Page 1

Goudsteen

Academie

Goudsteen Academie

“Verbindt, ontwikkelt en borgt”


Waarom huurt u een consultant in voor dat ene vraagstuk, terwijl u vaak de kennis en kwaliteit voor de oplossing al in huis heeft? De Goudsteen Academie draagt met haar Academieprogramma’s concreet en meetbaar bij aan de ontwikkeling van uw eigen HR-professionals en Lijnmanagers. Met eigen medewerkers blijvende oplossingen creÍren, dat is waar de Goudsteen Academie voor staat.


Nieuwe visie op leren en ontwikkelen In een sector waar mensen het verschil maken, het niet alleen om winst draait, en de lange termijn het wint van de korte cyclus, moeten organisaties het hebben van hun medewerkers. Het lijkt dan vanzelfsprekend dat organisaties inzetten op het mobiliseren van de kracht en kwaliteiten van hun professionals. Hoewel dit vrijwel overal (h)erkend wordt, blijkt het vaak moeilijk te concretiseren. Daar is geen eenduidige oorzaak of oplossing voor te definiĂŤren. Wel staat voor ons vast dat er vernieuwing nodig is in de wijze waarop leren, ontwikkelen en veranderen binnen organisaties wordt vormgegeven. Deze vernieuwing start bij de sleutelspelers in mens- en organisatieontwikkeling: HR-professionals en Lijnmanagers! Hier liggen de basis en de oorsprong van de Goudsteen Academie. Gezamenlijk leren, experimenteren en werken aan concrete HR-uitdagingen van de eigen organisatie. Zo verbindt de Goudsteen Academie HR-professionals en Lijnmanagers.


Pijlers van de

Goudsteen Academie 1. Mobiliseer eigen kracht In de praktijk kiezen organisaties bij ingewikkelde of nieuwe vraagstukken vaak voor een tijdelijke oplossing, in de vorm van interim-management of consultancy. Soms is dat nodig of zelfs noodzakelijk, maar het draagt meestal niet bij aan de ontwikkeling van uw eigen medewerkers. Wij geloven dat het integreren van leren in het dagelijks werk de beste manier is om uw professionals én uw organisatie te ontwikkelen. De tijdsinvestering om uw eigen medewerkers te mobiliseren en te ontwikkelen betaalt zich zeker terug. Nieuwe inzichten en oplossingen voor vraagstukken worden dan immers breed gedragen en kunnen echt beklijven in de dagelijkse praktijk.

2. Creëer een vitale coalitie tussen HR en Lijn Welk vakblad u ook openslaat of welk congres u ook bezoekt, het gaat vaak over het belang van partnership tussen HR en Lijn. De concrete toepassing van deze samenwerking lijkt lastig te realiseren. Echt partnership vraagt in onze visie om een gemeenschappelijk doel en een gemeenschappelijke taal. De Goudsteen Academie bouwt mee aan een vitale coalitie tussen HR en Lijn. Hiermee kan aantoonbaar worden bijdragen aan het organisatieresultaat en het werkplezier van individuele medewerkers. Dit maakt het verbinden en ontwikkelen van HR-professionals en Lijnmanagers essentieel, en dàt is precies waar de Goudsteen Academie zich op richt.


Ontdek de

Goudsteen Academie

De Goudsteen Academie gebruikt de organisatie zelf als werkplaats voor alle professionals die bijdragen aan ontwikkeling van mensen. Deze werkplaats biedt de ruimte om even uit de dagelijkse hectiek te stappen, zonder de verbinding met uw organisatie te verliezen. Omdat u en uw collega’s deze ruimte echt ervaren, kunt u gezamenlijk werken aan vraagstukken die u bezighouden. In de verbinding die zo ontstaat, leert u hoe u samen op de beste wijze uw medewerkers ontwikkelt, stimuleert en motiveert.

Action Learning – leren door doen én ervaren Een belangrijke methode in onze Academieprogramma’s is Action Learning. Deze methode: • neemt de praktijk als uitgangspunt voor het leerproces; • bevordert het gezamenlijk vinden van oplossingen voor betekenis volle uitdagingen in een organisatie; • stimuleert het zoeken naar antwoorden die vaker gebruikt kunnen worden; • daagt uit tot reflectie, zowel over uzelf als over de uitdaging.


Ontwerp uw eigen

Academie

Vraag

Stap 1

Intake

HR-diagnose

Uw leer- en ontwikkelvragen vormen de basis van uw eigen Academieprogramma.

Onze HR-diagnose is een online instrument dat eenvoudig en snel inzicht geeft in de huidige kwaliteit en prestaties van HR binnen uw organisatie.

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING In de dienstverlening staan in de belangstelling. discussie GEMEENTEN is het belang van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. ICT HR-professionals en lijnmanagers zien gemeente een in de spotlights De gemeenteor staat ONDERWIJS HetZij belang van kwalitatief hoogwaardig onderuitdaging gesteld. moeten scherp en gericht aandacht van politiek en maatschappij. Rode ZORG wijs.en HR-professionals en lijnmanagers zien voor ontwikkeling behoud van de onderwijsprofesHet onderwijs staat in de spotlights van polidraad in de politieke enzich maatschapsamensteeds voor een uitdaging Zij moeten sional realiseren. tiek pelijke gesteld. discussie isen hetmaatschappij. belang van Rode draad in de politieke Zorginstellingen moeten meer concurscherp en gericht aandacht voor ontwikkeling en maatschappelijke kwalitatief hoogwaardig en onderwijs. discussie is het belang van reren op prijs en kwaliteit. Daarom wordt wat behoud van de onderwijsprofessional realiseren. kwalitatief hoogwaardig HR-professionals en lijnmanagers zien onderwijs. zorgprofessionals leveren in de taakuitvoering Leeren ontwikkelvragen voor de Academie: en Lijnmanagers zien zich samen samen voorHR-professionals een uitdaging gesteld. en hun uurprijs kritisch onder de loepzich genoHoe borg ik de gewenste kwaliteit en kwantiteit van voor een uitdaging gesteld. Zij moeten scherp en Zijstaan moeten scherp en gericht aandacht men. HR-professionals en Lijnmanagers Leer-op en ontwikkelvragen voor aandacht de mijn professionals korte en langere termijn? gericht voor voor Zij ontwikkeling en behoud van de ontwikkeling en behoud van hier voor een gezamenlijke uitdaging. Academie: Hoe bouwen wij aan een cultuur en bijbehorende instrude onderwijsprofessional realiseren. onderwijsprofessional realiseren. moeten betaalbare en kwalitatief goede zorg menten, waarin elkaar feedback geven op houding, Hoe borg ik de gewenste kwaliteit en kwantiteit realiseren, op een wijze die aansluit bij de vergedrag professionaliteit normaal is?op korte en langere vanpatiënten mijn professionals wachtingen enen eisen van en cliënten. Leeren Leerontwikkelvragen en ontwikkelvragen voor de Academie: - Hoe geef ik inhoud aan de professionele ontwikkeling termijn? voor de Academie: van mijn docenten? • Hoe borg ik de gewenste kwaliteit en kwantiteit - Hoe bouwen wij aan een cultuur en bijbeLeer-- en ontwikkelvragen voor de - Hoe borg ik de gewenste Iets met functiedifferentiatiemix kwaliteit mijn professionals op korte en langere horende instrumenten, waarin elkaarvan feedback Academie: en kwantiteit van mijn professionals termijn? geven op houding, gedrag en professionaliteit op korte en langere termijn?wij aan een cultuur en bijbe• Hoe blijf ik voor mijn medewerkers een normaal is? • Hoe bouwen aan een instrumenten, cultuur en interessante werkgever? - Hoe geef ik inhoud- Hoe aan bouwen funcie wijhorende waarin elkaar feedback bijbehorende instrumenten, waarin gedrag en professionaliteit • Hoe kan ik loopbaanpaden voor zorgprofesgeven op houding, elkaar feedbacknormaal geven opis? houding, sionals ontwerpen en realiseren? gedrag en professionaliteit normaal is? aan de professionele • Hoe speel ik zo goed mogelijk in op de • Hoe geef ik inhoud Hoe geefIets met functiedifferentiatiemix wensen rondom balans in leven en werken? ontwikkeling van mijn docenten? • Hoe creëer ik een passende en uitdagende beloningsstructuur?

• Hoe versterk ik de advieskracht van mijn HR-professionals? Voorbeelden intake


Stap 2

Stap 3

Resultaat

Ontwerp programma

Uitvoering Academie

Borging in de organisatie

Samen met u ontwerpen we een Academieprogramma dat naadloos aansluit op uw specifieke wensen. Met behulp van onderstaand model bepalen we welke modules/trainingen er per kwadrant nodig zijn.

Tijdens het Academieprogramma zijn breed gedragen en gedeelde resultaatafspraken leidend, die tijdens de uitvoering en na afloop met u worden geëvalueerd.

Open inschrijving

Ontwerpmodel Academieprogramma

Naast maatwerkprogramma’s voor organisaties biedt de Goudsteen Academie ook programma’s op basis van open inschrijving aan. Hier kunnen professionals vanuit verschillende organisaties inzichten opdoen over actuele thema’s. Benieuwd? Lees verder op onze website.


Over

ons

Albert & Gert hebben veel ervaring in zowel consultancy als HR-management, in diverse sectoren en verschillende organisaties. “Ons hart ligt bij organisaties die durven te denken en te dromen over de lange termijn en niet primair voor winstmaximalisatie gaan. Wat ons samenbrengt, is de wens om mensen te stimuleren en te ontwikkelen, op functies en kwaliteiten waarop zij geselecteerd en aangenomen zijn. Dan realiseer je namelijk blijvende resultaten. Met de Goudsteen Academie willen wij organisaties helpen om met hun eigen mensen te werken aan de uitdagingen waarvoor ze staan.�


Wat kenmerkt de Goudsteen

Academie

• Onze adviseurs en trainers kennen uw sector van binnenuit, maar zijn niet vergroeid met een specifieke branche. • Wij houden altijd een frisse afstand, voldoende om objectief te blijven. Zo zien we scherp wat het kostbare ‘eigene’ is van uw organisatie. • Onze vakkennis houden wij niet bij onszelf. Wij richten ons juist op het overdragen van kennis, instrumenten en methoden. • Het Academieprogramma wordt primair opgebouwd vanuit uw vraag en uw perspectief. Een enkele geldende HR-filosofie is daarin nooit leidend. • Wij selecteren onze trainers en adviseurs op hun vermogen om te kunnen uitdagen, inspireren, verdiepen en verrassen.

Over Goudsteen & Company De Goudsteen Academie is onderdeel van Goudsteen & Company, een jong en gedreven adviesbureau dat zich richt op het bevorderen van HRM-meesterschap in organisaties. Dit doen we met de Goudsteen Academie en met Goudsteen Advies & Projectmanagement. De verbinding tussen de Academie en Advies & Projectmanagement ligt in onze basisfilosofie dat veranderingen pas echt beklijven als eigen medewerkers leidend zijn in ontwerp, uitvoering en implementatie.


Contact Goudsteen & Company Emmawijk 19 8011 CN ZWOLLE info@goudsteencompany.nl www.goudsteencompany.nl

Albert Goldsteen 06 81 80 42 20 albert@goudsteencompany.nl

Gert Godlieb 06 54 71 72 88 gert@goudsteencompany.nl

y logo made by www.DymphDesign.nl

Goudsteen Academie 2011  

Goudsteen Academie - verbindt, ontwikkelt en borgt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you