Page 1

Plan van aanpak tweede editie Nieuwbouwbeurs Den Haag 2011 Algemeen Sinds de eerste editie van de Nieuwbouwbeurs Den Haag 2010 is er door de Stichting Promotie Wonen Den Haag, Cieremans Marketing & Communicatie en Holland LiViN’ hard gewerkt aan plan van aanpak voor de tweede editie van dit evenement. De gesignaleerde verbeterpunten en een aantal nieuwe punten hebben wij hieronder voor u samengevat. Locatie en datum De tweede editie van de Nieuwbouwbeurs Den Haag vindt wederom plaats in het Atrium van het Stadhuis in Den Haag. De locatie heeft zowel aan bezoekers als deelnemersverwachtingen voldaan en is ook in operationele zin mogelijk gebleken. De beurs vindt plaats op zaterdag 5 maart 2011 en is voor bezoekers geopend van 10 tot 16 uur. Er zijn een aantal argumenten om te kiezen voor een eendaags-evenement in plaats van een weekend. In de editie 2010 was het bezoekersaantal op zondag te laag, door te concentreren op de zaterdag zal de beurs veel krachtiger worden. Bovendien zullen de interne kosten en inspanningen van de deelnemers lager uitvallen. Het is daarnaast de verwachting dat de motivatie en inzet van personeel (nog) beter zal zijn. Van woonsferen naar wijken Geconstateerd is dat de onderverdeling in Woonsferen voor bezoekers beter kan werken. Men heeft aangegeven dat men het soms moeilijk vond om de juiste wijk te vinden. Wij stellen dus voor om enerzijds de woonsferen te handhaven (immers deze volgen uit de structuurvisie en worden als zodanig op de diverse websites gecommuniceerd) maar anderzijds de wijken die zich in deze woonsferen bevinden anders te benadrukken door deze simpelweg beter aan te duiden. Met andere woorden, niet de woonsfeer is leading maar de wijk is leading in zowel de informatievoorziening vooraf als de in de indeling op de beursvloer. Indeling beursvloer Uitgangspunt is dat het voor de bezoeker aantrekkelijker moet worden om door de gemeente Den Haag en de regio “te wandelen”. De wijken moeten daarbij vloeiend in elkaar overgaan en dienen er op de beursvloer diverse informatie punten te zijn. Deze punten worden hieronder kort uitgewerkt bezien vanuit de looproute van een bezoeker.

November 2010 - Holland LiViN - Peter Kuipers


Informatiepaviljoen entree, het warme welkom Aan de ingang zal een groot informatiepaviljoen worden ingericht bemand door de gemeente en de Stichting Landelijk Nieuwbouwportaal. Ook registratie van de bezoekers zal hier plaatsvinden en wellicht zullen ook informatievoorzieners als de NVM en financiers hier hun plek vinden. Doel van dit informatiepaviljoen is de bezoeker uitvoerig informeren over het aanbod nog voordat men de beursvloer betreedt. Bezoekers kunnen hier ook een “marsroute” laten uitstippelen welke het zoeken vergemakkelijkt. We maken daarbij alleen gebruik van NIKI informatrices die informatie geven maar ook emailadressen registreren. Plattegrond en kleurcode Onderdeel van het informatiepaviljoen zijn twee grote plattegronden waarin op de ene plattegrond de wijken in Den Haag een “kleurcode” krijgen en op de andere plattegrond de gemeenten in de regio een “kleurcode”krijgen. Aan de hand van deze kleuren zal het voor het publiek eenvoudiger zijn om op de beursvloer de wijken terug te vinden. Zaalindeling In de editie 2011 is het de bedoeling dat het publiek wat vloeiender door de diverse wijken en de regio kan lopen. Daarom verlaten wij de “pleinen” en passen wij een model toe wat zich het meest laat vergelijken met het “Ikea” model. Concreet betekent dat wij gebruik maken van een doorlopende wand met daarop de panelen. De ruimte voor deze panelen blijft 150cm breed en 250cm hoog. De diverse wijken worden aangegeven door de wanden een bepaalde kleurcode mee te geven zodat de bezoeker de wijken goed kan herkennen. De diverse wijken worden gescheiden met een visual van het gebied. De rode loper De “rode draad” over de beursvloer is in dit geval een “rode loper”. Deze loper meandert over de hele beursvloer als hoofdwandelpad langs de diverse wijken. Door deze opzet wordt het publiek op een subtiele manier langs al de projecten geleidt.

Informatiepunten Niet alleen aan de entree maar ook door de hele zaal heen gaan wij informatiepunten creëren. Deze punten in de vorm van een bar staan strategisch opgesteld langs de rode loper. Aan deze bar kunnen mensen informatie krijgen over de projecten door personeel van de projectontwikkelaar. In tegenstelling tot de 2010 editie hoeft het personeel dus niet in de buurt van de unit te blijven maar kan het publiek meenemen naar de informatiebar. Aan iedere bar bevindt zich bovendien iemand van de gemeente die nadere informatie kan geven over de betreffende cluster wijken. Informatie op driehoeksbordjes Een knelpunt op de 2010 editie waren de informatiestickers. Deze vielen niet op en waren soms niet aanwezig. Dit gaan wij ondervangen door de panelen standaard te voorzien van een “driehoeksbordje” zoals makelaars gebruiken om aan te geven dat een huis te koop is. Op deze bordjes komt basisinformatie zoals huur/koop, type woning e.d.

November 2010 - Holland LiViN - Peter Kuipers


Sfeerelementen Ook in 2011 zal met sfeerelementen gewerkt worden echter minder overheersend. Promotie van het evenement De promotie en marketing van het evenement wordt verzorgd door Cieremans Marketing Communicatie. CMC is uitstekend bekend met de nieuwbouwontwikkelingen in Den Haag en omgeving en heeft als bijkomend voordeel dat zij ook de promotie en marketing voor de Stichting Promotie Wonen Den Haag verzorgen. Het promotiegebied is nog flexibel maar zal zich in ieder geval uitstrekken over de Gemeente Den Haag en daaraan grenzende gebieden. De inhoud van de promotie behelst in ieder geval; buitenreclame zoals driehoeksborden, digitale en gedrukte uitnodigingen om te verzenden aan uw bestaande contacten, posters, flyers, advertenties en redactionele berichten in de regionale uitgaven. Ook in 2011 wordt de beursspecial (in overleg met de Stichting) en aankondigingdoeken (voor over de bouwborden) overwogen. Bovendien gaan wij er naar streven dat ook de buitenruimte van het Atrium wordt meegenomen om promotie ter verrichten. Tarieven 2011 De deelnemerstarieven en voorwaarden zijn gelijk gebleven aan de tarieven voor de eerste editie van de Nieuwbouwbeurs Den Haag. Leden

Niet leden

TM 31/1

1 - 5 units

TM 31/1 1.800,00

Vanaf 1/2 2.200,00

1 - 5 units

2.200,00

Vanaf 1/2 2.600,00

6- 10 units

1.700,00

2.100,00

6- 10 units

2.100,00

2.500,00

11 > units

1.500,00

1.900,00

11 > units

1.900,00

2.300,00

Tarieven zijn per unit en exclusief 19% BTW. Met leden wordt bedoeld leden van de Stichting Promotie Wonen Den Haag, lid geworden voor 1 december 2010.

Verantwoording tarieven Omdat de beurs nu 1 dag duurt besparen wij op een aantal kostenposten voornamelijk zaalhuur en personeel. De besparing is ongeveer € 10.000,00. Deze kosten zijn echter relatief daar de grootste kostenposten de promotie en de aankleding van de zaal zijn. De kostenbesparing zal voornamelijk bij de deelnemers zijn omdat de inzet nu 1 dag is. In de editie 2010 zijn wij budgettair “krap” uitgekomen. Bovendien is het een reële verwachting dat het aantal afgenomen units iets lager zal zijn doordat er minder aanbod is of omdat de aanbieder inmiddels niet meer bestaat. Daarom stellen wij voor om de tarieven niet te verlagen maar een mogelijk overschot te besteden aan extra promotie of zaalaankleding. Dat wordt echter pas duidelijk in de laatste weken voor de beurs. Units In 1 unit mag maximaal 1 project getoond worden. U bent vrij in het kiezen van uw uiting mits deze niet groter is dan 130 cm breed en 230 cm hoog. Kleine afwijkingen hierop kunnen altijd besproken worden. Naamsvermelding van de aanbieder dient op uw paneel opgenomen te worden. Regels panelen aangescherpt Net als in de editie 2010 hebben wij regels opgesteld waaraan panelen moeten voldoen. Onder meer de regel dat er maar 1 project per unit getoond kan worden. Dit om de overzichtelijkheid van de bezoekersinformatievoorziening te garanderen. Het is jammer November 2010 - Holland LiViN - Peter Kuipers


te constateren dat niet alle partijen zich daaraan gehouden hebben. Omdat wij dit niet fair vinden t.o.v. mededeelnemers maar ook omdat wij onze begroting moeten halen zullen wij op deze regeling streng gaan toezien.

Tijdspad In verband met de planning van promotiemiddelen, het vergaren van projectinformatie en het reserveren van operationele zaken hebben wij de volgende tijdsplanning. November 2010

Voorstel plan van aanpak aan Stichting Promotie Wonen Den Haag.

December 2010

Uiterlijk eerste week van december informatiebijeenkomst. Vanaf 8 december start interesseren deelnemers.

Januari/februari

Inventariseren projecten en start promotie

Maart

Nieuwbouwbeurs

November 2010 - Holland LiViN - Peter Kuipers

Nieuwbouwbeurs Den Haag  
Nieuwbouwbeurs Den Haag  

Nieuwbouwbeurs Den Haag

Advertisement