Page 1

Vintage Nyt

VINTAGE NYT

373

Maj 2000 37. ÅRGANG


Dansk Vintage Motor Club Internet: www.dvmc.dk

BESTYRELSEN Formand Hans Jørgen Enemark Mejerivænget 19 8310 Tranbjerg J. email: dvmc@get2net.dk

tlf.:8629 3697

Næstformand Søren Markdal Silkeborgvej 14 tlf.:8695 7081 8641 Sorring email:markdal@image.dk Kasserer Vibeke Karlsson Vester Kringelvej 4 8250 Egå

Bibliotekar Torben Andreasen Vittenvej 59, Vitten 8382 Hinnerup

tlf.:8691 0021

Jørgen Kjær Elgårdsvej 11 8370 Hadsten

tlf.:8698 3177

Poul Erik Petersen Svanevænget 32, Hatting tlf.:7565 3109 8700 Horsens email: jaguar420@get2net.dk

Deadline: Den 10. i foregående måned Bladet kan frit kopieres med kildeangivelse, dog uden ansvar. Udkommer 11 gange om året ca. den 10. I måneden, august undtaget. --------------------------------RUNA FORSIKRING Poul Erik Pedersen tlf.:7565 3109 jaguar420@get2net.dk --------------------------------H.J.Enemark Torben Munck Søren Markdal tlf.:8694 7222

OPLAG: 1350 ISSN0908-9721 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -FORSIDE: BAGSIDE:

.

Én af Poul Hedegaards passioner er MG-sportsvogne. Poul kommer og viser et par videofilm om emnet og mon ikke han kan overtales til at fortælle lidt om sine egne modeller. Vi ses den tirsdag den 16. maj kl. 19.30 i klublokalerne. Tag selv kagen med - klubben giver kaffen.

DVMC KALENDER år 2000 13 20 27 3

4 8+9 5

tlf. 97267094

VINTAGENYT-REDAKTION/ANNONCER Manuskripter, annoncer sendes til: Stidalen 23, Resenbro. 8600 Silkeborg. email:dvmc.redaktion@get2net.dk

TRYK: Mac-Inhouse

På næste klubmøde skal vi se film om MG

27

Klublokale Silkeborgvej 243, Skovby, 8464 Galten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

LAYOUT:

Husk Husk . Husk

tlf.:8622 0854

Redaktør Torben Munck Stidalen 23, Resenbro tlf.:8685 3044 8600 Silkeborg email:dvmc.redaktion@get2net.dk

Suppleant Vagner Risom Nedertof´ten 85 7400 Herning

Vintage Nyt .

Maj -

Dk løb i Salling, Steen Poulsen tlf. 9757 6331 Mejlgårdløb for førkrigskøretøjer. Jørgen Kjær tlf. 8698 3177 & Hans Prip tlf. 8638 6231 StorÅ Løb v/Torben Munck tlf. 8685 3044 Juni Stumpemarked ved Jysk Automobilmuseum i Gjern. Åge Louring tlf. 8687 5050 ØHG løb Juli Grill aften kl. 19.00 på Ristrup Hovedgård. Indbydelse fra DVK . Bornholms Motor Veteraner byder til Rally Bornholm Barndommens gade- 50-60´er løb. Aug Pinenhusløb, 10-års Jubilæumsløb v/Kresten Kusk tlf.: 9772 2538 Lillebæltsløb. Poul Verner Bertelsen tlf. 7585 1460 Veteran/Vintage træf på Rindsholm Kro ved Viborg. Sept Lastbiltræf ved Jysk Automobilmuseum.J.Kjær tlf. 8698 3177 eller Åge Louring tlf. 8687 5050 Okt Løvfaldstur Følle - Dakar

-

Øvrige arrangementer i Danmark år 2000 19 27 27-28 1-3 3-4 8-9 28 29

Juni Juli -

5

Aug

12 11

Nov

Jysk-Fynsk Auto Jumble v/Jysk Automobilmuseeum, Gjern Oldtimerløb i Gråsten Udendørs marked i Herning. Skagenløb Dansk Veteran Motorcykel Klub Frederikshavn Classic Car Show tlf. 9843 2377 Bornholm Rundt 2000 Ringkøbingløbet 2000: Concours d’ Origine på plænen foran hotel Fjordgården, Ringkøbing. kl. 14.30 Ringkøbingløbet 2000: Start foran Rådhuset, Ringkøbing. kl. 09.00 Tilm. Jørn Grosbøl Andersen, tlf. 9732 0012 eller Sekretariatet, Holstebrovej 76, 6950 Ringkøbing Mølleløbet i Kibæk, kun for motorcykler fra før 1975. Tilm.: Sv.Aa. Hansen tlf. 9719 1689 Veterantræf i Handest kl. 13.00. Poul´s Mini tlf. 8645 2224 Stumpemarked i Herning hallerne. Sven Åge Mortensen Tlf 9715 1603

Udenlandske arrangementer år 2000 16-18 Juni Grænsetræf Norge. Norsk Ford A klub tlf. 7558 3040 Forbehold for trykfejl og ændringer.


Vintage Nyt

Da Landpostbudets Vogn mødte sin Skæbne. Et trist Møde i Klitterne, der endte med en Bøde paa 80 Kr Ringgkøbing, 24. Juni 1937 LANDPOSTBUDET til Hvide Sande har sikkert en af Landets længste Ruter, muligvis ogsaa en af de vanskeligste at befærde. Vejen gennem Holmsland Klit har end ikke lugtet til en Klump varm Asfalt, og en Luksus som en Cyklesti findes overhovedet ikke. Landpostbudet bar sig derfor klogt ad, da han for en Del Aar tilbage anskaffede sig en Bil, et Køretøj af ubestemmelig Race fra omkring Aarhundredskiftet, men dog et Befordringsmiddel, der trofast har medvirket til, at Klitboerne fik deres Post, inden Frimærkerne havde Værdi for Antikvitets-Samlere.

Men nu har Færdselspolitiet helt ødelagt Idyllen, for det er svært at tænke sig, at den veltjente Bil kommer levende fra den Operation, som de strenge Ordenshaandhævere finder paakrævet. En Dag, da Politiet kom skumplende hen ad Klitvejen, mødte de dette „Ørkenskib“, hvis Udseende straks vakte deres Mistanke. En Undersøgelse paa Stedet røbede en sørge!ig Mængde Skrøbeligheder. Rattet har Slør, sagde de, Forhjulene slører, Haandbremsen er virkningsløs, Baglygten.kan ikke lyse, og Retningsviserne kan ikke slaas ud. - Men Fodbremsen da ? spurgte Landpostbudet, angst for, at det strenge Politi ikke skulde have bare et eneste godt Ord at sige om hans Vogn.

Nu skal det siges at Landpostbudet ogsaa har vist Bilens Alder fornøden Skyldighed. Aldrig har han i Modvind kørt over 10 km i Timen, og i Medvind har Maksimfarten været 20. Der var et intimt Venskabsforhold mellem de to, Ejer og Vogn. De Huller i Vejen, som Landpostbudet ikke så, listede Køretøjet af sig selv udenom. Vestkystens Folk har sans for gode historier. De paastaar, at Vognen efterhaanden var så kendt med Turen, at den paa egen haand kunde liste gennem et Par Klitter, mens dens ejer tog en Rungang i en lidt tættere Bebyggelse.

Jo, Fodbremsen var heldigvis iorden, men ikke engang denne glædelige Kendsgerning kunde pine Bøden under 80 Kr.

HUSK „DAMSBROTRÆFFET“ Søndag den 14. Maj Kl. 10.30 på Damsbrovej 3, 8382 Hinnerup. Torben Junge, der netop er nyt medlem i vores klub, åbner denne søndag „leddet“ til sin gård, Damsbrogård, til et hyggeligt familietræf - i/på gamle køretøjer. Der er masser af plads både ude og inde, og der gemmer sig mange ting og sager i gårdens længer. Torben byder på en kop formiddagskaffe og glæder sig til at vise rundt i „Staldene“. Der arrangeres Bagagerumsmarked, så hvis du har for meget på hylderne, har du chance for at få ryddet op. Tag familien og madkurven med til en god Veteran-søndag. I tilfælde af regnvejr er der plads i gildestuen. GOD FORNØJELSE 3


Vintage Nyt

Af Jørgen Kjær

VeloSolex så dagens lys under anden verdenskrig. I 1942 havde krigens mangel på brændstof fjernet de fleste biler fra vejene, og der måtte trædes i cykelpedalerne. Så den lille hjælpemotor fandt hurtigt vej til franskmændenes hjerter. Solex var oprindelig en fransk karburatorfabrik, der allerede i 1966 havde fremstillet over 75 millioner karburatorer. Den lille cykel med hjælpemotor ramte plet, og succesen fortsatte efter krigens slutning. Allerede i 1946 var der planer om at importere det lille vidunder til Danmark, men importrestriktioner satte en stopper for dette. Der var ellers ved at være et spirende behov for transportmidler af enhver art efter de fem år med restriktioner. Velo Solex blev så i 1950 præsenteret på en fransk udstilling i København, og her vakte den endog meget stor interesse. Simonsen & Nielsen var hurtige til at få underskrevet en kontrakt og den første togvogn med 90 Velosolex blev bestilt.Importøren troede på det lille køretøj, men de danske cykelhandlere, der stod for salget af knallerterne var af en anden mening. Det var jo kun en cykel med hjælpemotor. Den kunne jo ikke køre ordentligt, og ikke særlig stærkt. Den var ikke til noget! De første år var salget så lavt som 123 i 1951 og i 1953 var det nede på 24 stk. De første modeller i Danmark hedder 330, der efter-

følges af modellerne 1100 og 1400 for i perioden 1955 til 1959 at hedde 1700. I 1953 bortfalder reglerne om nummerplader og andre beværligheder, og så sker der noget. I 1954 stiger salgstallet eksplosivt til 2000 nye VeloSolex og i 1955 til 5000. I 1955 koster en VeloSolex 860,- kr. For at imødegå de stadig gældende økonomiske og handelsmæssige restriktioner finder man i 1954 ud af, at man hellere selv må begynde at producere dele til VeloSolex hos Simonsen & Nielsen. VeloSolex blev solgt som en autocykel med stor holdbarhed og billig i vedligeholdelse. Den var fremstillet som en ganske almindelig cykel med pedaler, der kunne trædes enten sammen med motoren, eller når motoren var slået fra. Udvekslingen skulle være af samme størrelse som på en almindelig cykel. Det opfattedes dog nok mest som en lidt lavtgearet damecykel. Et af salgsargumenterne var, at den kunne køres af enhver, der kunne cykle. Som grundregel for motorkonstruktionen valgte fabrikken det krav at ingen del måtte slides unormalt på 30.000 km, og ingen reparation på VeloSolex motoren måtte overstige 4,5 time, som var den maksimale tid for en hovedreparation. Stellet var opbygget så det ligeledes kunne repareres hurtigt og nemt. Motoren var gennem hele perioden den

4


Vintage Nyt gende år for år. Velo Solex blev på dette tidspunkt produceret i 4 lande og solgt i 75 lande. I Danmark var der mere end 200 autoriserede VeloSolexforhandlere og servicestationer. Disse var bemandet med særligt uddannede fagfolk, som selvfølgelig var i besiddelse af specialværktøjet og originale reservedele. Prisen var på dette tidspunkt 698,- kr. Priserne var således faldende, og sikkert med til at gøre modellen så populær. På disse modeller har forlygten den karakteristiske runde form. Model S 2200 var en videreudvikling af model 1700. Velo Solex model S2200 havde 25% større trækkraft end sin forgænger. I 1969 kommer model 2800, der hurtigt efterfølges af model S3300, begge med de nye kantede stel. I bestræbelserne på en moderne formgivning er de forsynet med et stel med mere geometriske linier samlet i V-form. Også forlygten bliver moderniseret, idet den bliver gjort firkantet. Der kommer ligeledes en mere komfortabel sadel med et nyt specielt ophængningsog affjedringssystem. Den nye Velo Solex lever stadig op til kravet om „den sikre knallert“. Den har forhjulsbremse, der virker med bremseklodser på fælgen, samt tromlebremse på baghjulsnavet. Den præsenteres stadig som den lydløse knallert idet støjniveauet for VeloSolex ligger på knapt 60 decibel mod færdselslovens krav på 76 decibel for denne kategori køretøjer. Man mente ikke lydstyrken for VeloSolex overstiger almindelig tale. I 1967 kommer så model 3800. Den har en lidt større motor på 50 ccm og et kompressionforhold på 8,6:1 og dette giver en forøgelse af motorkraften med 20 % til 0,6 HK. Vægten falder til 27 kg og prisen stiger til 798,- kr. Den nye motor er let genkendelig på det røde bånd med teksten 3800. Den har også automatisk kobling

samme, og er monteret på forgaflen i et hængsel så den ved hjælp af et håndtag kan trækkes tilbage, og drivrullen dermed fjernes fra forhjulet. VeloSolex S 2200 med Automatisk kobling præsenteres i 1959. Den har synkroniseret gasregulering og en 1-cylindret totaktsmotor på 49 ccm med dobbelt skyllesystem. Den er forsynet med dekompressionsventil. Alt gods er trykstøbt aluminium bortset fra støbejernscylinderen. Letmetalstemplet er forsynet med tre stempelringe uden styrestifter. Plejlstangen er udført i letmetal og monteret med nålelejer i begge ender.(Tidligere var det glatte bøsninger.) Krumtapakslen er ensidigt ophængt i to sporkuglelejer. Motoren og højre hovedleje smøres af 4% olie i benzinen, mens venstre hovedleje pakkes med fedt. Den automatiske centrifugalkobling er boltet på krumtaphusets venstre side og består af et koblingshus i to dele, koblingstromle/drivtromle og svingklodskoblingen. Svingklodskoblingen er monteret fast på krumtapakslen og har tre funktioner, nemlig tilkobling ved stilstand, frakobling ved tomgang og tilkobling ved fuld gas. Der er svinghjulsmagnet til tænding og lysanlægget. Anlægget er 6 volts. Selvfølgelig er der en Solexkarburator, -uden svømmer, nål og benzinhane. Ydelsen var 0,5 Hk ved 2800 omdrejninger. Kompressionsforholdet var 8:1. Benzinpumpen var en såkaldt membranpumpe, som virker gennem motorens over- og undertryk. Benzintanken rummer 1,25 liter, som var nok til omkring 100 kilometers kørsel. S2200 har 2 håndbremser og 1 pedalbremse. Vægten er så lav som 28 kg. Hastigheden er stadig de lovbefalede max. 30 km/t. Stellet havde en speciel rammekonstruktion hvor det centrale er stålrøret, som med sin specielle udførelse udgør den affjedrende enhed i konstruktionen. Til rammen er fastgjort de øvrige enheder, som er udført som pressede stålprofiler. Samtlige rammedele kunne ved beskadigelse udskiftes. På dette tidspunkt var der lavet mere end 2.500.000 Velo Solex og produktionen var sti-

5


Vintage Nyt fik en større effekt hvis indsugningen blev boret op. Sådan et indgreb var stort set umuligt at gennemføre på en VeloSolex. Denne større effekt var med til at give VeloVappen ryet for at kunne køre stærkere end VeloSolex. Som det nok er gået op for den skarpsindige læser, svarer modelnumrene til produktionstallene. Man skal blot gange modelnumret med 1000, så har man antallet. Således kommer model 4600, da der er fremstillet 4.600.000 omkring 1970. Velosolexen var en elsket og skattet del af gadebilledet i 60‘erne og 70‘erne, men efterhånden er det sjældent at se dem. Den blev efter manges mening knallertens svar på motorcyklens Nimbus og bilernes Citroen 2CV.

og synkroniseret gasregulering. De første modeller af VeloSolex gik i stå når man for eksempel standsede ved en lysregulering. Man måtte så op på pedalerne og starte motoren igen.Det største salgstal for VeloSolex opnås netop i 1967 med 22.000 stk. Først i halvfjerdserne erkender man at udviklingen nok er ved at løbe fra VeloSolex, og man prøver med en lidt mere avanceret model med kardantræk, men det er ved at være for sent. Denne model får betegnelsen 6000, den kaldes også „FLACHS“. På dette tidspunkt har Simonsen & Nielsen produceret et sted mellem 200.000 og 250.000 eksemplarer af den lille elegante franskmand på licens i Danmark. Salget stopper helt i 1975 i Danmark, medens franskmændene har glæde af produktionen helt op til 1988. Her sælger Solex-koncernen, der ellers er mest kendt for karburatorfabrikationen, deres knallertafdeling til Yamaha. Og japanerne har ingen følelser for den folkekære knallert, og den pilles ud af produktionen til fordel for deres egne produkter. Kravet om styrthjelm til knallertkørere i 1977 er også meget medvirkende til at salget stopper i Danmark. For man kan da ikke have styrthjelm på, når man kører Velo? I alt blev der fremstillet over 6 millioner Veloer. Alle sorte, dog med undtagelse af en lille serie af VeloSolex 5000, der blev kendt som „Den Blå Engel“. Denne var med til at markere at produktionen rundede de 5 millioner stykker omkring 1970. Sidstnævnte er nu meget efterspurgt i samlerkredse.

Velo Vap

I en årrække havde VeloSolex konkurrence af en anden fransk Velo - den blå VeloVap. Selv om de overfladisk så meget ens ud, var der en afgørende forskel på dem. VeloSolex har benzinpumpe, medens VeloVap havde mere direkte indsugning. Det betød at Vap‘en

I dag er VeloSolexen blevet et samlerobjekt på lige fod med andre knallerter.

6


Vintage Nyt regner med at det kommende forår bringer endnu flere på gaden. Den fås indtil videre i den kendte sorte farve, men der er planer om at lave den i andre moderne farver, fortæller Mogens Jøker, der nu ejer firmaet Anton Nielsen i Guldsmedegade i Århus. De var forøvrigt en af de forhandlere, der længst ville kendes ved Veloen. I firmaet er der stadig ansat en af dem, der kan huske Veloen. Bent Nielsen må betragtes som garvet Veloreparatør. Han roder lidt med sine egne veteranknallerter når der en sjælden gang bliver en ledig stund i butikken. Både Mogens Jøker og Bent Nielsen glæder sig over, at den gamle Velo er blevet genfødt og dermed måske kommer til ære og værdighed igen. Ligeledes synes de det er glædeligt at det atter bliver muligt at skaffe reservedele til de gamle.

Ren Nostalgi. Efter at have stået i skyggen af japanske knallertermærker i adskillige år er VeloSolex nu ved at gøre et Come Back. De første eksemplarer er trillet ud på Paris‘s avenuer og boulevarder. Den har vist sig at være en af de hurtigste og billigste måder at komme omkring i gaderne på. Den nye udgave af VeloSolex fremstilles i Ungarn og har fået modelbetegnelsen S3800. Der er kun ændret få ting fra den seneste model fra den franske fabrik. Styret og bremsegrebene er lidt anderledes og den er blevet forsynet med et gashåndtag, hvad det så ellers skal bruges til ! Baglygten er ligeledes ændret for at give et bedre lys. Den er motormæssigt lidt svagere end forgængeren. Udblæsningshullet i cylinderen er skrumpet, da EUkommisærerne har blandet sig og puttet Veloen i den

Prøvekørsel

klasse, der hedder „25 km/t- knallerter“. Mekanikken bag maskinen er som tidligere simpel og effektiv, og reservedelene skulle dermed være meget billige. Service og vedligeholdelse skulle også stadig kunne klares af enhver autoriseret cykelsmed. Og så er der også godt nyt for de mange Veloer, som er strandet hjemme i garagen. Eftersom VeloSolex S3800 er original ned til mindste detalje kan ældre modeller repareres med nye dele. Motoren på den nye VeloSolex har en nettoeffekt på 0,58 ved 2500 omdrejninger. Automatisk centrifugalkobling. De danske myndigheder havde dog lidt svært ved at finde „godkendt“ stemplet frem. Men det lykkedes. VeloSolex S3800 sælges fra mange førende cykelforhandlere og få specialforretninger. For personer under 18 år kræves et knallertkørekort, mens personer over 18 år uden videre kan trille afsted. Der skal selvfølgelig tegnes en forsikring efter gældende regler. Den fordums store Velo- forhandler Anton Nielsen i Århus er et af de firmaer, der har taget Veloen op igen og har solgt flere af dem til en pris på 5949, - kr. Og det er vist stadig markedets laveste pris for en ny knallert. -Vi har siden den kom i forretningen i august sidste år solgt 12 af dem, fortæller Mogens Jøker, - vi

Som en forandring bliver dennne prøvekørsel et nostalgisk tilbageblik på min egen tid som Velokører. Efter flere år med almindelige knallerter som Puch, Skylon og alle de andre samt et hånligt blik til den lille sorte franskmand med den runde lygte blev jeg træt af de sorte fingre man altid havde. Og da jeg entrede studentermiljøet blev det pludselig acceptabelt med en Velo. Den stod godt til duffelcoaten, det lange halstørklæde, sweateren og majspiben.Hver morgen kunne man med sikkerhed drage af hjemmefra i sidste øjeblik, et par meter på pedalerne med snøfteren trykket ind, og når man slap snøfteren gik det lystigt derudaf. Veloen startede altid og var yderst driftsikker. Lidt regnvejr og

7


Vintage Nyt fedtet vej var ikke noget problem. Den skred bare lidt i drivrullen. Når den var ved at være slidt kunne det dog godt være lidt anstrengende at skulle starte ved grønt lys. Den var ikke nogen hurtigløber, og styreegenskaberne var sandt for dyden noget specielle. Specielt husker jeg datidens regnvåde brosten. Da var det med at holde tungen lige i munden. I sne og sjap var det også en lidt speciel affære. Man kunne opleve at drivhjul og forhjul frøs sammen når den havde stået et par timer. Benzinforbruget passede godt til datidens sparsomme lommepenge. Men kunne køre flere uger for et par kroner. Den var virkelig en cykel med hjælpemotor. Op ad stejle bakker måtte man træde godt i pedalerne for ikke at at gå i stå. Og de hurtige på racercyklerne strøg velfornøjede forbi. At den skulle kunne bruges som almindelig cykel, kan jeg dog ikke nikke genken-

Made in Sunds Ford-specialist i Sunds ved Herning starter produktion af noget så usædvanligt som udstødninger til gamle Ford’er Tekst & Foto: Gorm Albrechtsen

Gamle Henry Ford var verdensmester i at lave biler og satte hele den vestlige verden på hjul. Poul Hedegaard Laursen i Sunds sætter ikke verden på hjul, men han udstyrer Fords gamle biler med stumper og reservedele, så de kan blive ved at fungere, og ejerne fortsat kan holde de gamle hjul i gang. På Stumpemarkedet i Hernings messecenter præsenterede mekaniker Poul Hedegaard Laursen sit seneste tilbud til Ford-entusiasterne, en nøjagtig kopi af udstødningssystemet til en Ford A, komplet med rør og karakteristisk lydpotte. Så er det danske system endda bedre end det orioginale amerikanske. Mekanikeren på Thorupvej i Sunds har nemlig udviklet et udstødningssystem som vejer godt syv kilo mod de godt fire kilo , som man ellers hidtil har set, så tingene skal nok holde, siger han. Til produktionen er lavet nøjagtige tegninger af de originale systemer. Prisen er ca. 1500 kroner for et komplet sæt, der både kan holde og få bilen til at lyde, som en Ford A nu engang skal lyde.

dende til. Jeg husker den som tung og lavtgearet at t ræde hjem, hvis man en sjælden gang var løbet tør for benzin på vej hjem fra en fest. Veloen var ikke en „rigtig“ knallert. Det var et køretøj, som gav en friheden til at komme lidt længere omkring end cykelen gjorde. Og man var fri for at komme svedig frem til skolen eller festen. Den specielle pludrende lyd fra motoren sidder stadig i luften når man mindes sin Velo, og snøftet når man kvalte motoren glemmer man heller aldrig. Det gik heller aldrig hurtigere end man kunne standse så let som ingenting. Den var forsynet med gode bremser. Veloen var en del af tredserne og halvfjerdserne som man mindes med et nostalgisk strejf, og måske kan den blive moderne igen. Nøjagtig som duffelcoaten, halstørklædet, islændersweateren og måske majspiben. Da det blev lovpligtigt med styrthjelm for knallertkørere, gik det sjove lidt af hele affæren. Man kunne ikke møde op hos den udkårne på Velo og med styrthjelm.

8


Vintage Nyt

Sverige vil byde på Blixen-bilen Af Gorm Albrechtsen

Foto Torben Munck

Fundet af Karen Blixens bil, en Ford V8 cabriolet hentet frem fra en lade efter 35 års glemsel, har vakt mere end almindelig international interesse. Nu melder svenske veteranbilkredse sig også som interesserede. Den svenske Ford V8 Klub vil danne at andelsselskab for at hjemføre bilen til Sverige. Kluibben indhenter i øjeblikket tilsagn fra interesserede, og har lagt billeder og omtale af den gamle Ford, som Karen Blixen havde døbt Henry, ud på klubbens hjemmeside. I USA er interessen for den velbevarede bil nærmest stormende, og på Holstebro Auktioner har indehaveren, advokat Hans Jørgen Eriksen, som i en bedre biograf, allerede modtaget reservationer på pladser på første række midtfor, når auktionen finder sted den 27. maj. Reelt ventes dog de internationale bud pr. telefon at veje tungere end interessen hos danske fremmødte. En gruppe midt- og vestjyske veteraninteresserede fik forleden en helt særlig lejlighed til at studere bilen på nært hold. Et motorhistorisk møde Midt-Vest på Holstebro Museum drejede sig om bilen, og entusiasterne mødte op med en bil magen til, men fuldt restaureret, så der var grundlag for diskussion med museums- og auktionsfolk. Auktionen får en ganske særlig optakt, idet Dansk Vintage Motor Club lørdag 27. maj samler et stort antal veteran- og liebhaverkøretøjer i byen, og det skal kædes sammen med auktionen over Blixens bil. Måske ved at denne anfører en kortege af gamle køretøjer gennem Holstebro til auktionshuset. Anledningen er det klassiske Storå-løb for biler og motorcykler. 9


Vintage Nyt

EFTERSKRIFT Af P.E.Hansen

Siden artiklen om busserne i VINTAGE NYT, februar 2000, har jeg fået nye informationer. Jens Birch, Sorø, der har en betydelig viden og arkivalsamling om busser, fortæller at de to REO’er blev indregistreret med numrene V 3071 og V 3072, begge vogne er fra juni 1932. De blev leveret til rutebilejer Sigurd Nielsen, som d. 15. december 1933 solgte ruten Randers-Grenå til DSB, og de to REO’er fulgte handelen. Birch gætter på karrosserierne er bygget hos V. Frandsens Karrosserifabrik i Århus. Videre skriver Birch, at Spørring trambussen kun blev fremstillet i to eksemplarer. Den første blev leveret Aalborg Omnibus Selskab. Om Aalborg-bussen skriver Frank Studstrup i sin bog „Ta’ bussen til byen“:

Den mindre trambus-type blev præsenteret første gang i Århus i 1932, og blev leveret som bybus til Århus, Aalborg og Odense bybusselskaber. Som bekendt fremstillede De forenede Automobilfabrikker ca. 4000 Triangel’er på 40 år, dvs. gennemsnitlig 100 biler om året, hvilket ikke er noget imponerende antal. Alligevel ses Triangel ofte på billeder fra datidens trafik, de fleste blev i Danmark, kun få blev eksporteret. Oplysning om at Frikorps Danmark fik overført 60 lastbiler fra Den danske Hær til deres tjeneste på Østfronten er ny for mig. Formentlig har der også været Triangel’er blandt disse køretøjer, det må afvente en nærmere efterforskning. Der er nok at tage fat på for Triangel-interesserede, næsten ikke to biler var helt ens.

Efter inspiration fra Oslos „sølvbusser“ udviklede De Forenede Automobilfabrikker i 1930 en revolutionerende ny bustype: Triangel trambussen. Navnet var fra det engelske ord for sporvogn, „tram“, og sammenhængen var klar nok. Bussen var uden den sædvanlige fremskudte motor og køler, altså ens i begge ender. Trambussen blev præsenteret på udstillingen i „Forum“ i november 1931, og blev en sentation med sin guldbronzerede funkis-stil og imponerende teknik. Motoren var af en type som i de tyske luftskibe: 6 cylindret Maybach motor med 7 liters slagvolumen og dobbelttænding. Den store motor leverede 90 hestekræfter, og ved et indbygget skinnesystem kunne den trækkes ud af motorrummet til service og reparation. Kort før jul 1931 blev nyheden indregistreret U 7001 og præsenteret for publikum i Aalborg. Folk døbte den snart „Aalborghus“. Med plads til 37 passagerer var den i hvert fald den største bus, byen endnu havde set. Den anden trambus, Spørring-bussen, er fra 1933. Mine oplysninger om Spørring-bussens ottecylindrede amerikanske motor, har jeg fra Børge Nielsen, Nr. Snede. Endvidere meddeler Jens Birch, at bussen i 1935 var registreret med en Continental motor type 12 K. Denne motor var otte cylindret med slagvolumen 5,35 liter og 97 HK. Selvom De forenede Automobilfabrikker kun byggede to eksemplarer af denne bustype, kan de meget vel være forsynet med to forskellige motorer. Triangel var i høj grad et samleprodukt af komponenter fra danske og udenlandske fabrikker.

10


Vintage Nyt

11


Vintage Nyt

Lykken er ......... sol, sommer, sommerhus og Somerset Af Jørgen Kjær

-Min kones kusine ejede bilen i en halv snes år. De brugte den kun til kørsel fra Århus til deres sommerhus på Mols. Den måtte ikke køre

-Jeg var så heldig at finde en reservedelsbil i Odense, og fra England blev der indkøbt nogle stumper, siger Jens, der var faktisk

længere ture. Skulle de ud i vores sommerhus i Fjellerup måtte jeg hente dem på Mols, fortæller Jens Nørbeck fra Randers, og da kusinens mand døde regnede jeg med, at deres svigersøn skulle arve bilen. Kusinen havde ikke kørekort. Men det ville svigersønnen ikke og Jens slog til. Han havde ellers planlagt, at han ville have en Ford Fairlane, som han havde drømt om helt fra sine unge dage i halvtredserne. Vi har sat Jens Nørbeck og hans Austin Somerset fra 1952 stævne, og Jens fortæller at bilen efterhånden var blevet noget rusten, da han overtog den i 1990. Det viste sig, at den var meget værre, end han havde regnet med. Det tog fire år at restaurere den, og den var fuldstændig skilt ad. Jens havde aldrig prøvet at restaurere en bil før, og han allierede sig med en kammerat, der var mekaniker. Men kammeraten faldt dog fra, da han så at Jens faktisk godt selv kunne. -Det værste var faktisk forskærmene. Alle kanter var rustet væk, og der måtte laves nye i hånden, - De har nok været af og på tusinde gange, siger Jens næsten opgivende.

ikke nogle uløselige problemer, og jeg har egentlig overvejet om ikke reservedelsbilen også skulle restaureres. Nu ved jeg jo hvor de svage steder er. Bilen er ualmindelig flot restaureret med respekt for det oprindelige. Ikke nogen overrestaurering. Jens har selv lavet det hele, lige undtagen indtræk og maling. Bilen er en firecylindret A40 med fire døre.Bilen har stadig sine originale retningsvisere, og står helt originalt med det karakteristiske mærke på motorhjelmen.

12

Navne efter grevskaber Austin Somerset var den sidste i en række biler fra Austin med navne på engelske grevskaber. Austin A40 Devon and Dorset kom som de første i 1947. I 1948 kom A70 Hampshire og i 1950 Hereford. I 1951 kommer den mindre Austin A30 Seven. I februar 1952 kommer Austin A40 Somerset Saloon. Den skulle senere blandt mange få tilnavnet “den sidste rigtige Austin”.Det var den sidste bil udviklet af et uafhængigt Austinfirma. I 1952 blev Austin og Nuffieldgruppen slået sammen til BMC, British Motor Corporation. Austin A40 Somerset var en rigtig familie- og rejsebil med magelig plads til fire personer. Den var forsynet med en firecylindret motor på 1200 cc og 42 bhp.til at trække rundt med de knap 1000 kg, som bilen vejer. Bremserne er hydrauliske Girling. Elsystemet var selvfølgelig Lucas. Den blev kun lavet som firedørs i 166063 eksemplarer i perioden frem til oktober 1954. I 1954 efterfølges Somerset af A40 og A50 Cambridge. Som et kuriosum kan nævnes at


Vintage Nyt

Somerset blev bygget under licens af Nissan i Japan. Austins bil nummer 2.000.000 var en Somerset årgang 1953. Somerset kom aldrig i stationcareller varevognsudgave. Det blev kun til en prototype, der aldrig kom i produktion. Der blev eksporteret en del A40 Somersets, blandt andet til USA. Et af Austins salgsfremstød omfattede en tur med en A40 Somerset fra Ækvator til Polarcirklen. Turen startede i Entebbe i Uganda 17 marts 1953 og 11 dage senere nåede de tre mænd Polarcirklen. Turen var dog nær endt katastrofalt. De måtte have politieskorte gennem den Nubiske Ørken og løb tør for vand, så de nær var døde af tørst.

aftentur ud på havnen i Bønnerup står højt på listen, fortæller Jens, og bilen er altid med på sommerferie i sommerhuset på Norddjursland. Jens, der nu er efterlønner havde i sine unge dage en BSA Golden

der skal restaureres i den kommende vinter. -Bilen er ikke nogen hurtigløber, men kører behageligt og komfortabelt med 70-80 km/t på landevejen, slutter Jens. Og deres udsendte må give ham ret. Det er en typisk behagelig engelsk bil på godt og ondt. Et karakteristisk udseende med de runde former. Ratgear og behagelige sæder. God plads og en behagelig motor.

Flash motorcykel. Han har nu fået lyst til en motorcykel igen, og har netop købt en BSA B40 fra 1967,

Aftentur til havnen. Jens ved ikke hvor langt bilen har gået, men de har kørt cirka 3000 km siden den blev restaureret. Familien bruger den hyppigt til ture ud i sommerlandet. - Den kører ualmindelig godt, og en 13


Vintage Nyt

Nyt fra Jysk Automobilmuseum

Påskenyheden i år er en 1920 Buick model K45, en 5 personers åben vogn med kaleche.Vognen har en 6 cyilindret 4 liters topventilet motor på 60 hk, der let klarer 100 km. i timen trods sine 1420 kg. egenvægt. Prisen i 1920 var 15.600 kr. hos den danske forhandler K.W. Christensen, Automobillageret, Østerbrogade 7C, København Ø. Buick’en var ikke nogen billig vogn, man kunne få 3 Ford-vogne godt og vel for samme pris, men Buick er også en kvalitetsvogn kendt for at være hurtig og driftssikker med en god driftsøkonomi på 7-8 km pr. liter benzin. Produktionstal i 1920: 140.000 stk. ialt, deraf 85.245 stk. af ovennævnte og derfor nr. 4 på listen

over flest solgte biler. Bileksperter har altid sagt, “du kan købe en dyrere bit end en Buick, men du kan ikke købe en, der er bedre”. Måske også derfor blev Buick solgt i stort antal til taxavognmænd

og politi. Røde Kors og redningskorpsene købte komplette chassisser og fik karrosserier påbygget hos danske karrosserifabrikker. Jysk Automobilmuseum har iøvrigt en 1929 Buick Røde Kors

14

ambulance. Buick er et gammelt anerkendt amerikansk bilmærke, der allerede i 1901-02-03 byggede de første prototyper, men først i 1904 kørte de første biler ud af en nybygget fabrik i Flint U.S.A. I 1908 blev Buick en del af General Motors sammen med Oldsmobile under Billy Durants ledelse. Billy Durant ønskede at skabe verdens største automobilfabrik. Dette lykkedes også for ham. Der kom senere mange flere bilmærker til og i 1920 var der foruden Buick og Oldsmobile, Cadillac, Chevrolet, og Oakland. Senere kom der endnu flere til. I 1926 Pontiac, i 1927 La Salle, i 1929 Marquette og Wauxhall i England. I 1930 Opel i Tyskland og det australske Holden, som man havde haft et


Vintage Nyt

samarbejde med siden begyndelsen af 1920’erne. Det kan oplyses at General Motors etablerede en samlefabrik i Danmark i oktober 1923 og allerede få måneder senere løb de første Chevrolet vogne af samlebåndet. Det var en mindre og billigere vogn, der skulle konkurrere med Ford, som var næsten enerådende på lavprismarkedet. Fabrikken havde som opgave at samle og levere vogne af samtlige mærker til hele Norden, Estland, Letland, Lithauen, Polen og Tyskland.

Jysk Automobilmuseum i Gjern åbnede sæsonen 1. April og der er åbent lørdag, søndag og helligdagene kl. 10-17. Telefon 8687 5050

15


Vintage Nyt

Beretning for året 1999 / 2000 Foto: Torben Munck

Ifølge klublovenes § 6 skal jeg som formand redegøre og berette om det forgangne klubår her i DVMC. Jeg har nu været formand i 10 år, en post som jeg hver dag har glædet mig over at bestride - for man er vel lidt bidt af klublivet, atmosfæren omkring køretøjerne, alle de gode oplevelser som man får af en bred kontaktflade med alle de medlemmer, som vi er i klubben. Ligeledes samarbejdet med bestyrelsen, - at vi sammen har kunne præge den udvikling, vi i dag har i klubben. 10 år er da rimelig lang tid men det føles ikke sådan i det her forløb. Jeg er da personligt nået dertil, at man nu kan tænke tilbage på episoder i den forgangne tid i klublivet,, man mindes med glæde. Vi skal ikke gå rent i nostalgi omkring klublivet - godt nok er vi alle sammen lidt nostalgiske, for ellers havde vi vel ikke den hobby vi har. Men der skal også være dynamik og nye tiltag i klublivet, som til stadighed udvikler klubben i medlemmernes interesse.

Medlemsantal Klubben vokser i medlemsantal. Vi er i dag 1301 medlemmer pr denne generalforsamling - sidste år var vi 1125, så vi kan konstatere en stigning på 176 medlemmer. En lidt mindre stigning end sidste år hvor vi blev 200 flere. Vi kan konstatere, at netto medlemsstigningen har været på ca. 16% i det forløbne år. (21% i 98/99) Vi har sagt farvel til nogle medlemmer i det sidste år men ikke så mange som forventet, kun en 20 - 25 stykker i alt, når det gøres op. Det er faktisk ret flot. Alt i alt en positiv udvikling for klubben og klublivet i særdeleshed. Men hvad gør så, at vi år for år er blevet flere i klubben?. Ja, der er flere grunde som jeg vil komme ind på her i beretningen I de 10 år hvor jeg har været formand, er vi blevet 3 doblet fra ca. 435 medlemmer, til det vi nu er i dag. Volumen på medlemsantal er ikke altid godt, vil mange hævde, men i det klubliv vi har i dag, gør det at vi kan pleje vort klubliv med mange tiltag, arrangementer og nyhedsformidling via klubbladet.

Vintage Nyt At vi er så mange medlemmer gør ligeledes, at vi kan holde

Formand Hans Jørgen Enemark beretter om året der gik.

vort klubblad til en rimelig kostpris, men dog skal også siges ved en masse frivilligt arbejde. Vintage Nyt er klubbens livsnerve, hvor al information om arrangementer og tiltag i klubben kommer ud til medlemmerne. Historier fra løb, ture, restaureringer og hvad der ellers sker i klubben. Vi får en masse informationer fra andre klubber og organisationer, som medlemmerne skal have del i igennem bladet. Vi har nu i 2 1/2 år kørt med det nye layout, og samarbejdet i redaktionen, som består af undertegnede som layouter, Torben Munck som redaktør og Søren Markdal som medredaktør, er gået fortrinligt i det forløbne år. Vi har, som „de glade amatører „ vi er, vist fået et rimeligt blad stablet på benene i de forløbne tid. Torben og Søren er blevet så grebne af tingene, at de selv er begyndt at layoute adskillige historier i bladet. Bladet er nu på min. 20 sider og i enkelte tilfælde på 28 sider, som her i april hvor nyhedsmængden var så stor, at vi syntes det skulle med. Ud over den økonomiske side af sagen, hvor vi sparer penge ved selv at gøre arbejdet, har vi kontrol med bladet, til vi afleverer det til trykkeren her i huset, og det giver mange fordele for redaktøren, og også for den nyhedsformidling vi skal have ud til medlemmerne. Medlemmernes opbakning føler vi også at have fået til dette produkt. Interessen for at skrive artikler og bidrage til bladet er voksende, og det tager vi som udtryk for, at medlemmerne er tilfredse. Der kommer da også til glæde for os alle mange tilkendegivelser på dette. Tak til de medlemmer som har bidraget til bladet i det forløbne år. En speciel tak skal gå til Jørgen Kjær som i særdeleshed har bidraget med mange artikler. Som noget nyt udgav vi kun 11 numre sidste år. Alt kolliderede med hensyn til layout og ferie ved trykker, så vi valgte i redaktionen at holde ferie. Det samme er påtænkt i år.

Nostalgi i Vintage Nyt -

Dirrigenten Jørgen Kessel, Willy Olesen, 1/2 Tons Knud & Jens Jørgen Binnerup

en fornemmelse for at det virkelig var skægt Vi har i de sidste numre af bladet genoptrykt nogle artikler fra 25 års jubilæumsbogen om klublivet i klubbens spæde start. Det er skæg læsning for os alle, og personligt har jeg moret mig meget over artiklerne. Man har fornemmelsen af,

16


Vintage Nyt at den tid, som var dengang, var virkelig sjov for de involverede. Der blev gjort mange tossede ting som bl.a. at køre Mack´en til byfest i Brovst. Der var vist ikke mange, der skulle nyde noget af sådan noget i dag. Man fornemmer en virkelig pioner- ånd på den tid. Alt har sin udvikling, og det har DVMC også. Vi er nu nået omkring 35 år længere frem, og der er sket noget i klubmedlemmernes sammensætning. De gode gamle dage er forbi. Vi ser en ny generation myldre frem, som tager de brugsbiler, som vi i vor generation kørte i som daglig køretøj, til sig som deres veterankøretøjer. Sådan er tiden, og vi skal som klub også følge med denne.

markedet, men priserne har vi kunnet holde på det niveau, vi kom ud med i 1996 uden stigninger. 58 % af medlemmerne har nu forsikret i RUNA og andelen er stærkt stigende. Vi får i klubben en andel af porteføljen, som fremgår af regnskabet. I 1999 var det kr. 44.625 til vort daglige klubarbejde. Derfra går jo selvfølgelig nogle portoudgifter mv. Men alt i alt et godt tilskud til den daglige drift. Men arbejdet med forsikringerne og medlemsadministrationen vokser også i takt med, at medlemsmassen bliver større. Jeg har i de forløbne 10 år sørget for medlemsregistrering og siden ordningen med forsikringerne også taget det med i de 4 år, der er gået med Søren Markdal som backup. Jeg er nu glad for at kunne sige, at dette hverv overgår til bestyrelsesmedlem Poul Erik Pedersen, som har indvilget i at forestå medlemsregistrering og forsikringsindtegning i RUNA. Vi får altså et godt tilskud af porteføljen til klubarbejdet, så bak op om forsikringsordningen til glæde for din egen økonomi og klubben. Ordningen med Falck abonnement fortsætter i denne sæson. Falck har været tilfreds med ordningen, og flere og flere kommer med i ordningen. Flere klubber er kommet med i RUNA. Sjællands motorveteraner og Genbrugerne i Frederikshavn. Samtidig har flere klubber rettet henvendelse om optagelse.

Bent Christensen, Mogens Hempel, Chr. Hansen, Poul Hansen, Harry Simonsen og afgående bestyrelsesmedlem Poul Verner Bertelsen

Classic Race En nyt tiltag er kommet i de senest par år nemlig Classic Race. Jeg er blevet ringet op af et af vore medlemmer, som er Mogens Hempel, han havde været til Classic Race her i Århus i efteråret Et løb på 285 km. Der blev virkelig gået til stålet, som man sagde med tidtagning osv. Man kan tilmelde sig i forskellige klasser, alt afhængig af hvor god man er. Flere andre af vore medlemmer kører også denne form for løb også i udlandet - bl.a. Tulpenrally fra Holland - Tyskland (Berlin) og tilbage. I Vintage Nyt har vi haft reportager fra løbet de sidste par år.

Vagner Risom - ny suppleant til bestyrelsen i midten og th Jens Poulsen fra Djeld

Afholdte klubmøder i året

I midten Poul Erik Petersen og th Jørgen Kjær, begge bestyrelses medlemmer.

Runa forsikring Ordningen med Runa forsikring og vort samarbejde med klubberne om ordningen er gået godt i det forløbne år. Indtegningen har været god, og vi har nu et volumen i forsikringer indenfor forsikrings samarbejdet, som er af en betragtelig størrelse. Der er stadig en utrolig stor konkurrence på

Marts: Viggo Betjent April: Generalforsamling Maj: Samlermani Juni: Med gamle køretøjer - tur til Pøt Mølle Juli: Møde hos Familien Christensen i Thorning - Volvo Aug.: Klublokalerne med filmforevisning Sept. Filmaften i klubben Okt. Gjern Bilmuseum Nov. Gamle smalfilm Dec. Julemøde med andespil i Veng Jan. Rindsholm Kro Feb. Filmforevisning i klubben Som der plejer, er vi en 20 - 40 medlemmer til almindeligt klubmøde. Specielle arrangementer trækker virkelig folk af huse. Topscorer er klubmødet på Jysk Automobil museum i Gjern med ca. 130 medlemmer - der er jo også masser at se på sådan en aften. Junituren var også noget af en oplevelse. På Pøt Mølle var der ca. 2 - 300 motorcykler parkeret på en aftentur.

17


Vintage Nyt Afholdte arrangementer i 1999 Mejlgårdløb for førkrigskøretøjer DKløb i Salling Storåløb Verdensbilleder i CITY Stumpemarked og veteran og vintage træf ved klublokalet 5 juni Ford T Træf 13 juni ØHGløb 23 juni Sankt Hans aften hos familien Carøe 27 juni Rostved - en åben landsby 4 juli Barndommens gade 7 aug. Pinenhusløb 21 aug. Sunds kræmmermarked 19 august Veteran / vintage træf Rindsholm Kro 4 september Lastbiltræf ved Jysk Automobilmuseum 11-12 sept. Randers bibliotek: Biler, bøger og mc 9 oktober Natløb Følle - Dakar 10 oktober Efterårsløb

valgt et aktivitetsudvalg på måske 5 medlemmer i stedet for 4 og med én hovedansvarlig kontaktperson overfor bestyrelsen. Vi har brug for, at der kommer engagerede medlemmer i sådan et udvalg, så vi holder trit med udviklingen og får nye ideer og tiltag til klubmøder, løb og træf.

8 maj 15 maj 15 maj 4 juni 5 juni

MHS og dets betydning

Alle løb og disse arrangementer har der været stor tilslutning til i årets løb. Der var masser af arrangementer i løbet af året i alle klubberne, så man kunne komme ud næsten hver weekend på tur, hvis man ville.

Klubben er stadig medlem af Motor Historisk Samråd. Vi får informationer denne vej, som offentliggøres i klubbladet. Medlemsskabet af MHS koster DVMC knap kr. 9000 om året altså kr. 7,50 pr medlem. Hvad får vi for det? Halvdelen går til internationalt samarbejde inden for FIVA deriblandt lobby arbejde i EU. Det store spøgelse EU som der kommer så mange love og forordninger fra. Der er masser at tage fat på, så vi ikke snubler i regler, som overhovedet ikke er spiselige for vor hobby. Det er surt nok endda med alle der afgifter, som vi pålægges herhjemme. Vi har ikke samme goder som f.eks. England og Norge, hvor biler / køretøjer er fritaget for afgift, når de er over 25 år. Næ, vi skal plukkes for hele skindet. Selv førkrigskøretøjer vil man herhjemme have fuld skønsmæssigt 40 % afgift af, hvilket for RR og beslægtede betyder afgifter på kr. 25 - 35.000,- Denne import af køretøjerne ser jeg med glæde, at MHS er begyndt at interessere sig for. Men der er lang vej endnu, før man kan få drejet det danske afgift system hen ad det fornuftige i sagen

Økonomi

Blad abonnementer

Økonomisk går det rimeligt for klubben. Regnskabet fremlægges af kassereren umiddelbart herefter. Vi har et rimeligt overskud for året 99/2000 - det skal ses i lyset af de flere medlemmer og indtægten fra forsikringsgruppen og det faktum, at vi laver et kæmpe arbejde med både forsikringer og udgivelsen af Vintage Nyt. Skulle vi betale os fra administration og bladudgivelse, ville overskuddet være barberet væk. Den formue, vi har opnået nu, er god til at have som buffer til ringere tider.

Vi abonnerer stadig på div. Magasiner og blade til klubben. Er der ønsker på andre, kan det ønskes under punktet „eventuelt“.

Klublokaler flyttet her i det nye år Vi har jo netop skifte klublokaler her i starten af året og deler mødelokaler med hjemmeværnet. Vores udlejer opsagde lejemålet under taget, da der ikke var flugtveje, som var godkendte til det antal mennesker, som vi var nået op på til møder. Gulvet havde også knaget fælt i lange tider, så det var på tide. Vi er så flyttet på stueplan med biblioteket og mødelokaler fælles på 1. sal. Bestyrelsens intention er, at vi med tiden gerne får egne lokaler, og at det akkumulerede overskud på sigt bliver brugt til dette. Men det vil fremtiden jo vise. Biblioteket er ved at blive sorteret og ordnet, og det står Torben Andreassen for.

Internettet Internettet, som vi kom på sidste år, er som I ved i hastig udvikling. Vi får den vej mange henvendelser til klubben om medlemskab. Det er et godt redskab i det daglige arbejde, og en kæmpemæssig elektronisk opslagsbog når man søger efter andre klubber og køretøjsmærker. Til slut vil jeg gerne sige tak til de aktive medlemmer, som har ydet en indsats for klubben og klublivet i det forløbne år. Vi har sammen fået taget nogle initiativer og tiltag til et godt klubliv. Tak for god ro og orden Hans Jørgen Enemark

Bestyrelsesmøder I det forløbne klubår har vi afholdt bestyrelsesmøde 4 gange. 10. marts, 5. maj, 26. okt., og 23. nov. Vi har i det forløbne år haft en god dialog i bestyrelsen, og jeg vil hermed gerne sige tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde.

Aktivitetsudvalget Ved sidste generalforsamling blev der nedsat et aktivitetsudvalg i klubben. Aktivitetsudvalget har været med til et par bestyrelsesmøder, for at vi kunne få nogle tiltag i gang og få en nærmere tilknytning til bestyrelsen. Vi skal igen i år have

Sekretæren arbejder: næstformand Søren Markdal

18


Vintage Nyt Referat af generalforsamlingen 11. april 2000.

Herefter skulle valg til betyrelsen afgøres. På valg var H. J. Enemark, Vibeke Karlsson og Poul Verner Bertelsen. Poul Verner ønskede ikke genvalg og bestyrelsen foreslog derfor at vores hidtidige supleant Torben Andreasen indtrådte i bestyrelsen som bibliotekar. Som ny supleant foreslog bestyrelsen at vores mangeårige medlem i Herning, Vagner Risom. Begge forslag blev godkendt uden modkandidater. Som revisor forslog bestyrelsen genvalg af Jens Sanning med Jørgen Kessel som supleant. Begge blev genvalgt uden kommentarer. Med hensyn til kontingent fastsættelsen foreslog bestyrelsen uændret kontingent på kr. 250,00 hviket ligeledes blev godkendt enstemmingt.

Generalforsamlingen blev i år holdt den 11. april 2000 - én uge før vi plejer, idet påsken kom i vejen (og fordi formanden skulle 5 uger til USA) Generalforsamlingen startede med at vælge Jørgen Kessel til dirigent og han konstatedre hurtigt at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor også var beslutningsdygtig. Derefter gav han orderet videre til formanden og hans beretning og denne kan læses andetsteds i dette blad. Formandens beretning blev godkendt med applaus hvorefter kasseren, Vibeke Karlsson, gennemgik det forgangne år regnskab og kommenterede de enkelte poster. Årets resultat på kr. 104.000 i overskud blev taget til efterretning af generalforsamlingen. På spørgsmål fra salen omkring hvad klubbens formue skulle bruges til, svarede formanden at det er bestyrelsens intentition at vi med tiden skal have „fod under eget bord“ .Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Til aktivitetsudvalget blev der genvalgt til Christian Zouaoui, Claus Jensen samt Christian Hansen (formand). Desværre kunne det ikke lade sig gøre at finde en „fjerde mand“ hvorfor udvalget er noget skrumpet. (såfremt der blandt læserne er en frivillig, kan besked gives til Hans Jørgen eller Søren Markdal, (best.)). To indkomne forslag blev behandlet på generalforsamligen. Et medlem havde foreslået at klubmøderne blev henlagt til en anden aften i ugen, idet han ikke havde mulighed deltage disse aftener. Forslaget blev nedstemt, efter at flere talere fremførte at ligyldigt hvornår møderne fastsættes så var der nogen der var forhindret. Fra Poul Verner Bertelsen var der indkommet forslag om at bestyrelsen skulle være kontingentfrie. Poul Verner uddybede dette med at det ikke var rimeligt at bestyrelsen både skal arbejde gratis for klubben og samtidig betale for at være med. Under eventuelt takkede Jørgen Kjær for det store uegennyttige arbejde som Hans Jørgen som formand udfører.

Ø.H.G.-Løb Søndag den 18. juni 2000 Igen

i år køres det gode gamle Ø.H.G-løb med spisning på Kollerup Møllekro behøver vi sige mere ?? Mødetid: kl. 9.00 på sportspladsen i Hadbjerg Der er begrænset deltagerantal - så tilmeld dig straks, eller senest 1. juni 2000. til: Poul Pedersen, Bavnehøjvej 141, Hadbjerg, 8370 Hadsten Deltagergebyr: Kr. 150,00 pr, køretøj incl. fører Kr. 100,00 for ekstra voksne Kr. 75,00 for børn Betaling ved ankomst

‘ *********************************

klip her

***************************************

Tilmelding senest d. 1. juni 2000 til:Poul Pedersen, Bavnehøjvej 141, Hadbjerg, 8370 Hadsten Navn:...................................................Adresse:............................................... Antal voksne:.........Antal børn under 12 år:....................................................... Køretøjets

mærke:..................................... Årgang:...........................................

19


Vintage Nyt

20


Vintage Nyt

Så kører Barndommens Gade igen med køretøjer fra 1950-1969. „Gaden“ starter traditionen tro hvor den sluttede sidste år, nemlig ved

Hjarbæk Kro Kl. 9:00 På Hjarbæk Kro kan man ved forhåndstilmelding bestille kaffe m. brød til 40 kr. pr. person. Der er afgang kl. 10:30, hvor turen går ad mindre og hyggelige veje til Dollerup bakker,hvor vi holder middagspause og spiser vores medbragte mad. Husk evt. bord og stole. Efter frokosten kører vi fra Dollerup via Karup/Kølvrå for så at slutte løbet i Thorning hos familien Christensen, der har en stor og flot samling Volvo’er. Her vil vi være vært med eftermiddagskaffe og brød.

Tilmelding senest onsdag den 18/7. til: Torben Nielsen tlf. 86 63 90 70 Ole Christensen tlf. 86 88 04 34 Ole Reiche tlf. 86 46 33 42 21


BYTTE VINTAGE

BØRSEN

.

KØB

.

SALG

.

Sælges: 1972 Ford Granada Coupe kr.4.800,1967 BSA B40, pæn og uden mangler. Ældre knallerter kan indgå. Kr. 17.000,Købes: Hvem kan hjælpe mig med en hovedbremsecylinder til Austin A40 Sommerset Jens Nørbech, Randers Tlf.: 8642 9709 Sælges: Bilreservedele sælges : motorpakningssæt: Morris cowley 12/4- 30/34 - skoda 12oo 4 cyl. 51/65- vauxhall 4 vx 9o 61/6716oo ohc. 66/72 - 6 cyl. 1939 4 cyl. 52/56 - hillman 1592/ 1725 - triumph herald 12ooford cortina / anglia 1300/1500 ccm - corsair opel c forlygter - baglygteglas nye - kalesjestativ med dårlig dug, måske renault floride. Kom og tøm 2 container, der er mange gode dele, ikke nyere end 65 Tlf. 7513 2852 fax 7513 3052 Sælges: Knallert B.F.C. 1954 pladestel urest. 18oo kr. - mange Velo dele 1oo kr. pr. del Tlf. 7513 2852 fax 7513 3052 Sælges: CZ motorcykler: 250 cc.2-cyl. årg 1975, er kørende skal synes. 175 cc.1-cyl. årg. 1970. (motor defekt). Laurits Stokholm Tlf.4879 5131. email: lauritss@post.tele.dk

Vintage NytVintage børsen

Sælges: Bevaringsværdig, original, grøn BMW 1802 fra 1972 på sorte plader. Kørt 150.000 km, ejet af samme familie, uden rust, ingen vinterkørsel de første 20 år. Service overholdt - bevis haves. Pris kr. 25.000,Jan Lærke, tlf.: 9732 2603 Købes: Vandpumper h & v til Ford V8 85 HK. Bent Thomsen tlf. 86541811 Sælges. BSA m 21 600cc enkelt cyl. fra 1953 m. sidevogn. Synet og med nr.plader okseblodsrød og sort. Pæn og iorden 35,000 kr. Kan også købes uden sidevogn. Hans Olesen Barde 6920 Videbæk tlf.97175364 Sælges: MG-B roadster, årgang 1963 i flot stand . Originalrød med trådfælge. Nye lædersæder og topstykke til blyfri benzin. Vægtafgift+forsikring kun 1100 kr årligt! Pris 105.000. Tlf. 2813 7037

Sælges.(se foto) 1953 Triumph Thunderbird 650cc. Er istandsat for ca.kr.45.000,og er indreg. med historisk Nr.plade Pris kr.50.000,Jørgen Fenger tlf.7564 1819 Sælges: Ejegods Ford A Roadster årgang 1930/31, totalrenoveret, særdeles velholdt, kr. 130.000,Tlf. 8699 59 77 Sælges: Ford Taunus 20m 1967, total renoveret, nylakeret og nysynet kr. 29.500,Tlf. 8699 5977

Sælges: ( Foto vedlagt) 1961 MB 180 b, W 120, sorte nr.plader, fuldt køreklar. Bremser repr. I ´99, skal synes i år. Meget billigt til salg p.g.a. mit helbred. H.P.Rasmussen, Herning, Tlf.: 9722 0525


Vintage Nyt


Post adr. blad 5129

Vintage Nyt

Vintage Nyt 373  

DVMC Vintage Nyt maj 2000

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you