Page 1

8. prosince 2011 l číslo 45 l ročník 41

Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na prosinec:

Australani fárali

BarboRadování? Super!

Konec roku, opatrnost na každém kroku!

V Dole ČSM studovali razicí technologie z programu POP 2010

Spousta dárků, radosti, štědrost havířů byla vidět ve všem

strana 2

strana 6

K šestnácti mimořádným denním platům obdrží lidé z OKD v listopadové výplatě ještě další dva navíc Kromě šestnácti průměrných denních platů, které Vám náleží podle dodatku ke kolektivní smlouvě, jíž jsme uzavřeli po dohodě se zástupci odborů v loňském roce, obdrží zaměstnanci spolu s listopadovou výplatou navíc dva průměrné denní platy. Přeji Vám v předvánočním období mnoho úspěchů a chci Vás požádat o dodržování základního pravidla, jímž se řídíme v každodenním životě i v práci. Ve svém konání neseme odpovědnost nejen za sebe, ale i za své blízké. V hornictví to v oblasti bezpečnosti platí dvojnásob. Zdař Bůh! Klaus-Dieter Beck generální ředitel OKD

Ze světa

Hlad po uhlí INDIE – Třetím největším světovým producentem černého uhlí na světě je Indie. V roce 2010 se v zemi vytěžilo 572 milionů tun uhlí, které se dobývá především v povrchových dolech na severovýchodě země. Že prochází těžařství v zemi dynamickým vývojem, dokumentuje fakt, že v 70. letech minulého století byl objem těžby uhlí téměř 10x nižší než loni. Přesto nedokážou indičtí těžaři pokrýt rostoucí poptávku průmyslu a země je významným dovozcem především kvalitního koksovatelného uhlí z Indonésie, Austrálie a JAR. Kolem 70 procent uhlí se spotřebuje na výrobu elektřiny, zbytek především při výrobě oceli či cementu. Největším těžařem je firma Coal India Ltd., až do loňska 100procentně vlastněná státem, která v roce 2010 vytěžila ve 471 dolech v 21 uhelných revírech 431 milionů tun uhlí a spravuje zásoby o objemu 64,8 miliardy tun. ms

Stavební práce v Debiensku zahájeny V předvečer svátku svaté Barbory odstartoval nejvýznamnější rozvojový projekt vlastníka OKD, skupiny NWR POLSKO – V předvečer svátku patronky všech horníků svaté Barbory, v sobotu 3. prosince, byly v polském městě Czerwionka-Leszczyny slavnostně zahájeny stavební práce na znovuotevření dolu Debiensko, které představuje nejvýznamnější rozvojový projekt vlastníka OKD, skupiny New World Resources Plc.

Milník v růstové strategii NWR Předseda představenstva NWR Mike Salamon označil tuto událost jako dosažení klíčového milníku v růstové strategii společnosti. „S hrdostí oznamujeme zahájení stavebních prací v místě, kde jsme připraveni investovat více než půl miliardy eur a kde v nadcházejících letech vytvoříme přes dva tisíce pracovních míst. Jedná se o první důl, který se otevírá v Hornoslezské uhelné pánvi za poslední více než dvě desetiletí,“ dodal Salamon. První uhlí bude v Debiensku vytěženo v roce 2017 a předpokládaná roční produkce dosáhne 2 miliony tun. Celkové zásoby uhlí v lokalitě jsou 190 milionů tun, 7/8 by mělo tvořit koksovatelné uhlí. Stavební práce slavnostně zahájili představité NWR a NWR KARBONIA symbolickým výkopem v místě portálu pro první ze dvou plánovaných úpadnic. Zahájení výstavby druhé z nich se očekává v létě příštího roku. Zároveň začalo detailní technické plánování dalších prvků celkového přístupu do podzemí, jehož dokončení se předpokládá na konci března roku 2012.

Významný akcionář a místopředseda představenstva NWR Zdeněk Bakala symbolicky zahájil za účasti provozního ředitele NWR KARBONIA Jerzyho W. Klinowského (vlevo) a provozního ředitele NWR Jána Fabiána (uprostřed) stavbu portálu pro první úpadnici.

Oslava Dne svaté Barbory po 11 letech Slavnostní den v Czerwionce, kam se oslava dne svaté Barbory vrátila po 11 letech, začal pochodem hornického dechového souboru k místnímu kostelu, kde sloužil mši katovický arcibiskup Wiktor Skworc. Ten následně po příjezdu před nádherně zrekonstruovanou Síň tradic Dolu Debiensko u opraveného památníku uctil památku horníků, kteří zemřeli v dole.

rozvoj a strategii Ján Fabián, který projekt v rámci NWR zastřešuje, zase upozornil na význam, jaký hraje v těžbě černého uhlí v Evropě Polsko. Oslava svaté Barbory se neobešla bez tradičního skoku přes kůži. Do hornického cechu byli přijati studenti hornických oborů, které byly na místní střední technické škole otevřeny právě díky podpoře NWR.

Slavnostní ceremoniál se nesl v duchu nového počátku – pro důl, obec, občany i NWR. „Skončilo 11 let ticha a stagnace. Důl Debiensko bude opět místem pulsujícím životem, kde najde práci více než dva tisíce lidí, kteří si za kvalitní práci budou moci vydělat dobré peníze. Do regionu se vrací život,“ řekl ve svém projevu k otevření dolu provozní ředitel NWR KARBONIA Jerzy Klinowski. Ředitel OKD pro

Marek Síbrt

Jednička si zasloužila jedničku s hvězdičkou Górského raziči z kolektivu Alpex 1 se postarali o letos nejlepší měsíční výkon v OKD. V listopadu vyrazili 300 metrů DARKOV – Rovných 300 metrů díla v profilu K14 a K12 za jeden měsíc! Taková je hodnota letos nejlepšího měsíčního přípravářského výsledku v OKD. V listopadu ho zaznamenal na ražbě 40 352/1, vedené ve spodní lávce porubu 40 312 ve 40. sloji 3. kry na závodě 3 Dolu Darkov, kolektiv firmy Alpex PBG hlavního předáka Jarosłava Górského z úseku Zbigniewa Kuligovského. Ražba byla vedena razicím kombajnem AM 50 s hustotou budování 0,5 m

FOTO: Důl Darkov

Vážení kolegové, začal advent a blíží se nekrásnější svátky v roce – Vánoce. Protože se nám daří v ekonomické oblasti plnit hlavní úkoly, které jsme si pro rok 2011 stanovili, a klíčové ukazatele týkající se bezpečnosti práce vykazují meziroční zlepšení, rozhodlo se vedení společnosti OKD vyplatit svým zaměstnancům a pracovníkům dodavatelských firem mimořádné předvánoční prémie. A to i přesto, že nám média každý den přinášejí nové a nové zprávy o nejistých vyhlídkách světové, ale i naší ekonomiky pro další období.

FOTO: Marek Síbrt

Předvánoční prémie

Fakta o kolektivu Kolektiv příprav Alpex 1 Vedoucí provozu: Zenon Maćkowiak Vedoucí úseku: Zbigniew Kuligowski Hlavní předák: Jarosław Górski Směnoví předáci: Dariusz Orszulik, Andrzej Klimczak, Arkadiusz Tomaszewski, Robert Szewczyk Revírníci: Andrzej Gawłowski, Mieczysław Szypuła, Marek Droździewicz, Zbigniew Targański, Dariusz Janasek

Horníci z přípravářského kolektivu firmy Alpex hlavního předáka Jarosława Górského.

(hmotnostní stupeň TH 29). Průměrný čelbový výkon dosáhl 62,5 cm na hlavu a směnu při průměrném denním postupu čelby 10 m. „Už jen z těchto parametrů je zřejmé, že je to opravdu skvělý výsledek,“ pochválil tým polských razičů vedoucí provozu na závodě 3 Dolu Darkov Ján Kubalik.

Dvaatřicetičlenný kolektiv Alpex 1 ho dosáhl i přesto, že se na začátku měsíce potýkal se sníženou mocností uhlí i značnou přibírkou počvy při podcházení hrany výrubu horní lávky. I proto měl k 14. listopadu za sebou „sotva“ 100 metrů ražby – pak se ale rozjel k mimořádným výkonům.

„Co stálo za tímto úspěchem? Především to, že kolektiv je stabilizovaný, sehraný, nikomu není třeba nic říkat, ukazovat prstem,“ hovoří vedoucí provozu příprav firmy Alpex na Darkově Zenon Maćkowiak. „Třeba ranní údržbářská směna dokázala v listopadu vyrazit 22,5 metru, provést údržbu a často ještě rozjet linku pro další partu,“ popisuje s tím, že poděkování za výbornou součinnost si zaslouží rovněž pracovníci centrálního odtěžení. Další věcí byla malá poruchovost strojů, a když už k něčemu došlo, pak nastoupila výborná práce mechaniků a zámečníků. Kupříkladu 16. listopadu došlo na kombajnu k poruše otoče. Závada byla zjištěna při údržbě a díky výborně organizované snaze mechaniků z 9. května a Alpexu Pavla Kosa a Wiesława Rygasiewicze se povedlo sehnat náhradu z Dolu Karviná a zajistit výměnu v průběhu dvou směn. Hned po půlnoci na státní svátek 17. listopadu se ražba opět rozjela. Pokračování na straně 2


2

ročník 41 l číslo 45

Z OKD

www.okd.cz

Návštěva od protinožců na Dole ČSM

Ervín Bardoň z Dolu ČSM (uprostřed) při přejímce skipů ve výrobní hale SE-MI Technology.

Skipy trvale vylepšené již z výroby OSTRAVA – O kubík uhlí navíc vyjede s každým skipem na povrch ze severního závodu Dolu ČSM v nových dopravních nádobách, které lidé ze šachty poslední středu v listopadu přejímali u dodavatele v ostravských Radvanicích. Společnost SE-MI Technology hned při jejich výrobě využila několika dobrých nápadů z programu Continuous Improvement (CI)! „Například podnět našich údržbářů těžních zařízení vedených předákem Janem Stoklasou. Jedná se o nahrazení pevné podlahy na pracovní plošině

Vylepšená podlaha a uložení čepu.

rošty. Dopravní nádobu to odlehčí, mřížemi roštu může propadávat – řekněme to po havířsku – bordel, který by jinak zůstal pod nohama pracovníků na podlaze,“ popsal koordinátor těžních zařízení Miroslav Kucharczyk. Stoklasova hlava rovněž vymyslela změnu uložení čepu pro vyrovnávací

lana, dolní úvazek. „Posunul se dovnitř dopravní nádoby, aby byl krytý. Také odpadne složitá demontáž; dříve bylo třeba kryt rozpalovat, teď se jednoduše odpojí vrchní díl,“ uvedl vedoucí důlní dopravy Ervín Bardoň, který se přejímky u výrobce také účastnil. Za šachtu konstatoval spokojenost. „Zvýší se objemy rubaniny vyvážené na povrch a sníží poruchovost. Nové nádoby nebudou vyžadovat už tolik zásahů údržbářů. Jsou z odolnějšího materiálu, otěrových plechů Hardox, mají modifikovaná kolová vedení, vylepšené hlídání segmentových uzávěrů elektronickým systémem, čtyřlanové hydraulické vyvažovače tahu,“ vysvětlil Martin Hůla, produktový manažer svislé dopravy u SE-MI Technology. Za tuto společnost byl u přejímky i její generální ředitel Aleš Kosňovský. Ta ročně vytěží mezi 2,6 a 2,8 miliony tun čistého uhlí na prodej. Staré skipy – po čtyřech letech provozu pomalu a jistě dosluhující – jsou o objemu 19,8 kubíků, nové mají 20,8 kubíků. „Do každé dopravní nádoby se nám vejde okolo dvaceti důlních vozíků. Denně jede v nepřetržitém provozu minimálně osm set skipů,“ uvedl Bardoň. SE-MI Technology při výrobě dopravních nádob pro Důl ČSM sáhla k těm nejmodernějším metodám. Veškerá technická dokumentace je v 3-D formátu, ideální parametry vypočítávali odborníci z VŠB-TU Ostrava. Po čtyřech měsících bylo vše hotovo. Skipy mají na závodě Sever měnit při některé z výluk, jindy by totiž nenašli „prostor v jámě“. Radek Lukša

Jednička si zasloužila jedničku s hvězdičkou Dokončení ze strany 1

„Nebýt aktivity mechaniků, stojíme ještě i další den,“ chválil Kubalik a ke slovům díků se připojil i vedoucí výroby příprav na Dole Darkov Ervín Rzymanek. „Kolektiv pracuje na přípravě porubu 40 312, jehož vybavování by mělo začít koncem ledna

Kde uhlí tahali osli Proč se australští těžaři rozhodli navštívit náš revír? Důvod je prostý – špičkové technologie pořízené pro doly OKD v programu POP 2010. Mezi rozvojové projekty společnosti Peabody totiž patří důl Metropolitan Mine zhruba 50 kilometrů jižně od Sydney, který je s datem založení v roce 1888 nejstarší v Austrálii. Jeho modernizace představuje pro Peabody vzhledem ke zmíněnému stáří a unikátní poloze ve druhém nejstarším přírodním parku na světě v mnoha ohledech velkou výzvu – s ohledem na zavádění nejmodernějších technologií

Zástupci největší světové těžařské společnosti Peabody si společně s představiteli firmy Sandvik prohlédli špičkovou technologii využívanou v Dole ČSM.

i na unikátní životní prostředí, které ho obklopuje. „Důl má například starý dopravní pás původně určený pro to, aby jeho prostřednictvím tahali uhlí na povrch osli. Právě rozvoj tohoto dolu je důvodem, proč cestujeme po světě a navštěvujeme špičkově vybavené šachty. Důl ČSM splňuje tyto parametry se vším všudy,“ hodnotil viceprezident Peabody Energy Australia pro rozvojové projekty Gerry Brophy.

Čelba s kombajnem z POPu 2010 Co vlastně zahraniční návštěvníci v Dole ČSM viděli? Spolu s mechanikem pro přípravy Václavem Kačmaříkem a vedoucím provozu příprav Jánem Kollárem navštívili čelbu 331 267, kde razí

Příspěvek k ochraně zdraví horníků Porovnávání zkoušek prachoměrů zajistil letos darkovský konzultant CI Milan Macura DARKOV – Možnosti řešení aktuálních problémů v rámci projektu trvalého zlepšování Continuous Improvement jsou opravdu široké. Zajímavou iniciativu, která se dotkla všech dolů OKD, realizoval vedoucí odboru bezpečnosti a hygieny práce na Dole Darkov a interní konzultant CI Milan Macura. Když zjistil, že Státní zkušební ústav nestanovil letos pro autorizované laboratoře prašnosti na dolech OKD termín tzv. mezilaboratorního porovnávání zkoušek (MPZ) a ani je udělat

jednotlivých laboratoří,“ vysvětlil smysl a účel své iniciativy Macura. Principem MPZ je laicky řečeno srovnání hodnot naměřených jednotlivými prachoměry z různých laboratoří ve stejných podmínkách. Kalibrované prachoměry typu FOP 10 ze všech laboratoří OKD byly proto dopraveny na závod 3 Dolu Darkov, kde byly po dobu 180 minut při zachování konstantního průtoku větrů umístěny na speciálním stojanu tak, aby byly všechny na stejném místě a ve stejné výšce. Po provedení

2012. Porub bude těžit kvalitní koksovatelné uhlí a bude tvořit důležitou kapacitu pro splnění úkolů roku 2012,“ uvedl úspěch Górského razičů do širšího kontextu. Je nabíledni, že každý den předstihu představuje pro šachtu žádaný bonus. Bohuslav Krzyžanek

Další člen klubu třístovkářů Třistametrové měsíční ražby nejsou v OKD příliš časté. Na Dole Darkov byly naposledy zaznamenány v roce 2007 (366 m) a 2008 (333 m). Dosáhly je přípravářské týmy firmy Alpex hlavních předáků Franciszka Koszałky a Hieronima Wójcika, oba pod vedením šéfa úseku Zenona Maćkowiaka. Nyní se k nim připojil i kolektiv hlavního předáka Jarosława Górského, zkušeného 42letého havíře z Jastrzębia Zdroju, který pracuje pod zemí 23 let, z toho 15 let v Česku. K ruce má tři desítky chlapů, povětšinou ze Slezska, ale také ze vzdálenějších oblastí našeho severního souseda. „Jsou to vesměs spolehliví

a pracovití lidé, kteří přistupují k plnění svých úkolů odpovědně,“ charakterizoval své chlapy Górski. Pracují nejen pro peníze, ale k vynikající práci je motivuje i vnitrotýmová soutěž mezi směnami. Soutěžit je o co. Třeba za rekordní listopadový výsledek kolektiv získal odměny hned tři: cílovou prémii, prémii za splnění limitního výkonu a zvláštní odměnu ředitele Alpexu PBG za dosažení 300 metrů. Je zajímavé, že v kolektivu nechybí mladí kluci, někteří sotva po dvacítce. „Školíme si je a umožňujeme jim zvyšovat si hornické kvalifikace,“ říká na jejich adresu Górski. Zkušené chlapy kolem pětačtyřicítky lze spočítat na prstech.

horníci dodavatelské firmy ALPEX pod vedením předáka Tomasze K. Pyrzyńského. Hosté z Austrálie a USA tak mohli sledovat v akci razicí kombajn SANDVIK MR 340, mezidopravník FITE-PM 800, pásové dopravníky DP 1200 a TP 630 a kombinované větrání firmy CFT. „Návštěva dolu ve vašem revíru pro nás byla velkým přínosem. Odvážíme si s sebou několik poznatků, které se pro nás stanou základem pro řešení úkolů, jimž čelíme a budeme čelit. Samozřejmě jsme otevřeni další spolupráci, a když budeme příště moci oplatit pozornost, kterou jste nám při naší návštěvě věnovali, rádi vás uvítáme třeba u nás v Austrálii,“ loučil se Brophy. Marek Síbrt

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Zástupci stonavské šachty přejímali u SE-MI Technology nové dopravní nádoby

STONAVA – Důl ČSM navštívili první prosincový den čtyři zástupci největší světové těžařské společnosti Peabody, která provozuje 12 dolů v Austrálii a zhruba 30 v USA, spolu se třemi představiteli firmy Sandvik, významného dodavatele technologií pro doly OKD. Těžařský gigant Peabody loni prodal 246 milionů tun uhlí. Firma provozuje hlubinné i povrchové doly. Největší hlubinný důl firmy nazvaný „20 Mile“, který se nachází v Coloradu, loni vyprodukoval 8 milionů tun. A teď pozor – v největším povrchovém dole v americkém státě Wyoming loni vytěžili horníci 115 milionů tun poloměkkého koksovatelného uhlí ve slojích s mocností až 30 metrů!

FOTO: Richard Sklář

FOTO: Radek Lukša

Zástupci těžebního gigantu Peabody sbírali v OKD inspiraci pro modernizaci dolu v Austrálii

Marie Blechová, garant laboratoře prašnosti na Dole Darkov, při práci s prachoměry. V pozadí vedoucí darkovských laboratoří Marta Milchová.

neplánuje, chopil se iniciativy sám. Spojil se s vedoucími těchto laboratoří, vytvořil s nimi inovační tým a v rámci konzultantských aktivit CI uskutečnil MPZ v režii Dolu Darkov. „Mezilaboratorní porovnávání zkoušek je pro laboratoře prašnosti, které jsou u každého dolu, jednou z podmínek zachování statutu autorizovaného pracoviště. Musejí být prováděny každoročně, a to za účelem zajištění efektivnosti metod aplikovaných jednotlivými subjekty. Cílem je kontrola a odstranění případných systematických chyb v provozu

měření se vrátily do svých laboratoří k vyhodnocení vzorků. „Naměřené hodnoty vykazovaly jen minimální odchylky, takže lze konstatovat, že mezilaboratorní

porovnávání zkoušek splnilo svůj účel. Jeho výsledky teď mohou jednotlivé laboratoře zaslat Státnímu zkušebnímu ústavu spolu s dalšími materiály požadovanými zákonem pro zachování statutu autorizace,“ zhodnotil výsledky porovnávání darkovský vedoucí OPBH. V případě zjištění rozdílů u naměřených hodnot by bylo nutné provést interní audity a přijmout opatření k zamezení chyb. Autorizované laboratoře prašnosti jsou pro hornictví a především samotné horníky významnou vymožeností. Někdo si to možná ani neuvědomuje, ale mezi rizika hornické práce patří rovněž fyzická zátěž, klimatické podmínky, a především prašné prostředí. Právě to stojí za vznikem uhlokopské pneumokoniózy čili lidově zaprášením plic. Prevenci proti tomuto onemocnění předpokládá i zákon o zdraví lidu, který definuje tzv. nejvyšší přípustnou expozici (NPE), při jejímž dosažení musí být důlní zaměstnanec převeden na jinou práci. Aby bylo možné NPE stanovit, je třeba měřit a vyhodnocovat prašnost, a aby byly výsledky měření průkazné a nezpochybnitelné, musí mít laboratoře prašnosti statut autorizovaného pracoviště a splňovat podmínky ISO. „Systém prevence zaprášení plic pomocí NPE se ukázal jako účinný a vedl k podstatnému snížení počtu onemocnění pneumokoniózou,“ konstatoval Macura. Bohuslav Krzyžanek

Členové inovačního týmu Vedoucí: Milan Macura, vedoucí OBHP, Důl Darkov Členové: Štefan Pieron, ved. autorizované laboratoře prašnosti, Důl Darkov Josef Szamaranský, ved. autorizované laboratoře prašnosti, Důl ČSM

Marek Kučera, ved. autorizované laboratoře prašnosti, Důl Karviná, závod ČSA Ladislav Chmelík, ved. autorizované laboratoře prašnosti, Důl Karviná, závod Lazy Pavel Kolčář, ved. autorizované laboratoře prašnosti, Důl Paskov Jiří Raab, předák prachoměřičů


8. prosince 2011

www.iHornik.cz

3

Stará a krásná tradice

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Leo Lach ukazuje památeční tuplák, vysvěcený na prvním šachťáku bývalého Dolu ČSA v roce 1992.

KARVINÁ – Skok přes kůži neboli šachťák je stará a krásná tradice, která určitě stojí za pokračování. Myslí si to šestašedesátiletý Leo Lach, předseda Klubu důchodců a krojovaných horníků Dolu ČSA, který jako místopředseda odborové organizace byl před devatenácti lety u toho, když se po pádu komunistického režimu pořádal první šachťák tehdejšího dolu, nyní závodu ČSA Dolu Karviná. „Byla to tenkrát nádhera! Šachťáku předcházela mše svatá v koste-

čtyřikrát. Pozvání na tuto akci stále považuje za obrovskou čest. „Vždyť je to tradice, která svými počátky sahá do středověku, do časů krále Václava II. Akorát za komunistů se to zrušilo,“ vysvětluje Lach a přidává vzpomínku, jak ho v té době vedoucí vykázal z kanceláře jen proto, že pozdravil Zdař Bůh! To cenné na šachťácích je podle něj už jen to, že se při nich havíři setkávají a baví se spolu. „Zazní to možná jako fráze, ale když se lidé setkají a pobaví, chovají se pak k sobě

Ústředním bodem programu každého šachťáku je slavnostní Skok přes kůži...

le Povýšení svatého kříže, který byl zaplněný k prasknutí. Samotný Skok se konal v Obecním domě Družba a těšil se obrovskému zájmu. Psalo se o něm v novinách, sledovaly ho televizní kamery. Pořádala ho tehdy odborová organizace ve spolupráci se šachtou. Program byl podobný jako dnes, konaly se soutěže tablic, zpívalo se, veselilo. Lidé se bavili a bylo to skvělé,“ vzpomíná hornický důchodce, který odpracoval na šachtě úctyhodných jednačtyřicet let. Od roku 1992 vynechal Leo Lach šachťák Dolu ČSA a poté Dolu Karviná snad jen třikrát, maximálně

...jeho kořením pak různé hornické soutěže.

jinak – lépe,“ vysvětluje. Pro horníky jsou dobré vztahy v kolektivech obzvlášť důležité. „Práce v dole je těžká a nebezpečná a havíři by měli být schopni nasadit jeden za druhého třeba i život,“ říká zkušený horník, jenž začínal na dole od píky jako řadový „hajer“ a úctu k hornickému povolání čerpal i od svého otce, dědy a dalších mužských členů rodiny, kteří byli stejně jako on havíři. Je jen přirozené, že i šachťáky procházejí svým vývojem a právě Leo Lach je člověkem, který může srovnávat. Velmi si váží třeba toho, že se rok od roku objevuje u tablic stále více hornických uniforem. Naopak: vadí mu, že trochu upadá disciplína. „Pivní zákon třeba praví, že semestr může odejít od tablice jen se svolením Slavného, vysokého a neomylného prezidia. Přitom při soutěžích část semestrů samovolně opouští stoly a jde fandit. Jednak tak porušují zákon, a jednak zaclánějí těm, kteří zůstanou spořádaně sedět,“ vysvětluje. „Nebo jiný příklad. Jeden nejmenovaný odborový předák přišel letos na Skok přes kůži Dolu Karviná sice v hornické uniformě, ale v hnědých botách. Je to pouze zábava, ale v tomto případě se jedná o znesvěcení hornického kroje a dříve by se za to pranýři nevyhnul,“ všímá si Lach. Jak zdůrazňuje, nejde však o kritiku, ale pouze o postřehy z poslední akce. Protože jinak si šachťáky stále zachovávají vysokou úroveň, vládne na nich skvělá atmosféra a lidé se výborně baví. A jaká by dal pořadatelům karvinských – a nejenom karvinských – šachťáků doporučení? „Líbilo by se mi, kdyby se opět vrátili ke spolupráci s odbory. Začínali jsme tak, a vždycky to byla spolupráce dobrá a přínosná. Vždyť všichni pracujeme a dýcháme pro šachtu a měli bychom si pomáhat,“ konstatuje všemi šachťákovými větry ošlehaný semestr. Bohuslav Krzyžanek

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Skokům přes kůži by slušelo víc disciplíny, jinak jsou stále moc fajn, říká Leo Lach

Tapas Das (zprava) s kolegou praktikantem Kamilem Patkáněm, který mu dělá příležitostného překladatele. „Ale česky se už trošku učím,“ říká překvapivě hezkou a srozumitelnou češtinou Das.

Tapas Das by se rád věnoval zavádění nových technologií Na Dole Karviná mají praktikanta, který k nám přijel až z Indie KARVINÁ – Jedním z nejvyhlášenějších a nejprestižnějších oborů na Bengálské inženýrské a vědecké univerzitě (Bengal Engineering and Science University) v indické Kalkatě je hornictví. Právě proto si studium báňského inženýrství vybral i nyní devětadvacetiletý Kalkaťan Tapas Das (Tapas je jméno, Das příjmení), který je v těchto dnech praktikantem na Dole Karviná. Das je synem kalkatského vysokoškolského učitele, ale mezi smetánku se nepočítá. I když stejně jako jeho sestra architektka vystudoval vysokou školu, považuje se za obyčejného člověka, pro kterého není vždy snadné svázat konec s koncem. V Indii svoji budoucnost nevidí. Žít by chtěl tam, kde najde dobrou práci, kterou si chce získat a udržet vlastní pílí a vytrvalostí. Věří, že mu k tomu dopomůže vůle a vzdělání, díky nimž bude krůček po krůčku budovat kariéru. Také proto zamířil do Česka přes USA, kde si na Západovirginské univerzitě (West Virginia University) udělal doktorát v oboru Báňské stroje a zařízení. Je zajímavé, že právě tam, v Americe, se také dozvěděl o špičkové evropské důlní společnosti OKD a na doporučení jednoho z učitelů, který udržuje kontakty s generálním ředitelem a předsedou představenstva OKD Klausem-Dieterem Beckem, se sem vypravil hledat vysněné pracovní uplatnění. Zatím je v moravskoslezském kraji necelé tři měsíce, seznamuje se s místními podmínkami a šachtami, a je spokojen. „Doly OKD jsou sice velmi hluboké, ale jsou vybaveny moderními technologiemi, takže po pracovní stránce problém nevidím,“ srovnává podmínky u nás s tím, co viděl v maximálně 300 metrů hlubokých dolech v Americe. Důležité pro něj je, že se mu líbí zdejší region, Ostrava a také česká kultura

i naturel zdejších lidí. To je také důvod, proč by tu rád zůstal natrvalo. „Určitě je to tady lepší než v Americe,“ pokouší se opět o srovnání, ze kterého mu Česko vychází jako ta lepší varianta. České radovánky? Pokud se ho zeptáte na české holky, neuspějete. „No comment!“, odpoví a na vysvětlenou dodá, že zrovna teď, v červenci, se oženil. Takže sorry! A ještě jedna otázka. Zatím má Tapas Das podepsanou smlouvu s OKD na dva roky. Pokud by se tady rozhodl zůstat, čím by chtěl být? „Mým zaměřením jsou důlní stroje a důlní technika. Ideální by pro mne proto bylo věnovat se strojovému vybavení,“ svěřil se praktikant. „Bavilo by mě zejména pracovat na zavádění nových technologií, realizovat programy, jako byl POP 2010.“ Bohuslav Krzyžanek

V Indii se pije až potom!

Tapase Dase jsme zastihli také na letošním III. šachťáku Dolu Karviná, jak se spolu s kolegy chystá k jedné náročné soutěži. Jak se mu tato akce líbila? – zeptali jsme se ho proto. „Ano, líbila, i když jsem toho bohužel moc nerozuměl,“ odpověděl s úsměvem. Pak nás ale překvapil tvrzením, že i v Indii mají podobnou slavnost. S tím rozdílem, že tam se pije až po jejím oficiálním ukončení...

KARVINÁ – Naskytla se nám příležitost zúčastnit se ojedinělé společenské události, šachťáku 2011, uspořádaného Dolem Karviná v Domu kultury města Orlové. O těchto akcích jsme do té doby mnoho nevěděli, i když je pořádá také naše bývalá alma mater, VŠB-TU Ostrava. Tohle byl ale opravdový šachťák se vším všudy. Letos mezi nováčky zasedli u tablice hostí i mladí inženýři a praktikanti Dolu Karviná Lukáš Vintr, Kamil Patkaň a Tapas Das, zatímco já jsem se nechal naverbovat k pivní policii, jejímž úkolem je zejména bdít nad tím, aby se tablice prohýbaly pod plnými půllitry piva. Ústředním motivem

každého šachťáku je legendární ceremoniál Skoku přes kůži, kterým mladí fuxi a fuxie vstupují do hornického cechu. Celý večer se odehrává ve znamení hornických tradic, za zpěvu karmín a při organizovaném posilňování se pivem (samozřejmě ve shodě s pivním zákonem). Nejbouřlivěji se však sál ozýval při soutěžích, ve kterých proti sobě bojovaly čtyři týmy, z nichž každý reprezentoval svou tablici v několika kláních. Družstvo složené z praktikantů pak ukázalo, že dokáže vítězit nejen v pivních soutěžích, ale že mu není cizí například ani svorníkování. Šachťák je bezesporu ojedinělou kulturní akcí a hlavně výjimečnou

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Šachťák Dolu Karviná očima mladých inženýrů. Líbil se jim

Zleva Radim Janovský s kolegou „pipákem“ Zdeňkem Švancarou a velitelem pivní policie Rostislavem Volkem při III. šachťáku Dolu Karviná.

příležitostí, jak potkat spolupracovníky a vedení jinde než v práci, za mnohem uvolněnější a přátelštější atmosféry. Je příjemné vidět lidi, kteří dokážou zapomenout na pracovní těžkosti a nebojí se pobavit ostatní i vtipem na svůj účet. O šachťáku jsme předem slyšeli spoustu zajímavého, setkali jsme se s pozitivními, ale i negativními ohlasy. Je zajímavé, že negativně tuto tradiční akci vnímají zejména ti, kteří se jí nikdy nezúčastnili. Shodli jsme se na tom, že kdo na šachťáku nebyl, měl by odhodit předsudky a zúčastnit se. Rozhodně nebude litovat. Radim Janovský (28) operátor obchodního oddělení, Důl Karviná


Z OKD / ZA BRANAMI OKD

www.okd.cz

Zemanovi havíři jsou na paskovské špičce!

Nebojte se kreditek Kreditní karty patří na českém trhu v poslední době k dynamicky se rozvíjejícím bankovním produktům. S kreditními kartami je však stále spojena řada mýtů. Například: že jsou jen pro bohaté, nebo naopak pro ty, kteří nemají dost peněz a musí si půjčovat. Častý je také názor, že kreditní karty jsou příliš složité. Opak je však pravdou. Nejen o tom jsme hovořili s oblastními vedoucími GE Money Bank ze Severní Moravy. FOTO: Radek Lukša

Mezi prvními si nejlépe osvojili nejmodernější poznatky ve vedení pluhového porubu STAŘÍČ – Mezi absolutní špičku rubáňových kolektivů Dolu Paskov se podzimními výkony vyšvihly osádky hlavního předáka Petra Zemana z úseku T4 vedoucího Pavla Balona. Bývalí havíři z Dukly měli v porubu 074 797 na Chlebovicích postupy dokonce sedm až osm metrů a tomu odpovídající těžbu překračující hranici 2500 tun za den! „A to se jméno Petra Zemana objevilo na čestné hornické skuře naší šachty od přechodu jeho party z Dolu Dukla v lednu 2007 prvně v květnu 2010. Tak dlouho trvala adaptace kvalitního dukelského kolektivu na extrémně složité důlně technické podmínky i na pracoviště vybavená hydraulickými stojkami,“ řekl vedoucí výroby Marek Červenka. Historicky první limitní výkon splnili Zeman & spol. v porubu 059 605. „S pluhem Westfalia a sekcemi Hemscheidt. Limiťák měl podobu 688 metrů čtverečních denního výkonu a 14 448 metrů čtverečních celkové odrubané plochy. Překročili jsme i zadání,“ upřesnil hlavní předák s tím, že po „první vlaštovce“ následovala série zápisů na skuru. Letos v říjnu a listopadu pak přišly rekordní výsledky v porubu 074 797, kde kolektiv pracuje s pluhem RHH 800 a opět výztuží Hemscheidt. „Na paskovské poměry jsou postupy sedmi až osmi metrů, které Zemanovci dosahovali v poslední říjnové dekádě, skutečně nevídané. Jejich průměrný

ročník 41 l číslo 45

Hlavní předák Petr Zeman.

postup v tomto měsíci byl pět a půl metru,“ líčil Balon. V desátém měsíci měl kolektiv denní odrubanou plochu 968 metrů čtverečních a měsíční 27 104 metrů čtverečních. Dobře rozjetý porub přinášel výsledky i v jedenáctém měsíci, kdy ještě před jeho koncem ze stěny 074 797 hlásili bezmála deset tisíc tun nad technický režim! „Postupy činily v průměru 6,3 metru,“ pochválil úsekový vedoucí. Vedoucí výroby uvedl, že za těmito kladnými čísly nestojí jen příznivé geologické podmínky, ale také tvrdá práce celého kolektivu a vysoké nasazení všech horníků, zámečníků, předáků i techniků. „Pracovník německých dodavatelů RAG pomohl nastavit optimální třísku pro pluh, a tím zrovnoměrnit těžbu. To byl důležitý moment vzhledem k provozování jedenadvaceti pásových dopravníků odtěžujících uhlí do skipu.“ dodal Červenka. Radek Lukša

Můžete prosím stručně vysvětlit princip fungování a výhody kreditních karet? Hlavní výhodou kreditních karet je bezesporu neustálý přístup k finanční rezervě, a to na plánované i neplánované výdaje. Kreditní karta dnes rozhodně není jen pro bohaté. Je dostupná každému, kdo prokáže, že je schopen vyrovnat účty, které kreditní kartou zaplatí. Může tak učinit během až padesátidenního bezúročného období nebo si splátky dle své potřeby rozložit do delšího časového období. Výhodné je také použití kreditní karty v zahraničí. Pokud platíte kartou, nemusíte chodit do směnárny a ušetříte čas i peníze za poplatky. Kurz převodu na cizí měnu je navíc výhodnější. Zcela samostatnou kapitolou jsou dnes doplňkové služby. Například ke kreditním kartám GE Money Bank (MoneyCard Plus a MoneyCard Gold) držitelé zdarma získávají bonusový program bene+, který je za každý nákup odmění nejméně 1 % z utracené částky, v síti partnerů pak až 10 či více procenty z hodnoty nákupu, které se jim vždy na začátku nového zúčtovacího období připisují na účet.

Nedávno jsem se doslechl o zajímavé novince GE Money Bank – kreditní kartě na počkání. Můžete prosím vysvětlit, o co přesně jde a komu je novinka určena? Jde o novou službu GE Money Bank, která zájemcům o kreditní kartu zásadním způsobem zkracuje dobu, po kterou museli v minulosti čekat na její vydání. Proces, který na trhu dříve trval klidně dva týdny, mohou nyní klienti GE Money Bank zvládnout za několik minut během jedné návštěvy banky. Třeba již za 25 minut od podání žádosti tak mohou začít nakupovat a čerpat výhody. Kreditní karta na počkání je tedy určena všem těm, kteří nechtějí dlouho čekat. Například nyní v období předvánočních nákupů, nabízíme zájemcům možnost nechat si vystavit kreditní kartu přímo na našich pobočkách v obchodních centrech. Potřebné prostředky na vyhlédnuté vánoční dárky tak můžete mít k dispozici ještě v den, kdy vyrazíte na nákupy.

Na kterých pobočkách GE Money Bank, kromě již zmíněných obchodních center, můžeme nyní o kreditní kartu na počkání požádat? V současné době vydávají kreditní karty na počkání všechny pobočky GE Money Bank.

Jak přesně vydání karty na počkání probíhá? Klient přijde na pobočku a vyplní žádost o vydání kreditní karty. Ta musí nejdříve projít schválením, po němž následuje podpis smlouvy. Na jejím základě klient okamžitě získá kreditní kartu, kterou je třeba aktivovat na některém z bankomatů GE Money Bank. Klient jednoduše vloží kartu do bankomatu, zadá šestimístné aktivační

heslo a poté si zvolí vlastní PIN kód. Celý proces od podání žádosti až po aktivaci karty tak zvládne za méně než půl hodiny a kartu může začít okamžitě používat.

Jaké doklady k vydání potřebuji? Liší se nějak od těch, které potřebuji u standardních karet? Ne, proces se neliší. Kreditní karty na počkání jsou vydávány za stejných podmínek jako karty standardní. Je třeba vyplnit žádost a předložit dva doklady totožnosti.

Jak taková kreditní karta na počkání vypadá? Jedná se o nepersonalizované kreditní karty, tedy karty bez vytištěného jména a příjmení držitele. Tyto karty však klientovi poskytují plnohodnotný platební nástroj, kterým lze provádět všechny běžné operace. Do 14 dnů od podpisu smlouvy je klientovi doručena karta standardní s personalizovaným jménem držitele. Aktivací této karty dojde automaticky k ukončení platnosti karty vydané na počkání.

Připravili jste pro vaše klienty letos před Vánocemi nějakou speciální akci? Ano, pro všechny držitele kreditních karet MoneyCard Plus a MoneyCard Gold vydaných do konce prosince 2011 je připravena speciální akce: po dobu tří měsíců budou za použití nové kreditní karty získávat odměnu ve výši 10 % hodnoty nákupu. Tento benefit lze čerpat až do výše 500 Kč za měsíc. Navíc tito klienti získávají také vedení nové kreditní karty na jeden rok zdarma. Podrobnosti o této nabídce a všechny informace o našich kreditních kartách lze získat na www.gemoney.cz. PR

19/45-VII/11

4


Zábavná příloha nejen pro havíře

Čínský svět – poznejte ho blíž Náš region má hodně společného se severovýchodní oblastí „Říše středu“, tvrdí spisovatel Vít Vojta

jí byl navléG SINOLO kán jakýsi nový kabát v podobě marxistické teorie přijatéé vedoucí komunisi tickou oligarchií. Skutečnost je taková, že Čína má hluboko v sobě tradiční konfuciánské hodnoty, morálku, tradiční pohledy na vlastní kulturu, vlastenectví, vztahy ve společnosti. Ty přetrvávají a onen moderní nátěr v podobě barvy socialistické země je nemůže zcela překrýt. Naopak, čím dál tím více typické čínské jádro, jež je budováno tisíce let, přes ten nátěr prosvítá silněji a zřetelněji,“ přibližuje své pocity. A co Vít Vojta vzkazuje čtenářům Horníka? „Aby Čínský svět četli po kouskách, nahlíželi do něj, přemýšleli a zkusili srovnávat. Má kniha (populárně-odborná) je totiž založena na srovnávání očima Evropana. Popisuje, jak se svět kolem nás mění. Nevyžaduje číst ji popořádku, ale podle nálady a zájmu čtenáře,“ doporučuje. Josef Lys

FOTO: Josef Lys

y z regionu ěh

Vít Vojta v ostravském Domě knihy Librex, kde besedoval s návštěvníky před autogramiádou.

že má manželku Číňanku – FengJün Song (Song-Vojtová). Seznámili se v Praze, kde žijí. Feng-Jün je bohemistkou (češtinářkou), nicméně momentálně se zabývá zpěvem a především organizováním kulturních akcí.

Potřeba podělit se o své vědomosti s širší veřejností se u Víta Vojty projevila zhruba před deseti lety, kdy začal připravovat projekt o čínské civilizaci. Psal „do šuplíku“, shromažďoval podklady, poznatky, nápady. „V té době byly u nás pohledy na vývoj v Číně značně zjednodušené. Našim lidem byla tato lidnatá země představována zhruba jako Československo v 50., případně 70. či 80. letech minulého století, kdy

příb

OSTRAVA – Překvapivě mnoho společného má severovýchodní oblast Číny s naším krajem. Tvrdí to uznávaný znalec kultury a poměrů „Říše středu“ Vít Vojta, rodák z Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Hovořili jsme s ním nedávno v Ostravě před autogramiádou jeho nové knihy Čínský svět. „Především oblast, kde se setkává Slezsko s Moravou – Ostravsko a Karvinsko, o které píše váš Horník – má mnoho společných rysů, paralel s Mandžusko-rusko-čínským pomezím,“ říká. „Nejenže jsou tam také hory, ale podobné jsou hlavně z hlediska moderního vývoje. Hornictví, dobývání železné rudy se na severovýchodě Číny stalo velmi silným odvětvím průmyslu. Také lidé jsou si v mnohém podobní. Obdobně jako v našem kraji tam žije více národnostních menšin, etnik, dochází k zajímavému prolínání různých kultur. I toto srovnání očima Evropana nabízí má kniha, která mj. popisuje, jak umně s takovými impulsy a různorodým kulturním bohatstvím nakládá Čína.“ Sinolog a právník Vít Vojta jezdí do Číny už více než dvacet let. Na svých dlouhodobých pracovních cestách získal bohaté zkušenosti; ty využívá řada našich firem a státních institucí. Navíc jeho obrovské znalosti podtrhuje fakt,

rnické Ho

Mapa čínských dolů.

členem statutárních orgánů čínských právnických osob. Organizoval obchodní a poznávací mise do ČLR a jihovýchodní Asie, průzkumy trhu, přípravy koncepcí pro postup na čínském trhu. Je soudním tlumočníkem jazyka čínského. Tlumočí špičková mezinárodní jednání a návštěvy na úrovni prezidentů, předsedů vlády, parlamentu, ministrů či primátorů.

Kniha Čínský svět je k dostání v knihkupectví Librex a v síti velkoobchodu Kosmas.

Vražďa ludě na potkani? „Musim vam řecť, že je mi z teho všeckeho na grcani!“ rozčilil se Na Upadnici Poldek. „A co ti tak pije krev?“ zeptal sem se. „Co? Jak su ludě u nas bez viry v Boha. Jak se ničeho něvaža a hlavně teho nejcennějšiho – života! Pan farař v kostele každu nedělu varuje před nědodržovanim desatera, a hlavně pateho přikazani. Ale mam pocit, že mluvi enem k už přesvěčenym. Že grazli, co vražďa na potkani, choďa misto do chramu paně do hospody!“ vztekal se dali přivrženec lidovcu. „Tym chceš řecť, že když něidu v nedělu do kostela, ale zajdu Na Upadnicu, tak sem vrah?!“ zasvitil očami Jiřik. „Myslim se, že ani ja něsem vrah, když byvam v hospodě častějši niž v kostele!“ přidal sem se. „O vas nikdo němluvi! Ale o tych, co

zabijaju. Dyť je to včil skoro každy den, co noviny pišu o vraždě. Raz zabije chlop tchyňu, podruhe bezdomovec bezdomovkyňu, druh družku, manžel manželku a děcko, a coo tyn Ameri Američan, co se enem tak mirnyx dyrnyx střelil v Praze na konečne lokalky do teho bezdomovca a co ho včil za to odsudili? Že to matička země nosi, take ke zmetky!“ těžko vydychaval rozčileni Poldek. ek. „A zme u teho! Jak potřebuotřebujetě, tak za všecko špatne atne može matička zem, ale jak je všecko v rychtiku, tak je to dilo boži!“ Jak ozval se od vedlejšiho stola

radobyvtipně stary Kolder. „Ty drž pysk, až tě po nim něšastnu!“ a Poldek se už už zvedal od stola. Ale včas sem ho zarazil: „Ser na ňho! Faktem ale je, že až se potym šetři všecko kolem a kolem tych vrahuv, obvykle ich znami tvrďa, že to byli slušni ludě, co aji do kostela chodili a všeci vše je měli Spominaš na teho radi. Spomin heparynoveho vraha? heparynove Teho co pozabijal poz dosť ludi v tym ty špitale Pry na Vysočině? Vy to byl taki hodnny a uslužny bambula, co by muše něubližil. I když jeho je to vidí stryk Lojzek spos

Nad romantickým snímkem č. 44 s opeřencem sedícím na pohaslém stožáru pouličního osvětlení na pozadí obrovitého Měsíce v úplňku se zasnili naši soutěživí čtenáři a zaslali k nám do redakce řadu svých myšlenek. Tři nejvydařenější texty zveřejňujeme a jejich autory oceňujeme stokorunou. 44

Výherci soutěžní fotografie č. 44 jsou: Martina Václavíková z Ostravy, Eva Sedlářová z Šilheřovic a Jana Hamová z Ostravy.

„Jak zní rada Ptáka Loskutáka: Dívejte se na Měsíc, zlého nepotká vás nic! (mv) „Za svitu Luny, bojím se kuny. Nehybně proto sedím, z bezpečí výšky na ni hledím.“ (se)

Vít Vojta – sinolog a právník, poradce pro asijské trhy Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor sinologie a etnologie. Absolvoval jazykovou stáž na Universitě jazyka a literatury v Pekingu. Obor právo zakončil na Západočeské univerzitě diplomovou prací: Srovnání českých a čínských kapitálových společností. Od roku 1994 se věnuje poradenství v oblasti služeb, vedl obchodní zastoupení v Šanghaji a je

Hra o tři stokoruny

lužaci ze zakladky tvrdili, že im připadal jako možny buduci vrah! Ale až je to jak chce, do lebeně nikdy nikemu něvlezeš! Ale k ujmě přeci možeš přisť bylekaj! Ni enem ve špitale! Ani bys nesměl chodiť ven, že jakisik hňup požducha autem! Ale aji doma riskuješ! Bo se musiš davať pozor, abys něnasral tu svoju a ta tě něpichla do hřbeta! Kaj se možeš byť isty?! V letadle, kere možu unesť či vyhodiť do lufta? Ve vlaku, kery može vykolejiť, bo jacisik hluponi daju na koleje kameň nebo kus ruly? V autě na dalnici? V autobuse?...“ chtěl sem ešče dali vypočitavať mista, kaj može člověk přisť o život, když se ozval Erďa: „Baviju se dvě duše v raju: ,Jaká byla poslední věta, kterou jsi slyšel na zemi?‘ ,Byl to hlas mé ženy.‘ ,A co říkala?‘ ,Když mě pustíš k volantu, budeš úplný anděl.‘ Fajne, ni?!“ Tuž zdař buh, vaš Lojzek

„Dnes večer budu bdít, o cestě na Měsíc snít. Je to krása veliká, proč tam ještě nikdo nelítá?“ (jh) 45

Bezpečná móda. Tak by se dal nazvat soutěžní snímek č. 45. Zřejmě zaujme především pány řidiče, a to nejen pro myšlenku přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Co si o originálním „pozadí“ myslíte vy? Pište krátké vtipné texty. Tři nejlepší doručené do redakce Horníka odměníme stokorunovou bankovkou. syl Uzávěrka je v úterý 13. prosince 2011. Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, 702 00 Ostrava, faxem na tel. číslo: 596 113 648, nebo e-mailem: renata.pavlikova@okd.cz. Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle 732 829 149, nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 45 zveřejníme v dalším čísle novin.


6

ročník 41 l číslo 45

PANORAMA

www.okd.cz

BarboRadování s pekelníky i bohatou nadílkou OSTRAVA – Přání scházet se bez dalších nových tváří zaznělo na takřka rodinném setkání v předvečer svátku svaté Barbory v zaplněné kompresorovně nejstarší ostravské šachty Anselm na Landeku. Občanské sdružení pojmenované po patronce horníků a pečující o děti havířů, kteří se nevrátili z práce domů, totiž o žádné „přírůstky“ nestojí. „Byla s námi už i paní z posledního úrazu v říjnu na Dole Darkov. Jitka Horváthová dorazila s pětiletou Monikou a teprve osmnáctiměsíčním Radimkem,“ uvedla členka maminkovského výboru Marta Szamaránská s tím, že pozvání na BarboRadování přijaly dvě třetiny rodin, jež OSSB podporuje. Celkem se zúčastnilo přes dvě stě lidí.

Horničtí sirotci pod stromeček také dostanou 10 tisíc korun! „Slováci už teď v našich řadách nejsou, slečny odrostly, skončily školu. Polských dětí máme dvaatřicet, zbytek z osmdesáti jsou české rodiny. Děti jsou od kojenců po velké, už dospělé a studující,“ popsala tajemnice sdružení Kamila Kašovská. Ta hodnotila rok 2011 jako

FOTO: Radek Lukša, Richard Sklář

Radost dětem a maminkám z OSSB udělala se svou show ostravská cirkusová společnost, ale také firma Exage, která rozdala spoustu hraček

Nadílka proběhla i na pódiu s Mikulášem a andělem.

pro Barborku velmi úspěšný, dárců bylo spousta, a dosti štědrých. Každému z dětí i díky tomu OSSB coby mimořádný vánoční příspěvek připíše na konto deset tisíc korun! Na vzdělávání hornických sirotků ostatně přispěla ve svém grantovém programu i Nadace OKD. V neposlední řadě přišli lidé z dolů s výtěžky ze šachťáků či Radek Orszulik z dodavatelské firmy Katim se šekem na padesát tisíc. Barborce udělala radost také společnost Cirkus trochu jinak, která

Na scéně v kompresorovně na Anselmu byli i rohatí.

připravila mikulášské show s čerty, anděly i nadělujícím světcem. „Zástupce tří šachet jsme pojali jako tři krále s dobrými zprávami. Z předsedy sdružení a mluvčího těžební společnosti OKD Vládi Sobola jsme zase udělali mluvčího pekla,“ líčila za výbor maminek Zdeňka Bínová. OSSB nadělovala také firma Exage, pořadatel ostravského Veletrhu hraček. Do balíčku, který každé z dětí dostalo, připravila spoustu různých překvapení. Radek Lukša

Pro účastníky BarboRadování společnost Sodexo sponzorsky připravila bohatý raut.

Prodej zájezdů na léto v Čedoku zahájen! Cestovní kancelář Čedok zahájila 6. 12. 2011 prodej letních zájezdů a představila svou nabídku na téměř dvou tisících stránkách šesti hlavních katalogových titulů: „Letadlem k moři“, s odlety z Ostravy, „Bulharsko – pobyty u moře letadlem z Ostravy, autem a autokarem“, „Autem a autokarem k moři“, „Hory, lázně a jezera“, „Poznávací zájezdy“ a „Dovolená v České republice“. Současně vychází katalog EXCLUSIVE TRAVEL ČEDOK, ve kterém se mohou inspirovat cestovatelé, kteří si nevyberou z běžné katalogové nabídky.

Prodejní ceny vybraných zájezdů Čedok meziročně snížil, u převážné části ostatních zájezdů se podařilo udržet ceny na úrovni minulé letní sezóny. Meziroční snížení cen se týká zejména vybraných leteckých zájezdů do Bulharska, Turecka, Řecka, Andalusie a na Kypr. Nejvíce s Čedokem ušetří zákazníci, kteří si vyberou letecký zájezd do Středomoří na začátku nebo konci sezony, kde dochází k razantnímu snížení cen vybraných zájezdů. Pro klienty, kteří chtějí výrazně ušetřit i v hlavní sezoně, jsme provedli předvýběr oblíbených hotelů, které v katalogu označujeme symbolem „nejvýhodnější cena“. Významnou výhodu mají klienti, kteří si zájezdy kupují v předstihu – mohou nyní získat slevu za včasný nákup ve výši až 20%.

Rodiny s dětmi si mohou vybírat ze široké nabídky zájezdů, v nichž kromě slevy za včasný nákup pro dospělé nabízíme pobyt až pro dvě děti zdarma. V mimo-sezóně pak nabízíme zájezdy, v nichž dítě letí úplně zdarma, tj. má zájezd za nulovou cenu. Děti k vybraným

zájezdům mohou získat malé překvapení v podobě kamaráda na cesty – plyšového psa „Čedog“. Dětské slevy mohou čerpat děti ve věku až do 18 let! V nabídce slev Čedoku nepřijdou zkrátka ani senioři, kteří mohou u vybraných zájezdů čerpat oblíbenou seniorskou slevu ve výši až 25% a to ve věku nad 55 let. Navíc- zakoupíte-li letecký zájezd do konce ledna, stačí složit sníženou zálohu ve výši 30 %. Základ nabídky letních dovolených Čedoku tvoří kataalog „Letadlem k moři“, kde je největší část věnována osmi- až patnáctidenním leteckým pobytům u moře. Od května do října je možné s Čedokem odlétat také z Ostravy. I letos jsme do naší standardní katalogové nabídky zařadili novinku, a to pobyty u moře na španělském ostrově Ibiza. Nabídka zájezdů katalogu „Autem a autokarem k moři“ je zaměřena především na pobyty u moře na španělském pobřeží Costa Brava, dále na Jadranu v Chorvatsku, Černé Hoře a Itálii také s odjezdy z Ostravy a dalších moravských měst. K novinkám sezóny patří pobyty v nových kapacitách na Toskánské riviéře. Další novinkou jsou kombinované pobyty na Ligurské riviéře a Sicílii a dále

kombinace Lagoo di Garda a Sicílie Sicílie. Klienti mohou jako v minulém roce kombinovat pobyt u moře s navazujícím krátkým pobytem v Alpách nebo v termálních lázních. Katalog „Hory, lázně a jezera“ tvoří nejkomplexnější nabídku horských a lázeňských pobytů na našem trhu, kterou jsme v nové sezoně rozšířili o nabídku dalších ubytovacích kapacit v Rakousku. Pobyty v nejkrásnějších horských centrech pěti alpských zemí skýtají kvalitní možnosti vysokohorské turistiky, raftingu a jízdy na horských kolech. K nejžádanějším produktům patří rovněž nabídka lázeňských a relaxačních pobytů na Slovensku a v Maďarsku opět s možností odjezdů

autokarů z Ostravy. Novinkou sezóny jsou pobyty u Ohridského jezera v Makedonii. j Katalog „Poznávací zájezdy“ z nabízí téměř 300 zájezdových tras 3 ssměřujících do šedesáti zemí Evropy, Středomoří ze i zzámoří. Významnou součástí nabídky jsou letecké čá víkendy v evropských vík metropolích, kde vedle me tradičních cílů, jako jsou tra Paříž, Řím a Londýn, nabíPař zíme zájezdy do dvanácti zím dalších metropolí v Evropě dal a také ta do New Yorku. Nově jsou zařazeny prodloužené víkendy ve francouzském Nice. Zájezdové trasy směřují jak do méně navštěvovaných destinací, jako jsou například Bělorusko, Srbsko, Makedonie, a Albánie, tak do tradičních evropských cílů, kde objevují i méně známá místa, jejichž návštěvu ocení zejména pokročilejší cestovatelé. K novinkám patří výjezdy na Ukrajinu a do Rumunska. Součástí nabídky jsou i stále populárnější plavby luxusními zámořskými loděmi ve Středomoří i v norských fjordech. Příjemné cesty s Čedokem Vám přeje Ing. Lenka Šmidáková ředitelka regionu S. Morava

Na lyže i za slunce k moři s Čedokem!!! od 29.990 Kč od 37.990 Kč od 33.890 Kč 13.990 Kč 50.990 Kč od 33.490 Kč od 34.990 Kč

8.190 Kč

Lyžování na Hochkaru (pololetní prázd.) 3.2. – 5.2. Lyžování na Hochkaru 13.3. – 17.3. Jarní lyžování ve Val di Fassa (Itálie) 9.3. – 17.3. Cena zahrnuje: dopravu, ubytování včetně polopenze, skipas… Více v katalogu Lyžování v zahraničí 2011/12!!!

5.790 Kč 10.490 Kč 18.590 Kč

Odlety z Ostravy – léto 2012 v prodeji od 6. 12. 2011!!! Turecko • Kypr •Kos • Samos • Rhodos •Kréta • Zakynthos Lefkada • Korfu • Bulharsko • Egypt • Mallorca

Nepřehlédněte: výhody pro rodiny se dvěmi dětmi, pobyty pro seniory, novinky v nabídce a slevy za včasný nákup do 31. 12. 2011.

CK Ostrava 596 124 087 CK Karviná 596 311 010 CK Frýdek-Místek 558 434 877 Provozní doba: Ostrava: Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00 ostatní CK: Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00 Otevřeno na stříbrnou i zlatou neděli!

5/45-VI/11

Zanzibar 11/12/13/14 dní 26.12. – 22.3. konečná cena vč. povinných příplatků Dominikánská republika 10/12/13 dní 27.12. – 5.3. Egypt, Hurghada 8/15 dní 18.2. – 5.5. 2012 od 9.990 Kč Kuba 12/13 dní 28.12. – 24.4. To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu 18.2. – 25.2. a 17.3. – 24.3. 15.990 Kč Silvestr v Římě 29.12. – 1.1. Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře 8 dní 18.2. – 5.5. 15.490 Kč Velký okruh Kubou 18.1. – 30.1. Přímé lety z Prahy nejen do exotiky Brazílie 12/13 dní 1.2. – 6.4. Kypr, novinka 8/15 dní 19.12. – 10.5. od 11.600 Kč Mexiko 12/13 dní 4.3. – 17.4. Spojené arabské emiráty 8/15 dní 21.12. – 30.4. od 16.990 Kč Více v katalogu Exotika, pobyty a poznávací zájezdy 2011/12!!! Thajsko 9/13/16 dní 22.12. – 25.4. od 27.990 Kč Autokarem z Ostravy na lyže Keňa 11/12/13/14 dní 26.12. – 22.3. od 34.990 Kč Lyžování na Hochkaru (Rakousko) 26.1. – 29.1.,14.2. – 18.2. a 23.2.-26.2.

Odlety z Ostravy


8. prosince 2011

OSSB má ze tří šachťáků 317 619 korun PASKOV/KARVINÁ – Nejvíce ze všech šachťáků Dolu Paskov se vybralo na hornické sirotky na tom letošním, osmém. Milena Malinská převzala pro OSSB od ředitele Vladislava Szmeka šek na 91 010 korun. Ještě štědřejší však byli zaměstnanci Dolu Karviná, kteří na Barborku věnovali na své třetí sesi slavných semestrů a semestrik závodů ČSA a Lazy dohromady 93 578 korun. „Málem se do boty připletla zlatá karta personálního ředitele OKD Radima Tabáška, jenž asi dvě hodiny před šachťákem utratil téměř veškerou hotovost na nákupech v Tescu. Kontrário levolevé tablice pak požadoval i PIN kód,“ podotkl Zbigniew Janowski, hlavní inženýr Dolu Paskov vystupující coby prezidium.

FOTO: Radek Lukša, Bohuslav Krzyžanek

Sese Dolu Paskov vybrala rekordní sumu, Dolu Karviná ještě více, nejštědřejší byli na Dole ČSM

Tipy Horníka

Stovka betlémů na hradě

Řada vánočních koncertů Ř

OSTRAVA – Adventní klasikou je na Slezskoostravském hradě výstava betlémů. Ta letošní má vernisáž v pátek 9. prosince v 16.30 ve zdejší galerii. Bude jich tam asi stovka. Na víkend je pak na hradě připraven „vánoční“ program pro celou rodinu.

KARVINÁ – Chcete vánoční koncert? V pátek 9. je na zámku Fryštát od 17 hodin folklorní Šmykňa, v pondělí 12. v Lázních Darkov od 15.30 Zdeněk Krásný a v koncertním sále ZUŠ B. Smetany pořádají od 9. do 13. prosince každý den v podvečer různá vystoupení.

Nekonvenční adventní trh Změna v jízdních řádech

Milena Malinská s šekem pro Barborku od paskovského ředitele Vladislava Szmeka.

„Kdo hodil tu desetikorunu, toho si najdu...“ vzkázal též.

Vybírání na hornické sirotky na sesi slavných semestrů a semestrik z Dolu Karviná.

Stonavská šachta (zatím) všechny trumfla! STONAVA – Šachta revíru OKD, která letos plní a vysoce překračuje plánované výrobní úkoly, vybrala na své slavné sesi v pátek 2. prosince na hornické sirotky též nejvíce peněz ve své historii! Semestři a semestriky z Dolu ČSM shromáždili v kulturním domě u závodu Sever 133 031 Kč. „To je historicky nejvyšší výnos z našich šachťáků,“

7

www.iHornik.cz

PANORAMA

řekl ekonomicko-personální náměstek podniku Miroslav Slowik s tím, že nemálo přispěla prezidiální tablice, u níž seděl ředitel podniku Boleslav Kowalczyk a za vedení těžební společnosti Klaus-Dieter Beck, Leo Bayer, Petra Mašínová a Jarmila Ivánková. Také Vanda Vojtková z OKD a Jiří Suchánek, ředitel firemní nadace, na Barborku pamatovali.

Referentka paskovské šachty Milena Malinská se nechala slyšet, že ve funkci členky výboru OSSB bude osobně dohlížet na to, aby byla rekordní suma použita na nejlepší věc – studium a přípravu dětí z Barborky na samostatný život. „Po šoku, který mi kolegové způsobili tím, že jsem po více než třiceti letech na šachtě skákala přes kůži, mě ta částka šokovala znovu,“ řekla. Tradiční hornické gumáky posloužily na III. šachťáku Dolu Karviná jako kasičky pro svatou Barborku. Vybralo se přes 93 tisíc korun. „Je to zatím absolutně nejvíc a je to určitě vítaná pomoc pro sdružení,“ komentoval štědrost semestrů zástupce šachty v OSSB a místopředseda Barborky Josef Hoďák. Tajemnice OSSB Kamila Kašovská považuje výtěžek z obou šachťáků za jednoduše úžasný. „Peníze utratíme v příštím roce, klasicky na vzdělání a další obvyklé příspěvky, kterými děti průběžně podporujeme. Jsem za Barborku ráda, že nám lidé ze šachet věnují takovou přízeň,“ prohlásila s tím, že je zvědavá, jestli ostatní doly na svých šachťácích tyto sumy „trumfnou“.

OSTRAVA – Kup dárek, koupíš originál! Pod tímto mottem je v multižánrovém Cooltouru na Černé louce, který vznikl i díky Nadaci OKD, v sobotu 10. prosince nekonvenční vánoční trh. Na třicet prodejců nabídne od 10 hodin celý sortiment „nesériových“ výrobků.

ORLOVÁ – Celostátní změna jízdních řádů od neděle 11. prosince se dotkne i Orlové. Linku 505 na trase Lutyně – Zbytky – Rychvald – Dolní Lutyně prodlouží až k nemocnici, a to spoj č. 12. Spoj č. 18 na téže autobusové lince bude o deset minut uspíšen.

Rock v Dolním Benešově DOLNÍ BENEŠOV – Hned pět „dárečků“ čeká na návštěvníky hudebního festivalu Rockové Vánoce, který se koná v sobotu 10. prosince v KD Dolní Benešov. V následujícím pořadí zahrají od 18.30 Raptor Konrad, Second End, RDT, Helpness, Škwor.

Kurzy loutkářů začínají

Boxující roboti na plátně

Hornická kapela v Renetě

KARVINÁ – Americký akční scifi snímek „Ocelová pěst“ dávají od čtvrtka 8. do neděle 11. prosince v kině Centrum. Je o budoucnosti, kdy ringy ovládli dvouapůlmetroví roboti-boxeři. A na Hughu Jackmanovi a jeho synu Maxovi je postavit toho nejlepšího!

HAVÍŘOV – Ve společenském domě Reneta vystoupí v neděli 11. prosince pod taktovkou Jaroslava Šindela na tradičním vánočním koncertě Hornická kapela Dolu Darkov. Vystoupí samozřejmě sólisté, dětští zpěváci či mažoretky. Začíná se v 16 hodin.

ORLOVÁ – Galimortovo divadlo Marionet pod vedením principála Tomáše Richtera začíná pořádat kurzy loutkoherectví pro veřejnost, které v grantovém programu podpořila také Nadace OKD. V městském kulturním domě probíhají vždy ve čtvrtek od 15.30.

Ježíškování s Juventusem Chystají charitní bazárek KARVINÁ – Ježíškování, aneb tradice Vánoc. Tak nazvali v KSVČ Juventus tvořivou akci pro děti i rodiče připravovanou na sobotu 10. prosince. Od 14 do 18 hodin se budou vyrábět ozdoby a dárky, péct a zdobit perníčky, prodávat tradiční vánoční věcičky.

HAVÍŘOV – V šumbarských prostorách střediska Don Bosco (Lomená ulice 9) se v pátek 9. prosince uskuteční „Vánoční bazárek“ oblečení, hraček a jiných věcí shromážděných sbírkou mezi občany. Ceny budou dobrovolné, výtěžek půjde sociálně potřebným. uzi

Radek Lukša, Bohuslav Krzyžanek

Členky Městského klubu seniorů v Karviné při výrobě vánočního cukroví.

a novoroční. Nejinak je tomu i letos. Náš snímek tentokráte zachytil šikovná děvčata

vedená paní Soňou Mottlovou při tvorbě chutných a hezky zdobených perníčků. Ženy

však jistě nezůstanou jen u tohoto pečiva. Během roku se však nescházejí pouze u pečení nějakých těch laskominek. Moc hezké věci vytvářejí i vyšíváním, drháním, batikováním i jinými technikami. Je jen škoda, že se tyto plody umu a šikovných rukou ještě nerozhodly vystavit na odiv jiným, přinejmenším členům a členkám jejich MKS, které do domečku denně či jen občas přicházejí za nejrůznější zábavou. Sama paní Soňa však uvažuje podělit se o výsledky šikovnosti svých kolegyň třeba při větší společenské sešlosti, například na členské schůzi. Takže se už teď můžeme těšit na jejich výtvory. bř

KHN opět potvrdila své vysoké kvality KARVINÁ – Již 6. ročník celorepublikového komplexního hodnocení nemocnic „Nemocnice ČR 2011“, pořádaný neziskovou organizací Healthcare Institute, probíhal od počátku března do konce října. V jeho průběhu je podrobným průzkumem zjišťován nejen názor pacientů na kvalitu poskytované péče a služeb v nemocnicích ČR, ale i spokojenost zaměstnanců a finanční zdraví nemocnic. Karvinská hornická nemocnice se opakovaně v průzkumech spokojenosti pacientů a zaměstnanců umísťuje na nejpřednějších místech a také letos opět potvrdila své kvality. Z hlediska spokojenosti zaměstnanců se nemocnice umístila na 1. místě v ČR. V hodnocení nemocnic z hlediska spokojenosti pacientů byla zařazena do skupiny zdravotnických zařízení, které dosáhly 5 hvězdiček (což je maximum a představuje více než 80 procent pacientské spokojenosti) – obsadila 9. místo v ČR a 1. místo v Moravskoslezském kraji. r

100/44-X/11

KARVINÁ – Je mnoho chvil, kdy si člověk sám pro sebe nebo i pro své blízké či přátele udělá dobře i tím, že připraví něco dobrého takříkajíc „na zub“, anebo něco, co lahodí očím jeho samotného či přátel. To je zřejmě pobídkovým činitelem pro skupinku žen, členek Městského klubu seniorů v Karviné (MSK), převážně manželek a vdov po hornících pracujících na okolních dolech OKD. Vždy před nějakými svátky, ať už Velikonočními, či nyní, v době adventu, se scházejí ve „svém domečku“ – sídle karvinského MKS, aby opět něco hezkého i dobrého připravily, tentokráte pro stůl vánoční

FOTO: Jaroslav Břoza

Chystali dobroty na vánoční a novoroční stůl


ročník 41 l číslo 45

ZÁBAVA

www.okd.cz

Horoskop od 8. 12. do 14. 12. 2011 Beran 21. 3. – 20. 4. Přepadne vás únava jak z lidí kolem, tak i z hašteření s partnerem. Nepotrvá to dlouho, ale nejlíp se budete cítit někde v ústraní. V práci si promyslete, co chcete dělat, čeho chcete dosáhnout, jinak se utopíte v bezvýznamných drobnostech. Na poradách a jednáních nebuďte zbytečně skromní, snažte se podtrhnout své přednosti.

Váhy 23. 9. – 23. 10. Pozor na nákupní horečku. Hrozí vám, že byste mohli pořádně zamávat se svými financemi. Spoustě lidí byste udělali radost, ale následující dny byste museli žít velice střídmě. Vlivem planet jste sebevědomější, což s sebou nese možnou novou práci či profesi. Čeká vás setkání s osobou z dávnější minulosti. Dokonale vám poplete hlavu.

Býk 21. 4. – 20. 5. Zachovejte chladnou hlavu a zhodnoťte v klidu svou nynější situaci a vzniklé potíže. Mělo by vám dojít, že nejde o nic nového, opakuje se jen to, co jste zažili v minulosti a velice úspěšně vyřešili. Vstupte na novou cestu i ve vztazích, držte se svých vlastních pocitů a názorů. Přitažlivost získáte i tím, že se nedáte ovlivnit partnerem.

Štír 24. 10. – 22. 11. Společenská posezení a setkání jsou nejen příjemná, ale ve finále někdy i nutná. Jen pozor na příliš pozdní odchod z restaurace nebo vinárny, ten by vám mohl v očích jistých lidí hodně ublížit. Máte-li před sebou důležitá jednání, není důvod otálet a odkládat je do nekonečna. Zbytečným váháním poškodíte svoji pověst.

Blíženci 21. 5. – 21. 6. Neberte na lehkou váhu, co slyšíte a vidíte včetně výstrah, které nelze přehlédnout. Cesty se budou rozbíhat a najít ten správný směr bude spíše otázkou intuice. Doprovázet vás bude dobrá fyzická kondice a ta je velkým předpokladem zdárného plnění všech úkolů. Váš nynější zvýšený apetit může být předzvěstí zvýšení hmotnosti.

Střelec 23. 11. – 21. 12. Silný citový podnět vás vytočí do nejvyšších obrátek. O realizaci nových odvážných nápadů však můžete jen snít. Vše tak trochu souvisí s jistou osobou opačného pohlaví a jejím žárlivým partnerem. Vaše nálady budou barometrem ve vztahu s vaší polovičkou. Intuitivně vycítíte i to, co by jindy uniklo vaší pozornosti.

Rak 22. 6. – 22. 7. Jistou povinnost, kterou jste považovali za dokončenou, budete muset znovu otevřít. Nenechte se předem otrávit a buďte pozitivní. Její úspěšnost bude pro vás i po finanční stránce výhrou. Zamyslete se, zda nový objev, který vám momentálně popletl hlavu, stojí za to. Přestože jste sami a začíná vám to vadit, nemusíte se vrhat do první náruče.

Kozoroh 22. 12. – 20. 1. Zbytečně si pěstujete tendence zveličovat problémy. S některými potížemi si poradíte sami, s jinými vám pomohou přátelé. Koncem týdne budete mít jasno, kde je vaše místo. Všechny rozpory vyřešíte rychle. Vaše výdrž, neústupnost a důslednost se pozitivně projeví i v citové rovině. O víkendu vás překvapí zdravotní potíže.

Lev 23. 7. – 23. 8. Hádka s partnerem před dobou sváteční nevěstí nic dobrého. Jestli vám na něm záleží, dokážete mu odpustit nebo se omluvit. První, byť nesmělý krůček, musíte ale udělat vy. Na důležitou cestu je třeba se vhodně obléknout. První dojem dělá hodně. Na začátku příštího týdne můžete očekávat informaci k budoucí změně zaměstnání.

Vodnář 21. 1. – 20. 2. Malé zklamání vám připraví partner nebo přítelkyně. V žádném případě nad nimi nelamte hůl. Brzy se dočkáte velkého zadostiučinění. V souvislosti s prací se dostanete na hodně neprobádané stezky. Na místě je zvýšená odpovědnost za každý krok. Závažná rozhodnutí neuspěchejte. Začnete-li mít pocit, že toho je na vás moc, odpočiňte si.

Panna 23. 8. – 22. 9. V nejbližších dnech budete velice aktivní, ale také se zapotíte. Zvláště, pokud chcete okolí překvapit novými nápady. Ne všichni budou ohromení, někteří budou i skeptičtí. Přesto náročné období zužitkujete. Sobota a neděle vám mohou otevřít cesty k přátelům a známým. Utvrdíte se v tom, že lidé kolem vás mají stejné problémy.

Ryby 21. 2. – 20. 3. Nikdo rád nemění své plány na poslední chvíli, ale v jednom případě se tomu nevyhnete. Vše zařídí vaše mírné a diplomatické vystupování. V žádném případě neproděláte. Následující dny poplynou podle vašich představ, a tak se vrhněte do záležitostí, které jste tlačili do pozadí. Věřit intuici se vám vyplatí. Víkend věnujte odpočinku.

Chlácholí nevěrná žena svého značně nervózního milence: „Neboj se Vašku, můj se určitě nevrátí!“ – „A jak to víš tak jistě ?“ ptá se Vašek. – „No, při podobných příležitostech… (viz tajenka).“ Pomůcka: Atik, Ist, NUB, Nunivak.

Slezské město

Žvanit (slang.)

Německý prodejce benzínu

Orazítkovat

Vtahovat vzduch dovnitř

Anglicky to

Ostrov u Aljašky obývaný Eskymáky

Chudozubý Jméno politika savec Živkova

Umlácen

Démoni

Choroby

Opít

Kód letiště Numbulwar Hudební nástroj

Číňan Polské město

Mužské jméno

Křížovka o knihu

2. DÍL TAJENKY Milenec Afrodity 1. DÍL TAJENKY

Biblická hora

Udělati (nářečně) Přítmí

Leník

Inic. básníka Žáryho Ruský veletok

Turecký zápasník

Tatranský národní park

Kingův horor

Janinský paša

Hrob Ten i ta

Španělské město Těžký kov

Domácky Jan Soubor map Pláštěnka Chorvatský ostrov

Italské město Kosatec

Značka molybdenu Vzorec nitridu titanu

Přinášeti Konec šachové partie Ruský prozaik Vláčilovy iniciály

Pravidlo

Typ nákladního auta

Horlivci

Místo (zastarale)

Chlup

AUTOR: František Krejča

8

Vlákno

Tajenka křížovky č. 44: „... všem tyká, tak je jistě dobře zná.” Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č. 44 je paní Irena Ponczová z Havířova-Města. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

Recept Horníka Pečeme na Vánoce – Marokánky POTŘEBNÉ PŘÍSADY: 100 g loupaných mandlí, 100 g kandovaného ovoce, 250 ml smetany, 80 g moučkového cukru, 40 g hladké mouky, 100 g čokolády na vaření, 1 lžíce ztuženého tuku.

17/45-VII/11

POSTUP PŘÍPRAVY: Mandle nasekáme na nudličky, ovoce pokrájíme nadrobno. Troubu předehřejeme na 170 stupňů, plech vyložíme pečicím papírem. V hrnci smícháme smetanu s cukrem a moukou, pomalu přivedeme za stálého míchání k varu, krátce povaříme. Do vzniklé hmoty zamícháme nasekané mandle a kandované ovoce. Lžičkou tvarujeme na plech malé hromádky s dostatečným rozestupem – roztečou se. Pečeme ve vyhřáté troubě 10–12 minut. Marokánky necháme vychladnout, sloupneme je z papíru. Ve vodní lázni rozpustíme nalámanou čokoládu s tukem. Spodní stranu marokánky namočíme do rozehřáté čokolády nebo potřeme a necháme ztuhnout. indiMeganJizdaRed154x130-autoset.indd 1

2.11.11 11:15


8 grudnia 2011 l numer 45 l rocznik 8

Darmowa gazeta nie tylko dla górników

W Czerwionce-Leszczynach rozpoczęto oficjalnie budowę Kopalni „Dębieńsko”

Kolejny sukces polskiej załogi Brygada Górskiego zrealizowała w listopadzie 300 m chodnika bajnu, do której doszło 16 listopada. W sprawę zaangażowali się mechanicy zakładu 3 „Darkowa” i Alpex-u Pavel Kos i Wiesław Rygasiewicz i dzięki ich staraniom udało się zdobyć zapasową obrotnicę z KWK „Karwina” i zapewnić jej wymianę w ciągu dwu zmian. Przodek rozjechał się na nowo o północy 17 listopada, w czeskie święto państwowe. „Gdyby nie ich aktywność, mogliśmy stać jeszcze następnego dnia” – odsapnął z ulgą Kubalík, a do słów podziękowań kierowanych w stronę polskiej załogi dołączył również szef robót przygotowawczych w KWK „Darków” Ervín Rzymanek. „Brygada pracuje nad przygotowaniem ściany wydobywczej nr 40 312, której zbrojenie powinno się rozpocząć pod koniec stycznia 2012 roku. Ściana oferuje wysokiej jakości węgiel i będzie ważnym wyrobiskiem dla realizacji przyszłorocznych zadań” – wpisał sukces górników Górskiego w szerszy kontekst Rzymanek. Bogusław Krzyżanek

Dla ludzi szansa na zdobycie zatrudnienia, dla NWR najważniejszy projekt rozwojowy

Oczekuje się, że pierwsza tona węgla wyjedzie z kopalni w 2017 roku.

Fakty o brygadzie

„Mamy przyjemność ogłosić oficjalne rozpoczęcie prac w miejscu, gdzie zadeklarowaliśmy inwestycje o wartości ponad pół miliarda euro, a także stworzenie w ciągu najbliższych lat ponad 2000 nowych miejsc pracy. Jest to pierwsza od ponad dwóch dekad kopalnia, która zostanie otwarta na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Spodziewamy się, że pierwsza tona węgla wyjedzie z kopalni w 2017 roku, a oczekiwana roczna produkcja wynosić będzie 2 miliony ton” – przekazał prezes NWR Mike Salamon. Rozpoczęcie budowy oznacza de facto początek prac nad wydrążeniem otworu lub wejścia dla upadowej nr 1, pierwszej z dwóch planowanych upadowych w przyszłej kopalni, której teren został już uprzątnięty i przygotowany

Brygada przodkowa Alpex 1 Nadsztygar: Zenon Maćkowiak Sztygar oddziałowy: Zbigniew Kuligowski Główny przodowy: Jarosław Górski Przodowi zmianowi: Dariusz Orszulik, Andrzej Klimczak, Arkadiusz Tomaszewski, Robert Szewczyk Sztygarzy: Andrzej Gawłowski, Mieczysław Szypuła, Marek Droździewicz, Zbigniew Targański, Dariusz Janasek

Z uroczystości oficjalnego rozpoczęcia budowy Kopalni „Dębieńsko”.

do budowy. Przewiduje się, że prace nad upadową nr 2 rozpoczną się latem przyszłego roku. Rozpoczął się już proces szczegółowego planowania technologicznego kolejnych elementów robót podziemnych. Oczekuje się, że zostanie on zakończony do końca marca 2012 r. Całkowite rezerwy w „Dębieńsku” wynoszą 190 mln ton węgla, z czego według szacunków 7/8 będzie stanowić węgiel koksujący, a 1/8 węgiel energetyczny. Całkowite koszty projektu Dębieńsko obejmują 411 milionów euro nakładów inwestycyjnych CAPEX oraz 133 miliony euro przedprodukcyjnych kosztów operacyjnych, związanych z istniejącą infrastrukturą. Sobotnie obchody w Czerwionce-Leszczynach zaczęły się jeszcze przed godziną 15 koncertem Orkiestry Górniczej KWK „Dębieńsko”, która przemaszerowała przez miasto. W miejscowym kościele odbyło się nabożeństwo, które celebrował

Wiktor Skworc. „Dziękujemy Bogu za to, że po 11 latach kopalnia staje się ponownie matką żywicielką” – mówił metropolita katowicki. W odremontowanym budynku cechowni kopalni „Dębieńsko” odbyła się następnie uroczystość poświęcenia obrazu św. Barbary oraz pomnika ku czci poległych górników. Do cechowni wniesiono pięć sztandarów dawnej kopalni „Dębieńsko”, a Zdeněk Bakala, wiceprezes NWR, uruchomił zegar, który zatrzymano po zamknięciu zakładu przed jedenastu laty. Wraz z prezesem i wiceprezesem spółki NWR Karbonia Jánem Fabiánem i Jerzym Klinowskim Zdeněk Bakala wbił następnie symbliczną łopatę w miejscu, gdzie przygotowano budowę upadowej nr 1. „Na ten dzień spółka czekała od 2005 roku, gdy rozpoczęto prace nad przygotowaniem projektu” – podkreślił Klinowski. Uroczystości zakończyła biesiada górniczej braci. bk

Żeby wśród podopiecznych nie było nowych twarzy! OSTRAWA – Jak tu nie przyjechać, skoro dzieci nie mogły się już doczekać!? „BarboRadowanie”, tradycyjne barbórkowe i przedświąteczne spotkanie podopiecznych Stowarzyszenia Obywatelskiego „Święta Barbara”, wpisało się na stałe do kalendarza rodzin górniczych bez ojca. Także w tym roku przebiegało w ciepłej, prawie rodzinnej

Główny przodowy Jarosław Górski (siedzący) z członkami kadry kierowniczej Alpex-u i KWK „Darków”. Od lewej Ján Kubalík, Zenon Maćkowiak. Ervín Rzymanek i Zbigniew Kuligowski.

Wyróżnienie za odpowiedzialność latach 2008-2010 kosztem pół miliarda koron. Jurorzy docenili również takie projekty, jak konkursy, kampanie czy szkolenia BHP. „Bezpieczeństwo i poziom środowiska pracy są dla OKD jednoznacznie na pierwszym miejscu. Wydobyte tony węgla lub pomyślne wyniki ekonomiczne nie mogą zrównoważyć zdrowia naszych pracowników” – przybliżył stanowisko firmy dyrektor operacyjny OKD Leo Bayer. ms

atmosferze. Do sali kompresorowni zabytkowej kopalni „Anselm” na terenie Landek Parku przyjechało w sobotę 3 grudnia ponad dwieście gości, żeby pogadać, pobawić się i choć na chwilę oderwać się od codziennych trosk. Program, jak każe tradycja, skierowany był przede wszystkim do najmłodszych. Nie brakowało więc aniołów, czartów,

FOT. Bogusław Krzyżanek

OSTRAWA – Zaszczytną drugą lokatę zajęła spółka węglowa OKD w kategorii „Zakład pracy przyszłości” w rankingu TOP Odpowiedzialna Firma 2011. Ranking organizuje platforma firm Biznes na rzecz Społeczeństwa i w tym roku odbyła się jego ósma edycja. Powodem sukcesu OKD jest nacisk, jaki firma stawia na bezpieczeństwo i warunki pracy, którego symbolem był program Safety 2010, zrealizowany w

FOT. NWR

CZERWIONKA-LESZCZYNY – Do późnych godzin wieczornych przeciągnęły się w sobotę 3 listopada uroczystości barbórkowe w Czerwionce-Leszczynach. Świętować było co. Na ten właśnie dzień spółka węglowa New World Resources przygotowała oficjalne rozpoczęcie prac budowlanych, będących początkiem realizacji projektu kopalni „Dębieńsko”. Dla mieszkańców gminy to duża okazja zdobycia dobrze płatnej pracy i poprawy bytu, dla NWR – najważniejszy projekt rozwojowy, realizowany na terytorium Polski, i kamień milowy w strategii rozwoju spółki.

FOT. Bogusław Krzyżanek

DARKÓW – Brawo, Polacy! Równych 300 metrów chodnika o profilu K14 i K12 wydrążyła w listopadzie w podziemiach zakładu 3 Kopalni „Darków” brygada przodkowa Alpex 1 głównego przodowego Jarosława Górskiego z oddziału firmy Alpex PBG, prowadzonego przez sztygara oddziałowego Zbigniewa Kuligowskiego i nadsztygara Zenona Maćkowiaka. Chodzi o najdłuższy w tym roku miesięczny postęp chodnika nie tylko w darkowskiej kopalni węgla kamiennego, ale w ramach całego OKD. Wyrobisko w dolnej półce ściany 40 312 w pokładzie 40. było prowadzone przy pomocy kombajnu chodnikowego AM 50 z gęstością zabudowy 0,5 m. Średnia wydajność przodkowa osiągnęła 62,5 cm na roboczodniówkę przy dobowym postępie 10 m. „Już z tych parametrów widać, że chodzi o naprawdę bardzo dobry wynik” – uwypuklił sukces polskich chodnikowców kierownik operacyjny z darkowskiej „trójki” Ján Kubalik. 32-osobowa ekipa przodkowa zrealizowała go pomimo tego, że na początku miesiąca borykała się z dużą przybierką spągu i podchodzeniem krawędzi górnej półki, w związku z czym jeszcze 14 listopada miała za sobą „zaledwie” 100 m chodnika. „Co stało za tym sukcesem? Przede wszystkim to, że brygada jest ustabilizowana, zgrana, nikomu nie trzeba nic mówić, pokazywać palcem” – powiedział nadsztygar Maćkowiak. Kolejna sprawa to przykładna współpraca z obsługą centralnej odstawy urobku, ślusarzami, mechanikami. Sprawność organizacji robót sprawdziła na przykład awaria obrotnicy kom-

Podczas „BarboRadowania” dzieci otrzymały prezenty z rąk prawdziwego Mikołaja.

a także Mikołaja, który przygotował dla wszystkich ładne prezenty. „Słowaków nie ma już wśród nas, panny dorosły, skończyły szkoły. Polskich dzieci mamy 32, reszta z 80 podopiecznych to obywatele czescy. W wieku są różnym, od niemowląt po studentów” – mówiła sekretarz stowarzyszenia Kamila Kašovska. Rok 2011 był dla „Barbórki” udany. Mecenasów było sporo, pomogła Fundacja OKD, duże sumy zebrali uczestnicy kopalnianych karczm piwnych, 50 tysięcy koron przekazał wprost na „BarboRadowaniu” Radek Orszulik z firmy Katim. Każdemu z dzieci stowarzyszenie przeleje więc na konto jako prezent świąteczny 10 tysięcy koron na edukację, zapomogi na bogatsze święta dla dzieci przekazało mamom. A świąteczne życzenia? Żeby wśród podopiecznych stowarzyszenia nie było nowych twarzy! To najważniejsze. bk

Redakcja Horník-Górnik  Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava  Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek  E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz  Tel.: +420 596 264 808  Komórka: +420 728 864 125


10

ročník 41 l číslo 45

INZERCE

www.okd.cz

Příjímáme poukázky Sodexo – FLEXI PASS, RELAX PASS, FOKUS PASS, DÁRKOVÝ PASS

Domino Store CZ,s.r.o., ul.Hlavní 44, Český Těšín tel.558731365

Provozujeme:

•lyže, lyžáky, hole, přilby, brýle zn. Elan, Nordica, Dalbello, Leki, Giro, Cébé •běžky, běžkařská obuv a hole, vosky zn. Madsus, Peltonen, Sporten, Alpina, Salomon, Swix

•zimní a turistické bundy, rukavice, čepice, termoprádlo zn. Kjus, Hannah, Ice Peak, Zainier, Devold, Sensor, Moira •horská a trekkingová kola, cyklodoplňky zn. Author, GT, TREK, Specialized

•půjčovnu a skiservis MONTANA SWISS www.dominosport.cz

105/45-X/11

Prodáváme:

Řádková inzerce zdarma pro zaměstnance OKD PRODEJ Prodám štěňátka jorkšírského terriéra, bez PP, odčervená, očkovaná, ocásky nekupírované, tmavé srsti, naučená na granulky. Rozumná cena. Inf. na tel.: 606 564 509. B470/45/1 Zlatý retrívr – prodám krásná mohutná štěňátka z osvědčeného spojení, 3 x odčervená, očkovaná, zdravá, naučena na kvalitní granulky. Oba rodiče u nás k vidění. Volná fenka a pejsek. Inf. na tel.: 732 950 703. Prodám domácí kino 5.1 LG LH-T551TB, barva stříbrná, používané, super stav. Cena 4000 Kč. Inf. na tel.: 606 139 012 – po 15. hod.) B471/45/11 Prodám 2 ks deskových radiátorů KORADO Klasik 21, používané 3 roky, rozměr: v. 600 mm, d. 1000 mm. Cena dohodou. Inf. na tel.: 724 374 011. B472/45/11

4075 VW DEL AutoHeller Polo 112011 mladi_196x138_T.indd 1

11/28/11 3:29 PM

TEAM SPORT - Havířov OD Permon, Dlouhá 44, TEL.: Petr Binar - 608 757 585

běžná brýlová čočka

brýlová čočka Crizal

E-Shop - 733 129 955, Prodejna - 777 018 585, Servis - 777 282 313

U nás můžete dárky pořídit za Flexipassy • lyže • • jízdní kola • • snowboardy •

Prodám zachovalý funkční el. krb ve dřevě, š. 140x95x25 cm, vhodný na chatu nebo do haly. Cena 1800 Kč. Inf. na tel.: 737 712 428. B475/45/11

www.teamsport.cz

106/45-X/11

Prodám zděnou garáž v KarvinéNovém Městě, naproti panelárně. Užitková plocha 20 m 2, elektřina s vlastním elektroměrem, ke garáži patří nájezdová rampa. K dispozici ihned. Cena dohodou. Inf. na tel.: 604 552 330. B474/45/11

98/45-X/11

Prodám 4 ks živých obyčejných smrků z vlastní zahrady, výš. cca 3,5 m. Vhodné k výrobě věnců na hřbitov. Cena 300 Kč/ks. Inf. na tel.: 604 669 097. B473/45/11

AUTO - MOTO

Pronajmu byt 1 + 1 v Českém Těšíně (u jatek). Byt je volný od 1. 12. 2011. Nájem 3500 Kč + inkaso. Inf. na tel.: 737 389 513. B477/45/11 Prodám družstevní byt 1 + 1, 38 m2, 3. patro, Orlová-Lutyně, na ul. Okružní. Po kompletní revitalizaci, plastová okna+žaluzie, zateplení, fasáda, nový výtah. Nová kuchyňská linka, obyvací pokoj plovoucí podlaha, a kuchyň a chodba nové linoleum. Zděné jádro, nové obklady. Cena 450 000 Kč. Inf. na tel.: 732 524 924. B485/45/11 Prodám družstevní byt 3 + 1 s balkónem v Orlové na ul. Na Výsluní, 78 m2. Byt se nachází v 8. p. panelového domu, se 2 výtahy a kamerovým systémem. Byt je situován na jihozápad, je částečně upraven, má plastová okna. V blízkosti školka, škola, obchody, zastávky, nemocnice a pod. Cena 560 000 Kč, nájem činí 3900/2 osoby. Inf. na tel.: 731 404 183. B486/45/11

Crizal k dostání v prodejnách OPTIKY AQUILA...

Prodám novou čtyřkolku zn. Adlly Commander 320U, 4x4, 6x6, automat, zpátečka, uzávěrka, červená, pro 2 osoby. Cena 90 000 Kč. Inf. na tel.: 608 431 945. B479/45/11

Náměstí Republiky 5 Havířov – Město (vedle kina Centrum) Dělnická 24 Havířov – Město (nemocnice Havířov)

Přijímáme poukazy j y FLEXI PASS OKD PRODEJNY: NY:

Vidíte víc…

E-mail: optikaaquila@quick.cz, ck.cz, tel.:: +420 596 810 876

Koupím Alu disky Apollo 5J x 13 na Škodu Rapid. inf. na tel.: 721 807 000. B480/45/11

Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 45 ze dne 8. 12. 2011. Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.

Prodám vodní pumpu originál JapanMazda 323 pro typy motoru BG 1,6, 63 kW, původní cena 2500 Kč, nyní 1000 Kč. Dále prodám chladič Mazda – upraven, perfektní stav, cena 300 Kč a přední levé světlo kompletní – nové, původní cena 1900 Kč, nyní 800 Kč. Inf. na tel.: 604 338 619. B481/45/11

interiér v kůži LaK, el. nastavování světel, couvací senzory, fólie, ot. střecha, centrál na dálkové ovládání, mírná koroze, z části opravena. Cena 25 000 Kč nebo možnost dohody. Inf. na tel.: 732 215 875. B483/45/11

Opravy stavební (OSTAV)

KOUPĚ

Opravy strojní (OSTR)

Prodám škodu Felicii, 1,3 mpi, r. v. 1999, najeto 212 500 km, v dobrém stavu, pravidelné výměny oleje a filtrů, upravený

Koupím hodiny pendlovky s 1-3 závažími, i poškozené. Uvítám pozůstalost po hodináři. Nabídněte – přijedu. Inf. na tel.: 603 775 296. B482/45/11

Investice stavební (ISTAV) Samostatná výběrová řízení Investice strojní (ISTR) Společná výběrová řízení

Samostatná výběrová řízení Společná výběrová řízení Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

3831

104/45-X/11

BYTY

Prodám kompletní zimní gumy na Fiata, Barum 185/65 R14, vyvážené, najeto 500 km + nové náhradní dojezdové kolo. Cena 3900 Kč. Inf. na tel.: 739 651 445. B478/45/11

99/45-X/11

Prodám odšťavňovač zn. SEVERIN. Původní cena 1000 Kč, nyní 400 Kč. Inf. na tel.: 604 520 304. B476/45/11


Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Mezinárodní soutěž komorních ansámblů v hornické obci podpořila nadace těžební společnosti už potřetí

ORLOVÁ – Půldruhého století oslaví v příštím roce jedna z významných kulturních památek Orlové – evangelický kostel v části Město. A nejen při této příležitosti zdejší farní sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání zve do jeho prostor věřící i „ostatní“ veřejnost. Však se také projekt, který podpořila Nadace OKD, jmenuje Celý kostel pro všechny. „Tento objekt je znám nejen členům farního sboru, ale též milovníkům památek i účastníkům různých kulturních a společenských akcí, které se v něm kromě bohoslužebných účelů konají. Kostel je otevřen také pro mnoho sportovních a zájmových aktivit pořádaných KS Benjnamín Orlová. Dá se tedy říci – skutečně kostel pro všechny,“ uvedl Vladislav Szkandera.

a stonavský rodák Klemens Słowioczek, emeritní sólista Komische Oper Berlin. „Za těch pět let se v této hornické obci cítím doma i já. Na radnici mi říkají, abych neklepal, že jsem doma,“ tvrdil Melnár. A právě vedení obce v čele se starostou Ondřejem Feberem se zasloužilo o to, aby se vokální a vokálně-instrumentální dueta, terceta, kvarteta, kvinteta, sexteta, septeta a okteta i zpěv a capella měla kde „poměřit“. Barborku dali do názvu soutěže právě kvůli vazbám Stonavy na doly a havíře. „I můj strejda ostatně kopal uhlí,“ řekl Melnár. Letos se přihlásil rekordní počet čtyřiapadesáti soutěžících. Kategorie byly tři – pro základní umělecké školy, střední nebo vyšší umělecké školy a vysoké umělecké školy či fakulty. Dvě ceny pro absolutní vítěze, Stonavská Barborka a Malá Stonavská Barborka, zůstaly

Závěrečný večer ze sálu PZKO živě vysílala televize.

dva velmi kvalitní sbory,“ zakončil ředitel soutěže s tím, že na všechna vystoupení měli plno. Závěrečný večer přenášela živě ostravská TV Noe. Radek Lukša

„doma“, jedna na škole v Karviné, druhá na univerzitě v Ostravě. „Pochopitelně nechyběli pěvci z Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě, která má

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

STONAVA – Nástupem dvojice v hornických mundúrech se standartami začal první pátek v prosinci dvouhodinový večerní televizní přímý přenos ze sálu stonavského PZKO. Vyvrcholil tak V. ročník mezinárodní soutěže ve zpěvu komorních ansámblů „Stonavská Barborka 2011“ podporovaný – dá se říci už tradičně – Nadací OKD. „Předloni to bylo tři sta tisíc korun, vloni padesát tisíc, letos opět třísettisícová částka. Peníze nám náramně pomohly zvýšit úroveň i prestiž této akce. Umožnily nám zaplatit nejen provozní náklady, ale také například ladění klavíru či odměny účastníkům,“ uvedl ředitel soutěže Josef Melnár, jenž se komornímu zpěvu sám také věnoval. U zrodu Stonavské Barborky stál jeho učitel Leon Juřica, hudební skladatel, emeritní profesor z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě,

FOTO: Radek Lukša

Stonavskou Barborku dávali živě v televizi

Kostel pro všechny bude slavit 150 let

Kostel slezské církve evangelické v Orlové.

Program v hornické obci zaháli havíři ve slavnostních stejnokrojích.

Zákulisí pěveckého festivalu, kde bylo i logo NOKD.

Partnerství generací na Pardubicku je na dohled V kategorii Pro Evropu získal Cenu Nadace OKD projekt, který chce podnítit spolupráci seniorů s rodiči malých dětí dětmi, které mají často tendenci uzavírat se do domácího mikrosvěta. Krůček jim pomáhá z tohoto mikrosvěta vycházet a neztrácet kontakt se společností. Novinkou v činnosti MS Krůček je projekt Partnerství generací, na jehož přípravu přispěla

Nadace OKD částkou 150 tisíc korun. Základní myšlenkou projektu je vytvořit trvalé partnerství mezi mateřskými centry, seniorskými organizacemi a městy Pardubického kraje s cílem zajistit pro rodiny s malými dětmi možnost hlídání dětí seniory a umožnit tak rodičům

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

OSTRAVA – Tak trochu jako v Jiříkově vidění byla při předávání Cen Nadace OKD koordinátorka evropských projektů z Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy Andrea Bělovská. Jedna věc je, že její organizace podala letos svůj projekt do Nadace OKD poprvé a hned získala nejenom podporu, ale i významné ocenění. Druhá je samotné jednání hornické nadace. „V oblasti neziskového sektoru a získávání dotací pracuji od roku 2004 a nikdy jsem nic takového nezažila. V Nadaci OKD nám vždycky ochotně poradili a cokoliv jsme potřebovali, ihned vyřídili. Všechno šlo hrozně rychle a pohotově, řekla bych obecně, že komunikace s nadací je prostě perfektní,“ sypala ze sebe, když si zálibně prohlížela Cenu Nadace OKD v kategorii Pro Evropu. Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy je organizací, která již desátým rokem nabízí aktivity a služby rodičům s malými dětmi. Cílem je mezi jinými přispívat k prevenci sociálního vyloučení a izolace matek a rodin s malými

Andrea Bělovská z Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy. S tak vstřícným přijetím, jako v Nadaci OKD, se zatím nikde nesetkala, navíc získala cenu v kategorii Pro Evropu.

více se věnovat zaměstnání. Díky podpoře Nadace OKD Krůček připravil všechny potřebné podkladové materiály – zprávy expertů, vyhodnocení dotazníkového šetření mezi 1061 rodinami s dětmi, zprávu o zapojení partnerů a další – na jejichž základě požádal o podporu z evropského operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. „V současné době čekáme na rozhodnutí hodnotící komise, avšak i v případě, že projekt neschválí, máme připravené veškeré podklady pro to, abychom projekt rozjeli alespoň v omezeném rozsahu. Finanční zdroje bychom hledali v rozpočtech měst nebo realizovali tyto aktivity pomocí dobrovolníků. Jedná se o naprosto novou myšlenku, kterou jsme díky Nadaci OKD mohli rozvinout a připravit k uskutečnění. Zaměřili jsme se mimo jiné na zjištění rizik této činnosti a jejich eliminaci. Důležité je také ověření, že je o tuto službu zájem. Právě fakt, že se jedná o novou činnost, je sám o sobě pro naši organizaci velkým přínosem,“ řekla Bělovská. Bohuslav Krzyžanek

Ten je evangelickým pastorem sboru a také člověkem odpovědným za projekt, na který NOKD dala v programu „Pro budoucnost“ celkem 343 tisíc korun. Část peněz využili letos, zbytek, 173 tisíc, bude čerpán v lednu a červenci příštího roku. Kostelu v letech 2004 až 2008 pomohla i společnost OKD, díky jejímž dotacím byla poddolovaná stavba zachráněna. „Nyní je záměrem zpřístupnit kostel se všemi jeho částmi pro veřejnost. Chceme rozšiřovat jeho další využití. Konkrétně budeme otevírat věž, kde proběhnou takové úpravy, aby ji mohli lidé s průvodcem navštěvovat. Kromě možnosti vyhlídky v ní plánujeme výstavní prostory,“ líčil Szkandera s tím, že nejdříve musí opravit poškozené krovy a vše zabezpečit.

Důstojné prostory kostela.

Podílejí se na tom nejen evangeličtí věřící či spolupracující organizace, ale také organizátoři některých zde pořádaných akcí. Pomocníci jsou podle Szkandery samozřejmě vítáni. Oslavy 150. výročí otevření kostela jsou naplánovány na červen 2012. Do té doby má být vylepšeno také technické zázemí. Kostel si pochvalují díky vynikající akustice i hudebníci. uzi


12

ročník 41 l číslo 45

SPORT

www.okd.cz

Užitečná pohárová zkušenost

FOTO: Ivo Dudek

stavu nerozhodný výsledek 5:5. „Po drobném prostřídání naší sestavy začalo manko narůstat, ale to jsou ty chybějící zkušenosti mladých kluků. Nemáme kádr, který by dokázal podobným týmům, jako je Flensburg, vzdorovat třeba celý poločas,“ doplnil asistent trenéra Trtíka a manažer klubu Martin Kostelník. Jak správně upozornil, pro některé hráče to byla vpravdě životní zkušenost. „Takové duely se nehrají každým rokem. Komu se poštěstí zahrát si během kariéry s top mužstvem kvalit Flensburgu? Byla víceméně náhoda, že jsme v losovacím osudí narazili zrovna na mužstvo špičkových kvalit,“ pravil Kostelník. A perlička na závěr – přestože se všeobecně očekávala bouřlivá, až elektrizující atmosféra ve flensburgské Campushalle, daleko lepší atmosféra provázela obě mužstva v prvním vzájemném utkání v karvinské hale házené. I to svědčí o tom, že na domácí duely baníkovců se stále vyplatí přijít podívat.

FOTO: Ivo Dudek

Karvinští házenkáři se utkali s evropským velkoklubem Flensburgem a nepropadli

Doubravští fotbalisté se v létě připravili na podzimní část výborně. Jak se asi připraví v zimě na jarní část?

Doubrava se v I.B třídě chytila DOUBRAVA – Nováček I.B třídy z Doubravy se dočká klidného přezimování. Páté místo a 22 získaných bodů mu dávají naději pro klidné jaro, což s povděkem kvituje i doubravský trenér Martin Czaja. Jeho tým se po postupu z okresního přeboru vrhnul do vyšší soutěže se značkou OKD v zádech a jako by mu to dodalo příznivý vítr do plachet. Úvodními výsledky si vydobyl respekt soupeřů. „Los nám přál. Zatímco na konci podzimu jsme hráli s adepty postupu a prohrávali, úvod soutěže nám do cesty stavěl relativně slabší

Martin Ruščin

Radim Chudoba se blýskl ve Flensburgu osmi vstřelenými góly. Byl nejlepším střelcem zápasu.

KARVINÁ – Zajímavou konfrontaci se špičkou bundesligy mají za sebou házenkáři karvinského Baníku OKD. S německým gigantem z Flensburgu sice neodehráli vyrovnané partie, ale nezapsali se ani do dějin házenkářských debaklů černým písmem. Ačkoliv se v odvetě čekalo, že Němci karvinským hráčům nastřílí padesát gólů, skutečnost byla díky statečnému výkonu baníkovců mnohem příznivější. Tým trenérů Trtíka s Kostelníkem nedostal ani „čtyřicítku.“ Podle

SG Flensburg – HCB OKD 37:18 (19:9)

koučů mužstva je to slušný výsledek. „Musíme si dát do roviny dvě věci – ekonomické hledisko německého a českého handballu, a s tím související možnosti hráčského kádru. Ani v jednom nemůžeme s týmy z Německa soupeřit. Oba výsledky korespondují se současným stavem v obou zemích,“ rekapituloval obě pohárová utkání hlavní trenér karvinského mužstva Rastislav Trtík. Baníkovci odváděli v Německu dlouho víc než dobrou práci. Ještě v 15. minutě svítil na ukazateli

Sled: 3:0, 3:3, 5:5, 8:5, 13:6, 16:7, 19:9, 20:11, 24:11, 28:12, 31:13, 34:14, 36:18 Rozhodčí: Bol, Van Eck (oba Nizozemsko) Sedmičky: 3/2:5/5 Vyloučení: 7:5 Diváci: 4458 První zápas: 37:23, postupuje Flensburg HCB OKD: Drápal, Lefan – Krahulec, Vančo 1, Sliwka 2, Chudoba 8/5, Mlotek, Kružík 3, Petrovský 2, Požárek 1, Kalous 1, Diviš, Monczka, Kavka

soupeře. Kluci se na nich chytili, začali si věřit a dařilo se pravidelně bodovat,“ pochvaloval si Czaja. Doubravští fotbalisté po pár dnech volna nepřestávají v tréninku. „Čeká nás zimní období. Chceme se na jarní část řádně připravit,“ objasnil trenér Czaja, jemuž se podobný model osvědčil už loni. „Parta je důležitá, kluci budou častěji spolu, neodvyknou si,“ dodává. „Nadále se budeme snažit o kvalitní fotbal, prostě dělat ho co nejlépe, abychom OKD nedělali ostudu,“ zakončil hodnocení vydařeného podzimu předseda Jaroslav Franek. luk

Baníkovcům se na Dukle dařilo

Druholigoví fotbalisté v zimě nespí

MFK OKD – Baník Ostrava B 3:1 (2:0) Branky: 15. Motyčka, 24. Jursa, 47. Milosavljev – 89. Dressler MFK OKD: Kafka – Mráz (46. Hrtánek), Cverna, Motyčka (46. Maryniok), Knötig – Ciku (46. Bartozel), Jursa, Puškáč (46. Ficek), Milosavljev – Presl (65. Lišaník), Bartošák (46. Legierski)

FOTO: Ivo Dudek

KARVINÁ – Mistrovské soutěže v kopané sice na tři měsíce ulehly k zimnímu spánku, v karvinském fotbalovém klubu se však nespí. MFK OKD se naopak poctivě chystá na zimní období, které bude základem přípravy pro jarní část druhé ligy. Karvinští fotbalisté v minulých dnech odehráli dvě přípravná utkání s třetiligovými sousedy z regionu. Hlučín i béčko ostravského Baníku porazili a otestovali si nejen formu jednotlivých hráčů a různá herní schémata, ale především možné posily. „Obě utkání nám posloužila k herní vytíženosti těch hráčů, kteří měli menší sezonní minutáž, a pochopitelně také k testu možných posil. Uvidíme, jestli se nám Zvýšenou konkurenci v záložní řadě možná odnese odchodem Ondřej Ficek.

podaří přivést někoho už do konce kalendářního roku,“ uvedl trenér Karviné Karel Kula, podle něhož zápasy splnily svůj účel. Karvinského trenéra potěšily ofenzivní manévry jeho svěřenců i skutečnost, že mezi střelce se zapsal Bosňan Admir Vladavić,

který by se měl stát první posilou Karviné v zimní přestávce. „Na něm je vidět, že to má v noze. Je to zkušený hráč, který určitě zvedne konkurenci v kádru,“ myslí si Kula. Karvinští nadále sondují situaci na Balkáně, konkrétně v prvoligové bosenské soutěži, kde sledovali kromě Vladaviće ještě jednoho Chorvata. „Jméno zatím nebudu prozrazovat, aby nám ho někdo nepřebral, ale jedná se o defenzivního záložníka. A testovat budeme v nejbližších dnech i mladého polského krajního záložníka. Ani tady ale nebudu ještě konkrétní,“ omluvil se generální manažer MFK OKD Petr Mašlej. Ona totiž konkurence nikdy nespí... luk

MFK OKD – FC Hlučín 7:1 (5:1) Branky: 10. 11. 45. a 55. Bartošák, 19. a 54. z pen. Vladavić, 25. vlastní – 44. Koubek MFK OKD: Pecha (46. Dočekal) – Hrtánek, Cverna, Motyčka, Mráz – Bartozel, Puškáč, Ficek, Jursa, Vladavić – Bartošák

FOTO: Ivo Dudek

Klub MFK OKD Karviná v brzké době nejspíš angažuje dva výborné hráče z Balkánu

Mladí házenkáři karvinského HCB OKD pokračují ve svých soutěžích. Po rozpačitém začátku se zřejmě dostávají do té správné provozní teploty. O víkendu hrála družstva Baníku v Praze na Dukle a neprohrála. Starší dorostenci v poslední minutě vyrovnali na 32:32, mladší dorostenci dokázali dokonce zvítězit. Na snímku nejspíš předvádí trenér mladšího dorostu Petr Laclavik svým svěřencům, jak si mají v obraně hledět luk svých protihráčů.

Ve výsledcích

FOTBAL Příprava juniorky: MFK OKD B – SFC Opava 2:0 (1:0) Branky: Zahatlan 2 Příprava U19: MFK OKD – SFC Opava 4:1 (3:0) Branky: Legierski 2, Lišaník, Egri Halový turnaj přípravek ve Frýdku-Místku: MFK OKD – Hranice 3:3, – Zlín 2:0, – Olomouc 1:3, – Frýdek-Místek 4:0, – Frýdek-Místek B 4:1, – Vítkovice 1:4, – Ostrava 6:3 Konečné pořadí: 1. Sigma Olomouc, 2. MFK OKD Karviná, 3. SK Hranice, 4. FC Vítkovice, 5. Tescoma Zlín, 6. Baník Ostrava, 7. MFK Frýdek-Místek, 8. MFK Frýdek-Místek B MFK OKD: Jakub Lukáš, David Josiek, Adam Palička, Filip Špirko, Patrik Goj,

Michal Lipták, Jan Malý, Petr Dibala, Vasilis Michailidis HÁZENÁ I. liga mužů: Tatran Litovel – HCB OKD B 34:28 (19:14) Nejvíce branek: Csöllei 10, Dudek 7/2 Pořadí: 1. Chodov 15, 2. Litovel 14, 3. Jičín B 14, ...11. HCB OKD B 6 I. liga starších dorostenců: Dukla Praha – HCB OKD 32:32 (19:13) Nejvíce branek: Paululík 9/1, Lukács a Niebroj po 5 Pořadí: 1. Zubří 18, 2. Praha 16, 3. Jičín 16, ...5. HCB OKD 13 I. liga mladších dorostenců: Dukla Praha – HCB OKD 32:41 (17:19) Nejvíce branek: Gasior 10/3, Zbořil 7/2, Hodulík 6 Pořadí: 1. Kopřivnice 18, 2. Plzeň 17, 3. HCB OKD 17

HORNÍK  Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25  Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, e-mail: vladislav.sobol@okd.cz; šéfredaktor Mgr. Josef Lys, e-mail: josef.lys@okd.cz  Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava; e-mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: sekretariát: 596 264 801, fa fax: 596 113 648, příjem inzerce: 596 264 803, e-mail: renata.pavlikova@okd.cz; ústředna: 596 261 111  Grafika Robin Caïs, e-mail: robin@cais.cc  Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz  Vychází ve čtvrtek  Registrace MK ČR E 18683  Tiskne: Moravská typografie, a. s., Moravské náměstí 13, 658 17 Brno  Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

HORNÍK č. 45 ze dne 8. 12. 2011  

HORNÍK č. 45 ze dne 8. 12. 2011