Page 1

voetbalvereniging Dvv Duiven • seizoen 08-09 • nummer 1

1 DVV post Pagina 19

van het eerste

Pagina 27

Pupil van de week

Van de redactie• Van de bestuurstafel• Van de sponsorcommissie• Van het eerste• Van de dames• Pupil van de week• Club van 100• Ingezonden stukken•

Pagina 29

Club van 100

Voetbalvereniging

Door Vriendschap Vooruit


De Juiste weg voor het halen van je rijbewijs

Autorijschool Boelens • Weidekervel 3 • 6922 GA Duiven • Telefoon [0316] 28 09 68

tsdesign foto: Bob Schouten

www.rijschool-boelens.nl • e-mail: rijschoolboelens@lycos.nl


Pagina 3

inhouD Van de redactie Van de bestuurstafel Zomaar een foto Van de sponsorcommissie Van het eerste Van de dames Pupil van de week Club van 100 Ingezonden stukken ´De grote verbouwing´

3 5 9 13 16 23 27 29 31 34

DVV Post is een uitgave van DVV voetbalvereniging “Door Vriendschap Vooruit”. DVV Post verschijnt 6 maal per jaar. Hoofdredactie: John van der Meer 0316 26 39 90 Eindredactie: Geert Roelofs 0316 26 62 91 Leon Ruesen 0316 28 12 26 Bart Frouws 0316 26 46 18 Sven Meijer 06 50 83 85 88 Peter Smits 026 44 65 379 E-mail: dvvpost@hotmail.com Kopij-bus: Sportpark “Horsterpark” Duiven Druk: JP Tamminga, Duiven • www.jp.nl Vormgeving: Sven Meijer Oplage: 1100 exemplaren

Van de redactie Door: John van der Meer

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - september 2008 - nummer 1

serie fotootjes, een groepsfoto en een omschrijving van de individuele kwaliteiten en… je naam en foto is vereeuwigd in ons mooie clubblad.

Sportvrienden,

tsdesign foto: Bob Schouten

aan de beurt is voor een profiel? Benader je leider! Een

Nieuwe redactieleden. Versterk ons team door op vaste basis

Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne vakantie achter

stukken aan te leveren, te helpen bij de samenstelling en

de rug en is ieder weer 100% gemotiveerd voor een nieuw

vormgeving in de vergaderingen. Het kost niet te veel tijd: voor

voetbalseizoen! Succes allemaal in het seizoen 2008-2009

het vergaderschema: zie hieronder! In ons laatste clubblad

wordt jullie toegewenst door de redactie van de DVV Post.

vroegen wij bezorgers voor o.a. de edelstenenbuurt en het

We hopen dat jullie een succesvol, maar bovenal prettig

Eilandplein. Teleurstellend was dat geen van de daar wonende

en sportief jaar beleven. Uiteraard willen wij ons steentje

leden gereageerd heeft; gelukkig hebben wel enkele al actieve

bijdragen door weer 6 clubbladen uit te brengen. Het overzicht

bezorgers laten weten de verspreiding in deze buurten op zich

(dat al eerder in het Bewaarnummer werd gepubliceerd) volgt

te willen nemen. Hulde voor deze sportieve leden!

na dit voorwoord. Aanwijzingen: Wij vragen aan de lezers het volgende:

Kopij digitaal aanleveren via ons mailadres dvvpost@

Kopij voor met name de Jeugdcorner. Leiders, ouders van

hotmail.com. Bij voorkeur niet wachten tot de deadline i.v.m.

pupillen en junioren: stimuleer jullie kinderen om stukjes te

piekbelasting van de redactie. Ondersteunend fotomateriaal

schrijven voor ons clubblad. Laat het een blad worden dat niet

in aparte bestanden aanleveren (dus NIET verwerkt in het

alleen voor, maar ook door de leden gemaakt wordt!

tekstbestand); svp wel letten op de resolutie (geen webfoto’s

Elftallen voor “Het profiel van…”. Vorig jaar hebben we

van sites dus)! Te lange bestanden kunnen door de redactie

een serie prachtige profielen geplaatst van een aantal

“ingekrompen” worden: bij voorkeur dus niet langer dan een

jeugdelftallen. Dit is je kans! Vind je dat nu jouw elftal eens

halve pagina tekst aanleveren.

Overzicht data clubblad: Bladnr. Deadline 2 21 okt 3 2 dec 4 10 feb 5 31 maart 6 2 juni

Redactievergaderingen 22 oktober & 12 november 3 december & 7 januari 11 februari & 4 maart 1 april & 22 april 3 juni & 24 juni

Verschijnt in weekend 8/9 november 2008 20/21 december 2008 28 februari/1 maart 2009 18/19 april 2009 20/21 juni 2009


Advertentie

Advertentie O N A F H A N K E L I J K

C L U B B L A D

D O O R

O N A F H A N K E L I J K

V R I E N D S C H A P

V O O R U I T

O P G E R I C H T

O O R V R I E N D S C H A P DVV Post• • Djuli 2006 • nr. 6

C L U B B L A D

32

1 5

V O O R U I T

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

32

S E P T E M B E R •

O P G E R I C H T

1 9 4 5 1 5

S E P T E M B E R

1 9 4 5


Pagina 5

van De bestuurstafel

Van de voorzitter Door: Erik van der Laan

Na een lange aanloop is de uitbreiding van de kleedaccommodatie eindelijk begonnen. Een ingrijpende gebeurtenis waar we tot en met november rekening moeten houden. De aannemer zal al eerder al klaar zijn, de laatste weken zal worden gebruikt om de afwerking te doen. De afwerking gaan we zelf doen met hulp van vrijwilligers. In de uitbreiding is rekening gehouden met een ruimte voor fysiotherapie/verzorging. Het is de bedoeling dat vanaf januari 2009 elke donderdagavond een fysiotherapeut aanwezig is voor blessure preventie en/of hersteladvies. Informatie hierover volgt aan het eind van het jaar.

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - september 2008 - nummer 1

Alle elftallen zijn weer begonnen met de trainingen en de competitie, met alle aanloop problemen. Dit jaar is het ongemak groter omdat we afscheid hebben genomen van een aantal vrijwilligers. We zijn blij met elke vrijwilliger maar een aantal gebeurtenissen aan het einde van het seizoen maakt dat we als bestuur hebben besloten om afscheid te nemen. Waar ik enthousiast van word, is dat er heel veel ouders /leden de schouders eronder zetten. Er wordt elke week heel veel tijd gestopt in de vereniging. Vele uren, meerdere dagen per week. Vaak onzichtbaar

Basis Opleiding Scheidsrechter Dit is je kans: word voetbalscheidsrechter !! De KNVB organiseert samen met de verenigingen de Basisopleiding tot voetbalscheidsrechter. Bij voldoende deelname van een vereniging (evt. met aanvulling van omliggende verenigingen) wordt de opleiding gegeven bij de vereniging. In 6 avonden wordt je spelregelkennis, omgaan met emoties en het nemen van beslissingen

voor andere mensen. Waar ik me over verbaas is de vanzelfsprekendheid van een klein deel van de ouders / leden dat alles voor je geregeld wordt. We doen ons best, kom ons helpen. De speelsters van Dames 1 verdienen een groot compliment. Niet alleen omdat ze van de titelfavoriet hebben gewonnen maar ook omdat ze een voorbeeld zijn voor fair play. In de eerste wedstrijd van het seizoen troffen de dames een scheidsrechter die op z’n zachtst gezegd niet erg gelukkig floot. De tegenstander incasseerde gele/rode kaarten voor uitschelden en agressief gedrag. De speelsters van Dames 1 zijn daar niet in meegegaan en hebben op de juiste manier gereageerd, met de voetbalschoenen (winst). We moeten blij zijn dat we scheidsrechters hebben en natuurlijk: ze maken net als de spelers/speelsters ook fouten. Op zondagochtend zal Frank van Huet starten met techniektraining voor E1 t/m E4. In december wordt bekeken hoe het bevalt en hoe het in de tweede helft van het seizoen verder gaat. Nieuw is ook dat we gaan starten met accommodatie- en kantinediensten voor elftallen. In de komende periode gaan we hier mee aan de slag. Ik wens iedereen veel plezier op en langs het veld.

bijgebracht. De 7e avond wordt een theorie-examen afgenomen, terwijl een tweetal praktijkwedstrijden tijdens de opleiding met succes volbracht dienen te zijn. Aan deze cursus kunnen minimaal 14 tot maximaal 18 personen deelnemen en kan bij voldoende deelname worden gegeven bij de vereniging DVV. Voorwaarde: men moet lid zijn of worden van DVV of de KNVB. Kosten (€ 20,00) zijn voor rekening van de vereniging. Opgave via onderstaande formulier opsturen naar Geert Tijssen, Steenstraat 39, 6921 LA Duiven, of per e-mail: geert.tijssen@online.nl

Opgaveformulier, Basis Opleiding Scheidsrechter: Naam:

……………………………

Adres:

……………………………

Postcode:

……………………………

Woonplaats: ……………………………

Geb. datum:

……………………………

KNVB lidnr.:

……………………………

E-mail adres: ……………………………

Telefoonnr.:

……………………………


Lithograaf 11 • 6921 AA Duiven • Telefoon (0316) 26 21 36


Pagina 7

van De bestuurstafel

Fair Play-regeling KNVB Aangeleverd door: Geert Tijssen, secretaris

De KNVB heeft beleid vastgesteld in het kader van Fair Play. Doel hiervan is het beëindigen van ontoelaatbaar gedrag op en om het voetbalveld.

D. 100 punten; het staken van wedstrijden door individueel gedrag van coach/trainer/leider. E. 100 punten; opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. F. 75 punten; het trappen en/of slaan naar de scheidsrechter, ass. scheidsrechter of ander kaderlid.

Maluspuntensysteem: Maluspunten worden toegewezen na uitspraak van de KNVB tuchtcommissie of door de commissie van beroep. Deze lijst wordt na elk seizoen geëvalueerd en eventueel aangepast.

G. 75 punten; het staken van wedstrijden door individueel wangedrag van spelers. H. 50 punten; het spuwen van de scheidsrechter,ass scheidsrechter of ander kaderlid.

Bij het behalen van 300 maluspunten zal het bestuur van de KNVB voor de betreffende vereniging gedurende een weekeinde geen competitiewedstrijden vaststellen. • Zijn er maluspunten toegekend aan juniorenteams, dan een weekeinde geen wedstrijden voor alle juniorenteams. • Zijn er maluspunten toegekend aan seniorenteams, dan een weekeinde geen wedstrijden voor alle seniorenteams. • Zijn er maluspunten aan zowel senioren als junioren teams, dan worden de maluspunten bij elkaar opgeteld en bij 300 punten een weekeinde geen wedstrijden voor alle senioren en junioren.

I. 50 punten; het bedreigen van de scheidsrechter, ass scheidsrechter of ander kaderlid. J. 30 punten; het spuwen naar de scheidsechter, ass scheidsrechter of ander kaderlid. K. 30 punten; de bal in het gezicht gooien/duwen van de scheidsrechter, ass scheidsrechter of ander kaderlid. L. 30 punten; het bewust tegen de scheidsrechter oplopen. M. 100 punten; bij het niet aanwezig zijn bij een gesprek met

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - september 2008 - nummer 1

de KNVB Fair Play commissie zonder zich af te melden.

Bij 150 maluspunten of meer aan het einde van het seizoen volgt een bijeenkomst met de kaderleden van de betreffende vereniging. Elk seizoen wordt met 0 maluspunten gestart.

N. 75 punten; molestatie van een speler. O. 50 punten; opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel van een speler.

Maluspunten Code Overtredingen Fair Play A. 150 punten; het trappen en/of slaan van de scheids-

P. 150 punten; geven van een kopstoot aan de

rechter, ass scheidsrechter of ander kaderlid (met letsel).

scheidsrechter.

B.100 punten; het trappen en/of slaan van de scheidsrechter,

Het ernstig misdragen van een speler of een team kan dus grote gevolgen hebben voor de andere teams en voor de gehele vereniging.

ass. scheidsrechter of ander kaderlid (zonder letsel). C. 100 punten; het staken van een wedstrijd als gevolg van collectief wangedrag van spelers, trainers, leiders of andere leden van de vereniging (toeschouwers daaronder eveneens begrepen).


Adv Gebr van Huet 1_3 L.indd 1

10/9/2005 10:44:21 PM

Kijk op www.jeanscentre.nl voor het dichtsbijzijnde filiaal bij u in de buurt.

AUTOBEDRIJF

MARC REESING


Pagina 9

van De bestuurstafel

Maatschappelijke stage Door: Geert Tijssen

“Jeugdtrainers, leiders, kantinepersoneel en voor andere functies: vrijwilligers gezocht.” Voorbeelden van typische “personeelsoproepen” van sportverenigingen. De gemiddelde vereniging is eigenlijk altijd op zoek naar vrijwilligers. De verplichte maatschappelijke stage op voortgezet onderwijsscholen kan het vrijwilligersprobleem voor sportverenigingen verlichten. Leerlingen moeten op zoek naar een stageplaats en sportclubs zoeken vrijwilligers. Steeds meer leerlingen krijgen vanuit school de opdracht om een maatschappelijke stage te lopen. Tijdens een maatschappelijke stage maken leerlingen kennis met vrijwilligerswerk en leren als vrijwilliger

verantwoordelijkheid te dragen voor maatschappelijke belangen. De stage maakt deel uit van het lesprogramma. Een grote vereniging als DVV kan dus de eigen leden aanspreken. Binnen DVV zullen er jeugdleden zijn die in hun opleiding een maatschappelijke stage dienen te vervullen. Voor hen en voor DVV is het natuurlijk ideaal als dat bij de eigen vereniging kan plaatsvinden. De betreffende jeugdleden zijn in een vertrouwde omgeving en de vereniging heeft wat ‘extra handjes’, dit uiteraard onder begeleiding van een ervaren vrijwilliger. Voor de jeugdleden heeft dat het voordeel dat ze meer betrokken raken bij het vrijwilligerswerk van de club, wat erin kan resulteren dat ze ook na hun stageperiode als vrijwilliger bij de club actief blijven. Heeft men interesse in een stageplaats binnen DVV, neem dan contact op met de secretaris Geert Tijssen, tel. 0316-264745, of e-mail geert.tijssen@online.nl

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - september 2008 - nummer 1

zomaar een foto

Nieuwe jeugdtrainers bij DVV


DE EERSTE DE BESTE...

Schuif- en kastenwanden op maat, verfmengen, raamdecoratie, behang, elektra, ijzerwaren, gereedschappen, hout, tuin, bouwmaterialen, zagen, bezorgen, enz.

’t Holland 1 - Duiven • Telefoon (0316) 26 15 83 Ruime parkeergelegenheid

Adv. Maassen 1_3 L.indd 1

Telefoon

10/16/2005 11:00:21 AM

(0316) 262 609 (0316) 261 803

Mobiel

0610 923 585

Autorijles Theorieles op DVD 1 daags cursus Aanhangwagen E bij B Spoedcursus mogelijk

Adv Kinkelder 1_3 L.indd 1

Als kwaliteit u iets zegt, komt U vanzelf bij ons terecht. Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

10/9/2005 7:18:04 PM


Meeùs Goed geregeld dus. Makelaardij Hypotheken Pensioenen Verzekeringen

Meeùs is één van de grootste landelijke dienstverleners op het gebied van verzekeringen, hypotheken en makelaardij o.g. Met een uitgebreid kantorennetwerk van ruim 120 vestigingen in Nederland en Noord-België. Een betrouwbare en persoonlijke adviseur met het accent op uw wensen. Meeùs Zevenaar, Arnhemseweg 7, Tel. (0316) 52 89 65. www.meeus.com

VERZEKERINGENPENSIOENENHYPOTHEKENWONINGMAKELAARDIJBEDRIJFSHUISVESTINGTAXATIES


Dorpstraat 29 - 6923 AC Groessen - T 0316 52 39 48 - F 0316 52 46 17 E info@zaalgielinggroessen.nl - W www.zaalgielinggroessen.nl


Pagina 13

van De bestuurstafel

VACATURES DVV DVV ZOEKT PER DIRECT O.A. BESTUURSLID VOETBALZAKEN

MEDEWERK(ST)ERS KANTINE

INLICHTINGEN BESTUUR DVV Erik van der Laan Voorzitter 06-10418423

INLICHTINGEN BESTUURSLID ACCOMMODATIE Adrie Rouwenhorst 0316-281657

MANAGER PERSONEEL EN ORGANISATIE

MEDEWERK(ST)ERS KLEEDACCOMMODATIE

INLICHTINGEN BESTUUR DVV Erik van der Laan Voorzitter 06-10418423

INLICHTINGEN BESTUURSLID ACCOMMODATIE Adrie Rouwenhorst 0316-281657

COORDINATOR A-B JUNIOREN

MEDEWERKER ONDERHOUD VELDEN

INLICHTINGEN HOOFD COORDINATOR DVV Jan Willemsen 0316-263659

INLICHTINGEN BESTUURSLID ACCOMMODATIE Adrie Rouwenhorst 0316-281657

COORDINATOR E-PUPILLEN

TRAINERS EN LEIDERS OP DIVERSE JUNIOREN EN PUPILLEN ELFTALLEN

INLICHTINGEN HOOFD COORDINATOR DVV Jan Willemsen 0316-263659

INLICHTINGEN HOOFD COORDINATOR DVV Jan Willemsen 0316-263659

MEDEWERKER MATERIALEN

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - september 2008 2008 -- nummer nummer 11

INLICHTINGEN BESTUURSLID ACCOMMODATIE Adrie Rouwenhorst 0316-281657

van De sPonsorCommissie

Sportshop Four Seasons neemt stokje over van Ronna Sport Door: Frank Dellemann, manager sponsorzaken

Ronna sport in Duiven, meer dan 15 jaar actief als sportshop in de Elshofpassage , sluit per eind september.. In goed overleg met eigenaar Robert van Onna heeft DVV de lopende sponsorovereenkomst (in combinatie met Deventrade in Deventer met betrekking tot het merk Hummel) per gelijke datum beĂŤindigd.

DVV is verheugd dat per 1 oktober 2008 Sportshop Four Seasons in Duiven de nieuwe dealer is geworden van het Hummel-assortiment (standaard kledinglijn binnen DVV), waar naartoe dus in het vervolg de DVV-leden hun weg kunnen vinden! Eigenaar Robert Faber (een bekende naam in de club), het bestuur en de manager sponsorzaken hebben de afgelopen periode vruchtbare gesprekken gevoerd die geleid hebben tot een meerjarige overeenkomst tussen beide partijen. Sportshop Four Seasons zal, als kledingleverancier van het merk Hummel, met name alle uniforme sponsor kledingpakketten voor DVV gaan verzorgen.(in het verlengde van het lopende contract met Deventrade).


EEG-erkenning nr. 3521

KWALITEITSSLAGERIJ

Voor ouderwets lekkere kwaliteit en fijne vleeswaren uit eigen worstkeuken Heiliglandsestraat 23 - 6923 BA Groessen Tel/Fax (0316) 523077

O N A F H A N K E L I J K

C L U B B L A D

D O O R

V R I E N D S C H A P

V O O R U I T

O P G E R I C H T

1 5

S E P T E M B E R

1 9 4 5

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

38

Winkelcentrum de Elshofpassage Duiven (0316) 280 555 WWW.BLOKKER.NL

Adv Blokker 1_3 L.indd 1

10/9/2005 10:47:59 PM


Pagina 15

van De sPonsorCommissie De leden van DVV genieten zeker voordelen: bij de aankoop van individuele (enkelvoudige) bestellingen binnen het TOTALE winkelassortiment van Four Seasons krijgen zij een generieke korting van 10% op de genoemde adviesprijs, dit op vertoon van de clubpas of via het bestaande klantensysteem. Onze club krijgt in het verlengde van alle bestedingen door DVV-leden in de sportshop een extra voordeel bij de aanschaf van voetbalartikelen voor de vereniging zelf!

PERSBERICHT! Financiële dienstverlener wil iets extra’s doen voor kinderen

De Hypotheker Duiven sponsort damesvoetbalteam

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - september 2008 - nummer 1

Duiven, september 2008 - Het nieuwe seizoen gaat voor het eerste damesvoetbalteam van voetbalvereniging DVV flitsend van start. De Hypotheker Duiven steekt het volledige team in het nieuw. Het werd hoog tijd dat de outfits van het damesvoetbalteam werden vervangen. Reden voor De Hypotheker Duiven om in actie te komen en de aanschaf van de kleding te sponsoren. Frank Delleman, verantwoordelijk voor de sponsoring van de voetbalclub, reageerde enthousiast op het plan. En niet alleen de spelers, ook de trainers krijgen binnenkort een geheel nieuw tenue. Omdat de voetbalclub ook voor andere doeleinden geld kan gebruiken, zal de Hypotheker Duiven de vereniging de komende drie jaar structureel sponsoren. Bovendien wordt er voor elk clublid dat een hypotheek bij De Hypotheker Duiven afsluit een donatie in de clubpot gedaan. Met de sponsoractie wil De Hypotheker haar goede relatie met een grote groep klanten in Duiven extra benadrukken. “We willen laten zien dat je bij ons niet alleen terecht kunt voor het afsluiten van een hypotheek”, legt Marcel Kaatman van De Hypotheker Duiven uit. “We willen ook iets betekenen voor diezelfde klanten en hun omgeving. De voetbalclub speelt een belangrijke rol in Duiven en kan wel wat steun gebruiken. Wat is er dan mooier om met deze sponsoractie te kunnen helpen?”

DVV is erg blij met deze overeenkomst en heeft er alle vertrouwen in dat een langdurige samenwerking in het verschiet ligt; tevens hopen wij dat heel veel leden hun weg naar de fraaie winkel in de Pastoriestraat 6 zullen vinden! Onze dank gaat uit naar Ronna Sport voor de jarenlange samenwerking en wij wensen de familie van Onna al het goede toe!

Over De Hypotheker De Hypotheker wil er in haar dienstverlening voor zorgdragen dat de consument de juiste financiële beslissingen neemt. Van het kopen van een huis tot en met de oudedagsvoorziening krijgt de consument op zijn persoonlijke financiële situatie toegesneden advies. De Hypotheker bemiddelt tussen klanten en aanbieders van financiële producten, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen.Daarmee is De Hypotheker de grootste onafhankelijke organisatie op het gebied van hypotheken en financiële adviezen. De franchiseketen heeft ruim 160 vestigingen, verspreid door het hele land. Op alle vestigingen zijn hypotheekadviseurs in dienst. In ruim twee derde van de winkels is tevens een financiële coach werkzaam. De hypotheekadviseurs en de financiële coaches hebben landelijk erkende diploma’s op hun vakgebied en beschikken over ruime ervaring. De Hypotheker biedt naast persoonlijk advies ook een uitgebreide website met online diensten, waar de consument zich uitgebreid kan oriënteren en een eerste advies kan krijgen. De Hypotheker bestaat ruim 20 jaar en heeft inmiddels aan 350.000 klanten hypotheekadvies en financieel advies gegeven. Omdat prettig wonen niet voor iedereen altijd vanzelfsprekend is, is De Hypotheker structureel sponsor van Villa Pardoes, een vakantieverblijf voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. Zij kunnen er met hun ouders in een ontspannen omgeving genieten van alle (aangepaste) comfort die zij thuis vaak niet hebben. Meer informatie: www.hypotheker.nl.


van het eerste

Undercover… De DVV-Post heeft één van de leden van de eerste selectie opgeleid tot undercover-agent, die als een ware infiltrant verslag doet vanuit de kleedkamer van ons vlaggenschip. Het is toch zonde als al die humor alleen voorbehouden blijft voor de jongens van het eerste niet waar?

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - september 2008 - nummer 1

Veel plezier met deze eerste bijdrage van onze geheimagent! Scherpschutter Sven Hoogeveen wordt nog wel eens beschouwd als een eenvoudige verdediger, maar wat veel mensen niet weten is dat hij een echte scherpschutter is. Hij kreeg in de partij op de training een voorzet die hij alleen nog maar binnen hoefde te lopen. Het lukte hem echter om de bal precies op de slaap van keeper Bram van de Ven te mikken, waardoor Bram knock-out ging en een kwartier van de training volledig kwijt is. Sven heeft nog altijd niet opgebiecht wat nou zijn motief was. Broederliefde We zijn dit jaar gezegend met de aanwezigheid van de gebroeders Simon in de selectie. Dat ze elkaars aanwezigheid ook erg op prijs stellen wordt wel duidelijk uit het volgende gesprekje dat plaatsvond in de voorbereiding. We waren aan het omkleden voor een wedstrijd, waaraan Edwin Simon niet mee kon doen door een blessure. Toch was Edwin zich wel aan het omkleden. Robert Simon: “Hey Ed, wat ga jij doen dan?” Edwin Simon: “Lopen.” Robert Simon: “Mooi, waar ga je heen?”

Pagina 16

Cosmo Kramer Voor degenen onder jullie die de TV-serie Seinfeld niet kennen, Cosmo Kramer is een personage uit die serie. Wat vrij kenmerkend aan hem is is dat hij een ontplofte bos krullen op zijn hoofd heeft. Nou hebben we in de selectie onze eigen Cosmo Kramer, namelijk Arjan “Peach” van Brakel. Als hij na het douchen zijn haren afgedroogd heeft, ontstaat er op zijn hoofd een bos krullen waar Cosmo een puntje aan kan zuigen. Reden voor Robert Simon om de volgende vraag te stellen aan Peach: “Ben je met een scheikundig experiment bezig op je hoofd of zo?” Sherlock Holmes We hebben in de selectie twee politiemannen in opleiding, Tomas Baarslag en Frank Kuypers. Nou joeg de eerstgenoemde onlangs op een training bij het afwerken een bal hoog over het vanghek richting de bosjes. Niks bijzonders op het eerste gezicht zou je zeggen. Ballen hard, hoog en ver schieten is een specialiteit van Tomas. Zo’n 20 minuten later was de training afgelopen en was Tomas echter nog steeds niet met bal teruggekeerd. Peter Smits is natuurlijk gepokt en gemazeld in dit soort klusjes door, niet alleen zijn jarenlange ervaring bij DVV, maar ook zijn tijd in het leger. Dus Peter werpt één blik op het eerste de beste bosje en haalt er meteen de bal van Tomas uit. Met het doorzettingsvermogen van Tomas zit het wel goed, maar een tweede Sherlock Holmes zou ik hem nog niet willen noemen.... Klassieke voetbalhumor Bij de bekerwedstrijd tegen Babberich zat de keeper van de B1, Thomas, bij ons op de bank als reservekeeper. Thomas was mooi op tijd en zoekt nietsvermoedend een plekje in de bijna lege kleedkamer.


Pagina 17

van het eerste • Fout nummer 1: Van alle mogelijke plaatsen kiest hij de plaats van Dennis Aerts... Dennis komt even later binnen en laat uiteraard op zijn eigen niet geheel subtiele wijze aan Thomas weten dat ie zich beter even kan verplaatsen. • Fout nummer 2: Thomas antwoordt Dennis dat dit zijn plek is en dat hij hier altijd zit... Nou heeft Dennis een lontje van 2 millimeter dat doorweekt is van de benzine en Thomas is dat lontje met die opmerking aan het bestoken met een vlammenwerper. • Fout nummer 3: Thomas voegt Dennis nog even toe dat hij er niet over piekert om van plek te veranderen en dat Dennis beter zelf ergens anders kan gaan zitten... De woede van Dennis slaat nu om in een geamuseerd gedoogbeleid en hij gaat met een grote grijns op zijn kop Thomas verbaal dan maar bestoken.

• Fout nummer 4: Thomas gaat samen met Bram van de Ven wat eerder dan de rest naar buiten voor de warming up... Zo gauw als Thomas naar buiten is pakt Dennis de casual slippers van Thomas, houdt ze onder de kraan en stopt ze in de vriezer in de verzorgingsruimte. Vervolgens pakt ie zijn onderbroek en smeert die eens even lekker in met Hot Stuff, van dat spul dat echt dodelijk gaat branden op je edele delen. Roy van Lier besluit er nog een schepje bovenop te doen door zijn slippers in de vriezer onder te laten lopen met water, zodat er een mooie dikke ijslaag op komt. Als Thomas na de wedstrijd onder de douche staat worden zijn slippers netjes uit de vriezer gehaald en wanneer hij zijn onderbroek aan wil doen beginnen een paar spelers zo maar ineens een gesprekje met hem om de aandacht van zijn onderbroek af te leiden.

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - september 2008 - nummer 1

7 sePtember: Dvv-Pax

DVV-PAX 7 september 2008

Anton, de leider van het eerste, volgt aandachtig het spel

Een ongelukkige nederlaag tegen Pax


van het eerste

Van de hoofdtrainer Door: Bram van Aken

Beste DVV-ers, Na 3 succesvolle seizoenen onder Henk Pieneman, ben ik de nieuwe hoofdtrainer van de 1ste selectie van DVV. Een compliment is op zijn plaats voor Henk Pieneman, die DVV van de 4de klasse naar de 2de klasse heeft gebracht, waardoor er een nieuw tijdperk aanbreekt voor de club DVV, die voor het eerst in haar bestaan gaat voetballen in de 2de klasse.

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - september 2008 - nummer 1

Ik ben 38 jaar , geboren en getogen in het plaatsje Elden bij Arnhem. Op 9 mei 2008 ben ik getrouwd met Wilma die ik 4,5 jaar ken. Wij hebben in september 2007 onze nieuwbouw woning betrokken in de Bloesemgaerd in de nieuwbouwwijk De Schuytgraaf. Ik ben werkzaam bij Morane Nederland BV als administratief/logistiek medewerker. Een druk persoon als je naast een 40-urige baan ook nog een 1ste elftal traint. We zijn nu 5 weken bezig in de voorbereiding. Een periode waar ik een hoop nieuwe indrukken heb opgedaan binnen DVV. Je bent een passant binnen de club, maar ik vind het zeker belangrijk om een deel van DVV uit te gaan maken. De eerste weken ervaar ik als zeer prettig. Een fijne en gretige groep spelers, die openstaan voor ontwikkeling en die samen een prestatie willen neerzetten. We hebben de eerste weken veel en soms ook hard getraind om zo een basis voor aankomend seizoen neer te zetten. Voor de spelersgroep zeker een gewenningsperiode. Nieuwe trainer en nieuwe wetten. We hebben een goede begeleiding, die ieder op zijn eigen wijze haar taken uitstekend vervult. Daarnaast vind ik het super hoe de zaken binnen DVV geregeld zijn. De vele vrijwilligers zijn hiervoor verantwoordelijk. Een goede organisatie en accommodatie waar menig club jaloers op zou zijn. Het is een hele organisatie als je op de trainingsavonden al dat gespui rond ziet lopen op de velden. Het bestuur speelt hier een belangrijke rol in. Dit kan natuurlijk ook niet anders als je zoveel leden en vrijwilligers binnen je club hebt. Ik ervaar DVV als een mooie grote club met vele mogelijkheden op zowel prestatief als recreatief vlak. Ik

Pagina 18 wil ook graag mijn steentje bijdragen in de ontwikkeling die DVV als club meemaakt. Na ongeveer 13 seizoenen gespeeld te hebben in het 1ste elftal van Eldenia, ben ik serieus begonnen met mijn trainerscarrière. Via de CIOS opleiding heb ik mijn TC 1 diploma behaald. Vanaf dat moment ben ik in het seniorenvoetbal actief als trainer. Ik ben 4 seizoenen werkzaam geweest binnen De Bataven in Gendt: 1 seizoen als stagiaire, 2 seizoenen als 2de elftal trainer en 1 seizoen als hoofdtrainer. Na 4 erg leuke jaren bij De Bataven volgden 3 mooie en succesvolle jaren als hoofdtrainer bij Jonge Kracht in Huissen. Nu DVV: een nieuwe uitdaging in een voor mij nieuwe onbekende 2de klasse. Voor de buitenwereld is mijn keuze voor DVV een verrassende keuze geweest. Na 7 jaar hoofdklasse en 1ste klasse niveau, zag de buitenwereld mijn keuze als een stap terug. Voor mezelf is deze keuze bewust genomen. Ik ben een ambitieuze trainer die in DVV een grote uitdaging zie om de selectie op een hoger plan te brengen. DVV zie ik als een vereniging met een grote potentie en heel veel plannen en doelstellingen, die we samen willen verwezenlijken. Tijdens de gesprekken kwam al snel naar voren dat DVV en ik dezelfde ambitie hebben. Wij hebben als doelstelling om van DVV een stabiele 2de klasser te maken. Een mooie uitdaging, omdat er in 2 seizoenen binnen DVV veel is veranderd. De selectie is in 2 seizoenen van de 4de naar de 2de klasse gepromoveerd. Een klasse waar veel clubs in spelen die de stap naar de 1ste klasse willen maken. Veel clubs willen dit verwezenlijken met een financiële injectie om zo de mogelijkheid te creëren spelers met extra kwaliteiten binnen te halen van buiten de club. Wij willen met DVV op een andere manier proberen een stabiele 2de klasser te worden. Wij denken dat in potentie dit voor DVV ook het hoogst haalbaar is, wanneer je er voor kiest om alleen met eigen spelers te gaan werken. We proberen om rond het 1ste elftal meerdere zaken te faciliteren om een goede basis neer te zetten, om deze doelstelling te halen. Dit heeft tot een aantal noodzakelijke veranderingen geleid binnen het prestatievoetbal van DVV. Wanneer we naar de selectie van dit seizoen kijken, zullen er een aantal nieuwe gezichten te zien zijn. Zo is er een nieuwe keeper, Maarten te Veldhuis in de selectie


Pagina 19

van het eerste gekomen. Daarnaast hebben we Rick Goorman vanuit het 2de elftal laten doorstromen naar de 1ste selectie. Ook zijn we van mening dat onze 2 talentvolle A-jeugdspelers mee moeten trainen met de 1ste selectie. Joost Baarslag en Joey Joossen gaan 2 keer in de week meetrainen om zich verder te ontwikkelen en om onder maximale weerstand te trainen. We zijn op deze manier ook bezig op de langere termijn en willen op deze manier spelers klaarstomen voor het 1ste elftal.

behalen. Daarnaast moet deze selectie op mentaal gebied een ontwikkeling maken. Hoe hoger je als club komt te spelen des te meer gaat het om momenten en details. Die bepalen waar je staat in de 2de klasse of hoger. Wanneer iedere speler binnen de selectie zijn eigen belang opzij zet voor het belang van DVV, dan zal het collectief voor de beoogde resultaten zorgen en zullen de gestelde doelen bereikt worden. Ik wens iedereen een sportief en succesvol seizoen toe!

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - september 2008 - nummer 1

De doelstelling voor dit seizoen zal het handhaven zijn in de 2de klasse en het verdere stabilisering van het 2de klasserschap. Als we in het linker rijtje zouden eindigen zou dit voor dit seizoen een kampioenschap betekenen voor deze groep. De selectie moet gaan inzien dat andere zaken belangrijk zijn in deze 2de klasse om je hoofd boven water te houden. Zo zal het spelen in een goede organisatie dit seizoen heel erg bepalend zijn om resultaten te

De technische leiding van DVV 1


van het eerste

DVV 1 voetbal­ enquête seizoen 2008­2009 Door: Peter Smits, redactielid en speler eerste elftal

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - september 2008 - nummer 1

Om eens de stemming te peilen in het kamp van de eerste selectie, heb ik in de voorbereiding eens gekeken naar de prognoses voor komend seizoen. Hoe gaan we het komend jaar doen en op welke mannen moeten we komend seizoen letten? Lopen er naast voetbaltalenten ook ‘kenners’ rond die met voetbalverstand de juiste winnaars kunnen voorspellen? Ik geef u bij deze de uitslagen met enkele verrassende voorspellingen voor komend seizoen…

Pagina 20 Edwin: 10 % van de stemmen In ieder geval geen spits: 5% van de stemmen. U houdt hem natuurlijk al jarenlang in de gaten en hij staat inderdaad altijd garant voor doelpunten. Ook komend seizoen zal Daan ze weer uit alle hoeken binnen schieten, het vertrouwen binnen het team is in elk geval groot! Vraag 4 Wie wordt de grote revelatie van het seizoen? Van spelers uit de A-jeugd tot Frans Jansen, vrijwel iedereen kan komend seizoen de revelatie worden. Mede door zijn eigen voorkeursstem is Robert Simon er als kleine winnaar uitgekomen…. Succes met de (zelf opgelegde) hoge verwachtingen, Robert!

Vraag 1 Wie wordt er komend seizoen kampioen in klasse 2I? DVV: 30 % van de stemmen WAVV: 30 % van de stemmen AGOVV: 20 % van de stemmen DIO: 15 % van de stemmen Leones, NEC en Voorwaarts: allen 5 % van de stemmen (NEC, zit helaas niet in onze klasse, jammer Barry, WAVV heeft inderdaad dezelfde shirtjes.)

Vraag 5 Wie wordt er komend seizoen vader? Wilco Berends: 35 % van de stemmen Robert Simon: 20 % van de stemmen Peter Smits: 15 % van de stemmen Allen met 5 of 10 %: Bram van Aken, Roy van Lier, Edwin Simon, Daan v/d Ven en een gedeeld ouderschap van Paul en Jan Willem behoort ook tot de voorspellingen.

Al met al veel optimisme in het Duivense kamp. We zijn de laatste jaren blijkbaar gewend geraakt aan kampioen worden. Tevens zijn de degradanten AGOVV en WAVV goede kandidaten, dit komt o.a. door hun grote aantal nieuwe spelers.

Mocht een rechtsbuiten iets sneller en alerter zijn dan onze linksback Wilco Berends, dan weet u bij deze hoe dat komt. Mochten het Robert Simon of Peter Smits worden dan worden zij vader van hun tweede kindje, maar ook dat tellen we mee bij deze peiling.

Vraag 2 Op welke plek eindigt DVV dit seizoen? 30 % denkt dat we bij de eerste drie komen! 50 % geeft ons een 5de of 6de plek. 20 % denkt dat we nipt uit de degradatiezorgen door 8ste of 9de te worden.

Vraag 6 In welke wedstrijd verspeelt Longa komend seizoen hun kampioensschap? Met enig gevoel voor leedvermaak is deze vraag begonnen en uiteraard was de laatste speelronde het meest gegeven antwoord. Velen schatten echter ook in dat zij komend seizoen ‘gewoon’ kampioen worden, DVC wordt genoemd als grootste concurrent.

Dit belooft een mooi seizoen te worden! Wellicht kunnen we al snel de degradatieplekken ontlopen en zit er zelfs een periodetitel in! Vraag 3 Wie wordt er komend seizoen topscorer? Daan v/d Ven: 55% van de stemmen. Dennis en Robert: ieder 15 % van de stemmen

Vraag 7 Wie wordt er komend seizoen kampioen van Nederland? Ajax: 60% van de stemmen PSV: 20 % van de stemmen Volendam, Vitesse, Heerenveen en Feyenoord hebben ieder 5 % van de stemmen.


van het eerste In het eerste elftal zitten een hoop supporters van Ajax. Mannen als Jan Willem Boschker (PSV’er in hart en nieren) en Thomas Baarslag (Feyenoord fan in goede en slechte tijden) zullen hun club nooit in de steek laten en geven hun voorkeur dus zeker niet aan de Amsterdammers. Vraag 8 Wie wint er komend seizoen de Champions League? Grote kanshebbers voor komend seizoen worden Real

DVV verliest ook tweede competitie­ wedstrijd Door: Hans van der Have

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - september 2008 - nummer 1

DVV heeft vandaag de tweede competitiewedstrijd met 2-1 verloren van Hatert. In een gelijkopgaande wedstrijd speelde het tegen een tegenstander dat veelvuldig de lange bal hanteerde en vooral effectiever omging met het aantal kansen dat het kreeg. Het eerste half uur resulteerde dat in weinig kansen van beide kanten, slechts enkele afstandschoten van DVV en een buitenspeldoelpunt van Hatert. Pas in de 37ste minuut kwam het duel echt los en kwamen de eerste kansen. Na een aanval van Hatert over de linkerkant moest doelman Maarten Te Velthuis een schot in de korte hoek pareren. Nog geen vijf minuten later was de kans voor DVV om de leiding te nemen in het duel. Daan van de Ven kwam na een steekpass van Edwin Simon aan de zijkant van het zestienmetergebied in scoringspositie. Hij zette voor op de vrijstaande Dennis Aerts maar de voorzet miste precisie. In de tegenaanval kwam Hatert op voorsprong, aan de linkerkant ging een speler van Hatert met de bal naar binnen en schoot vanaf zestien meter in de korte hoek. In de blessuretijd van de eerste helft kwam Dennis Aerts nog net te kort om een voorzet van Daan van de Ven binnen te tikken. Het eerste gevaar in de tweede helft kwam van Hatert, een corner werd goed ingekopt en vervolgens van de lijn weggekopt door de bij de eerste paal gepositioneerde Paul

Pagina 21 Madrid, Inter Milaan en Manchester United. In FC Twente bestond ook veel vertrouwen, zij kregen 15% van de stemmen, maar helaas zijn zij reeds uitgeschakeld. U bent er nu van op de hoogte welke spelers en ploegen u komend seizoen in de gaten moet houden. De verwachtingen zijn hoog, de inzet en motivatie zo mogelijk nog hoger, dus daar zal het niet aan liggen. In de loop van april of mei zullen we zien of er naast talent ook een beetje voetbalkennis rondloopt in het eerste elftal.

van der Meer. DVV leek in de 64ste minuut gevaarlijk te worden, Edwin Simon kon na een pass van Daan van de Ven alleen doorgaan op de keeper maar deze aanval werd geheel onterecht afgevlagd en helaas ook afgefloten. Uit frustratie schoot Edwin Simon de bal weg wat resulteerde in een gele kaart. Een kwartier voor tijd werd een schot van DVV gevangen door de Hatertse doelman, die nam de bal aan de voet mee en raapte hem vervolgens weer op toen Dennis Aerts zijn richting opliep. Dit alles ontging de scheidsrechter geheel en werd dus niet bestraft met een vrije trap in het zestienmetergebied voor DVV. Tien minuten voor tijd werd verdediger Jan-Willem Boschker gewisseld voor aanvaller Robert Simon; wat had moeten resulteren in aanvallender voetbal, resulteerde een minuut na de wissel in een tegendoelpunt. Een schot vanaf de linkerkant in het volle zestienmetergebied viel in de lange hoek binnen. DVV kwam door een goed genomen vrije trap van Arjan van Brakel nog dicht bij een doelpunt maar de bal werd in het midden van het doel overgetikt door de keeper. Edwin Simon wilde de corner snel nemen aan de linkerkant maar de scheidsrechter vond toch echt dat de corner aan de andere kant genomen moest worden. Na de corner van DVV raakte Hatert nog de paal in een counter. In de tweede minuut van de blessuretijd was het Dennis Aerts die de eindstand op 2-1 zette door uit te halen binnen de zestien na een goede actie. DVV drong daarna nog aan maar meer dan een aantal geblokte schoten leverde dat niet meer op. DVV heeft na twee wedstrijden nul punten en staat op de elfde plaats, maar als DVV op deze manier door blijft voetballen komen de punten vanzelf. De volgende tegenstander van DVV is SC Bemmel dat eveneens nog geen punten heeft.


Bij uw interkreatief-kapper zit u goed!

Interkreatief-kapper • Nieuwe knip- en kleurtechnieken • Speciale high- en lowlighttechnieken • Sunglitz, bioglitz en ultraglitz • Great lenghts 100% human extentions • Shi-iron technieken (speciale shi-iron-tang) • Elumen haircolor technology • Veel voordeel akties in de kapsalon • Bonus-card spaarsysteem • Kom langs, of bel voor een afspraak Doetinchem Duiven Kilder Wehl Wehl Zevenaar

• Winkelcentrum de Bongerd 55 • Winkelcentrum ’t Eilandplein 490 • Broekstraat 25 (nabij Dichteren) • Kapsalon Charme, Didamseweg 6 • Keppelseweg 7 • Tortonaplein 3

• tel. 0314 - 34 34 36 • tel. 0316 – 28 12 00 • tel. 0314 – 68 15 89 • Tel. 0314 – 68 35 43 • tel. 0314-68 47 57 • tel. 0316 – 34 11 91

Kapsalons in Doetinchem, Duiven en Wehl zijn ’s maandags ook de gehele dag geopend!

sinds 1922 vos

Taxi Vos & ZN Alle vormen van vervoer, ook klein - transport Particulier Amicon en andere verzekeringen Regiotaxi KAN - vervoer. Tel.: 0900-7344682

0316 - 28 27 27

Thuvinestraat 1-3 Privé: 0316 - 28 01 11 6921 BB Duiven. Fax: 0316 - 28 44 50 Website: www.taxi-vos.dts.nl

Agnes: 06 - 53 35 97 10 Theo: 06 - 53 38 78 56 Email: info@taxi.vos.nl

Adv. Taxi Vos 1_3 L.indd 1

8/27/2005 4:53:25 PM

Fotografie

Jacques Kok

Scheefkelk 12 6922 HH Duiven 0316-267579 06-51721179 info@fotokok.nl www.fotokok.nl

Creatieve bruidsreportage’s/portretfotografie Industriële & bedrijfsreportage’s

net even anders


van De Dames

Terugblik Dames 1 na seizoen 2007­2008 Door: Han Toussaint, trainer-coach Dames-1

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - september 2008 - nummer 1

Het seizoen 2007-2008 is voor Dames 1 het seizoen geworden van de “totale doorvoering” van nieuwe jonge speelsters afkomstig van dames 2 en meiden B (en één “import” van SDZZ uit Zevenaar). Soms heb ik wel eens gedacht dat het voor een aantal meiden te snel ging: een aantal was er bij het begin van het seizoen duidelijk nog niet aan toe om de grote stap te maken; langzamerhand kreeg ik er echter steeds meer vertrouwen in. Het is voor mij begonnen in mei 2005 toen ik op een doordeweekse avond een telefoontje kreeg van Ben Nijhuis. Ik was daarvoor ruim 14 jaar jeugdtrainer geweest bij Sc Groessen en Sc Westervoort. Ben vroeg of ik interesse had om dames 1 te komen trainen. Geheel nieuw voor mij en ik had mijn vrouw nog zo beloofd dat ik zou stoppen! Na lange tijd drie avonden trainen en zaterdags van 9.00 tot 16.00 de hele dag op het veld te hebben gestaan vond ik het mooi geweest en wou ik het één jaartje wat rustiger aandoen. Maar goed: na het eerste gesprek met Ben werd ik gelijk enthousiast en volgde er nog ‘n gesprek met een paar speelsters van dames 1. Toen ik na afloop van dat gesprek naar huis ging, had ik er een goed gevoel bij en Ben gaf nadat ik net thuis was gekomen het beslissende telefoontje. Dames 1 had de jaren voor mijn komst een grote stap gezet van de 5e naar de 2e klasse. In mijn eerste seizoen, met een combinatie van oude en jonge speelsters, werd er goed gevoetbald en hadden we lange tijd uitzicht op de eerste 3 plaatsen. Het werd uiteindelijk de 3e plaats en in het licht van het debuut van dames 1 in de 2e klasse in dat jaar was dit een geweldige prestatie. In hetzelfde seizoen kwam dames 1 ook in de bekerfinale van het district Oost. De finale werd helaas met 2-1 verloren tegen Hoeve Vooruit. In het 2e seizoen hadden we op papier door de versterkingen van buitenaf ‘n nog sterker team dus waren de verwachtingen hoger. In de winterstop stond dames 1 bovenaan met RKHVV 2 maar na de winterstop was het door de slechte opkomst van het team op de trainingen

Pagina 23 snel gedaan met de goede positie van dames 1. Binnen “no-time” werd de mooie 1e plek weggeven en konden we geen potten meer breken. Doordat er tussentijds een vervelende situatie was ontstaan binnen het team vond een aantal dames het nodig om te stoppen en sommigen gingen lager voetballen. Daardoor ontstond er een gat qua speelsters voor dames 1 voor het seizoen 2007-2008. Omdat er geen geld is voor dames van buitenaf aan te trekken, moesten we het proberen te gaan oplossen met speelsters uit onze eigen jeugd (B-meiden ) en dames 2. Zo ontstond er een situatie waarin we nog maar twee speelsters, tw. Hanneke Scheeres (C) en Linda Oldenkamp, in ons midden hadden met een oudere leeftijd dan 20 jaar. De gemiddelde leeftijd in het begin van het seizoen 2007-2008 was 17,5 jaar. We moesten een beroep doen op acht nieuwe zeer jonge speelsters maar zoals ik al eerder aangaf: het vertrouwen werd met de week groter. De voorbereiding voor het vorig seizoen was moeilijk en zwaar omdat alles anders was dan voorheen. De jonge speelsters moesten wennen aan een andere manier van trainen en natuurlijk ook aan de trainer en hun plaatsje in het team. In de 3 bekerwedstrijden speelden we wisselvallig. In de 1e wedstrijd thuis tegen de Treffers (3e klasse) werd het 1-1. Geen slecht begin maar doordeweeks tegen VDZ (2e klasse) werd er kansloos met 5-0 verloren. In de 3e wedstrijd tegen Trekvogels (3e klasse) stonden we voor de rust met 4-1 achter. In de rust werd er door de trainer iets gezegd over de mentaliteit die je ook als jonge speelster moet hebben om in dames 1 te spelen. Na de rust een herboren DVV met een geweldige vechtlust en de juiste instelling. De wedstrijd werd 4-4 en met een beetje meer geloof in eigen kunnen had het ook met 6-4 kunnen winnen. Het was een morele opkikker voor de start van de competitie maar we moesten helaas de 1e wedstrijd uit spelen tegen titelkandidaat Berghuizen: 9-1 verlies. Ondanks de (grote) nederlaag was ‘t moraal goed. De 2e en 3e wedstrijd, die beide thuis werden gespeeld, konden we met met 7-1 (Diepenheim) en 3-0 (MEC) winnend afsluiten. Dit was een mooie opsteker en een goede ruggensteun voor de wedstrijden die nog gingen komen. Daarna kwam Glanerbrug en ook deze tegenstander bleek een maatje te groot want die wedstrijd verloren we met 2-7.


Advertentie

Advertentie

WWWJPNL

Geldersch Pakhuys O N A F H A N K E L I J K

C L U B B L A D

•

D O O R

V R I E N D S C H A P

V O O R U I T

•

O P G E R I C H T

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

1 5

S E P T E M B E R

bedrijfsassurantiĂŤn

1 9 4 5

Verzekeren is vooruitzien... ...net als ondernemen!

10

Registeradviseurs in AssurantiĂŤn

Registerpensioenadviseurs

• Allround op het gebied van assurantiĂŤn en ďŹ nanciĂŤle dienstverlening • RAIA en RPA certiďŹ cering als kwaliteitswaarborg • Directe aanspreekpunten • Klantgericht niet productgericht • Middels sterke inkoopkracht altijd de juiste prijs

Hypotheken | BedrijfsassurantiĂŤn | Pensioenen

O N A F H A N K E L I J K

C L U B B L A D

•

D O O R

Postbus 5295

Leemansweg 51

Tel: 026-370 16 50

info@gelderschpakhuys.nl

6802 EG Arnhem

6827 BX Arnhem

Fax: 026-389 32 52

www.gelderschpakhuys.nl

V R I E N D S C H A P

V O O R U I T

•

O P G E R I C H T

1 5

S E P T E M B E R

1 9 4 5

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

10

GP adv 105x99mm.indd 1

03-10-2007 10:19:43


van De Dames

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - september 2008 - nummer 1

De 5e wedstrijd was tegen ex 1e-klasser Kon.UD uit Deventer. Ondanks dat we in de 1e helft de betere ploeg waren, kwam UD voor de rust op een onverdiende 2-0 voorsprong. Na de rust een fel strijdend DVV dat ook de beloning kreeg waar het recht op had (2-2) en gezien het wedstrijdbeeld was een overwinning verdiend geweest. Daarna moesten we naar VDZ waar we nog in de bekerwedstrijd kansloos van hadden verloren. Deze wedstrijd eindigde in 1-1 omdat we in de laatste minuut nog de gelijkmaker moesten incasseren. Op 4 november 2007 kregen we Victoria Boys uit Apeldoorn op bezoek. Tegen deze tegenstander is het altijd leuk spelen omdat het een ploeg is die altijd wil voetballen. In deze wedstrijd waren we zeker gelijkwaardig en hadden we in de 1e helft de kansen om de wedstrijd ten gunste van ons te laten verlopen, maar zoals dat vaak gaat in de voetballerij, ging de overwinning naar Victoria omdat zij koelbloediger waren in de afronding 1-2. In de 8e wedstrijd van het seizoen moesten we het opnemen tegen Hoeve Vooruit. In deze wedstrijd hadden wij ‘n keer het geluk aan onze zijde en wonnen met 2-1 terwijl een gelijkspel terecht zou zijn geweest. Na deze wedstrijd waren we al weer bijna op de helft van het seizoen. Op 2 december kregen we de nummer 1 Berghuizen op bezoek. Ondanks dat we de eerste 20 min gelijkwaardig waren was een klein foutje voor Berghuizen voldoende om daarna in het verdere verloop van de 1e helft over ons heen te walsen en de ruststand op 0-6 te brengen. Na de rust ging het wel beter maar dat liet Berghuizen ook toe. We konden in deze helft wel nog 2x scoren zodat de einduitslag van 2-9 werd bereikt. Dit was tevens de laatste wedstrijd voor de winterstop omdat de andere 2 wedstrijden werden afgelast. Na de winterstop op 27 januari 2008 moesten we weer aan de bak. Het moest gaan gebeuren zonder onze spelbepaalster Linda Oldenkamp die te kennen had gegeven dat ze zwanger was. Voor haar natuurlijk was dit fantastisch nieuws maar voor onze jonge ploeg een vreselijke domper gezien Linda’s persoonlijkheid zowel binnen als buiten het veld. Maar goed, we moesten verder en we hadden 4 uitwedstrijden achter elkaar in het vooruitzicht. In de allereerste wedstrijd uit tegen Diepenheim wilde we wel heel graag maar er lukte deze middag erg weinig en we verloren dan ook met 3-1. In

Pagina 25 de wedstrijd daarna tegen VIOS kwamen we nog met 0-1 voor maar na de rust waren de rollen omgedraaid en was het VIOS die de betere ploeg was en ons verdiend met een 3-1 nederlaag naar huis stuurde. Op 24 februari moesten we wederom uit tegen Glanerbrug. Ondanks de grote thuisnederlaag was er genoeg vertrouwen in de ploeg en we speelden dan ook verdedigend een puike wedstrijd. Echter ons enige foutje achterin bleek genoeg te zijn voor de overwinning van 1-0 voor Glanerburg. Een week later moesten we naar MEC dat op dat moment onderin stond. We begonnen goed en met de rust hadden we een 0-2 voorsprong opgebouwd zonder één kans weg te geven. Na de rust bleek weer eens hoe kwetsbaar we zijn als de tegenstander fysiek gaat voetballen. We lieten alle duels lopen en kwamen er niet meer aan te pas. MEC profiteerde hier goed van en scoorde er lustig op los waardoor ook deze 4e wedstrijd na de winterstop met 3-2 verloren ging. Op 9 maart moest het eindelijk dan weer eens gaan gebeuren. Er moesten puntjes worden gepakt want door de nederlagen waren we teruggezakt naar de 8e plaats. Onze tegenstander Kon.UD, die op de 4e plaats stond, was onze tegenstander. Voor de rust waren we de betere ploeg maar door de strakke wind in onze rug konden we slechts zelden echt gevaarlijk worden omdat de ballen niet aankwamen. Na de rust speelde DVV haar beste helft van het seizoen en werd de ex-1e klasser UD aan alle kanten voorbij gelopen en werd het mooie en goede spel beloond met een 4-1 overwinning. Omdat de concurrentie verloor op deze dag stond dames 1 weer ruim voor in punten t.o.v. hun concurrenten MEC, Diepenheim en Union. Van de laatste 5 wedstrijden werden er nog twee gewonnen, één gelijk gespeeld en twee verloren met als eindresultaat een fraaie zevende plek, en dat voor een groep die gedurende het hele jaar gemiddeld nog geen 18 jaar was! Het team is groeiende maar heeft nog een lange weg af te leggen want een stukje ervaring wordt vaak node gemist. De doelstelling van dit seizoen was handhaven en dat is meer dan gelukt. Voor het seizoen 2008-2009 blijft de groep intact en hopen we op nog ’n enkele versterking van buitenaf zodat we opnieuw goed voor de dag kunnen komen.


• De nieuwste films in enorme aantallen • Dvd verkoopfilms voor budgetprijzen • Grootbeeld projectoren • Karaoke geluidsapparatuur VIDEOLAND IS NU OOK REFILL INK SHOP

• DVD spelers • Video camera’s • Krasloten • tabak • ijs • snoep

CARTRIDGE LEEG... WIJ VULLEN HEM WIJ VULLEN ALLE GANGBARE CARTRIDGES

BESPAAR TOT 70% OP UW PRINTKOSTEN!!

Huurtip: neem een saldokaart, U krijgt 33,3% korting!! Goedkoper huurt u nergens! Duiven

Rijksweg 45

telefoon (0316) 265221

Velp

Hoofdstraat 168

telefoon (026) 3642066

Doetinchem

Dr. Huber Noordtplaats 1 telefoon (0314) 344747

Arnhem (Presikhaaf) Lange Wal 35

telefoon (026) 3642187

(ONZE WINKELS ZIJN 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 13.00 TOT 21.00 UUR)

Hét adres voor... lijstenmakerij posters designartikelen horloges sieraden gimmicks kaarten

Elshof Passage 41 Duiven (0316) 26 21 21 Dillenburg 6 Elst (0481) 35 10 11


van De Dames

Dames 1 Door: José Hoogstraten

DVV Dames 1 verslaat Glanerbrug! Het is 7 september 2008, half 11 ‘s morgens. Het is nog erg rustig bij DVV als dames 1 de competitie begint tegen de dames van Glanerbrug. Glanerbrug, een gevreesd tegenstander en tevens titelkandidaat, is aangekomen in een echte spelersbus en laat een indrukwekkende, professionele warming up zien. Gelukkig laat DVV zich hierdoor niet van de wijs brengen. De dames laten zien niet bang te zijn voor Glanerbrug en na het beginsignaal van de veelbesproken scheidsrechter wordt direct goed aangevallen. Na een mooie voorzet van Danique wordt de bal door Michelle prachtig ingetikt: 1-0 in de eerste minuut. Helaas laat het antwoord van Glanerbrug niet lang op zich wachten en in de tegenaanval scoren ze al. Zo staat het na 2 minuten al 1-1. Opnieuw beginnen dus. En dat doen de dames. Ze laten goed voetbal zien en geven geen kansen weg. Glanerbrug krijgt geen ruimte en het is duidelijk dat ze hier niet op gerekend hebben.

Pagina 27 Na ongeveer 25 minuten weet DVV weer te scoren. Michelle maakt de 2-1 na opnieuw een assist van Danique. De inzet van “onze” dames is groot, maar zo’n tien minuten voor rust weet Glanerbrug wat meer mogelijkheden te creëren. Maar DVV houdt stand en gaat met een voorsprong de rust in. In de tweede helft wordt het heel spannend. Glanerbrug moet wel aanvallen en DVV moet alles in de strijd gooien om de voorsprong te handhaven. Toch blijven de dames van DVV ook aanvallen en komen er grote kansen. Zo weet Danique de bal vanaf twee meter voor een leeg doel over te schieten (dit lukt lang niet iedereen), raakt Jorie de paal en doet Tessa aan “latje schieten”. De dames van Glanerbrug raken steeds meer geïrriteerd en kunnen DVV niet meer van de overwinning afhouden. De eerste wedstrijd van het seizoen wordt gewonnen en dit wordt volgens een speelster van Glanerbrug “gevierd alsof ze kampioen geworden zijn.......” Zover is het nog niet, maar de eerste stap is gezet! Goed gedaan dames en veel succes met de volgende wedstrijden.

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - september 2008 - nummer 1

PuPil van De week

Joëlle Joosten, dames F12, pupil van de week bij DVV-PAX op 7 september 2008 Joëlle geeft het eerste team het goede voorbeeld!


L U B B L A D

D O O R

V R I E N D S C H A P

V O O R U I T

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

10

O P G E R I C H T

1 5

S E P T E M B E R

1 9 4 5


Pagina 29

Club van 100

Mededelingen club van 100 Ledenvergadering club van 100 De ledenvergadering van de Club van 100 zal worden gehouden op vrijdag 7 november 2008 in het clubhuis van DVV. De aanvang is om 20.00 uur. Het bestuur van de Club van 100 nodigt de leden van harte uit tot het bijwonen van deze jaarlijkse ledenvergadering. Vanaf 19.30 uur wordt u ontvangen met een kopje koffie. Na de ledenvergadering is er in de ‘derde helft’ voldoende tijd wat bij te praten onder het genot van een hapje en drankje. Het bestuur rekent op een grote opkomst!

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - september 2008 - nummer 1

Club van 100 laat zich in de boot nemen...

Club van 100 ontscheept...

En geproefd werd er ook!

Commentaar niet nodig

Tsja heren...serieus gesprek...

Foto-impressie uitstapje club van 100 De Club van 100 is – met bijna 40 deelnemers op vrijdag 30 mei 2008 naar Volendam/Marken/ Amsterdam geweest. Na de bustocht naar Volendam werd in de haven meteen ingescheept voor de boottocht naar Marken. Op Marken werd een rondwandeling gemaakt. Na de lunch in Volendam ging het gezelschap richting Amsterdam voor een kroegentocht over de Wallen en Oud-Amsterdam. Daarna was er ruim gelegenheid voor terrasbezoek en aansluitend het diner bij restaurant De Kroonprins. Dit keer geen uitgebreid tekstverslag van dit jaarlijkse uitstapje maar een foto-impressie.

En luisteren naar deze dame, heren!

Koninklijke Club van 100

Dreigende blikken richting fotograaf

Voor voetbal, bier en koningin

We lopen binnen!

Drie kleine kleutertjes...Tien kleine negertjes... Zeven Club-van-Honderdjes...

Niet alleen bier...


ingezonDen stukken

Bericht uit Afghanistan Door: Erwin van Veghel, trainer/coach DVV A1

Beste DVV-lui, Hierbij wil ik jullie in kennis stellen van het feit dat ik vanaf 17 juli 2008 t/m 31 jan 2009 zal zijn uitgezonden naar Afghanistan. Ik hoop daar een bijdrage te kunnen leveren aan een betere toekomst voor de Afghaanse bevolking. Als trainer van de A1 zullen mijn taken worden waargenomen door John van Vulpen, gelukkig geen onbekende voor DVV. John alvast succes en bedankt. Ook de rest van de begeleiding van de A1 wil ik uiteraard niet vergeten te vermelden, zet hem op.

Het Tweede

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - september 2008 - nummer 1

Door: Niels Roseboom, grensrechter

Na een mooi kampioenschap gevierd te hebben en genoten te hebben van de verdiende rust viel het bewaarnummer in de bus. Tot mijn /onze verbazing bleek dat we maar 13 spelers zonder keeper (!) op papier hadden staan. Met de bekende mannen die het vorig seizoen goed hadden gedaan en 1 aanvulling van de A1 (Rnesto) begonnen we op zondag 3 augustus aan de eerste training. Tot ieders verbazing bleek dat we samen met het eerste elftal deze training zouden moeten volbrengen, omdat zij te weinig man op de been konden brengen ( ja, 14 man is wel erg weinig). Voor een aantal was deze training hels, blijkbaar hadden zij te weinig gedaan tijdens de zomerstop. Een aantal trainingen gingen voorbij en er werd zelfs op de vrijdagavonden een extra training afgewerkt om de mannen zo fit mogelijk te krijgen. Op zondag 17 augustus stond er meteen een goede tegenstander op het veld, van DVC 2 die in de hoogste klasse voetbalt, werd verloren met 3-0, mede ook doordat de spitsen hun vizier nog niet op scherp hadden staan. Daarna volgde een overwinning van 1-0 op Angerlo Vooruit met goed veldspel in de eerste helft. Op zaterdag 23 augustus werd het trainingsprogramma onderbroken om een bezoek te brengen aan de het meest sfeerloze stadion van Nederland en werd de saaie wedstrijd om de J.C. schaal bezocht; hier konden we

Pagina 31 Aan de spelers heb ik ook nog een kleine boodschap: “Jongelui, ik hoop dat jullie met behulp van de juiste teamgeest er in zullen slagen om een goede start te maken in de competitie, succes! Laat je niet afleiden door allerlei nevenzaken die er spelen bij DVV, maar houdt je hoofd bij het enige belangrijke.....namelijk voetbal.” En nog bedankt voor de leuke attentie, ik zal de ingezonden stukjes zeker inplakken. Ik zal jullie blijven volgen...” Verder wil ik iedereen van DVV een gezond en vooral sportief nieuw seizoen toewensen. Tot in de winterstop, alhoewel ik kom ergens in oktober nog wel even een weekje met verlof, tot ziens!

heen omdat we kampioen waren geworden. De zondag erna was de eerste serieuze test tegen DCS 2, dat vorig seizoen lang in ons spoor bleef, in het bekertoernooi. De eindstand 1-1 was prima en duidelijk werd dat we voorin nog geen vuist konden maken. Tegen Viod werd daarna met 6-0 gewonnen en door DZSV werden we van de mat gespeeld. Er was dus nog een hoop te doen in de laatste week voor dat de competitie zou starten. Ook het vinden van een vervanger voor Dr. Neu is een nog niet geslaagd project en we mogen Helma dan ook dankbaar zijn dat ze zich zo voor ons inzet. Gesteund door onze nieuwe sponsoren Willems service- en verspreidingsbureau, Nifeco projects en aannemersbedrijf de Combi stonden we er de eerste competitiewedstrijd tegen PAX 2 goed voor met nieuwe shirts, trainingspakken, inloopshirts en tassen. Om wat ‘professioneler’ over te komen werd er door het team zelf poloshirts geregeld. We zijn nu nog op zoek naar een sponsor die ons van windjacks wil voorzien De eerste wedstrijd in de reserve 1e klasse was meteen een goede graadmeter hoe we er voor stonden, na 10 minuten zoeken naar de vorm, werd het initiatief van PAX overgenomen en begon de ploeg goed te voetballen. Door goede passing werden er verschillende kansen gecreëerd, maar dit resulteerde niet in een doelpunt in de eerste helft; op slag van rust werden we verrast door een zondagsschot dat er op een onmogelijke manier invloog. Met veel vertrouwen begonnen we aan de tweede helft en na 10 minuten werd de stand gelijk getrokken wat ondanks verschillende kansen de eindstand werd.


Sportshop Four Seasons In onze sportwinkel kunt u alles vinden op het gebied van voetbal, tennis, running, hockey en overige sporten. Ook zijn wij gespecialiseerd in het testen en bespannen van uw tennisracket.

Openingstijden: Ma 13.00 - 18.00 Di - Do 09.30 - 18.00 Vr 09.30 - 21.00 Za 09.00 - 17.00

Sportshop Four Seasons is onderdeel van soccer center, tennis center, running center en hockey center

Pastoriestraat 6 6921 BX Duiven Telefoon: 0316-280063 Telefax: 0316-282716

UW NVM MAKELAAR

Duiven - Rijksweg 58 - (0316) 26 36 34 www.bosmanrietbergenmakelaars.nl 18-04-2007

11:33:08

VERF VOOR BINNEN & BUITEN

VW_552_PELGRIM.pdf

Het Ambacht 1 - 6931 EZ Westervoort Tel. 026 - 311 83 48 - www.pelgrimbv.nl

DE COMPLETE COLLECTIE VOOR BINNEN & BUITEN

VERF VOOR BINNEN EN BUITEN

BEHANG

GORDIJNSTOFFEN

RAAMDECORATIE

TAPIJT

COMPLEET ASSORTIMENT Het Verf & Wand assortiment omvat verf, behang, raamdecoratie, gordijnstoffen en tapijt. Natuurlijk helpen wij u graag bij het maken van uw keuze en desgewenst met het meten en monteren.


Pagina 33

ingezonDen stukken Duidelijk was ook dat we defensief sterk stonden. Namens het team nodig ik iedereen uit om ons op zondagmorgen om 11.30 uur te komen aan moedigen. Ook wil ik namens hen de sponsoren bedanken voor al het moois wat zij ons geschonken hebben, wat betreft uitstraling staan we er

Voor u gelezen… “Actueel” is de Nieuwsbrief van de Belangenvereniging Amateurvoetbal die bestuurders in district Oost informeert over belangrijke onderwerpen voor het amateurvoetbal. In september was o.a. het volgende te lezen:

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - september 2008 - nummer 1

Een kwart van de Nederlanders heeft ervaring met onwenselijk gedrag in de sport. In het afgelopen jaar heeft 26% van de Nederlanders bij het sporten een of meerdere vormen van onwenselijk gedrag waargenomen. Dit gedrag komt veel vaker voor op straat (73%) en in het uitgaansleven (51%, in de winkelcentra (32%) en op het werk (30%). Op school en in het openbaar vervoer worden minder (23%) ervaringen opgedaan. Voetballers en andere teamsporters hebben vaker negatieve ervaringen dan andere sporters. Van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder zijn de percentages van negatieve ervaringen bij voetballers (43%), andere teamsporters (29%) en overige sporters (19%). Agressie en discriminatie vormen redenen om te stoppen of het afhaken als vrijwilliger. 13% van getuigen en slachtoffers van agressie en discriminatie stoppen als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Vaak is de ervaring met vandalisme, discriminatie of diefstal de aanleiding. Beeldvorming over een sport speelt een belangrijke rol in de sportkeuze. 51% van de bevolking kiest niet voor sporten waarin teveel agressie of geweld voorkomt en 58% van de ouders mijdt deze sporten voor de kinderen, vooral voetbal en vecht- en verdedigingssporten. Grote inzet om onwenselijk gedrag te voorkomen of verminderen. Regelmatige bezoekers van de sport en bestuurders

goed op. In de komende weken zullen we verder te weten komen of we ook op onze plaats zijn in deze hogere klasse!

vinden dat er al een behoorlijke inzet is bij het voorkomen en verminderen van onwenselijk gedrag. Verenigingen die problemen kennen, treden veelal op door preventieve en sanctionerende acties. Belangrijk is vooral de sociale controle in de verenigingen. Volgens 97% van de bestuurders en 86% van de bezoekers van een sportvereniging wordt men er op ongepast gedrag aangesproken.. De meerderheid van de sportclubs schept duidelijkheid door het opstellen van wat wel en niet kan door het opstellen van huisregels., door instructie van spel- en wedstrijdregels en door aandacht voor sportiviteit en respect bij trainingen. KNVB Met het programma “Sportiviteit en respect”, waaraan door diverse geledingen in het amateur en betaald voetbal wordt deelgenomen, wordt dit seizoen de strijd aangegaan tegen ongewenste vervaging van waarden en normen op en rond de velden. Binnen het amateurvoetbal zal specifiek aandacht worden besteed aan Fair Play, het opleiden en werven van scheidsrechters, en het lik-op-stuk beleid. (Red: zie hiervoor ook elders in dit blad, met name stukken van de secretaris. Hoe zit dat eigenlijk bij onze vereniging DVV? Ongewenst gedrag, agressiviteit en discriminatie? Spreken wij onze clubbleden hierop aan? Graag uw/jullie reactie in het volgende blad..)

Vergeten in Bewaarnummer: Trainer C1 Mohammad Aljaboury (excuses voor deze vergissing, red)


Pagina 34

ingezonDen stukken

Van de Toernooi­ commissie • De data van het zomertoernooi komt in het volgende clubblad van november.

• Ook hebben we in 2009 weer het toernooi voor onze mini’s (4 en 5 jarigen): dit is op zondagochtend 19 april.

• Kersttoernooi 2008 (sporthal Spelleward) Maandag 22 december, Dinsdag 23 december Zondag 28 december, Maandag 29 december

• Natuurlijk organiseren we in 2009 ons eigen DVVtoernooi. Deze data komen in het volgende clubblad te staan.

G

´De grote verbouwing´

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - september 2008 - nummer 1

O k

Uitbreiding kleedaccomodatie DVV

In de uitbreiding komt tevens een fysioruimte

SEB


GUIDO’S TRENDLINE HAIR & BEAUTY Bij Guido’s Trendline werken enthousiaste en trendy kappers die liefde hebben voor het vak. Wat hen voor ogen staat is jouw gezicht beter uit te laten komen. Daarom wordt in een adviesgesprek met jou gesproken over de gezichtsvormen en je huidskleur. De kappers weten welk model en kleur jouw mooie kanten kunnen versterken. Dus wacht niet langer, maak een afspraak en laat u door ons vakkundig informeren.

Op vertoon van uw DVV clubkaart, krijgt u bij ons 10% korting* * geldig op knipbehandelingen, op naam geregistreerd, niet geldig op aanbiedingen.

De leukste kapsels, kleuren en de allernieuwste modellen vind je bij

GUIDO’S TRENDLINE Rijksweg 42E Duiven Telefoon [0316] 28 03 04 www.guido-trendline.nl

C R E AT I E F DOOR I N S P I R AT I E

SEBASTIAN, FAROUK SYSTEM, KMS TRUCCO, GREAT LENGTHS, CHI, BALMAIN, TIGI, LANZA, SILK THERAPY, YELLOW, SASSOON


12

DVV_seizoen_08_09_nr1 DEF  

Van de redactie• Van de bestuurstafel• Van de sponsorcommissie• Van het eerste• Van de dames• Pupil van de week• Club van 100• Ingezonden st...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you