Page 1

Glasr채cken MONTERINGSANVISNINGAR


DionePro-Glasr채cken


för offentliga miljöer och hemmet Med ett stiligt fullt helglasräcke får du ett snyggt glasräcke utan vertikala stolpar för både inom- och utomhusbruk. Räckprofilen kan monteras med botten- eller sidofastsättning. Med profilen är det lättare än förut att bygga böjda räcken. Räcket lämpar sig för användning som vånings- eller trappräcke i både privata och offentliga miljöer. Profilen kan målas med alla olika RAL-färgnyanser (NCS) och det finns även många olika glasnyanser att välja mellan. Det finns även många olika handledarmodeller.


Glasräckena D10 och D30 är stolpfria helglasräcken som har stöd i undre kanten. Denna produkt är avsedd för rak montering i enlighet med monteringsanvisningarna. Om det monteras snett mångdubblas vinkeln i glasets övre ände. Av denna anledning bör glasräcket alltid monteras rakt. Vid utomhusmontage bör en ca 3 mm springa lämnas på varje tre meter i ramprofilen, för att kunna hantera värmeutvidgningen.

MONTERINGSANVISNINGAR Glasräcket mäts enligt glasskivans kant som längdmått. Då man mäter räcket bör man ta i beaktande eventuella byggkonstruktioner och andra omständigheter som påverkar glasets delning. Skivornas höjddifferenser bör kontrolleras och man bör hitta den högsta och den lägsta punkten. För andra vinklar än 90˚ grader bör vinklarna kontrollmätas. För infällda glasräcken måste man också kontrollera infällningsdjupet och utrymmet för räckets stomprofil om det gäller en ytmonterad konstruktion. För ett räcke med sidofastsättning bör man också granska rakheten på planens kant och kantgjutningens skick. I samtliga fall när man upptäcker måttdifferenser bör man göra reklamation till beställaren och be dem korrigera mätfelen. En ansvarig person bör utses och ett tidsschema bör uppgöras för korrigeringarna.


Räckets totala höjd H

Räckets totala längd B

1 KTL

Mellanrummet mellan glaskilarna D10 600; D30 400

Fastsättning K/K D10 600; D30 400

1 KTL


MÄTNING AV 45˚ och 90˚ KNUT Då man mäter glasräckets 45˚ vinkel bör man beakta linjernas rakhet på en lång sträcka, samt att räcket hålls tillräckligt plant och att giren inte öppnar sig. Stomprofilens första fastsättningspunkt måste vara på cirka 50 - 100 mm avstånd från girningen.

kt ni ng

Gl

as e

ts

m

åt t

Glasets mått

Up

pr

i

Glasets mått

Glasets mått

Uppriktning

Uppriktning

Uppriktning

GLASRÄCKE 45˚

Utsidan

Uppriktning

GLASRÄCKE 90˚


DionePro-glasräckena är enkla och snabba att montera. Glasräcken skapar personlighet och värdighet samt ger en känsla av öppenhet och ljus åt utrymmet. DionePro-glasräcken levereras som materialpaket eller monterade. Lämpar sig för de flesta användningsställena. Fråga mer av våra säljare!


D-PROFILE AB Kabelvägen 10 | 55302 Jönköping Tel. 036-186 363 | Fax. 036-186366 info@d-profile.se | www.dione.fi

DionePro Glasräcken  

DionePro -glasräcken för offentliga miljöer och hemmet

DionePro Glasräcken  

DionePro -glasräcken för offentliga miljöer och hemmet

Advertisement