__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 129

Achtergrond

‘Regio Liemers gaat van peloton naar kopgroep’ De verduurzaming in de Gelderse regio Liemers (waaronder Zevenaar) moet vóór 2029 stevig versnellen. Hoewel de regio op dit moment nog achterloopt, gaat het initiatief Duurzaamheid Expertise Centrum (DEC) Liemers zorgen voor grote stappen op het vlak van energiebesparing, integrale samenwerking en circulariteit. Tekst: Marvin van Kempen

“Het is nog niet te laat voor de regio”, vertelt DECcoördinator Wim Nabbe over het achterlopen van de verschillende gemeenten op de nationale en Europese duurzaamheidsambities. “Het gaat er vooral om dat we snel en effectief handelen om deze doelstellingen te halen. Daarom hebben we met verschillende marktpartijen een integrale benadering opgezet om ondernemers, gemeenten en corporaties te helpen bij projecten met een duurzaam karakter.” De projecten zijn even divers als de marktpartijen die zijn aangesloten bij dit initiatief. “Met partners als ondernemersvereniging Lindus, ingenieurs- en architectenbureau IA groep en totaalinstallateur Van Dorp werken we aan onder meer een woonconfigurator-app, scholing op het gebied van duurzaamheid en het opzetten van een lokale circulaire economie”, laat Nabbe weten. In nauwe samenspraak met gemeentes, corporaties en scholen worden de projecten vormgegeven. “We willen meer zijn dan alleen een expertisecentrum en met een integrale benadering aan de slag gaan. Juist omdat we de handschoen willen oppakken, hebben we een tamelijk grootse ambitie moeten uitspreken: de meest duurzame regio van Nederland te worden in 2029.”

Elkaars reststromen hergebruiken Net voor het einde van 2015 haalde DEC bij de eigen ondernemers, lokale gemeenten en woningcorporaties € 255.000 op, dat het initiatief wil inzetten in verschillende thema’s, waaronder circulaire economie, energieopwekking, scholing en water. “Zo werken we met een breed consortium waaronder de gemeente Zevenaar aan een mindset-verandering op het gebied van circulariteit, om met ondernemers een plan op te zetten om bijvoorbeeld reststromen te hergebruiken”, vertelt commercieel verantwoordelijke Martin Maatkamp van Van Dorp Installaties. “Wageningen University voerde een onderzoek uit over de afvalstoffen in ons gebied: wat voor

DEC-coördinator Wim Nabbe.

soort stromen, de hoeveelheid en wie ze veroorzaken. De volgende stap is om samenwerkingen te organiseren om met elkaar, met ondernemers die actief zijn in de regio, afvalstoffenhergebruik op te zetten.” Een andere pijler is die van energiebesparing, waarvoor DEC een samenwerking opstartte met accountancykantoor Stolwijk & Kelderman. “We laten hen een objectief oordeel vellen over de energierekening van bedrijven”, vertelt Maatkamp. “De uitdaging zit in het afwegen van de alternatieven om bedrijfsprocessen duurzamer in te richten en hiermee energiebesparing in de hand te werken. De informatie over de mogelijkheden voor energiebesparing

duurzaam gebouwd | juni 2016

129

Profile for Kennisplatform Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd Magazine 34  

Duurzaam Gebouwd Magazine #34, juni 2016. Met onder meer een hoofdinterview met Marjan Minnesma (Urgenda) en advocaat Roger Cox over de klim...

Duurzaam Gebouwd Magazine 34  

Duurzaam Gebouwd Magazine #34, juni 2016. Met onder meer een hoofdinterview met Marjan Minnesma (Urgenda) en advocaat Roger Cox over de klim...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded