Page 1

Projectinformatie 2e Dorpsstraat 30 Zeist

Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.


Projectinformatie Te huur kantoorruimte te Zeist

Locatie

De 2e Dorpsstraat kenmerkt zich door een diversiteit aan bedrijvigheid. In de directe omgeving bevinden zich Figi, Hermitage, het Nassauhuis, grand café en Restaurant Le Baron alsmede het gemeentehuis, afgewisseld met lokale ondernemers zoals de Keukenarchitect Zeist en kapper Fiona Franchimon Professional.

Oppervlakte

Voor de verhuur is circa 151 m² kantoorruimte beschikbaar gelegen op de 1e verdieping.

Voorzieningen

De kantoorruimte wordt schoon en ontruimd opgeleverd in de huidige staat met de navolgende voorzieningen: - gezamenlijke entree; - CV-installatie; - meterkast voorzien van tussenmeters; - toiletgroep voorzien van wandcloset en fonteintje; - luxe keuken; - stucplafond zonder verlichting; - belsysteem met cameratoepassing voor deuropener.

Huurprijs

€ 27.000,00 per jaar exclusief BTW.

Bestemming

Het Rond heeft van oudsher een openbare functie waarbij publieke en culturele zaken centraal staan. Deze ruimte sluit hierop aan, en zijn bedoeld voor forum en/of forum ondersteunde doeleinden, ondersteunende dienstverlening, kantoren, detailhandel, bijvoorbeeld een museum, VVV, Congresdoeleinden, hoogwaardige horeca, bank, notaris, stomerij, kleer- en/of schoenmaker, galerie, kunst en antiekzaken, etc.

Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.


Voorschot servicekosten

€ 20,00 per m² per jaar exclusief BTW. De servicekosten bestaan o.a. uit onderhouds c.q. serviceabonnement, bediening, storingen verhelpen, keuringskosten e.d. ten behoeve van: - luchtbehandelingsinstallatie(s); - centrale verwarmingsinstallatie(s); - warmwaterinstallatie(s); - rookmeldinstallatie; - optimaliserings-, signalerings- en bewakingsapparatuur; - videofooninstallatie; - belinstallatie; - deuropener/keycardlezer of dergelijke; - bliksem-/overspanningsinstallatie; - brandblusapparatuur (en de vullingen); - antenne-installatie(s) en aanpassings-, aansluit- en abonnementskosten; - overige installaties en apparatuur, voor zover aanwezig; - verzorging beplanting algemene ruimten; - bijdrage Vereniging van Eigenaars; - glasbewassing van de ruiten en kozijnen aan de buitenzijde; - kosten van de uitvoering van een tweejaarlijkse risicoanalyse ten behoeve van legionella preventie; - alle in de toekomst zich voordoende kosten welke in collectief verband noodzakelijk en verplicht zijn en waarvoor per geval van zich aandienende servicekostenpost op dat moment door de verhuurder een voorschotberekening opgesteld wordt en het resultaat doorbelast zal worden aan huurder. Eén en ander in overleg met huurder; - administratiekosten ad 5 % over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Huurbetaling

Per kwartaal vooruit.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex, reeks CPI – Alle Huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurgarantie

Een bankgarantie ter grootte van 3 maanden bruto betalingsverplichting.

Huur- en Verlengingstermijn

5 + 5 jaar. Een kortere periode is bespreekbaar met aangepaste huurprijs.

Huurcontract

Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.


Parkeren

Op het achtergelegen eigen afgesloten parkeerterrein zijn parkeerplaatsen beschikbaar à € 1.250,00 per jaar exclusief BTW. Tevens zijn er parkeerplaatsen beschikbaar achter het appartementen complex middels parkeerbeugels à € 850,00 per jaar exclusief BTW.

Aanvaarding

Per direct.

BTW

Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Bijzonderheden

Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder.

Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Molenbeek Makelaars B.V. Maliebaan 77 3581 CG Utrecht Telefoon 030 – 256 88 11 Bezoek voor onze totale portefeuille www.molenbeek.nl Regulated by RICS

of www.jefferson.nl

Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.


Foto’s:

Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.


Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.


Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.


Locatie:

Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Projectinformatie 2e Dorpsstraat 30 te Zeist  

Kantoorruimte Zeist | 2e Dorpsstraat 30 te Zeist