Page 1

miesięcznik Nr 6/2012 ● październik 2012

ISSN 2084-9354

www.resellernews.pl

eseller Magazyn branży informatycznej

VAR - Vendor - Dystrybutor

NIEBEZPIECZNE

PATENTY

GOTOWI

NA VAT

LASER W PRZEWADZE

INNY WYMIAR

CHMURY GORĄCZKA

ZŁOTA

ROZMOWA

MIES IĄCA IACA z ELWIRĄ

SOKOŁOWSKĄ

37

PAMIĘCI MASOWE, BACKUP, WIRTUALIZACJA

SAGE

PARTNER TECHNOLOGICZNY HEWLETT - PACKARD POLSKA


1LHXJLôW\ GOD{]DJURŕHġ { ğDJRGQ\ GOD{SRUWIHOD {

&KURġVZÎMEL]QHV]+33UR%RRNV & KURġVVZÎMEL]QHV]+33UR%RRN  V r,QWHO‰&RUHLL r, QWHO‰&RUHLL r: LQGRZV3 V URIHVVLRQDO+RPH3UHPLXP//LQX[ r:LQGRZV3URIHVVLRQDO+RPH3UHPLXP/LQX[ r *% U SP60$576$7$,,+'' r*%USP60$576$7$,,+''

]ğ ]ğ

MMXŕRG X ŕR GVVXJHURZDQDFHQDEUXWWRGOD{NOLHQWDNRġFRZHJR X J H U R Z D Q D F H Q D E U X W W R G O D { N O L H Q W D N R ġ F R Z H J R Z]DOHŕQRķFLRGNRQILJXUDFML

Z] D O H ŕ Q R ķ F LR GN R Q I L J X U D F M L

3 ROHFDP\NRPSDW\ELOQ\]HVWDZDNFHVRULÎZ 3ROHFDP\NRPSDW\ELOQ\]HVWDZDNFHVRULÎZ &HQD]HVWDZX & H Q D]H V W DZ X

b

 

„+HZOHWW3DFNDUG'HYHORSPHQW&RPSDQ\/3$OOULJKWVUHVHUYHG „ + HZOHW W 3DFND UG ' HYHORSP HQW &RP S D Q\/ 3 $ O O U LJ KW V UH VHU YHG 

 oo&34/$[/(' /&' 0RQLWRU oo&34/$[/('/&'0RQLWRU ; 1$ $ ;1$$

3 66WDQGDUG .H\ERDUG 366WDQGDUG.H\ERDUG ' 7$ '7$

+386%3RUW 5HSOLFDWRU +386%3RUW{5HSOLFDWRU + /2$ $ +/2$$

&RPIRUW*ULS:LUHOHVV{0RXVH &RPIRUW*ULS:LUHOHVV{0RXVH + /$ $ +/$$


<<

W NUMERZE

<<

<<

<<

<<

<<

<<

6

<<

Gotowi na zmiany Rozmowa z Elwirą Sokołowską, prezesem zarządu Sage

<<

6-11 WYWIAD MIESIĄCA

4

Skandalista Mariusz Zielke

<< <<

12 –19 AKTUALNOŚCI Wielowymiarowa chmura Jednolity znaczy groźny? Rewolucja w fakturach

12 16 18

20

20-27 SYSTEMY IT eFKi gotowe na zmiany Gorączka złota

25 26

28-35 VENDOR Samsung – dokąd biegnie technologia Laser górą Zarobić na outsourcingu

28 30 34

37-55 PAMIĘCI MASOWE Poprawianie efektywności Wirtualizacja czyli oszczędności Taśma albo dysk SSD – szybki marsz w górę

42 46 49 52

Rozmowa z Anetą Brońską, Runrate Channel Manager, Business Partner Organisation w IBM Polska

38

57 ZDANIEM EKSPERTA Puls rynku

58-63 ZAPROSILI NAS Sportowy weekend z Acerem Akademia Integracji AB Wysyp nowości

58 60 62

Rozmowa z Sebastianem Pawlakiem, Chief Technologist & PreSales Managerem, HP Polska 1 Reseller News


OD REDAKCJI

Anna Suchta Dariusz Wałach Beata Tallar-Zakrzewska

Patentuj

kto żyw w

e wszystkim trzeba znać umiar. Korporacje jednak granic nie znają, a może ich po prostu nie uznają. Starają się zawłaszczyć dla siebie jak najwięcej przestrzeni intelektualnej. Apple wypatrzyło z dalekiego Cuppertino portal A.pl działający w Polsce. Potentat zażądał, by właściciel znaku towarowego A.pl (spółka A.pl Internet) zaprzestał jego używania. Powód - A.pl nasuwa podobieństwo z Apple i korzysta z jego renomy. Co więcej delikatesy posługiwały się logo opartym na jabłku. Brzmi absurdalnie. Idąc dalej tym tropem, Apple powinno próbować zakazać używania znaków towarowych, wykorzystujących „A”, czy też wszelkie kombinacje tej litery z „P” „L” i „E”. Więcej - opatentować kształt jabłka. Z komentarzy, również tych, które pojawiły się pod sensacyjnym newsem na an2

Reseller News

glojęzycznych portalach, wynika, że sprawa jest zarazem komiczna, jak i budzi niepokój. Niektórzy doszukują się podstaw, którymi mogli kierować się prawnicy Apple. Np. nazwa A.pl wymawiana po angielsku przypomina, przy wykazaniu dużej dozy dobrej woli, słowo Apple w tym języku. Większość internautów jednak naśmiewa się z sytuacji. Sugeruje, że w obecnych czasach sklepy spożywcze powinny spodziewać się pozwu, bo sprzedają jabłka. W każdym razie zastanawiające jest, jak daleko posunie się jeszcze Apple, powołując się na ochronę swojej własności intelektualnej. Wydaje się, że pewna granica już została przekroczona. W kontekście naruszania praw autorskich trudno opędzić się od skojarzeń z jednolitymi patentami. Unia pracuje nad ich wprowadzeniem. Gdyby pakiet wszedł w życie, zastrzeżenie praw do danego rozwiązania obowiązywałoby we wszystkich krajach, które przyjęłyby przepisy. A zatem, jeśli Apple zastrzegłoby - załóżmy - kształt jabłka w Polsce, patent byłby również ważny w pozostałych krajach UE. Czyż nie byłoby to ogromne ułatwienie dla dużych firm, które mają doświadczenie i środki na rejestrowanie patentów? Dlatego nie dziwi protest BCC przeciwko nowym regulacjom. Piszemy o tym więcej w najświeższym wydaniu RESELLER News. Większość jednak materiałów poświęcamy innym - niż patentowanie - metodom zarabiania pieniędzy w branży IT. ■


FELIETON

S

tronniczy

przegląd przetargowy*

*najważniejsze

przetargi, kontrakty i tajemnice na rynku publicznym w minionym miesiącu okiem nieprzyzwoicie stronniczego

Mariusza Zielke

(rubryka trochę na wesoło, trochę na poważnie)

E

ch, gdyby tak klienci byli tacy chętni do współpracy i łatwowierni, jak prezesi sądów. Wystarczyłoby zadzwonić, powiedzieć: „Panie dyrektorze, dzwonimy z kancelarii premiera. Minister Wszystkowiedzący sądzi, że potrzeba panu więcej komputerów, bardzo wydajnych komputerów. No i trochę oprogramowania do tego.” Albo gdyby wystarczyło napisać w reklamie: „Dzięki nam 20 proc. zysków. Złota lokata w laptopy”. Czyż nie piękny byłby wtedy świat? Leżelibyście na trawie wpatrzeni w chmury (te naturalne) i tworzyli różne utopijne kreacje. A tu niestety trzeba pracować i to ciężko, szykować te wszystkie oferty, sprawdzać specyfikacje, tworzyć kalkulacje, zestawiać konfiguracje. Cóż, życie jest ciężkie i niesprawiedliwe, a wygrać przetarg może tylko jeden. No, chyba że się kilku umówi inaczej. A tak na poważnie, to chyba na dobre otrząsnęliśmy się już z marazmu i powoli wkraczamy w okres informatycznych żniw. Złoty czwarty kwartał zbliża się wielkimi krokami, więc instytucje ogłaszają i rozstrzygają duże i ważne przetargi. I tak w Ministerstwie Finansów w decydującą fazę wkraczają e-podatki. Projekt to prestiżowy i wartościowy, bo resort zarezerwował nań w budżecie aż 331 mln zł brutto. Tyle nikt nie zarobi, bo oferty są o sto milionów niższe. Wiadomo też, że komisja przetargowa jako najkorzystniejszą wybrała ofertę Sygnity za 232 mln zł brutto. Czy Sygnity zgarnie kontrakt, okaże się po całej procedurze, bo rywale raczej będą protestować (konkurencyjne oferty złożyły: SKG – spółka niedawno przejęta przez Asseco - 215 mln zł brutto; Asseco Poland - 261 mln zł brutto,

4 Reseller News

FOTO Piotr Waniorek, Żelazna Studio


FELIETON

Złoty czwarty kwartał zbliża się wielkimi krokami, więc instytucje ogłaszają i rozstrzygają duże i ważne przetargi

SMT Software - 266 mln zł brutto, Comarch 267 mln zł brutto). Ostateczny wynik zapadł po zamknięciu tego numeru gazety.

nego Wspomagającego Procesy Merytoryczne SAWA-SIWPM, na którym Currenda zarobi dodatkowo 10,3 mln zł brutto.

To nie jedyny duży projekt tego resortu, który realizuje też potężne inwestycje infrastrukturalne (m.in. przenosi serwerownię). Dzięki temu pokaźny kontrakt na dostawę sprzętu wraz z usługami towarzyszącymi oraz migrację systemów zgarnął Comarch, a dokładniej zależna spółka CA Consulting z ofertą za blisko 60 mln zł. Sam Comarch natomiast za 21,8 mln zł brutto zrealizuje dla Narodowego Banku Polskiego dostawę aktualizacji licencji oprogramowania Microsoft w ramach trzyletniego programu licencyjnego Microsoft Enterprise Agreement i Microsoft Select. Dla krakowskiej firmy ostatnie miesiące są dość udane także w GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii), gdzie zrealizuje za 17,6 mln zł brutto konsolidację warstwy bazy danych dla systemów informatycznych.

Znacznie więcej dostawcy będą mogli skasować w województwie podlaskim, gdzie samorząd ogłosił przetarg na budowę sieci szerokopasmowego Interenetu. Na ten projekt podlaskie ma m.in. ze środków unijnych 252,3 mln zł.

Resellerów nie zawodzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ostatnio rozstrzygnął kilka zamówień sprzętowych. I tak spółka Newind Grupa Apator z ofertą za 40,5 mln zł brutto wygrała przetarg na dostawę urządzeń i licencji na oprogramowanie na potrzeby modernizacji Infrastruktury Techniczno-Systemowej Elektronicznej Wymiany Dokumentów, a Hewlett - Packard Polska wynegocjował umowę za blisko 16 mln zł brutto na modernizację serwerów Superdome. Wasko z kolei z ofertą za 12,3 mln zł brutto wygrało przetarg na dostawę i wdrożenie infrastruktury wraz z oprogramowaniem mającym na celu ułatwienie obywatelom dostęp do PUE w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS. W Ministerstwie Sprawiedliwości wciąż marzą o usprawnieniu procesów, więc kolejny firmy powalczą o dostawę, modyfikację i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych. Kontrakt jest wart szacunkowo 21 mln zł netto. Resort nie żałuje też na modyfikacje Systemu Informatycz-

Sporo zamawia też wojsko (bezpośrednio i za pomocą Inspektoratu Uzbrojenia). Na dostawach urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek o wartości 35,8 mln zł brutto najwięcej skorzystają Koncept i Techelon. Ten ostatni, wraz ze spółkami Intaris i Techsource z ofertą za 31,9 mln zł brutto wygrał też przetarg na dostawę komputerów przenośnych dla resortu obrony narodowej. Powyżej 12 mln zł będą z kolei kosztowały ten resort dostawy pamięci masowych, a serwery, macierze i biblioteki taśmowe mają zarezerwowane w budżecie ponad 16 mln zł. Za to dostawy dla MON komputerów klasy Tempest to już domena spółki Siltec, która samotnie wystartowała w wartym 21 mln zł brutto przetargu. Bez pośrednictwa Inspektoratu Uzbrojenia komputery kupuje Jednostka Wojskowa nr 4226, która przeznaczy na to zamówienie powyżej 23 mln zł.

Tak więc, jest co robić. Nie leżcie więc do góry brzuchem, resellerzy, nie liczcie chmurek i nie zasypujcie gruszek w popiele

Sporo się dzieje także w Narodowym Funduszu Zdrowia, który m.in. wynegocjował kolejne kontrakty utrzymaniowe z Kamsoftem i Asseco Poland (za łącznie 42,5 mln zł netto); w ARiMR, gdzie w decydującą fazę wkracza przetarg na utrzymanie systemów; czy w Katowickim Holdingu Węglowym, który ogłosił negocjacje na obsługę informatyczną swoich jednostek. Tak więc, jest co robić. Nie leżcie więc do góry brzuchem, resellerzy, nie liczcie chmurek i nie zasypujcie gruszek w popiele. A jakby dzwonił do was sam premier i proponował spotkanie w zamian za laptopa to pamiętajcie: prowokatorzy, gazety i firmy z alfabetem w nazwie czuwają ■ nieustająco, choć wybiórczo. 5 Reseller News


ROZMOWA

MIESIĄCA

Gotowi na zmiany Z ELWIRĄ SOKOŁOWSKĄ, PREZESEM ZARZĄDU SAGE, rozmawia Anna Suchta

Zdjęcia: Andrzej Smoliński

6

Reseller News


ROZMOWA MIESIĄCA 7 Reseller News


ROZMOWA

MIESIĄCA

WYWIAD Na pewno rok 2013 upłynie pod znakiem rewolucji w VAT. Dlatego przygotowujemy dla naszych klientów przyjazną ofertę, która im pozwoli przejść przez zmiany

- Czy nowelizacja ustawy o VAT spowoduje podobną rewolucję na rynku systemów fakturowania jak w przypadku podwyżki VAT dwa lata temu? - Projektowane zmiany w ustawie o VAT mają - według mnie - inny charakter niż te z 2010 r. Na pewno sięgają głębiej, ponieważ dotyczą nie stawek podatkowych i kategorii tak, jak 2 lata temu, ale pojęć i definicji. To oznacza, że zarówno przedsiębiorcy, jak i fachowcy od interpretacji przepisów oraz urzędnicy zajmujący się ich egzekucją, będą potrzebowali czasu na zapoznanie się z nowymi regulacjami. Planuje się wprowadzenie zupełnie nowych rodzajów dokumentów, które do tej pory nie istniały w obiegu dokumentacji finansowej w polskiej gospodarce. Nie wiemy jeszcze, jak one wpłyną na nowe algorytmy podatkowe. Ustawodawca często wskazuje na możliwość, nie zaś konieczność użycia określonych rozwiązań. Istnieją więc pewne niewiadome. Po pierwsze ostateczny wpływ na procedurę podatków, po drugie - zakres stosowania nowych przepisów. Na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia możemy dzisiaj powiedzieć, że przedsiębiorcy będą wybierać najłatwiejsze rozwiązania, np. fakturę uproszczoną, która, jak się zdaje, może być szeroko stosowana. W mojej opinii zmiany jakościowe będą miały głęboki charakter. Nasza rola jednak sprowadza się do kodowania w oprogramowaniu owoców pracy ustawodawcy tak, by z całkowitą pewnością lub prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, stwierdzić, że efekty naszej działalności są wysokiej jakości, a klienci i nasza firma są bezpieczni. Dlatego otaczamy się najlepszymi doradcami podatkowymi w Polsce. W przypadku zmiany przepisów o VAT trudno znaleźć lepszego specjalistę niż profesor Witold Modzelewski, z którym mamy podpisane porozumienie otwierające współpracę. To dopiero początek, ale jestem pod wrażeniem jej pierwszych rezultatów. Ekspertyza prof. Modzelewskiego i wysiłek naszych specjalistów pomogą naszym klientom bezpiecznie przebrnąć przez meandry znowelizowanej ustawy. - Czy zmiany w przepisach oznaczają wzrost zapotrzebowania na wymianę lub aktualizację oprogramowania finansowo-księgowego? - Trudno mi sobie wyobrazić, że po ich wejściu w życie firmy będą nadal używać starych systemów informatycznych. Nawet, jeśli przedsiębiorca nie będzie wystawiał wspomnianych już uproszczonych faktur, to będzie je przyjmował i musi je zaksięgować. Moim zdaniem oprogramowanie będzie musiało zostać zmodernizowane. Kiedy? Czekają nas dwa kamienie milowe w implementacji nowych

W


WYWIAD Z punktu widzenia firmy prowadzącej biznes informatyczny bardzo ważne jest, by jak najwcześniej wyposażyć klientów w najbardziej aktualny produkt

przepisów: w styczniu i lipcu (przepisy mają wchodzić etapami). Nie chcę oceniać, który jest ważniejszy. Na pewno jednak rok 2013 upłynie pod znakiem rewolucji w VAT. Dlatego przygotowujemy dla naszych klientów przyjazną ofertę, która im pozwoli przejść przez obie zmiany. Ci, którzy teraz lub w najbliższej przyszłości kupią licencje wraz z usługą abonamentową, jak np. Symfopakiet Plus, czyli gwarancją aktualizacji przez kolejne 12 miesięcy, w zasadzie nie muszą się martwić o dodatkowe wydatki związane z dostosowaniem oprogramowania do nowej ustawy. - Ile klient musi wyłożyć, by zagwarantować sobie spokój? - Jest to około 20-25 proc. proc. ceny licencji na oprogramowanie. Jednak szczegółowe koszty zależą od linii produktowej (oferujemy trzy: Symfonia Start, Symfonia i System Zarządzania Forte). - Co z klientami, którzy nie wykupią „ubezpieczenia”? - Narażają się na konsekwencje prawne związane z nieprawidłową rejestracją i wystawianiem dokumentów. Żeby dostosować się do nowych przepisów, klienci zawsze będą mogli kupić jednorazową aktualizację. Jednak jej zakup wypada drożej. Świadomie ustawiliśmy ceny jednorazowych upgrade’ów wyżej niż pakietu ubezpieczeniowego. Zyskują na tym zarówno klienci (stale otrzymują aktualizacje), jak i my - zapewniamy sobie do pewnego stopnia przewidywalny strumień przychodów, a także jesteśmy w stanie przewidzieć koszty. - Ile czasu potrzeba, by w oprogramowaniu Sage'a uwzględnić nowe regulacje? - Zatrudniamy kilkanaście osób, które analizują możliwe scenariusze rozwoju wypadków. Na bieżąco monitorujemy stan prac nad ustawą.

Kontaktujemy się z Ministerstwem Finansów, korzystamy z wiedzy najlepszych doradców w Polsce. Im bardziej precyzyjny przepis, tym szybciej możemy wykonać model logiczny i zakodować zmianę. Trudno jednak mówić o komfortowej sytuacji. Tak, jak wspomniałam, chodzi o przeformatowanie przepisów pod względem jakościowym. Tymczasem oprogramowanie komputerowe rządzi się bezwzględnymi, zerojedynkowymi regułami. Nie ustajemy jednak w zdobywaniu informacji: jaka będzie egzekucja przepisów, jak będzie naliczany podatek, jaki będzie wpływ regulacji na system fiskalny. Dzielimy się z tym od razu z naszymi klientami. Od końca lipca wysyłamy do nich newslettery o VAT. Edukujemy, dzielimy się tą wiedzą i liczymy na to, że w momencie, kiedy ustawa przybierze już rangę rozporządzeń, czyli z naszego punktu widzenia algorytmu, to po pierwsze nasi klienci będą już wiedzieli jak się ją „je”, a po drugie uda nam się szybko dostarczyć na rynek oprogramowanie w pełni zgodne z przepisami, przed ich wejściem w życie. Oczywiście nie możemy wykluczyć, że na dzień przed godziną zero, przed podjęciem decyzji przez Sejm, zostaną wprowadzone poprawki, które sprawią, że będziemy musieli modyfikować algorytm. Z punktu widzenia firmy prowadzącej biznes informatyczny bardzo ważne jest, by jak najwcześniej wyposażyć klientów w najbardziej aktualny produkt. Czeka na niego ponad 60 tys. użytkowników.

Jeśli udałoby się zrealizować nasze

marzenia związane z portalem elektronicznej wymiany dokumentów, czyli zrealizować

e-gospodarkę w praktyce, byłabym naprawdę szczęśliwa - jako obywatel i szef firmy informatycznej

- Jak Pani ocenia tegoroczne wyniki sprzedaży Sage'a? - Poniżej oczekiwań. Nie kładę tego na karb spowolnienia gospodarczego, bo Polska ma bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne, chociażby w porównaniu z Hiszpanią czy Portugalią. Prawdą jednak jest, że dynamika wzrostu maleje i dlatego ekonomiści biją na alarm. Natomiast polskie PKB wciąż rośnie i na logikę 9 Reseller News


W

ROZMOWA

MIESIĄCA

Chcemy być postrzegani jako firma nie tylko tworząca oprogramowanie, ale także posiadająca wiedzę ekspercką.

rzecz biorąc powinniśmy obserwować większe zapotrzebowanie na rozwiązania softwarowe. Myślę, że nie dzieje się tak nie z powodu realnego kryzysu, ale z powodu niesprzyjającego klimatu. Półtora roku straszy się przedsiębiorców kryzysem. W efekcie niechętnie inwestują, czekają na lepsze czasy. Wolą zadbać o zapasy gotówkowe, bo obawiają się utraty płynności finansowej. Co więcej, by podjąć ryzyko inwestycyjne, trzeba wierzyć, że nakłady zwrócą się w postaci zwiększonej sprzedaży. Zatem, mamy do czynienia w dużym stopniu subiektywnym postrzeganiem przyszłości przez przedsiębiorców. Wysokość oszczędności zdeponowanych w bankach jest rekordowa, czyli zamiast inwestować - oszczędzamy. - Podobnie było w 2009 r., gdy zamrożono inwestycje w oczekiwaniu na rozwój wypadków po potężnym zachwianiu kursu złotówki. - To prawda. Jeżeli chodzi o naszą branżę, w grę wchodzi jeszcze jeden czynnik. Podwyżka VAT dwa lata temu zmusiła przedsiębiorców do aktualizacji software'u lub nabycia nowego. Cykl życia oprogra-

10

Reseller News

mowania można określić na mniej więcej 7 lat. W związku z tym firmy nie są skłonne obecnie, po fali wymiany oprogramowania sprzed dwóch lat, ponownie wydawać środki na nowe systemy. - Jak radzą sobie wobec tego producenci oprogramowania? - My zadbaliśmy o koszty i o przychody. Wprowadziliśmy pewne oszczędności lecz jednocześnie rozbudowaliśmy ofertę. Staramy się walczyć o budżety – które notabene się skurczyły – jakością naszych usługi i produktów. Zaproponowaliśmy wymagającym klientom dodatkowe usługi, np. konsultacje telefoniczne, gwarancję zapoznania się z problemem w określonym czasie. To jest usługa VIP. Wzbogaciliśmy również nasze produkty o nowy moduł skierowany do firm produkcyjnych, współpracujący zarówno z naszym systemem Forte jak i Symfonią. W ten sposób możemy zachęcić naszych klientów do dokupienia po przystępnej cenie dodatkowej wartości. Jednocześnie, moduł ten otwiera nam drzwi do nowej grupy klientów– z sektora produkcyjnego.


WYWIAD - Czy można zarobić na szkoleniach dotyczących zmian w przepisach? - Wątpię. Klienci szukają wiedzy w pierwszej kolejności w internecie. Co więcej w dobie oszczędności dwa razy pomyślą, zanim wydadzą pieniądze na szkolenie. Co nie znaczy, że nie będziemy organizować szkoleń, w tym płatnych. Byłoby jednak naiwnością z naszej strony traktować tę działalność jako mającą znaczący udział w obrotach. Jest to raczej element budowania naszych relacji z klientami. Chcemy być postrzegani jako firma nie tylko tworząca oprogramowanie, ale także posiadająca wiedzę ekspercką. Uruchomiliśmy infolinię dla klientów, za pośrednictwem której mogą się dowiedzieć, jaki jest aktualny stan prawny, co się dzieje z obecną i przyszłą ustawą o VAT. Oczywiście mówimy tylko o tym, co jest potwierdzone i jasne. Z przyczyn oczywistych nie chcemy wziąć na siebie ryzyka wprowadzenia kogokolwiek w błąd. W 2010 roku również prowadziliśmy infolinię. Stanowiła ona dla nas źródło informacji o rzeczywistych problemach klientów. Pozwalało nam to lepiej ukierunkować nasze działania.

- Czy należy się spodziewać premier produktowych w najbliższym czasie? - Koncentrujemy się przede wszystkim na dostosowaniu naszych istniejących produktów do nowego porządku prawnego. Ponieważ w tym roku dokonaliśmy kilku istotnych zmian w ofercie, chcielibyśmy skonsumować ten wysiłek w przyszłym roku. Wprowadzenie do sprzedaży modułu produkcyjnego otwiera nowe obszary – rynek produkcyjny do tej pory obsługiwaliśmy w nieznacznym stopniu. Musimy więc wypracować kompetencje naszych handlowców i wdrożeniowców. Ponadto, będziemy czynić kroki, by nasza usługa VIP znalazła uznanie wśród klientów. Stosunkowo niedawno na rynku znalazł się program Sage ERP X3, przeznaczony dla dużych odbiorców. Za nami pierwsze wdrożenia, klienci już pracują na tym systemie. Dali nam pozytywne referencje. Jestem z tego dumna i liczę na wzrost dynamiki sprzedaży. Uwagi wymaga też nasz nowy portal www.międzyfirmami.pl, który służy do elektronicznej wymiany dokumentów, przede wszystkim faktur. Faktury elektroniczne zaś są jednym z komponentów projektu nowej ustawy VAT-owej. To świetnie, że ustawodawca docenia wagę obiegu informacji elektronicznej. Dziś dokument elektroniczny ma pełną legitymację prawną. Wierzę, że będzie się rozpowszechniał. Jest tańszy i wygodniejszy w użytkowaniu. Jeśli udałoby się zrealizować nasze marzenia związane z portalem, czyli zrealizować e-gospodarkę w praktyce, byłabym naprawdę szczęśliwa - jako obywatel i szef firmy informatycznej.

- Portal to platforma wymiany dokumentów elektronicznych? - Tak, był zaprojektowany w warunkach istniejącej ustawy o VAT. Przedsiębiorcy podpisują umowę z operatorem portalu, co automatycznie oznacza, że akceptują przyjmowanie e-faktur. Nie ma więc konieczności za każdym razem uzyskiwania zgody stron transakcji na posłużenie się fakturą elektroniczną. Rozwiązanie konsultowaliśmy ze specjalistami z PricewaterhouseCoopers. Z czasem, do obiegu dokumentów w ramach portalu można dokładać kolejne dokumenty, ale zaczęliśmy od faktur, bo ich transfer w formie elektronicznej daje najwięcej korzyści. Takich portali praktycznie nie ma na rynku. Istnieją możliwości transferu dokumentów elektronicznie tzw. protokołem EDI, niemniej to drogie rozwiązanie, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców. My oferujemy rozwiązanie tanie i bezpieczne, zarówno od strony dostępu do informacji, jak i od strony prawnej.

- Dla kogo jest www.miedzyfirmami.pl? - Z portalu mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy, niekoniecznie użytkownicy naszych systemów. Platforma pośredniczy w przesyłaniu dokumentów między dowolnymi programami. Chociaż np. posiadacze Symfonii, mogą czerpać dodatkowe korzyści. Nie muszą po prostu przepisywać faktur, od razu importują się one do systemu. - Jak wygląda współpraca z kanałem w czasach, gdy budżety zakupowe są ograniczone? - Przychody naszych partnerów pochodzą głównie ze sprzedaży usług dostarczanych bezpośrednio do klientów. Licencje na oprogramowanie są źródłem uzupełniającym. Sukces firmy partnerskiej, zwłaszcza w niesprzyjających warunkach ekonomicznych, zależy od tego, jakie ma relacje z klientami. Z naszych analiz satysfakcji klientów wynika, że bardzo dobrze oceniają oni działalność partnerów, jak i naszych pracowników. Właśnie podpisaliśmy umowy z pewną liczbą nowych firm, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że kanał dystrybucji trzeba co pewien czas odświeżać. W tym roku zmodyfikowaliśmy też nieco program partnerski. Zmiany dotyczą m.in. wykorzystania budżetów marketingowych: naszych i tych, którymi dysponują partnerzy. Chodzi o osiągniecie lepszych efektów rynkowych. Np. zwracamy część kosztów reklam dystrybutorom. ■

Stosunkowo niedawno na rynku znalazł się program Sage ERP X3, przeznaczony dla dużych odbiorców. Za nami pierwsze wdrożenia, klienci już pracują na tym systemie. Dali nam pozytywne referencje. Jestem z tego dumna i liczę na wzrost dynamiki sprzedaży

11 Reseller News


AKTUALNOŚCI Ewa Zborowska, Research Manager, IDC Polska

Wielowymiarowa Badania pokazują, że w Europie Zachodniej cloud computing może kształtować przyszłość przedsiębiorstw, u nas wciąż chmura ma poprawiać efektywność wykorzystania zasobów IT

chmura

2011 IDC Polska opublikowała pierwszy raport poświęconych rynkowi chmury obliczeniowej. Za chwilę ukaże się jego kolejna edycja. Od 2-3 lat, żaden temat w obszarze ICT nie cieszył się takim zainteresowaniem, zarówno w Polsce jak i na świecie. Lubimy być tacy jak reszta świata i pod tym względem cloud computing może nas cieszyć. Jeśli chodzi o udział chmury obliczeniowej w całości rynku IT, to nie różnimy się znacząco od bardziej dojrzałej Europy Zachodniej, gdzie cloud stanowi ok. 5 proc. wartości sprzedaży IT. Najbardziej zwraca uwagę tempo, w jakim rozwiązania cloudowe zdobywają i będą zdobywały użytkowników. O ile dynamika wzrostu rynku tradycyjnego IT do roku 2015 jest jednocyfrowa, to tempo wzrostu rynku chmury obliczeniowej jest nieporównywalnie wyższe i sięga ponad 50 proc., a w niektórych obszarach nawet blisko 100 proc. Według różnych szacunków, w najbliższych latach 20-25 proc. nowych inwestycji w IT będą stanowić rozwiązania chmurowe. Oczywiście, jak każdy nowy i gorący temat, chmura budzi wiele pytań, kontrowersji, zaś użytkownicy mają wiele oczekiwań, ale nie mniej obaw.

W

W wynikach badań przeprowadzonych przez IDC na próbie kilku tysięcy firm w całej Europie, widać, że użytkownicy rozwiązań chmurowych oczekują przede wszystkim: wysokiej elastyczności w sposobie płacenia za zasoby IT, szybkiego, efektywnego wdrożenia, 12

Reseller News

niższych kosztów i zmian w strukturze zatrudnienia. Po głębszej analizie można dostrzec interesujące różnice między respondentami z Europy Zachodniej i Środkowej. Nasz region nieustająco podkreśla oczekiwania związane z efektywnością wykorzystania zasobów IT, podczas gdy Europa Zachodnia częściej zwraca uwagę na pozytywny wpływ rozwiązań chmurowych na zmiany modeli biznesowych firm, podniesienie ich innowacyjności czy korzystanie z większej elastyczności w wyborze dostawców IT. Można zaryzykować stwierdzenie, że firmy z Europy Zachodniej postrzegają chmurę jako źródło szans i możliwości biznesowych w długim okresie, podczas gdy w naszym regionie, chmura jest nadal bardziej sposobem na poprawę codziennego działania. Oczywiście za oczekiwaniami idą też obawy. Podobnie jak w przypadku oczekiwań, pomimo podobnych wskazań wśród badanych w obu częściach Europy, obserwuje się spore różnice pomiędzy obawami naszych sąsiadów a krajami Europy Zachodniej. Oczywiście, wszystkich najbardziej niepokoją kwestie bezpieczeństwa przetwarzanych danych, regulacji prawnych wpływających na wykorzystanie modelu „cloudowego” oraz związane z nimi problemy dotyczące miejsca przechowywania danych. O ile jednak, dla przedstawicieli naszego regionu takie obawy są niezwykle ważne, Europa Zachodnia podkreśla ja znacznie słabiej.


13 Reseller News


AKTUALNOŚCI Argumenty za wykorzystaniem chmury Pay per Use Łatwość i szybkość wdrożenia Niskie miesięczne opłaty (brak opłaty za licencje) Potrzeba szybkiego wdrożenia nowych procesów Dostępność najnowszych wersji oprogramowania Ograniczenie zatrudnienia w IT Łatwiejsza integracja z nowymi oddziałami Zachęta do korzystania ze standardowych...

WE

Współdzielenie systemów/informacji z partnerami

CCE

Brak zasobów by wprowadzać nowe rozwiązania Szansa na zwiększenie efektywności działania Większy wybór źródeł usług IT i biznesowych Poprawa poziomu usług i działania firmy Szansa na innowacyjność 0.0

2.0

4.0

8.0

10.0

12.0

Źródło: IDC Insights Europe Cloud Survey 2012, N= 1393, IDC IT Buyers’ Pulse Survey, CEE Countries, 2011

Obawy użytkowników związane z korzystaniem z chmury Bezpieczeństwo Regulacje prawne Miejsce przechowywania danych Trudny powrót do stanu przed cloud Dostępność Wydajność Obawy o przenoszenia danych

WE CCE

Brak wystarczającego wsparcia krytycznych aplikacji Koszty wyższe niż w przypadku tradycyjnych modeli IT Problemy z integracją z posiadanymi systemami Regulacje związane z IT Niewystarczająca sieć do wsparcia modelu on-demand Brak zrozumienia dla chmury wśród kadry zarządzającej Zbyt małe możliwości kastomizacji Niewielu dużych dostawców Brak standardów współpracy między dostawcami 0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Źródło: IDC Insights Europe Cloud Survey 2012, N= 1393, IDC IT Buyers’ Pulse Survey, CEE Countries, 2011

Można zaryzykować wniosek, że w omawianym rejonie problemy tego typu zostały już dokładniej omówione i lepiej zrozumiane. Co nie znaczy, że kraje zachodnie nie mają swoich obaw, choć dotyczą one dużo mocniej kwestii wynikających już z samego korzystania z chmury obliczeniowej: udostępniania danych, wydajności systemów oraz integracji nowych rozwiązań z wykorzystywaną infrastrukturą. Widać, zatem, że choć w liczbach nie odbiegamy od krajów bardziej zaawansowanych we wdrożeniach chmurowych, nasze myślenie o chmurze pozostaje nieco w tyle za podejściem krajów lepiej rozwiniętych. Nie jest to oczywiście powód do płaczu, 14

Reseller News

ale warto zwrócić uwagę na jedną sprawę. Choć chmura to niezaprzeczalnie dobry sposób na zoptymalizowanie kosztów IT w organizacji, należy być bardzo ostrożnym, by nie sprowadzić jej do realizacji tylko tego jedynego zadania. Mądre wykorzystanie chmury to także, a może przede wszystkim, szansa na sprawniejsze zarządzanie łańcuchem wartości, wprowadzanie nowych produktów i usług, lepszą obsługę klienta, czy skrócenie czasu dotarcia do rynku. Spojrzenie na chmurę, jako potencjalne źródło innowacji w organizacji pozwoli zbudować rzeczywistą przewagę konkurencyjną, a nie jedynie poprawić wskaźniki finansowe. ■


15 Reseller News


AKTUALNOŚCI

?

Jednolity znaczy groźny Anna Suchta

a wrzesień zaplanowano debatę Parlamentu Europejskiego i głosowanie w sprawie przyjęcia tzw. pakietu patentowego (nie znaliśmy wyników w momencie oddawania magazynu do druku). Obecnie wynalazki można chronić za pomocą patentu krajowego, lub wystarać się o patent europejski, który wydaje Europejski Urząd Patentowy (na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów). Jest to jednak proces żmudny i kosztowny. Wynalazca musi zarejestrować innowację najpierw w Urzędzie Patentowym w Monachium, a potem zatwierdzić ją osobno w każdym z krajów UE. Wiąże się z tłumaczeniem dokumentów na poszczególne języki, opłatami administracyjnymi i wydat-

N 16

Reseller news

O co chodzi z patentami? Jedni twierdzą, że ich ujednolicenie w UE pomoże lepiej chronić wynalazki, inni zaś ostrzegają przed nową odsłoną ACTA

kami na usługi prawne. Szacuje się, że koszt zastrzeżenia patentów tylko w 13 krajach UE sięga 20 tys. euro. ŁATWO, TANIO I SWOBODNIE? Jednolity system patentowy z kolei miałby - według Ministerstwa Gospodarki - ułatwiać swobodny przepływ towarów. Patent byłby zastrzeżony za jednym zamachem w 25 krajach (na razie od wejścia w system ujednolicenia patentów odżegnują się Hiszpania i Włochy). Wystarczyłoby złożyć wniosek o rejestrację tylko raz, a patent obowiązywałby we wszystkich krajach UE, które uznały system. Koszty spadłyby do 6 tys. euro, a małe firmy mogłyby liczyć na zniżki. Co więcej w razie sporów dotyczących praw do wynalazku instytucją rozstrzygającą byłby specjalny sąd (Jednolity Sąd Patentowy), a nie instytucje w poszczególnych krajach. Warto wspomnieć, że dopiero w czerwcu przełamano impas w sprawie siedziby Sądu - cen-


AKTUALNOŚCI

trala miałaby się mieścić w Paryżu, a dwa klastry tematyczne w Londynie i Monachium.

NOWA ACTA? Przeciwko jednolitym patentom protestują rzecznicy patentowi. Beneficjentami tych regulacji będą wybrane państwa wysoko rozwinięte technologicznie, mające silny potencjał rozwoju technicznego i dysponujące znacznymi środkami na badania i rozwój, a zwłaszcza duże międzynarodowe koncerny - alarmuje Polska Izba Rzeczników Patentowych. - W praktyce, przyjęcie tych regulacji sprowadzi polskiego przedsiębiorcę do roli odtwórcy korzystającego z obcych wynalazków kosztem ponoszenia opłat licencyjnych. Chodzi o to, że Polska na tle innych krajów wypada słabo pod względem liczby zarejestrowanych patentów. W 2010 roku wszystkie polskie firmy przedstawiły około 200 europejskich zgłoszeń patentowych, a wybrane jednostki zagraniczne (firmy takie jak: Philips, LG, BOSCH, Sony, Bayer, itp.) zgłosiły po około 2 tys. patentów każda! - argumentuje Business Center Club. - Jeżeli weźmiemy pod uwagę najbliższą nam gospodarkę niemiecką również mamy do czynienia z rażącą dysproporcją – w Niemczech byłoby chronionych około 50 polskich patentów, natomiast w Polsce – blisko 13 tys. niemieckich! Ma to oznaczać, że zachodnim koncernom będzie w Polsce łatwiej rejestrować nowe wynalazki, a także

chronić dotychczas zastrzeżone. Problemami, które mogą wystąpić po wprowadzeniu jednolitych patentów, są też kwestie językowe. Jednolite patenty mają być wydawane w językach: angielskim, niemieckim i francuskim. Jednak zwolennicy unijnych patentów odpierają te zarzuty: po wejściu systemu w życie powstanie baza patentów, w której przedsiębiorcy będą mogli sprawdzić, czy określona innowacja już została zastrzeżona. Co więcej treść patentów ma być tłumaczona na języki używane w UE. Inną sprawa, która wymaga wyjaśnienia, dotyczy korzystania z patentów przez firmy w krajach, w których dany wynalazek nie jest chroniony prawem. Nie wiadomo, czy regulacje o jednolitych patentach będą działały wstecz. Jest zatem sporo kontrowersji wokół nowych zasad, które UE chce wdrożyć. ■

KRZYSZTOF

SZUBERT MINISTER DS. CYFRYZACJI GOSPODARCZEGO GABINETU CIENI BCC,

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BCC DS.

INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ORAZ SZEF CONNECT DISTRIBUTION Foto: Andrzej Smoliński

Oczywiście sama koncepcja wprowadzenia jednolitego systemu patentów jest słuszna, a nawet bardzo szlachetna. Diabeł tkwi natomiast w szczegółach, a zwłaszcza w obowiązującym już w tym zakresie prawie, które generalnie wymaga uporządkowania. Jeżeli nie było żadnych wątpliwości dotyczących jednolitych patentów, to nie byłoby również państw, które opierają się ich przyjęciu tak, jak Hiszpania i Włochy. Jeśli chodzi o podejście do obecnej sytuacji w kwestii wykorzystywania patentów w poszczególnych krajach, to być może prawo nie

będzie działało wstecz (chociaż jest to dyskusyjne i - o ile wiem - nikt tego póki co formalnie nie zagwarantował) to i tak producenci, których sprawa praw intelektualnych może dotyczyć, będą musieli przestawić lub zmienić produkcję (lub płacić opłaty patentowe). Zatem nie obędzie się to bez kosztów z naszej, przedsiębiorców, strony. Dodatkowo, trzeba wziąć pod uwagę ogromną dysproporcję w liczbie patentów zarejestrowanych w krajach zachodnich, która wypada na naszą dużą niekorzyść. W tej sytuacji należałoby się porządnie zastanowić, godząc

się na jednolite prawo patentowe. Kolejnym problemem są roszczenia w sprawach sądowych prowadzonych - w przypadku przyjęcia uregulowań - przez polskie podmioty zagranicą, co również może być niezmiernie problematyczne i kosztowne, zwłaszcza, że w Polsce większość firm należy do segmentu MSP. Reasumując, warto dokładnie rozpoznać problematykę patentów - mając na uwadze głównie interes Polski i polskich przedsiębiorców. Łatwo przyjąć nowe regulacje, ale później trudno się wycofać, czego przedsmak mieliśmy przy okazji ACTA. ■ 17 Reseller news


NEWS

R

Anna Suchta

ewolucja

w fakturach

LENOVO: tablety z systemem Android W połowie października u dystrybutorów firmy Lenovo pojawią się tablety Ideatab A2109 i A2107 z systemem operacyjnym Android 4.0, przystępne cenowo zapewniające najważniejsze funkcje rozrywkowe, łączność z serwisami społecznościowymi oraz funkcje przydatne w pracy. Siedmiocalowy wyświetlacz modelu A2107 ma wielkość typowej strony książki i jest przeznaczony specjalnie do czytania, przeglądania stron internetowych oraz przesyłania poczty w drodze. Natomiast A2109 jest tabletem o zoptymalizowanych funkcjach rozrywkowych. Został wyposażony w wydajny, czterordzeniowy procesor i układ graficzny NVIDIA Tegra 3, 9-calowy, pojemnościowy wyświetlacz z czteropunktową obsługą dotykową i rozdzielczością 1280x800, gniazdo Micro HDMI wyjściowego sygnału wideo o jakości 1080p, a także dwa głośniki z technologią SRS TruMedia. LENOVO, tel. 22 395 64 76, www.lenovo.pl Dystrybutorzy: AB, tel. 71 324 05 00, www.ab.pl ABC DATA, tel. 22 676 09 00, www.abcdata.com.pl ACTION, tel. 22 332 16 00, www.action.pl.pl INCOM, tel. 71 35 80 000, www.incom.pl NTT SYSTEM, tel. 22 610 51 61, www.ntt.pl TECH DATA, tel. 22 547 92 00, www.techdata.pl

M

icrosoft ogłosił zmianę w sposobie fakturowania za pakiet usług Office 365 podczas lipcowego zlotu partnerów w Toronto. Decyzja producenta, by przekazać partnerom możliwość wystawiania rachunków bezpo- średnio na klienta, spotkała się z ich dużym aplauzem. Nie ma w tym nic dziwnego, bo przez długi czas - odkąd Microsoft zaproponował nowy model użytkowania programów w chmurze (na początku nazywał się BPOS - Business Productivity

Partnerzy Microsoftu będą mogli sami fakturować sprzedaż usług Office 365 w chmurze. Do niedawna odbywało się to za pośrednictwem Microsoftu, co budziło kontrowersje

Online Suite) - resellerzy nie mogli włączyć Office 365 do swojej oferty na równi z innymi usługami i wystawiać faktur za całość działań dla klienta. Płatność za pakiet biurowy była rozliczana osobno. Co więcej niektórzy klienci nie byli zadowoleni z tego, w jaki sposób ją zorganizowano. - Dotychczasowy, bezpośredni sposób dystrybucji Office 365 mimo wielu zalet sprawia części klientom pewne problemy - mówi Artur Kozłowski, wiceprezes zarządu spółki

MARCIN SOWIŃSKI DYREKTOR DS. STRATEGII

I MARKETINGU w kanale partnerskim,

MICROSOFT Jedna faktura dla klienta plus elastyczność dostosowania usług do indywidualnych potrzeb różnych klientów to w naszej ocenie dokładnie to, czego do tej pory brakowało partnerom. Cieszę się, że ta zmiana została tak pozytywnie oceniona i powitana przez naszych partnerów

18 Reseller News


SIEMEK

CZŁONEK ZARZĄDU, ACTION CENTRUM EDUKACYJNE

Partnerzy, z którymi rozmawiałem na temat fakturowania O365, byli mocno podbudowani decyzją. Wiadomo jak bardzo potrzebny jest kontakt z klientem na każdym etapie procesu sprzedażowego. W chwili obecnej, nie ma to jeszcze dużego przełożenia na sprzedaż szkoleń poprzez partnera klientom końcowym, jednak samo zainteresowanie edukacją w zakresie tychże produktów znacząco wzrosło

eOpen. - Główne zastrzeżenia dotyczą sposobu zamawiania a w szczególności płatności za subskrypcję Office 365. W chwili obecnej płatność za zamówienia poniżej ustalonego progu cenowego klient może regulować wyłącznie przy użyciu karty kredytowej. Dodatkowe zastrzeżenia dotyczą sposobu dystrybucji faktur za wykupioną usługę – możliwa jest wyłącznie forma elektroniczna do pobrania z portalu do zarządzania subskrypcją. W opinii wiceprezesa eOpen ograniczenia te wymuszały konieczność większego zaangażowania w rozwiązywania barier biurokratycznych.

w kanale partnerskim w polskim oddziale Microsoftu. - Pomijając czysto formalną stronę ogłoszonej zmiany – czyli de facto możliwości pełnej kontroli przepływów dokumentów oraz przepływów pieniężnych, najistotniejsza różnica polega na umożliwieniu integracji usług ofero- wanych przez partnerów z dostarczanym przez Microsoft pakietem Office 365. Przedstawiciel Micro- softu podkreśla, że obecnie partner fakturuje klienta za całość usług, które uwzględniają zarówno licencje Office 365, jak i dodatkowe składowe rozwiązania i usługi.

- Zmiana sposobu fakturowania Office365 jest na pewno istotnym krokiem w rozwoju usług chmurowych, który przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania nimi w kanale partnerskim - uważa Marcin Sowiński, dyrektor ds. Strategii i Marketingu

Rewolucja związana z rozliczaniem Office 365 jest o tyle istotna, że Microsoft od początku przekonywał resellerów, by budowali na bazie produktów oferowanych przez niego w cloudzie, swoje własne usługi i w ten sposób podwyższali marże. ■

ARTUR

KOZŁOWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

eOPEN

Z zadowoleniem przyjęliśmy deklarację Microsoftu o planowanej zmianie w sposobie dystrybucji usługi Office365 oraz modyfikacjach dotyczących sposobu rozliczeń. Umożliwienie partnerom zamawiania subskrybcji bezpośrednio w Microsoft a następnie jej dystrybucji do swoich klientów pozwoli na zbudowanie jeszcze trwalszych i długotrwałych relacji z klientami, ale także będzie się wiązało z konkretnymi korzyściami finansowymi dla partnera. Takie rozwiązanie pozwoli również na kontrolę przez partnera zarówno kwestii rozliczeniowych jak i efektywności wykorzystania usługi. Z niecierpliwością czekamy więc na zadeklarowane zmiany, będące kontynuacją pozytywnych trendów wprowadzanych do Office 365

https://www.facebook.com/RESELLERNEWS

TOMASZ I KONSULTINGU –

DYREKTOR DS. SZKOLEŃ

NEWS

Polub nas

na

Facebooku 19 Reseller News


SYSTEMY

IT

Również dla

Z ANETĄ BROŃSKĄ, RUNRATE CHANNEL MANAGER, BUSINESS PARTNER ORGANISATION, o możliwościach, które IBM oferuje

MSP - Dołączyła Pani do IBM wczesnym latem tego roku. Na czym dokładnie polegają Pani zadania? - Jako dyrektor sprzedaży produktów wolumenowych będę odpowiedzialna za wzmocnienie działań organizacji partnerskiej IBM i rozwój oferty dedykowanej do grupy odbiorców z sektora MSP. Jestem przekonana, że moje wieloletnie doświadczenie i znajomość branży wpłyną korzystnie na umocnienie pozycji firmy IBM w tym segmencie rynku.

swoim partnerom, rozmawia Anna Suchta

Zdjęcia: Andrzej Smoliński

20

Reseller N ews

- O jakich konkretnie produktach mówimy? - W skład naszej oferty wchodzą zarówno serwery IBM System x pracujące pod kontrolą systemów Windows i Linux, pamięci masowe zapewniające najwyższe standardy bezpieczeństwa, rozwiązania software’owe, jak i usługi IBM. Są to wersje flagowych pro-

duktów IBM, przystosowane pod względem funkcjonalnym i cenowym do wymagań oraz oczekiwań małych i średniej wielkości przedsiębiorstw. Mój zespół odpowiada za współpracę z partnerami w zakresie sprzedaży tych produktów. - Co chciałaby pani zmienić w kanale partnerskim? - IBM do tej pory był postrzegany jako firma, która dostarcza rozwiązania dla odbiorców klasy enterprise, czyli dużych przedsiębiorstw, wręcz korporacji. My ten wizerunek chcemy nieco odczarować. To jest właśnie nasze zadanie - pokazać klientom i partnerom handlowym, że IBM ma również ofertę, która pozwala mu spokojnie konkurować na rynku produktów tzw. wolumenowych. Co więcej zamierzamy rozwinąć kanał partnerski. Szu-


kamy partnerów, którzy zapewniają wartość dodaną, np posiadają własne aplikacje, przez co moglibyśmy wzbogacić naszą ofertę i wyjść na rynek z gotowymi rozwiązaniami. Dążymy do tego, by na bazie doświadczeń i wiedzy partnerów tworzyć rozwiązania dla klienta z sektora SMB. - Jakich wobec tego partnerów szukacie? - Specjalizujących się w różnorodnych dziedzinach. Naszym zadaniem jest jednak pogrupowanie partnerów tak, by dla każdej grupy określić ramy współpracy. Interesują nas firmy, które np. oferują oprogramowanie ERP czy CRM, lub skupiają się na obsłudze konkretnego segmentu rynku, czy branży. Staramy się dostosować zasady współpracy do każdego partnera indywidualnie, mimo, że bazujemy na standardowym programie. Pod jego parasolem jednak funkcjonują dodatkowe elementy. Warto wymienić takie, jak np. program specjalny dla firm, które oferują swoje aplikacje CRM poprzez własną sieć resellerów. Można też korzystać z programów partnerskich, które np. pozwalają partnerom budować własne kompetencje. Mało tego, po ich zdo-

byciu na resellerów czekają kolejne korzyści. Staramy się ułatwić partnerom wejście z nami w długofalową współpracę. - Jak zamierzacie pozyskiwać nowe firmy do kanału? - Są na to dwa sposoby. Pierwszy to działania podejmowane przez nasz zespół, który odpowiada za współpracę ze strategicznymi partnerami. W tej grupie znajdują się, bądź mogą do niej trafić, firmy, dla których chcemy być vendorem technologicznym pierwszego wyboru. Dokładnie rozumiemy naczym polega ich biznes, czym dokładnie się zajmują. Do pozostałych partnerów docieramy przez naszych dystrybutorów. Obecnie mamy ich czterech (Tech Data, RRC, Avnet, Arrow). Wszyscy legitymują się zaawansowanymi kompetencjami i są w stanie zagwarantować partnerom profesjonalne wsparcie w początkowej fazie współpracy z IBM. Dodatkowo zdecydowaliśmy, że będziemy działać bliżej naszych partnerów i klientów. W tym celu organizujemy róznego rodzaju konferencje, szkolenia oraz roadshowy. We wrześniu zorganizowaliśmy kolejny roadshow “Technologia blisko Ciebie” w ramach, którego odwiedziliśmy takie miasta jak Gdańsk, 21 Reseller News


WYWIAD

SYSTEMY

IT

partnerom

Pomagamy np. w sfinansowaniu transakcji poprzez nieoprocentowany

leasing

Katowice, Wrocław i Poznań. Bardzo nam zależy na zaakcentowaniu naszej obecności. Powstały przecież biura IBM w Katowicach i we Wrocławiu. Po to, by IBM był blisko klientów i partnerów, którzy obsługują rynek lokalny. Myślę, że pokazuje, iż IBM konsekwentnie realizuje strategię sprzedaży w segmencie SMB. - Czy zainteresowanie IBM mniejszymi rynkami wynika z kryzysu, w którym firmy muszą się odnajdywać poprzez nowe formuły działania? - Myślę, że wynika to ze specyfiki rynku. Ten segment rynku rośnie rok do roku. Generuje on 50 proc. PKB. To potencjał, który wszyscy dostawcy chcą wykorzystać jak najlepiej. Z naszych analiz wynika, że klient, działający na rynku lokalnym jest przede wszystkim obsługiwany właśnie przez firmy operujące w danym miejscu, od lat znające potrzeby swoich odbiorców, nie zaś przez dużych integratorów np. z Warszawy. - Proszę powiedzieć więcej o programach edukacyjnych i specjalizacyjnych IBM. - Współpraca z partnerami zahacza o różne poziomy. Każdy partner wchodzący do naszej sieci dysponuje określoną wiedzą. Naszym zadaniem jest jej wzbogacanie. Robimy to w drodze szkoleń e-learningowych, jak również “Akademii sprzedaży dla Partnerów Handlowych IBM” podczas której uczymy partnerów jak sprzedawać i rozmawiać z klientami. Sądzę, że to jest ważne, dlatego, że sama wiedza produktowa nie jest wystarczająca, żeby skutecznie dotrzeć do klienta i zaproponować mu odpowiednie rozwiązania.. - Czy radzicie też, jak zarządzać finansami? - Jeśli chodzi o finanse, to dysponujemy osobnym działem IBM Global Financing, który jest w stanie udzielić wsparcia finansowego w odniesieniu do in-

22

Reseller News

westycji IT. Pomagamy partnerom np. w sfinansowaniu transakcji poprzez ofertę “12 rat 0%”, która stanowi formę nieoprocentowanego leasingu. Druga oferta tzw. “Pożyczka w IBM Global Financing” stanowi nową propozycję i obejmuje nie tylko zakup sprzętu, ale pokrywa koszty całego projektu dla klienta. Dzięki niej mamy mozliwość finansowania nie tylko produktów IBM ale również również innych producentów w zakresie sprzętu, oprogramowania, jak i usług partnerów handlowych. - Z jakich programów lojalnościowych i motywacyjnych partnerzy IBM mogą korzystać? - Mamy dwa programy lojalnościowe. W pierwszym z nich, Know Your IBM, partnerzy zbierają punkty, które później mogą wymienić na atrakcyjne nagrody rzeczowe. Punkty zdobywa się nie tylko za rejestrację sprzedaży do klientów, ale również za ukończenie modułów edukacyjnych, które jednocześnie podnoszą kompetencje partnerów. Drugi z naszych programów, Liga IBM, premiuje partnerów za dokonane zakupu w kanale dystrybucyjnym. Tak naprawdę pozwala on naszym partnerom na podwójne odniesienie korzyści, ponieważ składa sie z konkursu głównego oraz promocji krótkookresowych. W konkursie głównym, który trwa zazwyczaj jeden bądź dwa kwartały można wygrać vouchery na atrakcyjne wyjazdy, natomiast w promocjach okresowych do wygrania są przeważnie nagrody w postaci bonów zakupowych. We wrześniu wystartowała kolejna odsłona konkursu Liga IBM, ale nie chcę zdradzać szczegółów, partnerów zapraszam na naszą stronę WWW. Natomiast obok tego jest cała masa różnych programów dedykowanych do różnego rodzaju partnerów, np. nagradzających sprzedaż naszych rozwiązań opartych na sprzęcie i oprogramowaniu. ■


eFKi gotowe Mariusz Ludwiński

Zmiany w VAT to duże wyzwanie dla przedsiębiorców. Dostawcy oprogramowania zdają sobie sprawę z kłopotów, jakie wiążą się z dopasowaniem systemów księgowych do nowych wymagań

P

Przepisy prawne zmieniają się codziennie. Większość klientów zakłada, że ich dostawcy oprogramowania na bieżąco je śledzą i udostępniają w kolejnych update’ach. Czasem jednak zdarzają się na tyle znaczące zmiany, że klient musi o nich wiedzieć bezpośrednio, świadomie – inaczej wpadnie w kłopoty. – Nowe przepisy to dla przedsiębiorców przede wszystkim obowiązek ich przestrzegania od dnia, w którym prawo wejdzie w życie. Firmy zatem muszą się na nie odpowiednio przygotować, m.in. dostosowując swoją działalność do nowych regulacji, a także wspierając się aktualnymi wersjami użytkowanych programów informatycznych – wskazuje Michał Gutowski, Szef Wydziału Rozwoju i Wsparcia Sieci Partnerskiej Asseco WAPRO ERP w firmie Asseco Business Solutions. Rolą resellera jest przypominanie o tych zmianach i wyjaśnianie w jaki sposób zostały ujęte w oferowanych programach. Tak robią to najlepsi w branży.

na zmiany

KONKRETNE ZMIANY – Już od 1 stycznia 2013 trzeba przygotować się na zmiany dotyczące szeroko pojętego fakturowania. Planowane są regulacje m.in. faktur uproszczonych, zbiorczych i zaliczkowych, zasad obiegu i akceptacji faktur elektronicznych, w tym tzw. „zgody domniemanej”, zasad kwalifikacji transakcji jako podstawy do naliczenia podatku oraz możliwość wystawiania faktur przez nabywcę w imieniu sprzedawcy – przedstawia nowe przepisy Katarzyna Kaganiec, Dyrektor Działu Zarządzania Produktami w firmie Sage. – Faktury uproszczone będą zawierać mniej danych niż zwykłe faktury i będą mogły być wystawiane przy sprzedaży krajowej, gdy całkowita należność nie przekracza 100 euro lub 450 złotych. Druga ważna zmiana wiąże obowiązek podatkowy z miesiącem wydania towaru, wykonania usługi lub przyjęcia zaliczki – wyjaśnia Marek Pyznarski, Produkt Menedżer systemu Subiekt GT w firmie InsERT.

– Zgodnie z nowymi przepisami, fakturą będzie dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej, spełniający wymogi określone we właściwych przepisach VAT. Natomiast fakturą elektroniczną – faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym – opowiada Łukasz Żur, Bussines Development Manager MSP w firmie Comarch. – Zmieniają się też terminy wystawiania faktur. Projekt przewiduje, że fakturę wystawia się nie później niż piętnastego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż trzydziestego dnia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. – Zmienią się zasady odliczenia VAT czy rozliczania VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W planie Ministerstwa jest również wprowadzenie szczegółowych uregulowań dotyczących faktur elektronicznych – 23 Reseller news


SYSTEMY

IT

VAT MICHAŁ GUTOWSKI SZEF WYDZIAŁU ROZWOJU I WSPARCIA Sieci Partnerskiej Asseco WAPRO ERP w firmie Asseco Business Solutions

Nowe przepisy to dla przedsiębiorców przede wszystkim obowiązek ich przestrzegania od dnia, w którym prawo wejdzie w życie.

uzupełnia Michał Gutowski z firmy Asseco Business Solutions. To te najważniejsze przepisy. Eksperci wymieniają jeszcze wiele innych zmian: podniesienie limitów na przekazywane prezenty, liberalizację obowiązku potwierdzania korekty, likwidację faktur wewnętrznych, przedłużone ograniczenie odliczenia VAT dla samochodów osobowych, podniesienie lub wprowadzenie stawek podatkowych np. dla gotowych dań, dla kawy jako usługi gastronomicznej, dla producentów programów telewizyjnych i usług związanych z tego typu działalnością. Pracownicy działów księgowości mają zatem przed sobą długą lekturę, żeby być na bieżąco z aktualnymi przepisami.

ZMIANY W OPROGRAMOWANIU Producenci oczywiście wprowadzają do swoich programów finansowo-księgowych i systemów zarządczych odpowiednie zmiany i poprawki. – Wszystkie niezbędne zmiany, jakie ustawodawca nałoży na podatników, zostaną uwzględnione w naszym oprogramowaniu InsERT GT, Navireo, jak i w pozostałych programach – zapewnia Marek Pyznarski z InsERT. – W najlepszej sytuacji

są klienci, którzy przeszli na e-abonament, dzięki czemu będą mogli pobierać i instalować aktualizacje z poziomu programu: szybko, wygodnie, bez czekania na przesyłkę pocztową. Mają oni gwarancję, że ich systemy zostaną dostosowane do zmian w odpowiednim terminie. – Wszystkie ważne zmiany w przepisach będą jak najszybciej uwzględniane w naszym oprogramowaniu – potwierdza Michał Gutowski z Asseco. – Zawsze robiliśmy to bardzo szybko. Przykładem był przełom 2010 i 2011 roku, kiedy to nastąpiła ostatnia zmiana stawek VAT. Nasze systemy były dobrze przygotowane do zmian, klienci docenili szybkość naszego działania i masowo aktualizowali swoje oprogramowanie. Ogromna w tym zasługa sieci naszych partnerów, którzy świadczyli pomoc wdrożeniową i serwisową dla kilkudziesięciu tysięcy klientów. – Już teraz zalecamy sprawdzenie czy posiadany program Comarch ERP jest aktualny i czy ma gwarancję umożliwiającą aktualizacje związaną z nowymi przepisami, mimo że poszczególne przepisy będą wprowadzane w różnych terminach – opowiada Łukasz Żur z Comarch. – Oto terminarz: październik 2012: e-de-

klaracje VAT bez podpisu kwalifikowanego, styczeń 2013: część przepisów ustawy oraz rozporządzenia wykonawcze dot. fakturowania, lipiec 2013: zmiany dotyczące powstawania obowiązku podatkowego. Wszystkie systemy Comarch ERP będą gotowe na zmiany w przepisach w wyżej wymienionych terminach. – Dla nas najistotniejsze jest bezpieczne przeprowadzenie klienta przez proces

MAREK PYZNARSKI PRODUKT MENADŻER SYSTEMU SUBIEKT GT w firmie InsERT

Zmiany w VAT to nie tylko nowy program, to również zmiana w sposobie funkcjonowania biznesu. Wydaje się, że zasięg tych rozwiązań sięga daleko poza samą ustawę o VAT. Widać dążenie do zwiększenia wpływów do budżetu 24

Reseller news


wprowadzania zmian w przepisach – wyjaśnia Katarzyna Kaganiec z Sage. – Aktualne wersje programów będą dostarczane na rynek w postaci nowych wydań (dla nowych nabywców) i aktualizacji (dla dotychczasowych klientów). Klienci, którzy korzystają z abonamentowych usług aktualizacji oprogramowania, otrzymają wersje programów w ramach posiadanych usług. Integralną częścią dostarczanych produktów będzie edukacja w obszarze zmian w programach i pomoc w adaptacji do nowych przepisów.

WIĘCEJ NIŻ KSIĘGOWOŚĆ Zmiany w VAT to duże wyzwanie dla przedsiębiorców. Dostawcy oprogramowania zdają sobie sprawę z kłopotów, jakie wiążą się z dopasowaniem systemów księgowych do nowych wymagań. Ale zmiany w VAT to nie tylko nowy program, to również zmiana w sposobie funkcjonowania biznesu. – Wydaje się, że zasięg tych rozwiązań sięga daleko poza samą ustawę o VAT. Widać dążenie do zwiększenia wpływów do budżetu – uważa Marek Pyznarski z InsERT. – Przedsiębiorcy otrzymują klasyczny pakiet „kija i marchewki”. Marchewką są pewne ułatwienia np. faktury uproszczone, zwiększenie limitów „prezentowych”, liberalizacja potwierdzenia odbioru korekty, kijem zaś – szybsza wymagalność należnego VAT-u, późniejszy termin jego odliczania, zmniejszenie limitu obrotu bez kasy fiskalnej czy też wprowadzenie CIT-u od spółek komandytowo-akcyjnych. Zwiększa się również niepewność prowadzenia biznesu, ponieważ nikt nie jest w stanie powiedzieć czy to koniec zmian. Projekt ustawy o VAT do dzisiaj jest w fazie dopracowywania, nie trafił jeszcze nawet do Sejmu. Nie zostały także opublikowane projekty rozporządzeń „VAT-owych”, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. – Zmiany przepisów zawsze znajdują swoje odzwierciedlenie w potrzebie dostosowania systemów księgowych, szkoleń pracowników i prowadzą do licznych błędów w okresach przejściowych – stwierdza Łukasz Żur z Comarch. – Przywołać można przełom 2010/2011 r., kiedy to zmieniała się podstawowa stawka podatku VAT z 22. na 23 proc., i początek obecnego roku. W tych okresach wyraźnie widoczne było poruszenie wśród przedsiębiorców, którzy nie zdążyli dostosować firm lub proces ten odłożyli na ostatnią chwilę. Dotyczyło to zarówno oprogramowania, jak i aktualizacji urządzeń fiskalnych: kas i drukarek. Powodowało to zbędne koszty dla tych firm w postaci droższych „ekspresowych” usług lub wyższej ceny za aktualizację oprogramowania. – Obecne zmiany zostały zapowiedziane o kwartał wcześniej niż przy poprzedniej nowelizacji stawek podatku VAT. Minister Finansów uwzględnił niektóre postulaty środowisk biznesowych i zapowiedział wejście w życie wybranych przepisów dopiero w lipcu przyszłego roku. Tryb wprowadzania zmian jest zatem nieco korzystniejszy niż wtedy – zauważa Katarzyna Kaganiec z Sage. – Jednak pod kątem merytorycznym najbliższe zmiany wydają się być trudniejsze w zrozumieniu i zastosowaniu w codziennej działalności. Dla przedsiębiorców niezwykle istotne jest to, żeby wiedzieć, jakie czynności będą obligatoryjne, od kiedy i w jaki sposób bezpiecznie należy się do nich przygotować. Konsultacje i pomoc ekspertów będą niezbędne. Wielu dostawców oprogramowania oferuje takie usługi, dlatego warto się do nich zwracać ze swoimi wątpli■ wościami. 25 Reseller news


SYSTEMY

IT

Gorączka złota Mariusz Ludwiński

Gorączka złota kojarzy się zwykle z wielkim bogactwem, uzyskanym w niezbyt męczący sposób. Wystarczy wejść do rzeki, nabrać piasku z dna i już za pierwszym razem znaleźć w naczyniu nie tylko złoty pył, ale też cenny samorodek złota

rawda jest inna – zarobienie pieniędzy na gorączce złota wymaga ciężkiej pracy i przede wszystkim, rozpoczęcia poszukiwań wcześniej niż inni. Podobna gorączka już za moment wystąpi na rynku medycznych systemów IT i oprogramowania dla przychodni i gabinetów lekarskich. Jeszcze jest czas, by firmy partnerskie spokojnie zdobyły umiejętności w sprzedaży i obsłudze tego specyficznego i wymagającego rynku. Za pół

P 26

Reseller news

roku może być już zbyt tłoczno, by się uczyć. Za pół roku trzeba będzie ostro ruszyć z wdrożeniami. Dlaczego?

GDZIE JEST ZŁOTO? Otóż za niecałe dwa lata, w sierpniu 2014 roku, podmioty lecznicze będą musiały prowadzić dokumentację w postaci elektronicznej. To efekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011r. nr 113, poz. 657, nr 174, poz.

1039), przyjętej przez sejm w kwietniu ubiegłego roku. Ponieważ obowiązek ten został zawarty w ustawie, jego termin nie podlega przesunięciu poprzez zwykłe rozporządzenie, które można uchwalić w ciągu miesiąca. Oznacza to, że lekarze i właściciele podmiotów leczniczych wcześniej czy później będą musieli zainstalować i nauczyć się sprawnie posługiwać systemem informatycznym. W przeciwnym razie, czekają ich dotkliwe kary finan-


SYSTEMY IT

ROBERT A. BEKSIŃSKI SENIOR SALES REPRESENTATIVE Sektora Aplikacji Medycznych w firmie ERICPOL, dostawcy systemu drEryk To specyficzny rynek, regulowany przez wiele przepisów prawnych. Najmniejsze uchybienie naraża podmiot leczniczy na kary. Specjalista od sprzedaży z firmy partnerskiej musi wyjaśnić lekarzowi lub kierownikowi podmiotu leczniczego dlaczego wdrożenie proponowanego systemu pozwoli wyeliminować ryzyko kar za naruszenie przepisów. Aby zrobić to przekonująco i zdobyć zamówienie, powinien używać profesjonalnego słownictwa i nawiązywać do faktów, danych i liczb dobrze znanych rozmówcom. Dlatego pracownicy firm partnerskich muszą znać zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego, ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także ustawę o ochronie danych osobowych

sowe. Zakup sprzętu (komputerów, drukarek, skanerów, czytników kodów kreskowych) i modułów oprogramowania z pieniędzy placówki opłaca się bardziej niż regulowanie kar z własnej kieszeni. Złoto dla firm partnerskich leży również w bieżącym zarządzaniu podmiotem leczniczym. System informatyczny musi spełniać wiele wymogów prawnych m.in. zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych, zgodność z najnowszymi cennikami leków i warunkami ich przepisywania. Jeśli w trakcie kontroli jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego zostaną wykryte uchybienia, pracownicy i kierownictwo zostaną ukarani finansowo. Dlatego tak ważne jest bieżące uaktualnianie oprogramowania i serwis techniczny. Najlepsi producenci oferują update’y nawet co kilka dni, a serwis dla sprzętu – w trybie 24/7, z gwarancją naprawy awarii w ciągu 48 godzin.

ILE ZŁOTA DO PODZIAŁU? Wg szacunków firmy Ericpol, jednego z czołowych producentów oprogramowania dla branży medycznej, oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego, rynek podmiotów leczniczych, które będą musiały wdrożyć oprogramowanie wymagane ustawą, wynosi 22-25 tys. podmiotów. Każdy podmiot wykupi pewną ilość licencji oprogramowania dla pracujących lekarzy, w całej Polsce jest to ponad 130 tys. osób. Około 37 proc. rynku już zakupiło potrzebny sprzęt i oprogramowanie. Do zagospodarowania pozostało zatem 67 proc. rynku. – W 2009 r. CSiOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) czyli

podmiot wykonawczy Ministerstwa Zdrowia otrzymało ze środków UE prawie 800 mln złotych na realizację projektu tzw. P1 (m.in. dokumentacja zdarzeń medycznych pacjentów, elektroniczne recepty). Dzięki tym pieniądzom uruchomiono pierwsze przetargi, pierwsze inwestycje – opowiada Robert A. Beksiński, Senior Sales Representative Sektora Aplikacji Medycznych w firmie Ericpol, dostawcy systemu drEryk. – Mimo to, w Polsce jest wiele do nadrobienia w kwestii informatyzacji służby zdrowia, również na poziomie lokalnych przychodni czy gabinetów specjalistycznych. Opóźnienie jest ogromne, nie tylko w stosunku do czołowych państw, ale też do średniej unijnej. Dla dostawców i firm wdrażających oznacza to, że pieniądze na te produkty i usługi będą dostępne i będą musiały być wydawane.

NIEZBĘDNY EKWIPUNEK Podstawą udanego wdrożenia na rynku medycznym jest oczywiście wiedza informatyczna, którą posiada praktycznie każda

firma wdrażająca oprogramowanie i systemy dla innych producentów. Ale niezbędna jest wiedza specjalistyczna o służbie zdrowia, wymaganiach i oczekiwaniach, a nawet dokumentacji itp. Solidni dostawcy systemów IT dla branży medycznej przekazują tę wiedzę podczas początkowych spotkań-szkoleń z kandydatami na partnerów. Prócz tego wspierają partnerów marketingowo: oferują materiały reklamowe, wersje demonstracyjne oprogramowania, wspólną promocję w mediach oraz na targach branżowych. – W tym roku wraz z wybranymi partnerami byliśmy na Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED oraz na VI Kongresie Top Medical Trends. Targi zakończyły się, obsługa zaczęła składać stoiska, a na naszym klienci wciąż zadawali pytania i oglądali prezentację – opowiada Robert Beksiński z Ericpolu. – Prócz tego miesięcznik „Praktyka lekarska” w numerach marcowym i kwietniowym zamieścił obszerny materiał o naszym oprogramowaniu drEryk i doświadczeniach z jego wdrażania.

PODSUMOWANIE Produkty medyczne są ciekawym rozwinięciem portfela produktów firm wdrażających typowe systemy informatyczne dla biznesu. Wymagają opanowania nowej wiedzy branżowej, ale opierają się również na dotychczasowej biegłości we wdrażaniu, szkoleniu i obsłudze klientów. Klienci do łatwych nie należą, ale ustawowy przymus i granica roku 2014 ułatwiają rozpoczęcie rozmów handlowych. Temu rynkowi z pewnością warto się przyjrzeć. ■ 27 Reseller news


VENDOR

SAMSUNG dokąd biegnie technologia Z SEBASTIANEM SZKLARZEM, NPC PRODUCT MANAGEREM i KRZYSZTOFEM TARCZYNSKIM, PRODUCT MARKETING UNIT MANAGEREM Z SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA rozmawia Dariusz Wałach

- Październik to przełomowy moment na rynku PC? SEBASTIAN SZKLARZ: - tak- pojawi się cała gama nowych urządzeń, innych niż te, które dotychczas znaliśmy. Będą wykorzystywały nowy system operacyjny, ale ich atutem będą też jeszcze większa funkcjonalność, mobilność, ergonomia i ciekawy design. Będziemy je mogli swobodniej wykorzystywać w zależności od tego, czy chcemy pracować, korzystać z zasobów internetu czy też z multimediów. Pojawią się hybrydy, mają szansę upowszechnić się komputery z dotykowymi ekranami, nie mówiąc już o tabletach. Myślę, że może to być też szansa dla systemów all-inone, które na rynku są już dość długo, ale jakoś nie przebiły się i nie są powszechnie kupowane. Samsung przygotował się do tej jesiennej zmiany. W naszych komputerach, tabletach i hyb28

Reseller News

rydach zaproponujemy kilka ciekawych rozwiązań nie tylko związanych z konstrukcją, ale także z wyposażeniem premierowych urządzeń.

- Jakie to będą rozwiązania? SEBASTIAN SZKLARZ: - na razie niech pozostaną w sferze zapowiedzi. Mogę jednak obiecać, że w naszych urządzeniach potencjalni nabywcy znajdą coś, co je wyróżni wśród innych. Pojawią się cztery segmenty urządzeń, które obecnie już istnieją. Pierwszymi są ultrabooki, które Samsung wprowadził na nasz rynek w lutym i marcu tego roku. Mimo, że nie byliśmy pierwszą firmą, która zaczęła je sprzedawać, to jednak bardzo szybko udało się nam nadrobić dystans. Z perspektywy tak dużej firmy jak Samsung pojawienie się nowej grupy zróżnicowanych produktów takich jak ultrabooki, tablety, hybrydy, komputery all-in-one – to także zmiany w systemie dystrybucji, marketingu, zróżnicowanie informacji, na podstawie których podejmuje się decyzje biznesowe. Naszych klientów, dystrybutorów i nas samych czeka ciekawa i intensywna jesień.

- W którą stronę to pójdzie? SEBASTIAN SZKLARZ: - w stronę jeszcze lepszego spełnienia oczekiwań coraz bardziej zróżnicowanych potrzeb klientów. Będą mieli większy wybór urządzeń, które będą także współpracowały np. z telewizorem, aparatem czy tabletem. Będziemy starali się też ułatwić życie Kowalskiemu, czyli zaproponować mniejsze, wydajne urządzenie, które można zabrać wszędzie. Tu idealnym wydaje


VENDOR się, aby miało ono ekran nieco większy od tabletu i wydajność komputera, który obecnie kosztuje 5 tys. zł.

- Czy są już konstrukcje, które są hybrydami? SEBASTIAN SZKLARZ: - tak, ale jeżeli spojrzymy na to okiem zwykłych użytkowników, którzy widzą hybrydę i dwa elementy, które się na nią składają to część z nich może być jeszcze nie gotowa na takie rozwiązanie. Inni właśnie tego poszukiwali – dla nich hybrydy będą super produktem. Jednak wiele ankiet i badań wskazuje na to, że świat idzie w kierunku hybrydy. Niedawno zaprezentowaliśmy ultrabooki z ekranem dotykowym. W październiku mamy premierę nowego systemu operacyjnego Windows 8 bazującego na dotyku. Potem pewnie wejdą normalne notebooki z ekranem dotykowym.

- Kiedy te nowe urządzenia trafią na półki? SEBASTIAN SZKLARZ: - premiery możemy spodziewać się w trzecim tygodniu października, więc teoretycznie można powiedzieć, że w tym samym czasie będziemy już je mogli kupić. KRZYSZTOF TARCZYŃSKI: - wydaje mi się, że hybryda jest próbą połączenia rozrywki z pracą, ponieważ notebook jest urządzeniem do pracy, tablet jest urządzeniem do konsumpcji. Hybryda doskonale łączy te funkcje. W jednym urządzeniu mamy dwa i w zależności od tego, co chcemy zrobić wybieramy tą z jego funkcji, która pozwoli nam łatwiej to wykonać. Czytanie książek na ultrabooku? Raczej tego nie polubimy. Odłączymy ekran i już mamy kształt i funkcje, które bardziej akceptujemy. Polscy klienci są już wyedukowani, wiedzą też gdzie szukać informacji i czego potrzebują. Może jeszcze trochę ogranicza nas zawartość portfeli, ale jeśli chodzi o narzędzia pracy czy też do rozrywki, stajemy się coraz bardziej świadomi własnych potrzeb i tego, że za komfort trzeba zapłacić.

- Jeśli mówimy o nowym systemie operacyjnym i jego funkcji dotykowej, to co będzie z platformami? SEBASTIAN SZKLARZ: - w przypadku Samsunga to będą notebooki, ale też komputery all-in-one. Tak naprawdę będziemy mieli komputer w monitorze. KRZYSZTOF TARCZYŃSKI: - pokazaliśmy takie komputery na targach IFA. To, co mi się spodobało w komputerach all-in-one to dotykowy ekran i sterowanie gestem oraz szybkość pracy systemu. Tradycyjne

urządzenia sterujące: klawiatura i mysz stajaąsię jednym z wielu, a nie jedynym sposobem sterowania komputerem. W Polsce chcemy wprowadzić do sprzedaży all-inone w IV kwartale.

- Chodzi o sterowanie głosem czy tylko gestem? SEBASTIAN SZKLARZ: - sterowanie głosem wprowadzimy w przyszłym roku. Osobiście porównałbym sterowanie all-inone do konsoli czy też do naszych telewizorów Smart TV z serii ES 8000 i ES 7000. Prostota użytkowania, łatwy wybór kontentu – frajda z użytkowania takiego komputera będzie dużo większa niż na normalnym notebooku. KRZYSZTOF TARCZYŃSKI: - te produkty pojawią się w dwóch grupach, w dwóch przedziałach czasowych. Mówimy o jesieni i o bardzo później jesieni. Teraz wprowadzimy serię 9 – będzie to notebook i ultrabook z Windows 8. One będą się w pewien sposób różniły od tego, co zaproponują inne firmy. Ale tego dowiemy się w dniu premiery tych urządzeń. Natomiast nieco później będą się pojawiać w sprzedaży produkty Smart PC, które pokazaliśmy na IFA. W skład Smart PC będą wchodziły dwa urządzenia, Smart PC i Smart PC Pro. Będą się różniły specyfikacją. Smart PC będzie urządzeniem typowo konsumenckim, natomiast Pro będzie dla zaawansowanego użytkownika.

- Czy to będzie biznesowy użytkownik? SEBASTIAN SZKLARZ: - jak najbardziej tak. Nowe urządzenia będą trafiały do kanałów sprzedaży B2C i B2B. W kanale B2C będzie to notebook zamknięty w obudowie tabletu z systemem Windows. Będzie ważył ok. 800 g, a nie 2,5 kg.

- Czy pojawią się też akcesoria? SEBASTIAN SZKLARZ: - użytkownik w zestawie otrzymuje pen i klawiaturę, czyli można pracować dotykiem, rysikiem, lub na klawiaturze jak na małym notebooku. Inne akcesoria takie, jak stacja dokująca, etui itp. będą prowadzane w następnym etapie. Dla mnie idealny tablet to połączenia cech ultrabooka z normalnym notebookiem. Notebook dla mnie jest wydajnością, ale jest też ciężką cegiełką, którą muszę nosić, natomiast ultrabook ma trochę mniejszą wydajność, ale to, co ma znaczenie, to praca na baterii i mała waga. Dlatego ja postrzegam tablet jako hybrydę notebooka i ultrabooka, do tego sterowanie dotykiem.

- Windows 8 napędzi wam nową sprzedaż urządzeń z dotykiem? SEBASTIAN SZKLARZ: - mam taką nadzieję. Jesteśmy do tego gotowi. Smartfony z dotykowym ekranem i tablety doskonale przygotowały nas do pracy dotykiem na hybrydach, czy komputerach all-in-one. W notebookach z racji tego, że dojdą nowe funkcjonalności, również liczymy na zwiększoną sprzedaż. ■ 29 Reseller News


VENDOR

Laser górą

N

ajwiększą grupę stanowią wciąż atramentowe kombajny (ok. 35 proc.), ale monochromatyczne, kolorowe i wielofunkcyjne lasery dopełniają obrazu rynku. W tym roku w Polsce sprzeda się około 600 tys. urządzeń drukujących, w większości będą to wielofunkcyjne drukarki laserowe, kolorowe, formatu A4. Wbrew przewidywaniom analityków, format A3 nie stał się standardem. Za to zgodnie z prognozami, klienci instytucjonalni kupują coraz mniej sprzętu, bo rozpo-

30

Reseller News

Artur Kostrzewa

W pierwszej połowie 2012 r. krajowy rynek wchłonął około pół miliona drukarek, z czego nieznaczną większość stanowiły urządzenia laserowe

wszechnia się alternatywa jaką jest outsourcing druku realizowany przez wyspecjalizowane firmy. Równocześnie przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na zakup jednego urządzenia, które pełni funkcję terminala w infrastrukturze informatycznej firmy. Terminala, który nie tylko drukuje, ale także przetwarza obraz i zarządza wydrukami. Spada również zainteresowanie wśród klientów indywidualnych – od czasu, gdy dysponują oni tabletami i smartfonami. Od kiedy dysponują oni


VENDOR

PIOTR PARYS CENTRAL & EASTERN EUROPE PRODUCT MARKETING MANAGER, OKI SYSTEMS, POLSKA Koniec 2011 oraz początek 2012 roku dowiódł, że sama drukarka to dla firm zdecydowanie za mało. Stale rosnąca popularność wielofunkcyjnych urządzeń drukujących odzwierciedla wyraźny trend przeniesienia zainteresowania na urządzenia typu 4w-1, z powodów zarówno ekonomicznych jak i użytkowych. Zaawansowane urządzenia wielofunkcyjne umożliwiają archiwizację oraz elektroniczny obieg dokumentów, pracę w sieci, kontrolę dostępu, zapisywanie plików w pamięci i wiele innych funkcji, przy jednoczesnym ograniczeniu bieżących kosztów eksploatacji i serwisowania. Szybka reakcja Oki na zmieniające się potrzeby klientów, pozytywnie wpłynęła na poziom sprzedaży, związany wprowadzeniem na rynek nowych produktów, zaprojektowanych specjalnie z myślą o sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw urządzeniami przenośnymi, maleje ono z roku na rok. Tak mógłby wyglądać raport na temat sprzedaży drukarek za kilka lat. Przynajmniej można tak założyć na podstawie obecnie obserwowanych trendów.

TENDENCJE Czy opisany scenariusz jest możliwy? I tak i nie. Tak, bo widać w nim kilka tendencji, które są widoczne już obecnie. Po pierwsze rośnie sprzedaż drukarek laserowych, bo wybierają je zwykle klienci instytucjonalni, ale też powoli rośnie na nie popyt wśród odbiorców indywidualnych, bo są coraz tańsze. Po drugie spada ogólna liczba sprzedanych urządzeń peryferyjnych, bo instytucje coraz częściej kupują jedną wydajną drukarkę zamiast kilku mniejszych, zaś w domu drukuje się coraz mniej i wreszcie - rynek jest już nasycony. Po trzecie nie wiadomo, czy oferowane coraz liczniej drukarki laserowe formatu A3 będą się upowszechniać, bo są drogie, a w obecnych czasach cena jest jednym z najważniejszych kryteriów wyboru sprzętu. Te trendy, o ile są widoczne już dziś, mają swoich zwolenników i przeciwników. Dużo kontrowersji jest wokół kwestii nasycenia rynku i popytu na sprzęt drukujący w przyszłości. - Z roku na rok rynek sprzętu drukującego staje się coraz trudniejszy – mówi Mateusz Wasilewski, menadżer produktu, Samsung Electronics Polska. – Powodów jest wiele. Z jednej strony jest to nasycenie firm, z drugiej strony sytuacja ekonomiczna i spadający optymizm inwestycyjny, co przekłada się na niechęć do renowacji czy też wymiany floty urządzeń drukujących. Inni twierdzą, że drukarka to nie komputer, który po kilku latach użytkowania wprawdzie staje się coraz mniej wydajny w stosunku do potrzeb, ale działa. Według producentów średni czas życia drukarki nie przekracza pięciu lat i jeśli się zaczyna psuć, to po prostu trzeba ją wymienić na nową. Jednak świadomość kosztów w perspektywie czasu, choć istnieje, to nie zawsze ma podstawowe znaczenie – łatwiej zna-

leźć 300 zł na naprawę, niż 1,3 tys. zł na nowe urządzenie. Warto też zwrócić uwagę, że elementem który ma znaczenie staje się też wygląd drukarki. - Wzornictwo staje się coraz istotniejszym elementem przy wyborach, jakich dokonują klienci – mówi Mateusz Wasilewski. – Kiedyś szare urządzenie drukujące było wstydliwie ukrywaną częścią wyposażenia biura, dziś coraz częściej poszukuje się urządzeń, które mogą stanowić jego dekorację. Gdy nie można kogoś pokonać, trzeba zostać jego przjacielem – taka zasada mogła przyświecać styliście Yang Jae Wook’owi, który stworzył drukarkę laserową w kształcie walca. Drukarka nie tylko zajmuje mało miejsca, nie rzuca się w oczy jako sprzęt biurowy w pokoju, ale nawet może być ozdobą mieszkania.

NAJTANIEJ JEST NIE DRUKOWAĆ Druga bardzo istotna tendencja, zmniejszenie popytu na drukarki, zaczyna być widoczna tak w przypadku klienta instytucjonalnego, jak i indywidualnego. Ci pierwsi zmieniają postrzeganie drukarki – staje się ona nie tylko urządzeniem peryferyjnym służącym drukowaniu. - Oprócz podstawowych funkcji związanych z wydrukiem maszyna może oferować takie możliwości, jak przetwarzanie obrazu, kontrolę dostępu do urządzeń, zarządzanie wydrukami – tłumaczy

Wbrew przewidywaniom analityków, format A3 nie stał się standardem. Za to zgodnie z prognozami, klienci instytucjonalni kupują coraz mniej sprzętu, bo rozpowszechnia się alternatywa jaką jest outsourcing druku realizowany przez wyspecjalizowane firmy.

31 Reseller News


VENDOR

O kwestie ochrony poufnych danych pyta coraz więcej klientów

32

Reseller News

Roman Rój, Dyrektor Usług Profesjonalnych Lexmark na Europę Środkowo-Wschodnią. Według przedstawiciela Lexmarka w tę stronę rozwija się rynek. U klientów indywidualnych drukowanie obrazu staje się coraz mniej potrzebne niż w przeszłości. Archiwizowanie obrazów na takich urządzeniach jak smartfony czy tablety zmniejsza zapotrzebowanie na zdjęcia drukowane. Trudno zatem wydać werdykt, czy kryzys lub spowolnienie gospodarcze jest bezpośrednią przyczyną zmniejszenia sprzedaży drukarek, czy dzieje się tak za sprawą zmieniających się potrzeb klientów. Oczywiście kwestia redukcji kosztów drukowania jest bardzo ważna i producenci prześcigają się w oferowaniu innowacji w tym zakresie. - Możliwość zakupu wysokowydajnego tonera, pozwalającego na wy-

druk aż 12 tys. stron oraz funkcja oszczędzania tonera, pomagają w znaczący sposób obniżyć koszty wydruku pojedynczej strony – mówi Katarzyna Idzkiewicz z polskiego przedstawicielstwa Brother. - Funkcja automatycznego druku dwustronnego, możliwość drukowania dwustronnych broszur oraz funkcja druku 2, 4, 9, 16 lub nawet 25 stron na jednej kartce formatu A4 dodatkowo obniża koszty poprzez zmniejszenie zużycia papieru nawet o 75 proc. Dalszej oszczędności papieru służy funkcja pomijania pustych stron w dokumencie. Oszczędności przynosi również niskie zużycie energii, które w trybie gotowości wynosi 4,9W, zaś w trybie uśpienia zaledwie 0,8W lub 2,9W. Kolejnym zjawiskiem, które ma coraz większe znaczenie jest bezpieczeństwo. - Obserwujemy także zmianę podejścia firm do kwestii bezpieczeństwa druku i ochrony swoich danych – mówi Maciej Morawski, Product Business Developer Office&Solutions, Canon Polska. – Kiedyś była to domena dużych korporacji czy firm działających w branżach medycznych i finansowych. Dziś o rozwiązania zabezpieczające pyta coraz więcej klientów. Canon zdaje sobie sprawę z wagi poufnych informacji i wychodząc naprzeciw potrzebom klientów w tym zakresie zapewnia użytkownikom serii

image RUNNER ADVANCE bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa sieciowego. Mam na myśli m.in. system identyfikacji użytkowników za pomocą kart zbliżeniowych, wydruk poufny, szyfrowanie i nadpisywanie dysków twardych.

CO SIĘ SPRZEDAJE? Jak kształtowała się struktura rynku w pierwszej połowie 2012 r. według Action? - Z naszych obserwacji wynika że najpopularniejszym sprzętem są drukarki atramentowe, wielofunkcyjne, do których należy ponad 40 proc. rynku – mówi Paweł Wojtczak, Business Unit Manager w Act ion. – Na drugim miejscu z udziałem ok. 35 proc. plasują się drukarki laserowe monochromtyczne. Urządzenia o małym udziale to wielofunkcyjne lasery monochromatyczne, ok 10 proc., i kolorowe lasery, ok 5 proc. Margines sprzedaży stanowią tradycyjne drukarki atramentowe. Zdaniem lidera rynku, HP, w tym roku i w przyszłości będzie rósł popyt na monochromatyczne kombajny. Wśród drukarek laserowych niezmiennie liderem pozostaje HP. Producent sprzedał w minionym kwartale prawie 48 tys. urządzeń, to nieco mniej, niż w pierwszych sześciu miesiącach zeszłego roku. W drugim kwartale producent


VENDOR

ROBERT SEKUŁA KIEROWNIK GRUPY PRODUKTÓW DLA BIZNESU, HP POLSKA

Przyszły rok powinien być podobny do dotychczasowego. Coraz większym zainteresowaniem będą się cieszyć urządzenia wielofunkcyjne, częściej monochromatyczne niż kolorowe. Jest to jednak trend widoczny na polskim rynku już od kilku lat. Spowolnienie gospodarcze ten trend tylko umocni. Całkowite koszty utrzymania urządzeń wielofunkcyjnych są wszak niższe od kosztów generowanych przez pojedyncze urządzenia – skanery, faksy, drukarki. umocnił się na pozycji lidera dzięki zwiększeniu sprzedaży urządzeń laserowych. - W pierwszej połowie 2012 r. w segmencie laserowych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek jednofunkcyjnych dynamika popytu na modele HP wzrosła aż o 50 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ub.r – mówi Robert Sekuła. – To kilkukrotnie więcej niż tempo, w jakim rozwijał się cały segment który w I poł. 2012 r. wzrósł o 15 proc. Na drugim miejscu w tym roku, jak i poprzednim, znajduje się po pierwszym kwartale Samsung – prawie 31 tys. (rok wcześniej prawie 34 tys.). Udziały dwóch najważniejszych producentów nie oznaczają spadku sprzedaży drukarek w Polsce, bo bardzo dużym wzrostem może pochwalić się Canon. Od stycznia do końca marca dostawca znalazł zbyt na prawie 11 tys. urządzeń, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku było to tylko 4 tys. Na kolejnych miejscach wśród sprzętu z laserowym sposobem wydruku znaeźli się w pierwszym kwartale: Brother (8,5 tys.), Lexmark (4,5 tys.) oraz Xerox (4 tys.). Ten ostatni zanotował spadek w porównaniu do pierwszego kwartału 2011 r., gdy znalazł klientów na 5,7 tys. urządzeń. Warto też zauważyć, że w przyszłości na liście najważniejszych dostawców zabraknie Lexmarka, który wycofuje się z produkcji tanich drukarek laserowych i atramentowych, skupiając się na oferowaniu rozwiązań dla dużych klientów instytucjonalnych. ■

C531dn

MC562dn

33 Reseller News


WYWIAD

VENDOR

Zarabiać na outsourcingu Z MARCINEM DEMKIWEM, DYREKTOREM DZIAŁU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ USŁUG PARTNERSKICH W XEROX POLSKA rozmawia Grzegorz Teter

- Kto korzysta z outsourcingu druku? Czy ta oferta kierowana jest także do sektora MSP? - Nie istnieje sztywny podział na tych, którzy mogą korzystać z usług outsourcingu i na tych którzy nie mogą. Usługa niesie klientowi wiele korzyści, jednak te, które już na stałe zagościły w świadomości odbiorców, to oszczędności i komfort pracy. Możliwość zmniejszenia puli wydatków związanych z wydrukiem jest ważna dla każdej wielkości biznesu i - jak nietrudno się domyślić - często bywa kluczowym elementem wyboru dostawcy. Ten argument zawsze trafia w potrzeby kadry zarządzającej spółką, jednak z perspektywy pracowników jest on często niedostrzegalny. Dla pracownika ważny jest komfort pracy, a outsourcing wydruku jak żadna inna usługa trafia w tę potrzebę oferując zaprojektowane w oparciu o realne potrzeby użytkowników nowoczesne środowisko pracy.

- Jak zwiększa się liczba firm zainteresowanych tym rozwiązaniem? - Kiedy w latach dziewięćdziesiątych rozpoczynaliśmy działalność outsourcingową, tego typu usługami zainteresowane były głównie przedstawicielstwa dużych międzynarodowych korporacji. Teraz świadomość potencjalnych klientów jest znacznie większa, a tym samym zwiększa się obszar firm zainteresowanych taką współpracą. Bazując na danych firm analizujących potencjał polskich przedsiębiorstw w zakresie 34

Reseller News


WYWIAD Resellerzy nie mogą działać w oderwaniu od rynku i potrzeb konsumentów, a na rynku zawsze będą funkcjonować konsumenci, których potrzeby będą zaspokojone poprzez zakup urządzeń drukujących

gotowości na zakup usług MPS (Managed Print Services) szacujemy, że w bieżącym roku rynek ten może być wart nawet 120 mln dolarów, z czego aż 20 proc. stanowią firmy z sektora MSP.

- Jaki jest zakres tego typu usług? - Outsourcing wydruku to całkowite przejęcie obsługi procesu, w skład którego wchodzą takie elementy jak finansowanie, urządzenia drukujące, oprogramowanie, papier, usługi serwisowe, asysta techniczna, szkolenia pracowników, a także doradztwo w zakresie modelowania procesu tak, aby pasował on do organizacji, która ewoluuje w czasie. Co istotne, projekt nie kończy się w momencie wdrożenia, a jedynie przechodzi w fazę utrzymania, w trakcie której outsourcer zarządza procesem zmian i optymalizacji.

- Czy resellerzy wolą skupiać się na sprzedaży urządzeń drukujących, czy też chętnie włączają do swojej oferty także outsourcing usług?

- Resellerzy nie mogą działać w oderwaniu od rynku i potrzeb konsumentów, a na rynku zawsze będą funkcjonować konsumenci, których potrzeby będą zaspokojone poprzez zakup urządzeń drukujących. Outsourcing wydruku to oferta przede wszystkim dla tych partnerów, który mają jasną wizję rozwoju prowadzonej przez siebie działalności. To oferta komplementarna dla tych, którzy poszukują nowego strumienia przychodów, bazując na sukcesie odniesionym w sprzedaży i serwisowaniu sprzętu drukującego.

- Czy oferta resellerów obejmuje pełny zakres usług? - Xerox Polska realizuje program Xerox Partner Print Services,

w ramach którego współpracujemy z trzema partnerami, akredytowanymi do świadczenia usług outsourcingu wydruku w pełnym jego wymiarze. Firmy te zostały odpowiednio dobrane pod kątem zasobów i potencjału sprzedaży, a następnie przeszły przez proces szkoleniowy i akredytacyjny, co pozwoliło im pozyskać niezbędną wiedzę i umiejętności.

- Ile można zarobić na outsourcingu? - Jeśli powiem, że można zarobić, to będzie mało konkretne stwierdzenie. Zacznę od tego, że to zależy. Zależy od tego jak kompleksowa jest to obsługa. Wdrożenie pełnego modelu outsourcingowego gwarantuje partnerowi zyskowność projektu na poziomie min. 10 proc. Porównując do marży generowanej na sprzedaży urządzeń to relatywnie dużo. Warto również pamiętać, że usługa to nie sprzedaż typu sprzedaj i zapomnij. Partner zyskuje na wiele lat lojalnego klienta i stały strumień przychodów generowany

miesiąc po miesiącu aż do zakończenia kontraktu. Klient zyskuje dostawcę, który o niego dba i - jeśli ta współpraca przebiega bez zakłóceń - partner może liczyć na przedłużenie kontraktu.

- Jak skutecznie sprzedawać usługi outsourcingu druku? - Usługa to produkt, którego nie można po prostu wyciągnąć z pudełka. To przede wszystkim koncepcja. Należy pamiętać, że potrzeba dużo czasu i sporego nakładu pracy z obu stron, aby przejść od etapu pomysłu do zaprezentowania gotowego rozwiązania. Często spotykane, klasyczne podejście sprzętowe w sprzedaży usług może okazać się niezbyt pomocne. ■ 35 Reseller News


Etykiety energetyczne Wszystkie urządzenia zużywające energię będą musiały być opatrzone etykietą informującą o poziomie jej zużycia. Trwają prace nad nowymi przepisami

Multidotykowy

ADAX TABLET 8DC1 w najnowszym standardzie wielkości ADAX TABLET 8DC1 jest jednym z pierwszych multidotykowych tabletów o matrycy HD 1024x768 w formacie 8 cali 4:3 z zainstalowanym systemem Android 4.0.4. ADAX 8DC1 z pojemnościowym ekranem 8” posiada wydajny procesor Cortex A8 1,2GHz i aż 1GB pamięci RAM. Ponadto jest wyposażony w dysk Flash o pojemności 8GB, na którym można zapisać wiele plików i aplikacji. Ekran HD w rozdzielczości 104x768 zapewnia identyczny komfort użytkowania, jak modele z ekranem 9,7”, przy mniejszych rozmiarach i wadze, dzięki czemu znajdzie się dla niego miejsce w każdej damskiej torebce. Dodatkowo aluminiowa obudowa gwarantuje bezpieczeństwo i wygodę użytkowania..

Parametry

ADAX TABLET 8DC1

System operacyjny

Android™ 4.0.4 Ice Cream Sandwich

Ekran dotykowy

8”, 4:3, pojemnościowy, multidotyk

Procesor

Cortex A8 1,2 GHz

Rozdzielczość

Ekran HD 1024x768 pixeli

RAM

1GB DDR3

Pamięć SSD

8GB

Slot karty pamięci

Micro SD max do 32 GB

Złącza

miniHDMI, micro USB, słuch. 3,5mm

Kamera/aparat

0.3 MPix z przodu, 2.0 MPix z tyłu

Sieć Wi-Fi

802.11 b/g/n

Bateria

4200mAh, czas pracy ~6 godzin

Obudowa

Aluminiowa o wym. 200x153x11mm

Wsparcie dla

3D games, E-book, Full HD

36

Reseller news

R

ządowy projekt ustawy "o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię" ma dostosować nasze przepisy do wymagań unijnych. Chodzi o ograniczenie emisji dwutlenku węgla i zużycia energii. Polska miała czas na adaptację unijnych regulacji do połowy zeszłego roku. Jak informuje agencja Newseria, według nowych przepisów producenci i dystrybutorzy będą musieli umieszczać na wszystkich urządzeniach, które pobierają energię, etykietę, informującą o jej zużyciu. Podobnie, jak do tej pory działo się w przypadku sprzętu AGD. Obowiązkiem etykietowania nie będą objęte: ● wyroby używane ● sprzęt służący do przewozu osób i rzeczy ● wyroby związane z ochroną bezpieczeństwa państwa ● sprzęt ratowniczo-gaśniczy Przy czym informacje na etykietach mają dotyczyć nie tylko konsumpcji energii elektrycznej, ale również innych zasobów: wody, chemikaliów, innych rodzajów energii niż prąd. Oprócz etykiet (powinny znajdować się w widocznym miejscu urządzenia) dystrybutorzy i producenci będą musieli dołączać do towarów dokumentację techniczną i specjalną kartę, na której będą wyszczególnione dane o zużyciu energii. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów powierzono Inspekcji Handlowej, Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, a zwierzchnictwo nad działaniem systemu - UOKiK-owi. Jakie kary grożą za wprowadzenie do obrotu sprzętu oznakowanego niezgodnie z wymaganiami związanymi z poborem energii? Przede wszystkim przedsiębiorca zostanie poproszony o usunięcie niezgodności, jeśli to nie przyniesie pożądanych skutków - o wycofanie produktu ze sprzedaży. Ponadto możliwe jest wydanie zakazu reklamowania danego towaru, a także nałożenie kar finansowych. (AS)


Sebastian Pawlak Chief Technologist & PreSales Manager HP Polska

Rynek storage: klienci nie oczekujÄ&#x2026; rewolucji

PamiÄ&#x2122;ci masowe Partner technologiczny

37 Reseller News


PAMIĘCI

MASOWE

WYWIAD

Optymalizacja , szybkość, inteligencja Z SEBASTIANEM Jak Pan ocenia kondycję branży pamięci masowych na świecie oraz w Polsce?

PAWLAKIEM, – W ubiegłym roku rynek światowy zanotował niewielki wzrost, rzędu 0,1%. Polska natomiast, zgodnie z danymi IDC, może pochwalić się wzrostem sprzedaży na poziomie 25%. Z perspektywy HP, kondycja rynku jest dobra. Obserwujemy, że klienci są przygotowani na nowe inwestycje i rozwój posiadanych rozwiązań storage’owych. Firmy partnerskie z kolei rozwijają swoje umiejętności w ich projektowaniu i wdrażaniu. My natomiast pomagamy im, m.in. oferując atrakcyjny program lojalnościowy, prowadząc

w

CHIEF TECHNOLOGIST

& PRESALES

MANAGEREM w HP Polska rozmawia Mariusz Ludwiński 38 Reseller News

wspólne kampanie marketingowe czy angażując się w dalszą edukację rynku.

Czego będą poszukiwać klienci w przyszłym roku? – Przede wszystkim – nikt nie oczekuje rewolucji. Przez ostatnie 2-3 lata klienci poznali proponowane rozwiązania i się do nich przyzwyczaili. Choć wciąż mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, to jednak zauważmy, że wiele organizacji inwestuje w swój rozwój. Rosną przychody, liczba transakcji, a z nimi potrzeby informatyczne związane z ich prowadzeniem


WYWIAD PAMIĘCI

MASOWE

i księgowaniem. Ci klienci oczekują od dostawców znanych i sprawdzonych rozwiązań – ale w postaci bardziej zaawansowanej, rozszerzonej. Na przykład: jeżeli mówimy o Thin Provisioningu, nie chodzi już o bezpośrednie zmniejszenie zajętej przestrzeni dyskowej poprzez dynamiczne alokowanie. Klientów interesują kwestie wydajności podczas zwalniania pamięci, podczas współpracy z aplikacjami oraz z różnego rodzaju bazami danych, a także efektywność oraz automatyzacja procesu odzyskiwania przestrzeni w macierzy. Bardzo istotne stało się też zagadnienie efektywnej obsługi różnego rodzaju obciążenia na jednej macierzy, bo w dzisiajszych czasach ciężko jest przewidzieć, z jakim typem obciążenia bedziemy mieli do czynienia w najbliższej przyszłości. Inny rodzaj klientów to firmy, które w kryzysie stabilizują swój poziom przychodów. Te organizacje nie oczekują jeszcze większej liczby dysków, ale optymalnego wykorzystania tej pojemności, którą już mają. Aby zwiększyć efektywność kosztową, dopasowują posiadane zasoby do faktycznych potrzeb. Ci klienci mogą przykładowo skorzystać z programu 3PAR Get Thin Guarantee, w którym gwarantujemy, że przy migracji z obecnie użytkowanych rozwiązań macierzowych na rodzinę 3PAR, utrzymamy wydajność, jednocześnie zmniejszając o połowę powierzchnię dyskową. Natomiast firmy rozpoczynające swoją działalność gospodarczą potrzebują podstawowych funkcjonalności po przystępnej cenie. W tym przypadku klienci za atrakcyjną cenę otrzymują rozwiązania zapewniające niezbędne opcje, typu kopie lokalne i kopie zdalne, zapewniające pożądaną wydajność pracy, a także spełniające najwyższe wymagania co do redundancji i bezpieczeństwa danych. Obniżenie ceny to w tym przypadku naturalne zjawisko, związane z przejściem w kolejny etap popularyzowania tej technologii wśród odbiorców.

Ubiegły rok był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania produktów 3PAR w portfolio HP. Jakie były reakcje klientów? – Firma 3PAR powstała w 1999 roku. Od początku

istnienia wprowadzała nowe funkcjonalności – najpierw robili to oni, a dopiero później reszta vendorów adaptowała te innowacje w swoich produktach. Przykład: Thin Provisioning. Gdy firma 3PAR opracowała i wdrożyła tę technologię, po paru latach zrobiła to konkurencja. W tym czasie 3PAR była już kilka kroków dalej i zajmowała się optymalizowaniem zwalniania przestrzeni po thin provisioningu, integracją z aplikacjami, z bazami danych – bo niektóre bazy danych nie dawały się „nabierać” na tego typu sztuczki z pamięcią. Kupienie 3PAR przez HP nie zaburzyło tej wizji wśród klientów. Oni dalej wiedzą jak wysokiej jakości są to macierze, niezależnie czy mówimy o wersjach midrange czy enterprise. Wiedzą, że wykorzystują one własne, dedykowane układy specjalizowane ASIC do obsługi transferu i kontrolerów. Wiedzą, że znajduje się w nich innowacyjne oprogramowanie, które ocenia jakiego rodzaju dane są przechowywane w przestrzeni dyskowej (bazy danych, duże pliki, małe pliki) i pod tym kątem optymalizuje rozkładanie tych danych na dyskach oraz ruch generowany przez serwery. Dodatkowo robi statystyki, które umożliwiają później jeszcze bardziej optymalne korzystanie z zasobów macierzowych. Wreszcie, klienci kojarzą 3PAR ze świetnymi wynikami w specjalistycznych testach takich jak SPC. W styczniu 2012 roku największa wersja 3PAR została poddana testom wydajnościowym i osiągnęła rewelacyjny wynik: 450 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę. Od razu uprzedzę – konkurencji udało się przebić ten poziom, przy czym system, który tego dokonał składał się z szesnastu macierzy. Wynik 3PAR został natomiast uzyskany pojedynczą macierzą. Wszystkie te cechy i korzyści sprawiają, że 3PAR jest obecnie strategicznym produktem storage’owym w portofolio HP, a klienci doceniają jego zalety.

Na tle innych krajów w Europie, nasi polscy partnerzy plasują się w czołówce, jeśli chodzi o specjalizacje storage’owe. To przekłada się na świadomość na temat naszej strategii i naszych produktów, znakomicie ułatwia pozyskiwanie i obsługę klientów

Drugą lokomotywą rynkową jest system StoreOnce. – Na początku powiedziałem, że rozwój pamięci dyskowych idzie w kierunku optymalizacji oraz powszechności dysków SSD. Natomiast pod kątem 39 Reseller News


PAMIĘCI

MASOWE

Rozwiązanie StoreOnce, które wprowadziło HP, pozwala odtwarzać dane z tą samą wydajnością, z jaką były tworzone kopie zapasowe

WYWIAD rozwoju rynku klientów, widzimy wiele możliwości przed nieco zapomnianym narzędziem informatycznym jakim jest kopia zapasowa. W budżetach firm zwykle znajdzie się jakiś budżet na pamięć masową. Natomiast budżet na kopie zapasowe jest zazwyczaj o wiele mniejszy, albo w ogóle go nie ma. A przecież kopia zapasowa to rzecz absolutnie podstawowa w skutecznym zarządzaniu firmowym systemem informatycznym. Kopia zapasowa jest potrzebna, aby w razie jakichkolwiek problemów, odtworzyć dane. Co więcej, dane te muszą być odtworzone jak najszybciej. Proszę sobie wyobrazić, że odtworzenie

trwa kilkadziesiąt godzin i przez cały ten czas bieżąca praca firmy jest utrudniona. Straty z tego powodu mogą być bardzo poważne. Rozwiązanie StoreOnce, które wprowadziło HP, pozwala odtwarzać dane z tą samą wydajnością, z jaką były tworzone kopie zapasowe. Wykorzystuje ono kolejną generację znanej klientom technologii deduplikacji, generację, która jest jeszcze szybsza, jeszcze bardziej wydajna, jeszcze bardziej bezpieczna niż poprzednie. Ze StoreOnce korzystają wszystkie produkty linii backupowej, natomiast produktem flagowym jest B6000, który wprowadziliśmy kilka miesięcy temu.

Proszę jeszcze powiedzieć kilka słów o wsparciu dla firm partnerskich sprzedających rozwiązania storage’owe. –Prowadzimy dla naszych partnerów program lojalnościowy związany ze sprzedażą produktów HP. Każdy partner uzyskuje punkty lojalnościowe, które później może wymienić na różnego rodzaju nagrody. Oferujemy partnerom również wsparcie marketingowe, w tym budżety na kampanie. W obszarze typowo technicznym, HP prowadzi ogólnoświatowy program HP ExpertOne. Jest to program certyfikacyjny dla partnerów, klientów, a także pracowników HP. Uzyskanie certyfikatu potwierdza, że dana osoba posiada rzetelną i aktualną wiedzę techniczną na temat produktów HP, w szczególności 3PAR i StoreOnce. Na tle innych krajów w Europie, nasi polscy partnerzy plasują się w czołówce, jeśli chodzi o specjalizacje storage’owe. To przekłada się na świadomość na temat naszej strategii i naszych produktów, znakomicie ułatwia pozyskiwanie i obsługę klientów. W aspekcie sprzedażowym prowadzimy wiele programów wsparcia partnerów, a kilka z nich jest związanych tylko i wyłącznie z 3PAR, np. Get Thin Guarantee. Umożliwia on klientowi zamianę posiadanych przez niego macierzy, jakiegokolwiek innego vendora, na 3PAR. W ramach programu zobowiązujemy się do tego, że po przejrzeniu środowiska klienta, po analizie obciążeń, danych, pustych wysp na storage’u, dostarczymy taką macierz, która będzie miała połowę tej przestrzeni, co dotychczasowa, ale zmieszczą się na niej wszystkie dane bez straty lub nawet ze wzrostem wydajności. Dziękuję za rozmowę.


Synology

PAMIĘCI MASOWE

D

NEWS

prezentuje DiskStation DS413

Firma Synology przedstawiła DS413, czterodyskowy model zaawansowanego technologicznie serwera NAS o zminimalizowanym zapotrzebowaniu na energię. Urządzenie kierowane jest do małych i średnich firm jako centralny magazyn do przechowywania kopii zapasowych oraz łatwej i szybkiej synchronizacji plików pomiędzy różnymi platformami. DS413 jest jednym z pierwszych serwerów NAS, w którym wykorzystano platformę z procesorem QorIQ firmy Freescale Semiconductor. Wraz z 1 GB pamięci RAM, konfiguracja zapewnia najlepszą w tej klasie urządzeń wydajność, dostępność trybu uśpienia i możliwość zarządzania zasilaniem, a także usprawnioną obsługę wielozadaniowości. www.epasystemy.pl.

Windows Server 2012 Jedną z najbardziej liczących się premier tego roku dotyczących produktów Microsoftu, było wprowadzenie oprogramowania Windows Server 2012.

Umożliwia ono optymalizację dynamicznej infrastruktury wirtualnej. Platforma Windows Server 2012 Hyper V pozwala na skalowanie obciążeń, wirtualizację centrum danych i budowę środowisk chmury obliczeniowej. U dystrybutorów OEM można nabywać system. Microsoft ujednolicił i uprościł wersje Windows Server 2012: ● Windows Server 2012 Datacenter dla środowisk chmur prywatnych o wysokim poziomie wirtualizacji. ● Windows Server 2012 Standard dla środowisk niezwirtualizowanych lub o niskim poziomie wirtualizacji. ● Windows Server 2012 Essentials dla małych firm z maksymalnie 25 użytkownikami, w których są używane serwery wyposażone maksymalnie w 2 procesory. (dostępność zostanie ogłoszona w późniejszym terminie). ● Windows Server 2012 Foundation dla małych firm z maksymalnie 15 użytkownikami, w których są używane serwery jednoprocesorowe (dostępne tylko bezpośrednio u partnerów OEM oraz w zestawach opcji dla odsprzedawców).

u dystrybutorów OEM

MICROSOFT, tel. 22 594 10 00, www.microsoft.com/poland Dystrybutorzy: AB, tel. 71 324 05 00, www.ab.pl ABC Data, tel. 22 676 09 00, www.abcdata.com.pl ACTION, tel. 22 332 16 00, www.action.pl INCOM, tel. 71 358 80 00, www.incom.pl TECH DATA, tel. 22 547 92 00, www.techdata.pl

Więcej na temat Windows Serwer 2012 w nastepnym wydaniu magazynu RESELLER News. 41 Reseller News


PAMIĘCI

MASOWE

Poprawianie

Andrzej Janikowski

efektywności Czas spowolnienia gospodarczego niezbyt sprzyja inwestycjom w rozbudowę infrastruktury storage. Dlatego producenci systemów składowania danych oferują produkty, które pomagają zoptymalizować działanie już istniejących rozwiązań

w

sponsorowanym przez EMC raporcie IDC Digital Universe Extracting Value from Chaos znalazły się informacje, że ilość cyfrowych informacji na świecie podwaja się co dwa lata, a w 2011 roku zostało utworzonych i zreplikowanych 1,8 zetabajtów, czyli bilionów gigabajtów, danych. - To równowartość ponad 200 miliardów

42 Reseller News

dwugodzinnych filmów w formacie HD – mówi Daniel Michalczak, Mid–Tier Territory Sales Manager w EMC. - Obejrzenie wszystkich zajęłoby jednej osobie 47 milionów lat i to gdyby oglądała je przez całą dobę. Zarządzanie, zabezpieczanie i archiwizowanie ogromnej ilości danych staje się jednym z najważniejszych zadań stojących przed branżą IT. Dotyczy to


PAMIĘCI MASOWE

JACEK SIEKIŃSKI SENIOR TECHNOLOGY CONSULTANT w firmie EMC W zakresie rozwiązań klasy Enterprise standardem do tej pory było wykorzystanie dysków SSD typu SLC. Wiązało się to z ich niezawodnością w stosunku do układów MLC. Dążąc jednak do dalszego obniżania kosztów technologii SSD w macierzach klasy Enterprise stworzona została nowa technologia eMLC (enterprise MLC), która pod względem wydajności oraz niezawodności zbliżona jest lub przekracza parametry dysków MLC przy niższym koszcie zakupu. Z pewnością najbliższa przyszłość należy właśnie do tej technologii.

zwłaszcza danych nieustrukturyzowanych, czyli e-maili, dokumentów, prezentacji, zdjęć, nagrań, czy filmów. Rynek pamięci masowych funkcjonuje od kilku lat pod presją rosnącej lawinowo ilości danych oraz kurczących się z roku na roku budżetów. Dlatego producenci rozwiązań storage wprowadzają coraz lepsze techniki optymalizacji wykorzystania zasobów – popularnością cieszą się deduplikacja, skalowanie rozwiązań pamięci masowej oraz backupu mainframe, nabierają znaczenia rozwiązania Unified Storage.

stwa i ciągłości pracy systemów – mówi Chełmecki. Marek Kozicki, dodaje, że wyzwaniem w obecnej chwili jest integracja tych rozwiązań tak, by algorytm deduplikacji mógł być stosowany na dowolnym etapie backupu – w systemie źródłowym, pośredniczącym lub docelowym – z zachowaniem jednego repozytorium danych. Galvin Chang, Associate Director of Global Marketing w Infortrend mówiąc o zaletach deduplikacji podkreśla, że technika ta pozwala usuwać zduplikowane zbiory danych, co

MIĘDZY DYSKAMI Bardzo wielu producentów uważa, że w najbliższych latach dyski SSD będą odgrywały coraz większą rolę w środowisku storage, tym bardziej, że nośniki te systematycznie tanieją. - Firmy będą coraz chętniej stosowały tiering danych pomiędzy dyskami SSD a HDD - mówi Robert Grzyb, National Key Account Manager w Iomega. - Rozwiązanie takie znacznie zoptymalizuje wykorzystanie zasobów urządzenia zwłaszcza, jeśli dane są wykorzystywane przez wielu użytkowników. Tiering z grubsza polega na utworzeniu warstwowej pamięci masowej, w której dane wymagające bardzo krótkiego czasu dostępu przechowywane są na szybkich dyskach SSD, natomiast dane rzadko używane lub o mniejszym znaczeniu biznesowym składowane są na tanich i pojemnych nośnikach NL SAS lub SATA. Wszystkie pozostałe dane zapisywane są na dyskach SAS lub FC. - Umożliwia to budowę optymalnego rozwiązania, w którym koszt nośnika danych dopasowany jest do wartości biznesowej zapisanej na nim informacji – mówi Marek Kozicki, Architekt Rozwiązań Pamięci Masowych w HP Polska.

FORMA NIE GRA ROLI Według Mirosława Chełmeckiego, Dyrektora Działu Serwerów i Pamięci Masowych w Veracompie technikami, które stosuje się coraz częściej w celu obniżenia kosztów składowania danych są kompresja i deduplikacja danych. Pomimo że nie ma jednego standardu tej drugiej techniki, a producenci przedstawiają własne, często niekompatybilne ze sobą pomysły, to jej stosowanie owocuje sporymi oszczędnościami. Najważniejsi dostawcy mają dojrzałe technicznie rozwiązania, sprzętowe lub softwarowe instalowane na serwerach. - Bez względu na formę, wszystkie pozwalają na zmniejszenie wydatków, jakie ponosi się na storage oraz podniesienie bezpieczeń43 Reseller News


PAMIĘCI

MASOWE

Zunifikowana pamięć masowa klasy korporacyjnej pomaga ograniczać koszty poprzez funkcje zwiększające efektywność

przekłada się na znaczne ograniczenie zajętej przestrzeni dyskowej (czasem nawet 90 procent) w niektórych środowiskach aplikacyjnych. Oszczędności te umożliwiają przechowywanie większej ilości danych w jednej macierzy, a zatem dłuższe korzystanie z produktów i osiągnięcie wyższego zwrotu z inwestycji w pamięć masową. - Deduplikacja przestaje być domeną kosztownych rozwiązań korporacyjnych i stopniowo pojawia się w produktach klasy podstawowej, na czym szczególnie skorzystają małe i średnie firmy z ograniczonymi budżetami IT – mówi Galvin Chang.

UNIA MACIERZY Producenci mówią, że ważnym wydarzeniem było pojawienie się na rynku zunifikowanych pamięci masowych klasy korporacyjnej (Unified Storage), które pozwalają składować wiele typów danych - plików, bloków i obiektów - na jednej platformie, czyli w ramach jednej przestrzeni dyskowej. - Dotychczas przedsiębiorstwa musiały wyko44

Reseller News

rzystywać oddzielne platformy do różnych typów danych, co było kosztowne - mówi Marek Świerad, Dyrektor Generalny na region Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki i Turcji, w Hitachi Data Systems. Zunifikowana pamięć masowa klasy korporacyjnej pomaga ograniczać koszty poprzez funkcje zwiększające efektywność. Jedną z nich jest dynamiczne przydzielanie wirtualnej przestrzeni dyskowej, czyli thin provisioning. - Jedną z metod zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów w macierzach dyskowych jest wykorzystanie techniki thin provisioningu mówi Marek Kozicki. - Dzięki niej możliwe jest współdzielenie wo lnej pojemności pomiędzy wiele wolumenów. Problemem większości obecnych implementacji thin provisioningu jest jednak brak możliwości odzyskiwania przestrzeni zaalokowanej dla danych, które zostały skasowane.

DANE W PULI W środowiskach składających się z wielu macie-


PAMIÄ&#x2DC;CI MASOWE

ROBERT GRZYB NATIONAL KEY ACCOUNT MANAGER W IOMEGA PrzedsiÄ&#x2122;biorcy coraz chÄ&#x2122;tniej stosujÄ&#x2026; karty sieciowe o przepĹ&#x201A;ywnoĹ&#x203A;ci 10 Gb/s w pamiÄ&#x2122;ciach masowych. W chwili obecnej stosunkowo niewiele firm zainteresowaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; nimi ze wzglÄ&#x2122;du na koszty. Wydaje siÄ&#x2122; jednak, Ĺźe juĹź w przyszĹ&#x201A;ym roku, wraz ze spadkiem cen komponentĂłw sieciowych 10 Gigabit Ethernet, nastÄ&#x2026;pi znaczny wzrost zainteresowania tym rozwiÄ&#x2026;zaniem oraz pamiÄ&#x2122;ciami masowymi wyposaĹźonymi w karty sieciowe 10 Gb/s. rzy waĹźne jest efektywne zarzÄ&#x2026;dzanie przestrzeniÄ&#x2026; dyskowÄ&#x2026; nie tylko w ramach jednego urzÄ&#x2026;dzenia, ale takĹźe na poziomie caĹ&#x201A;ego Ĺ&#x203A;rodowiska skĹ&#x201A;adowania. - Firmy muszÄ&#x2026; mieÄ&#x2021; moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pĹ&#x201A;ynnego przenoszenia danych pomiÄ&#x2122;dzy róşnymi klasami urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; bez przerywania dostÄ&#x2122;pu do informacji, jak rĂłwnieĹź moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rĂłwnowaĹźenia obciÄ&#x2026;ĹźeĹ&#x201E; pomiÄ&#x2122;dzy poszczegĂłlnymi macierzami - mĂłwi Marek Kozicki. Dlatego wymyĹ&#x203A;lono koncepcjÄ&#x2122; federacji pamiÄ&#x2122;ci masowej, ktĂłra pozwala traktowaÄ&#x2021; Ĺ&#x203A;rodowisko storage jako jednÄ&#x2026; caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021;, eliminujÄ&#x2026;c tym samym dodatkowÄ&#x2026; warstwÄ&#x2122; urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; do wirtualizacji. MirosĹ&#x201A;aw CheĹ&#x201A;mecki zauwaĹźa trend budowania wydajnych i bezpiecznych systemĂłw z wykorzystaniem techniki RAIN (Redundant Array of Inexpensive Node). System tego typu skĹ&#x201A;ada siÄ&#x2122; serwerĂłw, urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; sieciowych i storage oraz odpowiedniego inteligentnego oprogramowania, ktĂłre rozkĹ&#x201A;ada dane pomiÄ&#x2122;dzy wieloma urzÄ&#x2026;dzeniami. - Administrator tworzy wirtualne pule dyskowe, ktĂłre sÄ&#x2026; dla siebie noĹ&#x203A;nikami lustrzanymi, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeĹ&#x201E;stwa, a wykorzystanie wielu serwerĂłw pozwala na stworzenie systemĂłw o duĹźej mocy obliczeniowej oraz wyeliminowanie pojedynczych miejsc awarii â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi CheĹ&#x201A;mecki.

BEZPIECZNY STORAGE Producenci zwracajÄ&#x2026; teĹź uwagÄ&#x2122; na to, Ĺźe coraz czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej zabezpiecza siÄ&#x2122; pamiÄ&#x2122;ci masowe NAS przed zĹ&#x201A;oĹ&#x203A;liwym oprogramowaniem. Liczba atakĂłw na urzÄ&#x2026;dzenia podĹ&#x201A;Ä&#x2026;czone do sieci, ale nie bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;ce stacjami roboczymi ani serwerami, stale roĹ&#x203A;nie. WedĹ&#x201A;ug Roberta Grzyba, w 2016 roku ma ich byÄ&#x2021; dziesiÄ&#x2122;ciokrotnie wiÄ&#x2122;cej niĹź w roku 2011.

- NaturalnÄ&#x2026; krokiem powinno staÄ&#x2021; siÄ&#x2122; instalowanie w pamiÄ&#x2122;ciach masowych oprogramowania antywirusowego - mĂłwi. Coraz czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej widaÄ&#x2021; teĹź zastosowanie nowego standardu USB 3.0. Fakt ten z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; spowoduje chÄ&#x2122;Ä&#x2021; zakupu nowych, zgodnych z tym standardem urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; albo wymianÄ&#x2122; starszych. - SzczegĂłlnie odnosi siÄ&#x2122; to do mniejszych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; obecnych w firmie bÄ&#x2026;dĹş w domu uĹźytkownika indywidualnego â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi MirosĹ&#x201A;aw CheĹ&#x201A;mecki. TakĹźe MirosĹ&#x201A;aw CheĹ&#x201A;mecki obserwuje ciekawie zapowiadajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; siÄ&#x2122; bataliÄ&#x2122; pomiÄ&#x2122;dzy 10 GbE, 16 GbFC oraz Infiniband.

WIRTUALNE CHMURY WedĹ&#x201A;ug producentĂłw duĹźym zainteresowaniem nadal cieszÄ&#x2026; siÄ&#x2122; rozwiÄ&#x2026;zania chmurowe. Z perspektywy operatora chmury, jednÄ&#x2026; z najwaĹźniejszych technik jest wirtualizacja. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przeĹ&#x201A;amania fizycznych barier miÄ&#x2122;dzy róşnymi zasobami oraz pamiÄ&#x2122;ciami masowymi w duĹźych, scentralizowanych pulach, ktĂłre pozwalajÄ&#x2026; elastycznie przydzielaÄ&#x2021; zasoby aplikacjom, stanowi kluczowÄ&#x2026; zasadÄ&#x2122; wirtualizacji. - OprĂłcz wirtualizacji pamiÄ&#x2122;ci masowych waĹźnÄ&#x2026; rolÄ&#x2122; odgrywa rĂłwnieĹź moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Ĺ&#x203A;cisĹ&#x201A;ej integracji przechowywania danych ze Ĺ&#x203A;rodowiskami wirtualizacji serwerĂłw - mĂłwi Galvin Chang. - Dlatego macierze muszÄ&#x2026; byÄ&#x2021; zgodne z najwaĹźniejszymi rozwiÄ&#x2026;zaniami do wirtualizacji serwerĂłw, takimi jak VMware i Citrix. JeĹ&#x203A;li chodzi o producentĂłw macierzy, umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; opracowywania produktĂłw wyposaĹźonych w te techniki zadecyduje o tym, czy zdoĹ&#x201A;ajÄ&#x2026; oni wprowadziÄ&#x2021; swoje rozwiÄ&#x2026;zania do chmur prywatnych i wykorzystaÄ&#x2021; nowe okazje rynkowe stwarzane przez system cloud. â&#x2013;

%DUG]RZ\VRNDZ\GDMQRÄ&#x17E;Ăź=DDZDQVRZDQDRFKURQDGDQ\FK :\JRGDSUDF\ZFKPXU]H Â&#x2021;=EXGRZDQHZRSDUFLXRWHFKQRORJLÄ&#x160;(0&ÂŽ Â&#x2021;&HUW\ÂżNDW\GODV\VWHPyZ90ZDUHÂŽ&LWUL[ÂŽ;HQ6HUYHUâ&#x201E;˘ L:LQGRZVÂŽ6HUYHU Â&#x2021; 2EVĂĄXJD]DXIDQ\FKGRPHQ:LQGRZV$FWLYH'LUHFWRU\7UXVWHG 'RPDLQVRUD]UR]ZLÄ&#x2026;]DÄ&#x201D;06&6L+\SHU9/LYH0LJUDWLRQ Â&#x2021;:EXGRZDQD]DDZDQVRZDQDRFKURQDDQW\ZLUXVRZD 0F$IHHÂŽ9LUXV6FDQÂŽ(QWHUSULVH S[G

Â&#x2021;:VSDUFLHGODZHEVHUYHURUD]0\64/VHUYHU S[G

Â&#x2021;7HFKQRORJLD,RPHJDÂŽ3HUVRQDO&ORXGXPRÄŞOLZLDMÄ&#x2026;FD UHSOLNDFMÄ&#x160;GDQ\FKGRRGOHJĂĄ\FKORNDOL]DFMLRUD]GRVWÄ&#x160;SGR QLFK]GRZROQHJRPLHMVFDQDÄ&#x17E;ZLHFLHÂą=$'$502 Â&#x2039;,RPHJD&RUSRUDWLRQ,RPHJDVW\OL]RZDQHORJRĂ&#x201E;L´RUD]6WRU&HQWHUVWDQRZLÄ&#x2026;]DUHMHVWURZDQH ]QDNLKDQGORZHOXE]QDNLKDQGORZH,RPHJD&RUSRUDWLRQZ6WDQDFK=MHGQRF]RQ\FKLOXELQQ\FK NUDMDFK1LHNWyUHLQQHQD]Z\SURGXNWyZQD]Z\PDUHNLÂżUPPRJÄ&#x2026;VWDQRZLĂź]QDNLWRZDURZHOXE RSLV\RGSRZLHGQLFKZĂĄDÄ&#x17E;FLFLHOL

Â&#x2021;2EVĂĄXJDQDG]RUXZL]\MQHJR]DSRPRFÄ&#x2026;DSOLNDFML0LQG7UHHÂŽ 6HFXUH0LQGâ&#x201E;˘9LGHR0DQDJHPHQW6\VWHP 906 Â&#x2021;-HGQROLWDOHWQLDJZDUDQFMD SRUHMHVWUDFMLXU]Ä&#x2026;G]HQLD QDVWURQLHSURGXFHQWD QDFDĂĄHXU]Ä&#x2026;G]HQLHĂĄÄ&#x2026;F]QLH ]G\VNDPL ZSODQDFKVHUZLVRZ\FKGRODW

Â&#x2021;3ROVNRMÄ&#x160;]\F]QH&HQWUXP:VSDUFLD7HFKQLF]QHJR ,RPHJD Â&#x2021;:\PLDQDXV]NRG]RQHJRXQLWXSU]H],RPHJD H]SRÄ&#x17E;UHGQLRHQGXVHURZL EH]XG]LDĂĄXUHVHOOHUD

,RPHJDÂŽ6WRU&HQWHUâ&#x201E;˘ px2-300d 6LHFLRZDSDPLÄ&#x160;ĂźPDVRZD

,RPHJDÂŽ6WRU&HQWHUâ&#x201E;˘ ix4-300d 6LHFLRZDSDPLÄ&#x160;ĂźPDVRZD

www.iomega.com


PAMIĘCI

MASOWE

Wirtualizacja Andrzej Janikowski

czyli oszczędności Z wirtualizacji systemów składowania korzystają głównie duże przedsiębiorstwa. Dzięki niej obniżają koszty eksploatacji środowiska informatycznego

W Do największych korzyści płynących z zastosowania wirtualizacji zaliczyć należy optymalizację i efektywne wykorzystanie rozwiązań do składowania informacji 46

Reseller News

irtualizacja podsystemów dyskowych jest konsekwencją wirtualizacji serwerów. Użytkownicy końcowi dostrzegli, że sama wirtualizacja środowiska serwerowego nie wystarczy. Wydajny system informatyczny wymaga tego, aby wirtualizacji poddane były wszystkie jego warstw. Dotyczy to serwerów, sieci oraz systemów dyskowych i taśmowych. Dopiero pełna wirtualizacja umożliwia optymalne przydzielanie zasobów. Dodatkową zaletą jest możliwość precyzyjnego zmierzenia stopnia wykorzystywania zasobów informatycznych firmy, co z kolei umożliwia przepro-

wadzenie dokładnej analizy kosztów. - Jest to również niezbędny krok na drodze do budowy rozwiązań chmurowych - twierdzi Piotr Pietrzak, Chief Technologist w IBM Polska. Do największych korzyści płynących z zastosowania wirtualizacji zaliczyć należy optymalizację i efektywne wykorzy- stanie rozwiązań do składowania informacji, ich dużą podatność do skalowania i wydajność. Wirtualizacja zwiększa bezpieczeństwo danych i polepsza dostęp do systemu. W wirtualnych środowiskach dane mogą być praktycznie dowolnie przenoszone

można zbudować systemy automatycznych proce- sów, które zostaną uruchomione w wypadku awarii rozwiązania. - W tego typu systemach można korzystać z różnego rodzaju snapshotów, a synchronizacja pozwala na pełne bezpieczeństwo danych w lokalizacjach głównych lub zdalnych - mówi Mirosław Chełmecki, dyrektor Działu Serwerów i Pamięci Masowych w Veracompie. Wirtualizacja zasobów pamięci masowej, rozumiana jako wirtualizacja zasobów blokowych, jest najczęściej stosowana przez duże instytucje sektora finan-


PAMIĘCI MASOWE

Nowa marka storage'u w Polsce Na polski rynek wchodzi amerykańska firma Imation, która oferuje nośniki danych. Imation to producent nośników danych takich, jak: taśmy magnetyczne, CD, DVD. Rozwija się również na rynku storage (zakup firmy ProStor) - oferuje produkty bazujące na technologii LTO i RDX. Ponadto Imation przejęło firmę Encryptx (bezpieczeństwo danych). Proponuje też produkty konsumenckie pod markami Memorex, TDK Life i XtremMac.

sowo-bankowego oraz w przedsiębiorstwach sektora energetycznego i telekomunikacyjnego – mówi Karol Boguniewicz, vSpecialist Technical EMEA East w EMC. W firmach z sektora MSP wirtualizacja nie odgrywa tak znacznej roli ze względu na spore koszty przekraczające sens jej zastosowania, nawet w przypadku przestoju systemu. Natomiast niektóre z jej cech coraz częściej proponowane są przez producentów dla klientów tego segmentu. W pewnych sytuacjach, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu z nie najnowocześniejszego serwera funkcjonującego w strukturze firmy można stworzyć maszynę wirtualizacyjną. Pozwoli ona na wykonywanie choćby snapshotów, czy warstwowania danych na macierzach FC lub iSCSI, które do tej pory takich funkcji nie miały. - Takie rozwiązania nie są zbyt drogie, można znaleźć oprogramowanie, za które trzeba zapłacić nieco ponad 2 tysiące euro – mówi Chełmecki. – Mimo to, ten segment klientów dalej jednak wykorzystuje wirtualizację serwerów, a wirtualizacja storage przekładana jest na później. Nieco inne zdanie ma Rick Dudson, Director of Sales z firmy Infortrend, który od dawna obserwuje wzrost zainteresowania wirtualizacją pamięci masowych w Polsce. Jego zdaniem tendencja wzrostowa dotyczy również małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku firm z sektora MSP, to występuje konsolidacja zasobów macierzy z wykorzystaniem uniwersalnych pamięci masowych, charakteryzujących się zazwyczaj bogatą funkcjonalnością, przetwarzaniem wielu

protoko- łów, wielowarstwowym przechowywaniem danych, wysoką dostępnością, redundancją komponentów i uproszczonym zarządzaniem. - Zazwyczaj klienci z tego sektora nie mają wielu ośrodków przetwarzania - mówi Boguniewicz. – Mniejsze firmy zazwyczaj nie potrzebują nadmiarowych systemów macierzowych, a także nie wymagają nieprzerwanego dostępu do danych. Można to wytłumaczyć tym, że koszt i ryzyko związane z potencjalnym brakiem dostępu do informacji nie uzasadnia ekonomicznie zastosowania wirtualizacji w każdym przypadku. Alternatywę mogą stanowić na przykład usługi typu DR-as-a-Service, oferowane przez zewnętrznych dostawców. Metod wirtualizacji jest wiele. Często stosowana polega na wirtualizacji dysków na poziomie kontrolerów macierzy (Wide Stripping). - Dzięki niej można tworzyć dyski wirtualne, kopie migawkowe i pełne kopie wolumenów z różnym poziomem RAID na bazie puli dysków, pozostawiając macierzy prace związane z alokacją danych na poszczególnych dyskach fizycznych – mówi Jamiółkowski, architekt Rozwiązań Pamięci Masowych HP Polska. - Macierz tworzy wolumeny logiczne używając wszystkich dysków fizycznych macierzy, co skutkuje polepszeniem wydajności. W efekcie jej zastosowania powstaje wydajna platforma do tworzenia wirtualnych wolumenów. Jej zaletą jest to, że nie wprowadza wąskich gardeł, a jej użytkowanie nie tworzy problemów spotykanych w sy-

Arthur Kilian, CHANNEL SALES MANGER CEE, Imation Scalable Storage Products Imation jest producentem nośników danych, rozwiązań security oraz akcesoriów i peryferii komputerowych. Od września firma wprowadziła do sprzedaży w Polsce także rozwiązania z grupy Scalable Storage do których, obok tradycyjnych rozwiązań taśmowych, popularnych napędów i wirtualnych bibliotek RDX, należą także innowacyjne rozwiązania serii DataGuard, oferujące cztery poziomy ochrony wrażliwich danych dzięki połączeniu technologii dysków twardych i RDX, możliwość zdalnego tworzenia kopii zapasowych oraz ich przechowywanie w chmurze. Uzupełnieniem oferty są systemy InfiniVault do przechowywania, zabezpieczania i archiwizowania danych zarówno typu nearline jak i offline w tej samej infrastrukturze. 47 Reseller News


PAMIĘCI

MASOWE

KRZYSZTOF JAMIÓŁKOWSKI ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ PAMIĘCI MASOWYCH W HP POLSKA

Wirtualizacja pamięci masowych to gorący temat w czasach, gdy potrzeby administratorów zmieniają się bardzo szybko. Na dobrą sprawę w chwili zakupu macierzy dyskowej firma nie jest w stanie przewidzieć, czy sprzęt będzie spełniał za rok wymagania stawiane nowoczesnym systemom składowania. Wirtualizacja storage polepsza długoterminowo efektywność wykorzystania systemu składowania

tuacjach konfiguracji macierzy zbudowanych na bazie tradycyjnych grup RAID. Drugi chętnie stosowany sposób polega na podłączaniu do macierzy odpowiadającej za wirtualizacje zewnętrznych urządzeń dyskowych (External Storage). Dzięki niej można przenosić dane między zewnętrznymi macierzami, a macierzą wirtualizującą w trybie on-line. - Dane można składować na dyskach o różnej wydajności, pojemności i odporności na awarię - mówi Krzysztof Jamiółkowski. - W zależności od potrzeb najważniejsze informacje można przechowywać na wydajnych dyskach o wysokiej odporności na awarii, a mniej ważne - na dyskach zewnętrznych. Trzecią metodą jest federacja zasobów pamięci masowych (Federated Storage), która umożliwia przekształcenie zasobów dyskowych wielu pamięci masowych w jedną pulę, zarządzaną za pomocą wspólnego interfejsu. Jedną z zalet federacji macierzy jest możliwość przenoszenia wolumenów logicznych w taki sposób, aby nie wpłynęło to negatywnie na dostęp do danych. Operację można powtarzać wielokrotnie w obrębie tych macierzy, które zostały sfederowane. W obrębie wirtualnej puli pamięci masowych można dokonywać migracji wolumenów dyskowych zarówno pomiędzy różnymi macierzami, jak też napędami dyskowymi, a także lokalizacjami. ■

NORBERT OGŁOZIŃSKI CHANNEL SALES MANAGER, ZYXEL COMMUNICATIONS NASy ZyXELa powstały z myślą o bezpiecznym przechowywaniu dużych ilości plików multimedialnych, jak również jako narzędzie do backupu dokumentów. Najnowsza seria urządzeń, dzięki współpracy z firmą Polkast, oferuje łatwe stworzenie osobistej chmury za pomocą NASa i urządzeń mobilnych. Dzięki aplikacji Polkast użytkownicy NSA310 i NSA325 otrzymują szybki i bezpieczny dostęp do prywatnych zasobów niezależnie od miejsca, w którym się znajdują – wystarczy włączyć odpowiednią aplikację na smartfonie czy tablecie. Aplikacja umożliwia przeglądanie i udostępnianie plików, odtwarza filmy i zdjęcia. To ogromne udogodnienie dla użytkowników, którzy chcą mieć dostęp do swoich plików zawsze i wszędzie.

48

Reseller News


PAMIĘCI

Problematyka backupu nie ogranicza się tylko do wyboru nośnika, na którym magazynuje się dane. Manager odpowiedzialny za ich składowanie musi zdefiniować polityki bezpieczeństwa, a także określić przedział czasowy, w którym kopie zapasowe będą przechowywane

J

Janusz Mierzejewski, Presales Consultant w Symantec, powołując się na raport Global Symantec Survey– State of Information Report, opublikowany w czerwcu tego roku, mówi, że wielkość danych składowanych na serwerach firmowych przekracza 2,2 zetabajta, a przyrost informacji w przedsiębiorstwach z sektora MSP jest oceniany na 168 procent rocznie. W świetle tych wyników widać, że problematyka optymalizacji i zarządzania danymi ma znaczenie krytyczne dla sprawnego działania sektora biznesowego. System do tworzenia kopii zapasowych musi umożliwiać sprawne odzyskanie danych w jak najkrótszym czasie, a przy wyborze rozwiązania, jak mówi Paweł Chruściak, EMC Backup & Recovery Systems Inside Sales w EMC, zwrócić należy uwagę na prostotę jego obsługi oraz skuteczność odtwarzania danych. Założenia teoretyczne nie zawsze są jednak realizowane. Janusz Mierzejewski cytując wyniki zeszłorocznego raportu Symanteca dotyczącego przeciwdziałaniu awariom i utracie danych na rynku MSP mówi, że połowa respondentów nie ma planu

MASOWE

Taśma albo

Andrzej Janikowski

dysk

awaryjnego na wypadek nieoczekiwanej awarii systemu i utraty danych.

RZUTEM NA TAŚMĘ Najprostsze techniki stosowane w polskich przedsiębiorstwach polegają na kopiowaniu danych na płyty CD, DVD lub zgrywaniu ich na dyski przenośne. Wojciech Dawid, Architekt Rozwiązań, HP Polska przekonuje, że profesjonalne wykonywanie kopii zapasowych wymaga zastosowania urządzeń taśmowych. - Mniejsze firmy korzystają z pojedynczych napędów, w których administrator sam dokonuje wymiany nośników - mówi Wojciech Dawid. - Większe kupują autoloadery lub biblioteki taśmowe. Zdaniem Wojciecha Dawida, bardzo mocną pozycję na rynku napędów taśmowych zdobyły urządzenia zgodne ze standardem LTO-Ultrium. Taśmy zgodne z tą techniką cechują się dużą pojemnością - LTO-5 nawet do 1,5 TB, a jego dodatkową zaletą jest duża prędkość zapisu dochodząca do 140 MB/s. System jest niezawodny, a trwałość zapisu dochodzi do 30

System do tworzenia kopii zapasowych musi umożliwiać sprawne odzyskanie danych

49 Reseller News


PAMIĘCI

MASOWE

JANUSZ MIERZEJEWSKI PRESALES CONSULTANT SYMANTEC POLAND

Backup to wyzwanie Wśród specjalistów IT zapytanych o wyzwania, z którymi spotykają się przy tworzeniu kopii zapasowych, 49 proc. nie może sprostać gwarantowanym czasom dostępności z powodu ilości danych do kopiowania. 42 proc. respondentów twierdzi, że nie są zadowoleni z szybkości i jakości backupów maszyn wirtualnych. Natomiast 72 proc. zmieniłoby obecne rozwiązanie na inne, które podwoiłoby szybkość wykonywania kopii zapasowych. To wnioski z raportu Broken Backup Environments Need New Approach opublikowanego w lutym 2012 przez Global Symantec Survey

lat. Jak wiadomo, niekiedy przedsiębiorstwa wymagają, by fizyczne nośniki były przesyłane w inne miejsca i tam przechowywane, a taśmy doskonale się do tego nadają. Jednak takie postępowanie naraża je na kradzież lub zgubienie. - Aby zabezpieczyć się przed możliwością odczytu danych przez osoby nieuprawnione, dane na taśmach mogą być szyfrowane w napędach LTO-4 i LTO-5 w trakcie wykonywania zapisu – mówi Wojciech Dawid. - Konieczne jest do tego oprogramowanie, które w sposób automatyczny przeprowadzi proces wykonania kopii zapasowej na urządzenia. Oprócz klasycznej techniki taśmowej, coraz częściej stosuje się backup korzystając z taniej przestrzeni dyskowej oraz stosują techniki kombinowane w trakcie procesu backupu (D2D2T – Disk to Disk to Tape).

WAŻNE DANE DLA NAS Galvin Chang, Associate Director of Global Product Marketing w Infortrend Technology uważa, że firmy z sektora MSP powinny zainteresować się rozwiązaniami NAS. Systemy tego typu zazwyczaj przetwarzają protokoły plikowe i blokowe, dzięki czemu umożliwiają użytkownikom spełnienie różnorod-

50

Reseller News

nych funkcji, jak dostęp do plików, przechowywanie danych, tworzenie kopii zapasowych za pośrednictwem jednego urządzenia. NAS-y przechowują dane na dyskach. Aby nie utracić informacji, z powodu awarii nośnika, konieczne jest stosowanie ochrony RAID. Dzięki technice RAID tworzy się logiczne jednostki pamięciowe z wielu dysków twardych. - Informacje zapisane w macierzach RAID są rozmieszczane na różnych dyskach dzięki algorytmom kopii lustrzanych i kontroli parzystości, które zapewniają dostęp do informacji w przypadku awarii dysku - mówi. Systemy NAS powinny też zabezpieczać informacje przed powstawianiem błędów na poziomie systemu, które mogą być spowodowane awariami komponentów lub katastrofami naturalnymi. W takich sytuacjach system powinien umożliwić użytkownikom szybkie przywracanie funkcjonowania. W tym kontekście ważną techniką jest replikacja zdalna, pozwalająca powielić dane w innym miejscu, na które nie oddziałują czynniki, z którymi zmagają się informatycy w głównej lokalizacji. - Kiedy podstawowy system zawiedzie, użytkownicy będą mogli bardzo szybko wykorzystać dane przechowywane bezpiecznie w innym systemie – mówi Galvin Chang. – W ten sposób zostanie zachowana ciągłość działalności biznesowej. Błędy logiczne są najczęściej spowodowane pomyłkami użytkowników i atakami wirusów. Tech-


PAMIĘCI MASOWE

MIROSŁAW CHEŁMECKI DYREKTOR DZIAŁU SERWERÓW I PAMIĘCI MASOWYCH W VERACOMPIE

Dyski dla każdego Backup coraz częściej wykonuje się kopiując dane na dysk wykorzystując deduplikację w urządzeniach RDX. Dzięki temu koszt przechowywania danych bardzo się obniża, a backup na dysk pozwala na szybsze niż taśma odzyskanie danych w wypadku awarii. Mówiąc o dyskach nie sposób nie wspomnieć systemach typu NAS, które dzięki dodatkowemu oprogramowaniu, w jakie jest obecnie wyposażane, stosuje się w wielu wypadkach jako samodzielne rozwiązanie – także, jako serwer backupowy. Średnie przedsiębiorstwa z reguły sięgają po rozwiązania typu rack, małe firmy i użytkownicy domowi preferują urządzenia wolnostojące. NAS-y można podłączać do chmury, dając ich użytkownikom dostęp w każdej chwili do danych

nika migawki w systemach NAS pozwala na szybki tworzenie wielu kopii zapasowych, pełniących funkcję punktów przywracania systemu, które, co ważne, nie zabierają zbyt wiele miejsca na dysku. Jeśli użytkownicy przypadkiem usuną lub zmodyfikują pliki albo dane zostaną uszkodzone przez wirusa, migawki pozwolą przywrócić je kilkoma kliknięciami myszy. O zaletach stosowania systemów NAS, zwłaszcza w kontekście rozwiązań chmurowych, przekonuje też Alex Wang, General Manager w niemieckim biurze Synology. - Serwer NAS jest związany z koncepcją chmury prywatnej, która jest bardziej niezawodna i bezpieczna od chmury publicznej - mówi. - W chwili obecnej klienci są bardziej świadomi ryzyka wynikającego z przechowywania danych w chmurach publicznych. Z drugiej strony, coraz większa liczba użytkowników inwestuje w rozbudową chmury prywatnej, na przykład wykorzystującej serwer NAS.

CHMURA PUBLICZNA, CZY PRYWATNA? Dostawcy twierdzą, że kluczem do uproszczenia zarządzania danymi jest wybór rozwiązania dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa, a jednocześnie kompatybilnego z jego infrastrukturą informatyczną. Metodą na osiągnięcie optymalnych wyników może być na przykład utworzenie kopii zapasowej w formie oprogramowania, a następnie przeniesienie jej do chmury obliczeniowej. - Klient może wedle uznania tworzyć kopie zapasowe, a także wybierać dostawców usług tak, aby pasowało to do jego specyficznych potrzeb i posiadanych rozwiązań – mówi Janusz Mierzejewski. Jacek Owczarek, Senior Consultant IBM Polska, zwraca uwagę na usługi managed backup cloud, czyli usługi zarządzanego tworzenia i utrzymywania kopii zapasowych w chmurze, które zapewniają firmie dostęp do newralgicznych danych biznesowych w przypadku awarii systemu. - Usługi zarządzania kopiami zapasowymi danych mogą być realizowane w chmurze prywatnej lub publicznej, w siedzibie klienta

Technika migawki w systemach NAS pozwala na szybkie tworzenie wielu kopii zapasowych, pełniących funkcję punktów przywracania systemu, które, co ważne, nie zabierają zbyt wiele miejsca na dysku

lub poza nią, a klient ma możliwość wybrania i wdrożenia takiego planu tworzenia, przechowywania i odtwarzania kopii, który zagwarantuje bezpieczny, nieprzerwany dostęp do informacji – mówi Jacek Owczarek. W ramach tych usług dostępne są różne rozwiązania do ochrony danych, które skutecznie ochroni newralgiczne dane biznesowe.

SZYBKOŚĆ I PRECYZJA Producenci przekonują, że mniejsze firmy najchętniej kupują rozwiązania kompletne, które można nie tylko szybko wdrożyć, ale i łatwo sposób obsługiwać. Dobrym wyborem będzie zintegrowane rozwiązanie: serwer do backup’u wraz z macierzą dyskową oraz oprogramowaniem z deduplikacją o prostym modelu licencjonowania. - Bez dodatkowych opłat za poszczególnych klientów do różnych aplikacji - mówi Paweł Chruściak. Producenci tłumaczą wzrost zainteresowania urządzeniami dyskowymi do backup’u umożliwiającymi deduplikację z tym, że technika ta znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce docelowe, na którym składuje się kopie zapasowe poprzez kopiowanie powtarzającego się pliku tylko raz. ■

51 Reseller News


PAMIĘCI

MASOWE

SSD Sprzedaż dysków SSD systematycznie rośnie. Ale dystans, który dzieli je od popularnych twardzieli jest wciąż bardzo duży

52

Reseller News

Z

Beata Tallar-Zakrzewska

– szybki marsz w górę

alety dysków SSD są powszechnie znane: bardzo duża szybkość dostępu do danych, niskie zużycie energii, duża odporność na wstrząsy. Wady? Wysoka cena. To właśnie wysokie koszty zakupu nośników SSD utrzymują przy życiu dyski twarde. Jednak przewaga cenowa dysków HDD topnieje z roku na rok. Jeszcze pięć lat temu dyski SSD było 120 razy droższe niż HDD, obecnie jest to niewiele ponad 30 razy. Spadek cen znajduje odzwierciedlenie w sprzedaży. Ubiegły rok był wyjątkowo pomyślny dla nośników SSD. Według danych IDC wartość tego segmentu rynku wyniosła 5 miliardów USD, co oznacza 105 procentowy wzrost względem poprzedniego roku. Ten spektakularny skok to zasługa rosnącej popularności pamięci Flash zarówno na rynku korporacyjnym, jak i w zastosowaniach konsumenckich. Dyski SSD zaczęły się poja-

wiać nie tylko w tabletach czy komputerach, ale również w serwerach i macierzach. Do wzrostu sprzedaży przyczyniły się też niedobory dysków twardych, będące rezultatem powodzi w Tajlandii. Jednak pomimo imponujących wzrostów sprzedaż SSD wciąż wypada blado na tle twardzieli. Dla porównania tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku globalny rynek HDD osiągnął wartość 9,6 mld USD. Natomiast do kasy Seagate wpłynęło 4,45 mld USD. Nie mniej interesujące są dane iSuppli przedstawiające udział dysków montowanych w notebookach. W 2011 roku aż 97 procent stanowiły dyski HDD. – Dla producenta laptopów nadrzędne znaczenie ma cena samego nośnika. Zestawienia najpopularniejszych notebooków pokazują, że większość klientów wybiera produkty w przystępnej cenie. Takie modele laptopów mają siłą rzeczy zamonto-


PAMIĘCI MASOWE

GALVIN CHANG, Director of Global Marketing, Infortrend Technology Wraz z rozwojem rynku macierzy, producenci zaczynają korzystać z coraz szerszej oferty typów pamięci NAND Flash, czyli SLC, MLC, eMLC oraz TLC. W średnich i dużych firmach SLC, jako opcja dla macierzy pamięciowych klasy średniej i wyższej, jest najczęściej używanym rozwiązaniem dla systemów RAID. Wynika to z jej wysokiej wydajności oraz wytrzymałości. W ostatnim czasie część firm zaczęła również korzystać z opcji MLC i eMLC. Cechują się one wyższą gęstością zapisu danych niż stacje SLC SSD, co wpływa na ograniczenie kosztów. Niestety większa ilość informacji zapisanych w pojedynczych komórkach pamięci sprawia, że szybciej się one zużywają.

wane standardowe dyski talerzowe – tłumaczy Wiesław Wilk. Pokutuje też znikoma wiedza klientów na temat SSD, co odzwierciedlają m.in. wyniki badań Samsung Marketing Intelligence. Zaledwie 18 proc. rodzimych użytkowników komputerów zdaje sobie sprawę, że dyski SSD przyspieszają pracę peceta.

MAGICZNA GRANICA Poziom sprzedaży dysków jest uzależniony od ceny. Trudno się spodziewać, żeby w najbliższym czasie ceny nośników HDD oraz SSD się zrów-

CHRIS CHALDER , Dyrektor Działu Rozwoju Pamięci Masowych Verbatim Badania IHS iSuppli wskazują, że 58 proc. rynku notebooków mają produkty z dyskami twardymi o pojemności 320-500 GB, sprzedawane w cenie 350-550 dol. Prawdopodobnie dla użytkowników tych urządzeń cena jest ważniejsza od wydajności. Uważam, że w momencie gdy stacje SSD zaoferują pojemność klasy podstawowej w niższej cenie, coraz więcej użytkowników będzie wybierać produkty z zainstalowaną stacją SSD. Obecnie trudno wskazać konkretną cenę, przy której technologia ta znajdzie masowe zastosowanie. W sprzedaży detalicznej dostępne są już konsumenckie stacje SSD w cenie poniżej 1 dol. za gigabajt, która według firmy Gartner miała stanowić punkt przełomowy. Jest jednak pewne, że w miarę spadku cen stacji SSD ich popularność będzie rosnąć. 53 Reseller News


PAMIĘCI

MASOWE WIESŁAW WILK, Prezes Wilk Elektronik

Z naszych obserwacji wynika, że czynnikiem który do tej pory miał największy wpływ na rozpowszechnienie się dysków SSD była wysoka cena jak również pewien rodzaju opór oraz niepewność użytkowników przed wprowadzeniem tej technologii. Jednakże zauważalny spadek cen dysków sprawił, że technologia SSD jest obecnie o wiele bardziej przystępna dla zwykłych użytkowników chcących podnieść wydajność swojego komputera jak również dla producentów sprzętu. Docenione przez użytkowników zalety dysków w połączeniu z coraz bardziej przystępną ceną dysków sprawiły, że nośniki te zyskują na coraz większej popularności.

nały. Niemniej analitycy uważają, że magiczna barierą jest cena 1 USD za GB za pamięci Flash. Z chwilą kiedy zostanie ona przełamana sprzedażach nośników SSD mocno poszybuje w górę. Pierwsze symptomy są zauważalne również na polskim rynku. W czerwcu sklep internetowy Agito.pl w ramach promocji oferował 2,5 calowy dysk Kingston SSDNow V200 o pojemności 128 GB w cenie 329 złotych brutto. Nabywca zapłaci za 1 GB powierzchni dyskowej zaledwie 2,6 złotych. – Nasza akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem klientów i zakończyła się sukcesem. Promocja we współpracy z producentem miała na celu popularyzację marki Kingston jak producenta dysków SSD wysokiej jakości – mówi Przemysław Drygalski z Agito.pl W przypadku dysków SSD drugą barierą, obok ceny, jest niezbyt imponująca pojem- ność. To się jednak zmienia, kiedy ceny nośników topnieją klienci coraz częściej sięgają po dyski o pojemności 128 lub 256 GB. Analitycy z firmy badawczej iSuppli prognozują, że udział komputerów PC w konsumpcji pamięci Flash wzrośnie do 15 procent. W bie-żącym roku producenci pecetów przyczynią się do sprzedaży 3,3 mld GB, niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Duży wpływ na poziom sprzedaży nośników mają tablety. iSuppli przewiduje, że tablety, które trafią do klientów w bieżącym roku, zużyją 3,6 miliarda gigabajtów pamięci, dwukrotnie więcej niż rok wcześnie.

SSD NIE TYLKO W MACIERZY W systemach korporacyjnych proces adaptacji nośników Flash postępuje wolniej niż na rynku

SEBASTIAN ZIĘCIOWSKI, Product Manager, Samsung Electronics Polska Dyski SSD są dostępne od 2009 r. to nadal tylko 18 proc. posiadaczy komputerów wie, że mogą one znacznie przyśpieszyć pracę komputera. Myślę, że ten rok jest przełomowy i możemy się spodziewać sprzedaży nawet na poziomie 150 tys. sztuk. Rośnie jednocześnie pojemność dysków i spada ich cena, np. dysku o pojemności 128 lub 256 GB jest już aprobowana przez coraz większą grupę posiadaczy komputerów. Doceniają oni zalety dysków SSD potrafią je wykorzystać jako dyski systemowe w komputerach biurkowych. W notebookach coraz częściej wymieniamy tradycyjne napędy na dyski SSD. Trudno też dziś też nazwać nowoczesnym komputer przenośny, który nie wykorzystuje takich nośników. Rośnie skala zastosowań, produkcja i co za tym idzie spadają ceny. Kolejnym impulsem będzie też premiera systemu Windows 8. 54

Reseller News


VAR BIZNES konsumenckim, ale i tutaj widać znaczny progres. Jeszcze do niedawna macierze dyskowe wyposażone wyłącznie w dyski SSD oferowały mało znane firmy takie jak Texas Memory Systems, Pure Storage czy Violin Memory. Jednak do gry wchodzą najważniejsi gracze. HP niedawno zaprezentowało system HP3PAR P10000 wyposażony wyłącznie dyski SSD. Z kolei EMC przejęło w tym roku izraelską firmę XtremIO specjalizującą się w produkcji macierzy z pamięcią Flash. Ale producenci oferują różnorodne rozwiązania - czyste macierze SSD, rozwiązania hybrydowe czy karty na magistrali PCIe zawierające moduły pamięci flash. Zdaniem Jacka Siekińskiego z EMC największym popytem cieszą się systemy hybrydowe, zawierające kilka rodzajów nośników, w tym SSD. – Przeprowadzone badania wykazały, że ponad 90 procent środowisk z racji charakterystyki obciążenia jest idealnym kandydatem do zastosowania podejścia warstwowego – mówi. Innym problemem w rozwiązaniach klasy korporacyjnej jest wybór odpowiedniego rodzaju dysków. Idealnym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę wydajność oraz trwałość, są pamięci NAND Flash SLC. Jednak ich cena jest niemal trzykrotnie wyższa niż wykorzystywanych w produktach konsumenckich NAND Flash MLC. Niewykluczone, że rozwiązaniem będzie nowa technologia eMLC (enterprise MLC), która zaczyna pojawiać się w systemach korporacyjnych. Jej główny walorem jest trwałość nośników – około 30 tys. zapisów, przy cenie niewiele wyższ ej od wersji konsumenckiej. ■

DANIEL MAUERHOFER WESTERN DIGITAL

HEAD OF PUBLIC RELATIONS

EMEA & INDIA WD nabyło firmę Hitachi. Powodem tej decyzji było uzupełnienie oferty WD w zakresie produktów kierowanych do rynku korporacyjnego. Zgodnie z tą decyzją, oczekujemy, że nowe WD stanie się wiodącym na świecie dostawcą rozwiązań pamięci masowych z szerokim portfolio produktów. Wartość tej transakcji wyniosła ok. 4,8 mld USD. Szacujemy, że pełną zdolność produkcyjną po powodzi, WD odnotuje już we wrześniu. Metodologia ta była i jest wdrażana z zamiarem maksymalizacji dostępności produktów HDD do klienta końcowego, szczególnie w krótkim okresie czasowym. W części szybko zbywalnej kanału sprzedaży zapasy są już odbudowywane, część kanału sprzedaży z dłuższą procedurą dostaw nie powinna odczuć perturbacji spowodowanych powodzią. Podstawowym wnioskiem jaki WD wyciągnęło z kryzysu jest fakt, że udało nam się stworzyć bardziej wydajny i bardziej rozproszony geograficznie łańcucha dostaw. 55 Reseller News


MODECOM - 9,7-calowy tablet Firma Modecom wprowadziła na rynek tablet, model FreeTAB 9702 IPS X2, z dwurdzeniowym procesorem Rockchip RK 3066 o częstotliwości taktowania 1.6 GHz, wspomagany czterordzeniowym procesorem graficznym MALI 400 oraz 1GB pamięci operacyjnej DDR3 i 8GB wbudowanej pamięci flash. Produkt skierowany ma być w głównej mierze do tych użytkowników, którzy oczekują od urządzenia mobilnego o wiele więcej niż przeglądanie stron internetowych. Bez wątpienia ukłonem w kierunku amatorów gier komputerowych jest zastosowany w tablecie czterordzeniowy procesor graficzny MALI 400, w pełni kompatybilny ze standardem graficznym OpenGL ES 2.0, który umożliwia obsługę nawet najbardziej zaawansowanych, opartych na grafice trójwymiarowych gier.

www.modecom.pl

NORBERT BIEDRZYCKI decyzją Rady Nadzorczej, od 1 listopada 2012 roku będzie pełnił funkcję prezesa Zarządu ABC Data. Będzie kierował pracami czołowego dystrybutora IT w Polsce i w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej. Dotychczasowy prezes Michał Rumiński oraz członek Zarządu Konrad Sitnik złożyli swoje rezygnacje. Pozostali członkowie Zarządu: Wojciech Łastowiecki, Tomasz Zatorski i Dobrosław Wereszko będą nadal wspierali rozwój Grupy ABC Data.

56

Reseller news

Personal 2012

News

NEWS

ARTHUR KILIAN, pełniący dotychczas funkcje dyrektora sprzedaży w krajach Europy Wschodniej w niemieckiej firmie Actidata GmbH, od 1. września kieruje sprzedażą produktów z grupy Scalable Storage w rejonie Europy Wschodniej, Austrii i Szwajcarii w europejskim oddziale amerykańskiej firmy Imation, producenta nośników danych, rozwiązań Data Security oraz dostawcy akcesoriów i peryferii pod marką Memorex, XtremMac i TDK Life on Record. Arthur Kilian od ponad 20 lat jest związany z branżą IT (wcześniej pracował miedzy innymi w Tandberg Data i Actidata) i jest specjalistą w dziedzinie zabezpieczania, składowania i archiwizacji informacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów backupu i archiwizacji, jest autorem artykułów i opracowań oraz prowadzi wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tej tematyce. URSZULA FIJAŁKOWSKA od września pełni funkcję dyrektora Sprzedaży dla sektora Home & Business Networks w polskim oddziale Schneider Electric. Zastąpiła na tym stanowisku Dariusza Koseskiego, obecnego wiceprezesa Schneider Electric. Od listopada 2001 do lipca 2012 roku związana była z firmą ACCO Polska, gdzie kolejno obejmowała stanowiska: Key Account Managera, National Key Managera, Account Managera Kensington, Sales Managera Kensington Poland. Przez ostatnie dwa i pół roku pełniła funkcję Sales Managera Eastern Europe Computer Channel. Podczas współpracy z firmą ACCO Polska jej głównym zadaniem był rozwój marki Kensington w Polsce i regionie. Współpracowała z największymi dystrybutorami IT

OLIVER KANZI objął funkcję prezesa firmy Ericsson w Polsce. Pracuje w branży telekomunikacyjnej od 1997 r. W tym okresie sprawował liczne funkcje w działach marketingu i sprzedaży. Zajmował się również operacjami i zarządzaniem biznesowym. Pracował dla takich firm jak: Alcatel i Nokia Siemens Network. Przez ostatnie dwa lata szefował w NSN działowi sprzedaży, współpracującemu z największym klientem NSN - Deutsche Telekom Group.


ZDANIEM EKSPERTA

Puls Puls rynku IT Przedsiębiorstwa produkcyjne nadal dominującą branżą na rynku ERP w Polsce. Według najnowszego raportu IDC "Poland Enterprise Application Software Market 2012–2016 Forecast and 2011 Vendor Shares" wydatki przedsiębiorstw produkcyjnych na oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem stanowiły ponad 35 proc. wartości rynku w 2011 roku. Na drugim miejscu uplasowała się branża usług komunalnych (energetyka, wodociągi, gazownictwo), notując jednocześnie najwyższą dynamikę wzrostu rok do roku. Trzecie miejsce zajął sektor handlu hurtowego. Pod względem wielkości przedsiębiorstw, w dalszym ciągu najwięcej na systemy do zarządzania przeznaczały firmy średnie, zatrudniające między 100 a 500 osób (38 proc. rynku w 2011 r.).

Edyta Kosowska i Tomasz Słoniewski Aplikacje mobilne rosną w siłę. Rynek mobilnych aplikacji biznesowych w Polsce zdaje się nie podlegać zawirowaniom koniunktury gospodarczej i w dalszym ciągu rośnie w ogromnym tempie. Popyt na aplikacje mobilne zgłaszają wszystkie typy przedsiębiorstw, zarówno małe, średnie, jak i wielkie korporacje. W tych ostatnich, małe, często pilotażowe projekty, dobiegają końca i firmy decydują się na pełne wdrożenie. Pod względem branżowym, mobilne aplikacje biznesowe najczęściej wykorzystywane są przez magazynierów i przedstawicieli handlowych w firmach produkcyjnych i handlowych, pracowników terenowych w sektorze usług komunalnych oraz pracowników z branży transportowo-logistycznej. Edyta Kosowska i Tomasz Słoniewski

Analitycy IDC wybrali najszybciej rozwijające się obszary rynku. Sprawdź, dla których segmentów pali się zielone światło

Czas na tablety dla biznesu. Tablet w biznesie miał do tej pory ograniczone zastosowanie, z reguły stanowi interesujące uzupełnienie komputera osobistego menedżera, świadczące o jego zainteresowaniu nowinkami technologicznymi. Po prostu - ani Android, ani iOS nie są postrzegane jako biznesowe systemy operacyjne. Ta sytuacja może się zmienić wraz z nowym systemem operacyjnym Microsoftu; z dotykowym interfejsem, przystosowanym do tabletów zarówno platformy x86 jak i ARM. Windows to wciąż najpowszechniej wykorzystywana platforma w przedsiębiorstwach, mająca największą bazę aplikacji biznesowych. Wspólne jądro systemowe dla desktopów i tabletów, oznaczać będzie, że nowe kompilacje aplikacji będą kompatybilne na obu platformach sprzętowych. Łatwość użycia (preinstalowanego) pakietu Office dodatkowo zwiększy funkcjonalność tabletu opartego na Win8. Damian Godos

Światowa sprzedaż dyskowych pamięci masowych rośnie. Również w Polsce. IDC ogłosiła światowe wyniki sprzedaży dyskowych systemów pamięci masowych, których wartość wzrosła rokrocznie o 8 proc. Mocno poniżej tej średniej wypadł region EMEA, aczkolwiek na jego tle bardzo dobrze spisała się Polska, gdzie zanotowano wzrost wartości sprzedaży aż o 13,9 proc. Aż ponad 40 proc. rynku wartego w drugim kwartale 27,82 milionów dol., to sprzedaż maszyn klasy średniej, co nie tylko jest zgodne ze światowymi trendami, ale również świadczy o tym, że popyt na te rozwiązania w Polsce jest w miarę stabilny i nie jest związany tylko ze sprzedażą bardzo drogich macierzy. Jarosław Smulski 57 Reseller News


ZAPROSILI

NAS

Sportowy weekend

z

Zbigniew Feldo

U

roczy dworek oraz ośrodek golfowy w Sobieniach Królewskich był miejscem spotkania firmy Acer Polska ze swoimi partnerami. 21 października z zaproszenia na weekend z Acerem skorzystało ponad 100 partnerów handlowych. Była to doskonała okazja do zaprezentowania nie tylko nowości produktowych, lecz także podsumowanie bieżącej pozycji rynkowej firmy. A wygląda ona – wedug partnerów – interesująco. W pierwszej połowie 2012 r. struktura sprzedaży nieco się zmieniła. Poza tym misją firmy jest m.in. zapewnienie środowisku edukacyjnemu cyfrowej infrastruktury pozwalającej na korzystanie z nowych sposobów interakcji. Działając w branży IT, firma Acer może zaoferować instytucjom edukacyjnym pełną gamę produktów oraz potrafi opracować rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej placówki. Po części oficjalnej Acer przygotował

dla partnerów 2 bloki tematyczne poświęcone nowościom konsumenckim i tym przeznaczonym na rynek biznesowy. Nie zabrakło także firmy Microsoft, która przedstawiła możliwości Windows 8. Przedstawiciele Microsoftu wyczerpująco przybliżyli zalety nowego systemu oraz odpowiedzieli na wiele nurtujących partnerów pytań. Zbigniew Feldo przedstawił cała gamę nowości skierowanych na rynek konsumencki. Gwiazdą spotkania okazały się najnowsze modele S5 i S7 pośród ultrabooków Acera , które z pewnością będą niekwestionowanym przykładem możliwości konstrukcyjnych firmy. Drugim hitem okazał się Acer Iconia Tab W700, pierwszy tablet z Windows 8, z procesorem Intel Core i5-3317u (1,7 GHz) Ivy Bridge oraz ekranem dotykowym LCD 11,6 cala HD. Natomiast znaczenie rozwiązań biznesowych było widać dobrze podczas Patryk Roszko

58

Reseller news


ZAPROSILI NAS

JULIUSZ NIEMOTKO DYREKTOR GENERALNY ACER POLSKA

2 lata ciężkiej pracy firmy przyniosły efekty. Acer obecnie jest już nie tylko liczącym się graczem na rynku konsumenckim, lecz także odnotował znaczny udział w rynku rozwiązań biznesowych. Jak sama firma szacuje, obrotypochodzące produktów biznesowych generują już ok. 10 proc. udziałów w wolumenie sprzedaży. Podczas gdy jeszcze 2 lata temu firma praktycznie nie była obecna w tym segmencie. Godne odnotowania są sukcesy Acera w przetargach publicznych, także tych związanych z pilotażowym programem Cyfrowej Szkoły. 20 przetargów spośród 50 dotychczas rozstrzygniętych wygrał właśnie Acer

prezentacji nowości produktowych. Jak przyznał prowadzący pokaz Daniel Zapała z Acer Polska, wymianie uległa praktycznie cała oferta produktów. W jej skład oprócz podstawowego modelu, który doskonale sprawdza się w edukacji, znalazły się także urządzenia z najwyższej półki, których wyposażenie i parametry zadowolą najbardziej wymagających. Do najciekawszych modeli nadzy zaliczyć całą serię P notebooków oraz z najwyższej półki model X4 , który wyróżnia się ponad 8-godzinnym czasem pracy na baterii, jest wyposażony w wydajny procesor, bogaty zestaw interfejsów komunikacyjnych oraz nieodzowne zabezpieczenia. Patryk Roszko natomiast przedstawił najnowsze modele projektorów skierowanych na rynek konsumencki i biznesowy

oraz monitorów. Partnerzy z zainteresowaniem zapoznali się z planami marketingowymi firmy w najbliższym okresie. Ich uwagę przykuł zwłaszcza przedpremierowy pokaz przykładów tych kampanii z udziałem gwiazd światowego kina. Widać, że firma oprócz ostatnio prowadzonych akcji związanych z olimpiadą nie zasypia gruszek w popiele. Dodatkową atrakcją oprócz prezentacji samych nowości – a było ich sporo – stanowił pokaz rozwiązań Acera biorących udział w projektach edukacyjnych. Pogoda dopisała, więc po części oficjalnej można było skorzystać z atrakcji oferowanych przez pole golfowe. Sztuka trafienia do dołka okazała się miłym prologiem przed wieczorną imprezą ■ integracyjną.

Anna Wesołowska i Łukasz Foks z Microsoftu

Łukasz Hoffmann

Daniel Zapała 59 Reseller news


ZAPROSILI

NAS

AKADEMIA W ramach patronatu prasowego,

INTEGRACJI

14-15 września gościliśmy w hotelu

AB

Narvil w Serocku na Akademii Integracji AB. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 partnerów i klientów. Partnerami Akademii byli: HP, Intel, APC, M4B i Microsoft. Gościem specjalnym był Artur Andrus

Przemysław Kucharzewski, AB

U 60 Reseller News

czestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z najnowszą ofertą producentów. Przemysław Kucharzewski, Enterprise Business Group Director AB, otworzył cykl prelekcji omówieniem korzyści, na które mogą liczyć firmy informatyczne współpracujące z dystrybutorem. Są to na przykład mechanizmy finansowo-logistyczne przeznaczone dla resellerów i ułatwiające realizację projektów IT dla klientów końcowych. - Współpracę z AB doceniło już ponad 13,5 tysięcy partnerów handlowych. Sukces spółki jest w dużej mierze ich udziałem, dlatego dokładamy wszelkich starań, by oferować usługi na najwyższym poziomie. AB może poszczycić się tym, że oferuje szeroki asortyment towarów oraz korzystne kredyty kupieckie – powiedział Przemysław Kucharzewski, Enterprise Businss Director, AB.

W ramach Akademii zaprezentowano nowości technologiczne i produktowe zaproszonych dostawców. Firma M4B zaprezentowała kompleksowe rozwiązania Digital Signage, wraz z systemem do zarządzania siecią ekranów. - WAVE Multimedia Everywhere jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej zaawansowanych platform DS w Polsce. Projektując system WAVE inżynierowie M4B postawili przede wszystkim na innowacyjność i ergonomię obsługi. Klienci docenili nasze starania, co zaowocowało wykorzystaniem platformy w największych instalacjach Digital Signage w Polsce – powiedział Jarosław Leśniewski, president M4B. Michał Dubczyk z HP przedstawił najnowszą generację serwerów HP ProLiant Gen8, Tomasz Szewczak z HP pokazał najnowszą ofertę notebooków biznesowych, a Maciej Misiewicz


ZAPROSILI NAS

Michał Dubczyk, HP

wspierał króla Juliana z trzeciej części kreskówki Madagaskar, która powstała z wykorzystaniem najnowszych stacji roboczych HP. Microsoft zaprezentował serwerowy system operacyjny Windows Server 2012, który 4 września został oficjalnie wprowadzony na rynek. – Oprogramowanie wykracza poza konwencjonalną definicję serwerowego systemu operacyjnego, oferując znaczące udoskonalenia związane z wirtualizacją, pamięciami masowymi, pracą w sieci i automatyzacją – powiedział Łukasz Curzydło z Microsoft. – Najlepszym rozwiązaniem pozwalającym na zaspokojenie specyficznych potrzeb w celu optymalizacji zasobów IT pod katem chmury jest zastosowanie systemu Windows Server 2012. Prezentację nowości technologicznych zakończył Dariusz Koseski z Schneider Electric Polska przedstawiając rozwiązania zasilania gwarantowanego. Poruszone zostały również zagadnienia związane z programami partnerskimi i bezpośrednim wsparciem resellerów. W wieczornym programie było moc atrakcji, szczególnie dla panów. Galę poprowadził Krzysztof Skiba, a całość uświetnił koncert ukraińskiego zespołu NikitA, który swoją sławę zawdzięcza piosence "verevki".

Artur Andrus

Jarosław Leśniewski, M4B

Łukasz Curzydło, Microsoft

61 Reseller News


ZAPROSILI

NAS

Wysyp Iomega rozszerza ofertę produktów i usług, wprowadza nowe benefity dla partnerów

Anna Suchta

nowości

Premium

w

iX2 Network Storage charakteryzuje się teraz lepszymi (o 30 proc.) parametrami zapisu i odczytu, dzięki zastosowaniu nowego pocesora 62 Reseller News

zeszłym roku fiskalnym sprzedaż pamięci masowych Iomegi wzrosła o 78 proc. - poinformował podczas wrześniowego spotkania z partnerami Premium Robert Grzyb, Key Account Manager Iomegi w Polsce. - Tylko 5 proc. generowana jest poza kanałem partnerskim, zatem wzrosty są efektem współpracy producenta z partnerami. Szef Iomegi przedstawił partnerom nowości w ofercie producenta. Zaliczyć do nich można program antywirusowy McAfee'ego natywnie instalowany w urządzeniach Iomegi, np. w nowych storage'ach PX2-300d Pro/SC i PX12-450r. Jeśli chodzi o rozwiązanie EZ Media & Backup Center, producent uprościł instalację (nie trzeba korzystać z CD, setup urządzenia zintegrowany jest z QuikProtect). Ponadto najlepiej - jak wynika z informacji iomegi sprzedający się w Polsce system do przechowywania iX2 Network Storage charakteryzuje się teraz

lepszymi (o 30 proc.) parametrami zapisu i odczytu, dzięki zastosowaniu nowego pocesora. - Nowa generacja tych urządzeń jest dostępna z dyskami, bez dysków lub tylko z jednym dyskiem - namówił Robert Grzyb. - Wymiana dysków zaś jest łatwa, gdyż montowane są one na zatrzaski. Ponadto należy zwrócić uwagę na StorCenter PX12-450r Rackmount na platformie Ivy Bridge - partnerzy mogą kupić to urządzenie z 8 GB RAM. Co więcej możliwe jest zastosowanie w nim 10 GB kartę sieciową (od listopada 2012 r.). Ponadto w październiku 2012 r. producent wprowadza system EMC LifeLine w nowej wersji (Treasure Island).

ŁATWIEJ I LEPIEJ Podczas spotkania omówiono także kwestię procedur RMA. Robert Grzyb podkreślił, że klienci nie muszą zwracać dysku twardego w przypadku jego


NEWS ZAPROSILI

NAS

HUAWEI: smartfon z wysokiej półki

wymiany na sprawny (niektórzy robią to niechętnie ze względu na poufność danych), należy to jedynie zgłosić na początku procedury RMA. Co więcej producent przypomniał, że partnerzy Premium mogą korzystać z usługi szybkiej wymiany sprzętu w ramach reklamacji. Otrzymują wtedy działające urządzenie już następnego dnia po zgłoszeniu. Iomega nie zaniedbuje także rynku przetargów edukacyjnych. W jednej z najnowszych publikacji przeznaczonych dla szkół i instytucji oświatowych producent przedstawia rozwiązania, które najlepiej nadają się do zastosowań szkolnych, a także partnerów, od których można je kupić. Kolejną informacją, która może zainteresować partnerów jest możliwość czytania większości stron WWW na temat produktów Iomegi w języku polskim.

ZARZĄDZANIE I NIE TYLKO Uczestnicy seminarium Iomegi dowiedzieli się także, jak dobierać dyski do storage'u (istnieje możliwość wyboru liczby i rodzaju dysków na podstawie listy certyfikowanych przez producenta produktów umieszczo-

Smartfon pracujący na systemie Android 4.0 korzysta z rozwiązania - technologii oszczędzania baterii opracowanej przez HUAWEI, która pozwala ograniczyć zużycie energii nawet do 30 proc. W połączeniu z mocnym akumulatorem 2600 mAh, smartfon Ascend D1 Quad XL zapewnia rozmowy przez 15 godz. oraz 500 godz. pracy w trybie czuwania. Smartfon wyposażono w wydajny procesor K3V2 z zegarem 1.2 GHz oraz zintegrowanym procesorem graficznym GPU 16x. Wbudowany 1 GB pamięci RAM zapewnia płynne przełączanie pomiędzy uruchamianymi aplikacjami, a 8 GB przestrzeni dyskowej ROM daje dużo miejsca na rozrywkę – pamięć można dodatkowo rozszerzyć przy użyciu karty microSD do 32GB. www.huaweipolska.pl

nej na stronie WWW). Podczas spotkania wspomniano także o Iomega Personal Cloud, bezpłatnym oprogramowaniu, które pozwala na replikację danych. System pozwala też na podłączenie urządzeń mobilnych. Przedstawiciel Iomegi podkreślił też, że resellerzy powinni zwrócić uwagę na rynek monitoringu. Oprogramowanie MindTree SecureMind Iomegi współpracuje z wieloma markami sprzętu do monitoringu (np. Axis, Sony, Acti, D-Link, LG, Bosch, Sony). Jest dostępne w języku polskim. ■ 63 Reseller News


Zwycięzca Konkursu RESELLER News.pl

Grunt to

ul. Krucza 51 lok. 13

własne zdanie!

REDAKTOR NACZELNA

Zwycięzcą naszego konkursu, w którym nagrodą była nawigacja Mio Spirit 680 został REMIGIUSZ WASZKIEWICZ. Dokonał przenikliwej i trafnej analizy mediów branżowych, a także oceny funkcjonalności różnych form przekazu: za pośrednictwem sieci, na papierze, a także tablecie. Warto mieć własne zdanie i nie zawahać się go użyć - nagroda tylko czekała, by po nią sięgnąć! Remigiusz Waszkiewicz od 1992 roku pracuje w rodzinnym Świnoujściu, gdzie od lat prowadzi małą firmę - sklep i serwis Elite Electronics. W wielkim skrócie zajmuje się: komputerami, kasami fiskalnymi, sprzedażą, usługami, szkoleniami (więcej na stronie http://eliteria.pl). Co robi prywatnie? - Hobbystycznie zajmuję się fotografią, elektroniką, bawię się programowaniem w PHP wspierając m. in. i rozwijając projekt darmowego systemu zarządzania treścią razorCMS na licencji GPL, który ma w sobie potencjał perełki wolnego oprogramowania i może być całkiem ciekawą bazą do budowy mikro serwisów internetowych - mówi Remigusz Waszkiewicz.

64

Reseller News

b.tallar@reseller-news.pl tel. 602 49 94 94 ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO Anna Suchta a.suchta@reseller-news.pl tel. 512 25 65 84 ZESPOŁ REDAKCYJNY Dariusz Wałach d.walach@reseller-news.pl tel. 729 182 182 Grzegorz Teter g.teter@reseller-news.pl tel. 694 49 53 74 Mariusz Ludwiński m.ludwinski@reseller-news.pl tel. 504 17 07 92 DYREKTOR ARTYSTYCZNY Wojciech Cesarz w.cesarz@reseller-news.pl tel. 601 62 05 30

Andrzej Smoliński a.smolinski@reseller-news.pl tel. 501 09 64 53

legendy! PGA to przede wszystkim premierowe pokazy gier i sprzętu, turnieje i liczne konkursy dla publiczności. Tegoroczna edycja zapowiada się obiecująco. Premiery swoich gier zapowiedział już między innymi CD Projekt oraz Microsoft z najnowszą odsłoną Forza. Obok gier zaplanowane są także pokazy najmocniejszych i najnowszych sprzętów liderów rynku laptopów, netbooków oraz ultrabooków. Fanów extremalnych osiągów zainteresują

Beata Tallar-Zakrzewska

FOTOREPORTER

Powrót

26-28 października br. Poznań będzie polską stolicą gier. To wszystko za sprawą wracających po trzech latach przerwy Targów Rozrywki i Multimediów Poznań Game Arena. Redakcja Reseller News została partnerem wydarzenia

www.reseller-news.pl

00-022 Warszawa

REKLAMA I PRENUMERATA Agnieszka Kosicka

bezwątpienia pokazy overclockingu, w wykonaniu najlepszych. Poznań Game Arena to także bardzo bogaty program merytoryczny. Pierwszego dnia dedykowanego dla mediów i biznesu odbędzie prezentacja raportu o polskim rynku gier, opracowanego przez specjalistów z Monday PR, następnie nowatorskie rozwiązanie technologiczne w temacie dystrybucji gier zaprezentuje CD Projekt, a na zakończenie dziennikarze Gazety Wyborczej zaproszą do debaty między innymi na temat ACTA. Nasi czytelnicy znajdą bilet – niespodziankę w tym wydaniu. Dołączony bilet wstępu jest upominkiem ze strony PGA i redakcji RN.

dyrektor sprzedaży a.kosicka@reseller-news.pl tel. 510 46 35 17 Adrian Wałach prenumerata i online a.walach@reseller-news.pl tel. 728 48 55 33

DRUK Kengraf Nakład 6000 egz.

WYDAWCA

02-350 Warszawa ul. Częstochowska 40 lok. 14 Dariusz Wałach – prezes zarządu Beata Tallar-Zakrzewska – wiceprezes zarządu


Reseller News 6/2012  

Magazyn branży IT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you