Page 1


INTRO. Postaju li parkovi konceptualni i fotogenični (ne)posrednom promatraču, bez osjetilne i smislene veze s lokalnom zajednicom? Prvi 'javni' urbani parkovi Povijest parkova 19.stoljeća počinje kao odgovor na nezdrave i dezintegrirane urbane krajolike - posljedice industrijalizacije i ubrzane urbanizacije. Prvi modeli očitovali su se u bogataškim privatnim vrtovima ili lovištima, svojevrsnom 'socijalnom daru' koji su buržoazija i politički potisnuti proleterijat dijelili (samo u određene dane i sate). Distancirani estetski doživljaj Park kao mjesto 'bezbrižne' šetnje, istodobno je predstavljao pozornicu i kulisu (jednako je bilo važno vidjeti i biti viđen). 'Slike' parka uokvirivale su doživljaje i svijest šetača (flâneura), a sam prostor bio je doslovno zatvoren, ograđen. Jednako kao što pogled kroz prozor uokviruje sliku udaljenog krajolika, a zid fizički odvaja od nje – postojala je psihička barijera između promatrača te krajolika i ambijenta što je vodilo otuđenju korisnika i distanciranom estetskom doživljaju. Stvarnost parka NE leži u samome parku, u njegovoj formi ili prostoru, već u našem tjelesnom i emotivnom doživljaju Suvremeni park i emotivna aproprijacija javnog prostora Parkovi reprezentiraju slobodu i zajedništvo, odmor i rekreaciju. Potreba za istima ne proizlazi samo iz nužde ozelenjavanja gustog tkiva grada, već iz potrebe za JAVNIM PROSTOROM (živimo u društvu u kojem gradovi postaju sve više privatizirani, komercijalizirani, te getoizirani). Suvremeni park podrazumijeva polifunkcionalnost, ekološke 'performanse', te svojevrsnu injekciju kulturnog života. Kao živući organizam, uči nas kako živjeti u recipročnom, uzajamnom odnosu s prirodom. Nadasve, suvremeni je park OTVOREN – vizualno, ekološki i društveno. Programatski je otvoren prema promjenama, prema participaciji zajednice, prema estetskom sudjelovanju korisnika u oblikovanju razumljiva formalnog jezika, te otvoren za in-time ili/i time-share 'posjedovanje' korisnika. Parkovno uređenje teži emotivnom prisvajanju lokalnog stanovništva. Krajobrazna arhitektura kao oblik kolektivne kreativnosti Pristup dizajnu parkova otvoren je i neodređen. Naglašavamo proces projektiranja, a ne krajnji proizvod i njegovu formu. Strateškim projektiranjem zamjenjujemo opsežno i sveobuhvatno. Modernističke fiksacije konačnom slikom, zamjenjujemo pružanjem mogućnosti sudjelovanja korisnicima u kreativnom procesu, kao i u brizi održavanja parka. Postiže se dizajn koji evoluira u konstantnom procesu nastajanja, praćen 'nesavršenom' estetikom participacije.


KONCEPT**COMMONGROUNDS* nađimo se na

zajedničkom tlu> haptički komunalni tepih

Javni prostor prerasta razinu estetskog sklada i postaje programirano urbanističko ostvarenje koje svojim sadržajem i akivnostima komunicira s korisnicima. Komunikacija, a potom interakcija temelj su edukacije, razumijevanja i tolerancije. Specifičnosti mjesta Špansko - jedno od najzelenijih naselja u gradu - dobiva veliku uređenu površinu u samom središtu naselja. Postojeća urbana matrica naselja komponirana je od različitih tipova izgradnje u slobodnom prostoru nasada. Sjeverni dio Kukuljevićeva trga (natječajni širi obuhvat – u radu se referiramo na njega kao 'Korzet') svojim javnim sadržajima (knjižnica, banka, pošta, barovi) te ogromnom količinom vrtićkih jedinica (14) privlači lokalno stanovništvo Španskog, pa i Malešnice. Ovim prostorom dominira visok dnevni ritam. U neposrednoj blizini nalazi se i tržnica koja također producira iznimno visoki dnevni ritam kroz jednoznačnan sadržaj. Južni dio trga, uži natječajni obuhvat prostorna je poveznica spomenutih akceleratora naselja, koja kao tampon zona filtrira okolne intenzitete. Dinamički parkovni 'tepih' - FIX & FLEX Participativni dizajn - familijarizacija projekta i korisnika Nova parkovna platforma projektirana je kao vanjski boravak lokalne zajdenice. Uvođenjem novih, transformabilnih sadržaja gradi se dinamička scenografija koja programatski i oblikovno nadopunjuje pojam parka, te konceptom participativnog stvaranja identiteta povećava prvenstveno sociološku ali i ostale vrijednosti javnog prostora. Implementacijom novih komponenata, različitim scenama iz svakodnevnog života stanovnika, pozivaju se isti da svojim sudjelovanjem doprinose stalnoj tranziciji sadržaja, funkcije te vizualnosti. Neiskorištena i nedefinirana postojeća ledina, transformira se u dinamičku parkovnu platformu sastavljenu od dviju grupa - FIX & FLEX. Namjera je razlučiti prostore kojima se namjena i veličina ne mijenjaju, svesti ih na minimum, te maksimalizirati fleksibilan prostor kojega će stanovnici koristiti prema vlastitom nahođenju i potrebama. Konačan cilj je dosegnuti maksimalnu iskoristivost te izbjeći prazan hod u korištenju. FIX: površine 1_ vrtićki brjegovi 2_ palestra - borilište 3_ memorijalno obilježje 4_utility (voda, tuš) 5_višeoosjetilni park (za slijepe)

FLEX: aktivnosti 1_single/solo : 2_duo/trio/grupa : 3_orchestra:

meditacija, rekuperacija, sunčalište grilanje, stolni tenis plesni trening. manifestacija, sajmište, festival


Potpuna promjenljivost područja /PPP total flexibility territory / TFT Ideja total flexibility territoryja iskorištava potencijal svake nefiksirane točke prostora omogućavajući joj kontinuiranu transformaciju prema zahtjevu korisnika. Ovakav pristup istražuje ukidanje granica (staze, ograde i sl.) između pojedinih zona, odnosno traži njihovu reinterpretaciju kroz proces promjene ustaljenih konotativnih percepcija. Metodologija realizacije proizlazi iz formiranja jedinstvene polifunkcionalne plohe, haptičkog komunalnog tepiha, s ugrađenim elementima promjenjive namjene. Svaki element ima sposobnost integriranja u veću cjelinu ili samostalnog funkcioniranja, iz čega nastaje diferencijacija između distemičnih odnosno proksemičnih prostora/socioloških skupina (distemic vs. proxemic). Pritom je ovaj izbor ostavljen korisnicima.

Geometrijska geneza 'tepiha' Krug, otravljenje i opločenje/Euklid&Penrose Grčki matematičar Euklid (3.st.pr.n.e) u svom djelu 'Elementi' postavio je temelj geometrije, koja je obilježila razvoj matematike kroz stoljeća. Krug je jedan od osnovnih likova Euklidske geometrije. Savršenstvo forme kruga inspiracija je i logičan slijed nastavka formiranja elemenata i zona. Osnovni je sloj polifunkcionalnog tepiha TRAVA u koju se umeću opločnici koji stvaraju kružne plohe. Promjenom radijusa zadržava se vizualna uniformiranost dok se kontroliranim preklapanjem postiže ispunjavanje funkcionalnih kriterija pješačkih komunikacija. Klasične komunikacije zamijenjene su 'zgušnjavanjem' opločenja oko ključnih komunikacijskih pravaca. Opločenje ploha vrši se prema istraživanju matematičara Roger Penrose koji je početkom 70-tih prošlog stoljeća otkrio matematički algoritam za slaganje aperiodičkog opločenja koje je usklađeno s zlatnim rezom. Istom problematikom se bavio i hrvatski matematičar Branko Grunbaum. Opločenje se sastoji iz dva elementa, romba, koja imaju različite nagibne kutove. Dvije su vrste opločenja, OP1 i OP2, koje se razlikuju u postotku zatravljenosti te u nijansama sive boje: • •

OP1>60%>RAL7045 OP2>40%>RAL7046

Memorija - spomen obilježje Vrijeme neupitno prolazi i slike s TV-ekrana prelaze u sjećanje, u intimu obitelji i pojedinaca. Svatko nosi u sebi neku sliku, trag ili ožiljak, osjećaj koji nosi duboko u sebi. Put u dubinu svoga bića je samotan i kontemplativan proces, izoliran od okoline i vanjskih utjecaja. Na kraju puta, ogoljena do svoje biti, skrivena i čista, iskrena u svojoj istini, nalazi se naša vlastita memorija trenutaka koji su obilježili vrijeme jedne generacije.


Ulaz je skriven u gustoj, predimenzioniranoj travi (stipa pulcherima & miscanthus sinensis), visoki stupovi 'cor-tena' usmjeravaju kretanje u spiralu, progušćuju se s približavanjem središtu odvajajući posjetioca od okoline. Na kraju puta 'soba', prazna, gola. Zenitalno svjetlo. Samoća. Mobilijar Osmišljavaju se elementi individualne mikroklime koji zadovoljavaju cjelodnevne aktivnosti stanovnika. Parkovni mobilijar odgovara mjerilu kućnog namještaja, što pridonosi familijarizaciji, aproprijaciji javnog parka kroz SUPERINTERIJER.

HORTIKULTURA Cjelogodišnji život parka Formirane su grupacije raslinja jasno odijeljene u Zimski vrt koji obilježava srebrnkasto petrolejski kolorit, dolazi do potpunog izražaja zimi uz ogoljenju ostalu prirodu. Proljeće, jesen, ljeto, proljeće vrt alternativno buja u purpurnim tamnim bojama.

ÆNOMENKLATURA LISTOPADNOG DRVEĆA - Proljeće, jesen, ljeto, proljeće vrt i 'filter' zona Cercis siliquastrum (judić)

Prunus serrulata „Kanzan“ (japanska trešnja)

Prunus cerasifera „Nigra“ (crvenolisna šljiva)

visine 4 do 6 m cvatnja IV do V mj,traje 2 do 3 tjedna listovi bubrežast cvate prije listanja,ljubučastoružičasto plodovi su mahune koje u VI mj postaju crvene

plod je crven do žut Paulownia tomentosa (paulovnija)

visina 7 do 12 m cvatnja od IV do V mj, 1 do 2 tjedna traje ploda nema

visina 4 do 8 m cvatnja III do IV mj

Aesculus carnea (kesten)

visina 15 do 20 m cvatnja IV do V mj plod neugledan ima velike dlakave srcolike listove, mirisne ljubičaste cvijetove koji se pojavljuju prije listanja visina 20m cvatnja Vmj, traje 2 do 3 tjedna plod kesten


Laburnum watereri „Vossii“(zlatna kiša)

Catalpa bignonioides (cigaraš)

Koelreuteria paniculata

Sophora japonica (sofora)

Liquidambar styraciflua (likvidambar)

visina 3 do 5 m cvatnja V do VI mj. Traje 2 tjedna plod je mahuna OTROVNA

Acer palmatum krimson king (javor)

bordo lišće , visine 4m

Acer ginalla (kineski javor)

visine oko 10m list dugačak oko 8cm, svijetlozelene boje a u jesen zlatnožute da ljubičaste boje cvatnja u Vmj zelenožute boje plod ostaje do zime na drvetu

visina do 14 m, široka krošnja cvatnja je od VI do VII mk list je zelenožute boje, u jesen prelazi u zlatnožutu boju,dugačak 10 do 20 cm srcolikog oblika plod su 40 cm dugačke cigare ostaju ZIMI na stablu visina 5 do 8 m cvatnja od VII do VIII mj, traje 2 do 3 tjedna plod u jesen, oblik lampiona visina oko 20 m cvatnja VIII mj, traje 2 do 3 tjedna ploda nema visina do 10 m jesen lišće crvenožutih nijansa,veliko lišće kad listovi otpadnu ostaju na stablu bodljikave kuglice – plodovi

ÆNOMENKLATURA CRNOGORICE - Zimski vrt Chamaecyparis lawsoniana (pačempres)

10m visina

Chamaecyparis lawsoniana „Lane“

5 do 8m, zlatnožute boje

Chamaecyparis lawsoniana „Stewartii“

10 m, zlatnožute boje

Chamaecyparis lawsoniana „Columnaris Glauca“

5do10m , srebrnoplave boje

Picea pungens „Glauca Moerheimii“

10 do 20 m


ÆTRAVNJAK Prema načinu uzgoja Prema načinu eksploatacije Prema kriteriju njege Prema namjeni

PRIRODNI GOSPODARSKI INTENZIVNI (košnja, prihranjivanje, prozračivanje) UPORABNI

TIP TRAVNJAKA - UPORABNI Primjenjuje se za :

Zahtjevi njege: Tipična svojstva:

neznatni do srednji sposobnost opterećivanja otpornost na sušu

VRSTA TRAVE ZA UPORABNI TRAVNJAK: javno zelenilo stambeno zelenilo kućni vrt

Agrostis tenuis 5% Festuca ovinia duriuscula 20% Festuca rubra commutata 20% Festuca rubra rubra 20% Poa pratensis 35%

ÆOSJETILNI PARK -iskustvo je pokazalo da osobe s invaliditetom pozitivno reagiraju na rad s biljem, jer tako razvijaju svoja osjetila -specifičnim vrstama bilja stimulira se korištenje osjetila (opip, okus, miris, sluh ,njuh) (prepoznatljiv ili jestiv plod, šum lišća, struktura lišća ili kore, mirisom) OKUS Lovor, ružmarin, kadulja STVARANJE ZVUKOVA – SLUH (ptice) Euvonymus europaeus, Ilex aquifolium, Mahonia aquifolium, Buddleja davidii,Hypericum calycinum, Aucuba japonica, Populus tremula STRUKTURA LISTA I KORE Alyssum saxatiile, allchemila molis, Platypetalum (iglica),Sedum sp., Salvia,Querqus, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Fagus silvatica MIRIS Lonicera periclimenum, Buddleja davidii, Philadelphus coronarius, Santolina rozeanifolia, Hiacintus, Viola odorata, Lavandula agnustifolia, Siringa vulgaris, Dianthus, Verbena Lumaria rediviva(srebrenka), Mirthus comunis, Mentha, Tilia cordata, Eleagnus aangustifolia, Wisteria sinensis VID (bilje izrazito jakih boja lišća, cvijeta ili ploda) Helianthus anus, Eranthis hyemalis(ozimica), Coreopsis(djevojačko oko), Calendula officinalis (neven), Forsythia x intermedia 8zlatni zvončić), Primula(jaglac), Potentilla sp.


CUSTOM SIZE PARK  

Custom-size Park is the title of the winning project, conceived by authors Judita Ljutić, Damir Ljutić, Ana Dana Beroš and Iskra Filipović....

Advertisement