Page 1

DVA

Dansk Værktøjs Agentur A/S Marielundvej 48C DK-2730 Herlev

Præsentation af DVA’s data sikringsmiljø

Version: 1.0 Dato: 1. marts 2018


Indledning DVA ønsker at være en sikker samarbejdspartner. Derfor har vi altid fokus på vores datasikkerhed i virksomheden. Formålet med denne folder er at give dig et indblik i, hvordan vi behandler data hos DVA og sikrer at du som kunde eller partner ikke behøver at tænke på datasikkerhed, men i stedet kan fokusere på vores samarbejde.

Politikker og procedurer Vi har i DVA defineret et sæt af politikker og procedurer for, hvordan vi opererer i firmaet og på mest ansvarlige måde håndterer udefrakommende data. Alle ansatte i DVA er bekendt med disse politikker og procedurer som løbende bliver opdateret i forbindelse med nye tiltag i virksomheden.

Medarbejdersikkerhed Alle medarbejdere og eksterne konsulenter som har adgang til vores server, ERP system, lukkede netværk og faciliteter er underlagt vores sikkerhedspolitikker. Alle gennemgår en obligatorisk gennemgang, hvor de bliver præsenteret for alle relevante og aktuelle sikkerhedsemner. Formålet er at ruste medarbejderne til at have en professionel tilgang til håndtering af udefrakommende data og overholde firmaets politikker. DVA tildeler kun adgangsrettigheder til de medarbejdere og konsulenter der har brug for dem og vurderer dem løbende. Kun særligt priviligerede medarbejdere har adgang til administrative dele af vores netværk og system.

Fysisk sikkerhed De data som DVA opbevarer fysisk, er sikret i overensstemmelse med gældende regler i GDPR. Vi garanterer at alle persondata, som ikke længere har relevans i forhold til vores samarbejder, slettes omgående eller destrueres. Vores IT ansvarlige sørger for, at vores IT udstyr lever op til tidens sikkerhedskrav og at vores sikkerheds-software er opdateret og bedst muligt beskyttende for angreb mod netværk og enheder. Vi udførerer kontinuerligt backup af vores systemdata, så vi til en hver tid kan gendanne data i tilfælde af nedbrud eller lignende.


Håndtering af underleverandører For at vi kan yde en så effektiv service som muligt, bruger vi underleverandører til udvalgte services. Hvis underleverandører kan have nogen påvirkning på vores datasikrings miljø, sørger vi for at de efterlever samme strenge krav som os selv. DVA arbejder med flere online services til håndtering af e-post, markedsføring analysering, ERP mv. Der produceres databehandler kontrakter med alle relevante underleverandører, så vi på den måde sikrer at gældende regler overholdes og vores data bliver holdt i hendhold til GDPR. Uanset om det holdes i eller uden for EU.

Beredskab DVA har i følge gældende regler en enkel procedure for at få overblik over enhver data-lækage situation, for herefter effektivt at kunne indberette en eventuel sag til datamyndighederne.

GDPR DVA vil være en sikker samarbejdspartner og databehandler, derfor garanterer vi også at vi overholder de gældende GDPR regler. Vi udleverer på foranledning, til en hver tid mere dybdegående information i ifm. data-sikkerheden omkring os selv og vores underleverandører, til relevante personer og myndigheder.

Skulle der forekomme spørgsmål til informationerne i denne folder, kan DVA kontaktes i følge nedenstående : DVA Dansk Værktøjs Agentur A/S Marielundvej 48C DK-2730 Herlev Tlf: +45 70 234 239 E-mail: info@dva.dk


DVA Dansk VÌrktøjs Agentur A/S Marielundvej 48C DK-2730 Herlev

Tlf: +45 70 234 239 E-mail: info@dva.dk

Præsentation af DVA's data sikringsmiljø  
Præsentation af DVA's data sikringsmiljø