Page 1

“Een vernieuwde rol voor lokale adviesraden.”

Welkom, “Wat als er geen adviesraden bestaan?”, was het vertrekpunt van een denkoefening. We zijn gestrand op de overtuiging dat er nood is aan burgerparticipatie waarbij de continuïteit van het geleverde werk gegarandeerd is en waar verdieping van voorstellen mogelijk is. Het huidig systeem van adviesraden krijgt vandaag heel wat kritiek. Ze leveren niet voldoende kwaliteit; de samenstelling is heel beperkt en ze werken niet planmatig. De vraag is dus of het huidig systeem de noodzaak voldoende invult. De vraag stellen is ze vaak beantwoorden. Vandaag presenteren we de resultaten van onze denkoefening en vragen we tijdens de rondetafelgesprekken feedback aan organisaties en ambtenaren die lokale adviesraden ondersteunen. Je kan je mening ook kwijt op twitter via #ar13 Na vandaag bundelen we uw feedback, verfijnen we onze visie, kijken we waar samenwerking mogelijk is en bieden we onder de slogan “Jij bent de gemeente” concrete oplossingen aan. Uiteraard zijn er nog andere organisaties die ondersteuning aanbieden. Om een overzicht te kunnen geven van het ruime aanbod roepen we instellingen en organisaties op om hun aanbod bekend te maken. Een voorlopig overzicht van het aanbod voor lokale adviesraden vind je op www.adviesraden.be/faq De Wakkere Burger werkt niet alleen exclusief rond het thema adviesraden. In een beknopt overzicht van ons memorandum schetsen we een aantal bijkomende aandachtspunten voor onze lokale democratie. Een breder verhaal over de uitdagingen van het lokaal beleidsniveau geeft de problematiek van de adviesraden meer context. Voor vragen over deze bredere context kan je ons steeds contacteren via onderstaande gegevens, of tijdens de receptie.

De Wakkere Burger-team

Programma: 14u-14u20: overzicht van een aantal pijnpunten en mogelijke oplossingen (Wim Van Roy) 14u20-14u35: presentatie van het netwerk www.adviesraden.be (Dieter Van de Putte) 14u35-15u30: ronde tafel sessies en terugkoppeling 15u30-16u: receptie

De Wakkere Burger vzw | dwb@dewakkereburger.be | www.dewakkereburger.be


“Jij bent de gemeente” Onder de slogan “Jij bent de gemeente” bieden we concrete oplossingen voor lokale adviesraden. Onze voorgestelde oplossingen moeten tegemoet komen aan:   

Het gebrek aan afgeleverde kwaliteit. Een beperkte samenstelling. Een gebrek aan planmatigheid

1/ Een sociaal netwerk De website www.adviesraden.be bevat een sociaal netwerk dat tegemoet komt aan de eerste twee punten van kritiek. Via de blog van de website willen we concrete voorbeelden geven van een planmatige aanpak. Een sociaal netwerk is natuurlijk slechts een middel. Onderstaand schema bevat de uiteindelijke streefdoelen.

samenwerking tussen adviesraden

binnengemeentelijk

buitengemeentelijk

transparantie van adviesraden

agenda

adviezen openheid van adviesraden

thematische (online) inbreng

ad hoc lidmaatschap

kwaliteitsverhoging & verhoging betrokkenheid

De Wakkere Burger vzw | dwb@dewakkereburger.be | www.dewakkereburger.be


De functionaliteiten van het netwerk

een pagina per adviesraad •algemene info •adviezen •agenda (wordt automatisch verstuurd naar volgers) •forum (openheid is zelf te bepalen) een persoonlijk profiel •adviesraden volgen •adviezen volgen •fora volgen en reageren •personen volgen •mededelingen doen aan je volgers •persoonlijke berichten versturen een zoekmachine •zoeken naar adviesraden •zoeken naar adviezen

2/ Een adviesradenmarkt “Jij bent de gemeente” is een dubbelaanbod. Naast het digitaal netwerkplatform is er de mogelijkheid om in je eigen gemeente een adviesradenmarkt te organiseren. De raden tonen er hun werking en stellen hun toekomstprioriteiten voor. Niet alleen aan geïnteresseerde burgers, maar ook aan de andere adviesraden uit de gemeente. Einddoel: de adviesraad bekend maken en nieuwe mensen aantrekken. De Wakkere Burger stelt passe-partout promotiemateriaal ter beschikking. Neem gerust een kijkje op www.adviesraden.be/download

De Wakkere Burger vzw | dwb@dewakkereburger.be | www.dewakkereburger.be

schema  
schema  

visie op lokale adviesraden

Advertisement