Page 1

14. června 2012 | číslo 24 | ročník 42

Noviny zdarma nejen pro havíře Květnové bezpečnostní heslo:

Na ČSM s přesností

Všechno pro děti

Soustředěnost a rozvaha při práci se vždy vyplácí!

Dodavatelsky od VOKD převzali dílo délky 1290 m

Jen superlativy o společném Dni dětí v Landek Parku

strana 3

strana 6

Vážení spolupracovníci, k 30. červnu končím závěrečnou etapu svého působení v OKD, ve funkci vedoucího mechanizace OKD a odcházím do důchodu. Bylo mi umožněno, abych se touto cestou obrátil na široký hornický kolektiv a poděkoval všem, se kterými jsem spolupracoval při výkonu svých funkcí od mechanika těžebního úseku na Dole Doubrava až k funkci hlavního mechanika a následně technického náměstka Dolu ČSA. Využívám této příležitosti i proto, že mých 38 let působení v hornické činnosti a získané zkušenosti mi dávají právo, a zároveň je to i má morální povinnost, vyjádřit názor na současný vývoj v hornictví a dění kolem nás. Za svého působení ve funkcích mechanika jsem zažil dvě výrazná období obnovy důlní techniky. Prvním byla osmdesátá léta až do počátku let devadesátých minulého století. Po něm přišlo období výrazné stagnace, nákupy nových technologií byly pouze výjimečné a problematika obnovy zařízení byla řešena zejména cestou modernizací. Druhé období začalo příchodem současného generálního ředitele a předsedy představenstva OKD Klause-Dietra Becka, a to realizací programů POP 2010 a PERSPEKTIVA 2015. Taková výrazná obnova důlní techniky a zavádění nové techniky na světové úrovni je výjimečná a obvykle se opakuje až po delších časových úsecích. Pořízená zařízení jsou moderní, výkonná, ale zároveň i velmi drahá. Jistě jste ocenili zlepšení pracovních podmínek a zvýšení bezpečnosti. Važte si zařízení, která vám byla svěřena k výkonu vaší činnosti, a řádně o ně pečujte. Předčasná obnova zařízení bude drahá a odčerpá prostředky pro dokončení záměrů obnovy další důlní techniky. Hornická profese je činností náročnou a vytváří ji mnoho dalších činností a řemesel, o nichž neznalý nemá ponětí. Přistupujte ke své práci jako správní řemeslníci, a správného řemeslníka sami jistě poznáte – má na svém pracovišti pořádek a velmi dobře se stará o své zařízení – živí ho. Závěrečnou poznámku chci věnovat hornické činnosti. Hornická činnost na Ostravsko-Karvinsku je vykonávaná déle než 200 let. Dávala a stále dává pracovní příležitosti mnoha lidem. Díky uhlí vyrostl zdejší region do současné podoby. Hodně se změnila krajina, zanikly a zanikají staré kolonie, zanikla i některá města, ale díky rozsáhlým rekultivacím zanikly i v minulosti kouřící haldy. Vyrostla však města nová, roste i nová moderní rodinná zástavba, přibylo zeleně a vodních ploch. Zdejší region žije a žije i díky těžbě uhlí. Važme si této lidské činnosti a nezlikvidujme ji, protože bude potřebná i pro další generace. Ještě jednou všem děkuje a s pozdravem Zdař Bůh se loučí

Trvalo to dlouhých dvacet let, ale mladí havíři opět budou Učni oboru Zámečník – důlní provozy na karvinské Střední škole techniky a služeb přistoupili k závěrečným praktickým zkouškám STONAVA – Vyčistit převodovku, vylít z ní olej, rozebrat, zjistit závadu, tuto odstranit, převodovku znovu smontovat, nalít do ní olej a nakonec ji odzkoušet. Tak tohle byl jeden z úkolů, s nimiž se potýkali při své závěrečné praktické zkoušce žáci posledního ročníku tříletého učebního oboru Zámečník – důlní provozy na Střední škole techniky a služeb v Karviné.

Kromě zámečníků skládají závěrečné zkoušky také budoucí důlní elektrikáři. Dalšími losovanými tématy byla oprava hydraulického obvodu, pneumatického obvodu a čerpadla. Chlapci se museli pod bedlivým dozorem učitelů odborného výcviku SŠTaS a instruktorů z dílen Centra servisních služeb OKD (VOJ SC) na dolech ČSM a Karviná prokázat nejen vědomostmi, ale také zručností. Zkoušky započaly v Mechanických dílnách VOJ SC na severním závodě Dolu ČSM v pondělí 11. června a pokračovaly do středy. Celkem se jich zúčastnilo 23 budoucích důlních zámečníků a prakticky za stejných podmínek i 8 povrchových. Výsledky zatím nejsou známy, ale očekávání jsou optimistická. Pokračování na straně 2

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Slovo na rozloučenou

Zleva žáci Marek Žebrok a Jakub Hulín při opravě převodovky PKO 10 na pohon hřeblového dopravníku. Instrukce jim dává učitel odborného výcviku SŠTaS Ludvík Salamon.

Premiéra vláčku v Hornickém muzeu První Dětský den OKD navštívilo na 2,5 tisíce havířů a jejich dětí. Stane se z něj nová tradice? OSTRAVA – Super, prima, fajn a líbí. Těmito slovy nejčastěji hodnotili historicky první společný Dětský den OKD jeho návštěvníci. Do Landek Parku jich přišlo v sobotu na dva a půl tisíce a svoji spokojenost rozhodně

netajili. Popisovat celý program by asi bylo nošením dříví do lesa. Pořadatele z OKD a hornických odborů ale určitě potěší, že i „přespolním“ bylo po chuti také místo, kde se konal. Nejeden táta byl totiž rád, že i při vší té zábavě mo-

FOTO: Josef Lys

Josef Klimša vedoucí mechanizace OKD

Hornický vláček slavnostně uvedli do provozu Klaus-Dieter Beck (vpravo) a Jan Světlík.

hl vzít své ratolesti do důlních expozic Hornického muzea a ukázat jim něco z prostředí, ve kterém denně pracuje. Příslovečným zlatým hřebem celé akce byl ale především hornický vláček, který slavnostně uvedli do provozu generální ředitel OKD Klaus-Dieter Beck a šéf Vítkovic Jan Světlík. Jezdí z náraží památkového Dolu Anselm po šachetním nádvoří na trase dlouhé 167 metrů a pod návalem dětí se mohl doslova utahat. Ještě že ho táhne pořádná důlní lokomotiva, jíž šachetní dopraváři přezdívají Nezmar. Někteří jí říkají „historická“, ale když ne dole v dole, tak na povrchu jezdí tyto stroje pořád. „Máme velmi atraktivní důlní expozice rubání i příprav, naopak u dopravy jsme cítili jistý dluh, který tímto bohatě splácíme. Jízda vláčkem návštěvníky určitě zaujme, je to něco, co se nedá jen tak vidět a zažít,“ pochvaloval si ředitel Landek Parku Lumír Plac iniciativu sdružení Dolní oblast Vítkovice, Nadace OKD, nákladního železničního dopravce AWT a Centra servisních služeb OKD, kteří se o rozšíření expozice zasloužili. Pokračování na straně 6

Ze světa Těžba uhlí v Polsku letos vzroste POLSKO – Těžba uhlí v Polsku letos dosáhne téměř 80 milionů tun, což je úroveň, kterou země atakovala naposledy v roce 2008, od něhož objem produkce prudce klesal. Například v roce 1990 se v Polsku vytěžilo 141 milionů tun, v roce 2000 šlo o 102 milionů, v dalších letech došlo k poklesu pod stomilionovou hranici až na 70 milionů tun v roce 2010. Díky nárůstu těžby se bude moci dovoz uhlí do Polska snížit. V současnosti totiž pochází více než 60 % uhlí spotřebovaného v zemi, kde je více než 90 % elektrické energie vyráběno v elektrárnách spalujících uhlí, z Ruska. Nicméně především kvůli trendům ve směnných kurzech přecházejí energetické společnosti raději k domácím zdrojům. Podle údajů polského ministerstva hospodářství vytěžily polské doly v prvním čtvrtletí letošního roku o 1 milion tun uhlí více než v prvních třech měsících roku předchozího. Největší domácí producent a největší evropská těžařská firma Kompania Weglowa plánuje letos produkci nad 40 miliony tun, firma JSW očekává těžbu na úrovni 13,5 milionu, Katowicki Holding Weglowy 12 milionů tun a důl Bogdanka v Lublinském vojvodství více než 8 milionů tun. Zdroj: Rzeczpospolita


2 | www.okd.cz

Z OKD

číslo 24 | ročník 42

Novinka na ražbách Vytvoření speciální svorníkovací čety přispělo k optimalizaci pracovního cyklu v přípravách

Rostislav Grim (vpravo) s kolegy z výboru KKH František.

Kroužek krojovaných z Františku má svoji internetovou stránku HORNÍ SUCHÁ – Kroužek krojovaných horníků z bývalého Dolu František v Horní Suché drží krok s dobou. Svědčí o tom i internetová stránka, která vznikla počátkem tohoto roku na adrese www.khfrantisek.webnode.cz. Přináší řádky z historie kroužku, kontakty, zprávy o činnosti, bohaté fotogalerie, ale také přehledný kalendář akcí hornosušského a dalších kroužků krojovaných horníků v regionu. Tvůrcem stránky i jejím správcem je člen výboru KKH František a důlní lokomotivář z Dolu ČSM Rostislav Grim. „Chtěl jsem touto formou pomoci kroužku se zviditelnit a ukázat, že je aktivní, i když jeho šachta už neexistuje,“ vysvětlil svoji iniciativu. Přestože stránka existuje krátce, slaví už první úspěchy. Právě jejím prostřednictvím se na kroužek obrátily karvinské mažoretky Michelle s pozvánkou na účast při semifinále Mistrovství ČR skupin, které se konalo ve druhé polovině května v Karviné. „Samozřejmě nás to potěšilo,“ přiznal Grim. Snadno pochopitelnou radost

Svorníkování není zdržování, ale aktivní prvek bezpečnosti pro kolegy v rubání. „Na rozdíl od vrtacích zařízení používaných na předku a poháněných stlačeným vzduchem, tento pracuje na principu hydrauliky. Jeho výhodou je, že práce s ním je fyzicky méně náročná a hlavně bezpečnější. Jeho ovládání je umístěno na pětimetrových hadicích, takže pracovník nevstupuje přímo pod vrt, ale po upnutí vrtného zařízení se může vzdálit do bezpečnějšího prostoru,“ popisuje vedoucí úseku Přípravy 4 Lubomír Poloček. První test svorníkovací čety proběhl na výbornou. Jen s týdenním zpožděním po dokončení ražeb v oblasti porubu 339 700 se jí podařilo dosvorníkovat jak těžní, tak výdušnou třídu. Za 53 směn navrtala celkem 626 svorníků. Zavádění inovačních postupů ale není jen otázkou nové techniky. Důležité je také vybrat pro tuto činnost vhodné a hlavně zkušené zaměstnance. Na Darkově vsadili na sedmačtyřicetiletého Josefa Lenárda, bývalého hlavního předáka přípravářského kolektivu, jemuž se blížil termín naplnění prašné expozice. V přípravách odpracoval sedmadvacet let, z toho sedmnáct jako kombajnér a poslední dva roky jako hlavní předák. Vedl si vždy znamenitě. Stačí říci, že po oba roky, kdy pře-

KKH František působí od roku 1921. Na internetu ho najdete na www.khfrantisek.webnode.cz. pak má i z odkazů na stránku jeho kroužku, které umístily na svých webech obce Horní Suchá a také Hnojník, kde bydlí. „Je to tak trochu dar našeho pana starosty. Hnojník sice není přímo hornická obec, ale i tam žije řada havířů,“ usmívá se Rostislav Grim. Bohuslav Krzyžanek

Anketa

Jistota práce, Ji á na to kluci kl i slyší l ší KARVINÁ – Rozhodli se spojit svůj život s doly OKD. Poprvé po 20 letech od zrušení hornického učňovského školství po „sametové“ revoluci se dopracovalo k závěrečné praktické zkoušce z tříletého učňovského oboru Zámečník – důlní provozy třiadvacet žáků Střední školy techniky a služeb v Karviné. Zajímalo nás, proč se vůbec na obnovený hornický obor přihlásili, jak se jim ve škole líbilo a také – co očekávají od svého budoucího zaměstnání.

Dokončení za strany 1

„Jo, jde jim to celkem dobře, jsou to šikovní kluci,“ hodnotil v pondělí ráno snahu svých svěřenců Jakuba Hulína a Marka Žebroka zámečník a instruktor z dílen VOJ SC na Dole ČSM Martin Mikulica. Obdobný názor měl i jeho kolega Ladislav Szweda, který měl na starost další dvojici. „Hodnotil bych jejich výkon chvalitebně, jsou celkem zruční, myslím si, že pro tu svoji práci jsou připraveni dobře. Navíc jsou snaživí, svědomití a pracovití. Teď

dákoval, dosáhl jím vedený tým nejvyšší metráže v rámci vlastních kolektivů na Dole Darkov. Do svorníkovací čety si odvedl i svého nejzkušenějšího kombajnéra Romana Slovíka, kterému se

Vrtací stroj ke svorníkování.

si jen musí osahat, jak to vypadá v dole, a bude z nich profit,“ chválil kluky před zástupci školy, ale také sdělovacích prostředků, které si nenechaly tuto chvíli ujít. Právě tito kluci jsou totiž prvními učni, kteří, pokud školu zdárně ukončí, nastoupí po 20 letech od zrušení hornického učňovského školství po „sametové“ revoluci na doly OKD jako plně kvalifikovaní havíři s profesí zámečníka. Společnost OKD jim zaručuje, že je minimálně na tři roky zaměstná. „Je

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Lukáš Dobeš (19), Karviná: Jo, škola byla v pohodě. Lepší sice byla praxe, ta mě vyloženě bavila, ale problémy jsem neměl s ničím. Proč jsem si zvolil zrovna tento obor? Protože máme na tři roky po ukončení školy zajištěné zaměstnání a také proto, že na šachtách pracuje hodně lidí z naší rodiny, takže mi to připadalo logické. Kde přesně zakotvím, zatím nevím, přál bych si Důl Darkov nebo ČSM. A jak se těším na práci v dole? Řekl bych, že tak normálně, je to práce jako každá jiná. Jak jsem už řekl, z naší rodiny pracuje v OKD více lidí.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Zleva Lubomír Poloček, Roman Slovík a Josef Lenárd u vrtacího stroje ke svorníkování. rovněž blížil termín NPE, a své výborné pověsti opět dostál. „Bylo to s trochou přemlouvání, ale o to rozhodněji se k problematice svorníkování postavil,“ konstatoval s úsměvem Poloček. Jeho slova potvrzuje i řada zlepšení, které bývalý hlavní předák pro zlepšení funkcí vrtacího stroje navrhl. Šlo například o posílení svárů, lepší ukotvení stroje a další úpravy. Prototyp měl totiž podle Lenárda řadu neduhů, bez jejichž odstranění by jeho nákup nedoporučoval. „Na druhou stranu je to pro optimalizaci pracovního cyklu v přípravách opravdu přínos. Chlapi na předku prostě vyberou, zabudují a můžou pokračovat,“ zhodnotil předák svorníkovací čety. Po prvních úspěších uvažují darkovští přípraváři o rozšíření nového postupu. „Naším úkolem je co nejlépe připravit poruby na těžbu. Musíme proto přestat vnímat svorníkování jako zdržování, ale pohlížet na něj jako na aktivní prvek bezpečnosti pro naše kolegy v rubání,“ vysvětlil Poloček. Bohuslav Krzyžanek

Trvalo to dlouhých dvacet let, ale mladí havíři opět budou

Jakub Hulín (19 let), Karviná: Proč jsem se pro toto studium rozhodl? Kvůli jisté práci a také kvůli stipendiu 1000 korun měsíčně. Navíc mě stroje vždycky zajímaly. Průběh školy? Je pravda, že víc mě bavila praxe než teorie, ale bylo to celkem dobré, nestěžuji si. K práci jsem se přihlásil na Důl Darkov a s tím, že půjdu pod zem, samozřejmě počítám. A co od toho očekávám? Jako horník pracuje i můj táta, takže představu mám. Pro mě je důležité, že budu mít zajištěné zaměstnání a slušný výdělek.

Marek Žebrok (19), Karviná: Na co se těším nejvíc? Na to, že budou peníze. Dělat bych měl asi v přípravách, nejraději na Dole ČSM Sever. Jinak škola byla v pohodě, učitelé nám hodně pomáhali. Zajímavější byla sice praxe, ale zvládnout se dalo všechno. Proč jsem se přihlásil na důlní obor? Pocházím z hornické rodiny, takže je to určitá tradice. Hlavně ale máme po vyučení na tři roky jisté zaměstnání, to je podle mne ta nejpodstatnější věc. Bohuslav Krzyžanek

FOTO: Důl Darkov

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

DARKOV – Svorníkování je dobrá věc, jen má tendenci při ražbách zdržovat. Na Dole Darkov proto zkoušejí na podnět inovačního týmu příprav nový postup. Na čelbách, kde to stropní podmínky umožňují, postupuje za předkem tříčlenná četa, která tuto činnost zajišťuje v průběhu ranní údržbové směny. Vybavená je prototypem speciálního vrtacího stroje VS 2 od firmy Koexpro, který je tu v ověřovacím provozu od 1. března.

Budoucí důlní zámečníci opravují převodovku dopravníku k razicímu kombajnu AM 50. Jejich práci bedlivě sleduje zámečník VOJ SC Ladislav Szweda.

to náš velký úspěch, který jsme dosáhli díky výborné spolupráci s OKD,“ zdůraznil vedoucí učitel odborného výcviku pro obory zámečník, automechanik a strojník požární techniky SŠTaS Milan Papesch. Navíc před těmi třemi lety se začalo na zámečnickém oboru učit 35 kluků a k závěrečným zkouškám jich bylo připuštěno 31. „Takže je to paráda,“ konstatoval Papesch. Další dobrou zprávou je, že zájem o důlní obory roste. Po prvním kole přihlášek eviduje SŠTaS pro školní rok 2012/2013 už 28 zájemců o profesi důlního a 15 o obor povrchového zámečníka, celkem tedy 43 uchazečů. „A jsou to všechno výborní kluci, kteří už v tomto věku vědí, co chtějí. Však také nabídka OKD nemá konkurenci. Jistota zaměstnání po úspěšném ukončení školy, tisíc korun měsíčního stipendia a od druhého ročníku možnost přivydělat si až dva tisíce korun v rámci praxe, to jsou podmínky, které u nás klukům nikdo jiný nedá,“ vysvětlil Milan Papesch. Kromě Střední školy techniky a služeb spolupracují těžaři na výchově nových horníků s havířovskou Střední školou na Sýkorově ulici. V obou školách se tento školní rok na práci v OKD připravovalo 125 učňů, v budoucnu by se jejich počet mohl zvýšit až na 180. Od září navíc karvinská SŠTaS nabídne čtyřletý hornický obor s maturitou a tříleté večerní studium pro zaměstnance OKD, které bude rovněž zakončeno maturitní zkouškou. Bohuslav Krzyžanek


www.ihornik.cz | 3

14. června 2012

Centrum služeb pro přípraváře

Doly spojil kolektiv Radima Hikla z VOKD

ČSM-SEVER – Centrum služeb příprav, zkráceně CSP. Tak se jmenuje nový úsek fungující na severním závodě Dolu ČSM pod „taktovkou“ vedoucího Petra Sikory a hlavního předáka Tomáše Fízka. Čítá pětařicet chlapů, je rozdělen do pěti osádek – vybavovací čety, hotovostní čety, údržby MJM, strojní údržby a diagnostiky. „Náplní naší práce je snižování poruchovosti razicích strojů, zajišťování plynulého přechodu přípravářských part na již vybavené čelby, přidělování kmenových specialistů na razicí stroje dodavatelských kolektivů, boj s poruchovostí pomocí diagnostiky a tribotechniky, odebírání vzorků olejů a jejich rozbor,“ vysvětloval Fízek. Šachta vytvořením úseku CSP získává i „větší nadhled“ týkající se údržby strojních zařízení a v neposlední řadě rychlejší a operativnější odstraňování poruch. „Existujeme už od listopadu loňského roku, po vyhodnoceních po každém měsíci můžeme konstatovat, že razicí kombajny najíždějí pravidelně po ranní údržbě,“ řekl Sikora. uzi

Zdařilá zakázka, shodli se vedoucí investic ze stonavské šachty s vedoucím výroby dodavatele

„Vše začalo už v prosinci 2008, kdy kolektiv ze střediska HS 26 z Divize důlního a pozemního stavitelství VOKD ještě s hlavním předákem Černým zahájil přípravu ražby Otvírky 2b. A to stavbou konti-kříže. Od ledna 2009 pak pracovali na samotném propojení dolů ČSM-Sever a ČSM-Jih v úrovni čtvrtého, respektive pátého patra,“ informoval vedoucí investic. Před chlapy z VOKD stál dlouhodobý těžký úkol – ražba v profilu PK 18 ve váhovém stupni TH 36 s roztečí budování výztuže co půl metru a o celkové délce 1290 metrů. „Přesně řečeno investiční

Ražba na stonavské šachtě „obsluhovaná“ Hiklovým kolektivem z VOKD. pem NSU-1E, hřeblový dopravník HD 618S. Větralo se separátně ventilátorem typu WLE 1005 B. „Ražbu vedl měřič Dušan Duraj do panenského pole ve složitých geologických podmínkách, což kladlo vysoké nároky na přesnost a kontrolu měření. Probití bylo provedeno s přesností, jež podkročila o padesát procent povolené odchylky podle důlně měřického předpisu pro velmi přesná měření. Délka polygonálního

důlní díla Otvírky b kry 54023 a Selektivní těžba energetického uhlí 5206,“ popsal Kuchtíček s tím, že po nějakém čase kolektiv dostal nového hlavního předáka, Hikla. Nad ražbou v polovině roku předloňského z provozních důvodů přerušenou a počátkem roku loňského obnovenou bděl i vedoucí úseku HS 26 Miroslav Hrnčíř s mechanikem Vladimírem Michalcem. Technologie? Vrtačka VVH1-U, pásový nakladač s bočním výklo-

pořadu činila 4,6 kilometru,“ uvedl Kuchtíček. Měřilo se pomocí elektrooptického dálkoměru WILD TC 1600. „Na celé délce jsme měli pět kontrolních gyro přímek usměrňovaných gyrotheodolitem MVT-1. Hodnoty přímek zajistily stabilitu souřadnicové sítě i její orientaci pro dodržování projektovaných parametrů,“ doplnil Kuchtíček. Poslední slovo na ražbě dostal ještě kolektiv Petra Šancla z VOKD. Radek Lukša

Povrchová pracoviště zkrášlují pro zkvalitnění poskytovaných služeb

Radomil Ocisk vedoucí povrchových provozů

Materiál pro přípraváře na Jihu.

Linka odtěžení B je v rekonstrukci FOTO: Důl ČSMnáctkovou“ směnu.

chu. Nezbytnou součástí těchto změn je i každodenní snaha zaměstnanců, povrchových pracovníků, zachovávat pořádek především před jednotlivými dílnami. K tomu je třeba pochopitelně připočíst také koordinaci úklidu a činností s dodavatelskými firmami, kterých na povrchu na Severu i Jihu pracuje více a více. Zkombinovat a zorganizovat manipulační prostředky VZV včetně obřích „Hysterů“, multikár, aut či autojeřábů a určit priority vybavování ve vztahu k průběžnému zajištění potřeb provozu dolu – takové byly převažující úkoly minulého měsíce pro odpovědné pracovníky na povrchu. Nutno říci, že počasí je k nám zatím shovívavé.

STONAVA – O tom, že na povrchových pracovištích Dolu ČSM probíhají stále estetizační změny, není třeba už dnes snad nikoho přesvědčovat. Na první pohled je patrné, že se mění vzhled se stoupajícím důrazem na pořádek a uložení technologického materiálu včetně stavu komunikací. Rozšiřujeme parkoviště, místo hromaděných „seskupení“ nám vznikají pečlivě vytříděná úložiště a volné plochy určené k zatravnění. Významnou roli v těchto aktivitách hrají neoddiskutovatelně zaměstnanci Centra servisních služeb. Jejich výsledky každodenní práce je prostě vidět – především na skládkách CSTM na závodě Sever či úložištích nádvoří na obou lokalitách. A novinek bude přibývat i s chystanou kontejnerizací v dole i na povr-

Že se povrch mění k lepšímu, je prostě vidět.

Těší nás jen tuny a metry bez ztrát na životech kamarádů! Porada hlavních předáků a vedoucích úseků byla kvůli tragickým událostem změněna na bezpečnostní a nesportovalo se Pukowski, vedoucí odboru bezpečnosti a hygieny práce. „Zopakoval jsem povinnosti předáků vyplývající z ustanovení § 19, Vyhlášky ČBÚ 22/1989 Sb. Seznámil jsem je s jednotlivými body vyhlášky, prezen-

FOTO: Důl ČSM

ČSM-SEVER – Bezpečnost, bezpečnost a ještě jednou bezpečnost! V tomto duchu se první červnový den oproti původním plánům nesla porada hlavních předáků a vedoucích úseků na Dole ČSM v kulturním domě u severního závodu. Za změnou stály smrtelné úrazy z 21. a 28. května. „Dvě tragické události v rozmezí tak krátké doby zákonitě vedly k jinému programu porady. Zaměření bylo jasně dané, bezpečnost,“ informoval vedoucí výroby stonavské šachty Roman Kolatek s tím, že odpadlo i sportovní odpoledne s nohejbalem a bowlingem připravované ve Smilovicích. Dopolední fárání na jednotlivá pracoviště, aby se hlavní předáci a vedoucí úseků podívali ke kolegům na sousední závod, se za účasti vedení podniku konala tak, jak byla plánována. Poté už dostal v kulturním domě slovo Břetislav

FOTO: Josef Lys

O technické vedení, zajištění materiálu, a technologií, stejně jako o trhací práce i dopravu se starali pracovníci VOKD.

FOTO: Richard Sklář

STONAVA – Jen více takto zdařilých zakázek, nechali se slyšet vedoucí investic Dolu ČSM Miloš Kuchtíček a vedoucí výroby VOKD Jiří Menšík po přejímce probítky chodeb 4528/1 a 5205, čímž vzniklo nové, dlouho očekávané spojení severního a jižního závodu. Uskutečnili ho dodavatelští raziči, nejprve pod vedením Miloslava Černého, poté Radima Hikla.

Na poradě tentokrát nikomu do smíchu nebylo.

toval je na příkladech a poukázal samozřejmě na nešvary, se kterými se bohužel setkáváme při svém fárání,“ řekl bezpečnostní technik. Ve svém vystoupení se dotkl i podmínek pro vstupy do ohrožených pro-

storů v rubáních či na čelbách, hovořil o povinnostech pracovníků vyplývajících z technologických postupů. Hlavní inženýr Dolu ČSM Bronislav Batorek seznámil s průběhem šetření úrazů a vývojem v oblasti bezpečnosti. Situaci v těžbě i ražbě hodnotil výrobní náměstek Miroslav Suchoň. „V květnu jsme nakopali 310 tisíc tun, což je nejvíce v historii Dolu ČSM, ale do splnění technického režimu nám ještě 16 100 tun chybělo. V metráži jsme proti režimu 1490 metrů vyrazili pouhých 1337 metrů,“ prohlásil. Po vyhodnocení nejlepších výsledků kolektivů za prvních pět letošních měsíců a květnových limitních výkonů zazněla velmi výstižná slova ředitele šachty Boleslava Kowalczyka: „Těšit nás mohou jen tuny a metry dosažené bez mimořádných událostí, bez ztrát na životech našich kamarádů!“ uzi

ČSM-SEVER – Zastaralá konstrukce TP 1201 umístěná navíc v silně zdevastovaných dílech. Tak to vypadalo na dvou dopravnících linky centrálního odtěžení B na Severu. Právě tady už začala další etapa rekonstrukcí „centrálky“ s cílem snížit prostojovost. Nejprve přišly na řadu zmáhací práce nejhorších úseků v režii party hlavního předáka Davida Holovanišina. „Pak v celé délce proběhla přibírka počvy a na takto připravené důlní dílo naběhli chlapi z úseku centrálního odtěžení s vedoucím Pavlem Wolfem a hlavním předákem Jaroslavem Jančíkem. Dva pásové dopravníky B3 a B4 dlouhé celkem 520 metrů rekonstruovali na modernější konstrukci DP 1200/1, a to pouze v ranních údržbářských směnách,“ líčil Marián Böhm, vedoucí severského rubání. Dalším úkolem, na kterém se v současné době už pracuje, je podle něj demontáž a vyklizení vloženého TH dopravníku včetně drtiče. Vznikne tak prostor, kde úsek centrálního odtěžení ve spolupráci s osádkou Příprav 2 prodlouží stávající trasu B4 o třicet metrů. „Oba kolektivy čeká před nájezdem odtěžení ještě modernizace dalších dvou dopravníků TP 630 A s délkou 285 metrů. Budou měnit okolo třiceti procent poškozené či jinak nevhodné konstrukce, tažné válce pohonu, pásové potahy,“ pokračoval vedoucí provozu rubání. Výsledkem má být obnovená linka centrálního odtěžení A+B měřící celkem 2012 metrů, na které pojede „černé zlato“ nakopané horníky hlavního předáka Rostislava Špalka v porubu 391 000. Termín jeho nájezdu je předpokládán v polovině tohoto měsíce. uzi


4 | www.okd.cz

ZA BRANAMI OKD

číslo 24 | ročník 42

Na konferenci se sešli specialisté z mnoha zemí FOTO: Archiv

OSTRAVICE – Slova prof. Aloise Římana „Hornická geomechanika je základem racionálního hornictví“ se stala mottem tradičního mezinárodního geomechanického a geofyzikálního kolokvia věnovaného 30. výročí založení Ústavu geoniky Akademie věd ČR, které se ve dnech 7. a 8. června konalo v Beltine Forest Hotel v Ostravici. V průběhu tohoto setkání odborníků především z oblasti hornické geomechaniky, geofyziky, ale i geotechniky došlo k výměně názorů, informací a zkušeností získaných ve výzkumu a při využití jeho výsledků v praxi, s cílem nastavit další efektivní spolupráci těchto oblastí. Hovořilo se mj. na téma vyztužování důlních děl, dynamické účinky trhací práce, geomechanické experimenty v laboratoři a in-situ, nebezpečí otřesů a indukovaná seismicita. Kolokvia se účastnili odborníci z Austrálie, Japonska, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska a České republiky. Přítomni byli i zástupci dolů OKD v čele s generálním ředitelem Klausem-Dietrem Beckem a technickým ředitelem Janem Matulou. Ten při zahájení mj. uvedl: „Těší mě, že je mezi námi tolik předních zahraničních odborníku a expertů, protože tento druh montanistiky (nauka o hornictví – pozn. red.) nabývá čím dál více na dů-

Jeden z vystavovaných výrobků ostravské firmy SE-MI Technology.

důlní společnost SUEK. Kromě zmiňované dopravní linky byly součástí expozice také další již tradiční výrobky z oboru svislé a vodorovné důlní dopravy. Akce probíhala celý týden za účasti významných obchodních partnerů společnosti SE-MI Technology. Mezi nejvýznamnější návštěvníky patřil generální ředitel OKD Dr. Ing. Klaus-Dieter Beck se svým týmem.

LAST MINUTE CHORVATSKO VLASTNÍ DOPRAVOU 23. 6.-30. 6. FAŽANA - rodinné chaty Tereza BS 1 590 Kč/os. SV. FILIP I JAKOV - vila Toni BS 2 490 Kč/os. PROMAJNA - pavilon Dukić C BS 2 690 Kč/os. NEMIRA - penzion Star HB 4 690 Kč/os. BAŠKO POLJE - depandance Alem HB 4 690 Kč/os. GRADAC - depandance Laguna A HB 2 590 Kč/os. CHORVATSKO LETECKY Z OSTRAVY 20. 6.-27. 6. PROMAJNA - pavilon Dukić C BS 6 990 Kč/os. BAŠKO POLJE - depandance Alem HB 8 990 Kč/os. PODGORA - hotel Mediteran HB 9 590 Kč/os. GRADAC - penzion Posejdon HB 9 590 Kč/os. MAKARSKA - hotel Biokovka HB 11 490 Kč/os. Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, HB - polopenze), uvedenou dopravu vč. všech poplatků.

V Orlové zazpívá Permoník

Koncertní soubor Permoník na fryštátském náměstí v Karviné. ORLOVÁ – Nejen Orlovští se mohou těšit na skvělý kulturní zážitek. Před plánovaným koncertním turné po USA vystoupí v sobotu 16. června od 18.30 hodin v orlovském evangelickém kostele na Cingrově kopci karvinský pěvecký sbor Permoník. Akce pořádaná Nadačním fondem Přátel kulturní památky Kostel SCEAV bude vyvrcholením tradičního Orlovského jarmarku. Co je to Permoník? Soubor založila v roce 1966 Eva Šeinerová a patří k nejvýznamnějším pěveckým sporům v Česku. Koncertuje po celé Evropě a úspěchy slavil také v zemích, jako je Čína, Japonsko, Spojené státy americké či Austrálie. Právě u našich protinožců v Sydney získal loni zlaté pásmo pro nejlepší pěvecký sbor. Je také absolutním vítězem nejstarší evropské soutěže v Llangollennu ve Walesu, absolutním vítězem 11. ročníku mezinárodní soutěže pěveckých sborů ve slavném Lincolnově centru v New Yorku v roce 2010 či držitelem titulu Laureát soutěže z mezinárodního pěveckého klání Zpívající svět 2009 v ruském Petrohradu. Vystupoval

na Pražském jaru, Janáčkově máji a dalších významných hudebních festivalech. Permoníci zpívají skladby věhlasných českých i zahraničních skladatelů, ale také melodie inspirované lidovými písněmi slezskými, moravskými, českými a slovenskými. Symbióza hudby a krásných básnických textů, lidové poezie, lidových písní i dobových historických obrazů jistě umocní i zážitky posluchačů v Orlové. Vystoupí tu s pásmem S Permoníkem do světa, v němž přiblíží rovněž hudební kulturu některých cizích či exotických zemí, především těch, které navštívil. Koncert se uskuteční za přispění města Orlová, společností OKD, AWT Rekultivace, Ramona real, THK Čechpol, Polcarbo a dalších. Vstupné je dobrovolné. Stejně jako na loňský koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů budou zajištěny autobusy, které účastníky přivezou od pošty a ze Starého náměstí před kostel SCEAV a po koncertě je odvezou zpět do města. Výtěžek z koncertu bude věnován na nutné opravy kostela. bk

generálního partnera, kterým je společnost OKD,“ zdůraznil předseda organizačního výboru kolokvia Petr Koníček. „Poděkování kromě jiným patří také Nadaci Landek Ostrava, která finančně podpořila vydání sborníku přednášek, které zazněly v průběhu kolokvia.“ syl

ležitosti a jakékoliv znalosti a zkušenosti v dané oblasti jsou zcela jistě podnětným přínosem pro řešení této velice složité problematiky.“ Poté následovala série odborných přednášek. „Uspořádání takového setkání by nebylo možné bez významné podpory

Pro záchranu dědictví našich předků Hovoříme s šéfem Nadačního fondu Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové Jiřím Bobrekem

6/23-IV/12

www.ckvt.cz tel.: 59 666 40 40

Klaus-Dieter Beck (vlevo) s Janem Matulou v průběhu jednání mezinárodního kolokvia.

ORLOVÁ – Vyvrcholením Orlovského jarmarku bude v sobotu 16. června koncert pěveckého sboru Permoník ve svatostánku Slezské církve evangelické augsburského vyznání na orlovském Cingrově kopci. Akci, která začne v 18.30 hodin, připravil Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové. O činnosti fondu hovoříme u této příležitosti s předsedou jeho správní rady Jiřím Bobrekem.

Co vedlo ke vzniku vašeho fondu a jaké jsou jeho cíle? Nadační fond vznikl v srpnu 2010 za účelem shromažďování finančních prostředků na opravy kostela, zajištění jeho provozu a propagaci. Kostel je architektonicky významnou stavbou z období romantického klasicismu a představuje zajímavý příklad sakrální architektury druhé poloviny 19. století. Proto byl Ministerstvem kultury ČR prohlášen kulturní památkou. Bohužel, na jeho stavu se podepsalo poddolování a také jeho věk – vždyť letos oslaví 150 let své existence! Statice kostela pomohla generální oprava, která pro-

běhla v roce 2005 v režii OKD, v současnosti nás ale velmi znepokojuje neutěšený stav střešní krytiny a krovů.

Jaká je činnost nadačního fondu a na co se zaměřuje? Nadační fond pomáhá kostelu dvěma způsoby. Za prvé se snaží shromažďovat finanční prostředky na jeho opravu a za druhé ho zviditelňuje tím, že v něm pořádá kulturní akce. Vždyť v minulosti se kostely stavěly nejenom pro náboženskou, ale také pro kulturní činnost. Mottem naší snahy je proto heslo: Kostel pro všechny. Mezi dosud nejzdařilejší akce patřily loňský koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů u příležitosti Orlovského jarmarku a pašijní koncert smíšeného pěveckého sboru Canticum Novum z Českého Těšína, který se konal letos 31. března.

Jiří Bobrek u kostela SCEAV v Orlové.

Kolik peněz se vám podařilo pro kostel získat? Zmíněné akce a sponzorské dary vynesly fondu okolo 100 tisíc korun, při čemž náklady na zajištění koncertů dosáhly

asi 40 tisíc. Bohužel, žijeme v době krize, a tak naše prosby vyslyší jen málo oslovených firem, podnikatelů či soukromých osob. O to víc si ceníme pomoci, které se nám dostává od společností OKD, AWT a dalších. Stále je to ale jen kapka v moři. Jen na opravu střechy kostela bychom potřebovali nejméně 3 miliony korun.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

OSTRAVA – V posledním květnovém týdnu uspořádala společnost ALTA, a. s., a SE-MI Technology, a. s., pro své obchodní partnery prezentační přehlídku výrobků. Akce se konala v areálu sídla SE-MI Technology v Ostravě a byla uspořádána u příležitosti dokončení výroby linky s pásovými dopravníky šíře 1600 mm s maximálním výkonem na dopravníku 4x500 kW pro ruskou

62/24-IV/12

Prezentační výstavka v SE-MI Technology

FOTO: Josef Lys

Účastníci geomechanického a geofyzikálního kolokvia si vyměnili zkušenosti z výzkumu i praxe

Kostel SCEAV se vyznačuje výbornou akustikou. Koncert v těchto prostorách je velkým zážitkem.

Mohou fondu přispět i řadoví občané? Samozřejmě. Vítána je každá částka. Již jen účast na sobotním koncertě a přispění formou dobrovolného vstupného bude hezkým gestem. Kromě toho lze pomoci formou finančního daru, který lze poukázat převodem na účet u GE Money Bank, číslo účtu 199642683/0600, variabilní symbol 0150102012, nebo předat v hotovosti pokladníkovi fondu Milanu Zielinovi na faře evangelického kostela v Orlové Městě na ulici Petra Cingra 482. Na předání daru se lze dohodnout telefonicky na číslech 596 511 631 nebo 775 323 895. Bohuslav Krzyžanek


Zábavná příloha nejen pro havíře rnické Ho FO T O G

R A F OV

Hra o tři stokoruny

É

příb

y z regionu ěh

23

FOTO: Radek Lukša

O ččem si asi povídá holčička s hnědou ovečkou? navozovali jsme téma k soutěžnímu snímku č. 23. Jak se s obsahem obrázku textově vypořádali naši soutěživí čtenáři, můžete posoudit sami. Tři nejzajímavější texty jsme vybrali a jejich autory odměňujeme stokorunou.

Pětice z havířovského fotoklubu cestou z lampovny.

Na šachtu i po práci? Fotit! Členové havířovského fotoklubu dělali na Dole Michal snímky pro výstavu k letošnímu Dni horníků OSTRAVA – Šachty jsou pro mnohé místy navštěvovanými s láskou i přesto, že na nich léta dělali, eventuálně pořád dělají. Třeba pro Vlastimila Schimbera, Františka Šebestu, Jaroslava Hrachovce, Václava Šlajse a Romana Wojcika, kteří si coby členové havířovského fotoklubu vyrazili první červnový pátek na tu historickou v Michálkovicích. „Všichni jsme současní nebo bývalí zaměstnanci OKD. Chystáme na Dole Michal výstavu ke Dni horníků s vernisáží 11. září. Proto jsme nafotili všechny možné provozy,“ uvedl Vlastimil Schimber, jenž má za sebou kariéru důlního elektrikáře na Doubravě i Dukle. V současnosti je povrchový, pracuje u SC na Chlebovické lokalitě Dolu Paskov. Prakticky všechny dřívější šachty v OKR včetně Michalu osobně zná František Šebesta. „Byl jsem elektronavíječ v Ústředních dílnách, později Bastru. Jezdili jsme všude tam, kde se něco porouchalo, těžní zařízení, motory, kompresory. A pár šichet mám samozřejmě i odfáraných,“ líčil

veterán Fotoklubu Havířov, který začal dříve fotit než pracovat.

„S bráchou jsme červené světlo k vyvolávání filmů dělali pionýrskými šátky, ty začaly hořet a ostuda ve škole byla obrovská,“ zavzpomínal si Šebesta. Jaroslava Hrachovce focení nejen baví, ale i živí. „Mechanika v rubání jsem dělal jen krátce, na šachtě Větérka neboli Honecker, když to tam v devětašedesátém končilo. Potom jsem byl patnáct let na propagaci Dolu ČSM,“ popsal s tím, že „aparát“ na krku nosil i jako novinář. Jeho jsou mimochodem velké snímky na cestě k lampovně na Michalu. To Václav Šlajs dokáže ve volnu dělat „fotky k zamyšlení“ a v práci v dílně na Chlebovicích zase náhradní díly. „Hlavně takové, co nejsou k mání, případně jsou moc drahé,“ vysvětloval specialista přes obrábění kovů a svařování, jenž

šel na šachtu před třiadvaceti lety po nepříliš dobře placeném působení v plzeňské Škodě a v železárnách ve Vítkovicích. „Já znám uhlí hlavně z povrchu, po dvanácti letech na třídírně na Dole Dukla,“ dodal někdejší báňský úpravář Roman Wojcik.

Ačkoliv každý z této fotografické pětice byl na šachtě něčím jiným, všichni mají společné nadšení pro to, zachytit podobu industriální památky co nejlépe. Momentky, detaily, umělecké foto… – nechme se k svátku havířů překvapit!

Když sem v utery vešel do hospody Na Upadnici, zaslechnul sem, jak Poldek potichučki pravi Juzkovi: „Divej, jak je Lojzek divně barevny? Co se z nim robi? Že by měl smrť na jazyku?“ „Něpanikař! Nic mi neni. Tu barvu mi robi slunko, co sem sviti přes okno. Inač sem enem obyčejně zmordovany. Ale co sem za dva dni všecko zažil, to se něchejtě povykladať.“ Po prvnim dušku piva sem utřel pysk a začal: „Znatě moju Mařu. Jak občas a s velku oblibu měni cosik v kvartyře. Tuš včil se rozhodla, že zrušime velku manželsku postel a nahradime ju dvumi valendami. ,Stejnak už s tebu v lužku nic moc neni a navic smrdiš pivem, jak ho každy den slopeš. A tak se myslim, že mam aji ja pravo na trochu soukromi v lužku.‘ Pravila v sobotu odhodlaně. Ale bo už chytry pan Werich pravival: ,Když se dva berou, mají na různé věci různé názory. Ale dlouhodobým soužitím se jejich názory sbližují, až postupně ty její nabydou vrchu!‘, tak sem něprotestoval a enem se zeptal, kdy že k tym manevram v ložnici dojdě. ,Hned v ponděli!

„Ovečko, jakpak ty tu svou hlavičku zasuneš zpátky?“ (pb) „Ty jsi kousek výstavní, máš můj pohled obdivný.“ (šs)

Radek Lukša

„Fakt ovečky počítat nebudu a spát taky nepůjdu!“ (n) 24

František Šebesta fotí už od dětství, zde ve strojovně.

Jak to vidí stryk Lojzek

Rekonstrukca ložnice

Výherci soutěžní fotografie č. 23 jsou: Pavel Buchta z Frýdku-Místku, Šárka Sachová z Ostravy a paní Nováčková z Ostravy

Rano objednam odvoz stareho lužka do sběrneho dvora, až to tu něstraši u kontejnera, a podle teho začněme burať!‘ V ponděli mě budila už v sedum a až pry se rozlučim z lužečkem, bo v poledne se pro něho přijedu popelaři. Naposledy sem pohladil lužko, narval se do galat a začali zme lužko burať. Vytahali zme ho před vytah a až tam zjistili, že se do ňho něvleze! Od doby, kdy zme se tam nastěhovali totiž vyměnili stary vytah za modernějši, ale o deset cenťakuv kratši! Byl sem na infarkt. ,No co? Cosik s tym zrobiť musime! Aji kdybysme to měli vyhodiť oknem!‘ rozhodla Mařa jak general, a ja začal mysleť. Kdyby byla ramova pila, pomoch by sem se, enemže tu sem před rokami pojčal brachovi na chalupu a ten chalupu prodal aji z moju pilu… Co včil? Pomože enem kladivo! Mařa pro ňho zašla a ja valil do lužka jak do festugu až se rozpadlo na kusy, kere už do vytaha vlezly. ,No vidiš, jak zje šikovny,‘ bek-

la Mařa, ale mi přišlo luto, že take pěkne lužko se němoch kdosik v tym sběrnym dvoře zebrať. Enemže potym přijeli popelaři, nahazali lužko na korbu a spustili lis. Tyn z něho narobil enem drobne třisky… Co vam mam řikať, tak sem se z tym kladivem namordoval a totik třisek zadřel, až se divim, že tu fakt ešče sem!“ Chlopi se enem uculovali, ale Poldek mi nědal pokuj: „To bylo včera, ale čemu si zedřeny ešče včil?“ „No bo…“ nědořek sem, bo mi do řeči skočil Erďa: „Něch se cosik na zitra, včil je řada na mně! Bavi se chlop z manželku. A přišla řeč aji na eutanaziu. A k tej volbě mezi životem a smrťu chlop pravi: ,Nechci, abys mě nechala žít v takovém stavu, kdy bych byl závislý na přístrojích a živen tekutou stravou z nějaké flašky. Kdybys mě někdy takhle viděla, vypni ty mašiny, které mě udržují naživu.‘ Tuš se ta robka zvedla, vypla televizu aji počítač a vylela mu pivo do hajzla. Fajne, ni?!“ Tuš zdař buh, vaš Lojzek

Lidé chtějí být individualitami, lišit se od ostatních, být sami sebou... Nejčastěji vzhledem. Komu ze dvou postaviček na soutěžním snímku č. 24 se to podařilo více? Anebo o čem se ti dva baví? Pište nám do redakce své veselé komentáře. Na autory tří nejvydařenějších čeká v redakci stokorunová bankovka. Uzávěrka je v úterý 19. 19 června 2012. 2012 Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, 702 00 Ostrava, faxem na tel. číslo 596 113 648 nebo e-mailem: renata.pavlikova@okd.cz. Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle 732 829 149, nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 24 zveřejníme v dalším čísle novin.


6 | www.okd.cz

DEN DĚTÍ OKD

číslo 24 | ročník 42

Společný dětský den OKD v Landek Parku Anketa Horníka

Prostě super! OSTRAVA – Přes nejisté počasí dorazily na Dětský den OKD pod Landek spousty havířů a jejich ratolestí. Několika z nich jsme se zeptali, jak se jim akce líbila. A hlas dostaly samozřejmě i děti. Co jsme se dozvěděli?

Tereza Kaszturová (11), Český Těšín: Jo, je to tu fajn, moc hezké. Co se mi líbilo nejvíc? Asi jízda výtahem do dolu. A fajn bylo i prolézání dýmnice, tam jsme se vyřádili nejvíc. Tomáš Černý (30), Ostrava, pracovník úpravny Dolu Paskov: Jsme tady zatím jen chvíli, dlouho jsme koukali, jak to vypadá s počasím. Ale chtěli jsme vytáhnout kluka ven, a tak jsme přišli. První dojem je, že je to moc hezká akce. Spousta atrakcí, zábavy pro děti. I když kluk si to zatím moc neužije, je mu teprve rok a půl. Matěj Černý (1,5), Ostrava: Uuhhh! Radim Neuwert (47), Dolní Lutyně, vedoucí úseku příprav na závodě ČSA Dolu Karviná: Já si myslím, že je to moc dobré. Přišli jsme po dvanácté a ještě jsme nestačili projít všechny atrakce, ale už teď mohu říct, že myšlenka uspořádat dětský den pro všechny doly OKD je určitě dobrá. Náš kluk je tady z toho úplně nadšený!

Martin Neuwert (10), Dolní Lutyně: Je to tu super! Co se mi zatím líbilo nejvíc? To fárání, hlavně jak se to promítá v té kleci. I ty stroje, jak pouštěli. Prý je to jako skutečné. Teď se jdu projet ve vláčku.

FOTO: Josef Lys

Josef Kasztura (38 let), Český Těšín, pracovník úpravny na lazeckém závodě Dolu Karviná: Pro děcka je to tady super! Vyřádí se, pobaví, provětrají se. Pokud to bude OKD pořádat každý rok, bude to určitě velký přínos. Líbí se mi i volba místa. Děti se tu podívají, jak to vypadá v dole, jaké tam jsou stroje. Získají aspoň trochu představu, v jakých podmínkách pracují jejich tátové.

Tomáš Hisem, mechanik, Důl Paskov: Přišli jsme až po obědě a moji dva kluci jdou z akce do akce. Po třech hodinách zdaleka nemají všechny atrakce za sebou. Nehovořím o programu na hlavním jevišti – na ten zatím nebyl čas. Teď se jdeme povozit důlním vláčkem. Kluci jsou ve svém živlu – super.

Hodinové představení Dády Patrasové, její žížaly Julinky, dvou klaunů, ale také kosáků Oskara a Kláry, které se odehrálo na hlavním pódiu, bylo plné písniček, her, tance a zábavy. Nadšené děti nejen soutěžily, ale také si na pódiu s Dádou zatančily na malé milé diskotéce.

Děti na cestě Staň se horníkem OSTRAVA – Děti jsou nejen zvídavé, ale také soutěživé. Na to vsadili lidé z našich dolů, kteří pro mládež od 8 let připravili soutěžní cestu s příznačným názvem Staň se horníkem. Na šesti stanovištích ti odvážnější plnili úkoly a za každý z nich obdrželi na svou kartičku razítko. Pak už si všichni mohli dojít pro zaslouženou odměnu. Čtyři stanoviště jsme navštívili také. Prolézt šestimetrovou lutnou bylo pro děti velkou zábavou.

Tomáš (8) a Matěj (7) Hisemovi, Ostrava-Poruba: Líbilo se nám, jak jsme v tom sklepě prolézali bludištěm a venku tou velkou rourou (cvičnou štolou a lutnou – upřesňuje táta). Stříleli jsme lukem na dinosaura, skákali v pralese... Teď jdeme na vláček a potom pro cenu za soutěž „Cesta do pravěku“. Je to tady bezvadné.

Prolézání lutnou

Kryštof Malinka (12), Ostrava-Poruba: Jsem tady s tátou, dělá v Dole Paskov. A co se mi tady nejvíce líbí? Prolézání v těch tunelech (cvičné štole), tam jsem byl dvakrát. A také soutěže byly moc fajn, třeba to krmení tyranosaura. Už jsem absolvoval všechna stanoviště, mám na kartě všechna razítka a jdu si pro odměnu. Moc se na ni těším. bk, syl

Na poznávání hornin dohlížel mj. horník v kroji Jiří Kunčický.

Poznej horninu DŮL DARKOV – Každý správný horník by měl poznat druh horniny. „Máme tady vzorky téměř všeho, co lze najít v dole – nejen uhlí, ale také pyrit, pískovec, prachovec, slepenec, vápenec, zkamenělou větev stromu či kapradinu,“ říká jedna z pětice organizátorů z Dolu Darkov Oldřiška Vlčková. Děti braly do rukou vzorky, tatínci jim radili, nakonec vše správně roztřídili a razítko bylo jejich. Zajímavá a užitečná poznávačka. U ní aktivně asistoval i krojovaný horník Jiří Kunčický, který prakticky celou svou profesní kariéru absolvoval na Dole 9. květen. Někteří návštěvníci, jak sami přiznali, viděli slavnostní hornický kroj poprvé.

Premiéra vláčku v Hornickém muzeu Dokončení ze strany 1

Jak dodal, projížďka vláčkem bude pro všechny, kdo si koupí lístek do Hornického muzea, samozřejmě zdarma. Vraťme se ale k Dětskému dni OKD. Je určitě namístě poděkovat všem, kteří se o tuto krásnou a zdařilou akci pro děti postarali. Zejména pak lidem z dolů a dalších složek velké hornické rodiny, kteří to dělali

musí být pro malého adepta hornictví jednoduchou záležitostí. A tak na stanovišti Dolu Paskov těm nejmenším vybaveným patřičnými ochrannými pomůckami pomáhali jak rodiče, tak šestice dobrovolníků z Dolu Paskov. „Jsme tady parta ze šachty, která s dětmi dělá už 28 let, včetně táborů. Takže je to tu v pohodě, se spoustou legrace, ale hlavně bez úrazů,“ směje se Milena Malinská. Dobrovolníky chválil a také jim pomáhal ekonomicko-personální náměstek Tomáš Pala, který s nimi byl téměř po celý den.

dobrovolně, ve svém osobním volnu, pro radost druhým. Hlavně díky nim zábava, ač veselá, nebyla bezduchá. O to byla pro děti i jejich dospělý doprovod zajímavější. A jak to bude s Dětským dnem OKD do budoucna? Snad devadesát devět procent účastníků by si přálo, aby se z něho stala tradice. Nezbývá než věřit, že pro těžařskou společnost to bude výzva. bk

DŮL ČSM – Prolézt šestimetrovým tunelem – lutnou o průměru 800 milimetrů – bylo hlavně pro kluky velkým dobrodružstvím. I když se čas neměřil, soutěžili, komu se to podaří rychleji. „Ti menší to téměř proběhli,“ smála se Dana Viktorinová z Dolu ČSM. „Příště asi přivezeme lutny s menší světlostí,“ bere pořádání Dětského dne OKD v příštím roce už jako samozřejmost. Marek Grendziok z Dolu Paskov přišel nejen se svým 11letým synovcem Danielem Bělasem, ale také s bratrancem (20) z Prahy. „S něčím takovým se u nás v Praze nemáme možnost setkat. Hornické muzeum je úžasné a samotný dětský den moc fajn.“

Zatloukání hřebíků DŮL PASKOV – Zatlouct kladívkem 40milimetrový hřebík do smrkové fošny ne-

Při zatloukání hřebíků některým dětem pomáhali organizátoři.

Nad bezpečím dětí sjíždějících na lanovce bděl také Karel Helis.

Hornický přepravník DŮL KARVINÁ – Dobrovolníci z Dolu Karviná měli na starosti nejen bezpečné sjíždění dětí na dvou sedacích lanovkách, ale také dopravu návštěvníků z Karvinska třinácti autobusy. Proto jich bylo nejvíce – osmnáct. „Je dobře, že se šachty daly při pořádání Dne dětí OKD dohromady a přispěly k vytvoření tak perfektní atmosféry tady, v hornickém muzeu pod Landekem,“ hodnotil akci jeden z nich, Zdenek Stronček, šéf odborů Dolu Karviná. Také jeho zástupce a závodní inspektor bezpečnosti práce v jedné osobě Karel Helis nápad pochvaloval. „Největší odměnou pro nás je nadšení, radost a úsměvy skotačících dětí. Vidíte, jak jsou šťastné a spokojené...?!“ komentoval u lanovky při rozdávání bonbonů. Josef Lys

Největší atrakcí Dětského dne byl důlní vláček. Ten měl mezi návštěvníky velký úspěch.

OSTRAVA – Už jen do úterý 19. června mají zaměstnanci OKD, pracovníci kontraktorů a dárců Nadace OKD možnost požádat o minigrant ve výši 5 až 50 tisíc korun. Hlavně na tuto skutečnost měl za úkol upozornit jeden ze stánků akce Srdcovka, která je určena lidem, kteří dobrovolně a dlouhodobě dělají něco pro své okolí. Jak nám v sobotu u stánku sdělila Veronika Kusá z Nadace OKD, podpora je určena hlavně pro orga-

nizace věnující se dětem, seniorům, hedikepovaným, pro ty chránící život-

ní prostředí, dobrovolným hasičským sborům apod. „Celkem bude rozdáno

FOTO: Josef Lys

FOTO: Josef Lys

Srdcovka dává šanci na grant

Veronika Kusá z NOKD vysvětluje zájemci nabídku Srdcovky.

milion korun těm, kteří se podílejí na rozvoji občanské společnosti. Zatím se nám přihlásilo zhruba 60 zájemců a očekáváme další žádosti. Jsme připraveni s jejich vyplňováním lidem pomoci. Komise bude o žádostech rozhodovat 26. června a autoři úspěšných projektů, respektive jejich organizace, pak obdrží podporu do 14 dnů,“ připomíná Veronika Kusá. U stánku zájemci obdrželi podrobnější informace. Ty také mohou najít na www.nadaceokd.cz. syl


PANORAMA / INZERCE

14. června 2012

7

Soutěž o vstupenky na Colours 1) Nejvýznamnější festival world music v ČR 2) Nejnavštěvovanější turistická atrakce na Karvinsku 3) Golfový areál s doly na dohled 4) Kdo vyhrál nejvíc titulů v české extralize házené? 5) Černé zlato 6) Podpora prospěšných projektů a organizací 7) Nejslavnější dramatik historie 8) Název oblíbeného firemního týdeníku 9) Druholigový fotbalový tým 10) Největší investiční program v našem regionu 11) Křestní jméno ředitele OKD 12) Dobývání uhlí 13) Mateřská společnost OKK Koksovny a OKD 14) Slavná kanadská zpěvačka 15) Ráj rybářů na Karvinsku 16) Patronka horníků 17) Založení Nadace OKD 18) Cíl v počtu úrazů v OKD 19) Počet zaměstnanců OKD

www.ihornik.cz | 7 15

11 2

4 13 6

1

3

5

8

9

16

10

20 12

14

17

18

19

Poslední možnost získat zlevněné vstupenky na Colours of Ostrava

20) Kolikrát vyhrál házenkářský HCB OKD Karviná titul českého mistra?

Nebojte se kreditek

20/24-VII/12

20/24-VII/12

Kreditní karty patří na českém trhu v poslední době k dynamicky se rozvíjejícím bankovním produktům. S kreditními kartami je však stále spojena řada mýtů. Například: že jsou jen pro bohaté, nebo naopak pro ty, kteří nemají dost peněz a musí si půjčovat. Častý je také názor, že kreditní karty jsou příliš složité. Opak je však pravdou. Nejen o tom jsme hovořili s oblastní vedoucí GE Money Bank Renatou Vorlovou.

Můžete prosím stručně vysvětlit princip fungování a výhody kreditních karet? Hlavní výhodou kreditních karet je bezesporu neustálý přístup k finanční rezervě, a to na plánované i neplánované výdaje. Kreditní karta dnes rozhodně není jen pro bohaté. Je dostupná každému, kdo prokáže, že je schopen vyrovnat účty, které kreditní kartou zaplatí. Může tak učinit během až padesátidenního bezúročného období nebo si splátky dle své potřeby rozložit do delšího časového období. Výhodné je také použití kreditní karty v zahraničí. Pokud platíte kartou, nemusíte chodit do směnárny a ušetříte čas i peníze za poplatky. Kurz pře-

Chcete navštívit letošní ročník festivalu Colours of Ostrava? A třeba jen na jeden den, a proto nechcete kupovat vstupenky? Zkuste své štěstí v soutěži. Pošlete do 19. června tajenku křížovky s kontaktními údaji na adresu kvetoslava.frankova@ okd.cz. Ze zaslaných odpovědí bude vylosováno pět výherců, jejichž jména budou zveřejněna v příštím vydání našich novin. Každý z nich obdrží dvě jednodenní vstupenky na festival na den, který si sám zvolí.

vodu na cizí měnu je navíc výhodnější. Zcela samostatnou kapitolou jsou dnes doplňkové služby. Například ke kreditním kartám GE Money Bank (MoneyCard Plus a MoneyCard Gold) držitelé zdarma získávají bonusový program bene+, který je za každý nákup odmění nejméně 1 % z utracené částky, v síti partnerů pak až 10 či více procenty z hodnoty nákupu, které se jim vždy na začátku nového zúčtovacího období připisují na účet.

Nedávno jsem se doslechl o zajímavé novince GE Money Bank – kreditní kartě na počkání. Můžete prosím vysvětlit, o co přesně jde a komu je novinka určena? Jde o novou službu GE Money Bank, která zájemcům o kreditní kartu zásadním způsobem zkracuje dobu, po kterou museli v minulosti čekat na její vydání. Proces, který na trhu dříve trval klidně dva týdny, mohou nyní klienti GE Money Bank zvládnout za několik minut během jedné návštěvy banky. Třeba již za 25 minut od podání žádosti tak mohou začít nakupovat a čerpat výhody.

Kreditní karta na počkání je tedy určena všem těm, kteří nechtějí dlouho čekat. Například v období předvánočních nákupů, nabízíme zájemcům možnost nechat si vystavit kreditní kartu přímo na našich pobočkách v obchodních centrech. Potřebné prostředky na vyhlédnuté vánoční dárky tak můžete mít k dispozici ještě v den, kdy vyrazíte na nákupy.

Na kterých pobočkách GE Money Bank, kromě již zmíněných obchodních center, můžeme nyní o kreditní kartu na počkání požádat? V současné době vydávají kreditní karty na počkání všechny pobočky GE Money Bank. Jak přesně vydání karty na počkání probíhá? Klient přijde na pobočku a vyplní žádost o vydání kreditní karty. Ta musí nejdříve projít schválením, po němž následuje podpis smlouvy. Na jejím základě klient okamžitě získá kreditní kartu, kterou je třeba aktivovat na některém z bankomatů GE Money Bank. Klient jednoduše vloží kartu do ban-

komatu, zadá šestimístné aktivační heslo a poté si zvolí vlastní PIN kód. Celý proces od podání žádosti až po aktivaci karty tak zvládne za méně než půl hodiny a kartu může začít okamžitě používat.

Jaké doklady k vydání potřebuji? Liší se nějak od těch, které potřebuji u standardních karet? Ne, proces se neliší. Kreditní karty na počkání jsou vydávány za stejných podmínek jako karty standardní. Je třeba vyplnit žádost a předložit dva doklady totožnosti. Jak taková kreditní karta na počkání vypadá? Jedná se o nepersonalizované kreditní karty, tedy karty bez vytištěného jména a příjmení držitele. Tyto karty však klientovi poskytují plnohodnotný platební nástroj, kterým lze provádět všechny běžné operace. Do 14 dnů od podpisu smlouvy je klientovi doručena karta standardní s personalizovaným jménem držitele. Aktivací této karty dojde automaticky k ukončení platnosti karty vydané na počkání.

OSTRAVA – Zaměstnanci OKD mají do zítřka (15. června) poslední možnost si objednat zlevněné vstupenky na festival Colours of Ostrava, který se letos poprvé koná v Dolní oblasti Vítkovic, a to od 12. do 15. července. Cena pro zaměstnance je 1390 Kč. Zájemci se mohou obrátit na mail vstupenky@okd.cz, kde potvrdí svůj zájem o vstupenky, nebo na kontaktní osobu na své šachtě. Předem nemusí platit nic. Po ukončení termínu pro ně organizátoři zajistí vouchery, které jim budou doručeny na šachtu. Ty pak vymění za vstupenky při vstupu do areálu při konání festivalu. Tam také za vstupenku zaplatí a měli by se prokázat buď zaměstnaneckou kartičkou, nebo jiným dokladem totožnosti.

Přijďte se pobavit na Orlovský jarmark ORLOVÁ – Kabaretní manévry Josefa Švejka, hasičská soutěž o pohár starosty, módní přehlídka na zámeckých schodech, přehlídka historických vozidel, vystoupení hudebních skupin Olšinky, FS Morava, DFS Dúbravienka, pro děti hrátky s Maxipsem Fíkem – to je ukázka programu Orlovského jarmarku. Ten se koná v sobotu 16. června na Starém náměstí v Orlové-Městě.


8 | www.okd.cz

ZÁBAVA

Stará panna si objednává u kameníka nápis na hrob – Narodila jsem se jako panna, žila jsem jako panna a zemřela jsem jako panna. Kameník to spočítá a říká: „Máte to rovnou za sedm tisíc.“ – „To je peněz!“ děsí se dáma. „Nemohl byste to zkrátit?“ – „Mohl, ... (VIZ TAJENKA).“

Horoskop od 14. 6. do 20. 6. 2012

Panna 23. 8. – 22. 9. Atmosféra tohoto týdne vás bude rozčilovat. Asi budete muset kvůli nečekaným okolnostem přistoupit na změnu svých plánů. Může se stát, že se vám vyplní malé sny. Toho, kdo vás odmítal do těchto dnů, nevyhledávejte. Odolejte pokušení, že se s ním musíte domluvit za každou cenu. Výsledek by vyzněl do prázdna a cena je příliš vysoká.

Ryby 21. 2. – 20. 3. Chystáte-li se už nyní na dovolenou snů, nevyhnete se jistým zmatkům. Ve snaze na nic nezapomenout budete kolem sebe šířit nervozitu a přenesete ji i na okolí. Možná úskalí mohou nastat i v profesní záležitosti. Kryjte si záda, vypracujte nouzový plán. Okolí vás začíná brát jako někoho, komu se daří lépe, než je skutečnost.

Recept

Kuřecí roláda v kapustovém listě POTŘEBNÉ PŘÍSADY: 400 g kuřecího masa, 100 g uzeného masa, 1 stroužek česneku, špetka soli a pepře, 1 kapusta. Bramborové placky: 6 velkých brambor, 1 lžička soli + pepř, 2 lžíce hladké mouky, 2–3 stroužky česneku, tuk na smažení. POSTUP PŘÍPRAVY: Kuřecí maso pokrájíme a umeleme na hladkou směs. Uzené maso pokrájíme na drobné kostičky a vmícháme do mletého kuřecího masa. Směs dochutíme solí, pepřem a utřeným česnekem. Kapustové listy oddělíme, opláchneme a na 4–5 minut spaříme vroucí vodou. Větší kapustové listy mají tvrdé košťálové stonky, proto stonek zčásti vyřízneme. Listy rozložíme na podložku, maso naneseme na střed každého listu a poté za pomoci provázku zabalíme. Roládu přendáme do pekáčku, mírně ji podlijeme a zakryjeme alobalem. Pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů zhruba 30–45 minut, neodkrýváme. K roládě jsou nejlepší smažené bramborové placky: brambory oloupeme, nastrouháme, osolíme, opepříme a přidáme mouku a utřený česnek. Smažíme v pánvi na rozpáleném oleji.

Pořádek

Okamžitě Konec šachové partie

Dravý pták

Zkr. Meziná- Vzorec oxidu rodní cyklis- selenatého tické unie

1. DÍL TAJENKY

Španělská exkrálovna

Slabě Smetanovy iniciály

Napodobovat ptačí hlas

Elektr. nabitá částice Závazek

Kolos Vznášet se

Dusíkatá organická sloučenina

Ukazovací zájmeno Severské muž. jméno

Ruský atlet – oštěpař Nuže Státní výrobna autodílů (zkratka)

Nižší šlechtici

Lidové přitakání Umělecké trojice

Maď. boxer – vítěz OH Japonský oděv

Římskými číslicemi 99

Staré vztažné zájmeno

Španělsky řeka Zápor

Klid zbraní (slovensky) Lék proti bolesti

Lesklý nátěr

Místo pro cirkusovou produkci Seknout

Severský pták Zkr. netto registr. tuny

Skotské hrabství Peruánský vládce Oslí citoslovce

Velké množství kaveren

AUTOR: František Krejča

Skandinávský mytický obr

Křížovka o knihu

Alkoholický nápoj

Charakteristické znaky

Korálový ostrov

Otec

Jednotka tlaku

Tajenka křížovky č. 23: „...už měsíc peče s listonošem.” Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č. 23 je paní Daniela Marková z Havířova-Šumbarku. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

AUTOR: Pavel Skura

Vodnář 21. 1. – 20. 2. Psychologický přístup a volba slov odvrátí hrozbu nemilého překvapení. Souhra podivných náhod vás donutí vypořádat se s pomluvami a intrikami. Další pracovní aktivity si zaslouží plánování. Jen tak máte šanci získat víc, než jste očekávali. V citových záležitostech dojde k menší kolizi. Obavy z přetrvání hoďte za hlavu, štěstí je na vaší straně.

Vyzařování Opak. citosl. sportovního povzbuzov.

Sudoku

9 3 1

6

Vtipy Vrátí se muž domů a vidí svou ženu blondýnu, jak přikládá na zeď mokré ručníky. Ptá se: „Proč máčíš tu zeď?” „Ale, doktor mi doporučil, abych dávala studené obklady na místo, kde jsem se praštila.”

5 8 2 5 6 7 1 4 6 9 1 5 1 7 4 7 5 6 3 9 6 9 8 9 8 5 2 7 3 9 5 1 1 6 4

Jak luštit sudoku: Každý řádek, sloupec a každý čtverec (3 x 3 políčka) musí obsahovat čísla od 1 do 9. Řešení dnešního sudoku:

3 4 2 7 9 5 6 1 8

Lev 23. 7. – 23. 8. Jako silné znamení si dovolíte udělat to, co lidé kolem nečekají. Radost ze hry a přehnaný optimismus vás budou svádět k dalším, pro vás netypickým akcím. Můžete hodně nejen získat, ale rovněž ztratit. Vy se s tím vyrovnáte, ale partner a rodina to uvidí jinak. Padne-li na vás smutek, věnujte chvíli svým dětem, jejích bezprostřednost bude balzámem pro duši.

Výztužné prkno

9 8 5 6 3 1 2 4 7

Kozoroh 22. 12. – 20. 1. Týden, kdy budete „hrát první housle”. Spřízněných duší mezi kolegy najdete více, než jste očekávali. Vaše rozhodnost a pevná vůle nenechá nikoho na pochybách, že jste ten, komu mohou důvěřovat. V týmové práci dokážete nadchnout své spolupracovníky. Účast na oslavě, která vznikla zcela spontánně, vám nabídne výzvu, kterou byste měli přijmout.

3. DÍL TAJENKY

Stručný výtah z knihy

6 1 7 4 2 8 3 5 9

Rak 22. 6. – 22. 7. Zápal pro práci vám přetrvá, je jen zbytečné pustit se okamžitě do náročných úkolů. Na riskantní kroky předem zapomeňte. Vše má svůj pořádek a řád. Zkuste trochu pozměnit své zvyky, bude to ku prospěchu vás samotných, a pak už jen mlčte. Mlčením vyhrajete. Láska vás přesvědčí o tom, že ona je to největší štěstí v životě člověka.

Slovensky jestliže

Otylost (rébusově)

2 7 1 8 6 3 5 9 4

Střelec 23. 11. – 21. 12. Na obzoru se rýsuje nabídka získání výhodného vedlejšího výdělku. Otevřená zůstává odpověď, zda se vám před prázdninami do toho bude chtít jít. V práci očekávejte proměnlivou situaci. Jen s přemáháním spolknete uštěpačnou poznámku kolegy. Nenechte se oklamat pocitem neschopnosti. Změňte strategii a vsaďte na schopnost vyjednávat.

světa Ruská řeka Exmistr v šachu

8 3 4 1 5 9 7 2 6

Blíženci 21. 5. – 21. 6. V zásadě nepůjde o nic převratného, přesto vám náladu dokáže pokazit nemilá příhoda. Je na vás, jak rychle se otřepete a půjdete dál. Daný úkol před vámi, to je jistá odměna. Jen nesmíte otálet s jeho uskutečněním, jinak ocenění ufrnkne jako vrabec na střeše. Analyzovat donekonečna vztah nikam nepovede. Nevracejte se ke vzpomínkám, ale buďte aktivní.

2. DÍL TAJENKY

5 6 9 2 7 4 8 3 1

Štír 24. 10. – 22. 11. Ovlivněni postavením planet snaze uhádnete, do čeho se pustit a co lze pustit z hlavy. Může se jednat o velké profesionální plány, práci na zahradě či nákupy. Budete mít dost energie a pohotovost také nebude zaostávat. Dalším cílem, na který se zaměříte, bude láska. Amor vám bude přát a dosud platonické toužení se změní ve vzrušující románek.

Ochutiti pokrm

4 5 3 9 8 6 1 7 2

Býk 21. 4. – 20. 5. I vašemu znamení mohou docházet síly. Je nutno se rychle spojit s někým, kdo má síly na rozdávání. Rozhodování vám usnadní jistá perspektiva, která se před vámi otevírá. Nezadaní by měli zvážit osudový krok a předem zjistit, zda nová známost sdílí stejné životní priority. Nenechte se nikým vlákat do rozvleklých debat, jednejte.

Pomůcka:Ayr,Ilek, Lusis,UCI, Ymer.

1 2 6 5 4 7 9 8 3

Váhy 23. 9. – 23. 10. Chválit, ale ne příliš hlasitě. Tomu, komu chválu věnujete, si ji až tak nezaslouží. Ve finále vám uvěří a udělá velkou hloupost. Peníze, ty budou předmětem sporu s vaší polovičkou. Děti nebo partner projeví zájem o věc, jejíž cena překračuje vaše finanční možnosti. Vy zůstanete neoblomní. Zato se nepřímo vrhnete do milostného dobrodružství.

Učitelka se ptá Pepíčka: „Máte doma pejska?“ „Měli jsme, ale musel pryč, protože žral jen maso. Já maso nejím, tatínek také ne a kupovat ho jen pro psa se nevyplatilo.” „No, Pepíčku, a kočičku máte?” „Tu jsme také měli, ale já mlíko nepiju, tatínek taky ne, a kupovat mlíko jen pro kočku? Tak jsme ji utratili.” „Proboha, to je hrůza! Zítra přijď do školy i s maminkou!” „I maminku jsme měli, ale já ještě souložit neumím, tatínek už nemůže a kvůli sousedovi ji přece doma držet nebudeme!”

7 9 8 3 1 2 4 6 5

Beran 21. 3. – 20. 4. Budete mluvit a mluvit, ale výsledek vyzní, jako byste s některými lidmi hovořili poprvé v životě. Čekají vás potíže, jejichž odstranění si žádá diplomatické chování a lehkost jednání. Ani v rodině to nebudete mít snazší. Přímí příbuzní si nadiktují naprosto nereálné plány. Nemrhejte zbytečně energií, cokoliv jim budete chtít rozumně vysvětlit, je nepřesvědčí.

číslo 24 | ročník 42

Dcera volá svojí mamince: „Mami, zase se se mnou hádal, už to nevydržím, přijdu bydlet k tobě!” Matka odpovídá: „Ne, ne, miláčku, on musí zaplatit za svoje chyby! Já přijdu bydlet k vám!” „Ťuk – ťuk.” „Kdo tam?” „Tvoje smrt.” „Běž do prdele!!” „Dobře – píšu si – rakovina konečníku.”


14 czerwca 2012 | numer 24 | rocznik 9

Darmowa gazeta nie tylko dla górników

Młoda krew dla kopalni

Bardzo fajna impreza, mówili polscy goście

Pierwsi po 20 latach ślusarze dla OKD rozpoczęli egzaminy końcowe tysiące w ramach praktyk zawodowych. Co jednak najważniejsze – w razie pomyślnego ukończeniu szkoły spółka gwarantuje mu zatrudnienie w swych kopalniach. To chłopców najbardziej przekonuje. Egzaminy końcowe młodzi ślusarze rozpoczęli od egzaminów praktycznych w warsztatach Centrum Usług Serwisowych OKD na kopalniach „ČSM“ i „Karwina”. Za zadanie mieli naprawić przekładnię, obwód hydrauliczny lub pneumatyczny, bądź też pompę. Nad przebiegiem egzaminu czuwali nie tylko nauczyciele przysposobienia zawodowego, ale także instruktorzy z warsztatów. Ich zdaniem, chłopcy radzili sobie bardzo dobrze. „Są całkiem zręczni, uważam, że do pracy są przygotowani dobrze. Są też pilni, staranni i pracowici. Teraz muszą się tylko zapoznać z tym, jak wygląda to na dole, i będzie z nich profit” – oświadczył ślusarz w Warsztatach Mechanicznych przy Kopalni „ČSM“ Ladislav Szweda. bk

Przedstawiciele Fundacji Rodzin Górniczych cieszyli się atmosferą i snuli plany na przyszłość

Współpraca zaczęła się od dzieci. To dobry sygnał, przecież to o nie głównie chodzi. Delegację prowadzoną przez wiceprezesa fundacji Andrzeja Zająca tworzyło w sumie osiem osób. Najbardziej dokazywali dwunastoletni chłopcy Patryk Popielarz i Kacper Witkowski, ale atmosfera tego miejsca i miły nastrój imprezy urzekały wszystkich. „Bardzo mi się tu podoba, z imprezą dla dzieci na tak dużą skalę jeszcze nigdy się nie spotkałam” – mówiła Popielarz. „Podziwiamy też doskonałą organizację i w ogóle cały ten obszar. Jest tak fajnie skonstruowany, że dziecko nie może się tu zgubić i rodzice mają go ciągle pod kontrolą” – dołączyła do pochwał kolejna podopieczna FRG, Halina Nicia, która pełni w fundacji funkcję kierownika wycieczek. „Dlatego jest dla mnie tak ważne, że mogłam się spotkać z naszymi czeskimi partnerami, wymienić z nimi poglądy i doświadczenia, a także poznać choć trochę kulturę i życie naszych sąsiadów” – powiedziała Nicia, z tym, że choć żyje w nadgranicznym Ja-

Młodzi adepci górniczego rzemiosła podczas pracy na obwodzie hydraulicznym.

Na temat geomechaniki i geofizyki OSTRAWICA – Słowa profesora Aloisa Římana „Górnicza geomechanika jest podstawą racjonalnego górnictwa” stały się mottem czwartego tradycyjnego międzynarodowego kolokwium geomechanicznego i geofizycznego, jakie odbyło się w dniach 7 i 8 czerwca w Beltine Forest Hotel w Ostrawicy. Imprezę dedykowano 30. rocznicy powstania Instytutu Geoniki Akademii Nauk RC. Wśród uczestników nie zabrakło gości z Australii, Japonii, Węgier, Słowacji i naturalnie z Polski. Obecni byli przedstawiciele spółki węglowej OKD z prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Klausem-Dieterem Beckiem oraz dyrektorem technicznym

Janem Matulą na czele. „Cieszę się, że znajduje się wśród nas tylu czołowych zagranicznych specjalistów i ekspertów, ponieważ ten dział montanistyki nabiera stale na znaczeniu i jakiekolwiek informacje i doświadczenia w tej dziedzinie są na pewno istotnym wkładem w rozwiązywanie tej nadzwyczaj skomplikowanej problematyki” – powiedział na zagajenie Matula. Wykłady poświęcono takim zagadnieniom, jak na przykład wzmacnianie wyrobisk górniczych, wywoływanie zjawisk dynamicznych podczas robót strzałowych, wyniki eksperymentów geomechanicznych w laboratoriach, zagrożenie tąpaniami czy sejsmiczność indukowana. syl

FOT. Bogusław Krzyżanek

OSTRAWA – „Dzieci się bawią, mają radochę, a po to tu przecież przyjechały” – oceniła Dzień Dzieci OKD Katarzyna Popielarz z Siemianowic Śląskich, członek delegacji polskiej Fundacji Rodzin Górniczych, która przybyła w sobotę do Landek Parku na zaproszenie Stowarzyszenia Obywatelskiego „Święta Barbara”, z którym FRG podpisała przed kilkoma tygodniami umowę o współpracy.

FOT. Bogusław Krzyżanek

STONAWA – Spółka węglowa OKD przeżywa dużą satysfakcję. W poniedziałek 11 czerwca rozpoczęli egzaminy końcowe pierwsi uczniowie Średniej Szkoły Techniki i Usług (SŠTaS) w Karwinie, którzy obrali trzyletni kierunek nauczania zawodowego Ślusarz – Oddziały Górnicze. Po dwudziestu latach od zawieszenia czeskiego górniczego szkolnictwa zawodowego w kopalniach pojawią się młodzi i w pełni wykwalifikowani adepci górniczego rzemiosła. Na razie egzaminy zdaje 23 ślusarzy i 9 elektryków, ale zainteresowanie górniczym zawodem wśród młodych Czechów rośnie. Na pierwszy rok do SŠTaS zgłosiło się na ślusarzy dla OKD 43 dziewiątoklasistów, czyli o mniej więcej jedną trzecią więcej niż przed rokiem. Prawdą jest, że spółka OKD oferuje im wysoko nadstandardowe warunki. Każdy uczeń otrzymuje miesięczne stypendium 1000 koron, a od drugiego roku może dorobić kolejne dwa

Polska grupka wśród uczestników Dnia Dziecka OKD. Na pierwszym planie Andrzej Zając. strzębiu-Zdroju, w Czechach znalazła się po raz pierwszy. Gość na chwilę widzi na milę... W przypadku czeskiej „Świętej Barbary” Halina Nicia docenia przede wszystkim jej bliskie powiązania z „macierzystą” spółką węglową i pracującymi na jej rzecz firmami zewnętrznymi, dzięki którym jest bardzo operatywna i skuteczna. Jej własna historia jest inna. Męża straciła przez osiemnastu laty, kiedy jej starsza córka miała siedem i młodsza dwa lata, ale pod opiekuńcze skrzydła FRG dostała się dopiero cztery lata temu. „Po prostu kiedy powstała fundacja, nikt z kopalni mojego męża mnie nie poinformował” – wytłumaczyła. W chwili obecnej pomocy potrzebuje przede wszystkim jej młodsza córka. „Bardzo dobrze się uczy i

dzięki fundacji może kontynuować naukę” – objaśniła Nicia. Współpraca między Fundacją Rodzin Górniczych i „Świętą Barbarą” znajduje się na razie w powijakach. Wiceprezes Zając widzi jednak przyszłość optymistycznie. „Zaczęła się symbolicznie od dzieci i to dobry sygnał. Przecież to o nie przede wszystkim chodzi. Spotkaliśmy się tu z bardzo serdecznym przyjęciem, za które pragnę podziękować. To też dobry prognostyk na przyszłość” – skonkludował, z tym, że szczegóły współpracy są dopiero precyzowane. „W każdym wypadku w grudniu obchodzimy jubileusz 15-lecia naszej fundacji i było by nam miło, gdyby świętowali go razem z nami przedstawiciele »Barbórki«” – oświadczył Zając. Bogusław Krzyżanek

Muzealne zbiory uzupełniła kolejka W pierwszym Dniu Dzieci OKD wzięło udział około 2,5 tysiąca górników i ich pociech OSTRAWA – Super, fajnie, miło i podoba. Takimi słowy najczęściej oceniali historycznie pierwszy wspólny Dzień Dzieci OKD jego uczestnicy. Do Landek Parku przybyło ich w sobotę 9 czerwca około dwu i pół tysiąca i swego zadowolenia na pewno nie ukrywali. Opisać cały program absolutnie nie sposób. Organizatorów z OKD i górniczych związków zawodowych na pewno jednak ucieszy, że również pozamiejscowym górnikom

Życzenia W czerwcu obchodzą zacne życiowe jubileusze następujący pracownicy firm zewnętrznych:

podbało się obrane miejsce imprezy. Niejeden ojciec był rad, że przy całej tej zabawie mógł zabrać swe pociechy do podziemnych ekspozycji Muzeum Górniczego i przybliżyć im choć trochę środowisko, w którym codziennie pracuje. Przysłowiowym złotym gwoździem programu była jednak kolejka górnicza, którą uroczyście przekazali do użytku prezes zarządu i dyrektor generalny OKD Klaus-Dieter Beck oraz szef kom-

Z firmy Alpex: Borowski Janusz, Bożek Tomasz, Jasiczek Robert, Karczewski Ryszard, Migdałek Jerzy, Nowakowski Marek, Popiela Jerzy, Pożoga Bogdan, Sitek Bogusław, Tomaszewski Zbigniew, Tymoszuk Ryszard, Fijałkowski Marek, Szałajko Stanisław Z firmy Polcarbo: Czernielewski Jan, Krótki Andrzej, Pieda Krzysztof, Możdżeń Marek Z firmy Carbokov: Scieszka Kazimierz, Maćkowiak Paweł

FOT. Bogusław Krzyżanek

Kadra kierownicza firm życzy wszystkim solenizantom dużo zdrowia, szczęścia oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. jk

Nowy nabytek Muzeum Górniczego w Landek Parku zachwycił przede wszystkim dzieci.

binatu „Vítkovice“ Jan Světlík. Kolejka jeździ z nadszybia zabytkowej Kopalni „Anselm” po kopalnianym podwórzu na trasie o długości 167 metrów i przez cały czas była dosłownie oblegana przez dzieci. Dwa wagoniki ciągnie „historyczna” lokomotywa kopalniana BND 30, której „krewne”, jeśli już nie na dole, to nadal pracują na powierzchni miejscowych kopalni węgla kamiennego. „Mamy bardzo atrakcyjne ekspozycje podziemne ścian eksploatacyjnych i przodków, pewien dług odczuwaliśmy jednak, jeśli chodzi o transport dołowy. Niniejszym z nawiązką go spłacamy. Jazda kolejką gości muzeum na pewno zaciekawi, jest to coś, z czym niełatwo jest się spotkać i przeżyć to” - zachwalał sobie nową atrakcję dyrektor Landek Parku Lumír Plac. Wybudowana została z inicjatywy stowarzyszenia Dolny Rejon Witkowice, Fundacji OKD, przewoźnika kolejowego AWT i centrum Usług Serwisowych OKD, którzy najbardziej zasłużyli się o poszerzenie ekspozycji. Jak dodał Plac, przejażdżka kolejką będzie dla wszystkich, którzy wykupią bilet do muzeum, naturalnie gratis. bk

Redakcja Horník-Górnik  Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava  Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek  E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz  Tel.: +420 596 264 808  Komórka: +420 728 864 125


10 | www.okd.cz

INZERCE

číslo 24 | ročník 42

Řádková inzerce zdarma pro zaměstnance OKD

RENAULT MÉGANE GENERATION JIŽ OD 209 900 Kč

VZPOMÍNÁME Í Á

„Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi.” Dne 11. 6. 2012 uplynulo 5 let, kdy nás opustil pan Ondřej Waliczek z Karviné. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctili jeho památku. Manželka a synové David a Radomír s rodinou. B267/24/12 Dne 15. června 2012 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil pan Josef Klais z Karviné, dlouholetý pracovník Dolu Barbora. Všem, kdo mu věnují tichou vzpomínku, děkují a s láskou vzpomínají manželka Alena, dcera Vlasta a vnuk David. B268/24/12

„Kdo žije v srdcích těch, které opustil, neodešel...” Dne 20 června 2012 vzpomeneme 3. výročí úmrtí mého manžela, pana Františka Jurczka z Havířova-Suché, bývalého zaměstnance Dolu Dukla. Všem, kteří v dobrém na něj vzpomenou, děkují manželka Růžena a synové Lumír a Milan s rodinami. B269/24/12

BYTY Přenechám byt RPG 3 + 1 v Karviné-Novém Městě (za mototechnou). Inf. na tel.: 605 920 956. B270/24/12

RENAULT MÉGANE COLLECTION 2012 t ÚSPORNÉ MOTORY ENERGY t h an d s f r e e k ar t a Re n aul t t E S P a a s i s t e n t r o z j e z d u d o ko p c e t a u t o m a t i c k é p ř e p í n á n í d á l ko v ý c h s v ě t l o m e t ů t varování při opuštění jízdního pruhu t navigační a komunikační systém Carminat TomTom t zadní parkovací kamera

Přenechám byt 3 + 1 RPG v Karviné-Novém Městě. Byt i dům je po celkové rekonstrukci a přestavbě. Nutno vidět. Na zanechání vybavení je možno se individuálně domluvit. Výše nájemného 75 Kč/m2. Inf. na tel.: 603 949 901. B271/24/12

www.dealer-renault.cz

100 000 km *

vyhlášených v Horníku č. 24 Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.

Autoset Centrum ČR plus s. r. o.

3313, 3342, 3558 Samostatná výběrová řízení

Cena platí od 1. 6. do 30. 6. 2012 při fi nancování Renault Finance. * Záruka 5 let /100 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív) platí při financování Renault Finance. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o. Mégane: spotřeba 3,6–9,4 (l/100 km), emise CO 2 104–159 (g/km). Mégane Generation: spotřeba 4,0–8,8 (l/100 km), emise CO 2 115–155 (g/km). Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

LET

Přehled aktuálních výběrových řízení Investice stavební (ISTAV)

5

+5 let záruky

22/24-X/12

Dnes se znovu vracíme ke vzpomínce na pana Ondřeje Waliczka, a zároveň se tímto omlouváme celé rodině a známým za chybně napsané jméno zesnulého v minulém čísle Horníka.

3973, 3976

Investice strojní (ISTR) Společná výběrová řízení Opravy stavební (OSTAV)

94, 95, 97

Samostatná výběrová řízení Opravy strojní (OSTR) Společná výběrová řízení Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)

3/24-X/12

47/24-X/12

584

1/24-X/12

Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)


Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Orlovský letňák – areál pro všechny Letní kino se stane příjemným místem pro všechny Orlovany i návštěvníky tohoto hornického města. S jeho rozsáhlou rekonstrukcí pomůže Nadace OKD

FOTO: Nikol Klimšová a DK města Orlová

ORLOVÁ – Letní kino v Orlové, postavené v šedesátých letech minulého století v takzvané „akci Zet“, už téměř dosloužilo. V areálu naleznete zpuchřelé a polámané lavičky, zrezivělou konstrukci promítacího plátna, zanedbané zázemí pro zaměstnance a vystupující, zdevastované sociální zázemí. Dírami v plotě pronikají nejenom teenageři, ale jako svůj dočasný domov pod širým nebem si areál přivlastnili i orlovští bezdomovci. Co bude s areálem letního kina dál? Orlované nemusí zoufat! Určitě je potěší zpráva, že rekonstrukce letního kina se blíží a tradiční relaxační místo uprostřed lesoparku se stane opět oblíbenou zastávkou pro lidi všech generací. Rekonstrukce letního areálu by měla být rozdělena na dvě hlavní fáze. Tu první by měla pomoci financovat Nadace OKD. „Uspěli jsme v grantovém řízení Nadace OKD v programu s názvem Sídliště žije. Po splnění všech podmínek máme přislíbenou částku 918 tisíc korun,“ informuje ředitelka Domu kultury města Orlová Izabela Kapiasová. A že má nový areál sloužit všem – od dětí až po seniory – dokazuje snaha

Izabela Kapiasová, ředitelka DK města Orlová.

Zdevastované lavičky a velký nepořádek v hledišti – dílo vandalů a bezdomovců.

vedení kulturního domu, které uspořádalo schůzi „Komunitní plánování“. Ředitelka vysvětluje: Schůzka s asi třiceti občany se konala minulý týden pří-

mo v letním kině a ukázala, že je zde velká snaha, aby nový areál sloužil všem - od dětí až po seniory. Například členové Dětského parlamentu Orlová, Českého svazu žen, OS Futra, senioři z blízkého domova Vesna, ale i rodiče s dětmi. Musím říci, že nápadů padala spousta a my se budeme snažit, abychom většinu z nich naplnili. Chceme totiž, aby se areál letního kina stal zeleným srdcem Orlové a každý si v něm našel něco pro sebe.“ V návrzích zaznělo, že by v prostoru kina neměl chybět vodotrysk pro děti, cvičební posilovací stroje pro seniory, ale třeba i napajedla pro koně či psí hřiště. A na co se opravdu mohou Orlované těšit? Na rozlehlém pozemku vyroste malá divadelní scéna, kde se budou konat různé doprovodné akce pro děti včetně představení Galimortova loutkového divadla. Před promítacím plátnem se vymění lavice, před místním občerstvením přibude nové posezení.

Smutný pohled na zdevastované jeviště bez promítacího plátna letního kina.

Den obce s Karlovickou kosou vé kapely, to je Medicimbal, který ozvučí závěr večera. Jeho vrcholem se stane vystoupení Petra Lipy, kterému dělá předskokana kapela Jindry Holubce. Zajištěn je doprovodný zábavný program a soutěže pro děti i dospě-

lé. Zúčastnit se lze tradiční soutěže o „nejkarlovičtější“ koláč. Připraveny jsou hodnotné ceny a bohatá tombola. Soutěž Karlovická kosa i hudební festival podpořila Nadace OKD z programu Pro radost. syl

Nadace OKD hodlá na program s názvem Sídliště žije přispět částkou 918 tisíc korun. Druhá fáze přeměny, na které by se mělo spolupodílet město Orlová, zahrnuje celkovou rekonstrukci a sanaci místa. I když se už za necelý měsíc

chystá vizualizace a představení nového projektu, má ještě orlovská veřejnost šanci doplnit k projektu své připomínky. Než se však s rekonstrukcí začne naostro, musí se splnit jedna z hlavních podmínek Nadace OKD pro přidělení přislíbené částky, a to celkové zabezpečení areálu. „Musím přiznat, že se zabezpečením veškerého prostoru máme velké starosti. Vandalové nám ničí majetek, minulý měsíc nás vykradli a v areálu se potulují bezdomovci. Zástupci města Orlové nám však přislíbili, že bezpečnostní otázku areálu vyřeší,“ uvedla Izabela Kapiasová. Orlovanům tak už nezbývá než zachovat areálu letního kina svou přízeň a těšit se na jeho novou moderní podobu. „Upřímně bych chtěla poděkovat Nadaci OKD za podporu a věřím, že se nám společně podaří zrealizovat většinu přání Orlovanů,“ prohlásila Kapiasová. Nikol Klimšová

Divadlo na náměstí BOHUMÍN – Rádi byste viděli zajímavé divadelní představení, ale nechce se vám ve společenském oděvu do kamenné divadelní budovy? Pokud je tomu tak, pak pro vás máme zajímavé řešení. Přijďte příští týden na Masarykovo náměstí v Bohumíně. To se totiž promění v netradiční divadelní scénu. Stane se tak v rámci 1. ročníku Divadelního festivalu díky pořadatelské Městské kulturní organizaci K3 a podpoře Nadace OKD. „Venkovní atmosféra vybízí spíše k lehčím žánrům a právě náměstí dodává přehlídce pouťově-lidový charakter. Bude to velký svátek pro celé město a jeho návštěvníky,“ přibližuje záměr akce Karel Balcar, ředitel agentury K3 Bohumín.

Přehlídka začne v pondělí 18. června v 19 hodin průvodem herců městem a nabídne také dva další programy. Pro začínající divadelníky připravují pořadatelé workshopy s tvůrci jednotlivých představení a především netradiční aktivitu pro fotografy. „Lidé mohou fotit atmosféru festivalu i jednotlivá představení, z jejich snímků budeme každý den připravovat fotogalerii přímo na náměstí. Odborníci navíc autorům poradí, jak mohou své záběry ještě vylepšit,“ dodal Balcar. Víme, že uspořádat akci pro veřejnost není v dnešní době jednoduché, proto jsme vybírali netradiční aktivity, které lidi pobaví a zpestří jejich každodenní životy,“ vysvětluje podporu ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek. syl

Program festivalu: 18 6 18. 6. 19. 6. FOTO: archiv

KARLOVICE – Především pro ty, kteří vědí, jak krásně voní čerstvě posečená louka, a umí se pořádně rozmáchnout kosou, je určen 2. ročník soutěže Karlovická kosa. Uskuteční se v sobotu 16. června od 10.30 hodin na louce pod kostelem v Karlovicích na Bruntálsku. Nejlepšího kosáka určí podle přísných pravidel porota složená z kosáků z Valašska a Slovácka. Na vítěze čeká pohár ze zeleného skla z vrbenských skláren. Soutěž se koná v rámci tradičního Dne obce s festivalem lidové hudby. Na něm vystoupí kapely, které hrají zcela tradiční cimbálovou muziku. Mezi nimi je Kotula z Nového Hrozenkova – ta s sebou doveze i tanečníky souboru Vranečka. Potěšeni budou i milovníci dechovky, přijede Jiří Helán s muzikanty z bývalé kapely Moravěnka a vystoupí známý herec, člen Městského divadla v Brně a populární coby praporčík Ambrož z Četnických humoresek, Zdeněk Junák. Poslechnout si lze také lidovou muziku trochu jinak v úpravách ovlivněných akustickou či etnickou hudbou, rockem i jazzem v podání Tomáše Kočka & Orchestru. Spojení cimbálu a rocko-

Pro děti přibude nové hřiště s hracími prvky a trampolínou, která už byla zakoupena a umístěna v areálu. Na prostranství si pak budou moci všichni zahrát badminton, ale i obří šachy. „V místě bychom chtěli také zřídit veřejné ohniště a griloviště. Takže si třeba rodiny budou moci přinést vlastní špekáčky a opéct si je,“ upřesňuje ředitelka kulturního domu. Areál musí projít vyčištěním, desinfekcí šaten, opravou místností. Rekonstrukce čeká i sociální zázemí a veřejné osvětlení.

Pokud se umíte pořádně rozmáchnout kosou, přijeďte si do Karlovic zasoutěžit. Pak se jistě rádi pobavíte na festivalu lidové hudby.

20. 6. 21. 6. 22. 6.

19 00 19.00 17.00 19.00 19.00 19.00 19.00

Šest žen Jindřicha VIII VIII. (muzikál) Amant (situační komedie) Rychlé šípy (minimuzikál) Válka ve třetím poschodí (komedie) Hrdý Budžes (monodrama) Dodivadelní výběr (aktovky, skeče)

Divadlo Silesia Ostrava Divadlo Timboj Bohumín Divadlo Boban Bohumín Divadlo Štěk Štěpánov Dividlo Ostrava Dodivadlo Dobroslavice


12 | www.okd.cz

SPORT

číslo 24 | ročník 42

Házenkáři staršího dorostu pátí Ligoví házenkáři HCB OKD obsadili v nabité tabulce pozice za medailovými posty

FOTO: Ivo Dudek

KARVINÁ – Házenkářská sezona skončila, a v klubech nastává období bilancování a hodnocení všeho, co se v uplynulém soutěžním ročníku povedlo, a co naopak ne. Nejinak je tomu v jednom z nejlepších klubů české historie HCB OKD Karviná. Jako obvykle si díky dobře propracovanému systému práce s mládeží a v neposlední řadě díky podpoře ze strany OKD dělaly letos mládežnická družstva Baníku nárok na umístění v popředí svých soutěží, potažmo na obsazení medailových pozic. Staršímu dorostu se to těsně nepovedlo, i když jako již tradičně patřilo družstvo spolu s Duklou, Jičínem a Zubřím k vážným aspirantům boje o mistrovský titul. „Loni jsme skončili druzí za neporaženým Jičínem, letos byly naše ambice skromnější, protože jsem si byl vědom síly našeho družstva, a ta nebyla tak velká jako

loni,“ porovnával šéftrenér Sportovního centra mládeže v karvinském klubu Jaroslav Hudeček. Mladí házenkáři se opírali o zkušené hráče Jana Užka, Niebroje a brankářskou dvojici Pala – Tabara, kteří nyní z věkových důvodů mezi staršími dorostenci končí a přechází do mužského béčka. Tým využíval služeb i některých talentovaných hráčů z řad mladšího dorostu, jako jsou Gasior, A. Borys, Vaňko, Zbořil či Moj. „Kluci už se pomalu začleňovali do týmu a osahávali si soutěž, protože v další sezoně budou hrát za starší dorost pravidelně. Řekl bych, že ten přechod pro ně nebyl tak obtížný, jako je u starších dorostenců, kteří naskakují do mužské soutěže. Tam je ten rozdíl daleko víc znát,“ konstatoval Hudeček. Starší dorost HCB OKD nakonec obsadil smolně až páté místo, pouhé tři body od bronzové pozice Zubří. V jeho týmu startovali hráči, kteří se svou pílí a umem propracovali do národního týmu a těmito hráči jsou Jan Užek, Bartoň a Paululík. mar

Fotbalová Karviná by pro své mladé hráče ráda získala divizní soutěž, aby měli dorostenci a junioři klubu usnadněný přechod z mládežnického do dospělého fotbalu.

Přijeďte povzbudit béčko do Dětmarovic Karvinští fotbalisté hrají v sobotu v nedalekých Dětmarovicích o postup do divize pu jim postačí v Dětmarovicích neprohrát. „Soupeře ale vnímáme jako velmi vyspělého, zkušeného a kvalitního,“ upozornil Mašlej na fakt, že žádná procházka růžovým sadem to pro jeho tým nejspíš nebude. Trenér Dětmarovic Miroslav Čopjak se domnívá, že v sobotu se bude v Dětmarovicích hrát nadstandardní kopaná. „Oba týmy vyznávají ofenzivní styl hry, karvinští hráči zaznamenali pod vedením trenéra Mašleje progres, a tak se i já těším na konfrontaci dvou nejlepších týmů soutěže,“ je zkušený trenér soupeře v očekávání.

Vedení MFK OKD chystá pro své fanoušky jako poděkování za podporu během celé sezony autobusový zájezd do Dětmarovic. Poptávka se čeká velká, karvinští fandové přijeli v hojném počtu podpořit svůj tým už do Českého Těšína, kde Karvinští vyhráli 1:0, a jejich podpora byla znát. luk

Dětmarovice – MFK OKD B

FOTO: Ivo Dudek

KARVINÁ – Fotbalistům MFK OKD B se může podařit husarský kousek. Čtvrtý postup v řadě. Juniorka Karviné se za poslední čtyři roky dostala z okresního přeboru na špici přeboru krajského a v sobotu může na hřišti Dětmarovic stvrdit další úspěch. Její v tuto chvíli největší rival z Dětmarovic v posledním kole klopýtl na hřišti Frýdlantu a karvinští fotbalisté se tak mohli propracovat před posledním kolem do čela tabulky. O bod před Dětmarovice. Svěřenci trenéra Petra Mašleje zdecimovali v předposledním kole soutěže Jakartovice 9:1 a k vytouženému postu-

rozhodující zápas krajského přeboru Kde: stadion v Dětmarovicích Kdy: sobota 16. června V kolik: 17 hodin

Karvinští fotbaloví dorostenci předváděli v uplynulém ročníku výborné ofenzivní výkony.

Fotbalisté U19 skončili druzí KARVINÁ – Fotbalový dorost MFK OKD věkové kategorie U19 dosáhl velmi pěkného umístění v Moravskoslezské lize. Skončil těsně druhý za Frýdkem-Místkem, který si tak zahraje baráž o nejvyšší soutěž. „Chtěli jsme si ji zahrát my, ale co se dá dělat. Jedno zaváhání nás stálo sezonní výsledek. Je to škoda, ale je to sport,“ poznamenal trenér družstva Radomír Korytář, jenž po sezoně odchází zpět do Baní-

11/24-XII/12

Ve výsledcích FOTBAL Krajský přebor mužů: MFK OKD B – Jakartovice 9:1 (7:0) Branky: Ruisl 2, Janík 2, Hoffmann, Zahatlan, Koutný, Moskál, Žebrok Pořadí: 1. MFK OKD B 62, 2. Dětmarovice 61, 3. Č. Těšín 59. MS liga dorostenců U19: Třebíč – MFK OKD 1:8 (1:4) Branky: Ryšavý 4, Taraba 2, Gorniok, Stanowski MS liga dorostenců U19: MFK OKD – Kroměříž 5:0 (4:0) Branky: Gorniok 2, Legierski, Maljar, Puškáč Konečné pořadí: 1. Frýdek-Místek 70, 2. MFK OKD 68, 3. Ostrava B 65. MS liga dorostenců U17: MFK OKD – Vyškov 0:1 (0:0) Pořadí: 1. Ostrava 74, 2. Olomouc 70, 3. Slovácko 68, ...9. MFK OKD 41. MS liga dorostenců U16: MFK OKD – Vyškov 3:0 (1:0) Branky: Koziol, Puškáč, Duda.

ku Ostrava. „Na Karvinou budu vzpomínat jen v dobrém. Musím potvrdit, že výchova mládeže v klubu se ubírá správným směrem, a je to jistě i zásluhou skvěle vytvořených podmínek,“ poukázal renomovaný kouč mládeže na vysoce kvalitní zázemí, které si klub z Karviné mohl dovolit nabídnout fotbalovým talentům z širokého okolí hlavně díky podpoře OKD. luk

Pořadí: 1. Slovácko 84, 2. Olomouc 78, 3. Ostrava 72, ...6. MFK OKD 49. MS liga žáků U13: MFK OKD – Vítkovice 13:4 (5:2) Branky: Chmiel 3, Pawlowicz 2, Hejda 2, Piecha 2, Kvapil 2, Štromp, Kostorz MS liga žáků U13: Valašské Meziříčí – MFK OKD 6:18 (4:5) Branky: Macko 4, Chmiel 4, Hejda 3, Pawlowicz MS liga žáků U13: MFK OKD – HFK Olomouc 18:1 (10:0) Branky: Chmiel 4, Swaczyna 3, Kvapil 3, Hejda, Kožusznik, Macko, Piecha, Kostorz, Cieslawski, Pawlowicz, Feik MS liga žáků U12: MFK OKD – Jeseník 11:3 (7:2) Branky: Ponča 2, Mrózek 2, Kaczmarczyk, Ostáš, Zorychta, Bijok, Soušek, Motloch, Brzózka Krajská soutěž starších žáků: MFK OKD C – Petrovice 1:2 Branka: Červený

HORNÍK  Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25  Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, e–mail: vladislav.sobol@okd.cz; šéfredaktor Mgr. Josef Lys, e–mail: josef.lys@okd.cz  Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava; e–mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: sekretariát: 596 264 801, ffax: 596 113 648, příjem inzerce: 596 264 803, e–mail: renata.pavlikova@okd.cz; ústředna: 596 261 111  Grafika Robin Caïs, e–mail: robin@layoutman.cz  Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz  Vychází ve čtvrtek  Registrace MK ČR E 18683  Tiskne:Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava  Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

HORNÍK č. 24 ze dne 14. 6. 2012  
HORNÍK č. 24 ze dne 14. 6. 2012  

HORNÍK č. 24 ze dne 14. 6. 2012

Advertisement