__MAIN_TEXT__

Page 1

DVM HUM ANIOR A

dvm humaniora www.dvmhumaniora.be


DVM HUM ANIOR A


DvM Humaniora steunt op een traditie in kwaliteit zonder de uitdagingen van de toekomst uit de weg te willen gaan. Daarom behouden we wat goed is en vernieuwen we waar nodig. DvM Humaniora is behalve een leeromgeving ook een leefomgeving. Het welbevinden van onze leerlingen komt daarbij steeds op de eerste plaats. We willen een “warmhartige school� zijn met een open ontvangstcultuur.

Benieuwd naar sfeerbeelden?


DVM HUM ANIOR A


CLIL en algemene info voor toekomstige eerstejaars maandag 1 maart: digitaal (aanwezigheid bevestigen via website) Inschrijven (in groep) Digitaal aanmelden via naarschoolinaalst.be tussen 15 maart (9u.) en 23 april (15u.) Inschrijven met ticket tussen 5 mei en 31 mei (na afspraak) Vanaf 1 juni: vrije inschrijvingen (na afspraak) Infoavond voor toekomstige derdejaars dinsdag 27 april: digitaal Infoavond voor toekomstige vijfdejaars woensdag 28 april: digitaal Tijdens de vakantie van 1 juli tot 7 juli en van 16 augustus tot 31 augustus elke werkdag: 10 u.-12 u. en 14 u.-17 u. Infogesprekken kunnen vanaf 11 januari telefonisch of via mail aangevraagd worden. tel. 053 60 58 50 info@dvmhumaniora.be

Virtuele toer door de school digitaal vanaf 1 maart via link op www.dvmhumaniora.be


TR@JECT OP M@@T

DVM HUM ANIOR A


DVM HUM ANIOR A


In het eerste jaar kan je je Frans actief inoefenen door de vakken Mens en samenleving en LO in de CLIL-klas te volgen (Content Language Integrated Learning). Hierbij wordt de inhoud van een zaakvak (CONTENT) gegeven in een vreemde taal (LANGUAGE). Bedoeling is de luistervaardigheid te vergroten en de spreekdurf aan te wakkeren. Ook in hogere jaren worden sommige vakken in het Frans of in het Engels aangeboden. CLIL is uiteraard een vrije keuze. Wetenschappelijke studies tonen aan dat meertalig onderwijs niet alleen een positieve invloed heeft op de gekozen CLIL-taal, maar ook op het aanleren van andere talen, op de creativiteit in oplossingsstrategieën, zelfs op rekenvaardigheid.

De wereld in de klas, de klas in de wereld Nationale en internationale uitwisselingen zijn een ideale manier om je horizon te verruimen. Zij helpen jongeren letterlijk om hun grenzen te verleggen: door de confrontatie met een andere taal en cultuur leren ze zichzelf relativeren, andere leefgewoontes waarderen en hun eigen cultuur met een kritisch oog bekijken. Zo’n project is zeker ook een oefening in zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen: een stapje in de richting van zelfstandigheid. Bedrijfsbezoeken, ‘ondernemers voor de klas’... zijn initiatieven die de ondernemingszin stimuleren.


ONZE TROEVEN

• • • • • • •

brede betrokkenheid van leraren en directie bij de uitbouw van het schoolleven innoverende aanpak van de school i.v.m. onderwijs en vorming veelzijdige activiteiten en projecten op cultureel, wetenschappelijk en maatschappelijk vlak onderling overleg tussen leraren en hun openstaan voor levenslang leren interne kwaliteitszorg differentiatie: uitdagen als het goed gaat en remediëren als het wat minder gaat uitstekende resultaten van onze oud-leerlingen in het hoger onderwijs

DVM HUM ANIOR A


STEM...

staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics en bundelt een waaier aan technologische en wiskundig-wetenschappelijke toepassingen. In tal van uitdagende projecten leer je probleemoplossend en toepassingsgericht denken: wiskundespelletjes, LEGO-projecten en schaken.

s. ic at

S En cie In g n w he t i n c e or E n d v ie e Te ge t S r d e r c ls T E e j i aa M aa n g h n n g in r w ol eb he et a og en n od t d sc en y, h M . ap pe a t n he m

n

se

en

M

In

he

te

CL

IL

er s sa te j m aa en r k le an vi ng v r i en j ge LO ko in z e n he w t F or r a den ns t e om vo lg en .

Seminarie in de tweede en derde graad: GIS-GPS, programmeren van een robot, 3D-printen, Wifys (een cocreatie van wiskunde en fysica), toepassingen uit de domeinen architectuur en elektromechanica...


DVM HUM ANIOR A


ONS IETSJE MEER

F

T

O

O P

R U

T

E

DVM HUM ANIOR A

I

T

A U T O M M U Z I B A D M I D D D A L E G B A I N T E R S C A A L S P E K T F I V L E E R L I E X T R A U I T T O N E L U I A T C R E N L E E R C E N

A E M A N O S H A L O N L E F E A T

A K I G S P K O K M E G E L E L

T N S

T T

O N U D

R O J E T L E N E L

E

T B A L E N R A G W I S L I

F E

R U M

U R

I

I

E

C

T

A D K U N D F

E


Olympiade School 2018-2020


DVM HUM ANIOR A


Het welbevinden van onze leerlingen komt steeds op de eerste plaats. Onze zorg gaat van specifieke noden voor sommige leerlingen tot zorg voor iedereen. Naast de aandacht en zorg die je van elk van je leerkrachten zal krijgen, kan je ook rekenen op een team van leerlingenbegeleiders per graad. Je kan er terecht voor studieplanning, een interventie bij pesten of een andere probleemsituatie‌ Bij de start van het schooljaar krijgen alle eerstejaars en nieuwe leerlingen een peter of meter die hen wegwijs maakt in hun nieuwe school. Een groep leerlingen (Sikio) biedt een luisterend oor tijdens de middagpauze.


BEGRIP VERTROUWEN WAARDEREN

DVM HUM ANIOR A


DVM HUM ANIOR A


Proefwerken In de eerste graad zijn er per trimester vier of vijf proefwerkdagen. De andere vakken worden gespreid geëvalueerd. In de tweede en de derde graad is er een semestersysteem. Vóór de paasvakantie zijn er partiële proefwerken in de tweede graad. Evaluatie Naarmate de leerlingen in de hogere jaren komen, wordt het aandeel van de proefwerkpunten belangrijker t.o.v. het dagelijks werk. We begeleiden onze leerlingen in het ontwikkelen van attitudes en vaardigheden. Lesuren voor de eerste graad 8.30 u.-12.10 u. en 13.20 u.-15.55 u. Op woensdag: 8.30 u.-12 u. (derde graad: 8.30 u.-12.50 u.) Middagpauze Op school blijven tijdens de middagpauze is gratis. Een warme maaltijd (soep en hoofdschotel) is verkrijgbaar op school. Wie boterhammen meebrengt, kan een drankje of verse soep kopen. Enkel leerlingen voor wie de ouders een middagpas aanvragen, mogen de school verlaten. Openingsuren De school is open van 7.30 u. tot 17.30 u. Er is steeds gratis opvang voorzien. De avondstudie begint om 16.15 u. en eindigt om 17.30 u. (op vrijdag om 17.00u) Handboeken kunnen gehuurd worden. Bestellingen worden online doorgegeven. Boeken die nieuw aangekocht worden, kunnen op dezelfde manier besteld worden.


DVM HUM ANIOR A


1ste GRAAD 1ste LEERJAAR A

Module Module

Latijn Moderne Talen en Wetenschappen

Godsdienst 2 2 Nederlands 4 4 Frans 4 5 (1) Geschiedenis 1 1 Mens en samenleving 1 1 Wiskunde 4 5 (1) Techniek 2 2 Natuurwetenschappen 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Muziek 1 1 Beeld 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2

Tr@ject op m@@t

-

2

Titularisuur: leren en leven

- 1

Latijn 5 _ AANTAL UREN 32 32

De uren aangeduid in het rood betreffen uren uit het keuzegedeelte.


@

JE

CT

OP M

@

T

IL

In h en e t e s e er n ste sa m jaa en r k le an vi ng v r i en j ge LO ko in z e n he w t F or r a den ns t e om vo lg en

@

M

de o t e w r w re l e i de gg js w e er e , ui F r w e o r d w in v a t da an s r k t e n s t g s t n z gen en . V i v oo ene er el f d/ N a c r d re e k, c s na tur rea der o-te e le n bi di e n t i e l a n a c e r j e en de f h i lin g lk e d n kr k be s l ij g e u z i g m o g w e n d e e r z g lin o en e e t e r d e s : in e z i lijk d t v e r g s h j t s o n le e er h e t . L e m h t v c hi a a t l o lin b v l e e g e e g r lin r h a o r d e n i o o r i n o n g n m b e en len d e v a b a p . S s e e ge g k r a le r o e / v e k en i s k e p ele u t ide ie r s t n n on n n i e r w i s ni s om de n h k e k u ie le e e t n d n. r k ma o f ra c h k en te n

Gr

TR

CL

.


1ste GRAAD 2de LEERJAAR

Basisoptie Basisoptie

Latijn Moderne Talen en Wetenschappen

Godsdienst 2 2 Nederlands 4 4 Frans 3 3 Engels 2 2 Geschiedenis 2 2 Mens en samenleving 1 1 Wiskunde 4 4 Techniek 2 2 Natuurwetenschappen 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Muziek 1 1 Lichamelijke opvoeding 2 2 L€V€L+ (ICT-Economie-wiskunde)

- 2

L€V€L+ (ICT-Economie-wiskunde) Taalboost (Creatief met moderne talen)

2 - 2

Wetenschapslab - 3 Latijn 5 - AANTAL UREN 32 32


vr

ee

ge

n

lb

oo

st

t a gaa le n n. cr Ge ea ni t ie et en f aa va n d e n t a s la al g st m aa e t tc m en od t r er n aa l. e

lin

de

er

m

Le

Ta a

ltu

2

ur

In La

t ij

IL

w

In

2

M

“v

n ka an n g or he ek he d od t v oz t F en er n ak e n o et ra m La wo ns h e ale t ij r d te td ne e n vo in n o lg e el n w h en e c e t et m h on en . Fr e t an de om s c s t el ie h ap ev „A va p ol n en n he k ge t ie n. k e t v an ak ge L€ ko V€ z e n L+ in

cu

CL

gr

V€

L+

le e d a a m r lin m a de gd e ge re n nk en t o t n ( I ma in p r o C T k e n ) w i s ble e en a f w ku e m nd o c o is s e e . plo n o l s s mi end en e . k d Z e e nn en w i v e or d s m rd en e t ie p e ui t p r o nd ge ­ ­

De

L€


OVERGANG VAN 1STE NAAR 2DE GRAAD LATIJN Latijn

Economische wetenschappen

Natuurwetenschappen

Moderne talen

Humane wetenschappen

LATIJN MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN Latijn A Economische wetenschappen

Latijn B Natuurwetenschappen

Economie A Moderne talen

Economie Humane B wetenschappen

Wetenschappen

MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN Latijn Economie A

Economie B

Latijn A

Latijn B

Wetenschappen

OVERGANG VAN HUIDIGE 2DE GRAAD NAAR 3DE GRAAD

LATIJN A

Latijn Wetenschappen

Latijn Moderne Talen

Moderne Talen Wetenschappen

Moderne Talen Latijn Wetenschappen

Economie Wiskunde Latijn Moderne Talen

Wetenschappen Wiskunde a Moderne Talen Wetenschappen

Wetenschappen Wiskunde b

Latijn wiskunde b

Economie Latijn Moderne Talen Wetenschappen

Economie Latijn Wiskunde Wiskunde

Wetenschappen Latijn Wiskunde a Moderne Talen

Wetenschappen Moderne Talen Wiskunde b Wetenschappen

Latijn Wetenschappen wiskunde b Wiskunde a

Wetenschappen Wiskunde b

Moderne Talen Latijn Wetenschappen

Economie Wiskunde Latijn Wiskunde

Latijn Moderne Talen

Moderne Talen Wetenschappen

Wetenschappen Wiskunde a

Wetenschappen Wiskunde b

Economie Economie Moderne Talen Moderne Talen

Economie Moderne Talen Wiskunde Wetenschappen

LATIJNEconomie A LATIJN B

LATIJNEconomie B ECONOMIE A

Wiskunde Economie LatijnTalen Moderne Wetenschappen Economie Wiskunde

Wetenschappen Wiskunde a Moderne Talen Latijn Wetenschappen Wiskunde Wetenschappen Wiskunde a

Wetenschappen Wiskunde b

Latijn Economie Wetenschappen Wiskunde

Latijn Economie Wiskunde Moderne Talen

Latijn Moderne Talen Moderne Talen Wetenschappen

Wetenschappen Wetenschappen Wiskunde b Wiskunde a

Wetenschappen Economie Wiskunde

Latijn Wiskunde Economie Moderne Talen

Latijn Moderne Talen Moderne Talen Wetenschappen

Wetenschappen Wetenschappen Wiskunde b Wiskunde a

Latijn Moderne Talen Wetenschappen Wetenschappen

Latijn Wetenschappen Wiskunde Wiskunde a

Latijn Wetenschappen Moderne Talen Wiskunde b

Wiskunde Moderne Talen Latijn Wetenschappen Wetenschappen Economie Wiskunde

Economie Moderne Talen Wetenschappen Latijn Wiskunde a Wiskunde Economie Moderne Talen

Wetenschappen Latijn Wiskunde b Moderne Talen

Latijn Wetenschappen

Latijn Wiskunde

Latijn Moderne Talen

Economie ECONOMIE A

ECONOMIE B

Latijn ECONOMIE B

WETENSCHAPPEN

Economie WETENSCHAPPEN

Latijn Moderne Talen Wetenschappen Wiskunde b

Voor de lessentabellen van de tweede en de derde graad verwijzen we naar de website van de school www.dvmhumaniora.be.


On e Ov log lijke on erg isc , m de an he aa r o rs g te wa ver mo un a g e in rbi ang ilijk g j eo . d bi ed e sc ve rg t. ho an ol g ee di n ea m fg in er im ad al en e

og

M

.

wo rd t

Re wa alis Ve arb ee ro ij rba nd de re er sc o v st el hoo erg tv l a ol on ng do de , m en rs a de teu ar wi nin me t sk un g bi dre di ed mp g el in t. s, zic ht .

pr

Lo gi ob sch le e o em f lo ze ov er ga

ng

.


WAAR VIND JE ONS? Aalst is vlot bereikbaar met de trein of met de bus. Treinverbindingen: station Aalst Busverbindingen: haltes aan Stationsplein, Dr. AndrĂŠ Sierensstraat of Burchtstraat De school ligt op 5 minuten wandelen van het trein- en busstation. De Onderwijsstraat is verkeersvrij en het Sint-Martensplein verkeersarm. Je kan dus rustig en veilig naar school wandelen of fietsen. Directieteam vanaf 1 maart Mevr. Ingrid Bockstal 0496 89 28 18 directeur@dvmhumaniora.be Mevr. Freya Verlee adjunct-directeur@dvmhumaniora.be Mevr. Riet Bettens riet.bettens@dvmhumaniora.be

DVM HUM ANIOR A

DvM Humaniora Onderwijsstraat 2 - 9300 Aalst 053 60 58 50 info@dvmhumaniora.be www.dvmhumaniora.be

Profile for DvM_Humaniora

Folder DvM Humaniora  

Folder DvM Humaniora  

Advertisement