Biz magazine

Page 1

BIZ magazine 1 D

V


BIZ magazine 2


Inhoudsopgave

3 Voorwoord 5 Wat is de BIZ 7 Theo Duijvestijn

Voorwoord Welkom bij dit magazine dat in het teken staat van de BIZ, de Bedrijven Investerings Zone. Sinds 2010 is de BIZ van kracht bij de Bedrijvenvereniging Wateringveldsche Polder. Veel ondernemers zijn hierbij betrokken en dat dit zijn meerwaarde heeft bewezen blijkt wel uit de resultaten die wij de afgelopen vijf jaar hebben behaald. Over deze resultaten kunt u elders lezen in dit magazine.

8 André van der Goes 11 Pim Koelemij 13 Herman Batist

De BIZ heeft als doel voor ondernemers een verbeterde kwaliteit van de bedrijfsomgeving te realiseren. Wij streven ernaar van onze bedrijventerreinen schone, duurzame, veilige en goed bereikbare openbare ruimtes te maken. Als ondernemer heeft u hier baat bij, net zoals uw klanten, relaties en medewerkers.

15 Herinrichting Wateringveldsche Polder 16 Linda Kwanten 17 Ron Verhage

Van 18 november tot en met 7 december kunt u voor de BIZ stemmen. U ontvangt hiervoor een stembiljet van de gemeente Westland. Met uw stem zorgt u ervoor dat de BIZ uw belangen de komende vijf jaar opnieuw behartigt en dat u kunt rekenen op verbeteringen rondom de thema’s Schoon, Bereikbaar, Duurzaam en Veilig. Samen staan we sterk. Hoe meer ondernemers vóór de BIZ stemmen, des te groter de kans dat de BIZ haar inspanningen de komende vijf jaar kan voortzetten.

19 Brenda Zwinkels Uw bijdrage is onontbeerlijk. Stem daarom vóór de BIZ! 21 André van der Dussen 22 Hoe te stemmen

André van der Goes, voorzitter Stichting Ondernemersfonds BWP

Colofon Dit magazine is een uitgave van de OS BIZ uit Wateringen ter gelegenheid van de BIZ campagne.

Advertentie-acquisitie: Ingrid Duynisveld (Duynisveld Events & Communicatie)

Uitgave: Stichting Ondernemersfonds BWP A. van der Goes Postbus 56 2660 AB Bergschenhoek

Vormgeving, fotografie en tekstproductie: Eline Sweep-Langstraat, Charlotte Boers, Nico Alsemgeest, Ingrid Duynisveld, Geraldine Mars

Realisatie: Duynisveld Events & Communicatie Monsterseweg 18 2291 PB Wateringen (0174) 280362 info@duynisveld.nl www.duynisveld.nl

BIZ magazine 3

Coördinatie Ingrid Duynisveld (Duynisveld Events & Communicatie) Interesse in een bedrijfsmagazine? Neem contact op met Duynisveld Events & Communicatie. Informeer naar de mogelijkheden.T 0174 - 280362

Auteursrechten: Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de inhoud zonder schriftelijke bestemming van de uitgever is verboden. De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele onvolkomenheden. Dit magazine kwam mede tot stand dankzij de medewerking van: Jupiter Vastgoed B.V. Meer Gevelsystemen / MeerDeur AH Vrij Groen, Grond en Infra Duynisveld Events & Communicatie Rijnpoortmakelaars Zeeuw & Zeeuw B.V. Waalpartners Civil Engineering Westland Partners Notarissen & Advocaten Batist Hobbykassen

Benaled B.V. Blansjaar Eetcafé de Bonte Haas Ekwadraat Reclame Isis taalzorg Family Sports Flynth J&M VvE Beheer LanSolutions Oranjedak West B.V. Werktalent B.V. Van Vliet Contrans


Bij ons in de Haas... Eetcafé de Bonte Haas is al jaren een begrip van Wateringen en omstreken. Bij ons in de Bonte Haas gelegen aan de rand van Wateringen bieden wij u lekker eten en drinken in een gastvrije en kindvriendelijke omgeving met in de zomermaanden een uniek terras aan het water.

Iets te vieren? Nu ook de ideale locatie voor diverse bijeenkomsten, partijen, diners, themafeesten, vergaderingen, verjaardagen, bruiloften en diverse andere evenementen die wij kunnen aanbieden in de Zus van de Haas voor groepen vanaf 35 tot 120 personen een aparte ruimte met terras.

ons volgen? Twitter: @bontehaas info@bontehaas.com www.bontehaas.com

Dorpskade 79 Wateringen • 0174-292377 • info@bontehaas.com • www.bontehaas.com

BIZ magazine 4


Wat is de BIZ? Algemeen De BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone. Een Bedrijven Investerings Zone is een afgebakend gebied zoals een bedrijventerrein, waarin ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De ondernemers betalen een heffing aan de gemeente en de opbrengst hiervan komt ten goede aan de BIZ. De BIZ gebruikt vervolgens dit geld om een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving te realiseren. Hierbij valt te denken aan extra toezicht, verlichting, camerabewaking, verkeersvoorzieningen, schoonmaak, groenvoorziening en onderhoud. De voordelen en resultaten van de BIZ zijn minder kosten door gezamenlijke inkoop van diensten, het gebied wordt aantrekkelijker en veiliger en er komt meer omzet door meer bezoekers.

Voor meer informatie: www.bwpwateringen.nl

BIZ magazine 5

Wateringen In Wateringen is op de drie bedrijventerreinen Wateringse Veld, Zwethove en WBC ook de BIZ van kracht. Deze wordt gemanaged door het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Bedrijvenvereniging Wateringveldsche Polder (BWP). Alle ondernemers in de zone betalen mee en gezamenlijk wordt een businessplan opgesteld. Dat businessplan houdt onder meer in wat men gezamenlijk wil financieren en welke begroting daarbij hoort. Als de gemeente met het plan akkoord gaat en er is voldoende draagvlak, dan kan een heffing worden ingesteld voor alle ondernemers in het betreffende gebied. Deze heffing (BIZ-bijdrage) wordt als afzonderlijke heffing op de OZB van alle OZB-plichtigen binnen de Bedrijven Investerings Zone ge誰nd door de gemeente. De gemeente keert vervolgens de opbrengst uit aan het speciaal voor de BIZ opgericht ondernemersfonds die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. Toekomst Het bestuur is de afgelopen vijf jaar (periode 2011-2015) actief bezig geweest om de plannen, die voorafgaand aan de BIZ zijn gemaakt, ten uitvoer te brengen. Voor de komende vijf jaar (2016-2020) zijn nieuwe plannen gemaakt om gezamenlijk te blijven investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving.


www.ekwadraat.nl

Naaldwijkseweg 22 Wateringen 0174 622787


Wethouder Theo Duijvestijn

‘Deze manier van samenwerken heeft absoluut meerwaarde.’ Voor Theo Duijvestijn, wethouder in Westland met onder meer Economische zaken in zijn portefeuille, heeft de BIZ zijn nut wel bewezen. Volgens hem is dit nog maar het begin van het BIZ-succes. Wat de Bedrijven Investerings Zone en de belangrijkheid ervan is voor wethouder Theo Duijvestijn, legt hij graag uit: “Ondernemers die samen verantwoordelijkheid nemen voor hun ondernemersgebied, dat is voor mij een BIZ. Deze manier van samenwerken heeft absoluut meerwaarde! Ondernemers leveren op deze manier een bijdrage aan het parkmanagement in de meest brede zin van het woord. Of het nu een winkelgebied is of een bedrijventerrein, het ziet er beter uit als de ondernemers er zorg voor dragen. Juist door samenwerking ben je in staat zaken te realiseren op een bedrijventerrein of winkelgebied waar je individueel als ondernemer niet toe in staat bent. Plus dat er geen sprake is van freerider-gedrag! Dat is het uitgangspunt van een BIZ; samen de gemeenschappelijke kosten dragen.” Begin Bepaalde onderdelen van BIZ zijn juist in de huidige tijd van belang. “Voor winkelgebieden zijn het gezamenlijk organiseren van evenementen belangrijk. Zeker in deze tijden van webwinkels moeten de winkelstraten zich onderscheiden met de aantrekkingskracht van bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerstmis. Voor bedrijventerreinen is glasvezel belangrijk, de bereikbaarheid en de uitstraling van het terrein.”

Theo Duijvestijn, wethouder Gemeente Westland

BIZ magazine 7

De gemeente is nauw betrokken bij de BIZ. “De gemeente ondersteunt bij de oprichting en voert de heffing van de BIZ-bijdrage uit. De wetgever heeft er voor gekozen om de BIZ-bijdrage als belasting te heffen. De gemeentelijke Belastingdienst verstuurt jaarlijks deze aanslagen. De gemeente keert deze inkomsten uit als subsidie aan de winkeliersverenigingen en bedrijventerreinen. De BIZ bestaat nog niet zo lang, maar heeft zich nu al bewezen. Van de zes Bedrijven Investerings Zones die in 2010 opgericht zijn, gaan er vijf door en er zijn drie nieuwe initiatieven bij gekomen. Volgens mij staan we nog aan het begin van het BIZ-succes.” Meerwaarde Voor de wethouder is het een duidelijke zaak: bedrijven moeten vóór de BIZ gaan stemmen. “Jazeker, uit welbegrepen eigenbelang. Natuurlijk betaalt niet iedereen graag, maar als niemand het doet, loopt het van je af. Kunt u zich dat voorstellen, een winkelcentrum zonder Sinterklaas of kerstboom? Juist door de gezamenlijke promotie ontwikkel je kracht en meerwaarde. Voor bedrijventerreinen zie ik een directe link met de vastgoedwaarde. Panden op een goed onderhouden terrein waar ondernemers elkaar kunnen vinden hebben een meerwaarde. Iedereen die in een goed bedrijfsgebied wil zitten is voor een BIZ.” Succes Kijkend naar de eerste vijf jaar en naar de toekomst wil Theo Duijvestijn de ondernemers in de BIZ graag succes wensen. “Ik ben heel tevreden met de BIZ in de afgelopen vijf jaar en ik ondersteun de ondernemersgebieden daar graag mee. Ik wens alle acht BIZ-initiatieven succes bij de draagvlakmeting! Voor mij maakt de samenwerking binnen de BIZ dat er sprake is van 1+1=3!”


André van der Goes

‘De BIZ heeft zijn nut wel

bewezen.’

De Bedrijven Investerings Zone BIZ streeft naar een schone, veilige en goed bereikbare openbare ruimte. André van der Goes is voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds BWP, in 2010 opgericht om de activiteiten namens de ondernemers in de BIZ uit te voeren. Hij kijkt terug op de eerste vijf jaar van de BIZ.

André van der Goes is tevreden: “We kunnen terugkijken op een periode waarin we successen hebben geboekt op het gebied van de vier pijlers van de BIZ voor onze bedrijventerreinen: Bereikbaarheid, Veiligheid, Duurzaamheid en Glasvezel. Zo zijn er diverse schouwen van het terrein geweest waarin veel zaken zijn aangedragen en opgepakt. Denk aan het aanpassen van inritten waar geregeld schades werden gereden. Hier hebben we de trottoirtegels vervangen

“Wij hopen natuurlijk dat de ondernemers vóór de BIZ stemmen, zodat wij door kunnen gaan met waar wij mee bezig BIZzijn” magazine 8

door straatklinkers. Langdurig geparkeerde voertuigen en aanhangwagens nodigden uit om nóg meer wagens en containers te plaatsen. Hierdoor werd ook steeds meer rommel gedumpt, zoals oude koelkasten en bankstellen. Iets waar we natuurlijk niet blij mee zijn. In samenwerking met de gemeente Westland, de politie en bouw- en woningtoezicht zijn dit soort zaken opgeruimd of verwijderd.” Naast deze vorm van vervuiling ligt er ook regelmatig zwerfafval op de terreinen. De BIZ heeft grote stappen gezet om dit tegen te gaan. “Medewerkers van Patijnenburg – Patijnenburg ontwikkelt werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking en langdurig werklozen – komen om de zes weken zwerfafval verwijderen. De eerste keer dat dit werd gedaan, werd in totaal 7 kuub vuil weggehaald! We doen dit om ondernemers te stimuleren zwerfvuil op het eigen terrein op te ruimen én te voorkomen.” Groen Naast het verwijderen van vuil is ook het onderhoud van het groen in de publieke ruimte een belangrijk punt voor de BIZ. “Het onderhoudsniveau van de gemeente is voor ons terrein niet voldoende waardoor we extra investeringen doen. We maaien extra en


André van der Goes, voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds BWP

bestrijden onkruid op bestrating. Voor het laatste heeft de gemeente geen enkel budget vrijgemaakt en aangezien wij vinden dat onkruid op trottoirs voor een slechte uitstraling zorgt, hebben wij voor het verwijderen hiervan een contract afgesloten met AH-Vrij. Het verwijderen gebeurt volgens een milieuvriendelijke methode.” Camera’s Een ander speerpunt voor de BIZ is veiligheid. Om alle toegangswegen van de bedrijventerreinen Zwethove, Wateringse Veld en WBC beter in de gaten te kunnen houden, hebben we lokale bedrijven op deze terreinen vanuit de BIZ-stichting opdracht gegeven om het terrein te beveiligen met camera’s. “Hiervoor hebben we een cameraplan opgesteld en offertes aangevraagd. Intralectric is het werk gegund en door dit bedrijf zijn in totaal twaalf masten met zestien camera’s geplaatst. Ruim twee jaar geleden is dit camerasysteem in werking gesteld door burgemeester Sjaak van der Tak. Ook hebben we een parkmanager aangesteld, de heer Ron Verhage. Hij neemt initiatieven om de veiligheid en orde op de terreinen te verbeteren.” Glasvezel Een groot succes van de BIZ is de aanleg van een glasvezelnetwerk op de drie bedrijventerreinen. Door de samenwerking van Stichting Ondernemersfonds BWP, DB Telecom en KPN is de overstap naar glasvezel voor ondernemers financieel zeer aantrekkelijk gemaakt.

BIZ magazine 9

Toekomst André van der Goes ziet voor de BIZ in de komende vijf jaar weer een belangrijke taak weggelegd. “Wij hopen natuurlijk dat de ondernemers vóór de BIZ stemmen, zodat wij door kunnen gaan met waar wij mee bezig zijn. We hebben een nieuw businessplan opgesteld voor de komende vijf jaar. We willen in ieder geval de parkmanager continueren. Toevallig kreeg ik pas geleden nog bericht van hem dat er weer ergens een vrieskist was gedumpt. Als wij die niet weghalen, gaat het gebied gauw verpauperen. Ook willen we graag het camerasysteem uitbreiden; er zijn nog wat dode hoeken op de terreinen. Daarnaast willen we een beveiligingsbureau inhuren als toezichthouder, die bijvoorbeeld bij een inbraak snel naar de plek des onheils kan gaan. En uiteraard blijven we ons inzetten voor het onderhoud van het groen en straatwerk voor alles wat boven het niveau van de gemeente ligt. Als we dat niet doen, gaat het groen woekeren en worden de terreinen er niet fraaier op.” De voorzitter van de BIZ is ervan overtuigd: “Als de BIZ er niet zou zijn, wordt het gauw een verwaarloosde toestand op de bedrijfsterreinen. Een goede uitstraling is belangrijk en ik kan zeggen dat die er nu zeker is! De BIZ heeft zijn nut wel bewezen. Wij willen dan ook zo veel mogelijk ondernemers betrekken bij de BIZ. Zonder hun bijdrage zouden we niet staan waar we nu staan.”


Stoelmatter 16, 2292 JL Wateringen Postbus 245, 2290 AE Wateringen

Stoelmatter 16, 2292 JL Wateringen Tel. (0174) 22 56 00 BTW nr. NL914382625B01

BIZ magazine 10

Fax (0174) 22 56 01 KvK 12345678

Postbus 245, 2290 AE Wateringen E info@factor-v.nl

BIC ABNANL2A

I www.factor-v.nl

IBAN NL70 ABNA 0645 6276 38

T (0174) 22 56 00

F (0174) 22 56 01

E info@factor-v.nl

I www.factor-v.nl


Pim Koelemij, voorzitter van Bedrijvenvereniging Inter Wateringen

Pim Koelemij

‘Er zijn nog genoeg uitdagingen waar we mee aan de slag willen.’ Pim Koelemij is voorzitter van de nieuwe Bedrijvenvereniging Inter Wateringen, waar de BIZ onderdeel van uitmaakt. Hij neemt het voorzitterschap over van André van der Goes. De afgelopen jaren draaide hij als bestuurslid al intensief mee en kent hij de uitdagingen waar de BIZ voor staat. Bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid zijn thema’s waarop hij wil inzetten. Een belangrijk punt op het gebied van bereikbaarheid en ontsluiting van de bedrijventerreinen is het feit dat er, door de openstelling van de A4 richting Rotterdam, rekening mee moet worden gehouden dat de N211 veel meer verkeer krijgt te verwerken. Het bestuur van de BIZ zit boven op de ontwikkelingen hiervan. Pim Koelemij: “Door tijdig aan te sluiten bij de besprekingen met de provincie heeft het bestuur inspraak in de afsluitingen en de aanpassingen van de N211. Dit heeft er al voor gezorgd dat de provincie bij Blansjaar op bezoek is geweest.” Webcam Ook op het terrein zelf zal geïnvesteerd gaan worden in de infrastructuur. Diverse pijnpunten worden op korte termijn aangepakt. “We denken hierbij aan de aanpassing van de parkeermogelijkheden voor vrachtwagens. Door dit goed aan te pakken zal er ruimte en overzicht op het bedrijventerrein ontstaan. Een ander punt dat we al hebben gerealiseerd, is de mogelijkheid voor ondernemers om via een webcam live de drukke kruisingen te bekijken. Op deze wijze kunnen ze beslissen om nog een kwartiertje langer op de zaak te blijven. Deze

webcam is met financiële ondersteuning van Bereikbaar Haaglanden gerealiseerd. Naast de webcam hebben we een camerabeveiligingssysteem gerealiseerd. Hierdoor is de veiligheid in het gebied verhoogd. Nu gaan we streven naar meer surveillance op het terrein door de politie en willen we in de komende BIZ-periode aan de slag met de selectie van een surveillancedienst op het bedrijventerrein. Deze moeten er zijn op momenten dat de ondernemers niet aanwezig zijn.” Duurzaamheid Naast de bereikbaarheid en veiligheid is duurzaamheid een belangrijk punt voor de BIZ. “We zullen stappen moeten zetten in de aanschaf van onder andere laadpalen voor elektrische auto’s en zonnepanelen. Er zijn al bedrijven die op eigen terrein laadpalen hebben. Onze bedoeling is om laadpalen te regelen waarvan collectief gebruik kan worden gemaakt. Dit geldt ook voor zonnepanelen. Zo kan bijvoorbeeld een eigenaar van een pand waarin meerdere bedrijven zitten, zonnepanelen plaatsen waarvan de huurders dan gezamenlijk voordeel kunnen ondervinden.” Uitdagingen Pim Koelemij vindt het belangrijk dat de BIZ de komende vijf jaar door kan gaan met haar plannen. “Er zijn nog genoeg uitdagingen waar we mee aan de slag willen. Dankzij de BIZ hebben er al heel wat verbeteringen plaatsgevonden. Ik hoop dat we de mogelijkheid krijgen hiermee door te gaan.”

BIZ magazine 11Herman Batist

‘We kunnen nu sneller met onze relaties communiceren.’ De bedrijventerreinen Wateringse Veld, Zwethove en WBC zijn voorzien van glasvezelverbindingen. De komst van glasvezel is voor ondernemer Herman Batist heel belangrijk geweest. Verbindingsproblemen behoren sindsdien tot het verleden.

Herman Batist

Een goede internetverbinding is voor een bedrijf van groot belang. Zo ook voor het bedrijf Batist Westland. Van een goede verbinding was echter in het verleden geen sprake. Herman Batist was verheugd toen er dankzij de inzet van de BIZ een glasvezelnetwerk op het bedrijventerrein Zwethove werd aangelegd. “Voorheen hadden we nogal eens storing en dus uitval. Sinds onze aansluiting op het glasvezelnetwerk zijn die problemen verleden tijd.” Sneller Herman Batist geeft als voorbeeld voor de verbetering door glasvezel het beter kunnen versturen van DWGtekeningen. DWG is de bestandsextensie voor

BIZ magazine 13

tekeningenbestanden en dit zijn vaak grote digitale bestanden. Het bedrijf maakt voor de contacten met klanten, leveranciers en overheden veel gebruik van deze bestandsextensie. “We versturen en ontvangen veel DWG-tekeningen en foto’s. Vroeger duurde het langer om grote bestanden te versturen en te ontvangen en deze gaan nu probleemloos en snel heen en weer. Daardoor kunnen we sneller met onze relaties communiceren. En vervolgens de DWGtekeningen snel aanpassen. Dit is belangrijk, want tijd is geld. En snelheid is opdracht! De BIZ is hierin voor ons belangrijk geweest en zal belangrijk blijven. Dus stemmen voor de BIZ lijkt mij een logische zaak…”


Stoelmatter 41 2292 JM Wateringen 0174 712 555 info@ahvrij.nl BIZ magazine 14

www.ahvrij.nl


v.l.n.r: Ingrid Duynisveld, André van der Goes, Bram Meijer, Pim Koelemij, Ron Zee

Start van herinrichting Wateringveldsche Polder Dat de BIZ goede resultaten behaalt, bleek wel op vrijdag 30 oktober jl. Die dag verrichtte wethouder Bram Meijer (verkeer & vervoer, inrichting & beheer openbare ruimte) de starthandeling voor de herinrichting van het bedrijventerrein Zwethove in Wateringen. Samen met het bestuur van BIZ en de VVE Zwethove stak hij een schop in de grond op de kruising Lierseweg en Westlandseweg. Tegelijkertijd werd nóg een belangrijk besluit bekendgemaakt. Voor André van der Goes, voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds BWP, is dit een mooi voorbeeld van waar de BIZ zich mee bezighoudt: “Wij hebben samen met de gemeente Westland Waalpartners uit Naaldwijk opdracht gegeven tekeningen voor de herinrichting op te stellen. Op basis hiervan worden de wegvakken van de Lierseweg, Westlandseweg, Monsterseweg en Maaslandseweg en de rotonde DorpskadeVlasser aangepast. Het doel hiervan is om een betere bereikbaarheid, veiligheid en overzicht te realiseren.

Door verbreding van de wegen kan vrachtverkeer het bedrijventerrein en de inritten veiliger en gemakkelijker in- en uitrijden en ontstaat er een beter overzicht op de weg.” Het tot stand komen van deze aanpassing heeft wel enige tijd in beslag genomen. “We zijn hierover al in gesprek met de gemeente sinds het bedrijventerrein in gebruik is genomen. Dankzij de BIZ, de gemeente Westland en de VVE Zwethove zijn er nu voldoende financiële middelen om het plan uit te voeren.” Voorrang De Westlandseweg wordt ook op een ander punt aangepakt. “Er zijn hier al veel ongelukken gebeurd. De automobilisten rijden erg hard en veroorzaken daardoor ongelukken. De twee grote kruisingen op deze weg gaan nu omgebouwd worden tot voorrangskruisingen. We hopen zo veel narigheid te voorkomen.”

BIZ magazine 15


Linda Kwanten

‘Door de camera’s is onze veiligheid beter gewaarborgd.’ Voor Makro Wateringen is een nette en veilige werkomgeving van groot belang. Vestigingsmanager Linda Kwanten is blij dat de BIZ zich hiervoor inzet. Linda Kwanten merkt dat het bedrijventerrein de laatste jaren schoner is geworden. “Achtergelaten karren en vuil worden opgeruimd en de bestrating wordt beter bijgehouden. Wij hebben bij Makro Wateringen een constante klantenstroom die voor veel verkeer zorgt. Op ons eigen terrein zijn we daarop voorbereid, maar deze klanten rijden ook over algemeen terrein bij ons voor de deur. Door toedoen van de Parkmanager is de straat voor Makro opgeknapt zodat verzakte tegels en dergelijke tot het verleden behoren.”

Linda Kwanten

BIZ magazine 16

Camerabeveiligingssysteem Ook op het gebied van veiligheid is de BIZ voor Makro Wateringen een groot succes gebleken. “We hebben een intensieve samenwerking met de parkmanager, waarbij we een aantal malen op verzoek van de politie gebruik hebben gemaakt van het camerabeveiligingssysteem. Recent hebben we een diefstal van pallets gehad bij onze vestiging. Door het camerabeveiligingssysteem konden wij de verdachten identificeren en vaststellen wanneer zij precies onze vestiging hadden bezocht. Het bleek om een internationale bende te gaan. Door de contacten van de parkmanager kon onze zaak weer aan andere zaken in het land gelinkt worden. Door de camera’s is onze veiligheid beter gewaarborgd. Natuurlijk is ons eigen terrein uitgerust met camera’s, maar onze medewerkers werken door onze ruime openingstijden ook vaak ’s avonds. Het is belangrijk voor hen dat zij zich nu bij het naar huis gaan ook op de rest van het bedrijventerrein veilig kunnen voelen. De BIZ levert hieraan een grote bijdrage!”


Ron Verhage

‘Dankzij de BIZ kan ik diverse zaken gelijk oppakken.’ Om ervoor te zorgen dat de bedrijventerreinen schoon en veilig zijn, heeft de BIZ een parkmanager aangesteld. Ron Verhage is elke maandag fysiek op Wateringse Veld, Zwethove en WBC aanwezig en is 24 uur per dag, 7 dagen per week het vaste aanspreekpunt voor iedere ondernemer. Parkmanager Ron Verhage neemt initiatieven om de veiligheid en orde op de terreinen te verbeteren en heeft daarvoor een flink takenpakket. Hij is verantwoordelijk voor een wekelijkse controle op de staat van het terrein, voor overleg met ondernemers en voor de coördinatie van onderhoudswerkzaamheden, projecten ten be-hoeve van de veiligheid waaronder camerabeveiliging en de aanleg van het glasvezelnetwerk. Daarnaast heeft hij de coördinatie en het overleg over verkeer en parkeren, bij calamiteiten en vandalisme en van diverse activiteiten zoals verwijzing van buitenlandse chauffeurs. Ook onderhoudt hij het contact met de gemeente. Genoeg te doen dus! Ron Verhage: “Als parkmanager ben ik de ogen en oren van de ondernemers op het bedrijventerrein. Er gebeurt hier veel. In het verleden zijn er diverse schouwen van het terrein geweest waarin veel zaken zijn aangedragen en gedurende de BIZ-periode opgepakt. Ook zijn veel contacten gelegd met ondernemers die bijvoorbeeld overlast ervaren van foutgeparkeerde voertuigen of langdurig gestalde aanhangwagens en containers. Naast dit alles heeft parkmanagement een belangrijke rol gespeeld in de uitrol van het glasvezel.” Beveiligingsbeelden Als parkmanager is Ron Verhage tevens verantwoordelijk voor het bekijken en ter beschikking stellen van de gemaakte beveiligingsbeelden. “Wat veiligheid betreft hebben we veel zaken aangehaald bij de politie en handhaving. Door snelle reactie van ondernemers en de beschikbaarheid van perfecte herkenningscamera’s zijn er bij veel aangiften beelden aan de ondernemers beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de aangifte. Deze beelden hebben ervoor gezorgd dat er zicht is gekomen op landelijk opererende groepen die zich bezighouden met diefstallen vanuit bedrijfspanden. Door snelle communicatie richting de bedrijven zorgen we onder andere met parkmanagement ervoor dat de ondernemers snel op de hoogte zijn van dergelijke lui. Dit alles met als doel dat ondernemers actie kunnen ondernemen om dit soort zaken te voorkomen met de juiste preventieve maatregelen.”

BIZ magazine 17

Overlast Regelmatig is er sprake van overlast op de bedrijfsterreinen. Voorbeelden hiervan zijn er volop te noemen. Langdurig gestalde containers zorgen ervoor dat parkeerplaatsen niet gebruikt kunnen worden en fungeren als verzamelplek voor grof huisvuil. De parkmanager spreekt de ondernemers aan om deze containers door de gemeente te laten verwijderen en controleert of men zich aan de gemaakte afspraken houdt. Ook langdurig geparkeerde aanhangwagens worden verwijderd. Stuurfoutjes of met een te zwaar voertuig over het trottoir rijden veroorzaken regelmatig beschadigingen. Dit wordt gemeld aan de gemeente waardoor dit soort zaken of schades snel worden opgepakt en hersteld. Aan de Lierseweg werd eerder de berm regelmatig kapotgereden. De parkmanager heeft ervoor gezorgd dat deze situatie tijdelijk is opgelost, in afwachting van een daadwerkelijke nieuwe inrichting. “Dankzij de BIZ kan ik dit soort zaken gelijk aanpakken. Het is belangrijk dat iemand een oogje in het zeil houdt en dingen oppakt, anders is het met een mooie en veilige uitstraling van het terrein gauw gedaan.”

Ron Verhage


TE KOOP / TE HUUR

TE HUUR

Wateringen

TE HUUR

Wateringen

Wateringen

’s-Gravenzandseweg 68d

Veenland 29

Linnewever 44

- Bedrijfsruimte ca. 340 m2 - Kantoorruimte 1e verdieping ca. 40 m2 - Entresol ca. 85 m2 - Oorspronkelijk 3 bedrijfshallen

- Modern kantoorpand (2011) - Oppervlakte ca. 273 m2, verdeeld over 2 verdiepingen - 4 parkeerplaatsen

Vraagprijs € 398.000,- k.k. Huurprijs € 2.500,- per maand excl. b.t.w. en gebruikerslasten

Huurprijs € 2.650,- per maand excl b.t.w. en gebruikerslasten

- Showroom/bedrijfsruimte ca. 192 m2 - 1e en 2e verdieping kantoorruimtes totaal ca. 384 m2 - 8 parkeerplaatsen - Reclame op het dak zichtbaar vanaf de N211 - Deelverhuur mogelijk Huurprijs: € 3.975,- per maand excl. b.t.w. en gebruikerslasten

Bent u op zoek naar een kantoorruimte, bedrijfsruimte of winkelruimte in Westland? Maak dan vrijblijvend een afspraak: 0174 29 46 52 Kwintsheul

BIZ magazine 18

-

Telefoon 0174 294 652

-

www.rijnpoort.nl

-

  


Brenda Zwinkels

‘De BIZ heeft zeker meerwaarde!’ Ondernemer Brenda Zwinkels van Van Vliet Caravans is overtuigd van de meerwaarde van de BIZ. Het heeft het bedrijf al veel voordeel opgeleverd.

Brenda Zwinkels

Het familiebedrijf Van Vliet Caravans aan de Middenweg 16 in Wateringen biedt stalling aan caravans, vouwwagens en campers. Daarnaast wordt meer service geboden, onder meer in de vorm van onderhoud en schadeherstel en bandenopslag. De stalling en bijbehorende parkeerplaatsen zijn goed beveiligd. Een belangrijk onderdeel van de stalling is goede verlichting. En dat is nu net iets waar Van Vliet, dankzij de BIZ, op heeft kunnen bezuinigen. Brenda Zwinkels: “Veel bedrijven op ons bedrijventerrein hebben, bewust of onbewust, al maatregelen genomen op het gebied van duurzaamheid. Ook wij zijn op dit vlak actief. Wat allereerst voor ons heel belangrijk is, is het scheiden van afval. Hier houden wij ons elke dag bewust mee bezig. Een tweede actie qua duurzaamheid hebben wij kunnen nemen dankzij het feit dat iemand van de BIZ ons attendeerde op het feit dat we de TLbuizen in onze stalling op de begane grond konden vervangen door ledverlichting. Ledverlichting gaat langer mee, wordt niet heet en is dus veiliger. Daarnaast is het milieuvriendelijk, want het bevat geen kwik en er is geen opstarttijd. De lampen gaan direct aan. Met

BIZ magazine 19

deze maatregel hebben wij ons energieverbruik voor verlichting gehalveerd. Naast de forse energie- en geldbesparing laten we hiermee aan de buitenwereld zien dat we maatschappelijk betrokken zijn. Ik ben blij met deze tip van de BIZ. Ik denk niet dat wij anders op dit idee waren gekomen om al die lampen te vervangen!” Meerwaarde Voor Van Vliet Caravans is de BIZ belangrijk. “Jazeker! Ik moet heel eerlijk zeggen dat we eerst een beetje onze twijfels hadden. Je hebt al ondernemer als zo veel verplichte betalingen. Maar we hebben toch ‘ja’ gezegd en hebben hier nooit spijt van gehad. De BIZ heeft zeker zijn meerwaarde bewezen. Je kunt kortingen bedingen en bijvoorbeeld extra aandacht besteden aan veiligheid. Met elkaar krijg je dit soort zaken voor elkaar, alleen bereik je dit niet. Als er nieuwe voorstellen komen, denken wij graag mee. Dankzij de initiatieven van de BIZ zijn we een stuk wijzer geworden. Je moet toch eigenlijk wel gek zijn om hier niet aan mee te doen…”


Blansjaar Klopperman 1 2292 JE Wateringen

Telefoon (0174) 63 80 20 Telefax (0174) 63 80 21

0900 - Blansjaar

VERHUUR ✓ Mobiele kranen ✓ Rupskranen ✓ Hoogwerkers ✓ Verreikers ✓ Heftrucks ✓ Vuil- en magazijncontainers DEMONTAGE TECHNISCHE INSTALLATIES INTERN TRANSPORT

• Duurzame dakoplossingen • Aanleg, beheer en onderhoud • Energiewinning van daken • Veiligheidsvoorzieningen

“adviseurs en der r e v ie d s t n a t n accou gaan dan cijfers.”

Uw doelstellingen en ambities realiseert u met Flynth.

Oranjedak West – vestiging Wateringen 0174 292124

www.oranjedak.nl

werkt aan innovatie, duurzaamheid, veiligheid

De adviseurs en accountants van Flynth helpen u graag met het realiseren van uw ambities en doelen. Dat doen we heel bewust met actuele cijfers waarmee u vooruit kunt kijken, met plaats- en tijdsonafhankelijke dienstverlening én met heldere prijzen. Een unieke aanpak die in deze dynamische tijd goed aansluit bij de wensen van ondernemers. Onze betrokkenheid maakt van Flynth veel méér dan een advies- en accountantsorganisatie. We zijn uw partner in succes. De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in: Naaldwijk (0174) 63 71 00 of kijk voor meer informatie op www.flynth.nl

I

Ondernemen inspireert

I


André van der Dussen

André van der Dussen

‘We pleiten voor verbeteringen van de infrastructuur.’ Voor André van der Dussen, directeur van de firma Blansjaar in Wateringen, heeft de BIZ zijn nut zeker bewezen in de afgelopen periode. Hij is tevreden met wat er tot nu toe is gebeurd, maar geeft ook aan dat er nog veel meer aanpassingen op de terreinen nodig zijn. De firma Blansjaar verhuurt kranen en machines voor de bouw. Voor dit bedrijf is een goede bereikbaarheid van wezenlijk belang. André van der Dussen: “Wij werken met enorme machines en kranen, waar we veel ruimte op de weg voor nodig hebben. Door inzet van de BIZ is inmiddels een aantal rotondes en lantaarnpalen verplaatst. Daardoor kunnen wij iets ruimere bochten nemen en voorkomen we extra slijtage aan de banden. Dit is erg positief voor ons.” Levensgevaarlijk Aan de huidige infrastructuur van het terrein valt echter nog heel wat te verbeteren. “De rotondes naar het industrieterrein zijn feitelijk te krap voor onze voertuigen en dus lastig voor onze chauffeurs. Ook

BIZ magazine 21

is de toegangsweg Vlasser op het industrieterrein te smal. Daarnaast hebben we geregeld te maken met automobilisten die buiten de parkeervakken parkeren. Dat maakt het passeren van deze wagens lastig voor onze chauffeurs. En doordat vrachtwagens op plaatsen van personenwagens parkeren, ontstaan onveilige situaties waardoor wij met onze voertuigen niet veilig uit de poort kunnen rijden. De giek van de kraan steekt voor de voertuigcabine uit. Deze is al halverwege de weg voordat de chauffeur ook maar iets kan zien. De onoverzichtelijke uitgang geeft levensgevaarlijke situaties.” Verbeteringen De opmerkingen op de huidige infrastructuur zijn voor André van der Dussen een belangrijke reden om voor de BIZ te stemmen om zodoende een goed bereikbaar en veilig bedrijventerrein te verkrijgen. “Wij pleiten voor verbeteringen van de infrastructuur. Samengevat is dat een verbreding van de wegen, het verplaatsen van verkeersborden die in de weg staan en handhaving op parkeren in parkeervakken. We hopen dit in de komende BIZ-periode te bereiken!”


Tussen 18 november en 7 december kunt u uw stem uitbregen

Hoe te stemmen De ruim 420 ondernemers van de bedrijventerreinen Wateringse Veld, Zwethove en WBC ontvangen in november van de gemeente Westland per post een stembiljet om hun stem uit te brengen voor de BIZ. Hoe meer stemmen de BIZ krijgt, des te groter de kans is dat de BIZ haar inspanningen de komende vijf jaar voort kan zetten. Tussen 18 november en 7 december kunnen de ondernemers middels het stembiljet aangeven of zij wel of niet voor de BIZ stemmen. Hoe te stemmen Het stembiljet kan per post retour worden gestuurd of persoonlijk worden uitgebracht op een van de drie Wateringse stemlocaties. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren bij: Bedrijventerrein Wateringveldsepolder • Weboma, Stoelmatter 16 Bedrijventerrein Zwethove • Duynisveld Events & Communicatie, Monsterseweg 18 Bedrijventerrein WBC • APH Techniek, ’s-Gravenzandseweg 16 Lever uw stembiljet in op een van deze locaties en ontvang een taartvoucher. Op is op!

BIZ magazine 22

Stem voor de BIZ! Van voldoende steun voor de BIZ is sprake wanneer ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken en ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken. Stemmen is dus belangrijk voor een vervolg op de BIZ in de periode van 2016 tot en met 2020. Voor meer informatie: www.bwpwateringen.nl.


BIZ magazine 23


D

V