Page 3

INHOUD ALGEMEEN 03 Voorwoord: Annemarie van Doorn 05 5 vragen aan Jan Roersen 06 Van Gogh Museum 11 BREEAM en Bewuste Bouwers GEBIED 14 Introductie BREEAM-NL Gebied 15 Voormalig vliegveld Valkenburg ALGEMEEN 21 Veelgestelde vragen over BREEAM-NL 27 Assessmenttools 29 Top 10 BREEAM-NL projecten 30 ‘Duurzaamheid is crisisbestendig’ 35 36 37 41 48

IN-USE Verduurzamen bestaand vastgoed loont Zuidas massaal met BREEAM-NL aan de slag Deloitte en BREEAM-NL BREEAM-NL en GRESB versterken elkaar Duurzaam begint bij economisch duurzaam

ALGEMEEN 50 Participanten DGBC RONDETAFELGESPREK 52 Lely Campus NIEUWBOUW EN RENOVATIE 64 Nieuwe BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn 65 Verbetering BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie op een rijtje 67 ‘Duurzaamheid gaat niet over installaties of sluitstukjes’ 70 Outstanding distributiecentrum gebouwd in recordtijd 72 Ervaringsdeskundigen vertellen over BREEAM-NL 75 Meest duurzame woningcomplex van Nederland

Voorwoord Een nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. BREEAM-NL In-Use dat meer en meer aanslaat en naar grote aantallen gaat. Het BREEAM-NL keurmerk voor Gebieden wordt ook geschikt gemaakt voor bestaande gebieden. En dan ook de vele voorbeelden van succesvolle projecten overal in het land. Genoeg ontwikkelingen als het om de verschillende BREEAM-NL keurmerken gaat. Met trots presenteer ik u het derde BREEAM-NL magazine, mede mogelijk gemaakt door Duurzaam Gebouwd en vele sponsoren. Dit magazine geeft per BREEAM-NL keurmerk een overzicht van de stand van zaken. Met opinies uit de markt, interviews met hoofdpersonen, mooie projectbeschrijvingen en met nieuwtjes die u op weg helpen met het verduurzamen van de bebouwde omgeving. Voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is uiteraard de lancering van de nieuwe beoordelingsrichtlijn op 8 september een mijlpaal. Er is hard gewerkt door de Dutch Green Building Council, maar zeker ook door de adviesgroepleden, het College van Deskundigen en al die betrokkenen die voorstellen voor verbeteringen hebben gedaan. De vernieuwde richtlijn is eenduidig en maakt het certificeren met BREEAM-NL gebruiksvriendelijker. Ik verwacht dat dit zal leiden tot meer duidelijkheid en een verbeterde samenwerking tussen opdrachtgevers, experts en assessoren. Het is de verwachting dat dit tijdswinst oplevert en uiteindelijk dus ook kosten bespaart. Van het keurmerk BREEAM-NL In-Use verwachten we veel. Logisch, de grootste opgave ligt in het verduurzamen van de bestaande voorraad. Gelukkig zijn partijen zoals CBRE Global Investors en Redevco goed bezig hun voorraad te verduurzamen. In dit magazine vertellen ze erover. Ook het verduurzamen van gebieden is een noodzakelijke, maar tevens complexe opgave. BREEAM-NL voor Gebiedsontwikkeling wordt daarom ook geschikt gemaakt voor bestaande gebieden. Het keurmerk krijgt ook een andere naam: BREEAM-NL Gebied. Verschillende pilotprojecten zijn al aan de slag met dit nieuwe keurmerk. Ook belangrijk hierin is de samenwerking met de Green Business Clubs. Door lokale Green Business Clubs op te richten waarin partijen uit dat gebied zijn vertegenwoordigd, kan verduurzaming op gebiedsniveau plaatsvinden. Het BREEAM-NL keurmerk voor gebieden kan hierbij een uitstekend middel zijn. Dit magazine gaat over BREEAM-NL. Maar, en ik herhaal dat veel, BREEAM-NL is geen Dutch Green Building Council. Net zo min als de DGBC BREEAM-NL is. Onze opdracht om door de gebouwde omgeving te verduurzamen een bijdrage te leveren aan de circulaire economie, is breder. Denk aan onze verschillende kopgroepen voor Gezondheid en Financiers. Denk aan de netwerkbijeenkomsten, Groene Kamers en evenementen waar kennis en ervaring over duurzaam bouwen wordt gedeeld. Bedenk, BREEAM-NL is een middel, een belangrijk middel, maar geen doel op zich. Veel leesplezier en inspiratie toegewenst.

Annemarie van Doorn Directeur Dutch Green Building Council

ALGEMEEN 82 Nieuws 82 Colofon BREEAM-NL | november 2014 |

BREEAM-NL03.indd 3

3

21-10-14 15:45

BREEAM-NL Magazine 3  

BREEAM-NL Magazine 3

BREEAM-NL Magazine 3  

BREEAM-NL Magazine 3

Advertisement