Page 1

Zaterdag 18 juni 2011

9 Waardevolle woningmarkttips van makelaarskantoor Ooms

Voldoende kansen op een uitdagende woningmarkt Tips van Jasper Kuijs van Ooms voor kopers en verkopers van woningen Voor kopers • Neem een NVM aankoopmakelaar in de arm. • Zorg daarnaast voor een gedegen financieel advies; niet alleen van uw huidige bank. • Laat u adviseren door een onafhankelijke partij.

Voor verkopers • Zorg voor een reële prijsstelling en presentatie. In deze tijd vergt de verkoop van een woning meer inspanningen dan een aantal jaren geleden. • Het verkoopproces vraagt meer dan ooit een deskundige strategie, zowel online als

ROTTERDAM - Realistisch blijven. Dat is voor Jasper Kuijs, directeur Wonen bij makelaarskantoor Ooms in Rotterdam het parool. "De actuele woningmarkt is uitdagend," vindt hij, "maar er liggen voldoende kansen."

D

at de situatie uitdagend is, blijkt wel uit re-

offline. gunstiger prijs hun slag kunnen slaan. Zinnig of

beweging in de markt op de voet volgen om opti-

• Veel woningeigenaren zetten hun huis nog

onzinnig? "Het vertrouwen van de consument

maal te kunnen adviseren. Het verkoopproces

te koop voor een prijs die ze er graag voor

moet teruggewonnen worden," vindt Kuijs. "Maar

vraagt meer dan ooit een deskundige strategie

willen krijgen, maar die niet per se redelijk is.

bij Ooms zijn wij ervan overtuigd dat momenteel

met inzet van de juiste promotiemiddelen. Prijs-

• Naast een reële prijs is een volwaardige pre-

de bodem wel is bereikt. Bekijk je de gegevens

stelling en presentatie spelen een cruciale rol, is

sentatie op internet belangrijk. Het geeft

over de bevolkingsaanwas en het aantal woningen

onze overtuiging. Zeker nu. Realistisch met de

geïnteresseerden een complete weergave

dat er de laatste jaren is gebouwd, of misschien

zaken omgaan, daar gaat het om!"

van de woning, en zal resulteren in aantoonbaar meer en betere bezichtigingen.

beter, niet is gebouwd, dan kan je niet anders dan concluderen dat er op termijn weer krapte op de

Ooms weet wat er leeft

Teleurstellingen tijdens de bezichtiging wor-

woningmarkt ontstaat. Het zou niet logisch zijn als

"Gedegen marktkennis onderscheidt ons," verze-

den hierdoor voorkomen. De potentiële ko-

de prijzen ondanks een krappe markt blijven

kert Jasper Kuijs. "Wat heeft een koper of verkoper

pers krijgen immers een realistisch beeld van

dalen. Wel is het zo dat de wensen en eisen van

hier dan aan? Een makelaar doet meer dan alleen

de woning.

kopers veranderen. Alles moet kloppen en aan-

een verkoopbord in de tuin zetten, een woning op

cente berichten in diverse media. "Dat is

wezig zijn bij hun droomwoning. Als de prijs niet

internet plaatsen en de woning aan een potentiële

niemand ontgaan," weet Kuijs. "Maar we moeten

overeenkomt met hetgeen men zoekt, bestaat er

koper tonen. 'Ooms weet wat er leeft' is ons

er wel voor waken dat er door al dat nieuws geen

geen verdere interesse. Biedingen zullen dan ook

motto. En dat zegt eigenlijk alles. We zetten onze

vertekend beeld ontstaat. Neem de berichten over

uitblijven." Kuijs verzekert dat Ooms de ontwik-

kennis en ervaring over de markt en de regio

de prijsdalingen. Gemiddeld genomen zijn de

kelingen in de markt in elk geval als geen ander

Groot-Rotterdam in, zodat we een koper of

huizenprijzen inderdaad gedaald. Daarover moet

nauw in de gaten houdt om de klanten hierover

verkoper optimaal kunnen adviseren. De make-

je realistisch zijn. Maar voor de specifieke eigen si-

adequaat te kunnen adviseren.

laars van Ooms kun je erop afrekenen dat zij hun

tuatie hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Er zijn

uiterste best doen om met een koper of verkoper

uitschieters naar boven en naar beneden en er zijn

Kopersmarkt

mee te denken. Kopers en verkopers houden ons

woningen die redelijk stabiel bleven in prijs. Kop-

Dat voor wat betreft de nabije toekomst. Het

aan de hoogste maatstaven. Terecht. Zeker in deze

pel dat aan het gegeven dat

huidige sentiment betitelt

tijd willen onze klanten resultaat zien en het

er aan de aanbodzijde een

Kuijs als een kopersmarkt.

vertrouwen krijgen dat het goed komt."

Ook dat is de realiteit. Critici

Jasper Kuijs: "Ooms is bovendien betrokken bij de

mooi en gunstig geprijsd huizenbestand is, en er ontstaat opeens een heel ander perspectief voor de mensen. Voor wie wil, of wellicht om wat voor reden dan ook moet, ligt er een

JASPER KUIJS: "BIJ OOMS ZIJN WE IN ALLERLEI OPZICHTEN BETROKKEN BIJ DE REGIO."

ruim aanbod aan kansen".

brengen daar tegenin dat er

regio in allerlei opzichten. Zo investeren we in di-

misschien wel een markt is,

verse initiatieven om een bepaald marktsegment

maar onvoldoende kopers.

of woningtype te promoten, of een doelgroep te

"Weer zo'n misverstand,"

motiveren en juist nu te kopen. Het meest recente

reageert de Rotterdamse

voorbeeld hiervan is de Startersmarkt van 21 mei

makelaar. "Kopers zijn er en

in de Woonmall Alexandrium. Hier stond Ooms als

die zullen er altijd blijven. Ook nu verwisselen er

enig makelaarskantoor om alle starterswoningen

huizen van eigenaar. Het aantal transacties per

uit hun portefeuille kosteloos te promoten."

Droomwoning gezocht

maand bevindt zich momenteel op het niveau van

Kuijs constateerde dat er de laatste tijd, mede als

2002. Het kost wellicht wat meer inspanning, ex-

gevolg van de eerder genoemde kranten-

pertise en inzet dan voor de kredietcrisis om een

berichten, bij veel kopers een aarzeling optreedt.

huis te verkopen. Maar daar ben je dan ook een

Ze speculeren er op dat huizenprijzen verder dalen

professionele makelaar voor. Juist in deze tijd kan

en dat ze dus mogelijk over enige tijd voor een

je als makelaar het verschil maken. Ooms blijft de

Jasper Kuijs, directeur Wonen bij Ooms

Meer weten? U kunt het aanbod bekijken op Ooms.com.

Weet wat er leeft

AD Selekt Wonen  

AD Selekt Wonen