Page 1

8. listopadu 2012 | číslo 41| ročník 42

Noviny zdarma nejen pro havíře Listopadové bezpečnostní heslo:

Bezpečnost není práce, ale váš život!

Zdař bůh a předem děkuji Petra Mašínová ředitelka pro PR a komunikaci

Poděkování Po pětiletém úspěšném působení v OKD odešla na konci října z pozice finanční ředitelky i předsedkyně finanční a IT komise Miloslava Trgiňová. Opustila rovněž představenstvo OKD, kde zastávala pozici místopředsedkyně představenstva. red

strana 3

OKD podporuje Kosatky Plavecký klub v Karviné má i reprezentanta

strana 12

Báň šikmého kostela ponese poselství pro příští generace Za společnost OKD je v pozlacené kouli výtisk firemního týdeníku Horník s článkem

o opravě této památky

DOLY – Až dejme tomu za dalších sto let nastane čas na rekonstrukci „křivého“ katolického kostela sv. Petra z Alkantary v karvinské části Doly, objeví dělníci z budoucnosti v jeho báni poselství z 1. listopadu roku 2012. Tento den do ní vložili pracovníci firmy WINRO z Opavy tubus s různými dokumenty včetně Horníka č. 36, kde je popisována současná oprava chrámu za přispění společnosti OKD i Nadace OKD.

Opravu svatostánku za 5 mil. Kč uhradí OKD, zvony zaplatí nadace. Dělníci v budoucnu najdou • smlouvu o dílo na současný rozsah po požadovaných prací včetně soupisu prací • smlouvu o dílo na provedení archeologického průzkumu kostela • rozhodnutí a zápis stavebního úřadu, záznam z ohledání na místě • projekt provedení sanace stavby z roku 1994 • výtisk podnikového časopisu Horník č. 36/2012, za společnost OKD • fotografie a dokumentace za farnost Karviná • reference firmy WINRO, provádějící opravu • v současnosti používané mince • výtisky celostátních Hospodářských novin a regionálního Karvinského deníku z 1. 11. 2012

FOTO: Radek Lukša

Po delším í čase na mě přišla řada a mohu Vás oslovit v našem Horníku. Témat k napsání krátkého sloupku je dnes mnoho. Krom toho, že se naše společnost zabývá svou vlastní budoucností, čeká nás velmi těžký rok, který do velké míry omezí mnoho z našich netěžebních aktivit. Nadace dostane od OKD násobně menší příspěvek, sponzoringové aktivity budou krom tradiční podpory téměř nulové, akce pro zaměstnance budou pravděpodobně skromnější a snaha snížit náklady se projeví i v celkové prezentaci OKD navenek. Přes všechny tyto škrty se ovšem budeme snažit nesnížit přínos našemu regionu a podporovat ho, jak jen můžeme. V těchto těžkých dobách by nám velmi pomohlo, kdybychom si byli opravdu jistí tím, kde je třeba nejvíce pomáhat, kdybychom byli schopni získat podněty jak z měst samotných, od kraje nebo neziskovek, tak i od Vás, samotných zaměstnanců. Odtud z ústředí se věci mnohokrát jeví zkresleně, částečně jsme odtrženi od reality a často nedokážeme přesně určit, co je v oblasti dárcovství a pomoci skutečná priorita. Z diskusí s nejedním z Vás vím, že máte často pocit, že OKD investuje na nesprávných místech, nebo naopak máte velmi konkrétní nápady, kde pomáhat. Jelikož bude rok 2013 rokem složitým, dovoluji si vyzvat všechny čtenáře Horníka, aby s námi aktivně komunikovali a poslali nám podněty na projekty, které budou skutečným přínosem. Za chvíli se znovu otevřou nadační granty a každý smysluplný projekt bude vítán. V tomto případě víc než kdykoli jindy. Společnost OKD dostala za své dárcovské aktivity nejedno ocenění a Nadace OKD je téměř nejvýznamnější v zemi. Přesto stále cítím, že obyvatelé regionu mají pocit, že se o ně dost nestaráme. Budu Vám moc vděčná, když nám pomůžete tenhle pocit změnit. Bez podpory místní komunity totiž není možné dál podnikat.

V premiéře SM 160 na ČSM-jih

Montéři usadili báň na kříž a strhli ochranný obal, sluníčko ozářilo pozlacenou kouli. „Vzkazy pro příští generace nacházíme zejména v kostelích naprosto běžně. Proto jsme i my dali do pozlacené měděné báně – takzvané makovice – s průměrem okolo padesáti centimetrů měděnou schránku, ve které jsou zaletovány nejen písemnosti, ale také nyní používané české mince; vždy jeden

kus od každé,“ informoval Radim Tesař z firmy WINRO specializující se na restaurování kulturních pamětihodností. „Přidal jsem informace o farnosti Karviná-Doly. Například, že počty věřících, kteří navštěvují tento kostel, se liší podle počasí. Když prší, přijde snad padesát farníků, pokud je hez-

Lidé se srdcem na pravém místě Pravidelné měsíční příspěvky z platu posílá na Barborku už přes padesát zaměstnanců OKD REGION – Zaměstnanci OKD se opět ukázali jako lidé se srdcem na pravém místě. Je to sotva pět měsíců a pár dnů, co jsme poprvé informovali o možnosti posílat pravidelně libovolnou částku vyšší než 50 korun z měsíčního platu na Občanské sdružení svatá Barbora, a organizace podporující děti z hornických rodin bez táty má už přes 50 takových přispěvovatelů. „Přiznám se, že jsme s tak širokým ohlasem ani nepočítali,“ svěřil se předseda Barborky Vladislav Sobol s tím, že lidé ze šachet posílají tímto způsobem měsíčně v součtu okolo 5 tisíc korun. Nejnižší příspěvek je právě oněch 50 korun, nejvyšší pak 300 Kč měsíčně. „Informace byla adresována hlavně zaměstnancům, kteří nepracují v ucelených důlních kolektivech, jež podporují Barborku v rámci víceméně pravidelných sbírek. A jsme rádi, že právě tyto lidi zaujala. Přispívají pracovníci na nejrůznějších postech, od technicko-hospodář-

FOTO: Richard Sklář

Výzva pro čtenáře

Postup 5 metrů denně

Další příležitostí, jak podpořit děti z Barborky, budou sbírky na tradičních šachťácích.

ských zaměstnanců přes techniky po řadové horníky z pomocných a obslužných provozů. Mezi dárci je i devět žen,“ popsal strukturu přispěvatelů Sobol. Jak dodal, všichni v Barborce si jejich gesta velmi váží. „Tady totiž nejde ani tak o peníze. Tím nejdůležitějším je projevená podpora a solidarita s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. Vědomí, že je kámoši a parťáci jejich tátů nenechávají na holičkách, je pro ně velkou vzpruhou a oporou. Stejně jako pocit přetrvávající sounáležitosti s velkou hornickou rodinou,“ vysvětlil předseda. I proto Barborka ráda uvítá případné další dárce. „Úředně“ na tom nic složitého není. Stačí zajít do mzdové účtárny, kde vše zařídí. Motivací mohou být třeba blížící se Vánoce. Finanční příspěvek na Barborku je navíc darem, jehož využití si můžete snadno ověřit. Informace jsou třeba na www.svatabarbora.cz, kde si můžete prostudovat i podrobné roční účetní uzávěrky. bk

ky, tak to je okolo sto dvaceti,“ upřesnil fryštátský kněz Daniel Vícha, jenž poddolovaný chrám spravuje. Do báně dal uložit i časy bohoslužeb, aktuální kontakty na duchovní správu, leták o kostele, pohlednice z nedávné minulosti i přítomnosti... Pokračování na straně 2

Ze světa Dovoz uhlí do Polska klesá VARŠAVA – Dovoz černého uhlí do Polska v letošním roce klesne na méně než 10 milionů tun proti 15 milionům v roce 2011. Podle generálního ředitele státem vlastněné společnosti Weglokoks, která se zabývá vývozem a dovozem uhlí, Jerzyho Podsiadla je příčinou klesajícího importu nižší poptávka a silný americký dolar, který snižuje ziskovost dovozu. Firma přesto věří tomu, že současné podmínky na trhu jsou pouze dočasné a v budoucnosti dojde ke znovuoživení poptávky. Podle Podsiadla musí zároveň polští těžaři snížit své náklady, aby byly konkurenceschopní vůči dovozu suroviny ze zahraničí. Podle polského ministerstva hospodářství dovezlo Polsko od ledna do července 5,5 milionu tun uhlí, což představuje ve srovnání s 8,5 milionu v roce 2011 meziročně 35% pokles. Polsko bylo jako největší evropský producent po celá desetiletí významným vývozcem uhlí. Od roku 2008 se však země stala kvůli klesající těžbě a restrukturalizaci tohoto průmyslového odvětví čistým dovozcem uhlí. Zdroj: Platts


2 | www.okd.cz

Z OKD

číslo 41 | ročník 42

Poukázka Flexi Pass – volný čas na přání Firma Sodexo Pass ČR rozšířila síť provozovatelů, u kterých můžete poukázkami platit FOTO: Radek Lukša

Robert Winkler z firmy WINRO dal tubus do ještě zabalené báně.

OSTRAVA – Blíží se konec roku a s ním i výdej zaměstnaneckých poukázek Flexi Pass, se kterými si můžete užít volný čas přesně podle svých představ. Roční nároky na poukázky, které vyplácí OKD svým zaměstnancům již třetím rokem, se pohybují od 2400,do 5600,- Kč, podle odpracovaných let v OKD. V letošním roce budou poukázky vydávány ve dnech 27.–28. listopadu na všech závodech OKD dle přesného harmonogramu, který vám přineseme v Horníku 22. 11. 2012.

Báň šikmého kostela ponese poselství pro příští generace Dokončení ze strany 1

Vložením tubusu o průměru deseti a délce třiatřiceti centimetrů do „koule“, jejím následným vytažením na věžičku, spojením s novým nerezovým křížem natřeným kovářskou černí a osazení na špici kostela se završila další etapa rekonstrukce, na niž společnost OKD přispěla celkovou částkou pěti milionů korun. Těžařská firemní nadace k tomu přidá další peníze na projekt Zvony naděje pro šikmý kostel čili na pořízení dvou zvonů a nových hodin.

Vzhledem k tomu, že poddolovaná a o 37,5 metru pokleslá stavba je nakloněna o 6,8 stupně, je „křivý“ i nový kříž s pozlacenou bání. „Ten dřívější byl rovný, což nevypadalo moc dobře. Teď máme nejen nakloněný kříž, ale i ciferník u hodin,“ podotkl farář. Všechny opravy mají být podle něj hotovy do konce listopadu. Pak se jedna z mála zachovaných památek na starou Karvinnou (psanou ještě se dvěma „n“) dočká svého slavnostního otevření. Radek Lukša

Podmínky pro získání poukázek Poukázky se v roce 2012 vydávají za rozhodné období 1. leden – 31. říjen. Pro získání nároku na ně musíte mít v tomto období odpracováno min. 140 směn (netýká se nemocenské z důvodu pracovního úrazu) a žádnou neomluvenou absenci. Výše poukázek se odvíjí od počtu odpracovaných let. První nárok vzniká po odpracování 1 roku před rozhodným obdobím, tj. před 1. lednem 2012.

Prostudujte si, jak pomoci kolegovi v případě zdravotních komplikací

Poukázky využijete na kulturu a sport, relaxaci, cestování, vzdělávání, nákup léků, zdravotnických pomůcek, očkování.

Nové opatření pro zaměstnance, jak poskytovat první pomoc OSTRAVA – Společnost OKD klade bezpečnost svých pracovníků na první místo. Od nového roku proto zavádí další komplex opatření, jejichž cílem je zvýšit úroveň znalostí o poskytování první pomoci u svých zaměstnanců. Jak pomoci kolegovi, který se Vám nezdá zdravotně v pořádku, necítí se dobře a podle příznaků by mohlo jít o srdeční selhání nebo přehřátí organismu? Podle vedoucího odboru BOZP Miroslava Mančaře bude například do osnov všech kurzů v Centrálním vzdělávacím středisku zařazena výuka první pomoci s důrazem na rozpoznání příznaků srdeční zástavy a přehřátí organismu. Tato tematika bude zařazena také do ročního programu pravidelných měsíčních školení zaměstnanců. „Na informační tabule v místech střídání osádek umístíme plakáty, jak postupovat v případě podezření na srdeční zástavu nebo přehřátí organismu. Letáky vložíme i do lékárniček na pracoviště. I kdyby tyto nástroje pomohly jednomu jedinému horníkovi, který se necítí z různých příčin dobře, mají opatření smysl a vyplatí se,“ tvrdí vedoucí BOZP. Firma zároveň zakoupí 12 přístrojů LIFEPAK 1000, podporujících základní životní funkce v případě srdečního selhání.

ve wellness centrech, zdravotní pomůcky v lékárnách nebo zájezdy v cestovních kancelářích. Z oblasti sportu se v nabídce nově objevují žádané aktivity, jako např. spinning, speeding, H.E.A.T., RTX, jóga, power plate, sportoviště a hřiště na volejbal, nohejbal, tenis, házenou, badminton, squash, ze zimních sportů bruslení, lyžování a snowboarding. Milovníci adre-

Ty budou umístěny na ZBZS na jednotlivých dolech, v Centru servisních služeb i na správě OKD. „Pochopitelně musíme proškolit dostatečné množství lidí, kteří budou schopni v případě potřeby přístroje efektivně použít,“ říká Mančař. Před tím, než vstoupí od nového roku výše zmiňovaná opatření v platnost, budou zaměstnancům na dolech a VOJ SC rozdány zástupci HBZS plakáty a letáky detailně popisující, jak postupovat v případě podezření na srdeční komplikace nebo přehřátí organismu. „Tyto letáky krok po kroku ukazují, jak se chovat, jestliže pozoruji u sebe nebo některého ze svých kolegů příznaky srdeční slabosti nebo přehřátí organismu. Pět minut, které zabere prostudování jednotlivých kroků při poskytování první pomoci, může být v případě skutečných komplikací neocenitelných. Proto doporučuji všem, aby letáky nevyhodili do koše, ale přečetli si je. Nikdy nevíte, co vás může potkat. A navíc, třeba se vám tyto znalosti budou hodit i jinde než v práci,“ vysvětluje Mančař. A připomíná jednu důležitou věc, která snižuje riziko jakýchkoliv zdravotních komplikací, a tou je dodržování základních pravidel životosprávy před tím, než kdokoliv z nás vyrazí do práce. Marek Síbrt

Hodnotu poukázek dle kolektivní smlouvy najdete v přiložené tabulce. Pokud již nyní víte, že v době výdeje poukázek nebudete přítomni v práci, požádejte svého kolegu o jejich převzetí. Jednoduše ho vybavte plnou mocí, kterou si vyzvednete u administrátorů sociálních služeb, administrátorů HR činností, mzdových účetních nebo u kiosků a vrátnic.

Kde uplatnit poukázky Poukázky Flexi Pass v nominální hodnotě 50 a 200 Kč můžete využít na nákup služeb v oblasti kultury a sportu, relaxace, cestování, vzdělávání, nákup léků a zdravotnických pomůcek či očkování na mnoha místech po celé České republice. Od loňského roku firma Sodexo Pass ČR rozšířila síť provozovatelů, u kterých můžete poukázkami platit. Nejen ve velkých městech, ale i v menších obcích našeho kraje jimi můžete hradit cvičení ve fitness centrech, relaxační procedury

nalinu mohou využít nabídek n paintballu, letu balonem nebo p kurzu potápění. V klidu a pok hodě si můžete zahrát bowling, h kuželky nebo billiard. Sport k vám nic neříká? Pak zamiřv te t za kulturou a s poukázkou Flexi Pass projděte výstavní síně n a galerie, navštivte divadelní n představení nebo se pobavte na filmech v kině, zajděte na přednášky nebo koncerty do klubů a kulturních domů. Nevybrali jste si z nabídky nic pro sebe? Blíží se Vánoce a vaše manželky, maminky a dcery jistě potěší dárek v podobě pobytu v lázních, na masážích, v saunách nebo solných jeskyních, kde si budou moci odpočinout od každodenních starostí. Chystáte-li se na dovolenou, vyberte si ji v řadě cestovních kanceláří, které také přijímají platbu poukázkami. Pro vzdělání chtivá dítka lze poukázkami uhradit jazykové i jinak vzdělávací kurzy nebo např. autoškolu, pro mladší pak plavání nebo cvičení s dětmi. A nezapomínejte ani na své zdraví, za poukázky můžete nakoupit vitamíny, léky, očkování a zdravotní pomůcky v lékárnách či optikách.

Poradí nástěnky či internet

Hodnota zaměstnaneckých poukázek dle kolektivní smlouvy Počet odpracovaných let

Nárok na poukázky

0–1

0 Kč

2–4

2400 Kč

5–9

2800 Kč

10–14

3200 Kč

15–19

3600 Kč

20–24

4000 Kč

25–29

4400 Kč

30–34

4800 Kč

35–39

5200 Kč

40 a více

5600 Kč

Díky široké síti provozoven, které přijímají poukázky Flexi Pass, najde každý z vás pro své poukázky využití, což je velkou výhodou, protože jejich další prodej je v rozporu s platnou legislativou. Seznam společností z Moravskoslezského kraje, které přijímají poukázky Flexi Pass, naleznete rozdělené dle míst i tematického členění na nástěnkách všech závodů. Všechny společnosti z celé České republiky pak najdete na volnočasovém vyhledávači www.můjPass.cz. Provozovny, u kterých je možno platit poukázkami, jsou označeny samolepkou, na které je vždy vypsán typ přijímaných poukázek. Připomínáme, že poukázky, které jste obdrželi loni, mají platnost do konce roku 2012. Máte-li tedy nějaké stále v peněženkách, neváhejte a utrácejte! KDO ODPOVÍ NA DOTAZY? V případě jakýchkoliv dotazů ohledně výdeje zaměstnaneckých poukázek kontaktujte administrátorky sociálních služeb na jednotlivých VOJ nebo kl. 882-2006. S dotazy k uplatnění poukázek se můžete obracet také na infolinku firmy Sodexo Pass ČR 233 113 435. CSS lidské zdroje

Vzhledem k vývoji cen uhlí roste význam ekonomiky provozu KARVINÁ – I když počet registrovaných pracovních úrazů za období leden až září 2012 poklesl na Dole Karviná proti stejnému období loňska o 13, úrazová četnost je stále vyšší než požadovaná. Zatímco strategickým cílem je pro letošní rok hodnota 6,9, skutečnost se na konci září vyjadřovala číslem 7,84. „Další snižování úrazovosti je proto úkolem pro všechny,“ zdůraznil na poradě vedení karvinské šachty s revírníky náměstek pro bezpečnost Petr Glas. Upozornil na zvýšený počet úrazů v dodavatelských firmách, jejichž zaměstnanci tvoří téměř čtvrtinu pracovního kolektivu Dolu Karviná. „Všichni si musíme uvědomit, že hlavní prioritou OKD je bezpečnost, teprve pak následují těžba a ražby,“ konstatoval v této souvislosti Glas.

Druhá letošní porada vedení Dolu Karviná s revírníky se konala za účasti asi sedmi desítek důlních techniků poslední říjnovou středu ve společenském zařízení u lokality ČSA Barborka. Vedení šachty reprezentovali vedle Glase náměstci ředitele – pro inženýring a plánování Petr Dedek, provozní Roman Dušička, technický Roman Stacha a ekonomicko-personální Stanislav Wizur, dále manažer pro CI Rostislav Volek a vedoucí výroby Petr Škorpík. Hlavními tématy porady byly bezpečnost a plnění výrobních úkolů, hovořilo se také o strategických cílech dolu do budoucna. Mezi ty patří zejména do roku 2015 prohloubení jámy ČSA 2 a otvírka 12. těžebního patra, v příštím roce dokončení ražby spojovacího překopu na Důl Darkov a převedení těžby

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Nosnými tématy druhé letošní porady vedení Dolu Karviná s revírníky byly otázky bezpečnosti práce, výroby, ale také výhled do budoucna

Účastníci druhé letošní porady vedení Dolu Karviná s revírníky.

z lokality ČSA na darkovskou úpravnu uhlí či v roce 2013 zahájení výstavby centrální klimatizace na lokalitě ČSA. Významným projektem je modernizace systému logistiky a zavedení centrálního řízení důlní dopravy. Jak upozornil náměstek Dedek, tyto a další úkoly budou vzhledem k přetrvávající ekonomické krizi a klesajícím cenám uhlí plněny ve ztížených ekonomických podmínkách. Reagovat na to musí i Důl Karviná. „Světové ceny uhlí neovlivníme, ale můžeme ovlivnit ekonomiku na vlastním pracovišti,“ vyzval Dedek. Pro důlní techniky to znamená věnovat se otázce, jak zlepšit, usnadnit a zefektivnit všechny provozní činnosti. „Dnešní doba přeje aktivním a proto i my musíme být přístupní změnám,“ řekl náměstek. bk


www.ihornik.cz | 3

8. listopadu 2012

Na seznámení pět metrů denně Kombajn SM 160 se stěhoval ze severní na jižní lokalitu k Verešovi, nově byl vybaven vizualizací MINOS-2

STONAVA – S dosavadním vývojem úrazovosti a stavu bezpečnosti na Dole ČSM v tomto roce nemůžeme být spokojeni. A to nejen z pohledu dvou smrtelných úrazů z května. Stále se totiž nedaří snížit nejčastější zdroj úrazů – pád horniny a pády pracovníků při chůzi. I když jsou statistické údaje srovnatelné s loňským rokem, došlo v posledních dvou měsících k prudkému nárůstu počtu evidovaných a registrovaných úrazů. Možná si někteří zaměstnanci myslí, že změnou organizační struktury polevil důraz na bezpečnost. Opak je však pravdou! Změna organizační struktury představovala i nutnost provést revizi všech řídicích aktů organizace, vydat nové směrnice a příkazy a vyjasnit návaznosti ve vztahu k legislativním předpisům. Znamenalo to důležitý krok k fungování organizace jako celku, i když pro určité lidi nebyl možná viditelný či hmatatelný.

Spousta úrazů „z blbosti“

FOTO: Důl ČSM FO

ČSM-JIH – Měsíc uplyne v pátek 9. listopadu ode dne, kdy začal kolektiv hlavního předáka Vladimíra Vereše pracovat na jižní lokalitě stonavské šachty s kombajnem SM 160 od firmy IBS, který k nim „přestěhovali“ od severních sousedů. Ačkoliv se s touto výkonnou mašinou teprve seznamují, dokázali už raziči na díle 371 290 zvýšit průměrný denní postup až na pět metrů! „A pokud chlapi vezmou za své také používání vizualizace MINOS-2 dodané firmou ZMUE, která byla nově na kombajn nasazena, věřím, že to bude znamenat další postupné zvyšování metráže Verešova kolektivu, zlepšování kvality ražby, a to především u mladých, méně zkušených kombajnérů. Pro ně znamená vizualizace mimo jiné vyšší pracovní komfort,“ řekl Václav Kačmařík, vedoucí oddělení péče o základní fondy Dolu ČSM. Na jižní lokalitě má přitom kombajn SM 160 svou premiéru. Od dodání v prosinci předloňského roku stroj s hmotností dvaapadesáti tun, instalovaným celkovým výkonem 290 kW, komplexem s vrtací plošinou firmy GTA a hřeblovým dopravníkem Niederholz provozovali výhradně severští přípraváři.

Přípraváři si nechali udělat

Razicí orgán kombajnu SM 160 na ražbě 371 290 na Jihu.

• úpravu úppravu nakládacího zařízení • náhradu nedostatečně dimenzovaných převodovek pojezdů • úpravu elektroskříně a změnu jejího umístění mimo kombajn • přepracování zvedacího zařízení • vyřešení poruchovosti zadních podpěr vložením čidla výsuvu podpěry se signalizací • úpravu vynášecího dopravníku

„Nejprve jsme ho loni v lednu nasadili na ražbu výdušné třídy 391 040. Dělaly s ním postupně kolektivy Richarda Góreckého a Zdzisława Drzenka, které s tímto strojem vyrazily celkem 690 metrů,“ líčil Kačmařík s tím, že pak přišla střední oprava. Kombajn byl odevzdán do výrobního závodu německé společnosti IBS, kde na něm provedli takzvanou střední opravu. „A to včetně několika úprav podle požadavků razičů vyplývajících

z předchozího provozu. Po zajištění dostatečného přívodu stlačeného vzduchu ke kombajnu se dosáhlo výrobcem avizovaného efektu – a to použití vnějšího nízkotlakého vzduchovodního postřiku bez nutnosti nasazování přídavného kompresoru a vysokotlaké stanice na zvyšování tlaku vody pro razicí komplex,“ upřesnil Kačmařík. Mašina následně na Dole ČSM-Sever sloužila k ražbě úvodní třídy 320 231/1, kde s ní chlapi z kmenové-

ho kolektivu Vítězslava Kuxe a pak Andrzeje Czerwińského z Alpexu vyrazili 422 metrů. „Úpravy od výrobce zvýšily provozní jistotu kombajnu i dosahovanou průměrnou metráž. Kvůli nutnosti ražby třídy 371 290 jsme ho letos v září na díle 320 231/1 demontovali a překlidili na Jih, kde je instalován na Verešově pracovišti. Od 9. do 22. října tam s ním vyrazili jednačtyřicet metrů,“ doplnil vedoucí oddělení péče o základní fondy. Radek Lukša

Úkol do konce roku: vytěžit nejméně 544 tisíc tun uhlí STONAVA – Konec roku 2012 se kvapem blíží, a proto nastal čas zhodnotit dosavadní výsledky, kterých se letos podařilo dosáhnout na Dole ČSM. Během deseti měsíců jsme vytěžili 2326 tisíc tun uhlí. Do konce roku nám schází vytěžit 544 tisíc tun a naplnit tak cíl podnikatelského záměru v těžbě, celkem 2870 tisíc tun. Všichni si dobře uvědomujeme, že vytěžit více než půl milionu tun za poslední dva měsíce roku není zrovna jednoduchý úkol. V průběhu listopadu a prosince budeme na lokalitě Sever spoléhat na těžbu z porubu 320 100, na nově instalovaný porub 320 211/1 a porub 331 207, kde po celou dobu bojuje-

Zhodnocení stavu bezpečnosti na Dole ČSM

me s erozí sloje. Na lokalitě Jih budeme dobývat rubání 332 204, po instalaci dobře rozjetý porub 401 304 a porub 401 307, kde s technologií „velký POP“ budeme přecházet tektoniku o výšce skoku asi 6 metrů. V závěrečných měsících letošního roku bude mimořádně záležet i na tom, jak se popereme s poruchovostí i prostojovostí v provozovaných porubech. Musíme začít s kvalitními opravami strojních uzlů a elektrozařízení na povrchu a skončit na pravidelných plánovaných údržbách přímo na pracovištích rubání. Všechny rubáňové kolektivy mají na to, aby se vypořádaly se stanovenými úkoly a splnily vytyčené cíle.

V přípravách je situace horší. Dosud máme vyraženo 13 850 metrů provozní metráže, na důlně technický plán dlužíme 195 metrů a do konce roku hodláme překročit úkoly DTP. Kolektivy příprav své předsevzetí myslí vážně, příkladem jsou dva kolektivy, které v říjnu dosáhly vynikajících výsledků. Kolektiv hlavního předáka Waldemara Pasika na kombajnové ražbě v profilu SP 16/29 vyrazil 201 metr a kolektiv hlavního předáka Janusze Ochmana v profilu SP 16/29 na klasice vyrazil 103 metry a dosáhl nejvyšší metráže s klasickou technologií. Očekáváme, že v listopadu a prosinci se přidají i další razičské kolektivy a společně zajistí

včasné a kvalitní obfárání ploch a vytvoření dostatečného prostoru pro instalaci porubů, ve kterých plánujeme těžit v prvním kvartálu roku 2013. Jedná se zejména o přípravu budoucích porubů 371 200 a 391 002. Spoléháme na to, že přípraváři se s nepříznivým stavem poperou a vzniklé manko do konce roku smažou. Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, kteří se svou poctivou prací a svým umem podílejí na plnění stanovených úkolů, a jsem přesvědčen, že kolektiv pracovníků Dolu ČSM dobře rozdělanou práci dovede do úspěšného konce. Roman Kołatek, vedoucí výroby

Proč je uzavřena silnice od Dolu ČSM na Karvinou? Až do konce roku tady probíhá odstraňování důlních škod a úprava výškové nivelety pozemní komunikace číslo II/475

V oblasti bezpečnosti bylo rozhodnuto o vydání Příkazu závodního dolu k prošetřování úrazů. Komisionální prověření všech těchto případů stejně jako důraz na důsledné prošetření okolností vzniklých úrazů některým zaměstnancům doslova otevřel oči. Většina úrazových dějů vznikla podceňováním hornických zásad, nepořádkem na pracovišti či dokonce mylnou představou jedinců, že „se mi to nemůže stát“. Krácení odškodnění za pracovní úraz, anebo přezkoušení z bezpečnostních předpisů bývá pak pouze vyústěním tohoto procesu. Dalším krokem je vydání příkazů ke zlepšení pořádku v dole. Naši horníci si bohužel někdy pletou šachtu se smetištěm. Ovšem doma by se tak určitě nechovali – nebo by jim to nebylo dovoleno... Již několikrát jsme na bezpečnostních aktivech také zdůrazňovali, že pořádek se nedělá, nýbrž udržuje. Směny vynaložené na úklid by mohly být využívány účelněji. Proto chci upozornit všechny zaměstnance, že takovýmto svým chováním se mohou zasadit jen o vydání zákazu používání PET láhví v dole! Zkusíte si zavzpomínat, jaké se používaly láhve na začátku devadesátých let? Dva důlní otřesy v posledních měsících a specializovaná prověrka na protiotřesovou problematiku otestovala úroveň znalostí a dodržování zásad protiotřesové prevence. Výsledkem je ponaučení, že tuto oblast v žádném případě nelze podceňovat. Provedli jsme školení zaměstnanců provádějících protiotřesovou prevenci, na pracoviště jsme doplnili názorná vrtná schémata. Zpřísněná kontrola protiotřesové prevence je tak dalším nástrojem ke zvýšení bezpečnosti. V tomto roce bude provedena i specializovaná prověrka na zapálení metanovzdušné směsi u razicích a dobývacích kombajnů. Proto předpokládám, že příslušní mechanici a odpovědní pracovníci budou na tuto prověrku řádně připraveni.

Platí to i pro dodavatele schopnost a požadované parametry pozemních komunikací, znamená to stavební práce spočívající zejména v úpravě jejich výškové úrovně. „Je to nutné také z důvodu zatápění silnic okolní vodou,“ upřesnil Tomáš s tím, že úprava výškové nivelety cesty II/475 Havířov-Karviná patří při odstraňování důlních škod k nejdůležitějším akcím. Důl ČSM ji provádí od poloviny října v úseku za železničním přejezdem mezi odkalovacími nádržemi stonavské šachty. „Týká se to komunikace v délce 560 metrů. Současně s úpravou nivelety opravujeme důlní škody i na zbývajícím úseku uzavřené silnice, a to po křižovatku na výpadovce z Karviné na Český Těšín. Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je v době úprav nutná celková uzavírka,“ dodal Tomáš. Radek Lukša

Vše, co zde bylo napsáno, platí rovněž pro zaměstnance dodavatelských organizací. Šest úrazů za dva měsíce je opravdu mnoho. Pořádek a stav pracovišť nejsou vždy na dobré úrovni. Proto dalším zamýšleným krokem v oblasti bezpečnosti je přehodnocení podmínek soutěže Bezpečný kolektiv – výherci nebude vyplácena odměna pouze za to, že nemá registrovaný úraz. Od roku 2013 chceme ve vyhodnocení zohlednit další podmínky pro získání odměny. Chtěl bych zdůraznit, že heslo Bezpečnost na prvním místě! opravdu platí. Zjišťovat to po úraze nebo mimořádné události je pozdě. Stačí přece jen dodržovat zásady bezpečné práce, pracovní nebo technologické postupy a používat osobní ochranné pracovní pomůcky.

FOTO: Důl ČSM

STONAVA – Do konce roku se dočkáte! To vzkazují ze stonavské šachy všem motoristům dotčeným uzávěrkou silnice číslo II/475 od křižovatky u Dolu ČSM směrem na Karvinou. Vyžádaly si ji práce na výškové úpravě komunikace. Podrobnosti přiblížil Václav Tomáš z Důlních škod Stonava. „Hornická činnost při hlubinném dobývání s sebou přináší i dopady na povrch a objekty na povrchu. Snad nejvíce viditelné jsou projevy poklesů na liniových stavbách, a to především zpevněných komunikacích či železničních tratích. Je tomu tak i vlivem těžby v dobývacím prostoru Dolu ČSM, kde zejména dobýváním 2.a, 2.b a 3. těžební kry dochází na povrchu k deformacím a poklesům terénu,“ vysvětloval. Proto, že je na poddolovaném území zapotřebí zachovat provozu-

Úprava výškové nivelety poddolovaného území v dobývacím prostoru Dolu ČSM.

Břetislav Pukowski, vedoucí odboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


4 | www.okd.cz

OKD / ZA BRANAMI OKD

číslo 41 | ročník 42

Máme akreditaci! Co potřebuji znát o SAPu v OKD Laboratoř OKK Koksovny splnila důležitý dílčí cíl OSTRAVA – Akreditace laboratoře OKK Koksovny dle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005 byla během na hodně dlouhou trať. Požadavky odběratelů na výstupní kvalitativní parametry vyráběných produktů si vyžádaly, aby data byla pořizována nejen kvalitně a kvalifikovaně, ale také aby tato kvalita a kvalifikace pracovníků byla věrohodná, ověřená nezávislou autoritou v oboru. To je v kostce řečeno obsahem akreditace: jde o oficiální uznání, že subjekt akreditace je způsobilý provádět specifické činnosti (zkoušky, kalibrace atd.).

Proces začal loni Všechno začalo tzv. předakreditačním procesem v roce 2011, kdy byla provedena vstupní analýza. Ta měla za úkol zjištění stávajícího stavu laboratoře a její posouzení z hlediska naplňování požadavků příslušné normy. Cíl – akreditovat laboratoř ve 2. polovině roku 2012. Byl zpracován harmonogram jednotlivých etap spojených se zaváděním systému kvality, které byly celkem čtyři: plánování, budování, kontrola metod a vlastní provoz. Etapa plánování představovala shromáždění všech popisů činností, formulářů, pracovních deníků, zmapování průchodu vzorků laboratoří, etapa budování zas zapojení pracovní-

Díl druhý: Vliv projektu SAP 2013 na novou organizační strukturu OKD

vity koksu (CRI) a pevnosti koksu po reakci (CSR). Následovat bude dozorový audit akreditačním orgánem ČIA v roce 2013, kdy se budou akreditovat další zkoušky, které jsou součástí výstupního dokumentu. Jedná se o elementární analýzu tuhého paliva, stanovení spalného tepla a výhřevnosti a o rozšíření stanovení veškeré a analytické vody v uhlí.

OSTRAVA – Je tady druhý díl a jsem tady i já, Váš havíř SAPÁK. Chcete vědět, jak projekt SAP 2013 ovlivnil vznik nové organizační struktury dolů OKD? Tak jdeme na to. V minulém díle mého povídání, které vyšlo v předcházejícím vydání Horníka, jsme si stručně popsali, mimo jiné, jaké „logistické“ činnosti budeme v OKD nově dělat v prostředí SAP. Opakování je matka moudrosti, a proto ještě jednou:

Jde i o přístroje Všechny akreditované zkoušky, nezbytné pro činnost laboratoře, spojené s výstupním dokumentem koksovny, samozřejmě závisejí na nutné obnově přístrojového vybavení. Tak, aby veškeré analytické metody byly v souladu s požadavky akreditačního orgánu. Samotná akreditace laboratoře, posuzovaná zaměstnanci Českého institutu pro akreditaci (ČIA), kdy bylo hodnoceno vybavení laboratoře, odbornost zaměstnanců i výsledky povinných kontrolních zkoušek, byla velice náročná. O to více platí výsledek: udělením osvědčení o akreditaci č. 547/2012 se stala laboratoř OŘKJ – OKK Koksovny, a.s. zkušební laboratoří č. 1631. Získané osvědčení však zavazuje ke stálému udržování a zlepšování úrovně naší práce. Každý rok je totiž kontrolována jednak při účasti v tzv. zkouškách

a funkce, se kterými se již někteří z Vás setkali či o nich alespoň slyšeli.

První ze dvou nově vzniklých „SAPích“ útvarů se nazývá • Odbor plánování a řízení údržby (OPRU), který tvoří šest THZ a šest dělníků

Ve vzájemně propojeném (integrovaném) systému SAP budeme na šachtách nově: • Plánovat důlní výrobu • Nakupovat a skladovat materiál • Řídit procesy údržby a oprav strojů • Řídit procesy spojené s dopravou materiálu V návaznosti na tyto činnosti se také musela provést úprava procesů spojených s účtováním a controllingem tak, aby byl vytvořen ucelený, propojený řídicí systém v prostředí SAP. Aby bylo možno tyto činnosti zabezpečovat, bylo nutné vytvořit některé nové, tzv. „SAPí“, útvary či funkce. Na každém dole bylo v rámci nové organizační struktury vytvořeno celkem 24 nových „SAPáckých“ pozic, které budou obsazeny nejpozději k 1. 1. 2013. Přechodem dolů na „jednozávodovou“ strukturu řízení se uvolnil potřebný počet pracovníků, a tak bylo možné personálně zajistit nově vzniklé útvary a pozice, a to nejen co do počtu, ale i kvality zaměstnanců. Nyní mi tedy dovolte, ať Vám představím nově vzniklé „SAPí“ útvary

Druhým nově vzniklým útvarem je • Oddělení dispečinku důlní výroby – Logistika ( dispečink důlní dopravy), které tvoří šest THZ Nově vzniklé „SAPí“ funkce zabezpečují pracovníci na pozicích • Technik báňské projekce – plánovač SAP – jeden THZ • Materiálový hospodář provozů příprav, rubání, vybavování a likvidace a dopravy – pět THZ Počítali jste se mnou? Pak jste se dopočítali k číslu 24. V této souvislosti se nabízí klasická otázka:

Jaký přínos bude mít vznik těchto „SAPích“ útvarů a pozic pro život šachty a OKD? Je to oprávněná a důležitá otázka, na kterou se nedá odpovědět pár slovy. Proto Vám na ni odpovím v následujících dílech. Ty budou vždy tematicky zaměřeny na jednu „SAPí“ oblast. Začneme „SAPím“ plánováním výroby, ale to až příště. Na viděnou zase za týden. S pozdravem Váš havíř SAPÁK

Práce tu je... pro skutečně kvalifikované!

Zařízení ke stanovení indexu reaktivity koksu (CRI) obsluhuje laborantka Alena Klišová. ků laboratoře do jednotlivých činností, určení postupů a činností, které souvisejí s příslušnou normou a upřesnění článků norem spojených s chybějícími postupy. Následovala etapa kontroly metod, tj. měření, sběru a vyhodnocování dat, stanovení nejistot měření a mezilaboratorní porovnávání metod, a pak již etapa provozu: zahájení činnosti podle příslušné normy, vypracování Příručky kvality, provádění interních prověrek, zpětné vyhodnocování získaných informací na základě interních prověrek.

Kvalitní lidé jsou základ Součástí akreditačního procesu je samozřejmě splnění předepsaných kvalifikačních požadavků pro jednotlivé zaměstnance, kteří jsou ve vedení laboratoře. Zároveň bylo třeba provést hodnocení dodavatelů včetně průzkumu spokojenosti zákazníka, zpracovat záznamy o jednotlivých zaměstnancích přiřazených k jednotlivým zkouškám, které podléhají akreditaci. Při první akreditaci, která proběhla v měsíci září, se akreditovaly (ověřovaly) zkoušky, které souvisí s hlavním výrobním programem koksovny a jsou součástí výstupního dokumentu, který se odesílá odběrateli. Jedná se o stanovení obsahu vody v koksu (veškerá a analytická), stanovení obsahu popela v tuhých palivech, stanovení obsahu prchavé hořlaviny v tuhých palivech a určení indexu reakti-

způsobilosti, což je kontrola správnosti měření, jednak je každoročně prověřována její činnost při tzv. dozorových návštěvách zaměstnanců ČIA. Získáním akreditace prokazuje laboratoř nejen odbornou způsobilost, ale i to, že výsledky její práce jsou v pořádku, trvale spolehlivé a je možno jim věřit.

Smyslem je konkurenceschopnost Činnost laboratoře nelze zužovat jen na laboratorní zkoušky spojené s akreditací, které se týkají v našem případě kontroly kvality výstupního produktu (koks). Díky odborným znalostem a zkušenostem jednotlivých zaměstnanců laboratoře se provádí i řada dalších analytických rozborů, které jsou spojeny s procesy vysokoteplotní karbonizace uhlí a následným zpracováním koksárenského plynu v chemické části koksovny. Svými rozbory pomáhají výrobním střediskům při řízení kvality výroby. Tato činnost vyžaduje od všech zaměstnanců laboratoře odborné znalosti jak v oblasti chemie, technologie výroby, tak i správné ovládání analytických přístrojů. Jako v každém výrobním podniku má i koksárenská laboratoř své nezastupitelné místo v jeho organizační struktuře. Bez jejích analýz nelze vyrábět vysoce konkurenční produkt. Petr Tkáč manažer kvality OKK Koksovny

KARVINÁ – Kdokoliv vstoupil první čtvrtek v listopadu v době od devíti ráno do šestnácté hodiny odpolední do hlavního sálu obecního domu Družba, nemohl si nevšimnout billboardů společnosti OKD nabízejících stipendia pro žáky tříletých i studenty maturitních důlních oborů. Upoutávky na novodobé hornické učňovské školství dominovaly akci Volba povolání 2012! „Však jsou taky hornické profese dlouhodobě na první pozici v nabídce volných míst. Až za nimi máme sváře-

Nezaměstnanost v okrese Poččet voln Počet volných ných pracovních míst: 774 Požadavky dolů OKD: 105 lidí Počet evidovaných na ÚP: 19 140 (údaje ke konci září)

zeče buďto nemáme vůbec, anebo jim chybí právě odpovídající vzdělání,“ pokračovala referentka zaměstnanosti Jana Hamplová s tím, že na ÚP Karviná havířské školství jednoznačně vítají. „OKD patří k velkým firmám, které se snaží už na středních školách vychovávat své budoucí zaměstnance. Kromě ní tak postupují například i ocelářské podniky. Zásadním problémem je tedy chybějící odbornost, jinak řečeno, pokud budou lidé kvalifikovaní, získají práci. Kromě horníků u nás chybí třeba i lékaři, hned čtrnáct,“ dodaly Nováková s Hamplovou. OKD se bude se Střední školou Havířov-Šumbark a SŠTas Karviná prezentovat na Volbách povolání také ve čtvrtky 15. (v havířovské Renetě) a 22. listopadu (v domě kultury v Orlové).

če, obchodní zástupce, zedníky či prodavačky,“ upřesnila Petra Nováková z Úřadu práce (ÚP) Karviná, který akci pro budoucí absolventy základních škol a jejich rodiče pořádal. Zúčastnilo se jí pětadvacet středních škol z karvinského a sedmnáct z jiného okresu. Nechyběla pochopitelně Střední škola Havířov-Šumbark či SŠTaS Karviná, jež ve spolupráci s těžební společností připravuje důlní zámečníky, respektive elektrikáře pro práci na šachtách revíru OKD. „Na té druhé letos otevřeli i maturitní obor a v nabídce má také večerní studium pro techniky důlních provozů,“ řekl František Kurial, specialista OKD pro nábor a marketing. Že těžaři nabízejí pro žáky a studenty důlních oborů slušná stipendia a jiné výhody, je známé. „Potřebují totiž skutečně kvalifikované a zdravotně způsobilé pracovníky. My tyto ucha-

Radek Lukša

FOTO: Radek Lukša

FOTO: Josef Lys

Těžební společnost se představila na Volbě povolání 2012 v Karviné se dvěma školami

Stánek SŠTaS Karviná byl umístěn tak, že poutáky OKD nešlo přehlédnout.

Zapojili se také samotní horničtí učni ze SŠTaS.


Zábavná příloha nejen pro havíře

Lukostřelkyně na vozíčku úspěšně absolvovala tři paralympiády

Hra o tři stokoruny 40

Za své sportovní i životní úspěchy vděčí Markéta Sidková své mamince Martě, zaměstnankyni OKK Koksovny, a také Nadaci OKD smysl svého života. Dnes je pětadvacetiletá tile dívka úspěšnou sportovkyní no v lukostřelbě, známou po celém světě. t Nejenže tato odchovankyně trenéra ch Jana Jan Dřevjaného z lukostřeleckého oddílu TJ Oskostřel trava-Mariánské Hory je mnohotrava-Mariá násobnou mistryní republiky, medailistkou mezinárodních závodů (včetně mistrovství Evropy i světa), ale také pravidelnou účastnicí paralympiád – Athény (2004), Peking (2008), Londýn (2012). Před čtyřmi lety byla v čínském Pekingu zvolena členkou Rady sportovců Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) a v roce 2011 byla tímto orgánem jmenována delegátem v Evropském paralympijském výboru. Přestože trénink i povinnosti vyplývající z činovnictví Markétě zabírají spoustu času, najde si čas na vzdělání. Šestým rokem studuje na Filozofické fakultě Ostravské univerzity obor Ruština ve sféře podnikání (státnice už má za sebou) a v roce 2009 byla přijata na obor Anglický jazyk a literatura a Ruský jazyk a literatura. „Bez lásky a podpory mé maminky, která mě k lukostřelbě před deseti lety přivedla a po celý můj život mi věnuje svou péči, bych toho nikdy nemohla dosáhnout,” vyzvedává obětavost Marty Sidkové, zaměstnankyně společnosti OKK Koksovny, mimochodem také lukostřelkyně TJ Mariánské Hory. „Samozřejmě za mnohé jsem také vděčna svému trenérovi, oddílu a lidem z Centra individuálních sportů Ostrava,” zdůrazňuje Markéta Sidková zásluhu těch, kteří mají největší podíl na jejím sportovním růstu. Provozovat lukostřelbu na mezinárodní úrovni, třebaže mezi hendikepovanými, si vyžaduje nejen řadu osobních obětí, ale také nemalé finanční prostředky, to každý jistě chápe. V letošním roce Markétě s přípravou před londýnskou paralympiádou pomohla Nadace OKD a její Srdcovka. O podpo-

FOTO: Josef Lys

HENDIKEPOV ANÝM

Také OKK Koksovny pomáhají své zaměstnankyni a její dceři. Před nedávnem obě ženy besedovaly s vedením podniku v čele s ředitelem a předsedou představenstva Michalem Kučou (na snímku s Markétou Sidkovou). OSTRAVA – Je mladá, hezká, vzdělaná, houževnatá, úspěšná... Její životní příběh by jistě vydal na knihu či zasloužil filmové zpracování. Před dvanácti lety, bylo ji tehdy třináct, v důsledku zákeřné nemoci během několika málo hodin

ochrnula. Od té doby je přes veškeré úsilí lékařů i jí samotné upoutána na invalidní vozík. Mnohým by se v této situaci zhroutil svět. Ne však Markétě Sidkové. Tato velká bojovnice i v tomto stavu našla

ru v rámci příslušných regulí požádala právě Marta Sidková a vyšlo to. „Obdržené finance jsme použili hlavně na ubytování dobrovolníků během závodů a soustředění. Bez těchto lidí, kteří si obyčejně vše hradí sami, bychom s ostatními členy našeho družstva nebyli schopni podávat špičkové výkony ani normálně fungovat v běžném životě. Dobrovolníci z občanského sdružení Aktivně na vozíku nám mohli pomáhat coby asistenti a trenéři,” komentuje podporu Srdcovky Markéta. A jaké má naše paralympionička plány do budoucna? „Ráda bych pokračovala ve své sportovní kariéře i v Mezinárodním paralympijském výboru a také úspěšně dokončila studia,“ usmívá se úspěšná česká reprezentantka. Ať se jí její přání vyplní! Josef Lys

Minule ponděli už se snih sice z něba něsypal, ale typicky podzimni počasi přinutilo vedeni hospody Na Upadnici, aby kelnerki znova rozfajrovaly krb uprostředka sala. Bo zima už něbyla zas taka vlezla, vyměnili zme svařaki a grogi zpatki na pivo. „Tuš to mi hlava něbere. V ponděli a v utery zima jak na Siberiji a v sobotu krasne babi leto. Ešče že tak, bo zme mohli v klidku a pohodě isť zasvitiť na hřbitovy. No a od neděle zase siberija. Enem tyn snih chybi,“ pyskoval na počasi Antek. „Co bys chtěl v listopadě? Laziť po kupaku v plavečkach?“ smjal se mu Jaryn. „To ni, ale tajak bylo v sobotu – slunečno bez velkeho větra a těplo tak akurat – by mohlo byť až do dubna a hned to přejsť na jaro. To mam ze všeckich tych štyrech obdobi nejrači. Jak se tak ty pupata nalivaju, pomalu se začina všecko zeleňať, baby odhazuju přebytečne mantle a svetry a galaty zaměňuju za leginy či kraťučke sukně... A světlo je pomaly až do pulnoci! To je potym parada!“ nědal se Antek. „Vydrž, Prťka, vydrž! Ešče měsic a pul a maš tu

Luciju, co sice dňa něpřida, ale noci už upije! No a to už začinaju lepši časy,“ chlacholil ho Jaryn. Antek enem cosik zamrmlal, ale za chvilu se obratil na mně: „Ty, Lojzek, minule si vykladal, že ta tvoja prvni velka laska vypadala tajak Bardotka. Že sem tě s ňu nikdy něviděl! To stě spolu chodili kanalami?“ Něchal sem hospodu, aby se vysmjala a potym začal: „Ni. Ale bylo ti to take chozeni něchozeni. Ona chodila na gympl tuš vedle naši prumyslovki. No a jak už to byvalo zvykem, školy jezdily na podzim pomahať zemědělcam z kobzolami, řepu či ze lnem. No a dycki jak zme vyrazili do přirody, tak se děvuška ku mně měla. Naposledy v letě na chmelu. Ale jak zme dorazili zpatki do Ostravy, tuš chodila po parku s inymi a v zimě na stareho ostravskeho Kotasa brusliť – vtedy to byla velka moda – s takim jednym, co měl načesaneho kohuta tajak Travolta v Pomadě. A byl tež starši. A tak ju ukecal ona se ho vza-

Výherci soutěžní fotografie č. 40 jsou: Hilda Sniegoňová a Renáta Kačmarčíková, obě z Karviné a Jan Josiek z Dolní Lutyně.

„Velký úsměv na tváři, všechny muže rozzáří. Tohle přeci není můj styl, zatnu zuby ze všech sil! Svalnatá ruka to rozpálí, hází oštěp do dáli. S výsledkem všichni jásají, na můj účes už nedbají.“ (hs) „Letí, letí a ne a ne dopadnout!“ (rk) „Včera se Třemi sestrami na tahu a dnes to jde nějak ztuha.“(jj) 41

Markéta Sidková v národním dresu a ověnčená několika medailemi se svou maminkou Martou.

Jak to vidí stryk Lojzek

Všecki moje lasky

Naše zlatá olympionička z Londýna oštěpařka Barbora Špotáková svým zarputilým výrazem podtrženým zlatavou rozčepýřenou hřívou (soutěžní fotografie č. 40) zaujala mnohé naše čtenáře. Ti vtipnější a soutěživí nám zaslali řadu vydařených komentářů. Vybrali jsme tři nejoriginálnější a jejich autory odměňujeme stokorunou.

la. Tuš temu si mě, Antečku, s ňu viděť němoch. Bo jak zme se my dva poznali, to už sem měl zas ine lasky! Ale ešče na jednu rad spominam. To bylo hned v prvni třidě na zakladce. Bylo to take copate, okate a žive jak rtuť. Nikdy sem ale neměl odvahu ji cosik řecť. Akurat tak namočiť copek do kalamařa, bo sem seděl v lavce hned za ňu, žduchať do ni, podražať ji nohy, no prostě taka ta přiblbla děcka laska, na to sem se zmoch. Když sem ju pozdějši potkal už jako ženaty, vyznal sem se ji z te svoji děcke lasky. Řekla mi enem, že sem vul, že sem nic něřek. Pry by něbyla proti! „Ty si byl asi velki proutnik, co?!“ pravil Erďa a hned dodal: „Vykladal oto jeden chlop v hospodě: ,Když jsem zjistil nevěru manželky, byl jsem zdrcený, ale obrátil jsem se k víře a to mi pomohlo. Konvertoval jsem k islámu a ráno jsme ji ukamenovali.‘ Fajne, ni?!“ Tuš zdař buh, vaš Lojzek

A ještě jednu fotografii jsme přivezli z letošní olympiády v Londýně. Označena je č. 41 a zachycuje pohodovou atmosféru před jedním z mnoha sportovišť střežených mj. místními policisty, kteří před objektivem Horníka ochotně zapózovali. Co na to říkáte? Napište nám krátký vtipný komentář a pošlete do redakce. Tři autory těch nejvydařenějších opět odměníme stokorunou. Uzávěrka U á ě k je j v úterý út ý 13. 13 11. 11 2012. 2012 TexT ty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, 702 00 Ostrava, faxem na tel. číslo 596 113 648 nebo e-mailem: renata. pavlikova@okd.cz. Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s R. Pavlíkovou na čísle 732 829 149, nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 41 zveřejníme v dalším čísle novin. syl


6 | www.okd.cz

HORNÍK BOWLING CUP 2012

číslo 41 | ročník 42

Fotoohlédnutí za turnajem Horník Bowling Cup 2012

FOTO: Edmund Kijonka

Turnaji nechyběly nadšené fanynky ani malý fanoušek s maskotem.

Turnaje VIP se zúčastnili ředitelé dolů Karviná Pavel Hadrava a ČSM Boleslav Kowalczyk, družstvo Paskova vedl manažer CI Zdeněk Koval.

Nálada v herně byla tradičně skvělá, zasloužili se o to i samotní hráči. generální partner Horník Bowling Cup 2012:

Šéfredaktor Horníka Josef Lys blahopřeje vítězům.

Nevyhrály, ale okouzlily. Družstvo SMS finanční poradenství.

hlavní partneři HBC 2012:

partneři HBC 2012:

Šijeme na míru hornickou pojistku za podpory:

Mimořádný katalog SLEV

JADRAN 2013 Naše TIPY: FAŽANA - rodinné chaty TEREZA 8 denní pobyt bez stravy, vlastní doprava dospělý . . . . . . . . . . . . . . . od 1 190 Kč dítě do 6 let bez lůžka . . . . . . ZDARMA

Důl Paskov ve ztvárnění malého hornického nadšence z Havířova.

GRADAC - depandance LABINECA 8 denní pobyt s ALL INCLUSIVE, vlastní doprava dospělý . . . . . . . . . . . . . . . . od 9 590 Kč

2 děti do 12 let ZDARMA BAŠKA VODA - rodinné bungalovy 8 denní pobyt s polopenzí pro 2 dosp. osoby a 2 děti do 8 let v 1/3 SWCB, vlastní doprava

SV. FILIP I JAKOV - Vila TONI 8 denní pobyt s polopenzí pro 3 osoby a dítě do 12 let v apartmánu 1/4, vlastní doprava

RODINNÁ CENA od 22 990 Kč/4os.

Rezervujte ihned na www.ckvt.cz nebo volejte tel. 59 666 40 40

ž a y v e Sl

2301. 1% 2. 2012 u katalog tohoto z p u k á ýn za včasn

do

106/41-VI/12

RODINNÁ CENA od 9 590 Kč/4os.


www.ihornik.cz | 7

PANORAMA

8. listopadu 2012

Keňan, Čech, Ukrajinec nejlepší na Hornické 10

Nadace Landek příští rok podpoří deset projektů OSTRAVA – Hornická Nadace Landek Ostrava uzavřela další kolo výběrového řízení pro přijetí přihlášených projektů do Nadačního programu roku 2013. O podporu z nadace se ucházelo celkem 13 projektů, jejichž souhrnný rozpočet dosahoval 1398 tisíc korun. Výše požadovaných nadačních příspěvků činila 618 tisíc korun. Jak informoval tajemník nadace Jaroslav Přepiora, na zasedání 30. října správní rada Nadace Landek rozhodla přijmout do Nadačního programu roku 2013 deset projektů a jeden zařadit do Zásobníku projektů. Dva projekty nebyly přijaty. Na nadačních příspěvcích nadace rozdělila 400 tisíc korun. „Všichni přihlašovatelé projektů obdrží oznámení o výsledku výběrového řízení,“ uvedl Přepiora. jp

Tipy Horníka Týden s vědou a technikou OSTRAVA – Týden vědy a techniky 2012 probíhá v celé republice a Ostrava není výjimkou! Přednášky a akce pro veřejnost jsou od čtvrtka 8. do úterý 13. listopadu v Ústavu geoniky AV ČR, na VŠB-TU či v literárním centru Academia. Program je na www.tydenvedy.cz.

Díky ideálnímu počasí vylepšila na oblíbeném závodě spousta běžců své osobní časy

Olympic oslaví padesátku OSTRAVA – Půlstoletí na hudební scéně oslaví legenda českého rocku, skupina Olympic, v ČEZ Aréně. Koncert k „padesáti letům stále nekončícího mejdanu“ se uskuteční v sobotu 10. listopadu od 19 hodin. Petra Jandu & spol. doprovodí Český národní symfonický orchestr.

Skleníky zoo pro veřejnost OSTRAVA – Zrající citrusy, ananasy i jiné exotické rostliny z tropů a subtropických oblastí budou k vidění na „Dni otevřených skleníků“, který mají v neděli 11. listopadu v zoologické zahradě. Tato šance se naskýtá veřejnosti podruhé! Prohlídky jsou v 11 a 15 hodin.

Organizujete akci? Dejte vědět městu, dělá kalendárium! m! FOTO: Radek Lukša

Ko

Pražský výběr - originální

KARVINÁ – Zajímavý vzkaz pro pořadatele tele sportovních, kulturních a společenských ých akcí vyslala karvinská radnice. Připravuvujete něco na příští rok? Dejte vědět a buudete zařazeni do Kalendária 2013! To buude po Novém roce v dostatečném počtuu k dispozici veřejnosti, a to zcela zadarmo. „Chceme do tohoto přehledu zahrnout nově též akce organizované jinými subjekty než těmi, které spadají pod město. Tak, aby byla nabídka nejen pro naše občany na příští rok co možná nejpestřejší,“ informovala mluvčí magistrátu Šárka Swiderová s tím, že „tradiční“ pořadatele už sami obeslali. Kdokoliv má zájem, aby pozvánka na tu „jeho“ akci vyšla v Kalendáriu 2013, měl by dodat na magistrátní odbor rozvoje patřičné údaje. Nejpozději do konce listopadu! „Když není ještě jistý den a hodina konání, bude stačit uvést měsíc v roce. Důležitý je ovšem podrobný popis,“ řekla Swiderová. uzi

Poslední vteřiny před ř startem rekordně obsazeného závodu... FRÝDEK-MÍSTEK – S časem pod třicet minut zvládli hned čtyři běžci desetikilometrovou trať Hornické desítky, která se jako obvykle konala v Místku první sobotu v listopadu. Už po 29 minutách a 17 vteřinách finišoval Sawe Elisha Kiprotich (30) z Keni, následovaný vítězem loňského ročníku Milanem Kocourkem (25) z ČR, třetí byl Ruslan Savčuk (26) z Ukrajiny.

Vítězova rychlost byla podle časomíry 20,49 km za hodinu! Kocourek se startovním číslem 1 z klubu AK Kroměříž zaostal za vítězem, jenž měl na dresu dvojku, o pouhých 11,8 sekundy. Nepomohlo hlasité fandění stovek přihlížejících – náskok, který si africký závodník z Benedek Teamu udělal ve druhém kole, už nestačil stáhnout. Pod půlhodinu měl z 686 účastníků čas pak už jen Kocourkův oddílový kolega Jiří Homoláč (20). „Sedmadvacátý ročník Hornické desítky probíhal za ideálního počasí a díky tomu si spousta běžců vylepšila své osobáky na desetikilomet-

Doručovací adresa je Odbor O dbor rozvoje roozvoje Magistrátu města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24, KA-Fryštát. Osobně lze podat podklady na tomto odboru v budově B v ulici Karola Śliwky 291, a to v prvním patře ve dveřích číslo 214. Na e-mail hana.kohutova@karvina.cz je možné poslat je elektronicky

rové trati. Znovu byl výrazně překonán rekord v počtu účastníků,“ uvedl za pořadatele bývalý paskovský odborář Josef Nejezchleba s tím, že dětí běželo 832, ve zdravotním běhu startovalo 574 a v mílařském závodě pak 196 účastníků. Nechyběli samozřejmě zástupci těžební společnosti. Místopředseda představenstva a budoucí generální ředitel Ján Fabián tentokrát neběžel, nýbrž předával medaile (rodi-

nu reprezentoval na dětských tratích jeho syn s dcerou). William Schloemer, poradce na generálním ředitelství OKD, běžel desítku za 53 minut a 22 vteřin. Označil ji za „perfect run“, perfektní závod. Samotnou kategorii pro zaměstnance OKD a dodavatelských firem vyhrál Antonín Jahn (54) reprezentující Důl Darkov. Čas měl 40:43. Jen o sekundu za ním zaostal druhý Karel Kravčík (56) z BK SAK Karviná. Radek Lukša „Sedmadvacátý roč

KARVINÁ – Pro příznivce upíří série Twilight sága se do kina EX podařilo sehnat kopii posledního dílu Rozbřesk – 2. část v „pětatřicetimilimetrovém“ provedení. Mimořádná premiéra je ve čtvrtek 15. listopadu v 15.45, 18 a 20.15 hodin. Film pak dávají až do neděle 25. listopadu.

Čekání „příjezdu“ Martina

Začátečnický kurz polštiny KARVINÁ – Regionální knihovna Karviná dělá ve Středisku knihovnických a informačních služeb v Mizerově kurzy polského jazyka pro začátečníky. Konají se v multimediální učebně, zapotřebí je předem se přihlásit. Nejbližší termíny jsou pátek 9. a úterý 13. listopadu. ...který dopadl nejlépe pro keňského běžce S. E. Kiproticha.

Hornickou část stálé výstavy k historii města připravují členové místní pobočky Klubu přátel Hornického muzea ho domu Reneta a její název bude znít Historie Havířova psaná uhlím. Jak prozradil Pospěch, k prezentaci hornictví a jeho vlivu na region by-

FOTO: KPHMO Havířov

Rok se sešel s rokem a město slib splnilo. Připravovaná stálá expozice bude umístěna v hezkých a důstojných prostorách Společenské-

Upíří film ve 35mm kvalitě

KARVINÁ – Podle předpovědi to pro neděli 11. prosince vypadá na teploty okolo pěti šesti stupňů nad nulou, ale Centrum pro rodinu Sluníčko bude očekávat „Martina na bílém koni“. Sraz je v 16.30 hodin na Masarykově náměstí, chystá se i lampionový průvod.

Chystá se expozice Historie Havířova psaná uhlím HAVÍŘOV – Město Havířov buduje stálou expozici, která bude přibližovat jeho historii. Na její přípravě se podílejí členové havířovské pobočky Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě, kteří chtějí občanům a návštěvníkům města ukázat hlavně tu část jeho dějin, která je spojená s těžbou uhlí a životem a osudy lidí, již se ve své době upsali černému podzemí. „Výstavba expozice souvisí s úspěšnou výstavou na téma hornictví, hornických kolonií a jejich vlivu na vývoj v této části revíru, kterou jsme prezentovali v roce 2010. Právě tehdy jsme získali příslib, že město nalezne vhodné prostory pro vybudování stálé prezentace hornické historie regionu,“ řekl nám jeden z aktivních členů havířovské pobočky KPHMO a spoluautor zmíněné výstavy Petr Pospěch.

OSTRAVA – V původní sestavě se zpěvákem a klávesistou Michaelem Kocábem, kytaristou Michalem Pavlíčkem, baskytaristou Vilémem Čokem, bubeníky Klaudiem Kryšpínem a Jiřím Hrubešem zahraje v hale SAREZA Pražský výběr. A to v úterý 13. listopadu od 19 hodin.

Petr Pospěch (vlevo) s kolegou z klubu Petrem Hýskem při přípravě jednoho z panelů.

lo pobočce KPHM nabídnuto místo „nemalé“. „Pro náš kolektiv sice zapálených, ale přece jen amatérů je to v konkurenci s profesionály velká výzva a odpovědnost. Chtěli bychom havířovské veřejnosti nabídnout jakýsi ucelený retrospektivní pohled na veškeré dění kolem hornictví, šachet, hornických kolonií, až po nutnost vzniku Havířova. Pracujeme v původní sestavě pod vedením Jaroslava Čihaře a snad splníme očekávání, jež jsou do nás vkládána. Už teď se těšíme na, doufejme, spokojené pamětníky i ostatní návštěvníky,“ konstatoval Pospěch. Pokud vše půjde podle záměru, vernisáž stálé havířovské expozice by se mohla konat v pondělí 10. prosince. Výstavbu hornické části expozice řídí osvědčený autor Jaroslav Čihař. bk

Klubová a spolková výstava ORLOVÁ – Fanklub HC Orlová a nadšenci do vojenské historie z Dolní Lutyně – ti hodlají instalovat pravé kulometné hnízdo – patří k nejnovějším přírůstkům mezi kluby a spolky, jež mají v orlovském kulturním domě výstavu své činnosti. Je ve čtvrtek 8. a pátek 9. listopadu.

Vytvoříte rubáňový rekord? HAVÍŘOV – Pro malé i velké, jednotlivce i party, čtenáře i nečtenáře a nikoliv nutně havíře je určena etapová soutěž „Pilný horník“, probíhající v havířovských knihovnách. Hráči musí mít co nejvíce vozíků s uhlím – odměn za splněné úkoly. Více na www.havirov-city.cz.

Svatební veletrh v Kravařích KRAVAŘE – Zámek v Kravařích na Opavsku je nejen vhodné místo pro ženění či vdavky, o víkendu 10. a 11. listopadu zde pořádají hned „Svatební veletrh“. Přehlídka oblečení, ozdob i pokrmů pro tuto slavnostní příležitost potrvá v sobotu i v neděli od 10 do 18 hodin uzi


8 | www.okd.cz

ZÁBAVA

Blíženci 21. 5. – 21. 6. Pokud si chcete vést lépe než loni, zkuste zkrátit cestu od slov k činům. Nastává příhodná doba k realizaci plánů, které jste zatím odkládali na vhodnější dobu. Do středy se budete muset jasně vymezit či rozhodnout. Některé rozhovory vám dokonce přijdou citově náročné. Zato soukromá sféra se promění v oázu. V lásce vám bude přáno.

Střelec 23. 11. – 21. 12. Úspěchy na profesionálním poli máte skoro jisté. Budete-li vzorně plnit své povinnosti, upevníte si autoritu. Existuje rovněž velká naděje na zvýšení vašich příjmů. Pusťte se do všeho, co jste odkládali. Najdete-li si v odpoledních hodinách chvíli na své nejbližší i na skotačení s dětmi, budete spokojení. O víkendu vyrazte do přírody nebo relaxujte s knihou.

Rak 22. 6. – 22. 7. V prvních dnech následujícího týdne se budete dobře prezentovat i vypadat, snadno k sobě přitáhnete pozornost okolí. Hektické to pro vaši náturu bude v pracovním procesu. Nestačíte se ani moc porozhlédnout a někteří aktivní kolegové už vás budou popohánět k rychlejšímu tempu. O víkendu se můžete dostat do sporu s dominantní osobou z rodiny.

Kozoroh 22. 12. – 20. 1. Drobnými neúspěchy se nenechte vyhodit z konceptu naplánovaných aktivit. Jste zvyklí na svůj rytmus a ten bude narušen. Neklesejte na duchu. První tři dny nového týdne přinesou zajímavé nápady. V práci vynikne vaše pružnost a schopnost vše dobře vyřídit. Některým vstoupí do života příliš užvanění lidé. Odolejte pokušení uzemnit je za každou cenu.

Lev 23. 7. – 23. 8. Začátek týdne posílí vaše organizační schopnosti a následně můžete chvílemi získat důkaz, že vaše tušení mají opodstatnění. Pracovní nasazení vám ukáže i příjemnější stránky. Dařit se vám bude při obchodování. Mnohem více než dobré jídlo a pití vás bude přitahovat opačné pohlaví. Pozor na partnerovou blízkost a žárlivost.

Vodnář 21. 1. – 20. 2. Dny vás vystaví stavům, které bude třeba rychle rozpoznat a vědomě proměnit k vaší spokojenosti. Budete mít příležitost vykonat něco praktického a zásadního. V úterý a ve středu pozor na jednání se staršími lidmi a nadřízenými. Váš zápal si mohou vysvětlovat jako aroganci. Důležitým momentem bude zjištění, jak si druhými lidmi necháte mluvit do vlastního života.

Panna 23. 8. – 22. 9. V prvních dnech týdne vám nadšení chybět nebude. Týden poběží v příjemné rodinné pohodě. Slabší to bude s vaší fyzickou kondicí. V práci by vám mohl někdo vytknout nedostatečné nasazení. Nic neodkládejte a jednejte tam, kde už jste to chtěli udělat. Radost vám udělá zlepšení vztahů a prohloubení důvěry s dospívajícími dětmi.

Ryby 21. 2. – 20. 3. Oživení vašich společenských vztahů bude mít vzestupnou tendenci. Pracovní dny budou nebývale rušné. Všechen chaos ale s přehledem zvládnete. Vaše výmluvnost se obohatí o vtipně použitá dvojsmyslná slůvka. Partner o vás prohlásí, že jste přímo k „sežrání”. Dokonce i okolí bude v šoku, který mu pro změnu způsobíte svou otevřeností.

Recept

Nejrychlejší knedlíky (žádné vaření vody, nic takového) POTŘEBNÉ PŘÍSADY: 1 včerejší žemle nebo 1 rohlík, 1 čtvrtlitrový hrnek hrubé mouky, 1 vajíčko, ¼ lžičky soli, ½ prášku do pečiva, 1 čtvrtlitrový hrnek studeného mléka, trocha másla na vymazání. POSTUP PŘÍPRAVY: Do misky nakrájíme jednu včerejší žemli nebo jeden rohlík na kostičky, přisypeme jeden zarovnaný čtvrtlitrový hrnek hrubé mouky, 1 žloutek, menší ¼ lžičky soli, ½ prášku do pečiva a zalijeme jedním čtvrtlitrovým hrnkem studeného mléka. Pak ušleháme bílek a hned ho lehce vmícháme do výše uvedené hmoty. Vezmeme bábovkovou formu, která dá knedlíkům tvar – z jenského skla, keramiky... NE plechovou!! Vytřeme ji máslem a vysypeme hrubou moukou. Přesuneme do ní těsto a dáme do mikrovlnky „vlnit”, anebo dáme do předehřáté trouby, kde je necháme při vyšší teplotě asi 10 minut. Až troubu vypneme, počkáme 1–2 minuty, ať se těsto „uklidní”, potom párátkem propícháme, vyklopíme na talíř, nakrájíme ostrým nožem a můžeme podávat.

1. DÍL TAJENKY

Kujné nerosty

A sice

Osobní zájmeno

Strach

Šlehat

Tibetský kultovní objekt

Dřiny

Úžina mezi Evropou a Asií Váha obalu

Symetrála

Strž

Monopolistické sdružení

Údaj na obálce (zastar.)

Trojité papežské koruny (slovensky)

Zkr. registrované tuny 2. DÍL TAJENKY

Tatarská omáčka (hovor.) Lesní šelma

Patřící Otovi

Kód letiště Nogales (USA) Utopit se

Ranní nápoj Druh lemura

Kobky Slepice (nářečně) Ženské jméno

Polsky „kolik“ Italský přístav na Jadranu

Jízdou se vzdálit Angl. šlechtický titul

Ostrý okraj Výkvět společnosti

Na stém místě Český herec Prací přípravek Neumělá čára

Mláďata skotu

Tmavnouti Klekání

Značka kosmetiky Zkr. automotoklubu Slovensky jestliže

Italský fotbalista

Polská řeka Název písmene Švýcarský matematik, fyzik a astronom

Naříkavá

Ukazovací zájmeno

Obuv

Slovenská polní míra

Haldy

Tajenka křížovky č. 40: „... každou chvíli má přijít manžel.” Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č. 40 je pan David Pham z Ostravy-Fifejd. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

Vtipy Jistý podnikatel poslal své manželce fax, ve kterém stálo: Moje milá manželko, určitě chápeš, že mám jisté potřeby, které Ty jako 54letá nemůžeš uspokojit. Jsem s Tebou velmi šťastný a považuji Tě za dobrou manželku. Přesto doufám, že mi nebudeš mít za zlé, když se z tohoto faxu dozvíš, že trávím noc se svou 18letou sekretářkou Vanesou v hotelu Comfort Inn. Neznepokojuj se. Před půlnocí budu doma. Když se muž vrátil domů, našel v jídelně tento list: Můj milý manželi, dostala jsem Tvůj fax a děkuji Ti za upřímnost. Při této příležitosti Ti chci připomenout, že 54 let bylo před časem také Tobě. Současně Tě chci informovat, že v čase, kdy čteš tento list, budu s Michalem, mým učitelem tenisu, který je stejně jako Tvá sekretářka 18letý, v hotelu Fiesta. Jako zkušený muž s dobrými znalostmi matematiky určitě víš, že se nacházíme v podobné situaci... Pouze s malým rozdílem: 18letému to jde se 54letou vícekrát než 54letému s 18letou, takže se mnou do rána určitě nepočítej!!! Finanční úřad: Vážený pane inženýre, vracíme Vám k přepracování Vaše daňové přiznání. V  kolonce „Vyživované osoby“ nemůžete uvádět: vláda, parlament, státní úředníci a  půl milionu... Na Halloween křičí manžel na manželku: „Zlato, u dveří je nějaká čarodějnice, co mám udělat?” „Dej jí nějaké sladkosti a pošli ji do pr....!” A od té doby se mnou tchýně nemluví...

17/41-VIII/12

Štír 24. 10. – 22. 11. Zůstaňte alespoň špičkou jedné nohy na pevné zemi, když hlava bude v oblacích, abyste si nenamlouvali, co vůbec neexistuje. Pozor na tendenci řešit věci přehnaně tvrdě a nesmlouvavě, a vůbec – prospělo by vám oprostit se od některých zlozvyků. Zúčastněte se společenských setkání, ale odstup si udržte od všetečných příbuzných.

Ubytovací zařízení

8719_Chevrolet_CruzeSW-PavlasTrust-125x200-v2.indd 1

Přijde muž do drogerie: „Prosil bych nepromokavý kabátek pro mého chlapečka...” Prodavačka mu podává Primeros: „Tak tady je ten kabátek, a  pokud byste si přál na něj kožešinový límeček, tak zavírám v šest!”

65/41-VII/12

Býk 21. 4. – 20. 5. Splnění některých vašich odvážných představ je na spadnutí. Navážete zajímavé kontakty a obnovíte stará přátelství. Budete mít štěstí na správné lidí. Za úvahu stojí provedení zásadních změn a malých životních revolucí. S důvěrou se otevřete i jiným lidem. Vaše ambice je však mohou rozhodit. Vnitřní klid umocníte dováděním s partnerem a potomky.

Pomůcka: Čmár, ka- Obojživelníci ta, OLS, Riva.

AUTOR: František Krejča

Váhy 23. 9. – 23. 10. Pronásledovat vás budou jisté pochybnosti, ztratíte sebejistotu, těžko přijmete zásadnější rozhodnutí. Naštěstí by nemělo dojít k ničemu vážnému, pro co byste se museli nervovat a do něčeho nutit. Nepřehlédněte možnost malé investice. Události víkendu ve vás probudí nebývalý temperament. Vyřádíte se s partnerem nebo se vrhnete na samostatnou činnost.

Křížovka o knihu

„Lékař říká obéznímu pacientovi: „Chcete-li zhubnout, musíte hodně cvičit a také běhat. Předepíši vám… (VIZ TAJENKA).“

Horoskop od 8. 11. 2012 do 14. 11. 2012 Beran 21. 3. – 20. 4. Po nedávném ruchu a shonu náhle s údivem zjistíte, co máte najednou volného času. Planety věští slibné novinky ve vaší kariéře. Buďte připraveni na události, které mohou významně ovlivnit vaši budoucnost. Důležité je, aby vám v rozhodné chvíli nechyběly odvaha a předvídavost. Víkend se ponese ve znamení vášně a porozumění.

číslo 41 | ročník 42

04.10.12 15:43


8 listopada 2012 | numer 41 | rocznik 42

Darmowa gazeta nie tylko dla górników Koks pod specjalnym nadzorem

W przesyłce dla potomnych znalazł się numer „Horníka“

Laboratorium firmy OKK Koksownie uzyskało akredytację ČIA W 2013 roku w laboratorium przebiegnie kolejny audyt nadzorczy ČIA, który będzie akredytować kolejne pomiary, będące częścią końcowego dokumentu akredytacyjnego. Chodzi o analizę elementarną paliw stałych, wyznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej oraz poszerzenie pomiarów zawartości wilgoci całkowitej i analitycznej w węglu. „Działalności laboratorium nie można jednak zawężać tylko do badań laboratoryjnych związanych z akredytacją, to znaczy dotyczących kontroli jakości naszego głównego produktu, koksu. Dzięki kwalifikacjom zawodowym i doświadczeniu personelu laboratorium wykonuje cały szereg analiz związanych z procesem karbonizacji węgla i przeróbką gazu koksowniczego. Jak w każdym zakładzie produkcyjnym, również laboratorium OKK Koksowni ma swe niezastąpione miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Bez jej badań nie można produkować konkurencyjnego produktu” – podkreślił Tkáč. bk

Zakończył się kolejny etap rekonstrukcji krzywego kościoła w Karwinie-Kopalniach

Nasi potomkowie będą sobie mogli przeczytać o ratowaniu świątyni po czesku i po polsku. „Przesłania dla przyszłych pokoleń znajdujemy w kościołach dość powszechnie. Dlatego również my włożyliśmy do złoconej miedzianej bani o średnicy około 50 centymetrów miedziany pojemnik z pisemnymi dokumentami, ale także używany obecnie bilon o różnej wartości nominalnej, zawsze po jednej monecie” – poinformował Radim Tesař z firmy WINRO, specjalizującej się w konserwacji zabytków. Miedziana kapsuła ma kształt walca o średnicy 10 i długości 33 cm. Znajdują się w niej naturalnie przede wszystkim informacje na temat parafii rzymskokatolickiej Karwina-Kopalnie. „Nasi potomni dowiedzą się na przykład, że liczba wiernych, odwiedzających kościół, zmienia się w zależności od pogody. Kiedy pada, przychodzi może pięćdziesiątka parafian, kiedy jest jednak ładnie, to zjawia się

Urządzenie do oznaczania wytrzymałości koksu po reakcji obsługuje Kamila Hermannowa.

Z sercem na właściwym miejscu Na rzecz „Barbórki” opodatkowało się już ponad 50 pracowników REGION – Pracownicy spółki węglowej OKD znów pokazali się jako ludzie z sercem na właściwym miejscu. Niespełna pół roku po ukazaniu się informacji o możliwości opodatkowania się z miesięcznego wynagrodzenia na rzecz Stowarzyszenia Obywatelskiego „Święta Barbara”, organizacja pomagająca dzieciom z rodzin górniczych bez ojca ma już ponad 50 tego typu ofiarodawców. Wartość składek waha się od 50 do 300 koron, a ich łączna suma sięga miesięcznie 5 tysięcy koron. „Przyznam, że nie spodziewaliśmy się tak szerokiego poparcia” – przekazał prezes „Barbórki” Vladislav Sobol, z tym, że informacja była zaadresowana przede wszystkim do pracowników, którzy nie są członkami stałych brygad górniczych wspierających stowarzyszenie w ramach mniej lub bardziej regularnych zbiórek. „I cieszy nas, że właśnie do tych ludzi dotarła. Ofiarodawcami są osoby na najróżniejszych stanowiskach, od członków kadry techniczno-inżynieryjnej, pracowników administracji, po szeregowych górników. Wśród darczyńców znajduje

się również dziewięć kobiet” – przybliżył strukturę ofiarodawców Sobol. Jak dodał, wszyscy w „Barbórce” doceniają ich gest. „Bo tu nie chodzi aż tyle o pieniądze. Tym najważniejszym jest okazane poparcie i solidarność z dziećmi, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Świadomość, że koledzy i współpracownicy taty nie pozostawili ich na lodzie, to dla nich duża pobudka i punkt oparcia. Podobnie jako poczucie przynależności do dużej górniczej rodziny” – wytłumaczył prezes. Również dlatego organizacja chętnie przywita kolejnych ofiarodawców. Nie chodzi o nic skomplikowanego. Osoby zatrudnione w OKD załatwią wszystko w dziale płac, pracownicy zewnętrzni mogą wykorzystać do tego celu stały nakaz płatniczy. Motywacją mogą być choćby zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Numer rachunku na stronach stowarzyszenia www.svatabarbora.cz. A swoją drogą, w podobny sposób można się opodatkować również na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych w Polsce. bk

FOT. Radek Lukša

KARWINA – Kiedy za sto albo i więcej lat znów przyjdzie czas na rekonstrukcję krzywego kościoła św. Piotra z Alkantary w Karwinie-Kopalniach, robotnicy z przyszłości odkryją w bani na wieży przesyłkę dla potomnych z dnia 1 listopada 2012 roku. W specjalnej kapsule włożyli ją tam robotnicy z firmy WINRO z Opawy, wykonującej remont świątyni. Wśród innych dokumentów nasi potomkowie znajdą w niej również 36. numer tygodnika „Horník“ z dnia 4 października 2012 roku, w którym zamieszczono artykuły traktujące o ratowaniu i obecnym remoncie kościoła, finansowanym kwotą 5 milionów koron przez spółkę węglową OKD. Jeden napisany po czesku, a drugi, na stronie „Górnika”, po polsku.

FOT. Josef Lys

OSTRAWA – Laboratorium firmy OKK Koksownie, siostry spółki węglowej OKD, uzyskało akredytację. Fakt ten poświadcza nie tylko kompetencje placówki, ale także to, że wyniki wykonywanych w niej badań są prawidłowe, poprawne i że można na nich polegać. Na mocy komunikatu o akredytacji nr 547/2012 laboratorium działu zarządzania i kontroli jakości (OŘKJ) OKK Koksowni zostało laboratorium badawczym nr 1631. Jak poinformował menedżer jakości OKK Koksowni Petr Tkáč, proces akredytacji trwa od roku 2011. Przedstawiciele Czeskiego Instytutu ds. Akredytacji (ČIA) sprawdzali poziom sprzętu i wyposażenia laboratorium, prawidłowość uzyskiwanych wyników, jak też kwalifikacje zawodowe jego pracowników. Przyznana akredytacja dotyczy tymczasem oznaczania zawartości wilgoci (całkowitej i analitycznej) w koksie, popiołu w paliwach stałych, zawartości łatwopalnych substancji lotnych oraz ustalania wskaźników reakcyjności koksu (CRI) i wytrzymałości koksu po reakcji (CSR).

Restauratorzy ustawiają na wieży krzywego kościoła św. Piotra z Alkantary w Karwinie-Kopalniach banię zwieńczoną nowym krzyżem, w której znajduje się przesyłka dla potomnych. ich około stu dwudziestu” – zdradził jedną z ciekawostek zarządzający świątynią frysztacki proboszcz Daniel Vícha. W bani umieścił również obecne czasy nabożeństw, aktualne kontakty do parafii, ulotkę na temat kościoła, widokówki z niedawnej przeszłości i chwili obecnej... Obok „Horníka“ w przesyłce znajdują się także egzemplarze gazet „Hospodářské noviny“ i „Karvinský deník“, jej częścią są ponadto dokumenty dotyczące wykonanych prac budowlanych, zapis z badań archeologicznych na terenie kościoła czy projekt działań naprawczych z roku 1994.

Zamknięcie bani zwieńczonej nowym, pomalowanym na czarno krzyżem ze stali nierdzewnej kończy jeden z kolejnych etapów rekonstrukcji świątyni, pochylonej z powodu eksploatacji górniczej o 6,8 stopnia. Swój wkład w odnowę zabytku wniosła również Fundacja OKD, która sfinansowała w ramach akcji „Dzwony nadziei dla krzywego kościoła” zakup nowych dzwonów i zegara na wieżę. Remont powinien skończyć się do końca listopada, potem jeden z niewielu zabytków, przypominających starą Karwinnę, pisaną jeszcze przez dwa „n”, doczeka się oficjalnego otwarcia. Radek Lukša

Nie zmarnuj okazji i przyjdź zobaczyć oryginalne widowisko

Banjo Band Ivana Mládka HOTEL CENTRUM 29 listopada 2012r. od godz. 19.00 To jeden z ostatnich pokazów pełnego składu zespołu: Główne atrakcje widowiska: rozdawanie autografów i sprzedaż nowej książki Ivana Mládka BLBEČEK MAX rozdawanie autografów i sprzedaż kopii obrazów Ivana Mládka z odwróconą perspektywą, rozdawanie autografów, sprzedaż płytek CD oraz płyt gramofonowych z nagraniami piosenek Banjo Bandu wstęp tylko 250,- CZK przedsprzedaż biletów w recepcji hotelu, rezerwacja : recepce@hcentrum.cz

108A/41-IX/12

HOTEL CENTRUM, Na Poříčí 494, 738 01 Frýdek Místek www.hcentrum.cz Bilety zakupione przed 15 listopada 2012 objęte są zniżką w wysokości 10%. W razie zakupu biletu możesz spędzić noc 29.11./30.11. w hotelu po cenie ulgowej (zniżka 50%)

Redakcja Horník-Górnik n Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava n Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek n E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz n Tel.: +420 596 264 808 n Komórka: +420 728 864 125


číslo 41 | ročník 42

109/41-X/12

INZERCE

1/41-X/12

10 | www.okd.cz

Stylová restaurace Mezinárodní kuchyně, tradiční česká jídla, speciality zámecké kuchyně, denní menu, čepované pivo Salónky Konání slavnostních akcí Cateringové služby Stylové ubytování

ZÁMEK Havířov, s.r.o. K Zámečku 243/2, 73601 Havířov - Město tel./fax: +420 596 811 463 e-mail: info@hotelzamek.cz

110/41-X/12

Provozovna bowling Možnost sportovního vyžití, kvalitní cateringové občerstvení, čepované pivo

Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 41 ze dne 08. 11. 2012 Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál. Investice stavební (ISTAV) Investice strojní (ISTR)

Samostatná výběrová řízení Společná výběrová řízení

Opravy stavební (OSTAV)

4106 64

108B/41-X/1

Samostatná výběrová řízení Opravy strojní (OSTR) Společná výběrová řízení Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD

OZNÁMENÍ V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 4. listopadu 2012 navždy opustil ve věku 68 let pan Ing. Vítězslav Rousek, bývalý dlouholetý zaměstnanec Dolu Julius Fučík, VVUÚ Radvanice a také báňský záchranář. Poslední rozloučení s naším drahým zesnulým proběhne v sobotu 10. listopadu 2012 ve 13 hodin v římskokatolickém kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě-Radvanicích. Zarmoucená rodina. B488/41/12

VZPOMÍNÁME „To, že se rána zahojí, je jen zdání, v srdci zůstává bolest a vzpomínání.” Dne 11. listopadu 2012 vzpomeneme 3. smutného výročí, kdy nás navždy opustil pan Jaroslav Matušek, bývalý zaměstnanec Dolu Doubrava. S láskou a úctou vzpomínají manželka Marcela, děti Jana, Pavel, Jaroslav a maminka. B489/41/12 Zimní pneumatiky s AL disky levně! Prodám ve výborném stavu komplet 4 ks zimních pneumatik zn. POLARIS 2 (165/70 R14 81T) spolu s hliníkovými disky ENZO. Použití možné na auta zn. Seat IBIZA, Opel a Škoda Fabia. Stáří 2 roky, najeto jen 2800 km. Spolu s koly dám bezplatně sadu 4 ks bezpečnostních šroubů. Inf. na tel.: 728 602 848 B490/41/12 Prodám JAWA-Babeta 210, dvourychlostní, černé barvy, pojízdná. Cena 5000 Kč. Inf. na tel.: 731 786 255. B491/41/12

Autoset Centrum www.autoset.cz

Trinec, Lidická 166, tel.: 558 323 334-6 Havírov-Bludovice, Gagarinova 1589, tel.: 596 410 759 Slezská Ostrava, Michálkovická 1932, tel.: 596 240 473

22/41-X/12

AUTO-MOTO


www.ihornik.cz | 11

8. listopadu 2012

Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Chytré hlavy čeká Pražský hrad

Nadace OKD hledá organizace, které chtějí oživit naše sídliště

Žáci a studenti, kteří uspěli v online „rozstřelu“ a prošli krajskými koly, míří do finále Logické olympiády 2012 OSTRAVA – Ze školních lavic do zasedacího sálu Krajského úřadu v Ostravě... a pak přímo do prezidentského sídla, Pražského hradu v Praze! Taková „kariéra“ čeká na chytré hlavičky ze severní Moravy a Slezska, které se první listopadový pátek probojovaly do finále Logické olympiády 2012, probíhající za vydatné podpory Nadace OKD.

OSTRAVA – Nadace OKD pokračuje ve svém úspěšném projektu, jehož cílem je oživit veřejná prostranství na sídlištích a zároveň zlepšit sousedské vztahy. Tentokrát se na rozdíl od jarní výzvy, která byla určena pro celou republiku, zaměří na Moravskoslezský kraj. Největší šanci získat podporu mají neziskové organizace, které přijdou se zajímavým nápadem a nabídnou přímé zapojení obyvatel. Uzávěrka je 14. prosince, další podrobnosti zveřejnila nadace na webu www. sidlistezije.cz. Program Sídliště žije má ambiciózní cíle – zlepšit úroveň veřejných prostranství a zároveň mezilidské vztahy lidí žijících na sídlištích díky práci na společném projektu. „Záleží především na rozhodnutí místních obyvatel, co budou chtít společně vybudovat. Může to být například parčík, prostor pro venčení psů, volnočasový areál nebo klubovna pro maminky s dětmi,“ řekl ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek. Aktivita Nadace OKD reaguje na oficiální statistiky, podle kterých bydlí každý třetí člověk v České republice na sídlišti, ve velkých městech na Ostravsku a Karvinsku dokonce tento podíl dosahuje až 90 procent. Ano-

Nestačí jen znalosti, v soutěži je zapotřebí samostatně uvažovat, a hbitě se rozhodovat.

FOTO: Radek Lukša

„Je potěšitelné vidět tady tolik chytrých mladých lidí, kteří mají zájem své vědomosti nejen prohlubovat, ale ještě v nich změřit síly se svými vrs-

Michal Glos a fyzikářka Melánie Gaierová.

„V krajském kole mi dala nejvíce zabrat slovní úloha, kde jsem počítal, kolik zvířátek mají v klubu mladých zoologů,“ přiblížil Tomáš, jenž je od svých devíti let členem Mensy ČR. Toto apolitické sdružení je pro „nadprůměrně inteligentní jedince bez rozdílu rasy a vyznání“ s IQ vyšším než 130. A patří i k pořadatelům Logické olympiády. Jejího letošního ročníku se v prvním, nominačním kole prostřednictvím internetu zúčastnilo přesně 32 190 žáků a studentů z 1660 škol v tuzemsku. A poprvé také české děti učící se na školách v Německu,

tevníky. Takoví jako vy jsou vhodnými adepty na studium univerzitních technických oborů. Třeba takových, jaké poptává OKD, jež založila naši firemní nadaci,“ řekl její ředitel Jiří Suchánek. Z českotěšínského českého gymnázia dorazila na ostravské kolo výprava vedená fyzikářkou Melánií Gaierovou. Čítala i sourozence Tomáše (16) a Michala (13) Glosovy. Mladší z nich skončil ve své kategorii (B, pro žáky druhého stupně) třetí a má jistou účast ve finále. Místo politiky bude v míčovně Pražského hradu řešit složité úlohy.

Belgii, Austrálii i USA. Do následujících, krajských kol se jich dostalo už jen 2125. Jejich konečné výsledky však budou oficiálně zveřejněny až po uzávěrce tohoto čísla. Postupující čeká celorepublikové finále na Pražském hradě, které se uskuteční 26. listopadu. „Cílem projektu je nabídnout dětem a mladým lidem soutěž, která je zábavnou a netradiční formou přivede k logice, logickým úlohám a hádankám. Má zvýšit i zájem o matematiku a technické obory vůbec,“ popsala Hana Kalusová z Mensy ČR. Radek Lukša

FOTO: Nadace OKD

Nadační ředitel Jiří Suchánek se soutěžícími v kategorii středoškoláků.

Ruku k dílu už přiložili v Orlové.

Psychowalkman „zaměstná“ uši i oči Terapeutický přístroj slouží k celkovému uvolnění, působí na problémy se spánkem, podporuje soustředění „Psychowalkman máme pro naše klienty například s Alzheimerovou chorobou, zjednodušeně řečeno stařeckou demencí. Smyslem je, aby tuto terapii podstupovali pravidelně, asi dvakrát v týdnu. Samozřejmě podle jejich nálady i zdravotního stavu,“ informovala pečovatelka Andrea Vavrečková, žena zaměstnance rekultivací na Armádě.

„Je to přístroj, který vypadá jako normální walkman. Pro ty co nepamatují, je podobný dnešním přehrávačům digitálních zvukových formátů. Slouží k celkovému uvolnění, odbourání stresu, depresí, úzkostí. Působí na nespavost, podporuje paměť i koncentraci,“ uvedla vedoucí centra Marcela Parikrupová, jejíž táta kopal uhlí na Františku.

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Na uších klasická sluchátka s uklidňující muzikou či zvuky přírody a na očích speciální brýle umožňující sledování barevných mozaik či světelných záblesků. Tak vypadá člověk, který se léčí pomocí psychowalkmanu. Jeden takový pořídili díky Nadaci OKD v Denním centru služeb ve Středisku denních služeb v Novém Městě.

Psychowalkman pomáhá proti stresu, úzkosti, nespavosti. Vypadá jako přehrávač se sluchátky, navíc jsou brýle.

Terapeutická věcička má na paměťové kartě nahráno čtyřicet základních programů. „K tomu máme dvě sady speciálních programů. Kompletně to stálo necelých sedmadvacet tisíc korun, což jsou peníze, které bychom v našem rozpočtu nenašli. Nadace OKD nám pomohla rozšířit a zkvalitnit naši nabídku,“ konstatovala Parikrupová. Denní centrum funguje jako ambulantní služba pro klienty ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením, kteří nejsou soběstační. Aktuálně se starají o jedenáct lidí ve věku od 50 do 86 let, některé tam dopravují příbuzní, další takzvaný sociální automobil. Vše spadá pod příspěvkovou organizaci Sociální služby Karviná. Ta v Závodní ulici v Novém Městě, kde Denní centrum působí, provozuje navíc ještě jesle – mimochodem v současnosti jediné karvinské. „Jsou určeny pro děti od šesti měsíců do tří let věku. Nabízíme i hodinové hlídání pro děti do dvou let. Kapacita je dvaatřicet dětí. A pozor, máme stále volná místa!“ poznamenala Parikrupová. uzi

nymita sídlištních vnitrobloků přitom mnohým lidem přináší pocit apatie a rezignace. Právě společná práce na užitečném projektu může podle zkušeností ze světa i prvních tuzemských vlaštovek přinést do atmosféry života na sídlišti výrazné změny. Program Sídliště žije odstartovala Nadace OKD letos na jaře, tehdy se do výzvy přihlásilo více než 50 organizací. Náročným dvoukolovým hodnocením prošlo pět projektů, které dohromady získaly pět milionů korun. Díky této podpoře už začaly práce například na přeměně nevyužívané zahrady orlovského klubu Spirála na volnočasový areál pro několik generací, připravuje se také obnova letního kina v Orlové nebo rekonstrukce bývalého protiatomového krytu ve Studénce na kulturní a společenské centrum.

Počty bytů a obyvatel žijících v panelácích S bydlením na sídlišti má zkušenost mnoho obyvatel ČR. Od roku 1953, kdy byl smontován první panelový dům v tehdejším Československu, bylo postaveno více než 1165 tisíc bytů, z toho na severní Moravě asi 237 tisíc bytů. Na sídlištích v současnosti bydlí asi jedna třetina obyvatel ČR (3097 868 v roce 2001 podle ČSÚ), v Praze sídliště tvoří až 40 % bytového fondu. V Karviné žije na sídlištích asi 88 procent obyvatel. vs


12 | www.okd.cz

SPORT

číslo 41 | ročník 42

Děti z regionu soutěžily v plavání 103/41-XII/12

Karvinský klub Kosatky rozdával účastníkům přeborů sladkosti, věnované OKD

Radim Vrtělka:

Letošní meziokresní závody proběhly s výraznou podporou OKD, které mimo jiné věnovalo ceny nejlepším plavcům. val Vladislav Tytko, předseda pořadatelského klubu Kosatky Karviná. Rozdané bonbony, trička, flašky a čelovky se setkaly s příznivými ohlasy všech výprav. „Chodili za námi rodiče a trenéři dětí a děkovali. Všem se to líbilo,“ usmíval se Tytko. Sto padesát dětí z různých míst Karvinska a sousedních oblastí bylo určitě spokojeno. Meziokresní přebory se v Karviné nepořádaly poprvé. Kosatky jako dobře zavedený klub mají s pořádáním takových podniků bohaté zkušenosti. „Disponujeme jako jeden z mála klubů na severní Moravě takovými podmínkami, aby se zde závody podobného významu mohly konat,“ vysvětlil Tytko. Bazén, pětadvacet rozhodčích, rozhlas, technika pro vyhodnocování průběžných i konečných výsledků, to vše je potřeba pro přebory zabezpečit. S podporou OKD je materiální i technologic-

KARVINÁ – Krytý bazén v Karviné ožil o prodlouženém víkendu nadšeným křikem dětí a výkony mladých plavců z celého regionu, kteří zde bojovali na meziokresních přeborech žactva a dorostu. V sázce byl postup na oblastní přebory, a tak se všech osm drah krytého bazénu v Karviné zaplnilo desítkami účastníků, snažících se o co nejlepší výsledky. Neúnavným povzbuzováním vytvořili účastníci akce, trenéři a příbuzní dětí výtečnou atmosféru, která mladým plavcům pomáhala dosáhnout osobních rekordů. Letošní přebory přinesly oproti předchozím ročníkům jednu novinku. „Díky spolupráci s OKD jsme třem nejlepším v každé kategorii mohli věnovat hodnotné ceny, které se dětem budou hodit v jejich plavecké činnosti. Kromě toho si každý účastník odnesl drobnou sladkost, věnovanou OKD,“ informo-

ká úroveň takových závodů na vysoké úrovni. Není divu, že Kosatkám bylo svěřeno i pořádání oblastních přeborů mladšího žactva, které v Karviné proběhnou už příští sobotu 17. listopadu. „Tady už přijedou nejlepší závodníci z celé severní Moravy, takže kvalita se zase posune o jeden stupínek výše,“ poznamenal Tytko. Mezi zúčastněnými budou jistě i zástupci karvinského klubu, kteří v meziokresním přeboru podali výtečné výkony. „Polovina z třicítky dětí si zajistila postup, jsme s jejich představením spokojeni,“ zakončil Vladislav Tytko. Jak vidno, s mládeží se v karvinském klubu pracuje na jedničku, na čemž mají zásluhu jak trenéři samotných dětí, tak odpovídající zázemí klubu, které pomáhá spoluvytvářet partner plaveckého sportu v Karviné, společnost OKD. Martin Ruščin

Fotbalisté jsou zklamaní, nevyhráli

FOTO: Ivo Dudek

Druholigový MFK OKD Karviná si v hornickém derby očekávané tři body nepřipsal

Admir Vladavič podal v zápase proti Mostu výborný výkon. Nestačilo to. KARVINÁ – Hodně nevýrazný podzim prožívají fotbalisté MFK OKD. Naposledy si v domácím prostředí připsali jen bod za remízu s Mostem. Karviná nevyhrála ani přesto, že vedla nad slabým soupeřem 2:0 a kontrolovala hru. „Jsme strašně zklamaní. Nevím, proč neustále opakujeme stejný scénář. Jako by nás gól soupeře položil.

Přitom nebyl důvod, vedli jsme a mohli přidat další branky,“ drbal si po zápase hlavu Bosňan v karvinských službách Admir Vladavič. Ten osobně podal výborný výkon a připravil pro karvinské útočníky Bestu s Mišinským oba góly. Navrch trefil ve druhé půli tyč a Limanovskému servíroval balon do čisté šance. „Jenže je to k ničemu. Svůj výkon nebudu hodnotit, zajímá mě tým a jako tým jsme zase selhali. Je to pořád dokolečka,“ mrzela Vladaviče další ztráta bodů, už jedenáctá za čtrnáct kol! Karvinští hráči naplnili pokyny trenérů jen v první části. „Necelé, abych to upřesnil. V závěru první půle už to nebylo ono, koneckonců jsme inkasovali. Oba góly jsme dostali po standardkách při nepokrytí soupeřova hráče. Rovněž ubylo bojovnosti a herní koncentrace. Druhá půle byla špatná,“ vyčetl týmu nedostatky Jan Páník, půlka trenérského dua Mašlej – Páník. Polovinu hornického dvojsouboje mají tedy karvinští hráči za sebou.

O tom, jestli budou úspěšní alespoň v Sokolově, se rozhodne už tuto sobotu v západních Čechách. „Nedokážeme porazit týmy ze spodku tabulky, tak snad nám to půjde proti těm silnějším. V Sokolově už prostě musíme naplno zabrat,“ je si vědom nekomfortní tabulkové situace Karviné zkušený obránce týmu Josef Hoffmann. luk

MFK OKD – Most 2:2 Poloččas: 2:1. Poločas: 2:1 Branky: 12. Besta, 32. Mišinský – 42. Lafrance, 79. Mujagič. Rozhodčí: Houdek – Hrabovský, Hock. Žluté karty: Hoffmann, Hottek – Nguyen, Beláň, Osumanu, Kotlan. Diváci: 987. MFK OKD: Rakovan – Hoffmann, Mikula, V. Cverna, Knötig – Ciku, Gonda (88. Vaclík), Hottek, Vladavič – Besta (60. Vrána), Mišinský (62. Limanovský). Trenéři: Mašlej a Páník.

KARVINÁ – Jestli má plavecký klub Kosatky Karviná ve svém středu nějaký výjimečný talent, pak je jím šestnáctiletý Radim Vrtělka (na snímku Ivo Dudka), jenž se už bezmála šest let pravidelně umisťuje na větších podnicích krajské i republikové úrovně. Radim se plavání věnuje víc než deset let a svými výkony upoutal pozornost reprezentačních trenérů. Se svými kolegy už jezdí i na týdenní reprezentační soustředění. „Tam už je to docela drsné, trénujeme fakt hodně,“ přiznává mladík z Karviné.

Radime, jaké byly tvé plavecké začátky? „Plavu od pěti let, začínal jsem na plavecké škole Deja, pak přešel tady do Kosatek a postupně se v klubu propracovával výš a výš, až jsem nakonec skončil v prvním družstvu. Holt mi to začalo jít.“ Pociťoval jsi na sobě výkonnostní posuny během působení v mládežnických týmech Kosatek? „To jsem pociťoval. Tréninky tady mi dávají hodně, snažím se brát si z nich co nejvíc, protože se mi to už osvědčilo. V jednotlivých družstvech se mi vždy povedl osobní rekord a já se pak dostával do vyšších plaveckých soutěží, kde se taky dařilo. Postupně pak začalo přibývat i tréninků a byly čím dál náročnější.“ Kdo se chce plavání věnovat, musí obvykle brzo vstávat. Můžeš to potvrdit? „Je to tak, já třeba vstávám v 5.20 a jdu na bazén. Trénujeme do sedmi hodin, během nich naplavu tak dva tři kilometry. Odpoledne po škole se jde plavat zase. Opět se zvládnou dva nebo tři kilometry, podle náročnosti tréninku a po-

dle toho, čemu se zrovna věnujeme. Tak to mám od úterý do pátku.“

Jakých výsledků dosahuješ na krajských plaveckých závodech? „Závody bych rozdělil, protože vrcholem jsou mistrovství republiky a na ně vede cesta přes oblastní a úplně nejdřív přes meziokresní přebory. To je základ. Kromě toho se obvykle účastníme různých regionálních podniků. Těmi jsou malé, velké ceny různých měst, nebo trojboje, jako je třeba ten náš karvinský – Motýlkářský trojboj. Na těchto závodech se umisťuji do třetího místa, na republice pak do desítky.“ Na republiku se dostáváš už pravidelně. Mají pro tebe váhu jen výsledky z těchto soutěží? „Republika je samozřejmě výjimečná, ale člověk nesmí nic podcenit ani na menších závodech. Třeba meziokresní přebory jsou také důležité, i když se jedná o takový ten první stupínek. Slouží vám k tomu, abyste si ověřil, jak na tom výkonnostně jste, ale i do nich je třeba vložit maximum, přistupovat k tomu na sto procent.“ Jakým disciplínám se věnuješ? „Plavu hlavně prsa, to je má hlavní disciplína, které se věnuji nejvíce už osm let. Sice na závodech zkouším i další styly, jako třeba kraul, ale prsa mi jdou víc než ostatní styly. Ty mám jen jako doplněk.“ Jak dlouho bys chtěl u plavání v klubu vydržet? „Nejspíš do osmnácti let a pak bude záležet na tom, kam zamířím na školu. Pokud bych pokračoval v aktivní kariéře, záleželo by na škole a na tom, jak by šlo skloubit plavání se studiem.“ mar

Žáci po podzimu druzí KARVINÁ – Jedenáct výher a dvě remízy oproti jediné porážce – to je skvělá bilance fotbalových žáků MFK OKD U15 v Moravskoslezské lize. Svěřenci trenéra Jana Laslopa podávali celý podzim (ostatně jako celou minulou sezonu) konstantní výkony, o čemž svědčí druhá nejlepší obrana po Baníku Ostrava a třetí nejlepší útok po Baníku Ostrava a Sigmě Olomouc. „Už nějaký ten rok dokazujeme, že jsme schopni měřit se s giganty typu Baníku, Sigmy, ale třeba i Brna, dokud jsme hráli v jedné soutěži,“ poznamenal zkušený trenér družstva Jan Laslop. Jeho hráči zakončili podzim výhrou 3:0 v regionálním derby na půdě Třince a v pátém z posledních šesti zápasů udrželi čisté konto. Karvinští se opírali o střelecké schopnosti Egriho, Lingra

i dobrou formu gólmana Ciupy s obrannými řadami, kde například Michailidis nechyběl ani minutu. luk

FOTO: Ivo Dudek

FOTO: Ivo Dudek

Denně naplaveme i pět kilometrů

Karvinští chlapci to v dresech s logem OKD dovedou pořádně rozbalit. Během podzimu si na ně přišel jen ostravský Baník.

HORNÍK n Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25 n Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, e–mail: vladislav.sobol@okd.cz; šéfredaktor Mgr. Josef Lys, e–mail: josef.lys@okd.cz n Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava; e–mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: sekretariát: 596 264 801, ffax: 596 113 648, příjem inzerce: 596 264 803, e–mail: renata.pavlikova@okd.cz; ústředna: 596 261 111 n Grafika Robin Caïs, e–mail: robin@layoutman.cz n Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz n Vychází ve čtvrtek n Registrace MK ČR E 18683 n Tiskne:Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava n Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

HORNÍK č. 41 ze dne 8. 11.2012  
HORNÍK č. 41 ze dne 8. 11.2012  

HORNÍK č. 41 ze dne 8. 11.2012

Advertisement