Page 1

12. ledna 2012 | číslo 2 | ročník 42

Noviny zdarma nejen pro havíře Lednové bezpečnostní heslo:

Vzduch je drahý!

Život jako výstava

„Do nového roku bezpečně, vykročíme společně“

Jeho náhrada elektřinou šetří na ČSM miliony

Havíři v Petřvaldském muzeu: od počátků dodnes, od narození...

strana 3

strana 7

Klaus-Dieter Beck generální ředitel a předseda představenstva OKD

Vyučencům se otevře cesta k maturitnímu vysvědčení Střední škola techniky a služeb v Karviné zavede nový obor večerního studia Provozní technika – provozní technik – důlní provozy KARVINÁ – Obraz havíře s krumpáčem a lopatou patří minulosti. Těžební společnost OKD staví na modernizaci celého dobývacího procesu a k uskutečnění svých snah potřebuje schopné a vzdělané muže. I proto bude ve Střední škole techniky a služeb v Karviné, která už třetím rokem připravuje pro doly OKD mladé zámečníky a elektrikáře, zaveden od nejbližšího školního roku nový obor večerního maturitního studia: Provozní technika – provozní technik – důlní provozy. Bude určen pro vyučence ve strojních a zámečnických profesích, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci doplněním středoškolského vzdělání.

Nový obor vznikne na základě dodatku k dohodě o spolupráci mezi OKD a SŠTaS. „Nový obor bude otevřen na základě dodatku k dohodě o spolupráci mezi OKD a naší školou a půjde o tříleté večerní studium v rozsahu třikrát šest hodin týdně, ukončené maturitou. Jeho absolventi budou moci vykonávat na dolech OKD funkce techniků a středních článků řízení, po kterých je na šachtách velký hlad. Maturitní zkoušky budou skládat ze státem předepsaných předmětů, to znamená češtiny, matematiky a cizího jazyka. K nim se přidruží odborná zkouška, která se

FOTO: Richard Sklář

Vážení áž í zaměstnanci ě OKD, vážené kolegyně a kolegové, koncem druhého týdne nového roku je myslím ten správný čas začít předběžně hodnotit výsledky roku 2011. Celkově ho považuji za rok pro OKD úspěšný, a proto bych Vám chtěl jménem společnosti poděkovat za Vaše úsilí a náročnou práci v roce 2011, kterými jste k těmto výsledkům přispěli. Podařilo se nám snížit počet registrovaných úrazů o 23 (248 vloni ve srovnání s 271 v roce 2010), tedy o 8,5 procenta. Také jsme i přes překážky, kterým jsme v loňském roce čelili v důsledku otřesů na dolech Karviná a Darkov, splnili cíle ve výrobě. Díky těmto výsledkům jsme mohli vyplatit nejen další odměny na dovolenou a Vánoce, ale v tomto měsíci také mimořádné odměny za výsledky v oblasti bezpečnosti práce, což dokazuje, že vedení společnosti dodrželo svůj slib, že za dobré výsledky budou zaměstnanci odměněni. Jaké jsou cíle společnosti OKD pro rok 2012? Na prvním místě je opět zlepšování výsledků v oblasti bezpečnosti práce. Druhým úkolem je zajistit výrobu ve výši 11 milionů tun, stejně jako v roce 2011. A jaké výzvy nás čekají? Tím, že jsme se již dostali na nízkou hodnotu úrazové četnosti, je stále těžší zlepšovat naše výsledky v bezpečnosti. Ale nemůžeme a nesmíme být spokojeni s tím, čeho jsme dosáhli, i kdyby to mělo být jen pro našich pět nejbližších kolegů, kteří v dolech vloni přišli o život. I v letošním roce navrhneme nová opatření a bezpečnostní kampaň, budeme i nadále pokračovat v motivačních programech. Výzvy zůstávají víceméně stejné. Pokračujeme v přípravách a zahajujeme ražby v nových oblastech, kde se bude v budoucnu těžit. Nahrazujeme staré technologie novými a letos se budeme soustředit především na logistiku (závěsné lokomotivy, zvedací zařízení, kontejnery atd.). I když věříme, že se nám v letošním roce podaří prodat celý objem 11 milionů tun, zůstává ekonomická situace na trhu nejasná. Stále sledujeme náznaky krize, která dopadá na průmyslová odvětví, do nichž dodáváme naše uhlí. Na konci loňského roku ohlásily hutě v našem kraji propouštění, aby upravily svou výrobní kapacitu k očekávanému vývoji situace na trhu. Prodej koksu v loňském roce ani ceny našeho uhlí v celém druhém pololetí nenaznačují příznivý vývoj. Vzhledem k tomu, že ceny koksovatelného uhlí se sjednávají po čtvrtletích, je velmi těžké prognózovat ekonomické výsledky celého roku. Nedá se tedy očekávat, že by kolektivní vyjednávání s odbory na rok 2012 bylo snadné. Je vidět, že rok 2012 bude pro hornictví opět náročný. I přesto se kloním k pozitivnímu pohledu a doufám, že se mnou tento optimismus budete sdílet. Chtěl bych Vám i Vašim rodinám popřát šťastný a bezpečný nový rok 2012. Zdař Bůh!

SŠTaS už třetím rokem připravuje pro OKD důlní elektrikáře a zámečníky. Na snímku žáci 3. ročníku s vedoucím elektroprovozu příprav Ivanem Kotulou při fárání na Dole Darkov. bude skládat ze dvou částí, praktické a teoretické,“ informoval zástupce ředitelky SŠTaS pro teoretické vyučování Ladislav Kováč. Zaměstnanci OKD si dosud mohli doplnit středoškolské odborné hornické vzdělání v rámci pomaturitního studia oboru Hornictví a hornická

geologie na Střední průmyslové škole v Karviné. Jak napovídá sám název této specializace, podmínkou přijetí na toto studium je vlastnictví maturitního vysvědčení. Nyní se stejná možnost otevírá i pro horníky, kteří ukončili tříletý učební obor strojního nebo zámečnického směru. Je to obrovská

Celostátní olympiádu dětí podpoří OKD Malí lyžaři, skokani, bruslaři i hokejisté budou soutěžit v Ostravě a Frenštátě FRENŠTÁT – Skokanský areál Horečky ve Frenštátě pod Radhoštěm se čtveřicí kompletně modernizovaných můstků bude hostit poslední lednový víkend olympijské zápolení! Skoky na lyžích totiž patří do programu jubilejního 10. ročníku Olympiády dětí a mládeže 2012, jejímž partnerem je společnost OKD. Kromě beskydského města proběhne také na Bílé, Pustevnách a třech místech v Ostravě. „Akce takového rozsahu je obecně prospěšná, velmi přínosná pro náš region. A jelikož OKD jako jedna z největších moravskoslezských firem a zaměstnavatelů cítí zodpovědnost za tento region, rádi budeme u toho. Navíc dlouhodobě podporujeme aktivity kladoucí důraz na zdraví a sport,“ informoval Marek Síbrt, poradce pro PR těžební společnosti. I dí-

ky její pomoci je na olympiádu vstup volný! Vše vypukne v neděli 29. ledna v 15 hodin v ostravské ČEZ Aréně. „Po oficiálním zahájení, a to včetně zapálení olympijského ohně a zpěvu hymny v podání sboru Permoník, bude mít Jiří Erlebach elektronickou

houslovou show a vystoupí také skupina Charlie Straight. Ceremoniál bude dotvářet panoramatická videoprojekce včetně třírozměrné animace,“ prozradil Tomáš Tikal za organizátory. Sportovců ze všech českých krajů ve věku do šestnácti let dorazí na čtrnáct stovek. Ho-

FOTO: Archiv

Letošní cíle OKD

Klasické zimní disciplíny se odbudou v Beskydech.

šance pro všechny, kteří po vyučení nastoupili na šachtu, získali praxi a nyní mají ambice postoupit v kariérním žebříčku výš. Využít této možnosti mohou také čerství absolventi učňovských oborů, kteří chtějí spojit svůj život s hornictvím. Pokračování na straně 2

Ze světa Z rokk vytěží Za těží víc í nežž miliardu tun uhlí

kejisté, krasobruslaři a rychlobruslaři změří síly v Multifunkční hale u ČEZ Arény a v Sareze Poruba v Ostravě. Ve skiareálu Bílá proběhne alpské lyžování a snowboard, na Pustevnách pak klasické lyžování. „Na programu jsou i speciální disciplíny – šachy a disco dance – které proběhnou v KD Akord v Zábřehu,“ řekl Tikal. Frenštát bude kromě závodů ve skoku na lyžích dějištěm jednoho z medailových ceremoniálů. A to v úterý 31. ledna od 18.30 hodin přímo na zdejším náměstí. V doprovodném programu se objeví také finalisté televizních česko-slovenských talentových či zpěváckých soutěží Patrik Gluchowski a Michal Šeps. „Prvně v historii bude Olypiáda dětí a mládeže živě na internetu,“ poznamenal Tikal.

USA – Uhlí se v USA dobývá ve 26 státech. Například v roce 2010 zde horníci vytěžili téměř 1,1 miliardy tun. Uhlí je stále dominantním zdrojem pro výrobu elektřiny v zemi. Například v roce 2010 jí pocházelo 45 % právě z uhlí. Na zemní plyn připadalo 24 %, na jádro 20 % a na obnovitelné zdroje 10 % vyprodukované elektrické energie. Uhlí je v USA dobýváno především ve třech rozlehlých oblastech. Více než polovina produkce (592 milionů tun v roce 2010) pochází ze Západního uhelného regionu (severozápad země). Sem patří největší producent uhlí, stát Wyoming, a pátý nejvýznamnější, Montana. Osm z deseti aktivních dolů v USA se totiž nachází ve Wyomingu, kde bylo v roce 2010 vytěženo téměř 450 milionů tun. Zhruba 160 milionů tun uhlí bylo v roce 2010 vytěženo převážně z povrchových dolů v Centrálním uhelném regionu. Nejvýznamnějším producentem je Texas, odkud pochází třetina uhlí z tohoto regionu.

Pokračování na straně 4

ZDROJ: U.S. Energy Information Administration (www.eia.gov)


2 | www.okd.cz

Z OKD

číslo 2 | ročník 42

Když napadne první sníh, sypače dorazí do hodiny Kontrolují se hlavně izolace, zabezpečení rozvodů vody, těsnost oken a dveří

Celá zimní příprava se odvíjí od příkazu ředitele, který zpracovává s velkým předstihem vedoucí energetik dolu. Týká se především stanovení harmonogramu oprav a revizí všech energetických zařízení, která jsou ve správě šachty. Jde o kontrolu a opravy izolací potrubních tahů, teplovodních rozvodů, vodovodních přivaděčů a vůbec všech vedení, kde je voda, která by mohla zamrznout a nadělat paseku. V tomto směru je důležité také opatření technického náměstka dolu, jež se týká zajištění provozní a pitné vody pro důl a všechny jeho provozy. Havíři musejí mít po vyfárání zajištěný veškerý komfort při mytí a osobní hygieně, a to bez ohledu na venkovní teploty. Zvláštní pozornost je věnována provozu úpravny, která pracuje s odkrytými vodními nádržemi a hustou sítí rozvodů vody. Základem zimní přípravy je provozně manipulační řád vodního hospodářství.

Václav Halfar při kontrole podvozku nakladače pro přípraváře.

Držitel Medaile J. Agricoly Václav Halfar: Novinky ve specifických podmínkách STAŘÍČ – Dokonale rozlítaného mezi výklizem dokopaného porubu, vybavováním dalšího rubání a reinstalací razicí technologie se podařilo zastihnout na staříčské lokalitě Dolu Paskov nejčerstvějšího držitele čestné resortní Medaile Jiřího Agricoly z této šachty. Václav Halfar (55) je totiž projektový manažer nových technologií a ocenění má za svůj podíl na zavádění novinek a nejmodernějších zařízení do dolů OKD v programech POP 2010 a Perspektiva 2015. „Medaili kolegové z práce již viděli. Nyní zůstala doma, musel jsem se pochlubit dětem, které dorazily na vánoční svátky,“ konstatoval Václav Halfar, zaměstnaný na staříčské šachtě od roku 1984. Původně pro kopřivnickou Tatrovku vyučený strojař a technik začínal v šestadvaceti letech jako zámečník ve strojním úseku, byl na provoze příprav a hlavně rubání, a v obou fáral jako mechanik, pak pracoval také jako zástupce hlavního mechanika. S nástupem programu POP 2010 se Václav Halfar stal člověkem, jenž má na Dole Paskov na starosti veškerou agendu spojenou s moderními technologiemi. „Od jednání s výrobci přes kontroly dodávek, projekční přípravu, nákliz, zaškolování osádek k obsluze a údržbě, vyhod-

Zimní opatření se na našich dolech realizují už v říjnu.

nocování provozních výsledků, zajišťování servisních služeb a oprav až po reklamační procesy,“ popsal s tím, že od samých začátků se podílel na konečné podobě nových strojů, doslova na míru pro typické paskovské poměry. Z ostravské části revíru je to Důl Paskov, který jako poslední z bezpečnostně-geologických důvodů razí pouze pomocí trhací práce s klasickou strojní technologií a těží výhradně pluhy. „Zůstali jsme v OKD prakticky jediní, kdo pluhovou technologii používá. Další taková je už jenom ve sloji Natan na lazeckém závodě Dolu Karviná. Ale neexistuje nic, co by se nedalo vylepšit. Vývoj jde stále kupředu. Kdybychom ho ignorovali, zůstali bychom místo počítačů na stolech u sálů s obrovskými mašinami a děrnými štítky,“ přiblížil majitel „Agricoly“ svou filozofii. V nominaci stálo, že Václav Halfar „při modernizaci důlních provozů intenzivně spolupracuje se zahraničními partnery a jeho významným přínosem je aktivita v oblasti zavádění inovací při dobývání nízkých slojí pluhovou technologií“. On sám medaili (první profesní ocenění mimo podnik) považuje také za ocenění celého kolektivu spolupracovníků i uznání rodině za podporu a trpělivost.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Vedoucí povrchových provozů na Dole Karviná Petr Klimecký je veselý chlapík. Když jsme se ho zeptali, jak je šachta připravena na zimu, s chutí se zasmál. „Pane redaktore, ptát se teď, v lednu, na zimní opatření, je jako chodit s křížkem po funuse. Ta se přece dělají už v říjnu, nelze s nimi čekat, až napadne sníh,“ řekl na vysvětlenou.

Petr Klimecký u pohotovostní rampy s operativní zásobou posypové soli. Z hlediska energetické spotřeby podléhá kontrole utěsnění oken a dveří, zejména u provozních budov. „Povinností dolu je také zajistit posypový materiál, to znamená posypovou sůl, pro zimní údržbu všech komunikací, příchodových cest a kolejových tahů. Samotný posyp ale zajišťuje Centrum servisních služeb OKD prostřednictvím dodavatelských firem,“ popisuje Klimecký. V praxi to vypadá tak, že na základě informací ze šachty dává dispečink Centra servisních služeb (VOJ SC) signál dodavatelským firmám, aby vyjely. Ty mají povinnost držet hotovost a mít připravenou nasmlouvanou techniku.

Radek Lukša

Polský Famur dodá výztuž na Důl ČSM Dosavadní průběh zimy je pro šachty příznivý. Ani areál Dolu Karviná netone v závějích sněhu.

S ní přijedou na důl, u pohotovostní rampy naloží sůl a zahájí posyp. „Od impulzu z VOJ SC by sypače měly dorazit na šachtu nejpozději do hodiny. Veškerý úklid sněhu a posyp se dnes realizuje pomocí techniky, ručně se provádí jen drobné dočišťování. Firmy jsou celkem spolehlivé a většinou jsme se spoluprací s nimi spokojeni,“ říká Klimecký.

Tento způsob zimy... Tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastným – posteskl by si asi klasik při hodnocení současných prvních zimních měsíců v našem regionu. Sněhu bylo zatím jako šafránu, mrazivé dny by se daly spočítat na prstech. Pro šachtu je to však výhoda. Není třeba řešit zimní problémy, šetří se posypový materiál. „Za těch pár listopadových a prosincových dnů, kdy to klouzalo, jsme na obou našich závodech, na Lazech a ČSA dohromady, vysypali ani ne 12 tun soli,“ přiblížil Klimecký s tím, že normálně za jeden „dobrý“ zimní měsíc padne na každém závodě okolo 20 tun posypového materiálu, tedy 40 tun za celý důl. „Připraveni ale musíme být neustále. Na pohotovostní rampě máme pořád připraveno 5 tun soli, dalších asi 25 tun máme ve skladu na závodě ČSA, zásoby posypového materiálu jsou nachystané také na Lazech. A to bez ohledu na předpovědi počasí,“ řekl Petr Klimecký. Bohuslav Krzyžanek

Vyučencům se otevře cesta... si uvědomují, že zejména pro chlapy z provozů to nebude snadné. Proto se jim vynasnaží poskytnout veškerou pomoc, aby studium úspěšně zvládli. Všemožnou podporu, včetně všech zákonných studijních úlev, zaručuje ze své strany společnost OKD.

Dokončení ze strany 1

Sekce mechanizované výztuže Fazos-12/25 pro OKD. KATOVICE – Modernizace dobývacích technologií v dolech OKD pokračuje a zapojují se do ní i polští výrobci. Katovická Skupina Famur, přední dodavatel důlní techniky, uzavřela například za posledních 12 měsíců se společností NWR, jediným vlastníkem OKD, řadu jednotkových smluv v celkové hodnotě okolo 340 milionů korun. Největší kontrakt za téměř 300 mil. korun představuje dodávka 135 sekcí mechanizované výztuže Fazos-12/25 pro Důl ČSM. „Doly v Česku jsou velmi dobrým obchodním partnerem. Požadují vysokou kvalitu, ale jsou schopny ocenit také

technologickou úroveň strojů a kvalitu jejich provedení. Jsme velmi rádi, že výrobky Skupiny Famur jsou opět vysoce hodnoceny a budou pracovat u českého odběratele. Znalost specifiky tohoto regionu vyústila ve dlouholetou spolupráci s našimi jižními sousedy. Jsem přesvědčen, že rok 2012 přinese další zakázky na českém trhu,“ komentoval tento fakt Ireneusz Tomecki, místopředseda představenstva společnosti Famur. Polský výrobce dodá na Důl ČSM celkem 129 řadových a 6 krajních sekcí výztuže Fazos-12/25. tz

„Jsme rádi, že se naše spolupráce s OKD takto úspěšně rozvíjí. Současně nás těší, že budeme připravovat lidi pro výkon konkrétního povolání, a ne pro úřady práce. Že budeme moci pomoct těmto lidem v jejich kariérním růstu a v naplnění jejich snah a cílů,“ řekl Kováč. Bohuslav Krzyžanek

Lepší postavení a více peněz Mladý neznamená hloupý hloupý. Informace o plánovaném zavedení večerního maturitního studia hornictví pro vyučence ve strojních a zámečnických profesích potěšila i žáky posledního ročníku učebního oboru Zámečník – důlní provozy na SŠTaS v Karviné. Využít této možnosti se chystá hned několik z nich. Co si od toho slibují? „Samozřejmě lepší pracovní zařazení a více peněz,“ přiznal budoucí důlní zámečník Denis Szewieczek. „Říká se, že člověk by měl zkusit všechno, takže do toho rozhodně půjdu,“ přidal se jeho kolega Tomáš Siuda. „A lepší vzdělání znamená i možnosti lepšího výdělku,“ dodal.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

FOTO: FAMUR

„Otevřena bude jedna třída, to znamená, že k dispozici bude 30 míst. Minimálně letos budeme přijímat zájemce o toto studium bez přijímacích zkoušek,“ upřesnil Kováč. Jak dodal, členové pedagogického sboru SŠTaS

Možnost dodělat si hornickou maturitu potěšila i budoucí důlní zámečníky ze SŠTaS. Přihlásit se na toto studium plánuje hned několik z nich.


www.ihornik.cz | 3

12. ledna 2012

Severní závod zahájí nejdelší překliz sekcí v historii dolu Celkem 85 jich pojede dvakrát po drážce a jedenkrát po kolejích na vzdálenost 4,4 kilometru Celkem tedy 4,4 kilometru,“ informoval Petr Lesniak, hlavní inženýr závodu Sever.

ZÁVOD SEVER – Zatím nejdelší „stěhování“ sekcí střední mechanizované výztuže Bucyrus 1300/3100 brzy zahájí na závodě Sever stonavské šachty. Celkem pětaosmdesát jich překlidí z porubu 332 201 dokopaného horníky Karla Szczotky v dobývací oblasti 2a. kry do oblasti 0. kry. Budou nasazeny ve stěně 391 006, kde má ve druhé polovině března začít těžit kolektiv hlavního předáka Romana Valchaře. „Po trati závěsné dopravy jedou na překladiště 5201, odtamtud je po kolejích dopravujeme na překladiště 5000/1, odkud jedou znovu po drážce do připravovaného porubu. V oblasti 2a. kry činí délka trasy 1600 metrů a oblasti 0. kry pak ještě 1000 metrů. Po kolejích urazí vzdálenost asi 1800 metrů.

Odhadovaná čistá doba překlizu jedné sekce v jednom směru je podle něj 340 minut. „Takže to nebude nic jednoduchého. Máme ale s tímto systémem dopravy mechanizovaných výztuží vcelku dobré zkušenosti. Značně se tím zkrátí časy při rozebírání a následném skládání a tím i časy spojené s instalací,“ upřesnil hlavní inženýr infor-

FOTO: Radek Lukša

Převoz rozebraných výztuží by znamenal vyšší objem přepravy zvláštních břemen.

Mechanizované výztuže pojedou dvakrát po ZD 24...

...a čeká je také značná vzdálenost po kolejové trati.

mace k akci, která bude probíhat zejména v únoru letošního roku. Překliz sekcí vcelku znamená i nezanedbatelné bezpečnostní pozitivum. „Spočívá ve výrazném omezení manipulací s břemeny nadměrné hmotnosti a nadměrných rozměrů, které by jinak s sebou nesla demontáž a nová montáž mechanizovaných výztuží. Omezen bude také rozsah přepravy břemen zvláštních, neboť téměř všechny části spadají do této kategorie tak, jako kompletní sekce,“ řekl Lesniak. Rozsáhlý překliz si pochopitelně vyžádal patřičnou přípravu, aby všechno klaplo na výbornou. Pro zajištění průjezdnosti po celé dopravní trase po ZD museli provést přibírku počvy v dél-

ce téměř půl kilometru; to bylo hotovo v relativně krátkém čase. Nutné opravy se nevyhnuly ani kolejové trati, na půldruhé stovce metrů proběhla přibírka svršku a oprava kolejí. Přibyly dvě výhybky. Značný objem prací provedli chlapi také na drážce v obou krách. „Vyzvedávali a převěšovali trať ZD včetně výměny poškozených dílů. Měnili také ZD 24 C/100 za konstrukčně pevnější ZD 24 D/130, a to v délce téměř jednoho kilometru. Připomenout musím i náročnou přípravu překladišť,“ dodal Lesniak. Vše je v režii provozu Důlně technických služeb a dodavatelů z firmy Dubos i vlastních zaměstnanců závodu Sever. Radek Lukša

Osm limitních výkonů završilo historicky nejúspěšnější rok v těžbě „Na limiťáky dosáhli i oba dodavatelé z Polcarba. Horníci Grzegorze Dąbka z úseku Krzysztofa Sędkowského v rubání 331 205 vytěžili 51 192 tun a splnili sedmý limitní výkon v roce 2011. Chlapi Artura Gruszky z úseku Miroslawa Nowaka v rubání 320 211 vytěžili 38 522 tun, čímž splnili na 110,1 procenta,“ přiblížil Kolatek. V přípravách opět neměli konkurenci raziči Jána Savaryho (vedoucí úseku Marian Bielek) ze severního

STONAVA – Tečkou za historicky nejúspěšnějším rokem z hlediska těžby na Dole ČSM se stalo splnění hned osmi prosincových limitních výkonů. Jak sdělil Roman Kolatek, vedoucí výroby stonavské šachty, třikrát se zapsali na skuru rubáňoví a pětkrát čelboví. Kolektiv hlavního předáka Tomáše Kovala z úseku vedoucího Karla Pochopně to v rubání 320 314 zvládl dokonce na 130,7 procenta. Stanoveno měl 28 200 tun, nakopat se mu však podařilo 36 856 tun uhlí.

závodu. Na čelbě 320 140 postoupili o 234 metrů, čímž dosáhli nejlepšího ročního výsledku v kombajnové ražbě na Dole ČSM! Na závodě Jih splnily dva kolektivy z úseku Adriana Firly. Parta Vladimíra Vereše na čelbě 371 240 zvládla 130 metrů a splnila „limiťák“ na 100 procent. Martin Kufa se svou osádkou na dílech 401 344/1, 401 364 a 401 364/1 vyrazil celkem 115 metrů a limitní výkon splnil na 104,6 procenta.

Na skuru přibylo i jméno Rudolfa Szotkowského (vedoucí úseku Milan Macíček); jeho chlapi měli na čelbách 371 360/5 a 371 420/2 postup 79 metrů, čímž splnili na 105,3 procenta. „A z dodavatelů si připsali limitní výkon přípraváři Polcarba hlavního předáka Janusze Krzysztofa Ochmana z úseku Grzegorze Dariusze Masiarka, kteří na díle 371 240/2 vyrazili 85 metrů a splnili limitní výkon na sto procent,“ dodal Kolatek. uzi

Milionový chlap aneb jižanské úspory na stlačeném vzduchu Jaromír Chmelík se ukázal jako člověk na svém místě, vymyslel mj. náhradu spotřebičů s drahým provozem pak snad bude v této souvislosti skutečnost, že například denní spotřeba vzduchového čerpadla XDA-100 Nora je oceněna sumou 816 Kč. U vzduchového ventilátoru Ř 315 je to dokonce 979 Kč. Jaromír prostě chytil svou příležitost za pačesy, v duchu hesla „nové koště dobře mete“. Od června loňského roku

jsme tak začali na závodě Jih provádět úsporná opatření pro snižování spotřeby stlačeného vzduchu. A to zejména výměnami vzduchových spotřebičů za elektrické! Už to samo o sobě je velkým zdrojem úspor nákladů za energii. Rovněž instalace automatického ovládání pro provoz vzduchových agre-

FOTO: Důl ČSM

ZÁVOD JIH – Málokdo z nás, zaměstnanců Dolu ČSM, potažmo společnosti OKD, ví nebo alespoň tuší, v jaké výši se pohybují náklady na komodity potřebné pro provoz šachty. Kvůli celosvětové hospodářské krizi a všeobecnému nárůstu cen byla na našem podniku v loňském roce přijata nová a zintenzivněna dosud platná úsporná opatření. A jako milionový chlap se v této souvislosti ukázal revizní technik závěsné dráhy Jaromír Chmelík. Vedení závodu Chmelíka pověřilo jak koordinací a řízením prací spojených s uskutečňováním úsporných opatření, tak také sledováním spotřeby stlačeného vzduchu na Jihu. Svým aktivním přístupem, odbornými znalostmi a doslova zápalem pro věc dokázal strhnout všechny kolegy zainteresované na plnění těchto úkolů. Osvědčil se například jím zvolený postup, kdy spočítal cenu za provoz jednotlivých spotřebičů; to pro vytvoření představy o výši nákladů na spotřebu stlačeného vzduchu. Že průměrná cena kubíku stlačeného vzduchu činí 0,34 korun, se pochopitelně může někomu zdát málo. Zarážející

Jaromír Chmelík dokázal „srazit“ spotřebu stlačeného vzduchu.

gátů na čerpání vody přinesla očekávané šetření. Velmi rychle se v tomto případě návratnost pořizovacích nákladů přerodila v požadovanou úsporu energie. Spotřeba stlačeného vzduchu na závodě Jih v květnu 2011 – to znamená před zaváděním uvedených úspor – činila 26 188 718 metrů krychlových. Řečí peněz to bylo 8 904 164 korun. Celá škála technicko-organizačních opatření a úkolů vzešlých z nápadu podaného v projektu trvalého zlepšování Jaromírem Chmelíkem – neboli smysluplné, postupné a důsledné výměny spotřebičů – přinesla ovoce. Na závodě Jih se nám díky tomu podařilo snížit a stále udržovat měsíční spotřebu stlačeného vzduchu na průměrné hodnotě 14 700 000 metrů krychlových při nákladech 4 998 000 korun. A to znamená úsporu téměř čtyř milionů korun měsíčně! Bez spolupráce všech zaměstnanců založené na všímavosti a starosti o prospěch naší šachty by to nešlo. Úsporný trend je nadále třeba udržet a vylepšovat. Robert Vochta hlavní inženýr závodu Jih

Slovo náměstka Rok 2011 byl úspěšný Vážení spolupracovníci, rok 2011 je neodvratně za námi a v současné době se již soustředíme na úkoly, které před nás klade ten letošní. Nicméně je na místě se ještě poohlédnout za výsledky, kterých se podařilo na Dole ČSM v uplynulých dvanácti měsících dosáhnout. Důlně-technický plán ukládal vytěžit 2 600 000 uhlí a vyrazit 17 200 metrů provozní metráže. Vzhledem ke složité situaci v těžbě vzniklé po mimořádných událostech ve druhém pololetí na dolech Karviná a Darkov bylo nutno na našem podniku přehodnotit situaci a hledat cesty k překročení plánovaných úkolů. Konsolidovaná situace ve výrobě v průběhu roku vytvořila dobrý předpoklad pro úspěšné naplnění cílového úkolu vytěžit minimálně 2 850 000 tun. Ve skutečnosti pak bylo dosaženo nejvyšší roční těžby v historii Dolu ČSM – 2 862 000 tun a ve dvou po sobě jdoucích měsících jsme docílili nejvyšších měsíčních výsledků od zahájení těžby (květen 287 000, červen 296 000). Technické režimy byly splněny jak ze strany dodavatelů (100,6 %), tak u vlastních kolektivů (102,9 %). Nejvyšší těžby, 798 679 tun, dosáhl kolektiv firmy Polcarbo pod vedením vedoucího úseku Krzysztofa Sędkowského a hlavního předáka Grzegorze Dąbka. Tímto výsledkem se zařadil kolektiv rovněž na první místo ve srovnání s ostatními kolektivy v OKD. V přípravných pracích jsme vyrazili 17 201 metrů dlouhých důlních děl a splnili plán na 100 procent. Bezkonkurenčně největšího objemu metráže 1759 metrů docílil kombajnový kolektiv vedený Jánem Savarym a rovněž zaujal první místo v hodnocení kombajnových kolektivů v rámci OKD. V oblasti bezpečnosti práce se podařilo udržet příznivý vývoj u většiny ukazatelů úrazovosti. Počet registrovaných úrazů klesl proti roku 2010 o tři, počet evidovaných o třiačtyřicet. Vylepšili jsme úrazovou četnost. Nepodařilo se však podkročit požadovanou úrazovou závažnost. V roce 2011 jsme sice pracovali s určitým nadstavem pracovníků a částečně jsme překročili náklady, nicméně tyto skutečnosti byly cíleně směrovány k dosažení požadované výše těžby, což ve svém důsledku zabezpečilo splnění plánovaného zisku, podkročení nákladovosti na jednu tunu ROTP, splnění produktivity z výroby a z přidané hodnoty. Důlní výkon byl splněn na 104,3 procenta. Za tyto dosažené výsledky patří všem zaměstnancům poděkování. Rok 2011 potvrdil, že lidé na Dole ČSM drží při sobě, tvoří stmelený kolektiv, který umí zatáhnout za jeden provaz. Nesmíme však, jak se říká, usnout na vavřínech. V tomto ohledu nás prověří blízká budoucnost, tedy rok 2012. Miroslav Slowik ekonomicko-personální náměstek

Vybavování a výkliz, rok 2011 bez úrazů! STONAVA – Žádný registrovaný ani evidovaný úraz u vlastních zaměstnanců! Tak si vedl v uplynulém roce kolektiv vybavování a výklizu z útvaru Důlně technických služeb (DTS) hlavního předáka Petra Dančíka a vedoucího úseku Jána Mračny čítající v současné době 61 chlapů. „Fungujeme totiž ještě jako zaškolovací úsek pro nové zaměstnance na naší šachtě, kteří se tři měsíce pod dohledem úsekových instruktorů učí, jak to v dole chodí. Není to snadný úkol. Už jen když uvážíme, že tito lidé jsou poprvé na důlních pracovištích a že k našim povinnostem patří vybavování těžkých technologií z programu POP 2010,“ nechal se slyšet Mračna. Pod jeho taktovkou jen v loňském roce kolektiv zdárně zvládl pět velkých vybavovacích akcí, z toho dvakrát šlo o „POPácké“ dobývací komplexy. „Kdo se zabývá touto problematikou, ví, o čem mluvím. Chtěl bych i touto cestou poděkovat kolektivu vybavování a likvidace za jeho bezpečnostní výsledky. A jedeme dál …“ vzkázal vedoucí úseku. uzi


4 | www.okd.cz

Z OKD / ZA BRANAMI OKD

Investice, která se vyplatí

Napsali jste nám

Pochvaly za Horníka nás těší

Chceme vám poděkovat za to, že váš týdeník Horník se dostává díky kolpor-

– auto už jezdí

Ceny a odměny jsou doma, další losování i nápady známe

DARKOV – Spokojený, i když trochu D unavený se vrátil z Prahy technolog u úpravny Dolu Darkov Jiří Vyoral. Zlaú tý Darkovák a přední zaměstnanec darkkovské šachty tam byl ve středu 7. prosince převzít z rukou předsedy Českého si báňského úřadu Ivo Pěgřímka nejvyšší b resortní vyznamenání, pamětní medaili re Jiřího Agricoly, a dojmy, které si přiveJi zzl, byly jen ty nejlepší. „Atmosféra byla slavnostní a moc pěkná. Medaile si velmi vážím. Je to p oocenění mojí celoživotní práce, ale takké práce celého kolektivu darkovské úpravny,“ vyprávěl, když přivezl ukázat ú cenný „vánoční dárek“ na podnik. Osmapadesátiletý Jiří Vyoral pochází z Ostravy-Svinova a úpravárenství vystudoval na ostravské Vysoké škole báňské. Do Darkova to vzal oklikou přes Báňské projekty, úpravny bývalých ostravských dolů Hlubina a Jeremenko, Vědeckovýzkumný uhelný ústav a bývalý Důl Dukla. Jako technolog úpravny zajišťuje výrobu vysoce kvalitního uhlí podle požadavků odběratelů, ale přispěl také k tomu, že se darkovská úpravna jako jediná v revíru úspěšně zabývá reflotací černouhelných kalů a jejich následným využitím. „Také úpravárenství se ubírá cestou zvyšování efektivnosti a snižování provozních nákladů. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je využití druhotných zdrojů. Rozhodující slovo ale má a bude mít modernizace úpravárenských provozů,“ zamýšlí se nad budoucností svého oboru Vyoral. V současné době se například na úpravnách dolů Darkov

Kdo bude kreslířem Horníka

Ovlivněte svým názorem, nad čím se letos zasmějete

strana 2–4

strana 7

Horník v novém roce

Bezpečnost zůstává nejv ětší výzvou také pro rok 201 2

FOTO: Richard Sklář

OSTRAVA – Po váá noční pohodě, ke které přispěly i mimořádné finanční odměny za dobré výsledky OKD, a silvestrovských oslavách, jsme absolvovali první pracovní dny, první běžné povinnosti. Hlavní bezpečnostní ukazatele Náš týdeník Horník ve svém se loni opět zlepšily. Budou vánočním i silvestrovském vydání přál všem pokračovat investice i důraz do roku OSTRAVA – Rok 2011 na osobní zodpovědnost 2012 štěstí, zdraví a úspěchy. byl ve Také mnoní dalšího zlepšení klíčových znamezí z vás nám svou přízeň a náklonnost ukazatelů vybezpečnosti a úrazovosti jádřili svými vánočními přáními v OKD či PFkami ně pracovníků dodavatelských (včetzaslanými klasickou či elektronickou pošzací). „Ukazuje se, že prevenceorganitou, telefonicky, sms zprávami, někteří přišli mořádné investice do bezpečnosti a mido redakce popřát osobně. Těší nás to a srmají smysl a směřují správným práce dečně děkujeme. To nás ale nesmí uspokojit. směrem. Velmi rádi vám budeme nadále Mementem propro všechny musí být osud střednictvím našeho týdeníku pěti našich nabízet co kolegů, kteří se loni po smrtelných nejvíce objektivních, pokud možno úrapříjemzech z práce nevrátili,“ ných zpráv, které budou pro vás shrnul loňský zajímavé, rok provozní ředitel OKD užitečné, které vám pomohou orientovat Leo Bayer. Počet registrovaných pracovních dodají inspiraci a chuť do smysluplné se, úrapráce zů se snížil o 8,5 procenta a života vůbec. V loňském roce z 271 v roce jsme tako2010 na 248 v roce 2011. vých informací zveřejnili celou Společnost přiřadu a dnes tom očekávala, že díky mj. přinášíme výběr některých přijatým opatřez nich. ním a zlepšenému přístupu Naše redakční rada, vydavatelství k bezpečnosti práce budou výsledky ještě motná redakce pro vás připravila i salepší. Bilanci manegativně ovlivnily důlní lou změnu; možná jste ji už zaznamenali. otřesy, při došlo celkem k 21 registrovaným nichž Ve snaze po dalším zkvalitnění úrazům. úrovně naU příčin pracovních úrazů šich podnikových novin jsme nadále převamírně upražuje špatně nebo nedostatečně vili jejich grafickou podobu, ale odhadnuté především riziko, porušování pracovní změnili tiskárnu. Od letošního kázně postiroku se vyráženým, nepředvídatelné bějí v ostravské tiskárně Ringier riziko práce nebo Axel Sprinselhání lidského ger Print CZ. Věříme, že toto činitele. Pozitivní opatření přivšak poznamenalo pět smrtelných trend spěje k lepší čitelnosti, kvalitě a ještě větší z toho tři u vlastních zaměstnancůúrazů, oblibě našeho periodika. a dva u pracovníků dodavatelských To však není vše. Stejně jako v firem. loňském Základem lepší bezpečnosti v V poslední době se objevily našich dolech jsou nové důlní roce, také letos pro vás připravíme hlasy, že technologie pořízené v programu několik někteří nadřízení neumožnili POP 2010 i půlmiliardová investice rozšířených čísel a rovněž oblíbený lidem pod Prevence do ochranných pomůcek. turnaj se vyplácí pohrůžkou různých sankcí družstev Horník Bowling Cup, jenž nahlásit pra- Během otřesů na dolech Darkov, vstupuje prvního čtvrtletí roku covní úraz. „Náš firemní Karviná do jubilejního desátého ročníku. 2011 a ČSM. Pokračovala ombudsman proběhla ve spolupráci s Revírní již obdržel podobné informace. také instalace Čest pamáctce našich kolegů Toto jsou jen některé z příspěvků, bra- návěštního a dorozumívacího Pokud je trskou pokladnou, se to pravda, je to pro nás zdravotní pojišťov- ní zařízerými společně s vámi vstupujeme kte† 2. 4. 2011 nejen nemorál- nou VFSK5, které Aleš Russok do nou vybraných profesí IV. ní jednání, ale i porušování vého roku 2012. Ať je pro vás etapa tzv. vému návěští je určeno k bezdrátovnitřních ří- vitaminizace. † 28. 6. 2011 příjemný a hovorové komunikaTymoteusz Parus dících aktů, a proto jsme Výsledkem bylo snížení a úspěšný. zahájili vnitřní absence ci mezi dopravní nádobou z důvodu nemoci. audit, jehož cílem je tuto a obsluhou (POL–ALPEX) Josef Lys, šéfredaktor Horníka situaci prošettěžního stroje. Loni firma postupně řit a v případě, že budou † 12. 7. 2011 nasadila celJaromír Pitřík zjištěny nedo- kem 12 K významnému procentu souprav bezkontaktního statky, přijmout účinná úrazů docháopatření,“ upo- dování sle- zí při chůzi, a právě (Green Gas DPB) v této oblasti byla realidí (BSL) v porubech zornil Bayer. † 14. 7. 2011 ných do 3. stupně nebezpečí zařaze- lizována nová technická opatření. Zdeněk Bango důlních † 4. 10. 2011 Pokračování na straně 2 Radim Horvát

Napsali o nás

Klaus-Dieter Beck k bezpečnosti práce OSTRAVA – Nejdůležitější, a nejenom pro mne, ale i pro všechny tady, bylo a je trvalé zlepšování výsledků bezpečnosti práce. I přes to, co už jsme udělali, je to pořád ještě dlouhá cesta, pořád jsou kteří bezpečnost práce podceňují lidé, a také podceňují svůj vlastní přínos k ní. tovali jsme do ochranných pomůcekInveské do nových technologií, protože a tapřispívají k větší bezpečnosti. ty také S cemi jsme začínali ve výrobních investikách, a nejen proto, že právě jednottam nejvíce dochází k úrazům, ale také jsme se tím snažili zlepšit naší výkonnost a efektivitu. Od roku 2008 jsme investovali přes půl miliardy korun do ochranných a technických pomůcek pro horníky a téměř deset miliard korun do těžebních technologií.

Hudba hladila horníky na

Havíře spěchající na první

směny po Novém roce vítaly

duši

tradičně dechové orchestry

KARVINÁ – Obzvlášť slav„To aby se chlapům šlo nostní charakter měl začádo práce vesele,“ vysvět- víři a tak jsme rádi, že mů- je to tradice. Na tek letošního pracovního šachtách pražeme klukům ze šachet ropři- cuji od roku 1998. ku na Dole Karviná. Hned loval šéf patnáctičlenného spět do nového Vždycky to roku, aby se tady tak bylo na ranní směně sfárali spolu dechového ansámblu Hu- jim na šichtu lépe kráčelo,“ ké bude,“ a doufám, že tavyprávěl před nás havíři do dolu také všichni ňař. „Hrajeme jim rok co usmíval se kapelník. rok a vždy se na to těšíme. stupem na svoji první letošní vedoucí pracovníci, aby Jeho úsměv opětovali i sajim směnu jednatřicetiletý pracovpřímo na důlních pracovi- Většina našich hudebníků motní havíři. „Je to takové ník závěsné dopravy na závodě štích poděkovali za výsled- jsou bývalí nebo aktivní ha- zpestření nového roku, navíc ČSA Otakar Kupiec. ky roku 2011 a seznámili je S povděkem přijímali nes novými úkoly. tradiční přivítání na šachtě Ještě před tím ale chlapům také polští havíři z dodavatelspěchajícím do šaten zahráských firem. „Je moc milé, ly hornické dechovky, jak a to tady po novém roce vítají před první i druhou směnou. horníky. Člověku je vždy veseleji. Na závodě Lazy se tužila AzeJe cítit, že si šachta svých ťanka Radka Fabíka, spojená horníků váží, a proto jim dává s touto šachtou dlouhou nepujenom práci a peníze, ale peční šňůrou, na závodě také ČSA něco pro duši,“ ocenil český pak Akorďanka kapelníka novoroční hornický zvyk Františka Huňaře. Obě kapezástupce vedoucího personálly nabízely hlavně řízné po- Před první letošní směnou ního oddělení firmy WPBK vítaly chlapy už tradičně hornické chody a skočné polky. dechovky. Na zá- – BIS CZ vodě ČSA Dolu Karviná zahrála Jacek Grzybowski. Akorďanka kapelníka Františka Huňaře. pokračování na straně 4

Zelená linka důlních škod OSTRAVA – Společnost OKD otevřela novou možnost, jak jednodušeji nahlásit případné důlní škody. Lidé, kteří na svém majetku zaznamenali škodu způsobenou důlní činností, se mohou obrátit na bezplatnou telefonní linku 800 130 131 (v pracovních dnech od 7 do 14 hodin, mimo tuto dobu lze žádosti nahrát znamník) nebo poslat informace na záelektronicky na adresu dulni.skody@okd.cz. Vždy je třeba uvést popis události, su a kontaktní údaje: e-mailovou adreadresu a telefonní číslo. Lidem, kteří podnět nahlásili, se ozvou v nejbližších dnech věření pracovníci OKD. V platnosti pozřejmě zůstávají všechny kontakty samoodborů důlních škod na jednotlivých dolech. „Chceme obyvatelům regionu zjednodušit a zrychlit komunikaci s naší společností,“ objasnil vznik zelené linky ředitel pro HR a rozvoj revíru OKD Radim Tabášek. vs

800 130 131

térům k bývalým havířům i pracovníkům dalších profesí, kteří měli co do činění se šachtou. Jde o pracovnice prádla, techniky povrchů i důlních povolání až po kuchařky, vrátné či pradleny. Tak se mnoho bývalých pracovníků dovídá, že je možné pro vnoučata zajistit učiliště. Podivují se moderním technologiím v dolech, baví je legrace Lojzka, vtipy, sledují i sportovní stránku. Jsou rádi, že Karviná hraje výbornou házenou, fotbalisté 2. ligu, ale zajímají je také jiná odvětví, např. nadace a zájmové organizace. Přejeme vám do další redakční práce mnoho úspěchů. Antonín Ludva, bývalý předseda FOS, stavebního dvora pro Důl 1. máj

AWT se dohodla s odbory na růstu mezd v roce 2012 dobrým kompromisem, který zaměstnancům zachová reálné příjmy a firmě zase umožní plnou konkurenceschopnost. V bonusové složce navíc oceňujeme individuální výkon zaměstnanců,“ uvedl generální ředitel skupiny AWT Pierre Timmermans. „Musím ocenit, že i přes náročnost bylo jednání s odborovými organizacemi vždy věcné a férové. Během celého jednání byly brány v potaz zájmy zaměstnanců i společnosti,“ doplnila personální ředitelka Dana Janowská. kk

a ČSM již provozují spirálové rozdružovače, které částečně nahrazují energeticky velmi náročné flotační baterie. Ve výhledu by se rozdružovače měly objevit i na úpravně Dolu Paskov. Přínosem jsou různá vylepšení zpracovávaná v rámci programu trvalého zlepšování Continuous Improvemet. „Myslím si, že investice do úpravárenství se vyplatí. Uhlí se dnes dobývá ze stále větších hloubek a s většími náklady. Peníze vložené do úpraven se vrátí minimalizací ztrát při

jeho zpracování. Lépe se zhodnotí i náročná práce horníků,“ říká nositel pamětní medaile Jiřího Agricoly Jiří Vyoral. Bohuslav Krzyžanek Zdůvodnění ocenění Technolog úpravny Dolu Darkov Jiří Vyoral se stal držitelem resortní medaile za svůj přínos hornictví v oblasti úpravy a zušlechťování uhlí, především reflotace černouhelných kalů. Aktivně se podílel na revitalizaci úpraven uhlí v revíru. Je uznávanou autoritou za přístup k zajišťování bezpečnosti práce.

Horničtí důchodci spoléhají na těžaře HORNÍ SUCHÁ – Celkovou částkou 191 500 korun podpořila v loňském roce těžební společnost OKD prostřednictvím Nadace OKD činnost klubů hornických důchodců, které působí u již zaniklých šachet. Pro mnohé z těchto spolků je to rozhodující příspěvek na jejich činnost. Na hodnotící členské schůzi Koordinačního výboru důchodců OKD

(KVD), která se konala loni 20. prosince v sídle klubu hornických důchodů u Dolu František v Horní Suché, to konstatoval předseda KVD Karel Bajtek. Jak informoval, jménem KVD už také odeslal žádost o poskytnutí příspěvku na činnost „osiřelých“ klubů hornických důchodců také letos.

Účastníci schůze projednali aktuální problémy v činnosti KVD, obsazení uvolněných míst ve výboru a také přípravu výroční členské schůze KVD, která se uskuteční v únoru v Ostravě. I v tomto bodu spoléhají důchodci na pomoc společnosti OKD, která jim pravidelně zapůjčuje na výroční jednání KVD velký sál v budově svého ostravského ředitelství. nav

Celostátní olympiádu dětí podpoří OKD Dokončení ze strany 1

Olympiáda dětí a mládeže je projektem Českého olympijského výboru. Ten pořádá jednotlivé ročníky letních či zimních her ve vybraných krajích. „Mladí lidé poznávají nejen olympiádu a její hod-

4/02--IV/12

OSTRAVA – Společnost Advanced World Transport se dohodla se všemi třemi odborovými organizacemi na mzdových podmínkách pro rok 2012. Průměrné výdělky zaměstnanců se tak v příštím roce zvýší až o 2,8 procenta (složený růst tarifů a bonusové složky). Dodatek Kolektivní smlouvy upravující mzdové podmínky pro rok 2012 podepsali zástupci všech stran dne 22. prosince. „Jsem velmi rád, že se podařilo najít dohodu ještě před koncem roku. Jsem přesvědčený, že dohodnutý růst je velmi

Jiří Vyoral s pamětní medailí Jiřího Agricoly.

noty, ale i běžný olympijský den – potkávají se na ubytování, v jídelně, při závodech či ceremoniálech. Ukazujeme jim, že cesta na vrchol začíná už v útlém věku,“ prohlásil předseda ČOV Milan Jirásek.

Ten má být sportování podpořenému společností OKD osobně přítomen. Olympijský oheň pak zažehne legendární skokan na lyžích Jiří Raška a výpravu z našeho kraje povede při zahájení hokejista David Moravec. Jeden z ceremoniálů

udělování medailí – ve čtvrtek 2. února v 18.30 hodin – se uskuteční v Bonver Aréně. Tečku za hrami udělá galavečer v pátek 3. února v ČEZ Aréně od 12 hodin. Více na interetu www.odm2012.cz. Radek Lukša

FOTO: archiv

Děkují také další čtenáři

Continuous Improvement

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Noviny zdarma nejen pro havíĜe Lednové bezpečnostní heslo:

„Do nového roku bezpečně, vykročíme společně“

Právo, 30. 12. 2011

Vážený pane šéfredaktore, zdravím Vás i celou redakci. Jsem pravidelnou čtenářkou Horníka od jeho založení. Pracovala jsem na generálním ředitelství OKD přes čtyřicet let. Rozhodla jsem se Vám napsat po přečtení prvního letošního čísla, ve kterém jsem zaznamenala viditelnou změnu k lepšímu. Změna tiskárny je patrná na první pohled. Noviny jsou teď čitelnější, barevnější, výraznější. U mne jste zabodovali. Do nového roku Vám všem přeji hodně úspěchů v práci, pevné zdraví a co nejvíce spokojených čtenářů. Anna Timová Ostrava-Mariánské Hory

Jiří Vyoral vnímá medaili Jiřího Agricoly jako ocenění pro celý kolektiv úpravny

42

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

OSTRAVA – Noviny jsou ošemetná věc, zvláště pro jejichh tvůrce. Přestože se mnozí lidé bez nich neobejdou, bývaají zároveň nekompromisními kritiky. Zvláště, když si v nichh zašpásuje tiskařský šotek. Mnohdy stačí, když zašantročí čí nějaké to písmenko, nebo naopak v nějakém tom slovíč-ku písmenko přidá. Pak je oheň na střeše. O to více náss v Horníku těší, když se na našem redakčním stole objevíí pochvalný dopis. Ty poslední byly mimořádně milé. Ce-níme si toho o to více, že jsme od minulého čísla začali Horník vyrábět v nové tiskárně (ostravském Ringier Alexx Springer Printu CZ) a také trochu upravili grafiku. Reakce čtenářů byly příznivé. Dokládá to např. dopis Anny Timové, která píše:

5. ledna 2012 | číslo 1 | ročník

číslo 2 | ročník 42

Cesta na sportovní vrchol začíná v dětském věku.


Zábavná příloha nejen pro havíře

Nestydí se přiznat, že je na své povolání hrdý

Hra o tři stokoruny

rnické Ho HORNÍK

příb

y z regionu ěh

Jiří Kamienski dostal k padesátinám netradiční dárek: Obdržel přihlášku do klubu krojovaných horníkůů

Klub krojovaných horníků Barbora Klub vznikl v roce 1927 1927, letos tedy oslaví 85 let svého trvání. Sdružuje téměř 280 členů a každoročně připravuje bohatý program, od tradičních zahradních slavností po smažení vaječiny či vinobraní. Členové klubu drží čestné stráže při oficiálních akcích a hornických pohřbech. V poslední době klub vstoupil do Sdružení hornických a hutnických spolků ČR a jeho zástupci se zúčastnili spolu s dalšími členy sdružení setkání hornických měst a obcí v Nizozemí či na Slovensku. Letos plánují účast např. na setkání hornických měst a obcí ČR v Chomutově či opět na Slovensku, v Banské Štiavnici. „Především se ale snažíme zachovávat hornické tradice a zvyky, které k tomuto regionu patří a které utvářejí jeho neopakovatelný charakter,“ shodli se zástupci KKH.

1 Krmící se křeček na soutěžním snímku č. 1 připomínal některé z nás při vánočním hodování. Konec konců tyto svátky jsou mnohdy spojovány s přejídáním nás lidí. Nicméně naši čtenáři nácházeli při pohledu na tuto fotografii i jiné spojitosti. Však posuďte sami. Z vašich vtipných textů jsme vybrali tři nejlepší. Otiskujeme je a autory odměňujeme tradiční stokorunou.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

DARKOV – Dárek k padesátinám? Přihláška do klubu krojovaných horníků! V pátek 6. ledna ji kamarádi ze šachty věnovali při oslavě v Závodním klubu u darkovského závodu 3 elektromechanikovi úseku elektropříprav z Dolu Darkov Jiřímu Kamienskému. „Přišlo nám správné, když se Jirka tolik zajímá o tu horničinu, ho do toho uvrtat. Ať nemá čas na hlouposti,“ smál se autor nápadu na neobvyklý prezent, revizní technik elektro Milan Matuszczyk. Nemyslel to ale zle. Kamienského zná léta a tak tušil, že ho taková pozornost potěší. Tím spíš, že mu ji oficiálně předali předseda, místopředseda a velitel klubu krojovaných horníků u bývalého dolu Barbora Jan Kavka, Alois Edr a Antonín Vaško. A Matuszczyk se nemýlil. „Ano, vstoupím do klubu, jen se musíme dohodnout na podrobnostech,“ prohlásil mile překvapený jubilant. Čerstvý padesátník Jiří Kamienski pochází z Karviné-Ráje a na šachtách pracovali jeho otec i oba dědečkové.

Netradiční dárek předali Jiřímu Kamienskému zástupci klubu krojovaných horníků u bývalé Barbory Jan Kavka, Alois Edr a Antonín Vaško.

O netradiční nápady není na Darkově nouze. Dárečky přivezla oslavenci unikátní důlní lokomotiva.

se vypracoval na svou současnou funkci. Nikdy ale na hornickou fachu nezanevřel a mezi svými koníčky, jimž vévodí rodina, zahrádka, sport a tipsport, rád jmenuje právě i ono „horničení“. „Ano, nestydím se říct, že jsem hrdý na to, že jsem horník! Protože mne to opravdu baví. Ta organizace, ten hor-

nický život, a hlavně ta hornická parta. Lepší nenajdete! A ta úplně nejlepší je v přípravách,“ řekl Kamienski s tím, že navíc má štěstí i na své nadřízené.

K hornictví ho nikdo nenutil, rozhodl se pro něj sám. Na tehdejším Středním odborném učilišti hornickém Dolu Dukla vystudoval čtyřletý maturitní obor elektromontér a v roce 1981 nastoupil na závodě Barbora Dolu 1. máj, který se později stal součástí Dolu Darkov. Jak už to na šachtách bývá, prošel různé štace než

Baví ho hornická práce, hornický život a hornická parta. Od spokojenosti v zaměstnání je už jen krok k hlubšímu zájmu o svoji profesi, a když je člověk „zažraný“ horník, pak i k členství v klubu krojovaných horníků. „Že jsem »zažraný« bych zrovna neřekl, ale nabídka stát se krojovaným horníkem mne doopravdy potěšila a jsem za ni rád. Hornická uniforma je symbolem hornické práce, hornických tradic a zvyků a kdo jiný by si jí měl vážit, když ne horníci? Navíc je to i takové morální ocenění vykonané práce a mých životních postojů,“ prohlásil oslavenec a udělal tím velkou radost přítomným zástupcům klubu. „Jen víc takových,“ přál si místopředseda Edr. „Uniformy máme, jenom nemáme koho do nich obléct,“ vysvětlil.

K darkovským tradicím patří i setkání s kamarády ze šachty u příležitosti životních jubileí.

Bohuslav Krzyžanek

Jak to vidí stryk Lojzek

Chudaci či lumpi? Seděli zme Na Upadnici jak tradičně kolem krba, kaj ale nic něhořelo bo venku po snihu a mraze ani pamatka, když se naraz Poldek zahral na majitela plovarny pana Důru z Rozmarného léta: „Způsob této zimy zdá se být poněkud nešťastným!“ „Co ti na ni vadi?“ zeptal se Antek. „Je přesně taka, jak se ju ja a oto Lojzek přejeme: na horach sněži, ludě se spokojeně kluzaju na svahach, a ve městě je enem mokro a bez sněhove břečki. No idealni! Navíc se ani v mrazach a sněhu nětrapija ti houmlesaci. Ti se tež taku zimu isto pochvaluju.“ „Ale, že ti naraz na tych bezdomovcach tak zaleži?! Normalně im němožeš přisť na meno, jak ti smrďa v autobuse či lokalce. Jak chlastaju na zastavkach, že se tam normalni slušny člověk němože sednuť na lavku, bo su tam oni rozvaleni. A včil naraz také ohledy…“ divil se Poldek. „No ja sem se po tych všeckich vladnich usporach a reformach naraz uvědomil, že neni třeba moc, abysme něskoňčili mezi nimi aji ty či ja. Stači jeden rozvod a baba tě tak obe-

re, že ti nězbydě ni že enem na pivo, ale aji na najem. Před paru rokama bylo v televizi, že jakasik baba přišla o zaměstnani a bo měla malo na živobyti, zažalovala byvaleho manžela, s kerym skoro dvacet roku něžila, o alimenty. A sud ji ich přiznal! Chudak chlop, kery měl svoju novu rodinu, dva děcka, invalidni manželku, musí včil calovať aji svoji byvalce. Take fajne zakony my mame. A spomeň se aji na muj připad. Rozved sem se s tu svoju prvni, něchal ji byt a odjel z holu řiťu ku mamě. Jak viš, za dva roki sem se šťastně znova oženil a na byvalku skoro zapomněl. A naraz po třech rokach mi přišlo sudni rozhodnuti, že mam zaplatiť dlužne najemne za byt, kaj sem roki něbydlel a neměl z nim nic společneho! Samo, že sem to odmitnul, ale u sudu mi předseda senatu vysvětlil, že sem ekonomicky silnějši niž ta moja byvalka a tak majitel bytu žada dluh po mě. A ja ho musim podle zakona jako byvaly spolunajemce zaplatiť! Teš sem

na ňho čuměl z odevřenym pyskem, tajak ty včil, potym protestoval, ale bylo mi to hovno platne, bo sem to musel zacalovať! Ja, ja. Do finačni krize se možeš dostať co by dup. Stači, jak oněmocniš. Ve špitale zaplatiš stovku denně. To maš za měsic tři tisicovky, ku temu připočitej normalni najem, kery platiš každy měsíc, a kolik ti z duchoda zbyde? Za to tvoja vyžije? Aji když ku temu připočita tu svoju almužnu, tak se ti može stať, že ze špitala pujděš rovnu pod most…,“ vykreslil Poldkovi jeho buducnosť v realnych barvach Antek. „Něstraš ho, bo temu fakt uvěři a budě se cely tydiň třepať, než se uvědomi, že se cosik na tym penzijnim připojištěni našporoval a pod tyn most nebudě museť,“ mirnil sem ho. „Enem ho něch, až se boji, něludek,“ ozval se Erďa a hned přidal: „To lital na začatku ledna po lese nasrany medvěd. Do všeckeho co viděl kopnul, a při tym se brumlal:, Že já idiot chlastal v září to kafe!‘ Fajne, ni?!“ Tuš zdař buh, vaš Lojzek

Výherci soutěžní fotografie č. 1 jsou: Jiří Sniegoň z Karviné-Ráje, Marcela Schindlerová z Karviné-Mizerova a Šárka Sachová z Ostravy-Poruby. „Po vánočních hodech, dopřeju si oddech. Teď chroustám už jen mrkvičku, ať udržím si kondičku!“ (js) „Hami, hami, ham, mrkev v puse mám. Ona sladká velmi zdá se, avšak s průjmem potýkám se.“ (msch) „Mrkvičku mi dali, jsem na ni však malý, blíží prý se horší časy, tak zásoby udělám si.“ (šs)

2 O zamrzlých vodních plochách v našich středoevropských končinách si můžeme letos zatím jenom nechat zdát. Nicméně v severních oblastech naší planety panuje mrazivé počasí, ve kterém si mnozí tvorové náramně libují. Třeba takový tuleň vykukující dírou v ledu – soutěžní snímek č. 2 – jako by dával najevo svou dobrou náladu. Věříme, že inspiruje i naše čtenáře, kteří svými texty přispějí k dobré náladě nás ostatních. Pište. Na tři autory nejvtipnějších komentářů čeká stokorunová bankovka. 17. ledna 2012. Uzávěrka je v úterý 17 2012 Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, 702 00 Ostrava, faxem na tel. číslo 596 113 648 nebo e-mailem: renata.pavlikova okd.cz. Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle 732 829 149, nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 2 zveřejníme v dalším čísle novin.


PANORAMA

6 | www.okd.cz

Kdo se stane kreslířem Horníka?

Kdy bylo objeveno na Landeku sídlo lovců mamutů

Pomozte vybrat autora humorných kreseb, s jehož obrázky se chcete setkávat na stránkách našich novin a upozornili na ty vydařenější. Usnadnili jste redakční komisi rozhodování – děkujeme. Do druhého kola výběru postoupili čtyři kandidáti na kreslíře Horníka (jejich další ukázky zveřejňujeme). Teď máte šanci opět dát svůj hlas svému favoritovi a pomoci nám ke konečnému verdiktu. Napište nám, který obrázek (obrázky) se vám nejvíce líbí

a proč. K vašim názorům budou hodnotitelé přihlížet. Můžete také sestavit pořadí vtipů podle toho, jak vás zaujaly. Proto jsme kresby označili čísly od jedničky po čtyřku. Pište na adresu kvetoslava.frankova@okd.cz. Přidat také můžete vtip, který vás v poslední době nejvíce rozesmál. Ty nejlepší zveřejníme. Redakce Horníka

KRESBA: Monika Růžová

KRESBA: Augustin Lajczyk

OSTRAVA – Na naši výzvu adresovanou talentovaným kreslířům se smyslem pro humor reagovalo několik šikovných čtenářů Horníka. První ukázku jejich tvorby jsme zveřejnili v minulém vydání Horníka. Zároveň jsme se na vás obrátili s prosbou, abyste nám pomohli vybrat obrázky, se kterými byste se chtěli v našem týdeníku setkávat. Mnozí z vás už na ni zareagovali

OSTRAVA – Archeologové zjistili, že stanice lovců mamutů na Landeku byla osídlena před více než 20 000 lety člověkem mladším, než byli Neandertálci, v době dnes zvané aurignacien. Avšak první zmínky v literatuře pocházejí nikoliv od archeologů, nýbrž od lidí pracujících v hornictví.

Záchranáře nevolej, nemáme štajgra budit!

KRESBA: Josef Stružka

Šéfe, tak jsem tady s těma vylepšenýma kočkama...

KRESBA: Pavel Skura

V roce 1928 byla vydána ve čtyřech svazcích obsáhlá publikace Kamenouhelné doly ostravsko-karvinského revíru. V prvním svazku na str. 38–39 pod čarou, v bodě 5 je uvedeno: „Četné archeologické nálezy označují průběh této staré cesty (jantarové stezky – pozn. Kostruch). V poslední době nalezl např. Folprecht na parcele č. 326 v Petřkovicích, ve žlutém písku, 70 cm pod povrchem země, předhistorické spáleniště se zbytky dřevěného uhlí, četnými mamutími zuby a asi se 2000 kusy částečně opracovaných pazourků. Asi 10 cm pod připálenou vrstvou jílu odkryty byly zbyt-

číslo 2 | ročník 42

Hornické kolonie ostravsko–karvinského revíru (12)

Jan Kostruch

Kolonie jámy Hubert – Hrušov OSTRAVA – Na území Hrušova byly dvě jámy. Jáma Hubert (1854), patřící společnosti Severní dráha Ferdinandova, a jáma Ida (1872), kterou vlastnila společnosti Vítkovické kamenouhelné doly. Následující údaje jsou datovány r. 1928.

Kolonie jámy Hubert (1871–1924?) Jáma Hubert měla pro ubytování svých zaměstnanců sedm úřednických obytných domů, 62 dělnických domů a pět domů, v nichž bydleli společně dělníci i úředníci. Jeden úřednický byt byl také v provozní závodní budově. Domy stály ve dvou koloniích: v Kolonii u jámy Hubert a v Kolonii ve Vrbici. Celkem v nich bylo 36 úřednických a 368 dělnických bytů.

V obou koloniích stálo 53 přízemních domů, v tom čtyři úřednické s 20 byty a 49 dělnických s 203 byty. Osmnáct domů bylo jednopatrových (dva úřednické s 10 byty a 16 dělnických se 141 byty), tři dvoupatrové (jeden úřednický se šesti byty a dva dělnické se 24 byty). Úplně podsklepených bylo 26 domů (sedm úřednických a 19 dělnických), ostatní byly podsklepeny jen částečně. Všechny domy byly vybudovány z pálených cihel. Sedlové střechy byly pokryty břidlicí (10 domů), lepenkou (55) a umělou břidlicí (8); jeden dům byl krytý taškami. Z úřednických bytů byl jeden šestipokojový s veškerým příslušenstvím, dva pětipokojové, rovněž s veškerým příslušenstvím, jeden byt byl třípokojový s kuchyní, koupelnou a příslušenstvím,

tři byty se třemi pokoji, kuchyní, předsíní, spíží a záchodem a třicet bytů o dvou pokojích s týmž příslušenstvím. Dělnické byty byly vesměs jednopokojové s kuchyní, přičemž vlastní záchod a spížku mělo 119 bytů, bez spížky, ale se záchodem bylo 198 bytů, ostatní byty byly bez spížky se společným záchodem pro dva byty. Do všech obytných domů byla zavedena pitná voda. Voda přímo do bytu byla zavedena u 21 úřednických a 24 dělnických bytů; pro 16 úřednických a 178 dělnických bytů byly výpustě umístěny na chodbách, jedna sloužila vždy pro dva až čtyři byty. Pro ostatní byty byly výpustě na ulicích – jeden stojan pro 20–30 bytů. Splachovací záchody mělo 33 úřednických a 30 dělnických bytů. Všechny domy měly elektrické osvětlení. Ke všem domům přiléhaly zahrád-

ky o rozloze asi 30 metrů čtverečních pro jednu dělnickou rodinu. V obou koloniích stály vedlejší hospodářské budovy a také fungovala kanalizační síť s napojením na všechny byty. Ve všech obytných domech jámy Hubert bydlelo v roce 1928 asi 2038 osob. V kolonii U jámy Hubertovy stálo celkem 66 domů, z toho sedm úřednických a 59 dělnických. Výstavba kolonie byla zahájena roku1871. Domy postavené do r. 1901 byly přízemní, později tu vznikaly domy jednopatrové nebo dvoupatrové. Výstavba kolonie pokračovala i po 1. světové válce. V kolonii se nacházela také jedna noclehárna a dvě pekárny pro pečení chleba a uzení masa. Všechny hospodářské budovy byly v r. 1961 při modernizaci domů zbourány. Poznámka Vzhledem k značnému plošnému rozptýlení budov někteří autoři později rozčlenili kolonii do tří částí, které popisuji samostatně jako kolonie Hubert I., II., III. První část ležela bezprostředně u jámy Hubert, kolem ulice Hubertské, Kulibinovy, Husitské a Augustinovy. Do roku 2004 se z ní dochovalo čtrnáct domů. Druhá část kolonie ležela kolem ulice Riegrovy. K roku 2003 se zachovaly pouze čtyři domy. Domy třetí části kolonie stály jihovýchodně od jámy Hubert a železniční trati Ostrava–Bohumín. K roku 2003 se dochovalo 24 domů.

FOTO: L. Bardoň, 2009

ky a střepiny hliněných nádob. Také na sousední parcele č. 325 byly nalezeny četné vlnovitě okrášlené střepy hliněných nádob. Tyto nálezy patří mladší době kamenné a ukazují na to, že území již v čase následujícím po době ledové nebo možná již během doby meziledové, bylo obydleno. Ostatní nálezy předhistorických sídlišť jsou známy především ze Štramberka a z Opavy.“ Pračlověk procházel Jantarovou stezkou od Středozemního moře až k Baltu, kde nalézal surovinu – pazourek – z něhož štípáním vyráběl potřebné nástroje. V roce 1953 prováděl na Landeku, na ploše v blízkosti tenisového hřiště, Archeologický ústav ČSAV z Brna průzkum, při němž bylo pod mamutí stoličkou nalezeno 4,5 cm vysoké torzo ženy, vytvořené z krevele, tzv. Petřkovická venuše. Zda se i na jiné, dosud neprozkoumané ploše mimo pazourkových nástrojů nacházejí další „venuše“, případně jejich „děti“, to necháváme průzkumu příslušných odborníků.

Hubertská kolonie, současný stav.

Kolonie Hubert pod haldami, současný stav.

Zdeněk Dombrovský


PANORAMA

12. ledna 2012

www.ihornik.cz | 7

Příběh synka z havířské kolonie u šachty Hedvika V petřvaldském technickém muzeu mají stálou expozici, která nadchne nejen milovníky hornické historie

Tipy Horníka Pinkk Floyd Pi Fl d Sh Show popáté áé OSTRAVA – Už čtyřikrát hráli The Australian Pink Floyd Show v ČEZ Aréně s obrovským úspěchem. Popáté tady vystoupí v pondělí 16. ledna, a to s programem „Exposed in the Light World Tour 2112“, poslední lístky jsou ještě k dispozici. Koncert je od 19 hodin.

Zimní zámecká zabijačka OSTRAVA – V dobovém prostředí proběhne v sobotu 14. ledna tradiční zabijačka na zámku v Zábřehu. Řezník předvede bourání metrákového pašíka z jistebnické biofarmy, z něhož pak mistři kuchaři připraví sedm různých specialit. Začíná se hodinu před polednem.

Dva dny „tvrdé“ muziky

Uhlí na výstavě věnované hornictví a jeho tradicím je pochopitelně pravé. PETŘVALD – Bylo nebylo, narodil se v rodině havíře v kolonii u šachty Hedvika další syn, hrál si na haldách, tátovu práci míval denně před očima, vyučil se rovněž pro těžaře, dospělý fáral i jako báňský záchranář, ve volném čase vysedával s kartami u piva v harendě a účastnil se spolkového života s nezbytnou dechovkou… i pohřeb měl v hornickém mundúru. Takový příběh vypráví výstava Tradice hornictví/Tradycje górnictwa v Technickém muzeu Petřvald.

Ze šachty revíru OKD je i nezbytný doplněk, totiž opravdové uhlí! „Připomíná ten obrovský fenomén spojený s naším regionem – objevení a dolování černého uhlí, se kterým tady žije řada generací. Expozici jsme proto postavili na každodenním životě hornické rodiny z minulosti,“ vysvětlila kurátorka Kateřina Stenchlá z Muzea Těšínska, pod které petřvaldská pobočka spadá. Výstavu pomohli připravit nejen nadšenci a pamětníci, ale třeba i ředitel

Plastická mapa se světélky znamenajícími důlní činnost v obci Petřvald.

HBZS Josef Kasper či manažer lidských zdrojů na Dole ČSM Karel Lipowski. Shromáždit se podařilo takovou spoustu dobových reálií, že z toho musí být milovník historie – a nejen té hornické – jednoduše nadšený. „První zátiší ukazuje obydlí havířovy rodiny, další školu a práci na dole, za vzácnou plastikou svaté Barborky pokračuje expozice záchranářství, následuje koutek věnovaný krojovaným horníkům a jejich orchestrům a pohled do restaurace neboli harendy. Symbolickým uzavřením je fotografie z hornického pohřbu,“ uvedla Stenchlá. K tomu materiály ke čtení v češtině i polštině, unikátní obrázky šachet od dob C. a K. monarchie přes první republiku, německou okupaci, socialistické budování až po současnost. Činné doly našeho revíru zdokumentoval regionální fotograf Michal Popieluch. Zajímavá je také mapa Petřvaldu s místy s důlní činností označenými světélky. Výstava, jaká tady dlouho nebyla, je přístupná do konce roku 2016, za dobrovolné vstupné! Více na www.muzeumct.cz/petrvald/.

Díky česko-polské spolupráci Expozice „Tradice Tradice hornictví/Tradycje gór górnictwa“ byla připravena v rámci mezinárodního česko-polského projektu s názvem Dvě města – jedna tradice/Dwa miasta – jedna tradycja, operační program přeshraniční spolupráce Česká re-

OSTRAVA – Přehlídka „tvrdé“ hudby od glam rocku, hard rocku, power metalu až po black či death metal bude v pátek 13. a sobotu 14. ledna v klubu Barrák. Na čtvrtém ročníku „Patka Festu“ hrají mj. Selfrealization, Eagleheart, Sweet Leopard, Rusty Fox, Oblivion...

Korejský svět v Ostravě 2007-2013. publika – Polská republika 2007 2013 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ERDF prostřednictvím euroregionu Těšínské Slezsko/Śląsk Cieszyński. Partnerem je Muzeum Těšínského Slezska v polském Těšíně (Cieszyn).

OSTRAVA – Jak se oblékali, z čeho jedli, na čem spali a jak si Korejci všech společenských vrstev zpříjemňovali v minulosti život, ukazuje výstava v Ostravském muzeu. Trvá do konce února a návštěvníci uvidí mj. královskou korunu, vzácný porcelán, luxusní oděvy.

Beskydští Irové v Parníku OSTRAVA – Premiéru si odbude v pátek 13. ledna v klubu Parník kapela Acoustic Irish alias „Irové z Beskyd“. Pět muzikantů produkuje keltskou a irskou lidovou hudbu říznutou zvukem jejich beskydského rodiště. Jak to jde dohromady, bude zřejmé od 20 hodin.

Přírůstky v ostravské zoo Výstava o hornických tradicích je výsledkem česko-polské spolupráce.

Radek Lukša

OSTRAVA – Nejen první české slůně Rashmi, ale i vzácný pardál obláčkový, gibbon bělolící, ohrožený tygr ussurijský, makak lví, kočkodan Dianin, amazonek bělobřichý, polák východní, jehlice sladkovodní... To jsou mláďata, jimiž zoo láká v 61. roce své existence.

Radegast hořký je zpátky Razič/rubač, tato učebnice dominuje jedné z lavic hornického učiliště.

OSTRAVA – Zábřežský hostinec Helbich bude ve čtvrtek 12. ledna od 18 hodin místem, kde vítkovičtí hokejisté Petr Pohl, Viktor Ujčík a Tomáš Voráček „pokřtí“ limitovanou várku piva Radegast Extra hořký. Čepovat se má ve stovce podniků v Moravskoslezském kraji!

Legrace, magie, kouzlení... KARVINÁ – Večer humoru, magie a kouzel. Tak nazvali Stanislav Saldak a Petr Kravčík speciální program připravený na pondělí 16. ledna do sálu rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov v městské části Hranice. Vše vypukne úderem sedmé hodiny večerní.

Expozice začíná narozením budoucího havíře, vše v dobovém prostředí. Nechybí ani snímky současných činných šachet revíru společnosti OKD.

Eddie Murphy v kině EX KARVINÁ – Akční komedii o manažerovi newyorského rezidenčního hotelu, jenž se chce s kolegy odškodnit na nepoctivém burzovním makléři, dávají v pátek 13. a sobotu 14. ledna od 19 hodin v kině EX. Hlavní hvězdou filmu „Mistrovský plán“ je Eddie Murphy.

Nejkrásnější dětské knížky

FOTO: Radek Lukša

ORLOVÁ – Seznámit se stovkou publikací, které za posledních deset let uspěly v národních literárních soutěžích, se mohou návštěvníci městské knihovny. Nejkrásnější české a slovenské knihy roku pro děti a mládež – jak se výstava jmenuje – zde jsou až do 21. ledna. uzi

Zátiší věnované krojovaným horníkům i známému orchestru Májovák.

Stálá expozice v Petřvaldě je přístupná až do posledního dne roku 2016.


8 | www.okd.cz

ZÁBAVA

Váhy 23. 9. – 23. 10. Dostanete šanci na mimořádný přivýdělek. Náladu tím zvednete nejen sobě, ale i partner uvítá dokořán otevřenou peněženku. Dozvíte se zprávy, které si budou protiřečit. Šestým smyslem rozmotáte klubko a chytnete niť za správný konec. Utvrdíte se v hodnotách, které zastáváte. Nenechte si svůj postoj zviklat ani názory partnera.

Býk 21. 4. – 20. 5. Štěstí bude stát při vás. Budete podnikaví a vynalézaví. Přestože všechno nestihnete, pochvala a úspěch vás neminou. Vaše dobrá nálada se projeví i v práci, přehlédnete s nadhledem sobě vlastním chlubení a nářky kolegů. O víkendu lehce zvládnete rozhořčeného partnera. Vášnivá atmosféra vyvolá i vzpomínky dávno zapomenuté.

Štír 24. 10. – 22. 11. Nápad utužovat kondici nejen svou, ale celé rodiny, vás přivede k uzavření rozumné rodinné dohody, že ušetříte na jídle a peníze raději investujete do parádní zimní dovolené. V zaměstnání se otevírá možnost vítaných změn. Podvolte se jim a zkuste být aktérem, ne jen účastníkem. V lásce se dostane ke slovu váš náruživý temperament.

Blíženci 21. 5. – 21. 6. Vánoční nákupy jste zvládli, ale co dál? Obdrželi jste i dárky, které zvažujete vyměnit. Štěstí se na vás usměje a spokojenost zavládne na obou stranách. Doma dojde k menší výměně názorů, i tak si budete marně lámat hlavu tím, čím jste partnera nejvíce popudili. Zato v práci budete hýřit novými nápady a čert by v tom byl, aby si toho nevšimlo i vedení.

Střelec 23. 11. – 21. 12. Sil vám sice neubylo, ale předchozí sváteční dny dají o sobě znát únavou. Vaše pracovní výsledky nebudou ideální, ale termíny dodržíte. Naštěstí se dlouho trápit nebudete. Středa přinese přelom. Osmělíte se a své nápady zkusíte vtělit do praxe. Víkend vás nenechá na pokoji. Pracovat nebo cestovat by bylo nejrozumnější samostatně.

Rak 22. 6. – 22. 7. Neberte si na bedra více, než unesete. Přestože půjde o dobrého známého, vykažte ho v mezích slušnosti do patřičných míst. Nejlépe před svědky, kteří vás podrží. S výběrem dárků pro novou lásku jste to trochu přehnali. Rozpačitost bude na obou stranách. Nasaďte úsměv a svět se hned bude točit podle vás. Ratolestem se předveďte coby zdatný lyžař.

Kozoroh 22. 12. – 20. 1. Tempo ve firmě se s nástupem nového roku nezměnilo, i nadále bude vysoké. Ve snaze, aby bylo co nejméně nespokojených klientů, zákazníků či obchodních partnerů, se dostanete do určité apatie. Doma však budete králem. Napětí předchozích dnů se vytratí a vzniklou harmonii si jen hýčkejte. Vnitřní jistota nastartuje koncem týdne i klid v práci.

Lev 23. 7. – 23. 8. S většími potížemi se v tomto týdnu nesetkáte. Realizace vašich představ je věcí pevné vůle. Pomocníkem vám bude volná improvizace čerpající z vašich zkušeností. Rozladí vás hrabivost některých lidí z vašeho okolí. Koncem týdne vás překvapí touha věnovat se partnerovi a dětem. Lásce svítí zelená a tělo zatouží po stimulu.

Vodnář 21. 1. – 20. 2. Nový týden přinese nejen hravou náladu, ale i nové pracovní nabídky a další zajímavé možnosti. Potvrdí se, že tam, kde to známe, máme z poloviny vyhráno. Dostanete se k zajímavým zprávám. Na důležitosti naberou citové záležitosti. Erotická nálada vám může zatemnit mozek a těžké bude milované osobě jisté věci zdůvodňovat a nalézat porozumění.

Panna 23. 8. – 22. 9. Lehce ovínění svátečními dny se budete těžko dostávat do těch správných kolejí. Existuje hrozba, že vezmete na lehkou váhu příkaz nadřízených. Nepřidělávejte si potíže, nespoléhejte na jejich blahosklonnost. Poznáte, že drobné změny jsou vítané a vhodné. Ujasněte si, čemu dát přednost a co můžete odložit. O víkendu zpevníte důležitý vztah.

Ryby 21. 2. – 20. 3. První dny nového roku jako by vám vlily novou krev do žil. V práci se budete cítit jako ryba ve vodě. Projevíte vlastní vynalézavost. Ovšem čekáte-li, že vám někdo sám od sebe nabídne postup v práci nebo odměnu, jste na špatné adrese. Bojovat za sebe musíte sám, vyjde to. Ochota s přídavkem šarmu z vás učiní pro opačné pohlaví velice přitažlivou osobu.

Recept

Královská polévka POTŘEBNÉ PŘÍSADY: 1 vepřový jazyk, kousek květáku, kousek pečeného nebo grilovaného telecího a kuřecího masa, 40 g másla, 2 lžíce olivového oleje, kousek celeru, 1 petržel, 1 mrkev, 2 lžíce hladké mouky, 1,5 l masového vývaru, 1 hříbek nebo 1 malá hrst sušených, předem namočených hub, 60 ml smetany, 1 žloutek (nebo celé vejce), sůl, pepř a muškátový květ na dochucení. NA SVÍTEK: 20 g másla, sůl, 2 žloutky, 1 lžíce mléka, 2 bílky, 35 g hrubé mouky, 10 g másla a trocha mouky na vysypání pánve. POSTUP PŘÍPRAVY: Jazyk a květák předem povaříme. Všechno maso pokrájíme na kostičky, květák na růžičky. V hrnci rozehřejeme máslo s olejem, osmažíme jemně pokrájenou nebo nahrubo nastrouhanou zeleninu, poprášíme moukou, promícháme a zalijeme chladným vývarem. Vsypeme všechno nadrobno pokrájené maso a houby a asi 15 minut vše povaříme. Ke konci přidáme květák, aby se prohřál. Smetanu v míse rozmícháme se žloutkem a vlijeme horkou polévku. Podáváme s královsky dobrým svítkem: máslo utřeme se solí a po jednom vetřeme žloutky. Zvláčníme mlékem a opatrně zatřeme sníh ušlehaný z bílků a mouku. Upečeme v pánvi vytřené máslem a lehce vysypané moukou dozlatova. Svítek podáváme nakrájený.

Pomůcka: kalk, MAP, NAV.

Atletický výkon

Rozsáhlá báseň

Provaz

Předložka

Citoslovce trhnutí

Jiným způsobem (slovensky)

Víko

Nevidomí

Citrusový plod

Vykleštěný kohout

Postupně spadnout Pracovnice aerolinií Doslovný překlad Slovan (básnic.)

Osobní zájmeno

Zkr. marocké Město v Nizotiskové agen- zemí proslulé tury sýrem

Primát

Napůl

Chytiti

Váhat

Otec (familiárně) Město v Rusku Prehistorická sekyrka Jízdou opotřebovat

Potáč

Křížovka o knihu

Romančíkovo jméno Kaučuk

Římskými čísly 1049 Lavice (zastar.) Značka telluru Stupeň ve svahu

Pouzdro na šípy Rozdrobovat

TAJENKA

Část básně Josef (domácky)

Značka kosmetiky

Klekání Americký černý tenista Dámský klobouček Kód letiště Nevsehir

Pravoslavný kněz

Průvodce Římský mraMohameda vokárce

Silná lihovina Okolo Obyv. Pyrenej. poloostr. Básnický zápor

Tamten

Staré vztažné zájmeno SPZ Popradu

Lososovité ryby

Skákat

Tavením zbavit ostrých hran

Americké město na hranicích s Mexikem

AUTOR: František Krejča

Beran 21. 3. – 20. 4. Pozor na osobu, která nepotřebuje „přítele”, nýbrž jen toho, z něhož by tahala peníze a vyžadovala pomoc. Vánoční shon a oslavy příchodu nového roku se na vás podepsaly a organismus si žádá malou přestávku. Díky napětí můžete pociťovat i nespokojenost ve vztazích. Šance na zklidnění situace je velká, jen ji chytnout za pačesy.

TROUBA. Přijde chlap do nevěstince a ptá se, co může dostat za dvacku. Bordelmamá mu řekne: „No, za takový pakatel si to můžete udělat sám někde v průjezdu.“ Chlap chápavě přikývne a odejde. Za půl hodiny se vrátí a ona se ho ptá: „Tak co, už máte víc peněz?“ – „... (viz tajenka).“

Tajenka křížovky č. 1: „každou noc do postele v klobouku.” Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č.1 je paní Šárka Mrázková z Havířova-Šumbarku. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

NOVINKA!

Vtipy

Sicílie

Mladá žena přistihne svého manžela inflagranti s milenkou. Oslepená žárlivostí se rozkřičí: „Správně mi moje máma říkala, že jsi z těch chlapů, kteří každou ženskou hned zatáhnou do postele...! A ty, mami, ty na mně nečum! Taky jsi mě nasr...!”

Letecky z Ostravy 11–12 dnů

Pepíčku, jsem u psychiatra, jídlo máš v pračce. Máma

Kvalitní hotely, kempy – vše přímo u pobřeží Jónského moře v přímořských letoviscích blízko Katánie.

„Tati, potřeboval bych nový harddisk.” „A kouzelné slovíčko?” „Ku...! Všechno je dneska zaheslovaný!”

Letecky také z Brna

Skvělé ceny!

Dále nabízíme spoustu jiných zajímavých zájezdů, které naleznete na našem webu nebo žádejte náš tištěný katalog! na Čs. legií 16, 702 00 Ostrava tel.: 596 111 868, mob.: 602 423 508 e-mail: ckbos@ckbos.cz

www.ckbos.cz, www.siciliezmoravy.cz

5/02-VIII/12

Horoskop od 12. 1. do 18. 1. 2012

číslo 2 | ročník 42

V paneláku přijde soused k sousedovi a říká: „Dobrý den, pane sousede. Promiňte, ale stala se mi taková věc. Víte, doma mi došel rum a tak jsem se přišel zeptat, jestli je ta porucha v celém domě?”


12 stycznia 2012 | numer 2 | rocznik 9

Darmowa gazeta nie tylko dla górników

Górnictwo od kołyski po dzień dzisiejszy

Grupa Famur: umowy z NWR na kwotę 340 mln koron dzo zadowoleni, że produkty Grupy Famur ponownie zostały docenione i będą pracować u czeskiego odbiorcy. Znajomość specyfiki tego regionu zaowocowała długoletnią współpracą z południowymi sąsiadami. Jestem przekonany, że rok 2012 przyniesie kolejne kontrakty na rynku czeskim” – podkreślił w tym kontekscie Ireneusz Tomecki, wiceprezes zarządu Famur SA.

PIETWAŁD – Pewnego razu urodził się w rodzinie górnika w kolonii przy pietwałdzkiej Kopalni „Jadwiga” kolejny syn. Bawił się na hałdach, pracę taty miał ciągle na oczach, wyuczył się zawodu górnika, jako dorosły zjeżdżał na dół także w roli ratownika górniczego. W wolnym czasie przesiadywał nad kartami i piwem w górniczej harendzie i uczestniczył w miejscowym życiu społecznym i towarzyskim z niezbędną orkiestrą dętą. Pogrzebany został w mundurze górniczym... Taką historię opowiada nam wystawa „Tradice hornictví/Tradycje górnictwa“, zainstalowana w Muzeum Technicznym w Pietwałdzie. „Przypomina ona ten ogromny fenomen związany z naszym regionem – odkrycie i eksploatację węgla kamiennego, na którym żyje tu cały szereg pokoleń. Jako temat przewodni ekspozycji obraliśmy dlatego codzienne życie dawnej rodziny górniczej“ – wytłumaczyła kurator wystawy Kateřina Stenchlá z czeskocieszyńskiego Muzeum Ziemi Cieszyńskiej, którego częścią jest również pietwałdzka placówka. Wystawę pomogli przygotować nie tylko pasjonaci i osoby pamiętające tamte czasy, ale także np. dyrektor Głównej Stacji Ratownictwa Górniczego w Ostrawie Josef Kasper czy menedżer zasobów ludzkich w Kopalni „ČSM“ w Stonawie Karel Lipowski. A zgromadzić udało się tyle eksponatów, że zachwycony musi być każdy miłośnik historii, nie tylko tej górniczej. „Pierwsza część wystawy pokazuje mieszkanie rodziny górnika, kolejna szkołę i pracę na dole, za figurą świętej Barbary znajduje się ekspozycja ratownictwa górniczego, dalej kąt poświęcony umundurowanym górnikom i ich orkie-

kp

Ciekawe informacje o obudowach Fazos: • W sekcjach obudów Fazos-12/25 o podziałce 1,5 m zastosowano stojaki o średnicy wewnętrznej cylindra 345 mm, co przekłada się na siłę ponad 400 ton z każdego stojaka, a w związku z tym wysoką podporność obudowy. Warto zaznaczyć, że jest to największy stojak zastosowany w obudowie o tej podziałce. • Do Kopalni „ČSM” trafi 129 sekcji obudów liniowych oraz 6 sekcji obudów skrajnych Fazos-12/25.

Obudowy zmechanizowane Fazos oferują wysoką jakość i duże zaawansowanie technologiczne.

Brygady Polcarba atakują „limity” gady głównego przodowego Artura Gruszki z oddziału Mirosława Nowaka, pracujący na ścianie 320 211. Wydobywając 38 522 ton węgla wykonali ustalone parametry w 110,1 procenta“ – podkreślił Roman Kolatek, kierownik produkcji stonawskiej KWK. W dziedzinie robót przygotowawczych bezkonkurencyjna okazała się brygada głównego przodowego Jána Savary´ego z oddziału Mariana Bielka, która wydrążyła na przodku 320 140 rewelacyjne 234 metry chodnika. „Limity” odnotowały także załogi głównych przodowych Vladimíra Vereša i Martina Kufy z oddziału Adriana Firli oraz brygada Rudolfa Szotkowskiego z oddziału Milana Macíčka. „Z zewnętrznych brygad przodkowych wynik limitowy osiągnęli górnicy głównego przodowego Janusza Krzysztofa Ochmana z oddziału kierowanego przez Grzegorza Dariusza Masiarka, również z firmy Polcarbo. Na przodku nr 371 240/2 osiągnęli oni postęp 85 metrów, wykonując ustalone parametry w równych 100 procentach” – dodał Kolatek. rl

Przykładowe wnętrze mieszkania rodziny górniczej w kolonii górniczej.

Na wystawie nie mogło zabraknąć miejscowego węgla i narzędzi, którymi go wydobywano. strom oraz widok do gospody, czyli harendy. Symbolicznym zakończeniem ekspozycji jest zdjęcie z pogrzebu górniczego” – opisuje Stenchlá.

Dzięki współpracy czesko-polskiej Ek Ekspozycja j „Tradice T di hhornictví/Tradycje i t í/T d j górnictwa“ została przygotowana w ramach czesko-polskiego projektu międzynarodowego pod nazwą „Dvě města – jedna tradice/Dwa miasta – jedna tradycja“, nawiązującego do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Re-

publika Rzeczpospolita blik Czeska C k –R lit PPolska lk 2007 – 2013. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ERDF za pośrednictwem Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. Partnerem wystawy jest Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

Całość uzupełniają pisemne dokumenty w języku czeskim i polskim oraz unikatowe historyczne zdjęcia. Czynne kopalnie zdokumentował miejscowy fotografik Michal Popieluch. Ciekawa jest mapa z wyznaczonymi miejscami związanymi z górnictwem na terenie Pietwałdu, nie brakuje kawałków prawdziwego węgla. Wystawa, jakiej długo tu już nie było, będzie czynna do końca 2016 roku. Muzeum jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 12.00 i 12.30 – 16.30. Bilety dobrowolne. Szczegóły – również po polsku – na www.muzeumct.cz/ petrvald/. Radek Lukša

Akcja zimowa: na razie wystarczyło 12 ton soli

FOT. Bogusław Krzyżanek

STONAWA – Przysłowiową kropką za historycznie najlepszym z punktu widzenia wydobycia rokiem w historii Kopalni „ČSM“ w Stonawie stała się realizacja wnet ośmiu wyników limitowych w grudniu ub. roku. Trzy razy zapisali się na górniczą skórę górnicy ścianowi, pięciokrotnie brygady robót przygotowawczych. Ponadprzeciętnymi wynikami wykazały się także brygady z firm zewnętrznych. Niecodziennym rezultatem popisała się w grudniu na ścianie 320 314 załoga głównego przodowego Tomáša Kovala z oddziału Karla Pochopenia, która zrealizowała „limit” w 130,7 procenta! Na zadanie 28 200 ton węgla udało jej się wydobyć 36 856 ton. „Wyniki limitowe zrealizowały obydwie brygady ścianowe z firmy zewnętrznej Polcarbo. Górnicy głównego przodowego Grzegorza Dąbka z oddziału kierowanego przez Krzysztofa Sędkowskiego wydobyli na ścianie nr 331 205 łącznie 51 192 ton węgla, osiągając swój siódmy limit w 20111 roku. Doskonale spisali się także członkowie bry-

FOT. Radek Lukša

Wystawa „Tradycje górnictwa” powstała dzięki czesko-polskiej współpracy transgranicznej

FOT. FAMUR

KATOWICE – Współpraca pomiędzy spółką węglową OKD a polskimi producentami maszyn i urządzeń dla górnictwa znów nabiera rumieńców. Jak poinformowano w komunikacie prasowym, katowicka Grupa Famur, wiodący polski producent maszyn i urządzeń dla górnictwa, zawarł w ciągu ostatnich 12 miesięcy szereg umów jednostkowych ze spółką New World Resources, jedynym właścicielem spółki węglowej OKD. Łączna wartość kontraktów wynosi 59 mln zł, tj. prawie 340 mln koron. Największy kontrakt opiewa na kwotę 52 mln zł (prawie 300 mln koron) i dotyczy dostawy zmechanizowanych obudów ścianowych FAZOS do OKD. Jak poinformowano z Famuru, grupa dostarczy do Czech 135 sztuk nowych sekcji ścianowych obudów zmechanizowanych Fazos-12/25, przeznaczonych do pracy w Kopalni ČSM. „Kopalnie w Czechach są bardzo dobrym partnerem handlowym – wymagają wysokiej jakości, ale też doceniają zaawansowanie technologiczne maszyn i rzetelność ich wykonania. Jesteśmy bar-

Łagodna jak dotąd zima sprzyja kopalniom. Nawet w styczniu na drogach nie ma śniegu.

KARWINA – Łagodny jak dotąd przebieg zimy w regionie morawsko-śląskim ułatwia życie kopalniom. Jak poinformował szef powierzchni w Kopalni „Karwina” Petr Klimecký, w czasie tych niewielu dni w listopadzie i grudniu, kiedy na drogach i chodnikach na terenie kopalni zrobiło się ślisko, rozsypano zaledwie 12 ton soli. Kiedy zima naprawdę chwyci, miesięcznie zużywa się jej około 40 ton. „Bez względu na prognozy w pogotowiu trzymany stale około 5 ton soli, kolejne zapasy znajdują się w magazynach. Utrzymanie komunikacji zapewnia na rzecz kopalni Centrum Usług Serwisowych OKD za pośrednictwem firm zewnętrznych. W razie otrzymania sygnału, solarki pojawiają się na terenie kopalni najpóźniej w ciągu godziny” – powiedział Klimecký. bk

Redakcja Horník-Górnik „ Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava „ Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek „ E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz „ Tel.: +420 596 264 808 „ Komórka: +420 728 864 125


10 | www.okd.cz

INZERCE

číslo 2 | ročník 42

Řádková inzerce zdarma pro zaměstnance OKD BYTY Prodám pěkný byt 3 + 1 s balkonem a garáží v domě, naproti Hornické poliklinice v Ostravě 1. Osobní vlastnictví, nižší zástavba, ihned volný. Cena dohodou. Inf. na tel.: 737 986 662 – po 18.00 hod. B05/02/12 Prodám družstevní byt 3 + 1 s balkonem v Orlové na ul. Na výsluní o výměře 78 m2. Byt se nachází v 8 p. panelového domu, 2 výtahy + kamerový systém, plastová okna. Byt je částečně upraven a situován na jihozápad. V blízkosti veškerá občanská vybavenost (školka, škola, obchody, zastávky, nemocnice apod.). Cena 500 000 Kč, nájem činí 4200 Kč/2 osoby. Inf. na tel.: 731 404 183. B06/02/12

PRODEJ Čivava – prodám kr. i dl. štěňátka po pěkných rodičích, 3x odčervená, očkovaná, odchovaná v bytě s láskou a celodenní péčí, naučená na kvalitní granulky RC, oba rodiče u nás k vidění. Inf. na tel.: 732 346 841. B07/02/12

Prodám garáž za odhadní cenu 95 000 Kč v Havířově naproti Tesca, blízko Sběrného dvora. Inf. na tel.: 737 123 229. B08/02/12 Prodám mobilní telefon zn. Samsung S5620 Monte, dotykový, málo používaný, ještě v záruce, dále mikrokartu a příslušenství. Cena 3000 Kč. Inf. na tel.: 604 561 892. B09/02/12 Prodám plynový teplovodní kotel DAKON DUA 24 CK. Cena 5000 Kč. Inf. na tel.: 733 792 861. B10/02/12 Prodám cvičební stroj na hubnutí KING GYM COMFORT DE LUXE. Je možno procvičovat všechny partie těla včetně břišní, šlapání jako na rotopedu, záruční list, DVD na cvičení na hubnutí. Původní cena 2488 Kč, nyní 1400 Kč. Inf. na tel.: 728 348 044. B11/02/12

KOUPĚ Koupím Alu disky Apollo 5J x 13 na Škodu Rapid. Inf. na tel.: 721 807 000. B12/02/12

Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 1 ze dne 5. 1. 2012. Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.

3835

Investice stavební (ISTAV) Samostatná výběrová řízení Investice strojní (ISTR) Společná výběrová řízení

347, 348

Opravy stavební (OSTAV) Samostatná výběrová řízení Opravy strojní (OSTR) Společná výběrová řízení

3/02-X/12

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)

VITAMINIZACE 2012 ochranný zdravotní program Revírní bratrské poklady, zdravotní pojišťovny

Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, bude v roce 2012, tak jak tomu bylo i v letech 2008 až 2011, zajišťovat pro exponované pracovní profese důlních zaměstnanců OKD ochranný zdravotní program – „Vitaminizaci 2012“. U těchto exponovaných důlních profesí došlo v minulých letech vlivem podávání vitaminu C ke znatelnému snížení nemocnosti v první polovině roku, tj. v době, kdy se šíří každoročně na našem území sezonní chřipkové vlny. Tento ochranný program se bude v roce 2012 opět vztahovat na vybrané skupiny horníků, tj. na rubače, raziče a lokomotiváře, kteří jsou vlastními zaměstnanci OKD. Vitaminizace 2012 se bude také vztahovat na všechny nižší techniky na dolech do funkcí vedoucích úseků. Způsob vitaminizace skupin horníků, tj. jedna tableta denně v období ledna až března 2012, navazuje na způsob prevence, a to jak z hlediska respiračních a chřipkových onemocnění, tak i případné karcinogenity, který byl prováděn v letech 2008 až 2011. Obsah vitaminu C v množství 100 mg v jedné tabletě bude opět činit 167 procent doporučené denní dávky. Přirozený způsob příjmu vitaminu C potravinami v zimním období bývá u zmíněné skupiny populace ve většině případů

nedostatečný. Průzkumy stravovacích zvyklostí u středně a těžce pracujících ukazují, že tyto skupiny osob dávají přednost potravinám s vyšším obsahem energie, přičemž klesá zájem o konzumaci ovoce a zeleniny. Vitaminizace 2012 zajišťovaná v OKD Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou, na jednotlivých důlních podnicích se bude týkat denně cca 5000 osob ve zmíněných profesích. Výsledkem by mělo být obdobné snížení nemocnosti u vybraných důlních profesí v době nástupu sezonní chřipky, tj. v lednu až březnu 2012 tak, jak tomu bylo v létech 2008 až 2011.

„VŽDY NĚCO NAVÍC!“


Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Bez pomoci těžařů by to snad nešlo...

Jak loni pomáhaly nadační peníze

Šárka Medunová komentovala své působení ve funkci ředitelky orlovského kulturního domu nemám zač stydět. Nejvíce si považuji snad rockového festivalu, pivních a gulášových slavností, otevření loutkového divadla, opravy kulturního domu včetně zateplení a výměny oken, první etapy přeměny divadelního sálu na sál multifunkční s tím, že se budou dávat nové sedačky, podlahová krytina, vzduchotechnika. S trochou štěstí ho letos snad také digitalizují a v Orlové by tak mohlo být 3D kino.

mi líbila její strategie v přístupu k žadatelům a rozdělování dotací. Škoda jen, že v našem kraji není více takových nadací, které podporují i zcela obyčejné projekty obyčejných lidí. Sleduji nadační zpravodaj a za sebe mohu říci, že tolik radosti neziskovkám a jiným organizacím přináší málokdo. Nadace OKD nám od svého vzniku každým rokem přispěla alespoň na jednu akci. Napo-

ORLOVÁ – Rocková charita, gulášové a pivní slavnosti, obnova loutkového divadla, oprava velkého sálu a spolupráce s těžaři i jejich nadací. Toho si za čtyři roky a dva měsíce ve funkci šéfky Domu kultury města Orlové (DKMO) zřejmě nejvíce považuje Šárka Medunová (41, za svobodna Ligocká). Než opustila hornický region a přesídlila do Vítkova na Opavsku, našla si čas na rozhovor.

FOTO: Radek Lukša

Jaký máte vztah k šachtám a havířům? Narodila jsem se v době, kdy hornictví v Orlové bylo prioritou. Prošla jsem takovými akcemi, které dnešní děti již neznají, třeba návštěvy přímo na doubravské šachtě, kde nám na povrchu kolektiv havířů ukázal hornické prostředí. Později jsem dokonce v rámci studií na gymnáziu a praxe na Dole Antonín Zápotocký sfárala dolů, což byl pro mne obrovský zážitek. Hornictví a jeho tradice jsou součástí mého života.

Šárka Medunová (vpravo) se šekem od Nadace OKD. sledy hned na tři – festival Rocktherapy na pomoc hendikepovaným, Galimortovo loutkové divadlo a díky třiceti tisícům v programu Pro Evropu jsme si mohli nechat odborně poradit a spolupracovat na zpracování žádosti z fondu mikroprojektu přeshraniční spolupráce. To by DKMO mělo přinést do tohoto roku třicet tisíc euro!

Proč jste skončila v kulturním domě? Odchod se rovná velká životní změna. Přestavujeme rodinný domek na Vítkovsku, což byl i jakýsi předmanželský kompromis. Já nechtěla do Brna, manžel zase do Orlové. Následovaly vdavky, nová pracovní příležitost, stěhování. Původně jsem chtěla pryč z Orlové na podzim letošního roku. Rozjela jsem nějaké projekty, ale osud chtěl jinak… Vyhrála jsem výběrové řízení na ředitelku Střediska volného času ve Vítkově, což stěhování urychlilo.

Z čeho máte v DKMO největší radost? To je těžké. Musím se přiznat, že než jsem z DKMO odešla, nepřemýšlela jsem nad tím. Bylo prostě potřeba dělat kulturu a vše kolem ní. A to se mi snad trochu povedlo, i když jsem sama nebyla úplně spokojena. Když se za těmi více než čtyřmi léty ohlédnu a srovnám stav DKMO před mým příchodem, tak se

Jaká byla spolupráce s Nadací OKD? Pro mne osobně byla velmi přínosná a poučná, a totéž platí ve vztahu k celému DKMO. Čím více a déle jsem byla v kontaktu s Nadací OKD, tím více se

Přežila by v Orlové kultura bez těžařů? V hornickém městě opravdu těžce. Někdy mi připadalo, že v Orlové s uzavřením šachet úplně vyhasl život. Podpora těžařů je tedy pro Orlovou důležitá a nepostradatelná. Město a potažmo kulturní dům by bez jejich přízně nemohl realizovat spousty akcí. Doufám, že tomu tak v Orlové bude pořád a že má nástupkyně v DKMO bude s Nadací OKD také intenzivně spolupracovat. Radek Lukša

Bývalou ředitelku těší mj. obnova loutkového divadla.

Recidivistům by pomohla práce Nadace OKD byla partnerem unikátního průzkumu mezi vězni „Naším cílem bylo zjistit, zda vůbec nějakou pomoc chtějí, případně jakou by měla mít formu,“ vysvětlil

předseda sdružení Za branou. Výsledky průzkumu jistě zaujmou i čtenáře Horníka. vs Čím byla motivována má trestná činnost: Automaty Afekt Drogy a alkohol Zisk peněz

4% 14 % 25 % 57 %

Po propuštění bych nejvíce ocenil:

FOTO: Archiv

OSTRAVA – Nadace OKD se dostala do vězení – samozřejmě ne kvůli porušování zákona. Svým grantem podpořila netradiční výzkum mezi lidmi opakovaně potrestanými odnětím svobody, který ve třech věznicích (Kuřim, Příbram, Pankrác) uspořádalo občanské sdružení Za branou z Řevnic. To se zabývá činností značně nepopulární, ale velmi potřebnou – snaží se lidi vracející se z výkonu trestu zapojit do života. Sociální kurátoři na tyto záležitosti nemají dost času, přitom jde o problematiku, která souvisí doslova s životem každého z nás. Průzkum měl dát jednoznačné odpovědi na otázky, které se týkají zapojení bývalých vězňů do běžné společnosti. A zároveň pomoci všem státním i neziskovým organizacím, které se touto problematikou zabývají.

Pomoc psychologa Kontakt s knězem Neformální pomoc Finanční rady Finanční pomoc Ubytování Pomoc s úřady Okamžité zaměstnání

2% 4% 4% 10 % 10 % 10 % 16 % 42 %

Potravinová banka v Ostravě: K Makru a Albertu se přidal Globus Žijeme ve 21. století, přesto mezi námi jsou lidé, kteří se ocitají v mimořádně složitých situacích. Není jednoduché něco vyřešit, když má člověk hlad a třeba i několik dní nejedl. Posláním Potravinové banky v Ostravě je získávání potravin, jejich skladování a následné rozdělování mezi lidi v nouzi prostřednictvím charitativních neziskových organizací. Hlavním cílem našeho aktuálního projektu Potraviny pomáhají, který podpořila Nadace OKD, je zvýšit

solidaritu mezi lidmi a organizacemi a zefektivnit získávání potravinové pomoci pro potřebné lidi v našem regionu. Loni se nám podařilo úspěšně oslovit další potravinové řetězce, které poskytují potraviny těsně před vypršením minimální lhůty trvanlivosti. Spolupráce se tak rozšířila z Makra a Albertů také na obchodní řetězec Globus. Pomoc lidem v nouzi teď můžeme ještě rozšířit, a to je ten největší úspěch naší organizace. Ilona Šniegoňová, předsedkyně

Vzájemné soužití Ostrava: Romové, kteří žijí slušně Postupně se nám daří to, o co se v jiných částech České republiky zatím snaží marně – úspěšně zapojit lidi v sociálně vyloučených lokalitách do práce na zlepšování vlastních životů. To vše v ostravské lokalitě Liščina. Díky finanční podpoře z Nadace OKD se nám podařilo založit a vybavit dílnu pro kutily, kde se místní děti a mládež učí zručnosti při práci se dřevem a jiným materiálem. Během roku si místní obyvatelé svépomocí opravili a vyrobili chybějící sušáky na prádlo a klepáče na koberce, před jednotlivými domy si vytvořili zahrádky a společně se zaměstnanci našeho sdružení vybudovali sportovní plácek. Ten jsme slavnostně otevřeli v srpnu 2011 zábavným dnem

plným turnajů a her pro děti i dospělé. Kromě toho jsme se zaměřili i na řešení individuálních problémů místních obyvatel, a to především díky odbornému sociálnímu poradenství a terénní sociální práci. Lucie Mastná, ředitelka sociálních služeb

Domov pro mentálně postižené v Liberci – Harcově: Objednejte si nás a sami uvidíte! Díky projektu „Chráněné dílny – rozšíření o mobilní zahradnické služby“ mají klienti možnost dělat to, co umí a dělají rádi. Totiž pečovat o zahrady. Celé to byl vlastně jejich nápad. Před realizací projektu jsme nabízeli vlastní sazenice. Při prode-

ji jsme začali dostávat dotazy, zda sazenice také zasadíme. Reakce našich zaměstnanců byla: „Jasně, proč ne?“ Proč ne bylo zřejmé, chybělo potřebné vybavení. Díky podpoře nadace OKD už nechybí a práce nám jde od ruky. Z grantu jsme nakoupili potřebné vybavení: sekačky, nůžky, pilky, rýče, lopaty, kolečka. To, že si naše služby užilo už patnáct zahrad, je fajn. Více ale znamená to, že naši zaměstnanci s mentálním postižením mají pocit smysluplné práce, což pozitivně dopadá na růst jejich sebevědomí. Povedla se i veřejná prezentace našeho umu při happeningu výsadby stromů u jednoho zdejšího kostela. Objednejte si naše služby, uvidíte sami! Plány? Je to snadné: teď je to na našich zahradnících. Možná jsou jiní, ale stromům, květinám a trávníkům jejich péče prospívá. Budou sázet, rýt, sekat, hrabat, plít a prořezávat. Přejeme si, aby si naše služby našly hodně zákazníků. Vladimíra Řáhová, ředitelka organizace Připravil: Vladislav Sobol a Radek Lukša


12 | www.okd.cz

SPORT

číslo 2 | ročník 42

Fotbalová šestnáctka na podzim uhrála, co měla

FOTO: Ivo Dudek

KARVINÁ – Mladí fotbalisté MFK OKD Karviná věkové kategorie do šestnácti let se na podzim prezentovali spolehlivými výkony a dokazovali, že práce s mládeží se v klubu i díky podpoře generálního sponzora z OKD dělá na vysoké úrovni. Svou zásluhu na tom bezesporu má i práce trenéra Petra Gibaly, klubového šéftrenéra mládeže a reprezentačního asistenta českého týmu U17. Jeho karvinští svěřenci, přestože se potýkali s menším počtem hráčů než jiné ročníky, přezimují v soutěži na pěkném šestém místě. „Před sezonou jsme si dali za cíl skončit po podzimu tak, aby se před nás nedostal žádný tým z klubů, které nemají své účastníky v ligové soutěži, a to se povedlo. Naše bilance mohla být ještě lepší, kdybychom nepokazili závěrečné dva zápasy,“

Karvinští starší žáci si vedou v dosavadním průběhu sezony slibně. Zleva v zeleném Denis Szabla, Dominik Solák, Adam Mihalscák, v bráně Petr Mokroš.

Takticky jsou na tom karvinští mladíci výborně. Zápasy, v nichž na soupeře nestačili, rozhodly právě individuální dovednosti protivníků v rychlosti a dynamice. „Ligoví soupeři mají v tomto ohledu nad námi pořád navrch. Snažíme se je dohnat. Pokud zvládneme posílit tuto oblast, bude to poslední krůček k tomu, abychom se podobným týmům, jako jsou Brno nebo Ostrava, na hřišti úplně vyrovnali,“ nastiňuje trenér MFK OKD, v čem je zatím obecně největší problém. S těmi dalšími se karvinští chlapci vypořádali bravurně. Jako například s úzkým kádrem. „S tím jsme před sezonou trochu počítali. Největší talenty z žáků, kterými jsou Puchel s Moskálem, jsme poslali rovnou do sedmnáctky, což je pro jejich rozvoj mnohem prospěšnější. A zbytek hráčů se snaží. Aspoň si kluci nemůžou stěžovat

Starší žáci karvinské házené chtějí finále Žákovské ligy KARVINÁ – Jako každý rok mají družstva starších žáků v HCB OKD Karviná rozdílné sezonní cíle. Zatímco mladší tým ročníku 1998 má za úkol vyhrát se mezi staršími chlapci a nabrat potřebné zkušenosti, jejich o rok starší vrstevníci bojují o úspěchy v mistrovské soutěži Moravskoslezského kraje, Česko-slovenské a hlavně Žákovské lize. Dlouholetá zkušená trenérka klubu Jana Hajžmanová na startu roku 2012 zhodnotila dosavadní bilanci obou družstev a představila plány karvinských nadějí před pokračováním sezony. Mezi ročníky 1997 se pohybuje řada talentů. Největšími jsou šikovný křídelník Filip Košař, gólman Petr Mokroš, údajně velký brankářský talent, a rozehrávač Dominik Solák, opora družstva. „Ten tým má mezi sebou hodně šikovných kluků. Somatotypy hráčů jsou pro házenou také slušné. Jejich největším problémem je házenkářské myšlení. Tam je naše slabina. Tuto překážku

potřebují hrát a nabírat zkušenosti, to je pro ně v tomhle věku nejdůležitější,“ upozornila karvinská trenérka. Díky podpoře společnosti OKD mají mladí chlapci v klubu vytvořeny optimální podmínky pro rozvoj svého talentu, což se snaží naplňovat. „U mladšího ročníku je ta pozice jiná. Ten před sezonou přešel z mladšího žactva, a proto vždycky stavíme ne na výsledcích, ale na herním vývoji chlapců. Klademe důraz na to, aby byli připraveni hrát o nejvyšší mety v příští sezoně, kdy postoupí do staršího ročníku. Tento tým je vzrůstem poněkud menší než jejich předchůdci, ale i tady máme nesporné talenty, jako jsou Luděk Piwko, Dominik Gaspár nebo Jan Sikora, jeden z těch vyšších chlapců,“ jmenovala závěrem Jana Hajžmanová. Jak vidno, karvinské talenty se daří neustále produkovat, takže nezbývá než si přát, aby mladí hráči našli v házené smysluplné naplnění svého volného času. Martin Ruščin

zdoláváme hodně ztěžka,“ přiznala trenérka Hajžmanová. S družstvem skončila v podzimní části krajské soutěže na skvělém druhém místě za Frýdkem-Místkem a kvalifikovala se tak s karvinskými hochy do Žákovské ligy, celostátní soutěže, ve které se bude bojovat o přeborníka republiky. „Naše klasická soutěž bude pokračovat i na jaře, ale v ní budeme hrát jen o titul mistra kraje. Větší důraz proto klademe na Žákovskou ligu. Chtěli bychom se v ní dostat do finále,“ vyhlásila plány Jana Hajžmanová. Na základě svého podzimního umístění si chlapci z HCB OKD zahrají i Česko-slovenskou ligu, kterou pravidelně hrávají týmy z Moravskoslezského a Trenčínského kraje. Letos se do ní dostaly Karviná, Frýdek-Místek a Polanka z české soutěže a Považská Bystrica, Bojnice a Topolčany ze slovenské strany. „Každá podobná účast v takové soutěži může týmu jedině prospět. Kluci

FOTO: Ivo Dudek

Házenkářská trenérka Jana Hajžmanová pracuje s šikovnými ročníky 1997 a 1998

Karvinská šestnáctka si v MS lize vedla obstojně. V jejím středu je pár šikovných hráčů, kteří by se mohli v budoucnu výrazněji prosadit. shrnul postavení svého družstva v tabulce Petr Gibala. Před Karvinou se dostaly jen Jihlava, Brno, Olomouc, Ostrava a vedoucí Slovácko, tedy moravské bašty fotbalu s propracovanou mládežnickou strukturou, o kterou se snaží i v Karviné. Tým mladíků má letos tu výhodu, že není zatěžován postupy ani sestupy, takže může hrát uvolněně. Trenéři dbají výhradně na fotbalový růst karvinských talentů. „Odstraňujeme nedostatky, pracujeme na rychlosti a dynamice, a hlavně s míčem,“ upozornil Gibala.

na nevytíženost. Navíc se pozná, jak je tým odolný,“ pochvaluje si Petr Gibala. Zatím je vidět, že jeho hráči odevzdávají maximum, a to i na trénincích. V týmu je spousta šikovných hráčů. Velice talentovaný je například Lukáš Duda, výborný technik s fotbalovým myšlením a kvalitními morálně volními vlastnostmi. Hodně slibně se jeví i brankář Martin Pastornický, jenž se dokonce dostal do širšího výběru reprezentace do 16 let, což je pro klub MFK OKD skvělá vizitka. Martin Ruščin

Házenkáři zahájili přípravu

Talent karvinského fotbalu, Polák Jakub Legierski, je momentálně na testech v Německu

KARVINÁ – První den v tomto týdnu zahájili po kratičké přestávce zimní přípravu i házenkáři HCB OKD. V plánu mají několik přípravných zápasů na dvou turnajích. Ten první proběhne v Polsku, kde by měli baníkovci odehrát tři utkání. Druhý turnaj by chtěli Karvinští sami uspořádat. Tento týden budou hráči polykat kilometry při výbězích na Lysou horu. luk

FOTO: Martin Ruščin

O Legierského se zajímá Wolfsburg

Karvinský talent Jakub Legierski (v zeleném) se na podzim stal nejlepším střelcem týmu se 14 brankami. Nebýt zdravotních výpadků, měl by skvělý průměr jednoho gólu na zápas. KARVINÁ – O hráče MFK OKD Karviná je zájem i v zahraničí. Fotbalový klub díky propracovanému skautingu může profitovat z hráčů, které do klubu sám

z ciziny přivedl. Mohlo by se to povést v případě mladého polského útočníka Jakuba Legierského, který ve své domovině platí za velký talent.

Legierski v mládežnických kategoriích pravidelně nastupuje za starší ročníky, a stejně se mezi o rok či o dva staršími chlapci prosazuje. „Je to nesporný talent a už je dokonce v hledáčku bundesligového Wolfsburgu. Tento týden tam absolvuje testy,“ prozradil před odjezdem do Německa manažer MFK OKD Petr Mašlej, který mladého Poláka do Wolfsburgu odvezl. Sedmnáctiletý hráč polské reprezentace do devatenácti let a člen širšího kádru MFK OKD se na německou výzvu těší. „Udělám vše pro to, abych německé trenéry přesvědčil. Nervózní nejsem, budu hrát, jak nejlépe umím, a uvidí se,“ neměl Legierski před odjezdem trému. Ve Wolfsburgu absolvuje kondiční a herní testy. Vrátit by se měl o víkendu. „Chtějí mě do jejich dorosteneckého celku, ale možná bych mohl naskočit i do výběru U23, který hraje svou soutěž. Kdyby se mi povedlo uplatnit se, rád bych se samozřejmě časem propracoval i do kádru áčka. Trenér Magath mladým hráčům šanci dává,“ konstatoval Jakub Legierski. luk

HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25 „ Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, e–mail: vladislav.sobol@okd.cz; šéfredaktor Mgr. Josef Lys, e–mail: josef.lys@okd.cz „ Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava; e–mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: sekretariát: 596 264 801, fax: 596 113 648, příjem inzerce: 596 264 803, e–mail: renata.pavlikova@okd.cz; ústředna: 596 261 111 „ Grafika Robin Caïs, e–mail: robin@layoutman.cz „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz fax „ Vychází ve čtvrtek „ Registrace MK ČR E 18683 „ Tiskne:Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava „ Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

HORNÍK č. 2 ze dne 12. 1. 2012  

HORNÍK č. 2 ze dne 12. 1. 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you