Page 1

v o e t b a l v e r e n i g i n g D VV d u i v e n • s e i z o e n 1 0 - 1 1 • n u m m e r 4

DVV 4 post Versterk jij straks het v rijwil ligers­ team?

Van de redactie Van de bestuurstafel Van de sponsorcommissie Van het eerste Jeugdcorner Van de dames Ingezonden stukken Voetbalplaatjesactie Ingezonden stukken Club van 100

• • • • • • • • • •

Kijk snel op pagina 19

Voetbalvereniging

Door Vriendschap Vooruit


Schakel ons in voor het te laat is! Een alarminstallatie vermindert de kans op inbraak met 90%! Bij 1 op de 5 Nederlandse huishoudens wordt tegenwoordig ingebroken! Een inbraak is een trieste en ingrijpende gebeurtenis. Nog triester is dat het aantal inbraken toeneemt en geweld daarbij niet meer wordt geschuwd. Uiteraard worden vele zaken gedekt door de inboedelverzekering, een doekje voor het bloeden. Het leed en de angst achtervolgt slachtoffers namelijk nog jaren. Na een inbraak schaft 70% van de slachtoffers direct een alarminstallatie aan. De kosten voor een dergelijke installatie zullen u reuze meevallen evenals de te verrichten werkzaamheden.

Postbus 11 6920 AA Duiven www.vandepavert.nl

Telefoon: 026 - 32 10 510 Telefax: 026 - 32 10 710 info@vandepavert.nl

Het plaatsen van een (gecerticeerd) alarmsysteem houdt vaak in dat uw inboedelverzekeraar een korting kan geven op uw premie (informeer hiernaar bij uw assuradeur). Bel voor een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Die kan u precies vertellen wat de kwetsbare en risicovolle punten van uw woning zijn. Voorkomen is beter dan genezen. Bel: 026 - 32 10 510

• Particulieren en bedrijven • Alarmsystemen met certicaat • Meldkamer en alarmopvolgingsdienst • Contractovername • TOP Onderhoud & Service - 24 uur • Brandbeveiliging • Kluizen en sleutelkasten • Camerabewaking • Zware rolluiken en traliehekwerken • Hang- en sluitwerk • Bemiddeling naar verzekeraars


pagina 3

i n h o u d Van de redactie Van de bestuurstafel Van de toernooicommissie Van de bestuurstafel Van de sponsorcommissie Van het eerste Jeugdcorner Van de dames Ingezonden stukken Voetbalplaatjesactie Ingezonden stukken Club van 100

3 5 9 11 24 28 29 37 39 41 45 46

DVV Post is een uitgave van DVV voetbalvereniging “Door Vriendschap Vooruit”. DVV Post verschijnt 6 maal per jaar. Hoofdredactie: John van der Meer 0316 26 39 90 Eindredactie: Geert Roelofs 0316 26 62 91 Sven Meijer 06 50 83 85 88 Peter Smits 0316 84 07 51 Werner de Geest 0316 26 75 87 E-mail: DVVpost@hotmail.com Kopij-bus: Sportpark “Horsterpark” Duiven Druk: JP Offset, Duiven • www.jp.nl Vormgeving: Sven Meijer Oplage: 1100 exemplaren

Van de redactie Door: John van der Meer

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

Beste sportvrienden, Het eerste blad van kalenderjaar 2011 is weer gereed. Het is een volumineus nummer geworden! Naast de uitgebreide informatieve kopij van de bestuurstafel zijn er ook luchtige bijdragen geleverd door de mensen waarvoor we het clubblad maken: jullie, de leden dus! Na onze oproep van clubblad 2 2010-2011 hebben gelukkig een aantal mensen de pen oftewel het toetsenbord ter hand genomen om onze DVV Post van kopij te voorzien. Samen kunnen we er een prima cluborgaan van blijven maken en daarom roep ik iedereen (ook de pupillen kunnen met de computer overweg, toch!?) op om hun bijdrage te leveren voor... DVV POST 5 DEADLINE 5 APRIL VERSCHIJNING IN WEEKEND 23/24 APRIL !!! De redactie zou het zeer op prijs stellen als ook de activiteitencommissie, die blijkens de affiches zeer actief is, kopij zou aanleveren met betrekking tot afgelopen en toekomstige activiteiten.

Ook van de technische leiding van ons vlaggenschip, het eerste elftal, hebben wij dit jaar nog geen kopij ontvangen. Het zou de betrokkenheid bij het eerste elftal onder onze leden zeer ten goede komen als er meer achtergrondnieuws komt over het reilen en zeilen, de visie op het lopende seizoen en een vooruitblik op de toekomst. Verder vragen wij ieders aandacht voor de invulling van enkele vacatures. In de afgelopen tijd is er een prima slag gemaakt op het gebied van het aantrekken van nieuwe vrijwilligers (bijv. de sponsorcommissie, zie verderop in dit blad). Ik zou zeggen: maak het DVV-vrijwilligersplaatje compleet en help de resterende vacatures in te vullen. En ook al ben je zelf al vrijwilliger: heb je een aardige buurman of buurvrouw, een behulpzame oom of een ander familielid dat nog wat tijd over heeft…, dan weet je wat je moet doen! We staan voor de tweede helft van het seizoen. Namens de redactie wens ik ieder een sportieve en succesvolle tweede seizoenshelft toe!


Als u iets bezorgd wilt hebben... Voor het vervoer van al uw zendingen, groot of klein, bent u bij Willems Post en Pakket aan het juiste adres. Of het nu gaat om het bezorgen van een uiterst vertrouwelijk document of een pallet vol met apparatuur, wij bezorgen het zoals U dat wilt. Wij bieden diverse vervoersdiensten, ieder met een eigen tijdsplanning. U kunt zelf aangeven hoe snel u wilt dat uw zending wordt afgeleverd.

Advertentie

Post- en Pakketservice

www.willemsverspreidingen.nl Advertentie

Advertentie Advertentie

Koeriersdiensten

O N A F H A N K E L I J K

C L U B B L A D

D O O R

V R I E N D S C H A P

V O O R U I T

‘t Holland 10a I 6921 GW Duiven Telefoon (0316) 284 018I Fax (0316) 283 756 E-mail info@willemsverspreidingen.nl

O P G E R I C H T

1 5

S E P T E M B E R

1 9 4 5

O P G E R I C H T

1 5

S E P T E M B E R

1 9 4 5

O P G E R I C H T

1 5

S E P T E M B E R

1 9 4 5

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

32

O N A F H A N K E L I J K

C L U B B L A D

D O O R

V R I E N D S C H A P

V O O R U I T

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

32

O N A F H A N K E L I J K

C L U B B L A D

D O O R

O N A F H A N K E L I J K

V R I E N D S C H A P

V O O R U I T

O O R V R I E N D S C H A P DVV Post• • Djuli 2006 • nr. 6

C L U B B L A D

32

V O O R U I T

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

32

O P G E R I C H T

1 5

S E P T E M B E R

1 9 4 5


Van de bestuurstafel

pagina 5

Van de voorzitter Door: Erik van der Laan Zaterdag 5 februari was het zover, de start van de DVV voetbalplaatjes actie. Een aantal enthousiaste vrijwilligers hebben in de weken ernaartoe op een mooie manier de actie onder de aandacht gebracht. Het kon niemand ontgaan. Het resultaat was twee dagen lang dolenthousiaste leden (en ouders) in de kantine, op zoek naar hun eigen plaatje en die van vriendjes en vriendinnetjes. Een geslaagde start van een mooie actie.

Super De Boer en de v­ oetbalplaatjesactie van DVV

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

De DVV-voetbalplaatjes van Super de Boer vonden gretig aftrek op 5 en 6 februari

De zaalcompetitie is ook dit jaar weer een succes geworden. Alle pupillen teams hebben met veel enthousiasme deelgenomen aan deze unieke competitie. Tegelijkertijd is de tweede seizoenshelft weer van start gegaan. Waar in december door winterse veel wedstrijden uitvielen, is de tweede seizoenshelft goed van start gegaan. Onder winderige omstandigheden was iedereen weer blij om het gras te ruiken.

Het is nu definitief: zaterdag 21 mei zijn er twaalf KNVB bekerfinales op het DVV-complex. Het betreft finales in alle categorieën in de A- t/m F-jeugd. Er zijn nog enkele DVV teams in de race om de finale te halen. Wat is er mooier dan de finale spelen en dat ook nog op ons Horsterpark te doen? Succes! Vrijdag 4 maart is de jaarlijkse vrijwilligersavond. Tijdens deze avond wordt Jan Spaan gehuldigd voor 60-jarig lidmaatschap van DVV. Jan Spaan is de eerste die deze mijlpaal bereikt. Als bestuur zijn we daar ook trots op omdat Jan zolang eenieder zich kan herinneren, al actief is binnen DVV. Tot slot wenst het bestuur u heel veel plezier op en rond de velden.

De komende tijd gaan we binnen DVV experimenteren met het gebruik van social media. We hebben al een twitter account (@DVV_Duiven). We hebben al bijna 200 volgers… word jij de 200ste ??? Heb je zelf geen twitter account dan kun je het volgen via de website van DVV. We willen het gaan uitbreiden naar het gebruik op en rond het complex. De plannen zijn klaar en de infrastructuur wordt voorbereid. Ben je enthousiast en heb je suggesties dan kun je die delen via twitter (@DVV_Duiven).

Enthousiaste vrijwilligers in actie voor de voetbalplaatjesactie


Creatieve bruidsreportages/portretfotografie IndustriĂŤle en bedrijfskundige reportages

Net even anders... Fotografie Jacques Kok

Scheefkelk 12 - 6922 HH Duiven 0316-267579 - 06-51721179 info@fotokok.nl - www.fotokok.nl


Van de bestuurstafel

Jaarverslag van de secretaris over 2009-2010 (periode juli 2009 t/m juni 2010) Door: Hugo Boschker Algemeen In dit verslag wordt beknopt verslag gedaan van de gebeurtenissen bij voetbalvereniging DVV in het verenigingsjaar 2009-2010.

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

Clubhuis Vanaf begin 2010 heeft Peter v.d. Oord als manager de organisatie van het clubhuis goed ter hand genomen. De commissieleden van het clubhuis zorgen ervoor dat het clubhuis open is tijdens de trainingen en op wedstrijddagen. De aankleding van het clubhuis heeft o.a. door de foto-expositie meer uitstraling gekregen Er is een onderzoek gestart naar voordeliger inkopen. Ook zijn er plannen voor een snoep/frisautomaat t.b.v. voor de kleedaccommodatie. Bovendien leeft de wens voor een 2de verkooppunt op het sportcomplex. Het groenonderhoud Het groenonderhoud heeft DVV in eigen beheer gehouden. De Club van 100 heeft DVV financiële middelen beschikbaar gesteld voor de aanschaf van diverse apparaten zoals bosmaaier, heggenscharen, bladblazer, draagstellen, rugtank. Kledingfonds In de ALV van 2009 is besloten tot een kledingfonds en een kledinglijn. Aansluitend hierop zijn de onderhandelingen opnieuw gestart met Four Seasons en Sporthuis Willems. Na zorgvuldig beraad en overleg met beide kandidaat leveranciers is o.a. om financiële reden de keuze gevallen op Sporthuis Willems (hogere kortingsbijdrage en betere sponsoring). Daarna heeft conform afspraak de uitrol van de wedstrijdkleding plaatsgevonden en speelt DVV met al haar teams in het nieuwe DVV tenue. Bij de start van het nieuwe seizoen heeft DVV ook een nieuw DVV logo ingevoerd. Dit nieuwe logo vervangt een zevental verschillende logo’s en dient de uniformiteit en herkenbaar, waar wij als DVV voorstaan, te waarborgen.

pagina 7

Nieuwjaarsreceptie en vrijwilligersavond Op zondag 10 januari 2010 heeft de traditionele nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden Fred Geurds, Rob van Huët, Erik Jansen, en Jaap Wieleman gehuldigd, allen 25 jaar lid van DVV. Wim Nijsen werd ook gehuldigd. Hij was 40 jaar lid van DVV. Op 9 april 2010 is de jaarlijkse feestavond gehouden waar traditiegetrouw de DVV vrijwilliger van het jaar werd gekozen. Als vrijwilliger van het jaar werd Theo Leber gekozen. Opleidingen Zes pupillen hebben de pupillen scheidsrechtercursus gevolgd en 7 leden hebben de Basis Opleiding Scheidsrechter (BOS) cursus gevolgd. Daarnaast is DVV 3 praktijkbegeleiders rijker geworden. Ten aanzien van het trainersbestand kan worden vermeld dat 3 trainers de pupillen trainerscursus hebben gevolgd en hun diploma hebben behaald. Door een DVV spelers is tijdens zijn opleiding aan het CIOS, het TC 3 diploma behaald. In totaal hebben het afgelopen seizoen 21 CIOS studenten stage gelopen op de woensdagmiddag. Scheidsrechterscommissie Er zijn 4 bijeenkomsten met de scheidsrechterscommissie geweest. Bij een van deze bijeenkomsten was Erik Braamhaar aanwezig. Hij heeft aan zes pupillen het diploma pupillenscheidsrechter uitgereikt . De avond met Erik was bovendien erg leerzaam en interessant. Verder zijn er enkele spelregelavonden voor de jeugd gehouden. De winnaar en het winnend team hebben op de vrijwilligersavond de prijs in ontvangst genomen. Alle scheidsrechters van DVV hebben nieuwe tenues in ontvangst genomen. Deze tenues zijn gesponsord door de Club van 100. Sponsorcommissie De economische crisis heeft zoals verwacht in het voetbaljaar 2009-2010 en de eerste helft van het seizoen 2010-2011 DVV ook parten gespeeld. Mannessen heeft zijn zaak gesloten en is als hoofdsponsor gestopt. Een aantal kleinere sponsoren zijn failliet gegaan of hebben vanuit bezuinigingsoverwegingen besloten de sponsoractiviteiten stop te zetten. Ondanks dit gegeven en het gegeven dat de sponsorcommissie onvoldoende bemens was, hebben


AUTOBEDRIJF

MARC REESING ’T HOLLAND 51 DUIVEN TEL: 0316-261442

Bij uw interkreatief-kapper zit u goed!

Interkreatief-kapper • Nieuwe knip- en kleurtechnieken • Speciale high- en lowlighttechnieken • Sunglitz, bioglitz en ultraglitz • Great lenghts 100% human extentions • Shi-iron technieken (speciale shi-iron-tang) • Elumen haircolor technology • Veel voordeel akties in de kapsalon • Bonus-card spaarsysteem • Kom langs, of bel voor een afspraak Doetinchem Duiven Kilder Wehl Wehl Zevenaar

• Winkelcentrum de Bongerd 55 • Winkelcentrum ’t Eilandplein 490 • Broekstraat 25 (nabij Dichteren) • Kapsalon Charme, Didamseweg 6 • Keppelseweg 7 • Tortonaplein 3

• tel. 0314 - 34 34 36 • tel. 0316 – 28 12 00 • tel. 0314 – 68 15 89 • Tel. 0314 – 68 35 43 • tel. 0314-68 47 57 • tel. 0316 – 34 11 91

Kapsalons in Doetinchem, Duiven en Wehl zijn ’s maandags ook de gehele dag geopend!


Van de bestuurstafel Van de toernooicommissie de commissieleden toch met een dosis creativiteit en overuren nieuwe sponsoren weten te werven voor het voetbalseizoen 2010-2011. In juni is begonnen met de inrichting van een sponsorhome. De sponsorcommissie verwacht dat op wedstrijddagen van Heren-1 diverse sponsoren het sponsorhome zullen bezoeken. Voor de commissieleden zal het dan eenvoudiger worden om sponsoren op DVV terrein te lokaliseren en beter te leren kennen. Trainingsballen, ballenrek en speeltoestellen De Businessclub heeft de inrichting van het nieuwe ballenrek, de nieuwe trainingsballen voor de hele vereniging en de speeltoestellen gefinancierd. Voetbalzaken Het seizoen 2009-2010 is gestart met het opzetten van de jeugdopleiding nieuwe stijl. Na drie maanden is de jeugdvoetbalcommissie opgestapt wegens onoverkomelijke meningsverschillen over het door

Van de toernooicommissie

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 2011 -- nummer nummer 4 4

Door: Martijn Helmers Het DVV-kersttoernooi Eind December 2010 was het traditionele DVV kersttoernooi in sporthal de Spelleward. Er kwamen in vier dagen tijd ongeveer 350 DVV-jeugdleden voetballen om de felbegeerde tompoezen. Doordat de spelers per dag gemixed werden, ontstonden er teams die nooit met elkaar gevoetbald hadden. Dit leverde prachtige wedstrijden op. De sfeer was prima. Er werd door iedereen goed en sportief gespeeld. Tijdens alle toernooien waren er DVVscheidsrechters aanwezig die de wedstrijden floten. Zij hebben zich zoals gewoonlijk weer van hun goede kant laten zien door goed te fluiten. Dank je wel voor jullie inzet. Doordat er in de zaal andere regels gelden dan buiten voor spelers en keepers, waren er in het begin soms wat aanpassingsprobleempjes, maar die waren na een paar minuten verdwenen. De wedstrijden en doelpunten werden gedurende een toernooi steeds beter en mooier. Tijdens de toernooien hebben ook de meiden en dames van zich doen spreken. Door “poortjes” en prachtige doelpunten lieten zij zien dat ze hun “mannetje” staan.

pagina 9

het bestuur vastgestelde kaderdocument over de jeugdopleiding (rol- en taakverdeling). Hierdoor is van november tot januari geen jeugdcommissie werkzaam geweest. In december is het bestuurslid voetbalzaken wegens ziekte uitgevallen voor de rest van het seizoen. In januari is een nieuwe jeugdvoetbalcommissie aangesteld. De toernooien zijn weer goed verlopen. In december is een nieuwe toernooicommissie gestart. Met veel overgave is het kersttoernooi georganiseerd. Het kersttoernooi was druk bezet en het mei toernooi had meer deelnemende teams dan de jaren ervoor. Het toernooi voor de mini’s is niet doorgegaan. De nieuw opgeleide jeugdscheidsrechters zijn een verrijking voor de vereniging. De scheidsrechters kunnen rekenen op veel positieve reacties van bezoekende verenigingen. (i.v.m. ruimtegebrek volgt de tweede helft van het jaarverslag van de secretaris in ons volgende blad. Onze excuses! Red.) Klasse dames! Menig toernooi was tot de laatste wedstrijd spannend omdat daarna pas duidelijk was welk team toernooiwinnaar was. Er zijn bij een E-toernooi zelfs penalty’s genomen om tot een winnaar te komen. Bij de toernooien van de F, E en D jeugd waren er ook een aantal leiders van teams die zelf speler zijn van de C, B en A jeugd. Jeugdleden die pupillen begeleiden tijdens het voetballen. Beter kunnen we het niet hebben! Dit laat maar weer zien dat activiteiten als een kersttoernooi een echt clubgevoel veroorzaakt. Volgend jaar rekenen we weer op jullie hulp als leider. Het publiek was vier dagen lang zeer positief aanwezig. Niet alleen waren ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s en anderen op de tribune te zien. Ook trainers, leiders, coördinatoren en anderen die binnen de DVV organisatie een functie hebben waren aanwezig om onze jongens en meisjes aan het werk te zien. Wij als toernooicommissie hebben genoten van vier dagen topvoetbal. Langs deze weg willen we iedereen die een bijdrage heeft geleverd om het kersttoernooi tot een succes te maken hartelijk bedanken voor de inzet en het enthousiasme. We gaan ons nu storten op de DVV toernooien die in april, mei en juni 2011 worden


DE EERSTE DE BESTE...

Schuif- en kastenwanden op maat, verfmengen, raamdecoratie, behang, elektra, ijzerwaren, gereedschappen, hout, tuin, bouwmaterialen, zagen, bezorgen, enz.

’t Holland 1 - Duiven • Telefoon (0316) 26 15 83 Ruime parkeergelegenheid

Adv. Maassen 1_3 L.indd 1

Telefoon

10/16/2005 11:00:21 AM

(0316) 262 609 (0316) 261 803

Mobiel

0610 923 585

Autorijles Theorieles op DVD 1 daags cursus Aanhangwagen E bij B Spoedcursus mogelijk

Adv Kinkelder 1_3 L.indd 1

Als kwaliteit u iets zegt, komt U vanzelf bij ons terecht. Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

10/9/2005 7:18:04 PM


Van de toernooicommissie Van de bestuurstafel gehouden. Wanneer je het leuk lijkt om ons te komen helpen als toernooicommissielid, meld je dan aan via toernooicommissie@dvvduiven.nl. Toernooidata De toernooicommissie organiseert voor onze mini’s, pupillen, junioren en dames een aantal toernooien. Schrijf op in je agenda en op de kalender bij je thuis: Zondag 17 april 2011: Mini’s 7x7

Notulen algemene ledenvergadering 17 december 2010 Door: Hugo Boschker, secretaris.

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

Aanwezig: Frank Campman (bestuurslid), Wim Nijsen (penningmeester), Hugo Boschker (secretaris). Erik v.d. Laan (voorzitter) afwezig door ziekte. Overige leden: 48 Afwezig met kennisgeving: Bennie Buevink, Marga Mulder, Jasper Harmsen, Koen Jansen, John van der Meer. 1. Opening/ mededeling door de voorzitter Door de afwezigheid (ziek) van Erik v.d. Laan zal Frank Campman de vergadering voorzitten. Frank heet iedereen van harte welkom op deze algemene ledenvergadering. Voor deze vergadering hebben wij voor de managers een aparte zitopstelling gecreëerd ( rechts van de bestuurtafel). Wij willen hiermee aangeven dat niet alleen het bestuur het beleid ontwikkeld, maar dat dit in gezamenlijkheid gebeurt tussen bestuur en managers. 2. Vaststelling notulen ledenvergadering 27 november 2009 Dit verslag lag voor een ieder ter inzage en was al eerder gepubliceerd in het clubblad van december 2009/januari 2010. Er zijn geen op- of aanmerkingen op dit verslag en dientengevolge wordt het vastgesteld. 3. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag van de secretaris lag eveneens ter inzage. Hugo neemt het verslag paginagewijs door met de aanwezige leden. Evenzeer komen er op dit verslag geen op- of aanmerking. Het jaarverslag juli 2009 tot en met juni 2010 wordt goedgekeurd.

pagina 11

Vrijdagavond 27 mei 2011: C- teams van 19.00 uur tot ongeveer 22.00 uur Zaterdag 28 mei 2011: Meisjestoernooi E D C en B teams Zondag 29 mei 2011: D- teams jongens Zaterdag 4 juni 2011: E- teams jongens Zondag 5 juni 2011: F- teams Wij gaan ervan uit dat alle DVV teams deelnemen aan het toernooi. Verdere informatie volgt via de leiders en trainers. E-mail: toernooicommissie@dvvduiven.nl

4. Jaarverslag van de penningmeester Wim Nijsen geeft een korte toelichting op dit verslag. Een aantal kanttekeningen worden ondermeer gemaakt. De baten vallen €1.721 lager uit dan begroot. De contributie opbrengsten waren geraamd op basis van het ledental zoals dat op het moment van het maken van de begroting was, per saldo hebben meer leden opgezegd dan aangemeld. De omzet in het clubhuis is enigszins gedaald, daarbij moet worden opgemerkt dat de laatste maanden van afgelopen seizoen nog veel hebben goedgemaakt. De lasten zijn per saldo €4.752 hoger dan de begroting. De personeelskosten stegen onder meer door tussentijdse personeelsmutaties. De huisvestingskosten vallen hoger uit dan verwacht in verband met stijging van de vaste lasten. De onroerend zaakbelasting (OZB) is flink gestegen, met name door een hogere taxatie van het sportcomplex. De energie kosten zijn lager dan geraamd. Er was minder verbruik elektra en de gasprijs was iets goedkoper. De wedstrijdkosten zijn o.a. in verband met de aanschaf van materialen t..b.v. de groenvoorziening hoger uitgevallen. Een vraag of de “blauwe kaart” onder de post personeelskosten zit, wordt bevestigd. Dat de liquide middelen flink zijn toegenomen, heeft te maken met de borgbetaling kledingfonds (inmiddels is dit geld weer gebruikt voor de betaling van de kleding). De betaling hiervoor is naar wens verlopen. Een 10-tal personen zal nog worden aangeschreven om de borg te betalen. Daarna wordt het jaarverslag door de vergadering vastgesteld. 5. Verslag van de kascontrolecommissie De kascommissie bestond uit Bennie Buevink, Anton Seggelinck en Erik Span. Het verslag van de commissie wordt voorgelezen door Erik Span. De commissie heeft op 6 december 2010 in het bijzijn van Wim de gevoerde


Van de bestuurstafel

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

financiële administratie betreffende het boekjaar 20092010 gecontroleerd. Er is weer met een scherp oog gekeken naar de baten en lasten en de verschillen tussen de gerealiseerde cijfers en de begroting. Vervolgens is de balans per 30 juni 2010 bestudeerd en is er gekeken naar de begroting voor het huidige boekjaar. Conclusie: de boekhouding is bij Wim in uiterst goede en betrouwbare handen. De administratie is overzichtelijk en het ziet er professioneel uit. Wim volgt hierbij de standaard indeling voor jaarrekeningen vanuit de KNVB. De kascommissie heeft de stukken in orde bevonden en stelt de vergadering voor de penningmeester te dechargeren voor de gevoerde financiële administratie over het boekjaar 2009-2010. Zoals ieder jaar, wil de kascommissie de vergadering nog wel wijzen op een aantal opmerkelijke zaken zoals: • DVV is dit seizoen gestart met het kledingfonds. Dat zien we ook direct terug in de cijfers. Bij de post liquide middelen is er een groot bedrag zichtbaar dat betrekking heeft op de betaling van de borg van de nieuwe tenues. Met dit bedrag zijn er nieuwe tenues aangeschaft. Daarnaast dient een groot deel van dit bedrag te worden gereserveerd voor de terugbetaling van de borg. • Ook merkt de kascommissie op dat de sponsorbijdragen een neerwaartse trend laten zien. Enerzijds zal dit te maken hebben met o.a. de economische recessie; anderzijds met de onderbezetting van de sponsorcommissie. De commissie roept leden op om de sponsorcommissie te versterken. Voor hen ligt er een mooie uitdaging om de sponsorbijdragen weer op het oude niveau te krijgen te weten: 25% van de inkomsten t.o.v. iets meer dan 10% nu. • Ook de inkomsten van het clubhuis baat de commissie zorgen. Zij vraagt de leden na te denken om het clubhuis weer het bruisende middelpunt van de vereniging te maken dan komen de inkomsten vanzelf. • De onroerend zaakbelasting (OZB) is dit jaar met maar liefst 67% gestegen. De stijging is te danken aan de nieuwe taxatie van het onroerend goed. Een bezwaarschrift hiertegen is door het bestuur ingediend, maar heeft niet tot enige resultaat geleid. De kascommissie bedankt Wim voor zijn medewerking en wensen hem veel succes toe in het lopende financiële jaar.

pagina 13 6. Verkiezing leden kascontrolecommissie Aftredend zijn Erik Span en Bennie Buevink. De nieuwe kascommissie 2010-2011 zal bestaan uit Anton Seggelinck, Willy Visser en Jannie u.d Bosch. Als reserveleden zijn benoemd 1ste reserve Harold van Outvorst en 2de reserve Rico Lansbergen. 7. V  aststelling van de begroting van/ voor het verenigingsjaar 2010/2011 De begroting is voorzichtig opgesteld. In verband met te verwachten sponsor- en clubhuisinkomsten staan de opbrengsten onder druk en is het gezien het feit dat de lasten voor een groot deel vast liggen moeilijk een sluitende begroting samen te stellen. Er volgen een aantal vragen, onder meer voor wat betreft de loterij inkomsten (Grote Clubactie). Ten aanzien van dit punt wordt meer actie gevraagd. Vraag de leiders hierop toe te zien of stel het gewoon verplicht. Er komen ook voorstellen om de contributie met bijv. €0,25 te verhogen, wat heeft dit voor invloed op de cijfers? Hierdoor stijgen de inkomsten voor volgend seizoen met €2000-2500. Via de Stichting vrienden van DVV Heren 1 zou er ook een bedrag bij DVV terechtkomen. Dit is ook gebeurd. Zij hebben ondermeer de aankleding verzorgd van A1 en de reis voor D1 naar Denemarken voor een deel betaald. De vraag of DVV heren 1 sponsoren bij DVV wegtrekt, wordt ontkennend beantwoord. DVV heren 1 heeft sponsoren die zich nooit bij DVV hebben aangemeld. De begroting wordt daarna vastgesteld 8. Contributie Het bestuur stelt voor de contributie over de hele linie te verhogen met €0,25. Verschillende leden vragen zich af of de contributie over het algemeen niet te laag is. Ook vraagt men zich af of dit wel in verhouding staat met datgene dat DVV levert. De vraag rijst dan wel “wat bieden wij dan meer dan andere clubs. Bieden wij niet het gemiddelde van wat andere verenigingen bieden”. DVV biedt veel, maar gelet op de economische recessie en de extra inkomsten van het kledingfonds heeft het bestuur ervan weerhouden om de contributie drastisch te verhogen. Laten wij nu eerst zorgen dat wij voetbalzaken het komende jaar beter in de hand krijgen. Voorts worden er allerlei ideeën geopperd om de inkomsten voor DVV te verhogen. Er komt opnieuw de suggestie de contributie te verhogen met €0,50, kerststerren te


KWALITEITSSLAGERIJ

EEG-erkenning nr. 3521

Voor ouderwets lekkere kwaliteit en fijne vleeswaren uit eigen worstkeuken Heiliglandsestraat 23 - 6923 BA Groessen Tel/Fax (0316) 523077

O N A F H A N K E L I J K

C L U B B L A D

D O O R

V R I E N D S C H A P

V O O R U I T

O P G E R I C H T

1 5

S E P T E M B E R

1 9 4 5

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

38

Winkelcentrum de Elshofpassage Duiven (0316) 280 555 WWW.BLOKKER.NL


Van de bestuurstafel verkopen, jeugd meer actie te laten ondernemen, alle vrijwilligers eenmalig €5,00 en het voorstel om de contributie bijdrage van spelende vrijwilligers te verhogen. Enkele leden zijn van mening dat deze groep vrijwilligers in verhouding te weinig vrijwilligerswerk verricht. Opgemerkt wordt dat het in dezen maar gaat om een beperkt aantal vrijwilligers (30 á 50). Desalniettemin blijft het verzoek gehandhaafd deze vrijwilligers op korte termijn nader te bezien. De leden hechten ook groot belang aan transparantie. Naar aanleiding daarvan wordt de situatie rondom de blauwe kaart nogmaals uitvoerig weergegeven. Ook komt het voorstel de senioren elftallen op de donderdagavonden te plannen. Deze suggestie zal sowieso worden meegenomen. Daarna wordt de contributie met een verhoging €0,25 per maand per 1 juli 2011 conform het voorstel van het bestuur vastgesteld.

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

9. Gerealiseerde en nog te realiseren doelen Frank geeft met gebruikmaking van sheets een overzicht van gerealiseerde doelen in 2010 en de nog te realiseren doelen. Voor dit verslag wordt gebruik gemaakt van de opzet van de sheets met een korte toelichting daarop. Gerealiseerde doelen 2010 Accommodatie • Kinderspeelplaats: de kinderspeelplaats is met behulp van de Business Club tot stand gekomen; • Verbeterde inkoopprijzen: er is een (blijvend) onderzoek gestart naar voordeliger inkopen; • Extra verkooppunt “clubhuis” in kleedaccommodatie: in de kleedaccommodatie is een snoep/frisautomaat geplaatst; • Sponsor voor koffiecorner: er is een sponsor gevonden voor een extra verkooppunt op het voetbalcomplex: Communicatie • Kledinglijn en kledingfonds: de uitrol van de wedstrijdkleding heeft plaatsgevonden en speelt DVV met al haar teams in het nieuwe DVV tenue; • Nieuw logo en nieuwe website: over de invoering van het logo wordt opgemerkt dat een breder draagvlak hiervoor wenselijker geweest zou zijn. Voor de opzet van de nieuwe website is een professioneel bureau ingehuurd tegen minimale kosten;

pagina 15 • DVV (kleed)kamernaam borden: nog één bordje hebben wij te vergeven en dat zal worden opgehangen aan een goed doel. Hierna volgde er een discussie tussen Anton Seggelinck en Erwin Cammelbeeck over shirtsponsoring in combinatie met een goed doel zoals bijvoorbeeld het Barcelona-model. Anton en Erwin zullen in dezen nagaan wat de mogelijkheden zijn voor DVV; • Foto galerij (kantine en kleedaccommodatie): de aankleding van het clubhuis heeft o.a. door de fotoexpositie meer uitstraling gekregen; • Mediasysteem: hiervoor hebben wij een nieuwe leverancier gevonden; • F-pupillen-team van de week en kampioenenerehaag heren 1 (laatste speeldag). Sponsoring • Stichting vrienden DVV heren 1: de stichting heeft ondermeer de kleding en tassen van de A1 gesponsord en de reis voor D1 naar Denemarken meegefinancierd. Daarnaast draagt de Stichting bij in de kosten van heren 1; • Club van 100: de Club van 100 heeft een bijdrage geleverd van 3500€voor de aanschaf van apparatuur voor groenonderhoud zoals bosmaaier, heggenscharen, combisysteem, bladblazer, draagstellen en rugtank; • Sponsorhome: de sponsorcommissie verwacht dat op wedstrijddagen (thuis) van heren 1 diverse sponsoren het sponsorhome zullen bezoeken. Op die manier proberen wij de binding met sponsoren te vergroten. Ben Janssen en Rob Bansberg worden nog bedankt voor hun aandeel naar de sponsorcommissie; • Sponsor voetbalplaatjesboek: de rechtsopvolger van Super de Boer zijnde Jumbo zal de sponsoring overnemen; • Nieuwe hoofdsponsor: wij hopen dat zich op korte termijn een kandidaat aandient. Voetbal • Scheidsrechtersavonden: er zijn 4 bijeenkomsten geweest met de scheidsrechterscommissie; • Spelregelavonden met de jeugd: deze avonden zijn georganiseerd door de scheidsrechterscommissie; • Promotie heren 1: een zeer spannend competitieverloop ging daaraan vooraf; • Vitesse convenant: tussen Vitesse en DVV zijn o.a. afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van opleiding (o.a. trainers-stage-Vitesse) van


pagina 17

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

J eaung d V d ec obrenset r u u r s t a f e l (jeugd)spelers. Ook zullen de onderlinge contacten geïntensiveerd worden; • Voor 9000€nieuwe trainingsballen en maximaal 3 teams per ballenrek: de vergadering wordt erop gewezen dat we nog meer ballen kunnen gebruiken en dat betreft de score heren 1 op nummer 1 staat. Frank dankt de vrijwilligers die de ballenrekken hebben ingericht, “een waarlijk staaltje vakwerk”.

van het wedstrijdsecretariaat wordt nog deze maand begonnen; • P laatsing van koffiecorner: zie hierboven onder gerealiseerde doelen “accommodatie”. • S port BSO; zie hierna agendapunt Kidsgear;

Nog te realiseren doelen Voetbal • Invullen kaderleden: invulling van de vacatures voor een tweetal bestuursfuncties, hoofd jeugdopleiding, hoofdtrainer onderbouw, coördinator en EHBO hebben onze extra aandacht; • Jaarplanning trainersstaf: met als doel van elkaar te leren en met elkaar te communiceren; • Per leeftijdsgroep vaststellen van o.a. leerdoelen en oefenstof: het streven is dit op korte termijn vast te stellen zodat er geen overlappingen meer voorkomen; • Zomer Voetbalkamp: dit spreekt voor zich; • DVV Senioren Voetbaltoernooi: idem; • Bedrijven 5 tegen 5 voetbaltoernooi: idem; • Handhaven heren 1 en dames 1 in de 2de klasse, promotie C 1 en A 1, handhaven B1, D1, E1 en F1; • Uitvoer voetbalbeleidsplan.

Algemeen: De uiteenzetting van Frank is door de aanwezigen goed ontvangen. Ook spraken de aanwezige leden hun waardering uit naar alle vrijwilligers van DVV voor het vele werk dat door relatief weinig vrijwilligers is/ wordt verricht. Namens het bestuur en managers zal Frank deze boodschap overbrengen aan al die vrijwilligers die hun bijdrage hebben geleverd en hij zal/ wil hen daarvoor hartelijk danken.

Communicatie • Computer wedstrijdsecretariaat /KNVB: het wedstrijd­ secretaris dient i.v.m. haar taken naar o.a. de KNVB toe de beschikking te hebben over één of meer computers: • Mediasysteem aanvullen met een scherm voor het wedstrijdsecretariaat: dit geeft inzage in welke teams er spelen, welke kleedkamers er worden gebruikt en op welke velden er door de verschillende teams gespeeld wordt; • Merchandising: hier zal meer aandacht aan worden besteed; • DVV media: zie merchandising. Accommodatie • Club van 100: DVV ontvangt een bedrag van de Club van 100 voor de aanschaf van computerhardware voor digitale wedstrijdformulieren en een bedrag van 2000€voor inbraakpreventieve maatregelen voor de terrasdeur alsmede de entree. Met de herinrichting

Sponsoring • S ponsoravond commissieleden.

10. Kidsgear (Sport BSO) Het kindercentrum Kidsgear, is een organisatie die o.a. naschoolse kinderopvang (sport BSO) biedt voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Er wordt gewerkt met gevarieerde programma’s van spel en vermaak. Kidsgear biedt DVV naschoolse opvang (sport BSO) aan op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 uur-18.00 uur gedurende het gehele jaar. De kinderen worden met busjes van school gehaald of onder begeleiding gebracht. Kidsgear vraagt DVV gebruik te mogen maken van de kleedaccommodatie. Het clubhuis zal alleen gebruikt worden bij slechte weersomstandigheden. De begeleiding wordt verzorgd door CIOS studenten. De CIOS studenten op de woensdagen bij DVV kunnen hier als 1ste voor in aanmerking komen. De kleedkamers zijn na 18.00 uur weer beschikbaar. De ouders halen de kinderen tussen 17.00 uur en 18.00 uur op. Voor de Sport BSO dient 1 veld beschikbaar te zijn alsmede een ruimte om de spelmaterialen op te bergen (o.a. hoepels, ballen, hesjes, baskets, hockeysticks). De verwachting is dat in de loop van enkele jaren zo’n 80 kinderen van deze faciliteit gebruik zullen maken. Voor DVV betekent dit een extra bron van inkomsten. Kidsgear verzorgt zelf alle randvoorwaarden zoals de aanvraag naar de gemeente en de GGD. Op dit ogenblik ligt de aanvraag bij de gemeente Duiven. Om ruimte te verhuren aan een andere organisatie, heeft het bestuur de goedkeuring nodig van de ALV. Mede naar


Van de bestuurstafel

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

aanleiding van deze informatie wordt het plan Kidsgear (Sport BSO) ter stemming voorgelegd aan de leden. Alle leden gaan hiermee akkoord. De vraag of leden van DVV korting kunnen krijgen indien zij hun kind op de Sport BSO doen, zal nog worden uitgezocht. 11. Vrijwilligersbeleid Tijdens de ALV van 27 november 2009 zijn de leden akkoord gegaan met de invoering van verplicht vrijwilligerswerk voor alle leden. Om verschillende redenen is de invulling van dit beleid in het afgelopen jaar niet gebeurd. Eén van de reden is dat een deel van de vacatures (bardiensten, accommodatie en groenvoorziening) spontaan werden ingevuld door nieuwe vrijwilligers. Daarnaast heeft het bestuur via een extra mailing 600 leden en ouders van leden aangeschreven om zich aan te melden als vrijwilliger bij DVV en bij voorkeur voor de functies van bestuur, manager en kader. Over het resultaat van deze actie heeft Hugo Boschker (secretaris) u geïnformeerd via de DVVpost, nummer 3 (seizoen 10-11) en via de website van DVV onder het kopje “welkom nieuwe DVV vrijwilligers: onze dank namens alle leden”. Zijn alle knelpunten nu opgelost? Neen, in de functies bestuurslid accommodatie, bestuurslid algemeen, kader voetbalzaken en EHBO is nog niet voorzien. Daar het vrijwilligersbeleid structureel onze aandacht zal moeten hebben, worden de leden verzocht hierin blijvend een actieve rol te vervullen. Van de kant van bestuur en managers zal voor de werving van nieuwe vrijwilligers naast het gewone netwerken, de website van DVV en de DVVpost intensief worden gebruikt. Ook zal worden geprobeerd om via het UWV re-integratiekandidaten bij DVV als vrijwilliger te laten werken. Daarnaast zullen oud-DVV spelers worden benaderd. Voor alles geldt: “niet alleen gebruik maken van bestaande netwerken, maar ook proberen nieuwe netwerken te creëren”. 12. Ingebrachte stukken: zaterdag senioren voetbal Er is een wens van oud-DVV spelers (eerste klasse, hoofdklasse en oud profs) een nieuw zaterdag heren team 4de klasse KNVB bij DVV te starten. Dit verzoek zal vanavond ter stemming bij de leden worden voorgelegd. Frank geeft een nadere toelichting en wijst de leden op een aantal voorwaarden om hiermee te kunnen starten. Zo dient het team te beschikken over een KNBV scheidsrechter. Er dient bestuurdiensten te worden verricht en een

pagina 18 wedstrijdsecretaris benoemd te worden. Ook dienen de spelers te worden getraind door een gediplomeerd trainer. Het veld waarop gespeeld wordt, moet van een omheining voorzien zijn. Bovendien zijn er vragen m.b.t. het tijdstip van spelen en hoe het dan staat met de verlichting? Wie maakt het programmaboekje? Welke spelers kunnen wel/ niet toegelaten worden tot dit elftal en vanaf welke leeftijd en wie gaat hierover? Is er voldoende bezetting t.a.v. het clubhuis, de (kleed) accommodatie en de schoonmaak? . Naast deze voorwaarden en vragen, noemt Frank ook punten waar DVV direct haar voordeel uit kan halen. Enkele spelers hebben al toegezegd iets binnen het jeugdvoetbal te willen doen (begeleiding). Ook beschikken zij over een ruim netwerk. Zij kennen veel mensen vanuit de voetbalwereld. Er volgt een discussie waarin Frank aangeeft dat de hierboven genoemde voorwaarden en vragen uitvoerig zijn besproken met de verantwoordelijke managers, andere belanghebbenden en met enkele spelers van het betreffende elftal. Het toekomstige team zal voor een groot deel zelf zorgt draagt voor de oplossing en de gemaakte afspraken hierover zullen nauwkeurig worden vastgelegd. De ALV geeft nog wel expliciet aan dat DVV moet waken dat het geen”club in een club”. wordt. Daarna wordt er gestemd. 7 leden zijn tegen, 44 voor: het zaterdag heren team 4de klasse kan worden opgericht. 13. Verkiezing en aftredende bestuursleden Periodiek aftredend is Erik v.d. Laan (voorzitter). Erik stelt zich opnieuw herkiesbaar. Het bestuur draagt hem voor als voorzitter. Als Erik wordt herkozen dan zal hij per jaar bezien of hij ook doorgaat als voorzitter. Frank Weijdt heeft te kennen gegeven zijn functie als bestuurslid Voetbalzaken neer te leggen. Als nieuwe kandidaat bestuurslid Voetbalzaken draagt het bestuur Huib Hesse voor. Omdat er voor beide bestuursfuncties geen tegen kandidaten zijn, hoeft er niet gestemd te worden en dus is Erik v.d. Laan herkozen als voorzitter en Huib Hesse gekozen als bestuurslid Voetbalzaken. Beide heren wordt succes gewenst bij de invulling van hun functie. Voor de vacatures bestuurslid accommodatie en bestuurslid algemeen zijn geen kandidaten beschikbaar met als gevolg dat deze 2 vacatures nog open blijven staan.


pagina 19

Van de bestuurstafel 14. Rondvraag De eerste vraag gaat over de bezetting van het clubhuis op de woensdagmiddag. Peter v.d. Oord geeft aan dat dit zijn aandacht heeft. Voor de vrijwilligers van DVV is er voor de kerstdagen een kerststol te verkrijgen bij bakker Bart tegen inlevering van een “DVV bakker Bart bon”. Deze bon vinden de vrijwilligers ingesloten in de komende DVVpost. Geert Roelofs verzoekt eenieder hier alert op te zijn en Hugo meldt dat hij via de website de vrijwilligers daarop eveneens attendeert. Jannie u.d. Bosch stelt voor de website van DVV ook te gebruiken als jaarkalender (jaarplanning). Nico van den Berg wijst de leden op het belang van de cursus AED/ Reanimatie-herhalingscursus. Deze cursus wordt DVV

en de hockeyvereniging Westerduiven aangeboden door Bosman-opleidingen. In DVVpost seizoen 10-11 nummer 3 vindt u hierover meer informatie. Erik heeft contact gehad met de KNVB om de regionale bekerfinales in samenwerking met de KNVB te organiseren. Voor DVV een prachtig gebeuren. 15. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit Frank de vergadering met een dankwoord aan de aanwezigen. De vergadering verliep in een prettige sfeer (positief, respect, enthousiasme en teamwork) met zo nu en dan hilarische momenten.

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

Voetbalvereniging DVV zoekt vrijwilligers voor de functie van: • F pupillen team van de week coördinato r bij thuiswedstrijd heren 1 (informatie bij Frank Campman 06-5 5304546); • Jeugdactiviteiten projectleider (idem Frank Campman); • diverse vrijwilligers voor de activi teitencommissie (informatie bij Paul Kampes 06-28066882); • bestuurslid accommodatie en bestu urslid algemeen (informatie Hugo Boschker 06-22547707). Bij Voetbalzaken staan de navolgende funct ies open (informatie Huib Hesse 06-20969243): • Hoofd jeugdopleiding • Coordinator a, b en c jeugd • Assistent trainer H1 • Keepers trainer H1 • Grensrechter H1 • VZ senioren selectie

Wat doet een coördinator?

Door: Jasper Harmsen

Om ons team van coördinatoren te volmaken zijn we op zoek naar een A/B en C coördinato r. Wat doet een coördinator? De coördinator heeft diver se taken. De coördinator is het aanspreekpunt voor leiders en trainers en is verantwoordelijk voor het voetbalwelzijn van de spelers. Ook stelt de coördinato r samen met de hoofdtrainer boven of onderbouw de team s samen. Daarbij wordt hij gesteund door collega coörd inatoren en een beoordelingssysteem. Binnenkort zulle n scouts worden ingezet om dit beoordelingssysteem te ondersteunen Als coördinator heb je direct invloed in het veranderproces waarin DVV zich bevindt. Dus ben je op zoek naar een uitdaging en heb je een uurtje over in de week meld je dan aan. Wil je je aanmelden of meer informatie? Mail dan naar b.harmsen 7@chello.nl


Van de bestuurstafel

Geld verdienen? DVV probeert de jeugd te ondersteunen met meer sporten en bewegen door onder meer te stimuleren dat er buiten de competitieperiode om ook gevoetbald wordt. Voorbeelden hiervan zijn de Zomervakantie voetbalkamp (lees elders in DVV post), de mogelijkheid van de Sport BSO (lees elders in DVV Post), de groei die wij maken om iedereen twee keer in de week een training aan te bieden en het DVV kerst en zomer toernooi. Ook stimuleren wij teams om zich bij meer toernooien in te schrijven en sommige teams blijven een nacht over of gaan zelfs naar een buitenlandtoernooi. DVV heeft de volgende mogelijkheden om voor jou zelf of voor jouw team geld te verdienen: 1. Trainer/begeleider worden tijdens Zomer Voetbalkamp 2. Trainer/begeleider worden bij de Sport BSO 3. Met jouw team loten verkopen tijdens een thuiswedstrijd van zondag heren 1 4. Met jouw team goede doelen geld genereren (lees elders Spieren voor Spieren)

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

Zomervakantie voetbalweek !!! Een geweldige voetbalweek voor alle voetballertjes binnen en buiten DVV (jongens en meisjes) in de leeftijd van 7 tot 12-13 jaar op het sportcomplex bij DVV! Tijdens deze eerste week van de grote vakantie van maandag 11 juli 2011 worden de kinderen van s’morgens 9 uur tot s’middags 16.00 uur vermaakt met allerlei voetbalspelletjes en spelen zij een voetbaltoernooi onder leiding van Harold Stelder en Richard Dellen (beiden jeugdtrainer en scout van Vitesse). Daarnaast zijn er gediplomeerde voetbaltrainers aanwezig.

pagina 20 Spieren voor Spieren DVV steunt Spieren voor Spieren, waar gezonde spieren zich inzetten voor zieke spieren. Ooit opgezet door het Nederlands voetbal elftal van het WK 1998, zijn er vele topsporters die dit initiatief een warm hart toedragen. Louis van Gaal is ambassadeur van Spieren voor Spieren en Frank en Ronald de Boer zijn beschermheer. Elk team wordt in de gelegenheid gesteld een bijdrage te leveren aan Spieren voor Spieren door mensen te vragen een bijdrage te leveren tussen 1 euro en 5 euro voor het goede doel. Het goede doel is tweeledig. 1. Meer sporten en bewegen bij DVV en 2. Voor Spieren voor Spieren. Een kaart is 50 euro waard. Hiervan gaat 50% (25 euro) naar Spieren voor Spieren en de andere 50% (25 euro) naar Meer sporten en bewegen bij DVV. Hiervan gaat 10 euro naar het team als bijdrage voor toernooien en 15 euro wordt na aftrek van de investering aan het collectief meer sporten en bewegen voor de jeugd besteed. Meld je aan als je mee wilt doen via communicatie@ dvvduiven.nl

Extra inkomsten en een leuke week is ook mogelijk voor DVV-trainers en A en B jeugd die mee willen helpen als trainer/begeleider van de Zomer voetbalweek. Voor een totaal bedrag van 99 euro kun jij 5 dagen voetballen en krijg jij tijdens de middag een lunch die door Super de Boer (JUMBO) Duiven wordt aangeboden en ontvang jij daarnaast 2x per dag een sportdrank. Bovendien krijg jij een prachtig voetbaltenue welke jij na deze week mag houden. Aanmelden kan vanaf 1 maart 2011 via het aanmeldingsformulier op de website www.hrsoccerevents. nl of door middel van het aanmeldingsformulier dat in de kantine bij DVV te verkrijgen en in te leveren is.

Sport BSO Op 1 maart 2011 start Kidsgear op het complex van DVV in Duiven een sport BSO op maandag, dinsdag en donderdag. Lekker in kleine groepen met je eigen leeftijdsgenoten en op je eigen niveau voetballen, hockeyen, slagbal spelen en nog veel meer. DVV Trainers en A en B jeugd kunnen extra inkomsten genereren door toe te treden tot de begeleiding. Interesse?

Meld je aan via PenO@dvvduiven.nl. Sporten en meehelpen als begeleider, doe vanzelfsprekend onder deskundige begeleiding.

je

De kinderen worden van school gehaald en kunnen bij DVV tussen 17.00u en 18.00u weer worden opgehaald. Aanmelden kan via www.kidsgear.nl of bel 0571-262625.


Van de bestuurstafel

Kleding inname Zaterdag 18 juni 2011 wordt de DVV kleding ingenomen, gecontroleerd en gereed gemaakt voor uitgifte voor het nieuwe voetbalseizoen. Indien een team nog een toernooi heeft, mail dit dan naar kledingcommissie@dvvduiven.nl om een aparte afspraak te maken. Wat wordt wel en niet ingeleverd? Aanvullend op de spelregels van het kledingfonds (zie website), heeft de kledingcommissie de volgende aanpassing gemaakt met betrekking tot de inname van kleding.

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

Nieuwjaars­ toespraak voorzitter 2 januari 2011

pagina 21 Senioren De Senioren (recreanten) die in hetzelfde team blijven voetballen kunnen hun DVV kleding bij zich houden en hoeven dus niets in te leveren. De selectie elftallen leveren de kleding in bij hun leider. Jeugd Het trainingspak wordt niet ingeleverd, tenzij jij een grotere maat wenst. Wedstrijdkleding (Broek en shirt) wordt ingeleverd. Meer info volgt op een later moment Hoe en waar inleveren wordt op een later moment bekend gemaakt. Hoe jij tijdig aan een wedstrijdtenue voor het nieuwe seizoen komt, wordt eveneens later in dit voetbalseizoen bekend gemaakt.

Om dat te benadrukken wil ik expliciet stil staan wat we het afgelopen jaar met z’n allen bereikt hebben. Mede omdat ik vorig jaar, tijdens de nieuwjaarstoespraak, namens het bestuur de zorg uitspraak dat er onvoldoende vrijwilligers waren en met name in de kaderfuncties. Het is goed te zien dat we in het afgelopen half jaar zoveel nieuwe vrijwilligers hebben gekregen. We zijn er nog niet maar het ziet er goed uit.

Ex-voorzitter Toon Mattijssen was het speechen absoluut niet verleerd Ik heet u van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van DVV. We hebben vandaag 4 jubilarissen. Dit zijn Antoon Mattijssen en Cees Schotvanger beide 50 jaar lid en Peter Smits en Wilco Berends beide 25 jaar lid. DVV staat voor Betrokken, Ambitieus en Sportief. Als we het hebben over betrokken dan is het geweldig om te zien dat we wederom een groep jubilarissen hebben. Na de nieuwjaarstoespraak zullen ze worden gehuldigd. Ik sta hier met een gevoel van trots. Trots om hier wederom voor jullie te staan als voorzitter van deze fantastische vereniging. Een vereniging waar we een grote groep vrijwilligers hebben die week in week uit veel werk verzetten om er voor te zorgen dat we een fantastisch complex houden en dat er gevoetbald kan worden.

Met een biertje het nieuwe jaar in Gerealiseerde doelen in 2010: 1. Accommodatie 1. Kinderspeelplaats (Businessclub) 2. Verbeterde inkoopprijzen kantine 3. Extra verkooppunt ‘kantine’ in kleedkamer­ accommodatie 4. Sponsor voor koffiecorner 5. Start verbouwing wedstrijdsecretariaat (Club van 100) 2. Marketing en Communicatie 1. Nieuwe website 2. Kledinglijn en kledingfonds 3. Nieuw logo en nieuwe website


pagina 22

j eaung d V d ec obrenset r u u r s t a f e l 4. DVV (kleed)kamernaam borden 5. Foto galerij (kantine en kleedkameraccommodatie) 6. Mediasysteem: nieuwe leverancier 7. F-Pupillen team vd week en Kampioenen-erehaag heren 1 3. Sponsoring 1. Stichting Vrienden DVV Heren 1: kleding A1 en overnemen diverse kosten heren 1 2. Club van 100: kleding scheidsrechters en materiaal groenonderhoud 3. Sponsorhome 4. Sponsor Voetbalplaatjesboek (Super De Boer) 4. Voetbal 1. Scheidsrechters-avonden 2. Spelregel avonden spelers 3. Promotie heren 1 4. Vitesse convenant (o.a. E top toernooi en trainersstage-Vitesse) 5. Voor 9.000 euro nieuwe trainingsballen en maximaal 3 teams per ballenrek (Businessclub) 6. Trainingsballen voor de CIOS trainingen op woensdagmiddag (Q8) 7. Gedragscode en discipline

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

Zonder vrijwilligers achter de bar lukt het echt niet Indrukwekkend wat jullie als vrijwilligers van DVV het afgelopen jaar hebben gerealiseerd. Dan heb ik het hier over nieuwe gerealiseerde doelen maar daarnaast worden week in week uit honderden zo niet duizenden uren gestopt in de reguliere zaken om te kunnen voetballen. Nog te realiseren doelen: 1. Voetbal 1. Invullen kaderleden: bestuur, hoofd jeugdopleiding, coördinator 2. Jaarplanning trainersstaf: communicatie en leren van elkaar 3. Per leeftijdsgroep vaststellen van o.a: leerdoelen en oefenstof

Voorzitter Erik met jubilarissen Peter, Wilco, Toon en Kees

4. Zomer Voetbalkamp 5. DVV Senioren voetbaltoernooi 6. Bedrijven 5 tegen 5 voetbaltoernooi 7. Handhaven heren 1 en dames 1 in 2e klasse, promotie A1en C1, handhaven B1, D1, E1 en F1 8. Uitvoer Voetbalbeleidsplan 2. Communicatie 1. Computer wedstrijdsecretariaat / KNVB 2. Mediasysteem aanvullen met scherm wedstrijdsecretariaat: teams, kleedkamer en veld 3. Merchandising 4. DVV Media 3. Accommodatie 1. Club van 100: Herinrichting wedstrijdsecretariaat, laptops, veiligheid 2. Plaatsen van Koffiecorner 3. Sport BSO Kidsgear 4. Sponsoring 1. Sponsoravond 2. Toename sponsoring, met name: Kleding en reclameborden 3. Meer vrijwilligers 4. In onderzoek: concept met goed doel Met z’n allen zijn we druk bezig om DVV uit te laten groeien naar het voetbalbolwerk in de Liemers. Een voetbalbolwerk dat niet alleen gericht is op prestatie maar een voetbalbolwerk voor prestatief en recreatief voetbal, waar alles voetbal ademt. Hierin past ook een zaterdagelftal in de KNVB competitie voor standaard elftallen, zoals besloten in de ALV afgelopen december. Maar ook een vereniging die meegroeit met z’n tijd en gebruik maakt van alle eigentijdse middelen. Een vereniging waar plaats is voor ontwikkeling in de breedste zin van het woord: niet alleen als voetballer maar ook als scheidsrechter, leider/trainer, etc. Waar samenwerking


j eaung d V d ec obrenset r u u r s t a f e l is met CIOS, Candea (Maatschappelijke stages), Rijn IJssel College (filmopleiding) en UWV (reïntegratie). Waar gebruik wordt gemaakt van social media. Waar aandacht is voor maatschappelijk ondernemen en goede doelen. Waar goede samenwerking is met o.a. de gemeente en Candea. Kortom een vereniging waar je lid van wilt zijn, nu en in de toekomst! Voetballend hebben we de afgelopen maanden al wat hoogtepunten gehad. Voor de A2, C3, MB2 en C6 kon de platte kar besteld worden. We hebben bij de selectie elftallen twee echte Herbstmeisters te weten A1 & C1. Voor het 1e en 2e elftal wordt het nog een spannende tweede helft van het seizoen en dames 1 doet het goed!

Ik begon mijn toespraak met dat ik hier sta met een gevoel van trots. Alles overziend kan ik niet anders concluderen dat we allemaal trots kunnen zijn om lid te zijn van DVV. Wij hebben de afgelopen jaar samen hard gewerkt om trots te kunnen zijn. Tot slot wil ik iedereen bedanken die het afgelopen jaar iets gedaan heeft voor DVV. Ik wil de mensen achter de bar hartelijk bedanken dat ze ook vandaag weer de bar bezetten tijdens de nieuwjaarsreceptie. Ik wens u en uw naasten een gezond en gelukkig 2011. Ik wil jullie uitnodigen om samen met mij te proosten op het nieuwe jaar 2011.

Even voorstellen: Huib Hesse, bestuurslid voetbalzaken

Development Manager en daarnaast nog bestuurslid van het Recticel Pensioenfonds. Ik ben getrouwd met Sandra en samen hebben wij drie kinderen: Michelle 18, Dylan 16 en Jorden 13. En uiteraard wonen wij in Duiven. Mijn vakantievoorkeur gaat uit naar het strand in Spanje. Mijn sportverleden: judo/voetbal/waterpolo/tennis (tot mijn 14e); waterpolo (speler, jeugdtrainer, bondsscheidsrechter (tot mijn 21e); zaalvoetbal/voetbal (tot mijn 29e); volleybalspeler/voetbalcoach-trainer tot heden (waarbij ik alleen in het waterpolo als speler op een redelijk niveau geacteerd heb). Sinds 10 jaar ben ik actief bij DVV als trainer van F t/m A, (een jaar) D-coördinator, de cursussen Pupillentrainer, Juniorentrainer doorlopen en gestart met de TC3. Helaas heb ik deze cursus moeten afbreken door fysieke problemen (vier maanden geleden geopereerd aan een zware hernia). Sinds 4 jaar ben ik actief voor Vitesse in de jeugd-scouting. Zo dat was de opsomming van feiten, dan nu wat mijn rol is binnen DVV: Mijn taak als bestuurslid voetbalzaken is een bestuurlijke rol die vooral bestaat uit het toezicht houden op de uitvoering van het voetbalbeleid. De verdere invoering van dit beleid en de verbeteringen hiervan vormen proces dat samen met alle betrokkenen bij DVV tot stand gaat komen. Inhoudelijk is iedereen op zijn eigen gebied de expert en mijn rol is jullie te steunen en processen die nodig zijn om te verbeteren, te stimuleren. De eerste stap, de kennismaking, is gezet middels dit stuk in de DVV Post, het vervolg is de persoonlijke kennismaking met jullie vanuit jullie rol bij DVV. Voor diegenen die DVV een warm hart toedragen en denken van “hé hoe kan dat, waarom is dit niet geregeld…?”: kom erbij en zorg samen met alle andere vrijwilligers dat alles zodanig geregeld is dat iedereen met nog meer plezier in en rond het veld loopt bij DVV! Door Vriendschap Vooruit doen we samen!

(Sinds enige tijd heeft er een uitbreiding van ons bestuur plaatsgevonden. Huib Hesse is toegetreden en de redactie

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

pagina 23

Hugo Boschker en Huib Hesse van de DVV Post heeft Huib gevraagd zichzelf voor te stellen aan de leden van DVV. Voor zijn bijdrage hieronder –en uiteraard voor het zich beschikbaar stellen voor de bestuursfunctie- zijn wij Huib zeer erkentelijk. Red.) Zoals jullie ongetwijfeld vernomen hebben ben ik recent door het bestuur gevraagd de portefeuille voetbalzaken op mij te nemen. Wie ben ik: ik ben Huib Hesse, 47 jaar geleden geboren in Groningen. Na de HTS-Chemische Techniek ben ik gaan werken bij AKZO-research, na drie jaar bij Recticel in Kesteren (waar men Polyurethane schuim maakt dat o.a. in de matrassen zit waarop u zo gezond slaapt. Een van mijn laatste ontwikkelingen is een schuim dat geschikt is voor de land- en tuinbouw, Polygrow genaamd. Mijn functies waren o.a. Plant(Productie) Manager (leiding aan circa 40 man) en sinds twee jaar ben ik werkzaam als Product(Business)


van de sponsorcommissie

pagina 24


pagina 25

van de sponsorcommissie

Q8 / DVV Ballenactie Spaar wedstrijdballen voor jouw voetbalvereniging DVV Q8 / DVV

ie

Ballenact

e volle - Lever d art in bij DVV spaarka ft arten geeetbal a k e ll o v -5 t op 1 vo DVV rech et en van h - Alle ledat de meeste team d arkaarten volle spa eleverd heeft ingen leren bal krijgen e

- 15 stempels per kaart - Bij iedere 10 liter getankte brandstof krijgt u 1 stempel - Actie is geldig van 15 september 2010 tot 1 mei 2011

Actie is geldig bij Q8 Duiven: Kastanjelaan 20 of Oostsingel 15


van de sponsorcommissie

pagina 26

Uitnodiging Feestavond vrijwilligers 4 maart 2011

alles wat je in de afgelopen periode hebt gedaan en de komende periode nog gaat doen voor DVV. Het bestuur van DVV nodigt jou daarom heel graag uit voor een feestavond op 4 maart. Om te zorgen dat iedereen voldoende lekkers te eten krijgt, willen wij onze vrijwilligers vragen zich voor 1 maart 2011 per email (secretaris@dvvduiven.nl )aan te melden als je zeker weet dat je op de feestavond aanwezig kunt zijn.

Beste vrijwilliger en partner, Het seizoen 2010-2011 is halverwege. Een seizoen waar DVV weer heeft kunnen rekenen op de steun van de vrijwilligers. Vele uren die in de vereniging zijn gestoken zodat er elke week weer gevoetbald kan worden. De Algemene Leden Vergadering heeft haar complimenten aan jullie allemaal gegeven, want het is inderdaad enorm wat jullie met zijn allen hebben weten te bereiken. Echte hele grote klasse! Als bestuur zijn we dan ook erg trots op onze betrokken vrijwilligers. Het bestuur van DVV wil jou bedanken voor

Het programma ziet er als volgt uit: 19.00 uur: Start vrijwilligers-feest-avond 19.30 uur: Buffet 20.30 uur: Opening dansvloer 21.00 uur: Huldiging Jan Spaan voor 60-jarig lidmaatschap en Verkiezing vrijwilliger van het jaar 22.00 uur: Speciale activiteit 00.00 uur: Einde feestavond Het bestuur

van de sponsorcommissie

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

Stand ballenactie

Stand ballenactie

Team

Aantal kaarten

Team

Aantal kaarten

Achternaam 1 Bansberg

Aantal kaarten 25

Achternaam

Aantal kaarten 18 Toonen Dekkers 3

B3

27

Dames 1

7

F1

16

E5

7

2 Wassink

13

19 Dellemann

1

15

F4

6

3 Van Zundert

10

20 van de Bemt

2

4 Prooij

10

21 Geurds

2

3

C1

14

F2

6

D6

10

6

5

5 Campman

8

22 Plasmans

2

7

23 Bomhof

2

7

24 Janssen

2

D1

9

D3

4

6 Veldsema

E3

8

C2

4

7 Van de Dam

F6

7

E2

4

8 Wacki

7

25 Brouwer

2

9 Korfage

7

26 Wareman

2

9

3

DM1

2

C5

2

D2

2

10 Straver

7

27 van Benthem 2

6

28 van Haeren

2

6

29 Kantine

2

D4

2

4

1

11 Koppenol

F7

2

Eindtotaal

163

12 Leijser 13 Nijsen

5

30 Van Diek

1

14 Smidts

5

31 Willemsen

1

15 Striekwold

4

32 Vleeming

1

16 Te Winkel

3

33 De Geus

1

17 van der Laan 3

Eindtotaal

163


pagina 27

van de sponsorcommissie

3P Quality Services BV sponsort C en D De heer Ten Hoedt, directeur van 3P Quality Services b.v. uit Bavel bij Breda voorziet C-elftal en D-elftal van DVV van nieuwe sporttassen. Beide teams zijn bijzonder blij met de nieuwe tassen. Dankzij de tassen zien de jongens samen met de nieuwe outfits er bijzonder representatief uit. 3P Quality Services is een onafhankelijk technisch inspectie-, support- en detacheringsbureau.

Sponsor­ commissie alive and kicking! Door: John van der Meer

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

Op 31 januari had er in het gezellige sponsorhome in ons clubhuis een vergadering plaats van de “nieuwe”, uitgebreide sponsorcommissie. Erwin Cammelbeeck memoreerde in deze bijeenkomst de geschiedenis van de sponsorcommissie en benadrukte het feit dat hij in de afgelopen periode er alleen voor stond. Het lidmaatschap van de sponsorcommissie is heel leuk, maar in je eentje is dat niet te bolwerken. Het was dan ook zeer verheugend te zien en te horen dat er een fikse kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding van de sponsorcommissie had plaatsgevonden: Arthur Mattijssen, Paul Germans, Marco Laffra, Alex Jacobi en Erik Scherpenhuijzen gaan Erwin ondersteunen. In grote lijnen komt het werk in de sponsorcommissie op het volgende neer: ca. eens in de 6 weken vergaderen,

Nieuwe tassen van 3 P Quality voor C en D

projectmatig en pragmatisch werken, commerciële activiteiten en het coördineren van niet-commerciële activiteiten. Vanzelfsprekend worden taken verdeeld! De sponsorcommissie houdt zich bezig met kledingsponsors, reclameborden, vlaggen rondom het park, incidentele acties (bijv. voetbalplaatjes), informele contacten met sponsors (o.a. rondom wedstrijden van het eerste). Het clubblad, de DVV Post, is spreekbuis van de sponsorcommissie en is, mede vanwege de advertenties, ook verbonden aan deze commissie. Wil je meedoen? De sponsorcommissie kan nog wel enkele krachten (op zowel het commerciële als op het organisatorische vlak) gebruiken. Tevens is er op korte termijn behoefte aan: Een vrijwilliger op het gebied van administratieve taken, zoals: verwerken van contracten, facturen, financieel overzicht; met ervaring in het werken met MS Office en Access. Spring op de sponsortrein en neem contact op met Erwin Cammelbeeck (sponsorcommissie@dvvduiven.nl).

De nieuwe sponsorcommissie Alex, Marco, Paul, Erwin, Arthur (helaas was Erik afwezig)


pagina 28

van het eerste Resterende wedstrijden DVV 1 3-3-2011

DVV 1

Bemmel SC 1

20:00

13-3-2011

DVV 1

DIO '30 1

14:00

20-3-2011

Alverna 1

DVV 1

14:30

27-3-2011

DVV 1

Grol 1

14:00

3-4-2011

DVV 1

Beuningse Boys 1

14:00

10-4-2011

Presikhaaf FC 1

DVV 1

14:00

17-4-2011

DVV 1

DVC '26 1

14:00

1-5-2011

Spero 1

DVV 1

14:00

8-5-2011

DVV 1

Silvolde 1

14:30

15-5-2011

Quick 1888 1

DVV 1

14:00

Weer twee talenten breken door bij DVV1!!

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

Door: Peter Smits

Zoals te doen gebruikelijk, zijn er ook dit jaar weer twee talenten doorgebroken en hebben zich een plekje binnen de selectie van het eerste elftal verworven. In de winterstop hebben Joey van Zanten en Patrick Gieling de stap naar het team van trainer Will Beijer gemaakt. Naast dat dit voor deze jongens een mooie uitdaging is, is het wederom een compliment aan de vele jeugdtrainers! Zij slagen erin om de selectieteams op hoog niveau te laten voetballen en stomen de jongens klaar voor het ‘grote’ werk.

We veroverden direct een basisplaats en het liep vanaf het begin lekker. In de winterstop werd ons gevraagd om bij het eerste aan te haken en nu zitten we wekelijks bij de wedstrijdselectie. Wanneer hebben jullie je debuut gemaakt bij het eerste elftal? Joey: Ik heb onder Bram van Aken als eerste jaars A-speler mijn debuut gemaakt in de wedstrijd bij WAVV in Wageningen. Vorig jaar heb ik twee wedstrijden om de Arnhem Cup meegespeeld en dit jaar hoop ik zoveel mogelijk te spelen. Patrick: Mijn eerste wedstrijd was vorig jaar voor de Arnhem Cup tegen de Bataven. In de competitie heb ik mijn debuut gemaakt tegen Beuningse Boys op 23 januari. Het wordt nog een lang seizoen dus ik hoop nog veel te spelen. Wat was tot nu toe je beste wedstrijd of moment uit een wedstrijd? Joey: Ik scoorde in de bekerwedstrijd tegen Alverna de 2-2 en dat ging erg goed die wedstrijd. Patrick: Ik heb thuis tegen Varsseveld erg lekker gespeeld en dat gaf veel vertrouwen. Toen kreeg ik echt het gevoel dat ik lekker liep te spelen.

Joey en Patrick Hoe zijn jullie aan dit seizoen begonnen? Joey en Patrick: We zijn vanuit de A1 gekomen en hebben de voorbereiding bij Roy Jansen in het tweede gespeeld.

Hoe was de overstap van de A1 naar het tweede en van het tweede naar het eerste? Joey: Van de A1 naar het 2e was qua positiespel het niveau op zich niet zo veel hoger, maar qua fysieke kracht was het wel zwaar. Roy Jansen heeft mij veel gecoached hoe ik hier op in kon spelen, daar heb ik wel veel aan


pagina 29

jeugdcorner gehad. Van het tweede naar het eerste was wel een hele stap, want het niveau lag bij het eerste wel erg hoog. Ik vind het wel heel leuk om te proberen om dit niveau op te pikken en beter te worden. Het is leuk om bij het eerste voor veel publiek te spelen en als voetballer wordt je sneller volwassen als je op een hoger niveau mee moet. Patrick: De stap van de A1 naar het 2e was voor mij vooral lastig omdat ik voor het eerst als midden-midden kwam te spelen. Dit was wel even wennen. Bij het eerste wordt er nog meer voetballend opgelost, maar daarmee moet ik echt leren om ‘slimmer’ te voetballen. De wedstrijden van het eerste worden vaak op een paar momenten beslist en dus moet ik constant ‘mijn kop erbij houden’. Het is lastig om altijd de juiste keuzes te maken, maar die momenten van vooruit spelen of rust bewaren moet ik nog leren herkennen.

Op welke positie richt je je? Joey: Ik was in de jeugd (aanvallende) middenvelder maar vanaf oktober 2010 ben ik bij het tweede naar de spitspositie gezet, daar probeer ik me nu op te richten en het bevalt me wel de spits. Patrick: In de jeugd heb ik altijd laatste man gestaan en ik sta nu voor het eerst echt in de mandekking. Ik sta naast Roy Peeters in het centrum van de verdediging en die kan mij met zijn ervaring goed coachen. Welke kwaliteiten heeft de ander om van waarde te zijn voor DVV1 en waar moet hij nog aan werken? Joey: Patrick heeft een geweldige conditie, hij heeft echt een fantastisch loopvermogen. Hij moet nog werken aan zijn lange trap en schot, dat mag wel iets harder. Patrick: Joey heeft een goed schot, zowel links als rechts, maar met name zijn rechterbeen is erg goed. Hij kan de bal neerleggen waar hij wil. Joey moet nog leren om constant alert te zijn en goed positie te kiezen. Maar hij staat ook nog niet zo lang in de spits, dus dat komt wel goed!

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

jeugdcorner

De Pen Van... Guus Vos Naam: Leeftijd: Elftal: Positie: Hobby’s: School: Idool: Beste Club: Kampioen: Beste Trainer:

Guus Vos 11 Jaar D1 Keeper Computeren en buiten spelen Remigius school Maarten Stekelenburg Ajax Ajax Bert van Marwijk

Hekel aan: Verliezen Favoriete Eten: Lasagne van mijn moeder Mooiste /Beste / Leukste wedstrijd: De mooiste wedstijd was in de E1 tegen vitesse heel veel te doen gehad werd toen man of de match ik heb toen mijn beste wedstrijd gekeept. Het hele team heeft ervoor gevochten om de 0-0 te houden GEEF DE PEN AAN: Ide te Winkel


pagina 31

jeugdcorner

B-meiden en Sinterklaas Door: Carlijn&Marleen De B-Meiden van DVV gingen woensdag avond 1 december sinterklaas vieren op het terrein van DVV. Het was heel gezellig, we hebben samen gekletst en een dobbelspel gedaan. Aan het einde van het dobbelspel hebben we ook nog de stoelendans gedaan! En natuurlijk won Derya. Lidy en Irma hadden leuke kado’tjes gekocht en daar gingen we het spel mee spelen. Iedereen ging aan het einde van de avond volgepropt naar huis. Het was erg leuk!

Geloven deze stoere DVV-meiden nog

De D4

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

Door: Sten Striekwold Ik wil jullie vertellen hoe het gaat met de D4. Onze trainers zijn Rob en Andre. Het is altijd leuk tijdens de trainingen van Rob en Andre. Er wordt altijd een leuke en goede training gegeven. Tijdens de training is niet iedereen altijd even serieus maar dat lost Andre dan wel op. Andre laat je dan een rondje om het veld rennen. De training wordt altijd goed opgebouwd. Eerst een warming up, daarna wat baloefeningen en even afronden en daarna nog even partijtje. Na de training wordt er meestal in de kleedkamer gepraat over wat goed en fout ging. In de kleedkamer wordt er ook over school, muziek en dat soort dingen gepraat. We praten ook veel over de wedstrijden van de eredivisie. Ook worden er moppen verteld. Er wordt veel gelachen in ons team. De wedstrijden gaan al best goed. We spelen altijd goed samen. Als we verliezen dan geven we nooit één iemand de schuld. Als we verliezen hebben we dat samen gedaan, net als bij het winnen. Dat doen we ook samen.

DVV F1 zaalkampioen Door: Marco Kasteel en Bob Hartjes, leiders DVV F1 De najaarscompetitie zat er door de snelle intrede van Koning Winter al vroeg voor ons op. Wij keken daarom enorm uit naar de zaalcompetitie: geen spanning of de wedstrijd dit maal door zou gaan of toch weer zou

DVV D4 in actie

worden afgelast, geen wind of regen die een wedstrijd kan beïnvloeden. De eerste wedstrijden moesten wij wel even wennen aan de zogenaamde “plofbal”. Dit gold natuurlijk ook voor onze tegenstanders van OBW, maar DVV was heer en meester en pakte de eerste driepunter. DVV kreeg tegen het fysiek spelende AVW ’66 de punten niet cadeau, maar wist de wedstrijd toch verdiend te winnen.


pagina 32

jeugdcorner

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

Er zijn van die wedstrijden die je niet wilt verliezen en gelukkig gebeurde dat dan ook niet tegen onze ”buren” uit Groessen. De wedstrijd erna moesten wij weer vol aan de bak tegen DCS en kwamen wij tegen de verhouding in op achterstand, maar wisten wij 2 minuten voor tijd toch nog de verdiende gelijkmaker binnen te schieten. Met 10 punten uit 4 wedstrijden stond de wedstrijd tegen de nummer 2 op het programma. DVV schoot uit de startblokken en met de ene goal nog mooier dan de andere speelden wij Angerlo Vooruit met 5-0 van het veld. De aansluitende wedstrijd gingen wij door met verzorgd combinatievoetbal en Westervoort mocht blij zijn dat de teller wederom op 5 bleef steken. Wij hadden volgens de rekenmeesters aan één overwinning genoeg om het kampioenschap veilig te stellen. Dit moest uitgerekend in Didam tegen de plaatselijke trots DVC ’26 gebeuren. DVV begon wat nerveus aan de wedstrijd, maar onze keeper hield ons met een prachtige reflex in de wedstrijd en toen wij eenmaal op voorsprong waren gekomen was er geen houden meer aan en stapten wij met een 4-0 overwinning en een kampioenschap van het veld! Als slagroom op de taart mochten wij de laatste wedstrijd nog aantreden tegen onze vrienden van DVVF2. Er stond teveel prestige op het spel om deze wedstrijd niet winnend te willen afsluiten en aldus geschiedde. Kortom DVV F1 heeft met 7 overwinningen, 1 gelijkspel en een doelsaldo van 24 goals voor en slechts 2 tegen een dik verdiend kampioenschap binnengehaald. Jongens gefeliciteerd !

EM1 nieuws Door Marco van Schaik, trainer De E-meiden 1 hebben in de winterstop niet stil gezeten. Helaas werden de trainingen bij DVV afgelast vanwege de vroeg ingetreden winter. Om de conditie op peil te houden werd er met zijn allen geschaatst op de schaatsbaan in Duiven. Ondanks enkele valpartijen heeft niemand er blessures aan overgehouden. De meiden hebben ook deelgenomen aan de Liemerse zaalcompetitie. De wedstrijden werden met wisselende resultaten afgesloten. Binnenkort beginnen de E-Meiden weer aan de voorjaarscompetitie. Helaas moeten de meiden het enige weken stellen zonder keepster Ilse. Zij is geopereerd aan haar knie en is enige weken uit de roulatie.

Proost ! Op de teamfoto staan de volgende kanjers: achterste rij van links naar rechts: Bob Hartjes (leider), Jesse Wild, Gijs van Alken, Davy van den Dam, Sam Kasteel en Marco Kasteel (leider) voorste rij van links naar rechts: Luca Leyser, Merlijn Geurts, Stan Hartjes,Max de Veer en Marijn van der Laan.

Teamfoto van het F1 kampioenselftal Maar de overige meiden Kelly, Amanda, Esmee, Celine, Lotte, May, Indy, Emma en Dunja gaan in de competitie voetballen tegen diverse jongens teams. Kom de meiden eens aanmoedigen. We spelen de thuiswedstrijden om 08.30 uur.

DVV EM1 begeeft zich op glad ijs...


pagina 33

jeugdcorner

NIEUW-NIEUWNIEUW: DVV EM2 Van onze verslaggever Kanjers Je bent een meisje en je ziet alle jongens om je heen voetballen, vaak doe je mee maar op zaterdag zijn die gasten nergens te bekennen. Ze voetballen dan namelijk bij de plaatselijk trots DVV. Dan kun je twee dingen doen: òf je gaat kijken (maar dat is niet zo leuk als zelf voetballen) òf je geeft je op om in een meisjesteam te gaan voetballen.

EM2 ook in de zaal actief zaal in. Tja, da’s andere koek. Veel meer techniek, veel meer conditie, veel meer tegenstand, veel meer wisselen en veel meer tegengoals. Maar…. Het is wel weer lekker warm en niet zo koud en wit als buiten.

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

EM2 jaagt op de bal En zo is de EM2 begonnen en vanaf dit seizoen spelen ze hun wedstrijden op de zaterdag en trainen ze op de woensdag. Met Eric als trainer en Ed als leider (of lijder, is nog niet helemaal duidelijk) is het kader op dit team dik voor elkaar. Maar de meiden merken wel dat je in een wedstrijd aan de bak moet. Je speelt bijna altijd tegen meiden die al langer voetballen. Het onder de knie krijgen van de basisvaardigheden kost nu eenmaal tijd.

EM2 klemvast

Daarbij moet je ook nog samenspelen en tegengoals voorkomen. Het seizoen begon met verlies- maar ook winstpartijen. Maar dan….. is het winter en mag je de

Inmiddels is de veldcompetitie weer begonnen en we wensen Sanne, Jarusha, Merel, Rachel, Aileen, Iris, Fanne, Lola, Sam, Lindi, Erik en Ed veel succes en goals toe.

De vrouwelijke toekomst van DVV in actie

De leukste bank van DVV


bedrijfsassurantiĂŤn | pensioenen | hypotheken

verzekeren is vooruitzien t. (026) 370 16 50 | www.gelderschpakhuys.nl Registeradviseurs in AssurantiĂŤn

Registerpensioenadviseurs


pagina 35

jeugdcorner

D5 Indoor Soccer Door: Jasper Harmsen

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

De toeschouwers zaten veilig Naast het gebruikelijke zaalprogramma heeft de D5 ook twee keer in Didam indoor soccer gespeeld. Een leuke ervaring voor kids en kader. Om het e.e.a goed te organiseren heeft onze Jeroen de teams volledig eerlijk verdeeld. Dit is een belangrijke zin zoals later in dit stukje zal blijken. Jeroen, Harrie, Jasper en Werner (kader) werden verdeeld over de teams en kregen de dankbare taak de goal te verdedigen. Het gevolg was: geweldige reddingen en…… even zo mooie blunders. Er werden wedstrijden van 7 minuten gespeeld. Omdat de bal in het spel blijft tot er gescoord wordt, bleef het tempo hoog. Er werd een hoop gevraagd van techniek en uithoudingsvermogen (vooral bij het kader). De eindopmaak van beide dagen was dat het team van, u raadt het al, Jeroen gewonnen heeft. Maar iedereen, spelers, kader, ouders en toeschouwers,

hebben zich reuze vermaakt. Dit zal vast in de toekomst een vervolg/revanche krijgen.

D5 in Didam

De leiding van D5 speelt net zo enthousiast mee

Waar is de bal

Mededeling E&dbingo Door: Tom Harder Ik heb tijdens de bingo van de E & D pupillen een aantal foto’s gemaakt en onder de volgende link geplaatst.

http://www.flickr.com/photos/ tomharder/sets/72157625737050928


U KOMT ONS OVERAL TEGEN. Wie kijkt naar mobiliteit en de wensen op het gebied van wonen en werken, ziet dat het anders moet. Wat Heijmans betreft kán het anders. We beschouwen ontwerp, bouw en onderhoud als één geheel. En naar behoefte bundelen we onze kennis van bouw, vastgoed, infra en techniek. Een frisse aanpak waarmee we de vragen van vandaag ombouwen naar de oplossingen voor morgen. Dat ziet u. Overal waar u de gele helmen en bouwketen van Heijmans tegenkomt.

www.heijmans.nl


pagina 37

van de dames

De winterstop van dames 1 Door: Hanneke Scheeres Na een artikel over de eerste helft van ons seizoen in het laatste clubblad willen wij jullie ook wat vertellen over onze winterstop. Ook in de winterstop zitten de dames van het eerste niet stil ! Zo is er, om de conditie op peil te houden, getraind in het zaaltje van Loo. De winterstop begon al vroeg en we wilden toch graag allemaal fit blijven en doorgaan met trainen. Er werd niet alleen getraind in de winterstop. Voor de gezelligheid en teamspirit zijn er verschillende activiteiten georganiseerd in de winterstop. Het jaarlijks terugkerende SinterKerst-avondje was ook dit jaar een groot succes! Door de organisatie (Merel, Anne en Ieke) was veel tijd besteed een het organiseren van de gezellige avond. Om 17 uur druppelde in Ooy (Ieke`s Casa) iedereen binnen om samen pizza’s te maken! Na deze heerlijke maaltijd volgde een hectische en hilarische avond en door middel van verschillende spelletjes werd uiteindelijk een winnende groep gekozen. Het was een soort ‘Ik Hou Van Holland’ avond.

(Ton) weet nu hoe gemeen damesvoetbal soms kan zijn (we hadden nog zo gezegd, neem scheenbeschermers mee!). Afsluitend werd er gegeten en waren de dames klaar voor de tweede seizoenshelft. In deze seizoenshelft moeten de dames alles geven want in de winterstop was er groot nieuws van deKNVB. De bond heeft bepaald dat de competitiestructuur bij damesvoetbal gaat veranderen met ingang van seizoen 2011/2012. Dat wil zeggen dat de nummers 1 t/m 4 van onze competitie naar de 1e klasse promoveren. We gaan er deze seizoenshelft alles aan doen om de 4e plek te bemachtigen. We staan nu op een 5e plaats maar de 4e plaats is binnen handbereik. We kunnen jullie support goed gebruiken om de 4e plek te bemachtigen. Dus hopelijk zien we jullie eens langs de kant van een wedstrijd op zondag om 11 uur. Als laatste willen wij jullie allen een goede 2e seizoenshelft toe wensen, met veel gewonnen wedstrijden en hopelijk veel kampioensschappen!

Laatste nieuws: Goed nieuws van het Dames voetbalfront!

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

Door: Huib Hesse

Het winnende team... De avond was erg gezellig en zelfs onze trainer Ton stond halverwege de avond midden in de kamer mee te zingen voor de punten. Het winterstopuitje (georganiseerd door Anouk, Fleur en Wendy) bracht ons dit jaar in Lichtenvoorde. Daar was een zaal gehuurd voor Speed Soccer. De speelsters werden ingedeeld in teams: Ajax, Feyenoord en PSV. Oude bekende namen waren terug van weggeweest. Hiddink, Blind, De Boer en noem ze maar op stonden in vrouwelijke vorm op het veld. Nadat er twee uur was gevoetbald waren de teams moe gestreden. En gelukkig waren er geen nieuwe blessures bij gekomen. De trainer

Ton Vosselman is de nieuwe trainer/coach van Dames-1 voor het seizoen 2011-2012. Ton volgt hiermee Jan Oldekamp op die het lopende seizoen een dubbel rol had bij zowel Dames-1 en Dames-2, wat hij met veel overgave vervuld heeft. Jan en Ton hebben in onderling overleg besloten dat Ton het lopende seizoen verder als coach van Dames-1 afmaakt. Jan blijft de donderdag training verzorgen. Namens DVV en Dames-1: Jan, fantastisch wat je hebt gedaan en veel succes met Dames-2, hier kun je je nu volledig op richten. Beide heren hebben aangegeven samen met o.a. Lidy Steenkamp, Ronny van de Meeberg en andere betrokkenen meer voor het Dames/Meiden voetbal te willen betekenen. Er zal in de komende maanden veelvuldig overleg plaats vinden hoe dit vorm te geven, e.e.a passend in/aansluitend op ons voetbalbeleidsplan, alles met als doel het DVVmeidenvoetbal nog beter op de kaart te zetten. Ton en Jan veel succes!


Advertentie

Advertentie

O N A F H A N K E L I J K

C L U B B L A D

D O O R

V R I E N D S C H A P

V O O R U I T

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

10

O P G E R I C H T

1 5

S E P T E M B E R

1 9 4 5


pagina 39

van de dames

Gezocht Keepster: Per seizoen 2011-2012 voor DVV Dames

1

Ben jij of ken jij een enthousiaste keepster om ons damesteam te verster ken?

Wij spelen in de zondag 2e klasse. De wedstrijden worden op zondag gespeeld en we trainen op dinsdag- en donderdagavond op het Horsterpark in Duiven.

Ondanks dat we op een goed niveau prestatiegericht voetballen is gezellighe id ook belangrijk voor ons. Op het veld moe t gepresteerd worden maar daar buiten organiseren we geregeld leuke teamactiv iteite

n.

Heb je interesse of wil je meer informatie?

Reageer dan op het volgende e-mail adre s: scheereshanneke@hotmail.com

ingezonden stukken

Techniektraining en de visie van de KNVB Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

Door: Frank van Huet, techniektrainer en voormalig eerste elftalspeler

In de visie van de KNVB is geen plaats voor specifieke techniektraining. De KNVB zegt: ‘voetballen leer je door te voetballen.’ En daar valt, denk ik, geen speld tussen te krijgen. De KNVB hekelt commerciële voetbalscholen die ouders geld uit hun zakken kloppen in ruil voor een aantal techniektrainingen. Meestal krijgen de kinderen er dan ook nog een shirt van de voetbalschool bij. Of een bal. Alsof je daar een betere voetballer van wordt….…. Verschil In het kort is het verschil tussen de voetbalvisie van de KNVB en de methoden van de voetbalscholen het vertrekpunt. De KNVB stelt dat het voetballen, inclusief het ‘onderdeel’ techniek (lees: balvaardigheid), moet worden geleerd binnen het voetbalspel. In het voetbal hangt alles met alles samen en is de techniek een opzichzelfstaand voetbalonderdeel. Volgens ’s lands grootste sportbond

heeft het ‘losse’ onderdeel techniek geen betekenis op het moment dat het van het voetbalspel wordt losgekoppeld. Dit geldt evenzeer voor aspecten als conditie-, loop- en bijvoorbeeld coördinatietraining. Volgens de KNVB moeten al deze onderdelen binnen verschillende voetbalvormen in samenhang met elkaar worden getraind en verbeterd. De concurrerende voetbalscholen daarentegen starten bij de balvaardigheid van de individuele speler. Bij deze methode is het uitgangspunt dat een speler die vaardig is in het uitvoeren van voetbalbewegingen uit bijna elke voetbalsituatie winnend te voorschijn moet kunnen komen. De techniek die de speler ontwikkelt, moet na verloop van tijd worden toegepast binnen spelsituaties. Meer wegen naar Rome Aangezien er altijd meer wegen naar Rome leiden, kunnen naar mijn mening beide visies heel goed worden gecombineerd. Beleving, leren en plezier dienen voorop te staan. Alle kinderen vinden het ‘partijtje’ het leukst, dus partijvormen moeten dan ook in zoveel mogelijk variaties (zoals lijnvoetbal, kleine doeltjes, doelen met keepers, 4 doeltjes) worden aangeboden. Jonge voetballertjes zijn vooral gefascineerd door de bal. Het ding schiet alle


O N A F H A N K E L I J K

C L U B B L A D

Hét adres voor...

D O O R

V R I E N D S C H A P

V O O R U I T

O P G E R I C H T

1 5

S E P T E M B E R

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

10

lijstenmakerij posters designartikelen horloges sieraden gimmicks kaarten

Elshof Passage 41 Duiven (0316) 26 21 21 Dillenburg 6 Elst (0481) 35 10 11

Ondernemers zijn net sporters, ze gaan maar voor één doel: het doel. Gelukkig is er een adviseur die net zo gedreven is: Grip. Met een team van accountants, belastingadviseurs en juristen, willen we onze cliënten elke dag het beste advies geven. Want Grip staat voor grip: gedreven, resultaat, inventief en persoonlijk . Een naam die dus ook meteen staat voor hoe we ons onderscheiden. Maak kennis met Grip op www.gripadviseurs.nl.

1 9 4 5


pagina 41

ingezonden stukken kanten op en ze willen niets liever dan de bal controleren en laten doen wat zij willen. Onbewust streven ze dus naar balbeheersing. En techniektraining helpt ze daarbij. Beginnen bij jongste spelers Goed dribbelen, drijven, van richting veranderen, kappen, draaien en passeerbewegingen zijn zeer nuttige technieken die helpen het complexe voetbalspel een stukje makkelijker te maken. Het voordeel van techniektraining bij de jongste spelertjes (F-pupillen) is dat ze tamelijk blanco

aan de start verschijnen. Ze hoeven nog geen verkeerd aangeleerde technieken af te leren en pikken nieuwe bewegingen ongelooflijk snel op. De F-pupillen Stan, Jesse, Marijn, Sam, Daan, JoĂŤl, Dayen, Rik, Koen, Ton, Joey, Mitchel, Rorick en Roxy hebben voor de winterstop kennis gemaakt met techniektraining. Het mag geen vervanging zijn van hun normale training, maar ik ben ervan overtuigd dat een beetje extra aandacht voor balvaardigheid een positieve invloed heeft op de voetbalontwikkeling en het voetbalplezier van deze beginnende voetballertjes.

Voetbalplaatjesactie

Ruilmiddag voetbalplaatjes ZATERDAG 2 APRIL Hallo enthousiaste spaarders van de voetbalplaatjes,

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

De aftrap in het weekend van 5 en 6 februari voor het sparen van de voetbalplaatjes was een groot succes!! Wij hopen dat jullie al veel plaatjes hebben kunnen sparen en je album al goed vol is. Natuurlijk veel boodschappen doen bij Super de Boer en de buren, familie en vrienden vragen om ook te helpen met het sparen, zij kunnen er ook voor zorgen dat je album nog voller gaat worden. Maar om je album echt compleet te krijgen organiseert DVV in samenwerking met Super de Boer een ruilmiddag op zaterdag 2 april a.s.

Sta ik er ook bij...

En je kunt ook nog wat anders doen dan voetballen of plaatjes verzamelen bij DVV... Je bent dan van 14.00 tot 17.00 uur welkom in de kantine van DVV. Natuurlijk mogen je ouders ook meekomen. En vergeet vooral je dubbele voetbalplaatjes niet mee te nemen op deze middag.

Jong en oud in de rij voor het mooie album en de gave plaatjes


Voetbalplaatjesactie

pagina 42


Adv Gebr van Huet 1_3 L.indd 1

10/9/2005 10:44:21 PM

Dorpstraat 29 - 6923 AC Groessen - T 0316 52 39 48 - F 0316 52 46 17 E info@zaalgielinggroessen.nl - W www.zaalgielinggroessen.nl


ingezonden stukken

AEDherhalingscursus.

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

Door: Nico van den Berg Zaterdag 8 januari 2011 en zaterdag 15 januari 2011 hebben wij weer een herhalingscursus AED/ Reanimatie gehouden, dit jaar in samenwerking met de hockeyvereniging Westerduiven en sportschool SplashR. De cursus werd op een duidelijke en gezellige wijze verzorgd door Carla Jansen van Bosman-opleidingen. 25 leden hebben hier aan deelgenomen en de cursussen hebben plaatsgevonden bij DVV. AED, Automatische Externe Defibrillator, is een draagbaar apparaat dat gebruikt wordt als een persoon een hartritmestoornis of -stilstand heeft. Het geeft een persoon een elektrische schok met als doel het hart weer in een normaal ritme te krijgen. Iemand die getroffen is door een hartstilstand is bewusteloos en reageert dus niet meer op aanspreken, er wordt geen bloed meer door het lichaam rondgepompt en de hersenen krijgen geen zuurstof meer. Als er dus nauwelijks een ademhaling geconstateerd wordt, moet er direct een reanimatie gestart worden, 112 gebeld worden en wordt de AED in werking gesteld. Een AED bestaat uit elektroden die op de borst van de persoon in kwestie worden geplakt. Hierna verzamelt de AED automatisch informatie over het ritme van het hart. Als er sprake is van een verstoord ritme (fibrillatie), geeft de AED het advies deze persoon een schok toe te dienen om op die manier te proberen het normale ritme weer terug te krijgen. Na de gegeven schok gaat de hulpverlener wel door met het reanimeren. Reanimatie is een combinatie van hartmassage en beademing. Door deze combinatie wordt het zuurstoftransport op gang gehouden en wordt een hersenbeschadiging voorkomen. Het toedienen van elektrische schokken en het reanimeren blijven doorgaan totdat de ambulancedienst aanwezig is en de diensten kan over nemen. Cruciaal zijn de eerste 6 minuten bij een hartritmestoornis. Snelle en doeltreffende hulp is daarom geboden, maar dan moet je wel weten wat je moet doen. Vandaar dat wij elk jaar tijdens de winterstop een AED(herhalings)-cursus willen blijven houden. Hopelijk hebben wij hem nooit nodig, maar het AEDapparaat hangt in het keukentje bij terreinbeheer. Wees er

pagina 45 van bewust dat ook jij een leven kan redden, dus denk er eens over na om de volgende keer ook eens mee te doen. Dank aan Bosman-opleidingen, die het ook dit jaar weer mogelijk maakte om deze cursussen belangeloos aan te bieden.


pagina 46

CLUB VAN 1 0 0

OVER DE CLUB VAN 100, VRIENDEN VAN DVV Oprichting en doelstelling De Club van 100 is in 1986 opgezet door enkele enthousiaste supporters van DVV. In september 2006 is het 20-jarig jubileum gevierd. En de goede rekenaars hebben nu wellicht al geconstateerd dat de Club van 100 in 2011dus weer iets te vieren heeft!

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - februari 2011 - nummer 4

De doelstelling van de Club van 100 is in de loop der jaren nimmer gewijzigd. Deze doelstelling is het (mede) financieren van projecten van DVV die ten gunste komen van de leden, zowel actief als passief. Deze doelstelling is sedert het jaar 2000 ook in de statuten van de Club van 100 vastgelegd. Wat doet de Club van 100? Met ruim 150 leden is de Club van 100 een belangrijke ondersteuner van DVV. In de afgelopen jaren zijn diverse projecten met financiële inbreng van de Club van 100 tot stand gebracht, zoals o.a. de tribune, uitbreiding van de groenvoorziening op het sportpark, een rek voor de voetbaltassen, het nieuwe kassagebouw en de inrichting van de bespreekruimte in de recente uitbreiding van het kleedgebouw. Als gevolg van voortgaande privatisering komt DVV voor steeds meer kosten te staan bij het beheer en onderhoud van de sportaccommodatie. Dat betekent een extra belasting voor de begroting van de vereniging. Dus minder financiële ruimte voor nieuwe projecten. De Club van 100 is daarom ook in de toekomst van groot belang voor een nog steeds groeiend DVV! Waarom nu lid worden van de Club van 100? Gewoon, omdat DVV de hulp van de Club van 100 nodig heeft om projecten te realiseren! Bij de sportieve ambities van DVV, welke tot uitdrukking komen in het hoge niveau waarop de jeugd acteert en voor de senioren in de ambitie om zich tenminste te handhaven in de tweede klasse KNVB, behoort ook een goede accommodatie met voorzieningen die aan de eisen van de tijd worden aangepast.

Het lidmaatschap van de Club van 100 kost 50 euro per jaar. Dus voor nog geen euro per week (!) kunt u DVV ondersteuning bieden door lid te worden van de Club van 100! En: de leden van de Club van 100 hebben gratis toegang tot de thuiswedstrijden van DVV, krijgen het clubblad van DVV thuisbezorgd en de naam wordt vermeld op het speciale bord van de Club van 100 in het clubhuis. De Club van 100 organiseert elk jaar een uitstapje voor de leden en de jaarlijkse ledenvergadering wordt traditiegetrouw op heel informele wijze afgesloten met een hapje en een drankje. Met het lidmaatschap van de Club van 100 steunt u en vergroot u uw betrokkenheid bij DVV. Dus gewoon doen! Het Bestuur van de Club van 100 Theo Jansen (voorzitter) Frank Dellemann (secretaris) Wim Vierwind (penningmeester)

De afgelopen weken konden wij als nieuwe leden begroeten : Henk Gort – Pieter Hoogland – Jan Willemsen – Rob Bansberg en Huib Hesse !!!

OOK DONATEUR WO

RDEN ???

Stuur een e-mail naar f.dellemann@chello.n l

of bel 0316-262128


GUIDO’S TRENDLINE HAIR & BEAUTY Bij Guido’s Trendline werken enthousiaste en trendy kappers die liefde hebben voor het vak. Wat hen voor ogen staat is jouw gezicht beter uit te laten komen. Daarom wordt in een adviesgesprek met jou gesproken over de gezichtsvormen en je huidskleur. De kappers weten welk model en kleur jouw mooie kanten kunnen versterken. Dus wacht niet langer, maak een afspraak en laat u door ons vakkundig informeren.

Op vertoon van uw DVV clubkaart, krijgt u bij ons 10% korting* * geldig op knipbehandelingen, op naam geregistreerd, niet geldig op aanbiedingen.

De leukste kapsels, kleuren en de allernieuwste modellen vind je bij

GUIDO’S TRENDLINE Rijksweg 42E Duiven Telefoon [0316] 28 03 04 www.guido-trendline.nl

C R E AT I E F DOOR I N S P I R AT I E

SEBASTIAN, FAROUK SYSTEM, KMS TRUCCO, GREAT LENGTHS, CHI, BALMAIN, TIGI, LANZA, SILK THERAPY, YELLOW, SASSOON


Alsjeblieft! Het nieuwe logo van jouw club.

Aangeboden door Stichting Vrienden van DVV Heren 1

DVV_seizoen_10_11_nr4 WEB  

Versterk jij straks het vrijwilligers­ team? Door Vriendschap Vooruit Voetbalvereniging Van de redactie • Van de bestuurstafel • Van de spon...