Page 1


Mesajul proiectului :

Valoarea personală este precumpănitoare. Domeniul şi tipul de încadrează: non-formală

educaţie

în

care

se

Tipul de proiect: educativ Argument: Traficul în mediul urban, în special, a devenit foarte aglomerat. De asemenea, numărul mare de maşini produce atât poluarea fonică, dar mai ales poluarea mediului din cauza gazelor eliminate prin ţevile de eşapament. Iniţiat de Climate Alliance, proiectul îşi propune să tragă un semnal de alarmă în ceea ce priveşte eliminarea sedentarismului şi implicarea comunităţii în acţiuni care să determine membrii acesteia la mişcare şi activităţi sportive. Campania se află la cel de-al patrulea an şi copii din multe localităţi se înscriu şi participă, mai ales că ei sunt cei care suportă consecinţele atât din punctul de vedere al sănătăţii lor cât şi din acela al pericolului la care sunt expuşi circulând pe străzile aglomerate şi cu circulaţie intensă. În acelaşi timp, lipsa locurilor de parcare duce la blocarea trotuarelor sau a căilor de acces la spaţii de joacă, nesiguranţa în ceea ce îi priveşte pe copii este problema care îi preocupă mult pe părinţi. Scopul: realizarea de către copiii din toată Europa a unei călătorii simbolice la Conferinţa Mondială pentru climă ce va avea loc în VARȘOVIA, folosind mijloace tradiţionale de transport ce contribuie la protejarea mediului şi îmbunătăţirea circulaţiei în localităţi Obiective strategice:

realizarea unor activităţi practice de circulaţie prin cartier sau prin oraş, folosind mijloace de transport tradiţionale

găsirea unor soluţii pentru un trafic fluid şi în siguranţă


implicarea membrilor comunităţii în acţiunile ecologice  promovarea mijloacelor eco pentru deplasare Grupuri ţintă: - 300 elevi de la clasele primare, de la şcolile participante: Școala Gimnazială Elena Doamna, Tecuci, ......elevi Școala Anghel Rugină, Tecuci, .....elevi Școala........................ - părinţii elevilor implicaţi în proiect

Resurse:  Umane : Cocolici Anişoara, Popoiu Emilia, Bratu Gabriela, Marcu Tincuţa, Gîţă Ionica, Crăciun Gabriela,Tilă Maria, Arghire Oana, Vrînceanu Aglaia, Dănăilă Valerica,Gheorghiu Emilia, Bîra Ilinca, Lefter Adriana , Cazan Gina, Pădure-Arghire Lucian, Diaconu Gina, Miron Maricela, Balica Maria  Materiale : EXISTENTE

-

videoproiector coli de scris markere flip-chart imprimantă stickere cu „greenfoot” aparate foto

NECESARE

- tuş

negru şi imprimantă - mape de lucru - diplome

color

pentru

 Financiare: a) Cheltuieli pentru achiziţionarea materialelor necesare: 100 RON ( obţinuţi din resurse proprii şi sponsorizări)

-

 Temporale: 18 octombrie – 1 noiembrie 2013  Spaţiale: Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” – Tecuci Şcoala „Anghel Rugină” - Tecuci Școala Dimitrie Sturdza- Tecuci Școala Barcea


Mediatizare : pagina web a școlii, revista şcolii, site-ul www.didactic.ro , site-ul http://www.localclimateprotection.eu . Rezultate. http://www.zoom-kidsforclimate.eu/135.html

Activitati: NR. C RT. 1.

ACTIVITATEA

CINE RĂSPUNDE

La început de drum – constituirea echipei, stabilirea planului de activitaţi 18.10

DĂNĂILĂ V.

2.

Cum ne deplasăm spre școală? Cum se deplasau prinții și bunicii noștri?- discuţii modul de deplasare spre şcoală şi spre casă,

Toate cadrele didactice și elevii implicați în proiect

3.

Mijloace de transport ECO- inventăm noi mijloace de transport - desene, macheterealizare expozitie

Toate cadrele didactice și elevii implicați în proiect

4.

Alături de copiii europeni – realizarea jurnalului Toate cadrele didactice și personal (tălpiţe , desene..)- toată perioada elevii implicați în proiect

5.

Mesajul meu către comunitatea locală (desenare talpa fiecăruia, colorare , scrierea de mesaje către adulţi)

Toate cadrele didactice și elevii implicați în proiect

6.

Călătorie în jurul lumii- (traducere material de la Climate Alliance -

Toate cadrele didactice și elevii implicați în proiect

Mişcare în jurul lumii - lucru pe ateliere – cunoaşterea continentelor, ţărilor şi stabilirea distanţei Tecuci –Varșovia7.

Toate cadrele didactice și Detectivii șoselelor : plimbare cu sarcini se elevii implicați în proiect ascultare a zgomotelor străzii şi simulare ( cum circulă orbii), activităţi practice de măsurare şi comparare a spaţiului ocupat de maşini şi de biciclete; Strada mea în două ipostaze – realizarea de desene (strada cu trafic intens – strada cum ar fi cu spaţiu pentru circulaţie şi joacă) – toată perioada

8.

Finalizarea proiectului- prezentarea raportului pe clase, calcularea distanţei parcurse, postarea materialelor pe site-ul Climate Alliance, înmânarea diplomelor -1.11.2013

Toate cadrele didactice implicate


Tehnici de monitorizare: fotografii, consemnări în jurnalul proiectului Evaluare: chestionare, fotografii, expoziţie de desene şi machete, postere, inventarul „Greenfoot” obţinut la nivelul şcolii şi al municipiului

Diseminarea rezultatelor : realizarea prezentare Power Point cu aspecte din activităţile desfăşurate, postarea rezultatelor pe site-ul organizaţiei Climate Aliance (iniţiatorii proiectului)

REZULTATE AŞTEPTATE:  Participarea activă a elevilor tuturor claselor la activităţi  Acumularea a cât mai mulţi kilometri în stickere „greenfoot”  Implicarea părinţilor în acţiuni

FOLLOW-UP: Continuarea proiectului şi în anul şcolar viitor, observarea modului de deplasare spre şcoală şi după finalizarea proiectului

coordonator proiect Dănăilă Valerica


8035 GREEN FOOTPRINTS 1. MESAJE CĂTRE COMUNITATE


2. MIJLOACE DE TRANSPORT ECOLOGICE


3. FINALIZAREA PROIECTULUI- RAPORTARE


Zoom - kids on the move 2013 ( Tecuci)  

Proiect european de educatie pentru mediu - -Scoala Elena Doamna - Tecuci