Page 1

Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt Arnhem

Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 pagina 1 van 5 • Arnhem • April 2010 Woningmarkt Regio Arnhem


Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt Arnhem

Inleiding Voor u ligt de lokale Sprekende Cijfers rapportage over de regio Arnhem van Strijbosch Thunnissen Makelaars Arnhem. In het rapport wordt voor de bestaande woningmarkt inzicht gegeven in de lokale aanbod- en opname ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2010.

Maarten Muller

De data die gebruikt zijn voor het schrijven van dit rapport worden direct verkregen van de NVM en worden verwerkt volgens een standaardmethode. De cijfers die in dit rapport worden gepresenteerd betreffen de meest actuele cijfers en niet de voorlopige cijfers die eerder deze maand door diverse instanties zijn gepresenteerd. De woningmarkt is in 2010 nog steeds niet op het niveau van voor de kredietcrisis. Ten opzichte van vorig jaar zien wij de woningmarkt stabiliseren en enigszins herstellen. Verder is te constateren dat het aantal transacties ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009 met 2% is toegenomen. Koper en verkoper zijn echter nog steeds onzeker en opereren in deze markt uiterst behoedzaam.

Erwin Broersma

Wij gaan ervan uit dat deze uitgave u een duidelijk beeld geeft van de actuele woningmarkt in Arnhem. Uiteraard staan wij open voor vragen en suggesties. Strijbosch Thunnissen Makelaars Arnhem.

pagina 2 van 5 • Arnhem • April 2010


Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt Arnhem

Bestaande bouw Arnhem

Aanbod Arnhem Het aanbodcijfer in de regio Arnhem kent sinds januari 2008 een stijgende trend voor ieder woningtype. Op 1 april 2010 stonden 2.330 woningen in de regio Arnhem te koop. Appartementen en rijwoningen bepalen het grootste deel van het totale aanbod, met respectievelijk 994 en 691 woningen. Het totale aanbod is in het eerste kwartaal van 2010 met 10% gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal. Bij de rijwoningen en vrijstaande woningen zijn het aantal aangeboden woningen slechts met 7% gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal. Aanbod (in aantallen woningen) Appartementen Rijwoningen Twee onder één kap Vrijstaande woningen

1.200 1.000 800 600 400 200 -

apr-'10 mrt-'10 Feb-'10 Jan-'10 dec-'09 nov-'09 okt-'09 sep-'09 aug-'09 jul-'09 jun-'09 mei-'09 apr-'09 mrt-'09 feb-'09 jan-'09 dec-'08 nov-'08 okt-'08 sep-'08 aug-'08 jul-'08 jun-'08 mei-'08 apr-'08 mrt-'08 feb-'08 jan-'08

Transacties Arnhem Het totale aantal verkochte woningen in het eerste kwartaal 2010 bedraagt 366 woningen. Iets meer dan 40% van deze verkopen komt voor rekening van rijwoningen. In de eerste drie maanden van dit jaar werden minder woningen verkocht dan in het vierde kwartaal van 2009. De daling loopt op tot 16% over de hele markt. De daling van het aantal transacties ten opzichte van het vierde kwartaal is sterker dan in een normale markt het geval is. Met name het aantal transacties in appartementen en vrijstaande woningen daalde meer dan gemiddeld. De daling in het aantal transacties van deze woningtypes betreft respectievelijk 20% en 23% ten opzichte van vorig kwartaal. In de maand maart zijn het minst aantal transacties geregistreerd van het eerste kwartaal van 2010. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009 is een kleine toename in het aantal transacties waarneembaar (+2%). Dit kan duiden op een licht herstel van de markt.

pagina 3 van 5 • Arnhem • April 2010


Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt Arnhem

Transacties (in aantallen woningen) Appartementen Rijwoningen Twee onder één kap Vrijstaande woningen

120 100 80 60 40 20 -

mrt-'10 Feb-'10 Jan-'10 dec-'09 nov-'09 okt-'09 sep-'09 aug-'09 jul-'09 jun-'09 mei-'09 apr-'09 mrt-'09 feb-'09 jan-'09 dec-'08 nov-'08 okt-'08 sep-'08 aug-'08 jul-'08 jun-'08 mei-'08 apr-'08 mrt-'08 feb-'08 jan-'08

Looptijd Arnhem

In het vierde eerste kwartaal van 2010 stond een woning gemiddeld 122 dagen te koop. Dit is een toename van 13% ten opzichte van het vorige kwartaal. Voor vrijstaande huizen geldt nu een looptijd van gemiddeld 161 dagen, twee-onder-éénkapwoningen zitten daar iets onder. Verkochte appartementen en rijwoningen stonden het afgelopen kwartaal respectievelijk 123 en 108 dagen te koop. Looptijd (in dagen) Appartementen Rijwoningen Twee onder één kap Vrijstaande woningen

180 160 140 120 100 80 60 40

mrt-'10 Feb-'10 Jan-'10 dec-'09 nov-'09 okt-'09 sep-'09 aug-'09 jul-'09 jun-'09 mei-'09 apr-'09 mrt-'09 feb-'09 jan-'09 dec-'08 nov-'08 okt-'08 sep-'08 aug-'08 jul-'08 jun-'08 mei-'08 apr-'08 mrt-'08 feb-'08 jan-'08

Transactieprijzen Arnhem

In onderstaande grafieken wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van de gemiddelde transactieprijs, alsmede van de gemiddelde prijs per vierkante meter. De transactieprijs van een appartement steeg met 2% tot gemiddeld € 154.898, ten opzichte van een jaar geleden. pagina 4 van 5 • Arnhem • April 2010


Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt Arnhem

De gemiddelde transactieprijs voor een twee-onder-één-kapwoning stabiliseert zich tot op het zelfde niveau als van een jaar geleden tot € 285.522,-. De gemiddelde transactieprijs van een rijwoning en vrijstaande woning daalde tot respectievelijk € 183.325,- en € 446.158,-. Transactieprijzen Appartementen Rijwoningen Twee onder één kap Vrijstaande woningen

800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 -

mrt-'10 Feb-'10 Jan-'10 dec-'09 nov-'09 okt-'09 sep-'09 aug-'09 jul-'09 jun-'09 mei-'09 apr-'09 mrt-'09 feb-'09 jan-'09 dec-'08 nov-'08 okt-'08 sep-'08 aug-'08 jul-'08 jun-'08 mei-'08 apr-'08 mrt-'08 feb-'08 jan-'08

De gemiddelde vierkante meterprijs is het afgelopen kwartaal iets gedaald (-2%). Ten opzichte van het vorige kwartaal is de gemiddelde vierkante meterprijs van een appartement met 1% gestegen. De gemiddelde vierkante meterprijzen van rij-, tweeonder-één-kap- en vrijstaande woningen zijn daarentegen met respectievelijk 3%, 3% en 1% gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is de gemiddelde vierkante meterprijs met 1% gedaald. Transactieprijzen per m² (in €) Appartementen Rijwoningen Twee onder één kap Vrijstaande woningen

3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400

mrt-'10 Feb-'10 Jan-'10 dec-'09 nov-'09 okt-'09 sep-'09 aug-'09 jul-'09 jun-'09 mei-'09 apr-'09 mrt-'09 feb-'09 jan-'09 dec-'08 nov-'08 okt-'08 sep-'08 aug-'08 jul-'08 jun-'08 mei-'08 apr-'08 mrt-'08 feb-'08 jan-'08

pagina 5 van 5 • Arnhem • April 2010

Arnhem Q1 2010  
Arnhem Q1 2010  

Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Regio Arnhem p a g i n a 1 v a n 5 • A r n h e m • A p r i l 2 0 1 0 S p r e k e n d e C i j f e r s 2 0 1 0...

Advertisement