Page 1

Titulacións con límite de prazas do Sistema Universitario de Galicia para o curso 2010/2011 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA CAMPUS

DA CORUÑA

CAMPUS

Cód.

Titulación

6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6017 6019 6022 6026 6027

Grao en Administración e Dirección de Empresas Grao en Arquitectura () Grao en Bioloxía Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (**) Grao en Ciencias Empresariais Grao en Comunicación Audiovisual Grao en Dereito Grao en Economía Grao en Educación Infantil Grao en Educación Primaria Grao en Educación Social Grao en Enfermaría (*) Grao en Enxeñaría de Obras Públicas () Grao en Enxeñaría Informática () Grao en Enxeñería de Edificación Grao en Fisioterapia Grao en Logopedia Grao en Tecnoloxías da Enxeñaría Civil () Grao en Terapia Ocupacional

Titulación

6029

Simultaneidade de ADE e Dereito

Cód.

Titulación

180 200 80 120 180 50 120 60 120 120 80 60 120 260 200 60 55 80 50

4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4015 4016 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4033

Grao en Administración e Dirección de Empresas Grao en Bioloxía Grao en Ciencia Política e da Administración Grao en Comunicación Audiovisual Grao en Dereito () Grao en Economía Grao en Educación Social Grao en Enfermaría Grao en Enxeñaría Informática Grao en Enxeñaría Química () Grao en Farmacia () Grao en Historia Grao en Historia da Arte Grao en Medicina () Grao en Mestre en Educación Infantil () Grao en Mestre en Educación Primaria () Grao en Odontoloxía () Grao en Óptica e Optometría () Grao en Pedagoxía Grao en Psicoloxía Grao en Química Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Grao en Traballo Social () (*) Grao en Xornalismo

Prazas

60

CAMPUS DE FERROL Grao en Arquitectura Naval () 7001 7002 Grao en Enfermaría Grao en Enxeñaría Eléctrica () 7003 Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática () 7004 7005 Grao en Enx. en Deseño Industrial e Desenvolvem. do Producto Grao en Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque () 7006 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais () 7007 Grao en Enxeñaría Mecánica () 7008 7009 Grao en Humanidades 7010 Grao en Información e Documentación 7011 Grao en Podoloxía

L U G A R E S

D E

50 60 60 50 70 50 60 60 30 30 50

M A T R Í C U L A

UNIVERSIDADE DA CORUÑA: Nos centros onde se imparten as correspondentes titulacións. A matrícula poderase realizar tamén a través de Internet (http://matrícula.udc.es)

UNIVERSIDADE DE VIGO: Nos centros onde se imparten as correspondentes titulacións A matrícula pode realizarse a través de Internet (http://www.uvigo.es Alumnado: AUTO-MATRÍCULA) UNIVERSIDADE DE SANTIAGO: CAMPUS DE SANTIAGO: Nas Unidades de Xestión Académica (UXA) dos Campus Norte e Sur. CAMPUS DE LUGO: Na Unidade de Xestión Académica situada no Campus Universitario. A matrícula poderase realizar tamén a través de Internet (http://matrícula.usc.es)

SANTIAGO

Prazas

SIMULTANEIDADE DE GRAOS Cód.

DE

CAMPUS DE LUGO Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural () 5002 5004 Grao en Enfermaría (*) Grao en Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural () 5005 Grao en Enxeñaría Civil () 5006 Grao en Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias () 5007 Grao en Enxeñaría en Xeomática e Topografía () 5008 Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Rural () 5009 Grao en Enxeñaría Industrial e de Procesos () 5010 Grao en Mestre en Educación Infantil () 5011 Grao en Mestre en Educación Primaria () 5012 Grao en Nutrición Humana e Dietética () 5013 Grao en Veterinaria () 5015

Prazas

250 150 100 40 240 125 75 150 60 60 200 100 80 400 80 140 40 60 75 150 125 100 90 100

25 75 80 50 80 50 80 40 90 90 40 110

NOTAS: (*) Centros adscritos ás universidades con condicións económicas especiais de matrícula. () Estudos de Grao do SUG pendentes de verificación pola ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). Os que obteñan unha evaluación positiva poderán impartirse o vindeiro curso 2010-2011, tras ser autorizados pola Xunta de Galicia.

Esta relación de titulacións e provisional, e foi remitida por cada unha das universidades, estando pendiente da súa aprobación definitiva polo Consejo de Universidades del Ministerio de Educación. (•) Pendente de confirmación

UNIVERSIDADE DE VIGO CAMPUS Cód.

DE

OURENSE

Titulación

1001 Grao en Administración e Dirección de Empresas 1002 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Grao en Ciencias Ambientais () 1003 Grao en Consultoría e Xestión da Información () 1004 1005 Grao en Dereito 1006 Grao en Educación Infantil 1007 Grao en Educación Primaria 1008 Grao en Educación Social 1009 Grao en Enfermaría (*) Grao en Enxeñaría Agraria () 1010 1011 Grao en Enxeñaría Informática 1012 Grao en Traballo Social 1013 Grao en Turismo 1014 Grao en Xeografía e Historia CAMPUS DE PONTEVEDRA 2001 Grao en Belas Artes 2002 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (**) 2003 Grao en Comunicación Audiovisual 2004 Grao en Dirección e Xestión Pública 2005 Grao en Educación Infantil 2006 Grao en Educación Primaria 2007 Grao en Enfermaría (*) Grao en Enxeñaría Forestal () 2008 2010 Grao en Fisioterapia 2011 Grao en Publicidade e Relacións Públicas CAMPUS DE VIGO 3001 Grao en Administración e Dirección de Empresas Grao en Administr. e Dirección de Empresas – Caixanova () (*) 3002 3003 Grao en Bioloxía 3004 Grao en Ciencias do Mar Grao en Comercio () 3005 3006 Grao en Dereito 3007 Grao en Economía Grao en Educación Infantil () (*) 3008 Grao en Educación Primaria () (*) 3009 3010 Grao en Enfermaría – Meixoeiro (*) 3011 Grao en Enfermaría – Povisa (*) Grao en Enxeñaría da Enerxía () 3012 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación () 3013 Grao en Enx. dos Recursos Mineiros e Obras Subterráneas () 3014 Grao en Enxeñaría Eléctrica () 3015 Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática () 3016 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial () 3017 Grao en Enxeñaría en Química Industrial () 3018 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais () 3019 Grao en Enxeñaría Mecánica () 3020 3021 Grao en Estudos de Galego e Español 3022 Grao en Línguas Estranxeiras 3023 Grao en Química 3024 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 3025 Grao en Tradución e Interpretación (Español-Inglés) 3026 Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés) 3027 Grao en Tradución e Interpretación (Galego-Inglés) 3028 Grao en Tradución e Interpretación (Galego-Francés)

Prazas

120 30 40 40 60 75 75 75 50 30 100 75 60 30 130 100 40 40 75 75 50 50 50 100 240 60 64 70 120 80 60 75 75 50 60 40 150 40 75 120 80 80 200 180 30 40 60 80 50 20 40 10


Titulacións sen límite de prazas do Sistema Universitario de Galicia para o curso 2010/2011 UNIVERSIDADE DA CORUÑA CAMPUS DA CORUÑA Titulación Grao en Enxeñaría Mariña () Grao en Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo () Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios Grao en Química Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (*) Grao en Socioloxía Grao en Turismo (*) CAMPUS DE FERROL Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

L U G A R E S

D E

M A T R Í C U L A

UNIVERSIDADE DA CORUÑA: Centros onde se imparten as correspondentes titulacións.

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CAMPUS DE SANTIAGO Titulación Grao en Filoloxía Clásica Grao en Filosofía Grao en Física Grao en Lingua e Literatura Españolas Grao en Lingua e Literatura Galegas Grao en Lingua e Literatura Inglesas Grao en Linguas e Literaturas Modernas Grao en Matemáticas Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio CAMPUS DE LUGO Grao en Administración e Dirección de Empresas Grao en Comercialización e Loxística () Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (*)

NOTAS:

UNIVERSIDADE DE VIGO: Centros onde se imparten as correspondentes titulacións A matrícula pode realizarse a través de Internet (http://www.uvigo.es Alumnado: AUTO-MATRÍCULA)

(*) Centros adscritos ás universidades con condicións económicas especiais de matrícula. (**) Titulación que precisa de proba específica de acceso. () Estudos de Grao do SUG pendentes de verificación pola ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). Os que obteñan unha evaluación positiva poderán impartirse o vindeiro curso 2010-2011, tras ser autorizados pola Xunta de Galicia.

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO: CAMPUS DE SANTIAGO: Unidades de Xestión Académica (UXA) dos Campus Norte e Sur. CAMPUS DE LUGO: Unidade de Xestión Académica situada no Campus Universitario.

Esta relación de titulacións e provisional, e foi remitida por cada unha das universidades, estando pendiente da súa aprobación definitiva polo Consejo de Universidades del Ministerio de Educación.

A matrícula poderase realizar tamén a través de Internet (http://matricula.udc.es)

A matrícula poderase realizar tamén a través de Internet (http://matricula.usc.es)

UNIVERSIDADE DE VIGO

Para o acceso a titulacións sen límite de prazas non é necesario facer ningunha solicitude de admisión (preinscrición). En ningún caso se incluirán estas titulacións no impreso de preinscrición. O alumnado que cumpra os requisitos legalmente esixibles e o xustifique debidamente, poderá matricularse no prazo establecido a tal efecto polas universidades.

Titulacións con condicións de acceso especiais nas universidades do SUG para o curso 2010/2011 UNIVERSIDADE DA CORUÑA

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

O alumnado que desexe matricularse na titulación ofertada polo Centro Universitario da Defensa de Marín pode informarse nas Delegacións e Subdelegacións provinciais do Ministerio de Defensa.

UNIVERSIDADE DE VIGO CAMPUS DE PONTEVEDRA Titulación Grao en Enxeñaría Mecánica - Marín (*) (**)

Titulacións propias das universidades do SUG para o curso 2010/2011 UNIVERSIDADE DA CORUÑA CAMPUS DA CORUÑA Titulación Graduado en Arquitectura de Interiores

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CAMPUS DE SANTIAGO Titulación Graduado en Ciencias Criminolóxicas e da Seguridade Pública Diploma en Xestión de Empresas Hostaleiras

O alumnado que desexe matricularse nas Titulacións Propias deberá informarse nas respectivas universidades das características e dos requisitos e prazos de matrícula. É importante subliñar que estas titulacións son ofertadas polas universidades en virtude da súa autonomía. As solicitudes presentaranse na universidade correspondente; en ningún caso o alumnado deberá solicitar estas titulacións nos impresos de preinscrición, que son específicos para a solicitude de admisión en titulacións con límite de prazas.

UNIVERSIDADE DE VIGO CAMPUS DE PONTEVEDRA Titulación Graduado Universitario en Diseño Textil y Moda AMPUS DE VIGO

Prazas

100

Titulacións con límite de prazas  

Sistema universitario de Galicia

Titulacións con límite de prazas  

Sistema universitario de Galicia

Advertisement