Page 1

RO_SELECT WONEN_17DEC11_Opmaak 1 12-12-11 14:19 Pagina 9

PUBLIREPORTAGE

Zaterdag 17 december 2011

9

Ooms

Een aankoopmakelaar kan je veel geld besparen De kosten van een aankoopmakelaar verdienen zichzelf terug als men achteraf ziet wat het oplevert. “Wie een tweedehands auto koopt, zoekt er iemand bij, die verstand van auto’s heeft. Dat vinden wij heel vanzelfsprekend. Maar er zijn mensen, die bij de allerduurste aankoop van hun leven, het droomhuis, geen deskundige in de arm nemen. Toch zou daarmee in veel gevallen duizenden euro’s en vervelende verrassingen achteraf, bespaard kunnen worden.”

N

VM-makelaar en taxateur, Roy Ehbel,

diensten verdienen zichzelf terug als men ach-

directielid van Ooms, is ervan over-

teraf ziet wat het heeft opgeleverd. Daarbij

tuigd, dat een aankoopmakelaar meerwaarde

gaat het dus niet om honderd euro. Naast de

en geld oplevert. “Bij sommige mensen is het

toegevoegde waarde op financieel gebied heb-

onwetendheid. Zij denken, dat de makelaar

ben we de ervaring met, en kennis van de wo-

van de verkoper ook de belangen van de koper

ningmarkt en zijn we niet emotioneel bij de

behartigt. Dat is natuurlijk niet zo. De make-

koop van een huis betrokken. De meeste men-

laar van de verkoper wil de hoogste prijs voor

sen worden verliefd op hun droomhuis en let-

de woning van zijn cliënt. Daarom heeft een

ten niet goed meer op de kwaliteit en prijs van

koper een aankoopmakelaar nodig die juist

de woning. De makelaars van Ooms zijn des-

zijn belangen behartigt.”

kundig, kennen we de waarde van een woning

Ehbel wil beslist niet mensen bang maken,

handelingstraject. Maar een aankoopmakelaar

en zullen deze kennis gebruiken in het onder-

NVM-makelaar en taxateur Roy Ehbel adviseert kopers een aankoopmakelaar in de arm te nemen.

maar wel behoeden voor misstappen. “Als aan-

doet meer dan dat, bijvoorbeeld adviseren of

koopmakelaar bieden wij toegevoegde waarde

een bouwkundige keuring noodzakelijk is en

op financieel, bouwkundig en juridisch gebied.

een onderzoek van het bestemmingsplan uit-

Kopers denken nog wel eens kosten te bespa-

voeren. En naast advies over de koopsom en

Ehbel adviseert kopers nu hun slag te slaan

ren door zelf te gaan onderhandelen. Bij Ooms

de bouwkundige staat, controleren wij het

met een NVM-aankoopmakelaar in de arm.

Over ons

volgen we geregeld onderhandelingstrainin-

koopcontract juridisch om de koper zo goed

“In de huidige kopersmarkt zie je als koper

Adres: Maaskade 113

gen, zodat wij de beste prijs kunnen onderhan-

mogelijk te begeleiden en te adviseren in het

door de bomen het bos niet meer. Door het

Rotterdam 3071 NJ

delen voor onze klant. De kosten voor onze

gehele kooptraject.”

grote aanbod en de trend rondom de lagere

Tel: 010-424.88.88

Een aankoopmakelaar biedt toegevoegde waarde door onder meer: • Advies over de reële marktwaarde van de

45 67 Tel. 123 ar.nll kela www.ma

Fax: 010-424.88.89

laten begeleiden door een gecertificeerde aan-

E-mail: info@ooms.com

koopmakelaar zodat er geen misstappen worden gedaan en geen kat in de zak wordt

Ooms heeft vestigingen in Rotterdam,

gekocht. Recentelijk heb ik een koper geadvi-

Dordrecht, Barendrecht, Capelle aan

• Onderhandeling voor de beste prijs

seerd om een woonboerderij niet te kopen

den IJssel, Hellevoetsluis, Schiedam,

• Juridisch onderzoek bij kadaster

omdat er geen woonbestemming op het per-

Spijkenisse en Zwijndrecht.

• Onderzoek naar bestemmingsplan

ceel bleek te zitten. Cruciale informatie waar

• Advies over bouwkeuring en taxatie

je als koper niet achteraf mee verrast wil wor-

• Juridische controle koopcontract

den. Als koper zie je dat een woning een fraaie

woning

TE KOOP

prijsstelling van woningen moet je je zeker

• Advies voor een goede notaris

keuken bezit en een lik verf nodig heeft, wij

• Begeleiding in het gehele traject: van bezichti-

kijken verder dan dat.”

ging tot overdracht • Kosten aankoopmakelaar verdienen zich terug

Meer weten? Neem een kijkje op www.ooms.com

AD Select wonen: interview met Roy Ehbel  

Ad Select wonen: interview met Roy Ehbel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you