Page 1

22. března 2012 | číslo 12 | ročník 42

Noviny zdarma nejen pro havíře Březnové Bude sebezpečnostní jí stýskat heslo:

Podceňování nebezpečí strana 11 = úraz!

J mnoho Je h témat é v naší společnosti, o kterých by se dalo psát, a to nejen v rozsahu úvodníku. Kolektivní vyjednávání, krize Evropské unie nebo rozvojové projekty. Ale ani o jednom to dnes nebude. Upřímně mě na téma úvodníku navedla jedna, řekl bych kontrolní, pochůzka. Bylo to v oblastech, které byly historicky postiženy hornickou činností. V současnosti se sem po dokončené rekultivaci navrací zpět život. – Upřímně: než takový návrat, tak to raději nic. Kamkoliv se člověk obrazně řečeno vrátil, tam po sobe zanechává jen nepořádek a hromady odpadků. Až se nabízí trochu kacířská myšlenka, že to bez lidi vypadá lépe. Samozřejmě existují lidé, kteří si svého okolí váží a chovají se tak, že nejsou pro ně zhoubou. Popsaný stav lze – opět obrazně – převést i do prostředí jiného. Sice také přírodního, avšak několik stovek metrů pod zemí. Většina našich zaměstnanců si váží své práce a jsou jí ochotni obětovat i čas navíc. Avšak existují i takoví, pro které je to způsob, jak pouze využít situace ve svůj prospěch, a to znamená na úkor jiných. K tomu umí velice šikovně zneužívat platných předpisů a postupů a považují takovou činnost za něco, co je obvyklé a co se toleruje. Opak však je pravdou. Naše společnost bude veškeré postupy, vedoucí k takovému zneužívání, nekompromisně prověřovat a postihovat tak, jak jí to umožňuje platný právní řád . Možná se to jeví jako teoretické a pouze mediální prohlášení, které časem zapadne do prachu historie, ale realita bude zcela odlišná. Nevěřte tomu. Nulová tolerance a využití veškerých legálních prostředků bude u nás již stálou realitou. Radim Tabášek ředitel pro HR a rozvoj revíru

Bezpečnost na prvním místě Bez úrazu pracovalo v lednu a únoru celkem 75 kolektivů OSTRAVA – V únoru 2012 pracovalo v OKD 23 rubáňových, 85 přípravářských a 12 kolektivů vybavování a likvidace, tj. celkem 120 kolektivů. Bez pracovních úrazů pracovalo od počátku roku 75 kolektivů, z toho: •na Dole Darkov 1 kolektiv rubání, 10 kolektivů příprav a 1 kolektiv vybavování a likvidace, •na Dole Karviná 4 kolektivy rubání, 16 kolektivů příprav a 3 kolektivy vybavování a likvidace, •na Dole Paskov 1 kolektiv rubání, 18 kolektivů příprav a 2 kolektivy vybavování a likvidace, •na Dole ČSM 2 kolektivy rubání, 14 kolektivů příprav a 3 kolektivy vybavování a likvidace. Petr Svrčina

Svět elektro na Paskově sahá až k IT znalostem

Mezinárodní festival Janáčkův máj je srovnatelný s Pražským jarem

strana 2

strana 7

Lazecký mechanik „naučil“ pracovat POP i v Natanu Únorovým mužem měsíce za CI se stal na Dole Karviná Zdeněk Raška. Podal šest nápadů na vylepšení pluhového tělesa „Nešlo samozřejmě o nějaké náhlé prozření. Jsou to všechno řešení, na kterých jsem pracoval sám nebo ve spolupráci s techniky z Bucyrusu dlouhodobě a která jsme si už také vyzkoušeli v praxi. Protože se osvědčila, rozhodl jsem se celou věc nějakým způsobem uzavřít. Našel jsem si čas, hodil to vše na papír a přihlásil,“ vysvětlil Raška. Pokračování na straně 2

CI znamená šanci pro lidi

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Problém? Jak pro koho

OKD pro klasiku

Mechanik úseku rubání 163 902 na závodě Lazy Dolu Karviná Zdeněk Raška sleduje na obrazovce počítače, jak těží „jeho“ porub. LAZY – Abdullah Us, technický poradce generálního ředitele OKD Klause-Dietera Becka, o něm prohlásil, že vlastně vyvinul pro společnost Bucyrus pluh. Sedmatřicetiletý mechanik úseku rubání 163 902 na závodě Lazy Dolu Kar-

viná Zdeněk Raška si totiž „posvítil“ na pluhové těžní zařízení RHH 800, tvořící součást technologie POP 2010 pro dobývání nízkých porubů, a „naučil“ je pracovat i v mimořádně náročných podmínkách lazecké sloje Natan.

Šest svých nápadů na zlepšení přihlásil v únoru do projektu Continuous Improvement a ty mu vynesly nejen obvyklé odměny, ale také titul muž měsíce v oblasti CI na karvinsko-orlovské šachtě.

Pětadvacet tisíc pro Barborku

M h ik úseku Mechanik ú k rubání bá í 163 902 z lal zeckého závodu Dolu Karviná Zdeněk Raška pochází z havířovské hornické rodiny. Po ukončení základky se vydal ve šlépějích svého otce, který odpracoval na šachtách pětatřicet let, a nastoupil na tehdejší hornické učiliště Dolu Antonín Zápotocký, kde ukončil maturitní obor Mechanik důlních strojů a zařízení. Svoji pracovní kariéru začínal na úpravnách na Lazech a bývalé Dukle, aby v roce 2007 nastoupil na Lazech jako důlní zaměstnanec. Program Continuous Improvement považuje za dobrý a přínosný. „Myslím si, že je to program pro lidi. Protože jsou to lidé, kteří odvádějí na dole všechnu tu práci a díky programu CI si ji můžou ulehčit. A jsou tu samozřejmě i odměny. Nebudu nic předstírat. Základem toho, aby program fungoval, je motivace. A motivací jsou v dnešní době peníze,“ říká Zdeněk Raška.

Letní čas

Havíři z rubáňového kolektivu Alpex rubání 2 věnovali dětem prémii za splnění „limitu“ DARKOV – O dalších pětadvacet tisíc korun je bohatší Občanské sdružení svatá Barbora, pečující o děti z hornických rodin bez táty. Cílovou prémii za splnění limitního výkonu v lednu tohoto roku věnoval Barborce 130členný kolektiv Alpex rubání 2 hlavního předáka Tadeusze Czaji, který těží pod vedením šéfa úseku Józefa Ulmana a vedoucího provozu Czesława Witka porub 340 206 na závodě 2 Dolu Darkov.

Za dobrý nápad označil rozhodnutí havířů z Czajova týmu vedoucí provozu Witek, s pochopením ho přijal vedoucí úseku Ulman. „Sdružení podporuje rovněž děti z polských ro-

din, jejichž otcové zahynuli při práci pro OKD,“ připomenul s tím, že i oni už ztratili v českých šachtách své kamarády. Pokračování na straně 2

Nezapomeňte si v neděli správně seřídit hodinky!

Jedná se o první dar pro OSSB od čistě dodavatelského týmu. „Vedení šachty nás vyzvalo k plnění limitních výkonů a toto byl náš první limiťák. Na dobrý začátek jsme se rozhodli věnovat získanou odměnu na tento zbožný účel. Vždyť nejde o cizí děti, ale o děti našich spolupracovníků a kamarádů,“ vysvětlil pohnutky polských horníků hlavní předák Czaja.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

NOKD (nejen) v Orlové křísí kulturu, říká ředitelka DK

Nejen fáze a nulák

Zástupci kolektivu Alpex rubání 2 z Darkova s předsedou OSSB Vladislavem Sobolem (vlevo).

OSTRAVA – Už tuto neděli 25. března přecházíme z astronomického na „letní“ čas, kdy po 1:59:59 (středoevropského času) následuje 03:00:00 středoevropského letního času. Prostě, ve 2 hodiny v noci se posune čas o hodinu dopředu, tedy na 3 hodiny. Noc se nám tak zkrátí o jednu hodinu, ale hlavně – až do října budeme proti sluníčku vstávat a všechno pravidelné dělat o hodinu dřív. Zpět na zimní, přesněji na čas astronomický, se vrátíme poslední neděli v říjnu, kdy se ve 3 hodiny v noci posune čas o hodinu zpět, tedy na 2 hodiny. red


2 | www.okd.cz

Z OKD

číslo 12 | ročník 42

Elektrikáři ukázali, že pracují srdcem Fragment technologie POP 2010 pro dobývání nízkých slojí při prezentaci v lazeckých dílnách.

Lazecký mechanik „naučil“ pracovat POP i v Natanu Dokončení ze strany 1

Názvy jeho nápadů, jako Úprava opěru nožového sloupku a nožové hlavy pluhu RHH800, Zvětšení opěru nožových držáků a nožů nožové hlavy pluhu RHH 800, Úprava zajištění činek mezi středním dílem a náběhovými díly pluhu RHH800, Úprava zajištění stauerklap a zesílení spodního vodítka stauerklap pluhu RHH 800 a další, laikům asi moc neřeknou. Důležité je, že řeší „bolavá místa“ pluhového zařízení a šachtě šetří v součtu miliony. Nemluvě o přínosu pro chlapy z rubání, kterým odejme spoustu problémů a v podstatě zbytečné námahy.

„Léčba“ pluhu šetří šachtě miliony a chlapům zbytečné nervy a námahu. „Nechtěl bych v žádném případě tvrdit, že pluh RH 800 je technicky nedokonalý. Problém je v tom, že ve sloji Natan vládnou tak náročné geologické podmínky, s jakými se konstruktéři Bucyrusu v německém Lünen nesetkali. Proto jsem na-

vrhl některé úpravy, které zvyšují odolnost pluhového tělesa a snižují jeho poruchovost,“ říká lazecký mechanik. Příkladem může být úprava zajištění stauerklap a zesílení jejich spodního vodítka. Stauerklapa je vlastně řezný orgán pluhu a jedna stojí bezmála půl milionu korun. Při práci v porubech 163 104, 163 106 a 163 108 se jich za asi dva roky zlomilo čtrnáct. Po úpravě navržené Raškou je půl roku klid. Podobné je to se zajištěním činek mezi středním dílem a křídly pluhu. K vypadnutí činek došlo ve výše zmíněných porubech sice „jen“ třikrát, pokaždé to ale byla učiněná pohroma. Při této poruše je třeba vyměnit celé pluhové těleso a to poškozené předat výrobci k opravě, která je poměrně nákladná. Rubání po dobu výměny pluhu stojí a chlapi mohou jít domů, aby si výpadek nadělali o volných dnech. „Úprava usazení činek podle mého návrhu byla provedena firmou Bucyrus bezplatně v rámci vylepšování pluhového tělesa a dnes se už tento typ zajištění vyrábí standardně,“ konstatuje Zdeněk Raška. Podobně jako v případě stauerklap, problém s činkami se od té doby neobjevil. Bohuslav Krzyžanek

STAŘÍČ – Vzduchová píšťala, vzduchové čerpadlo. To jsou s nadsázkou asi jediná zařízení, která mohou na šachtě spolehlivě fungovat bez přispění elektrikářů. V jejich „světě“ na Dole Paskov je podle vedoucího elektrifikace Oldřicha Nováka poptávka po kvalitních lidech stále. Specialisté na špičkové technologie se vychovávají dlouho. Technologie je pořád složitější.

Cílem je v prvé řadě zajistit bezporuchový a spolehlivý provoz náročných zařízení. „Tam, kde ještě před pár léty stačilo tlačítko a tři dráty, máme dnes složité přístroje řízené mikroprocesory. Není v silách jednoho člověka, aby znal všechno, proto je nutná specializace na jednotlivá zařízení. Ti, co chtějí být specialisty, se musí neustále učit. Chlapi jako Marek Seget, Michal Hrubý či Jiří Uher a další musí umět komunikovat s počítači, ale také vyrazit s kabelou přímo na důlní pracoviště,“ přiblížil Novák.

FOTO: Radek Lukša

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

V prvních týdnech tohoto roku „lítali“ při vybavování z jednoho sekcového porubu do druhého

Paskovský elektrospecialista u ovládací skříně pro potřeby rubání. cích 074 798 pro horníky Petra Zemana. „Museli čelit nejen vlastním problémům, ale též často měnit svůj program, třeba kvůli nepravidelnému přidělování závěsné dopravy,“ pokračoval Novák. Při vybavování porubu 074 798 museli převybavit výztuž na nové ovládání PMC-R a vyměnit ovládání pluhu na systém Becker. „Tato zařízení sice nejsou na Dole Paskov neznámá, teď ale bylo zapotřebí skloubit veškeré možné operace od uchycení ve všech 124 sekcích po instalaci softwarového vybavení pro komunikaci systémů tak, aby bylo rubání bezpečné. Dostatečného ocenění se podle něj však chlapi pod vedením Petra Merty a Martina Káni nedočkali. „Dokud nebyl po mechanické stránce vybaven porub, nemohli ho zapojit. Opoždění vybavování proto znamenalo opoždění s elektrikou. Elektrikářům zbylo jen srdce a stavovská čest,“ zkritizoval Novák s tím, že v současné době již připravují a vybavují elektrikáři další poruby, z toho opět jeden sekcový. Radek Lukša

Jak se dělá srdcem ostatně paskovští elektro specialisté ukázali v prvních týdnech roku; to bylo třeba vybavit dvě stěny s mechanizovanou výztuží. Na Staříči porub 063 607 pro osádky Petra Prokopa, na Chlebovi-

Pětadvacet tisíc pro Barborku Dokončení ze strany 1

Kolektiv Alpex rubání 2, který oslaví v nejbližších dnech spolu se svou mateřskou firmou 20 let působení v OKD, platí za jeden z nejzkušenějších a nejlepších dodavatelských rubáňových týmů v revíru, který zvládá i ty nejsložitější úkoly. S náročnými geologickými podmínkami se potýká také v porubu 340 206. Jak informoval vedoucí výroby Dolu Darkov Jan Huplík, vyskytují se tu všechny nepříjemnosti, s nimiž se lze v OKD setkat. Ohrožení otřesy si vynutilo omezení denního postupu na 3,2 metru. Těžená stěna má také značně devastovanou dělicí třídu. Zejména v poslední době se na 197 metrech rubání objevuje asi osm tektonických poruch o výšce skoku až 5 metrů. Část uhlí proto zůstává ve stropě a havíři jsou nuceni realizovat ve spolupráci se záchranáři důsledná protizáparová opatření. Porubní chodby, zejména těžní třída, jsou silně tlakově exponovány a je nutná jejich strojní přibírka. „Unikátní je rozsah bezvýlomových trhacích prací v porubu. Rubání najelo 11. července loňského roku a při celkovém postupu něco málo přes 500 metrů bylo na BTPVR spotřebováno již 60 tisíc kilogramů střeliva,“ poukázal na jeden z výmluvných detailů Huplík.

I v těchto podmínkách kolektiv Alpex rubání 2 vytěžil v lednu tohoto roku 97 832 metrů krychlových uhlí při měsíčním postupu 93,7 m! Parametry limitního výkonu splnil na 104,1 procenta. „Jde o nejvyšší letošní těžební výsledek na naší šachtě a určitě jeden z nejlepších v OKD. Měsíční těžba na úrovní 100 tisíc m3 znamená v podmínkách OKD vždy úspěch,“ zdůraznil vedoucí provozu rubání na závodě 2 Dolu Darkov Vlastimil Mitrenga. Bohuslav Krzyžanek

Fakta o kolektivu Praacoviště: porub 340 206, Pracoviště: 206 závod 2 Dolu Darkov Počet členů: 130 (včetně technického dozoru) Vedoucí provozu: Czesław Witek Vedoucí úseku: Józef Ulman Zást. vedoucího úseku: Janusz Pielka Hlavní předák: Tadeusz Czaja Směnoví předáci: Piotr Chorągwicki, Piotr Sabaś, Hieronim Bethe Mechanik úseku: Stanisław Szałajko Revírníci: Tomasz Bożek, Mieczysław Marszałek, Marek Fijałkowski

Milan Pavlík u počítače sledujícího fungování technologie v dole.

Dva roky bez registrovaného úrazu Ve firmě THK Čechpol je bezpečnost práce prioritou. Svědčí o tom i dosahované výsledky ORLOVÁ – Už po pětadvacáté se sešlo v sobotu 10. března na pravidelné čtvrtletní poradě rozšířené vedení firmy THK Čechpol. Jednání zahájil ředitel společnosti Karel Rašík, který přivítal jako hosta Stanislava Wizura, ekonomicko-personálního náměstka Dolu Karviná. Účastníci uctili minutou ticha památku sedmi svých spolupracovníků, kteří 11. března 2004 tragicky zahynuli při důlním otřesu na tehdejším Dole Lazy. Při hodnocení činnosti firmy kladl ředitel Rašík důraz zejména na oblast bezpečnosti práce. „Velmi si vážím toho, že od ledna 2010 pracujeme bez jediného registrovaného úrazu,“ zdůraznil. „Špič-

kově musím hodnotit zejména razičský kolektiv vedený hlavním předákem Sergejem Taranem, který pracuje bez jediného pracovního úrazu od roku 2005. Kolektiv razí ve velmi těžkých a složitých podmínkách, přesto své úkoly plní a pracuje nejen kvalitně, ale i bezpečně,“ podtrhl Rašík. Současně vyzval všechny zaměstnance, aby nepovažovali Příkaz č. 1 ředitele k bezpečnosti a hygieně práce za formální záležitost, ale aby stanovené pokyny plně respektovali v každodenní činnosti. „V oblasti bezpečnosti je stále co zlepšovat, v užším vedení již připravujeme motivační podmínky pro tři nejlepší kolektivy,“ dodal ředitel.

Polských dětí je asi třetina týmu,““ vyzdvihl. tě ddodavatelského d t l kéh tý d ihl JJakk dodal, děti z polských rodin tvoří asi jednu třetinu z necelých osmi desítek svěřenců OSSB. Sdružení je podporuje zejména v oblasti vzdělání, volnočasových aktivit a zdraví. Mimořádnou akcí plánovanou na tento rok je společná letní dovolená ve Španělsku. „Až na malé výjimky by se jí měli zúčastnit všichni naši svěřenci. Vždyť většina z nich moře ještě neviděla,“ řekl Sobol.

FOTO: Jan Kurial

S b li ký šek Symbolický š k na 25 tisíc ti í korun k přeř vzal od horníků z dodavatelské firmy Alpex PBG v pondělí 19. března předseda OSSB Vladislav Sobol. „V minulosti přispěl na Barborku smíšený rubáňový tým složený z kmenových zaměstnanců OKD a firmy Polcarbo vedoucího úseku Mariana Hradila a hlavního předáka Miroslava Prekopa, rovněž z Darkova. Současný dar horníků z Czajova kolektivu je ale první pocházející od čis-

Účastníci pravidelné čtvrtletní porady rozšířeného vedení firmy THK Čechpol.

Při hodnocení výrobních výsledků vyzvedl zejména práci razičského kolektivu a poděkoval za příkladné vedení úseku příprav jeho vedoucímu Vladkovi Durkotovi. Kladně zhodnotil rovněž činnost v oblasti svorníkování. „Na kvalitu svorníkování je vyvíjen stále větší tlak. Díky vaší práci a přičiněním vedoucího Františka Kolka dosahujeme v této činnosti velmi dobré výsledky. Jenom upozorňuji, že je nutné neustále hlídat náklady, neničit korunky a vrtné tyče,“ konstatoval Rašík a připomenul, že všechny poruby, které byly provozovány s chodbami ve svornících, byly těženy bez komplikací a s menší pracností na styku chodba–porub. Zdůraznil nutnost více se věnovat zlepšovatelské činnosti v rámci programu Continuous Improvement. Pravidelným bodem porad firmy THK Čechpol jsou testy ze znalostí bezpečnostních předpisů. Tentokrát dopadly mimořádně dobře – pět přítomných bylo vyhodnoceno na prvním místě s pouhými dvěma chybami ze šedesáti otázek. Čeká je zvýšení nadstavbové složky mzdy pro příští čtvrtletí. Tradiční Skok přes kůži absolvovali zaměstnanci narození v březnu a host Stanislav Wizur. Ten také ukončil jednání porady krátkým vystoupením. Ocenil činnost firmy na Dole Karviná a seznámil s některými novými opatřeními v oblasti investic, logistiky a systému údržby. Jan Kurial


www.ihornik.cz | 3

22. března 2012

Jediný únorový limitní výkon zvládli na čelbě u Pavla Jozka V tomto měsíci kolektiv konečně nafárá uhelnou sloj, přijde na řadu vrtací vůz DHD1 a svorníkování Hilti One-Step CHLEBOVICE – Jako jediní obstáli ve druhém měsíci letošního roku se ctí. Nikdo jiný než raziči hlavního předáka Pavla Jozka z úseku vedoucího Václava Czyže z lokality Chlebovice totiž nedosáhl v únoru na Dole Paskov na „limiťák“. V roce 2012 už druhý. Výkon kolektivu je navíc umocněn skutečností, že už třetí rok dělá bez úrazů! „Nezdary ve výrobě se odrazily i na počtu naplněných limitních výkonů. Hlásil se kdekdo, ale nedařilo se. Z rubáňových se na skuru nezapsal nikdo, v přípravách jen Jozkovi raziči z úseku P1 splnili příslušné parametry. Na překopní ražbě 112 5447 zvládli postoupit o osmapadesát metrů,“ informoval výrobní náměstek podniku Jiří Pokorný.

„A to máme zadání pro limiťáky oproti loňskému roku navýšené o pět procent! O to více jsou naše únorové výsledky cennější,“ nechal se slyšet Jozek, jenž v letošním roce oslaví jubileum – deset let hlavního předákování čelbovým osádkám. V přípravách ostatně jednačtyřicetiletý havíř fárá od vyučení. Byl na Rudém říjnu i dřívějším Paskově. Loni v lednu přešla Jozkova parta z úseku P3 Aloise Pavelka pod Czyžovo vedení na lokalitě Chlebovice. „Kolektiv v té době pracoval jen v šestnácti lidech. Nastoupil hned do rozfárávky v 11. sloji, kde na štrece 112 5445 okusil tu nejhorší část budoucí těžní třídy. Tři

FOTO: Důl Paskov

Ať se daří, nebo ne, chlapi dávají pozor a už třetím rokem pracují bez úrazů!

Hlavní předák Pavel Jozek nyní fárá na Chlebovicích, kde měl jediný únorový limitní výkon Dolu Paskov. sta metrů v úpadním překopu s tektonikami a přítoky vody...“ uvedl Czyž. „V takových podmínkách jsme jen těžko mohli myslet na limitní výkony, nemluvě o předních místech v přípravářské extraligové tabulce,“ konstatoval hlavní předák, jehož chlapi vyrazili v uplynulém roce jen 542 metrů a zaznamenali

dva zápisy na čestné čelbové skury. Pochlubit se však mohou třetím rokem v řadě zcela bezúrazovým provozem. Momentálně se Jozkovi chlapi „brodí“ opět překopní částí dalšího díla 112 5447, ale limitní výkony si připsali už dva. „Jednoznačně pomohlo doplnění kolektivu na současný stav čtyřiadva-

ceti lidí a navíc i přístup směnových předáků Martina Vrubla, Petra Kocourka, Erika Fridricha a Petra Cagaše,“ pochvaloval si hlavní předák. Pečlivou údržbu jeho strojů zastává opora kolektivu Vojtěch Škultéty a také zámečníci vedení Luďkem Šajtarem. Radek Lukša

Druhý letošní měsíc nebude na Dole Paskov patřit mezi ty úspěšné... STAŘÍČ – Titulek bohužel hovoří za vše – nebyl splněn technický režim v těžbě ani metráži! Rubáňoví nakopali 89 000 tun ROTP a úkoly nesplnili, chybělo jim jedenáct tisíc tun. Složitý byl rozjezd obou nových stěn s mechanizovanou výztuží. Porub 063 607 s havíři hlavního předáka Petra Prokopa vyjížděl ze zatlačeného výchozího kanálu, postupně dovybavoval porubové kotvení a bočnice. Dosáhl průměrné denní těžby jen 594 tun. Nevýrazný výkon ovlivnily rovněž časté poruchy – řetězů RTH či odtěžení – nedodržování technologické kázně a špatná údržba. V porubu dochází také k vyjíždění uhelné sloje a propadávání čočkovitého nadloží, to se kolektiv snaží eliminovat injektáží pilíře i nadloží a zavrtáváním TH rovin a Scholtenrohren. O něco lépe se dařilo partě hlavního předáka Petra Zemana ve stěně 074 798. Ta po rozjezdu nového porubu v lednu musela rovněž řešit problémy s propadávajícím nadložím a poruchami na odtěžení. Kolektiv však alespoň ve druhé půlce měsíce zabral a jako je-

diný splnil technický režim. Dosáhl průměrné denní těžby 1091 tun. Zato havíři hlavního předáka Vladislava Horáka bojují už čtvrtý měsíc v porubu 063 606/1 s rozsáhlou tektonikou o amplitudě až šesti metrů. Pomocí trhacích prací se pomalu prokousávají vpřed. Nyní se amplituda tektoniky zmenšuje a kolektiv před dokopáním bloku snad čekají ještě světlé zítřky. Těžba v tomto porubu, budovaném IHV, dosahovala pouze 296 tun za den. Přestože kolektiv hlavního předáka Rostislava Bednáře dosáhl průměrné denní těžby 691 tun, ani jemu se nepodařilo úkoly měsíce února splnit. V porubu 112 403/1 přidával denně žlaby RTH a prodloužil porub z původních 155 na 190 metrů. Z těžby jej ovšem často vyřazovaly strojní poruchy – utržené řetězy pluhu a poruchy na centrálním odtěžení. A ani dodavatelský kolektiv Carbokov hlavního předáka Tomasze Szadziewicze se nedokázal úspěšně poprat s podmínkami v porubu 084 273 – denní těž-

ba 563 tun. Na pracovišti dochází ke zhoršování úložních poměrů, nárůstu proplástku a prudkým změnám úklonu sloje. Zvyšují se objemy trhacích prací, přidává se více poruch u rubáňového dopravníku s častou výměnou poškozených žlabů... Přípraváři? V únoru vyrazili 1148 metrů a rovněž jim scházelo třicet metrů ke splnění úkolu. Na nesplnění se podílely významnou měrou dodavatelské kolektivy, kterým scházelo dokonce padesát metrů. Vlastní kolektivy Dolu Paskov nedokázaly výpadek plně nahradit. Nejlepších výsledků dosáhly kolektivy Petra Slámy (při ražbě výchozího kanálu 112 3403/2 – 5,57 metrů za den), Petra Pustáka (ražba těžní třídy 080 5253 – 5,20 metrů za den) a Jiřího Hantschela (na třídě 080 7654 – 5,04 metrů za den). V březnu jde zatím práce od ruky lépe přípravářům. Doufáme proto, že se rubáňoví nenechají zahanbit a do konce měsíce ještě zabojují!

Slovo hlavního inženýra Kvalita, K lit základ ákl d úúspěchu ě h Vážení spolupracovníci, existuje nesčetné množství příkladů z minulosti, kdy řízení kvality a kvalita řízení – výrobků, procesů, technologií – měly klíčový dopad do ekonomiky. Dnešní hospodářsky vyspělé země, jako například Japonsko, dosáhly ekonomického růstu procesem nastartovaným v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století a založeným na důrazu na kvalitu. Naopak nekvalita práce se stala jednou z významných příčin rozpadu takzvaného východního bloku. A každá nekvalitní práce má vždy za následek opoždění plnění plánu, dodávek, vznik víceprací a tím negativního dopadu do ekonomiky. Zlepšení kvality práce přináší ekonomický efekt. Hornická činnost je založena na operacích na sebe navazujících, nedostatky u předchozích procesů proto mají negativní dopad do těch následujících. Začíná to už ve stadiu rozhodování, plánování, projektování. I drobná chybička v těchto procesech se u dalších činností znásobuje vlivem nekvalitního provedení. Na plynulost dobývání má v našich podmínkách obrovský vliv nejen všude zmiňovaná geologie, ale zejména kvalita provedení přípravných a instalačních prací. Každé nedodržení parametrů ražby – směru, profilu, úklonů – neřešení výlomů a anomálií při ražbě, nedůsledné vyztužování a zakládání vytváří pro provozovaný porub překážky jak z hlediska bezpečnosti práce, tak z hlediska nárůstu víceprací a narušení plynulosti dobývání. Instalace zařízení v porubech s podílem nedodělků a nekvalitního provedení přináší „porodní bolesti“; pomalé rozvíjení porubní fronty, ztráty v těžbě a ve výnosech. Ale ani v procesu dobývání nesmíme zapomínat na kvalitu, a v podmínkách Dolu Paskov je to zejména kvalita udržovaných chodeb pro dvojí použití za poruby. Dodržování technologického postupu údržby chodeb za porubem je základem budoucího úspěchu – zajištění potřebného profilu umožňuje přímý překliz technologie a dodržení všech požadovaných parametrů pro budoucí porub. Na Dole Paskov za provozovanými poruby udržujeme průměrně tři tisíce metrů chodeb ročně. Jednoduše řešeno, není nutné razit tři kilometry nových chodeb s náklady mnoha set milionů korun v daném roce. A toto je jeden z hlavních aspektů, jak pozitivně ovlivňovat hospodářský výsledek našeho dolu. Výkonnější technologie na klíčových činnostech již z větší části máme, ale k nárůstu výkonu musíme přidat i zlepšení kvality provedené práce. Zbigniew Janowski hlavní inženýr Dolu Paskov

Jiří Pokorný, výrobní náměstek

Přivaděč provozní vody překládali v polárních podmínkách STAŘÍČ – Dvanáct až pětadvacet stupňů pod nulou, zem jako kámen zmrzlá metr hluboko, dvacet centimetrů sněhu! V doslova polárních podmínkách „řešili“ pracovníci ze servisního centra a dodavatelské firmy poruchu na přívodu provozní vody pro staříčskou lokalitu Dolu Paskov. Ještě s příchodem jara je vidět odstraňování následků havárie z první dekády února. „Prasklo potrubí o průměru čtyř set milimetrů, kterým v ranních směnách čerpáme z rybníků Kuboň ležících u cesty z Ostravy na Frýdek-Místek vodu pro potřeby důlních provozů na Staříči,“ přiblížil René Loder, vodohospodář Dolu Paskov s tím, že roury přivaděče ležely v zemi od výstavby šachty. A to bohužel nešťastně, rovnou pod parkovištěm.

FOTO: Radek Lukša

Potrubím z rybníků Kuboň se čerpá pro šachtu do nádrží Kamenná v ranních směnách denně mezi 3500 až 4000 kubíky tolik potřebného média

To už bylo dobře, montáž uzavírací armatury před vrátnicí dolu.

Únorové extrémní mrazy způsobily, že potrubí prasklo hned na dvou místech – pod příjezdem k šachtě v takzvané „chráničce“. Voda šla na povrch; vzhledem k venkovním teplotám dělala z cesty na závod Staříč nebezpečné kluziště. Centrum servisních služeb, jemuž přivaděč patří, najalo k opravě firmu Potrubí Seidler. A rozhodlo se, že místo opravy budou roury přeloženy. „Během deseti dnů položili nové potrubí do nového výkopu na vhodnější místo. Není zabetonované, není pod asfaltem na parkovišti. Kopat se však muselo přímo před vrátnicí a vjezdem na lokalitu. Změněna byla celá dopravní situace,“ popisoval Loder. Havárie na přivaděči tak důležité komodity pro chod šachty se podle něj musela obejít bez omezení provozu. A také se obešla!

„Prasklým potrubím jsme čerpali do nádrží Kamenná s objemem dvakrát pět tisíc kubíků bez ustání, led vznikající nad poškozeným místem odškrabával bagr. Připraveni jsme byli pouštět potřebnou vodu do dolu i třetím patrem z lokality Chlebovice, která ji bere z vodní nádrže Košice,“ vysvětlil vodohospodář. Po přepojení na novou přeložku přišel oddech. Zatímco lidé ze šachty se potili obavami o zajištění dodávek vody, montéři venku si „užívali“ pravý opak. Drážku pro položení roury museli vysekávat pomocí hydraulického kladiva na bagru. Potrubí svařovali a obalovali speciální plastovou hmotou pod přístřeškem. Bojovali i s přívaly sněhu. V současné době jim zbývá upravit terén a prostranství před vrátnicí ve Staříči. Radek Lukša


Z OKD / ZA BRANAMI OKD

Výroční schůze s rekordní účastí O činnost v klubu hornických důchodců z Františku je zájem HORNÍ SUCHÁ – Pokud máte dojem, že řady členů klubů hornických seniorů řídnou, pak opak je pravdou. Platí to alespoň v případě Klubu hornických důchodců Dolu František v Horní Suché. V průběhu loňského roku ho z různých důvodů opustilo 16 osob, k členství se ale nově přihlásilo 26 zájemců. Členská základna se tak rozrostla na 326 osob a díky nové krvi také omládla. Věkový průměr poklesl s dosavadních 74 let na 72 roky. Tyto a další skutečnosti uvedl ve své zprávě na výroční členské schůzi klubu, která se konala ve čtvrtek 8. března v hornosušském klubovém příbytku zvaném Domeček, předseda KHD Dolu František Roman Konopka. Je nabíledni, že zájem o práci v organizaci souvisí s její aktivní a bohatou činností. Také vloni důchodci z Františku zahájili rok hornickým bálem, na který navázala výroční členská schůze, oslavy Dne matek a smažení vaječiny, hornické slavnosti u příležitosti Dne horníků, loučení s létem či tradiční setkání k uctění svátku patronky havířů svaté Barbory. Novinkou bylo zhotovení klubové vlaječky, kterou chtějí členové klubu veřejně prezentovat na Setkání hornických měst a obcí ČR ve dnech 20. až 22. dubna v Chomutově. Obdobnou činnost jako vloni plánuje klub také letos. Jak připomenul Konopka, zájemci o zájezd do neznáma se mohou přihlásit na letošním smažení vaječiny, které se bude konat 7. června. O dobrou pohodu a náladu na jednání se postaral harmonikář Alois Ryba, při jehož melodiích senioři opět dokázali, že zpívat rozhodně nezapomněli. O rostoucím zájmu o činnost klubu svědčí také fakt, že jednání výroční členské schůze se zúčastnilo 140 členů, což představuje zatím absolutní rekord. Jan Navrátil

Dolní oblast ve Vítkovicích přivítala jaro u vysoké pece Prohlídka celého průmyslového skansenu začíná na šachtě Hlubina. Logicky – bez uhlí by to přece nešlo! OSTRAVA – Přesně v šest hodin a čtrnáct minut ráno vstoupilo Slunce v úterý 20. března do znamení Berana, skončila zima a nad vysokou pecí „jedničkou“ bouchly rachejtle a ohňostroj. Dolní oblast Vítkovice, unikátní průmyslový skansen zahrnující celý technologický proces od dobývání uhlí až po výrobu železa, tak oslavila jarní rovnodennost a příchod astronomického jara.

Ohňostroj a rachejtle přesně v 06.14 hodin symbolicky zahájily návštěvnickou sezonu. „A samozřejmě i nové sezony prohlídkových tras po zdejších industriálních krásách. Spolu s probouzející se přírodou se totiž k životu probouzejí i naše památky,“ prohlásil Petr Koudela, ředitel Dolní oblasti Vítkovic. Pod ní spadá už i někdejší Hornické muzeum OKD, nazývané nově Landek Park. A právě odtud na Vysokou pec číslo 1 povolali průvodce na posilu, čekali nával. „Jsme ve výšce třiašedesáti metrů a pětasedmdesáti centimetrů. Ostravská radnice měří sice více, ale i odtud máme krásný rozhled,“ uvedl v nejvyšším přístupném bodě zrekonstruované vysoké pece Jakub Dvořák, syn horní-

Pohled na Ostravu z vysoké pece, v popředí bývalý Důl Hlubina. ka ze Staříče, působící jako průvodce, brigádník. „Běžně tady prohlídky končí, dneska je to výjimečné,“ vysvětlil s tím, že trasa začíná právě na šachtě Hlubina.

Vítání astronomického jara ohňostrojem v Dolní oblasti Vítkovice.

Návštěvník nejprve, tak jako havíř na šichtě, zajde do koupelen. Starých. Přístupné jsou však i ty novější, jejichž autorem byl slavný ostravský židovský architekt Felix Neumann. Pokračuje se do kok-

sovny a až pak k výrobě železa. „Vloni jsme přerušili s první minutou jara osvětlení vysoké pece, abychom upozornili na její revitalizaci. Letos jsme ji symbolicky zažehli,“ dodal Koudela. Radek Lukša

Jakub Dvořák, syn vysloužilého havíře, je v provozu průvodcem.

Na dovolenou s Čedokem!!! Odlety z Ostravy Egypt, Hurghada 8/15/11/12 dní To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu Egypt, Sharm El Sheikh 11/12 dní Egypt, Marsa Alam 11/12 dní Bulharsko 8/15/11/12 dní ostrov Kréta 8/15/11/12 dní ostrov Kypr 11/12 dní ostrov Zakynthos 11/12 dní ostrov Lefkada 11/12 dní ostrov Samos 11/12 dní ostrov Rhodos 8/15/11/12 dní Turecko 8/15/11/12 dní ostrov Kos 11/12 dní ostrov Mallorca 8/15/11/12 dní ostrov Korfu 11/12 dní Okruh Minotaurus (Řecko) Velký okruh Tureckem

24.3. – 18.10. 21.4. – 28.4. 7.5. – 1.11. 10.5. – 5.11. 27.5. – 16.9. 30.5. – 6.10. 31.5. – 24.9. 1.6. – 25.9. 4.6. – 27.9. 5.6. – 28.9. 5.6. – 2.10. 5.6. – 9.10. 7.6. – 20.9. 9.6. – 15.9. 11.6. – 13.9. 30.5. – 6.6. a 26.9. – 6.10. 15.6. – 26.6. a 28.9. – 9.10.

konečná cena od 8.990 Kč 13.990 Kč od 22.290 Kč od 22.090 Kč 11.790 Kč od 13.590 Kč od 20.990 Kč od 11.290 Kč od 12.890 Kč od 13.990 Kč od 13.590 Kč od 17.990 Kč od 16.390 Kč od 18.590 Kč od 13.590 Kč od 20.790 Kč 30.990 Kč

Nejkrásnější místa Mexika Velký okruh Čínou Prodloužený víkend v Barceloně Víkendy v Istanbulu Velký okruh Itálií To nejlepší z Portugalska Prodloužený víkend v Madridu Prodloužené víkendy v Lisabonu

5.4. – 16.4. 53.990 Kč 21.4. – 5.5. 67.490 Kč 26.4. – 29.4. a 17.5. – 20.5. od 10.990 Kč 5.5. – 8.5. a 7.6. – 10.6. 12.990 Kč 6.5. – 12.5. 14.790 Kč 19.5. – 26.5. 23.990 Kč 24.5. – 27.5. a 5.7. – 8.7. od 11.990 Kč 7.6. – 11.6. 14.990 Kč

Autokarem z Ostravy (KI,F-M) na letní dovolenou Termální lázně Harkány (Maďarsko) Chorvatsko – Istrie, ostrov Krk a Crikvenica Chorvatsko – Makarská riviéra Španělsko – Costa Brava

10 dní 10 dní 10 dní 10 dní

6.4. – 15.10. 15.6. – 9.9. 25.5. – 29.9. 8.6. – 30.9.

od 3.890 Kč od 5.290 Kč od 5.190 Kč od 5.590 Kč

Autokarem z Ostravy (KI, F-M) Přímé lety z Prahy nejen do exotiky Mexiko 12/13 dní Thajsko 9/13/16 dní Kuba 12/13 dní Indický trojúhelník

25.3. – 17.4. 29.3. – 25.4. 1.4. – 24.4. 1.4. – 7.4. a 16.10. – 22.10.

od 24.990 Kč od 22.990 Kč od 32.990 Kč od 29.990 Kč

Velikonoční pondělí ve Valašském muzeu v Roznově 9.4. Květinové korzo se zastávkou v Bruselu 18.4. – 22.4. Nejkrásnější hrady a zámky Duryňska 27.4. – 29.4. Řím s prohlídkou Benátek a Florencie 30.4. – 6.5. a 25.6. – 1.7. Paříž, královna turistiky 3.5. – 8.5. a 12.6. – 17.6.

410 Kč 9.390 Kč 3.990 Kč 8.690 Kč 6.690 Kč

Klasická Paříž 4.5. – 8.5. a 18.5. – 22.5. 6.590 Kč Po stopách Napoleonovy bitvy u Slavkova 5.5. 580 Kč Jarní výstava květin, Floria, Věžku u Kroměříže 8.5. 440 Kč Londýn trochu jinak 8.5. – 13.5. a 12.6. – 17.6. 7.990 Kč Budapešť-hlavní město Maďarska 8.5. a 8.9. 1.090 Kč Plitvická jezera, zajímavosti Istrie s koupáním 13.5. – 19.5. 7.290 Kč Klasický Řím 16.5. – 20.5. a 26.9. – 30.9. 5.290 Kč Za krásami solnohradských jezer 6.6. – 10.6. a 18.7. – 22.7. 7.790 Kč Nejkrásnější motivy rakouských Alp 7.6.- 10.6. a 16.8. – 19.8. 5.990 Kč Víkend na Turčianskom salaši nejen pro dospělé 9.6. – 10.6. a 1.9. – 2.9. 2.600 Kč Od Ženevského jezera pod Mont Blanc 22.6. – 26.6. a 20.7.- 24.7. 10.490 Kč Lázeňský trojúhelník krále Matyáše 4.7. – 8.7. 5.490 Kč Rakouská metropole Vídeň 5.7. – 6.7. a 25.8. – 26.8. 2.150 Kč Český ráj a Lužické hory s výjezdem do Budyšína 5.7. – 7.7. 2.290 Kč Kouzelná Bretaň 15.7. – 21.7. 10.990 Kč Pěšky pod Matterhorn 20.7. – 24.7. 11.490 Kč Poznávejte krásy Dolního Rakouska 20.7. – 22.7. 4.890 Kč

Slevy za včasný nákup do 31. 3. až 20%! Využijte báječné slevy až pro dvě děti zdarma nebo slevy pro seniory od 55 let.

CK ČEDOK, Masarykovo nám. 21/11, Karviná 596 311 010, 596 311 009 Provozní doba: Po-Pá: 9,00 - 18,00, So: 9,00 - 12,00

CK ČEDOK, ul. 30. dubna 2b, Ostrava 596 124 087, 596 121 384 Provozní doba: Po-Pá: 8,00 - 18,00, So: 9,00 - 12,00

16/12-IV/12

Předseda KHD z Františku Roman Konopka.

číslo 12 | ročník 42

FOTO: Radek Lukša

FOTO: Jan Navrátil

4 | www.okd.cz


Zábavná příloha nejen pro havíře

Tátové z dolů nešetří na své děti časem. A mají výsledky

Hra o tři stokoruny

11

Potomci hornických rodin, kteří závodí za TJ Slavoj, patří k regionální špičce. Neztratí se ani na republikové úrovni

Netradičně zaparkovaná stará rá škoško dovka na soutěžním snímku č. 11 inspirovala naše čtenáře k několika vtipným rýmovačkám, popiskům a veršíkům. Z vašich zaslaných příspěvků vybíráme tři nejvtipnější a s potěšením je odměňujeme stokorunovou bankovkou. Soutěž pokračuje i nadále, proto neváhejte a glosujte, další stokoruny čekají na vítěze.

Kučera, jehož dcera Markéta si cestu ke krasobruslení našla díky pozvání na trénink. Věnuje se mu sedmou sezonu a otec ji po havířsku nazývá sběratelkou cenných kovů.

Krasobruslařský oddíl má v sobotu 31. března tradiční loučení s ledem. Začíná se v 8.30 hodin a zvána je i veřejnost.

rnické Ho AŘI

BRUSL

příb

FOTO: Radek Lukša

KRASO

y z regionu ěh

Nella Kopećová patří sice k nováčkům, ale má už tři stupně výkonnostních testů. ČESKÝ TĚŠÍN – Přední místa v moravskoslezském krajském přeboru ve svých kategoriích aktuálně okupují Markéta Kučerová (13), Richard Horák (12) a Nella Kopećová (8), hornické děti závodící za krasobruslařský oddíl TJ Slavoj Český Těšín. Škola, kterou jim dávají bývalí čeští reprezentanti, se neztratila ani na republikovém mistrovství žactva v Brně – medaile jim unikly o chlup! „Markétu po výborném výkonu ve volné jízdě dělilo od bronzu pouze 0,76 bodu. A třetí místo si podle našeho názoru zasloužil i Ríša, chybělo mu 1,5 bodu,“ řekli trenéři Lukáš Rakowski a Michal Matloch k akci z druhého březnového víkendu. V regionu si ale jejich svěřenci vedou ještě lépe. Karvinský kahanec, Beskydská pirueta Třinec či Velká cena Ostravy – všude stáli na stupních vítězů.

Pro rodiny – táty ze šachet nevyjímaje – to znamená být na zimním stadionu stejně často jako v práci. „Ne-li čas-

těji. Vždyť tady býváme i o víkendech,“ nechal se slyšet technik úseku větrání a bezpečnosti z Dolu Darkov Milan

Výherci soutěžní fotografie č. 11 jsou: Ludvík Trávníček, Rudolf Sroka a Dalibor Váca, všichni tři pánové z Ostravy.

„Sice šetří kola i gumy, bohužel, jezdit neumí.“ (lt)

„Z práce na stadion. Trávíme tu v sezoně většinu volného času,“ pokračuje vedoucí přípravy výroby z Dolu ČSM Petr Horák, jehož syn Richard bruslí též sedmým rokem. Nejprve to bylo s maminkou na přehradě, led však praskal, takže si našli kvalitnější plochu i tréninkové zázemí. Horákovi staršímu také nejsou brusle cizí, na oddílových akcích TJ Slavoj byl na nich spatřen i v masce čerta. Nepřetržitý provoz kombinuje s ustavičným tréninkem dcery záchranář na jižním závodě Dolu ČSM Artur Kopeć. „Nella je sice mezi nováčky, ale zvládla už tři stupně výkonnostních testů. V rámci Českého poháru je ve své kategorii do desátého místa. Začali jsme s ní chodit bruslit paradoxně kvůli jejím zdravotním problémům, na ledě se zlepšuje dýchání i celková kondice,“ upřesnil otec. Radek Lukša

„Že by nový model Škodovky s pohonem na všechny 4? Ne, jen konec motorismu v Čechách!“ (rs) „Dřevěná kola, příroda nás volá. S prvním jarním dnem za sluníčkem hurá vyjedem.“ (dv)

12 Ceny za vajíčka v českých obchodech lámou rekordy. Blíží se Velikonoce a podle analytiků se vyšplhají ještě výše. Není proto od věci, když slepice z domácího chovu navlékne dres a rozhodne se zlepšit svoji kondičku. Vždyť kdo má stíhat tolik objednávek vajec na farmářské trhy? Těšíme se na vaše vtipné komentáře k soutěžní fotografii č. 12. Na tři nejlepší čeká stokoruna.

Markéta Kučerová při tréninku, za ní ostatní dva krasobruslaři z hornických rodin.

Uzávěrka U á ěrka je v úterý 27. 27 března bře na 2012. 2012 Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, 702 00 Ostrava, faxem na tel. číslo 596 113 648 nebo e-mailem: renata.pavlikova@okd.cz. Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle 732 829 149, nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 12 zveřejníme v dalším čísle novin.

Pert Horák (zleva) s Richardem, Artur Kopeć s Nellou, Milan Kučera s Markétou.

Něbijtě baby! Seděli zme v ponděli Na Upadnici, třepali se zimu a prosili kelnerki, až donesu paru klapetek do krba. „Ja, svět se v kravsku řiť obraca! V sobotu sem chtěl isť na kupak, jake byly hice, včera aspoň na lavečku do parku se něchať ofuknuť vankem a dneska rano sem hrabal ze šifonera zpatki těplu bundu! To přeci neni normalni,“ bečel na celu hospodu Poldek a křiknul na ty děvušky za pipu, až vala pro to dřevo, inač že se zajdě pro ňho sam. „Čemu bečiš, dyť sem ti už minule připomnil lidovu pranostiku, že březen za kamna vlezem. Tuš to tu maš! Aspoň vidiš, jak byli ti naši předci chytři a jak věděli, co a jak budě s počasim a nic ich němohlo překvapiť!“ beknul po nim Antek. „Ja se tu na to všecko a aji na vas možu vysrať! Jak tu každy den poslucham ty vaše pesimisticke dřisty, tak se dycki tak naseru, že přidu dom a zvalim kvuli temu vlastni robu,“ pravil Rudek a zvedal se od stola. Enemže v tyn čas lez do dveři Jaryn. Kulhal na obě nohy a tva-

řil se tak, že zme malem šli pro mary. „Co se ti zas robi, ty hypochondře,“ zeptal se Rudek a sednul se zpatkli ku stolu. „Co by? Vitě, že chodim na rehabilitacu a baba mi dneska tak dala zabrať, že vůbec necitim pačmagi a cele tělo mam jak v ohňu!“ pravil popravdě Jaryn a místo piva, na kere puvodně přišel, se poručil jakysik bylinkovy čajiček, co ty kelnerky piju, aby byly štihle. „Ty zje ale gnyp. Čemu na tu rehabilitacu loziš, aby si byl štihlejši? Chudši? Aby si se libil babam? Na co? Stejnak ti ten tvuj kuka furt enem na ponožki a na kravatlu enem vtedy, jak zrobiš stojku,“ smjal se mu Antek. Jaryn srknul horkeho čaja a enem syknul: „Di do řiti! Viš, že mam v prdeli pravu nohu a temu musim cvičiť!“ Sice sem ten jeho tichy protest zaslechnul, ale přeci sem se, bo Jaryna dobře znam a vim, že mu o tu šlang postavu idě předevšim, do ňho rypnul. „Ja se ti tež divim. Bojiš se, že buděš tlusty a že tě

zgvaltně infarkt či tě trefi šlak. Temu furt piješ ty svoji utrechty, žereš kajaku travu či bylinku a chodiš pěški kilometry. A čemu?!? Kdyby ty prochazki byly fakt tak zdrave, jak se pravi, tak by potym pošťaci byli něsmrtelni. Velryba plave cele dni a aji roky, žere enem ryby a přesto je bachrata. Zajic cele dni lita a skače a stejnak se nědožije vic jak pěti roku. Pravda, pokuď ho dřive něpicně myslivec či pytlak. A vem se taku želvu. Ta něskače, něběha, dycki přidě všudě posledni, skoro vubec se něhybe a přesto se dožije až sto padesati let! Tak ku čemu je to všecko tvoji snaženi?!“ položil sem řečnicku otazku, kera vyvolala salvu smichu mezi kamošami a aji Jaryn se kapku usmjal. To byl ale popud pro Erďu: „Synci, vitě, čemu baba němože byť krasna a zaroveň chytra? Bo by to byl chlop! Fajne ni?“ Kuknul sem na Rudka. Tyn se bez slova zvednul a šel dom… Tuš zdař buh, vaš Lojzek

21/12-V/12

Jak to vidí stryk Lojzek


6 | www.okd.cz

PANORAMA

číslo 12 | ročník 42

U ostravského Baníku působil v minulosti i hokejový tým Bývalí hráči a fanoušci si připomněli 60. výročí založení svého oddílu dl téměř v zapomnění. Svou činnost ligový tým ukončil v sezoně 1974/75, o pět let později se definitivně rozpadla i družstva dorostu a žáků. „Musím také vzpomenout na ty, kteří mi umožňovali sportovní a později i funkcionářskou činnost. Byl to Důl Heřmanice, dříve Rudý říjen, a Důl Staříč. Na těchto dolech jsem pracoval ve vedoucích THP funkcích. Byli tam skvělí lidé, kteří fandili Baníku a hokeji,“ připomenul vazby na šachty ostravsko-karvinského revíru Dolinek, který byl letech 1972 až 2002 předsedou Svazu ledního hokeje pro Moravu a Slezsko a v letech 1980 až 1994 místopředsedou výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje. „Pro jedno město se dva celky ukázaly přílišným přepychem, a tak dnes už je Baník v hokeji jen vzpomínkou. Na některé osobité hráče, jako byli Černošek, Šimon, Štěpán, Król, Pertešín, Niesner, Hejduk, Šumlanský, Vlach, Kasper, Mikoláš a další, starší fanoušci ale jistě nezapomněli,“ konstatoval bývalý kapitán baníkovského hokeje. bk

Konsolidace půjček pomáhá šetřit

Bývalí hráči a příznivci baníkovského hokeje při oslavách 60 let založení svého klubu.

Splácíte více půjček s různou výší splátky, u několika společností a s rozdílnými daty splatnosti? Pravděpodobně vás už nejednou napadlo, že to přece musí jít lépe. A máte pravdu! Chytré řešení existuje! Nabízí je Konsolidace půjček od GE Money Bank. Nejenže sloučí vaše půjčky do jedné, takže už nadále platíte pouze jednu měsíční splátku (a s jedním poplatkem za vedení úvěru), ale můžete si také flexibilně nastavit výši a datum této splátky, stejně jako délku splácení. Tu můžete prodloužit, ale i zkrátit. Co je ale nejdůležitější, ušetříte! „GE Money Bank byla první z velkých bank, která již před více než pěti

lety začala Konsolidaci půjček poskytovat. Nyní však přichází s druhou generací této služby, která zcela nově přináší možnost konsolidovat půjčky až tří členů rodiny dohromady,“ vysvětluje Michal Knap, senior oblastní manager GE Money Bank. Proč je spojení rodinných půjček do jedné výhodnější? Protože pokud se spojíte, ušetříte! Konsolidace půjček umožňuje sloučit dohromady několik typů úvěrů od různých bank a finančních in-

stitucí, jako jsou bankovní půjčky, kontokorenty, kreditní karty i půjčky splátkových společností. Veškeré papírování vyřídí GE Money Bank za vás. Maximální výše úvěru je 600 000 Kč a dobu splácení je možné rozložit až na 96 měsíců. Konsolidace vám ale umožní i zkrátit dobu splácení. Úvěr můžete také kdykoliv splatit předčasně. Přijďte do GE Money Bank a během 10 minut pro vás připravíme několik variant řešení vašich půjček. Společně pak vybereme tu nejlepší právě pro vás. Pobočky GE Money Bank najdete na www. gemoney.cz nebo bližší informace získáte na infolince 844 844 844. PR

20/12-VI/12

FOTO: Ladislav Bardoň

OSTRAVA – I když už několik desítek let neodehrál žádný mistrovský zápas, stále má řadu fanoušků, především z řad bývalých hráčů. Poslední únorový pátek oslavily bývalé hvězdy hokejového Baníku šedesát let od založení svého oddílu. „Jsme hlavně rádi, že jsme se sešli a společně zavzpomínali na krásné staré časy,“ uvedl osmdesátiletý Karel Dolinek, legenda ostravského hokeje a dlouholetý kapitán hokejového týmu Baník Ostrava, který hrával I. a II. hokejovou ligu od roku 1952 až do svého zrušení v roce 1980. Sám Dolinek odehrál za Baník více než 500 zápasů. Vzpomínek na ně má spoustu, a jedna krásnější než druhá. Vždyť dres Baníku v minulosti oblékala celá řada vynikajících hráčů i reprezentantů a vzájemné souboje s Vítkovicemi byly velkým sportovním zážitkem. „V roce 1961 například přišlo na Zimní stadion Josefa Kotase 13 949 diváků a další tisíce musely zůstat před jeho branami,“ připomněl Dolinek. Zatímco hokejové Vítkovice stále bojují mezi našimi nejlepšími celky, Baník upa-


PANORAMA

22. března 2012

www.ihornik.cz | 7

Janáčkův máj a OKD – poprvé v novodobé festivalové historii! Premiérově bude dějištěm koncertních vystoupení i kulturní dům v Orlové či plynojem ve Vítkovicích ORLOVÁ, OSTRAVA – Jednička mezi sou-časnými českými trumpetisty Marekk Zvolánek a komorní orchestr pod tak-tovkou Jana Talicha se 3. června po-starají o premiéru Mezinárodního hu-debního festivalu (MHF) Janáčkův máj v Domě kultury města Orlové. Budee to i pomyslný dárek pro havíře, jejichžž domovská společnost OKD je hlavním m partnerem XXXVII. ročníku!

V programu nechybí gregoriánské chorály, díla známých klasiků, oratorium podle bible či současné kompozice.

FOTO: archiv

„Těžaři před letošním ročníkem naposledy podporovali tento největší svátek klasické hudby na severní Moravě a ve Slezsku kdesi v devadesátých letech minulého století. Za přízeň OKD jsme samozřejmě velmi vděčni,“ řekl ředitel MHF Jaromír Javůrek s tím, že za tradiční scénu se dá považovat Hornické muzeum v Landek Parku. Letos zde bude program podvanácté, a to 20. května jazzový podvečer za účasti jiného našeho vyhlášeného trumpetisty, Juraje Bartoše. „Podporujeme tak dvě největší kulturní události v našem regionu. Colours of Ostrava je spíše pro mladší, ne-

Nejlepší současný český trumpetista Marek Zvolánek.

vázanější a Janáčkův máj zase pro serióznější publikum,“ upřesnil Marek Síbrt z PR oddělení těžební společnosti. Loga OKD se tak budou objevovat od 17. května až do 18. června na festivalu, který je co do svého věhlasu přinejmenším srovnatelný s Pražským jarem! Sedmatřicátý ročník MHF Janáčkův máj čeká i další, „dobrodružnější“ premiéra – zahajovací koncert v multifuknční hale vybudované v památkově chráněném plynojemu v Dolní oblasti Vítkovic. „Umělecká rada proto velmi dbala na výběr skladeb, je to prubířský kámen,“ řekla mediální zástupkyně akce Tamara Vrla. V bývalém zásobníku vysokopecního plynu tak zazní Sinfonietta Leoše Janáčka i Koncert pro lesní roh Richarda Strausse a Italské capriccio od Petra Iljiče Čajkovského. „Lahůdkou bude například koncert v chrámu sv. Mikuláše v Ludgeřovicích, kde mají nejlepší varhany v celém okolí. Ty poprvé zazní, pod rukama varhanisty Pavla Černého, za doprovodu orchestru, Janáčkova komorního,“ lákal Javůrek. K vzácným zahraničním hostům pak budou patřit mj. pěvec Ferruccio Furlanetto, žijící klavírní legenda Rudolf Buchbinder, dirigent Alan Buribajev, houslistka Sophia Jaffé. Z našich virtuosů Jiří Bárta, Karel Košárek, Jakub Hrůša... Radek Lukša

Fryštátský zámek si oblíbili svatebčané

Info: +420 608 111 500

KARVINÁ – Zámek Fryštát si oblíbili svatebčané. Vloni bylo v Karviné 200 obřadů, z toho na zámku 31. „Soudě podle čísel, je zámek oblíbený i přespolními. Více než 60 procent svateb na zámku mají páry, které nebyd-

Navštivte naše centrum v Ostravě (u zastávky MHD Ferona)

... a co trávit víkendy mimo sídliště? Máme řešení - MOBILNÍ DŮM.

lí v Karviné,“ uvedla karvinská mluvčí Šárka Swiderová. Obřad na zámku vyjde na šest tisíc korun, zájemci si mohou objednat i projížďku v kočáru. Pro pořizování svatebních fotografií využívají i zámecký park. nik

OSTRAVA – Rosťa Petřík, syn horníka a regionální bavič, bude v úterý 27. března představovat v Divadle loutek Ostrava další pokračování „Úspěchných deníčků“, s nimiž doplňoval koncerty své skupiny Úspěch. Ta ostatně nemá na zábavném večeru začínajícím v 19 hodin chybět.

Zatím nejhlasitější program OSTRAVA – Nic hlasitějšího nikdy v martinovském klubu Garage nehrálo! To říkají pořadatelé o kapele, která zde vystoupí ve čtvrtek 22. března od 19 hodin. V rámci česko-slovenského turné na podporu nového alba Utilitarian se představí legenda stylu grindcore – Napalm Death.

Dva agenti bojují o ženu... KARVINÁ – Jak lehce lze ze souboje o vysněnou dívku udělat „třetí světovou“ ukáže romantická akční komedie Tohle je válka! Americký film o dvou elitních agentech, již znepřátelí láska k jedné ženě, dávají v kině Centrum od čtvrtka 22. do středy 28. března v 17.45 a 20 hodin.

O myšlenkách na vraždění KARVINÁ – Pomysł na morderstwo – česky Myšlenka na vraždu, v anglickém originále Murder by Misadventure – bude prezentován ve středu 28. března ve velkém sále městského kulturního domu. Komedii z pera Edwarda Taylora uvedou od 18 hodin herci polské scény Těšínského divadla.

www.marvel-mobilnidomy.cz

KARVINÁ – MUDr. Maria Fridrichová bude v úterý 27. března od 16 hodin hovořit na „ožehavé“ téma sexuální výchovy dětí. Přednášku má v Centru pro rodinu Sluníčko v Novém Městě, které je podporováno Nadací OKD. Dotkne se témat osvěty v dané problematice v rodině i ve škole.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

MARVEL - První dostupné bydlení.

Beruška a skřet s loutkami Hornické kolonie Ostravsko-karvinského revíru (19)

Vilémova kolonie – Slezská Ostrava OSTRAVA – Vilémka (po roce 1850) ležela v těsné blízkosti jámy Vilém ve Slezské Ostravě. Byla založena společností Severní dráha Ferdinandova pro zaměstnance dolu Vilém. Tato kolonie byla nejstarší kolonií v dobývacím prostoru dolu Zárubek. Obytná osada se nacházela nedaleko dolu Vilém při staré Frýdecké ulici. V Monografii OKR z r. 1929 se uvádí název Osada U Jámy Viléma. Kolonie vznikla po roce 1850. V obytné osadě bylo celkem 57 domů, z toho šestnáct domů pro úředníky s 54 byty a 41 domů pro dělníky se 189 byty (počty domů podle jiných autorů se rozcházejí). Obytné domy v osadě byly přízemní a jednopatrové. Domy byly stavěny z pálených cihel se střechami krytými lepenkou nebo umělou břidlicí. Většina domů byla zčásti podsklepena. Úřednické byty byly jedno- až čtyřpokojové s vedlejšími místnostmi – předsíní, kuchyní, spíží, koupelnou, záchodem. Některé úřednické byty

měly společnou koupelnu v suterénu domu. Dělnické byty se zde skládaly pouze z jednoho nebo dvou obytných pokojů a kuchyně.

FOTO: L.Bardoň, 2009

27/12-VII/12

m

o

Úspěchné deníčky v divadle

O sexuální výchově pro děti

m skladícee než vždy v ilních d

OSTRAVA – The Kilkennys, The Mighty Ghosts of Erin, The Presidents, Acoustic Irish, Mad Dog McCree. To jsou jména účinkujících na megakoncertu, jímž v sobotu 24. března vyvrcholí v Bonver Aréně letošní Irský kulturní festival v Ostravě. Vstup je od 18.30, kapacita omezená!

KARVINÁ – Iniciativa Dokořán, jejímž partnerem se stala i Nadace OKD, pořádá menší hudební festiválek v restauraci U Einsteina v Mizerově. V pátek 23. března zde zahrají místní Sakumprásk, ostravská nová inspirace Retro Jokers a slovenští Out of Control. Koncert je od 20 hodin.

bez nutnosti stavebního povolení minimální údržba možnost revitalizace možnost celoročního bydlení v ceně nábytek i spotřebiče

ob

IIrský ký kkulturní l í megakoncert k

Hudební festival U Einsteina

VÝHODY MOBILNÍCH DOMŮ:

100

Tipy Horníka

Území bývalé kolonie Vilémky.

Voda byla obyvatelům Vilémovy kolonie dodávána z komunálního vodovodu Slezské Ostravy nebo z vodárny vybudované poblíž dolu Vilém, kterou vlastnil závod Zárubek. Navíc

byl v kolonii zřízen vodovod s užitkovou vodou. Některé úřednické byty měly vodovodní výpustek uvnitř bytu. Ostatní úřednické a dělnické byty měly společné výpustky na chodbách domů nebo na ulicích. Jednu výpustku používalo společně asi 25 bytů. Jen velmi malé množství bytů mělo splachovací záchod. V kolonii byla zřízena pouze částečná kanalizace. Elektrický proud byl zaveden do všech domů, elektrické osvětlení bylo ve všech bytech. V důsledku poddolování docházelo k ničení domů, jejich obyvatelé se proto stěhovali do nově budované Jubilejní kolonie dolu Zárubek v Kunčičkách. Demolice domů byla zahájena v roce 1928, poslední domy byly zbourány v letech 1953–1957. Oblast byla posléze zasypána haldovinou. Dnes je území bývalé hornické kolonie jámy Vilém zcela asanováno. Zdeněk Dombrovský

ORLOVÁ – Veselou marionetovou pohádku o tom, co vše natropila Kašpárkova prostořeká pusa, uvede Galimortovo divadlo v DKMO v sobotu 24. března od 15 hodin. Ve hře nazvané„Beruška a skřet“ se představí dětští loutkoherci. Je to součást projektu podporovaného Nadací OKD.

Velikonoční městečko je tu HAVÍŘOV – Na přesně dva týdny – od pátku 23. března do pátku 6. dubna – se Náměstí Republiky změní na velikonoční městečko. Na scéně budou karabáče i kraslice, tradiční zvyky, lidová řemesla, tržnice, vystoupení folklorních souborů, živý zvěřinec s kůzlaty, ovečkami, králíky...

Hokej na fotkách i kresbách HAVÍŘOV – Květinová galerie Petra na Hlavní třídě, fotograf Pavel Kostelecký a hokejový klub AZ Havířov zvou na výstavu snímků z hokejového prostředí, která začíná v úterý 20. března. Děti ze školky Místní a dětského domova Sluníčko tam budou mít své „hokejové“ malůvky. uzi


8 | www.okd.cz

ZÁBAVA

Váhy 23. 9. – 23. 10. Vyvarujte se nabídky s příslibem vysoké odměny za práci, která není až tak náročná a namáhavá. Zcela jistě to bude mít svůj háček. Zůstanete-li trpěliví, poznáte pravou chvíli pro vhodnou akci. Zjistíte, že se jisté situaci dokážete přizpůsobit, aniž byste ztratili svou tvář. V lásce za žádnou cenu nespěchejte. Buďte tou váhou, která vše dobře vyváží.

Býk 21. 4. – 20. 5. Rodina a přátelé vás budou hodně omlouvat, ale vaše očividné „bláznění” kvůli kariéře má své hranice. Události přispějí k tomu, že na malou chvíli změníte i své zvyky. Nakonec připustíte, že není nutné pouštět se do záležitostí, na které nestačíte. Hlavním důvodem budou vaše zájmy. O víkendu se zcela podrobíte roztouženému protějšku.

Štír 24. 10. – 22. 11. Máte pocit, že jste stranou všeho důležitého dění. Uhlídejte si náhlé emotivní stavy. Střídání nálad v žádném případě neprospěje věci. Do konfliktu se dostanete s lidmi narozenými v ohni. Kritickými dny mohou být úterý a středa. Oporou vám bude váš partner a nejbližší přátelé. Máte příležitost nabrat nový impulz k dalším aktivitám.

Blíženci 21. 5. – 21. 6. Setkání s osobou, která má možnost pro vás hodně udělat, vás příjemně naladí. Netlačte však na pilu. Bude-li chtít, poznáte to velice brzy. Rozhodně si nenamlouvejte, že nic se bez vás neobejde. Raději svou energii věnujte přesvědčování a dlouhým diskusím s dětmi, které některé logické argumenty moc neuspokojí.

Střelec 23. 11. – 21. 12. Oprostěte se od nápadu napravovat nedávné chyby. Co se stalo, nejde vzít zpět. Konstelace planet spíše přeje plánům do budoucna. Máte šanci vymyslet něco přelomového. Rozptylovat vás bude zvýšený zájem opačného pohlaví. Citové záležitosti se výrazně promění. O víkendu nechte vztahům volný průběh a do ničeho se nenuťte.

Rak 22. 6. – 22. 7. Náhoda sehraje velice důležitou roli v jisté záležitostí, která dospěje ke šťastnému konci. Dokážete myslet na několik věcí najednou. Teď této schopnosti plně využijete. Vsadíte na svou neústupnost a vytrvalost.Váš partnerský vztah naruší schůzka s někým, koho váš protějšek nemá zrovna v lásce. Nemusí jít jen o osobu opačného pohlaví.

Kozoroh 22. 12. – 20. 1. Jistá věc se díky vám dostane do pohybu. Přestanete se ohlížet na okolí a otočíte se zády ke každému, kdo by vás omezoval. Není však jisté, zda naleznete souhlas druhé strany. Pozor na rychlé závěry. Netrpělivost se vám nevyplatí. Příznivý zvrat nastíní až středa. Vaše velkorysost přece jen zvítězí. Budete se cítit volnější a užívat si menších radostí.

Lev 23. 7. – 23. 8. Energicky budete jednat nejen při překonávání překážek v pracovním procesu, ale rovněž i v partnerských vztazích. Hlídejte si i to, co mezi kolegy řeknete jakoby jen tak, vše může být použito proti vám. Rozhodí vás pocit, že vám někdo neustále šlape na paty. A doma to také nebude jednoduché. Pokud se vám něco nelíbí, nenechávejte si to pro sebe.

Vodnář 21. 1. – 20. 2. Všechno, do čeho se pustíte, vám zabere více času, než jste předpokládali. Zabývat se příliš detaily, které ani nastat nemusí, vám situaci neusnadní. Vážně zapřemýšlíte nad tím, co vám vlastně dělá největší starosti. Zklidnění a pohlazení naleznete – kde jinde než doma. Protějšku nezapomeňte dát najevo, jak moc je pro vás důležitá jeho podpora.

Panna 23. 8. – 22. 9. Nenechte dojít až tak daleko upovídané kolegy, kteří v závěru budou tvrdit, že jste s nimi ve všem zajedno. Neuškodí, když zvážíte, s kým budete hovořit a čí pozvání přijmete. Náramně se vám budou hodit zkušenosti z minulých let, které jste dosud nepotřebovali využít. Koncem týdne vám hrozí unáhlené finanční vydání.

Ryby 21. 2. – 20. 3. Můžete se tím jen trápit, ale faktem zůstane, že lepší práci a vyšší odměny dostávají jen šéfovi oblíbenci. Ozvat se ano, ale jen pokud najdete podporu u ostatních kolegů. V pondělí budete mít snahu stihnout více věci najednou. Dobře si rozmyslete, co hoří a co počká. Mohlo by se stát, že uspěcháním více pokazíte, než získáte.

Recept

Krkovička po selsku POTŘEBNÉ PŘÍSADY: 80 g slaniny, 2 větší cibule, 4 plátky vepřového masa z krkovičky bez kosti, trocha soli, pepř podle chuti, 40 g sádla, 1 lžička mleté sladké papriky, 150 ml vývaru, 6 velkých brambor. POSTUP PŘÍPRAVY: Dno hrnce pokryjeme plátky slaniny a na ně rozložíme jednu na kolečka pokrájenou oloupanou cibuli. Plátky masa na okrajích nařízeme, naklepeme, osolíme, opepříme a necháme chvíli odležet. Druhou cibuli nakrájíme nadrobno a orestujeme ji na pánvi na sádle. Přisypeme mletou papriku, promícháme a sundáme ze zdroje tepla. Připravený plátek masa vložíme do hrnce na cibuli a slaninu, zasypeme částí orestované cibule z pánvičky, vložíme další plátek masa a cibuli, postup opakujeme, až bude v hrnci všechno maso posypané orestovanou cibulkou. Na závěr do hrnce rozložíme omyté, oloupané a na kostky pokrájené brambory, vše zalijeme vývarem a přiklopíme poklicí. Dusíme asi 2 hodiny.

Pomůcka: Aar, EVU, Rome.

Pokrm Židů Na ono místo na poušti

Soupis pozemků

Náboženské Lichokopytníci skupiny Omáčka (nářečně) Setina libry

Dobrý nápoj

Ostrov v Karibiku

Číslovka

Podnik v Praze

Křížovka o knihu

Podnik pro Žena (v morav- nízásobováelektřinou ském nářečí) (angl. zkrat.)

Pádová otázka

Kabrňák (přenes.) Od počátku (z latiny) Odvážlivec (zastarale)

Metrická stopa (literárně)

2. DÍL TAJENKY Jméno Medřické Umělý člověk z hlíny

Milenci

Fintit se (v nářečí)

Vidiny Části horních končetin Výměšky kůže Vyhrnovat

Seveřan Součást kondenzátoru

Svatební květina Sídlo v Oregonu

Řeka v Německu

Průvodce Mohameda

Německý souhlas Doplniti tekutinu

Písmeno řecké abecedy Bradavka

Rysy

Zkratka pro nanometr

Slovenský zbojník

Kalaba Zkratka sovětské kom. strany

Šňupavý tabák Horko (nářečně)

Velikán Rostlina zběhovec

1. DÍL TAJENKY

Kód státu New York

Živočich (zoolog.)

Moravské město

Narcis

Rosoly

AUTOR: František Krejča

Beran 21. 3. – 20. 4. Místa, která jsou spjatá s nepříjemnými zážitky, odmítnete navštívit. Chybí málo, aby se jistá situace opakovala. Úterý a čtvrtek budou zlomové ve vaší kariéře. Schopnost jasně a přesně se vyjadřovat vám otevře dveře, které doposud byly pro vás uzavřené. Náhodně zjistíte, že kolega se potýká s finančními problémy. Nabídnete mu půjčku.

Ptá se pan Novák kolegy: „Už jsi své ženě řekl, že jsi mě pozval v neděli na oběd?“ – „Samozřejmě. Od… (viz 1. díl tajenky), že mám tak… (viz 2. díl tajenky).“

Tajenka křížovky č. 11: „...že ji nečeká nic dobrého.” Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č. 11 je paní ing. Dana Jurčíková z Havířova-Šumbarku. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

AUTOR: Pavel Skura

Horoskop od 22. 3. do 28. 3. 2012

číslo 12 | ročník 42

Vtipy Pán v ordinaci u psychologa: „Kdy jste měl naposledy pohlavní styk?” „Mohl bych zavolat manželce?” „Samozřejmě.” „Haló, Růženo, kdy jsme měli naposledy pohlavní styk?” „A kdo volá?” Farářovi se ztratil papoušek, tak se během mše táže svých oveček: „Kdo má ptáka?” Všichni muži zvednou ruce. „Ne, ne, jinak. Kdo viděl ptáka?” Všechny ženy zvednou ruce. „Pane Bože, ještě jinak. Kdo viděl mého ptáka?” A všichni ministranti zvednou ruce...

Soutěžte o lístky na Chrise Normana! Týdeník Horník má fantastickou zprávu pro fanoušky skupiny Smokie. Originální hlas této britské legendy Chris Norman míří na své první turné do České republiky a dvakrát dvanáct čtenářů může získat v soutěži zdarma lístek na jeho koncert, jehož jsme mediálním partnerem. Koncert legendy se uskuteční 24. dubna na zimním stadionu Sareza v Ostravě-Porubě. Na koncertě zazní největší hity Smokie i zásadní hity sólové kariéry Chrise Normana. Hostem koncertu bude i talentovaná zpěvačka Zuzana Miková a dívčí kapela The Apples. Uzávěrka odpovědí na první soutěžní otázku je 2. dubna 2012. Soutěžní otázka:

Ráno po Novém roce se muž budí a při pohledu do zrcadla si povídá: „Je vidět, že začal rok Králíka – červené uši, napuchlé velké oči, zarostlá chlupatá tvář.” Aničko, papej polívečku, víš, co se stane s děvčaty, která ji nepapají?” „Ano, vím, jsou z nich manekýnky!”

Ve kterém roce, ve kterých městech a halách vystoupil poprvé Chris Norman se SMOKIE v Československu?

1

Odpovědi posílejte na mailovou adresu redakce Horník: kvetoslava.frankova@okd.cz. nkova@okd k @ kd cz Nezapomeňte uvést své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou lístky vyzvednout v redakci po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle 732 829 149. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména prvních výherců zveřejníme v čísle 14, které vyjde 5. dubna 2012.


22 marca 2012 | numer 12 | rocznik 9

Dyrektor Karel Rašík podczas wystąpienia na naradzie, w tle Stanislav Wizur.

Dewiza firmy to bezpieczeństwo Pracownicy THK Čechpolu uczcili pamięć tragicznie zmarłych kolegów ORŁOWA – Minutą ciszy uczcili pamięć siedmiu kolegów, którzy tragicznie zmarli 11 marca 2004 roku podczas tąpnięcia w ówczesnej Kopalni „Łazy”, członkowie poszerzonego kierownictwa firmy zewnętrznej THK Čechpol, którzy spotkali się w sobotę 10 marca na regularnej naradzie kwartalnej. Dyrektor Čechpolu Karel Rašík przywitał na niej dyrektora personalnego i ekonomicznego Kopalni „Karwina” Stanislawa Wizura. W swym wystąpieniu skoncentrował się przede wszystkim na sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy. „Bardzo cenię sobie fakt, że od stycznia 2010 roku pracujemy bez jedynego rejestrowanego wypadku” – zaakcentował, podkreślając wyniki brygady przodkowej głównego przodowego Siergieja Tarana, która pracuje bez wypadku od roku 2005. „Brygada drąży wyrobiska w trudnych warunkach górniczo-geologicznych, a pomimo to pracuje nie tylko dobrze, ale także bezpiecznie” – uwypuklił Rašík. Podsumowując wyniki produkcyjne firmy, dodatnio ocenił także działalność w zakresie kotwienia wyrobisk. „Dzięki waszej pracy osiągamy w tej dziedzinie bardzo dobre rezultaty” – powiedział dyrektor, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność pilnowania kosztów i nie niszczenia świdrów i prętów wiertniczych. Częścią narady były tradycyjnie testy z przepisów BHP oraz ceremonia skoku przez skórę. jk

Życzenia W marcu ochodzą zacne życiowe jubileusze następujący pracownicy firm zewnętrznych: Z firmy ALPEX Brzezinski Zbigniew, Cymerlik Krzysztof, Danilczuk Jan, Jakubowski Józef, Kapczyński Piotr, Kowalski Jarosław, Szyja Roman, Tatarczyk Jan, Kiona Andrzej, Łyszczarz Mieczysław, Politowicz Tomasz, Wróbel Tadeusz

Górnicy z brygady ścianowej Alpex-u przekazali nagrodę za „limiciak” dzieciom z górniczych rodzin bez ojca DARKÓW – Bogatsze o kolejnych 25 tysięcy koron stało się Stowarzyszenie Obywatelskie „Święta Barbara”, troszczące się o dzieci z rodzin górniczych bez ojca. Nagrodę docelową z tytułu realizacji wyniku limitowego w styczniu br. ofiarowała „Barbórce” 130-osobowa brygada ścianowa Alpex oddział 2 głównego przodowego Tadeusza Czai, eksploatująca pod kierownictwem nadsztygara Czesława Witka i sztygara oddziałowego Józefa Ulmana ścianę wydobywczą nr 340 206 w zakładzie 2 Kopalni „Darków”. „Kierownictwo kopalni zaprosiło nas do realizacji wyników limitowych i to był nasz pierwszy »limiciak«. Na dobry początek zdecydowaliśmy się przekazać przyznaną premię na ten zbożny cel. Przecież to nie obce dzieci, ale dzieci naszych współpracowników i kolegów” – przybliżył motywy polskiej załogi główny przodowy Czaja. Jako dobry pomysł, który pomoże fundacji i dzieciom mającym utrudnione życie, określił decyzję górników z brygady nadsztygar Witek. Z aprobatą przyjął ją także sztygar oddziałowy Ulman. „Stowarzyszenie pomaga również dzieciom z polskich rodzin, których ojcowie zginęli podczas pracy na rzecz OKD“ – przypomniał, z tym, że także oni stracili w czeskich kopalniach swych kolegów. Brygada ścianowa Alpex oddział 2, która razem ze swoją firmą obchodzić będzie niedługo 20 lat swej działalności w OKD, uchodzi za jedną z najbardziej doświadczonych i najlepszych zewnętrznych ekip ścianowych w ostrawsko-karwińskim zagłębiu węglowym, potrafiącą dać sobie rady w najtrudniejszych sytuacjach. A z trudnymi warunkami górniczo-geologicznymi boryka się także na ścianie 340 206.

staje w stropie, górnicy muszą stosować przy współpracy z ratownikami konsekwentne zabezpieczenia przeciwsamozapłonowe. Duże ciśnienia w wyrobisku powodują deformacje chodników przyścianowych, które trzeba utrzymywać przy pomocy robót przybierkowych. „Unikalny jest zakres dużych robót wybuchowych. Ścianę uruchomiono 11 lipca ubiegłego roku i od tej pory przy postępnie nieco ponad 500 m zużyto już 60 tysięcy kilogramów ładunków wybuchowych” – wskazał na jeden z wymownych szczegółów Huplík. Nawet w tych warunkach brygada Alpex oddział 2 wydobyła w styczniu 97 832 metrów sześciennych urobku przy miesięcznym postępie 93,7 metra. Parametry wyniku limitowego zrealizowała w 104,1 procenta. „Chodzi o najlepszy tegoroczny wynik w Kopalni »Darków« i na pewno jeden z najlepszych w OKD. Miesięczne wydobycie na poziomie 100 tysięcy m3 to w naszych warunkach zawsze sukces” – podkreślił kierownik działu wydobycia w zakładzie 2 KWK „Darków” Vlastimil Mitrenga. Bogusław Krzyżanek

Od lewej Czesław Witek, Vladislav Sobol, Tadeusz Czaja i Józef Ulman z symbolicznym czekiem na rzecz „Świętej Barbary”. Jak poinformował kierownik produkcji KWK „Darków” Jan Huplík, występują tu wszystkie komplikacje, z jakimi można się w OKD spotkać. Z powodu zagrożenia tąpaniami ograniczono do-

bowy postęp ściany do 3,2 metra. Szczególnie w ostatnim czasie na 197 metrach długości ściany pojawia się osiem uskoków o amplitudzie dochodzącej do 5 metrów. Ponieważ część węgla pozo-

Polskich dzieci jest mniej więcej jedna trzecia

Fakty o brygadzie

Sym Symboliczny mboliiczny czekk na 25 tysięcy koron ode odebrał w poniedziałek 18 marca z rąk górników z firmy Alpex PBG prezes „Świętej Barbary” Vladislav Sobol. „Stowarzyszenie otrzymało już dar finansowy od mieszanej brygady ścianowej złożonej z pracowników OKD i firmy Polcarbo, pracującej pod kierownictwem sztygara oddziałowego Mariana Hradila i głównego przodowego Miroslava Prekopa, również z Kopalni »Darków«. Obecny dar górników z brygady Tadeusza Czai jest jednak pierwszym, pochodzącym od czysto zewnętrznej ekipy“ – uwypuklił Sobol.

Miej Miejsce ejsce pracy: ściana 340 206, zakład 2 Kopalni „Darków” Liczba członków: 130 (włącznie z nadzorem) Nadsztygar: Czesław Witek Szytygar oddziałowy: Józef Ulman Zast. sztygara oddziałowego: Janusz Pielka Główny przodowy: Tadeusz Czaja Przodowi zmianowi: Piotr Chorągwicki, Piotr Sabaś, Hieronim Bethe Mechanik oddziału: Stanisław Szałajko Sztygarzy: Tomasz Bożek, Mieczysław Marszałek, Marek Fijałkowski

Jak dodał dodał, dzieci z polskich rodzin two tworzą mniej więcej jedną trzecią z niespełna osiemdziesięciu podpiecznych „Świętej Barbary”. Stowarzyszenie pomaga im przede wszystkim w zakresie edukacji, spędzania wolnego czasu oraz zdrowia. Nadzwyczajną akcją planowaną na rok bieżący są wspólne wczasy w Hiszpanii. „Poza małymi wyjątkami powinni w nich wziąć udział wszyscy nasi podopieczni. Przecież większość z nich nigdy jeszcze nie widziała morza” – skonkludował prezes „Barbórki” Sobol.

Boiska, kluby i centrum społeczne z bunkra Nowy program Fundacji OKD pod nazwą „Osiedle żyje“ wzbudził żywe zainteresowanie na terenie całego kraju OSTRAWA – Nowy program Fundacji OKD „Osiedle żyje”, którego głównym celem jest zaangażowanie mieszkańców w ożywienie osiedlowych terenów publicznych, spotkał się z niebywałym oddźwiękiem. Swe pomysły na poprawę komfortu życia na osiedlach zgłosiły 53 organizacje z całego kraju, od Karwiny i Ostrawy przez Pragę, aż po Chomutów czy Ujście nad Łabą. Zgłosiły się nawet gminy, które żadnego osiedla nie mają. „Szansę na poparcie będą miały projekty, które liczą na zaangażowanie miejscowych ludzi. Kiedy mieszkańcy sami zaproponują, co chcieliby wybudować, i potem będą uczestniczyli w realizacji poprzez swoją pracę, są bliscy

sukcesu” – powiedział Jiří Suchánek, dyrektor Fundacji OKD, która w toku przygotowań programu wykorzystała dobre przykłady z całego świata. „Mamy informacje o podobnych inicjatywach w Bratysławie, Kopenhadze, w Nowym Jorku. Pomyśleliśmy, że jeśli tam potrafią, to można to zrobić również u nas“ – dodał Suchánek.

Miasta i inicjatywy społeczne przysyłają najczęściej propozycje dotyczące budowy boisk sportowych lub wielofunkcyjnych klubów międzypokoleniowych, nie brakuje jednak także oryginalnych pomysłów, na przykład idea przekształcenia starego bunkra w centrum społeczne do urządzania imprez kulturalnych.

FOT. Fundacja OKD

Z firmy POLCARBO Nowakowski Ryszard, Moskal Krzysztof, Mikołajczyk Mirosław, Kaleta Zbigniew Kadra kierownicza firm życzy wszystkim solenizantom dużo zdrowia, szczęścia oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. jk

Dwadzieścia pięć tysięcy koron dla dzieci ze „Świętej Barbary”

FOT. Bogusław Krzyżanek

FOT. Jan Kurial

Darmowa gazeta nie tylko dla górników

Program zainaugurowało 5 karpi, symbolizujących 5 mln koron przeznaczonych na jego realizację.

Problematyka życia na osiedlach jest w Czechach długofalowo niedoceniana, wskutek czego bloki mieszkaniowe służą często tylko jako sypialnie, z groźbą rozwoju przestępczości lub wandalizmu. Według oficjalnych statystyk, na osiedlach żyje przy tym w RC każdy trzeci człowiek, a w dużych miastach w regionach ostrawskim i karwińskim udział mieszkańców mieszkających w osiedlach osiąga nawet 90 procent. To jeden z głównych powodów, dla których Fundacja OKD zamierza skierować uwagę na ożywienie terenów osiedlowych, które często świecą pustkami. Aktualności i ciekawostki o swym programie fundacja publikuje na stronach internetowych www.sidlistezije.cz. Oceną zgłoszonych projektów zajmie się teraz komisja grantowa, o współfinansowaniu najlepszych zdecyduje zarząd. Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych fundacji w połowie maja. Fundacja planuje przeznaczyć na ich realizację aż 5 milionów koron. vs

Redakcja Horník-Górnik  Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava  Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek  E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz  Tel.: +420 596 264 808  Komórka: +420 728 864 125


10 | www.okd.cz

INZERCE/PANORMA

Řádková inzerce zdarma pro zaměstnance OKD

Přečetli jsme

Koksovny snižují prašnost

VZPOMÍNÁME Dne 21. 3. 2012 jsme si připomněli 15. smutného výročí úmrtí pana Jaroslava Svobody, bývalého dlouholetého zaměstnance Dolu Fučík, posléze Dolu Darkov. Vzpomíná a nikdy nezapomene celá rodina. B129/12/12

PRODEJ Prodám štěňata Německého ovčáka z pracovního spojení, typ REX, odběr v dubnu 2012. Inf. na tel.: 723 677 126 nebo 775 613 516. B130/12/12 Prodám štěňátka čivavy krákosrsté po pěkných typových rodičích, otec štěňátek 1,25 kg (nabízím také ke krytí), štěňátka jsou vychovaná doma v bytě v čistotě. Nezávazná návštěva u nás doma vítána. Inf. na tel.: 596 515 238 nebo 734 744 106. B131/12/12 Čivava – prodám štěně pejska kr. bílého, bez PP, po pěkných typových rodičích, odčerveného, očkovaného, zdravého. Oba rodiče u nás k vidění. Odběr koncem března. Inf. na tel.: 739 843 384. B132/12/12 Prodám motorovou trávní sekačku s pojezdem, zn. Husqarna, typ R 145SV. Šířka záběru 45 cm. Objem sběracího koše 531/34 kg. Pojezdová kolečka jsou uložena v ložiscích. Centrální nastavení výšky sečení. Sekačka byla provozována asi 2 motohod. Původní cena 10 250 Kč. Cena prodeje dohodou. Inf. na tel.: 737 321 419. B133/12/12 Prodám barevnou televizi Samsung, obrazovka 61 cm, settop box pro digitální vysílání, teletext, připojení videa. Ve velmi dobrém stavu. Cena 850 Kč. Inf. na tel.: 737 686 176. B134/12/12

Prodám stavební parcelu 1500 m2 v atraktivním místě Těrlicko-Hradiště. Jedná se o klidné prostředí s výhledem na Beskydy. Veškeré inženýrské sítě v blízkosti parcely. Jednání jen bez účasti realitní kanceláře. Inf. na tel.: 732 654 910. B136/12/12

Deník se pídil po znečišťovatelích ovzduší. Řádky věnované OKK koksovnám nevyzněly špatně OSTRAVA – Opakující se smogová situace v moravsko-slezské metropoli a celém zdejším regionu přiměla redaktory Moravskoslezského deníku obrátit se na největší průmyslové podniky v regionu s dotazy na ekologizaci produkce. Mezi dotazovanými nechyběla ani sesterská společnost OKD – OKK Koksovny.

Prodám stavební pozemek o rozloze 425 m2 v Dolním údolí ve Zlatých Horách, 500 m od sjezdovky. Inf. na tel.: 733 672 683. B137/12/12

AUTO-MOTO Prodám Toyota RAV 4 D-4D, r.v. 2005, najeto 117 tis. km. 85 kW, spotřeba 6,4 l/km, 4 x4 autom. klimatizace, palubní počítač, okna a zrcátka v el., tempomat, hagusy, tažné, venkovní teploměr, rádio na CD, multifunkční volant, 4 x zimní pneu na AL kolech, 4 x letní pneu na AL kolech, pravidelně servisováno. Cena 215 000 Kč. Inf. na tel.: 606 065 467. B138/12/12

Díky investicím se emise vypouštěných tuhých látek snížily na méně než desetinu. O jaké informace se se svými čtenáři Deník ohledně koksoven podělil? Zjistil především, že společnost OKK Koksovny ukončila postupně provoz hned několika koksoven, naposledy to byl v roce 2010 provoz závodu Jan Šverma. „V současnosti už funguje jen Koksovna Svoboda, která před provedenou ekologizací vykazovala hodnoty vypouštěných tuhých znečišťujících látek zhruba tisíc tun za rok. Díky investicím se snížily na méně než desetinu,“ ocitovaly noviny slova mediálního zástupce OKK Vladislava Sobola. Deník si rovněž všímá, že OKK Koksovny stály ekologické projekty

Prodám Renault Mégane Coupé, rok 1999, 2,0 l benzín, spotřeba cca 7,1 l, STK do 09/2013, najeto 167 tis. km. Výbava: ABS, airbagy řidiče i spolujezdce, rádio + subwoofer, přední nárazník se stroboskopy – super efekt, v elektrice přední okna a zrcátka, manuální klimatizace, nové zimní pneumatiky, zadní světla čirá optika.V r. 2011 výměna baterie, rozvodů, náplně, filtrů, předních destiček, svíček + montáž sportovního podvozku. V r. 2012 zadní díl výfuk, silentbloky stabilizátoru, zadní destičky. Mírná koroze zadních lemů, drobné škrábance. Částečná úprava interiéru. Inf. na tel.: 737 524 249. B139/12/12

nemalé částky. Přináší názor Vladislava Sobola, že nejpřínosnější z nich byla výstavba 10. koksovací baterie. „Jde o unikátní investiční projekt, díky němuž mohl skončit provoz Koksovny Jan Šverma a mohlo se přejít na nejmodernější technologie, které nám umožnily výrazně zlepšit ekologické parametry,“ konstatoval Sobol pro Deník.

Součástí cyklu materiálu k problematice prašnosti byla rovněž anketa s průmyslovými znečišťovateli, v níž se Deník ptal: 1) Jaké ekologické investice plánujete v nejbližších letech? 2) Děláte také nějaká opatření, která se netýkají vašeho závodu, ale okolních obcí? 3) Co pro váš podnik znamená vyhlášení signálu regulace?

Níže citace odpovědí zástupců OKK koksoven: 1) V roce 2012 máme v plánu pokračovat v akcích ke snižování prašnosti, například odsáváním pra-

chu při přepravě vsázkového uhlí, modernizací odlučovačů prachu v technologii třídíren nebo rekonstrukci hasicí věže č. 2. 2) V rámci připravované dobrovolné dohody s ministerstvem životního prostředí chceme uzavřít dohodu s přilehlými městskými částmi, kterým bychom mohli pomáhat například při úklidu komunikací naším čisticím vozem. 3) K základním opatřením patří zvýšené a opakované kontroly provozovaných zdrojů emisí a zařízení na snižování emisí s okamžitým odstraňováním případně zjištěných nedostatků. Maximální pozornost je věnována odsíření koksárenského plynu. Prioritou zůstává zajištění dodávek technicky čistého koksárenského plynu pro Teplárnu Přívoz tak, aby dodávka tepla pro obyvatelstvo Ostravy nemusela být zajišťována spalováním energetického uhlí. bk

Prodám uzamykatelné střešní nosiče na osobní auto Škoda Felicie – levně. Inf. na tel.: 736 473 497. B141/12/12 Prodám skútr Kentoya, 4takt, 50 ccm, r.v. 2006, nový, krásný lak + kufr. Ve velmi dobrém stavu. Řidičské oprávnění sk. B. Cena 9000 Kč. Inf. na tel.: 777 679 133 – po 14.00 hod. B141/12/12

25/12-X/12

Prodám garáž větších rozměrů s pozemkem, Karviná-Nové Město – u střelnice, elektřina + alarm. Cena dohodou. Inf. na tel.: 774 367 000. B135/12/12

číslo 12 | ročník 42

Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 12 ze dne 22. 3. 2012. Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.

Investice stavební (ISTAV) Samostatná výběrová řízení

3970, 3971

Investice strojní (ISTR) Společná výběrová řízení

118

Opravy stavební (OSTAV) Samostatná výběrová řízení

513, 758

Opravy strojní (OSTR) Společná výběrová řízení

Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

7 3/12-X/12

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)


Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Pěstouny čeká v létě stěhování z paneláku do nového bydlení

Jak loni pomáhaly nadační peníze

Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava Děti ve speciální škole dělají velké pokroky OSTRAVA – Prostřednictvím osobní asistence umožňujeme konkrétní skupině dětí a mladých lidí s kombinovaným zdravotním postižením, aby mohli navštěvovat speciální základní školu. Osobní asistent se snaží tyto žáky podporovat ve vzdělání, v rozvoji schopností, dovedností i komunikace. První pololetí školního roku bylo v některých ohledech velmi úspěšné, zejména v komunikaci nastaly velké pokroky. Ročně poskytujeme osobní asistenci až 58 dětem a mladým lidem, v pořadníku máme dalších 25 žadatelů. Letos bychom chtěli alespoň některým z nich umožnit, aby se

FOTO: archiv

Filadelfie-Přístav Oldřichovice staví díky Nadaci OKD už pátý domek pro rodinu s osvojenými dětmi žeb spojených s pěstounskou péčí,“ pochvaloval si Sysala. Naposledy z toho byla velká sláva na Festivalu v ulicích, doprovodného programu Colours of Ostrava 2011, kde zástupci Filadelfie přebírali „milionový“ šek. Právě za tyto peníze zahájili další projekt s názvem Můj nový domov, jehož vyvrcholením bude nastěhování Kocyánových do nového bydlení. Hrubá stavba už stojí. „Je to celkem pátý dům, který takto stavíme na zelené louce. Dva jsou v Oldřichovicích, tři v Karpentné,“ doplnil Sysala s tím, že projekt Můj nový domov podpoří sami pěstouni a jejich děti. Totiž účastí v benefičním koncertu „Ozvěny jara pro Filadelfii“, který bude 7. dubna od 17 hodin ve sborovém domě Hutník v Třinci. Radek Lukša

Pavla Kadlecová, zástupce koordinátora

FOKUS Vysočina Pelhřimov Nový přepravní vůz hodně pomohl

Hrubá stavba rodinného domku v Třinci-Karpentné...

PELHŘIMOV – Chráněné dílny mohou od září využívat nový přepravní vůz Ford Transit, novinkou ve výrobním programu opravárenské dílny se stala dřevěná stavba zahradního altánu. Zúčastnili jsme se veletrhu Rehaprotex v Brně, zrealizovali vánoční výstavu výrobků, dí-

ta a umožnit tak pracovní seberealizaci i lidem se zdravotním hendikepem. Rádi bychom zrealizovali novou službu – komunitní chráněné bydlení pro lidi s vážným duševním onemocněním, kteří ještě nedokážou samostatně bydlet, ale rádi by se osamostatnili i v této oblasti. Plá-

ky autu se v září lidé s vážným duševním onemocněním zúčastnili setkání zdravotně postižených v Chotěboři. I letos chceme udržet chráněná pracovní mís-

nujeme i další zajímavé akce, například rekonstrukci kuchyně v Denním stacionáři pro mentálně postižené v Chotěboři.

Židovské tance, poezii, harfu, pozoun, ukulele a ještě další vystoupení slibuje velká benefice chystaná na 7. dubna do třineckého Hutníka.

TŘINEC – V panelákovém bytě o velikosti 2+1 v Třinci zatím žijí manželé Radek a Romana Kocyánovi, kteří se rozhodli poskytovat domov opuštěným dětem. Léto by už však měli trávit v novém šestipokojovém rodinném domku s velkou kuchyní a jídelnou, vybudovaném v osadě Karpentná přesně na míru pěstounské rodině. „Kocyánovi jsou naše ideální cílová skupina. Mají dva vlastní větší kluky, osvojené děvčátko a rádi by získali do pěstounské péče i další děti z dětského domova. Pochopitelně, v paneláku na to mohou zapomenout,“ řekl bývalý staříčský štajgr Ivo Sysala, jenž ve sdružení Filadelfie – Přístav Oldřichovice pomáhá pěstounům.

A nadace těžební společnosti zase přispívá na tyto chvályhodné aktivity. „Jsou opakovaným a vytrvalým partnerem. Ano, dostávali jsme peníze i odjinud, a taky milion. Ale nikdo jiný než Nadace OKD nám neposkytl milionovou částku na výstavbu nových domů pro pěstouny hned dvakrát a navíc dvakrát více než stotisícovou částku na zajišťování terénních poradenských slu-

...do něhož se nastěhují Kocyánovi.

Nadace má 53 nápadů pro sídliště

Hlavy, kluby i ulice se vyvětraly

FOTO: archiv

HAVÍŘOV – Cílem projektu „Větrat je třeba – v klubu i na ulici“ bylo vzdělávání a sdílení formou konference pro lidi, kteří pracují v nízkoprahových klubech a na ulici s mládeží, často i s dětmi z hornických rodin. Konferenci pořádáme každým rokem, loni proběhla již pošesté, z toho počtvrté jako několikadenní pobyt v hezkém prostředí. Vždy probíráme aktuální témata, která práce s mladými lidmi přináší. Kon-

dů, proč se chce Nadace OKD zaměřit na oživení sídlištních prostor, které často zejí prázdnotou. Aktuality a zajímavosti o programu zveřejňuje nadace na internetových stránkách www.sidlistezije.cz. Mezi nejlepší projekty rozdělí nadace 5 milionů korun, výsledky zveřejní v polovině května. vs

FOTO: archiv

Do obnovy sídlišť se stále více zapojují obyvatelé. Takto to vymysleli v Kodani. Problematika života na sídlištích je v Česku dlouhodobě podceňovaná, paneláky tak často slouží jen jako noclehárny s nebezpečím rozvoje kriminality nebo vandalismu. Podle statistik přitom žije na sídlišti každý třetí člověk, ve velkých městech na Ostravsku a Karvinsku až 90 procent lidí. To je jeden z hlavních důvo-

Jana Kropáčková, projektová manažerka

ZIP Havířov

Lidé chtějí hřiště, klubovny i komunitní centrum z bunkru. Podmínkou je, aby se sami zapojili OSTRAVA – Nový program Nadace OKD s názvem Sídliště žije, který chce zapojit obyvatele sídlišť do oživení veřejných prostor, sklidil mimořádný ohlas. Své nápady na zkvalitnění života na sídlištích do něj přihlásilo 53 organizací z celé České republiky, od Karviné, Orlové a Ostravy přes Prahu až po Ústí nad Labem. Dokonce i některé obce, jež žádné sídliště nemají. „Šanci na podporu budou mít jen projekty, které počítají se zapojením místních obyvatel. Když si lidé navrhnou, co by chtěli vybudovat, a pak se na tom budou podílet svou prací, je zaděláno na úspěch,“ řekl Jiří Suchánek, ředitel Nadace OKD, která při přípravě programu využila dobré příklady z celého světa. „Máme informace o podobných iniciativách v Bratislavě, Kodani nebo New Yorku. Řekli jsme si, že když to zvládnou tam, půjde to i u nás,“ dodal Suchánek. Zástupci města i občanských iniciativ nejčastěji posílali návrhy na vybudování sportovních hřišť nebo multifunkčních mezigeneračních kluboven, nechybí také originální záměry, například nápad přeměnit starý bunkr na komunitní centrum pro kulturní akce.

začlenili mezi své vrstevníky, docházeli do školy, a také nabídnout všem nové možnosti trávení volného času.

ference se povedla, účastníci si pochvalovali zejména odborný přínos a atmosféru, kterou jsme na Hostýně společně vytvořili. Přijelo 46 lidí z 15 organizací. Hlavní cíle, tedy vyvětrat hlavy, kluby i ulice, vzdělat se, sdílet a načerpat energii, byly nejen dle zpětných vazeb splněny a ti, co v oboru zůstávají, se už těší na další ročník. Adam Podstavka, vedoucí kontaktní pracovník Připravil: Petr Sobol


SPORT

číslo 12 | ročník 42

Mládež MFK OKD na startu jarní sezony

Házenkáři v derby dominovali

FOTO: Ivo Dudek

Svou podporou pomáhá OKD vychovávat reprezentanty karvinského fotbalového klubu

Mládežnický fotbal je v Karviné díky podpoře OKD na vzestupu. KARVINÁ – Podobně jako nižší fotbalové soutěže mužů odstartuje o tomto víkendu i program mládežnických soutěží. Jednotlivá družstva MFK OKD stojí na prahu sezony, po které si budou moci v klubu říci, že v dorostenecké kategorii se karvinský fotbal dělá na top úrovni. Pomáhá tomu i podpora společnosti OKD, díky níž jsou v Karviné nastaveny výborné podmínky růstu mladých fotbalových nadějí. Ambice a pohled do jednotlivých dorosteneckých družstev odhalil před startem jara šéftrenér Sportovního centra mládeže v MFK OKD Petr Gi-

bala. Jak upozornil, hlavním cílem výchovy mládeže v klubu je stále připravovat hráče pro dospělý fotbal. „Když se každý rok uchytí v mužském týmu jeden dva hráči, má naše práce smysl a můžeme být spokojeni,“ dodal. Tým U19 trenérů Radomíra Korytáře a Zdeňka Jelínka je po podzimu v MS lize na skvělém druhém místě a na jaře se pokusí probít do nejvyšší soutěže. Z devatenáctky je pro karvinské mládežníky do mužského fotbalu nejblíže a například David Puškáč s Jakubem Legierskim již dávno s týmem trenéra Karla Kuly trénu-

nezvládli konce zápasu, a to především díky slabší koncentraci. Hrát proto budou jen ti nejlepší, kteří vydrží v maximálním úsilí celý zápas. Potřebujeme výsledky,“ poznamenal po vítězném derby trenér Rastislav Trtík. luk

KARVINÁ – Krajské derby dvou extraligových házenkářských klubů vyznělo v předposledním kole dlouhodobé části ve prospěch mužstva karvinského trenéra Rastislava Trtíka. Baníkovci doma roznesli soupeře, který jim v roce 2003 právě pod Trtíkovým vedením uzmul titul, vysoko 36:27. Díky dalšímu zaváhání Jičína se navíc hráči Baníku OKD utrhli od čtvrtého místa v tabulce na rozdíl pěti bodů. Dál stíhají druhé Zubří, na které ztrácejí body tři. O víkendu je čeká poslední kolo základní části na palubovce Lovosic a pak už nadstavba nejlepších šesti celků, ve které se Baník pokusí vylepšit svou prozatím „bronzovou“ pozici. „Do nadstavby asi trochu zeštíhlíme náš kádr. I utkání proti Frýdku mi naznačilo, že nemáme vyrovnaný kádr čtrnácti hráčů, ale spíš osmi až devíti. Zase jsme

jí. Kromě polského reprezentanta Legierského jsou v národních týmech z tohoto družstva ještě Jakub Fulnek (kategorie U18) a Lukáš Kurušta (U17). „Naší snahou je postoupit do celostátní ligy, což nebude jednoduché, protože ze soutěže se nepostupuje přímo, nýbrž přes baráž, kterou si zahrají tři nejhorší celky z první ligy a vítězové tří skupin druhé ligy,“ přibližuje Gibala. Vzhledem k účasti béčkových týmů Olomouce, Brna, Ostravy a dalších v této soutěži se budou karvinští mladíci snažit obsadit nejvyšší pozici mimo výše jmenovaných. „Když skončíme na nejvyšším místě mimo béček, je baráž naše. Největšími konkurenty nám budou Frýdek-Místek a HFK Olomouc,“ domnívá se Gibala. Kategorie U17 už v rámci Moravskoslezské ligy v nejvyšší soutěži působí. „Soutěž je uzavřená, takže tady na nás žádné tlaky ohledně postupu nebo záchrany vyvíjeny nejsou,“ ozřejmil Gibala. Družstvo trenérské dvojice Jindřich Dohnal – Richard Beneš se v zimě potýkalo se zdravotními komplikacemi. „Nemoci a zranění do přípravy týmu promlouvaly. Ale ostatní hráči si aspoň dostatečně zahráli. Skladbu družstva jsme směřovali spíše do kvality, kádr je užší, ale vyrovnaný. Tým je po podzimu sedmý a rád by se udržel v první půlce tabulky i na jaře,“ prozradil Gibala ambice karvinské sedmnáctky. V týmu působí i mladší hráči Erik Puchel a Pavel Moskál, které trenér národního týmu U16 Čvančara bedlivě sleduje. V zimě se o dvě kategorie výše posunul i talentovaný gólman Martin Pastornický. Družstvo U16 vede právě Petr Gibala společně s Markem Bielanem. „I tady je soutěž uzavřená, vyšší soutěž už hrát nemůžeme. Naší snahou bude skončit do pátého místa s tím, aby se před nás nedostaly žádné týmy těch klubů, které mají v kategorii U19 své zástupce. Popereme se ještě o čtvrtý flek, na který ztrácíme čtyři body,“ slíbil Gibala. Šestnáctka je ve své lize šestá, ale na prvních třech místech jsou zavedené mládežnické akademie ze Slovácka, Olomouce a Ostravy, a další celky (Brno, Jihlava), jsou hratelné. Z členů kádru alternovali v přípravě s U17 talentovaní hráči Lukáš Duda a Adam Leibl.

HCB OKD – Frýdek-Místek 36:27 Poloočas: 21:13 Poločas: Sled: 4:4, 9:4, 13:7, 21:12, 30:15, 34:20, 35:26 Rozhodčí: Bubeníček, Kosmák Sedmičky: 1/1:4/2 Vyloučení: 5:7 Diváci: 610 HCB OKD: Lefan, Drápal – Krahulec 5, Vančo 1, Sliwka 3, Heinz 2, Chudoba 3, S. Mlotek, Kružík 1, V. Petrovský 11/1, Hastík 5, Požárek 3, Kalous 2, Hanisch

Nejkvalitnější příprava Doubravy OKD podporovaný tým z historicky hornické obce se už těší do jarních bojů DOUBRAVA – O víkendu vypukne naplno fotbalová horečka také v nižších krajských soutěžích, tedy i v I.B třídě, kde jako nováček úspěšně působí fotbalisté Baníku OKD Doubrava. Svěřenci trenéra Martina Czaji mají za sebou kvalitní zimní přípravu, rozhodně nejkvalitnější za poslední roky. „Odehráli jsme osm utkání na velice slušně obsazeném turnaji v Orlové, ale ne na tom okresním, který jsme v minulosti několikrát vyhráli, nýbrž na tom krajském, kde byly týmy z vyšších soutěží, než v jaké působíme my,“ osvětloval trenér Baníku OKD. Proto také nepřikládal význam dosaženým výsledkům. „Skončili jsme tabulkově poslední, ale pro nás bylo stěžejní zaměřit se na fyzickou zátěž jednotlivců. Pokud máme laťku doubravského fotbalu posunout zase kapánek výš, musíme se oprostit od malicherností, jako je prvenství v turnaji, kde jsou slabší týmy. Jen v konfrontaci s těmi silnějšími se může hráč zlepšovat. A já musím kluky za přístup k těm zápasů pochválit. Z každého utkání si brali jen to pozitivní a nasbírali spoustu zkušeností,“ hodnotil zimní přípravu Martin Czaja. „Zbývá jen přát si, abychom co nejrychleji zvládli přechod z umělé trávy na přírodní hřiště,“ dodal. Vzhledem k tomu, že sportovní činnost v zimě ukončili tři hráči týmu a dva jsou

FOTO: Ivo Dudek

12 | www.okd.cz

Fotbalové jaro čeká i na kluby z nižších soutěží. Třeba na Baník OKD Doubrava. dlouhodobě zranění (Jiří Kopel a Dominik Kakáč, kteří mají přetržené křížové vazy v koleni), bylo nutné před prvními mistrovskými zápasy posílit doubravské řady. „Z Dětmarovic jsme získali Tomáše Hrčkuláka a z rychvaldského Slavoje Václavu Kišu,“ poznamenal Czaja. Doubravský trenér by se svým týmem na jaře rád předváděl sympatický otevřený fotbal jako na podzim. „Uvidíme, co nám dovolí soupeři, ale Doubrava hrávala vždy atraktivní fotbal pro lidi a jen pasivně nebránila. Budeme se snažit nastolený trend udržet,“ slíbil ambiciózní trenér Baníku OKD. Jeho přáním by bylo skončit jako nováček soutěže do sedmého místa. „Pohled na první polovinu tabulky je vždy příjemnější než na tu druhou,“ zasmál se. mar

Martin Ruščin

Druholigoví se chtějí chytit na béčku Sparty Nedělní odpoledne bude v Karviné patřit kopané. Hráči MFK OKD už potřebují vyhrát Třeba už proti béčku Sparty, které MFK OKD v neděli hostí. A všichni jsou v očekávání, protože nad kým jiným by už chtěli Karvinští vyhrát, když ne nad odepsaným soupeřem, kterého čeká sesuv do ČFL. „Sami jsme se dostali pod tlak a kluci to cítí. Všichni už béčko Sparty odepisují, ale ti mladí kluci přijedou s tím, že nemají co ztratit. To můžeme jedině my. Snad se střelecky probereme, protože ta naše bilance na startu jara není nijak úchvatná,“ pravil Kula. luk

Fotbalisté MFK OKD nezvládli ani další venkovní zápas. Dočkají se v neděli první jarní výhry proti poslednímu celku tabulky?

MFK OKD – Sparta B 20. kolo II. ligy mužů Kde: Městský stadion Kdy: neděle 25. března V kolik: 16.00 hodin

28/12-XII/12

FOTO: Ivo Dudek

KARVINÁ – Druholigoví fotbalisté MFK OKD prohráli v posledním kole soutěže na hřišti Vlašimi a o víkendu je tak čeká jasný úkol: uspět proti rezervě Sparty Praha. Karviná už prostě musí naplno bodovat. „Začátek jara máme špatný. Díky prozatímním výsledkům se držíme stále nahoře, ale tabulka se strašně nahustila. Předběhnout nás může už několik týmů najednou,“ upozornil trenér MFK OKD Karel Kula. Ten na hřišti Vlašimi viděl střelecké trápení svého mužstva a počítal zahozené šance, především ty Preslovy. Nakonec po hodině hry stáhl ofenzivního bijce Vránu. „Pavel moc chce, ale do šancí se zatím nedostává. Ta pauza zaviněná zraněním je znát. Musíme věřit, že se do toho brzy dostane,“ dodal Kula.

HORNÍK  Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25  Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, e–mail: vladislav.sobol@okd.cz; šéfredaktor Mgr. Josef Lys, e–mail: josef.lys@okd.cz  Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava; e–mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: sekretariát: 596 264 801, fax: 596 113 648, příjem inzerce: 596 264 803, e–mail: renata.pavlikova@okd.cz; ústředna: 596 261 111  Grafika Robin Caïs, e–mail: robin@layoutman.cz  Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz fax  Vychází ve čtvrtek  Registrace MK ČR E 18683  Tiskne:Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava  Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

HORNÍK č. 12 ze dne 22. 3. 2012  

HORNÍK č. 12 ze dne 22. 3. 2012

HORNÍK č. 12 ze dne 22. 3. 2012  

HORNÍK č. 12 ze dne 22. 3. 2012