Page 12

VOLT fesztiválos vélemények a hamisításról

Kutatási jelentés

Egy másik demográfiai jellemző szerint, a korcsoport alapján vizsgálva kitűnik, hogy a legfiatalabb korcsoportba (18- 22 évesek) tartozó válaszadók a társadalmat, a közjót tartják legkevésbé károsultnak (0,6%). És ugyanezen korcsoportból kerülnek ki a bizonytalanok többsége is. A többi korcsoportba tartozó válaszadók (23 év felettiek együtt) közül aránylag többen vannak azok, akik a fogyasztókat, illetve a társadalmat tartják leginkább vesztesnek a hamis termékek használata okán. A hamisítás leginkább veszteseinek tartott szereplők arányainak megoszlása (100%) a korcsoportok szerint (százalékos megoszlás, N=179)

0 terméket előállító

10

20

30

18,4%

4,5%

40 34,1%

2,2% 0% 0,6%

állam fogyasztó

18 – 22 éves 12,8% 11,2%

3,4%

23 – 30 éves 31 év fölötti

0,6% 3,4% 2,2%

társadalom

4,5% 1,1% 1,1%

nem tudja

A legmagasabb iskolai végzettség szerint vizsgálva ugyanezt a kérdést, egy markáns jellemző látszódik. A felsőfokú végzettségű válaszadók vannak a legtöbben azok között, akik a társadalmat tartják leginkább vesztesnek a hamis termékek használata következtében. A hamisítás leginkább veszteseinek tartott szereplők arányainak megoszlása (100%) iskolai végzettség szerint (százalékos megoszlás, N=179)

0 terméket előállító állam fogyasztó

Tárki Zrt.

10

20

3,4%

27,5% 25,8%

0,6% 1,7% 0,6% 2,8%

társadalom

0,6% 1,1% 4,5%

nem tudja

0,6% 3,9% 2,2%

30

általános iskola 13,5% 11,2%

középiskola felsőfokú végzettség

12

Profile for HENT Titkárság

HENT-TÁRKI kutatási jelentés (VOLT 2015)  

HENT-TÁRKI kutatási jelentés (VOLT 2015)  

Advertisement