Page 1

COM CANVIAR EL NOM DE LES FOTOGRAFIES 1.-Seleccionem totes les fotografies. Com?  Si són totes les que hi ha a una carpeta anem a: Edició---Seleccionar tot  Si no són totes les fotografies de la carpeta, ens posem sobre la primera i prement la tecla de la fletxa (la que hi ha sobre <control>), ens posem sobre l’ última.  Si les fotografies que volem canviar el nom no són correlatives, les anem seleccionant una a una prement la tecla <control>. 2.-Fitxer---Canviar el nom 3.-Ens quedarà una foto marcada. Escrivim el nom que volem i afegim (1). 4.-Si les fotos han de servir per penjar a la web cal que el nom no sobrepassi els 8 caràcters, utilitzar només minúscules, no posar accents, no fer servir la Ç ni utilitzar caràcters estranys.

COM REDUIR POQUES FOTOGRAFIES 1.-Obrir el PaintShopPro. 2.-Anem a Archivo---Examinar. Busquem on són les fotos que volem reduir. 3.-Fent doble clic sobre la fotografia que volem reduir. 4.-Anem a Imagen---Modificar tamaño.

ABRIL, 2005

1


Aquí hem de vigilar de tenir activats: Tamaño de píxels, Modificar todas las capas i Mantener la relación de aspecto. Posem la mida que creiem convenient. I li diguem Aceptar. 5.-Anem a Archivo---Guardar como Busquem allà on la volem desar i li posem el nom que vulguem. Cal tenir en compte que si la desem al mateix lloc que l’original i amb el mateix nom, perdrem la foto original.

COM REDUIR FOTOGRAFIES EN BLOC 1.-Obrim el FireWorks que està a dins del Macromedia 2.-Anem a Archivo---Procesar por lotes 3.-Busquem les fotografies que volem reduir. Si són totes, podem fer directament Añadir todas. I si no, seleccionem les fotografies que volem reduir i triar l’opció Añadir. 4.-Premem Siguiente. Seleccionem:  Exportar---Añadir Configuración: vigilar que sigui una opció JPEG. Si és Calidad superior la resolució serà de 80 % i si és Archivo mas pequeño la resolució serà de 60 %. Com més baixa és la resolució, menys pesa i té menys qualitat. Com més alta , més pes i més qualitat. Triarem l’opció en funció del què en vulguem fer. Podem variar la resolució anant a Edición. La resolució no és la mida de la foto.  Escala---Añadir

ABRIL, 2005

2


A Escala (a baix) obrir el menú i triar Escalar hasta tamaño. Triem la mida en píxels. Aquesta opció si que ens dóna la mida de la foto.  Si volem canviar el nom (ens assegurem que no es perdi la foto original), anem a Cambiar nombre--Añadir. Podem triar l’opció Añadir prefijo, i escrivim la lletra que volem afegir (per exemple r de reduïda). És millor canviar el prefix perquè després localitzarem més fàcilment les fotografies.  Premem Siguiente  A Almacenamiento de archivos podem triar allà on volem que ens les desi.  Premem Lote, i ja està!

RELACIÓ DE LA MIDA DE LES FOTOGRAFIES 100X150 150X112 200X150 300X225 400X300 500X375 600X450 640X480 Depèn del nombre de fotos que vulguem posar en un document o arxiu utilitzarem una mida o una altra. A partir de la mida 400x300 es veuen bé a la pantalla. La resolució la podem reduir al 60% (si no es vol imprimir). Per penjar a la pàgina com menys pesi l’arxiu més ràpidament el podrà obrir qui ho miri.

ABRIL, 2005

3

reduir fotos  
reduir fotos  

guia per a reduir fotos amb el fireworks