Page 1

17. května 2012 | číslo 20 | ročník 42

Noviny zdarma nejen pro havíře Květnové bezpečnostní heslo:

Na Severu lana i brzdy

Nadace OKD seniorům

Soustředěnost a rozvaha při práci se vždy vyplácí!

Modernizace skipu znamenala rutinní i výjimečné práce

Relaxačně-rehabilitační zařízení v přírodě za 450 tisíc

strana 3

strana 11 1

Milí čtenáři, v posledních týdnech se toho opět hodně změnilo, jak ve světě evropské politiky, tak i pod horou Říp. Tři země mají nové politické vedení a především Francie může zahýbat celým směřováním Evropské unie. V tomto komentáři se ale chci vrátit do Čech a Slezska. Opět zaznamenávám zvýšený mediální tlak na podnikání naší firmy nebo naší mateřské NWR. Tyto výpady jsou v jednom dost podobny tlaku na cokoliv, co se má nově postavit, a tudíž mění ráz krajiny. Spalovna v Karviné, nové provozy oceláren, rozšiřování strojírenských provozů – všude tam management bojuje s názory obyvatel, politiků a médií, že to není potřeba, nebo že to zásadně změní okolí, a proto se z principu staví proti. Otevřená otázka pro další generace ale zůstane – jak se rozvíjet průmyslově bez průmyslu, jak vytvářet práci bez pracovních míst a jak naplnit státní kasu bez daní. Bohužel – a zároveň bohudík – je náš region postavený na průmyslu, a proto nás pouhé nové technologie, služby a finančnictví všechny zatím neuživí. Druhý typ výpadů je ale, aspoň podle mého pocitu, podněcován politicky, a to je daleko nebezpečnější. Podnikáme v byznysu, kde se plánuje na dlouhou dobu dopředu, pracuje se s obrovskými investicemi, stabilní právní rámec je životně důležitý a konečné rozhodnutí má zásadní dopad na zaměstnance a celou ekonomiku jak regionu, tak i státu. Když do tohoto soukolí ale začne zasahovat státní aparát – jednou kvůli politickým bodům u voličů, jindy kvůli svým zájmům, často ale jen z obyčejné závisti nebo osobních antipatií – je to alarmující. A tady nás budou čekat ještě těžké zápasy, abychom dosáhli stavu, kdy se postupuje dle práva, a ne na politický příkaz. Bude na každém z nás z OKD a NWR, abychom osobní angažovaností ve svém okruhu působení dokázali vysvětlovat a argumentovat pro a vyvracet všechna „proti“ našemu průmyslu. Protože práce každého z nás dává práci dalším a plní státní kasu. A když již vzpomínám zápasy, jedna odbočka na závěr. Společností OKD podporovaný druholigový fotbalový klub MFK OKD v Karviné nám v průběhu celé sezony dělal radost, i když I. liga je zatím jen přáním. Jiný klub, který nese jméno Baník, se ale na poslední chvíli v I. lize zachránil. Jejich vzájemný zápas v jedné soutěži se zatím odkládá. Naše zápasy, soudě podle tlaků z poslední doby, teprve začínají. Doufejme, že rozhodčí budou pískat rovinu… Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii a místopředseda představenstva OKD

SRDCOVKA podpoří zaměstnance, kteří pomáhají svému okolí O takzvaný minigrant ve výši 5 až 50 tisíc korun mohou požádat zaměstnanci OKD, pracovníci kontraktorů a dárců Nadace OKD

HORNÍK

Jak na žádost „Není to nijak složité. Stačí si z našeho webu stáhnout jednoduchou žádost a vyplnit ji společně s oprávněným zástupcem organizace, pro kterou chce zaměstnanec získat podporu. S přípravou žádosti rádi pomůžeme,“ řekl ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek. Všechny další podrobnosti včetně kontaktů nadace zveřejnila na svých internetových stránkách. O přidělení grantů bude rozhodovat komise složená z pracovníků OKD a NOKD.

opět zlatý! Týdeník OKD obhájil vítězství v prestižní novinářské soutěži firemních médií Zlatý středník PRAHA/OSTRAVA – Týdeník Horník obhájil v těžké konkurenci profesní soutěže hodnotící firemní média titul nejlepších novin v České republice. Periodikum, které pro těžaře OKD vydává v nákladu 28 000 výtisků společnost R MEDIA, vyhrál kategorii Nejlepší interní noviny. Horník porazil v silné konkurenci například noviny Škody Auto, Českých drah nebo skupiny Unipetrol. Anketa Zlatý středník je odborníky považována za nejprestižnější hodnocení firemních tiskovin v České republice. Společnost OKD bodovala také v dalších kategoriích ankety. Druhé místo v kategorii Zlatá litera obsadila pravidelná rubrika Jak to vidí stryk Lojzek, která nevšedním slohem i jazykem komentuje život v severomoravském regionu. Třetí místa získali těžaři za svou výroční zprávu a firemní profil.

Vladislav Sobol

OSTRAVA – Srdcovka je část kolejové výhybky, rod rostlin, čeleď mořských měkkýšů, třešeň nebo lopata. A taky součást závěsu těžní klece. Dnešním dnem vytváříme ještě další význam tohoto krásného slova. Srdcovka jsou peníze pro zaměstnance OKD, jeho kontraktorů a dárcovských firem Nadace OKD. Konkrétně pro ty pracovníky, kteří něco dělají pro své okolí. Nadace OKD se rozhodla podpořit lidi, kteří pomáhají. Třeba vedoucí kroužků pro děti nebo sportovních oddílů, dobrovolníky pomáhající v organizacích pro hendikepované, dobrovolné hasiče, ochránce přírody a další zaměstnance, kteří se angažují ve veřejném životě. Každý z nich může pro svou organizaci získat grant 5 až 50 tisíc korun.

Příklady vhodných projektů „Záleží nám na tom, aby byli naši zaměstnanci motivováni nejen ke své práci, ale aby se i mimo ni aktivně podíleli na rozvoji občanské společnosti,“ vysvětlila šéfka komunikace OKD a předsedkyně správní rady Nadace OKD Petra Mašínová. Nadace chce organizacím, ve kterých dobrovolníci působí, rozdat milion korun. Požádat o takzvaný minigrant mohou všichni zaměstnanci společnosti OKD a jejích kontraktorských firem, stejně jako pracovníci společností OKK Koksovny, NWR, Green Gas a skupin AWT a RPG RE prostřednictvím organizace, ve které zaměstnanec aktivně působí.

• Den záchranných složek pořádaný dobrovolnými hasiči. • Brigáda – oprava sportovního areálu. • Kulturní akce pro děti nebo seniory. • Nové vybavení pro kroužek nebo sportovní oddíl. • Kynologická akce pro veřejnost. • A mnoho dalších. Důležitá podmínka: Zaměstnanec, který o Srdcovku požádá, se musí v rámci svého volného času na uvedené aktivitě osobně (a dlouhodobě) podílet. Podrobnosti na www.nadaceokd.cz

Pokračování na straně 2

Ocenění pro OKD od světového průmyslového giganta Těžaři získali v Rakousku ocenění od svého významného zákazníka, skupiny Voestalpine Generální ředitel OKD K. D. Beck převzal 10. května v Linci ocenění pro OKD, které firmě udělil jeden z jejích klíčových odběratelů, rakouská společnost Voestalpine, v kategorii určené pro nejlepší dodavatele materiálů. Slavnostní ceremoniál byl součástí partnerské konference, které se účastnili klíčoví dodavatelé a odběratelé průmyslové skupiny aktivní především v ocelářském a automobilovém průmyslu. Voestalpine má čtyři divize s 360 pobočkami ve více než 60 zemích světa včetně České republiky, v nichž zaměstnává zhruba 46 000 lidí. Firma je například jedním z největších světových výrobců železničních kolejnic a silničních svodidel. „Ceremoniál byl pro mě osobně velice působivou událostí a považuji za velkou čest pro OKD, že jsem mohl převzít tuto cenu,“ konstatoval po akci Klaus-Dieter Beck. Význam spolupráce podtrhuje i fakt, že například v uplynulém roce tvořily dodávky pro skupinu Voestalpine téměř šestinu koksovatelného uhlí vytěženého v ostravsko-karvinském revíru.

FOTO: Radek Lukša

Baníci žijí

Prezentační spot OKD u příležitosti ocenění této společnosti přijeli natočit rakouští filmaři.

Velký potenciál budoucí spolupráce spatřuje společnost OKD v investicích Voestalpine do technologie zpracovávající PCI uhlí v Linci. „Společnost Voestalpine je dlouhodobě významným odběratelem uhlí i koksu z našeho revíru. Dobrá spolupráce trvá již více než 60 let. Pro představu, během tohoto období jsme dodali do závodu v Linci zhruba 43 milionů tun koksovatelného uhlí a do provozu Stahl Donawitz zhruba 13 milionů tun vysokopecního koksu a PCI uhlí,“ popisuje obchodní manažerka OKD Marta Šebková. Součástí večera byl také prezentační spot OKD, který přijeli na začátku května natočit rakouští filmaři. Během natáčení sfárali mezi horníky z rubáňového kolektivu hlavního předáka Romana Valchaře do porubu 391 006 na severním závodě Dolu ČSM a mohli na vlastní oči vidět pracoviště vybavené sekcemi středního POPu 1300/3100 a kombajn Eichoff SL 300. Marek Síbrt


2 | www.okd.cz

Z OKD

Nejlepší kolektivy v bezpečnosti

číslo 20 | ročník 42

NWR oznámila své výsledky

OSTRAVA – V dubnu pracovalo v OKD celkem 122 kolektivů, z toho 23 rubáňových, 87 přípravářských a 12 kolektivů vybavování a likvidace. Bez pracovních úrazů pracovalo od počátku roku 53 kolektivů, z toho: •na Dole Darkov 8 kolektivů příprav, •na Dole Karviná tři kolektivy rubání, 11 kolektivů příprav a dva kolektivy vybavování a likvidace, •na Dole Paskov jeden kolektiv rubání, 15 kolektivů příprav a jeden kolektiv vybavování a likvidace, •na Dole ČSM jeden kolektiv rubání, 10 kolektivů příprav a jeden kolektiv vybavování a likvidace. Petr Svrčina

Plány těžby uhlí v OKD a produkce koksu v OKK Koksovny zůstávají pro rok 2012 nezměněné

Horník opět zlatý!

ní polského Dolu Dębieńsko. „Stavební práce v rámci projektu Dębieńsko pokračovaly v prvním čtvrtletí roku 2012 podle plánu. Nicméně riziko související s vodohospodářstvím projektu se změnilo a dlouhodobé vodohospodářské závazky tak musí být přezkoumány. Kromě toho nedávno obdržené nabídky dodavatelů na některé části projektu odrážejí inflační tlaky na ceny důlních zařízení a služeb v Polsku. Proto jsme, do doby přezkoumání parametrů projektu, stanovili limit investičních výdajů na úrovni 5 milionů EUR v roce 2012. Přezkum představuje několik měsíců inženýrských prací,“ píše NWR ve svém prohlášení.

FOTO: Boris Renner

OSTRAVA – Mateřská společnost OKD, New World Resources, včera oznámila neauditované výsledky za první čtvrtletí letošního roku. Firma v tomto období vytěžila 2,4 miliónů tun uhlí, přičemž 1,3 miliónů představovalo koksovatelné uhlí. Sesterská společnost OKD, OKK Koksovny, za první tři měsíce letošního roku vyrobila 175 tisíc tun koksu. Firma vykázala čistý zisk 6 milionů eur oproti 3 miliónům za stejné období loňského roku. Podle předsedy představenstva Mika Salamona jsou provozní výsledky v souladu s očekáváními a cíle v oblasti výroby i prodeje zůstávají pro rok 2012 beze změn. To znamená těžbu uhlí v OKD na úrovni 10,8 – 11 milionů tun uhlí a výrobu koksu v OKK Koksovny v objemu 700 tisíc tun.

Důl Darkov

Bezpečnost je absolutní prioritou

společnosti je odhodláno do roku 2015 snížit koeficient úrazovosti pod hodnotu 5,“ řekl Salamon.

Ve čtvrtek 10. května v divadle Archa v Praze převzali Vladislav Sobol, zástupce OKD, a David Švábenický, ředitel vydavatelství R Media, prestižní ocenění pro týdeník Horník za první místo v novinářské soutěži Zlatý středník. Dokončení za strany 1

„Hornictví už není jen černé řemeslo. Díky více než jedenáctimiliardovým investicím se v posledních letech změnil způsob těžby uhlí a především bezpečnost horníků. Založili jsme nadaci, která pomáhá lidem v regionu a podporuje také originální iniciativy v celé republice. Samozřejmě řešíme také mnoho problémů, které souvisejí s běžným provozem firmy. Horník o tom všem otevřeně informuje a proto je mezi lidmi tak populární,“ řekla předsedkyně redakční rady Horníka a ředitelka komunikačního útvaru OKD Petra Mašínová. Týdeník Horník čtou nejen zaměstnanci OKD a jejich rodiny, populární je také mezi hornickými mi důchodci a bývalými zaměstnanci ě t i firmy. Na svých dvanácti celobarevných stranách formátu A3 přináší každý týden novinky ze života firmy, z regionu i z neziskových organizací podpořených Nadací OKD a mimo jiné také čtyřstránkovou zábavnou přílohu Po šichtě. „Je to zásluha celého redakčního týmu, včetně členů redakční rady, dopisovatelů a spolupracovníků našich novin. Bez profesionálního zázemí našeho vydavatelství R Media a podpory vedení OKD bychom jen stěží mohli týden co týden vytvářet tak úspěšný titul,“ komentuje ocenění týdeníku Horník jeho šéfredaktor Josef Lys. „Jde také o velkou poctu pro redaktory, kteří udržují neustálý kontakt s »terénem« – jezdí pravidelně na šachty, setkávají se s členy vedení dolů, techniky i řadovými haví-

ři. Navštěvují šachetní a hornické akce a rovněž fárají, aby poznali a na snímcích a v textech zachytili unikátní prostředí hlubinných dolů a náročnou práci horníků. S havíři žijí i mimo jejich pracovní dobu. Píší o jejich zálibách a koníčcích, o jejich snech a cílech, o jejich společenské angažovanosti. V Horníku zaznamenáváme jejich jej životní ppříbě-

kteréé jsou mnohdy hhy, kt j hd nevšední š d í a barvité. Na stránkách týdeníku informujeme o událostech v hornických městech a obcích, o různorodých aktivitách organizací podporovaných OKD a Nadací OKD, píšeme o životě v kraji, ve kterém je těžební společnost jedním z největších podniků a hybnou silou jeho rozvoje. To vše vytváří zajímavou, barevnou mozaiku, která je čtenářům z regionu blízká a již si tolik oblíbili,“ shrnul příčiny úspěchu Horníka šéfredaktor Josef Lys. Vladislav Sobol

Pořadí v kategorii Nejlepší interní noviny: 1. místo – HORNÍK, OKD 2. místo – Noviny Synthesia, SYNTHESIA 3. místo – Železničář, České dráhy

Řekli o Horníku

Práce v Debiensku pokračovaly podle plánu Salamon zároveň upozornil na aktuální dění týkající se projektu znovuotevře-

Z hlediska mezinárodní hospodářské situace Salamon upozornil na rostoucí výrobu oceli ve střední a východní Evropě, která je klíčová pro poptávku po koksovatelném uhlí OKD, a dynamický rozvoj v rozvíjejících se ekonomikách Číny a Indie. Stejně tak vykázaly rostoucí produkci automobilky v České republice s meziročním zvýšením výroby o 14 procent. Marek Síbrt

Další měsíc se solidními výkony Darkovské rubáňové kolektivy překročily úkoly technického režimu, přípraváři ve skluzu DARKOV – Také dubnové úkoly zvládli rubači z Dolu Darkov se ctí a s přebytkem. Vytěžili 230 984 m3 čistého odrubaného prostoru, technický režim překročili o 0,4 procenta, což představuje 984 m3 navíc. Revírní odbytová těžba podniku činila 344 000 tun. Na těžbě se podílelo pět rubáňových kolektivů.

Nejvyšší těžbu zaznamenaly kolektivy hlavních předáků Tadeusze Czaji a Zbyňka Rzidkého. Dodavatelský kolektiv Alpex rubání 1 vedoucího provozu Józefa Tomcczyka vytěžil v porubu 37 901 vybavveném střední technologií POP 2010 ccelkem 51 104 m3. Porub byl během měsíce omezován v těžbě kvůh lli překročení kapacity odtěžení skipem. Kolektiv hlavního předáka Miroslava K Prekopa doplněný pracovníky firmy PolP ccarbo prováděl v první dubnové dekádě v porubu 40 601 nutné práce na rekonsstrukci odtěžení a poté vytěžil 28 040 m3. Poslední den horníci položili první želP vu v a začali připravovat porub na překliz technologie do sousedního bloku. t Kolektiv hlavního předáka Rostislava Walici úspěšně rozfedroval porub 238 501 vybavený střední technologií POP 2010 a vytěžil 30 017 m3. I tento porub musel byt zastavován kvůli plné rampě na 10. patře. Kolektiv hlavního předáka Zbyňka Rzidkého vytěžil v porubu 40 312 solidních 42 101 m3 a zaznamenal nejvyšší těžbu dosaženou vlastními kolektivy Dolu Darkov. Průměrný denní postup porubu vedeného ve spodní lávce se pohyboval nad 5 metrů. Dodavatelský rubáňový kolektiv Alpex rubání 2 hlavního předáka Tadeusze Czaji z provozu Czesława Witka zaznamenal v poru-

Foto: Důl Darkov

FOTO: PR klub

Úspěšné bylo první čtvrtletí z hlediska vývoje bezpečnosti práce, když klíčový ukazatel úrazové četnosti klesl celkově za NWR meziročně o 4 % na hodnotu 7,17, tedy nejméně v historii firmy. „Bezpečnost našich zaměstnanců je pro nás absolutní prioritou… a vedení

Mezinárodní výhled: opatrný optimismus

Dubnové výsledky zhodnotili Darkovští na vyhlášení limitů ve čtvrtek 10. května. Nejvyšší těžbu mezi vlastními kolektivy a LV zaznamenal tým Zbyňka Rzidkého z úseku Luďka Procházky. bu 340 206 vybaveném vysokou technologií POP 2010 nejvyšší dubnovou těžbu na Dole Darkov 56 801 m3. Podmínky v rubání při tom nejsou snadné. Porub přechází přes tektonické poruchy a ve druhé dekádě měsíce začal projíždět už třetí chodbou v předpolí porubu. Chodba vede přes celý porub.

Poprvé přes 200 metrů Pro darkovské přípraváře byl naproti tomu méně úspěšný duben. Ti vyrazili 1481 m provozní a 127 m investiční metráže. Na podnikatelský záměr v provozní metráži zůstali dlužní 104 m, na technický režim 39 m. I po slabším dubnu mají přesto k dobru 91 m provozní a 30 m investiční metráže. Skvělým individuálním výkonem se blýskl kombajnový kolektiv z úse-

ku Příprav 4 vedený hlavním předákem Miroslavem Vráblikem a vedoucím úseku Lubomírem Poločkem. Vyražením 212 metrů v profilech K16/K14 TH29/80 pokořil zatím jako jediný hranici 200 metrů a dosáhl nejlepšího měsíčního výsledku na Dole Darkov v tomto roce. Mezi klasiky stejně jako v březnu dosáhl velmi dobrého výsledku kolektiv Petra Průchy, který vyrazil 57 m na ražbě 239 540. Z dodavatelských kolektivů dosáhl nejlepšího výsledku kolektiv Alpex 9 hlavního předáka Tomasze Figury, který vyrazil pomocí razícího kombajnu dh R75 celkem 134 m na ražbě 239 520. Nejlepšího výkonu mezi klasiky dosáhl tradičně kolektiv Damiana Szkota, na investiční ražbě č. 2983 vyrazil 72 m. er, sc

Nová možnost pro všechny zaměstnance OKD: Podpořte pravidelně ze své výplaty sirotky z Barborky

„Od Od ppočátku očáátku tvrdím, tvrdíím že v záplavě mainstreamových periodik a rádoby zpravodajských portálů s většinou recyklovaným obsahem několika typů často zbytných informací je Horník díky svým redaktorům a práci s původními zdroji takovým pramenem vody čisté novinářské, oázou na poušti. Žurnalistikou, která se nehoní za senzacemi a nepotřebuje paparazzi, a přesto nebo právě proto vytváří hodnoty.“ PhDr. Václav Senjuk, editor R MEDIA, Praha

Ze své výplaty si nyní můžete nechat pravidelně posílat libovolnou částku (minimálně 50 korun) na účet Občanského sdružení svatá Barbora, pečujícímu o „naše“ děti, kterým při práci v OKD zemřel táta. Stačí vyplnit jednoduchý formulář v příslušné mzdové účtárně (ve vaší VOJ nebo na správě), vše další zajišťuje OKD bez dalších poplatků. Na konci roku vyhotovíme všem dárcům potvrzení o darované částce pro případný odpočet daně. Za všechny podporované děti děkuje výbor Občanského sdružení svatá Barbora


www.ihornik.cz | 3

17. května 2012

Aby nás jednou smetí nezavalilo

Dvě složité operace naráz v severské skipové budově

STONAVA – Přesně 2546 tun. Taková byla loňská „produkce“ z obou závodů Dolu ČSM. Nikoliv však uhlí, nýbrž smetí! Jeho odvoz a likvidace patří totiž k činnostem, které nemají zdánlivě s těžbou nic společného, nicméně provoz na šachtě se bez nich stejně neobejde. Aby třeba lidi jednou odpadky nezasypaly. Více už odpadový hospodář Zdeněk Jaška. „Že nejde o nějaký svoz v malém, dokládá například právě těch 2546 tun. Zajišťuje nám ho na základě smluvních vztahů a prostřednictvím svých dodavatelů firma AWT Rekultivace. Jedná se hlavně o směsný odpad z těžby, vznikající přímo v dole, jenž je na povrch vyvážen v důlních vozících. Je to všechno možné i nemožné, co v dole nikdo nechce a čeho se potřebuje zbavit. Z takto vyvezené směsi pak na nádvořích na Severu i na Jihu pracovníci Centra servisních služeb vytřiďují kovy, dřevo i jiné použitelné materiály, ale hlavně nebezpečné odpady, jako například sudy a kanystry od olejů, lepidel či pryskyřic používaných v dole, ale také různých hadic a předmětů znečištěných ropnými látkami, oleji, mazivy...“ oznámil s tím, že jen nebezpečných odpadů vloni přebrali a předali k likvidaci na 165 tun. „O tom, že je to nepříjemná a mnohdy i zbytečná práce, by mohli pracovníci na třídištích psát celé romány. Přitom by stačilo, aby lidé odpovědní za likvidaci odpadů v dole plnili některá ustanovení směrnice ředitele číslo 1, která popisují, jak s odpady při jejich likvidaci nakládat. Vždyť řádné roztřídění smetí při nakládce přímo na pracovištích určitě nezabere o moc více času. Daleko delší doba je však zapotřebí při následném třídění nevzhledně vypadající směsi vyvezené na povrch. Vytříděný odpad se pak na obou závodech ukládá do velkoobjemových kontejnerů, které následně odborné firmy zpracovávající odpad převážejí k uložení na skládky nebo k dalšímu zpracování,“ upřesnil odpadový hospodář stonavské šachty.

ZÁVOD SEVER – O „akci roku“ hovoří hlavně pracovníci důlní dopravy v souvislosti s dokončením modernizace těžního zařízení číslo 4 na severském skipu. V jednom termínu totiž nejen zásadně předělali ovládání a brzdový systém samotného stroje, ale vyměnili i čtyři těžní lana. A to s vědomím, že je ve finále čeká ještě instalace nových skipových nádob, které se už z části nacházejí na ohlubni.

jodobromová voda, kterou si jinak pacienti lázní v Darkově nemohou vynachválit, jim nedělá právě dobře. Výměnu máme natrénovanou, ale nikdy jsme ji nedělali spolu s jinou složitou operací,“ řekl vedoucí důlní dopravy Ervín Bardoň s tím, že to hlavní se dělo od konce dubna. Na šachtě se rozhodli využít květnových svátků – 1. a 8. – k částečné výluce. Uhlí sice kopali normálně, ale v provozu byl v určitou dobu pouze těžní stroj číslo 3. „Místo padesáti skipů za hodinu jsme nahoru vyváželi jen pětadvacet a odtěžení jelo do zásobníků v dole. Snažili jsme se co nejméně narušit těžbu,“ upřesnil Bardoň. Opravám se věnovala asi padesátka lidí včetně těch od dodavatelů. Menší zádrhel přišel hned při výměně, to když se zjistilo, že by lana

Hydraulické brzdy a počítačem řízené ovládání – to jsou ty největší změny. „Vyrovnávací pogumovaná lana nám vydrží déle, ale ta těžní ocelová musíme měnit každým rokem. Agresivní důlní

FOTO: Radek Lukša

To hlavní se odehrálo okolo květnových svátků, naložila se nová lana a modernizoval těžní stroj

Těžní stroj 4 dostal hydraulický brzdicí systém. natažená přes nádvoří do skipové budovy překážela pěším i automobilům. „Nic, co bychom na šachtě nevyřešili. Chlapi vyhloubili v zemi od cívek k navíjecímu stroji krytý kanál, kam část lan, z nichž každé měří 1180 metrů, schovali,“ přiblížil vedoucí důlní dopravy. A další záludnost byla v tom, že lana naložili na renovovaný těžní stroj. „Dříve se dávala na odzkoušené těžní zařízení, dalo se očekávat, jak se bude chovat. Jenomže tentokrát jsme měli nové hydraulické brzdy, elektronické počítačem řízené ovládání. Proměny se dočkala i kabina strojníka. Zátěžové situace se musely simulovat na notebooku,“ popisoval Karel Gric z firmy INCO Karviná, jež se na modernizaci podílela. Kanál na nádvoří šachty, do něhož schovali lana.

Radek Lukša

Pasik? Razič tělem i duší, jehož chlapi neznají slůvko „nejde“ Polský kolektiv Alpexu se v dubnu předvedl nejlepší dodavatelskou ražbou – měsíční postup měl 230 metrů Pár slov od vedoucích „Pasikův Pasikův kolektiv jako první pokořil hranici 230 metrů stanovenou v roce 2010 jako nejvyšší měsíční metráž pro dodavatele. Ukázal své kvality a náleží mu za to patřičné poděkování. To nám navíc dává záruky včasného obfárání nového porubního bloku 401 304,“ zhodnotil Petr Pavera, vedoucí provozu příprav z Jihu.

FOTO: Radek Lukša

ZÁVOD JIH – Razič tělem i duší! Tak říkají na stonavské šachtě Waldemaru Pasikovi (46), hlavnímu předákovi kolektivu Alpexu z úseku Bogdana Bajaczyka, jehož chlapi dokázali ve čtvrtém měsíci to, co ještě žádní dodavatelé před nimi. Totiž vyrazit 230 metrů. Na čelbě 401 324, kam si odskočili z „hlavního“ pracoviště, mívali pravidelné desetimetrové denní postupy. „Na robotu se ptej, jak chceš, ale co je mimo šachtu, to je tabu...“ začal povídání Pasik, který má hornickou školu a v havírně pracuje už třiadvacet let. V dodavatelské firmě Alpex pracuje třináct let a celou dobu na ČSM-Jih. Hlavního předáka dělá přibližně od doby, kdy v OKD nastoupil program POP 2010, pro jehož dobývací komplexy se svými kolegy převážně razí. „Od počátku rozfárávání 40. sloje 3. kry na Jihu jsme u toho. Nikoho jiného tady na úvodní chodby či prorážky nepustili a prý hned tak nepustí,“ řekl Pasik s tím, že „sólo“ práce v dané oblasti má svá úskalí. A tím jsou velmi složité důlně geologické a geomechanické podmínky! Pasikovi chlapi bývají nasazováni mj. právě coby specialisté na ražby s přecházením tektonik. „Naší standardní technologií je kombajn MR 340X, pochopitelně POP. Vloni jsme s ním měli vyražen kilometr a dvaadevadesát metrů. Umíme ale

Bogdan Bajaczyk (zleva) a Waldemar Pasik na úseku. i klasiku, s tou jsme v roce 2011 udělali dalších jedenaosmdesát metrů,“ popisoval hlavní předák. Letošní „rekordní“ měsíční postup 230 metrů pak dosáhl kolektiv s razicím kombajnem AM50/132, který patří ke starším strojům. „Původně jsme měli v dubnu zahájit práce na úvodní třídě nového porubního bloku, ale kvůli stavbě kříže jsme vyfasovali náhradní program. A to ražbu dočasně zastavené třídy 401 324, kde byly v předcházejícím období velké problémy,“ vysvětloval Pasik. Jeho osádky

najely v nonstop provozu – prakticky naplno od prvního dne a postupy navyšovaly až na deset metrů. „Nakonec z toho byl první letošní limitní výkon a dosažení hranice nejvyšší metráže vyražené dodavatelským kolektivem. V kolektivu mám spoustu služebně nejstarších a nejzkušenějších horníků, praktiky s léty praxe. Nejde? Tohle slovo prostě neznají,“ dodal Pasik. Předáky směn mu dělají Marek Sasal, Zbigniew Kowalski,, Krzysztof Stańczyk a Mieczyslaw Macko. Radek Lukša

„Zkušený hlavní předák a zkušený vedoucí úseku, kvalitně a bezpečně pracující kolektiv. Na poli příprav Dolu ČSM i závodu Jih je s nimi velmi dobrá spolupráce. Nasazení kolektivu do 40. sloje 3. kry se ukázalo jako správná volba. Držíme mu palce,“ nechal se slyšet Miroslav Puček, vedoucí přípravářů na Dole ČSM. „Ražbu, kde bylo těch 230 metrů, jsme vzali jako výzvu. Teď na nás čeká do konce října přes osm set metrů na budoucí úvodní třídě 401 329. Potom, řekněme, první řez prorážky 401 369 do konce roku 2012. Pojedeme ve větších profilech i váhovém stupni a budeme svorníkovat,“ konstatoval Bogdan Bajaczyk, vedoucí úseku dodavatelů Alpex.

FOTO: Důl ČSM

Složitá elektroinstalace už odpovídá 21. století.

Kontejnery na tříděný odpad. Její zaměstnanci vyprodukovali v roce 2011 dalších více než pět stovek tun odpadů komunálních – z kanceláří, skladů, koupelen, svačináren... „O tom, jestli je to hodně, anebo málo, nechť si udělá úsudek každý sám. Faktem ale je, že jsme v posledních letech svědky prudkého nárůstu obalových materiálů. Jako by ani nezáleželo na výrobku či na předmětu, ale na tom, jak bude co nejlépe zabalený,“ uvedl Jaška s extra odkazem na papírové krabice a kartony. Těch vloni z Dolu ČSM vyvezli více než čtyři tuny; nezanedbatelnou část pak tvořily obaly od pracovních bot fasovaných ve výdejnách. „V lepším případě končily v koších na šatnách, kde je koupeláři rozkládali a dávali mezi separovaný odpad. V horším případě krabice pracovníci vyhazovali sami, ale vcelku, takže jich několik spolehlivě zaplnilo kontejner. Další se válely vedle sběrných nádob, vypadalo to jako na skládce, nemluvě o zvýšeném riziku požáru,“ popisoval. Odpadový hospodář Dolu ČSM si nicméně nemyslí, že by kolegy v práci odpadky skutečně „zavalilo“. Tedy, pokud s nimi budou nakládat, tak jako by to dělali pro sebe! „Například papírovou krabici dokáže před vyhozením sešlápnout malé dítě. To, že nebudeme přidělávat práci druhým, se určitě příznivě projeví nejenom v přínosu k ochraně životního prostředí, ale také k ekonomice,“ vzkázal Jaška. uzi


4 | www.okd.cz

ZA BRANAMI OKD

Muzeum zve na Pandu a vlĂĄÄ?ek

KomentĂĄĹ™

PotĹ™ebuje Evropa svoje vlastnĂ­ nerostnĂŠ suroviny? vyvolanĂŠ modernizacĂ­ Ĺ™ady nÄ›kdejĹĄĂ­ch rozvojovĂ˝ch zemĂ­ (ÄŒĂ­na, Indie, IndonĂŠsie, BrazĂ­lie, Vietnam), vyvolaly potĹ™ebu dosavadnĂ­ strategie zĂĄsadnÄ› pĹ™ehodnotit. Tomu se dostalo oďŹ ciĂĄlnĂ­ podpory prĂĄvÄ› zveĹ™ejnÄ›nĂ­m Verheugenovy iniciativy. V souÄ?asnĂŠ dobÄ› dochĂĄzĂ­ k jejĂ­mu rozpracovĂĄnĂ­, napĹ™. vytipovĂĄnĂ­m strategickĂ˝ch komodit pro EU. ZĂĄsoby a zdroje komodit na ĂşzemĂ­ Ä?lenskĂ˝ch stĂĄtĹŻ by do budoucna mÄ›ly podlĂŠhat speciĂĄlnĂ­mu reĹžimu.

Pavel Kavina, Ĺ™editel odboru surovinovĂŠ a energetickĂŠ bezpeÄ?nosti, Ministerstvo prĹŻmyslu a obchodu ÄŒR

„DobĂ˝vacĂ­ kombajn Panda instalujeme v naĹĄem lapidĂĄriu ve spoluprĂĄci s Dolem KarvinĂĄ, smontovanĂ˝ bude nejpozdÄ›ji do konce kvÄ›tna,“ informoval Ĺ™editel hornickĂ˝ch expozic Landek Park a DĹŻl Hlubina LumĂ­r Plac. ZejmĂŠna dÄ›ti potěťí novĂ˝ vlĂĄÄ?ek, kterĂ˝m se budou moci svĂŠzt po areĂĄlu. CyklistĂŠ ocenĂ­ zprovoznÄ›nĂ­ novĂŠ cyklostezky, kterĂĄ pove povede z dolnĂ­ Ä?ĂĄsti areĂĄlu Landek Parku do Koblova. RovněŞ tato stezka bude bud otevĹ™ena nejpozdÄ›ji do konpo ce kvÄ›tna.

DÄ›tskĂ˝ den pro vĹĄechny zamÄ›stnance je ve spoleÄ?nosti OKD novinkou, mĂĄ ambici zaĹ™adit se mezi tradiÄ?nĂ­ akce, jako jsou HornickĂŠ slavnosti nebo ĹĄachĹĽĂĄky. „PĹ™ipravujeme pestrĂ˝ program – hudbu, divadlo i soutěŞe. UrÄ?itÄ› se nikdo nebude nudit,“ upĹ™esnil mluvÄ?Ă­ OKD Vladislav Sobol. Pro vĹĄechny zamÄ›stnance OKD je zajiĹĄtÄ›nĂĄ bezplatnĂĄ doprava z jednotlivĂ˝ch mÄ›st i zpÄ›t, rezervovat si ji mohou na sekretariĂĄtech odborĹŻ (zamÄ›stnanci ĹĄachet) a v kancelĂĄĹ™i Nadace ce OKD (pracovnĂ­ci sprĂĄvy). bk

DOPR A ZDAR VA MA! Inform a organ ce na odbo izacíc rovýc a v Na h vťech dolů h da (pro s ci OKD pråvu) .

Zaměstnanci Dolu Karvinå montují v těchto dnech v Landek Parku vyslouŞilý dobývací kombajn Panda, který bude jednou z atrakcí Dne dětí s OKD.

OKD, a. s. se sídlem Prokeťovo nåměstí 6/2020, 728 30 Ostrava-Moravskå Ostrava

hledĂĄ pro svĂŠ pracoviĹĄtÄ› ve StaříÄ?i vhodnou kandidĂĄtku/vhodnĂŠho kandidĂĄta na pozici

MZDOVĂ /Ă? ĂšÄŒETNĂ? PracovnĂ­ nĂĄplĹˆ: t[QSBDPWĂˆWĂˆOĂ“NF[EQSPDDB[BNÄśTUOBODĹž tLPNVOJLBDFTQĹ“Ă“TMVĂ?OâNJJOTUJUVDFNJ tLBäEPEFOOĂ“LPNVOJLBDFTF[BNÄśTUOBODJ tTQPMVQSĂˆDFTPTUBUOĂ“NJPEEÄśMFOĂ“NJ PoĹžadujeme: tNJO4Ă€W[EÄśMĂˆOĂ“TNBUVSJUPV tNJOSPLZQSBYFOBQP[JDJN[EPWĂˆâÞIJFUOĂ“ t[OBMPTUBPSJFOUBDFWQSBDPWOÄśQSĂˆWOĂ“QSPCMFNBUJDF t[OBMPTU.40GmDF [OBMPTU4"1WâIPEPV tBENJOJTUSBUJWOĂ“[SVIJOPTU QFIJMJWPTU PSHBOJ[BIJOĂ“TDIPQOPTUJ LPNVOJLBUJWOPTU tTBNPTUBUOPTU [PEQPWÄśEOPTU BLUJWOĂ“QĹ“Ă“TUVQ PDIPUB VIJJUTFOPWâNWÄśDFN NabĂ­zĂ­me: t[Ăˆ[FNĂ“TJMOĂ?BTUBCJMOĂ“TQPMFIJOPTUJ tTUBCJMJ[VKĂ“DĂ“N[EPWĂ?PIPEOPDFOĂ“BĂ?JSPLĂ?TQFLUSVN [BNÄśTUOBOFDLâDIWâIPE

TermĂ­n nĂĄstupu:IJFSWFOoIJFSWFOFD PracoviĹĄtÄ›: 4UBœÓIJ Ă‡ĂˆEPTUJPQSBDPWOĂ“NĂ“TUP[BTĂ“MFKUFGPSNPV TUSVLUVSPWBOĂ?IPäJWPUPQJTVBQSĹžWPEOĂ“IPEPQJTV WŭIJFTLĂ?NKB[ZDFOBOÓäFVWFEFOĂ?LPOUBLUZOFKQP[EÄśKJ EP5BNUĂ?äNŞäFUF[Ă“TLBUPEQPWÄśEJ OBQĹ“Ă“QBEOĂ?EPQMĹ‹VKĂ“DĂ“PUĂˆ[LZ

KontaktnĂ­ osoba: .HS,BUFĹ“JOB4PQVDIPWĂˆ $FOUSVNTEĂ“MFOâDITMVäFCMJETLĂ?[ESPKF oQFSTPOĂˆMOĂ“TMVäCZ 0,% BT 1SPLFĂ?PWPOĂˆNÄśTUĂ“  0TUSBWBo.PSBWTLĂˆ0TUSBWB 5FMFGPOOĂ“TQPKFOĂ“ Ĺ­Ĺ­  FNBJMPWĂ?TQPKFOĂ“LBUFSJOBTPQVDIPWB!PLED[

OKD, a. s. je souÄ?ĂĄstĂ­ prĹŻmyslovĂŠ skupiny New World Resources Plc a je jednĂ­m z nejvÄ›tĹĄĂ­ch soukromĂ˝ch zamÄ›stnavatelĹŻ v ÄŒR. OKD je jedinĂ˝m producentem Ä?ernĂŠho uhlĂ­ v ÄŒeskĂŠ republice. PĹŻsobĂ­ na severnĂ­ MoravÄ›. ZĂĄkladem Ä?innosti OKD je těŞba kvalitnĂ­ho Ä?ernĂŠho uhlĂ­ s nĂ­zkĂ˝m obsahem sĂ­ry. PouŞívĂĄ se pĹ™evĂĄĹžnÄ› v energetickĂŠm a hutnickĂŠm prĹŻmyslu. VĂ­ce informacĂ­ naleznete na www.okd.cz.

52/20-IV/12

Pozor na Ăştlum těŞby ÄŒlenskĂŠ zemÄ› EU by takĂŠ v souladu s druhĂ˝m pilĂ­Ĺ™em strategie mÄ›ly aktivnÄ›ji provĂĄdÄ›t ekonomickou diplomacii a vyuŞívat moĹžnostĂ­, kterĂŠ jim dĂĄvajĂ­ historickĂŠ vazby na zemÄ› tĹ™etĂ­ho svÄ›ta. U ÄŒeska Ä?i Slovenska se jednĂĄ o BalkĂĄn, postsovÄ›tskĂ˝ prostor, Mongolsko, Vietnam, KambodĹžu, Laos, nÄ›kterĂŠ zemÄ› v Africe Ä?i LatinskĂŠ Americe. IdeĂĄlnĂ­ platformu pro tuto tzv. soft diplomacy pĹ™edstavuje rozvojovĂĄ spoluprĂĄce. Pro BalkĂĄn platĂ­ dalĹĄĂ­ speciďŹ kum: nenĂ­ v zĂĄjmu surovinovĂŠ bezpeÄ?nosti Evropy, aby tyto zemÄ› opakovaly chyby zĂĄpadnĂ­ a stĹ™ednĂ­ Ä?ĂĄsti kontinentu a zbyteÄ?nÄ› utlumovaly těŞebnĂ­ prĹŻmysl. ProblĂŠmy s dopady na ĹživotnĂ­ prostĹ™edĂ­ je tĹ™eba Ĺ™eĹĄit transferem modernĂ­ch a ĹživotnĂ­mu prostĹ™edĂ­ přåtelskĂ˝ch technologiĂ­ – nikoliv uzavĂ­rĂĄnĂ­m loĹžisek. OstatnÄ› bez BalkĂĄnu, kterĂ˝ je na evropskĂŠ pomÄ›ry stĂĄle nadstandardnÄ› vybaven nerostnĂ˝mi zdroji, si nelze posilovĂĄnĂ­ surovinovĂŠ bezpeÄ?nosti EU pĹ™edstavit. NeopomenutelnĂ˝ je samozĹ™ejmÄ› tĹ™etĂ­ pilĂ­Ĺ™ Verheugenovy iniciativy, kterĂ˝ vyzĂ˝vĂĄ k hospodĂĄrnĂŠmu a ĹĄetrnĂŠmu vyuŞívĂĄnĂ­ nerostĹŻ, k podpoĹ™e vyuŞívĂĄnĂ­ ĂşspornĂ˝ch technologiĂ­ a maximĂĄlnĂ­ recyklaci i opÄ›tovnĂŠmu vyuŞívĂĄnĂ­ jiĹž pouĹžitĂ˝ch komodit vĹĄude tam, kde to je moĹžnĂŠ. Vznik dokumentu Raw Materials Initiative se vedle rozsĂĄhlĂ˝ch systĂŠmovĂ˝ch zmÄ›n na svÄ›tovĂŠm trhu s nerostnĂ˝mi surovinami stal i jednĂ­m z dĹŻvodĹŻ pro aktualizaci surovinovĂŠ politiky ÄŒeskĂŠ republiky, do nĂ­Ĺž budou principy evropskĂŠ strategie v souladu s programovĂ˝m prohlĂĄĹĄenĂ­m vlĂĄdy zapracovĂĄny.

OSTRAVA – Ĺ˝havĂŠ novinky chystĂĄ na Den dÄ›tĂ­ s OKD (9. Ä?ervna) HornickĂŠ muzeum v ostravskĂŠm Landek Parku. Tou nejzajĂ­mavÄ›jĹĄĂ­ – alespoĹˆ pro tĂĄty – bude francouzskĂ˝ stÄ›novĂ˝ kombajn Panda, nejvÄ›tĹĄĂ­ dobĂ˝vacĂ­ stroj, jakĂ˝ kdy v OKD těŞil. Jeho hmotnost dosahuje 72 tun, dĂŠlka Ä?inĂ­ 12,8 metru. DvouapĹŻlmetrovĂŠ rozpojovacĂ­ orgĂĄny dokĂĄzaly dobĂ˝vat mocnost 5,6 metru. Zakoupen byl v roce 1993 pro tehdejĹĄĂ­ DĹŻl Lazy a do roku 2007 vytěŞil těŞil tĂŠměř sedm milionĹŻ tun n uhlĂ­.

FOTO: Bohuslav KrzyĹžanek

Co je doma, to se poÄ?Ă­tå‌ MaximĂĄlnĂ­ vyuŞívĂĄnĂ­ domĂĄcĂ­ch surovin je nejefektivnÄ›jĹĄĂ­m zpĹŻsobem, jak posĂ­lit surovinovou a energetickou bezpeÄ?nost zemÄ›. StĹ™edoevropskĂŠ stĂĄty majĂ­ oproti Ĺ™adÄ› zĂĄpadoevropskĂ˝ch zemĂ­ velkou vĂ˝hodu v tom, Ĺže z dneĹĄnĂ­ho pohledu nesprĂĄvnou strategii (tedy Ăştlum domĂĄcĂ­ produkce a spolĂŠhĂĄnĂ­ na import z mimoevropskĂ˝ch teritoriĂ­), aplikovaly jen jedno, resp. dvÄ› desetiletĂ­. ZĂĄsadnĂ­ zmÄ›ny na svÄ›tovĂŠm trhu nerostnĂ˝ch surovin,

Na Den dětí s OKD budou v Landek Parku ŞhavÊ novinky. Pro tåty, pro děti i pro cyklisty

55/20-IV/12

V roce 2008 pĹ™edstavil GĂźnter Verheugen dokument The Raw Materials Initiative zdĹŻrazĹˆujĂ­cĂ­ vĂ˝znam nerostnĂ˝ch surovin pro Evropu. Ta, ovĹĄem opoĹždÄ›nÄ›, reagovala na diplomacii, kterou uĹž 40 let provĂĄdĂ­ Japonsko, JiĹžnĂ­ Korea a v poslednĂ­ch 10 letech i ÄŒĂ­na. PĹ™estoĹže je Ä?eskĂĄ spoleÄ?nost tradiÄ?nÄ› a Ä?asto oprĂĄvnÄ›nÄ› k evropskĂ˝m dokumentĹŻm spĂ­ĹĄe skeptickĂĄ, mÄ›la by tĂŠto strategii vÄ›novat pozornost. JednĂĄ se o materiĂĄl na evropskĂŠ pomÄ›ry progresivnĂ­, jasnÄ› pojmenovĂĄvajĂ­cĂ­ limity a slabĂĄ mĂ­sta v zajiĹĄtÄ›nĂ­ dostatku vstupnĂ­ch surovin. Dokument se zatĂ­m tĂ˝kĂĄ jen neenergetickĂ˝ch nerostnĂ˝ch surovin, tedy zejmĂŠna kovĹŻ a nerud. PrĂĄvÄ› u nich Ä?elĂ­ evropskĂ˝ kontinent obrovskĂ˝m dovoznĂ­m zĂĄvislostem (v případÄ› neĹželeznĂ˝ch kovĹŻ jde o vĂ­ce neĹž 80 procent), coĹž mĹŻĹže pĹ™edstavovat bezpeÄ?nostnĂ­ riziko. Strategii lze v mnoha rysech zobecnit pro vĹĄechny skupiny nerostnĂ˝ch surovin. Strategii pĹ™ipravil tĂ˝m expertĹŻ z okolĂ­ komisaĹ™e Verheugena spolu s celoevropskou pracovnĂ­ skupinou Raw Materials Supply Experts Group, vÄ?etnÄ› zapojenĂ­ Ä?eskĂ˝ch odbornĂ­kĹŻ. Je postavena na tĹ™ech pilířích: 1. VyuŞívĂĄnĂ­ evropskĂ˝ch zdrojĹŻ v maximĂĄlnĂ­ moĹžnĂŠ mĂ­Ĺ™e, a to vÄ?etnÄ› dĹŻkladnĂŠho zmapovĂĄnĂ­ nerostnÄ›-surovinovĂŠho potenciĂĄlu pomocĂ­ modernĂ­ch metod, 2. ZahĂĄjenĂ­ „surovinovĂŠâ€œ diplomacie, tedy vzĂĄjemnÄ› vĂ˝hodnĂ˝ch ekonomickĂ˝ch vztahĹŻ se zemÄ›mi tĹ™etĂ­ho svÄ›ta, kterĂŠ disponujĂ­ ĹĄirokĂ˝m spektrem nerostnĂ˝ch surovin a nejsou „zabrĂĄny“ konkurenÄ?nĂ­mi globĂĄlnĂ­mi hrĂĄÄ?i, a to vÄ?etnÄ› vyuĹžitĂ­ rozvojovĂŠ pomoci, 3. VyuŞívĂĄnĂ­ materiĂĄlovÄ› ĂşspornĂ˝ch technologiĂ­, vyĹĄĹĄĂ­ podpora recyklace a celkovĂ˝ dĹŻraz na ĹĄetrnĂŠ naklĂĄdĂĄnĂ­ s přírodnĂ­mi zdroji.

Ä?Ă­slo 20 | roÄ?nĂ­k 42


Zábavná příloha nejen pro havíře

Koníček na jeden pokus

Hra o tři stokoruny Módní trendy neznají hranic. A netýká se to jen dámské garderoby, o čemž svědčí i mi19 ni plavky fešáka na soutěžním snímku č. 19. Reakce našich čtenářů byly opravdu pestré, a také vtipné. Však posuďte sami. Tři nejvydařenější komentáře jsme vybrali a na jejich autory čekají v redakci tři stokoruny.

Letecké modelářství je nejenom piplačka, ale také adrenalin, říká hlavní předák lazeckých poruchářů Igor Pabián rnické Ho ÁŘ

MODEL

y z regionu ěh

FOTO: Bohuslav Krzyžanek a archiv I. P.

příb

Igor Pabián v pracovním při montáži dobývacího kombajnu Panda, který bude vystaven v hornickém muzeu v ostravském Landek Parku... HAVÍŘOV – Proč sestavovat modely letadel, a ne třeba lodí či aut? Igor Pabián, hlavní předák poruchářů od dobývacích kombajnů z centrální údržby na závodě Lazy Dolu Karviná, má pro to zajímavé vysvětlení. „Když se vám porouchá model lodi nebo autíčko, zůstane prostě stát. Když ale dojde k závadě u letadla, zamíří si to šipkou dolů a nic s tím nenaděláte. Posbíráte trosky a můžete začít znovu,“ popisuje „jemný“ rozdíl mezi jednotlivými druhy modelářství. Někoho to může odradit, jiného naopak přitahovat. „U letadel máte jen jeden pokus. Takže je to nejenom piplačka, ale také adrenalin. Člověk musí být precizní a nesmí udělat chybu,“ přibližuje zákonitosti leteckého modelářství Pabián. Sedmačtyřicetiletý odborník na důlní stroje se narodil v ostravské hornické rodině, která se přestěhovala do Havířova. Jeho otec stavěl modely lodí, on se dal na letadla. Jako kluk docházel do kroužku v tehdejším Domě pionýrů a mládeže, později vstoupil do Svazarmu a stal se členem Letecko-modelář-

ského klubu Meteor Havířov. Současně s tím se měnila i letadla, která sestavoval. Z volných větroňů a motorových letadel s hnací jednotkou o obsahu 10 ccm se postupem času staly rádiem řízené cvičné a akrobatické stroje s motorem o obsahu 15 až 60 ccm a rozpětím křídel od 1,5 do 2,8 metru. Přestal také soutěžit a začal více navštěvovat slety velkých motoráků a věnovat se samotnému létání.

„Letiště máme u bývalého karvinského dolu Hohenegger. Ačkoliv se to někomu může zdát snadné, létání s modely je náročná zábava. Letadlo nemůže letět pořád od vás. Musí se také vracet a tehdy má obrácené strany. Když chcete, aby letělo doleva, musíte mu dát povel doprava. Stroj samozřejmě řídíte i výškově. Když ho obrátíte na záda, musíte opět myslet na to, že dolů znamená nahoru a nahoru dolů,“ popisu-

je Pabián záludnosti létání s modely. Není divu, že při něm dochází k občasným haváriím. „Když vám někdo řekne, že ještě nehavaroval, tak lže. Já nikoho takového neznám,“ konstatuje s úsměvem. Co vlastně člověk potřebuje k tomu, aby se věnoval leteckému modelářství? „Předně nějaké peníze – stavebnice letadel, motory, ovládání, to vše něco stojí. A pak čas a opravdový zájem. Představte si, že sestrojíte letadlo a ono vám při prvním startu havaruje. Moře práce a pět až padesát tisíc, podle typu letadla, v tahu... Člověk musí být opravdu zapálený, aby do toho šel znovu,“ říká Pabián. Je zajímavé, že právě přes svého koníčka se Igor Pabián dostal i ke své hornické profesi. Když totiž přemýšlel o svém budoucím povolání, napadlo ho přihlásit se na učiliště tehdejšího Dolu AZ na obor důlního zámečníka. „Jednak jsem to měl blízko, a jednak mě technika vždycky bavila, takže jsem si řekl, že by to mohlo být ono. A myslím jsem se strefil. Je fakt, že toho mám někdy plný kecky, ale když se stroje rozjedou na první pokus a fungují, jak mají, mám z toho stále dobrý pocit,“ konstatuje s odstupem času přední lazecký zámečník. Stejný jako při úspěšném vzletu letadla. Bohuslav Krzyžanek

Výherci soutěžní fotografie č. 19 jsou: Lenka Berkusová a Šárka Sachová, obě z Ostravy, a Jaromír Jurášek z Dolní Lutyně.

„Holky, ženy, babičky, to koukáte na mé plavečky. Že vám lezou oči z důlků? To neviděly jste ještě zadní půlku.” (lb) „Tento model koupací všechna tabu vyvrací,. Pokud muži nosí tanga, je u vody větší sranda.” (šs) „Přišla krize veliká... a zbylo už jen trochu látky na pytlíka!” (jj)

Informace o LMK Meteor Havířov:

20

www.lmkmeteor.estranky.cz l k t t k

V přírodě lze zachytit mnohé zajímavé situace. Tak třeba šneky hrající si na schovávanou, což evokuje soutěžní obrázek č. 20. Nebo mají šnečci v úmyslu něco jiného? Jaké představy vyvolávají při pohledu na tento snímek u našich čtenářů? Pište nám do redakce své krátké vtipné texty. Na tři autory nejvydařenějších čeká stokorunová bankovka.

…a se svým největším modelem letadla.

Uzávěrka U á ě k je j v úterý út ý 22. 22 května k ět 2012. 2012 Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, 702 00 Ostrava, faxem na tel. číslo 596 113 648 nebo e-mailem: renata.pavlikova@okd.cz. Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle 732 829 149, nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 20 zveřejníme v dalším čísle novin.

Příprava letadla na start. Šťastný let!

Smrdi samochvala? Přišel sem v utery Na Upadnicu a něstačil se diviť. Před mojim stolkem na stole byl taliř s utopencem, dvěma huskami a krygel s pivem, kere mělo pěnu tak načechranu, že by se aji zapřisahly abstynent po nim vrhnul… „Cose robi? Čekatě prezidenta republiki? A že zrovna na mojim mistě!“ pravil sem překvapeně a chystal sem se sednuť indi. „Ni, ni, ni, Lojzečku, to všecko je pro tebe!“ vyhrknul Antek a ved mě zpatki na moji misto. Krutil sem sice něchapavo hlavu, ale přesto sem se na svoji štamgastovske mistečko ku tym připravenym dobrotam sednul. Začalo mi svitať až když se postavil Poldek a slavnostně pravil: „To všecko zme přichystali pro tebe, bo zme se dozvěděli, že zje včil už opravdicki spisovatel, a že aji diky tobě naš časopis Hornik sbira jeden vitězny vavřin za druhim!“ „Co to plantaš za cypoviny?! Jaki ja sem spisovatel? A co s tym ma společneho Hornik?“ robil sem naoko překvapeneho, ale už sem věděl odkuď větry duju. „Enem se něrob,“ přidal se do tych oslavnych řeči Juzek. „Enem tak nahodu sem surfoval po internetě, až sem narazil na zpravu kaj se piše,

že – cituju: ,Horník, firemní týdeník ostravské těžební společnosti OKD, obsadil podruhé za sebou první místo v celostátní soutěži Zlatý středník. Společnost OKD bodovala také v dalších kategoriích ankety. Druhé místo v kategorii Zlatá litera obsadila pravidelná rubrika Jak to vidí stryk Lojzek, která nevšedním slohem i jazykem komentuje život v moravskoslezském regionu!‘ – konec citata. Ešče se tam piše o dalšich uspěchach Hornika, ale pro nas, dufam že ešče furt tvojich kamošuv, pane spisovatelu, je toto to nejpodstatnějši,“ pravil Juzek dojato a pečlivě složil papirek, na kerym to měl všecko napisane, a strčil do kešeně. Pravda, byl sem tym kapku dojaty, ale musel sem s pravdu ven: „Synci, ja vam za všecko děkuju, ale pamatujtě se jednou pro vždycki, že sem vašim kamošem, kery ty naše pivni dřisty a zažitki enem hodi na papir a pošle do redakce. A že se to luďam libi, to je enem dobře! Že bysem ale kvuli temu

spychnul, to ni. Ostatně i tyn naš spisovatelski velikan Hrabal měl v Praze svoju hospodu U zlateho tygra, kaj chodil s kamošami a do nosa mu něpršelo! A enem tak na okraj: tu zpravu o oceněňach mi volal už před tydnem šefredaktor Hornika…“ „A že si nic něřek,“ nasral se naoko Jiřik. „Co bysem kemu řikal, dyť stě dycki pravili, že samochvala smrdi!“ vysvětlil sem. „Pry samochvala!? Nenech se vysmjať! Isto si nechtěl za penizky, co si za to zhrabnul, poručiť po zelene,“ vyčital mi ze smichem Antek. „Jake penizki? Kaj si to zebral?! Šefredaktor Hornika pravil, že za to je enem diplom!“ pravil sem pravdivo, ale po te zelene sem přeci enem objednal. „Když je řeč o te samochvale. To stoji nahy chlop v kupelce před zrcadlem, obdivně se prohliža a pravi ,Zrcadlo, pověz, kdo má v tomto městě největšího čuráka?‘ A z kuchyně se ozve manželka: ,Já!‘ Fajne, ni?!“ uzavřel dišput Erďa. Tuš zdař buh, vaš Lojzek

21/20-V/12

Jak to vidí stryk Lojzek


6 | www.okd.cz

PANORAMA

číslo 20 | ročník 42

Hornické památky opět na noci muzeí v jámě, narážení, sbíječky, ventilátory, dopravníky...). Prohlídky začínající vždy každou celou hodinu jsou o polovinu levnější. Na tu poslední se vychází ve 23 hodin. Michálkovická památková šachta připravila noční exkurzi do strojovny s koncertem. Začíná se před osmou hodinou večerní, celá prohlídka pak potrvá 241 minut. K cestě do Michálkovic mohou lidé využít bezplatnou autobusovou dopravu mezi objekty Ostravské muzejní noci – linku C. Kromě industriálních památek a muzeí budou v sobotu večer v krajském městě otevřeny i různé kulturní či společenské instituce. Například multižánrové centrum CoolTour na Černé louce, jež pomohla zřídit Nadace OKD. Ale i prostory radnice s vyhlídkovou věží či kanceláří primátora. uzi

FOTO: Jaroslav Nakládal

OSTRAVA – Ostravská muzejní noc, jejíž čtvrtý ročník připadá na sobotu 19. května, opět znamená zpřístupnění i historických areálů spojených s uhlím a havířinou – Dolní oblasti Vítkovic se šachtou Hlubina, Landek Parku se šachtou Anselm (Urx) a Dolu Michal v Michálkovicích. Komentované prohlídky Hlubiny, vysokých pecí a koksovny Vítkovických železáren proběhnou od 17 do 23 hodin. Trasa začíná u objektu 118, což je vrátnice někdejší šachty, pokračuje k trafostanici, skladišti, starým koupelnám, kompresorovně, strojovně těžních strojů, prádlu, kolem koksárenských baterií k odlévací plošině. Výtahem se dá vyjet až nahoru na vysokou pec „jedničku“. Stejný začátek bude mít muzejní noc také na Ladeku. Fárání je tady umocněno novými zvukovými efekty (jízda klece

FOTO: Edmund Kijonka

I přes nevlídné deštivé počasí si slavnostní otevření cyklotrasy nenechalo ujít asi 350 cyklistů.

Na kole do polské Ratiboře Cyklotrasa z Karviné podél řek Olše a Odry byla oficiálně otevřena. Je připraveno na 50 km stezek

Jarní koncert Májováku

li mapu tras a knížku zajímavých míst po cestě. „Postupně do ní mohou sbírat razítka, za kompletně vyplněnou knížku pak dostanou odměnu. Knížečky budou k mání třeba v infocentrech měst,“ uvedla Swiderová. O mapy i knížky je podle ní obrovský zájem. „Už plánujeme dotisk. Zájemci, na které se zatím nedostalo, musí chvíli vydržet,“ řekla mluvčí. Cyklotrasu na území České republiky vybudoval Svazek měst a obcí Kar-

KARVINÁ – Nová, zhruba 50 km dlouhá, cyklotrasa podél řeky Olše a Odry se v sobotu 12. května oficiálně otevřela pro veřejnost. Jak informovala mluvčí karvinského magistrátu Šárka Swiderová, trasa vede mimo město v krásné přírodě, část mohou používat i bruslaři. Spojuje na trase polskou Ratiboř s naší Chotěbuzí a dále vede podél řeky Olše do Polska. Součástí cyklotrasy jsou odpočívadla a informační tabule. I přes chladné a deštivé počasí dorazilo na sobotní slavnostní otevření cyklotrasy na karvinské Masarykovo náměstí asi 350 cyklistů. Další se připojili po trase. Jeli společně do Bohumína, někteří pokračovali dál, až do polského Tworkova. V pelotonu cyklistů nechyběli karvinský primátor Tomáš Hanzel a bohumínský starosta Petr Vícha. Pro všechny předem registrované účastníky připravila karvinská radnice speciální trička. Všichni cyklisté dosta-

pro hornické důchodce Koná se v sobotu 19. května od 17. hodiny v Městském domě kultury v Karviné. Vystoupí také Městský dechový orchestr Rybnik z Polska. Volné vstupenky mohou senioři získat v klubech hornických důchodců nebo u předsedy KVD OKD Karla Bajtka na tel. čísle 732 475 792.

vinska s přispěním EU. Dotace činila asi 75 mil. korun. Přispěla také Nadace OKD, celkem 670 tisíc korun na zpracování rozsáhlé dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Trasa vede na české straně zčásti po dnešních místních komunikacích, nově vybudovaných stezek je 17 kilometrů, z toho jen v Karviné více než 13 kilometrů. Do budoucna by cyklotrasa mohla být prodloužena až do Českého Těšína. bk

Cyklistika i ve výstavní síni Na ot otevření tevřření nové cyklotrasy reaguje Muzeum Těšínska, které otevřelo v karvinské výstavní síni na Masarykově náměstí výstavu Cyklistika na Těšínsku. Expozice mapuje počátky cyklistiky v 19. století, kdy vznikaly první organizované spolky např. v Orlové či Fryštá-

tě. V meziválečném období byly cyklis cyklistě tické jednotky dokonce součástí armád evropských států. Výstava prezentuje rovněž mezinárodní závody s etapami v našem regionu, jako byly Závody míru nebo Tour de Pologne. Otevřená bude do 16. září, vstup je zdarma.

Dětem bez táty se otevřou nové možnosti OKD, a.s., VOJ Centrum servisních služeb se sídlem Orlová-Lazy, č. p. 605, PSČ 735 11 vyhlašuje výběrové řízení na akci:

Prodej nevýbušné skříně ROK6 – spínače VN

Kontaktní osoba pro zaslání přihlášek: Ing. Julius Šimko tel.: 596 503 484 e-mail: julius.simko@okd.cz

53/20-VI/12

Přihlášky do VŘ zašlete nejpozději do 23. 5. 2012 kontaktní osobě.

KATOVICE – Občanské sdružení svatá Barbora a polská Nadace hornických rodin (FRG) podepsaly dohodu o spolupráci. Ta předpokládá mj. pořádání společných akcí, včetně táborů pro děti a mládež z rodin, které ztratily otce při výkonu hornického povolání. Cíle činnosti obou organizací jsou obdobné. „Smlouva je velice cenná, umožňuje předem naplánovat společný program aktivit na celý rok. Zkušenosti nám zatím chybí, protože za celých 15 let své existence jsme nikdy nepřekročili hranice Polska, ale máme několik nápadů, které chceme uskutečnit. Je to současně příležitost, jak motivovat mladé k poznávání kultury sousední země,“ řekl předseda FRG Bogdan Ćwięk. První akcí, jíž se zúčastní svěřenci obou organizací, bude 9. června Den dětí s OKD v ostravském Landek Parku. Na červen je plánováno také společné setkání v Polsku. S největší pravděpodobností se uskuteční také společný prázdninový pobyt dětí na letním táboře na Mazurech. „Každý čtvrtý svěřenec svaté Barborky má bydliště v Polsku. Je proto

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Svatá Barborka podepsala dohodu o spolupráci s polskou Nadací hornických rodin (FRG)

Každý čtvrtý svěřenec OSSB má bydliště v Polsku. Spolupráce s FRG pro ně bude určitě přínosem. dobře, že jsme zahájili dlouhodobou spolupráci. Ta přináší také nové možnosti poznání zajímavých oblastí Polska. Věřím, že se naše kontakty neomezí pouze na kulturní výměnu a odpočinek. Významným úkolem, který jsme na sebe přijali, je podpora vzdělání a všestranné rozvíjení talentů na-

šich svěřenců,“ upozornila tajemnice Barborky Kamila Kašovská. Smlouvu podepsali tajemnice OSSB a člen výboru pro zahraniční záležitosti Kamila Kašovská a Stanislav Chobot, za polskou stranu předseda a místopředseda FRP Bogdan Ćwięk a Ryszard Wyględacz. Kajetan Berezowski


PANORAMA

17. května 2012

www.ihornik.cz | 7

Dobrá zpráva pro lidi z OKD, na „Coloursy“ dostanou slevu Zájemci se mohou přihlásit elektronicky na vstupenky@okd.cz, anebo si vstupenky rezervovat osobně na šachtách OSTRAVA – Jedna špatná zpráva proo všechny a jedna dobrá pro zaměstnancee OKD přišly z pořadatelského štábu Colours of Ostrava. Tou horší je, že kvůlii zdravotním potížím nedorazí jedna z největších avizovaných hvězd, islandská zpěvačka Björk. A tou lepší, že lidéé pracující pro těžební společnost, která je opět partnerem festivalu, mají slevu na vstupenky. Pětistovku!

20/20-VI/12

Soulfl S lfly, tři ři dny d po Sl Slayer OSTRAVA – Po americké thrashmetalové legendě Slayer (středa 6., stadion SAREZA v Porubě) potvrdil v červnu koncert v Ostravě i bývalý frontman brazilské Sepultury! Max Cavalera se svou „etnometalovou“ skupinou Soulfly vystoupí v sobotu 9. v klubu Rock´n´Roll Garage v Martinově.

Soutěž pro rodinu gibbonů OSTRAVA – Soutěž o nejoriginálnější polštářek s motivem gibbona vyhlásila ostravská zoo. Cílem je pomoci zdejší „rodince“ těchto zvířat. Výherce získá all inclusive týdenní zájezd do Chorvatska! Polštáře musí mít kromě zobrazení gibbona také logo zoo. Uzávěrka soutěže je 8. července.

Pochopitelně se počítá s možností koupit lístek také pro svůj doprovod.

Punková historie v Barráku OSTRAVA – Až do poloviny 70. let minulého století sahá historie punkrockového souboru Eddie &the Hot Rods z Anglie, jenž se představí v neděli 20. května v klubu Barrák na Havlíčkově nábřeží. Spolu s ním zahrají od 20 hodin krajané Guitar Gangsters a tuzemští The Crooked Beats.

Progres 2 hraje v Parníku OSTRAVA – Legendární česká kapela, která se zapsala do povědomí posluchačů a historie domácí rockové muziky hlavně opusem „Dialog s vesmírem“, vystoupí ve čtvrtek 24. května v rámci svého turné v klubu Parník v centru města. Ano, jedná se o Progres 2! Koncert začíná ve 20 hodin.

FOTO: Radek Lukša

„Stejně jako v minulých letech mají i tentokrát zaměstnanci OKD a samozřejmě i dodavatelů možnost zakoupit si lístky na Colours of Ostrava za výhodnější ceny. Aktuálně stojí čtyřdenní vstupenka 1890 korun, naši lidé ji pořídí za 1390 korun,“ informoval Marek Síbrt, projektový manažer těžební společnosti s tím, že nejpříhodnější doba bude od 15. května do 15. června. Zájemci o „Coloursy“ se mohou na mail vstupenky@okd.cz registrovat elektronickou cestou a ti internetem nedisponující, případně ho nepoužívající, též osobně na jednotlivých šachtách (místo a konkrétní kontaktní osoby budou upřesněny). „Předem nebudou platit nic. Zajistíme pro ně od organizátorů poukazy, vouchery, které jim doručí až na pracoviště,“ přiblížil Síbrt. S voucherem lze pak od 12. do 15. července přijít ke vstupu do festivalového areálu – poprvé to bude Dolní oblast Vítkovic s bývalou šachtou Hlubina – kde jim tyty poukázky vymění

Tipy Horníka

Dolní oblast Vítkovic, tady se to letos odehraje. za vstupenky. „Budou na jméno, takže zaměstnaneckou kartu nebo jiný průkaz s sebou. Je to proto, abychom zabránili kšeftování s lístky, jak se stávalo v minulosti,“ upozorňoval Síbrt. Co se neúčasti Björk týče, nebudou o ni ochuzeni jen v Ostravě. „Oznamujeme to s těžkým srdcem. Lékař zpěvačce po závažném zánětu v krku do-

Májovák a folklorní festival poručil okamžitý hlasový klid. Björk tak musela zrušit nejméně další tři velké akce v Evropě a turné po Jižní Americe,“ vysvětlili pořadatelé s tím, že adekvátní náhrada ještě není. Třeba však sledovat web www.colours.cz. Na této stránce se v rubrice „aktuality“ záskok za Björk jistě objeví. Tak jako tam avizovali další změ-

nu, a to skupinu DVA (hvězdu české nezávislé scény, která mj. vytvořila muziku k počítačové hře Botanica) místo omluvených Swordfishtrombones. „Máme tam už i nabídku objednávky parkování či místa ve stanovém městečku pro větší komfort,“ dodali pořadatelé. Radek Lukša

KARVINÁ – V městském kulturním domě koncertuje ve velkém sále v sobotu 19. května od 17 hodin „hornický“ dechový orchestr Májovák. V neděli 20. května pak pokračují v lázních Darkov mezinárodní folklorní dny Máj nad Olzou, od 14 hodin vystoupí pěvecké sbory a gymnasti. uzi


8 | www.okd.cz

ZÁBAVA

číslo 20 | ročník 42

Na nádraží se loučí Libuška s mužem. Poslední polibek a Libuška nastupuje do vlaku.

Horoskop od 17. 5. do 23. 5. 2012

Zanedlouho se jí cestující ptá: „Opouštíte manžela na dlouho ?“ – „Ne, právě… (VIZ TAJENKA).“

Rak 22. 6. – 22. 7. Nestačíte žasnout nad tím, co dokážou vymyslet vaší kolegové. Nejtěžší úkoly zůstanou na vás a vy v tom zůstanete sami. Marně se budete dovolávat pomoci. Jako z udělání nikdo nebude mít čas. Naštěstí se dají některé věci odložit a se zbytkem si už nějak poradíte. Partner vám přidělá také trochu vrásek. Jednou vás samou láskou umačká a podruhé ani neodpoví.

Kozoroh 22. 12. – 20. 1. Nadřízení „mají” pravdu. Držte se toho, protože pokud nesedíte hodně vysoko, neprorazíte. Přílišnou iniciativou více pokazíte, než získáte a důsledky by mohly být hodně bolestivé. Během víkendu nikterak nehloubejte o vlastní hodnotě. Později se sice ukáže, že jste měli pravdu, jenže v dané situaci si budete stejně připadat jako kůl v plotě.

Lev 23. 7. – 23. 8. Změna zevnějšku vám jen prospěje. Nebude to vlivem osob opačného pohlaví, spíše neurčitým vnitřním pocitem. Výsledkem bude nárůst sebevědomí a větší sebejistoty. Váš pověstný klid se rozhoupá ke skoku. Partnera přímo nadchnete vynalézavostí a smyslem pro krásu i při vylepšování rodinného sídla. Ani o víkendu nebudete lenošit.

Vodnář 21. 1. – 20. 2. Rivalové vám nabídnou šanci, dokážete-li jednat tvrdě a důsledně, máte od nich nadlouho pokoj. Melancholická nálada vám nesluší, odložte ji a jednejte rychle. Dokážete myslet na několik věcí najednou, což je třeba zužitkovat. Setkání s člověkem, který se vymyká vašemu vkusu, vás potlačí dopředu a ušetří spoustu vaší energie.

Panna 23. 8. – 22. 9. V těchto dnech se riskovat přímo nabízí. Nebuďte přízemní, nemáte se čeho obávat. Váš hlas na fóru před kolegy by měl být slyšet. Vaše názory vyvolají souhlas. Někdo nebude skrývat obdiv nad vaším praktickým myšlením. Nehledejte v tom jinotaje. Zvýšenou pozornost si vyžadují oslabené rodinné vztahy. Tam o víkendu nasměrujte své síly.

Ryby 21. 2. – 20. 3. Řešení ošemetné situace necháváte na poslední chvíli. Zmatky v zaměstnání postupně odezní a vy budete schopni se vyjádřit osobě, která na vás soustavně naléhá. Zdánlivě se nic významného neděje, přesto budete ve střehu. Partner podpoří vaše rozhodnutí a do vašich aktivit vnese klid a dlouhodobost. Pozor si dejte na osobu, která vám lichotí.

Značka osmia

Býk

Konec modlitby

Obec nad Dyjí

Kryt motoru

Plevelná ryba

Americká vačice

Zn. pracího přípravku Indiánská dýmka

Německy rada

Kovové Inic. rusarse- součástZnačka radia ké herečky Vzorec Larionovové nidu niklu kynaupevněné výrobku

Lavice (zastarale) Svatozář

Rusky řeka Silné provazy

Dychtivě vdechovat Voj. jednotka (slovensky)

Zolův román Matematická poučka

Drezúra

Americký zpěvák (Neil)

Tělovědec

Zkr. Slov. akademie věd Americký vynálezce

Lidové přitakání Starořímský řečník

Dračka Předlohy

TAJENKA

Jméno prozaika Mc Baina Označení potravin pro diabetiky

Část molekuly Trumf v bridži

Jméno herce z Horniny křemene Fialy živce a slídy

Sídlo v Čadu Část svíčky Domácky Adolf Slovensky jaké

Jméno fenky

Javor (botanicky) Druh pepře Australský pštros Název řím. padesátky

Sicilská sopka Harold Lloyd

Plevelná rostlina

Pracovní oděv

Snímače televizního signálu

Zbylé karty po rozdání

AUTOR: František Krejča

Střelec 23. 11. – 21. 12. Život vám zkomplikují nedůvěřivci, kteří k vašim iniciativám přistoupí velice laxně. Potěší vás vyhlídka na lepší místo a zisk z nedávné investice. Rodina bude naléhat na koupi nějakých drahých věcí. Odhodlání neutrácet vám vydrží. Bylo by zbytečné se hádat, zkuste ustoupit o malý krůček. Nezapomeňte, že v lásce nelze hledat logiku.

Tištěný vzor

Tajenka křížovky č. 19: „...musela jsem pořád veslovat.” Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č. 19 je pan Miroslav Raš z Horní Suché. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ AVEO. JIŽ ŽÁDNÉ PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI.

PŘ I PL PŘ N ED ZD Á N LO AR ÁD ŽE M RŽ NÍ A.

JIŽ OD 214 900 Kč Zcela nové Aveo. Jen málo aut v této třídě vypadá alespoň zčásti tak dobře, ať zvenčí nebo zevnitř, a k tomu nabízí tak bohatou a ucelenou výbavu, jako je 6stupňová automatická převodovka, 6 airbagů, asistent rozjezdu do kopce HSA, systém regulace prokluzu TCS s elektronická kontrola stability ESC. U nás si navíc již můžete vybrat dieslový motor s funkcí „Start-stop“.

www.autopavlas.cz

PAVLAS TRUST s.r.o., Ostrava Vítkovice, ul. Ruská, Tel.: 728 120 000 Frýdek-Místek – Chlebovice, Tel.: 721 210 000

Chevrolet Aveo – kombinovaná spotřeba 5,5 – 7,2 i/100 km, emise CO2 129 – 169 g/km.

www.chevrolet.cz

17/20-VIII/12

Blíženci 21. 5. – 21. 6. Do pracovního nadšení se víceméně budete muset nutit. Nebylo by divu, kdybyste narazili jak u šéfa, tak i u partnera. Přítel vám nabídne nové metody a postupy, jak si práci zpestřit. Smysl pro humor a recese vás ještě neopustily. V práci se nebojte ani proměnlivé situace. Bude pro vás výhodná. Život vám zpříjemní malé zapytlačení.

Chudozubý savec (pásovec)

Ê

Štír 24. 10. – 22. 11. Nová jednání nesou s sebou i riziko. Snadno se necháte ovlivnit tím, jak kdo vypadá nebo co říká. Může to být pro vás pastí. Nebudete plně v obraze a řadu věcí ani lidí nedokážete posoudit s dostatečným nadhledem. Od pondělí budete mít několik příležitostí s odstupem sledovat dění kolem vás. Můžete tak dodatečně napravit své předchozí zaškobrtnutí.

Šermířská zbraň

17/20-VIII/12

Býk 21. 4. – 20. 5. Na jisté sliby nadřízených velice rychle zapomeňte. Nic nebude tak, jak si myslíte a ztráta smyslu pro realitu by bylo to poslední, co by vás mohlo potkat. Urychleně se vraťte nohama na zem a pokračujte ve svých ustálených zvycích. Zkuste upřednostnit ty záležitosti, které doposud stály mimo vaši pozornost. Partner bude mít tendenci vás potrápit.

Pomůcka: ADL, Ati, rat, Sedaka.

54/20-VIII/12

Váhy 23. 9 9. – 23 23. 10. á 23 0 Plán na poklidný týden, vyplněný běžnými pracovními i domácími povinnostmi, vám naruší úkol, který nebude snadné zvládnout. Důležité je, abyste stále měli minimální časovou rezervu. Nebudete-li si s něčím vědět rady, nechte si to raději pro sebe. Pár lidem by vaše bezradnost udělala radost. Nezapomínejte ani na lásku.B Beran 21. 21 3. 3 – 20. 20 4. 4 Tvůrčí práce, to je to, co vám v poslední době scházelo. Ne, že byste nepracovali, ale poslušné podřizování se příkazům vyměníte za samostatnou aktivní činnost. Odměnou pro nadřízené bude dobrý výsledek. Pokud jste zadaní, pozor, v okolí vás se pohybuje „single” osoba, které budete těžce odolávat. Nebraňte se citům.

Křížovka o knihu


17 maja 2012 | numer 20 | rocznik 9

Darmowa gazeta nie tylko dla górników

„Horník“ znów na topie

„Sercówka” dla pomagających OSTRAWA – Sercówka to gatunek małża, odmiana czereśni, rodzaj dachówki lub łopata. A także część uchwytu liny klatki szybowej. W dniu dzisiejszym powstaje jeszcze jedno znaczenie tego pięknego słowa. „Sercówka” to także pieniądze dla pracowników OKD, firm zewnętrznych oraz darczyńców Fundacji OKD. Konkretnie dla tych pracowników, którzy robią coś dla swego otoczenia. Fundacja OKD zdecydowała się udzielić wsparcia ludziom, którzy pomagają. Na przykład kierownikom kółek zainteresowań dla dzieci lub oddziałów sportowych, wolontariPrzykłady projektów • Dzień służb ratowniczych organizoorganizo wany przez ochotniczą straż pożarną. • Czyn społeczny – remont boiska sportowego. • Imprezy kulturalne dla dzieci lub seniorów. • Nowy sprzęt dla kółka zainteresowań lub oddziału sportowego. • Publiczne imprezy kynologiczne. • I wiele innych. Uwaga: Pracownik, który złoży wniosek o „Sercówkę”, musi w ramach swego wolnego czasu osobiście (i długofalowo) aktywnie uczestniczyć w podanej działalności.

uszom pomagającym w organizacjach dla niepełnosprawnych, członkom ochotniczej straży pożarnej, obrońcom przyrody oraz innym pracownikom udzielającym się w życiu społecznym. Każdy z nich może dla swej organizacji uzyskać grant wartości 5 do 50 tysięcy koron. Warunkiem jest, że projekty muszą być realizowane na terytorium Republiki Czeskiej. „Zależy nam na tym, żeby motywować naszych pracowników nie tylko do pracy zawodowej, ale także do tego, by poza swym czasem pracy aktywnie uczestniczyli w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – wytłumaczyła szefowa komunikacji OKD i prezes zarządu Fundacji OKD Petra Mašínowa. Fundacja zamierza ofiarować organizacjom, w których są zaangażowani górnicy, milion koron. Złożyć wniosek o tzw. minigrant mogą wszyscy pracownicy OKD i firm zewnętrznych, podobnie jak pracownicy OKK Koksownie, NWR, Green Gas oraz grup AWT i RGP RE, za pośrednictwem organizacji, w której pracownik aktywnie działa. „Nie jest to zanadto skomplikowane. Wystarczy z naszej witryny www.nadaceokd.cz zgrać formularz wniosku i wypełnić go razem z upoważnionym przedstawicielem organizacji, dla której pracownik pragnie uzyskać wsparcie. Z przygotowaniem wniosku chętnie pomożemy” – powiedział dyrektor Fundacji OKD Jiří Suchánek. Szczegóły włącznie z kontaktami fundacja opublikowała na swych stronach internetowych. O przyznaniu grantów będzie decydowała komisja złożona z pracowników OKD i Fundacji OKD.

Tygodnik OKD obronił w rankingu Złoty Średnik tytuł najlepszej gazety firmowej w RC PRAGA/OSTRAWA – „Horník“, tygodnik firmowy ostrawskiej spółki węglowej OKD, uplasował się po raz drugi z rzędu na pierwszym miejscu w ogólnokrajowym konkursie „Złoty Średnik”. Publikator, który dla górników wydaje w nakładzie 28 tysięcy egzemplarzy spółka R MEDIA, zwyciężył w kategorii „Najlepsza gazeta wewnętrzna“. „Horník“ pokonał w mocnej konkurencji gazety zakładowe spółki chemicznej Synthesia, Kolei Czeskich, Škody Auto, grupy Unipetrol i innych. Ankieta „Złoty Średnik” jest uważana za najbardziej prestiżowy ranking prasy firmowej i prezentacji internetowych w Republice Czeskiej.

Spółka OKD odniosła sukces także w innych kategoriach konkursu. Spółka OKD odniosła sukces także w innych kategoriach „Złotego Średnika”. Drugie miejsce w kategorii „Złota Litera” zajęła regularna rubryka „Hornika” „Jak to widzi stryk Lojzek“, która w nietypowy sposób, gwarą ostrawską komentuje życie w regionie morawsko-śląskim. Trzecie lokaty uzyskali górnicy z OKD za sprawozdanie roczne oraz profil firmowy. „Górnictwo to już nie tylko czarny zawód. Dzięki ponad jedenastomiliardowym inwestycjom zmienił się w ostatnich latach sposób eksploatacji węgla, a przede wszystkim bezpieczeństwo górników. Założyliśmy fundację, która pomaga ludziom w regionie i współfinansuje oryginalne inicjatywy na terenie całego kraju. Rozwiązujemy natu-

Vladislav Sobol

Wyniki zgodne z przewidywaniami Spółka NWR opublikowała rezultaty za pierwszy kwartał br. OSTRAWA – Spółka New World Resources, matka OKD, opublikowała niezaudytowane wyniki za okres I kwartału br. Firma wydobyła 2,4 mln ton węgla, w tym 1,3 mln ton węgla koksowego. Siostra OKD, spółka OKK Koksownie wyprodukowała 175 tys. ton koksu. Spółka osiągnęła zysk 6 mln euro – w porównaniu do 3 mln euro w analogicznym okresie ub. roku. Zdaniem prezesa NWR Mike Salamona, wyniki operacyjne są zgodne z przewidywaniami i cele produkcyjne i sprzedażowe na 2012 rok pozostają niezmienione. Wydobycie węgla w OKD powinno sięgnąć 10,8 – 11 mln ton, produkcja koksu 700 tys. ton. Pomyślnie zakończył się I kwartał pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Kluczowy wskaźnik częstości wypadków (LTIFR) spadł o 4 % do 7,17, co przedstawia najlepszy wynik w historii firmy. Zarząd spółki jest zdeterminowany do redukcji tego wskaźnika poniżej 5 do 2015 r. Prezes NWR jednocześnie przybliżył aktualny stan realizacji projektu rozwojowe-

go „Dębieńsko”. „W pierwszym kwartale 2012 roku prace budowlane przy projekcie »Dębieńsko« przebiegały zgodnie z planem. Nastąpiła jednakże zmiana profilu ryzyka w odniesieniu do zarządzania zasobami wodnymi i długoterminowe zobowiązania, dotyczące uzdatniania wody, muszą zostać teraz poddane przeglądowi. Dodatkowo, ostatnie konkurencyjne oferty na pewne części projektu odzwierciedlają presję inflacyjną dotyczącą sprzętu górniczego i usług w Polsce. W rezultacie ograniczyliśmy wydatki inwestycyjne CAPEX na »Dębieńsko« w 2012 r. do 5 mln euro, w oczekiwaniu na przegląd parametrów projektu. Przegląd będzie polegał na przeprowadzeniu kilkumiesięcznych prac inżynieryjnych“ – napisał Salamon w oświadczeniu do komunikatu. Analizując sytuację międzynarodową, Mike Salamon wskazał na rosnącą produkcję stali w Europie Środkowo-Wschodniej, kluczową dla rozwoju popytu na węgiel koksowy z OKD. Tylko w RC produkcja samochodów wzrosła w I kwartale o 14 proc. ms

FOT. PR klub

Wnioski o tzw. minigrant mogą składać także pracownicy firm zewnętrznych, projekt musi być jednak realizowany w Czechach

Nagrodę odebrali w Pradze (od prawej) dyrektor wydawnictwa R Media Praga David Švábenický oraz rzecznik OKD i prezes wykonawczej rady redakcyjnej „Horníka“ Vladislav Sobol. ralnie także wiele problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy. »Horník« otwarcie o tym wszystkim informuje i dlatego jest wśród ludzi tak popularny” – powiedziała prezes rady redakcyjnej „Horníka” i dyrektor zespołu ds. PR i komunikacji OKD Petra Mašínowa. Tygodnik „Horník“ czytają nie tylko pracownicy OKD i ich rodziny – jest popularny także wśród emerytów górniczych i dawniejszych pracowników firmy. Na dwunastu stronicach formatu A3 przynosi co tydzień nowości z życia ostrawsko-karwińskiej spółki węglowej, gmin i organizacji pozarządowych

wspieranych przez Fundację OKD. Częścią tygodnika jest czterostronicowy dodatek rozrywkowy „Po szychcie“, a także strona polska „Górnik”. „Podziękowania należą się głównie redaktorom, którzy spędzają dużo czasu w kopalniach, czy to już w biurach z menedżerami, czy też głęboko pod ziemią z górnikami“ – zaznaczył David Švábenický, dyrektor R MEDIA. Jury oceniało tym razem 137 publikatorów, prezentacji on-line, newsletterów i tekstów w 11 kategoriach. Liczba zgłoszonych publikacji wzrosła w porównaniu z ubiegłoroczną edycją konkursu o 29 procent. kp

Wspólnie na rzecz dzieci bez ojca Górnicze fundacje z Czech i Polski zawarły porozumienie o współpracy. Pomysłów nie brakuje KATOWICE – Stowarzyszenie Obywatelskie „Święta Barbara”, działające przy spółce węglowej OKD, oraz polska Fundacja Rodzin Górniczych podpisały porozumienie o współpracy. Przewiduje ono m.in. organizowanie wspólnych przedsięwzięć, w tym obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których ojcowie zginęli na posterunku pracy w kopalniach. „Umowa jest bardzo cenna, ponieważ możemy zaplanować z góry wspólny program działań na cały rok. Stoimy przed sporym wyzwaniem, ponieważ nigdy w ciągu naszej piętnastoletniej

Życzenia

historii nie wychodziliśmy z naszymi działaniami poza granice Polski, podobnie zresztą jak nasi czescy partnerzy. Doświadczeń żadnych nie mamy, ale jest za to garść pomysłów, które zamierzamy urzeczywistnić. Pojawiła się ponadto okazja, aby zachęcić młodzież do poznawania kultury kraju naszych południowych sąsiadów” – przyznał Bogdan Ćwięk, prezes Fundacji Rodzin Górniczych. Pierwszą imprezą, w której udział wezmą podopieczni obydwu fundacji, będzie 9 czerwca festyn z okazji Dnia Dziecka, organizowany przez spółkę

FOT. Kajetan Berezowski

W maju obchodzą zacne życiowe jubileusze następujący pracownicy firm zewnętrznych: Z firmy Alpex: Gąsecki Tadeusz, Heczko Sta- Z firmy Polcarbo: Maraszewski Marek, nisław, Hildebrant Artur, Jaworowski Andr- Świstek Edmund zej, Karwel Józef, Nędzi Grzegorz, Serszyński Z firmy THK Čechpol: Pištěk Ladislav Kazimierz, Stasica Jan, Sliwa Stanisław, Kadra kierownicza firm życzy wszystkim soleBłażejowski Tadeusz, Flis Jerzy, Hynisz Leon, nizantom dużo zdrowia, szczęścia oraz sukMackiel Stanisław, Puzyno Adam cesów w życiu osobistym i zawodowym. jk

Przedstawiciele SO„ŚB” i FRG podczas podpisu porozumienia o współpracy.

węglową OKD i górnicze związki zawodowe w muzeum górniczym w Landek Parku w Ostrawie-Petrzkowicach. W czerwcu zaplanowane jest także wspólne spotkanie w Polsce. Najprawdopodobniej dojdzie do skutku również wspólna akcja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na Mazurach. „Co czwarty podopieczny Stowarzyszenia Obywatelskiego »Święta Barbara« mieszka w Polsce. Dobrze się więc stało, że zaczynamy długofalową współpracę. Ponadto umowa stwarza nam zupełnie nowe możliwości poznania ciekawych zakątków Polski, o których nie mamy pojęcia. Ufam, że nasze kontakty nie ograniczą się tylko do wymiany kulturalnej i organizacji wypoczynku. Kształcenie podopiecznych i stwarzanie im coraz szerszych możliwości rozwijania talentów, to bardzo ważne zadanie, które sobie postawiliśmy” – zwróciła uwagę Kamila Kašovska, sekretarz czeskiej organizacji, której cele działalności są spójne z Fundacją Rodzin Górniczych. Umowę o współpracy podpisali: Bogdan Ćwiek, prezes FRG, jego zastępca Ryszard Wyględacz, Kamila Kašovska, sekretarz SO„ŚB” oraz Stanisław Chobot, członek zarządu SO„ŚB” ds. zagranicznych. Kajetan Berezowski

Redakcja Horník-Górnik  Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava  Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek  E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz  Tel.: +420 596 264 808  Komórka: +420 728 864 125


10 | www.okd.cz

INZERCE

číslo 20 | ročník 42

Státní léčebné lázně Karlova Studánka, státní podnik si vás dovolují pozvat na slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Karlově Studánce v sobotu 26. května 2012 10.00 Průvod - Hornickáá kapela a mažoretky ž DIXI Směr od Slezského domu k prostorám před Libuši Příchod boha lékařství Aeskulapa, jeho tří dcer Hygiei, Meditrine a Panakei a syna Telesfora. 10.30 Slavnostní zahájení lázeňské sezóny 2012 ředitelem lázní doc. Ing. L. Schellongem, Ph.D. (před Libuší) 11.00-12.30 Koncertní vystoupení a program Hornická kapela a mažoretky DIXI (před Libuší). 11.30-13.00 Den otevřených dveří Letní lázně – výklad k procedurám, Libuše - inhalatorium Orlík – tělocvična a posilovna. Bazénový komplex v provozu. Ředitelství – historie, videosnímek lázeňského provozu. 47/20-X/12

13.00-14.00 Promenádní koncert Hornická kapela (před Libuši) 14.00-15.30 Procházka Karlovou Studánkou (za příznivého počasí) s průvodkyní v historickém oblečení od Libuše. 15.30 Vernisáž výstavy „100 let kamzíků v Jeseníkách“ Výstava vznikla ve spolupráci Vlastivědného Museum v Šumperku s ing. Jiřím Pecháčkem. Hudební doprovod: lesní rohy (Hudební hala) 19.00-20.30 Vystoupení skupiny BROUCl BAND - Beatles (Hudební hala)

Řádková inzerce zdarma pro zaměstnance OKD

OZNÁMENÍ Á Í

VZPOMÍNÁME Dne 13. května uplynuly 2 roky, kdy nás navždy opustil pan Vlastimil Golasovský z Petřvaldu, dlouholetý pracovník Dolu J. Fučík a Lazy. Všem, kdo mu věnují tichou vzpomínku, děkuje, a s láskou vzpomíná manželka Anna s rodinou. B223/20/12 Dne 20. května vzpomeneme první výročí úmrtí našeho drahého, pana Tadeusze Jonszty z Albrechtic, bývalého zaměstnance Dolu 9. květen. S láskou a úctou vzpomínají nejbližší. B224/20/12

AUTO-MOTO Prodám Škoda Fabia krátká, 1,4, r. v. 11/2000, červená barva, autorádio, centrální zamykání, airbag řidiče, posilovač řízení, imobilizér, zadní stěrač s ostřikovačem, nastavitelný volant, otáčkoměr, koupeno v ČR, druhý majitel, pravidelný servis, vozidlo bez dalších investic, stav tachometru: 132 000 km. Cena 55 000 Kč. Inf. na tel.: 777 890 990. B225/20/12 Koupím Alu disky Apollo 5J x 13 na Škodu 13 – Rapid. Rozteč děr je 130 mm. Inf. na tel.: 721 807 000. B226/20/12

Prodám Hondu 600 PC19E, r.v. 1987, STK do 8. 10. 2012, v 11/2011 výměna předních brzdových destiček, oleje a olejového filtru, výměna svíček a kabelu, výměna palivového a vzduchového filtru, přední pneu 90%, zadní 70% stav, na kapotáži sem tam mírné oděrky a šrámy díky svému stáří. Jinak připravena na sezonu. Cena 20 000 Kč. Inf. na tel.: 605 064 423. B227/20/12

BYTY Přenechám byt 3 + 1 RPG v Karviné-Novém Městě. Byt i dům je po celkové rekonstrukci a přestavbě. Nutno vidět. Na zanechání vybavení je možno se individuálně domluvit. Výše nájemného 75 Kč/m2. Inf. na tel.: 603 949 901. B228/20/12 Prodám RD k rekonstrukci, celý podsklepený, plastová okna a vstupní dveře, el. v domě, voda, plyn a kanalizace na pozemku o velikosti 4900 m2, krásný výhled na Beskydy, stojící v polské obci Iskrzyczyn (4 km od Skoczowa). Inf. na tel.: 604 459 023. B229/20/12 Prodám dr. byt 2 + 1, s balkonem, možnost o.v., v Ostravě-Mar. Horách, nízký nájem, po rekonstrukci a revitalizaci. Pěkné prostředí a dobrá dostupnost. Cena dohodou. Inf. na tel.: 731 474 927. B230/20/12 Prodám pěkný byt 1 + 3 po celkové rekonstrukci v Ostravě-Hrabůvce. Byt je v os. vlastnictví, 74 m2, 8. p., nová el. instalace v mědi, vč. revize. Dům je po celkové revitalizaci (plast. okna, zateplení, nový vchod a výtah). V blízkosti veškerá občanská vybavenost. Cena dohodou. Inf. na tel.: 737 428 568. B231/20/12 Nabízím do pronájmu kompletně zařízený malometrážní byt 3 + 1 (vč. spotřebičů – pračka, lednice, m. trouba), v příjemné lokalitě na Konzumní 19, v Havířově-Šumbarku. Jen solidní zájem. Inf. na tel.: 732 489 592. B232/20/12 Prodám pěkný a zachovalý 3 pokojový byt v klidné čtvrti Ostravy. Soukromé vlastnictví, cihlový, 5. min. od Nové radnice, 2. p., balkon.

Cena dohodou. Inf. na tel.: 732 884 020 – po 17. hod. (jen vážní zájemci). B233/20/12

1/20-X/12

S bolestí v srdci oznamujeme, že dne 13. května 2012 zemřel ve věku nedožitých 82 let pan Bohuslav Pučok, bývalý dlouholetý zaměstnanec Dolu Dukla. Všem, kdo ho znali, za tichou vzpomínku děkuje zarmoucená rodina. B245/20/12

Koupím rodinný dům ve Vaší obci nebo v blízkém okolí s dobrou dostupností do Karviné. Máme vyřízenou hypotéku do 2,5 mil. Za nabídky děkuji. Tel: 724 670 516.

54/20-X/12

Všechny lázeňské hosty a návštěvníky Karlovy Studánky srdečně zveme.

51/20-X/12

20.45-24.00 Taneční večer – DISKOTÉKA (Hudební hala)

Přenechám byt RPG 3 + 1 v Karviné-Novém Městě (za mototechnou). Inf. na tel.: 605 920 956. B234/20/2

Prodám garáž v Karviné-Novém Městě, na křižovatce k hřišti Kovona. Cena 70 000 Kč. Inf. na tel.: 725 818 267 nebo 603 949 901. B240/20/12

Prodám byt 3 + 1 s lodžií, v os. vlastnictví, v Karviné. 74 m2, po rekonstrukci. Inf. na tel.: 777 925 007. B235/20/12

Prodám vnitřní plastové dveře levé, prosklené, velikost 200x80. Inf. na tel.: 721 665 736. B241/20/12

PRODEJ

Prodám garáž v Karviné-Novém Městě, ul. J. Vrchlického (U Kovony)). Garáž je v osobním vl., v žádané lokalitě s výbornou dostupností, udržovaná, suchá. V garáži je zaveden el. proud s vl. elektroměrem. Cena 170 000 Kč. Dohoda možná. Inf. na tel.: 605 513 879. B242/20/12

Prodám zahradu v Ostravě-Petřkovicích, 859 m2, oplocená, s ov. stromy, 5. min. od centra OV. Inf. na tel.: 731 474 927. B236/20/12 Prodám levně rohovou sedačku, pravý díl kratší, rozkládací, s úložným prostorem, kombinace tmavě a světle modré, málo používaná + 2 taburety. Inf.: 882 2572 (8 – 14 hod.) nebo 723 935 608. B237/20/12 Prodám ledničku s mrazákem NORDline typ RD-32DC4SA (led/mráz-178/68 1). Důvod-stěhování. Odběr cca do 27. 5. 2012. Původní cena 6470 Kč, nyní za 3000 Kč. (Odběr Havířov a okolí). Záruka do 3. 6. 2012. Inf. na tel.. 724 365 818. B238/20/12 Prodám aut. pračku Indesit WITP 82 vrchní plnění. Původní cena 5890 Kč, nyní 3000 Kč. Důvod-stěhování. Odběr cca do 27. 5. 2012. (Odběr Havířov a okolí). Rozměry – šxhxv – 40x60x87 cm. Záruka do 3. 6. 2013. Inf. na tel.: 724 365 818. B239/20/12

Prodám zahradu s chatkou v osadě Olšina u Karviné (za konírnou). Zahrada je udržovaná, pergola, fóliovník. Chatka je patrová s možností spaní a vaření. Cena dohodou. Inf. na tel.: 731 051 856. B243/20/12 Prodám použitá střešní okna KUBESO, perfektní stav. Rozměry: 1 ks 90x118 cm, 2 ks 78x 118 cm, bez lemování. Cena 3000 Kč/ks. V případě zájmu možná domluva montáže. Inf. na tel.: 608 701 115 nebo 731 053 903. B244/20/12

Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 20 Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.

Investice stavební (ISTAV)

4045

Samostatná výběrová řízení

3900

Společná výběrová řízení

3927, 3957, 3989, 4015

Samostatná výběrová řízení

500, 575, 607, 647, 648, 649, 650, 651, 699

Investice strojní (ISTR) Opravy stavební (OSTAV)

23

Opravy strojní (OSTR) Společná výběrová řízení Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)

153

Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

593


Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Nová šance pro seniory Cvičiště pro karvinské důchodce slouží k procvičení těla i k posílení sociálních kontaktů KARVINÁ – Příjemně si protáhli těla koncem minulého týdne karvinští senioři. Ve čtvrtek 10. května byly totiž pro ně v zahradách Městského klubu seniorů v Karviné-Hranicích a domů s pečovatelskou službou v Hranicích a Novém Městě slavnostně otevřeny relaxačně-rehabilitační koutky vybavené speciálními venkovními posilovacími stroji, které si před zraky karvinského primátora Tomáše Hanzla a dalších zástupců města a hostů hned vyzkoušeli. Cvičení vypadá jako dobrá zábava a navíc plní svůj účel.

(výběr)

Prostor pro grilování, pétanque i setkávání v Paskově Částka: 250 000 Kč Vůbec poprvé získalo podporu Nadace OKD město Paskov, konkrétně na úpravu a vybavení venkovních prostor komunitního

centra. Postupně tam vzniknou dvě dětská hřiště, prostor pro posezení, pergola s ohništěm i hřiště na pétanque a volejbal.

Dětmarovice budou mít v centru odpočinkovou zónu Částka: 249 468 Kč Podobně jako Paskov je na tom obec Dětmarovice, i tu podpoří nadace premiérově. Radní chtějí v centru vesnice vybu-

Částka: 500 000 Kč Život na obřím sídlišti lidově zvaném „osmička“ bude opět o něco příjemnější. Nadace pomůže karvinskému magisCvičení na nových posilovacích strojích. Zleva Jaroslav Kozubek, František Kolarz a místopředsedkyně karvinské organizace tělesně postižených Margita Menšíková.

„Já si to poprvé zkusil, když to tu instalovali. Cvičil jsem asi dvacet minut a na druhý den ráno, když jsem vstával, jsem to cítil na celém těle,“ vyprávěl s úsměvem předseda MKS Jaroslav Krótki. Čtyřiasedmdesátiletý havíř, který odpracoval 21 let jako lokomotivář na bývalém Dole Doubrava, si nové zařízení moc pochvaluje. „Je to přínos, člověk se přece musí hýbat, aby nezatuhl,“ vysvětluje Krótki a stejně hovoří jeho kolegové. „Jo, cvičíme, až nám lezou baňky z nosu,“ směje se o dva roky starší Jaroslav Kozubek, rovněž bývalý Doubravák s 33 lety praxe ve funkci technika elektro. Souhlasně přikyvují bývalí zaměstnanci bývalého Dolu ČSA Vilém Oszelda a František Kolarz, kteří odpracovali na šachtě shodně 35 let – první jako důlní zámečník, druhý jako důlní technik. Dětských hřišť se už postavilo hodně, tentokrát se dostalo i na ty odrostlejší. „Relaxačně-rehabilitační koutky pro seniory se zdravotním postižením“ –

dovat odpočinkovou zónu, která by měla sloužit pro setkávání lidí a třeba i pro bezpečné čekání školáků na autobus.

V Karviné-Hranicích vyroste plácek pro malé děti

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

O vybudování v kraji prvních relaxačních a rehabilitačních koutků se zasadila Nadace OKD.

Podpořené projekty v programu Pro budoucnost

jak zní oficiální název nových karvinských cvičišť pro starší generaci – jsou v našem kraji novinkou. Pracovnice sociálního odboru karvinského magistrátu se při jejich koncipování nechaly inspirovat příkladem ze zahraničí, konkrétně z Maďarska, i když podobné jsou údajně už i v Praze a Brně. Celkem je na nich osázeno 16 posilovacích strojů – po čtyřech v zahradách MKS a domu s pečovatelskou službou v Hranicích a osm v Novém Městě. Jedná se o šlapadla na procvičování nohou, stroje na masáž páteře, posilování kloubů, pasu a zad a další. Slouží nejenom ke cvičení a relaxaci, ale také ke sportování a zábavným hrám, a to nejenom důchodců. Jsou určeny vlastně pro všechny dospělé a dospívající generace – od 12 let věku nahoru. „Relaxačně rehabilitační koutky by ale neměly sloužit pouze ke cvičení. U mnohých seniorů dochází s při-

bývajícím věkem nejenom k úbytku pohybu, ale především ke ztrátě zájmů a sociálních kontaktů. Uzavírají se pak ve svých domovech a tráví čas u televize. Věříme, že relaxační cvičiště se pro tyto lidi stanou novou motivací, aby zašli mezi své vrstevníky a sociální kontakty obnovili nebo posílili,“ řekla vedoucí sociálního odboru na karvinské radnici Martina Smužová. Zahraniční i první české zkušenosti potvrzují, že to takto doopravdy může fungovat. Je příznačné, že o vybudování v kraji prvních relaxačně-rehabilitačních koutků pro seniory se zasloužila Nadace OKD, která vyčlenila na realizaci tohoto projektu 450 tisíc korun. „Je to současně největší projekt pro seniory na Karvinsku, který jsme podpořili,“ uvedla projektová manažerka NOKD Karolína Drozdová.

trátu s vybudováním plácku s atrakcemi, které nejvíce ocení hlavně nejmenší děti.

Stodola v rožnovském muzeu dostane novou střechu Částka: 500 000 Kč Kopie pozoruhodné hodslavické stodoly, která dnes slouží jako prostor s občerstvením při vstupu do Valašské dědiny, největšího areálu Valašského muzea v příro-

dě v Rožnově pod Radhoštěm, bude mít díky Nadaci OKD novou střechu. Nynější plášť je velmi poškozený a hrozí chátrání objektu.

Beskydská základna DDM Orlová se opět vylepší Částka: 500 000 Kč Nadace OKD přispěla Domu dětí a mládeže Orlová na modernizaci táborové základny v Krásné již dříve, pomohla například s vnitř-

ním vybavením nebo výstavbou sportovního hřiště. Teď je na řadě obnova stanové základny a sociálního zařízení pro tábořiště.

Doubrava opraví zchátralý pomník obětem války Částka: 600 000 Kč Doubravští radní dlouho hledali prostředky na opravu památníku obětem první světové války, pískovcový pomník je totiž vzhledem ke svému stáří a kli-

matickým podmínkám ve velmi špatném stavu. Obec může díky nadačnímu grantu zahájit jeho celkovou rekonstrukci.

Bohuslav Krzyžanek

Muchomůrka pro všechny, Cesta za řemesly pro školáky Nadace OKD podpořila v kdysi „horní“ obci Stará Ves na Rýmařovsku dva komunitní projekty prakticky pro všechny generace obyvatel při tom i vytvářet. „Proto vznikla výtvarná dílna Muchomůrka, na jejíž roční provoz nám Nadace OKD poskytla stotisícovou částku. Zřídili jsme keramickou dílnu, měli jsme workshopy s výrobou madeirových a patchworkových kraslic, učili jsme se základům korálkování,“ líčila ředitelka. Muchomůrku cílenou spíše na dospělé obyvatele (Stará Ves a Žďár-

STARÁ VES – Už nejen zkřížená hornická kladívka ve znaku obce, odkazující na dobývání železných, olověných a stříbrných rud v časech panování rodu Ederů ze Šťávnice pojí Starou Ves a Žďárský Potok s havířinou. V dnešní době je to i Nadace OKD, která pomáhá udržovat společenský život ve dvou spojených osadách na Rýmařovsku, kde jinak moc „není do dělat“.

ský potok jich má včetně dětí aktuálně 565) navštěvují starší školačky, maminky na mateřské, dámy v nejlepších letech i důchodkyně. „Něco si vyrobíme, posedíme u toho nad koláčky, pomluvíme kde koho, ale to k tomu přece patří, ne...?“ směje se Staňková, která do projektu zapojila i dceru, studentku ostravské VŠB-TU.

Cesta za řemeslem – jak se jmenuje druhý projekt podpořený NOKD grantem ve výši 212 tisíc korun – se naopak primárně věnuje výchově školáků. Od historika si nechali vysvětlit, co bylo pro Rýmařovsko typické; kromě těžby rud a pálení dřevěného uhlí v milířích to bylo hlavně sklářství, zpracovávání lnu, barvení látek, řezbářství, košíkářství... To jednodušší si děti už vyzkoušely.

„Taky naši žáci vědí o spoustě bývalých štol v okolí a znají souvislost s hornictvím,“ uvedla ředitelka staroveské školy. Spolupráci s NOKD pak komentovala jediným slovem – fantazie! „Nejenže jsme získali finanční podporu, ale pomáhají nám i při vedení projektu. Už žádosti byly jednoduché a srozumitelné, bez zbytečností. Nenechávají nic náhodě,“ dodala Staňková. Radek Lukša

„Jsme chudá, strašně chudá obec. Nejsou zde pracovní příležitosti, ti šťastnější musí za prací dojíždět. Máme tady rozdělené rodiny, ženy s dětmi zůstaly doma, tátové dlouhodobě pracují mnohdy hodně daleko,“ vysvětlovala ředitelka staroveské školy Eva Staňková, proč komunita zdejších občanů oslovila nadaci těžební společnosti se žádostí o podporu. A to dvou projektů. Především zdejší ženské populaci totiž chyběla možnost se setkávat a něco

FOTO: archiv

V okolí není příliš možností pracovat, o společenském životě ani nemluvě.

Muchomůrka je výtvarný klub pro několik generací.

Cesta za řemeslem je projekt zaměřený na děti.


12 | www.okd.cz

SPORT

číslo 20 | ročník 42

Překazí Baníkovci Zubřanům oslavy?

LAST MINUTE Léto v Beskydech Wellness pobyt ravici na Hotelu Odra v Ostravici

Kdo přijde v černém či bílém, bude mít na rozlučkové utkání se sezonou vstup zdarma!

Přijeďte si odpočinout do krásného prostředí Beskyd a odpočinout si od každodenních starostí, kde na Vás v obci Ostravice čeká Hotel Odra s novým bazénem, saunou a rehabilitační linkou jako v lázních (podvodní masáže, vířivky na horní a dolní í končetiny, perličkové a hydromasážní vany, lymfodrenáže, parafínové obklady, klasické masáže). A k tomu Vám nabízíme níže uvedené balíčky

FOTO: Ivo Dudek

Cena balíčku v počtu 7dní pouze za 5.499 Kč Balíček zahrnuje: 6x ubytování za 1 osobu s polopenzí (snídaně formou švéd. stolů, večeře výběr z menu). Každodenní využití vnitřního vyhřívaného bazénu a fitness. Sleva 50% na vstup do wellness HOTEL ODRA PARADISE. Zdarma: 2x obkl. Parafínem, 2x vířivá koupel na dolní končetiny, 2x perličková lázeň solná, 2x vířivá koupel na horní končetiny.

KARVINÁ – Házenkáři HCB OKD mají před sebou poslední dvě utkání sezony. O jejich bronzových medailích se rozhodlo již dříve, ale i přesto prokazují hráči vysokou morálku, když v utkáních, ve kterých by jim teoreticky už o nic nemělo jít, dávají najevo nezměrnou vůli po vítězství a maximální nasazení i bojovnost. To byl i případ jejich posledního zápasu v Praze na Dukle, kde svého historicky největšího rivala dokázali porazit (to se v sezoně podařilo už pouze Zubří) a prakticky mu vzít reálné naděje na obhajobu titulu. V emočně vypjatém duelu prokázali hráči HCB OKD též smysl pro fair play, když dvakrát vrátili soupeři míč v situaci, kdy arbitři utkání tápali, komu ho po sporné situaci přidělit. „Naši se přiznali k tečím, čehož si cením. Tým ukázal charakter. V tomto utká-

ní už se jelo vyloženě na morál, protože třetí místo nám už nemohl nikdo vzít, sezona nás stála spoustu fyzických i psychických sil, ale kluci k tomu v nelehké situaci přistoupili zodpovědně a ukázali, že Karviná bojuje vždy na sto procent a nic nevypouští,“ poznamenal trenér mužstva Rastislav Trtík. „Cením si, jak tým pracoval a navázal na domácí vítězství s Lovosicemi. Náš cíl je splněn a uvidíme, s jakou vitalitou vstoupíme do nové sezony,“ dodal Trtík, který si pochvaloval i návrat Libora Hanische do sestavy. „To je hodně příznivé. Libor byl celou sezonu zraněný, doléčoval si šrámy z předešlých let a my jsme rádi, že je konečně vyléčen. Nechtěli jsme jeho návrat na palubovku uspěchat. Kdybychom byli sobci, mohli jsme ho použít a uvažovat o lepších výsledcích, ale mně

osobně záleželo na zdraví hráče. Takové momenty se nám v budoucnu určitě vrátí,“ míní Trtík. Karvinští odehrají závěrečné domácí utkání letošní sezony proti Zubří, které může v případě výhry slavit titul, v sobotu 19. května od 19 hodin. „Pro diváky jsme připravili akci, kdy každý, kdo na utkání dorazí v černé nebo bílé barvě, bude mít vstup zdarma. Chceme vytvořit našim hráčům obrovskou podporu a důstojně se rozloučit s letošní sezonou,“ objasnil manažer HCB OKD Martin Kostelník. Martin Ruščin

HCB OKD – Zubří Extraliga mužů, 9. kolo nadstavby Kde: hala STaRS Kdy: sobota 19. 5. V kolik: 19 hodin

Do Karviné přijede exligové Brno KARVINÁ – Vedle házenkářů se budou s ligovým ročníkem loučit v sobotu i druholigoví fotbalisté MFK OKD, které v posledním domácím utkání čeká Brno (za týden zakončí Karvinští sezonu v Čáslavi). Svěřenci trenéra Marka Kalivody se stále ještě mohou utkat o čtvrtou, a dokonce i o třetí pozici v tabulce, což by znamenalo vyrovnání, popřípadě vylepšení jejich umístění z minulé sezony. Brno, usilující o totéž, je určitě pro poslední domácí utkání víc než atraktivním soupeřem. „Na jaře se

HCB OKD – Brno 29. kolo II. ligy mužů Kde: Městský stadion v Ráji Kdy: sobota 19. 5. V kolik: 17 hodin

FOTO: Ivo Dudek

Fotbalisty MFK OKD čeká v sobotu 19. května domácí rozlučka s úspěšnou sezonou

Poslední zápas před domácími fanoušky čeká i na fotbalisty MFK OKD (na snímku v bílém Michal Gonda). vypjalo k obdivuhodné sérii zápasů bez prohry, navíc jde o tradiční ligový klub, který loni sestoupil z nej-

vyšší soutěže a rád by se tam co nejrychleji vrátil,“ připomněl známá fakta trenér Kalivoda.

Jeho tým se naposledy vrátil s bodovým ziskem ze Znojma, kde uhrál na půdě ohroženého týmu cennou remízu. „Na ni a na výkon, který jsme tam předvedli, budeme chtít navázat. Rádi bychom se s karvinskými fanoušky rozloučili důstojně, tedy vítězstvím,“ poznamenal Kalivoda. Zajímavostí karvinského celku je, že zatímco za prvních 22 kol si na své konto připsal pouhopouhé dvě remízy, během posledních šesti kol hrál nerozhodně hned čtyřikrát. Bude se v sobotu opakovat podobný výsledek? „Možné je vše, nesmíme zapomínat na to, že i Brno má ambice a svou kvalitu. Ale už jsme doma rozdali bodů dost. Chceme jednoznačně vyhrát a dostat se v tabulce před Brno,“ ujistil Kalivoda. luk

7/20-XII/12

Házenkáři HCB OKD (v bílém) by se s domácími fandy rádi loučili vítězstvím nad Zubřím, které podle všeho získá letos titul.

Cena balíčku v počtu 5 dní pouze za 3.666 Kč Balíček zahrnuje: 4x ubytování za 1 osobu s polopenzí (snídaně formou švéd. stolů, večeře výběr z menu). Každodenní využití vnitřního vyhřívaného bazénu a fitness. Sleva 50% na vstup do wellness HOTEL ODRA PARADISE. Zdarma: 1x obkl. Parafínem, 1x vířivá koupel na dolní končetiny, 2x perličková lázeň solná, 1x vířivá koupel na horní končetiny. Cena balíčku v počtu 3 dny pouze za 1.899 Kč Balíček zahrnuje: 2 x ubytování za 1 osobu s polopenzí (snídaně formou švéd. stolů, večeře výběr z menu). Každodenní využití vnitřního vyhřívaného bazénu a fitness. Sleva 50% na vstup do wellness HOTEL ODRA PARADISE. Zdarma: 1x obkl. Parafínem, 1x vířivá koupel na dolní končetiny, 1x perličková lázeň solná, 1x vířivá koupel na horní končetiny. Děti do 3 let zdarma. Děti od 3 do 15 let za 555 Kč/noc s polopenzí.

Balíček lze využít ve dnech 1. 5. - 31. 8. 2012

Co nás čeká HÁZENÁ Sobota 19. 5. (19.00): HCB OKD – Zubří (extraliga mužů) FOTBAL Sobota 19. 5. (17.00): MFK OKD – Brno (II. liga mužů)

Ve výsledcích HÁZENÁ Extraliga mužů: HCB OKD – Lovosice 28:22 (13:12) Nejvíce branek: Hastík, Požárek a S. Mlotek po 4. Extraliga mužů: Dukla Praha – HCB OKD 26:27 (13:13) Nejvíce branek: Sliwka, Vančo a Hastík po 5. Pořadí: 1. Zubří 49, 2. Dukla 47, 3. HCB OKD 43. I. liga mužů: HCB OKD B – Litovel 36:24 (20:10) Nejvíce branek: Chudoba 8, S. Mlotek 6, Monczka 4. Pořadí: 1. Bystřice p. H. 31, 2. Jičín B 28, 3. Louny 25, ...8. HCB OKD 20. I. liga st. dorostenců: HCB OKD – Dukla Praha 23:26 (11:11) Nejvíce branek: T. Mlotek 7/3, Lukács a bratři Užkové po 3. Pořadí: 1. Dukla 36, 2. Zubří 34, 3. Jičín 34, ...5. HCB OKD 29. I. liga ml. dorostenců: HCB OKD – Dukla Praha 37:34 (21:18) Nejvíce branek: Vaňko 7, Zbořil 7/1, Moj 6. Pořadí: 1. Plzeň 41, 2. Kopřivnice 36, 3. HCB OKD 33. FOTBAL II. liga mužů: MFK OKD – Táborsko 1:1 (0:0) Branka: Ciku II. liga mužů: Znojmo – MFK OKD 0:0 Pořadí: 1. Ústí n. L. 57, 2. Jihlava 52, 3. Sokolov 46, ...6. MFK OKD 42. Krajský přebor mužů: Polanka n. O. – MFK OKD B 0:2 (0:1) Branky: Ruisl, Janík

Hotel Odra s.r.o. 739 14 Ostravice 327 www.hotel-odra.cz Tel./fax: 558 682 287 odra@applet.cz www.ibeskydy.cz

Pořadí: 1. Č. Těšín 52, 2. Dětmarovice 49, 3. MFK OKD B 49. MS liga dorostenců U19: MFK OKD – Znojmo 5:1 (5:1) Branky: Ryšavý 2, Puškáč, Fulnek, Legierski. Pořadí: 1. MFK OKD 59, 2. Olomouc B 58, 3. Frýdek-Místek 55. MS liga dorostenců U17: MFK OKD – Brno 0:2 (0:1) MS liga dorostenců U17: MFK OKD – Zlín 0:1 (0:0) MS liga dorostenců U17: S. Olomouc – MFK OKD 3:0 (3:0) Pořadí: 1. Ostrava 67, 2. Slovácko 59, 3. S. Olomouc 58, ...9. MFK OKD 34. MS liga dorostenců U16: MFK OKD – Brno 1:4 (0:3) Branka: Kamiňski MS liga dorostenců U16: MFK OKD – Zlín 1:2 (1:1) Branka: Chnúrik MS liga dorostenců U16: S. Olomouc – MFK OKD 3:1 (2:1) Branka: Molnári Pořadí: 1. Slovácko 72, 2. Ostrava 66, 3. S. Olomouc 66, ...7. MFK OKD 39. MS liga žáků U15: MFK OKD – Třinec 6:1 (3:1) Branky: Kubiena 4, Blanik, Mareček. MS liga žáků U15: MFK OKD – Opava 3:0 (2:0) Branky: Kubiena 2, Budina MS liga žáků U15: S. Olomouc – MFK OKD 3:2 (1:2) Branky: Blanik 2 Pořadí: 1. S. Olomouc 71, 2. Ostrava 65, 3. MFK OKD 62. MS liga žáků U14: MFK OKD – Třinec 1:0 (0:0) Branka: A. Jaworski MS liga žáků U14: MFK OKD – Opava 0:2 (0:0) MS liga žáků U14: S. Olomouc – MFK OKD 3:3 (1:1) Branky: Lingr, S. Jaworski, Egri Pořadí: 1. Ostrava 70, 2. S. Olomouc 67, 3. MFK OKD 58.

HORNÍK  Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25  Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, e–mail: vladislav.sobol@okd.cz; šéfredaktor Mgr. Josef Lys, e–mail: josef.lys@okd.cz  Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava; e–mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: sekretariát: 596 264 801, fax: 596 113 648, příjem inzerce: 596 264 803, e–mail: renata.pavlikova@okd.cz; ústředna: 596 261 111  Grafika Robin Caïs, e–mail: robin@layoutman.cz  Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz fax  Vychází ve čtvrtek  Registrace MK ČR E 18683  Tiskne:Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava  Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

HORNÍK č. 20 ze dne 17. 5. 2012  

HORNÍK č. 20 ze dne 17. 5. 2012

Advertisement