Page 25

Best Practice

Geen afvalwaterafvoer

van het afvalwater. Het ging om een electro-coagulatie installaOok niet onbelangrijk: het water is met membranen (ultrafil- tie die tweehonderd kuub water per uur volledig moest reinigen tratie en/of omgekeerde osmose) volledig zuiver te maken, om daarna weer opnieuw gebruikt te kunnen worden. Vanwege waarna het opnieuw in het proces kan worden de strenge regels voor het gebruik van grondingebracht. Dat is weer belangrijk omdat de bewater in Egypte was er namelijk geen afvalwaschikbaarheid van vers water op heel veel plekterafvoer naar buiten toe ontworpen. Het is ons ken in de wereld een steeds groter probleem is uiteindelijk na negen maanden engineering We kennen geworden. Dat geldt niet alleen voor drinkwagelukt.’ het trucje, en nu ter maar ook voor proceswater in bijvoorbeeld De winst is opmerkelijk want textielfabrieken gaan we een stapje de textielindustrie die juist op die plekken gekunnen hun waterverbruik met negentig proverder door het concentreerd is. cent reduceren, het is relatief gemakkelijk inzodanig te stanHet oppervlaktewater is vaak niet geschikt voor pasbaar zonder de hele fabriek om te moeten de textielfabrieken, dus haalt men het uit de gooien, en de kosten voor de afvalwaterzuivedaardiseren dat het diepere ondergrond, weet Van Sonsbeek. ‘Dat ring zijn een stuk lager. ‘Dat laatste is belangrijk modulair opbouwzien we op dit moment in Turkije, waar we met omdat wij hebben meegemaakt dat textielbebaar is.’ een project op dit gebied bezig zijn. Daar is een drijven vanwege strenge regelgeving veel werk goed florerende textielindustrie, maar dat gaat hebben gemaakt van hun waterzuivering. Maar ten koste van het grondwater. Was het gronddaardoor zijn er bedrijven die zich uit de markt water twintig jaar geleden nog op veertig meter diepte te vin- hebben geprijsd, met als gevolg dat ze failliet gaan. Dan kun je den, nu moet je tot wel driehonderd meter de grond in om het nog zo’n mooie waterzuiveringsinstallatie hebben, maar uiteintegen te komen.’ delijk koop je er niets voor.’ Ook bij de eerste klus van EColoRO in Egypte werd het bedrijf geconfronteerd met het belang van waterhergebruik. Van Sons- Opschalen beek: ‘Wij werden ingeschakeld om bij een nieuwe spijkerbroe- Tot zover de belangrijkste voordelen, want als het makkelijk was kenfabriek in Egypte een oplossing te vinden voor het reinigen geweest, dan maakte iedere textielproducent op de hele wereld

JUNI 2015

Q BestPractice.indd 25

25

19-06-15 14:45

Dgp02 1015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you