Page 36

http://cyrkbezzwierzat.wordpress.com/ Przebywające w cyrku dzikie zwierzęta, oderwane od naturalnego środowiska i własnego stada, spędzają nawet do 90% życia w małej klatce lub przywiązane łańcuchami na niewielkich wybiegach. Podczas sezonu przewożone są z miasta do miasta, co jest dla nich źródłem stresu. Jedyne chwile, w których opuszczają stalowe więzienie, to czas tresury i wyjścia na

Przebywające w cyrku dzikie zwierzęta oderwane od naturalnego środowiska i własnego stada, spędzają nawet do 90% życia w małej klatce lub przywiązane łańcuchami na niewiel-kich wybiegach. Podczas sezonu przewożone są z miasta do miasta, co jest dla nich źródłem stresu. Jedyne chwile, w których opuszczają stalowe więzienie, to czas tresury i wyjścia na arenę. Czy wiesz, że: zwierzęta z natury stadne, np. naczelne, przebywają w izolacji i samotności co poważnie odbija się na ich zdrowiu psychicznym i fizycznym, wykonywanie sztuczek nie leży w naturze zwierząt, są do nich zmuszane poprzez brutalne metody tresury i głodzenie; około 50% małych słoni umiera podczas brutalnego obrządku “łamania”; z powodu strsu często występują tzw. zachowania stereotypowe - zataczanie się, ustawiczne kiwanie głową, czy kręcenie się z jednej strony klatki na drugą. Ministerstwo Edukacji Narodowej i arenę.

Sportu uznało nakłanianie dzieci do uczestnictwa w występach cyrków ze zwierzętami za niezgodne z Konwencją Praw Dziecka. Powinniśmy rozwijać w dzieciach empatię oraz poszanowanie środowiska naturalnego, a takie widowiska uczą je tylko, że silnieszy ma prawo zmuszać słabszego do posłuszeństwa. Więcej walorów edukacyjnych niesie wycieczka do schroniska dla zwierząt lub parku narodowego, gdzie dziecko może nauczyć się opieki nad zwierzętami i obcować z dziką przyrodą. Cyrk?

Tak, ale bez zwierząt! Sztuka cyrkowa może być piękna, ale wtedy,kiedy tworzona jest przez artystów, którzy z własnego wyboru trenują i prezentują swoje umiejętności. W wielu krajach między innymi w Wielkiej Brytanii, Austrii, Peru, Szwecji, na Węgrzech obowiązuje zakaz dzikich zwierząt w cyrkach. W Grecji, Boliwii, Chinach i Brazylii zakaz obejmuje wszystkie zwierzęta. Coraz więcej krajów wprowadza częściowe ograniczenia, a różne miasta świata nakładają lokalne zakazy występów zwierząt w cyrkach, choć prawo krajowe na nie pozwala. Los zwierząt w naszy rękach. Skoro w innych krajach udało się wprowadzić zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach, nie ma powodu, dla którego nie dałoby się zrobić tego w Polsce. Żeby to osiągnąć potrzebne jest wsparcie każdej osoby, której nie jest obojętny los zwierząt. Przede wszystkim nie chodź do cyrków, w których zmusza

36

się do

występów

zwierzęta.

Czerwiec 2013  

Vegan food magazine

Advertisement