslag- en bewerkingsruimtes • De kantoorruimte en showroom zijn o.a. v.v. systeemplafonds en kabelgoten met databekabeling • Aanvaarding in overleg

Dit multifunctionele bedrijfsgebouw is opgezet vanuit de gedachte dat duurzaamheid en efficiency op hoog niveau moeten staan voor dit gebouw en deze locatie in het bijzonder. De bedrijfshallen 1, 2 en 3 met een hoogte van circa 10 m1 zijn specifiek als reach truck magazijn opgezet. De bedrijfshallen 4 en 5 met een hoogte van circa 8 m1 zijn geschikt voor multifunctioneel en/of logistiek gebruik. Totaal ca. 7.000 m² bedrijfsruimte, alsmede 1.600 m² hoogwaardige kantoorruimte, verdeeld over drie lagen. De bedrijfsruimte is eventueel op te delen in 8 hallen en is separaat te huur. De kantoren zijn eveneens in gedeelten te huur. Voor meer informatie kijk op: www.rodenburg.nl Huurprijs bedrijfsruimte: € 65,- per m², te vermeerderen met BTW. Huurprijs kantoorruimte: € 125,- per m², te vermeerderen met BTW.

Huurprijs: € 75.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Te koop

Te huur

Van Kinsbergenstraat 13 te Apeldoorn

Horeca ruimte gelegen in een leuke horecastraat in Apeldoorn. • Het pand is door de huidige gebruiker in 2007 gemoderniseerd • De oppervlakte bedraagt ca. 140 m² • Indeling: entree, bar, dansvloer • Verdieping: keuken, dubbele toiletgroep • Aanvaarding in overleg Huurprijs: € 27.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Te huur

Candalaan 9 te Apeldoorn

Kantoorruimte gelegen op de begane grond in complex ‘de Brinkhof’. • Perfecte ligging in hartje centrum • Op korte (loop)afstand van de Prins WillemAlexanderlaan • Oppervlakte: 72 m² en 64 m² • Goed bereikbaar en op loopafstand van het trein- en busstation • Voldoende parkeergelegenheid onder en nabij het pand • V.v. pantry en toilet Huurprijs all-in: € 775,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs: € 80.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Te huur

Te huur

Kanaalpad 69 te Apeldoorn

Te huur

Lange Amerikaweg 55 te Apeldoorn

Unieke kantoorvilla met individuele uitingen. • Totale vloeropp. ca. 208 m² bvo gelegen op de 1e verd. • 6 parkeerplaatsen • Oplevering incl. o.m. vloerbedekking, verlichtingsarmaturen, datagoten, scheidingswanden, uitstekende klimaatbeheersing • Inspraak in het opleveringsniveau en indelingsmogelijkheden is mogelijk • Oplevering per direct

Een repr. kantoorgebouw met moderne voorzieningen, v.v. van lift. • Perfecte zichtlocatie op 100 m vanaf de A1 • 135 parkeerplaatsen • Tevens hoogwaardige bedrijfshal • Beschikbare opp.: kantoor ca. 2.900 m², deelverhuur mogelijk v.a. ca. 1.364 m² • Beschikbare bedrijfsruimte ca 1.072 m² • Inspraak in opleveringsniv. mogelijk • Bedrijfsruimte ook separaat te huur • Deelverh. kantoor per halve verd. mogelijk

Huurprijs: € 170,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW exclusief p.p. Parkeerplaatsen: € 1.500,- (binnen), € 500,(buiten), p.p., per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huur kantoorruimte: € 115,- pm² pj ex. BTW. Huur bedrijfshal: € 70,- pm² pj ex. BTW. Huur parkeerplaats: € 350,- pp pj ex. BTW.

Bedrijfsmakelaars

Huurprijs: € 345,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Te huur

Helfrichstraat 59/Rustenburgstraat 56 te Apeldoorn

Fraaie kantoorvilla gelegen nabij het centrum van Apeldoorn in wijk “de Parken”. • Parkeerterrein met circa 25 p.p. • Totale opp. circa 545 m², als volgt ingedeeld: kelder 10 m², beg.gr. kantoor 230 m², 1e verd. kantoor 112 m² en opslag 110 m², 2e verd. kantoor 93 m² • Bestemming maatschappelijke doeleinden mogelijk • Oplevering geschiedt turn-key • Wordt in de huidige staat opgeleverd, vele voorzieningen • Aanvaarding per direct

Loudonstraat 65 te Apeldoorn

Opslagruimte naast in aanbouw zijnde Praxis. • Centrale ligging t.o.v. Apeldoorn-Centrum • Ca. 35 m² per opslagbox (boven en beneden gelegen) • 2 bouwlagen • Units onderling te koppelen • Vrije hoogte ca. 3,8 m • O.a. v.v. afgewerkte betonvloer, vloerbel. 1.000 kg/m², overheaddeur 2,6 x 3,6 m, elektra tussenmeters o.b.v. 230V, watervoorziening met vorstvrijvoorziening, uitstortgootsteen, 2 dubbele wandcontactdozen, 2 tl-armaturen • Goede beveiliging van de toegang en gemeenschapp. gebieden

Kanaal Noord 350 te Apeldoorn

Aan de invalsweg vanaf de snelweg A50. • Het kantoorgebouw is voorzien van 223 p.p., deels overdekt • Totaal nog ca. 1.814 m² beschikbaar • Deelhuur mogelijk vanaf 143 m² • Kantoor in de basis v.v. toiletgroepen, pantry, mechanische ventilatie aangevuld met topkoeling, systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, etc. • Turn-key oplevering mogelijk • Aanvaarding in overleg Huurprijs: vanaf € 125,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW. Huurprijs parkeerplaatsen: € 600,- per plaats, per jaar, te vermeerderen met BTW.

Te huur

Lange Amerikaweg 66 te Apeldoorn

Kantoorruimte gelegen op strategische plek bij de op- en afrit van de A1 Apeldoorn-Zuid (bij Mac-Drive en Shell). • Totaal ca. 227 m² vvo • In units vanaf 19 m² • Parkeren op eigen terrein • Desgewenst kan gebruik worden gemaakt van secretariële ondersteuning, postverwerking en telefoonservice via de op de begane grond gevestigde receptie • V.v. zonwerend glas, vloerbedekking, airco (2e verd.), toiletten, pantries, systeemwanden en systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, CV-radiatoren en lift

Linie 540-574 (La Bastide) te Apeldoorn

La Bastide is uitstekend gelegen aan de Linie nabij de uitvalsweg naar de A50, naast het NSstation Osseveld en naast het winkelcentrum Het Fort. • Ruime parkeergelegenheid • In dit moderne kantoorpand is over verschillende verdiepingen nog ca. 1.648 m² beschikbaar • Huren is mogelijk vanaf 416 m² • Oplevering inclusief plafonds, wanden, koeling en verlichting Huurprijs: € 150,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs: vanaf € 575,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

2

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

nr. 1 - oktober 2010

Vastgoedrapportage Twente 2010 Regionale kantorenmarkt

begin van het desbetreffende jaar. Een

dat de bedrijven zich in 2009 veelal

Op 1 juli 2010 heeft de regio Twen-

kantorenmarktratio onder 100% wijst

terughoudend hebben opgesteld door

te een aanbod aan kantoorruimte

op een overschot en boven 100% op

de economische crisis en doordat 2008

van 204.000 m², vergeleken met het

een tekort aan kantoorruimte.

een uitzonderlijk goed jaar is geweest.

aanbod op 1 juli 2009 een forse stij-

De gemiddelde gerealiseerde huur-

Er zijn in 2009 in totaal 126 transacties

ging van 22,8%. In totaal staan 185

prijs bedroeg in 2009 € 121,- per m²

verricht met een gemiddelde grootte

objecten te huur of te koop waarvan

per jaar; dit is stabiel vergeleken met

van 1.025 m². De bedrijfsruimtemarkt

er 18 groter zijn dan 2.500 m². Het per-

een jaar geleden toen de gemiddelde

laat een negatief beeld zien. De opna-

centage nieuwbouw in het aanbod is

huurprijs € 122,- per m² bedroeg. De

mecijfers zijn lager en het aanbod is

licht gestegen ten opzichte van vorig

hoogste huurprijzen werden gerea-

gestegen. In de eerste 6 maanden van

jaar en bedraagt nu 15. Dit komt met

liseerd in Hengelo en Enschede. Voor

2010 waren er 90 transacties, samen

name door de nieuwbouwplannen in

bestaande bouw variëren de prijzen

goed voor 78.300 m², een daling van

het aanbod aan het Willem Wilmink-

in 2009 tussen € 110,- en € 140,- per

8,4% ten opzichte van dezelfde peri-

plein in Enschede (3.750 m²). De vier

m² voor luxe kantoorruimte en tussen

ode vorig jaar.

grote

Hengelo,

€ 75,- en € 100,- per m² voor minder

De gemiddelde huurprijs van bedrijfs-

Almelo en Oldenzaal) zijn samen goed

courante kantoorruimte. Voor nieuw-

ruimten in Twente is in 2009 gedaald

voor 185.700 m² van het aanbod, of-

bouw werd in 2009 tussen € 125,- en

tot gemiddeld € 41,- per m². Het ge-

wel 91% van het totale aanbod. De

€145,- per m² betaald; daarmee blijft

middelde wordt enigszins beïnvloed

leegstand van de voorraad in Twente

de prijs voor nieuwbouw in Twente

door het grote aandeel courante en

is het afgelopen jaar licht gestegen

stabiel. In de eerste 6 maanden van

hoogwaardige bedrijfscomplexen. Een

van 15,1% naar 16,4% en zit daar-

2010 bedroeg de gemiddelde gerea-

prijsdifferentiatie laat zien dat er voor

mee boven het landelijke gemiddelde.

liseerde huurprijs € 126,- per m², een

bestaande en vaak enigszins gedateer-

Hiervan is 7,2% langdurig. Het opna-

stijging van 3,3% ten opzichte van een

de bedrijfsruimten een gemiddelde

mecijfer voor 2009 in Twente komt

jaar geleden (€ 122,- per m²). Voor

transactieprijs werd betaald tussen

34,2% lager uit dan het voorgaande

nieuwbouw werd halverwege 2010

€ 30,- en € 35,- per m². Ook zien we

jaar, op 55.800 m², en is daarmee fors

gemiddeld € 145,- per m² gerealiseerd.

dat er in de markt veel grote objecten

steden

(Enschede,

leegstaan; deze drukken de prijs ook

baar is. Vorig jaar werd in heel Twente

eerste halfjaar van 2010 zien we wel

m²). We zitten nu weer op hetzelfde

Regionale bedrijfsruimtemarkt

enigszins door de grote oppervlakte.

79.500 m² aangeboden; op de peilda-

dat een kleine opnamestijging heeft

niveau als in 2007 (55.900 m²). In de

De bedrijfsruimtemarkt laat ook in

Voor ‘courant vastgoed’ ligt de ge-

tum 1 juli 2010 is het aanbod gestegen

plaatsgevonden ten opzichte van 1 juli

eerste helft van 2010 is al 43.000 m²

Twente een verruiming zien. Vergele-

middelde transactieprijs voor bedrijfs-

naar 101.300 m², vergeleken met het

2009, maar dit is nog lang niet het ni-

opgenomen, hetzelfde opnameniveau

ken met 1 juli 2009 steeg het aanbod

ruimten tussen € 40,- en € 45,- per

aanbod op 1 juli 2009 een forse stij-

veau van de jaren ervoor. In het eerste

als in de eerste helft van 2008. In de

sterk met 26,6% tot 452.300 m² op 1

m². In de eerste 6 maanden van 2010

ging van 27,4%. Dit komt mede door-

halfjaar van 2010 werd 19.300 m² op-

gemeente Hengelo zijn op dit moment

juli 2010. Het aanbod bestaat uit 271

is het huurprijsniveau gestegen naar

dat er in de diverse steden in Twente

genomen, een lichte stijging van 3,8%.

de meeste vierkante meters opgeno-

objecten met een gemiddelde grootte

€ 44,- per m². De huurprijzen blijven

een aantal grote winkelruimten in het

Er vinden net zoals in 2009 nog steeds

men. De kantorenmarktratio bedraagt

van 1.670 m²; slechts 8% van dit aan-

in de huidige markt nog redelijk in

aanbod zijn bijgekomen. Op 1 juli 2010

weinig grote transacties plaats.

voor het jaar 2009 26,6%, een forse

bod is nieuwbouw. Vorig jaar werden

stand. Wel worden er meer huurvrije

werd in de vier grote Twentse steden

daling van 29,2% in vergelijking met

er 232 objecten aangeboden. De vier

perioden en incentives weggegeven.

circa 68.500 m² winkelruimte aange-

Voor meer informatie of een exem-

een jaar eerder. Voor het eerste half-

grote steden zijn in totaal goed voor

Omdat er veel panden te huur of te

boden verdeeld over 180 te koop of

plaar

jaar is de kantorenmarktratio 21,1%.

304.300 m², een forse stijging van

koop staan, is er een ruime keuze aan

te huur staande objecten met een ge-

Twente 2010 kunt u contact opnemen

Dit percentage zal nog stijgen aan-

34,4% in vergelijking met dezelfde pe-

geschikte panden.

middelde unitgrootte van 381 m². De

met Snelder Zijlstra bedrijfsmakelaars

gezien het gaat om een opnamecijfer

riode vorig jaar.

totale opname over 2009 is gedaald

via bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl

van een halfjaar. De kantorenmarkt­

In 2009 is in Twente in totaal 128.300

Regionale winkelmarkt

tot 36.600 m², 23,9% minder dan de

of 053-4852244

ratio geeft de verhouding weer tussen

m² bedrijfsruimte opgenomen, een

De winkelmarkt in Twente laat op dit

opname in 2008 (48.100 m²). We spre-

de opname van kantoorruimte gedu-

forse daling van 41,5% ten opzichte

moment een negatief beeld zien, wat

ken op 1 juli 2010 nog steeds over een

rende een jaar en het aanbod aan het

van 2008. Dit komt grotendeels door-

vooral in het aanbod duidelijk zicht-

verruiming van de winkelmarkt. In het

lager dan het niveau van 2008 (88.400

Ontwikkeling opname kantoorruimte in Twente in m²

van

de

Vastgoedrapportage

Ontwikkeling opname van bedrijfsruimten in Twente in m²

45000

100000

40000

90000

Aanbod en opname van winkelruimte in Twente (opnamecijfer 2009 tot 1 juli) 120000

80000

35000

100000

70000

30000

2005 2006 2007 2008 2009 1e helft 2010

25000 20000 15000

2005 2006 2007 2008 2009 1e helft 2010

60000 50000 40000 30000

10000

80000

60000

40000

20000 20000

5000

10000

0

0 Enschede

Hengelo

Almelo

Oldenzaal

Overige

0 Enschede

Hengelo

Almelo

Oldenzaal

Overige

Aanbod 1 juli 2010

Opname 2005

Opname 2006

Opname 2007

Opname 2008

Opname 2009

Opname 1e helft 2010

Aanbod van winkelruimte in Twente (1 juli 2010) Ontwikkeling aanbod kantoorruimte in Twente in m²

Aanbod van winkelruimte in Twente (1 juli 2010)

Ontwikkeling opname van bedrijfsruimten in Twente in m²

90000

100000

80000

90000

70000

80000 70000

60000

2005 2006 2007 2008 2009 1e helft 2010

50000 40000 30000

2005 2006 2007 2008 2009 1e helft 2010

60000 50000 40000

Enschede 24% Enschede 24%

Overig 33% Overig 33%

Hengelo 14% Hengelo 14%

30000

20000

Oldenzaal 8% Oldenzaal 8%

20000

10000

10000

0

0 Enschede

Hengelo

Almelo

Oldenzaal

Overige

Enschede

Hengelo

Almelo

Oldenzaal

Overige

Almelo 21% Almelo 21%

3

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Rodenburg Bedrijfsmakelaars

nr. 1 - oktober 2010

Kantoorruimten Regio Apeldoorn Te huur

Te huur

Nieuwstraat 277 te Apeldoorn

Kantoorruimte in hartje centrum van Apeldoorn, met mogelijkheden van gedeelde voorzieningen. • Op loopafstand van NS-station en directe aansluiting op het winkelhart • De opp. bedraagt ca. 370 m², gelegen op de 1e etage • De ruimte is ingedeeld in meerdere vertrekken • Onder andere v.v. een systeemplafond met verlichtingsarmaturen, kabelgoten, vloerbedekking, pantry, toiletgroep en een wachtruimte • Verrekenbaar voorschot aan servicekosten van € 84,00 per maand • Aanvaarding per direct

Te huur/te koop

Prins Willem-Alexanderlaan 300-380 te Apeldoorn

Prins Willem-Alexanderlaan 401-449 te Apeldoorn

Kantoorruimte in het markante gebouw “De Brinkstede”. • Flexibel in te delen met veel uitbreidingsmogelijkheden • Prominent gelegen aan rand van centrum, nabij station en uitvalswegen • Totale oppervlakte circa 3.016 m² • In units te huur vanaf 250 m² • Totaal 44 parkeerplaatsen beschikbaar • Aanvaarding in overleg

Op toplocatie gelegen, uitstekend onderhouden kantoorgebouw nabij het station, centrum en uitvalswegen A50 en A1. • Voorzien van o.a. vloerbedekking, interne bewegwijzering • Totale oppervlakte circa 2.150 m² • Units zijn afzonderlijk te huur vanaf 134 m² • Parkeren mogelijk in aangrenzende parkeergarage • Huurprijs parkeerplaats: vanaf € 400,- te vermeerderen met BTW

Huurprijs: € 120,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Koopprijs op aanvraag • Zeer interessante huurprijs!

Huurprijs: € 55,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Te koop

Te huur

Rustenburgstraat 44/Brinklaan 150-152 te Apeldoorn

Diverse kantoor- c.q. winkelunits gelegen op de beg.gr. in complex ‘de Brinkhof’. • Perfecte ligging in hartje centrum, tegenover Oranjerie en nabij div. kantoorgebouwen • Oppervlakten: 140 m², 280 m², 322 m² en 327 m², eventueel als 1 unit te huren, groot 1.069 m² • Op korte (loop)afstand van de PWA-laan • Goed bereikbaar en op loopafstand van het trein- en busstation • Voldoende p.p. onder en nabij het pand • V.v. een toiletruimte, pantry, systeemplafond met verlichtingsarmaturen Huurprijs: vanaf € 130,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Te huur

Te huur

Te huur

Nog 1 unit beschikbaar Sleutelbloemstraat 29 te Apeldoorn

Stationsstraat 45A te Apeldoorn

St. Eustatius 75 te Apeldoorn

Stationsstraat 47 te Apeldoorn

Moderne kantoorruimte gelegen op de 1e verd. • Oppervlakte circa 260 m² • De Sleutelbloemstraat is één van de drukste aanvoerroutes naar het centrum van Apeldoorn • Recentelijk volledig gerenoveerd en geschilderd waarbij o.a. elektra, databekabeling, c.v.-ketel, systeemplafond, vloerbedekking en vitrage vernieuwd zijn • Entree v.v. intercom/videofoon systeem • Aanvaarding per direct • Parkeren op openbaar terrein • Het is mogelijk op een nabij gelegen terrein meerdere p.p. (circa 15) bij te huren

Moderne kantoor-/bedrijfsunit, behorende tot recentelijk gerealiseerd bedrijfsverzamelgebouw. • Perfect gelegen op bedrijventerrein Malkenschoten, nabij de A1 • Circa 176 m², als volgt is onderverdeeld: beg.gr. 88 m² en verdieping 88 m² • De beg.gr. is v.v. toilet, overheaddeur, CV verwarming middels radiatoren • De verdieping is o.a. v.v. systeemplafonds, -wanden, verlichtingsarmaturen, CV verwarming middels radiatoren, airco (deels), pantry en alarminstallatie • V.v. 2 parkeerplaatsen

Winkel- c.q. kantoorruimte (eventueel met baliefunctie) met hoge attentiewaarde. • Gelegen aan drukke doorgaande weg in het centrum en het NS Station • Oppervlakte: ca. 215 m² • Zeer nabij bevinden zich o.a. het Ondernemingshuis (KvK), de Hypotheker, Bulthaup Keukens en Veldkamp Meubelen • De ruimte is o.a. v.v. eigen ingang, topkoeling, c.v., systeempl. met verlichtingsarm. , pantry, dubbele toiletgroep, kabelgoten • Mogelijkheid tot huren van p.p. op achtergelegen, afgesloten terrein

Nog 1 kantoorunit beschikbaar gelegen op de 1e verd. van een kantoorverzamelgebouw. • Gelegen in het centrum van Apeldoorn, goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer en nabij het NS-Station • In de directe omgeving bevindt zich Het Ondernemershuis (KvK) en meerdere zorginstellingen • Opp. bedraagt ca. 76 m² • De ruimte is o.a. v.v. eigen ingang, topkoeling, c.v., systeemplafond met verlichtingsarm. en kabelgoten. Het is mogelijk p.p. te huren op achtergelegen, afgesloten terrein

Huurprijs: € 85,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs: € 1.250,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs: € 150,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs: € 135,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Te koop

Te koop

Loubergweg 44 te Eerbeek

Te huur

Hoofdweg 58-60 te Emst

Te huur

Kanaal Zuid 292 te Lieren

Griftsemolenweg 20 te Vaassen (bedrijfsruimte)

Opvallend kantoorgebouw gelegen op bedrijventerrein te Eerbeek. • Zeer herkenbare uitstraling • Ca. 1.501 m² kantoorruimte in units te huur op begane grond en drie verdiepingen • Bovenste twee verdiepingen zijn geheel gerenoveerd • De 1e verdieping in oorspronkelijke staat • Kantoorverdiepingen ca. 477 m² groot • De 2e verdieping te huur (€75,- m², ex. btw) • V.v. liftinstallatie, cv gekoppeld aan convectoren en parkeergelegenheid op eigen terrein • Totale perceelsopp. ca. 1.589 m² • Dit object biedt vele mogelijkheden

Voormalige Rabobank met bijbehorende woning met garage aan doorgaande weg. • Kantoorruimte bedraagt ca. 154 m² • Indeling: entree, verzamelkantoor, spreekkamer, pantry/garderobe, toilet, archief, kluis, spreekkamer, 6 parkeerplaatsen • Indeling woning: hal, keuken, bijkeuken, woonkamer, alsmede royale garage/berging • 1e verd. 3 slaapkamers en badkamer. Oplevering geschiedt in de huidige staat, geheel leeg • Interessant object om wonen en werken te combineren • Aanvaarding in overleg

Zeer repr. kantoorruimte op de beg. gr. (rechtervleugel). • Gunstig gelegen op 5 min rijden v.d. Rijksweg A-1 en A-50 • Beschikbare opp. v.a. ca. 340 m² • Mogelijkheid tot uitbr. naar. ca. 500 m² • Turn-key oplevering o.a. v.v. gemeenschappelijke entree op de beg. grond, glazen systeem scheidingswanden, toiletgroep op verdieping, pantry, intercominst., vloerverwarming, topkoeling, kabelgoten voor elektra, telefoon en data, systeemplafonds met verlichtingsarm., brandblussers • 15 p.p. op eigen terrein

Showroom/bedrijfsruimte met kantoorruimte gelegen op bedrijventerrein het Eekterveld in Vaassen. • De ruimte heeft een prachtige glaspui, wat het multifunctioneel in zijn gebruik maakt • Oppervlakte showroom-/ bedrijfsruimte ca. 1.290 m² b.v.o. • Verdieping met houten verdiepingsvloer groot circa 427 m² b.v.o. • Mogelijkheid tot creëren van kantoorruimte • Onder andere v.v. pantry, toilet, verwarming d.m.v. heaters, automatische toegangsdeur en overheaddeur • Parkeermogelijkheden op eigen terrein

Koopprijs: € 1.000.000,- k.k.

Koopprijs: € 465.000,- k.k.

Huurprijs: € 130,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs: € 75.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

4

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Rodenburg Bedrijfsmakelaars

nr. 1 - oktober 2010

Winkelruimten Apeldoorn / Kantoorruimten Deventer Te huur

Te huur

Hofstraat 16 te Apeldoorn

Winkelruimte gelijkelijk verdeeld over begane grond en souterrain. • Oppervlakte circa 270 m² • Gunstig gelegen aan de winkelpromenade nabij A-1 winkelgebied van Apeldoorn • Winkel is gelegen tegenover Action en gesitueerd in dezelfde rij met Intersport, C&A en Mango • Frontbreedte circa 9 meter • Parkeermogelijkheden pal voor de deur, bevoorrading geschiedt aan de achterzijde • Casco oplevering waarbij eventueel zaken van de huidige huurder overgenomen kunnen worden Huurprijs: € 35.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Te huur

Te huur

Hofstraat 117 te Apeldoorn

Te huur

Stationsstraat 160 te Apeldoorn

5 winkelunits die op n.t.b. wijze worden heringedeeld. • Er ontstaan 2 (max. 3 winkels) met het front aan de Hofstraat • Groot parkeerterrein achter het pand • Aan de Hofstraat-zijde ook mogelijkheid tot parkeren • Totale opp. ca. 2.496 m² vvo, eventuele uitbreiding tot 2.777 m² vvo is mogelijk • Opp. kelder circa 540 m² vvo • Totale front is 45 m • In directe omgeving Mc Donalds, Action, Intersport en Kruidvat • Casco oplevering

Diepenveenseweg 159 te Deventer

Winkelruimte gelegen op toplocatie in het centrum van Apeldoorn t.o. het Marktplein, gemeentehuis en parkeergarage (ruim 500 auto’s). • Oppervlakte ca. 74 m² winkelruimte met een kelder van ca. 25 m² • Front (voor- en zijkant) totaal ca. 19 meter • Betreft een karakteristiek pand uit begin 1900, welke volledig wordt gerenoveerd • Het pand wordt v.v. exclusieve kunststof kozijnen met hoog geïsoleerd thermopane glas. Ruimte is v.v. toiletruimte verder casco oplevering

Het betreft een kantoorgebouw gelegen op de kantoorlocatie De Heuvel met ca. 67 p.p. en een totale opp. van ca. 1.683 m², verdeelt over een kelder en 4 bouwlagen. • Deelverhuur mogelijk vanaf 324 m² v.v.o. • De verdiepingen zijn overzichtelijk en doelmatig indeelbaar en het gebouw beschikt o.a. over een liftinstallatie, topkoeling, trapopgang en keurige entreepartij • Opleveringsniveau: in huidige staat, aanpassing kantoorinrichting en afwerking indeling in samenspraak met verhuurder

Huurprijs: € 30.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs: € 110,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs: vanaf € 150,- per m² per jaar, ex. BTW. Huurprijs kelder afhankelijk van de gewenste ontsluiting naar de winkel(s).

Te koop

Te koop

Te huur

Nog 2 units beschikbaar Diepenveenseweg 169 te Deventer

Aan de rand van de Hanzestad Deventer in parkachtige omgeving gelegen representatieve kantoorvilla in de directe nabijheid van het NSstation en het centrum van Deventer. • Op de 2e verdieping is ca. 383 m² alsmede 17 parkeerplaatsen voor verhuur beschikbaar • Het object beschikt over een liftinstallatie, mechanische ventilatie, trapopgang en keurige entreepartij. • Opleveringsniveau: in huidige staat, aanpassing kantoorinrichting en afwerking indeling kantoorruimte in samenspraak met verhuurder Huurprijs € 110,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Gotlandstraat 42-46 te Deventer

Gotlandstraat 34-40 te Deventer

Deze moderne zelfstandige kantoorvilla beschikt over een fraaie entree, hal met trappenhuis, een lift, mechanische ventilatie en topkoeling. De kantoorvilla is gelegen in het kleinschalige kantorenpark “Kwadrant”. De opp. bedraagt totaal ca. 616 m² verdeeld over 4 bouwlagen. • 12 parkeerplaatsen waarvan er 5 zijn gesitueerd voor de kantoorvilla en 7 parkeerplaatsen op het centrale parkeerterrein • Het kantorenpark “Kwadrant” te Deventer is gelegen in de directe nabijheid van de Rijksweg A1 • Oplevering: In huidige, verhuurde staat

Deze moderne zelfstandige kantoorvilla beschikt over een fraaie entree, hal met trappenhuis, een lift, mechanische ventilatie en topkoeling. • De villa is gelegen in het kleinschalige kantorenpark Kwadrant • Indeling: b.g. ca. 154 m², 1e verdieping ca. 154 m² en 2e verdieping ca. 154 m² • De b.g. is voor verhuur beschikbaar, huurprijs € 125,--/m²/jaar, excl. BTW • Kwadrant is gelegen in de directe nabijheid van de Rijksweg A1 • De bereikbaarheid is uitstekend en voldoende parkeermogelijkheden • Oplevering: In deels verhuurde staat

Koopprijs op aanvraag.

Graaf Florishof te Deventer

Commerciële ruimten gelegen in een representatief multifunctioneel complex in de Graaf Florishof. • De voor verhuur beschikbaar komende ruimten ca. 1.000 m² zijn gesitueerd op de begane grond • Te huur in units vanaf ca. 75 m² b.v.o. • De ruimten worden opgeleverd met o.a. toilet, pantry, plafondafwerking met basisverlichting, aansluiting nutsvoorziening en c.v. • Diverse gerenommeerde partijen hebben zich reeds gevestigd op het gebied van zorg en maatschappelijke dienstverlening Huurprijs: vanaf € 135,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Koopprijs op aanvraag.

Te huur

Te huur

Hanzeweg 45a te Deventer

Te huur

Keulenstraat 15 te Deventer

Modern kantoorgebouw gelegen op een uitstekende zichtlocatie aan de in- en uitvalsweg van en naar het centrum en de Rijksweg A1. • Voor verhuur is beschikbaar 290 m² verdeeld over de 1e en 2e verdieping • Verhuur vanaf 100 m² (is 1e verdieping) is mogelijk • De kantoorruimte is per verdieping voorzien van pantry en toilet alsmede systeemplafonds met verlichtingsarmaturen en cv-installatie • De locatie voorziet in voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein en langs de openbare weg

In dit representatieve kantoorgebouw is kantoorruimte voor verhuur beschikbaar. • Het kantoorgebouw “Para Part” is totaal groot ca. 1.440 m², verdeeld over 4 bouwlagen en beschikt tevens over 40 parkeerplaatsen • Het gebouw is zeer functioneel en beschikt over een goede indeelbaarheid en voldoende sanitaire voorzieningen • Het is tevens mogelijk kantoorruimte te huren in units vanaf ca. 174 m² • Het object is gelegen op zichtlocatie vanaf de Rijksweg A1, aan de rand van het kantorenpark, direct aan de rijksweg A1 te Deventer

Huurprijs: € 95,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs op aanvraag.

Te huur

Meiboomstraat 40 te Deventer

Wonen waar je werkt, werken waar je woont. • Geen files, geen reistijden, geen parkeerproblemen, midden tussen uw klanten en bovendien het winkelcentrum “Keizerslanden” naast de deur • Naast een heerlijke leefruimte is er een ruime, lichte werkruimte van 40 m² • Deze is op twee manieren te betreden • Zelf treedt u binnendoor vanuit uw woonruimte zo de werkruimte binnen • Klanten of leveranciers gebruiken de separate voordeur • U kunt wonen en werken daardoor goed gescheiden houden • De klant komt niet door uw woonhuis Huurprijs: € 975,- per maand.

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

Sijzenbaan 12 te Deventer

Courante split-level kantoorruimte gelegen op goede locatie aan de rand van het kernwinkelcentrum van Deventer. • De kantoorruimte ligt aan een belangrijke doorgaande weg van de Singel en het NSstation richting het stadscentrum en naast een parkeergarage • Indeling: b.g. 25 m², verdiepte ruimte 25 m² en 1e verd. 20 m² • De locatie is uitstekend door haar ligging nabij de diverse openbare voorzieningen • In de directe nabijheid zijn parkeerhavens en een parkeergarage aanwezig (betaald parkeren) Huurprijs: € 1.000,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Bedrijfsmakelaars

5

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Rodenburg Bedrijfsmakelaars

nr. 1 - oktober 2010

Kantoor-, bedrijfs- en winkelruimten Regio Deventer Te huur

Te huur

Te huur

Te koop

In units vanaf 30 m2 Staverenstraat 13 te Deventer

Zutphenseweg 31b te Deventer

Zeer courante, moderne kantoorruimte gelegen op zichtlocatie (vanaf de N348), totaal groot ca. 412 m² op de b.g. • De kantoorruimte is v.v. meerdere royale kantoorkamers, een pantry en een balie • Het gebouw is o.a. v.v. royale, luxe entree met moderne toiletgroep en lift, topkoeling, systeemplafonds met inbouwverlichtingsarmaturen, scheidingswanden, glazen deuren, vloerbedekking, databekabeling (CAT-5) en verwarming • 10 parkeerplaatsen, 5 op het buitenterrein en 5 in het souterrain

Zonnestaete stamt uit 1958 en is onlangs geheel gerenoveerd. • De verdiepingen zijn voorzien van topkoeling in combinatie met c.v. en een algemeen toegangscontrolesysteem • Het gebouw kent tevens een modern restaurant, een huismeester en uitstekende ligging! • Opp.: souterrain: 46 m² en 640 m²; b.g.: 491 m²; 1e verd.: 658 m² en 2e verd.: 627 m², totaal ca. 2.457 m² • Door de grote ramen zijn de verdiepingen erg licht en dit maakt tezamen met de ruime vloeren vele indelingen mogelijk

Courante kantoorvilla gebouwd in 1856, gelegen op een royaal perceel. • Op het achtergelegen terrein bevindt zich parkeergelegenheid voor circa 8 auto’s en tevens is er een fietsenstalling aanwezig • De villa is gelegen in een groene omgeving aan de rand van het dorp Diepenveen (gemeente Deventer) • Via de voorgelegen doorgaande weg zijn het centrum van Deventer alsmede de Rijksweg A1 en andere verbindingswegen naar omliggende plaatsen goed bereikbaar • Tevens is het object per openbaar vervoer goed bereikbaar (busverbinding)

Huurprijs: € 79,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs: € 159,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs: € 125,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Koopprijs op aanvraag.

Functioneel kantoorpand welke op korte termijn aan de buitenzijde geheel gemoderniseerd wordt. • Het pand is gelegen op het bedrijventerrein ‘Bergweide’ nabij het centrum van Deventer en de uitvalswegen naar de snelweg A1 • De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 2.520 m², te huur in kleinere units • Opleveringsniveau: c.v., toiletten, scheidingswanden, luchtbehandeling, systeemplafond met armaturen, vloerbedekking, kabelgoten • Voldoende parkeermogelijkheden aanwezig • Aanvaarding in overleg

Te huur

Zutphenseweg 51 te Deventer

Te huur

Te koop/te huur

’t Weterman 32 te Diepenveen

Te huur

Nog slechts 2 kamers IJsselkade 15 te Zutphen

Op bedrijventerrein de Koekoek in ’t Harde gelegen bedrijfsruimte met een totale opp. van ca. 2.780 m². • De bedrijfsruimte is v.v. een drietal overheaddeuren, twee kraanbanen (resp. 3.200 kg/4.000 kg), vrije hoogte variërend van 4 m tot 4,80 m, heaters, lichtstraten en sanitaire voorzieningen • Tevens beschikt het object over ca. 250 m² kantoor en showroom op de b.g. en ca. 220 m² kantoor op de 1e verdieping • Middels de N309 is het op ca. 2 km afstand gelegen autosnelwegennet te bereiken (A28)

Huurprijs op aanvraag.

Huurprijs: € 139.750,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Te huur

Arnsbergstraat 9B6 te Deventer

Nijverheidsweg 12 te ‘t Harde

In dit monumentale, en recentelijk geheel gerenoveerde kantoorpand, bieden wij 10 representatieve kantoorkamers aan vanaf 50 m², met parkeergelegenheid op eigen terrein op een magnifieke locatie aan de karakteristieke IJsselkade van Zutphen. • De totale opp. van het kantoorpand bedraagt ca. 460 m² en is verdeeld over 3 bouwlagen • De kamers zijn standaard v.v. vloerbedekking, zonwering, systeemplafonds met verlichting en zijn separaat afsluitbaar. Tevens zijn de ruimten voorzien van aansluiting voor telefonie, internet etc.

Moderne bedrijfsunit, onderdeel van een recentelijk gerealiseerd bedrijfsverzamelgebouw. • De bedrijfsunit bestaat t.p.v. de b.g. uit ca. 62,5 m² bedrijfshal, t.p.v. de tussenverdieping ca. 25 m2 kantoorruimte en t.p.v. de 1e verdieping twee vloerdelen resp. groot ca. 25 m² en ca. 12,5 m² • De totale oppervlakte is ca. 125 m² • Daarnaast is de begane grond ingedeeld met een hal, toilet en keukenblok • 2 eigen parkeerplaatsen Koopprijs: € 119.000,- k.k. te vermeerderen met BTW. Huurprijs: € 795,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Te huur

Te koop

Tevens te koop Solingenstraat 69 te Deventer

Het Center Point Business-Center bestaat uit 3 vrijstaande en 8 geschakelde bedrijfsgebouwen. • Alle gebouwen/units zijn voorzien van een hoogwaardig “turn-key” afwerkingsniveau welke voldoet aan al de eisen die (zakelijke) dienstverlening tegenwoordig stelt • De in het oog springende locatie aan de Zweedsestraat/Visbystraat is uitstekend gelegen t.o.v. de Rijksweg A-1 (Enschede, Arnhem, Zwolle en A’dam) • De Zweedse- en Visbystraat zijn de belangrijkste verkeersaders binnen de bedrijventerreinen van Deventer

Huurprijs: € 2.600,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Prijs op aanvraag.

Bedrijfsmakelaars

Huurprijs: € 15.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Te huur

Nog slechts 3 units

Visbystraat ong. te Deventer

Functionele kantoor-/bedrijfsruimte van ca. 390 m² met eigen p.p. op het handelspark de Weteringen te Deventer nabij de A-1 (afslag Deventer Oost). • De bedrijfsruimte is ca. 170 m² en ca. 100 m² kantoorruimte t.p.v. de b.g. en ca. 120 m² kantoorruimte gelegen op de 1e verd. • De bedrijfsruimte heeft grotendeels een vrije hoogte van ca. 7 m en beschikt over een afgewerkte betonvloer, overheaddeur en een heater • De unit is tevens v.v. een representatieve entree, pantry en toiletgroep

Solingenstraat 39 te Deventer

Op handelspark De Weteringen gelegen functionele bedrijfsruimte met kantoor. • De bedrijfsruimte van ca. 145 m² is v.v. een tweetal overheaddeuren, een vrije hoogte van ca. 3 meter, cv en krachtstroom • De kantoorruimte van ca. 65 m² is v.v. systeemplafond met verlichtingsarmaturen en c.v. • Het object beschikt over voldoende parkeermogelijkheden • Het bijhuren van ca. 120 m² kantoorruimte op de 1e verdieping behoort tot de mogelijkheden

Zweedsestraat 2 te Deventer

Op uitstekende locatie gelegen winkel-/ woonpand. • De winkel heeft een opp. van ca. 30 m² en een frontbreedte van ca. 4,5 m • De bovenwoning is via de winkel te bereiken en beschikt over een sfeervolle woonkamer met open keuken en badkamer met douche, wastafel en toilet. Op de 2e verd. bevinden zich 2 slaapkamers • Door haar ligging tegenover de in- en uitgang van V&D alsmede de doorloop van het stadsplein de Brink naar het A1 winkelgebied beschikt de Spijkerboorsteeg over een groot passantenaantal

Koopprijs op aanvraag.

Huurprijs: € 1.550,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

Spijkerboorsteeg 14 te Deventer

Nieuwbouwontwikkeling van 16 luxe bedrijfsunits gelegen op een unieke locatie aan de Zweedsestraat te Deventer. • De hoogwaardig afgewerkte bedrijfsunits hebben een eigentijdse uitstraling en een moderne vormgeving • Het bruto vloeroppervlak bedraagt circa 220 m² per bedrijfsunit en is verdeeld over de b.g. en 1e verd. • De begane grond heeft een vrije hoogte van circa 5 meter, is voorzien van betonvloer, overheaddeur, trapopgang, pantry, meterkast en toiletruimte met een vloerbelasting van 1.000 kg/m²

Bedrijfsmakelaars

6

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


nr. 1 - oktober 2010

Eerst ‘te koop’; nu toch maar ‘verhuurd’ In het huidige tijdsgewricht wil het nog wel eens voorkomen dat onroerende zaken, die aanvankelijk op de markt te koop zouden worden aangeboden of te koop aangeboden zijn, geen afnemer vinden. Eigenaren staan dan voor een dilemma; te koop aan (blijven) bieden of, al dan niet tijdelijk, verhuren, of zelf in gebruik nemen. Een dergelijke bedrijfseconomische beslissing verdient ook fiscaal aandacht. In welk verband?

Een aantal. Omzetbelastingcon­

Bedrijfsmiddel of voorraad?

zijn aangeschaft met de overheer­

sequenties laat ik even buiten

Het Gerechtshof Arnhem heeft on­

sende intentie om deze bedrijfsmatig

beschouwing; maar die zijn er wel

langs ( op 27 april 2010) een uitspraak

te gaan exploiteren (ook al is met deze

degelijk. In deze bijdrage gaan we

gedaan in een kwestie waar het on­

exploitatie nog geen begin gemaakt)

het hebben over belastingen over

derscheid; voorraad of bedrijfsmiddel

zijn een bedrijfsmiddel. Het wordt wat

de winst (voor natuurlijke personen

in relatie tot de herinvesteringsreserve

vager omdat sinds het arrest van de

dus de Wet IB(inkomstenbelasting),

een rol speelde. De casus was als volgt:

Hoge Raad van 1 april 2005 er ook nog

voor rechtspersonen, de Wet

“belanghebbende kocht een perceel

een tussencategorie bestaat waarin

Vpb(vennootschapsbelasting). Meer

met daarop een driedubbel woonhuis.

goederen aan de ene kant als bedrijfs­

in het bijzonder gaan we het hebben

De onroerende zaak werd al sinds 1944

middel worden aangemerkt en aan de

over het onderscheid “bedrijfsmiddel”

en 1963 gehuurd door particulieren.

andere kant als voorraad kwalificeren.

of “voorraad”. Of een onroerende

Vervolgens vat belanghebbende het

In dit arrest kocht een projectontwik­

zaak behoort tot een ondernemers’

plan op de oude woningen te slopen

kelaar panden met het doel deze te

voorraad of als bedrijfsmiddel wordt

en drie nieuwe luxe woningen op het

verkopen( voorraad), maar de panden

gekwalificeerd is ondermeer van be­

perceel te bouwen. In 2003 verkoopt

werden verhuurd (bedrijfsmiddel) in

lang voor het antwoord op de vraag of

belanghebbende het perceel met

afwachting tot een geschikt moment

de herinvesteringsreserve kan worden

daarop de woningen aan een derde.

voor verkoop. De Hoge Raad stond

toegepast.

Bij de verkoop maakt hij een boek­

afschrijving op de panden toe, maar

winst en wil deze boekwinst doteren

de vorming van een herinvesteringsre­

Herinvesteringsreserve

aan de herinvesteringsreserve. De

serve bij verkoop werd niet toegestaan

De herinvesteringsreserve is een fiscale

inspecteur betoogt dat de woningen

omdat de panden waren aangeschaft

faciliteit die, ongenuanceerd gezegd,

voor belanghebbende geen bedrijfs­

met de overheersende bedoeling deze

de heffing van inkomstenbelasting

middel vormden maar voorraad. De

per eerstkomende gelegenheid te

of vennootschapsbelasting over

Rechtbank Arnhem stelt de inspecteur

verkopen. In zoverre waren de panden

boekwinst op bedrijfsmiddelen (waar­

in het gelijk en het Gerechtshof be­

dus gelijk te stellen met voorraad.

onder onroerende zaken) uitstelt,

krachtigt in hoger beroep het oordeel

onder de voorwaarde dat de betref­

van de Rechtbank.

fende ondernemer het voornemen

Het Arnhemse Hof neemt bij zijn be­

Kan een goed van bedrijfsmiddel voorraad worden of omgekeerd?

tot vervanging heeft. Dat voornemen

slissing in aanmerking dat belangheb­

Er is geprocedeerd over het antwoord

dient op balansdatum (bewezen) te

bende de intentie had om nieuwe hui­

op de vraag of een goed van bedrijfs­

bestaan. De bokwinst die, ten laste

zen te bouwen en deze te verkopen.

middel voorraad kan worden. De Hoge

Conclusie:

van het fiscale resultaat, in de herin­

Dat de huurders niet wilden vertrek­

Raad heeft op 6 juni 2008 geoordeeld

De bedoeling van de ondernemer is

vesteringsreserve is ondergebracht,

ken rechtvaardigde geen wijziging van

dat daarvoor nodig is dat de bedoe­

dus van belang. Dat is de boodschap.

moet op de aanschafwaarde van een

voorraad naar bedrijfsmiddel.

ling van de ondernemer wijzigt en er

Leg uw intenties en bedoelingen dus

sprake is van de aanwending (feitelijk

vast. Dat kan op velerlei manieren.

vervangend bedrijfsmiddel worden afgeboekt dat in het betreffende

Achtergronden en rechtspraak

dus) van het goed voor een nieuwe

Fiscaal kennen we een vrije bewijsleer.

jaar of de drie daaropvolgende jaren

Artikel 3.30, lid 1 IB (via de schakel­

ondernemingsactiviteit waarin de zaak

Benut directieverslagen, notulen van

wordt aangeschaft en vermindert

bepaling van artikel 8, lid 1 Vpb ook

fungeert als voor de omzet bestemde

vergaderingen van aandeelhouders,

dus de afschrijvingscapaciteit op het

van toepassing op de Vpb) geeft

voorraad. Die activiteit kan bijvoor­

projectplannen etc.

vervangende bedrijfsmiddel. Is binnen

aan dat bedrijfsmiddelen goederen

beeld bestaan uit de verbouw van een

Zijn er wijzigingen ten opzichte van

de vierjaarsperiode geen vervangend

zijn die voor het drijven van een

in de onderneming gebruikte onroe­

de oorspronkelijke plannen ? Leg

bedrijfsmiddel aangeschaft dan dient

onderneming worden gebruikt. In

rende zaak tot appartementencom­

deze dan ook vast. Het kan van groot

de herinvesteringsreserve vrij te vallen.

de term “drijven”zit een zekere

plex. Fiscale schrijvers zijn van mening

belang zijn.

Er zitten nog veel meer mitsen en

mate van duurzaamheid besloten.

dat een herkwalificatie van voorraad

maren aan de herinvesteringsreserve,

Bedrijfsmiddelen behoren dus tot het

naar bedrijfsmiddel ook mogelijk is in

maar het voert, binnen het bestek van

vaste kapitaal van een onderneming,

het geval een goed wordt aangehou­

dit artikel, te ver om daar uitgebreid

terwijl “voorraden” vlottend kapitaal

den met de bedoeling om het te ver­

op in te gaan. Belangrijk is hier dat de

zijn. Het gaat dus om de plaats van

kopen maar na verloop van tijd wordt

herinvesteringsreserve geldt voor be­

het betreffende goed binnen het

besloten om het goed alsnog te gaan

drijfsmiddelen en ongewenste heffing

ondernemingsvermogen. Bedrijfsmid­

verhuren of in de eigen onderneming

Mr Arnold Poelstra

ineens over boekwinst op bedrijfsmid­

delen die feitelijk worden gebruikt in

te gaan gebruiken. Over een derge­

Deloitte Belastingadviseurs BV

delen kan voorkomen.

de exploitatie van een onderneming

lijke kwestie is echter, voor zover mij

te Enschede

kwalificeren, maar ook goederen die

bekend, nog niet geprocedeerd.

apoelstra@deloitte.nl

7

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars

nr. 1 - oktober 2010

Bedrijfs- en kantoorruimten Regio Arnhem Te huur

Te huur

Buskesdries 3 te Arnhem

• Modern bedrijfscomplex met in totaal ca. 2.320 m² kantoor- en bedrijfsruimte. • ca. 475 m² kantoorruimte. • ca. 1.845 m² bedrijfsruimte. • Het complex is gelegen op zichtlocatie aan de A 15, op het bedrijventerrein De Schalm. • Het pand is tevens als combinatie te huur met Buskesdries 5. • De locatie is uitstekend bereikbaar vanwege de ligging op de as Rotterdamse havens Ruhrgebied en nabij de op- en afritten van de A 15. • Treinstation Andelst-Zetten ligt op ca. 1 km afstand. Huurprijs: vanaf € 25,- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW.

Te huur

Te huur

Buskesdries 5 te Arnhem

Delta 60 te Arnhem

• Modern bedrijfscomplex met in totaal ca. 1.715 m² kantoor- en bedrijfsruimte. • ca. 345 m² kantoorruimte. • ca. 1.370 m² bedrijfsruimte. • Laad- en losperrons, dockshelters, docklevellers en omvangrijk buitenterrein. • Het complex is gelegen op zichtlocatie aan de A 15, op het bedrijventerrein De Schalm. • Het pand is tevens als combinatie te huur met Buskesdries 3. • De locatie is uitstekend bereikbaar vanwege de ligging op de as Rotterdamse havens Ruhrgebied en nabij de op- en afritten van de A 15.

• Hoogwaardige bedrijfsunit met eigen parkeerplaatsen op het businesspark IJsseloord 2 te Arnhem. • Totaal ca. 165 m² kantoorruimte en ca. 240 m² bedrijfsruimte. • Het pand beschikt over 3 eigen parkeerplaatsen. • Het businesspark is uitstekend met eigen vervoer bereikbaar door de unieke ligging aan het Velperbroekcircuit met aansluitingen op onder andere de A12, de A50, de A348 en de A325. • Op IJsseloord 2 zijn onder andere Ernst & Young, Firestone, Accon Accountants en BDO gevestigd.

Huurprijs: vanaf € 45,- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs: € 29.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Te huur

Markweg 11 te Velp

• Onder architectuur gebouwd bedrijfscomplex met showroom, kantoorruimte, opslagruimte en ruime parkeerfaciliteiten. • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 1.020 m². • Op het terrein bevinden zich 19 parkeerplaatsen. • Het moderne en strak vormgegeven gebouw (bouwjaar 2003) heeft een panoramisch uitzicht over de uiterwaarden van de IJssel. • Het object is gelegen aan de rand van het bedrijventerrein “De Beemd” langs de rijksweg A12 Arnhem-Oberhausen en direct naast het Velperbroekcircuit.

Te huur/te koop

Te huur

Amsterdamseweg 17a te Arnhem

Izaak Evertslaan 1 te Arnhem

• Representatieve kantoorvilla aan de Amsterdamseweg nabij het centrum van Arnhem. • Het object heeft een oppervlakte van circa 484 m². • Gelegen aan de uitvalsweg naar de A12, op enkele minuten loopafstand van het Centraal Station Arnhem. • Diverse parkeerplaatsen op eigen terrein en ruime parkeergelegenheid in de directe omgeving van de kantoorvilla.

• Karakteristieke monumentale kantoorvilla gelegen op een markante locatie tegenover het Sonsbeekpark. • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 901 m². • 15 Parkeerplaatsen op eigen terrein. • Het object is per auto goed bereikbaar door een snelle verbinding met o.a. de snelweg A12 en snelweg A325. • Pand met veel karakteristieke elementen en een uitzonderlijk opleveringsniveau.

Huurprijs: € 55.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs: € 165.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

• Het betreft een kantoorgebouw bestaande uit twee delen. Het linkerdeel dateert uit de jaren ’30, het rechterdeel (overbouw) is van recentere datum. • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 2.356 m². • Parkeren is mogelijk in de parkeergarage Arnhem Centraal en parkeergarage Musis. • Het kantoorgebouw ligt op een typische centrumlocatie tussen het horecagebied Jansplaats-Jansplein en het Gele Rijders Plein. • De Rijkswegen A12 en A50 zijn via de centrumring binnen enkele minuten met eigen vervoer te bereiken. Huurprijs: € 105,- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW.

Bedrijfsmakelaars

Jansbuitensingel 6 te Arnhem

• Zeer representatief kantoorgebouw gelegen op een zichtlocatie aan de Jansbuitensingel in het city centrum van Arnhem. • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 2.692 m², waarvan nog circa 1.707 m² voor verhuur beschikbaar is. • Het pand beschikt over 31 eigen parkeerplaatsen in de ondergelegen parkeergarage en achter het gebouw. • Met de ligging aan de Arnhemse centrumring direct nabij de stad en centraal station is het uitstekend bereikbaar met zowel eigen vervoer als openbaar vervoer. Huurprijs: € 145,- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW.

Te huur

Janspoort 2 te Arnhem

Huurprijs: € 32.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW. Koopsom: € 349.500,– k.k.

Te huur

Huurprijs: € 95.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Te huur

Huismanstraat 32a te Huissen

• Bedrijfsruimte met kantoor op centrale locatie in Huissen. • Ca. 275 m² bedrijfruimte, ca. 200 m² opslagruimte (op de eerste verdieping) en ca. 45 m² kantoorruimte. • 4 parkeerplaatsen op eigen terrein. • Binnen 5 autominuten is de Pleyroute te bereiken. Deze verbindingsweg geeft aansluiting op de snelwegen A325 en de A12. • Er bevindt zich een bushalte direct voor het pand.

Te huur/te koop

Kronenburgsingel 19 te Arnhem

Kronenburgsingel 505 te Arnhem

• Kantoorruimte op de begane grond gelegen op een prominente zichtlocatie aan de Kronenburgsingel 19. • Voor de verhuur is circa 329 m² beschikbaar op de begane grond. • Er zijn 6 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar. • Het kantoorgebouw ligt naast het overdekte winkelcentrum Kronenburg met een scala aan winkels, ontspanning- en horecafaciliteiten. • Het kantoorgebouw is met eigen vervoer alsmede het openbaar vervoer zeer goed bereikbaar.

• Representatieve kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping. • Voor de verhuur is circa 364 m² beschikbaar. • 8 parkeerplaatsen op het afgesloten parkeerterrein. • Op loopafstand bevindt zich het overdekte winkelcentrum Kronenburg met een scala aan winkels, ontspanning en horecafaciliteiten. • Middels het openbaar vervoer zijn er uitstekende verbindingen van en naar Arnhem CS. Huurprijs: € 120,- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs: € 135,- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW.

Te huur

Kroonpark 10 te Arnhem

• Hoogwaardig, zeer fraai en luxe kantoorgebouw genaamd “Kroonbastion”, op een zichtlocatie aan de A325. • De 10e en een deel van de 9e verdieping van het pand zijn beschikbaar met totaal circa 645 m². • Bij de te verhuren gedeeltes horen in totaal 11 overdekte parkeerplaatsen. • Kroonbastion is uitstekend bereikbaar vanwege de ligging nabij de afrit van de A325, de A15 en de Pleyroute. • Op circa 150 meter afstand is winkelcentrum Kronenburg gelegen. Huurprijs: € 135,- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW.

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

8

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars

nr. 1 - oktober 2010

Kantoor- en winkelruimten Regio Arnhem Te huur

Te huur

Te huur

Lange Water 5 te Arnhem

Mr. B.M. Teldersstraat 13 te Arnhem

Huurprijs op aanvraag.

Huurprijs: € 140,- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW.

• Nette kantoorruimte gelegen tegenover winkelcentrum Presikhaaf te Arnhem. • Het totaal verhuurbaar vloeroppervlak van het gebouw bedraagt circa 2.490 m². • Er zijn 68 parkeerplaatsen op het eigen terrein beschikbaar. • Het kantoorgebouw is door uitstekende ligging nabij de A12, het Velperbroekcircuit en de IJsseloordweg-Pleyroute zeer goed bereikbaar. • Ook met het openbaar vervoer is de bereikbaarheid optimaal, omdat er een directe busverbinding met NS-station in het centrum van Arnhem is.

Te huur/te koop

Stationsweg 44 te Oosterbeek

• Aan de Stationsweg 44 in Oosterbeek is een zeer fraaie “Neo Classicistische” kantoorvilla gerealiseerd van de bekende architect Friso Woudstra. • Ca. 202 m² • De ontvangstruimte in de villa is zeer representatief met mogelijk baliefunctie (in overleg) voor alle gebruikers in de villa. • Het kantoor is gelegen op ca. 1 km afstand van het gezellige centrum van Oosterbeek alsmede op ca. 100/200 meter loopafstand van het NS Station met directe verbindingen naar Arnhem en Utrecht. • Bij het gehuurde behoren 5 parkeerplaatsen, welke separaat te huur zijn.

Mr. B.M. Teldersstraat 4 te Arnhem

• Kantoorruimte in een zeer representatief kantoorgebouw, genaamd ‘Own Office’, gelegen op het kantorenpark ‘De Gelderse poort’. • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 2.020 m², waarvan nog circa 502 m² voor verhuur beschikbaar is. • Er zijn nog 10 parkeerplaatsen beschikbaar. • Het kantoorgebouw is door de uitstekende ligging nabij de snelwegen A325 en A15 zeer goed bereikbaar met eigen vervoer. • Ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer is goed.

Te koop

• Winkelruimte op één van de belangrijkste aanloopstraten in de binnenstad. • Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 62 m² op de begane grond. • De frontbreedte bedraagt ca. 5 meter. • De winkelunit beschikt over een recent vernieuwde voorpui. • Winkels in de omgeving zijn o.a. Sissy Boy, D-reizen, Bakker Bart Lief, DE koffie & kado en M&S mode. Huurprijs: € 40.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Bedrijfsmakelaars

Huurprijs: € 135,- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs op aanvraag.

Te huur

• Zeer representatief kantoorpand gelegen nabij het centrum van Arnhem. • Zowel aan de binnenzijde alsmede aan de buitenzijde zijn veel originele details aanwezig. • Het pand heeft een totale oppervlakte van circa 670 m². • Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 100 m² • Tot het gehuurde behoren 10 parkeerplaatsen op eigen terrein. • Het pand heeft prachtig uitzicht over de uiterwaarden en is uitermate gunstig gelegen ten opzichte van de binnenstad. • Op ca. 100 meter vanaf Station Arnhem Centraal met zijn parkeergarage. • www.zakelijkhurenarnhem.nl.

Huurprijs: vanaf € 125,- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW.

Willemsplein 11 te Arnhem

• Kantoorruimte in een monumentale stadsvilla in het centrum van Arnhem met diverse originele details. • Op dit moment is er circa 380 m² kantoorruimte voor verhuur beschikbaar. • Het pand is gelegen in het centrum van Arnhem op ca. 100 meter afstand van het Centraal Station, het winkelcentrum, diverse horecagelegenheden, busverbindingen en de parkeergarage Arnhem Centraal. • Zowel met de auto als met het openbaar vervoer is deze locatie prima te bereiken. Huurprijs: € 50.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs op aanvraag.

Te huur

Te huur Koningstraat 71c te Arnhem

• Zeer representatieve kantoorruimte gelegen op het kantorenpark “De Gelderse Poort”. • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 2.084 m². • Deelverhuur is mogelijk in units vanaf circa 20 m². • 50 parkeerplaatsen op eigen terrein. • Het kantoorgebouw is door de uitstekende ligging nabij de snelwegen A325 en A15 zeer goed bereikbaar met eigen vervoer. • Ook met het openbaar vervoer is de bereikbaarheid optimaal omdat er een directe busverbinding met het NS-station in het centrum van Arnhem is.

Utrechtsestraat 61 te Arnhem

Tivolilaan 205 te Arnhem

• Gebouw De Enk op het Velperpark in Arnhem. • Kant-en-klare kantoorruimte vanaf 16 m². • Maatwerkverhuur mogelijk vanaf 100 m². • Er zijn circa 250 parkeerplaatsen op het terrein aan de voorzijde van het pand. • Het pand is gelegen aan de Velperweg, van oudsher dé kantorenlocatie van Arnhem, direct nabij de uitvalsweg naar de A12 (Den HaagUtrecht-Oberhausen). • Het NS station Arnhem Velperpoort is op loopafstand van het pand gelegen.

Nieuwe Kade 18 te Arnhem

• Zeer representatieve kantoorruimte gelegen op het kantorenpark “De Gelderse Poort”. • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 2084 m². • Deelverhuur is mogelijk in units vanaf circa 521 m². • 50 parkeerplaatsen op eigen terrein. • Het kantoorgebouw is door de uitstekende ligging nabij de snelwegen A325 en A15 zeer goed bereikbaar met eigen vervoer. • Ook met het openbaar vervoer is de bereikbaarheid optimaal omdat er een directe busverbinding met het NS-station in het centrum van Arnhem is.

Te huur

Huurprijs op aanvraag.

Te huur

Te huur

Te huur

Gele Rijders Plein 26- 28 te Arnhem

Te huur

Walstraat 3- 5 te Arnhem

• Winkel met magazijnruimte gelegen in de binnenstad van Arnhem met expeditiemogelijkheid aan de achterzijde. • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 400 m². • Gelegen aan het volledig gerevitaliseerde Gele Rijders Plein in het centrum van Arnhem. • De winkel is te voet uitstekend bereikbaar. • Met de auto is de winkel bereikbaar vanaf de Jansbinnensingel en het Velperplein. • Centraal Station ligt op 5 minuten loopafstand. Huurprijs: € 45.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

• Winkelpand gelegen om de hoek bij Ziengs schoenen en tegenover de V&D en de toegang naar de parkeergarage van het Musiskwartier. • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 240 m². • Frontbreedte circa 5 meter. • De Walstraat wordt gekenmerkt als een aanloopstraat naar het kernwinkelgebied. • In de omgeving zijn o.a. winkels van V&D, The Sting, H&M en Blokker gevestigd.

Huurprijs: € 137.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs: € 49.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

Walstraat 60 te Arnhem

• De winkelunit aan Walstraat 3-5 te Arnhem maakt onderdeel uit van het winkelgebied Musiskwartier dat in het centrum van Arnhem is gelegen. • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 456 m² op de begane grond. • Frontbreedte circa 12 meter. • De onderhavige winkelunit is direct gelegen naast de roltrappen en de centrale entree van de V&D en de parkeergarage.

Bedrijfsmakelaars

9

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars

nr. 1 - oktober 2010

Bedrijfs- en kantoorruimten Regio Nijmegen Te huur

Te huur/te koop

Castellastraat 26 te Nijmegen

Bijsterhuizen 2116 te Wijchen

• Casco nieuwbouw bedrijfsruimte in het binnenstedelijke herontwikkelingscomplex “Dobbelman”. • Gelegen nabij het centrum en Centraal Station Nijmegen. • ca. 235 m² bedrijfsruimte op begane grond en 275 m² op de 1e verdieping. • Bestemming bijzondere doeleinden, met diverse mogelijkheden zoals een sportschool • 7 parkeerplaatsen in de ondergelegen parkeerkelder en tevens voldoende openbaar. • Bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer is goed, Centraal Station Nijmegen op loopafstand.

• Multifnctioneel bedrijfsgebouw bestaande uit ca. 698 m² kantoorruimte over 2 bouwlagen, 436 m² showroom/magazijnruimte en ca 1.873 m² bedrijfsruimte. • Hoogwaardig voorzieningenniveau, turnkey kantoorruimte en bedrijfskantine. • Vrije hoogte ca. 6,5 m, vloeistofdichte vloer met een belasting van 2.000 kg/m² en elektrische overheaddeur • Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein. • Bedrijventerrein Bijsterhuizen is gelegen tussen Nijmegen en Wijchen met een goede bereikbaarheid via de A73 en de A326. Huurprijs: € 160.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

• Hoekbedrijfsruimte van een bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit ca. 820 m² bedrijfshal en ca. 300 m² hoogwaardige kantoorruimte verdeeld over 2 bouwlagen. • Bedrijfshal voorzien van overheaddeuren, gladde betonvloer met een belasting van 1.500 kg/m² en een vrije hoogte van 5,4 m • Turn-key kantoorruimte met airco units. • 8 parkeerplaatsen aanwezig op het voorterrein. • Gelegen aan de entree van bedrijventerrein Westkanaaldijk, nabij de afslag A73 / A50. • Nabij diverse auto gerelateerde bedrijven gelegen. Huurprijs: € 69.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur/te koop

Hatertseweg 665 te Nijmegen

• Aan doorgaande drukke weg gelegen ca. 391 m² seperate turn-key kantoorruimte op de begane grond. • Elektrische schuifdeuren, representatieve receptiebalie, data bekabeling, systeemplafond met inbouwarmaturen en zonwerende beglazing. • In 2001 gebouwd, gekenmerkt door specifieke architectonische elementen. • 5 parkeerplaatsen op eigen terrein alsmede openbaar. • De bereikbaarheid is uitstekend. Bushalte op loopafstand, het Centraal Station Nijmegen en Nijmegen Dukenburg op korte afstand. Koopprijs € 695.000,- k.k.

Bedrijfsmakelaars

Hogelandseweg 47 te Nijmegen

• Op hoeklocatie aan drukke doorgaande weg gelegen bedrijfsruimte met ca. 557 m² (auto) showroom, ca. 200 m² kantoor-/opslagruimte en ca. 225 m² (auto)werkplaats. • Bestemming bedrijfsdoeleinden met mogelijkheden tot autoverkoop. • Elektrische overheaddeuren. • Voldoende parkeer- en opslagmogelijkheden op bestraat en omheind buitenterrein. • Door de ligging nabij de afslag A73 / A50 is deze locatie uitstekend te bereiken. • Er bevindt zich een bushalte op loopafstand. Huurprijs: € 65.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 50.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW. Koopprijs € 595.000,- VON, excl. BTW

Te huur/te koop

Lagelandseweg 55 te Nijmegen

Te huur

Te koop

Mortelweg 10 ong. te Weurt

• 38 Hoogwaardige nieuwbouw kantoor-/ bedrijfsunits in bedrijfsverzamelcomplex gelegen op het bedrijventerrein de Sluis te Weurt grenzend aan Westkanaaldijk. • Metrages vanaf 114 m² tot 332 m². • Casco oplevering met geïsoleerde panelen, gevlinderde betonvloer en cementdekvloer op verd. vloer. • Parkeermogelijkheden voor de units. • Nabij de afslag van de A50 en de A73, centrum van Nijmegen op korte afstand gelegen. • Bushalte op loopafstand, centraal station Nijmegen snel te bereiken via bus. Koopsommen vanaf € 79.500,- VON excl. BTW, huurprijzen vanaf € 7.950,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Van Heemstraweg 37 te Beneden-Leeuwen

Kerkenbos 1103 te Nijmegen

Koopprijs € 595.000,- k.k.

Huurprijs: € 125,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

• Aan de doorgaande weg van Maas en Waal gelegen kantoor- bedrijfspand met ca. 390 m² kantoorruimte op begane grond alsmede 290 m² op 1e verdieping en ca. 79 m² opslagruimte op 2e verdieping • ca. 2.000 m² deels verhard, geheel omheind buitenterrein. • Ruime vestigingsmogelijkheden voor een grote diversiteit aan bedrijfstakken. • De bereikbaarheid is goed door de nabijheid van uitvalswegen als de A15, A50 en de A73. • Bodemonderzoek geeft aan dat er bodemverontreiniging is, maar sanering niet noodzakelijk is.

Te huur

Te huur

Te huur

Nassausingel 3 te Nijmegen

Keizer Karelplein 32 te Nijmegen

• Op hoeklocatie aan doorgaande weg in het centrum gelegen 2.692 m² kantoorruimte verdeeld over 5 bouwlagen. • Deelverhuur mogelijk vanaf 208 m². • Opleveringsniveau en indeling bespreekbaar in overleg. • Tourniquet, personenlift, pantry per verdieping, glasvezel en CAD 5E bekabeling. • Brand, braak en doormeldsysteem per verdieping. • Voldoende parkeerplaatsen in ondergelegen parkeerkelder en op het buitenterrein. • Op ca. 500 meter van Centraal Station Nijmegen. Huurprijs: € 130,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

• Diverse hoogwaardige kantoorunits beschikbaar vanaf 232 m² op uitstekende zichtlocatie aan het Keizer Karelplein en de Graafseweg, waar alle uitvoerwegen van Nijmegen bij elkaar komen. • In totaal 3.443 m² kantoorruimte beschikbaar. • Er zijn 34 parkeerplaatsen in de kelder en 11 op het parkeerterrein beschikbaar. • Gebruikers zijn RIBW, Groenwegen en partners en DUO. • Op loopafstand van het centrum en het Centraal Station van Nijmegen. • Goede bereikbaarheid van de snelwegen door de A325. Huurprijs: € 130,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

• Nog 483 m² zeer representatieve turn-key kantoorruimte op zichtlocatie. • Deelverhuur mogelijk vanaf 67 m². • Ruim voldoende parkeerplaatsen. • Tochtportaal, representatieve receptiebalie, data bekabeling, systeemplafond met inbouwarmaturen, pantry per verdieping, gescheiden sanitaire voorzieningen en lift. • Aantrekkelijke huurprijzen • Kantorenpark Lindenholt ligt nabij NS- Station Dukenburg, winkelcentrum Dukenburg. • Uitstekende aansluiting op invalswegen, A73 en A50.

St. Annastraat 59 te Nijmegen

• Aan drukke hoofduitvalsweg tussen het centrum en de Radboud Universiteit Nijmegen gelegen kantoorruimte in een karakteristiek pand welke momenteel geheel gerenoveerd wordt. • ca. 103 m² kantoorruimte op begane grond en ca. 20 m² opslagruimte in de kelder. • Ruimte kan naar wens worden opgeleverd. • 2 parkeerplaatsen voor het pand, tevens parkeren op openbare parkeerplaatsen. • Het centrum van Nijmegen op loopafstand. • Bushalte voor de deur, Centraal Station van Nijmegen op loopafstand. Huurprijs: € 17.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Bedrijfsmakelaars

10

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


nr. 1 - oktober 2010

In gesprek bij KienhuisHoving met Hans Spronk (l), advocaat Bouw- en Aanbestedingrecht en Pieter Schut (r), notaris Onroerendgoedrecht. KienhuisHoving advocaten en notarissen is marktleider in Twente op het gebied van juridische dienstverlening. Wij zijn een groot kantoor met ruimte voor veel specialismen. Juist omdat wij veel specialisten in huis hebben, zijn wij in staat om problemen in snel tempo op te lossen, aldus Hans Spronk. En omdat we KienhuisHoving advocaten én notarissen zijn, verloopt de samenwerking tussen de verschillende praktijkgroepen als vanzelf, zo ook in het vastgoed, stelt Pieter Schut. Voor ons is dat aangenaam werken en het geeft cliënten het voordeel van een afgewogen advies.

In een land waar zoveel gebouwd

wordt verleend. In deze zaak stond

weinig sympathie kunnen opbrengen

van de fiscaliteit.

Maar zo willen zij best wat anonieme

wordt als in Nederland, is adequate

een garantie centraal, die Willem

voor een dergelijke handelwijze van

Met name wat betreft BTW en

voorbeelden noemen: de ontwikke­

juridische begeleiding en ondersteu­

Scholten, de toenmalige directeur

de overheid. In de zaak Residex lag dat

overdrachtsbelasting maar vooral ook

ling van één van de door de Minister

ning een onmisbaar aspect. Onze ad­

van het Gemeentelijk Havenbedrijf

wellicht anders omdat de betrokken

de samenloop ervan. De fiscaliteit

aangewezen prachtwijken is succesvol

vocaten zijn deskundig op vrijwel alle

Rotterdam (‘GHR’), namens het GHR

garanties waren verstrekt in het kader

dicteert, zo stelt Pieter Schut en hij

afgerond in goede harmonie tussen

terreinen van het privaatrechtelijke

had verstrekt voor een lening aan

van het geruchtmakende corruptie­

vult aan: alhoewel wij niet op dat

advocatuur en notariaat bij Kienhuis­

bouw- en aanbestedingsrecht,

RDM. Toen Residex, de kredietverstrek­

schandaal rond havendirecteur Schol­

gebied mogen adviseren, moeten wij

Hoving. Naast allerlei financiële en

zo vertelt Hans Spronk. Projectontwik­

ker, niet werd betaald door de krediet­

ten en zakenman Van den Nieuwen­

de taal van de fiscalist wel spreken en

fiscale aspecten, kwam ineens een

keling, (koop)aannemingsovereen­

nemer RDM, wendde Residex zich tot

huyzen. Dit maakte de weigering van

vroegtijdig de valkuilen signaleren.

aanbestedingrechtelijk probleem om

komsten, maatwerkcontracten zoals

de gemeente Rotterdam (waartoe het

de gemeente om de garanties na te

Een voorbeeld. Het begrip “econo­

de hoek kijken, zo vertelt Schut. Be­

PPS, alliantie- en DBFMO contracten

GHR indertijd behoorde) en beriep Re­

komen nog enigszins begrijpelijk.

mische eigendom” is geïntroduceerd

trokken partijen waren een gemeente

en algemene voorwaarden, allemaal

sidex zich op de garantie van het GHR.

door de Hoge Raad en niet meer weg

en een woningcorporatie. Dan is het

voorbeelden van juridische produkten

De gemeente weigerde echter om het

Pieter Schut valt bij: de praktijkgroep

te denken uit het belastingrecht. Met

toch heel handig als je de expertise

die wij kunnen leveren, voorzien van

nog niet betaalde deel van de lening

Onroerendgoedrecht begeleidt en ad­

de economische eigendom van een

in de kamer naast je zo kan raadple­

specifiek advies in de praktijk.

aan Residex te betalen. Daarbij voerde

viseert vooral zakelijke maar ook par­

onroerende zaak bevindt de belasting­

gen. Spronk weet nog van een grote

Een aantal jaren geleden heeft ook

de gemeente aan dat de garantie in

ticuliere cliënten op het uitgebreide

plichtige zich fiscaal in dezelfde positie

ontwikkeling in een nabij gelegen

het Europese aanbestedingsrecht zijn

strijd was met het verbod op staats­

gebied van onroerend goed. Het gaat

als wanneer hij over de volle juridische

gemeente waar één van de advocaten

intrede gedaan in de wereld van het

steun. Zowel de rechtbank, het ge­

hierbij vanzelfsprekend om het opstel­

eigendom zou hebben beschikt. Echter

van de sectie van Spronk, zij aan zij

vastgoed, vervolgt Spronk. Met name

rechtshof als de Hoge Raad erkennen

len en beoordelen van contracten en

-“leuker kunnen we het niet maken”-

met het notariaat heeft samenge­

projectontwikkelingsovereenkomsten

dat de Nederlandse rechter bevoegd is

notariële akten, maar ook om advies.

de verkrijging van de economische ei­

werkt. Er bleek toch een ingewikkelde

tussen gemeenten en ontwikkelaars

om overeenkomsten waarin onrecht­

Naast overdrachten en het vestigen

gendom van onroerende zaken wordt

structuur van onverdeeldheid in te

kwamen onder de loep van de

matige staatssteun is vervat, nietig te

van zekerheden zoals pand- en hypo­

in beginsel belast met overdrachtsbe­

schuilen, voer voor het notariaat, zo

Europese Commissie als gevolg van

verklaren. Dit kan vergaande gevolgen

theekrechten, is er veel kennis op het

lasting. De wet op de omzetbelasting

stelt Spronk. Jammer dat de ontwik­

rechtspraak door het Hof van Justitie

hebben voor de praktijk.

gebied van splitsing in appartements­

1968 (op basis waarvan BTW wordt

keling uiteindelijk stilgelegd werd

van de EU. Deze ontwikkeling is nog

Zo zouden samenwerkingsovereen­

rechten. Een ondergeschoven kindje

geheven) kent het begrip economi­

vanwege de crisis, aan de advisering

steeds niet ten einde. Dat betekent

komsten tussen gemeenten en pro­

meent Pieter Schut; ieder gebouw

sche levering niet. Dus oppassen bij

had het zeker niet gelegen.

dat nog altijd de kans bestaat dat

jectontwikkelaars waarin staatssteun

verdient een zorgvuldige bestudering

vermeende samenloop(vrijstelling)

gemeenten worden aangesproken

is vervat (bijvoorbeeld in de vorm van

alvorens de akte op te stellen. Hij

tussen overdrachtsbelasting en omzet­

Wel wil Spronk als afsluiter nog kwijt

door ontwikkelaars omdat zij, zonder

lage grondprijzen of exploitatiebijdra­

constateert in de praktijk echter vaak

belasting!

dat het gerechtshof in Den Haag op

de markt in staat te stellen mee te din­

gen), nietig kunnen zijn. In de zaak

dat het gebruikelijke model wordt toe­

gen, één van de marktpartijen in staat

Residex was bijzonder dat de gemeen­

gepast. Terwijl er zulke mooie dingen

Schut en Spronk constateren dat er

beroep de schadeclaim van slachtof­

hebben gesteld om vastgoedprojecten

te zich beriep op de nietigheid van een

zijn te regelen, met kostencategorie­

ook een zekere overlap in de werk­

fers van de vuurwerkramp in Enschede

uit te voeren. De advocaten van onze

overeenkomst wegens schending van

ën, exclusieve rechten, het vergt alleen

zaamheden zit. Zowel een notaris

(13 mei 2000) heeft afgewezen. De

sectie bouw- en aanbestedingsrecht

het staatssteunverbod. Doorgaans zul­

verdieping van kennis om die opties

als een advocaat maakt bijvoorbeeld

claim was door buurtbewoners inge­

zijn bijna dagelijks actief op dit vlak.

len het immers concurrenten zijn die

te kunnen implementeren. Naast deze

samenwerkings- en realisatie overeen­

diend tegen de Nederlandse Staat en

de nietigheid van een overeenkomst

meer typische notariële werkzaamhe­

komsten. Zij zien dit niet als concur­

de gemeente Enschede. KienhuisHo­

Een zeer actueel onderwerp is staats­

tussen de overheid en een marktpartij

den wordt er ook steeds meer concreet

rentie. Als je van elkaar weet hoe

ving heeft in deze zaak de gemeente

steun. Vaak worden overheden erop

zullen inroepen. De zaak Residex is de

geadviseerd in zaken. Partijen willen

je werkt en wat je doet, moet je er

Enschede bijgestaan.

aangesproken dat zij staatssteun (kort

eerste procedure in Nederland waarin

soms een deskundig onafhankelijke

ook op kunnen vertrouwen dat een

gezegd: niet-marktconforme voorde­

de overheid zelf een beroep doet op

jurist in eerste instantie aan tafel.

ander iets net zo goed kan als jij zelf,

De heren sluiten af in de overtuiging

len) aan marktpartijen verstrekken.

een (door haarzelf gepleegde) overtre­

Vaak kan je dan de problemen op de

constateert Spronk. Schut voegt toe

dat het de combinatie is van hoog­

Overheden kunnen staatssteunregels

ding van het staatssteunverbod.

diverse gebieden inventariseren, zoals

dat het juist heel interessant is om te

waardige kennis en aan elkaar gren­

soms gebruiken ten nadele van markt­

In de praktijk gebeurt het steeds vaker

bestuursrechtelijke, maar ook milieu­

zien hoe advocaten met een wellicht

zende specialismen die de toekomst

partijen, zo weet Hans Spronk. De

dat overheden met een beroep op de

rechtelijke of aanbestedingsperikelen.

partijdigere bril op naar dat soort

heeft in het vastgoed.

Hoge Raad1 heeft voor het eerst ex­

staatssteunregels proberen uit te ko­

Die kan ik gemakkelijk dan weer

overeenkomsten kijken.

pliciet uitgemaakt dat de Nederlandse

men onder met marktpartijen gesloten

uitzetten bij gespecialiseerde collega’s

rechter bevoegd is om de nietigheid

overeenkomsten. Uit het arrest Residex

zegt Pieter Schut. Hij signaleert wel

Als er om een concreet voorbeeld

kienhuishoving.nl . Uiteraard kunt u

uit te spreken van rechtshandelingen

blijkt dat dit succes kan hebben.

meteen een trend dat notarissen in het

wordt gevraagd, wordt het stil. Het

ook met Pieter Schut of Hans Spronk

waarmee onrechtmatige staatssteun

Overigens zal een rechter doorgaans

vastgoed veel kennis moeten hebben

beroepsgeheim zit beide heren dwars.

contact opnemen, via 053-480 42 00.

24 augustus jongstleden in hoger

Voor vragen kunt u terecht op www.

11

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars

nr. 1 - oktober 2010

Kantoor- en winkelruimten Regio Nijmegen Te huur

Te huur

Te huur

Tweede Walstraat 3 te Nijmegen

Van der Brugghenstraat 1 te Nijmegen

Huurprijs: € 13.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs: € 26.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

• Kantoorruimte in monumentaal pand gelegen in het centrum van Nijmegen. • ca. 41 m², kelderruimte, ca. 44 m² op begane grond en ca. 37 m² op de 1e verdieping. • Opleveringsniveau in overleg. • Op loopafstand bevindt zich parkeergarage Mariënburg en tevens voldoende mogelijkheden om te parkeren in de straten rondom het pand. • Op loopafstand van het Centraal Station Nijmegen. • De aansluiting op de A325 richting Arnhem en A15 is op korte afstand van het centrum.

Te huur

Wijchenseweg 18-20 te Nijmegen

• Zeer representatieve kantoorruimte in een schitterende gerenoveerde kantoorvilla op één van de mooiste kantoorlocaties van Nijmegen. • Ca. 230 m² kantoorruimte op de 2e verdieping. • Lift aanwezig. • Mogelijkheid tot huren van parkeerplaatsen, tevens openbaar parkeren mogelijk. • Op loopafstand van het stadscentrum. • Centraal Station Nijmegen op loopafstand, bushalte voor de deur aanwezig. • In de nabije omgeving zijn veel kantoorgebruikers in de zakelijke dienstverlening gevestigd.

• Nog 2.421 m² hoogwaardige turn-key kantoorruimte beschikbaar op zichtlocatie aan de Wijchenseweg in kantoor verzamelgebouw. • Deelverhuur vanaf 750 m². • 60 parkeerplaatsen beschikbaar • Luxe opleveringsniveau, o.a. cat 5-netwerk, topkoeling, complete indeling, tapijt en systeemplafond met inbouwarmaturen, lift en pantry’s per verdieping. • NS- Station en busstation Dukenburg op loopafstand. • Uitstekende bereikbaar door de invalswegen, A73, A326 en A50. • Op loopafstand van winkelcentrum Dukenburg. Huurprijs: € 145,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Wijchenseweg 101 te Nijmegen

• Casco kantoorruimte gelegen op een uitstekende locatie in de Brabantse Poort te Nijmegen. • ca. 610 m² kantoorruimte op de 2e verdieping alsmede ca. 240 m² op de 3e verdieping. • Inbouwpakket in overleg bespreekbaar • 19 onoverdekte parkeerplaatsen en fietsenstalling achter het kantoorgebouw. • Uitstekende bereikbaar door de invalswegen, A73, A326 en A50. • Op loopafstand is het onlangs vernieuwde busen treinstation Dukenburg aanwezig. • Winkelcentrum Dukenburg alsmede de woonboulevard op loopafstand gelegen. Huurprijs: op aanvraag, scherp geprijsd!

Te huur

Te huur

Wolfskuilseweg 279 te Nijmegen

Augustijnenstraat 19-23 te Nijmegen

• Op zichtlocatie op de hoek van de Wolfkuilseweg-Energieweg en aan het nieuwe tracé van de nieuwe stadsbrug gelegen vrijstaand kantoorobject. • Ca. 3.991 m² turn-key kantoorruimte verdeeld over vijf verdiepingen, deelverhuur vanaf 786 m². • Hoogwaardig opleveringsniveau met topkoeling, kantine, lift, pantry en sanitaire voorzieningen per verdieping, CAD 5 bekabeling en brand, braak en doormeldsysteem. • 95 onoverdekte parkeerplaatsen • Nabij afslag van de snelwegen A73 en de A50. • Bushalte voor de deur, Centraal Station Nijmegen snel bereikbaar. Huurprijs: € 120,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

• Winkelruimte op begane grond met opslag-/ winkelruimte in de kelder • ca. 125 m² winkelruimte op begane grond en ca. 116 m² in de kelder. • Frontbreedte van ca. 9,5 meter! • Gelegen aan de Augustijnenstraat op A2 locatie nabij Plein 1944, een uitstekende winkelstraat in het centrum van Nijmegen. • Parkeermogelijkheden in de straten en parkeergarages rondom het object (betaald) • Bereikbaarheid per OV is uitstekend te noemen door een busknooppunt op ca. 50 meter en Centraal Station Nijmegen op loopafstand. Huurprijs: € 37.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Te huur

Koningstraat 26 te Nijmegen

• Winkelpand op hoeklocatie op een gezellig horecaplein “Koningsplein” midden in het centrum van Nijmegen. • Ca. 75 m² winkelruimte begane grond en ca. 50 m² opslagruimte in de kelder • Frontbreedte van ca. 10 meter. • De Koningstraat is de verbindingstraat tussen A-locaties Broerstraat en Marikenstraat • Parkeermogelijkheden zijn te vinden in de verschillende parkeergarages in de stad. • Het Centraal Station Nijmegen en Busknooppunt Plein 1944 op loopafstand. Huurprijs: € 34.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Bedrijfsmakelaars

Te huur/te koop

Te huur

Molenstraat 122 te Nijmegen

Huurprijs: € 44.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Koopprijs € 225.000,- k.k.

Ziekerstraat 81 te Nijmegen

• Zeer representatief monumentaal winkelpand • Ca. 88 m² opslagruimte in de kelder, ca. 134 m² winkelruimte op de begane grond, ca. 26 m² entresol en 112 m² opslagruimte op de etages. • Frontbreedte van ca. 9,5 meter. • De winkelruimte is gelegen op een uitstekende B locatie in een van de ringstraten van centrum van Nijmegen. • Parkeermogelijkheden in de straten en parkeergarages rondom het object (betaald) • Bereikbaarheid met openbaar vervoer is uitstekend te noemen.

• Representatieve winkelruimte met magazijn op begane grond van ca. 425 m² en 354 m² opslagruimte op de etages. • Frontbreedte van 9 meter. • Op uitstekende locatie gelegen in het centrum van Nijmegen, schuin tegenover de ingang van de Molenpoort Passage en direct nabij het kruispunt Moenenstraat/Ziekerstraat. • Betaald parkeren in de op loopafstand van de winkelruimte gelegen parkeergarage aan de Mariënburg. Er is één parkeerplaats te huur, prijs in overleg.

Huurprijs: € 46.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs: € 69.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

Huurprijs: € 19.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Te huur

van Broekhuysenstraat 20-22 te Nijmegen

• Monumentaal winkelpand op de begane grond bestaande uit ca. 198 m² winkel- en magazijnruimte. • Frontbreedte van ca. 3,5 meter. • Goede B-1 locatie binnen het voetgangersgebied in het centrum van Nijmegen. • De Molenstraat loopt rechtstreeks over in de A-1 straat van Nijmegen, de Broerstraat. • Betaald parkeren in de op loopafstand van de winkelruimte gelegen parkeergarage Molenpoort. • NS Centraal Station Nijmegen op loopafstand.

Heerbaan 156 te Millingen a/d Rijn

• Winkelruimte gelegen aan de hoofdstraat in het centrum van Millingen aan de Rijn. • Ca. 130 m² winkelruimte op begane grond en ca. 20 m² opslagruimte kelder. • Frontbreedte ca. 11 meter. • Bestemming betreft detailhandel, met uitzondering van supermarkten. • Er is voldoende mogelijkheid om onbetaald te parkeren in de omgeving. • Gelegen naast een vestiging van de Rabobank en restaurant, café Taverne.

Bedrijfsmakelaars

12

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

nr. 1 - oktober 2010

Bedrijfsruimten Regio Twente Te koop

Te koop

Albardastraat 24 te Aadorp

• Commerciële ruimte • Oppervlakte 530 m² • Goed bereikbaar door ligging aan doorgaande weg • Perceelsoppervlakte 575 m² • Aanvaarding per direct Koopsom € 225.000,- k.k.

Te huur

Te huur/te koop

Sluiskade Zuidzijde 181 te Almelo

Twentepoort Oost 20 te Almelo

• Uniek horecaobject met veel mogelijkheden • Volledige horecavoorzieningen aanwezig • Danszalen, grand café, conferentiezaal, professionele bedrijfskeuken • Totale oppervlakte 2.245 m² • Nieuw gerealiseerd in 2002 • Huur is bespreekbaar • Alternatief gebruik behoort tot de mogelijkheden • Aanvaarding per direct

• Bedrijfsobject op zichtlocatie • Oppervlakte 1.145 m² • Bedrijfsruimte 660 m² • Kantoorruimte 485 m² • Voldoende parkeergelegenheid op het ruime buitenterrein • Aanvaarding in overleg

Koopsom € 2.250.000,- k.k., te vermeerderen met BTW

Koopsom € 1.098.000,- k.k., te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 89.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Deurningerstraat 372 te Enschede

Te huur

Getfertsingel 77 te Enschede

• Bedrijfsruimte met kantoorruimte • Totale oppervlakte 490 m² • Korte huurperiode is bespreekbaar • Gelegen nabij het stadscentrum • Aanvaarding in overleg

• 500 m² functionele bedrijfsruimte • Gelegen aan de singel, direct nabij de zuiderval en uitstekend te bereiken • Tijdelijke verhuur is bespreekbaar • Aanvaarding per direct

Huurprijs € 19.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 19.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Burgemeester M. van Veenlaan 7 te Enschede

• Bedrijfsruimte en showroomruimte • Unit A: circa 200 m² showroomruimte • Unit B: circa 1.000 M² bedrijfsruimte met kantoren • Bedrijfsruimte met kantoren • Unit C: circa 495 m² bedrijfsruimte • Korte huurperiode is mogelijk • Aanvaarding in overleg Huurprijs unit A € 9.000,- per jaar Huurprijs unit B € 30.000,- per jaar Huurprijs unit C € 15.000,- per jaar

Te huur/te koop

Hendrik ter Kuilestraat 177 te Enschede

• Nieuw te bouwen bedrijfsruimte met showroom en kantoren • Totale oppervlakte 1.611 m² • ‘Turn-key’ opleveringsniveau • Op eigen terrein voldoende parkeermogelijkheden • Aanvaarding in overleg Huurprijs op aanvraag

IJzersteden 18-20 te Enschede

• Hoogwaardig en multifunctioneel grootschalig bedrijfscomplex met kantoorruimte • Totale oppervlakte 5.074 m² • 3.937 m² bedrijfsruimte • 1.137 m² kantoorruimte • Deelverhuur vanaf 1.414 m² • Goede logistieke bereikbaarheid en loadingdocks • Aanvaarding in overleg Huurprijs vanaf € 57.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW Huurprijs gehele object € 275.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW Koopsom € 3.450.000,- k.k.

Te koop

Te koop

Lonnekerbrugstraat 83 te Enschede

• Multifunctionele bedrijfsruimte met kantoren • Totale oppervlakte 2.130 m² • Bedrijfsruimte 1.980 m² • Kantoorruimte 150 m² • Gelegen op bedrijventerrein havengebied • Aanvaarding in overleg Koopsom € 585.000,- k.k.

Te huur/te koop

Lonnerkerbrugstraat 106 te Enschede

Marssteden 64 te Enschede

• Hoogwaardig nieuwbouw • Bedrijfsverzamelgebouw • 16 Bedrijfsunits • Fase 1 is reeds opgeleverd • Units vanaf 64 m² begane grond en 64 m² op de verdieping • Gunstige financieringsvoorwaarden en maandlasten • Aanvaarding in overleg

• Representatief bedrijfscomplex met ruim buitenterrein • Totaal 2.975 m² verdeeld over 2 bouwlagen • 1.400 m² bedrijfsruimte • 780 m² kantoorruimte • 795 m² kantoor-/showruimte op de verdieping • Ruime parkeergelegenheid, zeer goed bereikbaar vanaf de snelwegen • Ook te huur in delen • Aanvaarding per direct

Koopsommen vanaf € 92.300,- v.o.n., te vermeerderen met BTW

Te koop

Poolmansweg 130 te Enschede

• Multifunctionele bedrijfsruimte met kantoren • Gelegen aan de rand van het centrum • Bedrijfsruimte 471 m² • Kantoorruimte 302 m² • Goed bereikbaar door haar directe ligging bij de westerval • Verhuur is bespreekbaar Koopsom € 590.000,- k.k.

Huurprijs: € 165.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW Koopsom op aanvraag

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

13

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

nr. 1 - oktober 2010

Bedrijfs- en kantoorruimten Regio Twente Te huur/te koop

Staalsteden ong. te Enschede

• Nieuwbouw hoogwaardige bedrijfsruimte met kantoorruimte • Gelegen op het industrieterrein de marssteden • Totale oppervlakte: 3.796 m² • Bedrijfsruimte: 2.896 m² • Kantoorruimte: 900 m² • Deelverhuur in units vanaf 500 m² • Aanvaarding per direct Huurprijs € 245.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Te koop

Te huur/te koop

Enterseweg 7 te Goor

Wheedwarsweg 14-16 te Goor

• Grootschalig multifunctioneel bedrijfscomplex • Gelegen op het bedrijventerrein “de spechthorst” • Totaal netto vloeroppervlak 14.400 m² • Uitstekende bereikbaarheid • Uitermate geschikt voor productie- en /of distributiedoeleinden • 75 Parkeerplaatsen op eigen terrein • Aanvaarding 2e kwartaal 2011

• Bedrijfsruimte met een vrijstaande bedrijfswoning • Gelegen op bedrijventerrein de whee • Bedrijfsruimte 715 m² • Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein • Perceelsoppervlakte 2.520 m² • Aanvaarding in overleg Huurprijs en koopsom op aanvraag

Te huur/te koop

Binnenhavenstraat 4 te Hengelo

• Functionele bedrijfsruimte met representatieve kantoorruimte • Gesitueerd op het bedrijventerrein twentekanaal noord • Totale oppervlakte: 725 m² • Bedrijfsruimte: 550 m² • Kantoorruimte: 175 m² • Zeer goed bereikbaar vanaf de snelwegen en het stadscentrum • Aanvaarding in overleg

Koopsom € 4.395.000,- k.k. Huurprijs € 31.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Koopsom nader overeen te komen

Koopsom € 325.000,- k.k.

Te koop

Te huur

Granaatstraat 50 te Hengelo

Te huur/te koop

Oosterveldsingel 19 te Hengelo

• Multifunctionele bedrijfsruimte met kantoor-/ showroomgedeelte • Totale oppervlakte 455 m² • Bedrijfsruimte 235 m² • Kantoorruimte 220 m² • 6 Parkeerplaatsen op eigen terrein • Uitbreiding van de bedrijfsruimte behoort tot de mogelijkheden • Perceelgrootte 1281 m² • Aanvaarding op korte termijn

• 19 Nieuw te bouwen multifunctionele bedrijfsunits • Nog 12 te koop • Bedrijfsunits vanaf 118 m² b.V.O. Tot 158 m² b.v.o. • Gelegen op het nieuwe bedrijventerrein ‘t oosterveld • Bouw gestart, oplevering eind februari 2011

Koopsom € 419.000,- k.k.

Koopsommen vanaf € 109.500,- v.o.n., te vermeerderen met BTW

Te huur

Petroleumhavenstraat 1 te Hengelo

• Representatief en goed onderhouden bedrijfscomplex • Gesitueerd op het bedrijventerrein twentekanaal noord • Totale oppervlakte 4.955 m², waarvan 630 m² kantoorruimte • Aanvaarding in overleg Huurprijs € 200.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs op aanvraag

Nijverheidsstraat 66 te Oldenzaal

Huurprijs € 35,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Topaasstraat 40 te Hengelo

• Multifunctioneel bedrijfscomplex met kantoren en showroom • Totale oppervlakte 1.691 m² b.v.o. • Bedrijfsruimte 1.033 m² b.v.o. • Kantoorruimte 658 m² b.v.o. • Eenvoudig uit te breiden met 900 m² b.v.o. • Zeer royaal buitenterrein aanwezig • Aanvaarding per direct Huurprijs € 110.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Koopsom € 2.100.000,- k.k. Koopsom € 1.195.000,- k.k.

Te huur/te koop

• Functionele bedrijfs-/opslagruimte gelegen op een uitstekende locatie • 1.200 m² bedrijfsruimte • Deelverhuur is bespreekbaar • Uitstekend bereikbaar en voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein • Aanvaarding in overleg

Te huur

Te huur

Willem Vleertmanstraat 3 te Oldenzaal

Te huur

Brugstraat 9-13 te Almelo

• Grootschalig en representatief bedrijfscomplex met kantoren • Gelegen op het bedrijventerrein hazewinkel • Totale oppervlakte 12.610 m², eenvoudig op te splitsen in units vanaf 1.200 m² • Uitstekend bereikbaar door haar gunstige ligging • Hoog uitrustingsniveau • Royaal buitenterrein • Aanvaarding in overleg

Werfstraat 3 te Almelo

• Kantoorruimte gelegen op zichtlocatie • 175 m² kantoorruimte • Centraal station ligt op loopafstand • BTW-vrije verhuur behoort tot de mogelijkheden • Aanvaarding in overleg

• Winkel-/kantoorruimte in winkelpassage • Totale oppervlakte: 3.920 m² • 1e verdieping: 1.960 m² • 2e verdieping: 1.960 m² • Deelverhuur is mogelijk • Aanvaarding in overleg

Huurprijs € 120,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs 1e verdieping winkel-/kantoor € 125,m²/jaar, te vermeerderen met BTW Huurprijs 2e verdieping kantoor € 70,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs op aanvraag Koopsom € 6.750.000,- k.k.

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

14

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


 

                               

           

 

     

                        



      


Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

nr. 1 - oktober 2010

Kantoorruimten Regio Twente Te huur

Te huur

Capitool 15 te Enschede

• Hoogwaardig representatief kantoorobject op zichtlocatie • 6.728 m² v.v.o. Kantoorruimte verdeeld over 4 verdiepingen • ‘Turn-key’ opleveringsniveau • Deelverhuur is mogelijk, units vanaf 500 m² • Zeer royale parkeergelegenheid op eigen terrein • Aanvaarding in overleg Huurprijs € 125,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Te koop

Colosseum 3 te Enschede

Kantoren Brouwhuis (Roombeek) te Enschede

• Representatieve kantoorruimte in markant gebouw • 484 m² kantoorruimte verdeeld over 2 verdiepingen • Deelverhuur vanaf 242 m² • Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein • Aanvaarding in overleg

• Verbouw/nieuwbouw kantoorruimte in het voormalige brouwhuis van Grolsch • Unieke locatie in het bruisende centrum van de wijk roombeek • Totale oppervlakte 3.895 m² b.v.o. • 14 Units variërend in grootte van 230 - 450 m² • 56 Parkeerplaatsen in openbare parkeergarage

M.H. Tromplaan 3 te Enschede

Lasondersingel 125 te Enschede

• Markante kantoorvilla op prominente zichtlocatie • 270 m² kantoorruimte verdeeld over 3 bouwlagen • Compleet en luxe afwerkingsniveau • Aanvaarding in overleg Koopsom € 459.000,- k.k.

Huurprijs op aanvraag Huurprijs € 130,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Koopsommen vanaf € 345.000,-- te vermeerderen met BTW

Te huur

• representatieve en hoogwaardige kantoorvilla • de villa is fraai gesitueerd en op stand gelegen in het zakelijke hart van Enschede • 850 m² kantoorruimte, 242 m² kelder-/ archiefruimte • 9 parkeerplaatsen op eigen terrein • de villa heeft een hoog afwerkingsniveau en kent flexibele indelingsmogelijkheden • aanvaarding in overleg

Te koop

Te huur

Nijverheidstraat 1 te Enschede

Te huur

Piet Heinstraat 1 te Enschede

• representatieve kantoorvilla in hartje centrum • 660 m² kantoorruimte • uitstekend te bereiken door haar centrale ligging • deelverhuur is mogelijk vanaf 150 m² • 11 parkeerplaatsen op eigen terrein • aanvaarding op korte termijn

• monumentale en zeer representatieve kantoorvilla • luxe kantoorkamer op de 2e verdieping • gelegen in het zakelijk hart van Enschede • 93 m² kantoorruimte met 1 parkeerplaats • aanvaarding in overleg Huurprijs € 1.100,- per maand, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 99.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs op aanvraag

Zuiderval ong. te Enschede

• Estado Vastgoed realiseert kantoorgebouw “Regge” aan de Zuiderval • huur en koop is mogelijk vanaf 174 m² b.v.o. • hoog opleveringsniveau met o.a. airconditioning voor verwarmen en koelen • eigen sanitair en pantry • gebouw wordt op een duurzame wijze gerealiseerd en is zeer energiezuinig Koop nu uw eigen appartementsrecht in een uniek kantoorgebouw op toplocatie.

Te huur

Te huur

Bornsestraat 1 te Hengelo

• Hoogwaardige nieuwe kantoorruimte • Op prominente locatie in het centrum van Hengelo • Nog 1.000 m² beschikbaar • Hoog opleveringsniveau en vrij indeelbaar • Eigen parkeergarage (60 plaatsen) • Units vanaf 150 m² • Ook goed bereikbaar vanaf de A35/A1 • Aanvaarding per direct Huurprijs € 125,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Bedrijfsmakelaars

Te huur

Bornsestraat 3-5 te Hengelo

Te huur

Demmersweg 41 te Hengelo

• Volledig gerenoveerde hoogwaardige kantoorruimte met behoud van het monumentaal karakter • Gelegen op prominente locatie • Totale oppervlakte 3.470 m² • Hoogwaardig opleveringsniveau • Deelverhuur behoort tot de mogelijkheden vanaf 300 m² • 70 Parkeerplaatsen op eigen terrein • Aanvaarding in overleg

• Multifunctionele en representatieve kantoorruimte • Gelegen op prominente zichtlocatie • Begane grond: 328 m² • 1e verdieping: 463 m² • 3e verdieping: 294 m² • Te huur vanaf 25 m² • ‘Turn-key’ opleveringsniveau • Uitstekend bereikbaar • Voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein • Aanvaarding per direct

Huurprijs vanaf € 125,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 120,-- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

Hazenweg 2 te Hengelo

• Multifunctionele kantoorruimte gelegen op een markante locatie • 1.710 m² kantoorruimte verdeeld over vier bouwlagen • Uitstekend bereikbaar door de directe ligging aan de A1 • Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein • Deelverhuur is bespreekbaar • Aanvaardig per direct Huurprijs € 130,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Bedrijfsmakelaars

16

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

nr. 1 - oktober 2010

Kantoor- en winkelruimten Regio Twente Te huur

Te huur

Prins Bernhardplantsoen 200-300 te Hengelo

• Kantoorruimte in het stadshart van Hengelo • Totale oppervlakte 1.660 m² verdeeld over 2 kantoorvilla’s • Deelverhuur in units vanaf circa 200 m² • Uitstekend bereikbaar door de ligging naast het trein- en busstation • Aanvaarding per direct

Te huur

Wolter ten Catestraat 52 te Hengelo

Te huur

Parallelstraat 10 te Oldenzaal

• Representatieve kantoorvilla • Goede zichtlocatie gelegen en uitstekend te bereiken • 195 m² kantoorruimte • Aanvaarding in overleg

• Functionele kantoorruimte met bedrijfsruimte • Totale oppervlakte 1.210 m² • 500 m² kantoorruimte • 360 m² bedrijfsruimte • 350 m² nevenruimte • Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein • Korte huurtermijn mogelijk • Gebruikersklaar • Aanvaarding per direct

Huurprijs € 29.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs vanaf € 85,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Vondellaan 2 te Oldenzaal

• Representatief en multifunctioneel kantoorgebouw • 1.202 m² verdeeld over 4 bouwlagen • Goede bereikbaarheid door haar uitstekende ligging • 39 Parkeerplaatsen op eigen terrein • Aanvaarding in overleg Huurprijs € 135,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Aantrekkelijke huurprijs

Te huur

Te huur

Boulevard 1945 ong. te Enschede

• Tweetal commerciële ruimten gelegen onder nieuwe “Ypsilon-toren” • 607 m² verdeeld over 2 units • Unit 1: 397 m² • Unit 2: 210 m² • Aanvaarding: in overleg Huurprijs unit 1 € 135,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

De Heurne 26 te Enschede

Te huur

Langestraat 19 te Enschede

• Karakteristiek winkelpand in het stadscentrum • Oppervlakte 95 m² • Frontbreedte circa 6 meter • Aanvaarding per direct

• Winkelruimte in het kernwinkelgebied • Gelegen op A-locatie • 152 m² winkelruimte • Voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving • Aanvaarding in overleg

Huurprijs 1ste jaar € 12.000,- te vermeerderen met BTW! Huurprijs € 22.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Rijnstraat ong. te Enschede

• Winkelruimte in winkelcentrum Deppenbroek • 155 m² winkelruimte • Voldoende gratis parkeermogelijkheden • Aanvaarding in overleg Huurprijs € 29.450,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 59.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs unit 2 € 125,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Te huur

Grotestraat 145 te Goor

• Nieuwbouw winkelunit in project “Stoetenbrugh” • 425 m² winkelruimte • Goed bereikbaar door de ligging aan de winkelstraat • Reeds 480 m² verhuurd aan It’s • Aanvaarding per direct Huurprijs nader overeen te komen

Bedrijfsmakelaars

Te huur/te koop

Wemenstraat 12a te Hengelo

Julianaplein 17 te Vroomshoop

• Winkelruimte in het kernwinkelgebied van Hengelo • Totale oppervlakte 83 m² • Goede bereikbaarheid door centrale ligging in het centrum • Aanvaarding in overleg

• Winkelruimte in het kernwinkelgebied • Goede bereikbaarheid • 107 m² winkelruimte • Aanvaarding in overleg

Huurprijs € 16.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Marktstraat 26/26A te Wierden

Huurprijs € 16.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW

• Grootschalige commerciële ruimte in het kernwinkelgebied • Winkelruimte 1.450 m² • Opslag-/kantoorruimte 320 m² • Voorzien van bovenwoning • Verhuur is bespreekbaar • Aanvaarding per direct

Koopsom nader overeen te komen

Koopsom op aanvraag

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

Te koop

Bedrijfsmakelaars

17

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Bramer Bedrijfsmakelaars

nr. 1 - oktober 2010

Bedrijfsruimten Regio Zwolle Te koop

Te koop

Kokosstraat 4 te Genemuiden

Te huur

Gildenweg 10 te Hasselt

Bedrijfscomplex gelegen op bedrijventerrein “De Buitenlanden” in Genemuiden • Het bedrijfscomplex bestaat uit 2 bedrijfshallen en een kantoorruimte • het bedrijfscomplex bestaat uit een bedrijfshal van 1000 m² en een bedrijfshal van 950 m², tevens is er een kantoorruimte van 100 m² aanwezig • het complex is voorzien van een cv-installatie, lichtstraten, overheaddeuren en verlichting • Dit pand heeft goede splitsingsmogelijkheden, dit zou in de toekomst mogelijkheden kunnen bieden voor deelverhuur van het pand

Ruime bedrijfsruimte met kantoren gelegen op het bedrijventerrein “Zwarte Water” te Hasselt • Het perceel heeft een oppervlakte van 11.175 m², ca. 428 m² kantoren en ca. 3.259 m² bedrijfsruimte • De bedrijfsruimte is v.v. vijf overheaddeuren, kraanbanen, alarminstallatie, persluchtinstallatie, krachtstroom, etc. en heeft een vrije hoogte van zeven meter • Op het terrein bevinden zich naast het hoofdgebouw nog een romneyloods en een kleine bedrijfsruimte • 36 parkeerplaatsen op eigen terrein

Vraagprijs € 565.000,- k.k.

Vraagprijs € 2.250.000,- k.k.

Te huur

Brinkweg 1a te Heino

In het centrum van Heino gelegen winkel/ kantoorruimte op een A1-locatie (hoek Dorpsstraat/Brinkweg) • Totaal verhuurbare oppervlakte bedraagt ca. 170 m², geheel op de begane grond • Frontbreedte van ca. 10 meter, hierdoor veel etalageruimte • Meerdere bestemmingen mogelijk waaronder kantoor, winkel en horeca • Het pand is o.a. voorzien van systeemplafonds met inbouwspots, toilet en pantry en heeft een goede uitstraling zowel qua interieur als qua exterieur • Vrij parkeren voor de deur!

Broederstraat 13 te Kampen

Monumentaal hoekpand, gelegen in het sfeervolle voetgangersgebied; aan de zijstraat van de hoofdwinkelstraat van Kampen • Het betreft de verbindingsstraat tussen de plantage, Botermarkt en de stadsschouwburg • Bruto verkoopoppervlakte 70 m² • Met bovenwoning bestaande uit woonkamer, toilet en keuken op de eerste verdieping en een slaapkamer, badkamer en een stook-/wasruimte op de tweede verdieping • Voldoende gelegenheid betaald parkeren • Aanvaarding: in overleg Huurprijs € 1.500,- per maand

Huurprijs € 17.000,- per jaar excl. BTW

Te koop/te huur

Broederstraat 21 te Kampen

Monumentaal winkelpand aan sfeervol plein in de binnenstad van Kampen • Horeca behoort tot de mogelijkheden! • Op de begane grond bevindt zich 90 m² winkelruimte, evt. uit te breiden tot 150 m² • Het woonhuis op de eerste verdieping heeft een oppervlakte van 90 m², evt. uit te breiden met bergruimte op de zolderetage • Bestemming: detailhandel met wonen, horeca is waarschijnlijk te verkrijgen • Op het plein voor de winkel worden in de zomermaanden terrassen gerealiseerd • Voldoende gelegenheid betaald parkeren • Aanvaarding: in overleg Huurprijs € 35.000,- per jaar excl. BTW Vraagprijs € 429.000,- k.k.

Te huur

Te huur

Te huur

Carlsonstraat 11 te Kampen

Haatlanderdijk 57 te Kampen

Nieuw gerealiseerd bedrijfs-/kantoorpand op een zeer goede zichtlocatie (gelegen aan de N50) te Kampen • Het betreft ca. 530 m² bedrijfsruimte gelegen op de begane grond, 155 m2 kantoorruimte op de begane grond en ca. 165 m² kantoorruimte op de verdieping • Indeling: entree, hal, meterkast, kantoorruimte voorzien van systeemplafonds en TL-verlichting, bedrijfsruimte voorzien van een overheaddeur • Vrijwel direct aan de N50 gelegen en uitstekend bereikbaar • Parkeergelegenheid op eigen terrein

Drie bedrijfsunits gelegen in een bedrijfsverzamelgebouw die naar eigen inzicht in te delen zijn • Variërend in grootte van 220 m² tot 300 m² (de totale oppervlakte bedraagt 820 m²) • De units bevinden zich centraal op het bedrijvenpark Haatland, welke een goede verbinding heeft met zowel het nieuwe bedrijventerrein als de rijksweg N50 • De units zijn zeer geschikt voor opslag en lichte industrie • Uiteraard bestaat er de mogelijkheid om meerdere units te huren

Huurprijs € 57.000,- per jaar excl. BTW

Huurprijs € 39,- per m² per jaar excl. BTW

Oudestraat 3 te Kampen

Huurprijs € 21.000,- per jaar excl. BTW

Bedrijfsmakelaars

Installatieweg 5-11 te Kampen

Bedrijfsunit van ca. 150 m² bestaande uit een bedrijfsruimte van ca.75 m² gelegen op de begane grond en een kantoorruimte van ca. 75 m² gelegen op de verdieping • Het kantoorgedeelte beschikt over een afgesloten keuken en archiefruimte • Voorzieningen o.a. overheaddeur v.v. een loopdeur, pantry incl. koelkast, toilet (dubbel), CV-ketel, vloerbedekking, systeemplafond incl. verlichting • Er behoren 2 tot 3 parkeerplaatsen tot het gehuurde • De unit ligt op bedrijventerrein Haatland en is uitstekend bereikbaar Huurprijs € 800,- per maand excl. BTW

Te huur/te koop

Winkelruimte gelegen in het stadscentrum van Kampen, aan het begin van de Oudestraat op korte afstand van parkeergelegenheid, direct naast C&A • Totaal verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt ca. 70 m², geheel begane grond • Frontbreedte ca. 4 meter • Voorzieningen o.a. plafondverlichting, verwarming, toilet en pantry • Gezamenlijk in verhuur met Meuleman Makelaardij

Te huur

Te huur

Oudestraat 140-142 te Kampen

Te huur

Oudestraat 149 te Kampen

Circa 270 m² winkelruimte gelegen in de hoofdwinkelstraat van Kampen tegenover het stadhuis • Circa 300 m² overige ruimten gelegen op de verdiepingen • Frontbreedte circa 10.5 meter voorzien van inloopetalages • Gelegen in de drukke winkelstraat nabij de Plantage • Koop is bespreekbaar

Te huur: ca. 50 m² winkelruimte in de hoofdwinkelstraat van Kampen • Gelegen op de hoek met de Marktgang aan de winkelstraat de “Oudestraat” en in stads-, of dorpscentrum • Parkeergelegenheid op 50 meter afstand • In 2005 voorzien van een nieuwe winkelpui • Frontbreedte ca. 8 meter, etalage zijgevel ca. 5 meter • Voorzieningen: pantry en toiletruimte

Huurprijs € 45.000,- per jaar excl. BTW Vraagprijs € 525.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Huurprijs € 13.000,- per jaar excl. BTW Aanvaarding: in overleg

Weth. Buitenhuisstraat 4 te Staphorst

Direct aan de A28 op vrijwel zichtlocatie staat dit nieuwe bedrijfsobject op een kavel van ca. 6.730 m² • Het object biedt vestigingsmogelijkheden aan grootschalige detailhandelsondernemingen, groothandels en showroomgebruikers • Het object is bijna in zijn geheel voorzien van glazen puien waardoor er veel daglicht binnenvalt • Via eigen trapopgangen (2 stuks) bereikt men de nog beschikbare ruimte op de verdieping • Deze ruimte is in totaal ca. 2.500 m² groot Huurprijs € 65,- per m² per jaar excl. BTW

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

18

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


MPB-0015#Adv Gilde Investors.qxp

01-10-2010

15:05

Pagina 1

Investeren met de zekerheid van Gilde Investors

Kies voor hoge rendementen: Investeer in gerenommeerde Duitse projecten Gilde Investors staat voor meer dan 25 jaar kennis

met Gilde Investors, een projectontwikkelings-

Gilde Investors is 100% eigenaar van de objecten

en ervaring in projectontwikkeling, projectrevi-

bedrijf met twee Nederlandse aandeelhouders.

en beheert de panden in eigen huis. Financiering

talisering en beheer van vastgoed objecten in

Deze kapitaalkrachtige huurders binden zich

is mogelijk met Duitse en Nederlandse banken

Duitsland. Gerenommeerde Duitse winkelketens

aan onze vastgoedobjecten voor looptijden

(70% tot 80% van de aankoopprijs). 10 jaar vaste

als Hammer, Lidl, Edeka en REWE doen al jaren zaken

van 10 tot 20 jaar.

rente, al vanaf 3,5%.

Door te investeren in ons vastgoed kunt u profiteren van talloze voordelen:

• • • • •

Rekenvoorbeeld

Investeren in global players zorgt voor kleine risico’s.

Huurinkomsten

*

214.000

Er vinden intensieve analyses van de koopkrachtontwikkeling plaats. Daardoor is er omzetzekerheid voor de huurder en huurzekerheid voor de verhuurder. De solide Duitse bouwwijze zorgt voor lage onderhoudskosten. Investeren in Duits kapitaal biedt u belastingvoordelen.

Uitgaven: Rente Exploitatiekosten 8% Duitse belastingheffing

- 66.000 - 17.000 - 12.000

Netto beschikbaar

119.000

(eerste jaar) is de uitkomst van een, door onze Duitse fiscalist, uitgewerkt scenario. * Bovenstaande Er zijn meerdere varianten om de investering fiscaal te behandelen, dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Rendement op € 700.000 ingelegd vermogen 17%

Wij verwijzen u graag door naar Jendyk, Schnellhardt & Partner te Gronau, tel 0049-2562 9311-0.

Een greep uit onze portefeuille

Edeka, omg. Bremen oplevering 2011

Hammer omg. Harz

Huuropbrengst ca. € 400.000 p.j.

Huuropbrengst ca. € 214.000 p.j.

REE VERK DS OC H T Lidl + DM omg. Frankfurt

REE VERK DS OC H T Löwenplay omg. Paderborn Spielcasino

Penny omg. Osnabrück

Huuropbrengst ca. € 246.000 p.j.

Huuropbrengst ca. € 104.000 p.j.

Huuropbrengst ca. € 127.000 p.j.

Wilt u meer weten? Indien u specifieke informatie wenst over onze projecten kunt u contact opnemen met onze Nederlandse partner Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars in Enschede via (053) 485 22 44 of kijk op: www.gilde-investors.com


Bramer Bedrijfsmakelaars

nr. 1 - oktober 2010

Bedrijfsruimten Regio Zwolle Te huur

Te huur

Baileystraat 2L te Zwolle

Op een representatieve locatie in de Marslanden G is businesspark Eiffel gerealiseerd • ca. 150 m² bedrijfsruimte en 50 m² kantoorruimte op de verdieping • Op de begane grond treft u een separate verblijfsruimte c.q. kantine/pantry welke geheel is afgewerkt, incl. keukenblok en tegelvloer • Via een houten trap bereikt u het hoekkantoor • Incl. overheaddeur ( 3 m breed x 3.10 m hoog), ernaast een loopdeur • Extra verdiepingsvloer

Te huur/tekoop

Conradstraat 2c te Zwolle

Curieweg 14 te Zwolle

Zeer representatieve en multifunctionele bedrijfsruimte met kantoor • Bedrijventerrein Marslanden G ligt op redelijk korte afstand van het centrum van Zwolle en is goed bereikbaar • De bedrijfshal is ca. 220 m² groot en het voorliggende kantoorgedeelte biedt op de begane grond ca. 30 m² kantoorruimte en op de verdieping ca. 40 m² kantoorruimte • Unit voorzien van overheaddeur met een vrije hoogte van 6 meter • Ruim voldoende parkeerplaatsen

Op bedrijventerrein Marslanden gelegen bedrijfshal met kantoorruimte en buitenterrein, het object is gelegen op een royaal perceel • De bedrijfsruimte heeft een oppervlak van ca. 510 m², de kantoorruimte heeft een oppervlak van ca. 200 m² en het buitenterrein is 500 m² groot • Het pand is onder andere voorzien van twee overheaddeuren, centrale verwarming, systeemplafonds, vloerbedekking, toiletgroepen en een kantine • Het object beschikt over ruime parkeermogelijkheden op eigen terrein • Tevens is de mogelijkheid tot huren aanwezig

Huurprijs € 1.875,- per maand excl. BTW Huurprijs € 1.575,- per maand excl. BTW

Te koop

Faradaystraat 13 te Zwolle

Het project betreft 23 bedrijfsunits variërend van 38 m² tot 235 m² bruto vloeroppervlak gelegen op bedrijventerrein Marslanden C • Aan de straatzijde zijn een 7-tal representatieve units gesitueerd, welke op verschillende wijze naar de wensen van de koper zijn aan te passen • Rondom het gebouw zijn nog 16 basisunits met een scherpe prijs-kwaliteit verhouding • Voorzieningen o.a. Hörmann sectionaaldeur, lichtschakelaar met wandcontactdoos, lichtpunt met lichtarmatuur Vraagprijs vanaf € 29.000,- excl. BTW

Vraagprijs € 500.000,- k.k. Huurprijs € 45.000,- per jaar excl. BTW

Te huur

Te huur/te koop

Gasthuisdijk 8 te Zwolle

Centraal tussen het centrum van Zwolle en de woonwijken Westenholte, Stadshagen en de AA-landen op een kleinschalig bedrijventerrein gelegen bedrijfsruimte • Ca. 335 m² bedrijfsruimte met inpandige kantoorruimte • Voorzien van een verhard buitenterrein welke is afgesloten door middel van een hekwerk • De bedrijfsruimte is tevens voorzien van een overheaddeur • Parkeergelegenheid op eigen terrein aanwezig

Te huur

Marsweg 55 te Zwolle

Oude Vismarkt 10 te Zwolle

Diverse ruimtes beschikbaar in dit bedrijfsverzamelgebouw o.a. ca. 430 m² kantoorruimte, 2.000 m² bedrijfsruimte/ showroom en 200 m² kantoor • Tevens is er een buitenterrein beschikbaar • Er is al een unit beschikbaar vanaf 1.000 m² • Gelegen op een fraaie zichtlocatie op bedrijventerrein Marslanden • Voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein • Voorzien van o.a. systeemplafonds, scheidingswanden, armaturen, etc.

Winkelpand gelegen in het hart van het centrum van Zwolle aan de Oude Vismarkt, nabij de kruising Melkmarkt, Diezerstraat en Oude Vismarkt • Het pand heeft een oppervlakte van 102 m² en een frontbreedte van maar liefst 7 meter • Het gehele pand wordt gerenoveerd en verbouwd dus eigenlijk huurt u nieuwbouw in een “oud jasje” • De winkelruimte zal in een casco staat opgeleverd worden, indeling, inrichting, kleurstellingen, etc. van het pand zijn geheel naar eigen inzicht in te vullen • Het pand zal geheel onderkeldert worden

Huurprijs € 22.500,- per jaar excl. BTW Koop is bespreekbaar, voor meer informatie en de vraagprijs kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Te huur

Paxtonstraat 19 te Zwolle

Oude Vismarkt 26-28 te Zwolle

Circa 220 m² winkelruimte gelegen in het centrum van Zwolle, het pand heeft een frontbreedte van ca. 8 meter • Het pand is recentelijk (2009) gerenoveerd en voorzien van een nieuwe winkelpui en een nieuw systeemplafond, tevens is de wandafwerking vernieuwd • In de nabijheid van het pand bevinden zich winkels als de Young Men’s Shop, Saint Tropez, Pogo Design, Tamse Wiertz en ECI • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving aanwezig Huurprijs € 50.000,- per jaar excl. BTW

Huurprijs € 45.000,- per jaar excl. BTW

Te huur

Deze 4 hoogwaardig afgewerkte bedrijfsunits zijn gelegen op een prominente locatie op industrieterrein Marslanden G • Het betreft units met een bedrijfsruimte vanaf 606 m² tot 754 m², elke unit beschikt daarnaast over 200 m² kantoorruimte • De ruimtes zijn hoogwaardig afgewerkt en o.a. v.v. aluminium kozijnen, gevels van metselwerk, parkeerplaatsen op eigen terrein, elektr. overheaddeur, verwarmingssysteem, verlichting, systeemplafonds, sanitair en binnenmuren v.v. glasvlies

Te huur

Te huur

Paxtonstraat 23 te Zwolle

Te huur

Sassenstraat 66 te Zwolle

Dit bedrijfsobject bestaande uit 610 m² bedrijfsruimte en 300 m² kantoorruimte is gelegen aan een drukke doorgaande weg op het nieuwste gedeelte van de arslanden • Het object heeft een zeer hoogwaardig opleveringsniveau • De bedrijfsruimte is o.a. v.v. twee elektrisch bedienbare overheaddeuren, krachtstroom, tlverlichting, lichtkoepels en toiletten • De kantoorruimte is o.a. v.v. systeemplafonds met verlichting, vloerbedekking, systeemwanden, patchkast, bekabeling, alarminstallatie, pantry en toiletten

Winkelruimte en kantoorruimte gelegen in het stadscentrum van Zwolle, in de aanlooproute naar de Diezerstraat (hoofdwinkelstraat) • Het betreft ca. 410 m² winkelruimte gelegen op de begane grond, ca. 150 m² kantoorruimte op de verdiepingen en 50 m² kelderruimte • De mogelijkheid bestaat om het pand op te splitsen in drie aparte winkel-/kantoorpanden • In de directe omgeving bevinden zich winkels als Scapa, Tamse Wiertz, kapsalon Bernard Kroon, Pauw, etc. • Er is voldoende (betaalde) parkeergelegenheid in de omgeving aanwezig

Huurprijs € 49.000,- per jaar excl. BTW

Huurprijs € 80.000,- per jaar excl. BTW

Voltastraat 10-16 te Zwolle

Bedrijfsruimte/kantoorunits gesitueerd op een prominente locatie op bedrijventerrein Marslanden F • Er is in totaal ca. 4.600 m² bedrijfsruimte en ca. 350 m² kantoorruimte beschikbaar voor verhuur, verdeeld over drie bedrijfshallen • Voorzieningen o.a. lichtstraten, overheaddeuren, vrije hoogte ca. 6.80 meter, gasheaters in bedrijfshal, systeemplafonds met verlichting, CV in de kantoren, luxe keuken, toilet en ruim buitenterrein Huurprijs € 45,- per m² per jaar excl. BTW

Huurprijs vanaf € 45.000,- per jaar excl. BTW

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

20

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Bramer Bedrijfsmakelaars

nr. 1 - oktober 2010

Kantoorruimten Regio Zwolle Te huur

Te koop/te huur

Winkelcentrum Zwolle-Zuid

Dorpsweg 43a te IJsselmuiden

In 2006 is aangevangen met de derde fase van winkelcentrum Zwolle-Zuid • Het winkelcentrum is uitgebreid met 7.900 m² b.v.o. zodat het nieuwe centrum een b.v.o. van ca. 17.000 m² heeft • Het centrum vervult een functie die wijkoverstijgend is, het is te beschouwen als het “hart van het stadsdeel” • Aan de Oldeneelallee is een bovengrondse parkeergarage gebouwd, in deze parkeergarage zijn ca. 400 parkeerplaatsen gerealiseerd naast de 250 parkeerplaatsen op het maaiveld • Parkeren is gratis

In de oude dorpskern centraal gelegen kantoorruimte met aan de overzijde diverse winkels • Het betreft ca. 500 m² kantoorruimte, verdeeld over de begane grond, verdieping en kelder • Er is al een unit te huur vanaf 240 m² • Opleveringsniveau o.a. baliefunctie, pantry, toiletten, systeemplafonds voorzien van verlichting en ingebouwde aircounits, centrale verwarming • Parkeergelegenheid aan de overzijde en in de directe nabijheid

Huurprijzen per m² p.j. excl. v.a. ca. € 225,- tot ca. € 275,-

Huurprijs vanaf € 30.000,- per jaar excl. BTW

Te huur

Te huur

IJsselkade 51 te Kampen

Weth. Wassebaliestraat te Staphorst

Te huur

Nog ca. 185 m² kantoorruimte beschikbaar • Indeling: 2e verdieping ca. 145 m² en ca. 40 m² op de bovenste verdieping • De kantoorruimte is centraal gelegen in de binnenstad van Kampen • Tegenover het object is een ruime parkeerplaats gelegen

Vraagprijs: op aanvraag

Huurprijs vanaf € 17.000,- per jaar excl. BTW

Te huur

Ampèrestraat 15 te Zwolle

Blaloweg 20 te Zwolle

Zichtbaar vanaf de ringweg Zwolle/Oldeneelallee kantoorruimte met bedrijfs-/opslagruimte • het betreft ca. 807 m² kantoorruimte en ca. 200 m² bedrijfs-/opslagruimte • Opleveringsniveau: entreebalie, kantine, toiletten, alarminstallatie, topkoeling, systeemwanden, systeemplafond v.v. verlichting, kabelgoten • Eigen parkeergelegenheid met 29 parkeerplaatsen achter een afsluitbaar hek • Flexibel indeelbaar, wijzigingen in verhouding kantoor/bedrijfsruimte mogelijk alsmede vergroten van het pand

In dit bedrijfsobject, gelegen op een absolute zichtlocatie aan de ringweg van Zwolle nabij de afrit Zwolle-Zuid, zijn nog diverse kantoor- en showroomruimtes beschikbaar • Er is al een ruimte te huur vanaf 285 m² • In totaal is er ca. 4.720 m² te huur • De zeer ruime en lichte units zijn verdeeld over de begane grond, 1e en 2e verdieping • Het pand is in het voorjaar van 2010 gerenoveerd, de buitenzijde is hierbij geheel opnieuw geschilderd, de kantoren zijn (deels) voorzien van nieuw schilderwerk, systeemplafonds, vloerbedekking en radiatoren

Te huur

Huurprijs bedrijfsruimte vanaf € 40,- per m² per jaar excl. BTW Huurprijs kantoorruimte vanaf € 90,- per m² per jaar excl. BTW Huurprijs showroom vanaf € 70,- per m² per jaar excl. BTW

Burg. Van Roijensingel 12 te Zwolle

Te huur

Eekwal 10 te Zwolle

360 m² kantoorruimte in kantoorgebouw ‘De Blauwvingerveste’ gelegen op loopafstand van het centrum van Zwolle, nabij de autosnelweg A28 • Tevens zijn er 8 parkeerplaatsen beschikbaar • De kantoorruimte is keurig afgewerkt en beschikt over veel voorzieningen zoals systeemplafonds met TL-inbouwarmaturen, luchtbehandelingsinstallatie, CV, brandmeldinstallatie, noodverlichting en kabelgoten • Deze zeer complete kantoorruimte is geschikt voor veel kantoorgebruikers

Deze zeer representatieve, gerestaureerde villa, bouwjaar 1900, ligt op een unieke locatie nabij de oude binnenstad van Zwolle • De kantoorvilla bestaat uit 4 bouwlagen met 11 kantoren alsmede een aanbouw van 1 bouwlaag aan de achterzijde van het pand • De bovenste etage is een kantoortuin • Extra voorzieningen zoals airco, centrale stofzuiger, pantry’s en luxe toiletgroepen • Parkeren op eigen terrein mogelijk (14 parkeerplaatsen) • De huurprijs is afhankelijk van het opleveringsniveau

379 m² kantoorruimte te huur in het stadshart van Zwolle op kantoorlocatie “Eekwal” (deelverhuur is bespreekbaar) • Het pand is o.a. v.v. toiletgroepen, pantry’s, vloerbedekking, systeemplafonds met verlichting, airco en een CV-installatie • Het pand bevat nog veel authentieke elementen en heeft een keurige staat van onderhoud • De bereikbaarheid van het pand is uitstekend. De op- en afrit van de A28 liggen dichtbij en het station Zwolle ligt op loopafstand • Dit pand beschikt over drie parkeerplaatsen

Huurprijs € 140,- per m² p.j. excl. BTW Parkeren € 950,- per parkeerplaats p.j.

Huurprijs tussen de € 100.000,- en € 130.000,per jaar excl. BTW

Huurprijs € 65.000 per jaar excl. BTW

Bedrijfsmakelaars

•R  uim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein

Vraaghuurprijs € 118.000,- p.j. excl. BTW

Te huur

Burgemeester Roelenweg 24 te Zwolle

Meeuwenweg 17 te Kampen

In het centrum van Kampen gelegen kantoorruimte/opslagruimte van ca. 200 m² • Gelegen op de begane grond; aan de IJssel; op loopafstand van het station in een fraai historisch pand • Voldoende gelegenheid betaald parkeren • Aanvaarding: in overleg

Vraagprijs € 695.000,- k.k.

Te huur

Dit kantoorobject is gelegen op een absolute zichtlocatie direct aan de A28 • Het object dat op een kavel van 5.269 m² staat is tevens zeer goed bereikbaar • Het kantoorobject bestaat uit 5 verdiepingen en heeft een oppervlakte van ca. 4.500 m² • Het object wordt in zijn geheel te huur aangeboden maar kan ook in delen gehuurd worden • Het object is voorzien van een gezamenlijke entree • Door het gebruik van glazen puien en lichte en moderne kleurstellingen heeft de entree een representatieve uitstraling Huurprijs € 120,- per m² per jaar

Te huur

Emmawijk 1 te Zwolle

Dit statige kantoorpand is gelegen aan de Emmawijk • Het kantoorpand ligt nabij het centrum en op loopafstand van het CS • Een gedeelte van de tweede verdieping is nog beschikbaar voor verhuur • Op de tweede verdieping is ca. 145 m² b.v.o. beschikbaar, deze oppervlakte bestaat uit drie kantoorruimtes, een keuken, toilet en gang • Er is parkeergelegenheid beschikbaar op eigen terrein • Voorzieningen: toilet met fonteintje, pantry, CV en radiatoren, databekabeling, vloerbedekking, airco, raambekleding Huurprijs € 1.633,- per maand excl. BTW

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

21

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

nr. 1 - oktober 2010

Enkele recente transacties Regio Twente Verkocht Hanzestraat 5 te Borne

Verkocht Oosterveldsingel 19 te Hengelo

Verhuurd Prins Bernhardplantsoen 306 te Hengelo

Verhuurd Deventerstraat 10 te Oldenzaal

Verhuurd Rijnstraat 62d te Enschede

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars heeft

Aan de Oosterveldsingel 19 zijn reeds

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars heeft

Snelder

Bedrijfsmakelaars

Mode In heeft circa 68 m² winkel-

namens de verkoper, een particulier,

6 van de 9 units verkocht uit fase I.

namens de verhuurder, Perron XLI B.V.,

heeft namens de onderverhuurder,

ruimte gehuurd aan de Rijnstraat

een bedrijfscomplex bestaande uit 505

Betreffende bedrijfsunits variëren van

aan het Prins Bernhardplantsoen 306

Webprint, aan de Deventerstraat 10

62d gekregen in het winkelcentrum

m² bedrijfsruimte en 95 m² kantoor-

circa 120 m² tot 136 m². Snelder Zijlstra

te Hengelo, een kantoorruimte van

te Oldenzaal, een kantoorruimte van

Deppenbroek te Enschede. Snelder

ruimte, gelegen aan de Hanzestraat

Bedrijfsmakelaars v.o.f. trad op voor

432 m² verhuurd aan Moteq Hengelo

475 m² verhuurd aan Lycens Milieu &

Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f. trad op

5 te Borne, verkocht aan Reputabel

Janssen de Jong Projectontwikkeling.

B.V.. De huurprijs bedraagt € 36.960,-

Ruimte B.V. De huurprijs is niet bekend

namens de verhuurder.

per jaar te vermeerderen met BTW.

gemaakt.

Warmtetechniek B.V.. De koopsom is

Zijlstra

niet bekend gemaakt.

Verhuurd Het Lentfert 46 te Enschede

Aangehuurd Duivenbreeweg 43 te Nijverdal

Verhuurd Welbergweg 90-94 te Hengelo

Verhuurd Haaksbergerstraat 162 te Enschede

Verhuurd Van Loenshof 6 te Enschede

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars heeft

Snelder

Bedrijfsmakelaars

Een onderwijsinstelling heeft aan de

Snelder

Snelder

namens de verhuurder 409 m² bedrijfs-

v.o.f. heeft voor Stichting Karakter

Welbergweg 90-94 te Hengelo 1.024

heeft namens de verhuurder de win-

heeft namens de verhuurder de win-

ruimte en 90 m² kantoorruimte ver-

een logiesaccommodatie van 1.291 m²

m² kantoorruimte gehuurd met 24

kelruimte van 800 m² verhuurd aan de

kelruimte van 297 m² verhuurd aan

huurd aan Het Lentfert 46 te Enschede.

gelegen aan de Duivenbreeweg 43 te

parkeerplaatsen. De huurprijs is niet

Haaksbergerstraat 162 te Enschede. De

het Van Loenshof 6 te Enschede. De

De huurder is A. Hak Noord-Oost B.V.

Nijverdal aangehuurd. Het complex

bekend

huurder is de Huisdiervoordeelshop.

huurder is Nero Bianco B.V. De huur-

De huurprijs bedraagt € 32.500,-- per

was voorheen in gebruik bij Stayokay.

Bedrijfsmakelaars v.o.f. trad bij deze

De huurprijs is niet bekend gemaakt.

prijs bedraagt € 70.000,-- per jaar, te

jaar te vermeerderen met BTW.

De huurprijs is niet bekend gemaakt.

transactie op namens de verhuurder.

Verhuurd Ir. E.L.C. Schiffstraat 220 te Enschede

Verhuurd Brugstraat 9-13 te Almelo

Verhuurd Wilbertstraat 15a te Hengelo

Verkocht Haverstraatpassage 7/7A/7B te Enschede

Aangekocht Pasmaatweg 9 te Hengelo

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f.

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f.

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars heeft

Een particuliere belegger heeft aan

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f.

heeft aan de Ir. E.L.C. Schiffstraat 220

heeft aan de Brugstraat 9-13 te Almelo

namens de verhuurder, particuliere

de

te

heeft voor Valkenaar Wooninrichting

te Enschede namens de verhuurder,

namens de verhuurder, Syntrus Achmea

belegger, aan de Wilbertstraat 15a te

Enschede

als-

circa 863 m² winkelruimte aangekocht

965 m² bedrijfsruimte verhuurd aan

Vastgoed, 538 m² kantoorruimte met 8

Hengelo, een kantoorruimte van 525

mede de bovengelegen studenten-

gelegen aan de Pasmaatweg 9 te

Tonzon B.V. De huurprijs is niet bekend

parkeerplaatsen verhuurd. Huurder is

m² verhuurd aan de Stichting J.P. van

woningen gekocht. Snelder Zijlstra

Hengelo. De koopsom is niet bekend

gemaakt.

de Rijksgebouwendienst. De huurprijs

den Bent. De huurprijs is niet bekend

Bedrijfsmakelaars

gemaakt.

bedraagt € 63.670,- per jaar te ver-

gemaakt.

namens de koper.

Zijlstra

gemaakt.

Snelder

Zijlstra

Zijlstra

Bedrijfsmakelaars

Zijlstra

Bedrijfsmakelaars

vermeerderen met BTW.

Haverstraatpassage twee

7/7A/7B

winkelpanden

v.o.f.

trad

op

meerderen met BTW. 22

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Bramer Bedrijfsmakelaars

nr. 1 - oktober 2010

Kantoorruimten Regio Zwolle Te huur

Te huur

Hanzeallee 2-16 te Zwolle

Grote voort 291-293 te Zwolle

Voorsterpoort, gelegen op een toplocatie, combineert in de toekomst grote en moderne kantorencomplexen met vrijetijdsbesteding, sport, detailhandel en horeca • Er is in totaal 1.482 m² v.v.o. kantoorruimte beschikbaar • De beschikbare ruimte ligt op de begane grond, de tussenverdieping, de 1e verdieping en de 2e verdieping • Voorzieningen: systeemplafonds met standaard T5 verlichting, sanitaire voorzieningen, computervloeren, dakpatio en twee liften • De beschikbare ruimte heeft een eigen entree • Bij het gehuurde horen 26 parkeerplaatsen

Te huur

Kantoorruimte op meest prominente punt van kantorenpark Hanzeland • Totaal 3.000 m² kantoorruimte verdeeld over alle verdiepingen • Eventueel ook per verdieping te huur in units vanaf ca. 400 m² • Huurprijs is exclusief servicekosten maar inclusief 36 parkeerplaatsen •M  et de toekomstige tramverbinding en de komst van de hanzelijn is de locatie uitstekend bereikbaar, tevens liggen de op- en afritten van de A28 op korte afstand

Huurprijs op aanvraag

Huurprijs € 189,- per m² per jaar excl. BTW

Hanzeplein 1 te Zwolle

Te huur zeer representatieve kantoorruimte van ca. 9.064 m² v.v.o. met 155 parkeerplaatsen • Het kantoorgebouw is gelegen op bedrijvenpark “Hanzeland” op zichtlocatie vanaf de N337 (ijsselallee) en nabij de snelweg A28 • Het pand heeft een moderne uitstraling en veel lichtinval • De entree is v.v. een baliefunctie en marmeren vloer en trap • Elke verdieping is v.v. meerdere toiletgroepen, pantry’s, systeemplafonds en airconditioning • Tevens beschikt het pand over een zeer complete kantine en 3 liften Huurprijs € 145,- per m² per jaar excl. BTW

Te huur

Te huur

Koestraat 44 te Zwolle

In het stadscentrum van Zwolle, net binnen de stadsgracht en naast de Sassenpoort, ligt dit monumentale kantoorpand met een oppervlakte van 455 m² • Het pand is o.a. v.v. een CV-ketel, vloerbedekking, wandafwerking, toiletgroepen en pantry’s • Het pand is goed afgewerkt, heeft een sfeervol interieur en beschikt tevens over een ruime achtertuin, terras en balkon • Dit object is uitstekend bereikbaar zowel per auto als met het openbaar vervoer, station Zwolle ligt op loopafstand Huurprijs € 67.500,- per jaar excl. BTW

Te huur

Te koop

Oldeneelallee 26 te Zwolle

Noordzeelaan 62 te Zwolle

In het herontwikkelingsplan van Winkelcentrum Zwolle-Zuid bieden wij u een kantoorruimte aan op een unieke locatie, gelegen op de tweede verdieping • De totale oppervlakte bedraagt ca. 236 m² v.v.o. (incl. 27 m² archiefruimte) • Deze kantoorruimte is voorzien van een eigen entree aan de Oldeneelallee en heeft een gelijkvloerse ontsluiting via de parkeergarage, tevens beschikt het pand over parkeergelegenheid direct voor de deur

Kantoorgebouw “Robijn” gelegen op kantorenpark Hanzeland is een representatief, modern afgewerkt kantoorgebouw • Van het totale gebouw is ca. 450 m² kantoorruimte te huur, welke bestaat uit de gehele 5e verdieping • Hanzeland is vanaf de snelweg A28 uitstekend te bereiken • Het CS is lopend binnen enkele minuten te bereiken • Bij het gehuurde behoren 6 parkeerplaatsen • Voorzieningen: systeemplafonds met TL-inbouwarmaturen, pantry, sanitaire voorzieningen, alarmsysteem, topkoeling, binnenzonwering Huurprijs € 175,- per m² p.j. excl. BTW

Vraagprijs € 275.000 v.o.n. excl. BTW

Rijnlaan 43-49 te Zwolle

Te huur

Van Nahuysplein 14 te Zwolle

Zuiderzeelaan 53 te Zwolle

Dit authentieke kantoorpand ligt binnen de stadsgracht nabij de Sassenpoort, tevens ligt het pand op loopafstand van het station • Er zijn 2 verdiepingen beschikbaar, op de 1e verdieping ca. 110 m² en op de 2e verdieping ca. 85 m² • Evt is verhuur van het hele pand bespreekbaar • Middels de klassieke marmeren entree bereikt u de trapopgang naar de 1e verdieping • Via de achterzijde van het pand is een fietsenberging in het souterrain te bereiken, hier is tevens nog een kleine archiefruimte aanwezig

Zeer representatieve, luxe afgewerkte kantooretages, gelegen op een prominente locatie van kantorenpark Hanzeland • 3e etage ca. 1.804 m² kantoorruimte alsmede 27 parkeerplaatsen • 4e etage ca. 223 m² kantoorruimte • Gezamenlijk gebruik van het bedrijfsrestaurant en receptie behoort tot de mogelijkheden • Hoogwaardig opleveringsniveau: fraaie entree, lift, topkoeling, systeemplafonds • Uitstekend bereikbaar, direct gelegen aan het NS station en nabij de A28

Huurprijs v.a. € 1.175,- per maand excl. BTW

Huurprijs € 165,- per m² p.j. excl. BTW excl. servicekosten Parkeren € 865,- per parkeerplaats per jaar

Huurprijs € 110,- per m² per jaar excl. BTW

Bedrijfsmakelaars

Popovstraat 48 te Zwolle

Deze bedrijfsunit heeft een totale oppervlakte van ca. 360 m² en is gelegen op bedrijventerrein Marslanden G in Zwolle • De unit bestaat uit 3 bouwlagen • De unit is ca. 5 jaar oud, traditioneel gebouwd en v.v. wand- en dakisolatie en dubbele beglazing • Voorzieningen o.a. pantry v.v. inbouwapparatuur als een koelkast, magnetron en vaatwasser, zonwerende screens, toilet (2x), systeemplafonds incl. verlichting, CV-ketel en overheaddeur • Parkeergelegenheid is aanwezig direct voor het pand en in de direct omgeving Vraagprijs € 360.000,- k.k. excl. BTW

Te huur

Flexibele kantoorruimte te huur in kantorencomplex “De Dommel” gelegen tegenover winkelcentrum AA-landen, direct bij de uitvalswegen van Zwolle-Noord • Deze kantoorruimte is al te huur in units vanaf 40 m², in totaal is er 947 m² kantoorruimte beschikbaar • Tevens zijn er 15 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar • De kantoorruimte is voorzien van armaturen, vloerbedekking, verwarming, sanitair en een pantry

Te koop

Bedrijfsmakelaars

Bedrijfsmakelaars

Gezocht ten behoeve van de vele zoekvragen in onze portefeuille: bedrijfsruimten bij voorkeur in de koopsfeer, gelegen op bedrijventerreinen regio Zwolle.

Bedrijfsmakelaars

23

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Vastgoedinrichting

Compleet en Zorgeloos

Vastgoedinrichting

Mekkelholtsweg 7 • Postbus 381 • 7500 AJ Enschede • T: 053 - 4367899 F: 053 - 4367762 • info@vastgoedinrichting.nl

www.vastgoedinrichting.nl

T: 053 – 43 22 886 | info@spijkerbv.nl

Creatief met ruimte

www.spijkerbv.nl

Vastgoedcourant Oost  

Aanbod van het vastgoed in Oost Nederland

Advertisement