Page 1

20. prosince 2012 | číslo 47–48 | ročník 42 2

Noviny zdarma nejen pro havíře

Veselé Vánoce a šťastný nový rok Beck: Jste mistři v hornické improvizaci. Držím OKD palce Poslední rozhovor Klause-Dietera Becka ve funkci generálního ředitele OKD o českých hornících, perspektivě OKD i jeho dalších plánech Vraťme se na úplný počátek Vašeho působení v OKD. Vzpomínáte si na své první fárání? Co Vám tehdy běželo hlavou? Samozřejmě si vzpomínám, poprvé jsem fáral na Darkově. Hodně mě překvapil technický stav zařízení v OKD, neočekával jsem, že technologie budou tak zastaralé. Z těch poznatků pak vznikl investiční program POP 2010.

„Rád bych všem popřál krásné Vánoce, šťastný nový rok 2013. I když je doba těžká, nesmíme ztrácet naději. Situace se opět otočí k lepšímu. Bude to dříve nebo později, já doufám, že to bude dříve. Každopádně OKD mi bude chybět, ale takový je život.“ Klaus-Dieter Beck

Ten byl pro ostravsko-karvinský revír doslova technologickou revolucí, přinesl do firmy nejmodernější technologie za více než 11 miliard korun. Jak ho s odstupem času hodnotíte? Dobře si uvědomuji, že se tady dříve kopaly podobné objemy se starými technologiemi, čeští horníci jsou šampiony v improvizaci. Tehdy ale všichni předpokládali, že těžba v tomto regionu skončí kolem roku 2017. S tím souvisely i stroje, které byly nasazovány. S novými technologiemi můžeme těžit i v těžších podmínkách, což je jedna z klíčových věcí pro perspektivu firmy.

Situace v české ekonomice není příznivá, ale z vás stále vyzařuje optimismus… Přijel jsem do Ostravy ze světa, kde všichni myslí velmi pozitivně. I ten nejnemocnější člověk, když se ho zeptáte, jak se má, řekne: Mám se skvěle! Češi se naopak vždy snaží najít něco negativního. Ale myslím, že prostředí v OKD se mění a lidé začínají být optimističtější.

Milí čtenáři, j ttady je d závěr á ě roku k 2012 a s ním í i jeho j h poslední vydání Horníka. Má dvojnásobný počet stran, čímž se Vám snažíme vynahradit skutečnost, že mezi vánočními svátky a Novým rokem naše noviny nevyjdou. Další číslo najdete na obvyklých místech ve čtvrtek 10. ledna. Vstupte do roku 2013 radostně – ať je pro vás úspěšný a pohodový, stejně jako nadcházející dny vánoční. Hodně štěstí a příjemné chvíle nad stránkami Horníka přeje

Někteří lidé se nemohli s novým vybavením srovnat, říkali, že pro české podmínky není vhodné… Byla to jen krátkodobá záležitost. Nevzpomínám si, že bych v poslední době potkal někoho, kdo by o nových technologiích mluvil špatně. Naopak, lidé jsou s nimi spokojeni a je mi trochu líto, že se nám jich nepodařilo pořídit ještě více.

FOTO: Josef Lys

Mají proč? Je pravda, že OKD určitě čeká velmi, velmi obtížný rok 2013. Ale je třeba myslet na to, že v ekonomice i v těžebním průmyslu jsou výkyvy nahoru i dolů. Zaměstnanci i management by měli myslet pozitivně, využít přínosy organizačních změn, nových technologií i kvalitního dlouhodobého těžebního záměru. Příští rok bude opravdu těžký, ale dříve nebo později se vše zase otočí k lepšímu.

Klaus-Dieter Beck poskytl ve své funkci generálního ředitele OKD poslední rozhovor týdeníku Horník.

Pokračování na straně 5

Dobrý nápad + štěstí = auto Novou škodovku z programu CI získal Kamil Pavlíček, mechanik provozu příprav lokality Lazy Dolu Karviná OSTRAVA – Zbrusu nový osobní automobil Škoda Fabia v zelené barvě zaparkoval ve čtvrtek 13. prosince před polednem před budovou generálního ředitelství OKD a kolem něho se za-

tošním roce v rámci motivačního programu Continuous Improvement přihlásili svůj nápad řešící některý z problémů jednotlivých pracovišť revíru.

čali rojit členové vedení společnosti OKD, včetně generálního ředitele Klause-Dietera Becka. Schylovalo se totiž k losování o uvedený vůz mezi těmi, kteří v le-

Chvíle napětí, Ivan Brodský se chystá přečíst...

FOTO: Radek Lukša

FOTO: Josef Lys

Redakce

… kdo se stává majitelem nové Škody Fabia

Z více než pěti set lístků se jmény zlepšovatelů, které byly řádně promíchány v kufru škodovky, byl za dohledu desítek párů očí vylosován jeden. Následovala chvíle napětí a poradce vedoucího odboru báňské inspekce odpovědný za projekt CI Ivan Brodský četl: „Majitelem Škody Fabia se stává Kamil Pavlíček, mechanik provozu příprav lokality Lazy Dolu Karviná.” Za bouřlivého potlesku přítomných pak tažený arch předal Rostislavu Volkovi, manažeru CI Dolu Karviná. „Přestože se mě to bezprostředně netýká, ještě teď se mi třesou ruce,” svěřil se nám s tím, že jde o úspěch nejen samotného vítěze, ale celé šachty. „Právě Důl Karviná podal letos nejvíce nápadů, takže si myslím, že po dvou vítězstvích Dolu Darkov se štěstí na nás usmálo zaslouženě. Kamil Pavlíček si výhru určitě zaslouží, včetně odměny za své řešení odtěžení v problematických ražbách slojí Natan a Max.” syl


2 | www.okd.cz

Z OKD

Za osobní přínos k rozvoji českého hornictví Šestice zaměstnanců OKD převzala resortní medaili Jiřího Agricoly PRAHA – Reprezentační prostory Českého báňského úřadu v Praze se opět oděly do slavnostního hávu. Předseda ČBÚ Ivo Pěgřímek zde předal v úterý 11. prosince nejvyšší resortní vyznamenání, medaile Jiřího Agricoly, předním pracovníkům organizací podléhajících dozoru Státní báňské správy, pracovníkům Státní báň-

ské správy, ministerstev a ústředních orgánů zabývajících se hornictvím. Mezi vyznamenanými se objevila i šestice zaměstnanců těžební společnosti OKD (viz níže). Slavnostnímu aktu přihlíželi ředitel pro strategii a rozvoj a místopředseda představenstva OKD Ján Fabián a provozní ředitel OKD Leo Bayer.

Karel Szczotka hl. předák rubáňového kol., Důl ČSM Stonava V hornictví pracuje od roku 1989, funkci hlavního předáka vykonává od roku 2000. Do roku 2010 jeho kolektiv dosáhl 28x standardní výkon s nejvyšší těžbou 58 609 tun, po roce 2010 splnil desetkrát limitní výkon s nejvyšší těžbou 92 063 tun a měsíčním postupem 143 metrů. V období od 1. 4. 2010 do 31. 8. 2012 vytěžil kolektiv rubání vedený Karlem Szczotkou 4 533 842 tun uhlí.

prav, vedoucího úseku příprav, zástupce vedoucího pole a technického náměstka. Od října 2004 působil jako ředitel Dolu Paskov, Dolu ČSA a nyní Dolu Darkov. Na všech dolech se výrazně podílel na vývoji a optimalizaci úpravárenských komplexů, při samotné důlní činnosti nekompromisně dbá na neustálé zvyšování bezpečnosti a zavádění nových moderních technologií.

Ing. Januš Rzyman vedoucí provozu elektrifikace, Důl Karviná V OKD pracuje od roku 1977. Jako vedoucí provozu elektrifikace aktivně spolupracoval při zavádění nových technologií v rámci programu POP 2010 a jako první v OKD prosadil zavedení světlovodných kabelů pro přenos informací a řízení porubů. Svou činností se aktivně podílí na zvyšování technické úrovně elektrifikace dolů. Ing. Vincenc Miczka vedoucí odboru hl. mechanika, Důl Darkov V hornictví pracuje od roku 1978. Ve své současné funkci aktivně spolupracuje při zavádění nových technologií na důlní pracoviště. Svou prací se výrazně podílí na zvyšování technické úrovně dolu. Dlouhodobě patří k nejlepším pracovníkům Dolu Darkov, je uznávaným odborníkem v oblasti energetiky, údržby strojního zařízení a strojního vybavení důlních provozů. Ing. Václav Kabourek ředitel Dolu Darkov V OKD pracuje od roku 1979. Nastoupil jako důlní elektromontér, po absolvování VŠB-TUO působil postupně ve funkcích revírníka rubání a pří-

Ing. Vladislav Szmek ředitel Dolu Paskov V OKD pracuje od roku 1979. Nastoupil jako dělník na důl, následně pracoval v přípravách ve funkcích revírníka, vedoucího úseku, vedoucího provozu a vedoucího technologa. Od roku 1998 pracoval ve vrcholných funkcích důlních závodů a ve funkci hlavního inženýra podniku, v roce 2008 byl jmenován ředitelem Dolu Paskov. Aktivně se podílel na zavádění bezpečnějších pracovních postupů a metod a zavádění moderních klasických razicích technologií v rámci programu POP 2010. Osobně koordinoval jejich optimalizaci. Ing. Radim Tabášek ředitel pro rozvoj revíru OKD Po ukončení studií na VŠB-TU nastoupil jako důlní technik, měřič na tehdejší Důl Ostrava. V letech 1993–1996 pracoval jako obvodní báňský inspektor. Po návratu do OKD byl do roku 2005 hlavním inženýrem VOJ OKD – IMGE, od roku 2005 pak ředitelem OKD pro rekultivace. V letech 2010–2012 byl zároveň personálním ředitelem firmy. V roce 2012 byl jmenován ředitelem pro rozvoj revíru. V rámci OKD má mimo jiné v kompetenci legislativní problematiku týkající se aplikace horního zákona a procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Resortní medaile za zásluhy, jimiž se osobně zasloužil o rozvoj českého hornictví, mu byla udělena na návrh ZSDNP. bk

Nejlepší kolektivy v bezpečnosti OSTRAVA – V listopadu pracovalo v OKD celkem 116 kolektivů, z toho 22 rubáňových, 82 přípravářských a 12 kolektivů vybavování a likvidace. Bez pracovních úrazů pracovalo od počátku roku 15 kolektivů, z toho: •na Dole Darkov jeden kolektiv příprav, •na Dole Karviná šest kolektivů příprav a dva kolektivy vybavování a likvidace, •na Dole Paskov pět kolektivů příprav a jeden kolektiv vybavování a likvidace. Petr Svrčina

přípravy

vybavování a likvidace

kolektiv František Kuriak Marek Olechowski Sergej Taran Grzegorz Groszewski Ryszard Olejek Janusz Gurda Marek Gallik Pavol Struhačka Zdeněk Jaroch Martin Cypra Tomáš Žižka Ivo Mojžíšek Luboslav Strihan Krzysztof Sokol Jan Rzyman

vedoucí úseku Lubomír Poloček Kazimierz Krzczuk Vladimír Durkot Ryszard Ciekot Marcin Polok Janusz Grabowski Roman Pastucha Igor Šimurka Václav Czyž Otmar Smolan Jan Velčovský Hynek Řeháček Miroslav Kozár Roman Sabal Jiří Zátopek

Důl Darkov Karviná Karviná Karviná Karviná Karviná Karviná Paskov Paskov Paskov Paskov Paskov Karviná Karviná Paskov

číslo 47–48 | ročník 42

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů OKD listopad 2012 Rubání – kombajny Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den (m2/ den)

rub. výkon (t/hl/sm)

denní postup (m)

kombajn, výztuž

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ladenberger (138806) ALPEX Czaja (340206) Dzierža (140702) ALPEX Krażewski (331207) Szczotka (401304) POLCARBO Dąbek (401307) ALPEX Siwek (37902) Špalek (320100) ALPEX Gulak (223752) Valchař (320211/1)

Domes Witek Weiss Szewczyk Pochopeň Sędkowski Tomczyk Huspeka Olszewski Staniczek

Důl Karviná Důl Darkov Důl Karviná Důl ČSM Důl ČSM Důl ČSM Důl Darkov Důl ČSM Důl Karviná Důl ČSM

113 489 87 133 81 019 66 521 62 427 48 907 39 007 37 841 32 374 31 625

5341 3005 2920 2661 2548 2275 1696 1577 1850 1421

772,20 550,50 445,15 876,02 648,24 460,19 578,92 633,39 264,16 590,71

118,600 49,730 81,280 54,240 43,820 43,840 32,100 29,130 41,080 28,060

5,15 3,81 4,05 4,23 4,28 2,29 3,18 3,78 1,45 3,74

SL 500; DBT 2800/6000/1,75 SL 500/3,3 kV; DBT 2600/5500/1,75 KSW 500/5,3; FAZOS 22/48/0,5 SL 300/3,3 kV; DBT 1300/3100/1,75 SL 300/3,3 kV; Fazos 17/37 Poz-MD SL 500/3,3 kV; DBT 2600/5500/1,75 SL 300/3,3 kV; DBT 1300/3100/1,75 KGS 460 NE; FAZOS 15/31 POz-MD SL 500; DBT 2600/5500/1,75 KSW 460N; FAZOS 12/28 Poz_MD

Rubání – pluhy Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den (m2/ den)

rub. výkon (t/hl/sm)

denní postup (m)

1. 2.

Horák (112404/1) Zeman (080210)

Drabek Balon

Důl Paskov Důl Paskov

26 843 24 826

1052 1115

704,80 780,76

11,36 17,99

3,57 4,54

čistý výlom/den (m3/den) 147,02 209,94 150,26 174,03 170,08 146,09 156,37 138,25 136,00 127,47

čelbový výkon (cm/hl/sm) 35,82 47,35 38,94 38,61 31,69 32,62 33,49 29,53 36,02 30,98

pluh, výztuž RHH-S 4.1; IHV

GH 9-38 ve; GLINIK 06/15

Přípravy – kombajny Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Taran (14009A) Kovacs (38807/7) ALPEX Marcol (37952) Valenčík (40523/3) ALPEX Figura (239521) Špernoga (340422/2) ALPEX Pasik (401329) Frolo (340544/2) ALPEX Drzeniek (331229) Uhrina (11476)

Durkot Pastucha Zguda Kalafut Zguda Fabo Bajaczyk Fabo Bajaczyk Wdówka

Důl Karviná Důl Karviná Důl Darkov Důl Darkov Důl Darkov Důl Darkov Důl ČSM Důl Darkov Důl ČSM Důl Karviná

měsíční ražba (m) 187 179 162 161 154 152 139 127 125 123

m/d 6,4 8,5 6,2 7,3 5,7 6,1 5,8 6,0 5,4 5,6

typ zařízení AM-50/132 SM 130 MR 220X-Ex SANDVIK AM-50 dh R 75 AM-50 MR 340X-Ex SANDVIK AM-50 MR 340X-Ex SANDVIK MR 340X-Ex SANDVIK

Přípravy – klasické technologie

1.

Jaroch (1215342)

Czyž

Důl Paskov

měsíční ražba (m) 85

2. 3. 4. 5.

Hantschel (0805656) Ochman (371220) Tománek (063 5252) Plaček (0804251)

Pavelek Masiarek Smolan Pavelek

Důl Paskov Důl ČSM Důl Paskov Důl Paskov

83 82 81 81

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

čelbový výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

3,7

čistý výlom/den (m3/den) 97,60

22,85

DH-DT1 (BTRL 1), D 1131 HAUSHERR,NOELL

3,6 2,7

95,31 83,70

3,5 3,5

93,00 93,00

21,17 14,99 21,54 21,54

DH-DT1 (BTRL 1), DH-L 1200 (K 312 LS) DH-DT1 (BTRL 1), D 1131 HAUSHERR,NOELL DH-DT1 (BTRL 1), DH-L 1200 (K 312 LS) VVH-1R, DH-L 1200 (K 312 LS)

m/d

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů OKD leden–listopad 2012 Rubání – kombajny Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba (t)

tuny / den

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ALPEX Czaja

Witek Olszewski Domes Sędkowski Weiss Szewczyk Dziugieł Procházka, Ing. Pochopeň Tomczyk

Důl Darkov Důl Karviná Důl Karviná Důl ČSM Důl Karviná Důl ČSM Důl Karviná Důl Darkov Důl ČSM Důl Darkov

1 012 382 976 792 795 036 651 455 640 740 560 119 530 764 405 900 361 774 357 700

3603 3635 3235 3132 2642 1953 2449 1938 1517 2007

ALPEX Gulak Ladenberger POLCARBO Dąbek Dzierža ALPEX Krażewski ALPEX Fal Rzidký Szczotka ALPEX Siwek

odrubaná plocha za den rub. výkon (t/hl/sm) denní postup (m) (m2/ den) 512,68 494,62 535,94 613,96 374,72 623,16 607,21 383,32 492,24 614,08

61,57 108,02 66,38 66,48 63,21 42,39 53,62 34,33 26,63 35,86

2,76 2,72 3,34 3,13 2,74 3,18 3,53 2,93 2,97 3,22

Rubání – pluhy Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den (m2/ den)

rub. výkon (t/hl/sm)

denní postup (m)

1. 2.

Zeman Prokop

Balon Hykl

Důl Paskov Důl Paskov

210 974 177 660

916 762

484,63 317,71

15,78 11,630

2,60 1,85

čistý výlom/den (m3/den) 152,52 143,09 100,66 104,04 116,33 123,84 148,83 127,49 132,82 136,90

čelbový výkon (cm/hl/sm) 36,41 33,85 27,93 37,29 30,15 28,39 32,32 29,18 32,61 37,6

čistý výlom/den (m3/den) 88,08 68,09 67,96 90,20 86,64

čelbový výkon (cm/hl/sm) 22,35 15,85 18,12 21,97 24,34

Přípravy – kombajny Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

celková ražba (m)

m/d

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Valenčík Špernoga Kufa POL-ALPEX Czerwiński POL-ALPEX Skowroński Gardoň ALPEX Figura ALPEX Pasik Vráblik Górski

Kalafut, Ing. Poloček Firla Nogawka Nogawka Wdówka Zguda Bajaczyk Poloček Maćkowiak

Důl Darkov Důl Darkov Důl ČSM Důl ČSM Důl ČSM Důl Karviná Důl Darkov Důl ČSM Důl Darkov Důl Darkov

1377 1364 1308 1304 1264 1253 1232 1212 1202 1185

6,9 6,2 5,4 5,7 4,6 5,5 5,7 5,1 6,0 6,0

Přípravy – klasické technologie Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

celková ražba (m)

m/d

1. 2. 3. 4. 5.

Jaroch POLCARBO Ochman Grossinger Hantschel Plaček

Czyž Masiarek Gajdzica Pavelek Pavelek

Důl Paskov Důl ČSM Důl Paskov Důl Paskov Důl Paskov

855 855 831 826 775

3,7 2,9 3,1 3,7 3,6

Poznámka: zeleně odlišené kolektivy pracují s technologiemi pořízenými v rámci programu POP 2010.


www.ihornik.cz | 3

20. prosince 2012

Důlní kolektivy daly svému podniku předvánoční dárek Listopad byl z hlediska plnění limitů druhý nejlepší v roce. Třemi úspěchy přispěli rubači, čtyři přihodili raziči HORNÍ SUCHÁ – S lehkou nadsázkou by se dalo říci, že důlní kolektivy z Dolu Karviná daly svému podniku malý předvánoční dárek. Za listopad totiž splnily hned sedm limitních výkonů, což je po lednu, v němž na Karviné napočítali limitů devět, letos nejvíc. O úspěch se zasloužily tři kolektivy z rubání a čtyři přípravářské.

Nejvyšší těžbou mezi vyhodnocenými rubáňovými kolektivy se může pochlubit tým vedoucího úseku Vladimíra Domese a hlavního předáka Marka Ladenbergera. V porubu 138 806 na lokalitě Lazy, vybaveném vysokou technologií POP 2010, vytěžil v listopadu 113 489 tun uhlí při postupu 106,4 metru a průměrném výkonu 135,17 tun na horníka a směnu. Dalším úspěšným lazeckým rubáňovým týmem byl kolektiv vedoucího úseku Petra Weisse a hlavního předáka Martina Dzieržy. Ten nakopal v porubu 140 702 celkem 81 019 tun uhlí při měsíčním postupu 112,3 metru a výkonu 81,94 tuny uhlí na pracovníka a směnu. Na lokalitě ČSA byl úspěšný kolektiv vedoucího úseku Jiřího Tomici a hlavního předáka Tadeusze Szweda, který dosáhl v porubu 11 491 těžby 29 268 tun. Postup porubu činil 53,5 metru, rubáňový výkon 27 tun na horníka a směnu. V přípravách splnily v listopadu limitní výkon kolektivy hlavních předáků

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Příští rok bude vyhlášen obdobím příprav, stálým úkolem zůstává bezpečnost.

Zástupci karvinských kolektivů, které splnily v listopadu limitní výkon. Marka Gallika, Bartoloměje Kovacse, Ondřeje Špičky a Jána Gildeina. Gallikův tým vyrazil na čelbě 63 904 celkem 54 metrů při průměrném denním postupu 2,7 m. Kolektiv Kovacse dosáhl na díle 38 807-7 postupu 179 metrů při výkonu 8,52 metru na jeden den. Špičkovi chlapi si připsali 116 metrů na ražbě 61 103, denní postup činil 5,52 metru. Dodavatelský kolektiv Jána Gildeina z firmy VOKD pracoval na čelbě 223 900. Dosáhl zde postupu 33 m, denně chlapi razili v průměru 2,54 m. Na vyhodnocení limitních výkonů, které se konalo v restauraci Na kopečku v Horní Suché, byl přizván také hlav-

ní předák přípravářského týmu z firmy THK Čechpol Sergej Taran, jehož tým v listopadu vyrazil 187 metrů, a dosáhl tak nejlepšího výsledku na Dole Karviná a jednoho z nejlepších v rámci OKD. Čestná uznání Držitel limitního výkonu předali zástupcům úspěšných kolektivů provozní náměstek Dolu Karviná Roman Dušička a ředitel podniku Pavel Hadrava. Vyzdvihli zejména výsledky karvinských rubáňových týmů, o jejichž výtečné kondici svědčí fakt, že čtyři z nich se umísťují v Extralize nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů OKD mezi první šesticí. Méně výrazné výsledky dosahují raziči.

„Příští rok proto vyhlásíme rokem příprav,“ konstatoval v tomto kontextu ředitel Hadrava. I při zvýšeném úsilí bude hlavní důraz kladen na bezpečnost. Z hlediska plnění limitních výkonů si po jedenácti měsících vedou na Karviné nejlépe rubáňové kolektivy hlavních předáků Marka Landenbergera (6 limitů), Martina Dzierži (3), Marka Fala a Stefana Gulaka (2). V přípravách drží přední příčky týmy Zdeno Gardoně a Bartoloměje Kovacse (8), Ondřeje Špičky (7) a Marka Gallika (4 LV). Celkem splnily důlní kolektivy 55 limitních výkonů, z toho 15 v rubání a 40 v přípravách. Bohuslav Krzyžanek

Výherci podnikových cen v soutěži Continuous Improvement KARVINÁ – Důl Karviná zná výherce mimořádných podnikových odměn v soutěži Continuous Improvement. Losování se konalo v pátek 17. prosince a přihlíželi mu členové vedení dolu v čele s ředitelem Pavlem Hadravou, členové losovací komise, zaměstnanci, kteří podali v jednotlivých měsících letošního roku nejvíce smysluplných nápadů, a autoři nejlepších absolventských prací na tréninku interních konzultantů CI. V období od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2012 bylo do systému trvalého zlepšování Continuous Improvement na Dole Karviná přihlášeno celkem 132 smysluplných nápadů. Nápady byly označe-

ny pořadovými čísly, která byla vložena do osudí. Vlastní losování provedl šťastný výherce auta za CI za rok 2012, lazecký mechanik úseku příprav Kamil Pavlíček. „Lze konstatovat, že konečně první cenu za CI, automobil Škoda Fabia, vyhrál po dvou předchozích výhrách Dolu Darkov zaměstnanec Dolu Karviná,“ uvedl v této souvislosti manažer CI Rostislav Volek. „Protože se jedná o pracovníka provozu příprav a také první cenu na VOJ Důl Karviná, zájezd, vyhrál předák z příprav, můžeme doufat, že v přípravách nastane obrat k lepšímu a že se to projeví i v navýšení metráže,“ dodal Volek.

PODNIKOVÉ CENY V SOUTĚŽI CI ZÍSKALI: Poukaz na zájezd v hodnotě 30 000 Kč: hlavní předák úseku příprav Bartoloměj Kovács, nápad č. 117: Podstavce pod konstrukci pásových dopravníků pod mezidopravník razicího kombajnu Poukaz na zahradní techniku v hodnotě 20 000 Kč: zámečník důlně-technických služeb Miroslav Uherek, nápad č. 44: Zesílení a úprava táhla pilířové opěry sekce mechanizované výztuže MEOS17/37 Poukaz na elektrotechniku v hodnotě 15 000 Kč: mechanik úseku rubání Pavel

Durčák, nápad č. 1: Úprava uchycení sekce č. 2 na spodní přechodový plech hřeblového dopravníku DH830 Poukaz na elektrotechniku v hodnotě 10 000 Kč: narážeč Zdeněk Okon, nápad č. 8: Zvýšení bezpečnosti při zatahování materiálu v ohlubni jámy č. 2 na lokalitě Lazy Poukaz na elektrotechniku v hodnotě 5000 Kč: zámečník provozu dopravy Josef Zezulčík, nápad č. 86: Stahovací přípravek na brzdové pružiny závěsných lokomotiv LZH. bk

Nejvíc si váží toho, že ta práce vůbec byla Vedení Dolu Karviná se rozloučilo s letošními důchodci. Pět z nich odpracovalo na dole více než 40 let borka u lokality ČSA. Po slavnostním přivítání a obědě se rozeběhla neformální bese-

da, která dokazovala, že havíři i po opuštění šachty nadále žijí problémy svého podniku.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

KARVINÁ – Dvě desítky chlapů a žen z Dolu Karviná, kteří letos odešli nebo ještě odejdou do důchodu, si budou moci položit pod stromeček možná nečekaný dárek. Jsou jím obrazy – kombinované litografie areálů ČSA a Lazy, které jim spolu s památečním listem předal na rozlučkovém setkání ve čtvrtek 13. prosince ředitel dolu Pavel Hadrava v doprovodu ekonomicko-personálního náměstka Stanislava Wizura. Každý dostal samozřejmě perokresbu lokality, na níž působil. Dvě ženy, které obohatily téměř výhradně chlapskou společnost, potěšily kytice bílo-červených růží. Také druhé letošní rozlučkové setkání s důchodci se konalo ve společenském zařízení Bar-

Čerství důchodci z Dolu Karviná. Zleva Dáša Bystroňová, Miroslav Mucha a Stanislav Kubala.

Hovořilo se třeba o ražbě spojovacího překopu mezi lokalitou ČSA a Dolem Darkov, padaly otázky na situaci v karvinském Starém Městě, na jehož území by se měla do budoucna rozšířit těžba Dolu Karviná. Na druhou stranu je tento zájem zcela pochopitelný. Jak zdůraznil ředitel Hadrava, pět z přítomných odpracovalo v hornictví čtyřicet a více let, dalších devět přes třicet let. Je to obrovský kus života, na který nelze jen tak zapomenout. „Je opravdu pěkné, že nás vedení dolu jen tak neodkopne, ale hezky a důstojně se s námi rozloučí,“ hodnotil průběh setkání dvaašedesátiletý důlní elektrikář Miroslav Mucha, který patří z hlediska délky praxe na dole k re-

kordmanům. Na „Armádě“ – na prádle a pak v přípravách – odpracoval třiačtyřicet let. „Jak na ty roky vzpomínám? Jen v dobrém. Nikdy jsem neměl žádné problémy, nikdo mi neublížil, na nikoho a na nic si nemohu stěžovat,“ rozvyprávěl se s tím, že teď, co je v důchodu, se točí hlavně kolem chalupy a zahrady ve Stonavě. Podobně se na to díval i jeden z nejmladších účastníků setkání, dvaapadesátiletý důlní elektromontér Stanislav Kubala. Ten odpracoval na šachtě 34 let a s vyučením – 37 roků. „Ani nevím, jak to uteklo,“ usmál se. A co hodnotí nejvýš? „To, že ta práce vůbec byla. V dnešní době je třeba si toho vážit,“ konstatoval. Bohuslav Krzyžanek

Slovo ředitele

Vše je o lidech a v lidech Vážení spolupracovníci, dny v kalendáři naznačují blížící se konec roku. Při pohledu z okna to tak sice nevypadá, ale za pár dní budou Vánoce a nový rok se kvapem blíží. Je pravda, že čím je člověk starší, tím život běží rychleji. Jelikož zhodnocení roku 2012 jsem již provedl na jiné stránce tohoto týdeníku, zaměřím se na rok 2013. Na rok, o kterém všichni hovoří jako o velice složitém, zlomovém, rozhodujícím hlavně po stránce ekonomické (ceny uhlí). Samozřejmě že nebude jednoduchý, ale hledejme jiná řešení. Nesmíme uvažovat nad tím, jak zdůvodnit, že to nejde, ale hledat řešení, aby to šlo. Existuje skupinka lidí, která při jakémkoliv problému okamžitě reaguje s prohlášením – „nejsou peníze“ anebo „vše je staré a nedá se s tím pracovat“ nebo „s takovými lidmi se nedá dělat“. Na druhé straně je zde skupina lidí, která umí a chce a hledá řešení, jak ušetřit finance a použít je někde jinde, která ví, že starší zařízení je potřeba udržovat (tak jako starší auto) a vlastní iniciativou a příkladem přesvědčí své podřízené, aby plnili svoje stanovené cíle a ještě spolupracovali s jinými úseky. A zde se nabízí otázka, jak je možné, že někde to jde a někde ne? Odpověď je jednoduchá. Vše je o lidech a v lidech. Bohužel někteří si stále ještě neuvědomili, že řídit znamená dělat věci tak, aby se staly, a že „snaha“, to je dlážděná cesta do pekel. Kolik máme na šachtě lidí, kteří se pouze „snaží“? Určitě dost! Dejme si proto předsevzetí do roku 2013 (kromě jiných), že tyto lidi naučíme činnosti a práce řídit. Cestu, jak na to, ti, kteří chtějí, určitě znají. Znovu se vrátím k roku 2013. Pokud chceme splnit náročné úkoly, musíme činnosti a práce v příštím roce zodpovědně řídit na všech úrovních. K tomu nám přeji do nového roku hodně zdraví, štěstí, pohody, hornického štěstí a mnoho úspěšné týmové spolupráce. Zdař Bůh! Pavel Hadrava ředitel Dolu Karviná

Obezřetnost je nutná až do poslední směny KARVINÁ – Kouření mimo vyhrazené prostory, alkohol v souvislosti s nadcházejícími svátky, nedostatečně důrazné prošetřování úrazových dějů. Také tato témata se dostala na pořad jednání pravidelného bezpečnostního aktivu Dolu Karviná, který se konal ve středu 12. prosince. Mezi opatření zaměřená na řešení této problematiky patří zpřísněné kontroly, ve věci šetření úrazových dějů proběhne školení revírníků a elektromistrů. Podrobné zjištění příčin úrazů pomáhá zamezit jejich opakování. Statistika úrazovosti za leden až listopad tohoto roku vypadá v hlavních parametrech lichotivě. Ve srovnání s loňskem poklesl na Dole Karviná počet registrovaných úrazů o 12 na 64 a spolu s tím klesla o 1,54 i hodnota úrazové četnosti – na 7,51. O 0,41 na 8,53 se snížila hodnota ukazatele úrazové závažnosti. „Negativně lze naproti tomu hodnotit zvýšený počet evidovaných úrazů. Tento trend se týká především dodavatelských organizací,“ informoval vedoucí odboru BOZP na karvinské šachtě Zdeněk Hanák. Jak dodal, hlavním úkolem bude nyní zajistit, aby dosavadní vývoj úrazovosti nepokazil závěr roku. „To znamená vyburcovat lidi, aby někdo už nebaštil v myšlenkách vánočního kapra, ale aby zachovávali obezřetnost až do poslední směny,“ konstatoval Hanák. bk


4 | www.okd.cz

číslo 47–48 | ročník 42

Povolání báňského záchranáře není snadné a určitě není pro každého Vyznamenaní darkovští záchranáři přejí všem, ať chodí zdraví do práce a zdraví z práce. Pro sebe by si přáli více mladé krve

Povolání báňského záchranáře není snadné a určitě není pro každého. Jak tvrdí chlapi z Darkova, základem všeho je odhodlání pomáhat druhým a schopnost překonat strach. Ne strach nemít, takoví nebojsové mohou naopak ohrozit celou četu, ale dokázat se vyrovnat s přirozeným lidským nutkáním utéci od nebezpečí. Je to tím důležitější, že kdyby záchranář měl při akci pláchnout, problém, který měl řešit, ho dožene a vytrestá. Ne-

V kvalitě vede Damian Szkot DARKOV – Celkem jedenáct kolektivů příprav ukončilo listopad s nulovými srážkami za kvalitu. Pohled z perspektivy jedenácti měsíců už tak příznivý není. S nulou na kontě srážek jsou z hodnocených 22 týmů pouze tři. Pořadí vede kolektiv Pol-Alpex 5 hlavního předáka Damiana Szkota, za nímž se řadí kolektiv VOKD Antona Kozaňáka a rubáňový (!) tým Alpex rubání 2 Tadeusze Czaji. Vzhledem k minimální kontrolované metráži lze ale výsledek posledně jmenovaného týmu brát jen podmíněně. Se srážkami do 2 korun si za 11 měsíců „vystačil“ razicí kolektiv hlavního předáka Miroslava Trawinského, do 3 korun týmy Dariusze Marcola (Alpex), Rastislava Valenčíka, Jarosława Górského (Alpex) a Petra Špernogy. Do 10 korun se vešly kolektivy Tomasze Figury (Alpex) a Miroslava Vráblika. bk

Více šikovných mladých! Už za pár dnů budou i vyznamenaní darkovští záchranáři sedět u štědrovečerní tabule. U Vránů budou na stole speciální české klobásky z Náchoda a k tomu vana bramborového salátu umíchaného osobně pánem domu dle vlastního receptu. U Čavajdů bude tabuli vévodit tradiční vánoční kapr, u Békéšů se bude jíst různě, ale hlavně moc. Všichni tři jsou už dědečky a těší se na rodiny. Než se to vše stane skutečností, zeptali jsme se jich na vánoční a novoroční přání. „Ať všichni havíři chodí zdraví do práce a zdraví z práce,“ shodli se Vrána s Békéšem. „A ať tu práci máme,“ dodal Čavajda. Všichni tři by si pak přáli, aby mezi záchranáře na Darkově přišlo více mladých a šikovných lidí. „Protože nemáme komu předávat zkušenosti. Když přijde na šachtu mladý, šikovný kluk, drží si ho v kolektivech. Lemply by uvolnili, ale o ty zase nemáme zájem my. Záchranáři musí být ti nejlepší z nejlepších,“ tvrdí svorně. Bohuslav Krzyžanek

Vyznamenaní darkovští záchranáři. Zleva Milan Čavajda, Jozef Békéš a Břetislav Vrána. mluvě o kamarádech, které by nechal ve štychu. Podmínek úspěšného výkonu povolání záchranáře je ale víc. Tou další je například dokonalá znalost důlního prostředí a důlní praxe. Vrána a Békéš jsou původní profesí důlní zámečníci, první pracoval v rubání, druhý v přípravách. Čavajda se vyučil instalatérem pro povrch, ale i on pak zamířil na čelby. Všichni osvědčili svoji pracovní zručnost a umí si poradit i v jiných oborech. „Ne nadarmo se totiž říká, že záchranáři jsou muži devatera řemesel,“ konstatují s tím, že záchranář na akci přece nemá čas a prostor shánět nějakou další pomoc. Pak je tu samozřejmě výborná fyzická kondice. Snad všichni záchranáři

mají doma rotopedy a další cvičební nářadí, jezdí na kole, v zimě chodí do tělocvičny či posilovny, plavou, sportují. Jejich kondice se pravidelně prověřuje na HBZS, hlavně ale u pracovního lékaře, u nějž chlapi „jezdí“ na rotopedu, jemuž říkají familiárně kolo smrti. To proto, že šlapat po třiceti letech na šachtě do pedálů jako kosmonaut opravdu není žádná legrace. A konečně je tu psychická odolnost, podmínka poslední, ale zcela zásadní. „Ta je nezbytná proto, že záchranář přijde při akcích do styku s nejrůznějšími věcmi, které dokážou člověka poznamenat. Pracuje při požárech, haváriích, důlních neštěstích, v nedýchatelném prostředí, kde se shromažďuje metan

nebo kysličník uhelnatý. Lidé odtamtud utíkají, my tam naopak jdeme, abychom poskytli pomoc a řešili následky,“ popisují charakter své práce Darkováci. Jít do akce musí bez ohledu na to, jaké situace už zažili a jaké vzpomínky nosí v hlavě. Ty bývají často drsné a překonat je v sobě není lehké. Třeba dnes už bývalý záchranář Jozef Békéš přežil při své první ostré záchranné akci důlní výbuch. „Stalo se to 11. srpna 1985 na Barboře a byla to moje první hotovost. Jen co jsme sfárali, došlo na dole k výbuchu. Člověk, který to nezažil, si nedovede představit, jaká je to obrovská síla. Chlapi létali vzduchem snad dvacet, třicet metrů. Já jsem se chytil výztuže, abych přečkal

Záchranáři z Dolu Darkov ocenění Záchranářským záslužným křížem: Jozef Békéš Milan Čavajda Eduard Górecki Břetislav Vrána

Na „skuru“ se v listopadu zapsaly čtyři kolektivy DARKOV – Předposlední měsíc letošního roku přinesl na Dole Darkov devět přihlášek ke splnění limitního výkonu, z nichž byly přetaveny na úspěch čtyři. Zasloužily se o to rovným dílem dva rubáňové a dva přípravářské kolektivy. Už popáté se letos radovali z „limiťáku“ chlapi z rubáňového týmu hlavní-

ho předáka Rostislava Walici z úseku vedeného Ivanem Hrubým. V porubu 239 503 natěžili 20 175 m3 uhlí a stanovené parametry splnili na 100,8 procenta. Pouze o jeden limit méně má letos na svém kontě kolektiv hlavního předáka Miroslava Prekopa z úseku Mariana Hradila. Tomu se povedlo v listopadu nakopat v porubu 40 311z celkem

19 564 m3 a svůj čtvrtý letošní limit tak realizoval na 108,6 procenta. V přípravách se už tradičně dařilo kombajnovému razicímu týmu hlavního předáka Rastislava Valenčíka z úseku Radima Kalafuta. Na čelbě 40 543/1 vyrazil 161 metrů a svůj už sedmý letošní limitní výkon splnil na 100,63 procenta. Mezi úspěšné kolektivy se v lis-

topadu opět zařadili i dodavatelé. Ty reprezentuje kombajnový přípravářský kolektiv hlavního předáka Tomasze Figury z úseku, který řídí Janusz Zguda. Svůj druhý letošní limitní výkon splnili Figurovi chlapi na 110 procent, když vyrazili na čelbě 239 521 namísto plánovaných 140 velmi slušných 154 metrů. bk

FOTO: Důl Darkov

Hlavní je odhodlání pomáhat

první náraz, pak mi ale prasklo zápěstí a letěl jsem taky,“ vzpomíná na svoji nejkratší a nejpříšernější akci, která se mu vryla do paměti na mnoho let. Ale nezlomila ho. Práci báňského záchranáře nevzdal a vydržel u ní dlouhých pětadvacet roků.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

DARKOV – Chlapi jako každý druhý, a přece v něčem jiní. Před časem se rozhodli vstoupit mezi báňské záchranáře a zvolili si tak profesi, která je více posláním než povoláním. Osmačtyřicetiletý Břetislav Vrána ze Závodní báňské záchranné stanice Darkov, lokalita 9. květen, tak učinil v roce 1991, jeho stejně starý kolega ze stejné stanice Milan Čavajda v roce 1995. O rok starší Jozef Békéš, v současné době střelmistr, byl záchranářem v letech 1985 až 2010. Všichni tři se v roli důlních záchranářů nejenom osvědčili, ale patřili či patří k nejlepším. Uznání si vydobyli při likvidaci důlních požárů na třídách č. 40 940, 340 226, 40 940.6 a při likvidaci důlního záparu v porubu č. 40 604 na Dole Darkov. Proto je také všechny tři v pátek 7. prosince v síni tradic báňského záchranářství v hornickém muzeu v ostravském Landek Parku vyznamenal předseda ČBÚ Ivo Pěgřímek bronzovými Záchranářskými záslužnými kříži. „Bylo to moc pěkné a určitě mě to potěšilo,“ vzpomínal v pondělí už zase na „své“ šachtě Čavajda. „A váží si toho i v našich rodinách. Vždyť takové vyznamenání se nedostává každý den,“ přikyvoval Vrána.

Zástupci oceněných kolektivů. Zleva Miroslav Prekop a Marian Hradil, Rostislav Walica a Ivan Hrubý, Rastislav Valenčík a Radim Kalafut, Tomasz Figura a Janusz Zguda.

Rubači drží i v závěru roku vysoké tempo DARKOV – I v závěru roku drží Důl Darkov vysoké tempo. Technický režim v těžbě splnil v listopadu na 104,6 procenta. Vytěžil celkem 173 076 m3 čistého odrubaného prostoru, revírní odbytová těžba podniku činila 238 tisíc tun uhlí. Zasloužily se o to hlavně rubáňové kolektivy, byť každý jiným dílem. Dodavatelský kolektiv Alpex rubání 1 vedoucího provozu Józefa Tomczyka dokončil v listopadu překliz technologie POP 2010 z porubu 37 901 do porubu 37 902 a díky kvalitní přípravě a urychlenému nájezdu vytěžil v novém rubání 28 366 m3. Technický režim překročil o 4625 m3. Ve výborných výkonech z minulého měsíce pokračoval kolektiv hlavního předáka Miroslava Prekopa. V porubu 40 311z vytěžil posledních 19 564 m3 uhlí a připravil ho k likvidaci. Termín dokopání porubu zkrátil o pět dní.

Kolektiv hlavního předáka Rostislava Walici vytěžil v porubu 239 503 v prvních dvou dekádách listopadu 20 175 m 3 uhlí, načež přešel na vybavování nového porubu 239 500. Pracuje zde společně s kolektivem DTS, rozjezd porubu je plánován na prosinec. Kolektiv hlavního předáka Zbyňka Rzidkého vytěžil posledních 12 351 m3 v porubu 339 700 a připravil ho k likvidaci. Ve 3. dekádě listopadu převzal od týmu Rostislava Walici porub 239 503 a úspěšně pokračoval v jeho těžbě. Vytěžil 6211 m3 uhlí a překročil technický režim. Krásný úspěch zaznamenal dodavatelský kolektiv Alpex rubání 2 vedoucího provozu Czesława Witka. V listopadu vytěžil v porubu 340 810 celkem 63 364 m3 čistého odrubaného prostoru a podruhé ve své historii dosáhl hranice 1 milionu tun roční těžby. pv

Raziči by letos rádi zvládli 16 tisíc metrů DARKOV – Listopadu se kdysi říkalo také „kaprový měsíc“ a vyznačoval se tím, že se v něm pravidelně plnily stanovené úkoly. Důvod je zřejmý – výplata za tento měsíc je výplatou na Vánoce. Přípraváři z Dolu Darkov tuto tradici letos bohužel porušili. V listopadu vyrazili 1327 metrů provozní metráže a na plánované úkoly vypadli o 58 m. Manko od začátku roku se tak prohloubilo na 1028 m a je jasné, že letos důl plánované úkoly v oblasti příprav nesplní. „Důležité teď bude vyrazit v prosinci alespoň 1363 metrů, abychom dosáhli na roční výsledek 16 tisíc metrů. Není to úkol jednoduchý, a proto je třeba, aby všechny kolektivy i jednotlivci udělali pro jeho splnění maximum,“ sdělil vedoucí příprav na Darkově Ervín Rzymanek. Z hlediska plnění investiční metráže je situace lepší. Tři dodavatelské klasické kolektivy vyrazily 215 metrů a překročily plánovanou listopadovou metráž o 5 m.

Přestože celkové listopadové výsledky nesplnily očekávání, je třeba vyzdvihnout přístup těch, kteří se s úkoly poprali na výtečnou. Z vlastních kombajnových kolektivů si nejlépe vedl tým hlavního předáka Rastislava Valenčíka, který vyrazil pomocí kombajnu AM 50 na ražbě 40 543/1 „limitních“ 161 metrů. Z klasických kolektivů zaznamenal nejlepší výsledek tým hlavního předáka Jana Průchy, který dosáhl na dílech 240 560 a 340 740 celkový měsíční postup 37 m i přesto, že se stěhoval z pomocného na hlavní závod. U dodavatelů dosáhl nejhodnotnějšího výsledku kolektiv Alpex 9, který pod vedením hlavního předáka Tomasze Figury vyrazil na čelbě 239 521 pomocí kombajnu dh R75 celkem 154 m, a to včetně pravidelného svorníkování stropu. Z klasických kolektivů byl tradičně nejlepší tým hlavního předáka Damiana Szkota. Na investiční ražbě 2983 vyrazil 80 m. er


ROZHOVOR / ANKETA

20. prosince 2012

Beck: Jste mistři v hornické improvizaci. Držím OKD palce Další vaší prioritou byla bezpečnost. Dá se říct, že po zavedení všech novinek a nákupech ochranných pomůcek jsme se v této oblasti dostali na úroveň srovnatelnou například se Spojenými státy nebo s Austrálií? Ano, jsme velmi blízko západním standardům bezpečnosti. Především v oblasti technologií a vybavení lidí. Teď musíme pracovat na každém zaměstnanci, aby si více uvědomil, jakým rizikům je vystavený a jak je může omezit. Myslím, že na to budeme potřebovat i pomoc zvenčí, školení, vzdělávání. Alespoň tak to probíhalo v jiných společnostech mimo Českou republiku.

Pojďme zpátky do našich dolů. Poznal jste, když někde před vaší návštěvou vše „nalakovali na růžovo“?

FOTO: Josef Lys

Klaus-Dieter Beck považoval za čest být generálním ředitelem OKD. Je mi jasné, že než jsem dorazil na šachtu, vždycky tam proběhla nějaká příprava. Ale při tak vysoké četnosti mých fárání by bylo těžké všechno udržovat v perfektním stavu jen kvůli těm mým návštěvám. Myslím, že poznám, kdy proběhla příprava a kde leží ten skutečný svět.

Oceňujeme dobré nápady S tím souvisí i vztah zaměstnanců k nadřízeným. Změnil se v posledních letech? Lidé jsou otevřenější. Nebojí se, že pokud budou otevření a možná i kritičtí k některým názorům, že se vystaví riziku ztráty zaměstnání. Mnozí naopak poznali, že oceníme, když přijdou s návrhem, jak dělat věci jinak. Jak hodnotíte přítomnost kontraktorských firem pro OKD? Dodavatelé byli, jsou a budou nedílnou součástí OKD. Jsou to vynikající horníci, znají svou práci a naše firma by bez horníků pracujících v dodavatelských organizacích nemohla existovat. Proto jsem se vždy snažil prosazovat, abychom se k nim chovali jako k naší rodině. Když se vyplácely odměny nebo zvyšoval plat, osob-

ně jsem se zasazoval, aby i dodavatelé získali svůj podíl.

Budete na těch šest let v OKD vzpomínat v dobrém? Možná to bude znít jako fráze, ale považoval jsem za čest být generálním ředitelem takové společnosti. Těšilo mě, když jsem viděl, že se věci dají měnit, že lidé jsou ochotni tyto změny podpořit. Myslím si, že právě množství změn bylo tou nejzajímavější zkušeností, kterou jsem zažil za celou svou profesní kariéru. A naopak – co vám práce v OKD vzala? Každopádně mi odebrala část soukromého života. To je také důvod, proč firmu opouštím, je to příliš velká zátěž pro rodinu. Takže se budete hlavně věnovat svým nejbližším? Ano, odjíždím do Spojených států, abych viděl své dcery a byl s manželkou. Zároveň je pravda, že jsem převzal pozici nevýkonného člena představenstva v sibiřské uhelné společnosti. Požádali mě, abych jim poradil v nějakých technických záležitostech, ale bude to práce jen na pár dní v roce a k tomu jedno dvě fárání. Vladislav Sobol, Josef Lys

Společnost Minova Bohemia s.r.o. děkuje všem svým obchodním partnerům za spolupráci v roce 2012 a do nového roku 2013 přeje pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v osobním a pracovním životě.

135/47-V/12

OSTRAVA – Před Vánocemi jsme požádali šéfy vnitřních organizačních jednotek, sesterských a dceřiných společností OKD, jakož i některých dalších organizací o odpovědi na naše dvě anketní otázky:

Ing. Pavel Hadrava ředitel Dolu Karviná

Spotřeba uhlí ve světě roste

Často jste říkal, že v tomto regionu se uhlí těží už 200 let a zásoby jsou tady nejméně na dalších 200 let. Myslíte, že technologie v budoucnu natolik postoupí, aby se tato vize mohla naplnit? Zcela jistě, spotřeba uhlí ve světě každý rok roste. Musíme si ale uvědomit, že obrovské zásoby uhlí leží mimo Evropu, kde jsou mnohem benevolentnější podmínky povolování těžby. Největší výzvou pro OKD je proto těžit uhlí ekonomicky, abychom byli konkurenceschopní vůči ostatním oblastem. Pokud přestaneme zavádět nové technologie a využívat chytrá zařízení, tak tu bitvu prohrajeme. Celosvětová konkurence je nemilosrdná.

Vánočně novoroční anketa Horníka

1. Jak se naplnila Vaše očekávání od právě končícího roku, co v něm bylo nejpodstatnější? 2. S jakým předsevzetím vstoupíte do nového roku 2013, čeho byste rád dosáhl?

Dokončení ze strany 1

Budoucnost OKD teď závisí mimo jiné na rozšíření těžby do dalších oblastí, například pod Staré Město a Výhodu. Já si nemyslím, že by to bylo něco úplně jiného, než co jsme dělávali v minulosti. My jsme vždycky přecházeli do nových oblastí, které sousedily s aktivními provozy. Vždycky jsme museli jednat s lidmi, kteří byli ovlivněni hornickou činností. Myslím, že jsme vždy nabízeli férovou kompenzaci důlních škod a tak to budeme dělat i v budoucnu. Žádná jiná alternativa než kopat uhlí v sousedství ložisek, která jsme vytěžili, pro nás neexistuje. Rozdíl je v tom, že lidé dnes mají lepší povědomí o vlivech na životní prostředí. My už jsme ale prokázali, že tyto vlivy dokážeme dobře řešit, několik lokalit už jsme hezky rekultivovali. To je jasný signál, že se o tyto věci umíme postarat.

www.ihornik.cz | 5

Pracovníci společnosti Minova Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, Ostrava-Radvanice

1. Očekávání se postupně naplňují. Těžba, výkonové parametry, ekonomika, Continuous Improvement – tyto oblasti hodnotím pozitivně. Nemohu být ovšem spokojen s výsledky příprav. V této oblasti se nám dlouhodobě nedaří i přes řadu pozitivních vstupů. Bezpečnost hodnotím vždy až po skončení roku. Výsledky by určitě mohly být lepší. Stále řešíme řadu zbytečných úrazů a nebezpečných jevů. Pouze cíleným a soustavným tlakem jak na kolektivy, tak i na jednotlivce dosáhneme lepších výsledků. Chci poděkovat všem zaměstnancům Dolu Karviná, včetně dodavatelských firem, za dosavadní práci a popřát jim příjemné prožití vánočních svátků. Co bylo nejpodstatnější? Pro mě je nejpodstatnější prodlužování životnosti dolu – ražby, hloubení, klimatizace, rozvoj nových oblastí atd., což znamená zajištění pracovních míst, životaschopnost a stabilitu našeho regionu. Další podstatnou skutečností je vědomí, že na Dole Karviná je tým zaměstnanců, se kterým nemám obavy řešit budoucnost dolu, protože chce a umí! A potom to skutečně je týmová práce. 2. Do nového roku 2013 bych rád popřál všem zaměstnancům Dolu Karviná, včetně dodavatelských firem, vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, hodně úspěchů a splnění všech osobních předsevzetí. Dolu Karviná pak zlepšení bezpečnosti, dlouhou prosperitu, dobré výsledky, naplnění ekonomických cílů a trošku hornického štěstí. Čeho bych rád dosáhl? Samozřejmě prožít na Dole Karviná další úspěšný rok, po všech stránkách, i když jsem si vědom náročných úkolů příštího roku. Jsem přesvědčen, že celý tým zaměstnanců Dolu Karviná je zvyklý úspěšně řešit náročné úkoly a není zvyklý prohrávat. Opravdu podstatné je, aby se všichni zaměstnanci dolu po směně opět vrátili ke svým rodinám a blízkým. Toto je náš nejdůležitější úkol a přání nás všech. Zdař Bůh! Ing. Václav Kabourek ředitel Dolu Darkov 1. Letošní rok byl pro naši šachtu poměrně složitý a zároveň představoval velkou výzvu. Je úspěchem všech Darkováků, že se nám podaří naplnit zásadní ukazatele business plánu. Přesto poprvé natěžíme kvůli snižování efektivního důlního pole pod 3 miliony tun ROTP. Snižování těžby s sebou nese i nepříjemné důsledky v oblasti nákladovosti. Je důležité, že vše doposud probíhá bez sociálních dopadů na naše zaměstnance. O naší dobré práci svědčilo i dvojnásobné získání putovního kahanu pro nejlepší šachtu OKD v 1. pololetí. Všem patří poděkování za výsledky a práci tohoto roku a zároveň bych chtěl našim zaměstnancům a jejich rodinám popřát klidné a šťastné prožití vánočních svátků. 2. Rokem 2013 všichni doslova hrozí. Média jsou plná krizových scénářů. Samozřejmě se to silně dotýká i naší společnosti a naší šachty. Bude však záležet především na nás, jak se s úkoly roku „popereme“. Jaká bude vzájemná spolupráce, prostor pro řešení problémů, přicházení s novými nápady, lepšími myšlenkami. Bude záležet na každodenní práci každého zaměstnance naší šachty. Za podstatné považuji další řešení okru-

hu problémů ve zdokonalování systému bezpečnosti práce. Zlepšování a dodržování standardů v této oblasti považuji i za klíč k úspěchu v příštím roce. A to můžeme ovlivnit všichni. Ing. Boleslav Kowalczyk ředitel Dolu ČSM 1. Do konce roku nám zbývá ještě několik dnů, ale pokud se nám podaří uskutečnit naše záměry, pak se rok 2012 bude z hlediska těžby řadit mezi ty nejúspěšnější v historii Dolu ČSM. Chceme dosáhnout nejvyšší těžby, a to 2 870 000 tun, a důlního výkonu 4,6 t/směnu. Za přístup při plnění úkolů s tímto výsledkem spojených bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům našeho dolu a také jim popřát krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce. 2. Bohužel rok 2012 bude také zapsán do naší historie jako neúspěšný na poli bezpečnosti práce, neboť tři z našich kolegů utrpěli při plnění pracovních povinností smrtelná zranění. A naším prvořadým úkolem do roku 2013 je zajištění takové úrovně bezpečnosti, aby k podobným událostem nedocházelo. Následující rok bude velmi náročný, jak po stránce těžební, tak po stránce ekonomické, ale to, aby se všichni vrátili po směně zdraví domů, musí být prioritou všech zaměstnanců. Ing. Vladislav Szmek ředitel Dolu Paskov 1. Rok 2012 byl rokem nejnáročnějším a nejnepříznivějším za dlouhé období. Dosažené výsledky ve výrobě byly negativně ovlivněny složitou geologickou situací v porubech a zhoršenými mikroklimatickými podmínkami na většině pracovišť. V průběhu roku se pracovalo na několika celorevírních projektech – logistika, SAP, dispečink. Rovněž byla zpracovaná a k 1. 9. 2012 zrealizovaná nová jednotná organizační struktura řízení. K zajištění zdárného průběhu těchto projektů bylo třeba vynaložit hodně úsilí a času mnoha našich řídicích pracovníků. V oblasti bezpečnosti jsme si po úspěšných čtyřech letech opět vybrali krutou daň v podobě smrtelných pracovních úrazů. Následná komplexní prověrka bezpečnosti provedená OBÚ potvrdila, že nastavené systémy řízení bezpečnosti jsou v pořádku. To znamená, že abychom docílili zlepšení v této oblasti, musíme všichni důsledně a nekompromisně sami dodržovat a od jiných vyžadovat dodržování bezpečnostních předpisů a pracovních postupů. 2. Příští rok bude vzhledem k situaci na trhu s uhlím určitě velmi náročný. Musíme intenzivněji hledat další úspory v oblasti nákladů. Důležitým mezníkem bude zahájení výstavby centrální klimatizace s plánovaným ukončením v roce 2014. To významným způsobem vylepší mikroklimatické podmínky na pracovištích a zároveň zvýší výkonnost těchto pracovišť. Velkou výzvou bude vybavení a odzkoušení porubové technologie s dobývacím kombajnem. Rovněž dokončení ražby ochozu 4. patra v Chlebovicích v příštím roce včetně zprovoznění remízy lokomotiv a vyložení těžního stroje přispěje k zefektivnění obslužnosti tohoto patra. Věřím, že realizace těchto projektů pozitivně ovlivní zvýšení výkonnosti dolu. Našim zaměstnancům přeji příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hornické štěstí v roce 2013. Pokračování na straně 6


6 | www.okd.cz

PANORAMA

Pokračování ze strany 5

Ing. Václav Kopta ředitel VOJ Centrum servisních služeb 1. Hlavním úkolem letošního roku byla realizace projektu Logistika – povrch karvinské části revíru. To představovalo navrhnout tok materiálu, upravit úzkorozchodné kolejové tratě, zpevnit ložné plochy, zvládnout novou manipulační techniku a zavést elektronický objednávkový systém. Podařilo se, a tak na seřadištích lokalit Darkov 2, ČSA a ČSM-Jih můžeme vidět vlaky kontejnerů připravené na popuštění do dolu. 2. Vzhledem k narůstajícím požadavkům důlních VOJ na opravy zařízení POP 2010 v mechanických dílnách VOJ SC zahájíme v příštím roce za technické podpory svářečských odborníků firmy RAG opravy tratí hřeblových dopravníků řady PF a konstrukcí mechanizovaných výztuží DBT. Rovněž budeme pokračovat v dalším manažerském vzdělávání našich zaměstnanců a aplikovat získané poznatky v praxi. Spolupracovníkům při příležitosti blížícího se závěru roku, ale i svátků vánočních, upřímně děkuji za poctivou práci v roce 2012. Do nového roku všem přeji pevné zdraví, optimismus, mnoho štěstí a pohody v práci i v osobním životě. Ing. Michal Kuča předseda představenstva a ředitel OKK Koksovny 1. Rok 2012, při situaci na trhu, jsme se rozhodli využít pro zvýšení efektivity a pružnosti výroby. Výsledkem je udržení přepracovacích

nákladů na jednu tunu koksu i při více než desetiprocentním poklesu výroby. Zároveň jsme zdokonalili naši schopnost pružně a rychle měnit výrobní program od slévárenských druhů přes vysokopecní koks až k otopovým druhům. 2. V první řadě bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům OKK a zaměstnancům spolupracujících firem za výsledky roku 2012 a popřát jim krásné a pohodové svátky vánoční. Mým základním předsevzetím pro rok 2013 je bezpečné splnění náročných a složitých úkolů, které máme před sebou. Jiří Suchánek ředitel Nadace OKD 1. Patrně nejzajímavější novinkou roku 2012 v nadaci bylo zavedení grantového programu Srdcovka pro organizace, na jejichž činnosti se aktivně podílejí zaměstnanci OKD a další dárci nadace. Větší propojení mezi našimi zaměstnanci a nadací bylo jedním z našich hlavních očekávání, které se beze zbytku naplnilo u 40 organizací, jež se podělily o rovný milion. Pevně věřím, že šanci využijí i další, kteří se mohou hlásit o podporu až do poloviny ledna.

Společnost Ferrit má novou výrobní halu V teple a pod střechou složili montéři už také prototyp bateriemi napájené „mašinky“ STARÉ MĚSTO – Na zvyšující se kapacitu závěsné důlní dopravy na šachtách revíru OKD zareagovali ve společnosti Ferrit opravdu svižně. Za necelého půl roku se ve výrobním areálu ve Starém Městě u Frýdku-Místku objevila nová hala číslo 9 sloužící právě pro kompletování „mašinek“ na drážce a také přibírkových strojů. „Překvapeni byli i samotní zástupci našeho největšího tuzemského klienta, společnosti OKD, s nimiž jsme se viděli naposledy počátkem léta. To tady ještě nic nestálo. Stavět jsme začali teprve v červenci, “ prohlásil v takzvané dvoulodní hale s délkou 84,4, šířkou 19,8 a výškou 8,9 metru generální ředitel Ferritu Pavel Mohelník. Důlní závěsné lokomotivy se budou skládat na dvou montážních rámech, které mají 79 metrů na délku. „Dříve

FOTO: Radek Lukša

Vánočně novoroční anketa Horníka

číslo 47–48 | ročník 42

Generální ředitel společnosti (zleva) a zástupce ministerstva průmyslu a obchodu... zaměstnanci v dílně mašinku složili, a pak rozebrali, aby ji dostali na zkušeb-

2. Na příští rok má nadace dramaticky snížený rozpočet, a proto je mým hlavním cílem to, aby tento fakt hornické obce téměř nepocítily. V posledních týdnech jsme dělali maximum, abychom motivovali hornické obce k vyšší aktivitě v psaní kvalitních žádostí a projektů. Skvělým výsledkem by tak bylo, že i přes omezené finanční prostředky budeme moci ještě více zlepšovat život lidem v našem domovském regionu. Pokračování na straně 8

… slavnostně otevřeli v areálu Ferritu ve Starém Městě novou výrobní halu číslo 9.

VITAMINIZACE 2013 Vitaminizace 2013 – ochranný zdravotní program Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, pro exponované skupiny horníků v OKD

OSTRAVA – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna bude v roce 2013, tak jak tomu bylo i v létech 2008 až 2012, zajišťovat pro exponované pracovní profese důlních zaměstnanců OKD ochranný zdravotní program – „Vitaminizaci 2013“. U těchto exponovaných důlních profesí došlo v minulých létech vlivem podávání vitamínu C ke znatelnému snížení nemocnosti v první polovině roku, tj. v době, kdy se šíří každoročně na našem území sezónní chřipkové vlny. Tento ochranný program se bude v roce 2013 opět vztahovat na vybrané skupiny horníků, tj. na rubače, raziče a lokomotiváře, kteří jsou vlastními zaměstnanci OKD. Vitaminizace 2013 se bude také vztahovat na všechny nižší techniky na dolech do funkcí vedoucích úseků. Způsob vitaminizace skupin horníků, tj. 1 tableta denně v období ledna až března 2013, navazuje na způsob prevence, a to jak z hlediska respiračních a chřipkových onemocnění, tak i případné karcinogenity, který byl prováděn v létech 2008 až 2012. Obsah vitamínu C v množství 100 mg v jedné tabletě bude opět činit 167 procent doporučené denní dávky. Přirozený způsob příjmu vitamínu C potravinami v zimním období bývá u zmíněné skupiny populace ve většině

ní polygon, tam znovu zkompletovali. To už je minulost. Nová krytá zateplená hala je napojena přímo na naši testovací dráhu,“ pokračoval Mohelník. Impulsem k vybudování další výrobní kapacity byla podle něho skutečnost, že délky závěsných souprav se „protáhly“ až na padesát metrů. A ani takovou už nebude problém sestavit v kuse na jediném místě. Tak jako třeba poslední prototyp Ferritu – DLZA 90F napájenou bateriemi. Spolu s ním přestřihl pásku v „devítce“ zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Pavel Minařík. „Je to další příležitost pro hlubinné doly. V produkci těchto technologií spatřuji také návaznost na tradici výroby hornických strojů z Československé republiky. Ve světě jsou stále pozitivně vnímány a exportujeme je,“ konstatoval. uzi

případů nedostatečný. Průzkumy stravovacích zvyklostí u středně a těžce pracujících ukazují, že tyto skupiny osob dávají přednost potravinám s vyšším obsahem energie, přičemž klesá zájem o konzumaci ovoce a zeleniny. Vitaminizace 2013 zajišťovaná v OKD Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou, na jednotlivých důlních podnicích se bude týkat denně zhruba 5 000 osob ve zmíněných profesích. Výsledkem by mělo být obdobné snížení nemocnosti u vybraných důlních profesí, v době nástupu sezónní chřipky, tj. v lednu až březnu 2013, tak jak tomu bylo v létech 2008 až 2012.

„VŽDY NĚCO NAVÍC!“


Zábavná příloha nejen pro havíře

Canticorum zazpívá od srdce! Minigrant na pořádání vánočního koncertu zajistila Marie Swiderová, která ve volném čase pomáhá Nadaci OKD S B O ROV Ý

46

„Vlastní koncert jsme si nemohli dovolit uspořádat jen tak. Většinou ho míváme maximálně jednou do roka a prakticky všechny náklady si hradíme sami,“ vysvětlovala Swiderová s tím, že sboristky pod vedením Vítězslava Soukupa též vystupují v oblečení placeném ze svého a nebývá neobvyklé, že se poskládají na dopravu, když jezdí zpívat někam jinam.

ZPĚV

FOTO: Radek Lukša

V kostele sv. Anny zazní 26. prosince koledy i skladby duchovní hudby.

Marie Swiderová, referentka dopravy na generálním ředitelství OKD, zve na koncert... HAVÍŘOV – Srdečné pozvání na Vánoční koncert ženského pěveckého sboru Canticorum, který je připraven na středu

Hra o tři stokoruny

26. prosince v havířovském kostele sv. Anny, přišlo z kanceláře referentek dopravy na generálním ředitelství těžební spo-

...jehož se zúčastní coby členka tělesa Canticorum.

lečnosti. K jejímu osazenstvu patří i jedna z devětadvaceti členek tohoto tělesa, mezzosopranistka Marie Swiderová (23).

Ženský pěvecký sbor pořádá koncert díky Srdcovce.

Proto také vyplnila žádost o minigrant. „O této možnosti jsem dobře věděla, protože s Nadací OKD spolupracuji. Podílím se jako dobrovolnice na akcích pořádaných pro děti, práce s nimi mě moc baví. Srdcovka, kterou jsme dostali, je pro sbor velká pomoc. Ty peníze jsme použili právě na zorganizování vánočního koncertu,“ přiblížila dcera bývalého stolaře na šachtě ČSA, žena šoféra nákladních automobilů a strojů u společnosti AWT Romana Swidera a švagrová narážeče na Lazech Iva Hotárka. Swiderová přitom neměla vždy na zpívání ve sboru či angažování se pro druhé čas. „Začínala jsem na dolech Paskov a Šverma, kde se pracovalo ve třísměnném provozu. Odpolední, noční, soboty, neděle, prostě to nešlo. Teď dělám jen ranní, vytvářím vzory nákladních listů,“ uvedla máma patnáctileté dcery a desetiletého syna. K hudbě přivedla sice jen dcerku, zato jí ale obě děti pomáhají při „nadačních“ akcích. V podání Swiderové a jejích pějících kolegyň v jediném havířovském kostele na štěpánský svátek zazní koledy i skladby duchovní hudby. Hosty budou děti ze sboru Meandry, sólově zazpívá také Soňa Jungová či Magda Bartková, na trubku bude doprovázet Jiří Soukup a na housle Jan Tomis. Vánoční koncert začíná v 15 hodin, vstupné bude dobrovolné. Radek Lukša

Jak to vidí stryk Lojzek

Čerstvy či uměly? Č Seděli zme Na Upadnici a tradičně dřistali o ničim. „Seditě se tu, dřistatě o guvně, lemtatě tu zrzavu vodu a enem se v duchu uchichtavatě, jak doma ty vaše drahe polovičky gruntuju kvartyr před Vanocami,“ pravil mezi dveřami Poldek, kery zrovna dorazil na ty svoji dvě. „Něch na hlavě. Ja mam svoji za sebu: vymaloval sem obyvak aji předsiň a enem tak tak utik před ličenim dětske izbički… Už to pro mě neni! V křižach mě boli jak šlak a nohy? O tych, po lozeňu na žebřik sem a tam, rači ani němluvim! A ty mi včil buděš vyčitať dvě piva?“ nasral sem se naoko. „Ale tak sem to, Lojzečku, němyslel! Ja enem chtěl vědět, jak se včil tvařiš, když maš doma ty saňki pro Terezku a snich je v dupě?!“ smjal se a při tym spiklenecki mrkal na kamoše. „Ja, ja. Neščesti a smola ineho dycki potěši, že?!“ odpověděl sem a tvařil se uraženě. „Ser na nich, až se řechtaju!“ pravil mi Juzek a pokračoval: „Šak ono nasněži a Terezka se tych sani určitě isto užije. Ašče je malučka a saňki něsu enem na jednu sezonu. A navic, spomeňtě se, cyponi, jak před paru rokami pralo na Štědry den slunko jak na jaře a hned

na Boži hod začalo sněžiť a mrznuť tak intenzivně, že přestalo až kajsik v březnu. Dodneska spominam, jak sem šel den před Silvestrem z hokeja ve Vitkovicach ku dceři do centra Ostravy pěški, bo byly koleje a cesty tak zafujane, že lokalki ani autobusy nejezdily. Tak čemu by včil němohlo tež zas přimrznuť a nasněžiť?!“ Chlapi enem tak pokivovali hlavami, ale furt se pod fusami uculovali. „A co stromki už matě kupene? Zda se mi, že su letos kapku levnějši niž loni. Oto sem viděl docela pohledny smrček za jakichsik sto štyrycet korun, ale vedle teho borovičku, nic moc, ale za osum stovek,“ obratil list dišputa Antek. „Ja ešče němam. Čekam na čerstvějši. Ty, co prodavaju včil, uřezali už kajisik na začatku listopada. Taki stromek se doněseš dom, a hned ti opada!“ tvrdil Jiřik. „Guvno! Pravil oto v radiu jakisik lesnik, že stromek uřezany a hned postaveny do kuta v kvartyře opada rychlejši niž tyn, co ho setli před měsicem. Ma se pry ale předtym dať na balkon do kibla z vodu. To potym v obyva-

ku vydrži dele!“ oponoval Poldek. „Ale jak přimrzně, to aby ses potym na ten kibel ze stromkem vzal sekeru,“ smjal se Jiřik. „Tobě neni nic svate! Ani slovo odbornika! Ja to mam už pědadvacet roku vyřešene. Vtedy zme se s Mařu kupili uměly stromek. Vypada uplně tajak smrček z lesa, enem tak něvoni. Ale když zapališ františka či purpuru, je všecko v cajku,“ pravil sem spokojeně. „No ja, ale to by ty stromki musely fakt vypadať jak uřezane v lese, a ni jak štětki na vymyvani flašek, jak mi ty včilejši uměliny připadaju!“ pravil Erďa a hned přidal frk: „Učitelka se při sexualni vychově pta děcek: ,Kdo ví, co je to viagra?‘ Hlasi se Pepik: ,Prášek proti zácpě! Šel jsem dneska v noci čůrat a z ložnice slyšel mamku, jak říká taťkovi, že mu hovno tvrdne, ať si vezme viagru!‘ Fajne, ni?!“ Tuš vesele a šťastne Vanoce a v tym novym roku meně zdražovani a vice penizku, to vam všeckim ze srdca přeje a na přišti setkani už v roku 2013 se těši vaš Lojzek

Jak si poradili naši vtipálkové se soutěžním snímkem č. 46, na kterém čtyřletý Stephanek láskyplně chová v náručí svého zrzavého kocourka jménem Rasty? V redakci se nám sešla řada vtipných komentářů a rýmovaček. Stokorunou však mohli být odměněni jen tři autoři. Nejvydařenější texty předkládáme k vašemu pobavení. Výherci soutěžní fotografie č. 46 jsou: Jindřich Makeš z Havířova, Marie Gocieková z Českého Těšína a Nováčková Vilma z Ostravy.

„Ten táta je popleta! Měl koupit pizzu, ale přinesl tuhle mícu!“ (jm) „Stephanku z Vřesiny, máš milého kocourka. Jenom si pozor dej, až venku kočka zamňouká.“ (mg) „Malé kotě, spalo v botě. Tenhle zrzek maličký, ale spinká v náručí. Užívá si pohodlí, všichni mu to závidí.“ (vn)

47 Dárky pod vánočním stromečkem mohou být různé, třeba i živé. Anebo se může stát, že u stromečku na Ježíška může netrpělivě čekat pejsek, v našem případě jménem Besi (na soutěžním snímku č. 47), jak své fenečce říká její majitelka. Co si o tom myslíte vy? Napište k fotce krátký vtipný text a pošlete nám ho do redakce. Na tři autory po novém roce čeká odměna v podobě tradiční stokoruny. Uzávěrka U á ě k je j v úterý út ý 8. 8 ledna l d 2013. 2013 Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, 702 00 Ostrava, faxem na tel. číslo 596 113 648 nebo e-mailem: renata.pavlikova@okd.cz. Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s R. Pavlíkovou na čísle 732 829 149, nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 47 zveřejníme v dalším čísle novin. syl


8 | www.okd.cz

PANORAMA

Posluchači humanitních oborů na semináři o hornické historii

Vánočně novoroční anketa Horníka Vladislav Sobol mluvčí OKD a Nadace OKD, předseda OS sv. Barbora 1. Před naším útvarem letos stálo více výzev než obvykle – kromě seriálu s názvem Důl Frenštát jsme měli na starost produkovat několik dalších trháků, které se odehrávaly kolem rozšíření těžby Dolu Karviná nebo otevření golfového hřiště na Lipinách. Nakonec to nebyly thrillery, jak se někteří obávali, ale spíše jen dobrodružné či akční bijáky.

A vše skončilo pohádkovým příběhem znovuotevření „křivého kostela“, takže musím být spokojený. Podobné to, myslím, bylo i v nadaci a Barborce – splnili jsme to, co jsme slíbili.

Setkání v Nové aule bylo součástí klubových oslav svátku patronky havířů svaté Barbory

2. Přeji si, aby v příštím roce vše fungovalo alespoň tak jako letos. Abychom i přes složitou hospodářskou situaci mohli dále OKD prezentovat jako spolehlivou a stabilní firmu. Aby nadace podpořila stovky dalších projektů, které mění náš region a život v něm k lepšímu. Abychom se vzorně postarali o všechny hornické sirotky – a aby k nim nepřibyl žádný další.

OSTRAVA – Nejen odbornou úrovní přednesených příspěvků či zatím nejvyšší návštěvností, ale i premiérovou aktivní účastí „humanitních“ studentů a profesorů Ostravské univerzity byl výjimečný 9. ročník pracovního semináře Klubu přátel hornického muzea (KPHM). Konal se den před svátkem svaté Barbory v Nové aule na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě a tématem byly hornické památky na Ostravsku. „Pocházím z jižní Moravy, takže to pro mě bylo první hlubší seznámení s historií těžby uhlí a vůbec hornictvím v tomto regionu. Zajímavé byly příspěvky Martina Jemelky, Mariany Stonišové a Tomáše Majliše z naší školy, věnující se ostravským hornickým koloniím a osudu lidí z nich,“ přiblížila Ja-

Připravil Josef Lys

Další vydařený rok Přední zaměstnanci THK Čechpol hodnotili letošní výsledky vedou rovněž party při svorníkování, a to na obou lokalitách,“ upřesnil. Finančně poté odměnil tři zaměstnance, kteří odpracovali dva tisíce dnů bez nemocenské. Vyhodnotil rovněž raziče a vrtače. Nejlepším razičem byl vyhlášen David Berger, druhé místo obsadil Miroslav Kępka. Nejlepšími vrtači se stali na lokalitě Lazy Petr Stankuš a Lubomír Daňhel, na lokalitě ČSA Vratislav Grygar a Janusz Kaczmarzyński. Patnácti zaměstnancům bylo propůjčeno nové firemní ocenění Hornická osobnost, které je u dělnických profesí spojeno s finanční odměnou. V tradičních testech ze znalostí bezpečnostních předpisů byl na poradě nejlepší Kazimír Czyž, který zvítězil i v ročním hodnocení. Na závěr porady horníci blahopřáli řediteli Karlu Rašíkovi k jeho životnímu jubileu. jk

KATIM s.r.o. 733 01 Karviná-Hranice, Slovenská 26/501 Tel.: +420 596 363 284, Fax: +420 596 363 553

Letošní seminář měl nejvyšší návštěvnost a úroveň i počet příspěvků.

Oldřich Klepek si setkání pochvaloval. na Smetková, posluchačka Filozofické falkulty Ostravské univerzity. Sama se také zapojila, promluvila o historii lig-

nitového Dolu Tomáš v Ratíškovicích v letech 1923 až 1945. Dále se hovořilo o havířské tematice v souvislosti s letošním zářijovým ostravským sjezdem českých historiků, vývoji litostratigrafie sedimentů hornoslezské pánve, fauně a flóře našeho revíru, počátcích dolování v západní části OKR. A pak také o hornickém muzeu, budoucnosti nynějšího Landek Parku, stavu péče o jednotlivé hornické památky, těžních věžích, působení Nadace Landek...

„Celkem zaznělo patnáct referátů, nejvíce za celou dobu konání našich seminářů. Proto jsme jednání rozdělili do tří bloků: Perspektivy a horizonty výzkumu ostravského hornictví uhlí, Péče o hornické památky a Duchovní a hmotná kultura ostravského hornictva,“ řekl činovník místní pobočky KPHM Oldřich Klepek s tím, že letošní ročník setkání byl i připomínkou 25. výročí zřízení hornického muzea na Landeku. Radek Lukša

KPHM Ostrava uspořádal „Barborku“ na Landeku

FOTO: Radek Lukša

ORLOVÁ – V pořadí již 28. čtvrtletní poradu s téměř šedesátičlenným kolektivem řídicích pracovníků, techniků i předáků zahájil v sobotu 8. prosince ředitel firmy THK Čechpol Karel Rašík. „V letošním roce máme jeden registrovaný úraz a osm evidovaných. K některým z nich však nemuselo dojít, kdyby se důsledněji udržoval pořádek na pracovištích. Na příkladu razičského kolektivu hlavního předáka Sergeje Tarana je vidět, že pořádek udržet lze. Lépe se pak pracuje a přicházejí i výsledky,“ konstatoval ředitel. Plnou spokojenost naproti tomu vyjádřil s výrobními výsledky. „Už dnes mohu konstatovat, že naše roční záměry jsou překročeny. Taranovi chlapi mají konečně na ražbě podmínky, ve kterých mohou ukázat, že umí. Měsíčně razí přes 180 metrů a řadí se mezi nejlepší kolektivy v revíru. Dobře si

FOTO: Radek Lukša

Dokončení ze strany 6

číslo 47–48 | ročník 42

Členové ostravské pobočky KPHM na aktuálním společném snímku před jedním z exponátů Landek Parku. OSTRAVA – Kde jinde, než na místě nálezu černého uhlí v Ostravě slavili svátek patronky horníků svaté Barbory, členové zdejší pobočky KPHM. Zahájili to společným focením před dobývacím kombajnem, který je součástí venkovní landecké expozice, přičemž spodní řezný orgán jim posloužil jako věšák

na zimní bundy či kabáty. Rozumí se, že uniformy musely být vidět! Než dorazil autobus s mimoostravskými přáteli hornického muzea, svítily před kapličkou se sochou havířské patronky svíčky – jako výraz úcty, na poděkování i přímluvu, aby ochránila revír a pracovní-

ky v něm před důlními neštěstími. V kompresorovně u šachty Anselm se poté konalo společné klubové setkání. Zaznělo na něm zhodnocení roku i poděkování partnerům jako společnostem OKD a Vítkovice, Nadaci OKD, Nadaci Landek, Dolní oblasti Vítkovice... uzi

Všem svým obchodním partnerům děkujeme za spolupráci v roce 2012. Zaměstnancům akciové společnosti OKD přejeme příjemné prožití vánočních svátků v kruhu rodinném. Do nového roku 2013 pevné zdraví, spokojenost v osobním životě a mnoho pracovních úspěchů.

137/47-VIII/12

PF 2013

13647-VIII/12

Vedení společnosti děkuje všem svým obchodním partnerům za spolupráci v uplynulém roce 2012. Přeje příjemné prožití Vánoc a v novém roce 2013 pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.


PANORAMA

20. prosince 2012

www.ihornik.cz | 9

Jací do práce, takoví do legrace STONAVA – Na životě miluji jeho rozmanitost. Každý den mne nasere někdo jiný! I takové heslo zaznělo na sedmnáctém šachťáku Dolu Darkov, podle mínění darkovských semestrů nejlepší šachty v České republice a potažmo i v celém vesmíru, který se konal v pátek 7. prosince tradičně v Domě PZKO ve Stonavě. Na sesli pro Slavné, vysoké a neomylné prezidium se premiérově usadil technický náměstek dolu Pavel Zajíček a nikoho nenechal na pochybách, že se právě pro tuto roli narodil. Graciézně přivítal mezi adláty ředitele pro rozvoj a strategii OKD a zástupce generálního ředitele Jána Fabiána, provozního ředi-

tele Leo Bayera, vrchního perkmistra darkovské šachtice Václava Kabourka a jeho náměstky Jana Juráška, Milana Andrýska a Davida Hájka, a už solil vtip za vtipem, až se tablice třásly od mocného bouchání do stolů. To třeba nejmenovaný adlát obětavě uvádí na novém hřišti Golf Resort Lipiny do tajů zeleného sportu mladou nadšenkyni. „Hůl musíte držet jemně, jako penis vašeho milého,“ vtírá se do přízně atraktivní ženy. Ta ho poslechne, napřáhne se, prásk, a míček letí daleko. „Hm, hezká rána,“ pochválí adlát. „A teď zkuste vyjmout hůl z úst a uchopit ji rukama.“

19/47-IX/12

Jedním z nejpovedenějších čísel bylo improvizované hudební vystoupení SVNP a Kantora s netypickými hudebními nástroji – víceúčelovou lopatokytarou a ózembóuchem (čti maďarsky).

Spolu s Neomylným se o zábavu starali protřelý Kantor v osobě provozního náměstka Jana Huplíka, hudební smečka Milana Kupky, Contrária Jaroslav Koval, Roman Janulek a Karel Mitrenga, zbrusu nový náčelník Pivní policie Antonín Míra či „hostující“ Nadlišák Josef Grim. Zábava u tří tablic, nově pojmenovaných jako Bezpečná, Provozní a Technická, tak zuřila mírou vrchovatou a neutuchala, ani když se rozpustilé vtipy střídaly se seriózními vystoupeními. Semestři se například seznámili s výsledky výzkumu amerických vědců, kteří přišli na to, že pivo obsahuje ženské hormony. Jak se to projevuje? Po 5 pivech začíná chlap řídit auto jako ženská. Po 10 pivech se směje každé blbině. Po 15 pivech všichni čůrají vsedě. Prezentovány byly také výsledky bádání v oblasti vinařství. V zásadě existují tři druhy vína, červené, bílé a burčák. Všechny tři působí jinak. Červené víno, když se správně používá, roztahuje chlapům cévy. Bílé víno při správném použití roztahuje ženám nohy. Burčák roztahuje jedněm i druhým půlky. Potěšitelné je, že některé výstupy nejmodernější vědy Darkováci uvádějí už i do praxe. Psychologové například zjistili, že po každé souloži je dobré si asi pět minut povídat s manželkou. Semestři z Darkova proto po každé souloži vzorně zvedají mobily a volají domů. Ale vraťme se do reality. Jak nařizuje stará tradice, také na 17. darkov-

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Šachťák Dolu Darkov opět nabídl skvělou zábavu a vynikající atmosféru. Neutrpěly ani staré, ani nové hornické tradice

Slavná Prezidiální tablice darkovského šachťáku i s Kantorem a Hudební smečkou. ském šachťáku se skákalo – do hornického stavu bylo přijato šest nových semestrů. Obřadem Salamandr havíři uctili památku kolegů, kteří už nejsou mezi námi. Pěly se karmí-

ny, nechyběla hornická soutěžní klání ani sbírka na Občanské sdružení svatá Barbora, které pomáhá dětem z hornických rodin bez táty. Bohuslav Krzyžanek

Co také zaznělo na šachťáku Nejmenovaný semestr ve vedoucí funkci dodo stane při rozhovoru pro Horníka otázku: „Kolik na vašem dole pracuje lidí?“ Vedoucí se zamyslí a říká: „Já myslím, že tak 50 procent.“ Jde takhle havíř s jezevčíkem na procházku a naproti němu chlap s pitbulem. „Hele, uhni, nebo ti ten můj rafan toho čokla roztr-

há,““ varuje chlap havíře havíře. Ten ale neuhne neuhne, psi há se do sebe pustí a po chvilce se z chumlu vymotá jezevčík s hlavou pitbula v tlamě. „Ježíšmarjá, ten váš jezevčík mi zabil psa za padesát tisíc!“ řve chlap. „To nic není, to můj pes stál dvě stě tisíc,“ uklidňuje ho horník. „Sto tisíc jsem dal za krokodýla a sto tisíc za plastickou operaci.“


10 | www.okd.cz

ZE ŠACHŤÁKŮ

OPRU není Odbor Prcina Uřvaného!

Senzace! Objevili nový prvek – ŽENU OSTRAVA – Něžné pohlaví a šachta? V dole ho téměř nepotkáte. Nicméně Jiří Pokorný, vedoucí provozu rubání z Dolu Paskov, na šachťáku veřejně přiznal, že při svém častém prohrabávání se černými dírami narazil na zajímavý prvek, a to ŽENU. „Ten mě natolik zaujal, že jsem jej podrobil důkladnému zkoumání,” tvrdí havíř a dodává. „Po rozboru řady vzorků jsem zjistil, že sám podrobně prozkoumat tento prvek nedokážu. Založil jsem proto optimalizační komisi a ve spolupráci s kolegy, včetně vedoucího projektu trvalého zlepšování, jsme došli k následujícím závěrům.”

Chemické vlastnosti • výborně přitahuje zlato, stříbro a většinu drahých kamenů • absorbuje větší množství drahých látek • spontánně exploduje bez předešlého upozornění a jakékoliv známé příčiny • je nerozpustná v kapalinách, ale její aktivita se zvyšuje po nasycení alkoholem

FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Odbor PRcina Uřvaného. Tak si vysvětlovali na jedné ze šachet našeho revíru zkratku nového odboru OPRU. Až po delší době vypátrali, že jde o Odbor Plánování a Řízení Údržby. Do odboru byli podle dostupných informací převedeni ti nejzkušenější mechanici a zámečníci ze všech úseků. To mělo za následek, že na úsecích zůstali zbylí zámečníci bez svých znalých kolegů, kteří začali zmateně a bezprizorně pobíhat po dole od ničeho k ničemu. Navíc deptáni různými divnými dotazy a požadavky německých dodavatelů ze společností LCM, Caterpilar a deilmann – haniel. Takto v OPRU vznikl opravu početný tým, jeden nejmenovaných to zhodnotil takto: „Je jich tam jak na koňské prdeli much.“ Po založení OPRU se tento odbor na půl roku odmlčel. Mapoval a vkládal všechny náhradní díly a stroje do systému SAP. Jen Alois Pavelek se stále usmívá a ví, že zdaleka nemají zmapovány všechny náhradní díly. Neboť zmapovat je všechny z úseku vedoucího Pavelka se dosud nikdy nikomu nepodařilo. Mezitím pracovníci OPRU neustálým sezením ve svých kancelářích a vkládáním dat do počítače tak trochu ztratili kontakt s realitou v dole. Po naplnění databáze má řešení poruch probíhat následovně. Již nepla-

Něžnému pohlaví to v hornickém sluší. • Ze všech známých prvků nejlépe redukuje peníze až na nulovou úroveň Běžné použití • dekorativní účely, obzvláště v drahých sportovních autech • může být dobrou pomůckou při relaxaci • jako velmi efektivní čistič Možná rizika • v nezkušených rukách je velmi nebezpečná • je nelegální vlastnit více než jeden exemplář. Je však možné spravovat více exemplářů, které se nacházejí na různých místech a nejsou spolu v přímém kontaktu • má velký vliv na psychiku člověka, většinou negativní až zničující. Pouze ve výjimečných případech duševně nemocných lidí došlo po přechodnou dobu k mírnému zlepšení jejich zdravotního stavu

FOTO: Radek Lukša

Fyzikální vlastnosti • povrch je obvykle pokryt barevným filmem složeným ze směsi jiných chemických prvků • bod varu je velice nízký, na druhou stranu však z neznámých příčin rychle mrzne • rychle taje při speciálním zacházení • je hořká při nesprávném použití • vyskytuje se v různých stavech – od panenského kovu až po vytěženou rudu •je velmi poddajná při aplikaci tlaku na správném místě • čistý vzorek má v přirozeném stavu růžovou barvu • v přítomnosti jiného, mladšího a kvalitnějšího vzorku se tato barva mění na zelenou • vykazuje periodickou nestabilitu v závislosti na lunární fázi – měsíci

Jak si umí havíři dělat legraci sami ze sebe i kolegů dokazuje „referát“ z paskovského šachťáku

Na šachťáku si dělali legraci z OPRU. tí staré hornické přísloví „Dejte mi sekeru a drát a já to spravím“. Dnes zde máme OPRU! V případě poruchy člověk z údržby dostane třeba následující informace: „Došlo k poruše převodovky pohonu pásového dopravníku číslo 5 typ TP 12000, na třídě 065 5231, ve staničení 438 metrů. Náhradní díl se nachází ve skladu náhradních dílů číslo 4, III. patro, regál číslo 2. Na výměnu po-

VÝSTRAHA: Dlouhodobé vystavování se účinkům tohoto elementu je životu nebezpečné! Všechny známé případy závislosti skončily jejich smrtí v absolutní bídě a chudobě ducha! uzi

Přejeme celé hornické veřejnosti příjemné prožití Vánoc v kruhu svých nejbližších a do nadcházejícího roku 2013 především pevné zdraví, stálou přízeň sv. Barbory, spokojenost v osobním i pracovním životě.

ILUSTRACE: Monika Růžová

Prvek ŽENA má • atomovou hmotnost 58,5 kg (rozmezí od 40 do 200 kg) • poločas rozpadu 72 let (podle zacházení s tímto prvkem může být až 120 let) • výskyt zejména v obydlených oblastech

číslo 47–48 | ročník 42

Mami, mami, můžu si půjčit tvůj dopravní prostředek pro mého sněhuláka?

třebujete dva klíče číslo 24 a 19, 20 litrů oleje a třicet minut času. Díl bude dopraven k poruše za čtyřicet minut. Pásový dopravník se rozjede za jednu hodinu a dvacet minut.“ Leč zatím je realita jiná a řešení poruch probíhá následovně. Pracovník z dolu volá ze zvyku v případě poruchy inspekční službě, ta ho odkáže na výrobní dispečink, ten ho zase přesměruje – v případě pásu na přípravářský dispečink – a ten po zjištění, že bude třeba dopravit náhradní díl, na logistický dispečink. Teprve tam se mu dostane informace, že musí volat OPRU. Volá tedy na OPRU a tam mu po dvaceti minutách zpovídání, jak k tomu došlo, a zda nebyla zanedbaná údržba, sdělí, ať vyčká. Po dalších deseti minutách mu oznámí, že tento náhradní díl není skladem. A co tedy mám dělat, ptá se zámečník? No, musíte volat inspekční službu a tuto poruchu řešit v režimu havárie. Po takto strávené hodině volání člověk praští sluchátkem, vezme svou kabelu s nářadím a z mnohaleté praxe ví, že když do převodovky nacpe trochu vazelíny s olejem a odpojí teplotní čidlo, převodovka ještě minimálně dvě směny vydrží. Do té doby snad OPRU společně se čtyřmi dispečinky a dvěma řídicími pracovišti něco vymyslí... Lumír Baum, závodní Dalkia Industry

139/47-X/12

138/47-X/12

PF 2013 Zdař Bůh!


PANORAMA

20. prosince 2012

www.ihornik.cz | 11

PĹ™edvĂĄnoÄ?nĂ­ rozjĂ­mĂĄnĂ­ OrlovĂĄ pro Barborku EvangelickĂ˝ kostel v OrlovĂŠ zaplnili fanouĹĄci pÄ›veckĂŠho sboru PermonĂ­k do poslednĂ­ho mĂ­sta

FOTO: Radek LukĹĄa

ORLOVà – „To, Ĺže jste nikdy nepotkali andÄ›la, nebo si to alespoĹˆ myslĂ­te, neznamenĂĄ, Ĺže andÄ›lĂŠ neexistujĂ­,“ i tÄ›mito slovy pĹ™ivĂ­tal v sobotu 15. prosince v Kostele slezskĂŠ cĂ­rkve evangelickĂŠ v OrlovĂŠ mĂ­stnĂ­ pastor Vladislav Szkandera nĂĄvĹĄtÄ›vnĂ­ky pĹ™edvĂĄnoÄ?nĂ­ho koncertu karvinskĂŠho pÄ›veckĂŠho sboru PermonĂ­k. To, Ĺže si tento sbor udrĹžuje na Karvinsku velkou popularitu a jeho vystoupenĂ­ jsou mezi mĂ­stnĂ­mi mimořådnÄ› oblĂ­benĂĄ, doklĂĄdĂĄ i fakt, Ĺže pĹ™es nevlĂ­dnĂŠ deĹĄtivĂŠ poÄ?asĂ­ byl kostel zaplnÄ›nĂ˝ k prasknutĂ­. PermonĂ­k provedl posluchaÄ?e prostĹ™ednictvĂ­m pĂ­snĂ­ celĂ˝m svÄ›tem a pĹ™edvedl jim, jakĂŠ skladby se v adventnĂ­m Ä?ase zpĂ­vajĂ­ tĹ™eba v NÄ›mecku, Anglii, USA a jinde. A samozĹ™ejmÄ›, jakĂŠ u nĂĄs. To vĹĄe v netradiÄ?nĂ­m, svĂĄteÄ?nÄ› ladÄ›nĂŠm aranĹžmĂĄ, jak uĹž to k dobÄ› pĹ™edvĂĄnoÄ?nĂ­ho rozjĂ­mĂĄnĂ­ patří. KoncertnĂ­ sbor zaloĹžila v roce 1966 v KarvinĂŠ Eva Ĺ einerovĂĄ a stĂĄle ho jako dirigentka vede. PermonĂ­k vystupuje prakticky po celĂŠm svÄ›tÄ› a příťtĂ­ rok na jaĹ™e ho Ä?ekĂĄ jeden z vrcholnĂ˝ch okamĹžikĹŻ, kdy odjĂ­ĹždĂ­ na turnĂŠ do USA, v jehoĹž rĂĄmci vystoupĂ­ i ve slavnĂŠ Car-

ORLOVà – VzĂĄpÄ›tĂ­ po vypuĹĄtÄ›nĂ­ nÄ›kolika stovek balonkĹŻ se vzkazy JeŞíkovi zaÄ?ala v pĂĄtek 14. prosince v centru OrlovĂŠ dalĹĄĂ­ neobvyklĂĄ akce – veĹ™ejnĂĄ sbĂ­rka pro ObÄ?anskĂŠ sdruĹženĂ­ svatĂĄ Barbora. Takto veĹ™ejnÄ› se penĂ­ze pro Barborku vybĂ­raly vĹŻbec poprvĂŠ. „Byl to nĂĄpad Ĺ™editelky orlovskĂŠho kulturĂĄku Izabely KapiasovĂŠ. NaĹĄe hlavnĂ­ příjmy tvoří ďŹ nance od OKD, Ä?asto pĹ™ispĂ­vajĂ­ takĂŠ zamÄ›stnanci ďŹ rmy. KaĹždou podobnou iniciativu lidĂ­ zvenÄ?Ă­ ale samozĹ™ejmÄ› vĂ­tĂĄme, zvlĂĄĹĄtÄ› pokud se jednĂĄ o hornickĂŠ mÄ›sto,“ Ĺ™ekla tajemnice sdruĹženĂ­ Kamila KaĹĄovskĂĄ. VĂ˝těŞek sbĂ­rky, kterĂ˝ v dobÄ› uzĂĄvÄ›rky jeĹĄtÄ› nebyl znĂĄm, podle nĂ­ nenĂ­ dĹŻleĹžitĂ˝. „MusĂ­me nechat kasiÄ?ky odpeÄ?etit na úřadÄ›, aby bylo vĹĄe podle zĂĄkona. Jsme ale vdÄ›Ä?ni za kaĹždĂ˝ příspÄ›vek,“ dodala KaĹĄovskĂĄ. KromÄ› vzdÄ›lĂĄvĂĄnĂ­ a zdravotnĂ­ pĂŠÄ?e dÄ›tĂ­, kterĂ˝m zemĹ™el tatĂ­nek pĹ™i prĂĄci na ĹĄachtÄ›,

PÄ›veckĂ˝ sbor PermonĂ­k provedl posluchaÄ?e prostĹ™ednictvĂ­m pĂ­snĂ­ celĂ˝m svÄ›tem. negie Hall v New Yorku. Na jinĂ˝ projekt s nĂĄzvem TĂłny přåtelstvĂ­ letos sboru pĹ™ispÄ›la i Nadace OKD. AdventnĂ­ koncert v OrlovĂŠ, kterĂ˝ se konal i dĂ­ky podpoĹ™e OKD, pořådal NadaÄ?nĂ­ fond přåtel kulturnĂ­ pamĂĄtky Kostel SCEAV v OrlovĂŠ. Jeho hlavnĂ­m cĂ­lem je zĂ­skat ďŹ nance na rekonstrukci stĹ™echy 150 let starĂŠ kulturnĂ­ pamĂĄtky. Kostel byl v roce 2005 opraven, nicmĂŠnÄ› jeho stĹ™echa je v havarijnĂ­m stavu a vyĹžaduje vymÄ›nit krytinu a opravit

krovy. „CĂ­lem je pĹ™edevĹĄĂ­m to, aby byl nĂĄĹĄ kostel ĹživĂ˝m mĂ­stem pro setkĂĄvĂĄnĂ­ a pořådĂĄnĂ­ akcĂ­ nejen pro Ä?leny naĹĄĂ­ cĂ­rkve, ale pro vĹĄechny obyvatele OrlovĂŠ a okolnĂ­ch obcĂ­. Chceme kostel zachovat v dobrĂŠm stavu pro dalĹĄĂ­ generace a udÄ›lat z nÄ›j dÄ›jiĹĄtÄ› kulturnĂ­ho a spoleÄ?enskĂŠho Ĺživota v naĹĄem mÄ›stÄ›. Koncert PermonĂ­ku a dalĹĄĂ­ akce, kterĂŠ jsme zde letos uspořådali, ukazujĂ­, Ĺže se nĂĄm to zaÄ?Ă­nĂĄ daĹ™it,“ říkĂĄ pĹ™edseda fondu Jiří Bobrek. Marek SĂ­brt

www.svatabarbora.cz

K přånĂ­ příjemnĂŠho proĹžitĂ­ vĂĄnoÄ?nĂ­ch svĂĄtkĹŻ a mnoha ĂşspÄ›chĹŻ v novĂŠm roce 2013 pĹ™ipojuje podÄ›kovĂĄnĂ­ a na dalĹĄĂ­ spoluprĂĄci se těťí SdruĹženĂ­ dĹŻlnĂ­ch a strojĂ­renskĂ˝ch technologiĂ­

Z redakÄ?nĂ­ poĹĄty

FOTO: SĹ TS KarvinĂĄ

Byla jsem u otevĹ™enĂ­ novÄ› zrekonstruovanĂŠho kostela svatĂŠho Petra z Alkantary KARVINà – Narodila jsem se v KarvinĂŠ, dlouho jsem bydlela na ĹĄestce, to je v NovĂŠm MÄ›stÄ›, chodila jsem tady do ĹĄkoly a proŞívala svĂŠ mlĂĄdĂ­ i prvnĂ­ lĂĄsky. HrĂĄli jsme na schovku, vybijku, na policajty a loupeĹžnĂ­ky a jinĂŠ dÄ›tskĂŠ hry. Chodila jsem do ĹĄkoly pĹ™es nĂĄmÄ›stĂ­ BudovatelĹŻ, kterĂŠ teÄ? dostalo krĂĄsnĂ˝ novĂ˝ kabĂĄt, a dnes, kdyĹž jedu rĂĄno do ĹĄkoly nebo za tmy odjĂ­ĹždĂ­m, vidĂ­m krĂĄsnÄ› osvÄ›tlenĂ˝ prostor s adventnĂ­ vĂ˝zdobou. Najednou se vracĂ­m do dob minulĂ˝ch, kudy jsem chodĂ­vala, a kdyĹž nastal Ä?as vĂĄnoÄ?nĂ­, dÄ›tskĂ˝ma oÄ?ima jsem hltala vĂĄnoÄ?nÄ› vyzdobenĂŠ vĂ˝lohy plnĂŠ tĹ™pytivĂ˝ch ozdob, Ĺ™etÄ›zĹŻ a cingrlĂĄtek. ChodĂ­vala jsem dlouho dokola a pĹ™emýťlela, co bych za svĂŠ uĹĄetĹ™enĂŠ penĂ­zky koupila svĂ˝m rodiÄ?ĹŻm a bratříÄ?kovi k vĂĄnocĹŻm. Byly to drobnosti, mĂ˝dlo, gel na vlasy a pohĂĄdkovĂĄ knĂ­Ĺžka, ale co jsem s nimi udÄ›lala radosti svĂ˝m blĂ­zkĂ˝m! A tady mÄ› napadĂĄ souvislost s nedĂĄvnĂ˝m slavnostnĂ­m otevĹ™enĂ­ kostela sv. Petra z Alkantary, kam jsem byla pozvĂĄna partnerem ĹĄkoly – spoleÄ?nostĂ­ OKD. Je to ten slavnĂ˝ kĹ™ivĂ˝ kostel, kde jsem jako dĂ­tÄ›, kdyĹž byl jeĹĄtÄ›

Iva SandriovĂĄ s Klausem-Dieterem Beckem pĹ™ed kostelem sv. Petra z Alkantary. rovnĂ˝, nikdy nebyla, ale do KarvinĂŠ 2 jsme jezdĂ­vali na nĂĄkupy, a vypadalo to tam jinak, neĹž nynĂ­. Pamatuji si obchody, honosnĂŠ prvorepublikovĂŠ vily a prĂ˝ tam jezdila i tramvaj. TakĂŠ mĂ­ kolegovĂŠ znajĂ­ tuto Ä?ĂĄst jinak. Chodili tam do ĹĄkoly, umÄ›li mĂ­stnĂ­ Ĺ™eÄ?, a do kostela chodili na kĹ™ty, pĹ™ijĂ­mĂĄnĂ­, pohĹ™by i svatby.

PoprvĂŠ jsem tedy sedÄ›la v tomto kostele, v chladnĂŠm, jiĹž zimnĂ­m poÄ?asĂ­, mÄ›la takovĂ˝ zvlĂĄĹĄtnĂ­ a posvĂĄtnĂ˝ pocit a poslouchala dÄ›kovnĂ˝ projev pana farĂĄĹ™e a takĂŠ projev generĂĄlnĂ­ho Ĺ™editele OKD Klause-Dietra Becka, se kterĂ˝m jsem mÄ›la mnohou příleĹžitost se osobnÄ› setkat. UmÄ›l si udÄ›lat Ä?as, aby osobnÄ› pĹ™iĹĄel na 60. vĂ˝roÄ?Ă­ oslavy ĹĄkoly, promluvil k ŞåkĹŻm a hostĹŻm, aby i mimo jinĂŠ pozvedl vĂ˝znam vzdÄ›lĂĄnĂ­, vĂ˝znam znalosti jazykĹŻ, Ĺ™emesla a nejen toho hornickĂŠho. A tak jsem panu Beckovi stoprocentnÄ› věřila jeho slova, kdyĹž hovoĹ™il o naĹĄem hornickĂŠm kraji, o jeho kultuĹ™e a vĂ˝znamu a jeho podpoĹ™e, a Ĺže nemĹŻĹže ukonÄ?it svĂŠ pĹŻsobenĂ­ v OKD, dokud těŞebnĂ­ ďŹ rma nezajistĂ­ opravu chrĂĄmu PĂĄnÄ› postiĹženĂŠho dĹŻlnĂ­ Ä?innostĂ­. Splnil tak svĹŻj slib a dal tak krĂĄsnĂ˝ dĂĄrek nĂĄm mnohĂ˝m souÄ?asnĂ˝m i bĂ˝valĂ˝m obÄ?anĹŻm KarvinĂŠ. PĹ™eji nejen jemu krĂĄsnĂŠ VĂĄnoce, hodnÄ› ĂşspÄ›chĹŻ v dalĹĄĂ­m poÄ?Ă­nĂĄnĂ­ a dÄ›kuji za spoluprĂĄci. Iva SandriovĂĄ, Ĺ™editelka StĹ™ednĂ­ ĹĄkoly techniky a sluĹžeb KarvinĂĄ

141/47-XI/12

.SʼniQtSʼntMHPQpKRSURçLWt YiQRĀQtFKVYiWNśSHYQpKR ]GUDYtDPQRKD~VSėFKś YQRYpPURFH SʼnLSRMXMHSRGėNRYiQt ]D9DüLGśYėUXDQDGDOüt VSROXSUiFLVHWėütNROHNWLY DNFLRYpVSROHĀQRVWL

140/47-XI/12

må Barborka i mnoho dalťích programů. Například před Vånocemi poslala kaŞdÊmu z dětí sedm tisíc korun. vs


12 | www.okd.cz

PANORAMA

BruslĂ­me s OKD. I kdyĹž bylo ĹĄkaredÄ›!

Děkujeme, znělo nejen na kluziťti Ptali P t li jjsme sse na Zi Zimních í h hhornických i ký h hhråch å h OKD

Adriana Jeziåkovå studentka: Bruslím tady råda, takŞe skoro denně jako kamaråd Dominik. Líbí se mi to, dříve to

Nikola SokolovĂĄ RTG asistentka: Super akce, a to vÄ?etnÄ› tÄ›ch lĂŠtajĂ­cĂ­ch kapříkĹŻ! A to neříkĂĄm jen jako dcera bĂ˝valĂŠho pĹ™edĂĄka z rubĂĄnĂ­ na FuÄ?Ă­ku. JeĹĄtÄ› jsem ale bruslit nebyla, musĂ­m to s dĂ­tÄ›tem stihnout. VĂ­m o OKD, Ĺže toho dÄ›lĂĄ pro lidi vĂ­ce. DobrĂŠ, Ĺže pustĂ­ korunu.

LedovĂŠ plochy v OrlovĂŠ a KarvinĂŠ rozhodnÄ› nezĹŻstaly ŞådnĂ˝ den nevyuĹžity, spĂ­ĹĄe naopak ORLOVà – PĹ™ibliĹžnÄ› tĹ™i stupnÄ› nad nulou, pĹ™etrvĂĄvajĂ­cĂ­ dĂŠĹĄĹĽ, mlha. Tohle nenĂ­ pĹ™edpovÄ›Ä?, nĂ˝brĹž popis poÄ?asĂ­, ve kterĂŠm vyrazily v sobotu 15. prosince desĂ­tky lidĂ­ v OrlovĂŠ bruslit na ledovou plochu vybudovanou v centru pro akci BruslĂ­me s OKD! DĂ­ky těŞařům se jim splnilo to, co mohli donedĂĄvna například OstravanĹŻm jen zĂĄvidÄ›t. „Radost z toho mÄ›li i obyvatelĂŠ KarvinĂŠ, kde jsme nechali kluziĹĄtÄ› pro veĹ™ejnost pod ĹĄirĂ˝m nebem postavit taky. V obou mÄ›stech se bruslilo od Ä?tvrtka 1. do stĹ™edy 19. prosince,“ Ĺ™ekl poradce pro vztahy s veĹ™ejnostĂ­ a projektovĂ˝ manaĹžer OKD Marek SĂ­brt s tĂ­m, Ĺže obÄ› mÄ›la shodnou kapacitu, padesĂĄt lidĂ­. A takĹ™ka pokaĹždĂŠ bylo plno! Vstup na ledovou plochu byl zdarma a pracovnĂ­ci těŞebnĂ­ spoleÄ?nosti Ä?i dodavatelĹŻ pro OKD, stejnÄ› jako jejich rodinnĂ­ přísluĹĄnĂ­ci mÄ›li jeĹĄtÄ› jinĂŠ vĂ˝hody. „StaÄ?ilo ukĂĄzat zamÄ›stnaneckou kartiÄ?ku. PĹŻjÄ?ovali jsme jim brusle, případnÄ› brousili ty jejich – to vĹĄe bezplatnÄ›,“ říkali na kluziĹĄtĂ­ch. Ta byla otevĹ™ena ve vĹĄednĂ­ dny i o vĂ­kendech. „Od pondÄ›lĂ­ do pĂĄtku byla od deseti rĂĄno do dvou hodin odpoledne vyhrazenĂĄ pro mateĹ™skĂŠ a zĂĄkladnĂ­ ĹĄkoly. ZĂĄjem byl takovĂ˝, Ĺže se bohuĹžel na nÄ›kterĂŠ nedostalo,“ dodal SĂ­brt s tĂ­m, Ĺže se konaly i soutěŞnĂ­ „HornickĂŠ hry“, ukĂĄzky sledge hokeje hendikepovanĂ˝ch sportovcĹŻ, krasobruslaĹ™skĂŠ exhibice, mikulĂĄĹĄskĂŠ nadĂ­lky, trĂŠninky hokejovĂŠ juniorky nebo diskotĂŠky na ledÄ›.

EvĹžen KempnĂ˝ bĂ˝valĂ˝ ĂşdrĹžbĂĄĹ™ kombajnĹŻ: No, na tom ledÄ› jsem nebyl, ale lĂ­bĂ­ se mi to. KdyĹž pouĹĄtÄ›li kapry, vzal jsem ke kluziĹĄti Ĺženu i syna, havĂ­Ĺ™e v rubĂĄnĂ­ na ÄŒSA, s jeho manĹželkou a klukem. Dneska se moc nevidĂ­, Ĺže by ďŹ rmy dÄ›laly takovĂŠ akce pro lidi. OKD na nĂĄs myslĂ­. uzi

Jak jsem pĹ™iĹĄel/ĹĄla o svĹŻj prvnĂ­ zub ZP RPB vyhlĂĄsila v projektu „ZdravĂ˝ zoubek nebolĂ­â€œ fotograďŹ ckou a literĂĄrnĂ­ soutěŞ

Na karvinskĂŠm kluziĹĄti se pĹ™edstavila takĂŠ dÄ›vÄ?ata a kluci krasobruslaĹ™skĂŠho oddĂ­lu TJ Slavoj ÄŒeskĂ˝ Těťín, kterĂ˝ byl dĂ­ky zamÄ›stnanci OKD Milanu KuÄ?erovi podpoĹ™en v rĂĄmci Srdcovky grantem Nadace OKD. PĹ™ijel i trenĂŠr LukĂĄĹĄ Rakowski (nÄ›kolikanĂĄsobnĂ˝ mistr ÄŒR) s MarkĂŠtou KuÄ?erovou (13 let) – 4. mĂ­sto na mistrovstvĂ­ republiky v ŞåkynĂ­ch, Karin Kenickou (9), pĹ™ebornicĂ­ Morav-

skoslezskĂŠho kraje v novĂĄÄ?cĂ­ch, Barborou TuroĹˆovou (9) – 8. mĂ­sto na VC Brna, Romanem Musilem (9), vĂ­tÄ›z ÄŒeskĂŠho pohĂĄru v novĂĄÄ?cĂ­ch, Michaelou Volnou (10) – 3. mĂ­sto na VC Brna v nejmladĹĄĂ­ch ŞåkynĂ­ch. DÄ›ti byly z bruslenĂ­ nadĹĄeny a podle trenĂŠra zĂ­skaly dalĹĄĂ­ velkou zkuĹĄenost jak z blĂ­zkĂŠho kontaktu s lidmi, tak s pĹ™edvĂĄdÄ›nĂ­m exhibiÄ?nĂ­ch jĂ­zd. Radek LukĹĄa

FOTO: Ivo Dudek

Ä?et hlasĹŻ, budou vyhlĂĄĹĄeni 25. 2. 2013 na webovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch. VĂ˝herci budou kontaktovĂĄni a bude jim zaslĂĄna cena. „Cenou do soutěŞe jsou edukaÄ?nĂ­ materiĂĄly, kterĂŠ jsme k projektu pĹ™ipravili. JednĂĄ se o broĹžuru vÄ›novanou pĂŠÄ?i o zoubky dÄ›tĂ­ ve vÄ›ku 6 mÄ›sĂ­cĹŻ aĹž 6 let a broĹžuru zaměřenou na pĂŠÄ?i o zoubky ve smĂ­ĹĄenĂŠm chrupu dÄ›tĂ­ od 7 do 12 let. Cena bude dĂĄle obsahovat omalovĂĄnky, pexeso, desatero zdravĂŠho zoubku s přísavkami pro uchycenĂ­ do koupelny Ä?i na ledniÄ?ku a set na Ä?iĹĄtÄ›nĂ­ zoubkĹŻ, kterĂ˝ obsahuje dÄ›tskou zubnĂ­ pastu, dÄ›tskĂ˝ zubnĂ­ kartĂĄÄ?ek a prsĹĽĂĄÄ?ek,“ pĹ™edstavil ceny LubomĂ­r KĂĄĹˆa. km

Se svou exhibicĂ­ se v rĂĄmci ZimnĂ­ch hornickĂ˝ch her pĹ™edstavili takĂŠ krasobruslaĹ™i TJ Sokol ÄŒeskĂ˝ Těťín.

6SROHĂžQRVW,1&2HQJLQHHULQJVURÂąYĂŞUREFHWÄŒĂĽQtFKVWURMĤ D]DÄœt]HQtSURYHUWLNiOQtGRSUDYXYKOXELQQĂŞFKGROHFK GÄŒNXMH]DGRVDYDGQtVSROXSUiFLDSÄœHMH]DPÄŒVWQDQFĤP 2.'DVSÄœtMHPQpSURĂĽLWtVYiWNĤYiQRĂžQtFKYHVHOp XNRQĂžHQtOHWRĂŁQtKRURNXPQRKRRVREQtFKDSUDFRYQtFK ~VSÄŒFKĤDKODYQÄŒYĂŁHPSHYQp]GUDYtYQRYpPURFH

www.zdravyzoubekneboli.cz www.facebook.com/Zdravyzoubekneboli Call centrum KaĹždĂ˝ pracovnĂ­ den od 8 do 19 hodin na Ä?Ă­slech 775 187 010 a 725 394 785.

ILUSTRACE: Monika RĹŻĹžovĂĄ

OSTRAVA – RevĂ­rnĂ­ bratrskĂĄ pokladna, zdravotnĂ­ pojiĹĄĹĽovna, v listopadu zahĂĄjila projekt „ZdravĂ˝ zoubek nebolĂ­â€œ, kterĂ˝ se zaměřuje na pĂŠÄ?i o zoubky dÄ›tĂ­ ve vÄ›ku od 6 mÄ›sĂ­cĹŻ do 12 let. Spolu s nĂ­m odstartovala takĂŠ fotograďŹ ckou soutěŞ „O nejhezÄ?Ă­ dÄ›tskĂ˝ ĂşsmÄ›v“ a literĂĄrnĂ­ soutěŞ na tĂŠma „Jak jsem pĹ™iĹĄel/ĹĄla o svĹŻj prvnĂ­ zub“. AutoĹ™i tří nejlĂŠpe hodnocenĂ˝ch dÄ›l v obou soutěŞnĂ­ch kategoriĂ­ch zĂ­skajĂ­ dĂĄrkovĂ˝ balĂ­Ä?ek projektu od RevĂ­rnĂ­ bratrskĂŠ pokladny, zdravotnĂ­ pojiĹĄĹĽovny. FotograďŹ e a příbÄ›hy lze zasĂ­lat na emailovou adresu uvedenou na webovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch projektu www.zdravyzoubekneboli.cz „Do fotograďŹ ckĂŠ soutěŞe mohou rodiÄ?e posĂ­lat maximĂĄlnÄ› tĹ™i fotograďŹ e usmÄ›vavĂ˝ch dÄ›tĂ­ do 12 let, na kterĂ˝ch budou viditelnÄ› zachyceny jejich zoubky. LiterĂĄrnĂ­ soutěŞ je urÄ?ena pro dÄ›ti do 12 let. Ăškolem ĂşÄ?astnĂ­kĹŻ je napsat libovolnÄ› dlouhĂ˝ smyĹĄlenĂ˝ Ä?i pravdivĂ˝ příbÄ›h na tĂŠma „Jak jsem pĹ™iĹĄel/ĹĄla o svĹŻj prvnĂ­ zub“. KaĹždĂ˝ soutěŞícĂ­ mĹŻĹže poslat pouze jeden příbÄ›h,“ popsal zĂĄkladnĂ­ pravidla LubomĂ­r KĂĄĹˆa, Ĺ™editel RBP ZP. FotograďŹ e i příbÄ›hy je moĹžnĂŠ posĂ­lat do 27. 1. 2013 do 12.00 na email info@ zdravyzoubekneboli.cz. Porota potĂŠ mezi fotograďŹ emi vybere 10 nejlepĹĄĂ­ch, kterĂŠ postoupĂ­ do ďŹ nĂĄle. Z literĂĄrnĂ­ch příbÄ›hĹŻ jich bude do ďŹ nĂĄle vybrĂĄno 5. VybranĂŠ fotograďŹ e a příbÄ›hy budou 4. 2. 2013 umĂ­stÄ›ny na webovĂŠ strĂĄnky projektu a bude zahĂĄjeno hlasovĂĄnĂ­ veĹ™ejnosti. To potrvĂĄ do 24. 2. 2013 do 12.00, kdy bude ukonÄ?eno. TĹ™i vĂ˝herci, kteří obdrŞí nejvÄ›tĹĄĂ­ po-

Třetí prosincovou sobotu se v OrlovÊ bruslilo navzdory trvajícímu deťti.

142/47-XII/12

FOTO: Radek LukĹĄa

Dominik JanĂ­k hornickĂ˝ uÄ?eĹˆ: O bruslenĂ­ jsem se dozvÄ›dÄ›l pĹ™edem z hornickĂŠho tĂ˝denĂ­ku, kterĂ˝ dostĂĄvĂĄme na praxi. Fajn vÄ›c, Ĺže OKD dÄ›lĂĄ nÄ›co pro normĂĄlnĂ­ lidi. A vlastnÄ› vĹždycky dÄ›lalo, pochvaloval si to i mĹŻj dÄ›deÄ?ek, kterĂ˝ pracoval na Lazech.

v naĹĄem mÄ›stÄ› nebylo, myslĂ­m, Ĺže jen v HavĂ­Ĺ™ovÄ› nebo OstravÄ›, ne? SpoleÄ?nosti OKD, u kterĂŠ je zamÄ›stnĂĄn i mĹŻj tĂĄta, na povrchu na DarkovÄ›, na nĂĄs asi zĂĄleŞí...

FOTO: Radek LukĹĄa

ORLOVà – Na prstech se dajĂ­ spoÄ?Ă­tat dny, kdy uÄ?eĹˆ prvnĂ­ho roÄ?nĂ­ku oboru zĂĄmeÄ?nĂ­k pro dĹŻlnĂ­ provozy na karvinskĂŠ SĹ TaS Dominik JanĂ­k vynechal nĂĄvĹĄtÄ›vu kluziĹĄtÄ› za orlovskou radnicĂ­, jeĹž letos nechal poprvĂŠ pro veĹ™ejnost vybudovat budoucĂ­ zamÄ›stnavatel, spoleÄ?nost OKD. V okolĂ­ ledovĂŠ plochy pak dostali slovo rovněŞ dalĹĄĂ­ lidĂŠ, a to nejen ti bruslĂ­cĂ­. LĂ­bĂ­?

Ä?Ă­slo 47–48 | roÄ?nĂ­k 42


VÁNOCE

20. prosince 2012

www.ihornik.cz | 13

153/47-XIII/12

ILUSTRACE: Monika Růžová

Příjemné a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2013 pevné zdraví, hodně osobních a pracovních úspěchů přeje firma

Juro, tuš se mi zdá, že jsi to s tou jednou štamprličkou na kuráž trošku přehnal.

Předvánoční setkání

Důlní technologie pod stromečkem

Nech Vaše srdcia sú plné vianočného svetla, znělo z Obce Slováků

Horničtí a geologičtí inženýři z „báňské“ udělali přípravný šachťák ve vánočním duchu

KARVINÁ – Na Karvinsku, ale i v jiných regionech Moravskoslezského kraje spolu žijí občané různých národností, kteří sem před léty přišli především ze Slovenska, ale i z jiných částí republiky za prací – především do dolů OKD – a založili si tu své rodiny, našli nové domovy. Dosud na svou původní domovinu nezapomněli. Např. Obec Slováků (OS) rozvíjí nejrůznější aktivity a setkání, na kterých si mj. připomínají hezké tradice. „Nech Vaše srdcia sú plné vianočného svetla“ – tímto přáním se neslo i letos tradiční předvánoční setkání členů a příznivců Obce Slováků v Karviné, na kterém se na pozvání výboru, ale především předsedkyně OS Vilmy Krňávkové, sešli uplynulý čtvrtek i se svými čestnými hosty zástupci města Karviná a dalších společenských organizací, aby takto slavnostně uzavřeli další rok velmi úspěšné činnosti. Velmi srdečnou vánoční atmosféru tohoto setkání podtrhlo vystoupení devítičlenné folklorní skupiny Pohronci z Banské Bystrice s pásmem zvyků, koled

Absolventka hornického inženýrství Kristýna Černá má model razicího... ...zatímco doktorandka Veronika Malečková zase dobývacího kombajnu.

143/47-XIII/12

Slavnému nadlišákovi postavila ocas pomocnička PiPa Pavla Gabrhelová.

Obě byly mezi účastníky přípravného – posledního letošního, a tudíž vánočního – šachťáku v porubské Modré sově. Na tom nechyběl tradiční stromeček se spoustou dárků, většinou ručně vyráběných, ani „santovské“ čepice členů Pivní Policie. V jedné takové pomocnička PiPa Pavla Gabrhelová postavila ocas (liščí, na pokrývce hlavy) samotnému Slavnému a vysokému nadlišákovi ztělesněnému profesorem Milanem Doležalem. Následovalo to po památném obřadu Svěcení diamantu. „Bylo to takové odlehčené, ani jsme smrduté fuxy a jednu fuxii netrápili. Ale dárečky, ty byly až na závěr,“ nechal se slyšet profesor z „báňské“ a nestor dodržování hornických tradic Pavel Prokop. Ten našel pod stromečkem píšťalku a oříšky nakládané v medu... uzi

Vedení společnosti Karvinská hornická nemocnice a.s., akreditované zdravotnické zařízení, přeje všem svým pacientům, klientům a zaměstnancům příjemné prožití Vánoc a do nového roku hodně zdraví, štěstí, úspěchů v práci i v osobním životě.

a lidových tradic zejména svých prarodičů a rodičů „Pastierské Vianoce“. Nádherné pocity z programu tohoto příjemného podvečera zanechal celý jejich program, ale zejména v přítmí sálu a světle svíček a prskavek, provedení vánoční písně Tichá noc na typicky slovenském hudebním nástroji – fujarách, ale i jejich gajdách (dudách), heligonce, zvoncích, píšťalách, ústní harmonice atd. – doprovázejícím vystoupení milých slovenských Pohronců i jejich sólistky s hlasem Zlaté slavice Veroniky Bodnárikové. Svými osobitě prezentovanými vtípky v průběhu vystoupení návštěvníky rozesmával i výborný bavič a průvodce této sešlosti Maroš Čupka. „Jsme moc rádi, že jsme se tu mohli s našimi slovenskými přáteli, kamarády, třeba i bývalými spolupracovníky a spoluobčany takto dobře pobavit a završit další rok…“, to bylo spolu s dlouhotrvajícím závěrečným potleskem tím nejlepším vyjádřením díků i karvinské Obci Slováků. Josef Břoza

Vánoce plné pohody, hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti v novém roce pfieje zamûstnancÛm akciové spoleãnosti OKD Vበdlouholet˘ dodavatel malé mechanizace KOEXPRO OSTRAVA, a.s. 144/47-XIII/12

„Ještěže to jsou věrné moduritové modely vytvořené někým s citem a vztahem k havířině...“ konstatovaly absolventka studia hornického inženýrství a doktorandka v oboru geologického inženýrství z Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO.

FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Razicí kombajn Sandvik MR 340-EX, stejně jako dobývací kombajn KSW 500 mezi vánočními dárky? V tomto čase je možné vše! Ježíšek tyto technologie skutečně nadělil pod stromeček Kristýně Černé a Veronice Malečkové.

THIELE GmbH & Co. KG

PF 2013

Zdafi BÛh!


14 | www.okd.cz

ZÁBAVA

číslo 47–48 | ročník 42

„Ne a ne a ne!“ odmítá vdaná žena nemravné návrhy svého souseda na silvestrovské zábavě. „Celý rok jsem byla manželovi věrná!“ – „Ale to by se ještě dalo… (viz 1. TAJENKA).“------- Na Vánoce, po půlroční pauze přijde žena navštívit manžela ve věznici. Manžel se jí vyptává, co je nového. – „Musím ti sdělit příjemnou novinku,“ odpovídá nadšeně žena, „představ si, že jsem... (viz 2. TAJENKA).“ ------ „Co jste měli na štědrovečerní večeři?“ ptá se matka čerstvě provdané dcery. – „Nic, maminko. Na stromeček jsme... (viz 3. TAJENKA).“ Zabrat

1. TAJENKA

Žlaby

Manilské konopí

Hmoty v rozŘeka taveném v Japonsku stavu

Skalisko

Archaicky oslovovati

Styl jamajské hudby

Mohutný africký strom

Mentor Potomci Keltů v Belgii

Severoamerický stát

Mužské jméno

Zápasiště

2. TAJENKA

Členský stát v USA

Symetrála Francouzsky přítel

Bezvadně

Starogermánský znak

Spojka podřadicí

Citoslovce smíchu

Tkanina s hustým vlasem

Křížovka o knihu

Zlatá turec3. TAJENKA ká mince

České město

Judský král

Vynálezce hlav. kostky Japonská prozaička

Město v Albánii Anglicky pec

Fracouzský atol v Polynézii

Stěží Hora v pohoří Sierra de Orce

Opravovaná lehká obuv Americký prezident Motorové kolo

Sarmati Americký hlodavec Jméno herečky Valliové Slitiny železa a hliníku

Časové údaje

Bájný český kníže Dcera sourozen. (slov.)

Nulová izogona Suchá část obilí

Jméno Janžurové

Sperma Části nábytku

Myšlenka (z řečtiny) Něm. název Poznaně

Upřeně na někoho zírati (slang.) Přibližně

Směnečný ručitel Solmizační slabika Hrubá vlněná látka

Bojový plyn Kladná elektroda

Domácky Josefa Slovensky tesař

Podnik v Praze Trápení (zastarale)

Ukazovací zájmeno

Potřeba při svozu sena Starořímský pozdrav

Římskými čísly 54 Sladkovodní ryba

Sportovec Zda

Růžokvětá rostlina Naplnit tekutinou

Opět Rovníkové pásmo

Šedesát kusů Pomerančový olej Dolů (nář.) Místní název obce Slovinky

Nebýt posazen vespodu Laponec

Obevláti (zastarale) Kvantový zesilovač Kovový prvek

Marmelády Kanýr Značka nad písmeny pro zkratky

Rusky jedna

Epidem. tropická nemoc Těžké kovy

Americký lichokopytník Slovensky kámen

Hmota ke tmelení

Ostrov v Egej. moři Horečka, zápal (zast.)

Jižní plody Užitková rostlina (špargl)

Reaganovo jméno

Zkratka kilopondu Zemědělský pracovník Čínsky stát, země Znečišťovat vodu

Kovový sud Slovensky tvorové

Muži (slezské nářečí) Město v okrese Plzeň

Nápoj bohů (v bájesl.) Dravý pták

Domácky Gertruda Na ono místo (básn.)

Úpadek / Středočeské město Zařízení k vytápění Turecký četník

Převraceti Vězení

Značka přípravku do koupele

Stromořadí (slovensky) Obiloviny

Subtropické stromy Letní měsíc

Jméno malíře Dubaye Poškození dřevin zvěří

Italský vítr

Porodit Slovensky kmín

Jm. ital. malíře Memmiho Rod psovitých šelem

Čapí nůsek Zkr. Vojen. projektového ústavu

Panenkovy iniciály Totéž

Nábytkové dřevo Dno pokrývky na hlavu

Zkr. němec. tisk. agent. Egyptská mince

Švýc. zimní středisko Polské ženské jméno

Zelenina Pražská čtvrť

Sídlo na Ukrajině Cenina (slovensky) Ostnoploutvá ryba Školní pouzdro

Ovocná šťáva Slovensky zedník

Slovensky vzpoura

Kancelář (slang.) Čištěný vodou

Francouzský malíř Bánovina

Přestávky Prodejnička s oblečením Bavlněná tkanina

Konta

Boháči Velká kovová nádoba

Madridská obrazárna Tropický strom

Stoka Ruský revolucionář

Značka oerstedu

Dravý pták Židovský náboženský učitel

Zbytečné Německé ženské jméno

Smířit se s nějakou ztrátou

MPZ aut Nizozemska Soudní přelíčení (slang)

Indiánský člun Velkostatek (slovensky)

Slovensky pátá Značka čokolády

Nádobka na inkoust (slovensky)

Užitková rostlina Město i řeka v Rusku Indická tanečnice Pastevec dobytka

Medojed kapský Sleva z ceny

Přilba Intrika (oblastně, zastarale)

Arab. smyčcový nástroj Muslimský pozdrav

Slovanka Roh místnosti

Bratrovrah Mez. kód letiště Athens (USA)

Podklouznout Maďarské jezero

Slovensky Sibiř Divadelní rekvizita

Šťastný nález zlaté rudy Sídlo v Irsku

Titul vládců Avarů Český cestovatel

Průtokový ohřívač vody Leckterý

Polské ženské jméno Svaz spotř. družstev

Japon.délková míra Zkr. goniometric. funkce

Milenec (nářečně) Kout

Nemírně kouřit (nář.) Býv. český hokejista

Tlama psů Pobídka otěžemi

Kingův horor

Mléčný výrobek (slov.) Značka plyn. sporáků

Strojní součást Ve své vlasti Americká měna Továrna obráb.strojů

Sídlo v Arménii Inic. prozaika Tichonova

Asijský jelen Šachová remíza

Neurčovat horní mez Sumerské město

Osiřelosti

Mez. název souhvězdí Býka

Sliz Dozorce na stavbě

Vlivný hejsek Tlupa

Připustit

Řezací nástroj

Postoupení Německy otec

Slovensky nádivka Německé město

Astronomické období Mořská vydra

Předložka Obhlédnout

Severoamerický indián

Hůlka Jméno zpěváka Hammela

Rozechvění (plurál) Noční pták

Zkosení (plurál) Sídlo na ost. Hokkaidó

SPZ Hodonína

Sídlo v Pobřeží slonoviny Říčka

Začátek závodu Zpevněná moréna

Domácí zvíře Okoralé kůrky (řídce)

Zánět nosní sliznice

Éra

Skákavý stěhovavý hmyz / Večírky

Žirafovitý savec Vazké kapaliny

Modrat Klystýr

Nechť

Mořský pták Italský herec (Alberto)

Věrolomnosti Oddíl žokejů

Zpúsob držení zbraně Japonská desková hra

Slovensky sníh

Arabský pokrm

Značka limonády

Hoch (ve valašském nářečí)

Prázdný

Íránská objemová jednotka na měření obilí

Výtažek z čerstvých bylin

Hudební značka

Tajenka křížovky čč. 46: „... tu má manžel zase příliš rád rád.”” Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress Alpress. Výherce křížovky č. 46 je paní Vlasta Szablová z Karviné. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

Pomůcka: Abuto, AHN, altun, artaba, brant, bu, Canis, Gola, Ibo, kagan, Kerč, kesme, Kolia, kuo, Lin, Lippo, noema, NST, Perea, Polad, Posen, rabel, saros, Tadea.

AUTOR: František Krejča

Asijské zavlažovací příkopy


ZÁBAVA

20. prosince 2012

www.ihornik.cz | 15

ILUSTRACE: Monika Růžová

Horoskop pro rok 2013

Taťka se rozhodl toho kapra upít k smrti, ale zatím se mu to nedaří.

Vtipy Povídá Pepa své přítelkyni: „Manželka odjela na služební cestu. Když za mnou dnes večer přijdeš, dostaneš perlový náhrdelník.“ „Ale co když se tvá žena nečekaně vrátí?“ „V tom případě ten náhrdelník dostane ona.“

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. Zeptal se předvedeného muže: „Za co jste tady?” „Za předčasné vánoční nákupy.” „To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste nakupoval?” „Dvě hodiny před začátkem otvírací doby.” Baví se tři ženy, co daly manželům k Vánocům. „Koupila jsem manželovi věc, co udělá stovku za 10 sekund – je to Honda.” „Já mu koupila věc, co udělá stovku za 5 sekund – je to Porsche!” Třetí je trumfuje: „Já mu koupila věc, co udělá 200 za sekundu – je to osobní váha!” U štědrovečerní večeře se sejde 13 lidí. Tchyně se vykloní z okna a volá na tuláka: „Pojďte sem nahoru, budete čtrnáctý!” Tulák odpoví: „S váma bych nešel ani v tom případě, že bych byl první a vy jediná na světě!”

ILUSTRACE: Pavel Skura

Chtěla bych být filmovou hvězdou, aby o mně mluvil celý svět!“ „A to ti nestačí, že o tobě mluví celá ulice?“

Recept

Vánoční bramborový salát (6 porcí) POTŘEBNÉ PŘÍSADY: 4 mrkve, 5 sterilovaných okurek, 1 celer, 2 kg salátových brambor, 3 vejce, ½ kelímku bílého jogurtu, 2 cibule, 4 petržele, 1 konzerva sterilovaného hrášku, 1 kelímek majonézy. Nálev: 1 bobkový list, 1 lžíce octa, 5 kuliček celého černého pepře, 1 lžička cukru krupice, 3 celé kuličky nového koření, sůl. Podle chuti: mletý pepř, hořčice. POSTUP PŘÍPRAVY: Den dopředu si uvaříme brambory ve slupce, kořenovou zeleninu a vejce natvrdo. Kořenovou zeleninu očistíme a uvaříme ji v nálevu, do kterého dáme 1 bobkový list, 3 kuličky nového koření, 5 kuli-

ček pepře, špetku soli, cukr a l lžíci octa. Zeleninu necháme vychladnout. Brambory oloupeme a protlačíme přes kolečko s mřížkou nebo nakrájíme na kostičky. Uvařenou zeleninu, okurky a cibuli také nakrájíme nadrobno. Vše dáme k bramborám a přidáme hrášek. Vmícháme zbylé suroviny – majonézu (s trochou bílého jogurtu), hořčici, olej, sůl, mletý pepř a vše opatrně promícháme. Nakonec přidáme nasekaná vejce a dochutíme nálevem, ve kterém jsme vařili zeleninu. Salát ještě jednou opatrně promícháme a dáme vychladnout. Klasický vánoční bramborový salát je nejlépe dělat brzo ráno, aby se do večera pěkně uležel.

Beran 21. 3. – 20. 4. Co neušetříte začátkem roku, to budete muset dohánět v letních měsících, proto žádná nákladná dovolená, i u nás jsou krásná místa. V lásce to nebude rok jednoduchý. Někteří mohou očekávat rozchod, ale sami dlouho nebudete. Pozor, váš budoucí partner může mít představu společného soužití úplně jinou než vy. Srdíčko vás potrápí i co se týče zdraví.

Váhy 23. 9. – 23. 10. Finanční situace bude u vás jako na houpačce, nahoře, dole, nahoře a zase dole. Pozor si dejte na větší rozhazování peněz a investice do nesprávné věci. I když máte rádi luxus, není všechno zlato, co se třpytí. V partnerských vztazích sice dáváte vše, ale výsledky nemusí být tak zářivé. Hledejte souznění, které se ale bude držet nohama na zemi.

Býk 21. 4. – 20. 5. Potěší vás vidina příznivé finanční situace, neberte si proto žádné půjčky a nenechte se strhnout ke zbytečným rizikům. Konstelace hvězd ukazují na souznění v partnerských vztazích. Ti, kteří teprve protějšek hledají, by se měli vyvarovat vyhledávání erotických dobrodružství. Zamotala by vám hlavu a do života by nepřinesla nic dobrého.

Štír 24. 10. – 22. 11. S výší svého konta byste měli být spokojení. Budete mít také hodně inspirace, kterou můžete využít k navýšení příjmů. Budete tak trochu prospěcháři. Bez velkého pracovního nasazení, ale získáte toho hodně. V citových záležitostech se vám povede opravdu dobře. Stávající lásky i lásky znovu nalezené budou mít šanci přerůst v něco většího.

Blíženci 21. 5. – 21. 6. Práce a jen usilovná práce dokáže vaše příjmy zhodnotit. Jinak vás v oblasti financí čekají velké změny spíše k horšímu. Máte obrovský inteligenční potenciál, ale nevyužíváte ho tak často, jak byste měli. Dařilo by se vám o mnoho lépe, pokud byste o všem více přemýšleli. V lásce milujete až za hrob. Pokud žárlíte, jste schopni i ublížit.

Střelec 23. 11. – 21. 12. Krize u jiných se vaší peněženky téměř nedotkne. Majetek si střežíte jako oko v hlavě, což vzbuzuje u jiných pocit, že vám na ničem jiném nezáleží. U mladších ročníků lze očekávat zvýšený sexuální apetit a tím i střídání partnerů. Starší si naopak budou hlídat toho dosavadního, neboť si potrpí na klid a pohodlí. Pohyb a zase pohyb, hrozí nadváha.

Rak 22. 6. – 22. 7. Neoddávejte se pouze snění, sny vám nezaručí skvělou budoucnost. Buďte aktivní při vyhledávání nové práce. Důsledky rozhodnutí minulých období mohou být jak kladné, tak i záporné. V partnerství toužíte po stálé zamilovanosti a sexu. Všední svět je pro vás nudný. Potřebujete romantiku, neustálou pozornost a hodně chvály. Jste stále romantik.

Kozoroh 22. 12. – 20. 1. Kozoroha čeká mnoho zkoušek, někdy budou osudem pokoušeni k velmi riskantnímu jednání. Štěstí bude přát pouze vytrvalým a pracovitým jedincům. Pozor na peníze, jako kdybyste neznali jejich hodnotu. Pozoruhodná bude vaše vitalita, která vám odpomůže od mnoha problémů. Láska a sex jsou vaše priority, myslete přesto více na duchovno.

Lev 23. 7. – 23. 8. Prostory se vám otevřou v mnoha směrech. V oblasti financí vám bude přáno, takže si rok užijete v tom dobrém slova smyslu. Díky tomu můžete vyměnit šatník, pořídit si nové věci do bytu či investovat do uměleckých děl. V lásce nedojde k převratným změnám. Vztah se stávajícím partnerem se upevní a nezadané okouzlí opačné pohlaví.

Vodnář 21. 1. – 20. 2. Můžete hodně ztratit, proto buďte obezřetní při investování větší sumy peněz. Rozmýšlejte i při koupi nového bytu. Pozor si dejte na určitý rys vaší povahy, což je zlomyslnost. Nechtějte nic okamžitě, počkejte, neboť trpělivost přináší růže. Stejně tomu bude i v lásce, nepřemýšlejte jen rozumem, ale vložte do vztahu i srdce.

Panna 23. 8. – 22. 9. Panny, které neuspěly při hledání zaměstnání, práci v příštích měsících získají. Musíte se oprostit od strachu, že nezvládnete složité úkoly, nebojte se přibrat i nějakou brigádu. Partnerské vztahy se utuží a ti, kdo jsou volní, by měli chodit více do společnosti. Více obezřetnosti bude chtít oblast financí. Nic nepřijde samo, o hezkou věc se musí v životě bojovat.

Ryby 21. 2. – 20. 3. Lákadel bude mnoho, ale vy nesmíte polevit ve svých pracovních a podnikatelských aktivitách. Finanční záležitostí by mohly jít strmě dolů. Láska je pro vás mocná čarodějka. Vydržet ve svazku není pro vás jednoduché a mnohdy se neubráníte svodům opačného pohlaví. Pocit bezpečí máte rádi, ale neklid duše zanechá spíše spoušť.

- Dioptrické sluneční brýle sportovní i klasické - Brýle pro řidiče barevné, rozjasňující - Brýle na všechny vzdálenosti - Sportovní brýle Adidas

Prodejny: Nám. Republiky 5, Havířov-Město (vedle kina Centrum) Nemocnice Havířov, Dělnická 24, Havířov-Město

Přijímáme pokázky

145/47-XV/12

113/47-XV/12

FLEXI PASS!

Z124207_HILTI_PF 2013_Inzerce 154x120.indd 1

10.12.12 12:19

Pojištěnci Revírní bratrské pojišťovny mají nárok na příspěvek na brýlové obruby ve výši 500,- Kč. Tel.: +420 596 810 876

e-mail: optikaaquila@quick.cz


16 | www.okd.cz

PANORAMA

Ä?Ă­slo 47–48 | roÄ?nĂ­k 42

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD VZPOM�Nà ME

„ProÄ? to tak musĂ­ na svÄ›tÄ› bĂ˝t, Ĺže musĂ­ ten nejdraŞťí Ä?lovÄ›k odejĂ­t. V naĹĄich srdcĂ­ch TÄ› stĂĄle mĂĄme a nenĂ­ dne, kdy na Tebe nevzpomĂ­nĂĄme.â€? Dne 22. 12. 2012 vzpomeneme 15. vĂ˝roÄ?Ă­, kdy nĂĄs navĹždy opustil pan Alois Ĺ vrÄ?ina, bĂ˝valĂ˝ zamÄ›stnanec Dolu Julis FuÄ?Ă­k 1. S lĂĄskou a Ăşctou vzpomĂ­najĂ­ manĹželka, synovĂŠ s rodinami a příbuznĂ­. B540/47/12 Dne 24. 12. 2012 vzpomeneme nedoĹžitĂ˝ch 56. narozenin pana FrantiĹĄka Skovajsy z Dolu Hlubina. Dne 10. ledna 2013 vzpomeneme 10. vĂ˝roÄ?Ă­ jeho ĂşmrtĂ­. Kdo jste ho znali, vÄ›nujte mu tichou vzpomĂ­nku. S lĂĄskou a Ăşctou vzpomĂ­najĂ­ manĹželka Vlasta, dcera Andrea s rodinou a syn Jan. B541/47/12

SpoleÄ?nost Eurest pĹ™eje zamÄ›stnancĹŻm OKD a.s. a celĂŠ hornickĂŠ veĹ™ejnosti příjemnĂŠ proĹžitĂ­ vĂĄnoÄ?nĂ­ch svĂĄtkĹŻ, hodnÄ› zdravĂ­, osobnĂ­ spokojenost a mnoho pracovnĂ­ch ĂşspÄ›chĹŻ v novĂŠm roce 2013.

ILUSTRACE: Monika RĹŻĹžovĂĄ

„Jen svĂ­ci hořícĂ­ a hezkou kytici Ti na hrob mĹŻĹžeme dĂĄt, chvĂ­li postat a s lĂĄskou na Tebe vzpomĂ­nat.â€? Dne 19. 12. 2012 jsme si pĹ™ipomenuli 2. vĂ˝roÄ?Ă­, kdy nĂĄs navĹždy opustil pĹ™i dĹŻlnĂ­m neĹĄtÄ›stĂ­ na Dole Darkov nĂĄĹĄ milovanĂ˝, pan Zdenko FeÄ?kanin, manĹžel, tatĂ­nek, dÄ›deÄ?ek, kamarĂĄd a kolega. Dne 17. 11. 2012 jsme vzpomnÄ›li jeho nedoĹžitĂ˝ch 50 let. Kdo jste ho znali, vÄ›nujte mu tichou vzpomĂ­nku. S lĂĄskou a Ăşctou vzpomĂ­najĂ­ manĹželka, dÄ›ti, vnouÄ?ata a rodina. B539/47/12

OkoĹ™eĹˆte si svĂĄteÄ?nĂ­ dny. Medailonky z vepĹ™ovĂŠ panenskĂŠ opeÄ?enĂŠ v anglickĂŠ slaninÄ› a podĂĄvanĂŠ s bĂ­lou pepĹ™ovou omĂĄÄ?kou

Josífku, ťkyt, jå jsem tvoje světluťka, ťkyt.

Vtipy

Suroviny pro 4 osoby:

HavĂ­Ĺ™ po åmu ne a ne uspokojit svoji milou. „Dneska nejsi nÄ›jak pĹ™i sĂ­le,“ konstatuje rozladÄ›nĂĄ Ĺžena. „Co nejsem pří sĂ­le – pojÄ? na pĂĄku!“ brĂĄnĂ­ se hornĂ­k. „S naĹĄim ĹĄĂŠfem jsem chodil na prĹŻmku a pĹ™edstavte si, Ĺže aĹž do maturity neumÄ›l krĂĄtit zlomky!“ svěřuje se havĂ­Ĺ™. „A teÄ? nĂĄm ten debil mÄ›sĂ­c co mÄ›sĂ­c krĂĄtĂ­ prĂŠmie!“ „TeÄ? plnĂ­me plĂĄn na 100 procent a vĹĄichni vĂ­me, co z toho mĂĄme. Ale kdybychom tak plnili plĂĄn na 125 procent, to by bylo!“ apeluje na svĂŠ podřízenĂŠ Ĺ™editel dolu. EkonomickĂ˝ nĂĄmÄ›stek se zamyslĂ­, za-

tHWFQšPWĂˆQBOFOTLĂˆ tHBOHMJDLĂˆTMBOJOB tNMTNFUBOB tESDFOâĹ™FSOâQFQš tIMBELĂˆNPVLBtDJCVMF tPMFKtTŨMtNĂˆTMP

Ä?ne nÄ›co ĹĄkrĂĄbat na papĂ­r a pak říkĂĄ. „PromiĹˆ, Ĺ™editeli, ale aĹĽ poÄ?Ă­tĂĄm, jak poÄ?Ă­tĂĄm, furt mi to vychĂĄzĂ­ hovno a Ä?tvrt!“ „Tondo, proÄ? mĂĄĹĄ u toho chlastu zavĹ™enĂŠ oÄ?i?“ „ProtoĹže jsem maminÄ› slĂ­bil, Ĺže se na chlast uĹž ani nepodĂ­vĂĄm.“

Postup přípravy: 7FQšPWPVQBOFOTLPVOBLSĂˆKĂ“NF OBNFEBJMĂ˜OLZ MFIDFQPLMFQFNF  PTPMĂ“NFBLBäEâNFEBJMĂ˜OFL[WMĂˆĂ?ŧ [BCBMĂ“NFEPBOHMJDLĂ?TMBOJOZ 1PUPNKF[QSVELBPQFĹ™FNF OBPMFKJBEĂˆNFOBNJOVUQšJ oÂĄ$ EMFESVIVUSPVCZ EPQĂ?DU .BTPWZOEĂˆNFBWFWâQFLVPSFTUVKFNFESPCOĹ›OBLSĂˆKFOPVDJCVMJ Bä [FTLMPWBUĂ“ QšJEĂˆNFESDFOâQFQš TNFUBOV EPCšFPTPMĂ“NFB[BIVTUĂ“NF NPVĹ™OâNNĂˆTMFN0NĂˆĹ™LVOFDIĂˆNFQĂˆSNJOVUQPWBšJU

ZaÄ?Ă­nal jsem z niÄ?eho a vÄ›tĹĄinu z toho pořåd mĂĄm. Strana zelenĂ˝ch je uskupenĂ­ lidĂ­, kterĂŠ spojuje pouze obdiv k ĂşspornĂŠ Şårovce. To, Ĺže ti nÄ›co nÄ›kdy nedojde, nenĂ­ chyba ÄŒeskĂŠ poĹĄty.

PĹ™ehled aktuĂĄlnĂ­ch vĂ˝bÄ›rovĂ˝ch řízenĂ­ vyhlĂĄĹĄenĂ˝ch v HornĂ­ku Ä?. 47–48

Tomaty po provensålsku

Text k danÊ akci je k dispozici na webovÊ adrese: www.okd.cz Výběrovå řízení/Horník speciål.

Suroviny: 5PNBUZ Ĺ™FTOFL TUSPVIBOLBOBTVDIPPQSBäFOĂˆ NĂˆTMP QSPWFOTĂˆMTLĂ?LPšFOĂ“  TFLBOĂˆQFUSäFMLB

Investice stavebnĂ­ (ISTAV) SamostatnĂĄ vĂ˝bÄ›rovĂĄ řízenĂ­ SpoleÄ?nĂĄ vĂ˝bÄ›rovĂĄ řízenĂ­

Investice strojnĂ­ (ISTR)

Postup přípravy: %PCšFWZ[SĂˆMĂ?UPNBUZQšFLSPKĂ“NFOBQŨMLZBQPELSPKĂ“NF  BCZTFOFPCSBDFMZ;QSPTĂˆUĂ?TUSPVIBOLZ Ĺ™FTOFLV NĂˆTMBBQSPWFOTĂˆMTLĂ?IP LPšFOĂ“VUWPšÓNFTNĹ›T LUFSPVSP[EĹ›MĂ“NFOBSBKĹ™BUB1MOĹ›OĂ?UPNBUZOBSPWOĂˆNF EPOĂ“[LĂ?HBTUSPOĂˆEPCZB[QSVELB[BQFĹ™FNFWHSJMVOFCPUSPVCĹ›

Opravy stavebnĂ­ (OSTAV) SamostatnĂĄ vĂ˝bÄ›rovĂĄ řízenĂ­ SpoleÄ?nĂĄ vĂ˝bÄ›rovĂĄ řízenĂ­ ZahlazovĂĄnĂ­ nĂĄsledkĹŻ hornickĂŠ Ä?innosti (ZNHÄŒ) Akce v oblasti sluĹžeb (SL) – DĹŻlnÄ› stavebnĂ­ prĂĄce (DSP) Opravy strojnĂ­ (OSTR)

146/47-XVI/12

Dne 27. 12. 2012 si pĹ™ipomeneme 6. vĂ˝roÄ?Ă­ ĂşmrtĂ­ pana Ĺ tÄ›pĂĄna Furendy, kterĂ˝ tragicky zahynul na bĂ˝valĂŠm Dole Doubrava. S lĂĄskou a Ăşctou vzpomĂ­najĂ­ manĹželka Eva, dcery Adriana a Renata. B542/47/12

Eurest přeje dobrou chuż!

VĂ?TKOVICE TOURS POTVRZUJE 9tWHMDNXĂĽHWĹ‘LWVYpSHQt]HSĹ‘LQiNXSXGRYROHQp?

ZĂĄjem o zĂĄjezdy z katalogu mimořådnĂ˝ch 3Ĺ‘tMHPQiURGLQQiGRYROHQiXPRĹ‘H9iVQHPXVtVWiWPDMODQW slev je obrovskĂ˝ a stovky lidĂ­ si jiĹž koupily 5RGLQ\VGÄ›WPL dovolenou v Chorvatsku na lĂŠto 2013. OSTRAVA - 3OiQXMHWH SÄœtĂŁWt URN GRYROHQRX Y SRSXOiUQtP VHFKWÄ›MtQDGRYROHQpEDYLW

9tPHMDNQDWR

aĹž

20 %

za vÄ?asnĂ˝ nĂĄkup dovolenĂŠ pouze do 31.12. 2012.

1iNXS GRYROHQp QD )LUVW 0LQXWH?

WHQPĤüHXĂŁHWÄœLWDĂĽVYĂŞFKSHQÄŒ]Âł

106/47-XVI/12

SLEVA

&KRUYDWVNX"+OHGiWHNUiVQpSURVWÄ&#x153;HGtDNYDOLWQtXE\WRYiQt Ĺ?HĂĽHQtQDĂĽODRVWUDYVNiFHVWRYND DOH]iURYHÄ&#x2013;QHFKFHWHDE\9iVGRYROHQiÂżQDQĂžQÄ&#x152;Y\ĂĽGtPDOD" 3DNSUiYÄ&#x152;SUR9iVPiPHQÄ&#x152;NROLNWLSĤMDNVLY&KRUYDWVNX QDFKRUYDWVNpP-DGUDQX ]DMLVWLWQiGKHUQRXGRYROHQRXDQH]DSODWLWYtFQHĂĽMHVNXWHĂžQÄ&#x152; 6WDWLVtFHĂžHVNĂŞFKURGLQNDĂĽGRURĂžQÄ&#x152;YROtSURVYRX OHWQt GRYROHQRX X PRÄ&#x153;H FKRUYDWVNĂŞ -DGUDQ 7R SRWÄ&#x153;HED. VRXYLVt QHMHQ V QiGKHUQĂŞP PRÄ&#x153;HP D SURVWÄ&#x153;HGtP +RWHO\YQLFKç]DGÄ&#x203A;WLQHPXVtWHSODWLW DOH WDNp V MLVWRWRX SRFLWHP EH]SHĂžt D NYDOLWQtPL 3UYQt PRĂĽQRVWt MDN PĤüHWH XĂŁHWÄ&#x153;LW ]D URGLQQRX GRYROHQRX VOXĂĽEDPL -HGQtP ] GDOĂŁtFK GĤYRGĤ SUR URGLQ\ Y&KRUYDWVNXMHY\EUDWVL]QDEtGN\KRWHOĤNWHUp]YĂŞKRG- VGÄ&#x152;WPLSURĂžMHWQD-DGUDQMHH[LVWHQFHNEPTUN Ä&#x2013;XMtGÄ&#x152;WLĂ&#x201E;0QRKROLGtYĤEHFQHWXĂŁtĂĽHYHONpPQRĂĽVWYtKRWHOĤ ./8%ÄŁNWHUpY&KRUYDWVNXQDEt]tFHVWRYQtNDQY&KRUYDWVNXQDEt]tGÄ&#x152;WHPDĂĽGROHWSRE\W\LVWUDYX]FHOD FHOiÄ&#x153;9Ă&#x2039;7.29,&(72856 ]GDUPDÂłSRSLVXMH/LERUâXJiUHNYĂŞNRQQĂŞÄ&#x153;HGLWHOQHMYÄ&#x152;WĂŁt $QLPDĂžQt SURJUDP 1(3781 ./8%ÄŁ VH VWDUi ĂžHVNpFHVWRYQtNDQFHOiÄ&#x153;HVSHFLDOL]XMtFtVHQD&KRUYDWVNRÂą R WR DE\ GRYROHQi SUR GRVSÄ&#x152;Op L GÄ&#x152;WL E\OD WtP 9Ă&#x2039;7.29,&(72856DGRGiYiĂ&#x201E;7RVHSDNQDGRYROHQRX QD FR VH  MHĂŁWÄ&#x152; GORXKp PÄ&#x152;VtFH GRPD Y]SRPtQi MHGHPQRKHPUDGRVWQÄ&#x152;MLNG\ĂĽ]DGÄ&#x152;WLQHPXVtWHSODWLWÂł0H]L 2 WRP ĂĽH WR WDWR FHVWRYND RSUDYGX GRNiĂĽH VH QHMREOtEHQÄ&#x152;MĂŁtFKRUYDWVNpKRWHO\NWHUpĂŁHWÄ&#x153;tURGLQiPVGÄ&#x152;WPL O]HSÄ&#x153;HVYÄ&#x152;GĂžLW]StVHPQĂŞFKRKODVĤVSRNRMHQĂŞFK SHQt]HSDWÄ&#x153;tQDSÄ&#x153;tNODGDOOLQFOXVLYHKRWHO/DELQHFDY*UDGDFX GRVSÄ&#x152;OĂŞFK D GÄ&#x152;Wt QD www.ckvt.cz QHER www. QHERURGLQQpEXQJDORY\1HSWXQNOXEY%DĂŁFH9RGÄ&#x152; neptun-klub.cz &HORGHQQt SURJUDPRYi QDEtGND ]iEDYD VSRUWRYQt DNWLYLW\ KU\ SUR GRVSÄ&#x152;Op 0XVtWHEĂŹWU\FKOtDQHYiKDWY\XçtWVOHY LGÄ&#x152;WLDNDĂĽGĂŞWĂŞGHQSÄ&#x153;HNYDSHQtYSRGREÄ&#x152;FHOHEULW\YNÄ&#x153;HVOHSURKRVWDMHYHVSRMLWRVWLVQiGKHUQĂŞP 0QRKR]QiVVSROpKiQDWRĂĽH]DGRYROHQRXXĂŁHWÄ&#x153;t SURVWÄ&#x153;HGtP SURVWÄ&#x152; RSUDYGRYĂŞP ]iĂĽLWNHP $ WR SRNXGVLMLNRXStQDSRVOHGQtFKYtOLYQDEtGNiFK/DVW QHMHQSURGÄ&#x152;WLNWHUp1(3781./8%<PLOXMt 0LQXWH0QRKR]QiVSDNDOHWDNp]DĂĽtYi]NODPiQt DOH WDNp SUR MHMLFK URGLĂžH 1(3781 ./8%< NG\ĂĽ MVRX WD QHMOHSĂŁt PtVWD ] WpWR VSHFLiOQt QDEtGN\ SÄ&#x153;LSUDYXMH 9Ă&#x2039;7.29,&( 72856 Y URFH  Y\SURGDQi7DG\SURVWÄ&#x152;Y\KUiYDMtMHQWLQHMU\FKOHMĂŁt YFKRUYDWVNĂŞFKVWÄ&#x153;HGLVFtFK6Y)LOLSL-DNRY3UR$OHLQDWHQWRSUREOpPPiSRGOHâXJiUNDFHVWRYQtNDQPDMQD%DĂŁND9RGD*UDGDF)DĂĽDQDD.DĂŁWHOâWDFHOiÄ&#x153; 9Ă&#x2039;7.29,&( 72856 Ä&#x153;HĂŁHQt Ă&#x201E;.GR Pi MDVQR ÂżOLĂź 0QRKR ]DMtPDYĂŞFK LQIRUPDFt R SRE\WHFK YWRPNDPFKFHMHWD]iMH]GVL]DNRXStGR Y1(3781./8%(&+O]H]tVNDWQDwww.ckvt. ] QDĂŁHKR NDWDORJX 0LPRÄ&#x153;iGQĂŞFK VOHY -DGUDQ  czQHERQDWHO59 666 40 40.


SILVESTR

20. prosince 2012

www.ihornik.cz | 17

ILUSTRACE: Monika Růžová

Tipy Horníka

Lojzíčku, nesu ti to pádlo, ať můžeš zamíchat ten svůj oblíbený bramborový salát.

Vtipy

FOTO: Radek Lukša

Proč pánbůh stvořil Evu? Aby mohla zpívat s Vaškem!

Horem dovnitř spodem ven, pozor na přejídání!

Tři králové se přijdou do Betléma podívat na Jezulátko. Pokloní se Kašpar, Melichar, a když se tak chystá učinit i Baltazar, uhodí se hlavou o trám ve chlévě, až se mu zajiskří před očima, a vykřikne: „Ježíši Kriste!“ Marie na to: „Vidíš, Josef, to je jméno, a ty pořád Hugo, Hugo...“

Na stará kolena se začínám podobat dveřím – když jsem namazaný, tak si nevrznu... Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem. Pesimista vidí v tunelu tmu. Optimista vidí světlo na konci tunelu. Realista vidí světla vlaku. Strojvůdce tři debily na kolejích.

Noc v Benátkách, premiéra

Adopce zvířete jako dárek

OSTRAVA – Divadlo Antonína Dvořáka má v sobotu 22. prosince od 18.30 premiéru operety Noc v Benátkách s melodiemi Johanna Strausse a kostýmy Adolfa Borna. Reprízy se pak hrají vždy od 16 hodin v úterý 25. a v pondělí 31. prosince (v rámci Silvestra v opeře).

OSTRAVA – První české slůně Rashmi, panda Namche, vydra Václavka, šimpanzí slečna Babmari... I tahle zvířata mezi jinými nabízí zoo k adopci s tím, že jde o neobvyklý vánoční dáreček! Každý obdarovaný získá děkovný list s obrázkem „svého“ živočicha.

Nová radnice pro veřejnost

Úspěch koncertuje dvakrát

OSTRAVA – Štědrý den i Nový rok je možné oslavit na vyhlídkové věži Nové radnice. V pondělí 24. zde mají od 9 do 14 hodin program zaměřený na vánoční tradice a v pondělí 31. prosince pak od 12 do 17 hodin „jiný“ neboli nealkoholický novoroční přípitek.

OSTRAVA – Štědrý den jen jednou v roce, avšak ostravské death-folkové těleso říkající si Úspěch bude hrát v klubu Marley své výjimečné „koncerty pro přeživší“ hned dvakrát. A to vždy od 20 hodin ve čtvrtek 27. a v pátek 28. prosince. Pozor, o lístky bývá zájem!

Poslední den s hardcorem

Transformers nonstop v kině

OSTRAVA – Plan B Hardcore Cafe, což je klub v Moravské Ostravě, připravuje na pátek 21. prosince Last Day Party neboli Pátry posledního dne. Vystoupí hardcoroví Konfront, punkoví The Bone Collector a hardcore-metalová novinka Primary Resistance. Od 20 hodin!

KARVINÁ – Filmový maraton zahrnující všechny tři díly sci-fi snímku Transformers mají na programu v kině Centrum ve čtvrtek 27. prosince. Začíná se v 10 hodin, jak jinak než tou první částí. Pomstu poražených dávají od 13 a Transformers 3 v 3D kvalitě od 16 hodin.

Vánoční trhy v CoolTouru

Štědrovečerní koledy naživo

OSTRAVA – Umělecká tvorba z recyklovaných materiálů, sezonní oblečení a jiné originální dárečky budou v sobotu 22. prosince od 10 hodin nabízet na nekonvenčních vánočních trzích v CoolTouru na Černé louce. Budou i „domácí“ dobroty a workshopy pro malé i velké.

KARVINÁ – Na devátou hodinu večerní čili v čase po kaprovi se salátem i dárečcích zve Centrum pro rodinu Sluníčko v pondělí 24. prosince všechny na Masarykovo náměstí. Nabízí akci „Na Vánoce všichni spolu“, kde mimo jiné zazní naživo štědrovečerní koledy.

Štěpánská zábava v Garage

Silvestrovský večer v Orlové

OSTRAVA – Rock´n´Roll Band Marcela Woodmana pořádá v úterý 25. prosince v podniku Garage v Martinově svou tradiční „Štěpánskou zábavu“. Začne úderem osmé hodiny večerní, kapela bude své písně hrát tentokrát akusticky. Hosta večera však zatím úzkostlivě tají...

ORLOVÁ – Tanec na hudbu skupiny Classic, občerstvení, večeře, láhev sektu pro každý pár, půlnoční ohňostroj venku a soutěž o dvanáctiletou láhev irské whisky! To čeká návštěvníky silvestrovského večera pořádaného v městském kulturním domě v pondělí 31. prosince. uzi

PF 2013 Po silvestrovských oslavách jste už potřinácté zváni na Landek OSTRAVA – Krásná tradice pokračuje. Také v prvním dni příštího roku pořádá Odbor Klubu českých turistů Baník Ostrava OKD tradiční Novoroční výstup na Landek. Startovat lze odkudkoliv, hlavní je, abyste mezi 9. a 13. hodinou dorazili pod landeckou rozhlednu. Odměnou vedle příjemného pocitu z hezké procházky vám bude Pamětní list, který si můžete vyšperkovat příležitostnými turistickými razítky. „Zveme všechny, organizované skupiny, rodiny s dětmi i individuální zájemce, kteří chtějí aktivním pohybem zahnat únavu ze silvestrovských oslav. Harenda v areálu hornického muzea v Landek Parku bude otevřena, takže bude i možnost občerstvení,“ řekl hlavní pořadatel akce Václav Šebek z KČT Baník Ostrava OKD. Psi ani jiní domácí mazlíčci nejsou na překážku. bk

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

147/47-XVII/12

DČkujeme Vám za projevenou dĤvČru v uplynulém roce a do nového roku Vám pĜejeme hodnČ zdraví, štČstí, osobních i pracovních úspČchĤ. ZároveĖ se tČšíme na další spolupráci.

Novoroční výstup na Landek se bude konat na Nový rok 2013 potřinácté.


20 grudnia 2012 numer 47–48 l rocznik 9

Darmowa gazeta nie tylko dla górników

Bez firm zewnętrznych OKD nie mogłoby istnieć Klaus-Dieter Beck udzielił przed zakończeniem swej misji w RC wywiadu dla „Horníka“

Tadeusz Szwed pod obrazem byłej Kopalni „ČSA“, dziś ruchu „ČSA” Kopalni „Karwina”, w której jako absolwent szkoły górniczej KWK „Piast” w Tychach znalazł zatrudnienie.

I zdrowia, i szczęścia!

Beck: Przyszły rok będzie trudny, ale wcześniej czy później wszystko znów zmieni się na lepsze.

Główny przodowy Tadeusz Szwed: W Stonawie tak samo jak w Kurowie KARWINA – Życie jest pełne niespodzianek. Czterdziestodwuletni główny przodowy brygady ścianowej z Kopalni „Karwina” Tadeusz Szwed pochodzi z Kurowa niedaleko Suchej Beskidzkiej na Żywiecczyźnie, ożenił się jednak i zamieszkał w Czechach. Zapytany o różnice w zwyczajach świątecznych w jego obecnym domu w Stonawie i w domu rodzinnym zaskoczył nas jednak odpowiedzią: „Nie ma w zasadzie różnic. A jeśli są, to dlatego, że w Kurowie zwyczaje świąteczne w różnych rodzinach bywają różne”.

Czy mógłby pan bliżej to wytłumaczyć? Święta to z reguły sprawa pani domu... Tak, tylko że ja ożeniłem się w 1990 roku z dziewczyną z Karwiny, której mama pochodzi... z Kurowa. Tam się zresztą też poznaliśmy, kiedy przyjeżdżała w odwiedziny do swej kurowskiej babci. Ale żyje pan na terytorium Republiki Czeskiej. Tak, jesteśmy jednak Polakami i kultywujemy polskie tradycje. Co więcej tu, na Zaolziu, nie jesteśmy sami. Istnieje tu duża polska mniejszość narodowa, polskie szkolnictwo narodowościowe, są polskie organizacje kulturalne, społeczne. Nasze dzieci, dziś 22-letnia córka Jolanta i 16-letni syn Marek, uczęszczały więc do szkoły podstawowej z polskim językiem nauczania i kontynuują naukę w języku polskim. Córka studiuje na cieszyńskim wydziale Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, syn uczy się w Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie. Wypada wspomnieć, że gimnazjum to w czeskich realiach nie wyższy stopień szkoły podstawowej jak w Polsce, ale liceum ogólnokształcące.

„Pracownicy firm zewnętrznych byli, są i będą nieodłączną częścią OKD. Są to znakomici górnicy, znają swoją pracę i nasza firma bez górników pracujących w organizacjach zewnętrznych nie mogłaby istnieć. Dlatego zawsze starałem się promować to, żebyśmy zachowywali się wobec nich jak wobec naszej rodziny. Kiedy wypłacano nagrody lub podnoszono płace, osobiście zabiegałem o to, żeby również kontraktorzy mieli w tym swój udział” – odpowiedział na pytanie, jak ocenia obecność firm kontraktowych pracujących na rzecz OKD. Rozmowa, w której dyrektor Beck podsumowuje swoją sześcioletnią działalność w OKD, wybrzmiewa optymistycznie. „Może zabrzmi to jako frazes, ale uważałem za honor być dyrektorem generalnym takiej spółki. Cieszyło mnie, że rzeczy daje się zmieniać, że ludzie są chętni do poparcia tych zmian. Uważam, że właśnie mno-

A kto przynosi podarunki? Bo w Polsce z reguły Mikołaj, a w Czechach Jezusek... U nas też przynosi je Jezusek, ale tak samo było w Kurowie. Jest to więc także zwyczaj śląski, nie tylko czeski. Dodam może, że ponieważ jesteśmy obydwaj z żoną wierzący, to po kolacji wigilijnej wychodzimy na północną mszę pasterkową. I tu też jest różnica. W Polsce odbywała się ona zawsze o północy, natomiast w Stonawie z reguły około godziny dziewiątej wieczór. Jakie znaczenie mają dla pana święta Bożego Narodzenia i co najbardziej pan na nich lubi? Okres adwentu to przede wszystkim okres radosnego oczekiwania na narodzenie dzieciątka Jezus, okres refleksji i czas zadumy. Miłe jest to, że spędza się je w gronie rodziny. Moja żona ma tutaj mamę i siostrę. Wieczerzę wigilijną organizujemy na przemian, aby móc spotkać się przy jednym stole. Jak już powiedziałem, staramy się utrzymywać wszystkie tradycje tak, jak było to w naszyh domach rodzinnych. Jedyne, czego mi tu może brakuje, to góry. Pochodzę z Beskidu Żywieckiego, a tam święta zawsze były piękne, białe, pełne śniegu.

Dyrektor Beck zawsze trzymał ochronną rękę nad firmami zewnętrznymi i nie stronił od spotkań z ich przedstawicielami. Na zdjęciu podczas składania gratulacji pracownikom darkowskiego oddziału firmy Alpex z okazji osiągnięcia granicy jednego miliona ton rocznego wydobycia. gość zmian była tym najciekawszym doświadczeniem, z jakim spotkałem się w czasie całej swej kariery zawodowej” – stwierdza, namawiając przede wszystkim do pozytywnego myślenia i nastawienia. „Prawdą jest, że OKD na pewno czeka bardzo, bardzo trudny rok” – wybiega myślą naprzód. „Ale trzeba myśleć o tym, że w gospodarce i przemyśle wydobywczym zawsze są wahania w górę i w dół. Pracownicy i kadra kierownicza powinni myśleć pozytywnie, wykorzystać korzyści płynące ze zmian organizacyjnych, nowych technologii i dobrych, długofalowych planów wydobycia. Przyszły rok będzie napraw-

dę trudny, ale wcześniej czy później wszystko znów zmieni się na lepsze” – przekazał Beck. A co zamierza robić po ukończeniu swej misji w OKD? „Odjeżdżam do Stanów Zjednoczonych, żeby zobaczyć swe córki i być z żoną. Jednocześnie jest prawdą, że przyjąłem funkcję niewykonawczego członka zarządu w syberyjskiej spółce węglowej. Zwrócili się do mnie, żebym doradził im w jakichś sprawach technicznych, ale będzie to praca tylko na kilka dni w roku i do tego jeden, dwa zjazdy na dól” – zwierzył się Klaus-Dieter Beck, życząc wszystkim pięknych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku. bk

Přejeme celé hornické veřejnosti příjemné prožití Vánoc v kruhu svých nejbližších 013 a do nadcházejícího roku 2013 především pevné zdraví, stálou přízeň sv. Barbory, spokojenost v osobním i pracovním životě.

Jakie życzenia świąteczne chciałby pan przekazać kolegom górnikom? Ja zawsze mówię tak: Najważniejsze jest i zdrowie, i szczęście. Bo ludzie na Titaniku byli zdrowi, ale niestety szczęścia nie mieli. Dlatego wszystkim górnikom – i nie tylko – życzę z okazji nadchodzących świąt oraz nowego roku i zdrowia, i szczęścia! Do życzeń Tadeusza Szweda dołącza redakcja „Horníka – Górnika”. Miłego spędzenia świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku 2013! Bogusław Krzyżanek

148/47-XVIII/12

To zmieńmy pytanie. Jak wygląda wieczerza wigilijna w Kurowie i w stonawskim domu państwa Szwedów? Zacznę może od potraw. Przeważają wśród nich zupy. Jest więc zupa grzybowa, żurek z jajkiem, barszcz z uszkami, zupa pomidorowa z makaronem, zupa rybna z migdałami i suszonymi owocami. U nas je się to wszystko z jednej wspólnej miski i w tym jest różnica, bo w moim kurowskim

domu rodzinnym każdy miał swój talerz. Kolację tradycyjnie kończymy karpiem ze sałatką warzywną. Przy stole zawsze musi być jedno miejsce wolne dla przypadkowego gościa, a podczas kolacji wstawać i odchodzić od stołu może tylko gospodyni. Wieczerzę zaczyna się z pierwszą gwiazdą i wtedy też muszą już być pod choinką gwiazdkowe prezenty.

FOT. Bogusław Krzyżanek

FOT. Bogusław Krzyżanek

OSTRAWA – Prezes zarządu i dyrektor generalny OKD Klaus-Dieter Beck kończy wraz z końcem bieżącego roku swoją misję w ostrawsko-karwińskim zagłębiu węglowym. Przed ostatecznym pożegnaniem udzielił obszernego wywiadu dla tygodnika „Horník“. W swoich wypowiedziach ustosunkował się m.in. do sprawy firm zewnętrznych, prowadzących roboty górnicze na rzecz OKD.

PF 2013 Zdař Bůh!

Redakcja Horník-Górnik „ Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava „ Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek „ E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz „ Tel.: +420 596 264 808 „ Komórka: +420 728 864 125


GĂ&#x201C;RNIK

20 grudnia 2012

www.ihornik.cz | 19

Historia pisana wÄ&#x2122;glem

Firma ocenia rok jako udany

WspĂłĹ&#x201A;praca transgraniczna Hawierzowa i JastrzÄ&#x2122;bia Zdroju niesie cenne owoce

ORĹ OWA â&#x20AC;&#x201C; Jako udany ocenia koĹ&#x201E;czÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; rok 2012 kierownictwo ďŹ rmy zewnÄ&#x2122;trznej THK Ä&#x152;echpol. â&#x20AC;&#x17E;Nie jest wprawdzie jeszcze zamkniÄ&#x2122;ty, ale juĹź dziĹ&#x203A; mogÄ&#x2122; stwierdziÄ&#x2021;, Ĺźe nasze roczne cele zostaĹ&#x201A;y przekroczoneâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; poinformowaĹ&#x201A; w sobotÄ&#x2122; 8 grudnia podczas 28. juĹź narady kwartalnej kadry kierowniczej i czoĹ&#x201A;owych pracownikĂłw ďŹ rmy jej dyrektor, Karel RaĹĄĂ­k. â&#x20AC;&#x17E;Brygada przodkowa gĹ&#x201A;Ăłwnego przodowego Siergieja Tarana pracuje wreszcie w warunkach, w ktĂłrych moĹźe pokazaÄ&#x2021;, Ĺźe pÄ&#x2122;dziÄ&#x2021; chodniki naprawdÄ&#x2122; umie. DrÄ&#x2026;ĹźÄ&#x2026;c miesiÄ&#x2122;cznie ponad 180 metrĂłw zalicza siÄ&#x2122; do najlepszych brygad przodkowych w zagĹ&#x201A;Ä&#x2122;biu. Dobrze radzÄ&#x2026; sobie takĹźe ekipy wykonujÄ&#x2026;ce kotwienie, i to w obydwu ruchach Kopalni ÂťKarwinaÂŤâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; podkreĹ&#x203A;liĹ&#x201A; RaĹĄĂ­k. Dyrektor podsumowaĹ&#x201A; takĹźe wyniki w zakresie bezpieczeĹ&#x201E;stwa pracy. â&#x20AC;&#x17E;W bieĹźÄ&#x2026;cym roku notujemy jeden wypadek re-

OdbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; ostatnia tegoroczna narada kwartalna spĂłĹ&#x201A;ki THK Ä&#x152;echpol

Ekspozycja otwarta uroczyĹ&#x203A;cie w poniedziaĹ&#x201A;ek 10. grudnia w Domu Towarzyskim â&#x20AC;&#x17E;Renetaâ&#x20AC;? przy udziale przedstawicieli wĹ&#x201A;adz JastrzÄ&#x2122;bia, orkiestry dÄ&#x2122;tej jastrzÄ&#x2122;bskiej KWK â&#x20AC;&#x17E;ZoďŹ Ăłwkaâ&#x20AC;?, przedstawicieli spĂłĹ&#x201A;ki wÄ&#x2122;glowej OKD, umundurowanych gĂłrnikĂłw i innych, zajmuje powierzchniÄ&#x2122; 200 m kwadratowych, a jej koszt oszacowano na 60 tysiÄ&#x2122;cy euro. PoĹ&#x201A;owÄ&#x2122; pokryje UE. PoniewaĹź polski partner projektu posiada juĹź muzeum gĂłrnictwa, dziÄ&#x2122;ki dotacji wzbogaci jego ekspozycje. Z okazji powstania hawierzowskiej staĹ&#x201A;ej ekspozycji muzealnej wydano dwujÄ&#x2122;zycznÄ&#x2026; publikacjÄ&#x2122; na temat tradycji gĂłrniczych obydwu partnerskich miast pn â&#x20AC;&#x17E;Miasta i wÄ&#x2122;gielâ&#x20AC;?. W gĂłrniczej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci wystawy prezentowane sÄ&#x2026; m.in. mineraĹ&#x201A;y, ska-

Na uroczystym otwarciu ekspozycji nie mogĹ&#x201A;o zabraknÄ&#x2026;Ä&#x2021; umundurowanych gĂłrnikĂłw. mienieliny, gĂłrnicze narzÄ&#x2122;dzia, lampy, technika ratownicza, zdjÄ&#x2122;cia z Ĺźycia gĂłrnikĂłw. Jest model wieĹźy szybowej, sÄ&#x2026; teĹź eksponaty dokumentujÄ&#x2026;ce wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; Hawierzowa z JastrzÄ&#x2122;biem oraz jastrzÄ&#x2122;bskie tradycje gĂłrnicze. ZaciekawiÄ&#x2021; moĹźe â&#x20AC;&#x17E;czarna izbaâ&#x20AC;?, ktĂłra stara siÄ&#x2122; pokazaÄ&#x2021; warunki panujÄ&#x2026;ce w podziemnym wyrobisku gĂłrniczym wraz z dĹşwiÄ&#x2122;kami nagranymi w czynnej kopalni wÄ&#x2122;gla kamiennego. PrezentacjÄ&#x2122; gĂłrniczych tradycji Hawierzowa przygotowali przy wspĂłĹ&#x201A;pracy z regionalnymi placĂłwkami muzealnymi czy np. GĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; StacjÄ&#x2026; Ratownictwa GĂłrniczego w Ostrawie czĹ&#x201A;onkowie hawierzow-

skiej filii Klubu PrzyjaciĂłĹ&#x201A; Muzeum GĂłrnictwa w Ostrawie (KPHMO), ktĂłrzy zabiegali o jej powstanie juĹź od 2004 roku. Razem z hawierzowskÄ&#x2026; BibliotekÄ&#x2026; PublicznÄ&#x2026;, ktĂłra zarzÄ&#x2026;dza ekspozycjÄ&#x2026;, planujÄ&#x2026; tu w przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci organizowaÄ&#x2021; regularne wymiany ekspozycji, imprezy, gĂłrnicze wtorki z wyĹ&#x203A;wietlaniem filmĂłw. â&#x20AC;&#x17E;UĹ&#x203A;wiadamiamy sobie, Ĺźe piĹ&#x201A;eczka jest teraz po naszej stronie. Jedna sprawa to otworzyÄ&#x2021; wystawÄ&#x2122;, a druga â&#x20AC;&#x201C; zapewniÄ&#x2021; jej dĹ&#x201A;ugofalowÄ&#x2026; odwiedzalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. PrzyciÄ&#x2026;gnÄ&#x2026;Ä&#x2021; ludzi, aby wiÄ&#x2026;Ĺź byĹ&#x201A;o tu Ĺźywo, to bÄ&#x2122;dzie teraz najtrudniejsze zadanieâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; powiedziaĹ&#x201A; prezes filii KPHMO Jan Vincenec. BogusĹ&#x201A;aw KrzyĹźanek FOT: BogusĹ&#x201A;aw KrzyĹźanek

Marzenie hawierzowskich miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;nikĂłw historii miasta i gĂłrnictwa ziĹ&#x203A;ciĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; po oĹ&#x203A;miu latach.

FOT. BogusĹ&#x201A;aw KrzyĹźanek

HAWIERZĂ&#x201C;W â&#x20AC;&#x201C; Marzenie hawierzowskich miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;nikĂłw historii miasta, a przede wszystkim gĂłrnictwa, ziĹ&#x203A;ciĹ&#x201A;o siÄ&#x2122;. PomogĹ&#x201A;a wspĂłĹ&#x201A;praca z partnerskim polskim miastem JastrzÄ&#x2122;bie ZdrĂłj. To wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie dziÄ&#x2122;ki niej udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; pozyskaÄ&#x2021; w ramach wspĂłĹ&#x201A;pracy transgranicznej Euroregionu â&#x20AC;&#x17E;Ĺ&#x161;lÄ&#x2026;sk CieszyĹ&#x201E;skiâ&#x20AC;? Ĺ&#x203A;rodki na budowÄ&#x2122; staĹ&#x201A;ej ekspozycji muzealnej pn. â&#x20AC;&#x17E;Historia pisana wÄ&#x2122;glemâ&#x20AC;?, obrazujÄ&#x2026;cej aktualnie 57-letniÄ&#x2026; historiÄ&#x2122; Hawierzowa i gĂłrnictwa na jego obszarze.

SercĂłwka doczekaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; kolejnej edycji OSTRAWA â&#x20AC;&#x201C; Hit tegorocznego lata, minigranty Fundacji OKD nazwane SerercĂłwka, doczekaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; kontynuacji â&#x20AC;&#x201C; z okazji barbĂłrkowego Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;ta fundacja cja ogĹ&#x201A;osiĹ&#x201A;a ich drugÄ&#x2026; edycjÄ&#x2122;. Przypomnijmy, Ĺźe chodzi o gran-ty przeznaczone dla pracownikĂłw OKD, ďŹ rm spokrewnionych ze spĂłĹ&#x201A;kÄ&#x2026; wÄ&#x2122;glowÄ&#x2026; oraz ďŹ rm zewnÄ&#x2122;trznych,, ktĂłrzy aktywnie udzielajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w pracyy organizacji pozarzÄ&#x2026;dowych czy ogĂłlgĂłlnie w pracy spoĹ&#x201A;ecznej. To znaczy na przykĹ&#x201A;ad w kĂłĹ&#x201A;kach zainteresowaĹ&#x201E;, aĹ&#x201E;, w klubach sportowych, koĹ&#x201A;ach turyrystycznych, oddziaĹ&#x201A;ach harcerskich, w jednostkach ochotniczej straĹźy poĹźararnej, w organizacjach pomagajÄ&#x2026;cych ych2 famur_kartka_2013_CZ.ai niepeĹ&#x201A;nosprawnym, przy organizacji

Piernikowe serduszko, logo SercĂłwki, imprezom, w ktĂłrych patronowaĹ&#x201A;o3:12 juĹź wielu 12/17/12 PM imprezom

jestrowany i cztery ewidowaneâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; poinformowaĹ&#x201A;. Za sprawÄ&#x2122; zasadniczej wagi uznaĹ&#x201A; porzÄ&#x2026;dek w miejscu pracy, stawiajÄ&#x2026;c za wzĂłr brygadÄ&#x2122; Tarana. â&#x20AC;&#x17E;Lepiej siÄ&#x2122; później pracuje i przychodzÄ&#x2026; wynikiâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; zaakcentowaĹ&#x201A; RaĹĄĂ­k. Trzech pracownikĂłw, ktĂłrzy przepracowali dwa tysiÄ&#x2026;ce dni bez chorobowego, nagrodzono nagrodÄ&#x2026; ďŹ nansowÄ&#x2026;. Najlepszymi gĂłrnikami chodnikowymi zostali ogĹ&#x201A;oszeni David Berger i Miroslav KÄ&#x2122;pka, najlepszymi operatorami wiertnic Petr StankuĹĄ i LubomĂ­r DaĹ&#x2C6;hel z ruchu â&#x20AC;&#x17E;Ĺ azyâ&#x20AC;? oraz Vratislav Grygar i Janusz KaczmarzyĹ&#x201E;ski z â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;SAâ&#x20AC;&#x153;. Regularnym punktem narad sÄ&#x2026; testy BHP. Najlepszy wynik osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; tym razem i za caĹ&#x201A;y 2012 rok KazimĂ­r CzyĹž. PiÄ&#x2122;tnastu gĂłrnikĂłw uhonorowano nowym medalem ďŹ rmowym â&#x20AC;&#x17E;OsobistoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gĂłrnictwaâ&#x20AC;?. Uczestnicy narady zĹ&#x201A;oĹźyli dyrektorowi RaĹĄĂ­kowi Ĺźyczenia z okazji jego Ĺźyciowego jubileuszu. jk

imprez kulturalnych itp. Na jeden imp wniosek moĹźna uzyskaÄ&#x2021; od 5 do 30 tywn siÄ&#x2122;cy siÄ&#x2122;c koron, w sumie fundacja przeznaczyĹ&#x201A;a do podziaĹ&#x201A;u ponad pĂłĹ&#x201A; milizna ona koron. Wniosek musi poĹ&#x203A;wiadczyÄ&#x2021; organizacja, na rzecz ktĂłrej jest skĹ&#x201A;adany. niz Wniosek moĹźe zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; ktĂłrykolwiek Wn pracownik OKD lub firm kontraktopra wych, zgodnie ze statutem Fundacji wy OKD OK moĹźe byÄ&#x2021; jednak przyznany wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie na rzecz organizacji zarejeĹ&#x201A;Ä&#x2026;c strowanych w RC. SzczegĂłĹ&#x201A;y na www. stro nadaceokd.cz. nad W ramach pierwszej edycji SercĂłwki cĂłw o minigrant ubiegaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; ponad sto osĂłb, uzyskaĹ&#x201A;o go 40 z nich.

organizacjÄ&#x2122; sÄ&#x2026; zaangaĹźowani gĂłrnicy z OKD.

Laureat losowania CI Kamil PavlĂ­Ä?ek koĹ&#x201A;o swego nowiuteĹ&#x201E;kiego samochodu.

SamochĂłd za CI dla Kamila PavlĂ­Ä?ka OSTRAWA â&#x20AC;&#x201C; Jasnozielona Fabia, gĹ&#x201A;Ăłwna nagroda w konkursie Continuous Improvement, czyli ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ej poprawy, zna juĹź swego wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciela. W poniedziaĹ&#x201A;ek 17 grudnia odebraĹ&#x201A; jÄ&#x2026; Kamil PavlĂ­Ä?ek, mechanik oddziaĹ&#x201A;u

robĂłt przygotowawczych z ruchu â&#x20AC;&#x17E;Ĺ azyâ&#x20AC;? Kopalni â&#x20AC;&#x17E;Karwinaâ&#x20AC;?. Uroczyste losowanie odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; w czwartek 13 grudnia przed gmachem ostrawskiej dyrekcji OKD, obecny byĹ&#x201A; dyrektor generalny Klaus-Dieter Beck. bk

bk

www.famur.com 'Ä&#x2014;NXMLYHGHQt2.'DVYHGHQt'ROX.DUYLQi RVWDWQtPREFKRGQtPSDUWQHUĹ&#x203A;PDVYĂŹPVSROXSUDFRYQtNĹ&#x203A;P ]DVSROXSUiFLDYĂŹVOHGN\YURFH 9ĂĽHP]DPÄ&#x2014;VWQDQFĹ&#x203A;PĂ&#x20AC;UP\L]DPÄ&#x2014;VWQDQFĹ&#x203A;P2.'DV DMHMLFKURGLQiPSĹ&#x2030;HMLSĹ&#x2030;tMHPQpSURçLWtYiQRÄ&#x20AC;QtFKVYiWNĹ&#x203A; DSHYQp]GUDYtRVREQtLSUDFRYQt~VSÄ&#x2014;FK\ DKRUQLFNpĂĽWÄ&#x2014;VWtYSĹ&#x2030;tĂĽWtPURFH

PĹ&#x2122;ejeme VĂĄm pĹ&#x2122;Ă­jemnĂŠ proĹžitĂ­ vĂĄnoÄ?nĂ­ch svĂĄtkĹŻ, hodnÄ&#x203A; ĹĄtÄ&#x203A;stĂ­, zdravĂ­ a mnoho osobnĂ­ch a pracovnĂ­ch ĂşspÄ&#x203A;chĹŻ. To vĹĄe takĂŠ do novĂŠho roku 2013 VĂĄm upĹ&#x2122;Ă­mnÄ&#x203A; pĹ&#x2122;eje

,QJ.DUHO5DĂĽtN Ĺ&#x2030;HGLWHO

150/47-XIX/12

149/47-XIX/12

GRUPA FAMUR


20 | www.okd.cz

číslo 47–48 | ročník 42

Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Kapříci vypluli na orlovskou oblohu Nadace největší české těžební společnosti tak poděkovala obyvatelům hornického města za zapojení do programu Sídliště žije ORLOVÁ – Pomyslný čtyřúhelník orlovského centra ohraničený kinem a budovou radnice, kulturním domem a městskou knihovnou se stal v sobotu 15. prosince rejdištěm pro tři obří ryby. Původně měli kapříci Nadace OKD vyplout až úderem sedmnácté hodiny, ale rozhodli se avizovaný čas trošku předstihnout.

Což nebylo na škodu, protože řada Orlovanů už čekala u kluziště, jež zřídila lidem společnost OKD, nebo se občerstvovala u bezbariérového bezBaru. Ten dala na víkend přistavit Nadace OKD. V její režii se ostatně také „kapří rejdy“ odehrávaly (ty úplně první byly na karvinském sídlišti Hranice před necelým rokem). A také v Orlové na ně hleděli všichni, malí, velcí, chodci, motoristé i bruslaři na ledové ploše. „Běž, běž, kdybys nekradl, mohl ses taky dívat...“ odváděli uniformovaní policisté nezletilého zlodějíčka

FOTO: Radek Lukša

V padajícím dešti tři velicí šupináči vypadali opravdu jako ryby ve vodě.

Jedna z obřích ryb si to namířila také do obchodního domu. zábavné pyrotechniky lapeného v prodejně, kde se jeden ze šupinatců objevil. Bylo to tak nečekané, že se smála i ochranka... „Kapříky jsme vypustili nad hlavy obyvatelů tohoto města jako poděkování za jejich aktivitu v programu Sídliště žije. Ten je určený právě pro obyvatele panelá-

ků, kteří se rozhodnou něco ve svém okolí změnit k lepšímu, vybudovat. A právě v Orlové se toho chytili nejvíce,“ uvedl ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek. Nebyla to náhoda, že nafukovací ryby „pluly“ v dešti jen kousek od klubu Spirála či Letního kina. „Právě sem napláno-

Kapříci pluli nad hlavami Orlovanů v samém centru města. vali lidé z orlovských sídlišť své projekty. Ve volnočasovém centru Spirála budují nové sportoviště a Letní kino chtějí kompletně zrekonstruovat. Obojí jsme jim podpořili,“ konstatoval Suchánek. Sídliště žije patří spolu se Srdcovkou (pro zaměstnance těžební společnos-

ti či dodavatelských firem, kteří dělají ve volném čase něco pro druhé) k letošním novinkám v grantové „nabídce“ Nadace OKD. Dává šanci lidem a hlavně místům, na něž se nedostalo ze státních či unijních prostředků na zkrášlování sídlišť. Radek Lukša

Velký vánoční „program“ v Kozlovicích Návštěvníci festivalu Souznění, podpořeného Nadací OKD, mohli vidět vše, od jesliček až po cukroví KOZLOVICE – Víceméně kompletní vánoční „program“ s jesličkami, betlémy více druhů včetně živého, tříkrálovým příjezdem, zpěvem koled, ukázkami tradičních zvyků i řemesel, lidovým folklorem, stromečky či gastronomickými specialitami a také dobročinnou

sbírkou uspořádali v sobotu 15. prosince v Kozlovicích. Probíhal zde totiž čtrnáctý ročník mezinárodního festivalu vánočních a adventních obyčejů Souznění 2012 s Nadací OKD coby hlavním partnerem. Kozlovice, odkud přinášíme

menší fotogalerii, byly vlastně jen jakousi pomyslnou třešničkou na dortu, čtyřdenní festival nabídl koncerty v kostelech ve Frýdku-Místku, Václavovicích či Ostravě a také závěrečné setkání s galakoncertem v kulturním domě v krajském městě. uzi

Tento beskydský betlém je vyrobený z takzvaného šustí.

Živý betlém byl samozřejmě v chlévě.

FOTO: Nadace OKD

Tři králové se po příjezdu do Kozlovic zahřáli vařonkou.

Souznění je také přehlídka tradičních řemesel, zde kovář.

Ruční zdobení cukroví.

Adventně-vánoční pořad v kozlovickém Obecním domě.


NADACE OKD

20. prosince 2012

www.ihornik.cz | 21

bezBar uzavřel premiérovou sezonu Na všech štacích v regionu byl za pultem bývalý fotbalista Ondřej Malohlava, který je na invalidním vozíčku čtvrtým rokem po úraze na motorce měli. Ke klasickým nealko nápojům jsme pro jistotu připsali varování, že jsou pro otužilé,“ uvedl Malohlava, žijící stejně jako Nanke v Kravařích na Opavsku.

V letošním roce oslovil tento nadační projekt asi osmdesát tisíc lidí! V tom příštím tu bude opět, hlavně na akcích v hornickém regionu.

FOTO: Radek Lukša

ORLOVÁ – Ani na jedné se zastávek bezbariérového stánku s občerstvením bezBar v našem regionu nechyběl za pultem Ondřej Malohlava (31). Na letošní poslední – a navíc vůbec první zimní – štaci u kluziště pro veřejnost zřízeného společností OKD v Orlové v sobotu 15. prosince od 13 do 21 hodin s ním obsluhoval ještě David Nanke. „Všem byla zima, i když myslím, že těm venku větší. My jsme měli ohřívače, oni se museli zahřívat jinak. Třeba horkou hruškou, grogem, medovinou... Pivo, to jsme v nabídce ne-

David Nanke (zleva) a Ondřej Malohlava obsluhovali v bezBaru v Orlové u příležitosti Zimních hornických her.

Martin Zach se stal jednou z tváří premiérové sezony bezBaru.

S nadačním týmem a další přibližně desítkou vozíčkářů z moravskoslezského regionu, kteří se v bezBaru střídali, byl na festivalech Colours of Ostrava a Štěrkovna Open Music v Hlučíně. Také na Hornických slavnostech v Karviné. „Dal jsem se do toho a nelituji! Poznal jsem fajn lidi,“ řekl Malohlava, který je na vozíčku po úrazu na motorce.

S těžařskou nadací se oba setkali díky „domovské“ organizaci, České asociaci paraplegiků (CZEPA). Oslovila je s nabídkou stát se členy bezBaru. „Do té doby jsem jenom věděl, že uhlí je neskutečné bohatství naší země. Pak jsem poznal, co dělá OKD prostřednictvím své nadace pro celou společnost,“ nechal se slyšet Malohlava.

Orlovský víkend uzavřel podle ředitele NOKD Jiřího Suchánka premiérový, velmi vydařený ročník fungování bezBaru. „Ačkoliv v něm od pátku do neděle obsloužili stovky lidí, ještě důležitější než tržby bylo to, že poukázal na problematiku zaměstnávání hendikepovaných a rovněž propagoval hornickou nadaci,“ konstatoval Suchánek. Radek Lukša

Nedoklubko pro osvětu i potěchu

Krojovaní horníci mají nové čepice

FOTO: Radek Lukša

Petra Kadlecová na porodnicko-gynekologické klinice s mužem a jedním z dvojčátek. OSTRAVA – Vánoční svátky a s určitostí i přelom starého a nového roku bude trávit Petra Kadlecová se svými dvojčaty Matoušem a Tadeášem na neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě. Tak jako většinu času od počátku srpna, kdy předčasně rodila; obě miminka tehdy dohromady nevážila ani půldruhého kilogramu! „Přišli na svět přesně o šestnáct týdnů dříve. Tadeášek vážil 610 a Matoušek 640 gramů. Do nemocnice v Ostravě jsem letěla z Čech vrtulníkem. Bydlíme s mužem u Havlíčkova Brodu, ale porodnici jsem domlouvala tady, pocházím z Hlučínska,“ svěřila se paní Petra, za kterou přišly zá-

„Domů s nimi ale ještě nemůžeme, objevily se komplikace. Zůstala jsem u rodičů a dojíždím do nemocnice, manžel nás taky navštěvuje,“ líčila paní Petra, pochvalující si činnost sdružení Nedoklubka, tvořeného – jak jinak – rovněž maminkami nedonošených dětí. To v rámci projektu „Mámy pro mámy“ působí v jedenadvaceti tuzemských nemocnicích. Ty ostravské navštívily v adventním čase dvě. „V městské, na Fifejdách, nedonošená děťátka neměli, tam jsme nechali dárky a informace. Ve fakultní nemocnici v Porubě proběhlo setkání se čtyřmi maminkami,“ přiblížila Klára Csirková, výkonná ředitelka Nedoklubka. Tomu Nadace OKD poskytla na podpůrný a osvětový projekt částku padesáti tisíc korun. „Setkaly jsme se s názory, proč zachraňovat předčasně narozená miminka. Údajně je to proti přírodě... My to ale vnímáme jinak, my ty děti máme, vychováváme, jsou naše radost!“ řekla Csirková. Kromě pomoci maminkám spočívá práce sdružení právě v informování veřejnosti o rizicích předčasných porodů. Více také na webu www. nedoklubko.cz. Radek Lukša

stupkyně sdružení Nedoklubko podpořeného Nadací OKD.

„Vysvětlujeme lidem, že předčasně narozené nerovná se postižené!“ říká ředitelka sdružení. „Donesly spoustu věciček pro maminky nedonošených dětí a samozřejmě také pro miminka. A hlavně podporu, kterou všechny moc potřebujeme,“ pokračovala s tím, že některé z dárků už ani nebudou pro její dvojčátka. Myslela tím zejména ty nejdrobnější oblečky a čepičky. Matouš a Tadeáš už váží přes tři kilogramy, jsou jako „normální“ novorozenci.

Klára Csirková z Nedoklubka nadělovala pod stromeček v nemocnici hromadu dárků.

FOTO: Vladislav Sobol

Sdružení podporující maminky s nedonošenými dětmi působí za přispění NOKD už ve dvacítce českých nemocnic

Čepice byly rozdány na prosincové schůzce a členové kroužku z nich měli nefalšovanou radost. HORNÍ SUCHÁ – Celkem devět zbrusu nových čepic k hornickým krojům si rozdělili v minulých dnech členové Kroužku krojovaných horníků Dolu František v Horní Suché. Peníze na jejich ušití získali z grantu Nadace OKD a jak informovala hospodářka organizace Věra Brandýsová, jsou opravdu moc pěkné. „Čepice jsme si dali ušít proto, že ty dosavadní byly každá jiná, měly různé lemování, různé odznaky, navíc se na některých podepsal zub času. Teď budou jednotné a budeme v nich důstojně reprezentovat hornický cech,“ vysvětlila Brandýsová. Šití čepic k hornickým krojům na zakázku není nikterak levné. Kroužek za ně zaplatil 10 tisíc korun. bk

Pětihodinové logické finále PRAHA – Vojtěch Dohnal ze ZŠ Františka Formana na ostravském sídlišti Dubina se stal po pětihodinovém klání nejúspěšnějším zástupcem moravskoslezského regionu na finále letošní Logické olympiády, soutěže pro chytré hlavičky, kterou podpořila Nadace OKD. V kategorii pro první stupně základních škol skončil třetí. Do prostor Míčovny na Pražském hradě usedly na dvě stovky nejlepších řešitelů z krajských kol. Celkem se pak Logické olympiády 2012 podle Zuzany Polákové z pořadatelského týmu zúčastnilo více než dvaatřicet tisíc žáků a studentů ze 1660 škol v Česku, ale i děti z USA, Německa, Belgie, Austrálie. Více také na www.mensa.cz. uzi


22 | www.okd.cz

INZERCE

číslo 47–48 | ročník 42

Pobočky: OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o. 28. října 139 702 00 Mor. Ostrava tel.: 596 635 845 606 714 884

OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o. Diagnostické centrum Sokolská 49 702 00 Ostrava 1 tel.: 597 349 205 602 581 892

OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o. poliklinika Mizerov Žižkova 2379 733 01 Karviná tel.: 595 395 261 602 583 072

OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o. HOTEL STEEL Nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel.: 558 339 753 602 350 577

OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o. Staroměstská 583/1 739 61 Třinec tel.: 558 339 400 606 788 815

OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o. Poliklinika, Školní 388 739 91 Jablunkov tel.: 558 359 836 728 422 503

www.optikajakesova.cz

120/47-XXII/12

OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o. Vás zve do svých provozoven, kde můžete uplatnit Flexi Passy. Nabízíme Vám široký výběr brýlových obrub, veškeré dioptrické čočky, sluneční brýle a odborné poradenství.

3/47-XXII/12

151/47-XXII/12

Děkujeme svým obchodním partnerům za spolupráci v uplynulém roce a do nadcházejícího roku 2013 přejeme všem mnoho štěstí, zdraví, řadu pracovních úspěchů a spokojenost v osobním životě Vedení společnosti

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD BYTY Vyměním st. 1 + 1 (RPG) Místek, Anenská ul. za 2 + 1 v Místku. Inf. na tel.: 731 484 333. B543/47/12

PRODEJ Prodám plynový průtokový ohřívač vody typ VEGA 16 E No 22 výrobce MORATOP a venkovní dveře pravé, šířka 90. Ohřívač nepoužitý. Dobrá cena. Inf. na tel.: 721 010 558. B544/47/12 Prodám rohovou kuchyňskou linku 1,90 m x 2,80 m (výška skříňky 2,30 m), nová, originál zabalená, včetně vestavěných spotřebičů (plynová deska, elektr. horkovzdušná trouba, odsavač par, nerezový dřez, dřezová deska, kuchyňská vod. baterie). Celková cena 41 850 Kč. Inf. na tel.: 604 997 448. B545/47/12 Koupím hodiny pendlovky s 1–3 závažími i poškozené, stojací podlahové hodiny. Uvítám pozůstalost po hodináři. Nabídněte – přijedu. Inf. na tel.: 603 775 296. B546/47/12

118/47-XXII/12

KOUPĚ


SPORT

20. prosince 2012

www.ihornik.cz | 23

U Hudečků jezdívá celá rodina na hory

Anketa Horníka J ký momentt roku Jaký k 2012 vám á nejvíce j í utkvěl tk ěl v paměti, ěti z jakého jste měl největší radost? Miroslav Štěpánek trenér dorostenců v MFK OKD Karviná „Můj nejsilnější emotivní zážitek roku nemůže být nic jiného než zisk Davis Cupu a velký úspěch českého tenisu, na kterém se podílel Radek Štěpánek (Miroslavův bratranec – pozn. red.). Prožíval jsem to nejen jako fanoušek českého sportu, ale ještě víc jako rodinný příslušník. Celá rodina v Praze fandila ostošest, a nakonec se to Radkovi povedlo. Myslím, že stále může být pro mladé lidi v různých sportech vzorem. Když už ho tak vidí i trenér Realu Mourinho, pak u nás by to mělo platit dvojnásob.“

KARVINÁ – Reprezentační kouč českých házenkářů, známý karvinský trenér Jaroslav Hudeček, se už před pár lety zařekl, že když při své vytíženosti u házenkářských družstev nestíhá být tak často se svými nejbližšími, tak vánoční a novoroční svátky musí stůj co stůj strávit s rodinou. „Poslední roky se to opravdu snažím dodržovat, protože rodina si mě během roku moc neužije, tak ať jsme spolu delší dobu aspoň na Vánoce. Musím to zaklepat, daří se to. Letos to bylo jen o vlásek, protože v termínu mezi 27. a 29. prosincem mají juniorští házenkáři reprezentační sraz. Už je ale netrénuji, protože jsem u áčka,“ mohl si „oddechnout“ Jaroslav Hudeček. Ve vánočním čase jej pravidelně přepadává nostalgie, kterou má ale rád. „Je to takové dojímavé období, kdy jsou na sebe lidé milejší a laskavější. Je příjemné trávit tyto dny v rodinném kruhu. Všichni jsme spolu, vzpomínáme, díváme se na pohádky. Tuhle tradici rád dodržuji. Jsem tak naučený z dětství a v rodině se snažíme, abychom tu tradici předali dál. Momentálně už svým vnoučatům,“ vypráví Hudeček. V posledním týdnu roku vyráží pravidelně s rodinou do Valašské Bystřice. Na hory. „Pokud je hodně sněhu, je to tam v zimě něco báječného,“ potvrzuje. Nejvíc se mu líbí skvělá tradice výšlapů, která se tam dodržuje. „Když se celá dědina na Silvestra vypraví ven, nemá to chybu. Putuje se ke třem horským chatkám, kde jsou pro lidi připraveny různé soutěže o ceny

FOTO: archiv Jar. Hudečka

Kapr nesmí na štědrovečerní tabuli chybět, hezkou tradicí je pak setkávání se sousedy

Hudečkova rodina je na Vánoce ráda pohromadě. a občerstvení. Nechybí srnčí gulášek, ale ani koštovačka, to se hned každý soused musí pochlubit, co stihl během roku doma vypálit,“ líčí se smíchem Hudeček. Lidé se pak při cestě z chaty na chatu brodí sněhem, koulejí se ze závějí a baví se. Někdo se zastaví u pojízdné polní kuchyně, kterou vyvezou do vršku místní dobrovolní hasiči. „Jde hlavně o ta setkávání s přáteli. Lidé si dávají perníková prasátka pro štěstí, mají k sobě tak nějak blíž než ve městě,“ myslí si Hudeček. A co štědrovečerní zvyky? Dodržují se u Hudečků? „Jestli myslíte lití olova, tak to zrovna ne,“ usmívá se hlava rodiny. „Ale třeba kapr, to je jasná volba. S kuřecími řízky by u mě nikdo nepochodil,“ konstatuje. Součástí večera je i vzpomínkový akt na nejbližší, kteří už se Štědrého dne nemohou zúčastnit. Hudečkovi také po ve-

čeři najdou pod talířky mince, z čehož mají většinou největší radost děti. „A necháváme si i kapří šupiny, aby se v peněžence držely peníze. I tuhle tradici si pamatuji z dětství,“ vybavuje si trenér reprezentace a karvinských mládežnických celků. S manželkou a dcerami Lucií a Janou si rád zazpívá koledy. „Holky už mají vlastní dcerky, takže zpívám i vnoučatům. S nimi se také na Štědrý den vydávám na náměstí ke stromečku a k betlému, protože to je pravé kouzlo Vánoc,“ prozrazuje, kde byste v tento sváteční den Hudečkovy našli. A jak sám říká, s vnučkami sleduje i pohádky. „Ty rozhodně patří do mého programu. Mám rád ty české klasiky a vůbec mi nevadí, že Pyšná princezna už běžela po stopadesáté prvé. Pustím si ji i po stopadesáté druhé,“ směje se Jaroslav Hudeček. Martin Ruščin

Ludvík Mrkva trenér dorostenců v HCB OKD Karviná „Radosti jsme si letos v klubu příliš neužili. Nejvýraznějším momentem, bohužel zásadně negativním, bylo letošní léto, kdy se nám to před sezonou v Karviné málem rozpadlo. Z loňského kádru zůstali ze základu jen Vančo s Petrovským, kterým sekundovali Hanisch a Chudoba. To bylo vše. A obměna vedení? Pozdě, ale přece. Víc k tomu není co dodat. Je to všechno důkaz toho, co je v dnešní době vůbec možné. Na druhou stranu je pozitivní fakt, že ani tohle všechno nás úplně nepoložilo. Je vidět, že karvinská házená má své kořeny opravdu hluboko. Rád bych věřil tomu, že máme největší krizi posledních třiceti let za sebou a že v novém roce už bude lépe.“

Zbyšek Gazda trenér žáků v MFK OKD Karviná „Největším zážitkem pro mě i pro moje kluky z družstva U13 byl nedávný turnaj ve slovenské Korni, který se nám po dramatickém průběhu finále povedlo vyhrát. Pro nás během sezony sice nejsou výsledky prioritní, neboť nám jde neustále hlavně o zdokonalování fotbalových kvalit mladých hráčů, ale když už přijde na nějakém turnaji podobný úspěch jako tento, tak to obrovsky potěší. Podobný zážitek si kluci přivezli na konci roku i z mezinárodního turnaje v Bílovci, kde viděli v akci zahraniční účastníky. Zahráli si třeba s rakouským Sturmem Graz. To se nám během roku také často nepovede.“ Soňa Ortová trenérka žáků v HCB OKD Karviná „Největší radost mi udělali chlapci na dubnovém mezinárodním turnaji Prague Handball Cup. Skončili jsme tam v obrovské konkurenci druzí, ale vůbec jsme nepočítali s tím, že se dostaneme až do finále. Chlapce, ročníky 1999, jsem měla pod sebou od minižáků čtyři roky, přesto mě i po takové době mile překvapili tím, čeho všeho jsou schopni. Vyhráli tam všechny zápasy, až ve finále jsme nestačili na Maďary. Naposledy mi tak velký podnik mezi mladšími žáky vyhrály ročníky 1986 s Pavlíčkem a druzí skončili chlapci ročníku 1989 s Mrkvou či Vančem.“ luk

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001:2009

www.pdprofi.cz

Společnost PD profi, s.r.o. 152/47-XXIII/12

29/47-XXIII/12

děkuje za spolupráci v roce 2012. Všem přeje příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a zdraví v roce 2013.


24 | www.okd.cz

SPORT

číslo 47–48 | ročník 42

Tam, kde peníze pomáhají

Vydrž, jen si o tebe přihraju!

Nadace OKD a program Srdcovka dělaly během roku 2012 radost (nejen) dětem AU!

Plavání

Podpora menších sportů, jako je třeba plavání, je pro kluby z Karvinska velice důležitá. REGION – S blížícím se novým rokem nastává i pro sportovce našeho regionu ideální doba bilancování. Ne vše se během kalendářního roku 2012 povedlo, ne všichni jsou asi spokojeni, důležité však je, že se stále najde někdo, kdo chce pomáhat a přispět svým dílem ke zdaru společné věci. Sportovní oddíly a kluby Karvinska letos v hojné míře využívaly prospěšných a v dnešní těžké době i potřebných podpůrných projektů OKD či Nadace OKD, které mladým sportovcům regionu, ale nejen jim, přispěly tu vyšší, tu skromnější částkou na podporu jejich činnosti.

Florbal Florbalový klub z Bohumína využil díky Janu Šumberovi z RPG Real Estate příspěvku z projektu Srdcovka pro organizaci letních florbalových turnajů pro školáky v Bohumíně, Havířově a Ostravě, kteří měli možnost seznámit se s tímto dynamicky se rozvíjejícím sportem. „Překvapilo nás, kolik dětí se na akce přišlo podívat,“ poznamenal Šumbera.

Krasobruslení O kvalitní letní soustředění měli díky zaměstnanci Dolu Darkov Milanu Ku-

čerovi postaráno mladí krasobruslaři z Českého Těšína. Grant ze Srdcovky pomůže klubu také zaplatit pronájem ledových ploch v regionu, kde děti trénují. „A také jsme díky němu mohli před pěknou diváckou návštěvou pořádat Ice Show na ledě k zahájení sezony,“ podotkl Kučera.

Judo I díky financím z OKD mohl judistický klub MSK Judo Karviná zorganizovat pět tematicky zaměřených turnajů pro děti a mládež. Na zajímavé ceny pro nejlepší se také přispělo z „měšce“ věnovaného OKD. „Děti od nás málokdy odcházejí s prázdnou, a to i ty, které se neumístí,“ zasmál se předseda MSK Judo Petr Rabas.

Futsal Nadace OKD se přes fotbalový klub MFK OKD Karviná podílela na pořádání futsalového turnaje pro Dětské domovy. „Pro některé děti z domovů je tato forma trávení volného času ideální cestou, kterou by se v budoucnu mohly ubírat,“ myslí si Igor Madari, vychovatel Dětského domova Srdce z Karviné.

OKD nezapomíná ani na sportovce působící na amatérské úrovni. Fotbalový tým Lokomotivy Louky z okresního přeboru přežil do dnešního dne jen díky tomu, že ho podržely šachty. „A můžeme každý druhý rok pořádat i letní turnaj pro družební oddíly z příhraničních hornických obcí,“ upozorňuje tajemník klubu Marek Štefanec. Finančně pomohlo OKD i fotbalistům Baníku Doubrava, které vybavilo novými dresy. „Každé podpory si vážíme. Možná nám díky tomu přálo i štěstí a ve své premiérové sezoně v I.B třídě jsme se udrželi,“ usmál se předseda doubravské kopané Jaroslav Franek.

Ženská házená S novými dresy, tentokrát pro dorostenky házenkářského Sokola Karviná, pomohla i Srdcovka. „Holky hrají nejvyšší soutěž, tak aby dobře reprezentovaly. Hodí se nám jakákoliv pomoc,“ potvrdil Pavel Wilczek, na jehož jméno klub ženské házené minigrant získal.

Letní kempy O prázdninách si dvě skupinky dětí z Horní Suché, věnující se florbalu v místním klubu, mohly vyjet na letní kemp v přírodě, kde dostaly vše potřebné. To vše díky Nadaci OKD. „Tyto kempy pořádáme pravidelně, jenže aby na ně mohly vyjet všechny naše děti a aby měly plnohodnotnou sportovní přípravu, na to nám dosavadní peníze nestačily. Kromě obce musel pomoci ještě někdo další,“ vysvětlil předseda FbK Horní Suchá Petr Krucina. A ten někdo se našel. A ne pouze v tomto případě. Jak vidno, finanční pomoc ze strany OKD je v oblasti sportu směřována do různých zájmových činností, a to byl jen výčet zpráv, s nimiž jste se, vážení čtenáři, mohli prostřednictvím Horníka seznámit. Snad budeme v příštím roce přinášet přinejmenším stejné množství radostných informací jako v roce právě končícím.

Smějeme se s Horníkem ve sportovním duchu Sotva se fotbalový útočník vrátí ze zápasu, manželka na něj spustí: „Taková ostuda! To ses před tím zápasem nemohl lépe umýt?!” „O čem to mluvíš?” diví se sportovec. „Jen nedělej andílka – já dobře vím, co se stalo! Ty si myslíš, že jde přehlédnout, že tě rozhodčí předčasně poslal do sprch?!“

ká: „Hoši, byl jsem v 25 metrech a je tam ruská ponorka! Zaťukal jsem na okýnko a oni na mě mávali a volali: Zdrastvujtě!“ Ponoří se třetí potápěč, za chvíli se vynoří a říká: „Hoši, byl jsem v 35 metrech a je tam policejní ponorka!“ „Jooo? Jak jsi to poznal?“ „No, zaťukal jsem na okýnko a oni mi otevřeli.“

Potápí se tři potápěči. Ponoří se první, za chvíli se vynoří a říká: „Hoši, byl jsem v 15 metrech a je tam americká ponorka!“ Oni na to: „Fakt? A jak jsi to poznal?“ „No, zaťukal jsem na okýnko a oni na mě mávali a volali: Hello!“ Potopí se druhý, za chvíli se vynoří a ří-

Hokejista se vrátí ze zápasu skleslý. „Proč jsi tak smutný?” vyzvídá žena. „Kvůli tomu nešťastnému hattricku,” říká hokejista. „A tebe ty tři góly netěší?” „Jak by mohly?!” zoufá si sportovec. „Vždyť jsem brankář!”

To jsem blázen. Kde zmizel ten balon?

Martin Ruščin

122/47-XXIV/12

Díky Nadaci OKD vyrazili na sportovní kemp do přírody mládežníci z Horní Suché.

Amatérský fotbal

FOTO: Ivo Dudek

FOTO: Ivo Dudek

Spolupráce s OKD přinese mladým plaveckým nadějím z klubu Kosatky Karviná další možnost sportovního růstu. „Finance nám pomohou udržet a vylepšit stávající tréninkové podmínky v našem klubu a také podpořit zajímavými cenami solidní úroveň závodů, které pořádáme,“ přiblížil předseda karvinského plavání Vladislav Tytko.

HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25 „ Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, e–mail: vladislav.sobol@okd.cz; šéfredaktor Mgr. Josef Lys, e–mail: josef.lys@okd.cz „ Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava; e–mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: sekretariát: 596 264 801, příjem inzerce: 596 264 803, e–mail: renata.pavlikova@okd.cz; ústředna: 596 261 111 „ Grafika Robin Caïs, e–mail: robin@layoutman.cz „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz„ Vychází ve čtvrtek v nákladu 28 2 000 výtisků „ Registrace MK ČR E 18683 „ Tiskne:Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava „ Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. „ Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.

HORNÍK č. 47 ze dne 20. 12.2012  

HORNÍK č. 47 ze dne 20. 12.2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you