Issuu on Google+

sharp

jan zeman portfolio


ODĚVNÍ KOMPOZICE INSPIROVANÁ ARCHITEKTUROU Náplní Bakalářské práce s názvem „Ostrá“ je ucelený koncept dámské kolekce inspirované architekturou a prvky, kterými je tvořena. Základem jsou citlivě propracované kusy oděvu sledující vztah k lidskému tělu. Bolerka, šaty i sukně s geometricky tvarovanými liniemi postupně dosahují výraznější tvarosloví siluety, až k organickému oděvu s důrazem na detail. Důležitými barvami v kolekci jsou bílá a černá, doplněné o tmavý odstín modré. Inspiračním zdrojem této práce je vjem vyjadřující atmosféru a náladu vybraných komplexů a autorů. Idea konceptu celé kolekce usiluje o vzhled oproštěný od přebytečných a podporujících prvků a o stylovou čistotu.

FASHION COMPOSITION INSPIRED BY ARCHITECTURE The content of the Bachelor thesis entitled „Sharp“ is a comprehensive concept of women's collection, inspired by architecture and it forming components. The base of this work is composed of sensitively worked-out pieces of clothing that closely follow the relationship to the human body. Boleros, dresses and skirts with geometrically shaped lines are gradually attaining greater accidence of a silhouette, up to organic clothing with attention to detail. Important colors in the collection are white and black, accompanied by a dark shade of blue. Source of inspiration of this work is the sensation expressing the atmosphere and mood of selected complexes and authors. The idea of the concept of the whole collection aims to a look free of excessive and supporting elements, and purity of style.


Sharp