Page 1

Enschede, een gerichte huisvesting Inventarisatie huisvestingswensen GEAS Energiewacht, Programma van Eisen Editie februari ’12 Enschede, 23 februari 2012 bezoekadres Hoedemakerplein 1 postadres Postbus 2022, 7500 AC ENSCHEDE telefoon 053-4852244 fax 053-4852204 mail bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl internet www.snelderzijlstra.nl


INHOUD

1. INLEIDING 2. DE HUIDIGE HUISVESTING 3. PROGRAMMA VAN EISEN – HUISVESTINGSWENSEN 3.1 Locatie 3.1.1 Plaats 3.1.2 Bereikbaarheid 3.2 Gebouw 3.2.1 Gebouw 3.2.2 Parkeren auto en fiets 3.2.3 Binnenmilieu 3.2.4 Duurzaamheid 4. DE BENODIGDE RUIMTE 5. PRIORITERING 6. MARKTANALYSE 6.1 Capitool 15 te Enschede 6.2 Capitool 10 te Enschede 6.3 Colosseum 2 te Enschede 6.4 Institutenweg 25 te Enschede 6.5 Marssteden 64 te Enschede 6.6 Strootsweg 16 te Enschede 6.7 Euregioweg 235 te Enschede 6.8 IJzersteden 18-20 te Enschede 6.9 Brouwerijstraat 1 te Enschede

3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

bezoekadres Hoedemakerplein 1 postadres Postbus 2022, 7500 AC ENSCHEDE telefoon 053-4852244 fax 053-4852204 mail bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl internet www.snelderzijlstra.nl


1. INLEIDING Geas Energiewacht is al ruim 40 jaar een begrip in Oost-Nederland, met 125.000 vaste abonnees. Belangrijk vinden wij dat onze abonnees tevreden zijn met onze service. Daarom zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Dagelijks zijn 120 ervaren servicemedewerkers in de regio op pad voor onderhoud en storingen. Naast ons hoofdkantoor in Enschede, beschikken wij in ons verzorgingsgebied over 6 uitvalslocaties voor onze servicemedewerkers. Zo kan de servicemedewerker snel bij u zijn en wordt het probleem direct vakkundig opgelost. Een storing wordt op deze manier gemiddeld binnen 4 uur verholpen. Kortom, zorgeloos wonen. Dat is waar wij voor staan. Vraag aan Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars is om GEAS Energiewacht te helpen bij het in kaart brengen van haar huisvestingswensen en vervolgens deze af te zetten tegen de beschikbare opties, zodat een goede keuze gemaakt kan worden.

bezoekadres Hoedemakerplein 1 postadres Postbus 2022, 7500 AC ENSCHEDE telefoon 053-4852244 fax 053-4852204 mail bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl internet www.snelderzijlstra.nl


2. DE HUIDIGE HUISVESTING Adres: Marssteden 70 te Enschede Oppervlakte: 1.544 m² Aantal parkeerplaatsen: 79 in totaal (10 voor / 69 achter)

Positief aspect Ligging/Bereikbaarheid Indeling Installaties Uitstraling gebouw Werkomgeving Duurzaamheid Parkeren

XX X X X X X

Negatief aspect

Opmerking

X X X X Grotere plekken

bezoekadres Hoedemakerplein 1 postadres Postbus 2022, 7500 AC ENSCHEDE telefoon 053-4852244 fax 053-4852204 mail bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl internet www.snelderzijlstra.nl


3. PROGRAMMA VAN EISEN – HUISVESTINGSWENSEN Huisvesting kan een vitale bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen van een organisatie. 3.1

Locatie

3.1.1

Plaats

Enschede, geen centrumlocatie 3.1.2

Bereikbaarheid

Het object moet makkelijk bereikbaar zijn zowel met eigen als met openbaar vervoer. 3.2

Gebouw

3.2.1

Gebouw

Gebouw met een hoogwaardig en representatieve uitstraling 3.2.2

Parkeren auto en fiets

Er moet voldoende parkeergelegenheid aanwezig zijn. Grotere plekken dan op de huidige locatie. Minimaal aantal van 85 parkeerplaatsen. 3.2.3

Binnenmilieu

De kantoorruimten moeten flexibel indeelbaar zijn om zo een goede werksituatie te creĂŤren. 3.2.4

Duurzaamheid

Het object moet spaarzaam omgaan met energie.

bezoekadres Hoedemakerplein 1 postadres Postbus 2022, 7500 AC ENSCHEDE telefoon 053-4852244 fax 053-4852204 mail bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl internet www.snelderzijlstra.nl


4. DE BENODIGDE RUIMTE Om in deze fase te bepalen hoeveel oppervlakte benodigd is in het gebouw om de organisatie te huisvesten, wordt gebruik gemaakt van kengetallen. Op basis van de hoeveelheid werkplekken die vereist worden en de hoeveelheid en bijzonderheid van de bijkomende ruimten (entreehal, vergaderen, repro, toiletten en dergelijke) kan globaal bepaald worden hoeveel vierkante meter verhuurbare vloeroppervlakte benodigd is. Het kengetal om het totaal benodigde oppervlak uit te rekenen wordt uitgedrukt in verhuurbaar vloeroppervlak per werkplek. Hier zitten dus ook de ruimten in ten behoeve van de bijkomende voorzieningen. Het aantal werkplekken als uitgangspunt bij GEAS Energiewacht is 83. Volgens de berekening is hiervoor 21,19 m² per werknemer nodig. Hetgeen uitkomt op een totale oppervlakte van 1.758,64 m². Zie voor de berekening de volgende pagina.

bezoekadres Hoedemakerplein 1 postadres Postbus 2022, 7500 AC ENSCHEDE telefoon 053-4852244 fax 053-4852204 mail bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl internet www.snelderzijlstra.nl


Inventarisatie benodigde m² NAAM Omschrijving Type ruimte- en ruimtebeslag Directievertrek

Stafleden Medewerkers

1 2 3 4

5.40 x 7.20 m ² nvo 5,40 x 5.40 m ² nvo 5.40 x 3.60 m ² nvo 5.40 x 5.40 m ² nvo 5.40 x 3.60 m ² nvo pers per kam er 5.40x3.60 m ² pers per kam er 5.40x3.60 m ² pers per kam er 5.40x3.60 m ² pers per kam er 5.40x5.40 m ² kantoortuin vanaf 3 m edew F&C Marketing Verkooponders teuning EPBD/accountm anagers Contractbeheer I&K P&O Ventilatiebeheer Bedrijfs buro Planning/kcc/m eldkam er

vanaf 6 pers onen vanaf 6 pers onen 1-2 pers per kam er 5.40x3.60 m ² 3-4 pers per kam er 5.40x5.40 m ² per verdieping Post/ techn.ruimte 3.60 x 5.40 m ² Kopieerapp./Fax per vakdis cipline tenm ins te Bibliotheek/ 5.40 m ² x 3.60 m ² leesruimte/ stilte ruimte per pers oon 2.00 m ² Lunchfaciliteit (m edewerkers /gas ten) Alg./Ontsp. Ruimte 5.40 x 7.20 m ² circa 20 pers . Vergaderfac. 5.40 x 5.40 m ² circa 12 pers . totaal Buffer marge wordt bepaald a.h.v. het Archiefruimte totaal aan benodigde kantoorruim te Subtotaal toeslag gangen/ Toeslag algemene ruimte op begane grond incl. Centrale hal/rec./ balie-functie garderobe Ontvangst per circa 20.00 m ²/verdieping verdieping dam es toilet/10 m dw./laag Toiletten herentoilet/15 m dw./laag Spreekkamers Spreekkamers Secretariaat

aanvullende wensen

archief kelder/elders m agazijn/koeriers ruim te divers en/com puteruim te

Controle Netto grootte 39,00 29,00 19,50 29,00 19,50 19,50 19,50 19,50 29,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 2,20 2,20 19,50 29,10

pers. aantal eindtotaal m² p. vertrek kamers totaal m² personen pers m² 1 39,00 1 39,00 m² 0 m² 0 m² 1 4 116,00 4 29,00 m² 1 5 97,50 5 19,50 m² 1 0 m² 2 0 m² 3 0 m2 4 0 m² 0 m² 6 1 42,00 6 7,00 m² 4 1 28,00 4 7,00 m² 4 1 28,00 4 7,00 m² 4 1 28,00 4 7,00 m² 7 1 49,00 7 7,00 m² 4 1 28,00 4 7,00 m² 6 1 42,00 6 7,00 m² 4 1 28,00 4 7,00 m² 11 1 77,00 11 7,00 m² 22 1 154,00 22 7,00 m² 0 m² 10 4 88,00 m² 8 1 17,60 m² 1 19,50 1 m² 0

19,50 m ² 19,50 m ² 2,00 m ² m² 39,00 m ² 29,00 m ²

4 40 1,5

5%

8%

83

355,78

75,00 m ²

m² 40,00 m ² 20,00 m ²

58,50 1.098,10 54,91

87,85

30%

19,50 m ² 4,50 m ² 4,50 m ²

78,00 80,00

3 3 kantoren totaal

75,00 13,50 13,50 1.698,64

s ubtotaal

60,00

totaal 1.758,64 per medew erker 21,19

m² m²

bezoekadres Hoedemakerplein 1 postadres Postbus 2022, 7500 AC ENSCHEDE telefoon 053-4852244 fax 053-4852204 mail bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl internet www.snelderzijlstra.nl


5. PRIORITERING Aan het eind van de sessie is een volgorde van belangrijkheid gegeven aan de lijst met huisvestingscriteria. Belangrijk Locatie Plaats Bereikbaarheid Openbare veiligheid Voorzieningen in de buurt Gebouw Nieuwbouw Bestaande bouw Herkenbaarheid gebouw Uitstraling gebouw extern Uitstraling gebouw intern Grootte van de verdiepingen Parkeren Binnenmilieu Beveiliging en receptie Duurzaamheid Exploitatie en investering

Minder belangrijk

Opmerking

X XX X X

X X X X X X X X X X

Functioneel indeelbaar

Spaarzaam met energie X

bezoekadres Hoedemakerplein 1 postadres Postbus 2022, 7500 AC ENSCHEDE telefoon 053-4852244 fax 053-4852204 mail bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl internet www.snelderzijlstra.nl


6. MARKTANALYSE Op basis van de door u aangegeven zoekcriteria hebben wij een overzicht samengesteld van de thans op de markt zijnde objecten die in de verhuur/verkoop zijn. Om een zo volledig mogelijk beeld van het aanbod te gaven kan het zijn dat er tevens objecten worden gepresenteerd die wellicht niet geheel voldoen aan uw zoekcriteria.

bezoekadres Hoedemakerplein 1 postadres Postbus 2022, 7500 AC ENSCHEDE telefoon 053-4852244 fax 053-4852204 mail bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl internet www.snelderzijlstra.nl


6.1

Capitool 15 te Enschede

Object: Te huur op prominente zichtlocatie hoogwaardig representatief kantoorobject, gelegen aan het Capitool 15 te Enschede. Locatie: Het object is gelegen op het Business & Science Park. Op het Business & Science Park is de voorstadhalte “Drienerlo” van de NS gesitueerd. Het kantorenpark kenmerkt zich door een stijlvolle architectuur, eigentijdse hoogwaardige bebouwing en moderne infrastructuur, uitermate geschikt voor de zakelijke dienstverlening. Diverse toonaangevende dienstverleners hebben zich reeds gevestigd, zoals o.a. Deloitte, Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen, MMS, Innovadis Groep en Tui (Arke Reizen). Oppervlakte(n): De totale verhuurbare oppervlakte van het onderhavige object bedraagt circa 4.500,40 m² v.v.o. en is als volgt onderverdeeld. Begane grond: 1.700,86 m² v.v.o. 1e verdieping: 1.015,57 m² v.v.o. 2e verdieping: 972,72 m² v.v.o. 3e verdieping: 856,25 m² v.v.o. Totaal:

4.500,40 m² v.v.o.

De oppervlakten zijn gemeten volgens NEN 2580. Voorzieningen: Het gehuurde wordt opgeleverd in de huidige staat met onder andere de navolgende voorzieningen: - systeemplafond met beeldschermvriendelijke verlichtingsarmaturen - pantry - sanitaire voorzieningen - kabelgoten voorzien van elektra - lift - minimaal viervoudige hoogwaardige mechanische ventilatie met topkoeling - representatieve entree - huidige systeemwanden - huidige vloerbedekking Huurprijs kantoorruimte: - kantoorruimte: € 125,-- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW - parkeerplaatsen: € 350,-- per parkeerplaats per jaar, te vermeerderen met BTW Servicekosten: Het voorschotbedrag servicekosten bedraagt € 30,-- m²/jaar, te vermeerderen met BTW.

bezoekadres Hoedemakerplein 1 postadres Postbus 2022, 7500 AC ENSCHEDE telefoon 053-4852244 fax 053-4852204 mail bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl internet www.snelderzijlstra.nl


Bereikbaarheid/parkeergelegenheid: Per auto De bereikbaarheid van het object is uitstekend. De aansluiting op de rijksweg A35 is gelegen op circa 5 minuten rijafstand. Ook de bereikbaarheid vanuit Enschede en Hengelo is goed middels de Hengelosestraat, de doorgaande weg van Enschede naar Hengelo. Per openbaar vervoer De bereikbaarheid van het object is uitstekend. Het NS station Drienerlo alsmede een bushalte ligt op circa 200 meter loopafstand Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein bedraagt nu 150. Met ruime uitbreidingsmogelijkheden kan dit aantal zelfs nog aanzienlijk verder worden verhoogd. Aanvaarding: In overleg. Bedrijfsruimte: Op het bouwperceel wat aan de achterzijde is gesitueerd bestaat de mogelijkheid om een passende bedrijfsruimte te realiseren. De huurprijs dient als dan bepaald te worden. Ook bestaat er een mogelijkheid om elders bedrijfsruimte te huren in de directe omgeving. Huurprijzen variÍren, afhankelijk van de locatie, van 35 tot 50 euro per m² per jaar te vermeerderen met BTW.

bezoekadres Hoedemakerplein 1 postadres Postbus 2022, 7500 AC ENSCHEDE telefoon 053-4852244 fax 053-4852204 mail bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl internet www.snelderzijlstra.nl


6.2

Capitool 10 te Enschede

Object: Op een unieke zichtlocatie komt een modern kantoorpand in zijn geheel voor de verhuur beschikbaar. Het object is gelegen aan de prominente doorgaande weg Het Capitool op het Business & Science Park te Enschede. Op het Business Science park bevinden zich de kantoren van onder andere het Ministerie van Defensie, Kienhuis Hoving Notarissen en Advocaten, Meeus, de Kamer van Koophandel, Damste Advocaten en vele anderen. Locatie: Het object is gelegen op het Business & Science Park te Enschede. Het Business & Science Park is het kantorenpark van Enschede. Op het park zijn diverse bedrijven en instelling gevestigd, waaronder de Universiteit Twente. Oppervlakte(n): De totaal verhuurbare vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt circa 3.748 m². Voor de verhuur is momenteel circa 2.850 m² beschikbaar, in units vanaf circa 280 m². Huurprijs: Kantoorruimte: € 135,- per m² v.v.o. per jaar, te vermeerderen met BTW. Bereikbaarheid/parkeergelegenheid: Per OV De bereikbaarheid van het object is uitstekend. Het NS station Drienerlo alsmede een bushalte ligt op ca. 200 meter loopafstand. Per auto De bereikbaarheid van het object is uitstekend. De aansluiting op de rijksweg A35 is gelegen op circa 5 minuten rijafstand. Ook de bereikbaarheid vanuit Enschede en Hengelo is goed middels de Hengelosestraat, de doorgaande weg van Enschede naar Hengelo. Aanvaarding: In overleg.

bezoekadres Hoedemakerplein 1 postadres Postbus 2022, 7500 AC ENSCHEDE telefoon 053-4852244 fax 053-4852204 mail bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl internet www.snelderzijlstra.nl


6.3

Colosseum 2 te Enschede

Object: Te huur “turn-key” kantoorruimte gesitueerd op de 7e en 8e verdieping van het kantoorgebouw “La Tramontane”. Het kantoorgebouw is gelegen op een absolute zichtlocatie op het Business & Science Park aan het Colosseum 2 te Enschede. Locatie: Te huur “turn-key” kantoorruimte gesitueerd op de 7e en 8e verdieping van het kantoorgebouw “La Tramontane”. Het kantoorgebouw is gelegen op een absolute zichtlocatie op het Business & Science Park aan het Colosseum 2 te Enschede. Oppervlakte(n): De totale verhuurbare oppervlakte van het onderhavige object bedraagt circa 5.896 m² v.v.o. en is als volgt onderverdeeld. begane grond: 1e verdieping: circa 645 m² 2e verdieping: circa 592 m² 3e verdieping: circa 653 m² 4e verdieping: circa 653 m 5e verdieping: circa 653 m² 6e verdieping: circa 653 m² 7e verdieping: circa 697 m² 8e verdieping: circa 697 m² Deelverhuur is bespreekbaar vanaf circa 350 m². Huurprijs: Kantoorruimte: € 135,-- m²/jaar, te vermeerderen met BTW Parkeerruimte: € 350,-- per parkeerplaats per jaar, te vermeerderen met BTW Bereikbaarheid/parkeergelegenheid: De bereikbaarheid van het object is uitstekend. Het NS station Drienerlo alsmede een bushalte ligt op ca. 200 meter loopafstand. Tevens is de Rijksweg A35 op ca. 5 minuten rijafstand gelegen. Via de nabij gelegen Hengelosestraat is zowel het centrum van Enschede als Hengelo binnen enkele minuten te bereiken. Op eigen terrein zijn 37 parkeerplaatsen beschikbaar voor verhuur. Aanvaarding: In overleg.

bezoekadres Hoedemakerplein 1 postadres Postbus 2022, 7500 AC ENSCHEDE telefoon 053-4852244 fax 053-4852204 mail bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl internet www.snelderzijlstra.nl


6.4

Institutenweg 25 te Enschede

Object: In dit representatieve en functionele kantoorgebouw, wordt thans ca. 6.542 m² kantoorruimte (verdeeld over 3 vleugels, bestaande uit drie bouwlagen) voor de verhuur aangeboden. Eén vleugel is reeds verhuurd aan CIZ. Eerdere huurders waren Ericsson, De Woonplaats en de UT. De kantoorvleugels zijn gesitueerd rondom een sfeervolle binnentuin. Op eigen terrein zijn ruime parkeervoorzieningen. Gedeeltelijke verhuur per laag (vanaf ca. 650 m²) behoort tot de mogelijkheden. Oppervlakte(n): Bouwdeel 1: ca. 2.485 m² Bouwdeel 2: ca. 2.006 m² Bouwdeel 3: verhuurd aan CIZ Bouwdeel 4: ca. 2.051 m² Totaal: ca. 6.542 m² (voor verhuur beschikbaar) Huurprijs: € 95,-- per m² per jaar te vermeerderen met BTW. Bereikbaarheid/parkeergelegenheid: Het gebouw is gelegen op het Business & Science Park te Enschede, nabij verschillende uitvalswegen en het NS-station. Op eigen terrein zijn thans nog ca. 139 parkeerplaatsen beschikbaar. Aanvaarding: Per direct. Bedrijfsruimte: Op het bouwperceel wat aan de overzijde is gesitueerd bestaat de mogelijkheid om een passende bedrijfsruimte te realiseren. De huurprijs dient als dan bepaald te worden.

bezoekadres Hoedemakerplein 1 postadres Postbus 2022, 7500 AC ENSCHEDE telefoon 053-4852244 fax 053-4852204 mail bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl internet www.snelderzijlstra.nl


6.5

Marssteden 64 te Enschede

Object: Op uitstekende zichtlocatie op het bedrijventerrein ‘De Marssteden‘, wordt dit multifunctionele bedrijfsobject aangeboden voor de verhuur / verkoop. Oppervlakte(n): Indeling Kantoorruimte/kantine begane grond e Kantoorruimte/showroom 1 verdieping Bedrijfsruimte Werkplaatskantoor Archief

Metrage 769 m² 695 m² 1.090 m² 25 m² 25 m²

Totaal

2.604 m²

Huurprijs: De jaarhuurprijs bedraagt € 159.000,-, te vermeerderen met BTW. Vraagprijs: € 1.575.000,- kosten koper te vermeerderen met BTW. Bereikbaarheid/parkeergelegenheid: Per auto Het object is gunstig gelegen en uitstekend bereikbaar in de directe nabijheid van de Rijksweg A35. Per OV De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed te noemen. Op loopafstand van het object is de bushalte gelegen welke een rechtstreekse verbinding onderhoudt met het centrum van Enschede. Op eigen terrein is ruime parkeergelegenheid aanwezig voor ca. 30 auto‘s. Deze parkeergelegenheid kan nog worden uitgebreid met ca. 30 extra parkeerplaatsen aan de achterzijde van het object. Aanvaarding: Per direct.

bezoekadres Hoedemakerplein 1 postadres Postbus 2022, 7500 AC ENSCHEDE telefoon 053-4852244 fax 053-4852204 mail bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl internet www.snelderzijlstra.nl


6.6

Strootsweg 16 te Enschede

Object: Op absolute topzichtlocatie is dit multifunctionele bedrijfscomplex beschikbaar voor de verhuur. Het betreft een kantoorgebouw in 3 bouwlagen alsmede een moderne bedrijfshal. Oppervlakte(n): Indeling Kantoorruimte begane grond e Kantoorruimte 1 verdieping e Kantoorruimte 2 verdieping Bedrijfsruimte Was-/kleedruimte Werkplaatskantoren Kantine Bedrijfsruimte (naaizaal)

Metrage 455 460 460 4.792 135 108 135 184

Totaal

6.729 m²

Huurprijs: De jaarhuurprijs bedraagt â‚Ź 315.000,-, te vermeerderen met BTW. Bereikbaarheid/parkeergelegenheid: Het object is uitstekend bereikbaar gezien de ligging nabij de A35 en A1. De Auke Vleerstraat wordt momenteel verbreed naar een doorgaande 4-baans ontsluitingsweg. Op eigen terrein is ruime parkeergelegenheid aanwezig. Aanvaarding: Per direct.

bezoekadres Hoedemakerplein 1 postadres Postbus 2022, 7500 AC ENSCHEDE telefoon 053-4852244 fax 053-4852204 mail bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl internet www.snelderzijlstra.nl


6.7

Euregioweg 235 te Enschede

Object: Een bedrijfscomplex bestaande uit een bedrijfsgebouw met kantoren, productieruimten, opslagruimte, dienstwoning en parkeerplaatsen is voor de verkoop beschikbaar. Een deel van het object is verhuurd. Object is gelegen op een perceel van 25.834 m² Locatie: Het object is gelegen in het oostelijke deel van de plaats Enschede op het euregiobedrijvenpark nabij de Duitse grens. De omliggende bebouwing bestaat grotendeels uit diverse bedrijfscomplexen variërend in aard, omvang en bouwjaren. Ook bevinden in de directe nabijheid enkele bedrijfswoningen. Oppervlakte(n): Indeling Bedrijfsruimte/werkplaats Magazijn Kantoorruimte begane grond e Kantoorruimte/kantine 1 verdieping e Kantoor 1 verdieping Bedrijfswoning

Metrage 6.154 1.120 899 2.475 889 160

Status Beschikbaar Beschikbaar Deels verhuurd Beschikbaar Beschikbaar Verhuurd

Vraagprijs: € 3.100.000,- kosten koper. Huuropbrengst: € 45.600,- per jaar, te vermeerderen met BTW. Object is deels verhuurd aan: Winkels Techniek BV, van Dusschoten bestrating. Tevens is de dienstwoning verhuurd. Huurovereenkomsten zijn op aanvraag beschikbaar. Bovengenoemd huurbedrag is indicatief. Bereikbaarheid/parkeergelegenheid: Het object bevindt zich op een bedrijventerrein dat is gelegen in de directe nabijheid van de Gronausestraat. De Gronausestraat is één van de verbindingswegen van en naar het centrum van Enschede. Daarnaast is de op-en afrit van de A35 op circa 10 minuten autoreistijd gelegen. Deze A35 gaat in Duitsland over in de 54. Aantal parkeerplaatsen bij het object: 140. Aanvaarding: Per direct.

bezoekadres Hoedemakerplein 1 postadres Postbus 2022, 7500 AC ENSCHEDE telefoon 053-4852244 fax 053-4852204 mail bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl internet www.snelderzijlstra.nl


6.8

IJzersteden 18-20 te Enschede

Object: Te huur/ te koop multifunctioneel bedrijfsobject, bestaande uit bedrijfsruimte met kantoorruimte gelegen aan de IJzersteden 18-20 te Enschede. Locatie: Het object is zeer gunstig gelegen op het moderne industrieterrein “De Marssteden”. Dit industrieterrein is direct gelegen aan de Rijksweg A35. Op het onderhavige industrieterrein zijn o.a. Timberland, Norit Proces Technologie, Atlet, Systabo, Zeton en Blyco gevestigd. Oppervlakte(n): De totale verhuurbare oppervlakte van het onderhavige object bedraagt circa 5.075 m² en is als volgt onderverdeeld: - unit 1: circa 1.370 m² - unit 2: circa 1.153 m² - unit 3: circa 1.189 m² - entresol: circa 225 m² - kantoorruimte begane grond: circa 478 m² - kantoorruimte verdieping: circa 659 m² Het object is in gedeelten te huur vanaf circa 1.414 m². Dit is inclusief circa 261 m² kantoorruimte. Huurprijs: Vanaf € 57.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW Totale huurprijs gehele object: € 275.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW Koopsom: Op aanvraag. Bereikbaarheid/parkeergelegenheid: Het object is uitstekend te bereiken, zowel met eigen als met openbaar vervoer. De Rijksweg A35/A1 ligt op enkele minuten rijafstand van het object. Op eigen terrein is parkeergelegenheid aanwezig. Aanvaarding: In overleg.

bezoekadres Hoedemakerplein 1 postadres Postbus 2022, 7500 AC ENSCHEDE telefoon 053-4852244 fax 053-4852204 mail bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl internet www.snelderzijlstra.nl


6.9

Brouwerijstraat 1 te Enschede

Object: Te huur functionele en representatieve kantoorruimte gelegen aan de rand van het centrum van Enschede, aan de Brouwerijstraat 1. Locatie: Het kantoorgebouw is gelegen op het voormalige terrein van bierbrouwer Grolsch. Het kantoorgebouw ligt midden in de wijk Roombeek, een bruisende locatie waar wonen en recreëren in één hand gaat. In de directe omgeving zijn gevestigd een veelvoud aan winkels, diverse horecazaken en andere zakelijke dienstverleners. Oppervlakte(n): De totale verhuurbare oppervlakte van het onderhavige object bedraagt circa 6.968 m² en is als volgt onderverdeeld in gebouw A en B: souterrain: begane grond: 1e verdieping: 2e verdieping: 3e verdieping: 4e verdieping:

Gebouw A 658,8 m² 709,8 m² 726,1 m² 726,1 m² 507,6 m² 507,6 m²

Gebouw B 640,4 m² 482,8 m² 536,4 m² 536,4 m² 536,4 m²

De centrale hal alsmede de algemene ruimten ter grootte van 343,8 m² worden pro rato omgeslagen over de te huren meters. Verhuur is mogelijk in units vanaf circa 200 m². Huurprijs: € 95,-- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW . Bereikbaarheid/parkeergelegenheid: Het kantoorgebouw is goed bereikbaar middels de grote doorgaande straten en singels rondom Enschede, zoals de Deurningerstraat, Boddenkampsingel en de Lasondersingel. Op ca. 10 minuten rijafstand zijn gelegen de rijksweg A1 en A35. Op eigen terrein is ruim voldoende parkeergelegenheid, in totaal 69 stuks. In de directe omgeving bevindt zich een blauwe zone met een maximale parkeertijd van twee uur. Daarnaast bevindt zich direct naast het kantoorgebouw een openbare parkeergarage. In deze parkeergarage kunnen nog extra parkeerplaatsen worden bij gehuurd. Aanvaarding: Per direct.

bezoekadres Hoedemakerplein 1 postadres Postbus 2022, 7500 AC ENSCHEDE telefoon 053-4852244 fax 053-4852204 mail bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl internet www.snelderzijlstra.nl

Huisvestingsonderzoek GEAS  
Huisvestingsonderzoek GEAS  

Huisvestingsonderzoek GEAS

Advertisement