Page 1

er ov

Politiek & c u lt u r e e l tij dsch r i ft

dwa rs A

n u m mer 2 / 2012


x In Varietate Concordia

"Oh Europe, where oh where did it all go wrong?" zong Dustin the Turkey, die de Ieren in 2008 naar het Eurovisie Songfestival hadden gestuurd. De krijsende kalkoen haalde de finale niet. Het gevolg? Propagandaposters met een sip kijkende Dustin en de leus "They didn't vote for us - get them back, vote NO!". Zo stemden de Ieren het Verdrag van Lissabon weg (en dan zou Europa niet democratisch zijn!). De ontstemde Ieren waren vast niet alleen in hun nationale trots gekrenkt, maar you know whadda mean.

akte zwelt de muziek aan. Daar verschijnt De Skepticus ten tonele, die opstand en de ondergang van de euro voorspelt en zijn duistere strategie met ons deelt! Vertwijfelde DWARS'ers bijten zich vast in het ESM, rappen er woedend op los en nemen hun stemgedrag onder de loep. Hoe loopt deze tragedie af? Dan klinkt daar opeens de hymne van de revolutie. De derde akte neemt ons mee op reis, van het revolutionaire Parijs tot het diverse Istanbul,  en ons  laat wegdromen van een saamhoriger en solidair Europa. Even wordt het idyllische plaatje wreed verstoord bij het passeren van de Oekraïne, waar homo's nog worden gediscrimineerd en hiv-besmettingen genegeerd. Maar dan zijn we weer in Den Haag en bij onze jeugd, die de toekomst heeft. En zoals het hoort: in de slotakkoorden verschijnt de Liefde en overwint... alles? Dat verklappen we nog niet. Ga zitten en geniet.

“Heel de wereld is mijn vaderland”, zei Erasmus. Intussen pleit de Duitse minister van financiën voor “Heel Europa is mijn thuis”, zeg ik. een gekozen Europese president en het initiatiefrecht voor het Europees parlement, staan IJsland, Silvia Roukens Kroatië, Servië, Montenegro, Macedonië en Turkije te popelen om lid te worden van de EU, en wordt ACTA democratisch van tafel geveegd. Ging het mis?

P.2

joa@dwars.org

Jeroni Vergeer

COLOFON over overdwars Het politiek en cultureel tijdschrift OverDWARS is een uitgave van DWARS. De OverDWARS verschijnt twee maal per jaar en wordt gratis verstuurd aan DWARS-leden en donateurs. Daarnaast worden er op de website regelmatig OverDWARS-artikelen geplaatst, kijk hiervoor op www.overdwars.org. Voor het aanvragen van een verslaggever, het insturen van artikelen of ideeën kun je contact opnemen met Silvia (silvia@overdwars.org). Volg ons op internet op www.overdwars.org, via Twitter @overdwarsmag en like onze OverDWARS-page op Facebook. De redactie

Silvia Roukens (hoofdredacteur) silvia@overdwars.org

Djoeke Ardon djoeke@overdwars.org

David Bogaers david@overdwars.org

Lisanne Franssen lisanne@overdwars.org

Janine Lenting janine@overdwars.org

Marleen Pardoel marleen@overdwars.org

Carmen Wijnen carmen@overdwars.org De gehele redactie is in één keer bereikbaar via redactie@overdwars.org.

jeroni@dwars.org

Bart van Welzenis bart@dwars.org

Bart du Chatinier Kirsten Hopman Vincent Laurent Kopij voor nummer 1-2013 dient vóór 9 december 2012 binnen te zijn. Kopij voor een artikel op de website is op ieder moment welkom. Dit kan per mail opgestuurd worden alsmede naar ons postadres: dwars GroenLinkse Jongeren Oudegracht 229 3511 NJ Utrecht 030-2333263 De redactie heeft getracht van alle beeldmaterialen de rechthebbenden te achterhalen. In gevallen waarin dit niet is gelukt, alsmede gevallen waarin gepubliceerde artikelen u onrechtmatig voorkomen, word u verzocht contact op te nemen. OverDWARS behoudt zich uiteraard het recht voor om ingezonden artikelen in te korten en/of te wijzigen, of publicatie te weigeren. De artikelen geschreven door redactieleden en bestuursleden op titel worden verspreid onder de Creative Commons Attribution-Share Alikelicentie. Dit houdt onder meer in dat het werk gekopieerd, verspreid en bewerkt mag worden. De volledige, juridisch bindende, voorwaarden zijn te vinden op: http://creativecommon s.org/licen ses/by- sa/3.0/nl/.Aan artikelen, foto’s, illustraties en overige uitingen die niet gemaakt zijn door bestuurof redactieleden vallen de auteursrechten onverminderd deel aan de auteurs.

Vormgeving

Marleen van den End www.marleenvandenend.nl

Marjolein Rutgers www.majorieknit.com

P.3

In deze OverDWARS geven we een voorstelling van zowel het 'drama' als de glorie van Europa. Na een introductie van DWARS opent het doek met een ouverture van onze groene sterren aan het Europese firmament. Zij brengen een ode aan de EU door het fantastische werk wat ze in Brussel doen, en we krijgen een exclusief inkijkje hierin. In de tweede

Marije Cornelissen / 11 Als politicus moet je lef tonen / 14 Geeft de linkse lente ons een groene zomer? / 16 De stad op twee continenten / 19 Den Haag kan een voorbeeld nemen aan Brussel / 21 Onzichtbaar overdraagbaar / 23 “De EU is treurig en megalomaan” / 25 MEP 2012 / 26 De snelst groeiende hiv-epidemie / 29 Hoe Roze is Europa? / 32 Verbeter de wereld, begin bij Europa / 33 Waar politiek eigenlijk over zou moeten gaan / 34 ESM: methadon voor groeiverslaving / 36 Het roerige spel der liefde dat Europa heet / 38 Adressengids & bonnen

voorzitter@dwars.org

Joa Maouche

Met de Europese Unie zijn 27 Europese landen in verscheidenheid verenigd. China, India en de VS zien ons als één, en snappen niet waarom we zo neuzelen over het wel of niet zitten in een EU. Het continent Europa zou overigens vernoemd zijn naar de Fenicische prinses Europa uit de Griekse mythologie, die door oppergod Zeus naar Kreta werd ontvoerd. Vandaar de sterke verbondenheid van de Grieken met Europa.

/ 04 Van de voorzitter / 05 Gezocht! / 06 Europees Bloed:

Verder werkten mee

Jojanneke Vanderveen

overdwars 2/2012

overdwars 2/2012

x

inhoud


Toen het aan mij de beurt was om te spreken, kondigde de presentator me aan als ‘jonge politica’. Nadat ik achter het katheder was gaan staan, kon ik niet weerstaan die aankondiging recht te zetten; hoewel ik mij bezig houd met politiek, ben ik geen jonge politica. “Ik ben alleen maar de voorzitter een van een jongerenorganisatie die de wereld wil verbeteren,” vertelde ik de zaal. En dat geloof ik ook echt. De momenten dat ik mij het meest bewogen voel als voorzitter van DWARS, zijn de momenten dat ik concreet iets kan betekenen voor de wereld. Afgelopen week maakte ik zo’n moment mee. In december 2011 begonnen we met het project ‘Legale mensen’. Op de valreep van het jaar, 29 december, waren we op bezoek in het asielzoekerscentrum in Oude Pekela. Daar hadden we intensieve gesprekken met een aantal jonge asielzoekers die al lang in Nederland wonen. De eerste persoon die ik sprak, was Moerad.

P.4

Het thema van deze OverDWARS is Europa. Over Europa heb ik het niet echt gehad. Maar misschien is dat niet erg, want, om met Moerad te spreken: “Ik wil een burger van de wereld zijn.” Bouwen jullie mee aan die vrije wereld?

DWARSe groet, Jojanneke De afgelopen 13 jaar hebben ze in een asielzoekerscentrum gewoond. Dat is geen luxe, maar je hebt in ieder geval een dak en een bed. Sinds een paar weken heeft Moerad ook dat niet meer. Hoewel hij nog in een procedure zit, heeft het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers besloten de familie op straat te zetten. Samen met Defence for Children zijn wij nu aan het nadenken wat we voor Moerad zouden kunnen doen. De mogelijkheid dat hij een poosje in mijn huis gaat wonen, zodat de familie aanspraak kan maken op noodopvang van de gemeente Groningen, is nog een reële optie. Voor Moerad is het extra zuur dat dit nu gebeurt, omdat zijn toekomstperspectieven net de afgelopen weken in de lift zaten. Met zijn acrobatische kunsten haalde hij de halve finale van Holland’s Got Talent. Helaas zet Holland zijn talent nu op straat.* In contact komen met mensen die de ‘down side’ van onze samenleving aan den lijve ondervinden, dat vind ik misschien wel het belangrijkste voor ons als DWARSers. Het stelt ons in staat te zien hoe we de wereld kunnen verbeteren. Want dat is wat je uiteindelijk moet weten, als je echt progressief wilt zijn. Progressie betekent vooruitgang, maar vooruit bewegen vereist kennis over hoe de weg naar voren verloopt. Als ik Moerad spreek, dan krijgt die weg erg duidelijk gestalte.

* Moerads talenten bekijken? Zoek het kanaal van ‘Murrik’ op op YouTube!

·

G E Z O C H T ! Jonge, groene en sociale idealisten met politieke visie (M/V) DWARS zoekt nieuwe bestuursleden met groene en sociale idealen. Ben jij bereid een bestuursfunctie te vervullen en je in te zetten voor een groene en sociale wereld? Alle posten worden verkozen voor een termijn van één jaar op het aankomend najaarscongres in oktober. Dit zijn de functies die open staan! Iets voor jou of nog vragen over een van de functies? Je kunt altijd mailen naar kacie@ dwars.org. • Voorzitter • Vicevoorzitter politiek & vicevoorzitter organisatie • Secretaris • Penningmeester • Politiek secretaris (3x: Internationaal, Groen en Sociaal) • Bestuurslid Ledenwerving en Campagnes • Bestuurslid Ledenbinding en Scholing Interesse? Klinkt dit als een uitdaging voor jou? Dan kan je op deze functie solliciteren. Kijk voor de volledige advertenties en meer informatie op www.dwars. org. Solliciteren kan tot 15 augustus 2012.

P.5

Moerad is 21 en komt uit Azerbeidzjan. Hij vluchtte met zijn ouders naar Nederland in 2000. Hun asielverzoek werd afgewezen en de familie moest het land verlaten. Ze vroegen asiel aan in Noorwegen, maar kregen nul op het rekest; Nederland was verantwoordelijk voor hen. Moerad keerde terug naar Azerbeidzjan, maar algauw bleek dat het daar nog

steeds niet veilig was voor hem en zijn ouders. Daarom vluchtten ze opnieuw naar Nederland, waar ze in 2003 een tweede asielverzoek indienden. Inmiddels wachten Moerad en zijn ouders nog steeds op uitsluitsel over of ze definitief mogen blijven, of toch nog weg moeten.

Vorige week, op 1 juni, nam een GroenLinks-wethouder afscheid van de gemeentepolitiek. Zijn afdeling had een seminar georganiseerd als feestelijke afsluiter. Op het seminar wilden ze graag vanuit het perspectief van de jonge generatie enige gedachten over het thema ‘Kijken, bewogen worden en in beweging komen’. Daarvoor hadden ze mij uitgenodigd.

overdwars 2/2012

overdwars 2/2012

Van de voorzitter Lieve DWARSers,


europees bloed marije cornelissen

weerbaarder in tijden van crisis. “Mensen kunnen pas echt flexibel zijn als ze tussen twee banen in, hun huizen kunnen blijven betalen en hun kinderen te eten kunnen geven”, zegt ze. Daarnaast kunnen we als Nederland ook op groen gebied een voorbeeld nemen aan bovengenoemde landen. Zelfs rechtse partijen hebben daar een groen signatuur, en zouden zonder ook niet kunnen bestaan. De bevolking hecht daar immers ook zélf veel waarde aan een groen beleid. We mijmeren gezamenlijk even over het waarom van deze verschillen. Zou de Nederlandse bevolking ook ooit zo’n groene mindset ontwikkelen? We kunnen het alleen maar hopen. Verlekkerd kijken we naar Duitsland, waar kernenergie algeheel in de ban is gedaan. Waarom protesteren we niet méér in Nederland?

P.7

Nu blijft het niet meer bij dromen alleen. Eigenhandig bouwt Marije mee aan een Sociaal Europa, met Hoe Nederland inmiddels in Europa ligt, vragen we de Groene Toekomst waar ze zo hartgrondig in ge- Marije. Ze vertelt hoe het beleid van kabinet Rutte I looft. Hoe? “Als er maar genoeg publiek voor is, dan ‘hoogst gênant’ was voor haar als Europarlementawordt het vanzelf belangrijk”, meent ze. Daarom riër. De Europese kritiek op het Polenmeldpunt kenzoekt ze contact met vakbonden, met NGO’s in nen we natuurlijk wel, maar dat dit slechts het cuBrussel en in Nederland voor vooral Sociale Zaken. mulatieve dieptepunt was in een aaneenschakeling Mede via hen probeert ze de media en vervolgens van beledigende, egoïstische, xenofobe en onnade nationale regeringen weer te bereiken. denkende acties, horen we van Marije. “Al die kleine dingetjes hebben heel veel kwaad bloed gezet”, En dat is hard nodig. Was het in 2008 nog ‘slechts’ zegt ze. Dat Nederland geen onderscheid meer een bankencrisis waarmee we te maken hadden, maakt tussen arbeidsmigratie (derdelanders, ofwel is het inmiddels via een financiële crisis pijlsnel vreemdelingen afkomstig van landen buiten de richting een sociale crisis gegaan. “En dat wordt EU) en arbeidsmobiliteit (EU-burgers), maar alles ‘aralleen maar erger”, voorspelt Marije. In 2014, zo is beidsmigratie’ noemt, bijvoorbeeld. Dat Roemenen haar inschatting, zal dit dan ook hét thema worden en Bulgaren de arbeidsmarkt zouden ‘verstoren’ en van de Europese verkiezingen. Ze hamert op het daarom geen werkvergunning meer krijgen – hierbelang van een sociale waarborging vanuit Europa, door nu noodgedwongen hun toevlucht zoekend en noemt de Scandinavische landen als voorbeeld tot allerhande uitbuitingsconstructies. Of dat de Nevoor Nederland. Met een flexibele arbeidsmarkt en derlandse regering zelf op de valreep tot drie maal betere sociale rechten is bijvoorbeeld Denemarken toe steun aanvroeg bij het Europees Globaliserings-

P.6

Tot haar eigen verbazing lukte het al bij de Europese verkiezingen in 2009: GroenLinks behaalde onverwachts drie zetels, en Marije Cornelissen mocht zich samen met haar collega’s Bas Eickhout en Judith Sargentini Europarlementariër voor GroenLinks noemen. Het tijdstip is daarmee ook meteen het enige onverwachte aan de carrière van de vrouw die in 1983 al voor tienduizenden mensen op het podium van het Malieveld stond, bij de demonstratie tegen kruisraketten. Al zocht ze toen, als 9-jarig meisje, naar haar moeder, en nu, als volwassen vrouw vol idealen, naar het sociale gezicht van Europa. “Europa is mijn grote liefde”, zegt ze. En een baan als Europarlementariër noemt ze “alles waar ik ooit van heb gedroomd”.

overdwars 2/2012

overdwars 2/2012

Door Marleen Pardoel en Lisanne Franssen


x Haar drijvende kracht, haar rotsvaste geloof in die sociale toekomst, sijpelt door haar woorden heen.

– P.8

van school naar werk te begeleiden. De EU kan en zich moedig te wagen: “11!” zegt ze met een lach. moet solidariteit en stabiliteit aan Spanje bieden, zo- “In 1998 kon het, waarom nu niet? We maakten grapdat het economisch vertrouwen in het land herwon- pen toen GroenLinks in een of andere poll drie zenen wordt”. tels kreeg toebedeeld bij de Europese Verkiezingen. Ik zal wel de laatste zijn die zegt dat het niet mogeDe Vergrijzing. Met Sociale Zaken als haar portefeuil- lijk is.” le is ook dat een kwestie die haar aandacht heeft. Juist nu zou er niet bezuinigd moeten worden op Volg Marije Cornelissen op Twitter @MarijeC of via kinderopvang en sociale werkplaatsen, en juist nu haar website www.marijecornelissen.nl. zou vaderverlof beter geregeld moeten worden. “Als twee ouders allebei drie dagen werken is dat nog altijd één dag meer dan een kostwinner alleen”, zegt ze. Juist vrouwen zijn volgens haar goed geschikt om de vergrijzing tegen te gaan. “Straks gaan velen collectief met pensioen. Je hebt dan een grotere poel aan talent nodig. Vrouwen zijn het grootste ongebruikte arbeidspotentieel van Europa.” Dit ligt volgens Marije in ieder geval níet aan een gebrek aan hoogopgeleide vrouwen: bij vrijwel alle relevante opleidingen voor managementfuncties, zoals (bedrijfs)economie, is meer dan 60% vrouw. Ze pleit dan ook voor een quotum in de bedrijfstop. “En dan kunnen we ook meteen de loonkloof tussen man en vrouw aanpakken”, zegt ze. Aan ambitie geen gebrek. Ambitie horen we ook terug wanneer we Marije vragen naar de komende verkiezingen, waarin Europa ook een rol zal gaan spelen. Volgens haar moet GroenLinks vooral benadrukken dat Europa veel meer is dan een setje financiële regels, en veel meer voor- dan nadelen heeft. “Terugtrekken achter de dijken is geen oplossing”, zegt ze. En dan: “Er is écht een toekomst”. We zijn razend benieuwd hoeveel zetels De Toekomst ons oplevert. Aan zo een voorspelling durft ze

ˆ

P.9

fonds, om dáárna de gebruikte clausule (‘financi- ontbreekt. Daarnaast is het natuurlijk zo dat positieële steun ten gevolge van de crisis’) niet langer te ve punten door regeringen worden geclaimd, tersteunen. De PVV is volgens haar niet de enige oor- wijl negatieve aspecten ‘moeten van Brussel’. Dat zaak van dit beleid. De ministers Leers en Kamp draagt niet bij aan een positiever beeld van Europa. voerden het kabinetsbeleid namelijk met veel en- “Nederland behoort tot de kleine landen van Eurothousiasme uit. “Het lag ook zeker aan de VVD en pa. Het zou veel meer over de gezamenlijke toede rechterflank van het CDA”, zegt ze. De conclusie komst moeten gaan”, verzucht ze. Haar drijvende van anderhalf jaar Rutte I op de Europese betrek- kracht, haar rotsvaste geloof in die sociale toekomst, kingen is somber: “Als er een progressieve regering sijpelt door haar woorden heen. komt, dan moet er eerst heel wat schade worden hersteld.” Natuurlijk, we spreken ook over Griekenland. Het land dat er “een potje van heeft gemaakt”. Of GrieHet Europese ‘beleid’ van Rutte I is niet het enige kenland daadwerkelijk uit de euro zal gaan (moedat Marije stoort. Europa, dat is namelijk méér dan ten) stappen, durft ook Marije niet te voorspellen. enkel de zogenaamde ‘drie procentregel’, het maxi- Wel zegt ze: “De situatie in Griekenland is nu dusmum van drie procent begrotingstekort, waar het in danig ernstig dat speculaties over de exit van Griede Haagse politiek en in de media zo vaak over kenland steeds opener worden. Voorheen was dat gaat. “In Nederland werd het Nationaal Hervor- echt onbespreekbaar. De gevolgen van een Grieks mingsprogramma er in een debatje van anderhalf vertrek uit de eurozone zullen echter nog steeds uur in een achterafzaaltje doorheen gejaagd”, zegt dramatisch zijn; voor Griekenland, maar ook voor Marije. “Door alleen de financiële woordvoerders Europa”. Ze voorspelt dat bank na bank dan zal omvan de partijen.” Maar, zo stelt ze terecht, Europese vallen in Griekenland, en minstens zo zorgelijk, dat landen hebben zich óók gecommitteerd aan de het vertrouwen in de andere eurolanden er giganafspraak schooluitval onder de 10% te krijgen, 40% tisch door zou worden aangetast. Allerminst een afgestudeerde hogeropgeleiden te hebben en niet hoopvolle gedachte. Toch vindt Marije dat we er 69% maar 75% arbeidsdeelname te realiseren. Daar- voor moeten waken alle problemen met de euro naast hebben ze zich ook bereid verklaard 20 mil- over één kam te scheren. Spanje bijvoorbeeld, in de joen mensen uit de armoede te halen, 3% van het media al regelmatig ‘het nieuwe Griekenland’ geBruto Binnenlands Product (BBP) te investeren in ken- noemd, is volgens haar een compleet ander vernis en innovatie (R&D, ofwel Research & Develop- haal. "Daar is geen sprake van grof mismanagement ment), en duurzame energie te stimuleren middels door de overheid, maar van een verzwakte concurde 20/20/20-doelstellingen: 20% minder CO2-uitstoot rentiepositie en een huizenbubbel die gebarsten is. in 2020, 20% effectiever gebruik van energie en 20% De staatsschuld was en is daar nog altijd lager dan meer duurzaam opgewekte energie. Waarom het in Duitsland.” Als we haar vragen wat er in Spanje dan alleen over die negatieve drie procentsregel moet gebeuren, geeft ze aan: “de torenhoge werkgaat? Omdat overtreding daarvan Nederland een loosheid, vooral onder jongeren, moet bestreden geldboete kan kosten, iets dat bij de andere punten worden door banen te creëren en jongeren beter

ˇ overdwars 2/2012

overdwars 2/2012

x

ˇ

Volgens marije moet GroenLinks vooral benadrukken dat Europa veel meer is dan een setje financiële regels.


Als politicus moet je lef tonen Door Silvia Roukens peace, en vond ik het afschuwelijk dat neushoorns en olifanten werden gestroopt voor hun ivoor. Die dieren staan voor mij symbool voor de zowel krachtige als kwetsbare natuur. Denk ook aan gigantische bergen of aan ons prachtige waddengebied, wat uniek is maar nu bedreigd wordt door gasboringen. We moeten respect hebben voor de kracht van de natuur en knotkken voor dat wat kwetsbaar is. Vanwege dat besef, en om wat te willen doen voor het milieu ben ik vervolgens scheikunde en milieukunde gaan studeren.”

– P.11

Wat doe jij in het Europees Parlement? “Simpel gezegd houd ik me daar bezig met 'geld & groen': klimaat, energie, milieu, landbouw, natuur, dierenwelzijn, voedsel, de Eurocrisis, het EU-budget Is dat ook de reden waarom je in Brussel zit? en natuurlijk de groene economie. “Ja, en daarnaast heb ik altijd een passie voor EuroNederland loopt behoorlijk achter op milieu- en pa gehad. Het spannende aan Europa vind ik dat energiebeleid, vooral vergeleken met Duitsland (dat het een groot project is, dat nog niet af is. De Euroin 2050 volledig op duurzame energie zou kunnen pese geschiedenis heeft me altijd geboeid. Hoe de draaien, red.). Vanuit de oppositie kan GroenLinks EU zich gevormd heeft en landen zich vervolgens daar ook lastiger iets voor elkaar krijgen, zeker in het hebben ontwikkeld is intrigerend. Toen Robert Schugepolariseerde klimaat in de Kamer op dit moment. man 62 jaar geleden voorstelde om een vergaande In het Europarlement vormen we met de Groenen samenwerking met andere Europese landen aan te uit de andere landen een fractie die de vierde gaan, was dat haast politieke zelfmoord. In 1950 lag grootste partij is. In de Europese politiek is zoveel WOII nog vers in het geheugen, de Fransen konden meer te bereiken op onder andere klimaatbeleid, en het Duitse bloed wel drinken. Maar Schuman was dat is nodig ook. In Nederland zouden we het wel doordrongen van de noodzaak om soevereiniteit te wat vaker over de echte wereldissues zoals voedsel- gaan delen, zodat er nu geen oorlog meer zou ontvoorziening en vergroening van de economie mo- staan. Dat hij zijn Plan-Monnet, dat de aanzet gaf gen hebben.” tot oprichting van de Europese Gemeenschap, doorzette was dan ook ontzettend moedig. Met als geWat heb jij eigenlijk met klimaat en duurzaam- volg dat we op 9 mei nog steeds de Dag van Europa heid? vieren.” “Het is fundamenteel. Als mens op deze planeet zijn wij maar een radertje in het geheel. Wij denken wel Wat is het belang van de EU vandaag de dag? alles te kunnen beheersen, maar de natuur kan met “Europa is elke dag actueel. Denk maar aan de Euéén klap – kijk maar naar de tsunami in Japan - alles rocrisis, de grondstoffencrisis, de energiecrisis waar verwoesten. Ik maakte me als kind al zorgen om het we allemaal mee te maken krijgen. In het oplossen milieu. Op school hield ik spreekbeurten over Green- hiervan sta je samen als Europa sterker, dan als indi-

overdwars 2/2012

Onze Mr. Europe voor GroenLinks is Bas Eickhout, die sinds juli 2009 Europarlementariër is. In 2005 kwam hij als GroenLinks-afgevaardigde bij de Europese Groene Partij terecht. Tot hij Europarlementariër werd werkte hij als klimaatwetenschapper bij het Planbureau voor de Leefomgeving, waar hij meeschreef aan het Nobelprijsbekroonde IPCC-rapport van de VN.


overdwars 2/2012

vidueel landje. We beseffen ons dat te weinig. Nu bestaat het beeld dat de EU alleen gaat over Schengen en geen geld hoeven wisselen op vakantie. Terwijl de wereld aan het veranderen is, en er internationale hervormingen nodig zijn voor een duurzame toekomst. Als lidstaatje kun je hier moeilijk de leiding in nemen, maar als EU kun je net naast het twee keer zo grote China staan. Europa gaat over de toekomst van de verhouding van haar landen met de rest van de wereld.”

druk worden gezet. China traineert al jaren de onderhandelingen, maar zal uiteindelijk toch moeten meebewegen. Wanneer ook op de markt de vraag naar duurzame energie toeneemt zal ze niet kunnen achterblijven. De wereld heeft partijen als GroenLinks nodig voor de nodige duwtjes in de goede richting. Die geef ik met alle liefde.

emissiehandelsysteem, die voor een belangrijke discussie hebben gezorgd over de handel in CO2emissies. Op de markt kost CO2 nu veel te weinig, omdat het aanbod van emissierechten groter is dan de vraag ernaar. Door meer schaarste te creëren kunnen we als EU dus de prijs opschroeven. Dan pas kan het systeem goed functioneren. Immers, alleen wanneer CO2-uitstoot duur genoeg is zal dat bedrijven stimuleren minder uit te stoten. In december vorig jaar werden mijn amendementen hierover aangenomen. Precies op dat moment steeg op de beurs de CO2-prijs met 30%! Dat was zo'n prachtig moment, er kwamen zelfs reacties uit Singapore. Bovenal vind ik het een grote eer dat ik ben aangewezen als klimaatwoordvoerder van de Europese Groenen. Verder ben ik erg tevreden over de Eurocrisis – nu ja, niet over de crisis zelf natuurlijk, maar dat ik daarbij goed kan samenwerken met Jolande Sap, die consistent op één lijn met ons zit. GroenLinks zat goed in haar verhaal, ze weet waar ze het over heeft. In maart vorig jaar zeiden we al: de focus ligt veel te veel op bezuinigingen om uit de crisis te komen, daarmee ga je het niet redden. Naast strenger zijn op de begroting moeten we juist investeren in banen, in hervormingen naar een groene economie. En 'zie-je-wel': we hadden gelijk. Helaas is gelijk hebben nog wel iets anders dan gelijk krijgen...”

Maakt de grootte van het Europarlement het juist niet lastig om er iets in te brengen? “Soms wel. Een keer zou er gestemd worden over een dossier, waarin ik zeer ambitieuze klimaatdoelen had verdedigd. Toen is het amendement op drie stemmen na verworpen, waardoor ik uiteindelijk tegen mijn eigen beleidsvoorstel moest stemmen. Als ik er voor had gekozen om lager in te zetten, was de kans dat het de stemming zou overleven groter geweest. Ik heb er nachten wakker van gelegen. Om wat te bereiken moet je soms wel compromissen sluiten. Toch ben ik van mening dat je altijd voor je idealen moet blijven strijden. Politici zonder idealisme kan ik moeilijk begrijpen, conservatieven evenmin. Als je niets wil verbeteren, waarom ga je dan de politiek in? Het goede aan GroenLinks vind ik dat ze zo progressief is en altijd kijkt naar wat er beter kan. Politici moeten een visie hebben, en de moed nemen die uit te dragen. Het lef hebben gewoon te zeggen Wat wil je nog heel graag bereiken? waar ze heen willen. Heldhaftig genoeg zijn om de “In ieder geval drie dingen. Eén: een internationaal spanning tussen idealisme en pragmatische niet uit klimaatbeleid voor 2015, dat hopelijk eind juni tijdens de weg te gaan, maar juist op te zoeken.” Rio+20, de de duurzaamheidsconferentie in Rio de Janeiro, ook weer een impuls krijgt. Het zal moeilijk Respect. Waar ben je zelf trots op? zijn om voor elkaar te krijgen, ik ben bang dat er niet “Dat dat ook wel eens heel goed uit kan pakken. snel genoeg wat uitkomt*. Maar ik ga er voor vechZo zat ik bij de hoofdonderhandelingen over het ten! Met name China en Amerika moeten onder

Volg Bas Eickhout op Twitter @BasEickhout of via zijn website www.baseickhout.eu.

Illustratie: Kokpistolet www.kokpistolet.nl

Twee: hervormingen in het landbouwbeleid voor 2014, met goede regels op het gebied van milieu, energieopwekking, grondstoffen en nutriënten. En drie: dat er een volwassen debat over de EU wordt gevoerd dat verder gaat of je voor of tegen bent. De Europese integratie is absoluut nog niet af en een aantal verdragswijzigingen in de Europese grondwet zal doorgezet moeten worden. Maar dan moeten politieke partijen wèl een eerlijk verhaal vertellen over de EU. Niet zoals destijds gebeurde met het referendum over de grondwet, waar bangmakerij de boventoon voerde. Dat pakt later altijd slecht uit. Politici moeten de moed hebben open te zijn over hun visie. Laten we er anders maar uitstappen. Het gaat niet om: 'Europa ja of nee'. Europa is er al, de vraag is hoe we het een goede inhoud geven, wat we ermee doen. Daar zou ik graag een bijdrage aan leveren.” Wat zijn jouw tips voor DWARS? Wees DWARS! Blijf idealistisch! Jullie worden toch niet belemmerd door het moeten sluiten van compromissen, wat vaak teveel onderdeel is van het politieke spel. Hou GroenLinks scherp, daag ze uit. Blijf vragen stellen als: 'hoever ben jij gegaan in het opgeven van je idealen?' Hou ze als het ware een spiegeltje voor. Zo nu en dan hebben politici dat nodig, om zich eraan te herinneren waar het hen echt om gaat. Dat spiegeltje is DWARS.”

P.13

P.12

dat het een groot project is, dat nog niet af is. overdwars 2/2012

Het spannende aan Europa vind ik


Geeft de linkse lente ons een groene zomer?

A

Sinds 6 mei is er een bladzijde omgeslagen. Frankrijk werd nu al 17 jaar geleid door Rechts. We kunnen nu hopen dat dit interval definitief ten einde is, en dat de sociaaldemocratie, die tussen 1997 en 2002 het puntje van haar neus liet zien, in staat zal zijn om een comeback te maken. Deze keer is Links aan de macht, en wacht tot ze een absolute meerderheid heeft in de Nationale Vergadering.* Op dat moment zal Frankrijk door Links worden geregeerd. Deze situatie zou uniek zijn en heel interessant voor de Groenen. Laten we de presidentsverkiezingen opzij zetten en naar deze nieuwe politieke realiteit kijken: Links is aan de macht is, de Groenen hebben twee ministeries die niet als "groen" bestempeld zijn, Huisvesting en Ontwikkeling. Wat betekent dat? Dat de Groenen daarin ecologische maatregelen gaan treffen? Niet helemaal, want het programma dat zal worden uitgevoerd is die van François Hollande. Maar de visie aan het hoofd van beide afdelingen, zal niet helemaal die van de socialisten zijn. Laten we eens kijken.

P.14

De verandering vond plaats op verschillende niveaus. Wat mij bijzonder getroffen heeft was de gelijkwaardigheid in de regering. Voor het eerst in de geschiedenis van Frankrijk wordt de staat geregeerd door evenveel mannen als vrouwen. Ik had dat lang nooit durven hopen, maar die verandering was mogelijk dankzij de komst van François Hollande. Eindelijk is Frankrijk terug in de geschiedenis op dat niveau, en voegt zich bij een groot aantal Scandinavische landen zoals Zweden. Naar mijn idee is de verandering is nu mogelijk. Vijf jaar lang zullen we de tijd hebben om een echt structureel beleid te maken en nieuwe rechten in te stellen, waaronder het recht van buitenlanders om te stemmen bij lokale verkiezingen. Het jeugdthema is ook weer op de voorgrond gehaald en des te beter! Bovenal is dit thema niet terug in de zin van 'jeugdprobleem', maar in 'hoe hoop te geven aan

jongeren'. De oplossingen die in die zin worden voorgesteld door Hollande zijn alleen te bescheiden of onvoldoende, ze spelen slechts in op urgente zaken. We hebben een nieuw werkgelegenheidsbeleid nodig in Frankrijk: het ondersteunen van banen in het algemeen belang (openbare diensten, sociale economie) of het opnieuw opstarten van andere (onderwijs of gezondheidszorg), en het creëren van de banen van morgen (de 'groene banen'). Een van de dingen die mij doet denken dat we in deze richting kunnen gaan, en misschien uiteindelijk slagen, is de wens om geen publiek geld toch uitgeven, in tegenstelling tot Rechts, die het gemeenschapsgeld door de wc spoelt. Maar hier zal de invloed van de Groenen deze uitgaven leiden tot de sectoren van de toekomst. En niet alleen voor een goede controle op de overheidsuitgaven. Een nieuwe pagina slaat open voor de Groenen: de oefening 'gedeelde macht'.

Wanneer Frankrijk uit de crisis komt, zal het toch interessant zijn om te zien of wij dan deze 'verstandige' regeringsmethode bewaren, geïnspireerd door de Scandinavische modellen. Vooral daarvoor zou ik graag de toekomst in een kristallen bol willen bekijken. Ministers die niet langer het recht hebben om vliegreisje van minder dan drie uur te maken, die nog slechts 10 of 15 raadsleden hebben (afhankelijk van of men minister of afgevaardigde is), die in de tweede klas gaan zitten. Zal deze soberheid aanhouden? "Change is Now", maar ik vraag me af of dit zo zal blijven in de toekomst, en ik zeg “wait and see”. Alleen daden zijn het bewijs van deze verandering en Links zal zich moeten bewijzen in een moeilijke economische en financiële situatie. Ik blijf dus waakzaam ten opzichte van vandaag en morgen, tussen actie en observatie. Zal het vertrouwen tussen regeerders en geregeerden, zo herhaaldelijk opgeschud, er eindelijk zijn? Zal dit (herwonnen) vertrouwen in de politiek ons vertrouwen in de toekomst geven? Dit is een belangrijke vraag voor jongeren, in ieder geval voor mij. Laten we voor nu vertrouwen hebben en wachten tot we de feiten en de bewijzen zien voordat we oordelen over de echte change.. In Frankrijk is Rechts vertrokken, de eerste change is een feit.

De andere verandering ligt in de wijze van besturen: eenvoudiger, soberder en meer respect voor de instellingen. Daarna kan men de beslissingen bekritiseren als gevolg van het oneens zijn over de middelen of de doelen, maar de methode die momenteel wordt gebruikt door de socialisten is een 'democratische', zachte manier, heel anders dan het amateurisme, het gepruts en de brutaliteit van * De absolute meerderheid is sinds 17 juni 2012 een de macht van 10 jaar Rechts. De keuze van François feit. De PS haalde 279 van de 577 zetels en de EELV Hollande om zijn ministers te vragen om soberheid kwam met 17 zetels in de regering. in de functioneringskosten en de manier waarop ze communiceren, reizen en zelfs wonen, oftewel een 'voorbeeld' te geven, is het minste wat we kunnen doen in tijden van crisis.

-

-

P.15

Ik denk dat de invloed van de fractie Groen sterk nodig zal zijn omdat we de vergroening niet mogen missen, de enige weg naar het scheppen van werkgelegenheid in Frankrijk, die echter al tientallen jaren een industriële herstelstrategie mist. Frankrijk krijgt een kans het pad van de 'groei' en het einde van de stijgende werkloosheid terug te vinden. François Hollande sprak van "ecologische transitie", maar bleef daarbij vaag over het afstappen van kern-

energie. Ik hoop dat hij zijn gedachten verandert op grond van het 'realiteitsprincipe'. Zoals de Duitsers 10 jaar geleden onder Schröder de uitstap van kernenergie ook niet op de agenda hadden staan, maar de impuls van de ecologische transitie begonnen was waardoor de Duitsers toch geleidelijk eruit zijn gestapt. Signalen, zoals fotovoltaïsche energie, die nu komen om de kernenergie in Duitsland te vervangen, laat zien dat het mogelijk is om er geleidelijk mee te stoppen zonder terug te hoeven gaan naar alleen steenkool. Dit 'realiteitsprincipe', deze 'mogelijk' zal Holland een zetje geven richting de stem van de ecologische transitie, en de rol van de Groenen zal zijn hem daarin te vergezellen, waarin we economisch haalbare oplossingen hem voorstellen, zoals we ook deden tijdens deze presidentsverkiezingen.

Parijzenaar Vincent Laurent (26) is activist voor de Franse Groenenpartij 'Europe Ecologie - Les Verts' (EELV). Speciaal voor OverDWARS doet hij verslag van de recente politiek in Frankrijk.

overdwars 2/2012

overdwars 2/2012

Vertaling: Silvia Roukens


Deze zomer nog geen plannen, maar wil je wel een paar dagen weg? Wij hebben nu de tip voor je als je op zoek bent naar een plek waar verschillende culturen samenkomen… Istanbul. Istanbul is uniek. Istanbul is de enige stad ter wereld op twee continenten. Juist dat maakt Istanbul zo interessant en bijzonder.

Diversiteit

h

In de reisgidsen is er bijzonder weinig te vinden over het Aziatische gedeelte van Istanbul. Dit is vrij logisch, omdat er weinig toeristische attracties te vinden zijn. Toch is dit gedeelte niet minder interessant. Zelf ben ik iemand die graag op zoek gaat naar plekken die niet onderhevig zijn aan het massatoerisme. Op dit gedeelte had ik zo’n plek gevonden. Door de Bosporus over te steken met de veerboot krijg je een beeld van een vrij arm en sober levende bevolking die niet veel van het toerisme meekrijgt. Ook hier zijn wat moskeeën te vinden die zeker de moeite waard zijn. Wel moet je, je altijd even bedenken of je er welkom bent of niet. Op bezoek in een

De moderne stad

Low-budget Wil je deze zomer nog graag iets gaan doen maar laat je portemonnee het niet toe, dan is deze stad best een optie. Zoals in de meeste steden werkt het ook hier zo: hoe lager de wijk is gelegen, hoe armer en goedkoper de restaurants en hotels. Op de laatste dag van mijn verblijf kwam ik ’s avonds de bedelende kinderen van eerder die dag tegen in mijn wijk Beyazit. Zelf ben ik altijd erg gesteld op het local food dan op de duurdere restaurants die het liefst je eten van thuis nabootsten. Mijn wijk stikte van de ‘eetwinkels’ waar je een keuze hebt tussen rond de zes gerechten die daar in bakken voor je klaarliggen en waar je dan uit kan kiezen. Heerlijk, en dat voor een paar euro!

Dit is wel een verschil van dag en nacht. Op het moment dat je die veerboot weer afstapt lopen de mensen in korte rokjes, hippe shirts en gave kapsels je tegemoet. Aangekomen op de boulevard zijn er zowel links als rechts hippe winkels en ateliers met de bekende merken. Het deed erg Europees aan en je hebt hier absoluut niet het idee dat je in Istanbul bent. Via de Galatabrug maakte ik de oversteek terug naar het Oude gedeelte. Geert Mak heeft een boekje geschreven met de gelijknamige titel over de brug, waarin hij het dagelijks leven op de brug beschrijft. Een echte aanrader om voor, tijdens of na je reis dit boekje te lezen. Je zult het zeker herkennen!

P.17

P.16

Er zijn genoeg bezienswaardigheden in het oude gedeelte te vinden, maar de Aya Sofia is een must om een belangrijk stuk geschiedenis van Istanbul te bewonderen. Bij het zien van de mozaïeken in het voorportaal denk je een immense kathedraal binnen te lopen. Op het moment dat je wat verder loopt zijn er bijzonder veel elementen te vinden van een moskee, zoals verschillende Arabische teksten. De Aya Sofia is begonnen als een kathedraal en is later ingenomen door de Ottomaanse troepen. De leider van de invasie, Mehmet de Veroveraar, trok vrijwel direct naar de Aya Sofia om deze vrijwel direct tot moskee om te bouwen. Het bijzondere is dat de

Aziatisch Instanbul

moskee kwam ik op een gegeven moment per ongeluk terecht bij een aantal lezende en biddende mannen. Hier ben ik dus ook maar weer snel weggegaan. Want ondanks mijn hoofddoek voelde dat niet helemaal gepast. Dat is overigens wel een belangrijke tip: neem als vrouw een eigen sjaal mee! In de echt toeristische moskeeën hoef je, je hoofd niet te bedenken, maar in de meeste (veel interessantere) moskeeën wel. Ze hebben dan vaak wel sjaals liggen die je om kan doen. Dit heb ik één keer gedaan en het idee dat dit ‘vodje’ door iedereen was gedragen maakte het niet erg prettig. In dit gedeelte heb ik me per bus laten verplaatsen. Een beetje op de bonnefooi, want echt goed Engels spreken ze niet, dus echt weten waar je terecht komt is er niet bij. Na een aantal bussen is het me gelukt om met de veerboot naar het laatst overgebleven stuk van Istanbul te gaan: het moderne Europese gedeelte.

Istanbul wordt door verschillende wateren gescheiden, waardoor er drie delen ontstaan. Deze drie delen hebben allemaal hun eigen identiteit en cultuur waardoor je, je van het ene op het andere moment in een compleet andere wereld waant. Zo had ik een dag uitgetrokken om alle drie de delen te bezoeken, waardoor je een leuk beeld krijgt van de diversiteit die er is. Mijn hotel lag in het oude gedeelte van de stad. Hier vind je de bekendste toeristische attracties zoals het Topkapi-paleis, de Blauwe Moskee en de Grand Bazaar.

Ottomanen niets vernielden, maar het gebouw aanpasten zonder de oorspronkelijke structuur of versieringen aan te tasten. De mozaïeken werden bedekt en toevoegingen als minaretten werden in de stijl van het gebouw ontworpen.

şehir iki kıtalar overdwars 2/2012

overdwars 2/2012

De stad op twee continenten


Den Haag kan een voorbeeld nemen aan Brussel

– P.18

P.19

Dit was bijvoorbeeld mijn schema voor vandaag Waarom zit je eigenlijk niet in de Tweede Kamer? (9 mei 2012): Om 9 uur vanmorgen had ik een af- “Mijn onderwerpen, zoals asiel en migratie, spelen spraak met de Zweedse Groenen om te praten over zich af op internationaal niveau. Veel van de wetmigratie en asielbeleid. Deze partij heeft het in Zwe- geving hierover is Europees. Ik denk dat ik in het Euden mooi voor elkaar, in een PVV-achtige construc- roparlement ook meer kan bereiken, zo heb ik hier tie gedoogt ze de regering. Het uur daarna kwam de mogelijkheid om conceptwetten te amenderen! onze werkgroep ontwikkelingssamenwerking bij el- In Den Haag gaat dat niet zo één twee drie. Bovenkaar, om prioriteiten te kiezen om aan te werken. Ik dien vind ik dat er in het kabinet niet rationeel gekoos als prioriteit de regeling voor de omgang met noeg gedebatteerd wordt. Er wordt vaak op de grondstoffen in ontwikkelingslanden, zodat er daar- man gespeeld. In Brussel gaat het er een stuk minbij geen mensenrechten worden geschonden. der emotioneel aan toe, daar zijn ze beter op de inhoud gericht. Dat komt natuurlijk ook doordat het

Europarlementariër Judith Sargentini is al sinds Om 11u was er een fractievergadering met onze haar 15e geboeid door de politiek. Ze was lid “groene groep”, en na de lunch moest ik, als delegavan de PSP toen die in 1990 met andere linkse tieleider, naar een voorzittersvergadering van de partijen fuseerde tot GroenLinks, waarbij Judith Groenen. Daarna had ik nog een meeting met onhiep bij de oprichting van DWARS! Nu is ze de dernemingsorganisatie VNO-NCW. Met hen heb ik delegatieleider van GroenLinks in het Europees het gehad over de transparantie van bedrijven over Parlement. Ze is daar verantwoordelijk voor de hun grondstoffen. Voor de Nacht van Europa was ik dossiers migratie en asiel, justitie, burgerrechten, vanavond gevraagd voor een debat in Utrecht geeerlijke handel, ontwikkelingssamenwerking en organiseerd door PJO's. De trein van 17.22 uur die ik buitenlandbeleid. Judith vindt dat Europa beter hierdoor had moeten hebben viel echter uit, waarmoet zorgen voor de naleving van de mensen- door ik het jammer genoeg af moest zeggen.” rechten en de bescherming van haar burgers op gebieden als privacy en persvrijheid. Met 'buitenlandbeleid' in je portefeuille moet je vast ook veel op reis... Hoe ziet het leven van een Europarlementariër er- “Zeker, elke anderhalve maand wel. Ik hou me veel uit? bezig met de democratisering in de wereld. Zo zat ik “Druk, maar wel heel leuk! Op een typische dag ben met de verkiezingen in Armenië als waarnemer voor ik van half 9 tot 21u aan het werk op het Europees de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Parlement in Brussel. Eén keer per maand vergade- Europa (OVSE) er daar met m'n neus bovenop te ren we in Straatsburg. Op donderdagavond, vertrek kijken hoe democratisch dat ging. Ook ben ik viceik naar mijn woonplaats Amsterdam. Niet dat ik dan voorzitter van de delegatie met Zuid-Afrika en lid vrij heb, hoor. Vrijdags zit ik in Den Haag of Utrecht van die met Turkije. Daarom vertrek zondag ik naar voor afspraken, en in het weekend bezoek ik vaak Istanbul voor een conferentie over samenwerking ook nog allerlei bijeenkomsten. tussen Turkije en de EU na de Arabische Lente.”

overdwars 2/2012

overdwars 2/2012

Door Silvia Roukens


x Media-aandacht is goed, maar de Tweede Kamer zou zich er minder door moeten laten beïnvloeden.

overdwars 2/2012

x daar veel rustiger is op mediagebied. De politici hoeven zich niet bezig te houden met hoe ze overkomen op het publiek, want er staan niet constant camera's op hun hoofd gericht. Media-aandacht is goed, maar de Tweede Kamer zou zich er minder door moeten laten beïnvloeden.”

je verbreden. Jullie zijn de generatie die ervoor kan zorgen dat Europa in de toekomst verder geïntegreerd wordt. Verder vind ik dat jullie je goed bemoeien met de Nederlandse debatten bij GroenLinks. Dat hoort ook echt bij DWARS. Blijf dat vooral doen!”

Heb je al veel kunnen bereiken, waar je trots op bent? “We doen het met z'n allen – onze delegatie, de Groene fractie en in totaal 736 parlementariërs. Wat mijn eigen invloed betreft ben ik trots op een wet waaraan ik heb gewerkt, die Shell en andere grote bedrijven verplicht te rapporteren over het geld dat ze aan ontwikkelingslanden besteden. Dit zal meer openheid en daardoor meer druk bij de bedrijven geven om dit goed te doen. Hierover ligt nu een mooie conceptwet klaar, en ik heb er veel vertrouwen in dat ie er doorkomt.”

Volg Judith Sargentini op twitter @judithineuropa of lees meer op haar website www.judithsargentini.nl

Wat wil je nog graag doen? “Het ontwikkelen van wetgeving op het gebied van arbeidsmigratie, waarin er wordt gezorgd voor betere arbeidsomstandigheden voor arbeidsmigranten. In de zorg, in de landbouw, overal in Europa zijn nette banen voor hen te vinden. Maar vaak is dat nog niet keurig geregeld, en worden die mensen uitgebuit. Dat hoop ik te kunnen veranderen. Europa staat voor samenwerking en solidariteit, dat wil ik bewerkstelligen. Ik hoop dat nog heel wat jaren te kunnen doen...”

P.20

Wat zijn je tips voor DWARS? “Hoe is jullie contact met andere Europese Groene Jongeren? Probeer dat te versterken, bijvoorbeeld door vaker iets met de FYEG te doen. Schrijf eens samen een manifest. Door samen te werken kun je

Door

Onzichtbaar overdraagbaar beste mensen van de politiek er is iets aan de hand het ligt aan jullie Midashand, de hand onzichtbaar overdraagbaar wurgt als dat een ziekte is en Adam Smith de antichrist die mensen denken doet dat Markt de nieuwe Jezus is dat Marx de nieuwe judas is maar soit de haan de haat kraait driemaal het einde is gekomen, zijn de sloppen van Europa rijkdom die ze ons beloofden zijn de banken nu meer stoelen, maar dan met drie poten de beleggers zagen verder aan wat hen nog toe zal komen, juist, de vallende bomen, spring maar rustig aan de kant, de staat komt je toch helpen dus er is niets aan de hand, geen kans, en de meeste mensen, die helpen je graag, oké, ze zijn niet rijk maar ach het is de goede zaak, je portemonnee, dus bij monetaire moeilijkheid bel 112 de ECB staat ook voor je klaar, ‘’aber bitte Deutsch sprechen weil ihr seit uns dankbar’’, ja alles goed maar als het geld naar jou stroomt is het logisch dat je terugpompt, jij Duitse droogkloot, achtenzestig jaar geleden is niet iedereen vergeten dat is iets wat je moet weten maar ik weet wat het probleem is, het is niet zo zot compassie wordt compressie het moreel kompas kapot

David Bogaers


de andere kant van Europa – een interview met Thierry Baudet

“De EU is treurig en megalomaan” Door Djoeke Ardon en Silvia Roukens volkómen verschillende belangen en denkbeelden hebben. Een goed voorbeeld is het migratiebeleid: zolang landen intern over hun eigen migratiepolitiek willen beslissen zijn open grenzen democratisch onaanvaardbaar. We zitten nu op een kritiek moment, er zijn twee paden die we kunnen inslaan. Óf we worden een federatie en staan alle soevereiniteit en democratie af in ruil voor 'Europa', óf we proberen te ontsnappen aan deze doodlopende weg. Verdere integratie is politiek-theoretisch consistent. Alleen de mensen willen het niet. Zoals Juncker (premier van Luxemburg en voorzitter van de Eurogroep, een Europees orgaan dat economisch en fiscaal Europees beleid coördineert, red.) treffend zei: ‘we weten precies wat we moeten doen om uit de crisis te komen, maar we weten niet hoe we dan herkozen moeten worden.”

– P.23

Het is crisis. Griekenland bezwijkt onder de druk van bezuinigingen, in Spanje is de werkloosheid enorm, overal stijgen rechts populistische partijen in de peilingen, onwerkbare politieke fragmentatie ontstaat en de mensen zijn boos en tegen. Terecht, vindt Thierry Baudet, pleitbezorger van Europese verscheidenheid en tegenstander van de moloch die Europa volgens hem is geworden. In zijn kritiek op Europa komen drie dingen naar voren: de centralisatienei- Er is een functionerend Europees parlement, dat ging van Brussel die eenheidsworst creëert en voor- steeds meer macht krijgt. Is het niet logischer bijgaat aan nationale identiteiten; het democra- dat te verbeteren? tisch tekort; en het slechte functioneren van de “De democratische legitimiteit is laag. De volksvereuro. Baudet wil terug naar nationale besluitvoe- tegenwoordigers in het Europees parlement zijn met ring, beschermde grenzen en de gulden. relatief weinig: 736 op 729 miljoen Europeanen. Door de grote diversiteit van alle landen lopen de belanWe beginnen bij de democratie. Die kan wel be- gen zo uiteen, dat uniforme regelgeving een comter, dat vindt DWARS ook. promis geeft waar niemand blij van wordt. “Democratie in Europa kán niet werken, want er is Bulgarije heeft bijvoorbeeld geen immigratie, maar geen Europese demos. De mensen in Spanje zijn een emigratieprobleem. Ook economisch zijn de anders dan de mensen in Zweden. Eén belangrijke verschillen te groot om bevredigende oplossingen voorwaarde voor democratie is publiek debat. Hoe te creëren. Ik begrijp niet waarom we zo graag in dit kunnen we een publiek debat voeren in Europa, keurslijf gestopt willen worden. Erken toch de diverals we elkaar niet eens verstaan? Het Europees “Par- siteit – omhels die prachtige verschillen tussen de lement” kan onmogelijk democratische besluiten landen.” nemen omdat het niet een volk, maar vele verschillende volkeren vertegenwoordigt. Die bovendien

overdwars 2/2012

Hij is 29, columnist voor NRC Handelsblad, onlangs gepromoveerd op een proefschrift over nationale identiteit, Europese eenwording en multiculturalisme, jong, eigenzinnig, studentikoos, een tikkie conservatief en vooral heel erg tégen de Europese eenwording. Wellicht biedt deze ongezouten kijk op een door progressief en links Nederland omhelst megaproject, aanknopingspunten voor het formuleren van een kritisch geluid.


Mep 2012 Kirsten Hopman (16) deed met haar school mee aan de debatwedstrijd van het Model European Parlement (MEP) in Den Haag. Het MEP is een simulatie van het Europees Parlement waarin scholieren een kijkje nemen in het proces van de Europese eenwording en als echte Europarlementariërs met elkaar in debat gaan. Hieronder een exclusief verslag van Kirsten.

wieso erg goed gepresteerd: elke deelnemer heeft heel veel punten gescoord.

De winnaars mogen de volgende keer dat het MEP wordt georganiseerd voorzitter en jury zijn. Van de winnaars van vorig jaar werd ook een winnaar gekozen: Fleur, van het Scala! Daarnaast gingen er nog journalisten mee, en van alle journalisten werden de twee beste uitgekozen om volgend jaar “Het is weer een tijdje geleden, 12 en 13 april alweer, hoofdredacteurs te zijn. Lotte en ik deden mee als dat de regionale wedstrijd van het MEP, Model de pers. Charlotte van het Mearlant-College en ik European Parlement, heeft plaatsgevonden. Het hebben gewonnen dus mogen wij ook volgend jaar Scala College was ook van de partij en stuurde de weer terug komen. beste 7 sprekers naar Den Haag om daar te gaan debatteren over 7 onderwerpen, waaronder ont- Als laatste heeft het Scala ook de lobby-prijs gewonwikkelingshulp en gendergelijkheid etc. Van elke nen, als prijs mogen alle MEPers een dagje naar school werd de beste uitgekozen om naar het MEP Brussel! Oftewel, het Scala is zo goed in debatteren, nationaal te gaan. Van het Scala heeft mijn vriend jureren, schrijven en lobbyen dat we alle prijzen in Sebastiaan gewonnen. Maar het Scala heeft so- de macht hebben gesleept!”

S

Het MEP is een simulatie van het Europees Parlement

S

P.25

Maar is het in een geglobaliseerde tijd niet hanGroenLinks heeft zich dig om samen te werken? Voor een goed klimaataltijd verzet tegen beleid bijvoorbeeld? het stimuleren van  die   “De invloed van CO2-uitstoot en de beleidsmatige grote  multinationals. conclusies die daaruit zouden moeten worden getrokken zijn onderwerp van heftig debat. Is het niet vreemd, dat de EU daar niettemin allerlei richtlijnen over maakt die democratische meerderheden op En de invoering van eurobonds? geen enkele manier kunnen bijsturen? Misschien “Ook in de huidige problematiek met de euro speelt zegt land A op een gegeven moment wel: dat geld die eenheidsworst ons parten. Doordat landen met zou beter gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld verschillende economische klimaten zijn samengestukken tropisch regenwoud te redden. Onmogelijk, voegd hebben ze in tijden van crisis geen ademvanwege Brussel. Kijk, dat hoeft niet via institutionele ruimte; ze kunnen hun munt onmogelijk devalueren. en gereguleerde samenwerking. Samenwerking is Met eurobonds gaat Brussel zelf schulden maken. prima, maar doet het dan op een commom wealth Feitelijk worden de verschillende Europese staatsfimanier: je stelt de basisregels op om een vrije markt nanciën daarmee gecollectiviseerd en komt een te laten functioneren en je deelt een aantal ge- Europese financiële regering tot stand. De val van meenschappelijke waarden zoals vrijheid van me- de politieke unie klapt dan dicht. Mijn voorstel: weg ningsuiting. Verder ga je terug naar eigen grenzen uit de euro, en op vakantie gewoon pinnen.” en de nationale munt. Aan deze samenwerking kunnen dan ook landen meedoen die tot nu toe Hoe pak je dat dan aan? worden buitengesloten, zoals Turkije, Georgië, enzo- “Het beste zou zijn om allemaal tegelijk uit de euro te voorts.” stappen, het Schengenverdrag ongedaan te maken en vervolgens geleidelijk de regeldruk en de Europese samenwerking zonder Europese institu- jurisprudentie van het Europese Hof af te bouwen. ties dus. Dat zal voor onrust zorgen maar al snel zal een “Ja. Het motto 'eenheid door verscheidenheid' doet nieuw evenwicht tot stand komen. De EU is zo opgegeen recht aan de realiteit. Het is nu eerder: 'sa- bouwd dat het heel moeilijk is om er uit te stappen. mengeperst in eenheidsworst'. De EU heeft regels In de praktijk zal het daarom moeilijk zijn om dit voor over de sterkte van het geluid van grasmaaiers, elkaar te krijgen. Dat maakt het Europese project zo over kaas, over de kleur van koplampen die auto’s megalomaan en treurig.” moeten voeren. We zouden net als vroeger onze kracht moeten maken van de verschillen, en niet Meer weten? moeten doen alsof we allemaal hetzelfde zijn.” Lees Baudets boek 'De aanval op de natiestaat', Hoe kunnen we dan economisch concurreren zie www.thierrybaudet.com met grootmachten als China? “Het idee dat we een machtsblok moeten vormen is ouderwets Koude Oorlog-denken. De EU richt haar beleid op multinationals ten koste van kleinere be- Illustratie: max grÜnfeld drijven. Zo kunnen grote bedrijven tegen betaling www.maxgrunfeld.com

P.24

aanwezig zijn bij het opstellen van richtlijnen. De centrale regeldruk maakt het voor kleine ondernemers vervolgens weer knap lastig om te concurreren. Het gevolg is: grote fusies, grote bedrijven, die vervolgens weer makkelijker te besturen zijn vanuit Brussel. Terwijl we in een tijd leven van flexibilisering, van zzp’ers en van kleine, creatieve bedrijfjes. De welvaart kan ontzettend groeien door deze bedrijfjes te stimuleren, maar ze krijgen nu vaak geen kans. GroenLinks heeft zich altijd verzet tegen het stimuleren van die grote multinationals. Ze zou daarom best wat kritischer over Europa mogen zijn.”

overdwars 2/2012

overdwars 2/2012

De EU is vooral opgericht om oorlog tussen Europese landen te voorkomen. “De woede die Grieken voelen tegenover Duitsers strookt niet echt met dat beeld. De Europese Unie vergroot juist het wantrouwen tussen de Europese volken. Ook de onrust die nu heerst over inter-Europese migratie moet niet worden onderschat. Als mensen met verschillende achtergronden aan elkaar worden opgedrongen, krijg je frictie. Zo is België na 182 jaar nog altijd vol van spanning tussen de Vlamingen en de Walen. Met eigen grenzen ben je beter af: hoge muren maken goede buren.


X De snelst groeiende hiv-epidemie

De Oekraïense overheid moet meer initiatieven tonen en waar nodig moeten wij, als EU, in kunnen grijpen.

x

Op maandagavond 14 mei had ik daarom Anke van Dam uitgenodigd voor een informatief bijeenkomen over hiv/AIDS en drugsgebruik in Oost-Europa en Centraal Azië. Mevrouw Van Dam is directeur van de AIDS Fundation East-West (AFEW). Nu denk je misschien, wat heeft dit in hemelsnaam met Oekraïne te maken. Dat kan snel uitgelegd worden want in Oekraïne voltrekt zich op dit moment de hevigste epidemie, en wel die van hiv en AIDS. Van Dam en haar stichting werken daar aan voorlichting en preventie, welke daar hard nodig is.

P.26

ördinatie tussen bijvoorbeeld migratiediensten en gezondheidsposten. Verschillend beleid op hiv en drugs maakt ook dat een gefragmenteerde benadering ontstaat over hoe om te gaan met de snelgroeiende epidemie.

Daarbij is Oekraïne een belangrijke migratieroute en een knooppunt tussen Azië en Europa. Al dan niet geheel logisch vloeit hieruit voort dat Oekraïne relatief veel prostitutie kent. Deze prostituees zijn helaas vaak zelf ook drugsverslaafd en maken dus ook gebruik van de vervuilde naalden. Een dubbel gevaar op besmetting dus. De epidemie verspreid zich vooral onder mannelijk seksueel contact. Dit gebeurt niet alleen onder homoseksuelen, maar ook getrouwde mannen hebben redelijk vaak een minnaar. Dit maakt dat de mannen thuis ook nog eens het risico op hiv voor hun vrouw verhogen. Het hiv-virus trekt dus als een gulzig monster razend snel door de samenleving. Alleen al in 2011 zijn er ruim 21.000 nieuwe geïnfecteerden bij gekomen in de registratie van de overheid. Even ter vergelijking, dat is 200% van het totaal hiv-geïnfecteerden in ons land.

Het land heeft dus nog een lange weg te gaan. Ik klink allicht als een ambtenaar van BuZa als ik Nederlandse supporters waarschuw zich twee keer te bedenken voor ze zich ongetwijfeld aan een hoertje zullen vergrijpen. Maar daar gaat mijn boodschap niet over; dat ik aandacht kan schenken aan het probleem met hiv door iets met veel nieuwswaarde als een EK, stemt mij enigszins ontzet. Oekraïne doorstaat op dit moment een gezondheidsramp die zijn weerga niet kent. Wij als Europese Unie zouden hier dit toch extra moeten ondersteunen. Sophie in ’t Veld van D66 is hier al lange tijd mee bezig, maar ook onze eigen Marije Cornelissen houdt zich dikwijls bezig met deze gezondheidsrechten en emancipatie. Wij als politieke jongerenorganisatie zouden hier een duidelijk statement over moeten maken. Deze epidemie moet stoppen! De Oekraïense overheid moet meer initiatieven tonen en waar nodig moeten wij, als EU, in kunnen grijpen. Dit kan met hulp van NGO’s als AFEW en het AIDS Fonds. In het verlengde daarvan moeten we dan ook aandacht vragen voor de mensenrechten in het land. Wij hebben zin in de toekomst, dat gunnen we de bevolking daar toch ook?

De Oekraïense regering staat niet negatief tegenover hiv-preventie en behandeling, maar toont zich wel kritisch over het verschaffen van schone drugsnaalden. In een land waar de hiv-epidemie juist door besmette drugsnaalden zo kan groeien, is dit paradoxaal te noemen. Dit maakt het voor onder andere AFEW lastig om hulp te kunnen geven. De hiv-programma’s in Oekraïne lopen ook problemen op door de criminalisering van hiv-geïnfecteerden en discriminatie van ‘high-risk groups’, maar ook door een falende overheid op het gebied van budgettering voor de behandelingen en slechte co-

Wil je meer weten? Dan kun je kijken op: www.afew.org www.petitie.aidsfonds.nl www.allout.org

Dit artikel werd geschreven op 5-6-5012.

P.27

Binnen Europa zijn er in Oekraïne de meeste hiv-besmettingen. Er zijn ruim 202.000 besmettingen op een bevolking van ruim 46 miljoen. Dit zijn de officiële cijfers, maar naar verwachting is het nog reeds onbekende aantal besmettingen een verdubbeling. De geschatte besmettingen van 400.000 is schokkend te noemen. Hoe kan het dat 1 op de 100 in Oekraïne besmet is met hiv? De hiv-besmettingen in dit land komen hoofdzakelijk voor onder de zwakste groepen in de samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de thuisloze junkies die genoodzaakt zijn

hun heroïnespuiten te moeten delen met hun lotgenoten. Het probleem van seksuele overdraagbaarheid heeft in dit land dus een vals broertje, de drugsnaalden. Vervuilde naalden hebben een sneeuwbaleffect in het verspreiden van het hiv-virus.

Ik droom mezelf wel eens ver weg, naar een stad waar ik nog niet eerder geweest ben. Van de week droomde ik mijzelf naar Kiev. De Oranje-euforie had mij dus ook al in mijn dromen bereikt. Ik stelde mij voor hoe het in Kiev zou zijn. Feest? Zou ik Bert van Marwijk nog tegen komen op straat? Maar ik keek om mij heen en zag geen feest. Ik zag een relatief onschuldig land dat zich opmaakt voor het Europees Kampioenschap voetbal 2012. Ik liep door de stad; niets raars aan de hand. Maar toen liep ik een verkeerd steegje in en toen overviel me het pas: Oekraïne is helemaal niet zo onschuldig als het lijkt! Toen schrok ik op uit m’n dagdroom.

overdwars 2/2012

overdwars 2/2012

Door Bart van Welzenis


Hoe Roze is Europa? Door Lisanne Franssen overdwars 2/2012

– P.29

Waar in ons donkerroze kleurende Nederland in de meest Roze landen van Europa. In de landen die 2001 het homohuwelijk werd ingevoerd, was ho- weinig roze van kleur zijn, oftewel de landen die zich moseksualiteit tot slechts een jaar daarvoor in in de middenmoot en onderin de ILGA Europese de EU-lidstaten Roemenië en Bulgarije nog een Rainbow Map 2012 bevinden, spelen vaak twee strafbaar feit (wat overigens in de helft van alle grote problemen waardoor LGBT’ers geen normaal landen ter wereld nog steeds het geval is!). en ongestoord leven kunnen lijden, namelijk homoDestijds waren de verschillen wat betreft homo- discriminatie en homofobie. emancipatie in de Europese landen dus groot. Maar hoe is dat anno 2012? Kan nog steeds wor- Homodiscriminatie den gesteld dat Nederlandse homoseksuelen in ‘Wij zijn een conservatief land, wij hebben geen een luxepositie verkeren als hun situatie wordt homo’s’, is een uitspraak waar je niet versteld van vergeleken met de rechten en behandeling van moet opkijken indien je in bepaalde Oost-Europese homo’s in andere Europese landen, of zijn (ook) landen over homorechten begint. In landen als Malandere landen homovriendelijk(er) geworden? ta (0), Cyprus (1), maar ook bijvoorbeeld Polen (2), Oftewel, hoe Roze is Europa? speelt de grote invloed van de katholieke kerk namelijk nog steeds een belangrijke rol in de gevoeligILGA Europa Rainbow Map 2012 heid van homoseksualiteit in het publieke en poliDe Europa Rainbow Map 2012 van ILGA (Internatio- tieke debat. Het is – en blijft – er een controversieel nal Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Asso- onderwerp; zowel de regering als medeburgers hebciation) helpt ons een beeld te krijgen van het Roze ben er moeite mee om homoseksualiteit te accepgehalte van Europa. Deze ‘Roze Ranglijst’ geeft na- teren, wat voortdurend blijft leiden tot homodismelijk aan hoe het in de verschillende Europese lan- criminatie. Vanwege het ontbreken van Europese den is gesteld met de positie van, om het maar sim- regelgeving ten aanzien van homodiscriminatie, pel te zeggen, eenieder die niet hetero is (in dit kan het voortdurend discrimineren van LGBT’ers – artikel LGBT’er genoemd, afkorting van Lesbian, Gay, helaas – ongestoord doorgang vinden. Als het aan Bisexual en Trans). De lijst komt tot stand door een het Europees Parlement had gelegen, was deze beoordeling van de wetgeving in de Europese lan- wetgeving er overigens al lang geweest. De door den ten aanzien van ‘LGBT’ers’ op een schaal van oud-GroenLinks-Europarlementarier Kathalijne Bui30 (hoogste score) tot -12 (laagste score). Er wordt tenweg ontworpen anti-discriminatierichtlijn – die bijvoorbeeld bekeken of een land beschikt over onder meer een einde zou moeten maken aan wetwetgeving die homodiscriminatie en homofobe uit- geving van EU-lidstaten die burgers om hun seksuele spraken verbiedt. Het is – met een score van 21 – niet voorkeur benadeelt – werd immers al in 2009 door Nederland, maar het Verenigd Koninkrijk door wie het Europees Parlement aangenomen, maar ligt de lijst wordt aangevoerd. Zij wordt op de voet ge- sindsdien in de ijskast dankzij een blokkade van Euvolgd door Spanje en Duitsland (20). Deze landen ropese ministers. De richtlijn is hard nodig: vandaag kunnen op dit moment dus worden aangemerkt als de dag mogen EU-burgers, volgens de Europese re-


overdwars 2/2012

– P.30

De welvaart kan ontzettend groeien door deze bedrijfjes te stimuleren, maar ze krijgen nu vaak geen kans.

Hoe Roze? Alles overziend moet helaas worden geconcludeerd dat het anno 2012 in vele Europese landen bar slecht is gesteld met de (rechts)positie van LGBT’ers. Niet alleen in Oost-Europese landen is dit het geval, maar ook landen als Italië en Frankrijk scoren slecht op de Roze Ranglijst (met een score van 2 respectievelijk 4). Vele landen blijven Gay Prides afkeuren en in verschillende landen, zoals Moldavië en Letland, is de laatste jaren zelfs wetgeving aangenomen die propaganda voor homoseksualiteit verbiedt. Dit laatste betekent dat geen protestacties meer mo-

Illustratie: rosalie Arendsen www.rosaliearendsen.com

P.31

Homofobie De laatste plaatsen op de ILGA Europe Rainbow Map 2012 worden bezet door Armenië, Azerbeidzjan, Macedonië, Oekraïne (-4), Moldavië en Rusland (-5). Landen waar je als LGBT’er liever niet wonen wil dus. Niet enkel vanwege de zwakke rechtspositie die je er hebt, maar ook vanwege de vele medeburgers die er een hobby van lijken te hebben gemaakt om LGBT’ers te plagen – wat nog zacht is uitgedrukt. Homohaat, oftewel homofobie, is in deze landen zeer sterk aanwezig. In mei 2012 was dit nog de reden dat de Gay Pride in Kiev op het allerlaatste moment werd afgelast. Dat homofobie tot gruweldaden kan leiden, hebben twee organisatoren van de Kievse Gay Pride aan den lijve ondervonden: nadat hen, in de aanwezigheid van de pers, pepperspray in de ogen was gespoten, zijn zij ernstig mishandeld. De door de Telegraaf gepubliceerde foto van deze afgrijselijke daad voelt als een schreeuw om aan-

gen worden gehouden vóór homorechten en in sommige gevallen alleen al spreken over homoseksualiteit een strafbaar feit is. Echt Roze kunnen we veel Europese landen dus niet noemen; het Europees Parlement voor het grootste gedeelte gelukkig wel. Terwijl zij blijft strijden voor een Rozer Europa, is het te hopen dat ook de EU-lidstaten en de Europese Commissie zich homovriendelijker en actiever gaan opstellen. Niet oninteressant is om nog even een kijkje te nemen naar de situatie van LGBT’ers in Nederland, want waar staat het in 2001 nog zo donkerroze kleurende Nederland eigenlijk op de Roze Ranglijst? Nederland volgt, pas na Zweden en België, met een score van 16 op de zesde plaats. Niet slecht, maar dit kan absoluut beter! Iets waar in Nederland meer aandacht aan zou moeten worden besteed, is de aanpak van homofobie. Ook Nederland heeft immers te maken met fors groeiende homohaat: de afgelopen jaren is het aantal incidenten in Nederland verdubbeld. We worden in de aanpak van homofobie voorbij gestreefd door landen als Frankrijk en België. Nederland, dat zich ooit voorloper op het gebied van homo-emancipatie mocht noemen, lijkt wat dat betreft aldus wat stil te staan, terwijl ze nog lang niet roze genoeg kleurt. Tijd om de draad weer op te pakken dus, om te gaan voor die eerste plek op de Roze Ranglijst en daarmee (weer) te fungeren als voorbeeldfunctie voor andere Europese landen!

dacht: hiervoor mogen wij, Europeanen, onze ogen niet sluiten! Gelukkig doet het Europees Parlement dit ook niet, en blijft zij hameren op een Rozer Europa. Op 24 mei 2012 werd door haar dan ook voor het eerst een resolutie aangenomen die volledig is gewijd aan de toenemende homofobie in de EU en haar buurlanden. Hiermee riep zij de EU ten eerste op om LGBT’ers beter te beschermen tegen geweld en haatzaaierij. Daarnaast wordt door de resolutie gesteld dat EU-lidstaten en de Europese Commissie homofobe gebeurtenissen actiever moeten veroordelen, ervoor moeten zorgdragen dat Gay Prides te allen tijde kunnen doorgaan en moeten verzekeren dat homostellen dezelfde rechten krijgen als heterokoppels.

overdwars 2/2012

gels, niet worden gediscrimineerd op grond van ras en geslacht, maar wel op grond van seksuele oriëntatie. Oftewel, aan iemand mag een lening worden geweigerd omdat hij homo is, maar niet omdat hij al dan niet blank is! Enkel in landen die zelf wetgeving hebben ontworpen om dergelijke homodiscriminatie te verbieden – en dat zijn er jammer genoeg niet veel –, is dat anders. In Nederland kennen we bijvoorbeeld de in 1994 tot stand gekomen Algemene wet gelijke behandeling, die bepaalt dat het feit dat iemand hetero of homo is nooit reden mag zijn tot achterstelling of onderscheid. Ook al levert dit Nederland pluspunten, en dus een hogere plaats op de Roze Ranglijst op, liever zien we natuurlijk dat elk Europees land op deze manier met zijn ‘Roze Burgers’ omgaat. Hoog tijd dus dat de antidiscriminatierichtlijn er eindelijk gaat komen!


De rol van DWARS in de Europese jongerenpolitiek

A

Verbeter de wereld, begin bij Europa

Waar politiek eigenlijk over zou moeten gaan

A

overdwars 2/2012

Door Jeroni Vergeer Als idealistische jongeren kijken we graag over onze grenzen heen. DWARS wil niet alleen Nederland verbeteren, maar wenst onze mede-aardebewoners hetzelfde geluk toe. Daarom is DWARS ook actief in de Federation of Young European Greens (FYEG). De reputatie van Europa is de afgelopen tijd verslechterd. Een bureaucratisch monster waar ‘ons belastinggeld’ in verdwijnt. Wij hardwerkende Nederlanders betalen voor de luie Zuid-Europeanen en de criminele bankier.

Waar wij in Nederland hard werken om onze eigen leefomgeving te beschermen, kunnen wij dit niet alleen. Europa móet hier een gemeenschappelijk beleid op voeren. Samen staan we sterk. De FYEG bestaat sinds 1988 en biedt een uniek platform voor groene en progressieve jongeren vanuit heel Europa. Naast lobbyen in het Europees Parlement is FYEG ook actief op de straat, campagnes worden op Europees niveau gecoördineerd en er worden activiteiten en kampen georganiseerd. Naast het bestuur zijn er meerdere werkgroepen op verschillende thema’s actief.

P.32

Europa moet het goede voorbeeld geven, eerlijke handel drijven met andere continenten en kennis delen. Maar daarnaast moet Europa ook luisteren naar de rest van de wereld, want nee, wij weten het niet altijd het beste. De FYEG maakt stapjes in deze richting, zo wordt er een netwerk opgebouwd met landen in het Midden-Oosten om onze ervaringen als jonge politici te kunnen delen. DWARS is binnen de FYEG een relatief grote organisatie. Daarom is het van groot belang dat wij onze kennis, kracht en enthousiasme inzetten. Niet alleen omdat het leuk en leerzaam is, maar ook omdat we op die manier Europa verbeteren. Een sterk en solidair Europa is iets waar we nu voor moeten vechten, we kunnen de vooruitgang van de afgelopen 60 jaar niet zomaar weggooien. De verdeeldheid binnen Europa is schijn, verschillen zijn er zeker, maar hier moet je om kunnen lachen. Zelf een keer zien? Kom dan eens naar een FYEG evenement. Mail naar jeroni@dwars.org of kijk op www.fyeg.org voor meer informatie.

Internationaal Secretaris van DWARS

Door Marleen Pardoel

Waar politiek eigenlijk over zou moeten gaan

Er zijn momenten dat iedere vezel in mijn lijf zich verzet tegen het onthutsend onoriginele Haagse jargon waar onze schaduwspringende volksvertegenwoordigers zich dagelijks schuldig aan maken en nog meer momenten dat ik mijn buik meer dan vol heb van politieke woordenbrij die in iedere volgorde gescreend, geframed en gemediahyped is, totdat alle echtheid eruit is. Soms, soms lijkt het wel alsof in Den Haag alle idealisme is weggemedia-traind, in frames en tweets van 140 tekens is gegoten, totdat er niets meer van overblijft. Het zijn de momenten dat ik van een afstandje naar Het Haagse kijk en me nog slechts af kan vragen: Waar is de mens achter de politicus? Wat is er gebeurd met authenticiteit? Politiek gaat over idealen. Politiek móet over idealen gaan. Niet over macht. Niet over geld. Niet over drie-procent-naar-Brussel of over wie-framethet-best. Lees verder op www.overdwars.org.

P.33

Bij een FYEG bijeenkomst gaan de meeste gesprekken over onze overeenkomsten en verschillen, over de politieke situatie in het land van je gesprekspart-

Uiteindelijk hebben we allemaal vergelijkbare idealen, de verschillen zijn echt niet groot. Het is van belang dat wij, jonge groene idealisten, onze krachten bundelen en samen gaan strijden voor een beter Europa. En vooral dat wij de populistische Eurosceptici laten zien dat Europa ons veel meer brengt dan een hoge rekening.

Ik moet iets opbiechten: soms ben ik even helemaal klaar met de politiek. Dan heb ik geen zin in het zoveelste één-tweetje van Ferry of Dominique met noemt-u-maar-wie (Henk Bleker misschien?), hoef ik geen ‘kwootjes’ te horen van onze goede vriend Rutger –PowNews– Castricum, dan wil ik geen diplomatiek gehakketak in slecht geleide debatten, geen voorspelbare tweets van Wilders die niettemin de journaals halen en al helemaal geen gespeelde verontwaardiging van politici die het allemaal even goed voor hebben met De Burger – of kan ik hen beter De Kiezer noemen, want dat is toch waar het uiteindelijk allemaal om gaat?

Maar de afgelopen decennia hebben we iets bijzonders meegemaakt. Europa is op een hoog niveau samen gaan werken, we hebben open grenzen en een gezamenlijke munteenheid. Hierdoor zijn we dichter naar elkaar toegegroeid, en erachter gekomen dat we meer op elkaar lijken dan dat we van elkaar verschillen.

ner, over hoe de lokale organisaties werken en wat zij zoal bereiken. Dit is niet alleen heel leuk, maar ook leerzaam.


E SM methadon voor groeiverslaving

overdwars 2/2012

Door Joa Maouche Het ‘Europees Stabiliteits-Mechanisme’. Zeer waarschijnlijk het minst sexy onderwerp dat in deze OverDWARS behandeld wordt, al bewijst ook deze gebeurtenis maar weer eens dat de interesse van het bredere publiek omgekeerd evenredig is aan de grote van het bedrag. 700.000.000.000.000 euro, er zijn dagen dat ik het niet op de bank heb staan.

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest om het ESM, er is geroepen dat het ratificeren van dit verdrag tussen de Eurolanden gelijk staat aan hoogverraad omdat het de soevereiniteit van Nederland zou aantasten. Ons aller Geert heeft zelfs geprobeerd de trias politica te slopen door naar de rechter te stappen en het besluit van de Tweede Kamer uit te laten stellen tot na de verkiezingen. Iets wat de rechter uiteraard meteen naar de prullenbak heeft verwezen. Eerst maar eens twee hardnekkige misverstanden de wereld uithelpen: 1. Het ESM is geen EU-dingetje, maar een intergouvernementeel verdrag dat buiten de Europese Unie om is gesloten door 17 landen die gezamenlijk de Euro als munt hebben. 2. De demissionaire regering van VVD en CDA heeft niet voor het verdrag gestemd, maar de Tweede Kamer heeft dat gedaan. Een Tweede Kamer kan niet demissionair zijn, dus als de Kamer met een ruime meerderheid voor het ESM-verdrag stemt dan heet dat democratie. Punt.

P.34

Nederland levert zo'n 5,7% van het kapitaal waar het ESM over kan beschikken, waarvan 4,57 miljard euro aan cash en een garantstelling van 35,5 miljard. Elk land heeft een veto, maar het ESM is een permanent noodfonds, in noodgevallen vervalt het

vetorecht en is een gekwalificeerde meerderheid van 85% voldoende om een besluit te nemen. Alleen Duitsland, Frankrijk en Italië behouden hun vetorecht aangezien zij elk meer dan 15% in het fonds hebben gestopt. De eerlijkheid gebied te zeggen dat als er echt stront aan de knikker is in een land als Spanje, deze 700 miljard alsnog niet voldoende is. Je kunt het dus het beste zien als een dijk, iets dat een overstroming moet voorkomen, maar als er toch een dijkdoorbraak plaatsvind is de hele dijk meteen volkomen waardeloos. Je kunt de dijk ook steeds blijven ophogen, maar als je niet tegelijkertijd iets aan de opwarming van de aarde doet en dus voorkomt dat de zeespiegel al te zeer stijgt zal alle moeite uiteindelijk voor niets blijken te zijn. Eigenlijk moet het debat dus niet gaan over het wel of niet beschikbaar stellen van 40 miljard euro, maar hoe we in vredesnaam onze economie zo kunnen ombuigen dat we niet de speelbal zijn van de onvoorspelbare financiële markten. Want we zijn allemaal verslaafd aan groei, als een heroïnejunk die de dosis steeds hoger moet opvoeren om nog iets te voelen. Om de verslaving te kunnen betalen lenen we al het geld wat we maar kunnen krijgen, plegen we roofbouw op onze natuur, vertrouwen we niemand en niemand vertrouwt ons. En als we nu niet afkicken gaan we uitgemergeld onze overdosis tegemoet. Het ESM is de door de overheid verstrekte methadon: een noodzakelijke maar tijdelijke oplossing. De verslaving word niet aangepakt, maar het is nodig om grip te krijgen op de situatie.

_ illustratie: Ilona Gerretsen Barata www.ilonagb.com


Het roerige spel der liefde dat Europa heet

Nu, in tijden van economische onzekerheid, verkeert Europa in haar eerste huwelijkscrisis. De roddeltantes kletsen er bij (Europese) verjaardagen flink op los, is er nog een toekomst voor de Euro? Of brengt de eerste crisis die dit huwelijk kent al een echtscheiding? Nu ben ik geen organisatiepsycholoog, geen politicus en tevens geen relatietherapeut. Dus ik beroep mij op Nederlands grootste relatie-expert, Emile Ratelband: ‘Wanneer in jouw beleving je lief nog altijd lief is, kun jij vanuit deze visie positief werken met de ander.’ (1) Barosso suggereert een nieuwe Griekse munt, Spanje schreeuwt om hulp welke niet beantwoordt wordt, Hollande wil de hervormingsplannen opengooien... niet bepaald positief. Emile zou zeggen: Europese landen vinden elkaar niet meer lief!

P.36

Geert en Alexis zijn sinds januari 2002 gelukkig getrouwd. Ze wonen sinds hun trouwdag gelukkig in een eengezinswoning in Venlo. Menig weekend genieten ze van hun uitzicht op de Maas, het Hollands landschap en uiteraard elkaar. Sinds september 2011 is Alexis gedwongen parttime te gaan werken, het restaurant waar hij bedient krijgt steeds minder klanten. Geert draait nu extra nachtdiensten bij de politie om er qua inkomen niet op achteruit te gaan. Dit levert soms wat frictie in de relatie op, omdat Geert overdag moet slapen zal Alexis alleen de boodschappen moeten doen. Ook de was en stofzuigen vallen nu onder zijn taken; welke niet altijd consequent uitgevoerd worden. Geert moppert bij het zien van stoffige keukenplankjes op Alexis dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen, terwijl Alexis het huis totaal niet stoffig vindt. Geert baalt ervan als zijn uniformsokken niet op tijd gewassen zijn, terwijl hij verdorie de kost verdient en de hypotheek betaalt! Laatstgenoemde is uitgelopen tot een fikse ruzie, Geert beschuldigt Alexis ervan dat hij niet bereid is extra taken op zich te nemen nu het wat anders loopt en dat Alexis constant over zijn nieuwe taken aan het zeuren is. Alexis beschuldigt Geert ervan dat er onredelijke eisen aan hem gesteld worden en dat het allemaal komt omdat hij frustratie van het werk op hem afreageert. Wat te doen? Is dit het begin van een echtscheiding of worden Geert en Alexis met wat hulp weer dolgelukkig samen?

Kortom: communiceer, geef elkaar de ruimte en maak duidelijk wat je bij de ander waardeert. Een relatie is altijd een samenkomst van middenwegen, waar je samen akkoord mee gaat. Een nieuwe bewustwording van elkaars afhankelijkheid en nieuwe inzichten over de waardering van de ander, helen vele wonden.

Een vertrek uit de Euro, voor Nederland of Griekenland, zou dramatisch zijn. Niet alleen voor de financiële sector, maar het zou de politieke stabiliteit van Europa schaden. Bij zulke drastische besluiten zal het wederzijds vertrouwen enkel afnemen en is er minder gemeenschappelijke basis om samen uit de crisis te komen. Ten tijde van crisis heb je anderen nodig, om je aan de juiste weg te herinneren. Epicurus: “It is not so much our friends' help that helps us, as the confident knowledge that they will help us.” 1 ‘Hoe vind ik mijn lief’, E. Ratelband, Blarium; Audromeda 2000 (blz. 134). 2 ‘Puinruimen hoort bij een relatie’, A. Vijverberg, Rijswijk, Quantes, 2009 (blz. 121).  3 ‘Voorkom frustratie in je relatie’, R. Martina, Middebie, Andromeda, 2006 (blz. 149). 

Scenario B: ‘het scheidingsproces’ Scheiden heeft een zakelijke en emotionele kant. Het meest voorkomende scheidingsconflict betreft geld. Annette Vijverberg: ‘hoe je het wendt of keert, beide partners gaan er financieel op achteruit.’ (5) De strijd over de verdeling tussen Geert en Alexis zal een langzaam proces worden. Er zal onenigheid over de splitsing van verantwoordelijkheden plaatsvinden en allerlei deskundigen zullen worden ingeschakeld. Scheiden kost, zakelijk gezien, enkel tijd, geld en energie. Naast de zakelijke gevolgen is er een emotionele impact. Vijverberg: ‘...negatieve gevoelens ontstaan doordat je het verbind aan de waarde die je had als echtgenoot.’ (6) Je bent je liefde, de persoon waar je eeuwig trouw aan hebt gezworen, kwijt. Beiden zullen pijnlijke gevoelens ervaren in een rouwproces. Bij het kwijtraken van een partner kun je hem/haar niet direct vergeten. Ook in de interactie heeft het rouwproces een impact. Vijverberg: ‘Je klampt je vast, je ontwijkt anderen vanuit een angst voor afwijzing, je trekt je terug, je gedraagt je achterdochtig of beschaamd.’ (7)

4 ‘Voorkom frustratie in je relatie’, R. Martina, Middebie, Andromeda, 2006 (blz. 120). 5, 6, 7 ‘Puinruimen hoort bij een relatie’, A. Vijverberg, Rijswijk, Quantes, 2009 (blz. 180-181).

P.37

Wat te doen met een ingezakte relatie? Scheiden of bij elkaar blijven? Voor het beantwoorden van deze kwestie gebruik ik twee singles die pas op de Europese markt zijn verschenen: blonde beer Wilders en

de heerlijke hunk Tsipras. Om het voor de lezer visueel te houden, een (voor de duidelijkheid) fictief voorbeeld:

Wellicht komt bovenstaand zeer simplistisch over, maar het vat samen waar het om draait: accepteren de huwelijkspartners elkaars sterkte- en zwaktepunten in tijden van voor- en tegenspoed? Zijn zij bereid in te leveren om een middenweg te vinden?

De vorming van Europees verbond, eerst via de EGKS en later tot de EU, was voor die tijd uniek. Voor het eerst verklaarden totaal verschillende landen zich in een zo omvangrijk verstandshuwelijk. In de geschiedenis zijn bondgenootschappen altijd een discutabele keuze geweest. Je zult anderen moeten vertrouwen. Europa is in feite een groot netwerk van relaties en trouw. Mark Rutte en David Cameron die elkaar knuffelen alsof op een hockeyreünie, de vertederde blik van Nicolas Sarkozy terwijl Angela Merkel met haar zoetgevooisde Duitse stem de kritische Presse te woord staat... politiek draait om het vinden van verbonden en relaties.

Tal van tips heeft Martina voor Geert en Alexis, zoals: ’geef elkaar complimenten, laat de ander weten dat je hem ziet, waardeert en aantrekkelijk vindt.’ Of: ‘maak van de slaapkamer een romantische plek. Verander het decor, koop sexy posters, doe gekleurde lampjes in de armaturen, zet dertig kaarsen neer en stel spiegels strategisch op.’ (4)

Geert zal zich wellicht nog meer afzetten tegen zijn collega’s. Alexis verliest misschien volledig zijn baan. Het rouwproces is een periode van hevige zelfreflectie, met een risico tot blijven hangen in het negatieve.

overdwars 2/2012

overdwars 2/2012

Door Bart du Chatinier

Scenario A: het bouwen aan een relatie Communicatie vormt de basis bij relatiebemiddeling. Enkel door communicatie kan de middenweg worden gevonden, welke de basis is van elke verhouding. Interactie creëert, onderhoudt en manifesteert een relatie. (2) Tevens belangrijk: intimiteit vloeit voort uit interactie. Dhr. Martina is een welnesscoach en heeft reeds duizenden mensen begeleid te genieten van hun relatie:‘Kies ervoor om gelukkig te zijn, in plaats van om gelijk te hebben. Gelijk brengt je nergens, alleen je ego is blij. Koppigheid en trots zijn karaktereigenschappen van het valse zelf die moeilijk te overwinnen zijn.’


DWARS Oudegracht 229 3511 NJ Utrecht 030-2333263 dwars@dwars.org

Bestuur

almere@dwars.org / Amsterdam

groen@dwars.org / Commissie sociaal

Leon Vermeulen

internationaal@dwars.org / Vrolijk campagne team vct@dwars.org / Werkgroep privacy

Jeroni Vergeer jeroni@dwars.org / Politiek secretaris groen

Tim Endeveld timendeveld@dwars.org / Politiek secretaris sociaal

Ashley North

Max Tollenaar

Nusselder

denhaag@dwars.org / Drenthe Voorzitter: Bram

de Kleine

Adres

utrecht@dwars.org / Wageningen

Postcode + plaats

Voorzitter: Joep

Langeveld

wageningen@dwars.org / Zeeland Voorzitter: Nihaila

E-mail

Blanken

zeeland@dwars.org

drenthe@dwars.org / Eindhoven

Wil je lid worden van DWARS? Vul je gegevens in. De contributie kost 10 euro per jaar. Hoe wil je betalen? O automatische incasso O overschrijving (geen extra kosten)

Peter Dekker

Voorzitter: Yorina

peter@dwars.org / Werkgroep website dwa.rs

eindhoven@dwars.org / Gooi

Wouters

Bram de Kleine

Voorzitter: Amarens

bram@dwars.org / Kandidatencommissie kandidatencommissie@ dwars.org / Partijraad partijraad@dwars.org

bestuur@gooi.dwars.org / Groningen

Naam

Voorzitter: Darya

Adres

Veeneman

van Tienhoven

darya@groningen.dwars.org / Haarlem Voorzitter: Emiel

haarlem@dwars.org / Leeuwarden Voorzitter: Sietske

Telefoon

Spoel

leeuwarden@dwars.org / Leiden

van Noort

leiden@dwars.org / Limburg Voorzitter: Max

Postcode + plaats

Coltof

Voorzitter: Prescillia

Tollenaar

limburg@dwars.org / Nijmegen Voorzitter: Hanneleen

van Dijk

nijmegen@dwars.org / Noord-Oost Brabant nobrabant@dwars.org /

E-mail

Geboortedatum

Bank / giro

Datum

Handtekening

Deze bon ingevuld opsturen naar: dwars, Antwoordnummer 51272, 3501 DB Utrecht

P.39

P.38

Zeven

max@dwars.org

amsterdam@dwars.org / Den Haag

Naam

& Folko de Haan

ADRESSENGIDS

ashley@dwars.org / Bestuurslid promotie en scholing

Duovoorzitters: Anne

Eveline Veldman

Voorzitter: Sanne

rotterdam@dwars.org / Utrecht

overdwars 2/2012

jojanneke@dwars.org / Secretaris

Voorzitter:

Draijer

Wil je een infopakket ontvangen? Vul je gegevens in.

Koeze

lid worden

overdwars 2/2012

Rein Zwart

Tim de Kroon

bram@dwars.org / Internationaal secretaris

Voorzitter: Dion Voorzitter: Indira

Jojanneke Vanderveen

Bram de Kleine

Rotterdam

Almere

Voorzitter

jaco@dwars.org / Penningmeester

Afdelingen

Commissie groen

sociaal@dwars.org / Commissie internationaal

Jaco van der Veen

Commissies en werkgroepen

info

Contactgegevens


// 100 grams cocoon

A

x

x

d

OverDWARS 2012-2  

De tweede OverDWARS van 2012 met als thema: Europa

OverDWARS 2012-2  

De tweede OverDWARS van 2012 met als thema: Europa

Advertisement