__MAIN_TEXT__

Page 1

Kapcsolat: Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. Weboldal: www.hamisitasellen.hu Facebook: www.facebook.com/NoKamu dr. Németh Mónika a HENT titkára dr. Pál Roberta a HENT titkárhelyettese Barsvári Tímea a HENT kommunikációs referense Telefon: +36 20 359 3020 E-mail: hent@hipo.gov.hu

SZTNH – 2016.052

A testület tevékenységéről


A 2008-ban alakult, 2011. január 1-jétől törvényi felhatalmazás alapján működő Hamisítás Elleni Nemzeti Testület a szellemitulajdon-jogok megsértése elleni küzdelmet érintő kérdésekben a szellemi tulajdon védelmével összefüggő feladat- és hatáskörrel rendelkező állami szervek és a szellemi tulajdon védelmével érintett piaci szereplők, társadalmi és gazdasági érdekképviseleti szervezetek képviselőit összefogó javaslattevő, tanácsadó és koordináló testület. 2015 februárjában került sor a HENT tisztújítására. A Testület új tagjai: Államigazgatási szervek

Szakmai és érdekképviseleti szervezetek

Igazságügyi Minisztérium

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése

Földművelésügyi Minisztérium

Magyar Márkaszövetség

Nemzetgazdasági Minisztérium

Magyar Védjegy Egyesület

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége

Nemzeti Hivatala Szellemi Tulajdon János Pál pápa tér 7. Testület honlapja , II. Elleni Nemzeti 1081 Budapest .hu - a Hamisítás Hivatala honlapja www.hamisitasellen- a Szellemi Tulajdon Nemzeti www.sztnh.gov.hu o.gov.hu e-mail: hent@hip Miklós a, Szellemi Tulajdon Dr. Bendzsel Testület Titkárság Felelős kiadó: Elleni Nemzeti Kiadta a Hamisítás Nemzeti Hivatala g Kreatív ügynöksé Nemzeti Hivatala Grafika: Zsiráf : Szellemi Tulajdon Pál Roberta, dr. Nyomdai kivitelezés dr. Németh Mónika, Szerkesztette: Barsvári Tímea dr. Csősz Gergely,

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Országos Rendőr-főkapitányság

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – HENT Titkárság

A Testület céljai: ● a szellemitulajdon-jogok megsértésének mértéke számottevően csökkenjen Magyarországon; ● a jogsértések elleni fellépés hatékonyabbá váljon, eszközrendszere javuljon; ● a szellemitulajdon-jogok védelmének fontosságára és megsértésének következményeire vonatkozó társadalmi tudatosság fokozódjék. A Testület főbb eredményei, tevékenységének irányai: ● Statisztika – a hamisításra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése, értékelése annak biztosítására, hogy a szellemitulajdon-jogok megsértésének hazai mértékéről és jellemzőiről valós helyzetkép készüljön; – közvélemény-kutatások végzése a magyar fogyasztók hamisításhoz fűződő attitűdjeiről és vásárlási szokásairól, továbbá a vállalkozások hamisítással kapcsolatos ismereteiről, tapasztalatairól és a hamisítási tevékenység elleni fellépésükről; – közvélemény-kutatások végzése a magyar fogyasztók hamisításhoz fűződő attitűdjeiről és vásárlási szokásairól 2009 óta évente, továbbá a vállalkozások hamisítással kapcsolatos ismereteiről, tapasztalatairól és a hamisítási tevékenység elleni fellépésükről, – biotermékek felmérése Magyarországon, – online felmérés a magyar középiskolákban szerzői jogi kérdésekről; 2016. HENT- FÜZETEK – kiadványok („HENT-füzetek”: 1. A hamisítás és kalóztevékenység nemzetközi mérési ÜLET BESZÁMOLÓ TEST ZETI NEM NI A HAMISÍTÁS ELLE IRŐL ÉNYE módszerei, 2. Tények és adatok a hamisításról Magyarországon, 3. A termékhamisítás 2015. ÉVI ESEM tapasztalatai a magyarországi kereskedelmi vállalatok körében, 4. Összefoglaló a HENT 2015. évi kutatásairól). Vásárolna hamis termékeket az alábbi kategóriákban? (adatok összehasonlítása 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 és 2015)

Magyar Marketing Szövetség Magyar Autós Szakmai Szövetség

Termék­ kategória

A Testület feladatai: ● a hamisítás elleni nemzeti stratégia és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervek kidolgozása, végrehajtásuk összehangolása; ● a hamisítás elleni nemzetközi és európai uniós kezdeményezésekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység összehangolása és támogatása; ● a hamisításra vonatkozó statisztikai adatok rendszerezése, elemzése; ● tudatosságnövelő, felvilágosító programok, kampányok kezdeményezése, összehangolása, valamint végrehajtásuk figyelemmel kísérése; ● a hamisítás elleni fellépésben közreműködő rendészeti és igazságügyi szervek alkalmazottainak továbbképzése; ● javaslattétel a szellemi tulajdonjogok érvényesítését szolgáló jogszabályok megalkotására és módosítására. A Testület által kidolgozott stratégiák: ● a 2008–2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégia és az ahhoz kapcsolódó akcióterv ● a 2011–2015. évekre szóló Hamisítás Elleni Akcióterv

Talán

Nem

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14%

16%

18%

13%

15%

13%

27%

40%

31%

34%

29%

28%

60%

44%

51%

53%

56%

59%

Kozmetikum

8%

8%

9%

5%

7%

6%

17%

26%

18%

20%

17%

16%

75%

66%

73%

75%

76%

79%

Cd/Dvd

9%

6%

8%

4%

6%

4%

15%

23%

18%

14%

18%

16%

76%

71%

74%

82%

76%

80%

Szoftver

5%

3%

5%

2%

2%

3%

19%

27%

22%

18%

21%

16%

76%

70%

73%

80%

77%

81%

Élelmiszer

2%

2%

2%

1%

1%

2%

6%

10%

8%

10%

10%

10%

92%

88%

90%

89%

89%

88%

Gyógyszer

1%

1%

1%

1%

1%

1%

3%

6%

4%

5%

5%

5%

95%

93%

95%

94%

94%

94%

Ruházat

A Testület elnöke az igazságügyi miniszter, elnökhelyettese a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke. Vonatkozó jogszabály: a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet A Testület titkársági feladatait a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala látja el.

Igen, bármikor

● Jogérvényesítés – képzések, rendezvények a jogérvényesítésben közreműködő hatóságok részére; – konferenciák, szakmai rendezvények a szellemi tulajdonjogok érvényesítése témájában; – munkacsoportok az online elkövetett jogsértések, a gyógyszerhamisítás és a műtárgyhamisítás vizsgálatára, jogszabályalkotási és joggyakorlat-alakítási javaslatok megtételére; – Magyarország 2010-ben került le a USTR Special 301 Watch List-ről; – 2015-ben nemzetközi jogérvényesítési konferencia 12 ország részvételével az új stratégia fontosságáról. ● Tudatosságnövelés – honlap a hamisításról (hamisitasellen.hu) és a gyógyszerhamisításról (hamisgyogyszer.hu), Facebook jelenlét (facebook.com/NoKamu); – hamisítás és kalózkodás elleni kampányok szervezése különböző célcsoportok számára, pl. kreatív pályázat középiskolásoknak; „osztályfőnöki órák” a hamisítás veszélyeiről középiskolásoknak; előadások vállalkozásoknak; – 2014-ben „No kamu!” programsátor a Szigeten és a Művészetek Völgyében, 2015-ben Sopronban a VOLT fesztiválon; – rendszeres médiajelenlét, sajtóközlemények a hamisítás veszélyeiről.

Profile for HENT Titkárság

HENT tájékoztató 2016  

HENT tájékoztató 2016  

Advertisement